Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. - Departament Analiz. ISSN X Warszawa,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. - Departament Analiz. ISSN 1508-308X Warszawa, 23.04.01"

Transkrypt

1 - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY internet ISSN X Warszawa, Hoga będzie drugim portalem notowanym na GPW, dlatego też powodzenie jej oferty uzaleznione będzie od zaproponowanych warunków w relacji do bieżącej wyceny Interii. Pozycja Hogi.pl na krajowym rynku portali horyzontalnych nie jest silna, jednak można spodziewać się pewnej poprawy w efekcie zintensyfikowania kampanii reklamowych spółki w roku Struktura źródeł przychodów jak również charakter działalności spółki świadczą o tym, iż jest to spółka z sektora medialnego. W naszej ocenie w następnych latach wieksza część przychodów spółki pochodzić będzie usług reklamowych, chociaż systematycznie rosły będą przychody z usług internetowych. Prognozujemy wzrost rynku reklamy internetowej z 40 mln zł (2000r) do mln zł w 2008r (zwiekszenie udziału e-reklamy z 0,45% do 6% w całości reklamy). W tym samym okresie wartość internetowego rynku detalicznego wzrośnie z 90 mln zł do 18,9 mln zł (zwiększenie udziału B2C z 0,03% do 2,7% wartości rynku detalicznego). Prognozujemy wzrost przychodów Hogi do poziomu 10,4 mln zł w 2003r. Z powodu wysokich kosztów stałych bieżacej działalności nie spodziewamy się osiagnięcia przez spółkę w tym okresie dodatniego wyniku na poziomie operacyjnym. Rosnący cash burning spowoduje konieczność przeprowadzenia nowej emisji lub siegnięcia po kapitały obcy w 2003r. Νa podstawie dokonanych wycen oszacowaliśmy wartość Hogi w przedziale 19,4-22,7 mln zł (4,6-5,4 zł na 1 akcję). W naszej opinii wysokie ryzyko związane z branżą, w której działa spółka nakazuje przyjęcie 20% dyskonta do podanej wyżej wyceny. Wówczas szacowana wartość 1 akcji Hogi wynosi 4 zł. Rynkowa wycena polskich spółek internetowych będzie ściśle skorelowana z zachowaniem się indeksu największego rynku giełdowego skupiającego spółki nowej ekonomii, NASDAQ. Spodziewamy się, iż korelacja ta będzie jeszcze wyższa niż w przypadku firm technologicznych, a współczynnik beta oscylować będzie blisko 1, lub nawet przekroczy tą wartość. W przyjętym przez nas scenariuszu zakładamy występienie dłuższej korekty dotychczasowych spadków. W takim przypadku obecny ruch wzrostowy Nasdaq Composite mógłby dotrzeć w okolice 2500 punktów, a nawet punktów. Akcje oferowane Oferta sprzedaży (tys. szt.) - oferta menedżerska oferta podstawowa Cena akcji (zł) 4-10 Book building Publikacja ceny emisyjnej Zapisy na akcje Debiut PDA cena dotyczy oferty podstawowej, w ofercie menedżerskiej cena wynosi 3 zł Ilość akcji (tys. szt.)* Free float (tys. zł)** Free float (tys. zł)*** Kapitalizacja (tys. zł)** Kapitalizacja (tys. zł)*** *z uwzględnieniem nowych emisji akcji **przy cenie 4 zł ***przy cenie 10 zł Struktura akcjonariatu* PWPT Wasko 14,54% Grzegorz Krajewski 10,16% pozostali 75,3% *z uwzględnieniem nowych emisji akcji Analitycy Michał Sztabler tel (22) fax (22) Podstawowe dane Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/ Warszawa Sprzedaż EBIT Zysk netto Cash earn. Liczba akcji Cena EPS CEPS BVPS P/BV MC/S [mln zł] [mln zł] [mln zł] [mln zł] [mln] [zł] [zł] [zł] [zł] ,5-1,7-1,7-1,6 2,0 4,0-0,8-0,8 1,6 2,5 16,0 2001P 2,9-7,5-7,0-6,0 4,2 4,0-1,7-1,4 2,9 1,4 5,8 2002P 5,7-7,0-6,9-5,0 4,2 4,0-1,6-1,2 1,3 3,2 2,9 2003P 10,4-6,4-6,4-4,4 4,2 4,0-1,5-1,0-0,3-1, ,5-1,7-1,7-1,6 2,0 10,0-0,8-0,8 1,6 2,5 40,0 2001P 2,9-7,5-7,0-6,0 4,2 10,0-1,7-1,4 2,9 1,4 14,5 2002P 5,7-7,0-6,9-5,0 4,2 10,0-1,6-1,2 1,3 3,2 7,4 2003P 10,4-6,4-6,4-4,4 4,2 10,0-1,5-1,0-0,3-4,0 UWAGA: wyniki finansowe i prognozy wg międzynarodowych standardów rachunkowości P - prognoza Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. NA PUBLIKOWANIE W PRASIE I INTERNECIE NINIEJSZEGO RAPORTU ANALITYCZNEGO W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCIACH ORAZ ZAWARTYCH W NIM REKOMENDACJI WYMAGANA JEST ZGODA WYRAŻONA NA PIŚMIE PRZEZ DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A.

2 Wnioski inwestycyjne Hoga jest drugim portalem internetowym (po Interii), który zdecydował się przeprowadzić emisję publiczna i zadebiutować na giełdzie. Chociaż sukces Interii (debiut 20 procent powyżej ceny emisyjnej) pozwala optymistycznie patrzeć na kolejną ofertę, jednak wciąż niepewna sytuacja na rynkach kapitałowych (przede wszystkim na amerykańskim rynku NASDAQ) oraz zdecydowanie słabsza pozycja Hogi.pl (w porównaniu do krakowskiego portalu) na krajowym rynku portali jest naszym zdaniem bardzo istotnym negatywnym czynnikiem mogącym zaważyć na sukcesie oferty. Oferta publiczna Akcje oferowane w Publicznej Subskrypcji akcji serii D, akcji serii E (akcje zostaną zaoferowane Subemitentowi Usługowemu). Akcje serii E zostaną wyemitowane w związku z realizacją programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej i pracowników Spółki. Kalendarium emisji Publikacja przedziału cenowego akcji serii D do 17 kwietnia 2001r Proces book-buildingu kwietnia 2001r Publikacja ceny emisyjnej akcji serii D do 4 maja 2001r Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii D 9 maja 2001r Zakończenie przyjmowania zapisów 16 maja 2001r Planowany debiut PDA na GPW 24 maja 2001r Cele emisji Cele emisji zostały podporządkowane realizowanej strategii rozwoju firmy. Środki z publicznej emisji zostaną przeznaczone na: Rozwijanie portalu internetowego - 33% Działania reklamowe i promocyjne - 29% Rozwijanie usług internetowych - 25% Rozwijanie platform B2B - 13% Rynek internetowy w Polsce: e-reklama i e-commerce Prowadzenie portalu internetowego należy traktować jak każdą działalność medialną, zwłaszcza, gdy zdecydowana większość przychodów krajowych portali pochodzi z reklamy. Możliwość zdywersyfikowania źródeł przychodów pojawi się dopiero w przypadku rozwoju handlu internetowego (w naszej ocenie nastąpi to dopiero po roku 2003: osiągnięcie 25-proc. penetracji, upowszechnieniu nowych kanałów dostępu do Sieci). Możliwość czerpania dochodów ze sprzedaży płatnych serwisów jest w naszym przekonaniu trudna do osiągnięcia (przyzwyczajenie internautów do pełnej dostępności treści zamieszczanej w Sieci, ryzyko utraty wpływów reklamowych spowodowanych spadkiem oglądalności). Wydatki na reklamę w Internecie są mocno skorelowane z liczbą osób korzystających z tego medium. Znaczenie e-reklamy będzie stopniowo wzrastać w miarę przybywania potencjalnych użytkowników (łącznej ilości osób mających dostęp do sieci) oraz ich dywersyfikacji (względem wieku, zawodu, wykształcenia). Istotny będzie również stopień zamożności użytkowników Internetu; obecnie prawie 1/5 deklaruje brak dochodów, natomiast niemal 40% zarabia poniżej 1 tys. zł. Sytuacja ta będzie się systematycznie poprawiać zważywszy, iż duża część internautów nie posiadająca dochodów to studenci (osoby o przyszłych dochodach powyżej średniej krajowej). Spodziewamy się wzrostu znaczenia Internetu jako medium reklamowego, co przyczyni się do zwiększenia udziału e-reklamy w budżetach reklamowych z obecnych 0,45% do 6% w 2008r. Prognozujemy wzrost wartości rynku reklamy internetowej z ok. 40 mln zł w 2000r do 1200 mln zł w 2008r. W związku z bardzo dynamicznym rozwojem Internetu bardzo trudno jest przewidzieć 1

3 kierunek jego dalszej ekspansji i wpływ na tradycyjne media w kolejnych latach (powiązanie z prasą obecne już gazety on-line, powiązanie z radiem internetowe rozgłośnie radiowe, powiązanie z telewizją telewizja interaktywna). W naszych założeniach przyjęliśmy, iż funkcjonujący obecnie model rynku reklamy (podział na TV, prasę, radio, outdoor i internet) zostanie utrzymany. Przewidujemy, iż medium, które straci najbardziej na zmianach na rynku reklamowym będzie TV (znaczna część internautów deklaruje ograniczenie czasu przeznaczonego na oglądanie telewizji) oraz prasa (powstawanie gazet on-line, wzrost znaczenia Sieci jako miejsca poszukiwania informacji). Według naszych prognoz rynek reklamy internetowej zostanie w przyszłości podzielony pomiędzy 2 duże portale (Onet oraz WP lub gazeta.pl) oraz 3 mniejsze (m.in. Interia), z czego dwaj liderzy podzielą między siebie ok. 50% rynku. Pozostałe podmioty nie odniosą sukcesu w Sieci i będą musiały połączyć się z większymi spółkami lub zaprzestać działalności. Największe szanse dajemy spółkom powiązanym z firmami medialnymi dostawcami treści (tzw. Content Providers): Onet (ITI), gazeta.pl (Agora), Interia (RMF FM) oraz firmami telekomunikacyjnymi: Arena (Tel-Energo), Poland.com. (Elektrim). Na obecnym poziomie rozwoju rynku większe znaczenie odgrywa dostęp do contentu, który pozwala zbudować bazę użytkowników. Portale telekomunikacyjne nie są w stanie dorównać swoim konkurentom pod tym względem, co jest przyczyną ich obecnych słabszych wyników (dalekie pozycje w rankingach oglądalności). Uważamy, iż zaangażowanie spółek informatycznych w rynek portali jest charakterystyczne dla wczesnego stadium rozwoju tego rynku i typowe dla rynku polskiego (spółki te jako pierwsze dostrzegły potencjał Internetu, a posiadając odpowiednie technologie, stosunkowo szybko mogły stworzyć własne portale). Ponieważ działalność medialna (portal jest de facto medium) nie jest powiązana z ich core businessem, spółki IT będą stopniowo ograniczać swoje zaangażowanie w portalach. Skupiając się na inwestycjach w inne segmenty rynku internetowego, związanych z ich podstawową działalnością (rozwiązania e-biznes, ASP, outsourcing) spółki informatyczne nie będą posiadały wystarczającej ilości środków na kilkuletnie dotowanie swoich portali (im większa ilość portali tym większa konkurencja i dłuższy czas dochodzenia do progu rentowności). Także przykłady amerykańskie oraz zachodnioeuropejskie pokazują, iż właścicielami portali są najczęściej koncerny medialne i/lub firmy telekomunikacyjne. Pozycja Hogi na krajowym rynku portali horyzontalnych Współpraca oraz powiązania kapitałowe Hogi z dużą firmą informatyczną Wasko były jej atutem w początkowym etapie działalności (wsparcie technologiczne oraz finansowe). Aby jednak zdobyć silną pozycję na rynku portali niezbędne jest wsparcie ze strony partnera medialnego lub/i telekomunikacyjnego. Dotychczasowy brak tego typu współpracy ma istotny wpływ na wyniki spółki (niewielkie przychody z działalności reklamowej) oraz jej pozycję wśród krajowych portali horyzontalnych. Według ostatnich badań popularności portali Hoga znajduje się na odległej pozycji, zarówno pod względem znajomości marki, jaki i korzystania z portalu. Zaledwie 1,8% respondentów znała Hogę, natomiast odsetek korzystających z portalu (przynajmniej raz w ostatnim miesiącu) wyniósł 1,4. 2

4 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Onet WP Yahoo Arena Altavista Interia Ahoj Internetia Yoyo Panorama Firm Go AOL GoTo Hoga Netscape Poland Portal Lycos Znajomość portali Korzystanie z portali Źródło: OBOP, styczeń 2001 Istotnym wpływ na wskaźniki popularności ma z pewnością intensywność kampanii reklamowych przeprowadzanych w innych mediach. Według danych prezentowanych przez Zarząd wydatki Hogi na reklamę serwisu wyniosły w 2000r (dane za okres I-XI.2000) ok. 650 tys. zł. Dla porównania koszty działalności marketingowej WP to 11,4 mln zł, Interii 4,7 mln zł, a Onetu 4,4 mln zł. Strategia Hogi zakłada zintensyfikowanie działań reklamowych w roku bieżącym. Na ich sfinansowanie przeznaczonych ma zostać ok. 30% wpływów z emisji. Przychody i koszty Według sprawozdań finansowych zamieszczonych w prospekcie emisyjnym przychody w 2000r wyniosły 548 tys. zł, z czego 93,9% stanowiły przychody ze sprzedaży powierzchni reklamy. Przy szacunkowej wartości całego rynku reklamy internetowej na poziomie 40 mln zł udział Hogi wyniósł 1,3%. Brak wsparcia ze strony partnera medialnego utrudnia profesjonalne skonstruowanie oferty dla reklamodawców oraz pozyskanie tego typu klientów. Spółka nie ukrywa, iż prowadzi rozmowy z firmami z branży medialnej w celu nawiązania bliższej współpracy oraz stworzenia powiązań kapitałowych. W przypadku niepomyślnego zakończenia negocjacji firmie trudno będzie odnieść sukces na coraz trudniejszym rynku reklamy przy rosnącej konkurencji w segmencie portali horyzontalnych. Oferta e-commerce opiera się na wirtualnym supermarkecie prowadzonym we współpracy z firmą Click&Buy. Strategia spółki zakłada angażowanie się w handel internetowy wg modelu low touch: pobieranie prowizji od obrotu bez konieczności fizycznej obsługi zamówień. Model ten został przyjęty przez większość portali (Onet, gazeta.pl, Arena, Interia), jedynie Wirtualna Polska samodzielnie prowadzi własny sklep internetowy. W naszej opinii model niskiego zaangażowania jest korzystniejszy dla portalu, gdyż nie wiąże się z koniecznością angażowania spółki w działalność odbiegającą od jej core businessu (tzn. działalności medialnej). Korzyści wynikające z pośrednictwa w handlu internetowym (w sektorze B2C) są pochodną pozycji osiągniętej przez portal. Dlatego też ewentualne przychody Hogi pochodzące z obsługi sklepów internetowych zależeć będą bezpośrednio od sytuacji na rynku portali horyzontalnych i pozycji Hogi na tym rynku. Spółka zamierza czerpać również przychody z tworzenia i obsługi elektronicznych platform B2B. Pierwszym przedsięwzięciem w tym zakresie ma być Internetowa Giełda Nieruchomości. Segment B2B znajduje się obecnie w centrum uwagi wielu podmiotów realizujących strategie internetowe i chociaż rynek ten wykazuje ogromny potencjał konkurencja jest coraz większa. Uważamy, iż możliwość odniesienia sukcesu w segmencie B2B zależy przede wszystkim od 3

5 znalezienia odpowiedniego fragmentu rynku (niszy) i skoncentrowanie się na tworzeniu oferty adresowanej do konkretnej grupy klientów. Wparcie ze strony partnera (inwestora) branżowego ze starej gospodarki byłoby bardzo dużym atutem takiego przedsięwzięcia. Bieżące działania Hogi w obszarze tworzenia platform B2B realizowane są samodzielnie i dlatego bardzo trudno będzie zbudowanie silnej pozycji na tym rynku. Ze spółek publicznych konkurentem jest z pewnością Getin SP. Współpraca z głównym udziałowcem Hogi, firmą Wasko pozwala spółce realizować także projekty z dziedziny web design oraz usługi hostingowe (w ramach utworzonego w tym celu Web Studio). W ofercie znajduje się głównie tworzenie zaawansowanych systemów internetowych opartych na bazach danych. Atutem Hogi w tym zakresie są jej pracownicy, chociaż potencjał może okazać się niewystarczający do realizacji większych projektów (obecnie Hoga zatrudnia ok. 20 informatyków, jednak część z nich wykorzystywana jest do obsługi portalu internetowego). Ten segment rynku jest już jednak silnie spenetrowany przez konkurencję. Oprócz oddziałów dużych firm informatycznych oferujących systemy internetowe (CEBI ComputerLandu, ComArch, TPG w Grupie Prokomu), na rynku funkcjonują również mniejsze spółki wywodzące się z ISP lub firm reklamy internetowej, które zdobywały doświadczenie i kompetencje tworząc systemy internetowe dla wielu znaczących klientów (E-Point, Internet Designers, AMG:Net). Zdobycie silnej pozycji na tym rynku wydaje się wiec bardzo trudnym przedsięwzięciem. W działalności portalu największe znaczenie odgrywają koszty osobowe oraz koszty reklamy i promocji. Według danych za I półrocze 2000r koszty związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły aż 47% całkowitych kosztów operacyjnych. Wówczas jeszcze nie funkcjonował portal Hogi, tak więc udział pozostałych kosztów mógł być niższy niż obecnie. Zarząd spółki szacuje koszty bieżące funkcjonowania portalu na ok. 200 tys. miesięcznie, kolejne 100 tys. pochłoną wydatki na prowadzenie działalności pozaportalowej. W naszej opinii bardzo trudno będzie utrzymać tak restrykcyjna politykę kosztową przy zatrudnieniu na poziomie 70 osób (obecnie) oraz kosztach związanych z techniczną strona funkcjonowania portalu (koszt utrzymania łączy telekomunikacyjnych to wydatki rzędu tysięcy złotych miesięcznie). Konkurencja na rynku portali jest bardzo duża, co wymusza wysokie wydatki na reklamę. 4

6 Niski poziom lojalności użytkowników wpływa na wysoki koszt związany z utrzymaniem klienta. Dodatkowo portale walczą o nowych internautów, których liczba będzie systematycznie wzrastać. Dotychczas koszty reklamy i promocji Hogi były stosunkowo niskie w porównaniu do innych firm z tego sektora. Strategia spółki zakłada wzrost wydatków na reklamę w roku bieżącym. Jako jeden z celów przeprowadzanej emisji akcji Zarząd wymienił zebranie środków na przeprowadzenie dużej kampanii wizerunkowej w wielu mediach, co w rezultacie powinno przynieść wzrost świadomości marki (jednego z cenniejszych aktywów firm internetowych). W 2000r łączne wydatki reklamowe wyniosły 780 tys. zł (ok. 33% kosztów operacyjnych). Zintensyfikowanie kampanii w roku bieżącym spowoduje znaczny wzrost kosztów z tego tytuł. Wycena Hoga jest drugim portalem internetowym (po Interii), który zamierza zadebiutować na giełdzie. Bardzo trudno jest prognozować rozwój wydarzeń na rynku internetowym, nie stworzono także metod wyceny pozwalających precyzyjnie oszacować wartość firm nowej ekonomii. Mnogość przyjętych założeń i brak możliwości ich weryfikacji (na rynkach zagranicznych jest to również stosunkowo młody sektor) nie pozwalają przyjąć jednej metody wyceny jako najlepiej odzwierciedlającej wartość spółki. Dlatego też zastosowaliśmy dwie metody wyceny nie wskazując, która z nich jest bardziej właściwa. Model transakcyjny Stosując tą metodę oszacowaliśmy wartość Hogi w oparciu o wycenę innych krajowych portali wynikającą z przeprowadzonych w ostatnim okresie transakcji na rynku: umowa sprzedaży udziałów w Optimusie (właściciel 75% portalu Onet.pl) przez konsorcjum BRE Zbigniew Jakubas na rzecz ITI Holding, umowa sprzedaży udziałów w portalu Poland.com przez MCI Management na rzecz Elektrimu (według porozumienia zawartego w marcu br.), transakcja wewnątrz Grupy Prokomu i dotycząca udziałów w Wirtualnej Polsce. Wycena Interii w oparciu o notowania giełdowe spółki 20 kwietnia 2001r. Wartość firmy oraz liczba zarejestrowanych użytkowników przyjęte do wyceny Onet.pl WP.pl Interia.pl Poland.com Wartość portalu wynikająca z transakcji EV (mln zł) Ilość zarejestrowanych użytkowników (tys.) Źródło: DI BRE Banku S.A. na podstawie informacji ze spółek Z danych zamieszczonych w Prospekcie emisyjnym wynika, iż obecnie Hoga posiada ok. 130 tys. zarejestrowanych użytkowników (tzw. register users). Z doświadczeń rynków rozwiniętych wynika, iż wartość jednego użytkownika w czołowym portalu jest znacznie wyższa niż wycena użytkownika w portalach zajmujących dalsze miejsca w rankingu. W okresie internetowej hossy premia ta była nawet siedmiokrotna (porównanie Yahoo! i Lycos). Spowodowane jest to głównie dużo wyższym zainteresowaniem reklamodawców skłonnych kierować swoje budżety do liderów na danym rynku (Internet jest jeszcze stosunkowo młodym medium i część budżetów reklamowych jaka jest przeznaczana na e-reklamę kierowana jest najczęściej do kilku portali w tym do lidera). Uznaliśmy, iż modelem najlepiej opisującym takie zależności jest funkcja wykładnicza. 5

7 Model opisujący zależność EV / Register User Wartość portalu y = 15,349e 0,003x R 2 = 0, Źródło: DI BRE Banku S.A. Liczba zarejestrowanych użytkowników Oszacowana w ten sposób wartość Hogi wynosi 22,7 mln zł (5,4 zł na 1 akcję). Wycena porównawcza Wycenę porównawczą dokonaliśmy na podstawie bieżącego kursu giełdowego Interii, jedynego portalu, którego akcje notowane są na rynku publicznym. Do modelu wykorzystaliśmy prognozowane przez nas wartości przychodów obu spółek w roku (mln zł) Przychody 00 Przychody 01P Cena (zł) Kapitalizacja MC/S Interia 8,0 14,2 14,2 93,3 6,6 Hoga 0,5 2,9 4,0 16,8 5,7 Źródło: DI BRE Banku S.A. 0,5 2,9 10,0 42,0 14,2 Na tej podstawie szacujemy wartość Hogi na 19,4 mln zł, czyli 4,6 zł na 1 akcję. Analiza techniczna rynku Rynkowa wycena polskich spółek internetowych będzie ściśle skorelowana z zachowaniem się indeksu największego rynku giełdowego skupiającego spółki nowej ekonomii, NASDAQ. Spodziewamy się, iż korelacja ta będzie jeszcze wyższa niż w przypadku firm technologicznych, współczynnik beta oscylować będzie blisko 1, lub nawet przekroczy tą wartość. Dlatego też, aby przewidzieć zachowanie się akcji Hogi na giełdzie oraz określić ich krótkoterminową atrakcyjność inwestycyjną należy spojrzeć na rynek przez pryzmat analizy technicznej. Od drugiej połowy 1990r. Nasdaq poruszał się w długoterminowym kanale wzrostowym. Tworzyły go szczyty i dołki z lat Na przełomie 1998r. i 1999r. nastąpiło wyjście górą z omawianego kanału. Po krótkim okresie konsolidacji, na amerykańskim rynku nowych technologii rozpoczęły się potężne wzrosty. Trwały do marca 2000r., kiedy to Nasdaq zanotował historyczne maksimum na wysokości 5000 punktów. Od tego momentu na rynku rozpoczęła się bessa trwająca, z krótką przerwą, aż do dzisiaj. Przez kilka ostatnich miesięcy Nasdaq porusza się w średnioterminowym kanale spadkowym. W pierwszym tygodniu kwietnia 2001r. indeks ustanowił lokalne minimum. Usytuowane jest ono dokładnie na długoterminowej linii trendu wzrostowego na wykresie indeksu Nasdaq 100 (ta sama linia na Nasdaq Composite została przełamana już ponad miesiąc temu). Mimo gwałtownych wzrostów w ostatnim okresie Nasdaq cały czas pozostaje poniżej średnioterminowej linii trendu spadkowego. Do czasu jej przełamania nie należy zatem mówić o zmianie trendu w średnim lub długim terminie. 6

8 NASDAQ 100 (USA) (1,933.61, 1,981.90, 1,901.40, 1,933.57, ) Nasdaq 100 odbicie od długoterminowej linii trendu wzrostowego. Analiza wykresu Nasdaq daje jednak pewne nadzieje na spowolnienie lub zahamowanie tendencji spadkowej obecnej na tym rynku już od ponad roku. W obecnej sytuacji wydaje się być prawdopodobna dłuższa korekta dotychczasowych spadków. Za takim właśnie rozwojem sytuacji przemawia dobrze widoczna, pięciofalowa struktura spadków zapoczątkowanych w marcu ubiegłego roku. Zgodnie z Teorią Fal można mieć nadzieję, że impuls spadkowy dobiegł już końca i teraz właśnie rozpoczyna się korekta. W takim przypadku obecny ruch wzrostowy Nasdaq Composite mógłby dotrzeć w okolice 2500 punktów, a nawet punktów. Scenariusza tego nie wyklucza także analiza tygodniowych wskaźników technicznych. Oscylatory nie utworzyły co prawda ważnych dywergencji, ale po skrajnym wysprzedaniu na przełomie marca i kwietnia tego roku obecnie poruszają się w górę potwierdzając tym samym ostatnie wzrosty indeksu. Należy jednak raz jeszcze podkreślić, że do czasu przełamania średnioterminowej linii trendu spadkowego nie można mówić o zakończeniu tendencji spadkowej. Zarazem zejście indeksu poniżej wsparcia na poziomie ostatniego dołka z początku marca 2001r. oznaczać będzie dalszą kontynuację spadków. W takim przypadku pierwszy silniejszy opór stanowić będą lokalne minima z drugiej połowy 1998r w okolicach 1400 punktów. 7

9 NASDAQ Composite (USA) (2,171.90, 2,202.86, 2,135.32, 2,163.41, ) Aug Sep Oct Nov Dec 1999 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2000 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2001 Mar Apr May Jun Nasdaq Composite pięciofalowa struktura spadków zapoczątkowanych w marcu 2000r. Niniejsze opracowanie sporządzone zostało zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie ponosi także odpowiedzialności za straty wynikłe z inwestycji. 8

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. - Departament Analiz. ISSN 1508-308X Warszawa, 29.05.01

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. - Departament Analiz. ISSN 1508-308X Warszawa, 29.05.01 - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY internet ISSN 1508-308X Warszawa, 29.05.01 Sprawdzony model biznesu w Internecie Wyceny Areny dokonalismy metodą "sum of the parts" szacując osobno wartość biznesu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALITYCZNY Getin Service Provider S.A. internet

RAPORT ANALITYCZNY Getin Service Provider S.A. internet - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY Getin Service Provider S.A. internet ISSN 1508-308X Warszawa, 23.04.01 Nie sprawdzony potencjał Getin Service Provider SA. (Getin SP S.A.) jest pierwszą z segmentu

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

MCI Management S.A. Raport analityczny

MCI Management S.A. Raport analityczny Ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa tel. (0-prefix-22) 625-39-86, fax. (0-prefix-22) 628-33-01 e-mail: office@probatus.pl osoba kontaktowa: Marcin Michnicki Prezes Zarządu MCI Management S.A. Raport analityczny

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

ATM. Wzrost dzięki innowacjom. IT/Telekomunikacja 125-162 PLN. Cena docelowa (bez opcji) Oferta wtórna. Polska ATM.WA; ATM.PW. BRE Bank Securities

ATM. Wzrost dzięki innowacjom. IT/Telekomunikacja 125-162 PLN. Cena docelowa (bez opcji) Oferta wtórna. Polska ATM.WA; ATM.PW. BRE Bank Securities 2 lipca 2007 BRE Bank Securities Oferta wtórna Nazwa BRE Bank Securities IT/Telekomunikacja Polska.WA;.PW Cena bieżąca Cena docelowa (bez opcji) Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Comperia.pl S.A. za rok 2013

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Comperia.pl S.A. za rok 2013 Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Comperia.pl S.A. za rok 2013 Warszawa dnia 30 kwietnia 2014 Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych,

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny - IPO. Kieszonkowy pancernik

Raport analityczny - IPO. Kieszonkowy pancernik 4 kwietnia 2005 Raport analityczny - IPO Nazwa BRE Bank Securities Informatyka Polska Wycena DCF Wycena porównawcza Kapitalizacja (kurs = 7,1 PLN)* Free float* 7,8 PLN 6,3 PLN 47,0 mln PLN 68,2% Struktura

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022 504 33 25, fax. 022 504 31 00 e-mail: m.stalmach@bossa.pl http://bossa.pl MIRBUD S.A. Wysokie prognozy na 2011 rok Rekomendacja Maj 2011 Niniejsza rekomendacja

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 12 MAJA 2015 1 Spis treści List do Akcjonariuszy... 6 Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu Grupy Comperia za pierwszy

Bardziej szczegółowo

Travelplanet.pl. Akumuluj 37.00 zł. Raport analityczny

Travelplanet.pl. Akumuluj 37.00 zł. Raport analityczny SEKTOR: E-COMMERCE GPW: TVL REUTERS: TRPL.WA BLOOMBERG: TVL PW 31.1.28 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Travelplanet.pl Akumuluj 37. zł Travelplanet.pl 47 37 27 17 17 paź 3 sty 17 mar 2 cze 12 sie

Bardziej szczegółowo

MCI Management S.A. Finanse

MCI Management S.A. Finanse Data: 01.06.2010 Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski, makler p.w. RAPORT ANALITYCZNY Wycena:

Bardziej szczegółowo

2004 67.7 8.6 8.9 9.2 7.3 0.29 0.3 0.4 13.6 9.6 7.1 6.8 97.7. 2005p 73.2 10.1 10.4 10.2 8.2 0.26 0.3 0.4 13.6 8.1 8.5 8.2 71.9

2004 67.7 8.6 8.9 9.2 7.3 0.29 0.3 0.4 13.6 9.6 7.1 6.8 97.7. 2005p 73.2 10.1 10.4 10.2 8.2 0.26 0.3 0.4 13.6 8.1 8.5 8.2 71.9 Handel marzec 2006 North Coast oferta publiczna Wycena DCF 4.2 Spółka dla smakoszy Wycena porównawcza 3.9 North Coast jest importem i dystrybutorem wysokiej jakości produktów spożywczych. Odbiorcami towarów

Bardziej szczegółowo

HYPERION S.A. Raport analityczny. Kraków, 24 lipca 2006. Marcin Bogucki - analityk Domu Maklerskiego IDMSA

HYPERION S.A. Raport analityczny. Kraków, 24 lipca 2006. Marcin Bogucki - analityk Domu Maklerskiego IDMSA HYPERION S.A. Raport analityczny Kraków, 24 lipca 2006 Marcin Bogucki - analityk Domu Maklerskiego IDMSA Pomiędzy Domem Maklerskim IDMSA a Hyperion S.A występują następujące umowy i powiązania: - Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

za pierwsze półrocze 2012/2013

za pierwsze półrocze 2012/2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013 obejmujące okres od 01.04.2012 do 30.09.2012 Poznań, dnia 27 listopada 2012 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

Największy czy najlepszy?

Największy czy najlepszy? RAPORT ANALITYCZNY REKOMENDACJA Pekao Sektor bankowy AKUMULUJ 26 października 5 stycznia 2001 2001 r. r. Kurs 76,0 zł Wycena 85,0 zł Kody ISIN Bloomberg Reuters PLPEKAO00016 PEO PW BAPE.WA Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

MNI. Przede wszystkim usługi medialne. Media. 28 czerwca 2007

MNI. Przede wszystkim usługi medialne. Media. 28 czerwca 2007 Media 28 czerwca 2007 MNI Przede wszystkim usługi medialne poprzednia rekomendacja: kupuj Cena (27/06/2007) 6.0 Wycena 8.3 Strategicznym segmentem działalności spółki jest świadczenie telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS WARSZAWA, 5 LISTOPADA 2014 R. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS

GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS WARSZAWA, 5 LISTOPADA 2014 R. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS WARSZAWA, 5 LISTOPADA 2014 R. SPIS TREŚCI I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY... 4 1. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE... 6 2. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE...

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

II. Informacja o sytuacji majątkowo finansowej...13

II. Informacja o sytuacji majątkowo finansowej...13 1 Spis treści I. Informacje ogólne... 3 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach...3 2. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym...10 3. Kapitał zakładowy...11 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options )

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Organizator i Koordynator Emisji

PROSPEKT EMISYJNY. Organizator i Koordynator Emisji PROSPEKT EMISYJNY (spółka prawa handlowego z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000157203) Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z:

Bardziej szczegółowo

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA A K T U A L I Z A C J A Z A Ł O Ż E Ń C OLUMBUS C AP ITAL S. A. 4 0-0 0 5 K A T O W I C E U L. M O N I U S Z K I 7 Autor Opracowania: Robert Jaruga

Bardziej szczegółowo

Arteria Outsourcing Polska

Arteria Outsourcing Polska EQUITY RESEARCH PARTNER Arteria Outsourcing Polska Pierwszy raport analityczny Lider dynamicznie rosnącego rynku outsourcingu w Polsce. Oczekujemy wzrostu znormalizowanego zysku netto do PLN 8.2m w 2014p

Bardziej szczegółowo

Suplement promocyjny do. Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie. Partnerzy wydania:

Suplement promocyjny do. Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie. Partnerzy wydania: Suplement promocyjny do Harvard Business Review Polska Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie Partnerzy wydania: Spis treści Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić

Bardziej szczegółowo