Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. - Departament Analiz. ISSN X Warszawa,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. - Departament Analiz. ISSN 1508-308X Warszawa, 23.04.01"

Transkrypt

1 - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY internet ISSN X Warszawa, Hoga będzie drugim portalem notowanym na GPW, dlatego też powodzenie jej oferty uzaleznione będzie od zaproponowanych warunków w relacji do bieżącej wyceny Interii. Pozycja Hogi.pl na krajowym rynku portali horyzontalnych nie jest silna, jednak można spodziewać się pewnej poprawy w efekcie zintensyfikowania kampanii reklamowych spółki w roku Struktura źródeł przychodów jak również charakter działalności spółki świadczą o tym, iż jest to spółka z sektora medialnego. W naszej ocenie w następnych latach wieksza część przychodów spółki pochodzić będzie usług reklamowych, chociaż systematycznie rosły będą przychody z usług internetowych. Prognozujemy wzrost rynku reklamy internetowej z 40 mln zł (2000r) do mln zł w 2008r (zwiekszenie udziału e-reklamy z 0,45% do 6% w całości reklamy). W tym samym okresie wartość internetowego rynku detalicznego wzrośnie z 90 mln zł do 18,9 mln zł (zwiększenie udziału B2C z 0,03% do 2,7% wartości rynku detalicznego). Prognozujemy wzrost przychodów Hogi do poziomu 10,4 mln zł w 2003r. Z powodu wysokich kosztów stałych bieżacej działalności nie spodziewamy się osiagnięcia przez spółkę w tym okresie dodatniego wyniku na poziomie operacyjnym. Rosnący cash burning spowoduje konieczność przeprowadzenia nowej emisji lub siegnięcia po kapitały obcy w 2003r. Νa podstawie dokonanych wycen oszacowaliśmy wartość Hogi w przedziale 19,4-22,7 mln zł (4,6-5,4 zł na 1 akcję). W naszej opinii wysokie ryzyko związane z branżą, w której działa spółka nakazuje przyjęcie 20% dyskonta do podanej wyżej wyceny. Wówczas szacowana wartość 1 akcji Hogi wynosi 4 zł. Rynkowa wycena polskich spółek internetowych będzie ściśle skorelowana z zachowaniem się indeksu największego rynku giełdowego skupiającego spółki nowej ekonomii, NASDAQ. Spodziewamy się, iż korelacja ta będzie jeszcze wyższa niż w przypadku firm technologicznych, a współczynnik beta oscylować będzie blisko 1, lub nawet przekroczy tą wartość. W przyjętym przez nas scenariuszu zakładamy występienie dłuższej korekty dotychczasowych spadków. W takim przypadku obecny ruch wzrostowy Nasdaq Composite mógłby dotrzeć w okolice 2500 punktów, a nawet punktów. Akcje oferowane Oferta sprzedaży (tys. szt.) - oferta menedżerska oferta podstawowa Cena akcji (zł) 4-10 Book building Publikacja ceny emisyjnej Zapisy na akcje Debiut PDA cena dotyczy oferty podstawowej, w ofercie menedżerskiej cena wynosi 3 zł Ilość akcji (tys. szt.)* Free float (tys. zł)** Free float (tys. zł)*** Kapitalizacja (tys. zł)** Kapitalizacja (tys. zł)*** *z uwzględnieniem nowych emisji akcji **przy cenie 4 zł ***przy cenie 10 zł Struktura akcjonariatu* PWPT Wasko 14,54% Grzegorz Krajewski 10,16% pozostali 75,3% *z uwzględnieniem nowych emisji akcji Analitycy Michał Sztabler tel (22) fax (22) Podstawowe dane Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/ Warszawa Sprzedaż EBIT Zysk netto Cash earn. Liczba akcji Cena EPS CEPS BVPS P/BV MC/S [mln zł] [mln zł] [mln zł] [mln zł] [mln] [zł] [zł] [zł] [zł] ,5-1,7-1,7-1,6 2,0 4,0-0,8-0,8 1,6 2,5 16,0 2001P 2,9-7,5-7,0-6,0 4,2 4,0-1,7-1,4 2,9 1,4 5,8 2002P 5,7-7,0-6,9-5,0 4,2 4,0-1,6-1,2 1,3 3,2 2,9 2003P 10,4-6,4-6,4-4,4 4,2 4,0-1,5-1,0-0,3-1, ,5-1,7-1,7-1,6 2,0 10,0-0,8-0,8 1,6 2,5 40,0 2001P 2,9-7,5-7,0-6,0 4,2 10,0-1,7-1,4 2,9 1,4 14,5 2002P 5,7-7,0-6,9-5,0 4,2 10,0-1,6-1,2 1,3 3,2 7,4 2003P 10,4-6,4-6,4-4,4 4,2 10,0-1,5-1,0-0,3-4,0 UWAGA: wyniki finansowe i prognozy wg międzynarodowych standardów rachunkowości P - prognoza Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. NA PUBLIKOWANIE W PRASIE I INTERNECIE NINIEJSZEGO RAPORTU ANALITYCZNEGO W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCIACH ORAZ ZAWARTYCH W NIM REKOMENDACJI WYMAGANA JEST ZGODA WYRAŻONA NA PIŚMIE PRZEZ DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A.

2 Wnioski inwestycyjne Hoga jest drugim portalem internetowym (po Interii), który zdecydował się przeprowadzić emisję publiczna i zadebiutować na giełdzie. Chociaż sukces Interii (debiut 20 procent powyżej ceny emisyjnej) pozwala optymistycznie patrzeć na kolejną ofertę, jednak wciąż niepewna sytuacja na rynkach kapitałowych (przede wszystkim na amerykańskim rynku NASDAQ) oraz zdecydowanie słabsza pozycja Hogi.pl (w porównaniu do krakowskiego portalu) na krajowym rynku portali jest naszym zdaniem bardzo istotnym negatywnym czynnikiem mogącym zaważyć na sukcesie oferty. Oferta publiczna Akcje oferowane w Publicznej Subskrypcji akcji serii D, akcji serii E (akcje zostaną zaoferowane Subemitentowi Usługowemu). Akcje serii E zostaną wyemitowane w związku z realizacją programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej i pracowników Spółki. Kalendarium emisji Publikacja przedziału cenowego akcji serii D do 17 kwietnia 2001r Proces book-buildingu kwietnia 2001r Publikacja ceny emisyjnej akcji serii D do 4 maja 2001r Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii D 9 maja 2001r Zakończenie przyjmowania zapisów 16 maja 2001r Planowany debiut PDA na GPW 24 maja 2001r Cele emisji Cele emisji zostały podporządkowane realizowanej strategii rozwoju firmy. Środki z publicznej emisji zostaną przeznaczone na: Rozwijanie portalu internetowego - 33% Działania reklamowe i promocyjne - 29% Rozwijanie usług internetowych - 25% Rozwijanie platform B2B - 13% Rynek internetowy w Polsce: e-reklama i e-commerce Prowadzenie portalu internetowego należy traktować jak każdą działalność medialną, zwłaszcza, gdy zdecydowana większość przychodów krajowych portali pochodzi z reklamy. Możliwość zdywersyfikowania źródeł przychodów pojawi się dopiero w przypadku rozwoju handlu internetowego (w naszej ocenie nastąpi to dopiero po roku 2003: osiągnięcie 25-proc. penetracji, upowszechnieniu nowych kanałów dostępu do Sieci). Możliwość czerpania dochodów ze sprzedaży płatnych serwisów jest w naszym przekonaniu trudna do osiągnięcia (przyzwyczajenie internautów do pełnej dostępności treści zamieszczanej w Sieci, ryzyko utraty wpływów reklamowych spowodowanych spadkiem oglądalności). Wydatki na reklamę w Internecie są mocno skorelowane z liczbą osób korzystających z tego medium. Znaczenie e-reklamy będzie stopniowo wzrastać w miarę przybywania potencjalnych użytkowników (łącznej ilości osób mających dostęp do sieci) oraz ich dywersyfikacji (względem wieku, zawodu, wykształcenia). Istotny będzie również stopień zamożności użytkowników Internetu; obecnie prawie 1/5 deklaruje brak dochodów, natomiast niemal 40% zarabia poniżej 1 tys. zł. Sytuacja ta będzie się systematycznie poprawiać zważywszy, iż duża część internautów nie posiadająca dochodów to studenci (osoby o przyszłych dochodach powyżej średniej krajowej). Spodziewamy się wzrostu znaczenia Internetu jako medium reklamowego, co przyczyni się do zwiększenia udziału e-reklamy w budżetach reklamowych z obecnych 0,45% do 6% w 2008r. Prognozujemy wzrost wartości rynku reklamy internetowej z ok. 40 mln zł w 2000r do 1200 mln zł w 2008r. W związku z bardzo dynamicznym rozwojem Internetu bardzo trudno jest przewidzieć 1

3 kierunek jego dalszej ekspansji i wpływ na tradycyjne media w kolejnych latach (powiązanie z prasą obecne już gazety on-line, powiązanie z radiem internetowe rozgłośnie radiowe, powiązanie z telewizją telewizja interaktywna). W naszych założeniach przyjęliśmy, iż funkcjonujący obecnie model rynku reklamy (podział na TV, prasę, radio, outdoor i internet) zostanie utrzymany. Przewidujemy, iż medium, które straci najbardziej na zmianach na rynku reklamowym będzie TV (znaczna część internautów deklaruje ograniczenie czasu przeznaczonego na oglądanie telewizji) oraz prasa (powstawanie gazet on-line, wzrost znaczenia Sieci jako miejsca poszukiwania informacji). Według naszych prognoz rynek reklamy internetowej zostanie w przyszłości podzielony pomiędzy 2 duże portale (Onet oraz WP lub gazeta.pl) oraz 3 mniejsze (m.in. Interia), z czego dwaj liderzy podzielą między siebie ok. 50% rynku. Pozostałe podmioty nie odniosą sukcesu w Sieci i będą musiały połączyć się z większymi spółkami lub zaprzestać działalności. Największe szanse dajemy spółkom powiązanym z firmami medialnymi dostawcami treści (tzw. Content Providers): Onet (ITI), gazeta.pl (Agora), Interia (RMF FM) oraz firmami telekomunikacyjnymi: Arena (Tel-Energo), Poland.com. (Elektrim). Na obecnym poziomie rozwoju rynku większe znaczenie odgrywa dostęp do contentu, który pozwala zbudować bazę użytkowników. Portale telekomunikacyjne nie są w stanie dorównać swoim konkurentom pod tym względem, co jest przyczyną ich obecnych słabszych wyników (dalekie pozycje w rankingach oglądalności). Uważamy, iż zaangażowanie spółek informatycznych w rynek portali jest charakterystyczne dla wczesnego stadium rozwoju tego rynku i typowe dla rynku polskiego (spółki te jako pierwsze dostrzegły potencjał Internetu, a posiadając odpowiednie technologie, stosunkowo szybko mogły stworzyć własne portale). Ponieważ działalność medialna (portal jest de facto medium) nie jest powiązana z ich core businessem, spółki IT będą stopniowo ograniczać swoje zaangażowanie w portalach. Skupiając się na inwestycjach w inne segmenty rynku internetowego, związanych z ich podstawową działalnością (rozwiązania e-biznes, ASP, outsourcing) spółki informatyczne nie będą posiadały wystarczającej ilości środków na kilkuletnie dotowanie swoich portali (im większa ilość portali tym większa konkurencja i dłuższy czas dochodzenia do progu rentowności). Także przykłady amerykańskie oraz zachodnioeuropejskie pokazują, iż właścicielami portali są najczęściej koncerny medialne i/lub firmy telekomunikacyjne. Pozycja Hogi na krajowym rynku portali horyzontalnych Współpraca oraz powiązania kapitałowe Hogi z dużą firmą informatyczną Wasko były jej atutem w początkowym etapie działalności (wsparcie technologiczne oraz finansowe). Aby jednak zdobyć silną pozycję na rynku portali niezbędne jest wsparcie ze strony partnera medialnego lub/i telekomunikacyjnego. Dotychczasowy brak tego typu współpracy ma istotny wpływ na wyniki spółki (niewielkie przychody z działalności reklamowej) oraz jej pozycję wśród krajowych portali horyzontalnych. Według ostatnich badań popularności portali Hoga znajduje się na odległej pozycji, zarówno pod względem znajomości marki, jaki i korzystania z portalu. Zaledwie 1,8% respondentów znała Hogę, natomiast odsetek korzystających z portalu (przynajmniej raz w ostatnim miesiącu) wyniósł 1,4. 2

4 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Onet WP Yahoo Arena Altavista Interia Ahoj Internetia Yoyo Panorama Firm Go AOL GoTo Hoga Netscape Poland Portal Lycos Znajomość portali Korzystanie z portali Źródło: OBOP, styczeń 2001 Istotnym wpływ na wskaźniki popularności ma z pewnością intensywność kampanii reklamowych przeprowadzanych w innych mediach. Według danych prezentowanych przez Zarząd wydatki Hogi na reklamę serwisu wyniosły w 2000r (dane za okres I-XI.2000) ok. 650 tys. zł. Dla porównania koszty działalności marketingowej WP to 11,4 mln zł, Interii 4,7 mln zł, a Onetu 4,4 mln zł. Strategia Hogi zakłada zintensyfikowanie działań reklamowych w roku bieżącym. Na ich sfinansowanie przeznaczonych ma zostać ok. 30% wpływów z emisji. Przychody i koszty Według sprawozdań finansowych zamieszczonych w prospekcie emisyjnym przychody w 2000r wyniosły 548 tys. zł, z czego 93,9% stanowiły przychody ze sprzedaży powierzchni reklamy. Przy szacunkowej wartości całego rynku reklamy internetowej na poziomie 40 mln zł udział Hogi wyniósł 1,3%. Brak wsparcia ze strony partnera medialnego utrudnia profesjonalne skonstruowanie oferty dla reklamodawców oraz pozyskanie tego typu klientów. Spółka nie ukrywa, iż prowadzi rozmowy z firmami z branży medialnej w celu nawiązania bliższej współpracy oraz stworzenia powiązań kapitałowych. W przypadku niepomyślnego zakończenia negocjacji firmie trudno będzie odnieść sukces na coraz trudniejszym rynku reklamy przy rosnącej konkurencji w segmencie portali horyzontalnych. Oferta e-commerce opiera się na wirtualnym supermarkecie prowadzonym we współpracy z firmą Click&Buy. Strategia spółki zakłada angażowanie się w handel internetowy wg modelu low touch: pobieranie prowizji od obrotu bez konieczności fizycznej obsługi zamówień. Model ten został przyjęty przez większość portali (Onet, gazeta.pl, Arena, Interia), jedynie Wirtualna Polska samodzielnie prowadzi własny sklep internetowy. W naszej opinii model niskiego zaangażowania jest korzystniejszy dla portalu, gdyż nie wiąże się z koniecznością angażowania spółki w działalność odbiegającą od jej core businessu (tzn. działalności medialnej). Korzyści wynikające z pośrednictwa w handlu internetowym (w sektorze B2C) są pochodną pozycji osiągniętej przez portal. Dlatego też ewentualne przychody Hogi pochodzące z obsługi sklepów internetowych zależeć będą bezpośrednio od sytuacji na rynku portali horyzontalnych i pozycji Hogi na tym rynku. Spółka zamierza czerpać również przychody z tworzenia i obsługi elektronicznych platform B2B. Pierwszym przedsięwzięciem w tym zakresie ma być Internetowa Giełda Nieruchomości. Segment B2B znajduje się obecnie w centrum uwagi wielu podmiotów realizujących strategie internetowe i chociaż rynek ten wykazuje ogromny potencjał konkurencja jest coraz większa. Uważamy, iż możliwość odniesienia sukcesu w segmencie B2B zależy przede wszystkim od 3

5 znalezienia odpowiedniego fragmentu rynku (niszy) i skoncentrowanie się na tworzeniu oferty adresowanej do konkretnej grupy klientów. Wparcie ze strony partnera (inwestora) branżowego ze starej gospodarki byłoby bardzo dużym atutem takiego przedsięwzięcia. Bieżące działania Hogi w obszarze tworzenia platform B2B realizowane są samodzielnie i dlatego bardzo trudno będzie zbudowanie silnej pozycji na tym rynku. Ze spółek publicznych konkurentem jest z pewnością Getin SP. Współpraca z głównym udziałowcem Hogi, firmą Wasko pozwala spółce realizować także projekty z dziedziny web design oraz usługi hostingowe (w ramach utworzonego w tym celu Web Studio). W ofercie znajduje się głównie tworzenie zaawansowanych systemów internetowych opartych na bazach danych. Atutem Hogi w tym zakresie są jej pracownicy, chociaż potencjał może okazać się niewystarczający do realizacji większych projektów (obecnie Hoga zatrudnia ok. 20 informatyków, jednak część z nich wykorzystywana jest do obsługi portalu internetowego). Ten segment rynku jest już jednak silnie spenetrowany przez konkurencję. Oprócz oddziałów dużych firm informatycznych oferujących systemy internetowe (CEBI ComputerLandu, ComArch, TPG w Grupie Prokomu), na rynku funkcjonują również mniejsze spółki wywodzące się z ISP lub firm reklamy internetowej, które zdobywały doświadczenie i kompetencje tworząc systemy internetowe dla wielu znaczących klientów (E-Point, Internet Designers, AMG:Net). Zdobycie silnej pozycji na tym rynku wydaje się wiec bardzo trudnym przedsięwzięciem. W działalności portalu największe znaczenie odgrywają koszty osobowe oraz koszty reklamy i promocji. Według danych za I półrocze 2000r koszty związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły aż 47% całkowitych kosztów operacyjnych. Wówczas jeszcze nie funkcjonował portal Hogi, tak więc udział pozostałych kosztów mógł być niższy niż obecnie. Zarząd spółki szacuje koszty bieżące funkcjonowania portalu na ok. 200 tys. miesięcznie, kolejne 100 tys. pochłoną wydatki na prowadzenie działalności pozaportalowej. W naszej opinii bardzo trudno będzie utrzymać tak restrykcyjna politykę kosztową przy zatrudnieniu na poziomie 70 osób (obecnie) oraz kosztach związanych z techniczną strona funkcjonowania portalu (koszt utrzymania łączy telekomunikacyjnych to wydatki rzędu tysięcy złotych miesięcznie). Konkurencja na rynku portali jest bardzo duża, co wymusza wysokie wydatki na reklamę. 4

6 Niski poziom lojalności użytkowników wpływa na wysoki koszt związany z utrzymaniem klienta. Dodatkowo portale walczą o nowych internautów, których liczba będzie systematycznie wzrastać. Dotychczas koszty reklamy i promocji Hogi były stosunkowo niskie w porównaniu do innych firm z tego sektora. Strategia spółki zakłada wzrost wydatków na reklamę w roku bieżącym. Jako jeden z celów przeprowadzanej emisji akcji Zarząd wymienił zebranie środków na przeprowadzenie dużej kampanii wizerunkowej w wielu mediach, co w rezultacie powinno przynieść wzrost świadomości marki (jednego z cenniejszych aktywów firm internetowych). W 2000r łączne wydatki reklamowe wyniosły 780 tys. zł (ok. 33% kosztów operacyjnych). Zintensyfikowanie kampanii w roku bieżącym spowoduje znaczny wzrost kosztów z tego tytuł. Wycena Hoga jest drugim portalem internetowym (po Interii), który zamierza zadebiutować na giełdzie. Bardzo trudno jest prognozować rozwój wydarzeń na rynku internetowym, nie stworzono także metod wyceny pozwalających precyzyjnie oszacować wartość firm nowej ekonomii. Mnogość przyjętych założeń i brak możliwości ich weryfikacji (na rynkach zagranicznych jest to również stosunkowo młody sektor) nie pozwalają przyjąć jednej metody wyceny jako najlepiej odzwierciedlającej wartość spółki. Dlatego też zastosowaliśmy dwie metody wyceny nie wskazując, która z nich jest bardziej właściwa. Model transakcyjny Stosując tą metodę oszacowaliśmy wartość Hogi w oparciu o wycenę innych krajowych portali wynikającą z przeprowadzonych w ostatnim okresie transakcji na rynku: umowa sprzedaży udziałów w Optimusie (właściciel 75% portalu Onet.pl) przez konsorcjum BRE Zbigniew Jakubas na rzecz ITI Holding, umowa sprzedaży udziałów w portalu Poland.com przez MCI Management na rzecz Elektrimu (według porozumienia zawartego w marcu br.), transakcja wewnątrz Grupy Prokomu i dotycząca udziałów w Wirtualnej Polsce. Wycena Interii w oparciu o notowania giełdowe spółki 20 kwietnia 2001r. Wartość firmy oraz liczba zarejestrowanych użytkowników przyjęte do wyceny Onet.pl WP.pl Interia.pl Poland.com Wartość portalu wynikająca z transakcji EV (mln zł) Ilość zarejestrowanych użytkowników (tys.) Źródło: DI BRE Banku S.A. na podstawie informacji ze spółek Z danych zamieszczonych w Prospekcie emisyjnym wynika, iż obecnie Hoga posiada ok. 130 tys. zarejestrowanych użytkowników (tzw. register users). Z doświadczeń rynków rozwiniętych wynika, iż wartość jednego użytkownika w czołowym portalu jest znacznie wyższa niż wycena użytkownika w portalach zajmujących dalsze miejsca w rankingu. W okresie internetowej hossy premia ta była nawet siedmiokrotna (porównanie Yahoo! i Lycos). Spowodowane jest to głównie dużo wyższym zainteresowaniem reklamodawców skłonnych kierować swoje budżety do liderów na danym rynku (Internet jest jeszcze stosunkowo młodym medium i część budżetów reklamowych jaka jest przeznaczana na e-reklamę kierowana jest najczęściej do kilku portali w tym do lidera). Uznaliśmy, iż modelem najlepiej opisującym takie zależności jest funkcja wykładnicza. 5

7 Model opisujący zależność EV / Register User Wartość portalu y = 15,349e 0,003x R 2 = 0, Źródło: DI BRE Banku S.A. Liczba zarejestrowanych użytkowników Oszacowana w ten sposób wartość Hogi wynosi 22,7 mln zł (5,4 zł na 1 akcję). Wycena porównawcza Wycenę porównawczą dokonaliśmy na podstawie bieżącego kursu giełdowego Interii, jedynego portalu, którego akcje notowane są na rynku publicznym. Do modelu wykorzystaliśmy prognozowane przez nas wartości przychodów obu spółek w roku (mln zł) Przychody 00 Przychody 01P Cena (zł) Kapitalizacja MC/S Interia 8,0 14,2 14,2 93,3 6,6 Hoga 0,5 2,9 4,0 16,8 5,7 Źródło: DI BRE Banku S.A. 0,5 2,9 10,0 42,0 14,2 Na tej podstawie szacujemy wartość Hogi na 19,4 mln zł, czyli 4,6 zł na 1 akcję. Analiza techniczna rynku Rynkowa wycena polskich spółek internetowych będzie ściśle skorelowana z zachowaniem się indeksu największego rynku giełdowego skupiającego spółki nowej ekonomii, NASDAQ. Spodziewamy się, iż korelacja ta będzie jeszcze wyższa niż w przypadku firm technologicznych, współczynnik beta oscylować będzie blisko 1, lub nawet przekroczy tą wartość. Dlatego też, aby przewidzieć zachowanie się akcji Hogi na giełdzie oraz określić ich krótkoterminową atrakcyjność inwestycyjną należy spojrzeć na rynek przez pryzmat analizy technicznej. Od drugiej połowy 1990r. Nasdaq poruszał się w długoterminowym kanale wzrostowym. Tworzyły go szczyty i dołki z lat Na przełomie 1998r. i 1999r. nastąpiło wyjście górą z omawianego kanału. Po krótkim okresie konsolidacji, na amerykańskim rynku nowych technologii rozpoczęły się potężne wzrosty. Trwały do marca 2000r., kiedy to Nasdaq zanotował historyczne maksimum na wysokości 5000 punktów. Od tego momentu na rynku rozpoczęła się bessa trwająca, z krótką przerwą, aż do dzisiaj. Przez kilka ostatnich miesięcy Nasdaq porusza się w średnioterminowym kanale spadkowym. W pierwszym tygodniu kwietnia 2001r. indeks ustanowił lokalne minimum. Usytuowane jest ono dokładnie na długoterminowej linii trendu wzrostowego na wykresie indeksu Nasdaq 100 (ta sama linia na Nasdaq Composite została przełamana już ponad miesiąc temu). Mimo gwałtownych wzrostów w ostatnim okresie Nasdaq cały czas pozostaje poniżej średnioterminowej linii trendu spadkowego. Do czasu jej przełamania nie należy zatem mówić o zmianie trendu w średnim lub długim terminie. 6

8 NASDAQ 100 (USA) (1,933.61, 1,981.90, 1,901.40, 1,933.57, ) Nasdaq 100 odbicie od długoterminowej linii trendu wzrostowego. Analiza wykresu Nasdaq daje jednak pewne nadzieje na spowolnienie lub zahamowanie tendencji spadkowej obecnej na tym rynku już od ponad roku. W obecnej sytuacji wydaje się być prawdopodobna dłuższa korekta dotychczasowych spadków. Za takim właśnie rozwojem sytuacji przemawia dobrze widoczna, pięciofalowa struktura spadków zapoczątkowanych w marcu ubiegłego roku. Zgodnie z Teorią Fal można mieć nadzieję, że impuls spadkowy dobiegł już końca i teraz właśnie rozpoczyna się korekta. W takim przypadku obecny ruch wzrostowy Nasdaq Composite mógłby dotrzeć w okolice 2500 punktów, a nawet punktów. Scenariusza tego nie wyklucza także analiza tygodniowych wskaźników technicznych. Oscylatory nie utworzyły co prawda ważnych dywergencji, ale po skrajnym wysprzedaniu na przełomie marca i kwietnia tego roku obecnie poruszają się w górę potwierdzając tym samym ostatnie wzrosty indeksu. Należy jednak raz jeszcze podkreślić, że do czasu przełamania średnioterminowej linii trendu spadkowego nie można mówić o zakończeniu tendencji spadkowej. Zarazem zejście indeksu poniżej wsparcia na poziomie ostatniego dołka z początku marca 2001r. oznaczać będzie dalszą kontynuację spadków. W takim przypadku pierwszy silniejszy opór stanowić będą lokalne minima z drugiej połowy 1998r w okolicach 1400 punktów. 7

9 NASDAQ Composite (USA) (2,171.90, 2,202.86, 2,135.32, 2,163.41, ) Aug Sep Oct Nov Dec 1999 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2000 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2001 Mar Apr May Jun Nasdaq Composite pięciofalowa struktura spadków zapoczątkowanych w marcu 2000r. Niniejsze opracowanie sporządzone zostało zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie ponosi także odpowiedzialności za straty wynikłe z inwestycji. 8

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Johnson & Johnson jest najbardziej wszechstronnym, obecnym na rynku międzynarodowym, wytwórcą produktów dla zdrowia i urody oraz

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Apple Inc. (AAPL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Apple Inc. (wcześniej Apple Computer Inc.) przedsiębiorstwo komputerowe założone 1 kwietnia 1976 roku przez

Bardziej szczegółowo

FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU

FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU FORMACJA GŁOWY I RAMION Formacja głowy i ramion należy do klasyki analizy technicznej i jest jedną z podstawowych struktur cenowych odwracających trend wzrostowy. Ta struktura

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (P&G, NYSE: PG) to globalna grupa kapitałowa mająca swoją siedzibę w Cincinnati, Ohio, USA. Wytwarza dobra konsumpcyjne,

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Hewlett-Packard Co. (HPQ) to obecnie największa firma informatyczna świata. Magazym Wired uznał HP za twórcę pierwszego komputera

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Korporacja TYCO istnieje we wszystkich regionach świata dostarczając szeroką gamę produktów i usług, wśród których można

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE ROZRYWKOWYM

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE ROZRYWKOWYM Time Warner Inc. (TWX) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Time Warner Inc. (TWX) największa grupa medialna świata. Grupa powstała w 1990 z połączenia wydawnictwa Time i wytwórni filmowej

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wal-Mart Stores Inc. (WMT) amerykańska sieć supermarketów założona w 196 przez Sama Waltona, będąca obecnie największym na

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Microsoft - na początku XXI wieku jest największą na świecie firmą branży komputerowej. Najbardziej znana

Bardziej szczegółowo

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Google Inc. - znana amerykańska firma z branży internetowej. Jej flagowym produktem jest wyszukiwarka Google,

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Dell Inc. (DELL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Dell Inc. (DELL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Dell Inc. (DELL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Dell Inc. (DELL) to amerykańska korporacja zajmująca się produkcją komputerów, oraz urządzeń peryferyjnych. Sławę zdobyła przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Ford Motor Co. (F) - spółka notowana na nowojorskiej giełdzie.

Ford Motor Co. (F) - spółka notowana na nowojorskiej giełdzie. Ford Motor Co. (F) - spółka notowana na nowojorskiej giełdzie. Ford Motor Co. (F) - spółka akcyjna z siedzibą w Dearborn, Michigan USA założona w Detroit w 1903 r. przez Henry'ego Forda. Obecnie jest to

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - (w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii powszechnie znana jako coke) to marka bezalkoholowego napoju gazowanego

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Colgate-Palmolive Co. (CL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Colgate-Palmolive jest jednym z wiodących producentów z kategorii zdrowia jamy ustnej, pielęgnacji

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING ANALIZA FUNDAMENTALNA UPDATE MARZEC 2007

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING ANALIZA FUNDAMENTALNA UPDATE MARZEC 2007 MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING ANALIZA FUNDAMENTALNA UPDATE MARZEC 7 Porównanie ze spółkami krajowymi Wśród spółek budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie szczególne zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

ecommerce a debiut giełdowy Bartłomiej Knichnicki

ecommerce a debiut giełdowy Bartłomiej Knichnicki ecommerce a debiut giełdowy Bartłomiej Knichnicki Agenda NewConnect rynek dla spółek ecommerce? Polskie giełdowe spółki ecommerce Spółki, które wykorzystały kapitał z giełdy na rozbudowę kanału ecommerce

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH Wells Fargo & Co. (WFC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wells Fargo & Co. (WFC) jest najbardziej zróżnicowaną firmą w zakresie oferowanych usług finansowych w USA. Główna siedziba banku

Bardziej szczegółowo

Akwizycja Trader.com (Polska) Sp. z o.o.

Akwizycja Trader.com (Polska) Sp. z o.o. Akwizycja Sp. z o.o. Szczegóły transakcji Agora kupuje 1% akcji Spółka Sprzedający Sp. z o.o. Pronto Invest B.V. (grupa Trader Media East Limited wchodząca w skład wiodącej tureckiej grupy medialnej Hurriyet)

Bardziej szczegółowo

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Avon Products Inc. (AVP) światowa firma kosmetyczna zajmująca się produkcją i dystrybucją kosmetyków

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ

RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ 2013 2013-02-12 www.digate.pl Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych NVIDIA Corporation (NVDA) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? NVIDIA (nvidia) Corporation (NASDAQ: NVDA) amerykańska firma komputerowa, jeden z głównych producentów

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych FedEx Corporation (FDX) - spółka notowana na giełdzie NYSE.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych FedEx Corporation (FDX) - spółka notowana na giełdzie NYSE. FedEx Corporation (FDX) - spółka notowana na giełdzie NYSE. FedEx Corporation (FDX) - jest największą na świecie firmą specjalizującą się w dziedzinie ekspresowych przesyłek kurierskich, głównie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut Warszawa, 8 grudnia 2011 Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) to obecnie największa firma świata świadcząca usługi w zakresie finansów. Główna siedziba

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Oracle Corp. (ORCL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Oracle Corporation - amerykańska firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania służącego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Vodafone Group plc (VOD)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej.

Vodafone Group plc (VOD)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Vodafone Group plc (VOD)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Czym zajmuje się firma? Vodafone (VOice - DAta - FONE) - to międzynarodowy operator telefonii komórkowej, którego zarząd znajduje się

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Kimberly-Clark Corp. (KMB) - spółka notowana na giełdzie NYSE.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Kimberly-Clark Corp. (KMB) - spółka notowana na giełdzie NYSE. Kimberly-Clark Corp. (KMB) - spółka notowana na giełdzie NYSE. Kimberly-Clark Corp. (KMB) ogólnoświatowa korporacja dostarczająca swoje produkty na potrzeby domu, wielu gałęzi przemysłu i medycyny. Dziś

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

International Business Machines Corp. (IBM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

International Business Machines Corp. (IBM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). International Business Machines Corp. (IBM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? IBM (ang. International Business Machines Corporation; potocznie zwany Big Blue)

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu).

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Budowa biznesplanu Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Unijne procedury wymagają bardzo obszernej i szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat oferty publicznej Spółki

Opinia na temat oferty publicznej Spółki Opinia na temat oferty publicznej Spółki O Spółce, parametrach oferty oraz celach emisji Energoinstal SA to jeden z największych producentów kotłów energetycznych w Polsce oraz znany i ceniony partner

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Walt Disney Co. (DIS) (znana po prostu jako Disney) jedna z największych na świecie korporacji medialnych i elektronicznych. Założona

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 12 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych McDonald's Corp. (MCD) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych McDonald's Corp. (MCD) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). McDonald's Corp. (MCD) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). McDonald's Corp. (MCD) największa na świecie sieć barów szybkiej obsługi. Założona 15 maja 1940 r. w San Bernardino w Kalifornii

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych General Motors Corporation (GM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych General Motors Corporation (GM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). General Motors Corporation (GM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). General Motors Corporation (GM) - amerykański koncern przemysłowy. Jedno z największych przedsiębiorstw na świecie. General

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Microsoft Corp. (MSFT) jest największą na świecie firmą branży komputerowej. Najbardziej znana jako producent systemów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 ZA OKRES 1 LIPCA 2008 30 WRZEŚNIA 2008 Wrocław, listopad 2008 rok I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.09.20 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - BANKI PKOBP Bank PKOBP swoje dno bessy wyznaczył pod koniec lutego 2009 roku na poziomie 18,90 złotych (wykres 1).

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych British American Tobacco plc (BTI) - spółka notowana na giełdzie londyńskiej.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych British American Tobacco plc (BTI) - spółka notowana na giełdzie londyńskiej. British American Tobacco plc (BTI) - spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Koncern British American Tobacco powstał w 1902 roku i działa w 180 krajach. Do portfela międzynarodowych marek należą: Kent,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALITYCZNY Agora media

RAPORT ANALITYCZNY Agora media - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY Agora media ISSN 1508-308X Warszawa, 30.11.01 Korygujemy prognozy w dół Kurs PLN Wolumen tys. szt. Wg szacunków Agory-Monitoring rynek reklamowy w okresie I-III

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc sierpień 2014. 11 września 2014

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc sierpień 2014. 11 września 2014 za miesiąc sierpień 2014 3 11 września 2014 RAPORT MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. Wrocław, 12 sierpnia 2011 r. Spis treści 1. Informacje o Emitencie... 3 2. Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 kwietnia 2011 r. do

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU Lubsko, 14 maja 2016 roku 1 Podstawa prawna Raport miesięczny LZMO S.A. ( Emitent, Spółka, LZMO ) publikowany jest zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Bank walczy o bazę klientów. Internauta szuka rozwiązań finansowych. Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów

Bank walczy o bazę klientów. Internauta szuka rozwiązań finansowych. Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów Co robimy? Internauta szuka rozwiązań finansowych Bank walczy o bazę klientów Udostępniamy narzędzia do porównania oferty banków Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów Nasza idea Comperia.plto

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc styczeń 2017 roku

Raport miesięczny z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc styczeń 2017 roku Raport miesięczny z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc styczeń 2017 roku Data publikacji raportu: 20 luty 2017 roku 1 Wstęp Zarząd COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Chevron Corp. (CVX) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Chevron Corp. (CVX)- jest jedna z największych firm energetycznych na świecie. Główna siedziba znajduje się

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna indeksów WIG 20

Analiza techniczna indeksów WIG 20 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ANALIZA TECHNICZNA 8 stycznia 213 r. Analiza techniczna indeksów WIG 2 Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy Prognoza ruchu średnioterminowa: trend wzrostowy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 3 9 lipca 2017

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 3 9 lipca 2017 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 3 9 lipca 2017 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce Rzeczpospolita: Duże spółki najlepszą inwestycją I półrocza Autor: Jacek Mysior I połowa 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Rozkład przychodów w latach 2015-2018

Rozkład przychodów w latach 2015-2018 Strategia na lata 2015-2018 Strategicznym celem spółki PIK S.A. jest dalszy, dynamiczny wzrost przychodów i zysków oraz dywersyfikacja dotychczasowych źródeł przychodów, przy jednoczesnym wzroście kapitalizacji

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Boeing Co. (BA) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Boeing Co. (BA) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Boeing Co. (BA) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Boeing Co. (BA) amerykański koncern lotniczy i kosmiczny, dwa najważniejsze działy stanowią: Boeing Integrated Defense Systems, odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Daimlerchrysler AG (DCX)- spółka notowana na giełdzie we Frankfurcie nad Menem (DAX).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Daimlerchrysler AG (DCX)- spółka notowana na giełdzie we Frankfurcie nad Menem (DAX). Daimlerchrysler AG (DCX)- spółka notowana na giełdzie we Frankfurcie nad Menem (DAX). Spółka akcyjna DaimlerChrysler AG jest wytwórcą samochodów osobowych oraz samochodów specjalnego użytku. Firma powstała

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Gallaher Group plc (GLH)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Gallaher Group plc (GLH)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Gallaher Group plc (GLH)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Gallaher Group Plc - międzynarodowa firma zajmująca się produkcją i sprzedażą hurtową wyrobów tytoniowych, z siedzibą w Weybridge (Wielka

Bardziej szczegółowo

Zarząd DIGITAL AVENUE SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2012 roku.

Zarząd DIGITAL AVENUE SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2012 roku. Raport miesięczny za listopad 2012 roku Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

Grupa Onet ogłasza dobre wyniki działalności w I półroczu 2006 roku

Grupa Onet ogłasza dobre wyniki działalności w I półroczu 2006 roku INFORMACJA PRASOWA Grupa Onet ogłasza dobre wyniki działalności w I półroczu 26 roku Skonsolidowane przychody Grupy Onet osiągnęły w I półroczu 26 poziom 57,8 mln zł, o 45,6% więcej w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006 Witam. DWORY Spółka zadebiutowała na GPW w grudniu 2004 roku. Przez pierwszych dziesięć miesięcy notowania przebiegały w bardzo wąskiej stabilizacji. Cena akcji wahała się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Prezentacja prognoz wyników na 2012 r.

Prezentacja prognoz wyników na 2012 r. Prezentacja prognoz wyników na 2012 r. Warszawa, kwiecieo 2012 r. Zakres prezentacji Niniejsza prezentacja opracowana została przez Zarząd spółki Motoricus S.A., w związku z publikacją prognoz wyników

Bardziej szczegółowo

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl Aiton Caldwell SA Informacje dla Inwestorów www.aitoncaldwell.pl 1. Profil działalności 2. Historia 3. Zespół 4. Linie biznesowe 5. Klienci 6. Plany rozwój i cele emisyjne 7. Dane finansowe 1. Profil działalności

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.07.2012r. 30.09.2012r. Bydgoszcz, dnia 08.11.2012 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Zarządzania Finansami Studia Stacjonarne Ekonomii pierwszego stopnia Krzysztof Maruszczak WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2008 r. Część 1

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2008 r. Część 1 Wyniki finansowe i rynkowe 1 kw. 28 r. Część 1 Wyniki finansowe Grupy Przychody Koszty operacyjne Wzrost przychodów dzięki reklamie 4 3 2 1 3,5% 16% 4,5% 52,5% 15% Reklama Sprzedaż egz. Kolekcje Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Wyniki MCI Management po 1H 2015 r. Warszawa, 13 sierpnia 2015 r.

Wyniki MCI Management po 1H 2015 r. Warszawa, 13 sierpnia 2015 r. Wyniki MCI Management po 1H 2015 r. Warszawa, 13 sierpnia 2015 r. Ludzie są online i tą drogą wydają coraz więcej pieniędzy Rzadki imperialny zegar Immortal Mountain Clock z XVIII wieku. Sprzedany za:

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku finansowego

Struktura rynku finansowego Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 21 listopada 2013 r. Struktura rynku finansowego rynek walutowy rynek pieniężny rynek

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.11.02 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - BUDOWNICTWO POLIMEXMS Spółka POLIMEXMS zakończyła spadki w ramach bessy w lutym 2009 roku po osiągnięciu poziomu 2,02

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Zarząd DIGITAL AVENUE SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2012 roku.

Zarząd DIGITAL AVENUE SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2012 roku. Raport miesięczny za grudzień 2012 roku Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl Prezentacja www.pboaniola.pl PROFIL BIZNESU KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH poprzez połączenie kompetencji z zakresu GENERALNEGO WYKONAWSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH + DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał na rynku nieruchomości jest coraz szersza. Bessa na światowych giełdach

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec lp. Emitent Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln- luty Różnica kapitalizacji w porównaniu do

Bardziej szczegółowo

Sektor polskich małych i średnich spółek

Sektor polskich małych i średnich spółek Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Funduszami: Investor Top 25 Małych Spółek FIO Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO Marzec 2014 Polskie małe

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem

I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem Raport miesięczny za październik 2011 r. Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r.

FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r. FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r. Dane porównawcze za IV kw. Komentarz Zarządu do wyników Emitenta Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem podejmował emitent w ramach rozwoju

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo