Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu. IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu. IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów"

Transkrypt

1 Temat opracowania: Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu: Orzesze ul. Wawrzyńca 87 Inwestor: Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów Autor projektu: mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. 80/84 Sierpień 2012r.

2 Siemianowice Śląskie r. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz z późniejszymi zmianami) OŚWIADCZAM, że projekt wykonawczy kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu przy ul. Wawrzyńca 87 jest kompletny i został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant:. (podpis i pieczęć)

3 S P I S T R E Ś C I Opis techniczny Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Obliczenie i dobór urządzeń Odprowadzenie spalin Układ technologiczny Układ zabezpieczeń Izolacje Rozwiązania projektowe AKPiA Wytyczne budowlane, instalacyjne Wytyczne elektryczne Zabezpieczenie przeciwpożarowe Warunki i uzgodnienia. 1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta. 2. Zaświadczenie o przynależności projektanta do ŚOIIB. 3. Oświadczenie o prawidłowości i kompletności projektu. 4. Dobór zaworu bezpieczeństwa dla kotła 5. Dobór zaworu bezpieczeństwa dla podgrzewacza c.w.u. wg. PN 76/B Dobór wzbiorczego naczynia przeponowego wg. PrPN-B Część graficzna. Rys 1. Schemat technologiczny Rys 2. Rozmieszczenie urządzeń-rzut kotłowni Rys 3. Schemat podłączenia komina Rys 4. Rozprowadzenie c.w.u. i cyrkulacji rzut parteru Rys 5. Rozprowadzenie c.w.u. i cyrkulacji rzut piętra

4 OPIS TECHNICZNY Dane ogólne Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt kotłowni gazowej, zaopatrującej w ciepło na cele c.o. i c.w.u. budynek Domu dziecka w Orzeszu. Zakres niniejszego opracowania obejmuje: - część technologiczną kotłowni - AKPiA w zakresie technologii - rozprowadzenie poziomu c.w.u. i cyrkulacji pod odbiory Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowiły: - zlecenie i umowa z Inwestorem - podkłady budowlane dostarczone przez inwestora - obowiązujące normy i przepisy Obliczenia i dobór urządzeń Zapotrzebowanie ciepła Zapotrzebowanie ciepła c.o. wynosi 32.2 kw / kubatura obiektu m 3, budynek ocieplony / Zapotrzebowanie ciepła c.w.u. wynosi 14.3 kw Zapotrzebowanie ciepła i dobór podgrzewacza dla celów c.w.u. Ilość osób n = 10 Zużycie wody G = n x q / h n ilość osób, q dm 3 /j.o.d, h czas q = 48 G = 10 x 48 / 18 = 280 kg/h G = 26.7 kg/h Współczynnik rozbioru dla n = 10 osób K h = 23 Zużycie wody - maksymalne G max = G c x K h

5 G max = 26.7 x 23 = kg/h Ilość ciepła dla potrzeb c.w.u. Q = G max x c p x dt x / W/ Q = x 1 x /55-10/ x = W Q = 32.1 kw Dobór podgrzewacza c.w.u. Wstępnie przyjęto V z = 0.3 m 3 Współczynnik redukcyjny mocy cieplnej q = 1 c x V z 0.25 c = 0.75 współczynnik zależny od ilości osób q = x = Q red = Q x q Q red = 32.1 x = kw Dobrano podgrzewacz firmy Galmet o pojemności 300 l z wężownicą o mocy ciągłej 33.6 kw. Zabezpieczeniem podgrzewacza będzie zawór bezpieczeństwa SYR 2115 Dn 20 Po = 6 bar. Na wyjściu z podgrzewacza będzie zamontowany zawór termostatyczny mieszający TM 200 Dn 20 firmy Honeywell./ nastawa 55 o C/ Obliczenia i dobór urządzeń Kocioł Przyjęto kocioł gazowy Buderus Logano G kw z palnikiem atmosferycznym Zapotrzebowanie gazu GZ - 50 V = Q / 9.54 x n Q = 38 kw n = 0.93 V = 4.28 m 3 /h

6 Parametry grzewcze Parametry c.o. 80 / 60 o C Pomieszczenie kotłowni Istniejąca kotłownia zlokalizowana jest na parterze budynku Wymagana powierzchnia otworów nawiewnych Wymagany przekrój nawiewu 5 cm 2 na 1 kw F n = 5 x 38 = 190 cm 2 Przyjęto nawiew 20 x 15 = 300 cm 2 / nawiew typu Z / Wymagana powierzchnia otworów wywiewnych F w = 0.5 x F n F w = 150 cm 2 Przyjęto wywiew F = 200 cm 2 D = mm Przyjęto D = 160mm Odprowadzenie spalin Spaliny odprowadzane będą przewodem kominowym z prefabrykowanych elementów ze stali nierdzewnej Dn 180 / ocieplony /. Pobór powietrza do spalania z pomieszczenia kotłowni. Układ technologiczny Przewidziano pracę kotła dla potrzeb c.o. z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej. Pompa c.o., ładująca c.w.u., cyrkulacyjna c.o. - Przyjęto pompę o zmiennych obrotach firmy Grundfos ALPHA /130 ładująca c.w.u. - Przyjęto pompę firmy Grundfos UPS cyrkulacja - Przyjęto pompę firmy Grundfos UP B

7 Układ zabezpieczeń Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury Kocioł i palnik posiadają wszelkie wymagania zabezpieczenia poprawnej i bezpiecznej pracy. Kocioł wyposażony jest w następujące elementy zabezpieczające - STB termostat bezpieczeństwa ograniczający temperaturą wody w kotle do 100 o C Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia w układzie kotłowym Kocioł zabezpieczony będzie przed wzrostem ciśnienia zaworem bezpieczeństwa firmy SYR typu 1915 Po = 2.5 bar Dn 20. Wylot z zaworu bezpieczeństwa należy wyprowadzić nad umywalkę. Stabilizacja ciśnienia Do stabilizacji ciśnienia w zładzie.o przewidziano przeponowe naczynie wzbiorcze firmy Reflex NG 35. Uzupełnianie zładu ręczne na podstawie manometru na powrocie poprzez reduktor ciśnienia. Zabezpieczenie antykorozyjne Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prób szczelności wszelkie niezabezpieczone fabrycznie elementy stalowe czarne oczyścić a następnie pomalować. - emalią podkładową termoodporną - lakierem nawierzchniowym termoodpornym Sposób nakładania powłok oraz czas schnięcia poszczególnych warstw zastosować zgodnie z zaleceniami producenta. Izolacje Przewody instalacji grzewczej / w piwnicy / należy zaizolować termicznie z pomocą otulin z pianki polietylenowej PE o grubości 13 mm Dopuszcza się wykonanie izolacji z materiałów niepalnych lub samogasnących. Rozwiązania projektowe AKPiA Pracą kotłowni będzie sterował regulator Logamatic 2107 z czujnikami temperatury zewnętrznej,zasobnika c.w.u / priorytet c.w.u./. Wytyczne budowlane, instalacyjne - wykonać połączenia obwodów sterowania zgodnie ze schematem technologicznym i DTR urządzeń - drzwi do kotłowni wykonać jako stalowe

8 - w pomieszczeniu zamontować zlew i podłączyć do kanalizacji - podłączyć zimną wodę nad zlew, oraz do podgrzewacza c.w.u. - pogłębić kotłownię do wysokości 2.2 m/ wg. rysunku / - wykonać pogłębienie terenu i studnię chłonną przy kominie / wg. przekroju / - wykonać schody w kotłowni i dojście do komina Wytyczne elektryczne Wykonać zasilanie urządzeń kotłowni. Przewody powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi / korytka, rurki osłonowe/. Podstawowe dane techniczne urządzeń wymagających podłączeń elektrycznych wyszczególniono poniżej: kocioł GB G234 1szt. napięcie zasilania 1 x 230 V pobór mocy 150 W Pompa c.o- Grundfos ALPHA /130 U = 230 V P = 80 W I = 0.34 A Pompa ładująca c.w.u. - Grundfos UPS U = 230 V P = 45 W I = 0.2 A Pompa cyrkulacja - Grundfos UP B U = 230 V P = 25 W I = 0.1 A Zabezpieczenia przeciwpożarowe - powierzchnia użytkowa kotłowni 14.4 m 2 - wysokość kotłowni 2.2 m - ilość kondygnacji budynku 2 - kubatura kotłowni 29 m 3 - wysokość budynku 9 m - moc kotłowni 38kW

9 - kotłownia pracuje w układzie automatycznym, stałego pobytu ludzi w kotłowni nie przewiduje się - pomieszczenie kotłowni nie kwalifikuje się do pomieszczeń zagrożonych wybuchem - ewakuacja z pomieszczenia kotłowni drzwiami kotłowni po schodach budynku - oznakowanie wyjścia ewakuacyjnego oraz lokalizacja sprzęty ppoż. zostanie wykonana zgodnie z PN 92/N-01256/01 oraz PN 90/N-01256/02 - wewnątrz kotłowni w pobliżu wejścia należy przewidzieć podręczny sprzęt gaśniczy składający się z jednej gaśnicy proszkowej 6 kg A,B,C - stałych i półstałych instalacji gaśniczych kotłowni nie przewiduje się - woda do zewnętrznego gaszenia pożaru zostanie zapewniona z zewnętrznych hydrantów - dojazd pożarowy zapewniony jest ulicą - przejścia przez stropy i ściany kotłowni będą uszczelnione według rozwiązań systemowych / np. masami pęczniejącymi HILTI/

10 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Pozycja Jedn. Ilość Uwagi Producent 1 Kocioł Logano G kw Szt. 1 atmosferyczny Buderus 2 Regulator temperatury Logamatic Kpl. 1 Buderus 2107 czujnikami Tz, Tc.w.u. 3 Naczynie przeponowe c.o. Szt. 1 Reflex Reflex NG 35 3 Naczynie przeponowe c.w.u. Szt. 1 Reflex Refix D18 4 Pompa c.o. ALPHA /130 Szt. 1 Grundfos 5 Pompa ładująca UPS Szt. 1 Grundfos 6 Pompa cyrkulacyjna UP 15-14B Szt. 1 Grundfos 7 Zawór zwrotny Dn 40 Szt. 1 8 Zawór zwrotny Dn 25 Szt. 1 9 Zawór zwrotny Dn 15 Szt Zawór kulowy Dn 15 Szt Zawór kulowy Dn 20 Szt Zawór kulowy Dn 25 Szt Zawór kulowy Dn 40 Szt Reduktor ciśnienia Syr 315 Dn20 Szt. 1 Syr 15 Zawór bezpieczeństwa c.o. Szt. 1 Syr typ 1915 Dn 20 Po= 2.5 bar 16 Zawór bezpieczeństwa c.w.u. Szt. 1 Syr Typ 2115 Dn 20 Po = 6 bar 17 Manometr MPa Szt. 4 KFM 18 Termometr o C Szt. 3 KFM 19 Zawór trójdrogowy TM 200 Szt. 1 Honeywell termostatyczny Dn Filtr Dn 40 Szt Filtr Dn 15 Szt. 1 Komin Dn 180 /ocieplony / Dw dwuścienny Jeremias

11 Lp. Pozycja Jedn. Ilość Uwagi Producent 1 Przejście ew/dw 180 mm Szt. 1 Dw37 Jeremias 2 Płyta fundamentowa 1 Dw06 3 Blacha konsoli Dw 02 4 Element do czyszczenia 1 Dw 10 5 Rura 1000 mm 7 Dw 13 7 Rura 250 mm- ew 1 Fu04 8 Kolano 87 0 z rewizją - ew 1 FU23 9 Trójnik Dw Zakończenie rury 1 Dw Wspornik ścienny Dw23 12 Wspornik wzmocniony Dw Przejście przez dach z kołnierzem 1 Dw82 / z dw 31/ 14 Wspornik mocujący krokwiowy 1 Dw55 15 Kołnierz 2 DW31 Wentylacja Dn 160 Ew-fu Jeremias 1 Daszek 1 FU28 2 Króciec dylatacyjny z kołnierzem 1 FU25 3 Rura 1000 mm 6 FU02 4 Rura 500 mm 1 FU03 5 Blacha konsoli Dw 02 6 Kolano 87 0 z podporą 1 FU29 7 Uchwyt do rur z gumą dn160 6 Stalco

12 Załącznik Dobór wzbiorczego naczynia przeponowego wg. PrPN-B V u = V x g x d V pojemność użytkowa naczynia V = Q/kW/ x 8.5 /l/kw/ V = x 8.5 = 274 m 3 V = 0.3 m 3 pojemność instalacji c.o. g = kg/m 3 gęstość wody dv = dm 3 /kg przyrost objętości właściwej wody dla t z t z = 80 o C V u = 8.61 dm 3 V n = V u x ( p max +1) / ( p max p ) - pojemność całkowita naczynia p max = 2.5 bar - ciśnienie maksymalne obliczeniowe p = 1 bar - ciśnienie wstępne w naczyniu V n = 20.1 dm 3 d = 0.7 x V u 0.5 / nie mniej niż d = 20 mm / - rura wzbiorcza d = 2.1 mm Przyjęto naczynie przeponowe firmy Reflex NG 35 o d = 20 mm i V n = 33 dm 3

13 Załącznik Dobór zaworu bezpieczeństwa dla podgrzewacza c.w.u. wg. PN 76/B d = [ 4 x G / 3.14 x 1.59 x a c x {( 1.1 x p 1 p 2 ) x g } 0.5 ] 0.5 G = 0.16 x V V = 300 l - pojemność podgrzewacza p 1 = 6 kg/cm 2 - ciśnienie dopuszczone podgrzewacza p 2 = 0 kg/cm 2 - ciśnienie na wylocie z zaworu g = kg/m 3 ciężar objętościowy wody użytkowej przyjęto zawór SYR 2115 ½ a c = 0.35 x a = współczynnik wypływowy zaworu a = 0.25 współczynnik wypływowy zaworu wg. katalogu d = 2.3 mm Dobrano zawór SYR 2115 ½ o ciśnieniu otwarcia p = 6bar i d o = 12 mm

14 Załącznik Dobór zaworu bezpieczeństwa dla kotła Parametry robocze zaworu bezpieczeństwa Ciśnienie zrzutowe zaworu bezpieczeństwa p 1 P 1 = 1.1 x p d P d = 0.25 MPa ciśnienie dopuszczalne instalacji P 1 = MPa Ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa p o p o = p 1 / ( 1 + b 1 / 100 ) b 1 = 10 % - przyrost ciśnienia niezbędny do pełnego otwarcia p o = 0.25 MPa Obliczeniowa przepustowośc zaworu bezpieczeństwa m M >= 3600 x N / r N = 38 kw moc cieplna kotła r = 2125 kj/kg ciepło parowania wody przed zaworem m = 64.4 kg/h Obliczeniowa powierzchnia kanału dopływowego wg DT-UC-90 WO- A/01 Udział pary w mieszance X 2 = ( i 1 i 2 ) / r i 1 entalpia wody przed zaworem bezpieczeństwa = KJ/kg i 2 entalpia wody przed zaworem bezpieczeństwa = KJ/kg przy ciśnieniu dopływu X 2 = 0.06 Powierzchnia wypływu wody A w = (( 1 X 2 ) x m / ( 5.03 x a o x (( p 1 p 2 ) x g 1 ) 0.5 ) p 2 = 0 MPa

15 a o - współczynnik wypływu zaworu SYR 1915 ¾ = 0.32 g 1 gęstość wody przed zaworem = kg/m 3 A w = 2.3 mm 2 Powierzchnia wypływu pary A p = ( X 2 x m ) / 100 x K 1 x K 2 x a x ( p ) a współczynnik wypływu zaworu SYR 1915 ¾ = 0.55 K 1 - współczynnik poprawkowy uwzględniający własności czynnika przed zaworem K 1 = F(p 1 /T 1 ) = 0.52 K 2 współczynnik poprawkowy, K 2 = f(b,x), uwzględniający wpływ stosunku ciśnień przed i za zaworem B = ( p ) / (p ) B stosunek ciśnień = X wykładni adiabaty dla pary wodnej x = 1.31 B kr krytyczny stosunek ciśnień B kr = ( 2/( K + 1 )) ( K/(K+1)) B kr = K 2 = 1.00 odczytane z wykresu A p = 0.4 mm 2 Obliczeniowa powierzchnia kanału dopływowego wynosi A = A w + A p A = 2.7 mm 2 Najmniejsza wewnętrzna średnica kanału dopływowego zaworu bezpieczeństwa D w = 1.9 mm Dobrano Membranowy zawór bezpieczeństwa SYR typ 1915 szt.1 Wartośc początu otwarcia 0.25 MPa Wielkość ¾ Wew. Średnica króćca dolotowego 15 mm

16

17

18

19

20

21

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY HVAC PROJECT Karolina Matej 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 17; tel. (0-84) 664-42-24 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STANOWIĄCYCH MIENIE SAMORZĄDÓW:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM SOLARTIME Sp. z o.o. Miłocin 284 36-062 Zaczernie PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM Adres inwestycji: Przedszkole Samorządowe 38-460 Jedlicze ul. Rejtana Nazwa i adres inwestora:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL. TOCHTERMANA 1, 26-600 RADOM PROJEKT WYKONAWCZY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL. TOCHTERMANA 1, 26-600 RADOM PROJEKT WYKONAWCZY Kolonia Borek, ul. Przemysłowa 3, 42-262 Poczesna tel.: +34 3735336, tel./fax: +34 3245161 neon@neon.net.pl, www.neon.net.pl Inwestor: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-33 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Termomodernizacja kompleksu budynku Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Jednostki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO

FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO OŚWIADCZENIE DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ AKADEMIl WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO INWESTOR: ADRES BUDOWY: Akademia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa NK kazwa i adres zamawiającegok wamawiająców AdresW dodzinó praców Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin TWPMJNRWPM OK Trób udzielenia

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo