Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ."

Transkrypt

1

2

3 Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1 Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. NR 394 I 395 Imię i nazwisko Nr uprawnień /specjalność Podpis OPRACOWAŁ mgr inż. Andrzej Pędziwiatr WKP/0273/POOS/04 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych PROJEKTOWAŁ mgr inż. Andrzej Pędziwiatr WKP/0273/POOS/04 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych SPRAWDZIŁ mgr inż. Piotr Tomaszewski GPB.I /98 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych KONIN r.

4 Zawartość opracowania Strona tytułowa Str. 1 I. Opis techniczny Str Podstawa opracowania Str Zakres opracowania Str Rozwiązania projektowe instalacji c.o. Str Informacja na temat wpływu projektowanego obiektu budowlanego Str. 4 na środowisko 5. Uwagi końcowe Str. 4 II. Załączniki Zał. 1 Uprawnienia budowlane Str. 5 Zał. 2 Zaświadczenie o członkostwie w WOIIB Str. 7 Zał. 3 Oświadczenie projektanta Str. 9 III. Zestawienie rysunków S1 Rzut parteru instalacja c.o. Str. 10 S2 Rozwinięcie instalacji c.o. Str. 11 2

5 I. Opis techniczny do projektu budowlanego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODO- WEJ.SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. NR 394 I Podstawa opracowania : a) Projekt Budowlany Zakład Aktywizacji Zawodowej-zmiana projektu. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Koninie. Czerwiec 2009, b) obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy Zakładu Aktywności Zawodowej w zakresie instalacji centralnego ogrzewania. 3. Rozwiązania projektowe instalacji c.o. Opis stanu istniejącego. Budynek Zakładu Aktywności Zawodowej posiada istniejącą instalację centralnego ogrzewania, wyposażoną w grzejniki płytowe, zasilaną z kotłowni, wyposażonej w kocioł gazowy na gaz ziemny E (GZ-50). Instalację c.o. wykonano jako rozdzielaczową z rur wielowarstwowych PE/AL/PE w układzie zamkniętym o parametrach czynnika 80/60 o C. Instalacja c.o. - rozbudowa Dla rozbudowy pomieszczenia sali konferencyjnej (pom. 35) zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe zasilane z istniejącej kotłowni gazowej o parametrach 70/50 st.c jako odrębnego obiegu grzewczego. Istniejące grzejniki w pomieszczeniu Sali konferencyjnej należy zdemontować i przekazać Zamawiającemu. Zaprojektowano wyposażenie pomieszczenia w grzejniki stalowe płytowe malowane proszkowo w kolorze białym RAL 9016, wykonane z blachy tłoczonej niskowęglowej walcowanej na zimno. Grubość blachy, z której wykonano grzejniki winna spełniać normę PN-EN 442. Grubość blachy, z której wykonano ożebrowanie konwekcyjne grzejników winna spełniać normę PN-EN 442. Grzejnik winien być dopuszczony do pracy z maksymalnym ciśnieniem roboczym 10 bar oraz ciśnieniem próbnym w miejscu zainstalowania 12 bar. Grzejniki winny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie podkładowe z zastosowaniem technologii kataforezy II generacji oraz następnie malowanie nawierzchniowe w postaci napylania elektrostatycznego. Grzejniki winny być dostosowany do pracy przy temperaturze maksymalnej 110 st.c. Grzejniki należy montować na ścianach na zawiesiach systemowych danego producenta. Zaprojektowano grzejniki dolno zasilane typ V, fabrycznie wyposażone w osłonę górną typu grill, dwie osłony boczne pełne, korek, odpowietrznik oraz komplet zawieszeń ściennych. Każdy z grzejników wyposażyć w zawory termostatyczne z głowica termostatyczną. Dla podłączenia grzejników do instalacji rurowej c.o. zastosować podwójne chromowane przyłącza grzejnikowe kątowe z nyplami ½ i ¾ (do grzejników zaworowych dolnozasilanych), z odcięciem, nastawą wstępną, funkcją opróżniania i napełniania, miękkouszczelniane. Dla zasilania grzejników w pomieszczeniu sali konferencyjnej zaprojektowano wykorzystanie obiegu przewodów z istniejącego rozdzielacza zasilającego. Do części rozbudowywanej pomieszczenia zaprojektowano rozbudowę obiegu c.o. Nowy obieg c.o. wykonać z wykorzystaniem przewodów zasilająco/powrotnych od rozdzielacza do nowoprojektowanych grzejników, wykonaych z rur PE-X/Al/PEHD o parametrach dla pracy stałej 6 bar/ 85 st.c o połączeniach zaciskowych - dopuszczonych do zabudowy w przegrodach. Przewody prowadzićpod stropem pomieszczenia nr 22 w zabudowie sufitu podwieszanego oraz w posadzce pomieszczenia rozbudowywanego nr 35 w warstwie izolacji. Przewody prowadzić z zachowaniem zasady samokompensacji wydłużeń termicznych przewodów. Wszystkie przewody zaizolować termicznie. Zaprojektowane demontaż istniejących grzejników oraz zabudowowę nowych grzejników płytowych wyposażonych w zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi 3

6 Izolację termiczną przewodów centralnego ogrzewania wykonać otuliną z pianki polietylenowej do montażu w przegrodach budowlanych o grubości izolacji termicznej określonej w tabeli poniżej : Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m K) 1 Średnica wewnętrzna do 22 mm (stal dn10, 15, 20) 20 mm 2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm (stal dn 25) 30 mm 3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm (dn32, 40, 50, 65, 80) równa średnicy wewnętrznej rury 4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm (stal dn100 ) 100 mm Przed zakryciem przewodów instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie próbne PN 0,6 MPa. Odpowietrzenie instalacji c.o. wykonać poprzez odpowietrzniki manualne grzejnikowe z wykorzystaniem istniejących odpowietrzeń na instalacji c.o. oraz poprzez projektowane dwa odpowietrzniki automatyczne pod stropem w pom. nr 22 najwyższy punkt instalacji. Przewody instalacji c.o. w posadzce prowadzić bez spadków. Na zasilaniu projektowanego obiegu z ist. rozdzielacza grzejnikowego zamontować zawór regulacyjny z nastawą wstępną, a na powrocie zawór odcinający kulowy. Zestawienie grzejników : Nr pom. Typ grzejnika L [m] Qobl [W] 35 (V) CV (V) CV (V) CV (V) CV (V) CV (V) CV Informacja na temat wpływu projektowanego obiektu budowlanego na środowisko : a) prace prowadzone będą w obrębie istniejących budynków b) odpady powstałe przy demontażu należy wywieźć na składowisko odpadów c) realizacja obiektu budowlanego nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń gazowych, 5. Uwagi końcowe. - całość robót należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" z zachowaniem przepisów BHP. - Przeprowadzić próbę szczelności instalacji c.o. na ciśnienie 6 bar, - Na odcinku instalacji od kotła do naczynia wzbiorczego zabrania się instalować zaworów odcinających, zwrotnych itp. - Wykonać regulację i sprawdzenie działania instalacji c.o. - Montaż urządzeń wykonać zgodnie z DTR producentów. Opracował : 4

7 II. Załącznik nr 1 5

8 6

9 II. Załącznik nr 2 7

10 8

11 II. Załącznik nr 3 Konin r. Oświadczenie Zgodnie z art.20, ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oświadczam, że projekt budowlany : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ. SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BI- SKUPI DZ. NR 394 I 395. KONIN r., został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 9

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50 OPIS TECHNICZNY... 2 1. DANE WYJŚCIOWE... 2 2. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ... 3 3.1 Źródło ciepła... 3 3.2 Rozwiązania techniczne... 3 3.3 Izolacja przewodów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Budynek biurowy TEMAT Projekt technologii

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWA F.H.U. TOMASZ PYRDA 35-083 RZESZÓW, UL.RYMANOWSKA 31/14 tel. kom. 694-200-232

FIRMA PROJEKTOWA F.H.U. TOMASZ PYRDA 35-083 RZESZÓW, UL.RYMANOWSKA 31/14 tel. kom. 694-200-232 FIRMA PROJEKTOWA F.H.U. TOMASZ PYRDA 35-083 RZESZÓW, UL.RYMANOWSKA 31/14 tel. kom. 694-200-232 Nazwa: PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ I C.O. WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOTŁOWNI (WYMIANA KOTŁÓW) W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA egz. Nr 1 mgr inż. Zbigniew Świerzy 33-300 Nowy Sącz ul. Konstanty 15 tel./fax 0-18 442-67-62, NIP 734-149-53-48 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji ogrzewczej i gazowej z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie Zdroju

Budowa instalacji ogrzewczej i gazowej z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie Zdroju SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW...1 SPIS RYSUNKÓW...2 OŚWIADCZENIE...3 OPIS TECHNICZNY...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Instalacja ogrzewcza...4 4. Instalacja gazowa...5 5. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5

ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5 ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5 I. OPIS TECHNICZNY BRANśA SANITARNA 6 1. Podstawa opracowania... 6 2. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała 63-500 Ostrzeszów, ul. Łaziebna 1a Tel. 0-62 730-46-54, tel. kom. 0608 298 720 NIP 622-157-64-86 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT BUDOWLANY 1. Nazwa zamówienia

Bardziej szczegółowo

BRANŻA: SANITARNA KOTŁOWNIA GAZOWA. LOKALIZACJA INWESTYCJI: 62-064 Plewiska, ul. Kolejowa 2

BRANŻA: SANITARNA KOTŁOWNIA GAZOWA. LOKALIZACJA INWESTYCJI: 62-064 Plewiska, ul. Kolejowa 2 wp.pl TOM IV BRANŻA: SANITARNA KOTŁOWNIA GAZOWA TEMAT: PRZEBUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNO- KONFERENCYJNEGO NA POTRZEBY CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO ROŚLINNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY Nazwa obiektu budowlanego: Kotłownia wraz z wewnętrzną instalacją gazową Adres obiektu budowlanego: Lisówki ul. Leśne Zacisze 2 62-070 Dopiewo Inwestor: Powiat Poznański Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE EUR NORM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa EURONORM 53-519 Wrocław ul. Zaporoska 39/1 tel. 071/785-59-20, 0601-75-20-91 tel./fax 071/785-59-21 NIP 894-190-24-95 TEMAT: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

2. GOSPODARKA CIEPLNA INFORMACJE OGÓLNE

2. GOSPODARKA CIEPLNA INFORMACJE OGÓLNE 8 1. DANE OGÓLNE Na terenie objętym opracowaniem znajdują się istniejąca kotłownia parowo-wodna opalana gazem. Dwa kotły parowe zapewniają przygotowanie ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego

Bardziej szczegółowo

. 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIĘ OPALANĄ GAZEM ZIEMNYM W BUDYNKU URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Adres : SKOŁYSZYN. Tytuł : KOTŁOWNIA WODNA C.O. OPALANA GAZEM ZIEMNYM

Bardziej szczegółowo

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA GAZOWA. Zespół Szkół w Lubianie Lubiana 6, 73-260 Pełczyce

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA GAZOWA. Zespół Szkół w Lubianie Lubiana 6, 73-260 Pełczyce Biuro Projektów SAN-Technika mgr inż. JOLANTA SKOWRON ul. Kręta 11a 74-320 Barlinek Tel. 95 746 10 24; e-mail: san-technika@wp.pl TYTUŁ: BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Modernizacji Kotłowni Gazowej Wymiana kotłów. Ul. Bytomska

PROJEKT BUDOWLANY Modernizacji Kotłowni Gazowej Wymiana kotłów. Ul. Bytomska PROJEKT BUDOWLANY Modernizacji Kotłowni Gazowej Wymiana kotłów Obiekt : Inwestor : Urząd Skarbowy w Zabrzu Ul. Bytomska Urząd Skarbowy w Zabrzu Ul. Bytomska Oświadczenie Projektanta Zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KOTŁOWNIA GAZOWA

STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KOTŁOWNIA GAZOWA REJESTR: 15/2012 ZADANIE: 55136 STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KOTŁOWNIA GAZOWA ZADANIE INWESTYCYJNE BUDOWA MYJNI POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH ORAZ KOŁOWYCH W OBIEKCIE NR 3 CWSLąd

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m. SZCZYTNO NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek gospodarczy w m. Szczytno

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50 Spis zawartości opracowania: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2 STAN ISTNIEJĄCY.... 2 3 OPIS LOKALIZACJI KOTŁOWNI.... 2 5 KOTŁOWNIA GAZOWA... 2 8.1 ZAKRES OPRACOWANIA KOTŁOWNI.... 2 8.1 ZAŁOŻENIA I OPIS WYBRANEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo