Prof. nadzw. dr hab. Bogusława Bednarczyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. nadzw. dr hab. Bogusława Bednarczyk"

Transkrypt

1

2

3

4

5 Prof. nadzw. dr hab. Bogusława Bednarczyk

6

7

8

9 Słowo od Rektora Profesor Bogusława Bednarczyk należy do grona osób znających jak mało kto problematykę mniejszości narodowych i ochrony prawa człowieka. Co więcej problematyka ta Ją fascynuje. Bada ją zarówno w aspekcie prawnym, jak i politologicznym, łącząc doskonale obie metody poznawcze i ukazując wszelkie złożoności tego tak niezmiernie aktualnego we współczesnym świecie zjawiska. Bogusława Bednarczyk po ukończeniu szkoły średniej rozpoczęła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na czwartym roku zdecydowała się wziąć urlop dziekański i wyjechać na dwa lata do Anglii, gdzie w Londynie pracowała i uczyła się języka. Nabyta wówczas świetna znajomość angielskiego pozwoliła Jej rozwijać w przyszłości liczne zagraniczne kontakty naukowe i uczestniczyć aktywnie w konferencjach międzynarodowych. Pobyt w Anglii wykorzystała także znakomicie, m.in. podejmując jednosemestralne studia w prestiżowej London School of Economics. Po ukończeniu studiów prawniczych w 1969 roku, kiedy obroniła pracę magisterską z prawa międzynarodowego publicznego, została zatrudniona (1970) w Instytucie Nauk Politycznych, usytuowanym w tym czasie na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Otrzymała etat asystencki w znakomitej Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych, kierowanej po tragicznej śmierci Profesora Konstantego Grzybowskiego przez jego wybitnego następcę Profesora Marka Sobolewskiego. Pod jego kierunkiem napisała, a następnie obroniła w 1977 roku rozprawę doktorską zatytułowaną Roberta Seeleya koncepcje imperialne na tle XIX-wiecznych brytyjskich doktryn imperialnych. Zaraz po studiach odbyła również aplikację sędziowską zakończoną egzaminem sędziowskim. W 1979 roku Bogusława Bednarczyk otrzymała roczne stypendium naukowe w słynnym Bologna Center Johns Hopkins University we Włoszech. Jej zainteresowania naukowe kierowały się wówczas ku problematyce współczesnej myśli politycznej, w szczególności popularnej wówczas doktryny eurokomunizmu. Późniejsze studia, a w szczególności badania związane z przygotowywaną rozprawą habilitacyjną wytyczyły nowy kierunek badawczy. Stała się nim doktryna polityczna brytyjskiej lewicy i Partii Pracy. Temat ten wymagał pogłębionych studiów opartych na zbiorach bibliotecznych i archiwach brytyjskich. Umożliwiły Jej to dwa staże naukowe w Anglii w 1988 roku odbyte w London School of Slavonic and East European Studies oraz w Keynes

10 Słowo od Rektora 10 College University w Canterbury. Na podstawie zgromadzonych wówczas materiałów powstała rozprawa poświęcona historii labouryzmu: Labour Party: od tradeunionizmu do wilsonizmu, która stanowiła przedmiot kolokwium habilitacyjnego odbytego na Wydziale Prawa i Administracji UJ w listopadzie 1995 roku. Profesor Bednarczyk prowadziła liczne wykłady na wielu znanych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, w Austrii, w Niemczech i na Tajwanie. W 1994 roku otrzymała prestiżowe stypendium NATO Defense College w Rzymie. Plonem tego pobytu była opublikowana we Włoszech monografia Nationalism, Ethnic Minorities and Human Rights In Post-Cold War Central and Eastern Europe. Kontynuowała swoje zainteresowania badawcze podczas kolejnego stypendium, tym razem z Instytutu Badań Naukowych NATO w Brukseli. Dwuletni pobyt naukowy zaowocował kolejną monografią Preventing Ethnic Conflicts and Protecting Minority Rights in Democratic System: Options and Implications. Uczestniczyła także w kilkudziesięciu konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, a Jej międzynarodowe kontakty umożliwiły wymianę studencką między Uniwersytetem Jagiellońskim a uniwersytetami amerykańskimi, której rezultatem były wspólne projekty badawcze poświęcone ochronie praw mniejszości narodowych. Z chwilą utworzenia Krakowskiej Szkoły Wyższej, obecnie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Profesor Bogusława Bednarczyk związała się z naszą uczelnią, by służyć jej swoją wiedzą i wsparciem. Współtworzyła Wydział Stosunków Międzynarodowych i w 2002 roku została jego dziekanem. Przyczyniła się do jego dynamicznego rozwoju, a Jej zaangażowanie i zdolności organizacyjne spowodowały, że w szybkim czasie stał się najliczniejszym Wydziałem. To właśnie na tym Wydziale uczelnia uzyskała pierwsze uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, co pozwoliło naszej szkole przekształcić się w uczelnię akademicką. Profesor Bednarczyk obok pracy organizacyjnej prowadzi ożywioną działalność naukową i dydaktyczną. Opublikowała kilkadziesiąt prac naukowych, wydanych w większości w języku angielskim w wielu ośrodkach zagranicznych. Wypromowała czterech doktorów, aktywnie uczestniczy w międzynarodowym życiu naukowym. Jest przy tym osobą pełną pogody życia, pasji wśród których jedną z najważniejszych jest narciarstwo, zarazem konsekwentną i odpowiedzialną. Szanowna Pani Profesor, Droga Bogusiu, Krakowska Akademia zawdzięcza Ci wiele. Dzięki osobowościom Twojej miary nasza uczelnia rozwija się prężnie i dynamicznie. To wielka radość i zaszczyt móc przyczynić się wydania księgi jubileuszowej, do której teksty nadesłało liczne grono Twoich Przyjaciół, Uczniów i Współpracowników. Przed Tobą kolejne jubileusze, które będziemy wspólnie świętować, dlatego życzę Ci przede wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości. Wiem, że pozostaniesz jak zawsze oddana pracy naukowej i swoim studentom, którym potrafisz przekazać swój zapał, wiedzę i optymizm. Żyj nam sto lat! Prof. dr hab. Jerzy Malec Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

11 List gratulacyjny od przyjaciela Jest zaszczytem i przyjemnością kierowanie słów gratulacji do osoby, którą zna się od lat w całej doskonałości cech jej charakteru i osiągnięć akademickich. Odbiera dziś księgę jej dedykowaną oraz zasłużone hołdy. Przyłączam się do nich, zasłużyła bowiem na nie swą aktywnością, dokonaniami i pasją. Profesor Bogusława Bednarczyk to właśnie osoba z pasją, która w akademickiej części swojego życia nie wahała się podejmować nowych wątków badawczych, korzystając z dorobku światowej literatury, odbywając wizyty w ważnych centrach naukowych, gdzie stawała się ambasadorem polskiej nauki, a wreszcie podjęła trud kierowania młodych badaczy ku nowym polom poszukiwań. Podpowiedziała im studia nad kwestiami doktrynalnymi, międzynarodowymi, poświęcone prawom człowieka czy zagadnieniom amerykanistycznym. Jest w niej także pasja organizatorska, z której skorzystała przede wszystkim, co stwierdzam z pewną zazdrością, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, powierzając jej funkcję Dziekana Wydziału Stosunków Międzynarodowych. Dynamiczny rozwój tej szkoły to także jej sukces. Profesor Bednarczyk znam od początku jej pobytu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Piękna, dynamiczna osoba z wyrazistymi emocjami, twórczymi pomysłami była i jest dla wielu z nas tym, czym chciałoby się, żeby było wielu uczonych. Bycie uczonym to bowiem nie zamknięcie się w egoizmie własnych poszukiwań, ale zdolność do nakłonienia innych do działania na rzecz akademickiej wspólnoty i świata ją otaczającego. Te cechy ma bohaterka tomu. Niech czytający teksty tu publikowane wiedzą, że pisane były z sympatii, uznania i z podziękowaniem za to, co wniosła w nasz świat i czego nadal od niej oczekujemy. Profesor Andrzej Mania Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, 2 maja 2010 roku

12

13 Glosa do portretu Bogusława Bednarczyk urodziła się w Nowym Wiśniczu, w domu, w którym wraz ze starszą, nieżyjącą już siostrą Mają, wychowywane były w atmosferze szacunku do pracy oraz przeświadczeniu, że zdobycie wykształcenia jest najlepszą drogą do osiągnięcia życiowego sukcesu. Wydaje się, że te wyniesione z domu rodzinnego zasady skutecznie Ją zahartowały i pozwoliły później na podejmowanie niejednokrotnie bardzo trudnych wyzwań. Przykładem takiego wyzwania, a także dowodem sporej odwagi była decyzja młodziutkiej wówczas studentki czwartego roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego o przerwaniu studiów i wyjeździe do Londynu, do pracy i przede wszystkim po naukę języka. Dzisiaj taki scenariusz mieści się wręcz w typowym dla współczesnej młodzieży życiowym programie, ale w połowie lat sześćdziesiątych był z pewnością czymś wyjątkowym, świadczącym o dużej odwadze i determinacji. Ponaddwuletni pobyt w Anglii wykorzystała znakomicie. Zdobyła tam nie tylko doświadczenie życiowe, ale przede wszystkim doskonałą znajomość języka angielskiego potwierdzoną certyfikatem Proficiency in English. Pobyt w Anglii, odbyte tam kursy językowe oraz jednosemestralne studia w prestiżowej London School of Economics doskonale wyposażyły Ją na dalsze życie zawodowe. Dały nie tylko łatwość komunikowania się i uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach i seminariach, ale przede wszystkim otworzyły okno na świat, w którym odtąd poruszała się całkowicie swobodnie, wszędzie zyskując sympatię i uznanie. Z Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego jest związana od 1969 roku. Zatrudniona została w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych, kierowanej wówczas przez profesora Marka Sobolewskiego, pod którego wyjątkową opieką naukową przygotowała i w 1977 roku obroniła pracę doktorską poświęconą koncepcjom imperialnym Roberta Seeleya. Równocześnie odbywała pozaetatową aplikację sędziowską, zakończoną zdanym w 1971 roku z wysoką oceną egzaminem sędziowskim. Wyniesiona z pobytu w Anglii świetna znajomość języka angielskiego, a także odwaga w podejmowaniu kolejnych wyzwań sprawiły, że wkrótce po obronie doktoratu Bogusia, zostawiając pod opieką męża i siostry siedmioletnią zaledwie córeczkę, wyjechała na roczne stypendium naukowe do Bologna Center Johns Hopkins University. W tym czasie przedmiotem Jej zainteresowań

14 Barbara Stoczewska 14 naukowych stały się zagadnienia współczesnej myśli politycznej, a zwłaszcza doktryny eurokomunizmu. Ten profil naukowy uległ zmianie w połowie lat osiemdziesiątych, kiedy w związku z przygotowywaniem rozprawy habilitacyjnej zajęła się doktryną polityczną brytyjskiej lewicy i Labour Party. Dwukrotny wyjazd na staż do Anglii w 1988 roku (London School of Slavonic and East European Studies i Keynes College Uniwersytet w Canterbury) umożliwił Jej zebranie materiałów naukowych niezbędnych do pracy habilitacyjnej poświęconej historii labouryzmu, na podstawie której w listopadzie 1995 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Lata dziewięćdziesiąte i późniejsze wypełniły Jej liczne wyjazdy zagraniczne na dłuższe bądź krótsze pobyty stypendialne, zaproszenia do udziału w konferencjach oraz wygłaszania serii wykładów. Trudno wymienić wszystkie te wyjazdy. Warto jednak wskazać na te choćby najważniejsze. Dwukrotny pobyt w Stanach Zjednoczonych (1993 i 1996) w Southern Connecticut State University w New Haven, a także kontakty z amerykańskimi ośrodkami akademickimi w Oklahomie, Karolinie Południowej, Waszyngtonie i Chicago pozwoliły Jej na kolejną zmianę obszaru zainteresowań naukowych, którym zresztą pozostała wierna do dziś problemom mniejszości narodowych i prawom człowieka. Takim też zagadnieniom poświęcone były wykłady, wygłaszane na zaproszenie licznych ośrodków naukowych w Europie, między innymi w: Strobl, Salzburgu i Wiedniu w Austrii, Kilonii w Niemczech, Utrechcie w Holandii, a także w Taipei na Tajwanie. Szczególnie ważne było stypendium Instytutu Badań Naukowych NATO w Brukseli. W jego ramach podczas kilkumiesięcznego pobytu w Rzymie przygotowała obszerną publikację w języku angielskim pt: Preventing Ethnic Conflicts and Protecting Minority Rights in Democratic System. Options and Implications. Jej międzynarodowe, a zwłaszcza amerykańskie kontakty przyczyniły się do nawiązania w połowie lat dziewięćdziesiątych współpracy i wymiany studenckiej między Uniwersytetem Jagiellońskim a uczelniami amerykańskimi: Uniwersytetem w Buffalo oraz Wisconsin-Stevens Point. W ramach tej współpracy studenci z Buffalo i Krakowa opracowali 10 projektów badawczych o ochronie praw mniejszości narodowych. Prace w języku angielskim studenci przygotowywali pod kierunkiem profesor Bednarczyk oraz profesor Isabel Marcus z Uniwersytetu w Buffalo. Najlepsze prace zostały opublikowane w Buffalo Law Review. Z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego profesor Bogusława Bednarczyk związana jest od początku jej istnienia. Od 2002 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Stosunków Międzynarodowych tej Uczelni. Niewątpliwe zdolności organizacyjne oraz charakteryzująca Ją pasja spowodowały, że Wydział pod Jej kierownictwem rozwijał się niezwykle dynamicznie. Początkowo studia na Wydziale prowadzone były w ramach takich specjalności jak: amerykanistyka, integracja europejska i handel zagraniczny. Stopniowo oferta edukacyjna poszerzała się o kolejne specjalności: turystykę międzynarodowę, studia wschodnie, współczesną dyplomację oraz prowadzone w języku angielskim International Business. Kierowanie najliczniejszym w Uczelni wydziałem (w roku akademickim 2003/2004 na pierwszy rok studiów

15 Glosa do portretu 15 zaocznych zostało przyjętych blisko 2300 osób, na studia dzienne ponad 500) wymagało od dziekan Bednarczyk ogromnego zaangażowania, umiejętności zarządzania licznym zespołem pracowników administracji oraz kadrą wykładowców. Dodatkowo w 2007 roku Wydział otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Wiązało się to z zorganizowaniem cieszących się dużym powodzeniem seminariów doktorskich. Dzisiaj pod opieką kilkunastu doświadczonych pracowników naukowych pracuje grupa 25 seminarzystów. Prowadząc od wielu lat aktywną działalność organizacyjną, Profesor Bednarczyk nie zaniedbywała pracy naukowej. Dbała o kontakt z międzynarodowym środowiskiem naukowym, wyjeżdżała na zagraniczne konferencje, spośród których na szczególne odnotowanie zasługuje Jej udział w prestiżowym Oxford Round Table. Promowała kolejnych doktorów. Publikowała. Poświęcony Profesor Bogusławie Bednarczyk tom nosi tytuł Wartości polityczne. Jest na tyle pojemny, by pomieścić różnorodność problemów podejmowanych w tekstach, jakie zostały Jej zadedykowane przez grono przyjaciół, współpracowników i uczniów. Wśród wartości odnoszących się do polityki wskazać można na te zawsze kardynalne, takie chociażby jak demokracja, sprawiedliwość społeczna, równość, wolność, prawa człowieka. Wiele tych wartości znalazło swoje odzwierciedlenie w tekstach zamieszczonych w niniejszym tomie. Jego autorzy podjęli bowiem kwestie odnoszące się wieloaspektowo do polityki i pośrednio do wartości z nią związanych. Autorzy tomu świadomi zainteresowań Jubilatki problematyką praw człowieka, część tekstów poświęcili tym właśnie zagadnieniom, które w tak istotny sposób wpisują się skomplikowany obraz współczesnej rzeczywistości. O wadze podstawowych praw i wolności człowieka świadczy nie tylko ożywiona dyskusja naukowa, jaka toczy się wokół nich, ale też szereg konkretnych inicjatyw politycznych o znaczeniu praktycznym, mających na celu przeciwdziałanie łamaniu tych praw. W prezentowanym tomie znalazły się zatem teksty poruszające między innymi kwestię respektowania praw człowieka w świetle polityki wizowej, ochronę tych praw w systemach politycznych prezydenckim i semiprezydenckim, sądowe przeciwdziałanie dyskryminacji, a także kontrowersyjny problem zachowania suwerenności państwa w związku z działalnością Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także wpływu na polskie prawo orzecznictwa tego organu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ponadto znalazły się tu także teksty odnoszące się do innych wartości politycznych, związanych mniej lub bardziej z szerokim obszarem praw człowieka. Czytelnik może zatem zapoznać się z problematyką respektowania praw mniejszości narodowych i statusem jednostki oraz zakresem jej wolności w społeczeństwach multikulturalnych, kwestią prawa do wypowiedzi audiowizualnej na przykładzie Szwecji i Stanów Zjednoczonych, a także prawem do swobodnego wyboru przez człowieka jego miejsca zamieszkania w świetle układów o repatriacji między Polską

16 Barbara Stoczewska 16 a Rosją w szerokiej perspektywie historycznej. Część tekstów odnosi się do bogatej problematyki stosunków międzynarodowych, miedzy innymi do takich zagadnień jak wyobrażenia zbiorowe w stosunkach międzynarodowych i rola oraz status Departamentu Stanu i Foreign Service w latach drugiej wojny światowej. Zapewne teksty zaprezentowane w tomie poświęconym Profesor Bogusławie Bednarczyk nie wyczerpują nawet części bogatego obszaru zagadnień stanowiących przedmiot Jej wieloletnich zainteresowań badawczych. Ten jubileusz nie wieńczy przecież kariery naukowej Bogusi. Jesteśmy przekonani, że dla prezentacji Jej dalszych dokonań znajdą się jeszcze liczne okazje. Na zakończenie kilka słów osobistej refleksji. Bogusława Bednarczyk, której dedykowany jest niniejszy tom, to dla jego redaktorów nie tylko profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczona, znakomity dydaktyk i wychowawca grona doktorów politologii, ale także bliska koleżanka i przyjaciółka. Poznaliśmy się przed wielu laty w Instytucie Nauk Politycznych, który funkcjonował wówczas w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego również jesteśmy absolwentami. Od początku pracy w Uniwersytecie nasze zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół problematyki historii doktryn politycznych i prawnych. Stąd też bardzo szybko staliśmy się uczestnikami wspólnego seminarium prowadzonego przez znakomitych profesorów Marka Sobolewskiego i Marka Waldenberga. Pod ich wyjątkową opieką naukową pisaliśmy swoje dysertacje doktorskie. Bogusię i Jacka połączyła osoba wspólnego promotora Marka Sobolewskiego. A był to przecież uczony wielkiego formatu, obejmujący swą twórczością kilka dyscyplin nie tylko historię doktryn politycznych i prawnych, ale też zagadnienia ustrojowe, konstytucjonalne oraz problematykę partii politycznych. Profesor Sobolewski był też niezwykłym wychowawcą młodej kadry. Charakteryzował go pełen szacunku i delikatności stosunek do młodszych kolegów, przy równoczesnej surowości w ocenie ich dokonań badawczych 1. Słynął z rzadko spotykanej zdolności do jasnego i klarownego konstruowania prac naukowych, ale też wypowiedzi w trakcie seminariów i wykładów. Wszyscy jego uczniowie, a niewątpliwie pozostawił po sobie niewielką, ale chyba nie najgorszą szkołę 2, starali się kontynuować jego nienaganny i logiczny styl. Z Bogusią łączy mnie ponadto od wielu lat wspólna pasja narciarstwo. Przez ponad trzydzieści lat przejechałyśmy na nartach wiele tysięcy kilometrów, przechodząc od cierniowej drogi Kasprowego Wierchu, aż po luksus szusowania w Alpach i Dolomitach. Dla nas obu sport, a zwłaszcza narciarstwo było swoistym sposobem na życie. Zwłaszcza celowała w tym Bogusia, zawsze uparta, konsekwentna, nie uznająca żadnej ulgowej taryfy, mobilizująca do wysiłku. Dzisiaj 1 Por. M. Jaskólski, Wstęp [do:] M. Sobolewski, Pisma nieznane i rozproszone, red. K. Chojnicka, M. Jaskólski, Kraków 2003, s Cyt. za: J. M. Majchrowski, Marek Feliks Sobolewski ( ), [w:] Złota księga Wydziału Prawa i Administracji, red. J. Stelmach, W. Uruszczak, Kraków 2000, s. 471.

17 Glosa do portretu 17 swoje zamiłowanie do nart stara się przekazać czteroletniej wnuczce Kai i robi to, tak jak wszystko w życiu z pasją i oddaniem. O dotychczasowym życiu zawodowym Jubilatki można powiedzieć, że było i z pewnością nadal będzie! niezwykle aktywne i ciekawe, obfitujące w liczne doświadczenia. Podobnie w kontaktach przyjacielskich potrafi być niezawodna i ofiarna. Ad multos annos, droga Jubilatko! Barbara Stoczewska

18

19 Bibliografia prac Profesor Bogusławy Bednarczyk Ideologia i polityka współczesnego antykomunizmu, Zeszyty Naukowe COM SNP (Warszawa), z. 2, s Wpływ konferencji imperialnych na kształtowanie się doktryny federacji imperialnej w ramach Imperium Brytyjskiego, Studia Historyczne, R. XXII, z. 2, s John Robert Seeley twórca brytyjskiej doktryny imperialnej końca XIX wieku, Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Nauk Politycznych, R. DCCCXIX, z. 28, s Rozważania nad brytyjską myślą imperialną XIX wieku, Studia Historyczne, R. XXIV, t. 1081, z. 1, s Organizational Models of Southern European Communist Parties; a Preliminary Approach, Research Institute Papers (The Johns Hopkins University, Bologna University Center), nr 30, s Idee rad i komisji fabrycznych w myśli rewolucyjnej Antonio Gramsciego, Historyka, t. XIV, s Rozważania nad Włoską Partią Komunistyczną jako historycznym następcą myśli Antonio Gramsciego, Zeszyty Naukowe UJ, nr DCCLXXVI, z. 25, s Kompromis historyczny włoska partia Komunistyczna w latach 70., Zeszyty Naukowe UJ, nr DCCCXXXIX, z. 31, s

20 Bibliografia prac Profesor Bogusławy Bednarczyk Raymond Williams, Gramscianism : The Concept of Hegemony, Zeszyty Naukowe UJ, nr CMXXIII, z. 35, s John Robert Seeley historyk brytyjskiej myśli imperialnej drugiej połowy XIX wieku, [w:] Idee Państwo Prawo. Praca poświęcona pamięci prof. dr hab. Marka Sobolewskiego, Zeszyty Naukowe UJ, nr DCCCXIX, z. 28, s National Conflicts in the Second Republic and some Suggestions of their Solution, [w:] Zwischen den Zeiten, red. P. Gerlich, K. Glass, Verband der Wissenschaftlichen Gesellschaften Osterreichs (VWGO), Wiedeń, s Liberalism and the Rise of Fascism in Italy, Zeszyty Naukowe UJ, nr MXCIV, z. 49, s Brytyjski spór o sens socjalizmu, Myśl Socjaldemokratyczna. Kwartalnik Teoretyczno- -Programowy, z. 1, s Liberalism: Rights and Justice and their Application in Eastern Europe Democracies, [w:] Wege aus der Krise, red. P. Gerlich, Bohlau Verlag, Wiedeń, s [recenzja] M. Waldenberg, Kwestie Narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, The Polish Review (New York), t. XXXVIII, nr 4, s Nationalism, Ethnic Minorities and Human Rights in Post-Cold War Central and Eastern Europe, [w:] NATO Defence College, Occasional Paper nr Dilemmas of the Transition Period: the Place for the Ethnic Minorities within the New states emerging from the Communist Past, [w:] Bewaltigen oder Bewahren; Dilemmas des mitteleuropaischen Wandels, red. P. Gerlich, K. Glass, Osterreichische Gesellschaft fur mitteleuropaiche Studien, Wiedeń Toruń, s Labour Party: od tradeunionizmu do wilsonizmu. Dylematy polityczne, społeczne i ideologiczne, Uniwersytet Jagielloński, Kraków [rozprawa habilitacyjna]. 19. The Security Dilemma and Ethnic Conflicts in the New Democracies in Central and Eastern Europe, [w:] Fremde-Nachbarn-Partner wider Willen?, red. K. Glass, Z. Puślecki, B. Serloth, Osterreichische Gesellschaft fur Mitteleuropaische Studien, Wiedeń Toruń, s

21 Bibliografia prac Profesor Bogusławy Bednarczyk The Ethnic Sources of Nationalism. Nationality Questions in Central and Eastern Europe, [w:] Neuland Mitteleuropa: ideologiedefizite und Identitatskrisen, red. P. Gerlich, K. Glass, B. Serloth, Osterreichische Gesellschaft fur Mitteleuropaische Studien, Wiedeń Toruń, s Predicting the New Europe; Liberalism v.s Nationalism, [w:] Der schwierige Selbstfindunsgprozess: Regionalismen Nationalismen Reideologisierung, red. P. Gerlich, K. Glass, Osterreichische Gesellschaft fur Mitteleuropaische Studien, Wiedeń T oruń, s Mniejszości narodowe a bezpieczeństwo europejskie, Myśl Socjaldemokratyczna. Kwartalnik Teoretyczno-Programowy, z. 2, s Predicting the New Europe; the Collapse of the old Regimes and the Outburst of Nationality Disputes, Polish Political Science Yearbook, nr XXV, Lublin, s The Future of Europe and the Problem of National Minorities, The European Legacy, Vol The Historical Lessons of Human Rights; in Search of a New Approach, Polish Political Science Yearbook. 26. The New Democracies in Central and Eastern Europe, [w:] Six Years after the Fall of the Berlin Wall, red. W. Kaltefleiter, Peter Lang, Frankfurt am Main. 27. The 1989 Revolution and the Idea of the New Europe; European Nations or an Universalistic Europe, [w:] Mitteleuropaishe Mythen und Wirklichkeiten, red. P. Gerlich, K. Glass, B. Serloth, Osterreichische Gesellschaft fur Mitteleuropaische Studien, Wiedeń Toruń Europe and the Challenge of the Self-determination, [w:] The Rights of Nations for the Selfdetermination, red. Natie Luyt, Volkstaatraad, Cape Town, RPA. 29. [recenzja] Juan J. Linz, A. Stepan, Problems of Democratic Transition. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, The John Hopkins University Press, Baltimore 1966, Polish Review, Vol. XLII, No Preventing Ethnic Conflicts and Protecting Minority Rights in Democratic System; Options and Implications, NATO, CD-ROM, Bruksela. 31. Liberalism and Justice and their Application in Eastern European Democracies (wersja rozszerzona), [w:] Interdisziplinare Demokratieforschung, red. A. Pelinka, H. Bramuller, Wiedeń. 32. Collective Security, the United Nations and the Challenge of the Future, [w:] The Rise of the Multipolar World, red. W. Kaltefleiter, U. Schumacher, Peter Lang, Frankfurt am Main Ochrona praw ludzkich w świetle międzynarodowych paktów praw człowieka, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, R. III (13), z. 5, s

22 Bibliografia prac Profesor Bogusławy Bednarczyk The Structure of International System, [w:] Structure, Order, and Disorder in World Politics, red. U. Schumacher, Peter Lang, Europaischer Verlang der Wissenschaften, Frankfurt am Main. 35. Dealing with the Former Authoritarian Regimes, Legal and Political Issues in Southern and eastern European Transition to Democracy, [w:] Lessons in Democracy, red. E. Hauser, J. Wasilewski, Jagiellonian University Press University of Rochester Press, Kraków Brytyjskie idee imperialne lat 80. i 90. XIX wieku, [w:] Myśl polityczna od historii do współczesności. Księga dedykowana profesorowi Markowi Waldenbergowi, red. B. Stoczewska, M. Jaskólski, Księgarnia Akademicka, Kraków Granice władzy wybrane problemy praw i wolności człowieka, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków. 38. Integracja europejska. Tworzenie wspólnej przestrzeni ochrony praw człowieka w ramach Unii Europejskiej, Państwo i Społeczeństwo nr 1, s Europejski system ochrony i promocji praw człowieka, [w:] Do jakiej unii zmierzamy?, red. A. Mania, B. Płonka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. 40. The Polish Security Policy; Public Perception of Security and Threat, [w:] Spoluprasa Smerom k Bezpecnosti, Slovensky Institut Miedzinarodnych Studi, Bratislava. 41. The Polish Security and Defence Policy, [w:] NATO Co-operation; Defence Industry, Research and Technology, Political Tanulmanyok Intezete Alaptivany, Budapest. 42. Bezpieczeństwo Polski i polityka obronna, [w:] Czy przemysł obronny wymaga obrony, red. J. Klich, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków Common Fundamental Rights in the Case-Law of the Court of Justice of the European Communities, Państwo i Społeczeństwo nr 1, s [redakcja i wstęp] Przemiany w Unii Europejskiej, Państwo i Społeczeństwo nr Europejski model ochrony praw człowieka prawa kulturalne, [w:] Europa 25, red. M. Bankowicz, K. Szczerski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły im. B. Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie, Kraków. 46. Międzynarodowy system ochrony i gwarancji praw jednostki. Zarys problematyki, Państwo i Społeczeństwo nr 4, s [redakcja i wstęp] Państwo i społeczeństwo w XXI wieku. Harmonizacja europejskiej przestrzeni w dziedzinie prawa, kultury i turystyki, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., Kraków.

23 Bibliografia prac Profesor Bogusławy Bednarczyk Prawa człowieka za prezydentury Jimmy ego. Cartera i Ronalda Reagana, [w:] Ronald Reagan a wezwania epoki, red. A. Bryk, A. Kapiszewski, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, s [redakcja i wstęp wspólnie z Marcinem Lasoniem] Gospodarka i polityka. Wyzwania XXI wieku, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków [redakcja i wprowadzenie wspólnie z Marcinem Lasoniem] Współczesne determinanty stosunków międzynarodowych, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków [redakcja i wprowadzenie wspólnie z Marcinem Lasoniem] Społeczne, gospodarcze i polityczne relacje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków [redakcja i wprowadzenie] Demokracja i prawa człowieka, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr Rethinking Human Rights Promotion and Protection in the Context of the War on Terror in the Twenty First Century, [w:] Demokracja i prawa człowieka, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 2, s [recenzja] Paul Taylor, The End of European Integration, Routlege, London New York 2008, [w:] Demokracja i prawa człowieka, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 2, s [redakcja] Wybory w USA z zagadnień teorii i praktyki, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr The Charter of Fundamental Rights of the European Union, [w:] European Constitution and National Constitutions, red. Z. Maciąg, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, s [redakcja i wprowadzenie] Strefa euroatlantycka 60 lat istnienia i przemian, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 3.

24

25 Doktoranci Profesor Bogusławy Bednarczyk 2002 Rafał Prostak Komunitarystyczna krytyka Teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa; cnota i dobro wspólne we współczesnym liberalizmie amerykańskim Michał Matyasik 2006 Realizacja wolności wypowiedzi na gruncie przepisów i praktyki w USA Spasimir Domaradzki 2007 Ograniczenie praw obywatelskich ze względu na bezpieczeństwo narodowe USA Marta Kolendowska 2008 Europejski Trybunał Praw Człowieka a polski system wymiaru sprawiedliwości

Labour Party od tradeunionizmu do wilsonizmu: dylematy polityczne, społeczne i ideologiczne Wydaw. UJ Kraków 1995.

Labour Party od tradeunionizmu do wilsonizmu: dylematy polityczne, społeczne i ideologiczne Wydaw. UJ Kraków 1995. BOGUSŁAWA BEDNARCZYK Monografie: Labour Party od tradeunionizmu do wilsonizmu: dylematy polityczne, społeczne i ideologiczne Wydaw. UJ Kraków 1995. Granice władzy-wybrane problemy praw i wolności człowieka,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp

Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 POJĘCIE I ISTOTA GRANIC WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH UNII EUROPEJSKIEJ I STREFY SCHENGEN 1.1.Wprowadzenie 1.2.Podstawowe pojęcia związane z kształtowaniem się

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Mały ruch graniczny

Sylabus przedmiotu: Mały ruch graniczny Sylabus Mały ruch graniczny Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa Rodzaj Liczba godzin w semestrze: Przedmioty wprowadzające Założenia i cele Forma zaliczenia Treści programowe: Symbol (numer) Państwowa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ROBOCZY. PL Zjednoczona w różnorodności PL 27.02.2015

DOKUMENT ROBOCZY. PL Zjednoczona w różnorodności PL 27.02.2015 PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 27.02.2015 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie ustanowienia wizy objazdowej i zmiany Konwencji wykonawczej do

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział 1. Ewolucja III filaru Unii 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Grupa TREVI i

Bardziej szczegółowo

Morski Oddział Straży Granicznej

Morski Oddział Straży Granicznej Morski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/dla-podroznych/1613,informacje-dla-podroznych.html Wygenerowano: Sobota, 21 stycznia 2017, 23:04 Informacje dla podróżnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 190 final 2016/0100 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Bardziej szczegółowo

Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998.

Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998. Dr hab. BARBARA STOCZEWSKA Monografie: Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998. Kraków 2006. Kraków 2007. Kraków 2009. Litwa, Białoruś,

Bardziej szczegółowo

Strefa Schengen jest obszarem, na którym zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych oraz stosowane są ściśle określone jednolite

Strefa Schengen jest obszarem, na którym zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych oraz stosowane są ściśle określone jednolite STREFA SCHENGEN Strefa Schengen jest obszarem, na którym zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych oraz stosowane są ściśle określone jednolite zasady dotyczące: kontroli na granicach

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 192 final 2016/0097 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 września 2010 r. (OR. en) 13708/10. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 września 2010 r. (OR. en) 13708/10. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 września 2010 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0221 (NLE) 13708/10 VISA 216 AMLAT 101 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Umowa między

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 8 Przedmowa CZĘŚĆ I Wzajemne relacje między konstytucją państwa członkowskiego a prawem UE wybrane problemy

Wykaz skrótów... 8 Przedmowa CZĘŚĆ I Wzajemne relacje między konstytucją państwa członkowskiego a prawem UE wybrane problemy Spis treści Wykaz skrótów...................................................... 8 Przedmowa.......................................................... 9 CZĘŚĆ I Wzajemne relacje między konstytucją państwa

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ TUE - Traktat o Unii Europejskiej. TFUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. KPP - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej / [redaktor prowadzący Katarzyna Gierłowska]. wyd. 2. Warszawa, cop.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 29.3.2011 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0624/2009, którą złożył A.T. (Włochy), w sprawie wizy umożliwiającej obywatelom krajów trzecich odwiedzanie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 93V7 Kazimierz Łastawski HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Spis treści WSTĘP 9 I. ROZWÓJ IDEI ZJEDNOCZENIOWYCH W DZIEJACH EUROPY 15 1. Prapoczątki idei jednoczenia Europy (Grecja, Rzym) 15 2. Średniowieczna

Bardziej szczegółowo

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Wolności i prawa jednostki w. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Red.: Mariusz Jabłoński Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Koncepcja konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2015 r. COM(2015) 101 final 2015/0052 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0103 (NLE) 7763/16 VISA 97 COASI 47 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 8 kwietnia 2016 r. Do: Nr dok.

Bardziej szczegółowo

II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen

II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen L 112/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.4.2012 II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

MIĘDZY ROZWIĄZANIAMI MOP, RE I UE W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

MIĘDZY ROZWIĄZANIAMI MOP, RE I UE W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZWIĄZKI I ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ROZWIĄZANIAMI MOP, I UE W ZAKSIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Gertruda Uścińska Instytut Pracy i Spraw Socjalnych SCHEMAT 1. ZWIĄZKI I ZALEŻNOŚCI Międzynarodowa Organizacja Pracy

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1932/2006. z dnia 21 grudnia 2006 r.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1932/2006. z dnia 21 grudnia 2006 r. 30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 405/19 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1932/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe)

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) załącznik nr 6 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Ustrój polityczno-prawny w Polsce i UE Legal

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ Każda osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obywatelem europejskim. Obywatelstwo Unii Europejskiej uzupełnia

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie Ustawy (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455), na wniosek

Bardziej szczegółowo

WERSJE SKONSOLIDOWANE

WERSJE SKONSOLIDOWANE 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/1 WERSJE SKONSOLIDOWANE TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (2012/C 326/01) 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.6.2016 r. COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca decyzję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia... Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XV XIX Część I. Zagadnienia wstępne... 1 Rozdział I. Rozwój polskiego prawa uchodźczego... 3 1. Etapy rozwoju polskiego prawa uchodźczego... 3 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 marca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 marca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 marca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0044 (NLE) 6890/15 VISA 61 COASI 19 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 5 marca 2015 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK Kierunkowe Efekty Kształcenia Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Stopień: 1. (studia licencjackie) Kierunek: Europeistyka Rok semestr: 2012/13 zimowy Kod KEK Status Kategoria Profil

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora z dnia 18.09.2013r. Tekst jednolity REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Seminarium Doktorskiego określa

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/niezbednik-podroznego/najczesciej-zadawane-py/1799,najczesciej-zadawane-pyt ania.html Wygenerowano: Niedziela, 5 marca 2017, 19:10

Bardziej szczegółowo

Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel?

Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel? Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel? Debata w Chrzanowie Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Poparcie społeczne

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA kierunek: politologia NAZWA PRZEDMIOTU SYMBOL KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA kierunek: politologia NAZWA PRZEDMIOTU SYMBOL KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA kierunek: politologia NAZWA PRZEDMIOTU SYMBOL KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA EFEKTY KSZTAŁCENIA Technologia informacyjna Język obcy I Język obcy II Język obcy III Język obcy

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 1. Zasady ogólne 1.1. Wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+ mogą być realizowane w krajach

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011 Recenzenci: prof. dr hab. Władysław Czapliński prof. dr hab. Piotr Hofmański Redakcja i korekta: Grażyna Polkowska-Nowak Projekt okładki: Marta Kurczewska Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 15.12.2015 r. COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Szwecji zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE. Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (2)

Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE. Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (2) Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (2) Ewolucja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego WE/UE Traktat paryski i traktaty rzymskie; TREVI Traktat z Maastricht Traktat

Bardziej szczegółowo

Europejska Inicjatywa Obywatelska. w obronie Małżeństwa i Rodziny. Tytuł przedkładanej inicjatywy obywatelskiej: Europejska Inicjatywa Obywatelska

Europejska Inicjatywa Obywatelska. w obronie Małżeństwa i Rodziny. Tytuł przedkładanej inicjatywy obywatelskiej: Europejska Inicjatywa Obywatelska Europejska Inicjatywa Obywatelska w obronie Małżeństwa i Rodziny I. Proponowany wniosek do Komisji Europejskiej Tytuł przedkładanej inicjatywy obywatelskiej: Europejska Inicjatywa Obywatelska w obronie

Bardziej szczegółowo

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2011 KOM(2011) 516 wersja ostateczna 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2009

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ETS na rok akademicki 2009/2010 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Droga Polski do Unii Europejskiej

Droga Polski do Unii Europejskiej Prof. dr hab. Stanisław Biernat Unia Europejska i prawo unijne po Traktacie z Lizbony -zagadnienia wprowadzające STUDIA PODYPLOMOWE 7 listopada 2015 r. Droga Polski do Unii Europejskiej 1991 Podpisanie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Niniejszy załącznik zawiera wykaz podstaw prawnych, do których ma zastosowanie zwykła procedura

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa INTERNACJONALIZACJA EDUKACJI PRAWNICZEJ. Warszawa, 14 kwietnia 2010

Konferencja Naukowa INTERNACJONALIZACJA EDUKACJI PRAWNICZEJ. Warszawa, 14 kwietnia 2010 Konferencja Naukowa INTERNACJONALIZACJA EDUKACJI PRAWNICZEJ Warszawa, 14 kwietnia 2010 1 Spis treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 PRELEGENCI str. 7 KONTAKT DO ORGANIZATORÓW

Bardziej szczegółowo

Obywatel UE Civis Europaeus sum

Obywatel UE Civis Europaeus sum Obywatel UE Civis Europaeus sum dr Jan Misiuna Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa.

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa. Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/6234,konferencja-rok-uczestnictwa-polski-w-systemie-informacyjnym-schengen-si S-to-wie.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 00:27 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 Stefan M. Kwiatkowski Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Pracy Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 W latach 2011-2015 Zespół Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.12.2011 KOM(2011) 911 wersja ostateczna 2011/0447 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Unit 3-03/09.11.2016 Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Fragmenty z podręcznika: Zasady działania UE: pkt 73-74 Zasada przyznania kompetencji (kompetencje wyłączne i dzielone; kompetencje wyraźnie i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH dr Marta Janina Skrodzka PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH Wprowadzenie Mediacja jest przedstawiana, jako alternatywna

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r.

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Program MISTRZ - Program HOMING PLUS - Program

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych*

Rodzaj zajęć dydaktycznych* I ROK STUDIÓW I semestr: Rodzaj zajęć O/F** Forma zaliczenia*** Liczba 1. Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r. Wykład / ćwiczenia O Egzamin 30+30 6 2. Filozofia Wykład / ćwiczenia O Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU - SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY KATEDRA POLITOLOGII ZAKŁAD ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

OPIS PRZEDMIOTU - SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY KATEDRA POLITOLOGII ZAKŁAD ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. OPIS PRZEDMIOTU - SYLABUS Nazwa przedmiotu WSPÓŁCZESNE SYSTEMY POLITYCZNE Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO

Bardziej szczegółowo

Witam serdecznie na cyklu wykładów z podstaw prawa ustrojowego UE.

Witam serdecznie na cyklu wykładów z podstaw prawa ustrojowego UE. EUROPEISTYCZNE PODYPLOMOWE STUDIA UNIWERSYTECKIE CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTET WARSZAWSKI EDYCJA XX 2009/2010 DR PATRYCJA DĄBROWSKA WYKŁAD PODSTAWY PRAWA USTROJOWEGO (INSTYTUCJONALNEGO) UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY upoważniająca

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe)

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Przyjdź i przekonaj się, że droga do sukcesu jest krótsza niż Ci się wydaje! SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Bachelor s degree

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZASTOSOWANIA KARTY PRAW PODSTAWOWYCH (CFR):PODWAŻANIE KRAJOWYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH NA PODSTAWIE CFR

ZAKRES ZASTOSOWANIA KARTY PRAW PODSTAWOWYCH (CFR):PODWAŻANIE KRAJOWYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH NA PODSTAWIE CFR ZAKRES ZASTOSOWANIA KARTY PRAW PODSTAWOWYCH (CFR):PODWAŻANIE KRAJOWYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH NA PODSTAWIE CFR Laurent Pech Middlesex University London (L.Pech@mdx.ac.uk) PLAN 1. KRÓTKIE OMÓWIENIE WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo Unii Europejskiej jako akademicka dyscyplina prawa... 3 I. Rozwój autonomicznej dyscypliny

Bardziej szczegółowo

BARIERY INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ

BARIERY INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE BARIERY INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ pod redakcją Heleny Tendery-Właszczuk Kraków 2009 4 Autorzy Wojciech Bąba rozdz. 4 Czesław Kłak rozdz. 1 Helena Tendera-Właszczuk rozdz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE

Spis treści. Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE Spis treści Wstęp... 10 Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE 1. Definicja ruchu społecznego... 21 2. Rodzaje ruchów społecznych... 31 2.1. Wybrane klasyfikacje... 31 2.2. Stare i nowe ruchy społeczne... 35 3. Ruch

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.8.2010 KOM(2010)410 wersja ostateczna 2010/0222 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 9 kwietnia 207 r. (OR. en) 206/025 (COD) PE-CONS 3/7 VISA 8 COEST 55 COMIX 62 CODEC 295 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

PRAWA PODSTAWOWE W UNII EUROPEJSKIEJ

PRAWA PODSTAWOWE W UNII EUROPEJSKIEJ PRAWA PODSTAWOWE W UNII EUROPEJSKIEJ Marta Statkiewicz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA W EUROPIE OCHRONA

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej

Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej Janusz Józef Węc Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950-2010 Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna Kraków 2012 Spis treści Uwagi

Bardziej szczegółowo

CONSILIUM. Schengen. Swoboda podróżowania po Europie CZERWIEC 2011

CONSILIUM. Schengen. Swoboda podróżowania po Europie CZERWIEC 2011 PL CONSILIUM Schengen Swoboda podróżowania po Europie CZERWIEC 2011 Spis treści WPROWADZENIE 1 SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB 2 WSPÓŁPRACA POLICYJNA I CELNA 2 Granice wewnętrzne 2 Granice zewnętrzne 3 SIS system

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 30 czerwca 2008 r. (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 30 czerwca 2008 r. (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 30 czerwca 2008 r. (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 PISMO PRZEWODNIE od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisano przez pana dyrektora Jordiego AYETA

Bardziej szczegółowo

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka:

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Studenci ukraińskich uczelni na zajęciach w RODM Bydgoszcz Lekcje międzynarodowe w bydgoskim

Bardziej szczegółowo

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy *

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * P6_TA(2005)0146 Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Prawnych PAN i Fundację Promocji Prawa Europejskiego

Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Prawnych PAN i Fundację Promocji Prawa Europejskiego Recenzent: prof. dr hab. Jan Barcz Redakcja: Leszek Kwiatek Korekta: Grażyna Polkowska-Nowak Projekt okładki i stron tytułowych: Katarzyna Juras Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 stycznia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 stycznia 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 stycznia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0294 (NLE) 15469/15 VISA 393 CHINE 30 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Umowa między

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXVII

Spis treœci. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXVII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XXI Przedmowa... XXVII Rozdzia³ I. Zagadnienia wstêpne... 1 1. Pojêcie instytucji europejskich w szerokim i w¹skim znaczeniu... 1 2. Informacje ogólne o organizacjach

Bardziej szczegółowo

Program Stypendialny DBU dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Program Stypendialny DBU dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej Program Stypendialny DBU dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej DBU realizuje międzynarodowy program stypendialny z następującymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej: English version Bułgaria Estonia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Michał Krzywicki Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z WOSu

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie rekrutacji London Study Excursion 2013

Podsumowanie rekrutacji London Study Excursion 2013 Podsumowanie rekrutacji London Study Excursion 203 Rekrutacja do kolejnej edycji London Study Excursion została zakończona. Po trwającym blisko dwa miesiące procesie rekrutacji, który był także okresem

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/warunki-pobytu-cudzozie/3914,warunki-pobytu-cudzoziemcow-w-rp. html Wygenerowano: Poniedziałek, 16 stycznia 2017, 03:36

Bardziej szczegółowo