Zasady wymiany danych czasu rzeczywistego pomiędzy systemami SCADA OSP i OSD Wersja 1.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady wymiany danych czasu rzeczywistego pomiędzy systemami SCADA OSP i OSD Wersja 1.5"

Transkrypt

1 Zasady wymiany danych czasu rzeczywistego pomiędzy systemami SCADA OSP i OSD Wersja 1.5 Konstancin-Jeziorna, 11 września 2012 r.

2 Metryka dokumentu Dane dotyczące dokumentu: Zasady wymiany danych czasu rzeczywistego pomiędzy systemami Tytuł dokumentu SCADA OSP i OSD Zespół PTPiREE ds. wymiany danych czasu rzeczywistego pomiędzy Autor systemami SCADA OSP i OSD Wersja 1.5 Poufność Do użytku wewnętrznego OSP i OSD Liczba kopii 1. N/D Data publikacji Termin ważności Bezterminowa kolejna wersja anuluje obecną Nazwa pliku i format pdf Dokument opisuje techniczno-organizacyjne aspekty wymiany danych czasu Streszczenie rzeczywistego pomiędzy systemami SCADA OSP i OSD w wykorzystaniem sieci WAN-BB OSP. Skróty i definicje użyte w dokumencie: ABOSD - Administrator Bezpieczeństwa OSD, ABOSP - Administrator Bezpieczeństwa OSP, AC - Administrator Certyfikatów, SRGW - Lokalny wydzielony LAN sieci komputerowej w siedzibie OSD umożliwiający komunikacje pomiędzy routerami dostępowymi, a gateway OSD, OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego, OSP - Operator Systemu Przesyłowego, ICCP - Protokół ICCP (Inter Control Center Protocol) także znany jako TASE 2.0 (Telecontrol Application Service Element) służący do wymiany danych pomiędzy punktami dyspozytorskimi, DNP3 - Protokół komunikacyjny (Distributed Network Protocol version 3) stosowany w elektroenergetycznych Systemach Sterowania i Nadzoru (SSiN), IEC104 - Właściwie IEC , protokół komunikacyjny stosowany w elektroenergetycznych Systemach Sterowania i Nadzoru (SSiN), WIRE - System Wymiany Informacji o Rynku Energii, OR - Operator Rynku. data: Wersja 1.5 Strona 2 z 26

3 SPIS TREŚCI Spis treści Wstęp Warunki dostępu do systemu ICCP/OSP PLATFORMA SPRZĘTOWA I PROGRAMOWA WYMAGANIA SIECIOWE Rodzaje styków sieciowych STYK PODSTAWOWY STYK ZAPASOWY I STYK ZAPASOWY II KLASYFIKACJA URZĄDZEŃ OSD ADRESACJA IP Procedury Bezpieczeństwa ZALECENIA ORGANIZACYJNE Procedura rejestracji systemu ICCP/OSD ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW ICCP Wymagania techniczne VPN SYNCHRONIZACJA CZASU ROUTERY DOSTĘPOWE Połączenia ICCP między OSP i OSD PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA OSD DO SIECI SDH/PCM OSP PROCEDURA ZASTAWIENIA ŁĄCZA ICCP MIĘDZY OSD I OSP PARAMETRY ŁĄCZA ICCP MIĘDZY OSD I OSP KONWENCJA NAZEWNICTWA DLA DANYCH ICCP ADRESACJA IP PO STRONIE OSP Adresy serwerów ICCP/OSP testowe Adresy serwerów ICCP/OSP docelowe ADRESACJA IP PO STRONIE OSD Adresy serwerów ICCP/OSD Adresacja LAN SRGW Zakres wymiany danych ZAŁOŻENIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWY ZAKRES WYMIANY DANYCH Ogólne Zasady Obsługi Zgłoszeń ZASADY OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ PRZEZ CENTRUM INFORMACYJNO ZGŁOSZENIOWE (CIZ) OSP Czas i miejsce pracy operatorów CIZ Tryb zgłaszania Zawartość Zgłoszenia ZASADY OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ PRZEZ OSD Wymiana Informacji i Zasady Poufności OSOBY KONTAKTOWE Lista Załączników Załącznik nr data: Wersja 1.5 Strona 3 z 26

4 Załącznik nr

5 1 WSTĘP Dokument przedstawia warunki techniczne i organizacyjne określające on-linową wymianę danych pomiędzy systemami SCADA OSP i OSD oraz wymagania stawiane systemom informatycznym, których spełnienie ma na celu zapewnić bezpieczną komunikację między OSP i OSD. 2 WARUNKI DOSTĘPU DO SYSTEMU ICCP/OSP 2.1 Platforma sprzętowa i programowa Do transmisji danych w ramach systemów ICCP/OSP wykorzystany będzie protokół ICCP/TASE.2. Zakłada się stosowanie następujących wersji protokołów (lub wyższych): Nazwa Protokołu Wersja ICCP/TASE Wymagania sieciowe Konfiguracja serwera ICCP/OSD dla warstwy sieciowej musi spełniać wymagania dotyczące styku sieciowego. Styk sieciowy - OSD komunikują się po ICCP/OSP wykorzystując następujące drogi transmisji danych: 2 łącza minimum 64 kbit/s sieci WAN BB oraz opcjonalnie łącze DialUp w przypadku awarii obu łącz sieci WAN BB. W przypadku OSD posiadających już jedno łącze obsługujące ruch WIRE należy zestawić drugie, redundantne łącze, zakończone na innym niż łącze pierwsze routerze w węźle sieci WAN BB. W tym przypadku łącze do obsługi ruchu WIRE i drugie do obsługi ruchu ICCP będą się wzajemnie rezerwować. W przypadku awarii jednego z łącz nastąpi automatyczne przełączenie całego ruchu na łącze działające. Oba łącza powinny być zestawione przy użyciu różnych urządzeń (routerów), tak aby uszkodzenie sieci w jednym punkcie nie unieruchamiało jednocześnie obu łącz. Routery obsługujące łącza w węźle WAN BB w OSD są przekazywane przez OSD do administracji przez administratorów sieci WAN BB. Gateway w węźle WAN BB w OSD jest w wyłącznej administracji OSD. data: Wersja 1.5 Strona 5 z 26

6 3 RODZAJE STYKÓW SIECIOWYCH W warstwie połączeń sieciowych wymagane jest zestawienie redundantnego połączenia sieciowego pomiędzy serwerami ICCP/OSD i serwerami ICCP/OSP. W przypadku awarii któregoś z łącz redundantnych routery dostępowe, znajdujące się w OSD, powinny automatycznie przełączyć ruch na działające łącze. W przypadku jednoczesnego realizowania połączeń pomiędzy systemami WIRE/UR i WIRE/OSP oraz ICCP/OSD na routerach dostępowych znajdujących się u Operatora Rynku/OSD w strefie SRGW powinny zostać skonfigurowane dwa routery wirtualne (jeden dla ruchu WIRE, drugi dla ruchu ICCP), na które powinien być skierowany odpowiedni routing z gatewaya OR. Jeżeli Operator Rynku, razem z WIRE/UR i WIRE/OSP realizuje połączenia ICCP/OSD, to połączenia ICCP/OSD są traktowane jak połączenia SOWE/EL i SOWE/OSP dla Elektrowni. Funkcjonalność i konfiguracja urządzeń sieci komputerowej po stronie Operatora Rynku/Elektrowni powinny być zgodne z wymaganiami dla transmisji IP (w tym RFC 1812). Synchronizacja czasu serwerów ICCP/OSD jest możliwa z sieci WAN BB. Powinno to następować przy użyciu protokołu NTP; serwerami czasu są routery dostępowe sieci WANN BB dołączone do SRGW danego OSD. Router dostępowy OR (R1) Router WAN OSP Router węzłowy węzłowy Router OSP (R1) LAN OSD GATEWAY LAN SRGW Router dostępowy OR (R2) Router węzłowy Router węzłowy Router OSP (R2) LAN OSP GATEWAY LAN OSP PSTN Access Server Router OR (ISDN) Access Server Rys. Rodzaje styków sieciowych data: Wersja 1.5 Strona 6 z 26

7 3.1 Styk Podstawowy Styk Podstawowy realizuje połączenia IP na potrzeby transmisji danych pomiędzy serwerami ICCP/OSD i serwerami ICCP/OSP. 3.2 Styk Zapasowy I Styk Zapasowy I odpowiada funkcjonalnie stykowi podstawowemu. Styk ten jest wykorzystywany w sytuacjach awaryjnych, w przypadku braku dostępności styku podstawowego. Schemat rozwiązania przedstawiony został poniżej. data: Wersja 1.5 Strona 7 z 26

8 3.3 Styk Zapasowy II Styk Zapasowy II odpowiada funkcjonalnie stykowi zapasowemu I, z tą różnicą, że wykorzystywane są połączenia komutowane ISDN. Ponadto jest to styk wykorzystywany w sytuacjach awaryjnych, przy braku dostępności Styku Podstawowego oraz Styku Zapasowego I. Schemat rozwiązania przedstawiony został poniżej. 3.4 Klasyfikacja urządzeń OSD Gateway znajdujący się w obszarze administracji OSD może być urządzeniem typu: Firewall (np. Checkpoint, Cisco ASA) zaleca się ze względów bezpieczeństwa OSD, Router Oba typy urządzeń mogą stosować mechanizm NAT dla translacji adresów stacji roboczych VPN z lokalnych adresów IP do adresów przydzielonych przez OSP. Routery dostępowe znajdujące się w obszarze administracji OSP stanowią integralną część sieci OSP. Zapewnienie routerów dostępowych oraz zestawienie i utrzymanie połączenia do routerów węzłowych sieci WAN BB OSP leży w gestii OSD. Specyfikacja techniczna tych urządzeń określana jest w ramach Procedury autoryzacji połączeń. 3.5 Adresacja IP Serwery ICCP/OSD muszą stosować osobne, przyznane przez OSP adresy IP. Wszystkie pakiety IP wychodzące z serwera ICCP/OSD muszą mieć adres źródłowy IP dla ICCP/OSD przyznany przez ABOSP. Każdy serwer ICCP/OSD powinien posiadać skonfigurowaną drogę odpowiednio do serwera ICCP/OSP. data: Wersja 1.5 Strona 8 z 26

9 4 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA Bezpieczeństwo systemów ICCP jest uzależnione od wszystkich elementów tego systemu, w tym także od podłączonych systemów i aplikacji OSD. W celu ograniczenia potencjalnych punktów zagrożeń, bezpieczeństwo całości podzielono na następujące aspekty: Organizacyjne określające procedury i wymagania organizacyjne podłączania i uruchamiania systemów ICCP/OSD Techniczne określające narzędzia i mechanizmy ochrony danych takie, jak poufność, autoryzacja i niezaprzeczalność transakcji. 4.1 Zalecenia Organizacyjne Zalecenia organizacyjne specyfikują zasady podłączania systemów ICCP/OSD do systemu OSP oraz procedury kontroli i dystrybucji informacji niezbędnych do podłączenia systemów. Podstawowe elementy zaleceń organizacyjnych to procedury: 1. Procedura rejestracji systemu ICCP 2. Zasady bezpieczeństwa systemów ICCP Procedura rejestracji systemu ICCP/OSD Procedura określa proces składania wniosku o podłączenie systemu ICCP/OSD do systemu OSP, rozpatrywanie wniosku pod względem formalnym i technicznym, wymagania dotyczące personelu zarządzającego bezpieczeństwem. Schemat działań przestawiono poniżej: data: Wersja 1.5 Strona 9 z 26

10 Procedura podłączenia systemu ICCP/OSD Wypełnia ABOSD Wypełnienie i wysłanie Wniosku o połącznie Systemu ICCP/OSD z systemem OSP Wniosek o rejestrację systemu informatycznego ICCP/OSD ABOSP Weryfikacja Wniosku pod względem formalnym i technicznym Uzupełnienie Decyzja Odrzucenie Decyzja o odrzuceniu wniosku o rejestracje systemu informatycznego ICCP/OSD Zatwierdzenie Koniec ABOSP Wysłanie Decyzji Decyzja o rejestracji systemu informatycznego ICCP/OSD Koniec OSD składa: Wniosek o rejestrację systemu informatycznego ICCP/OSD do Dyrektora Departamentu Usług Operatorskich OSP zgodnie z Załącznikiem 2. ABOSP wydaje: Decyzję o rejestracji systemu informatycznego ICCP/OSD zgodnie z Załącznikiem 3 lub: o Decyzję o odrzuceniu wniosku o rejestracji systemu informatycznego ICCP/OSD lub o Decyzję o uzupełnienie wniosku Zasady bezpieczeństwa systemów ICCP Obowiązują następujące zasady: Identyfikacja elementy są jednoznacznie identyfikowane na następujących warstwach: o Sesji zestawianie sesji będzie możliwe tylko dla wskazanych portów TCP/UDP. o Sieci zestawianie połączeń sieciowych będzie identyfikowane na podstawie adresów IP. Osobą odpowiedzialną za nadzorowanie wymagań bezpieczeństwa Systemu OSP jest Administrator Bezpieczeństwa ABOSP. W szczególności odpowiada on za: o Określanie parametrów technicznych niezbędnych do podłączenia nowych węzłów ICCP/OSD do węzła centralnego OSP. data: Wersja 1.5 Strona 10 z 26

11 o Rozwiązywanie problemów technicznych na poziomie komunikacji TCP/IP oraz protokołu ICCP. Dla wszystkich styków odpowiedzialność ABOSP za bezpieczeństwo kończy się na urządzeniach aktywnych sieci ICCP znajdujących się w OSD (Routery Dostępowe OR). OSD wnioskujący o przyłączenie do systemu OSP wyznacza osobę pełniącą funkcję Administratora Bezpieczeństwa w systemie OSD ABOSD. Podłączenie do systemu OSP realizowane jest po uzyskaniu przez OSD Decyzji o rejestracji systemu informatycznego ICCP/OSD. Każdy użytkownik systemu ICCP ma przydzielone uprawnienia i zasoby wg. zasady każdemu wyłącznie to, co niezbędne. Nie dopuszcza się możliwości udostępniania pełnego dostępu do poszczególnych serwerów, łączy, urządzeń czy zespołów elementów. Każda zmiana konfiguracji systemów ICCP/OSD lub ICCP/OSP wymaga weryfikacji pod względem zgodności z polityką bezpieczeństwa przez ABOSP. Nie spełnienie norm polityki bezpieczeństwa systemów ICCP powoduje fizyczne odłączenie systemu ICCP/OSD od sieci OSP Decyzję o dołączeniu lub odłączeniu systemu ICCP/OSD podejmują osoby upoważnione przez OSP. Osoby odpowiedzialne ze strony OSP zatwierdzają wszystkie wnioski i dokumenty określone w procedurze Rejestracji systemu ICCP. data: Wersja 1.5 Strona 11 z 26

12 5 WYMAGANIA TECHNICZNE 5.1 VPN Mechanizm identyfikacji użytkownika zgodny ze standardem stosowanym w systemie OSP. 5.2 Synchronizacja czasu Protokół synchronizacji czasu zgodny ze standardem NTP. 5.3 Routery dostępowe Minimum 2 porty Ethernet (GigabitEthernet WAN rutowalne - co gwarantuje aktualną architekturę dla rozwiązań sieciowych i jest standardem dla nowych urządzeń). Minimum 2 sloty na moduły rozszerzeń do obsadzenia kartami szeregowymi (X.21 lub E1 G.703) oraz ISDN S/T. Pamięć min. 64MB (każdy nowy router ma co najmniej 256MB i flash 256MB). Wspieranie sprzętowe szyfrowania 3DES/AES dla VPN. Port konsoli do zarządzania, możliwość konsoli USB. Obsługiwane protokoły wymagane to IPv4/IPv6, HSRP, OSPF, EIGRP. Możliwość uruchamiania tuneli GRE, w warstwie łącza wsparcie dla HDLC. Wsparcie Multilink PPP, oraz CDP, SNMP, Netflow. Konsola przez Telnet/SSH niezbędne do zarządzania. Możliwość zarządzania ruchem QoS: Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), LLQ, Weighted Random Early Detection (WRED), Hierarchical QoS, Policy-Based Routing (PBR). Wspieranie mechanizmów IP SLA. W przypadku starszych modeli urządzeń, konfiguracja sprzętowa powinna zostać skonsultowana z ABOSP. Przykładowe konfiguracje routerów kompatybilne z systemem nadzoru OSP: Router podstawowy: Cisco1921-SEC/K9 (lub CISCO2901/K9 lub CISCO2911/K9),HWIC-2T, kabel CAB-SS- X21MT Router ISDN: przez doposażenie routera podstawowego Cisco1921-SEC/K9 w WIC- 1B-S/T-V3. Są to odpowiedniki starszych: Router podstawowy: CISCO2811-HSEC/K9,HWIC-2T,kabel CAB-SS-X21MT Router ISDN: CISCO1812/K9 data: Wersja 1.5 Strona 12 z 26

13 6 POŁĄCZENIA ICCP MIĘDZY OSP I OSD 6.1 Procedura przyłączenia OSD do sieci SDH/PCM OSP Zestawienie nowego łącza do sieci SDH/PCM realizowane jest według poniższych punktów. 1. Uzgodnienie między OSP a OSD interfejsu i lokalizacji punktu styku, 2. Zestawienie fizycznego łącza w jednym z węzłów rdzeniowych sieci WAN BB, 3. Instalacja i konfiguracja przez OSD routera dostępowego, 4. Podłączenie routera dostępowego przez OSD w lokalizacji uzgodnionej z OSP. Fizyczna lokalizacja routera może być inna, połączona z punktem styku przez sieć OSD, 5. Zdalna konfiguracja routera dostępowego OSD przez OSP i zestawienie komunikacji IP pomiędzy systemami OSP i OSD. 6.2 Procedura zastawienia łącza ICCP między OSD i OSP Zestawienie nowego łącza ICCP między OSD a OSP realizowane jest według poniższych punktów. 1. Zestawienie testowego (tymczasowego) połączenia sieciowego (TCP/IP) między systemem ICCP/OSD, a testowym systemem ICCP/OSP znajdującym się w siedzibie OSP (Konstancin- Jeziorna), 2. Definicja parametrów połączenia testowego ICCP, 3. Definicja danych testowych. Minimalną ilość danych do przeprowadzenia testów stanowią 2 pomiary wartości analogowych oraz 2 stany łączników, 4. Testy połączenia obejmujące: a. sprawdzenie poprawności zmian stanów łączników oraz wartości analogowych, b. sprawdzenie stabilności połączenia przy przełączaniu serwerów. 5. Zestawienie docelowego połączenia sieciowego (TCP/IP) między systemem ICCP/OSD, a produkcyjnym systemem ICCP/OSP znajdującym się w siedzibie spółki obszarowej ODM. Połączenia mogą być zestawione do więcej niż jednego ODM. 6. Definicja parametrów połączenia produkcyjnego ICCP. 7. Określenie danych do wymiany między OSD a OSP. 8. Usunięcie połączenia do testowego systemu ICCP/OSP. 6.3 Parametry łącza ICCP między OSD i OSP Definicja parametrów łącza ICCP obejmuje określenie poniższych zmiennych: Inicjator połączenia strona rozpoczynająca nawiązywanie połączenia zawsze OSP. Domena lokalna nazwa lokalnego systemu wg. konwencji: sys. lok. _ sys. zdalny _Domain. Domena zdalna nazwa zdalnego systemu wg. konwencji: sys. zdalny _ sys. lok. _ Domain. Tablica bilateralna identyfikator zestawu wymienianych danych wg. konwencji: BLT_ sys. lok. _ sys. zdalny. Wersja ICCP wg. punktu 2.1. Selektory unikalne w skali systemu numery dla selektora prezentacji (PSEL), transportu (TSEL) oraz sesji (SSEL). Adresy serwerów ICCP lista adresów IP serwerów ICCP systemu zdalnego. data: Wersja 1.5 Strona 13 z 26

14 6.4 Konwencja nazewnictwa dla danych ICCP Identyfikator danych wymienianych przez ICCP może zawierać wielkie litery alfabetu łacińskiego bez znaków diakrytycznych, cyfry arabskie oraz znak _ i znak $. Cały identyfikator może mieć nie więcej niż 32 znaki i nie może zaczynać się od cyfry. Identyfikator składa się z 5 części oddzielonych od siebie znakiem $. Znaki, które nie są dozwolone w identyfikatorze zastępowane są znakiem _. Część Maks. liczba znaków zapis Znaczenie Stacja 8 XXXXXXXX Nazwa stacji, elektrowni Poziom napięcia 5 XXXXX Poziom napięcia Pole 10 XXXXXXXXXX Nazwa pola Element 6 XXXXXX Oznaczenie elementu (odłącznik, wyłącznik, pomiar mocy, napięcia) Przykłady: PAS$400$DBN 07$Q19 Stacja PAS (Pasikurowice) Poziom napięcia 400 (400 kv) Pole DBN -07 (pole liniowe nr 7, linia Pasikurowice Dobrzeń) Element Q19 (wyłącznik liniowy) PAS$400$DBN 07$P Stacja PAS (Pasikurowice) Poziom napięcia 400 (400 kv) Pole DBN -07 (pole liniowe nr 7, linia Pasikurowice Dobrzeń) Element P (pomiar mocy czynnej) 6.5 Adresacja IP po stronie OSP Adresy serwerów ICCP/OSP testowe Adres sieci serwerowej ICCP: /27 Adres serwera ICCP 1: Adres serwera ICCP 2: Adresy serwerów ICCP/OSP docelowe Adres sieci serwerowej ICCP: XXX.96/27 data: Wersja 1.5 Strona 14 z 26

15 Adres serwera ICCP 1: XXX.101 Adres serwera ICCP 2: XXX.102 Pełne adresy docelowych serwerów ICCP/OSP systemu produkcyjnego OSP znajdującego się w siedzibach spółek obszarowych (ODM) będą przekazywane przez ABOSP w momencie podłączenia systemów ICCP. 6.6 Adresacja IP po stronie OSD Adresy serwerów ICCP/OSD Adres sieci serwerowej ICCP: XXX.96/28 Adres gw w sieci serwerowej ICCP: XXX.97 Adres serwera ICCP 1: XXX.101 Adres serwera ICCP 2: XXX.102 Dodatkowo na serwerach ICCP pakiety kierowane do sieci WAN-BB (adresacja /16) powinny mieć ustawioną wielkość MTU na 512 bitów Adresacja LAN SRGW Adres sieci: XXX.XXX/28 ( ) Adres GW: XXX.XXX Adres routera ISDN: XXX.XXX Adres routera dla ICCP: XXX.XXX Adres routera dla WIRE: XXX.XXX Adres fizyczny routera dla ICCP: XXX.XXX Adres fizyczny routera dla WIRE: XXX.XXX Dokładne adresy będą przekazywane przez ABOSP w momencie podłączenia systemów ICCP (lub WIRE). data: Wersja 1.5 Strona 15 z 26

16 7 ZAKRES WYMIANY DANYCH 7.1 Założenia ogólne Wymianie podlegają odwzorowania stanów łączników oraz pomiary. Wymiana danych dotyczy poziomów napięć od 110 kv wzwyż. Wskazane jest dążenie do przesyłania mocy czynnych i biernych ze wszystkich pól rozdzielni, co umożliwi bilansowanie węzła elektrycznego, a tym samym łatwą ocenę jakości i poprawności pomiarów mocy czynnej i biernej. Przekazywanie danych pomiędzy poszczególnymi OSD będzie realizowana za pośrednictwem OSP. Zakres wymienianych danych zostanie uzgodniony przez zainteresowane OSD i w formie pisemnej przekazany do OSP celem akceptacji i realizacji. Wymiana danych jest realizowana wyłącznie dla uzgodnionych obiektów (w tym zagranicznych po uzyskaniu wymaganej zgody operatora zagranicznego). Wymianie podlegają dane pod warunkiem ich dostępności. Obiekty nie posiadające układów telemechaniki powinny być ustawiane (aktualizowane) manualnie przez operatora Operatorzy systemów uzgodnić mogą wymianę innych przydatnych sygnałów, które możliwe są do przesłania. Określony w pkt. 7.2 zakres wymiany danych jest zakresem minimalnym. Zakres ten może zostać poszerzony o np. pozostałe napięcia międzyfazowe, fazowe oraz prądy. 7.2 Szczegółowy zakres wymiany danych Stany wszystkich łączników (wyłączniki, odłączniki) w torze prądowym pól liniowych, transformatorowych, generatorowych oraz sprzęgieł, Stany uziemników na liniach granicznych OSD, Pomiar mocy czynnej i biernej, jednego napięcia międzyfazowego, wartości prądu jednej fazy, Numer zaczepu transformatora NN/WN, Pomiary mocy netto i brutto wytwórców, data: Wersja 1.5 Strona 16 z 26

17 Pomiary mocy netto i brutto oraz inne dane farm wiatrowych, przyłączonych do sieci SN o mocy zainstalowanej większej niż 2MW. Powyższy zakres danych powinien zostać przekazany w postaci kompletnej listy dla każdej stacji/rozdzielni zgodnie z konwencją nazewnictwa określoną w pkt Obiekty (pomiary lub stany łączników) nie posiadające układów telemechaniki powinny zostać na liście oznaczone. Do listy powinien zostać załączony schemat. W przypadku modernizacji lub zmian obiektów skutkującej zmianą zakresu wymienianych danych, należy przekazać aktualny schemat elektryczny obiektu oraz kompletną listę wymienianych danych z oznaczeniem zmian. data: Wersja 1.5 Strona 17 z 26

18 8 OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ 8.1 Zasady Obsługi Zgłoszeń przez Centrum Informacyjno Zgłoszeniowe (CIZ) OSP OSP, w przypadku awarii lub zakłóceń w pracy swoich systemów, podejmuje wszelkie niezbędne działania celem przywrócenia poprawnej pracy tych systemów Czas i miejsce pracy operatorów CIZ Centrum Informacyjno-Zgłoszeniowe pracuje w trybie ciągłym, tj. 24h na dobę Tryb zgłaszania Zgłaszający przekazuje operatorowi CIZ informacje o nieprawidłowym działaniu systemu wybierając jeden z niżej wymienionych sposobów: telefonicznie dzwoniąc na numer (22) ; pocztą elektroniczną na adres: Zawartość Zgłoszenia Każda awaria lub zakłócenie podlega zgłoszeniu do CIZ. Zgłoszenie awarii lub zakłócenia powinno zawierać: a) imię i nazwisko zgłaszającego, b) numer telefonu zgłaszającej osoby, pod którym będzie się można ze zgłaszającym skontaktować, c) nazwę elementu systemu, którego zgłoszenie dotyczy, d) opis zgłoszenia, e) dokładne określenie miejsca i czasu zdarzenia. Dla każdego zgłoszenia jest przydzielany numer ID zgłoszenia, który pozwoli prowadzić dalszą korespondencję i śledzić stan realizacji prac związanych z obsługą zgłoszenia. 8.2 Zasady Obsługi Zgłoszeń przez OSD OSD, w przypadku awarii lub zakłóceń w pracy swoich systemów, podejmuje wszelkie niezbędne działania celem przywrócenia poprawnej pracy tych systemów. CIZ przekaże informacje o nieprawidłowym działaniu systemu na kontakt 24/7 właściwego OSD zgodnie z Załącznikiem nr 1. data: Wersja 1.5 Strona 18 z 26

19 9 WYMIANA INFORMACJI I ZASADY POUFNOŚCI 9.1 Osoby Kontaktowe Informacje o osobach odpowiedzialnych za wymianę danych są umieszczone w Załączniku 1 do niniejszego dokumentu. Wszystkie informacje zawarte w Załączniku 1 są chronione i mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby współpracy OSP i OSD w zakresie wymiany danych czasu rzeczywistego. data: Wersja 1.5 Strona 19 z 26

20 10 LISTA ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1 Osoby kontaktowe. Załącznik nr 2 - Wniosek o rejestrację systemu informatycznego ICCP/OSD. Załącznik nr 3 Decyzja o rejestracji systemu informatycznego ICCP/OSD. data: Wersja 1.5 Strona 20 z 26

21 ZAŁĄCZNIK NR 2 Wniosek o połączenie systemu ICCP/OSD z systemem OSP 1. Dane Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Nazwa:. Miasto:. Kod Pocztowy:. Ulica:. Telefon:. 2. Dane osoby kontaktowej w zakresie komunikacji ICCP: Nazwisko:. Imię:. Jednostka organizacyjna:. Telefon: Dane o systemie informatycznym Dostawca aplikacji:. System Operacyjny:. Liczba serwerów ICCP:. 4. Dane dodatkowe, uwagi: data: Wersja 1.5 Strona 21 z 26

22 ZAŁĄCZNIK NR 3 Decyzja o rejestracji systemu informatycznego ICCP/OSD 1. Dane Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Nazwa:. Miasto:. Kod Pocztowy:. Ulica:. Telefon:. 2. Dane osoby kontaktowej w zakresie komunikacji ICCP: Nazwisko:. Imię:. Jednostka organizacyjna:. Telefon: Dane o systemie informatycznym Dostawca aplikacji:. System Operacyjny:. Liczba serwerów ICCP:. Parametryzacja połączenia pomiędzy system ICCP/OSD i systemem OSP 1. Adresacja IP po stronie OSP 1.1. Adresy serwerów ICCP/OSP testowe Adres sieci serwerowej ICCP: /27 Adres serwera ICCP 1: Adres serwera ICCP 2: data: Wersja 1.5 Strona 22 z 26

23 1.2. Adresy serwerów ICCP/OSP docelowe (ODM) Adres sieci serwerowej ICCP: Adres serwera ICCP 1: Adres serwera ICCP 2: / Adresacja IP po stronie OSD 2.1. Adresy serwerów ICCP/OSD Adres sieci serwerowej ICCP: Adres GW w sieci serwerowej ICCP: Adres serwera ICCP 1: Adres serwera ICCP 2: / Dodatkowo na serwerach ICCP pakiety kierowane do sieci WAN-BB (adresacja /16) powinny mieć ustawioną wielkość MTU na 512bit Adresacja LAN SRGW Adres sieci: /28 ( ) Adres GW: Adres routera ISDN: Adres routera dla ICCP: Adres routera dla WIRE: Adres fizyczny routera dla ICCP: Adres fizyczny routera dla WIRE: Parametry łącza ICCP między OSD i OSP 3.1. Parametry łącza po stronie OSP - testowe Inicjator połączenia tak Domena lokalna KDM_YYY_Domain Domena zdalna YYY_KDM_ Domain Tablica bilateralna BLT_KDM_YYY Wersja ICCP data: Wersja 1.5 Strona 23 z 26

24 Sytem lokalny AP_Title *) X X XXXX X AE_Qualifier *) X AP_Invoke-ID *) X AE_Invoke-ID *) X PSEL XXXXXXXX TSEL XXXX SSEL XXXX Transport TCP Subnet *) X System zdalny AP-Title *) X X XXXX X AE-Qualifier *) X AP-Invoke-ID *) X AE-Invoke-ID *) X PSEL XXXXXXXX TSEL XXXX SSEL XXXX IP_Adress XXX.10X Transport TCP Subnet *) X 3.2. Parametry łącza po stronie OSP - docelowe Inicjator połączenia tak Domena lokalna XXX_YYY_Domain Domena zdalna YYY_XXX_ Domain Tablica bilateralna BLT_XXX_YYY Wersja ICCP Sytem lokalny AP_Title *) X X XXXX X AE_Qualifier *) X AP_Invoke-ID *) X AE_Invoke-ID *) X PSEL XXXXXXXX TSEL XXXX SSEL XXXX Transport TCP Subnet *) X *) Wartość opcjonalna data: Wersja 1.5 Strona 24 z 26

25 System zdalny AP-Title *) X X XXXX X AE-Qualifier *) X AP-Invoke-ID *) X AE-Invoke-ID *) X PSEL XXXXXXXX TSEL XXXX SSEL XXXX IP_Adress XXX.10X Transport TCP Subnet *) X 3.3. Parametry łącza po stronie OSD 3.4. Parametry łącza po stronie OSD - testowe Inicjator połączenia tak Domena lokalna YYY_KDM_ Domain Domena zdalna KDM_ YYY_Domain Tablica bilateralna BLT _YYY_KDM Wersja ICCP Sytem lokalny AP_Title *) X X XXXX X AE_Qualifier *) X AP_Invoke-ID *) X AE_Invoke-ID *) X PSEL XXXXXXXX TSEL XXXX SSEL XXXX Transport TCP Subnet *) X System zdalny AP-Title *) X X XXXX X AE-Qualifier *) X AP-Invoke-ID *) X AE-Invoke-ID *) X PSEL XXXXXXXX TSEL XXXX SSEL XXXX IP_Adress XX ( ; ) Transport TCP Subnet *) X data: Wersja 1.5 Strona 25 z 26

26 3.5. Parametry łącza po stronie OSD - docelowe Inicjator połączenia tak Domena lokalna YYY_XXX_ Domain Domena zdalna XXX_ YYY_Domain Tablica bilateralna BLT _YYY_XXX Wersja ICCP Sytem lokalny AP_Title *) X X XXXX X AE_Qualifier *) X AP_Invoke-ID *) X AE_Invoke-ID *) X PSEL XXXXXXXX TSEL XXXX SSEL XXXX Transport TCP Subnet *) X System zdalny AP-Title *) X X XXXX X AE-Qualifier *) X AP-Invoke-ID *) X AE-Invoke-ID *) X PSEL XXXXXXXX TSEL XXXX SSEL XXXX IP_Adress XXX.10X ( XXX.101 ; XXX.102 ) Transport TCP Subnet *) X data: Wersja 1.5 Strona 26 z 26

Wymagania bezpieczeństwa dla systemów transmisji danych SOWE/EL, WIRE/UR

Wymagania bezpieczeństwa dla systemów transmisji danych SOWE/EL, WIRE/UR Wymagania bezpieczeństwa dla systemów transmisji danych SOWE/EL, WIRE/UR Wersja 8.0 Data opracowania: 07 września 2007 Data zatwierdzenia: 12 września 2007 Data wejścia w życie: 01 października 2007 Daty

Bardziej szczegółowo

Procedura podłączania węzła lokalnego Elektrowni do węzła centralnego OSP Systemu Monitorowania Parametrów Pracy JWCD (SMPP)

Procedura podłączania węzła lokalnego Elektrowni do węzła centralnego OSP Systemu Monitorowania Parametrów Pracy JWCD (SMPP) data:16-09-2003 wersja: 1.2 plik: Procedura_podlaczenia_SMPP_v1.2.doc Strona 1 / 6 Procedura podłączania węzła lokalnego Elektrowni do węzła centralnego OSP Systemu Monitorowania Parametrów Pracy JWCD

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do Umowy nr UPE/WYT/.../2006 o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej zawartej pomiędzy Użytkownikiem a PSE-Operator S.A. i PSE SA ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE SYSTEMÓW WYMIANY INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

System NetMan NETCON 100 Inteligentna platforma dla automatyzacji stacji rozdzielczych średniego i niskiego napięcia

System NetMan NETCON 100 Inteligentna platforma dla automatyzacji stacji rozdzielczych średniego i niskiego napięcia System NetMan NETCON 100 Inteligentna platforma dla automatyzacji stacji rozdzielczych średniego i niskiego napięcia Netcon 100 został opracowany w celu monitorowania i sterowania sieciami średniego napięcia

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN W

PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN W PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN W STANDARDACH TECHNICZNYCH SYSTEMU WIRE WERSJA 4.0 Data opracowania: 16.08.2007 Data zatwierdzenia: 20.08.2007 Daty aktualizacji: Warszawa, 20 sierpnia 2006 r. SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Załącznik produktowy nr 6 do Umowy Ramowej - Usługa Dostępu do Sieci Internet

Załącznik produktowy nr 6 do Umowy Ramowej - Usługa Dostępu do Sieci Internet Załącznik produktowy nr 6 do Umowy Ramowej - Usługa Dostępu do Sieci Internet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie dostępu do sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Komunikacja przemysłowa zdalny dostęp.

Komunikacja przemysłowa zdalny dostęp. Komunikacja przemysłowa zdalny dostęp. Cechy systemu: - możliwość zdalnego programowania i diagnostyki sterowników - łatwa rozbudowa - niezawodne działanie - bezpieczne połączenie szyfrowane przez tunel

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH Pojęcie sieci komputerowych Sieć komputerowa jest to zbiór niezależnych komputerów połączonych ze sobą. Mówimy, że dwa komputery są ze sobą połączone, jeśli mogą

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu,

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl DHCP 1 Wykład Dynamiczna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa o numerze [ ] na usługę Dostępu do Sieci Internet. zawarta w dniu [ ] w [ ] 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Umowa Szczegółowa o numerze [ ] na usługę Dostępu do Sieci Internet. zawarta w dniu [ ] w [ ] 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Strona 1 Załącznik 8 do Umowy Ramowej z dnia [ ] roku Umowa Szczegółowa o numerze [ ] na usługę Dostępu do Sieci Internet zawarta w dniu [ ] w [ ] pomiędzy [ ], zwanym dalej a [ ], zwanym dalej OSD. 1

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki zwarcia z komunikacją do systemu SCADA

Wskaźniki zwarcia z komunikacją do systemu SCADA Wskaźniki zwarcia z komunikacją do systemu SCADA Wymagania techniczne Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI 1. WYMAGANIA OGÓLNE.... 4 2. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE.... 4 3. PARAMETRY ZNAMIONOWE I DANE GWARANTOWANE...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie sterowników PLC, jako źródła informacji dla systemów nadzorujących pracę jednostek wytwórczych małej mocy

Wykorzystanie sterowników PLC, jako źródła informacji dla systemów nadzorujących pracę jednostek wytwórczych małej mocy Wykorzystanie sterowników PLC, jako źródła informacji dla systemów nadzorujących pracę jednostek wytwórczych małej mocy Robert Jędrychowski Politechnika Lubelska Nałęczów, ZET 2014 Plan prezentacji Wstęp

Bardziej szczegółowo

OT integracja i rozwój czy bezpieczeństwo?

OT integracja i rozwój czy bezpieczeństwo? OT integracja i rozwój czy bezpieczeństwo? Po co zajmować się bezpieczeństwem? Koniunktura? Moda? 2 Po co zajmować się bezpieczeństwem? Koniunktura? Moda? Czy rzeczywiście jest tak groźnie? 3 Po co zajmować

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 14940-2012 z dnia 2012-01-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowe Warpno ZADANIE 1 1) dostarczenie Internetu dla 30 gospodarstw domowych z terenu gminy Nowe Warpno - dostarczenie

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN PBS Wykład 7 1. Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

Backup łącza WAN- ISDN jako łącze zapasowe WAN1

Backup łącza WAN- ISDN jako łącze zapasowe WAN1 Jednym z wielu zastosowań wykorzystywania routera z portem ISDN jest łącze zapasowe (backup) głównego dostępu do Internetu (np. ADSL, telewizja kablowa) - gdy zawiedzie WAN1 router użyje automatycznie

Bardziej szczegółowo

Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Zestawienie uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Numer sprawy: DO-DZP.7720.13.2013. http://www.wam.net.pl

Załącznik nr 1 do SIWZ. Numer sprawy: DO-DZP.7720.13.2013. http://www.wam.net.pl http://www.wam.net.pl Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usługi operatorskiej sieci teleinformatycznej w zakresie transmisji danych dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Połączenie sieciowe z wykorzystaniem VPN Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0014 Wersja: 16-04-2009 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice.

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

Karta kibica - wymagania dla systemów stadionowych Strona 1 z 9

Karta kibica - wymagania dla systemów stadionowych Strona 1 z 9 System Ekstraklasa Karta kibica Wymagania dla systemów stadionowych Wersja dokumentu: 2.1 Status dokumentu: sprawdzony Data aktualizacji: 2009-09-14 Strona 1 z 9 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji konta dla fax2mail

Manual konfiguracji konta dla fax2mail Manual konfiguracji konta dla fax2mail Spis treści 1 AKTYWACJA KONTA FAX2MAIL... 3 2 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK 2003... 5 3 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK 2010... 11 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

wersja 3.0 Strona 1 z 9

wersja 3.0 Strona 1 z 9 System Ekstraklasa Karta kibica Wymagania dla systemów stadionowych Wersja dokumentu: 3.0 Status dokumentu: sprawdzony Data aktualizacji: 2009-12-15 Strona 1 z 9 Spis treści WPROWADZENIE... 3 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG Załącznik nr 2a do SIWZ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG a SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA SPRZĘTOWA.... 3 1.1. Lokalizacja węzeł lokalny 1:5... 4 1.2. Lokalizacja węzeł centralny... 5 1.3. Współdziałanie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ETHERNETOWY DS202

MODUŁ ETHERNETOWY DS202 Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-530 Wrocław, ul. Jarnołtowska 15 tel. 071 3492568, 071 7224051, fax. 071 7224053 e-mail: frisko@frisko.pl www.frisko.pl MODUŁ ETHERNETOWY DS202 PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

MODEM GSM-01. INSTRUKCJA OBŁUGI MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO GSM-01 wersja 1.0 GSM-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI - 1 -

MODEM GSM-01. INSTRUKCJA OBŁUGI MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO GSM-01 wersja 1.0 GSM-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI - 1 - INSTRUKCJA OBŁUGI MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO GSM-01 wersja 1.0 GSM-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI - 1 - - 2 - Spis treści 1. Wymagania...5 2. Komendy SMS...5 3. Konfiguracja przez SMS...6 4. Łączenie modułu GSM aplikacją

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce 1. Ustawienia ogólne WAN 2. Dostęp do Internetu 2.1. WAN1 2.1. WAN2 3. Polityka rozkładu obciążenia 4. Sprawdzenie działania rozkładu obciążenia 5. Awaria u dostawcy ISP Procedura konfiguracji została

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

PROFFICE/ MultiCash PRO Zmiana parametrów komunikacji VPN do połączenia z Bankiem Pekao S.A.

PROFFICE/ MultiCash PRO Zmiana parametrów komunikacji VPN do połączenia z Bankiem Pekao S.A. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA PROFFICE/ MultiCash PRO Zmiana parametrów komunikacji VPN do połączenia z Bankiem Pekao S.A. SPIS TREŚCI 1. ZMIANA PARAMETRÓW POŁĄCZENIA VPN DO BANKU PEKAO SA 3 1.1 Jak zmienić

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum Lp. 1 Temat 1. Konfigurowanie urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet 2 3 4 5 Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń Konfigurowanie urządzeń Konfigurowanie urządzeń sieci Funkcje zarządzalnych

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe Krótka charakterystyka protokołu MODBUS

Materiały dodatkowe Krótka charakterystyka protokołu MODBUS Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Materiały dodatkowe Krótka charakterystyka protokołu MODBUS Opracowali: mgr inż. Tomasz Karla Data: Luty, 2017 r. Dodatkowe informacje Materiały dodatkowe mają charakter

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi)

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 2 a) HTTPs, b) HTTP, c) POP3, d) SMTP. Co oznacza skrót WWW? a) Wielka Wyszukiwarka Wiadomości, b) WAN Word Works,

Bardziej szczegółowo

Internet ISDN. 1 2006 BRINET Sp. z o. o.

Internet ISDN. 1 2006 BRINET Sp. z o. o. W routerach DrayTek oznaczonych literką i (jak 2600i, 2900Gi itd) dostępny jest interfejs ISDN, oferujący dodatkowe możliwości komunikacyjne Interfejs służy obsłudze dostępu podstawowego ISDN BRA, a więc

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Połączenia poprzez Modemy Wirtualne.

Połączenia poprzez Modemy Wirtualne. Połączenia poprzez Modemy Wirtualne. Po instalacji sterownika karty ISDN dostępne są dwa dodatkowe porty komunikacyjne (wirtualne porty COM przypisane do karty ISDN). Aby zainstalować modemy wirtualne

Bardziej szczegółowo

Podstawy MPLS. pijablon@cisco.com. PLNOG4, 4 Marzec 2010, Warszawa 1

Podstawy MPLS. pijablon@cisco.com. PLNOG4, 4 Marzec 2010, Warszawa 1 Podstawy MPLS Piotr Jabłoński pijablon@cisco.com 1 Plan prezentacji Co to jest MPLS i jak on działa? Czy moja sieć potrzebuje MPLS? 2 Co to jest MPLS? Jak on działa? 3 Co to jest MPLS? Multi Protocol Label

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Połączenie lokalizacji ŁOW NFZ wysokowydajną siecią WAN, zapewnienie dostępu do Internetu oraz

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Połączenie lokalizacji ŁOW NFZ wysokowydajną siecią WAN, zapewnienie dostępu do Internetu oraz Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Połączenie lokalizacji ŁOW NFZ wysokowydajną siecią WAN, zapewnienie dostępu do Internetu oraz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: dzierżawa

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19 Spis treści 3 1. Wprowadzenie...9 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11 2.1. Model odniesienia... 11 2.2. Ewolucja technologii sieciowych...12 2.3. Specyfika ruchowa systemów medialnych...13 2.4.

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Poniższa instrukcja opisuje sposób konfiguracji poszczególnych funkcji Domowej Bramki Internetowej (ASMAX BR-8xx). Domowa Bramka Internetowa pozwala twojej sieci na połączenie poprzez dowolne

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania uprawnieniami. użytkowników Archiwum SOWE/WIRE

Procedura zarządzania uprawnieniami. użytkowników Archiwum SOWE/WIRE Procedura zarządzania uprawnieniami użytkowników Archiwum SOWE/WIRE Wersja 2.1 Data opracowania: 01 wrzesień 2004 Data zatwierdzenia: 01 wrzesień 2004 Daty aktualizacji: 01 wrzesień 2004 Warszawa, 01 wrzesień

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wymagania edukacyjne w technikum SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wiadomości Umiejętności Lp. Temat konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach typowych W sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium.

PBS. Wykład Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium. PBS Wykład 1 1. Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium. mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Sieć komputerowa (angielskie computer network), układ komputerów i kompatybilnych połączonych ze sobą łączami komunikacyjnymi, umożliwiającymi wymianę danych. Sieć komputerowa zapewnia dostęp użytkowników

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Zadania warstwy łącza danych Organizacja bitów danych w tzw. ramki Adresacja fizyczna urządzeń Wykrywanie błędów Multipleksacja

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

PROCEDURY ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Urząd Gminy Kęty Dokument Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PROCEDURY ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Sporządził Sprawdził Zatwierdził Volvox Consulting Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Testy ADSL punktów rozdzielczych. Testy MDF ADSL

Testy ADSL punktów rozdzielczych. Testy MDF ADSL Testy punktów rozdzielczych Grupy techniczne odpowiadające za uruchamianie usług w głównych punktach rozdzielczych () bardzo często wykonują wiele nowych połączeń każdego dnia, zwłaszcza przy wciąż rosnących

Bardziej szczegółowo

Energia w dobrych rękach. www.pse-operator.pl

Energia w dobrych rękach. www.pse-operator.pl Energia w dobrych rękach www.pse-operator.pl Zmiany w Systemach Komunikacyjnych SOWE/WIRE Departament Usług Operatorskich Warszawa, 9 sierpnia 2007 r. www.pse-operator.pl 2 Agenda I. Nowe Standardy techniczne

Bardziej szczegółowo

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia w części Dostawa oraz wdrożenie scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi Definicje Moduł Wi-Fi TP-Link router TP-Link TL-WR702n podłączany do dekodera kablami USB (zasilanie), Ethernet (transmisja danych), umożliwiający połączenie się dekodera z istniejącą siecią Wi-Fi Użytkownika

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania

Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania Przygotował: mgr inż. Jarosław Szybiński Studium przypadku case study Semestr III Akademii Sieciowej CISCO Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania Na podstawie dokumentu CCNA3_CS_pl.pdf pochodzącego

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego Podstawowa konfiguracja routerów Interfejsy sieciowe routerów Sprawdzanie komunikacji w sieci Podstawy routingu statycznego Podstawy routingu dynamicznego 2 Plan prezentacji Tryby pracy routera Polecenia

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy Zielona Góra, kwiecień 2014 DOKUMENTACJA ZMIAN: Lp. Wersja

Bardziej szczegółowo