Załącznik nr 1 do SIWZ. Numer sprawy: DO-DZP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ. Numer sprawy: DO-DZP.7720.13.2013. http://www.wam.net.pl"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usługi operatorskiej sieci teleinformatycznej w zakresie transmisji danych dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

2 Część I. Słownik ważniejszych skrótów używanych w dokumencie 3 Część II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 4 Część III.1. Podstawowe łącza transmisji danych 5 Część III.2. Łącza zapasowe 8 Część III.3. Dostęp do sieci Internet 10 Część III.4. Pozostałe wymagania obligatoryjne 10 2

3 Część I. Słownik ważniejszych skrótów używanych w dokumencie 1. MPLS Multiprotocol Label Switching- wieloprotokołowe przełączanie w oparciu o etykiety (RFC3031). 2. WAN Wide Area Network Sieć rozległa. 3. VPN Virtual Private Network Wirtualna sieć prywatna. 4. WAM Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. 5. Router CE Router po stronie Zamawiającego. 6. QoS Quality of Service Jakość usług. 7. CoS Class of Service Klasa usług. 8. SLA Service Level Agreement Część umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą gwarantująca utrzymanie ustalonego poziomu jakości usług będących przedmiotem niniejszego Zamówienia (dostępność i sposób reakcji na awarię). 9. Upstream - prędkość wysyłania danych od klienta. 10. Downstream - prędkość odbierania danych przez klienta. 11. IP - Internet Protocol wersji VoIP Voice over IP 3

4 Część II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia, jest świadczenie usługi operatorskiej sieci teleinformatycznej w zakresie transmisji danych, poprzez wirtualną prywatną sieć szkieletową, realizowaną w technologii MPLS oraz świadczenie usługi dostępu do sieci Internet. Poprzez świadczenie usługi rozumie się: 1) udostępnienie podstawowych łącz transmisyjnych o określonych parametrach, 2) realizację zapasowej transmisji danych poprzez udostępnienie zapasowego łącza transmisji danych w Centrali Zamawiającego, 3) zapewnienie dostępu do sieci Internet również w przypadku awarii łącza podstawowego, 4) dzierżawę aktywnych urządzeń końcowych (routerów CE), 5) utrzymanie i zarządzanie dostarczoną infrastrukturą sieciową do punktu styku u Zamawiającego w technologii FastEthernet. 2. Wykonawca przygotuje i dołączy do protokółu odbioru poniższe informacje: 1) opis oferowanych klas ruchu (ilość klas oraz rodzaj transmitowanych danych), 2) wykaz punktów styku z operatorami zewnętrznymi (dotyczy usługi dostępu do sieci Internet), 3) opis architektury WAN, zawierający : a) graficzną prezentację połączeń z uwzględnieniem punktów pośredniczących (ich lokalizacja oraz dostawcy), b) szczegółowe przedstawienie trasy przebiegu łączy od Centrali Zamawiającego, aż do głównego węzła (punktu świadczenia usługi) u Wykonawcy, wraz z dokładnym wykazem lokalizacji poszczególnych punktów pośredniczących (dotyczy łącza podstawowego i zapasowego w Centrali Zamawiającego). 3. Intencją Zamawiającego jest utrzymanie ciągłości pracy oraz rozbudowa istniejącej infrastruktury teleinformatycznej w oddziałach. Obecna infrastruktura wykorzystuje wirtualną sieć szkieletową realizowaną w technologii MPLS oraz łącze do sieci Internet, jednakże jej parametry wydajnościowe nie są wystarczające do poprawnej pracy wykorzystywanych przez Zamawiającego rozwiązań aplikacyjnych. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga od Wykonawców realizacji usług w określonym standardzie, czym daje wyraz w wymaganiach określonych poniżej. 4

5 Część III.1. Podstawowe łącza transmisji danych 1. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca udostępnił w lokalizacjach Zamawiającego, wymienionych w tabeli poniżej, podstawowe łącza transmisji danych o następującej przepustowości gwarantowanej: Lp. Nazwa Adres 1 Biuro Prezesa (Centrala) 2 Oddział Regionalny w Warszawie 3 Oddział Regionalny w Warszawie 4 Oddział Regionalny w Lublinie 5 Oddział Regionalny w Krakowie 6 Oddział Regionalny we Wrocławiu 7 Oddział Regionalny w Zielonej Górze 8 Oddział Regionalny w Poznaniu 9 Oddział Regionalny w Bydgoszczy 10 Oddział Regionalny w Olsztynie 11 Oddział Regionalny w Gdyni 12 Oddział Regionalny w Szczecinie 13 Archiwum Wyodrębnione WAM ul. Chałubińskiego 3a Warszawa ul. Chełmżyńska Warszawa ul. Olszewska 14/ Warszawa ul. Łęczyńska Lublin ul. Montelupich Kraków ul. Sztabowa Wrocław al. Zjednoczenia Zielona Góra ul. Dojazd Poznań ul. Gdańska 163a Bydgoszcz ul. Kasprowicza Olsztyn ul. M. C. Skłodowskiej Gdynia ul. Potulicka Szczecin ul. Frontowa Warszawa Przepustowo ść łącza 100Mbps 2Mbps 2. Zamawiający przy realizacji łączy dostępowych podstawowych do lokalizacji, dopuszcza łącza światłowodowe, miedziane lub radiowe. 3. Nie dopuszcza się realizacji łączy radiowych, w oparciu o urządzenia pracujące na częstotliwościach otwartych, niewymagających pozwolenia na nadawanie. 4. Komunikacja między lokalizacjami zostanie zapewniona w oparciu o protokół IP. Lokalizacje otrzymają adresy prywatne IP określone przez Zamawiającego, niedostępne z sieci Internet. Szczegółowy wykaz adresacji IP poszczególnych sieci Zamawiającego zostanie przedstawiony wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy podczas realizacji zadania. 5

6 5. Wymagane jest, aby usługa oferowana była z pełną gwarancją pasma i zapewniała wsparcie dla jakości usług (QoS) oraz klas usług (CoS) wraz z elastyczną możliwością zmian parametrów dla klas usługowych. 6. Usługa powinna umożliwiać utworzenie w ramach dostępnego pasma łącz, co najmniej czterech klas usług transmisji danych dla aplikacji Zamawiającego (w tym aplikacji multimedialnych) oraz ruchu VoIP. Ponadto, dostępne pasma łączy, powinny mieć możliwość dowolnego podziału na podpasma o różnych szerokościach pomiędzy ww. klasy. Szczegółowy plan rozkładu klas usług i podziału pasma zostanie przedstawiony wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy podczas realizacji zadania. 7. Wymagane jest, aby zmiana w rozdziale pasma na klasy była procesem elastycznym, zmienianym bez dodatkowych opłat na życzenie Zamawiającego. 8. Zlecenia zmiany konfiguracji routerów CE, jak i klas ruchu, realizowane będą za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej przez upoważnionych pracowników Zamawiającego, a czas realizacji nie będzie przekraczał 24 godzin od momentu zgłoszenia. 9. Ze względu na bezpieczeństwo przesyłanych danych nie dopuszcza się aby łącza podstawowe realizowane były z wykorzystaniem publicznej sieci Internet. Jednocześnie wymagana jest logiczna separacja ruchu danych od innych klientów Wykonawcy. 10. Wykonawca wydzierżawi Zamawiającemu na czas obowiązywania umowy wymagany końcowy sprzęt aktywny (w tym routery CE) niezbędny do poprawnej realizacji usługi. 11. Wydzierżawione routery CE będą zarządzane przez Wykonawcę. 12. Wydzierżawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę router CE przeznaczony do Centrali powinien spełniać następujące wymagania: 1) Dedykowane urządzenie sieciowe dostarczone w obudowie przystosowanej do montażu w szafie typu Rack 19. 2) Wydajność urządzenia z włączonym trybem firewall nie mniejsza niż 1.8Gbps. Obsługa 8,500 sesji na sekundę. Przepustowość IPSec VPN na poziomie 300Mbps. 3) Urządzenie zapewni obsługę min. 32 wirtualnych routerów oraz min. 256 wirtualnych sieci LAN (IEEE 802.1q VLAN). 4) Urządzenie musi być wyposażone w nie mniej niż 16 wbudowanych interfejsów Ethernet 10/100/1000. Zamawiający dla potrzeb własnych konfiguracji sieci, będzie potrzebował min. 10 interfejsów. 5) Urządzenie musi być wyposażone w odpowiednie interfejsy do podłączenia łącza do sieci WAN (podstawowego oraz zapasowego). 6) Urządzenie musi posiadać minimum 2GB pamięci operacyjnej (DRAM). 7) Urządzenie musi obsługiwać protokoły dostępowe warstwy 2 OSI co najmniej: Frame Relay, Ethernet (z obsługa sieci VLAN poprzez tagowanie zgodne z 802.1q) oraz 6

7 Point-to-Point Protocol/High level Data Link Control (PPP/ HDLC), Multilink PPP, Multilink Frame Relay, PPP over Ethernet. 8) Urządzenie musi obsługiwać protokoły dynamicznego routingu RIP(v1 i v2) IS-IS, OSPF oraz BGP. 9) Urządzenie musi być wyposażone w funkcje zabezpieczeń Stateful Firewall z mechanizmami ochrony przed atakami DoS oraz ochrony komunikacji sieciowej IPSec. 10) Urządzenie musi udostępniać Zamawiającemu protokoły pozwalające na stałe monitorowanie ruchu na urządzeniu, stanu urządzenia i utylizacji pasma, w czasie rzeczywistym (m.in. SNMP, NetFlow lub jego odpowiednik). 11) Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym QoS wygładzanie (shaping) oraz obcinanie (policing) ruchu. Mapowanie ruchu do kolejek wyjściowych musi odbywać się na podstawie DSCP, IP ToS, 802.1p, MPLS EXP oraz parametrów z nagłówków TCP i UDP. 12) Urządzenie musi posiadać mechanizmy umożliwiające pracę w klastrze HA. 13. Wydzierżawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę router CE przeznaczony do Oddziałów powinien spełniać następujące wymagania: 1) Dedykowane urządzenie sieciowe dostarczone w obudowie przeznaczonej do montażu w szafie typu Rack. 2) Wydajność urządzenia z włączonym trybem firewall nie mniejsza niż 850 Mbps. Obsługa 2200 sesji na sekundę. Przepustowość IPSec VPN na poziomie 85Mbps. 3) Urządzenie musi być wyposażone w nie mniej niż 8 wbudowanych interfejsów Ethernet, przy czym minimum 2 interfejsy Ethernet 10/100/1000. Zamawiający dla potrzeb własnych konfiguracji sieci, będzie potrzebował min. 5 interfejsów. 4) Urządzenie musi być wyposażone w odpowiednie interfejsy do podłączenia łącza do sieci WAN. 5) Urządzenie musi posiadać minimum 2 GB pamięci operacyjnej (DRAM). 6) Urządzenie musi obsługiwać protokoły dostępowe warstwy 2 OSI co najmniej: Frame Relay, Ethernet (z obsługa sieci VLAN poprzez tagowanie zgodne z 802.1q) oraz Point-to-Point Protocol/High level Data Link Control (PPP/ HDLC), Multilink PPP, Multilink Frame Relay, PPP over Ethernet 7) Urządzenie musi obsługiwać protokoły dynamicznego routingu RIP(v1 i v2) IS-IS, OSPF oraz BGP. 8) Urządzenie musi wspierać obsługę łącza zapasowego poprzez połączenia bezprzewodowe sieci 3G/4G/LTE. 7

8 9) Urządzenie musi być wyposażone w funkcje zabezpieczeń Stateful Firewall z mechanizmami ochrony przed atakami DoS oraz ochrony komunikacji sieciowej IPSec. Router musi posiadać możliwość rozbudowy o sprzętową akcelerację szyfrowania IPSec. 10) Urządzenie musi udostępniać Zamawiającemu protokoły pozwalające na stałe monitorowanie ruchu na urządzeniu, stanu urządzenia i utylizacji pasma, w czasie rzeczywistym (m.in. SNMP, NetFlow lub jego odpowiednik). 11) Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym QoS wygładzanie (shaping) oraz obcinanie (policing) ruchu. Mapowanie ruchu do kolejek wyjściowych musi odbywać się na podstawie DSCP, IP ToS, 802.1p, MPLS EXP oraz parametrów z nagłówków TCP i UDP. Część III.2. Łącza zapasowe 1. Zamawiający wymaga aby w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zrealizował rozwiązanie symetrycznego podstawowego łącza transmisji danych z Centralą Zamawiającego w przypadku wystąpienia awarii łącza podstawowego w Centrali (dotyczy łącza transmisji danych jak i dostępu do sieci Internet). 2. Wymagane jest aby łącze zapasowe w Centrali posiadało przepustowość równą przepustowości łącza podstawowego. 3. W przypadku Oddziałów, Zamawiający nie przewiduje łączy zapasowych, poza ewentualnym wykorzystaniem w przyszłości modemów LTE (Wykonawca nie musi uwzględniać kosztów modemów LTE). 4. Wymaga się aby łącze zapasowe w Centrali zakończone zostało na fizycznie innym niż łącze podstawowe routerze CE i zrealizowane było do fizycznie innego routera brzegowego w sieci szkieletowej. 5. Wymaga się, aby wszystkie łącze zapasowe uruchomione zostało w jednym czasie, wraz z łączami podstawowymi. 6. Fizyczny przebieg łącza zapasowego dla Centrali (droga kablowa, zakończenie łącza radiowego od strony szkieletu sieci) na całej jego długości (licząc od siedziby Zamawiającego) musi być różny od przebiegu łącza podstawowego. Łącze zapasowe powinno być zakończone w innym niż łącze podstawowe punkcie węzłowym sieci szkieletowej. Na potwierdzenie czego, Wykonawca przedstawi schemat połączeń wraz z lokalizacjami punktów pośrednich. 7. Dopuszcza się realizację łączy zapasowych dla Oddziałów w oparciu o szyfrowane kanały VPN realizowane w publicznej sieci Internet, przy czym bezpośredni dostęp do 8

9 sieci Internet z wewnętrznej sieci danego Oddziału powinien być całkowicie zablokowany. 8. Komunikacja poprzez łącze zapasowe powinna być aktywowana automatycznie w przypadku awarii łącza podstawowego. 9. Zamawiający nie dopuszcza aby koszt realizacji połączeń z wykorzystaniem łączy zapasowych uzależniony był w jakikolwiek sposób od czasu ich trwania. Intencją Zamawiającego jest ponoszenie jednej stałej opłaty miesięcznej za łącze zapasowe niezależnie od stopnia jego wykorzystania. 10. Wykonawca wydzierżawi Zamawiającemu na czas obowiązywania umowy wymagany końcowy sprzęt aktywny (w tym routery CE) niezbędny do poprawnej realizacji usługi. 11. Wydzierżawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę router CE przeznaczony do zakończenia łącza zapasowego w Centrali powinien spełniać następujące wymagania: 1) Dedykowane urządzenie sieciowe dostarczone w obudowie przystosowanej do montażu w szafie typu Rack 19. 2) Wydajność urządzenia z włączonym trybem firewall nie mniejsza niż 1.8Gbps. Obsługa 8500 sesji na sekundę. Przepustowość IPSec VPN na poziomie 300 Mbps. 3) Urządzenie zapewni obsługę min. 32 wirtualnych routerów oraz min. 256 wirtualnych sieci LAN (IEEE 802.1q VLAN). 4) Urządzenie musi być wyposażone w nie mniej niż 16 wbudowanych interfejsów Ethernet 10/100/1000. Zamawiający dla potrzeb własnych konfiguracji sieci, będzie potrzebował min. 10 interfejsów. 5) Urządzenie musi być wyposażone w odpowiednie interfejsy do podłączenia łącza do sieci WAN (podstawowego oraz zapasowego). 6) Urządzenie musi posiadać minimum 2GB pamięci operacyjnej (DRAM). 7) Urządzenie musi obsługiwać protokoły dostępowe warstwy 2 OSI co najmniej: Frame Relay, Ethernet (z obsługa sieci VLAN poprzez tagowanie zgodne z 802.1q) oraz Point-to-Point Protocol/High level Data Link Control (PPP/ HDLC), Multilink PPP, Multilink Frame Relay, PPP over Ethernet. 8) Urządzenie musi obsługiwać protokoły dynamicznego routingu RIP(v1 i v2) IS-IS, OSPF oraz BGP. 9) Urządzenie musi być wyposażone w funkcje zabezpieczeń Stateful Firewall z mechanizmami ochrony przed atakami DoS oraz ochrony komunikacji sieciowej IPSec. 10) Urządzenie musi udostępniać Zamawiającemu protokoły pozwalające na stałe monitorowanie ruchu na urządzeniu, stanu urządzenia i utylizacji pasma, w czasie rzeczywistym (m.in. SNMP, NetFlow lub jego odpowiednik). 9

10 11) Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym QoS wygładzanie (shaping) oraz obcinanie (policing) ruchu. Mapowanie ruchu do kolejek wyjściowych musi odbywać się na podstawie DSCP, IP ToS, 802.1p, MPLS EXP oraz parametrów z nagłówków TCP i UDP. 12) Urządzenie musi posiadać mechanizmy umożliwiające pracę w klastrze HA. Część III.3. Dostęp do sieci Internet 1. Zamawiający wymaga aby w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca udostępnił w Centrali Zamawiającego symetryczne łącze do publicznej sieci Internet o przepustowości 100Mbps. 2. Wykonawca w ramach dostępu do sieci Internet, nieodpłatnie zapewni utrzymanie autonomicznego numeru AS oraz puli adresów IPv4 w RIPE NCC. Zamawiający posiada wspomnianą wcześniej adresację PI Provider Independent. Zamawiający nie posiada własnego, autonomicznego numeru AS i nie zamierza o niego występować. 3. Zamawiający przy realizacji łącza do sieci Internet dopuszcza łącza światłowodowe, miedziane i radiowe. 4. Nie dopuszcza się realizacji łącza radiowego w oparciu o urządzenia pracujące na częstotliwościach otwartych niewymagających pozwolenia na nadawanie. 5. Łącze Internetowe zakończone zostanie na zarządzanym przez Zamawiającego urządzeniu, posiadającym interfejsy Ethernet 10/100/ Dostarczone łącze powinno stanowić centralny i jedyny punkt dostępu do sieci Internet dla wszystkich użytkowników (około 1000 osób łącznie, we wszystkich Oddziałach). Część III.4. Pozostałe wymagania obligatoryjne 1. Wszystkie dzierżawione Zamawiającemu urządzenia końcowe (routery CE) muszą pochodzić od jednego producenta, być fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta sprzętu. 2. Wykonawca w ramach usługi gwarantuje następujące parametry SLA dla poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia: Lp. Parametr Wartość 1 Gwarantowany czas przywrócenia dostępu do sieci WAN w Centrali w przypadku całkowitego braku dostępności. 2h 2 Gwarantowany czas naprawy awarii pojedynczego łącza w Centrali 4h 3 Gwarantowany czas naprawy awarii pojedynczego urządzenia końcowego (routera CE) w Centrali 4h 10

11 4 Dostępność usługi w Centrali 99,8% w ciągu roku 5 Gwarantowany czas przywrócenia dostępu do sieci WAN w oddziałach 4h 6 Dostępność usługi w oddziałach 99,5% w ciągu roku 7 Gwarantowany czas przywrócenia dostępu do sieci Internet 4h 8 Dostępność łącza do Internetu 99,8% w ciągu roku 9 Dostępność serwisu 24/7/ Czas reakcji na zgłoszenie 1h 11 Miesięczne okno serwisowe 4h raz w miesiącu 3. Zamawiający dopuszcza naprawę awarii zapewniając na czas naprawy sprzęt zastępczy w miejsce uszkodzonego, o ile zastosowane rozwiązanie nie wpłynie na jakość i parametry usługi. 4. Jako brak dostępności usługi, Zamawiający będzie traktował każdy przypadek w którym nie działa łącze podstawowe i/lub zapasowe. 5. Wszystkie wymagane przez Zamawiającego funkcjonalności urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, muszą być dostępne w momencie ich dostarczenia. 6. Dostarczone routery CE będą konfigurowane i zarządzane przez Wykonawcę. 7. Wykonawca udostępni Zamawiającemu system statystyk, pozwalający na ocenę wykorzystania łączy w czasie oraz dostępności usług (SLA). 8. Wykonawca, dodatkowo umożliwi Zamawiającemu zgłaszanie awarii poprzez , z zwrotną informacją o nadanym numerze zgłoszenia. Kontakt ze strony Wykonawcy będzie odbywał się z numerów możliwych do zidentyfikowania tzn. niezastrzeżonych. W przypadku wykrycia awarii przez Wykonawcę, zanim zostanie zgłoszona przez Zamawiającego, Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczna, podając w treści wiadomości numer zgłoszenia. 11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Świadczenie usług operatorskich sieci teleinformatycznej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treści I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 1. Wymagania techniczne... 3 2. Szczegółowe zestawienie zamawianych Urządzeń... 5 3. Szczegółowa specyfikacja zamawianych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZĘŚĆ II

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZĘŚĆ II Załącznik nr 2_II_do IPU SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZĘŚĆ II zakup usług transmisji danych dla obsługi teletransmisyjnej centralnych rejestrów sądowych: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Rejestr Zastawów (RZ),

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik do pisma o powtórzeniu czynności oprotestowanych przez AMD Biuro Przedstawicielstwa Handlowego w Polsce i uznanych przez Zamawiającego

Załącznik do pisma o powtórzeniu czynności oprotestowanych przez AMD Biuro Przedstawicielstwa Handlowego w Polsce i uznanych przez Zamawiającego Załącznik do pisma o powtórzeniu czynności oprotestowanych przez AMD Biuro Przedstawicielstwa Handlowego w Polsce i uznanych przez Zamawiającego 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMAWIANYCH SERWERÓW. 1.1.Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a) Przedmiot i zakres stosowania Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest zadanie polegające na budowie sieci bezprzewodowej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1 Załącznik nr 4 do SIWZ DZP-0431-1347/2010 WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I. SYSTEM ZABEZPIECZEŃ SIECIOWYCH UTM (UNIFIED THREAT MANAGEMENT) Minimalne wymagane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

Szczecin. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Etap II Infrastruktura

Szczecin. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Etap II Infrastruktura OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szczecin. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Etap II Infrastruktura Część 1 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dzięki posiadaniu do dyspozycji częstotliwości WiMAX

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń LAN/WAN na potrzeby przyłączenia LCPD (Lokalnego Centrum Przetwarzania Danych) do sieci korporacyjnej PSE S.A. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zaktualizowany Załącznik Nr 3 do SIWZ z dnia 23 lipca 2015 r. Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo-techniczny

Formularz cenowo-techniczny Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Formularz cenowo-techniczny A. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu UTM wraz w wdrożeniem 2. Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem

Bardziej szczegółowo

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: ę ó ó í ó Í ółí ś ó ł ó Ś í ę ó ó ó ż ą Í Í ę Ą Śĺ ĺ ś ľ É Í ĺ ł łĺ Á ś Definicje: Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: Postępowanie Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na: Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do

Bardziej szczegółowo

III. Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania

III. Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania Załącznik nr 5 do SIWZ (stanowiący załącznik nr 1 do Wzoru Umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania (zwanych dalej Sprzętem )

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych: wsparcia technicznego, licencji i urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla sieci bezprzewodowej dla realizacji programu Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP Załącznik nr 5 Program Funkcjonalno-Użytkowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w

Bardziej szczegółowo

Krasne, dnia 02.07.2012 Jednostka prowadząca sprawę OGŁOSZENIE. Gmina Krasne - Urząd Gminy w Krasnem/jednostka organizacyjna/* informuje, że są

Krasne, dnia 02.07.2012 Jednostka prowadząca sprawę OGŁOSZENIE. Gmina Krasne - Urząd Gminy w Krasnem/jednostka organizacyjna/* informuje, że są URZĄD GMINY KRASNE Załącznik nr 2 do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo