zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem symulacji biznesowej certyfikowane warsztaty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem symulacji biznesowej certyfikowane warsztaty"

Transkrypt

1 Warsztaty: zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem symulacji biznesowej certyfikowane warsztaty Warszawa, czerwca 2015 r Szkolenie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem symulatora biznesowego Marketplace. Jest to aplikacja komputerowa, która naśladuje konkurencyjny, ciągle zmieniający się rynek. Dzięki symulatorowi uczestnicy zdobywają doświadczenia poprzez podejmowanie realistycznych decyzji biznesowych. Mają oni do czynienia z analizą rynku, formułowaniem strategii oraz zarządzaniem strategią i mogą natychmiast obserwować rezultaty swoich działań. Szkolenie kierujemy do: Do przedstawicieli i pracowników przedsiębiorstw na wszystkich poziomach organizacyjnych przedsiębiorstwa. Może stanowić dobre źródło wiedzy dla przedstawicieli personelu administracyjnego i doradczego względem rynkowego podejścia do klientów. Warsztaty: odbywają się przy komputerach (zapewnia organizator). Certyfikat: każdy uczestnik otrzyma oficjalny Marketplace Certyficate KORZYŚCI Rozwiną umiejętności planowania strategicznego i analiz rynkowych w szybko zmieniającym się otoczeniu, Rozwiną umiejętności krytycznego myślenia w procesie podejmowania decyzji biznesowych, Wykorzystają posiadaną wiedzę teoretyczną w praktyce biznesowej, Rozwiną umiejętności pracy w zespole, Skonfrontują swoją wiedzę biznesową z pozostałymi uczestnikami szkolenia, Dowiedzą się w jaki sposób analizować dokumenty finansowe przedsiębiorstwa w kontekście podejmowanych decyzji strategicznych, Nabędą umiejętności używania danych rynkowych i sygnałów od konkurencji w procesie dostosowania planów strategicznych i skupienia się na taktyce biznesowej, Nabędą umiejętności tworzenia produktów dla klientów na podstawie potrzeb konsumentów, Rozwiną umiejętności zarządzania pracownikami w kontekście celów sprzedażowych, Rozwiną umiejętności analizy danych oraz podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie.

2 PROGRAM Kwartał 1: Przygotowanie zespołu do pracy. Skupienie na pacy zespołowej w drodze do osiągnięcia założonych celów Ocena umiejętności i stylu pracy członków zespołu, przydział zakresu odpowiedzialności Zorganizowanie pracy i określenie celów osobistych dla każdego z członków Określenie sposobu zarządzania organizacją i określenie norm grupowych Określenie pożądanego wizerunku firmy Wyznaczenie nazwy firmy Sprzedaż akcji zwyczajnych zespołowi zarządzającemu Zlecenie wykonania badania rynku Kwartał 2: Analiza potencjału rynku, rozpoczęcie działalności i przygotowanie do wejścia na rynek testowy. Przegląd wyników analizy rynku - ocena segmentów, rynków i potencjalnej konkurencji Analiza koniunktury na rynku Ustalenie celów firmy i kierunku strategicznego Sprecyzowanie celów i uporządkowanie ich według ważności Deklaracja misji Wybór segmentów docelowych Ustalenie strategicznego kierunku rozwoju firmy Odpowiedni dobór komponentów do korzyści, których oczekują klienci (Quality Function Deployment) Projektowanie pierwszych marek dla rynku testowego Wybór rynków testowych Otwarcie biur sprzedaży Sprzedaż akcji zwyczajnych członkom zespołu zarządzającego Kwartał 3: Wejście na rynek w celu przetestowania strategii i założeń rynkowych. Zarządzanie biurami sprzedaży Zatrudnienie sprzedawców oraz opcjonalnie wyspecjalizowanie ich w poszczególnych segmentach Ustalenie cen marek - rabaty cenowe Ustalenie priorytetów sprzedaży Wybór ekspozycji w punkcie sprzedaży (POP) Otwarcie nowych biur sprzedaży (ewentualnie) Reklama Projektowanie reklam Wybór mediów i częstotliwości ukazywania się reklam

3 Ustalenie planu produkcji na bieżący kwartał Prognozowanie popytu dla poszczególnych marek. Zakup badań rynku Sprzedaż akcji zwyczajnych członkom zespołu zarządzającego Przygotowanie sprawozdania pro forma przepływu finansowego (cash flow) Kwartał 4: Ocena rynku testowego, zweryfikowanie przyjętej strategii (organizacja ucząca się) Ocena wyniku finansowego Analiza rentowności Ocena wyników działań firmy na rynku Opinie klientów na temat marek, cen, reklamy oraz kadry sprzedawców Popyt na produkty firmy jako całości i poszczególne marki. Taktyka w stosunku do konkurencji - segmenty docelowe i wybór taktyk marketingowych Zakup badań rynku Niezbędna korekta taktyk marketingowych i kontynuacja marketingu testowego Projekty marek Ceny marek, priorytety i ekspozycje w punktach sprzedaży Lokalizacja biur sprzedaży Liczba sprzedawców i przydział obowiązków Hasło reklamowe i umieszczanie reklam w mediach Sprzedaż akcji zwyczajnych członkom zespołu zarządzającego Przygotowanie sprawozdania pro forma przepływu finansowego (cash flow) Kwartał 5: Inwestycje w prace badawczo rozwojowe Ocena wyniku finansowego Analiza rentowności Ocena wyników działań firmy na rynku Opinie klientów na temat marek, cen, reklamy oraz kadry sprzedawców Popyt na produkty firmy jako całości i poszczególne marki. Taktyka w stosunku do konkurencji - segmenty docelowe i wybór taktyk marketingowych Cele marketingowe, finansowe i własnościowe Strategia marketingowa Strategia produkcji Strategia finansowa Sprawozdania pro forma przepływu finansowego (cash flow) i sprawozdania finansowe Wielkość emisji akcji, liczba i cena akcji Inwestycje w prace badawczo-rozwojowe dla nowych technologii Rozpoczęcie realizacji planu rozszerzenia działalności firmy na rynkach międzynarodowych

4 Kwartał 6: Weryfikowanie i ulepszanie działań firmy. Ocena pracy uczestników gry - samoocena w zakresie pełnionej funkcji, wniesionego wkładu i wywiązywania się z powierzonych zadań. Wprowadzenie niezbędnych poprawek Ocena działań firmy w zakresie finansów, marketingu i działań konkurencyjnych Umiejętna korekta strategii Marketing wprowadzanie stopniowych zmian taktyk Kalkulacja kosztów Przeprowadzenie analizy popytu w celu oszacowania: marki, ceny, reklamy i elastyczności sprzedawców Ciągła poprawa cech marki (prace badawczo-rozwojowe R&D) Kwartały 7 i późniejsze: Kontynuacja weryfikacji i ulepszania działań firmy. Zarządzanie strategią Nieprzewidziane posunięcia konkurencji Zdolność finansowa Ciągłe ulepszanie marek Prace badawczo-rozwojowe R&D. Ceny Promocje Kadra sprzedawców Produkcja Potencjał wytwórczy fabryki Opcje harmonogramu produkcji Przygotowanie sprawozdania pro forma przepływu finansowego (cash flow) Ostatni kwartał: Raport dla rady nadzorczej (sprawozdanie z działalności firmy) Przedstawienie Radzie Nadzorczej raportu z działalności firmy od momentu przedstawienia biznesplanu Wyniki uzyskane w działalności marketingowej i finansowej Odstępstwa od planu i ich uzasadnienie Prezentacja planu na przyszłość INFORMACJE ORGANIZACYJNE W ramach uczestnictwa zapewniamy również: materiały drukowane, lunch bufet, nielimitowany bufet kawowy (kawa, herbata, soki, woda, ciastka, owoce) oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Komputery niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.

5 Godziny zajęć: I dzień 10:00-17:00 II dzień 09:00-16:00 Miejsce: Gloden Floor Millenium Plaza al. Jerozolimskie 123A Warszawa EKSPERT: Wojciech Pitura Absolwent Ekonomii oraz Informatyki i Ekonometrii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od 2007 roku pracownik naukowo dydaktyczny tejże Uczelni oraz doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Trener oraz wykładowca wielu gier kierowniczych oraz symulacji biznesowych w tym m.in.: certyfikowany trener symulacji biznesowej Marketplace, trener gry Hotel-ik oraz Comstrat, autor i trener takich gier kierowniczych jak: Wirtualna klinika, Wirtualny oddział, Wirtualny salon piękności, Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne, Wirtualny doradca, Auta- gra o tematyce związanej z zarządzaniem projektami. Trener wykorzystujący metodologię Lego Serious Play oraz gry planszowe w szkoleniach. Kierownik zespołu ds. gier kierowniczych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz kierownik Warsztatów Biznesowych załóż własną firmę. Członek Komitetu Inwestycyjnego funduszu seed capital InnoFund oraz przewodniczący Rad Nadzorczych: MobiTouch sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oraz Lamode sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zwycięzca międzynarodowego konkursu gier kierowniczych Marketplace (2006 r.) organizowanego przez Innovative Learning Solution (Advanced Strategic Marketing) oraz finalista II ogólnopolskiej rozgrywki Marketplace (2006 r.). Opiekun zwycięskiego zespołu w międzynarodowej rozgrywce Marketplace (2013 r.) oraz opiekun zwycięskiego zespołu III ogólnopolskiej rozgrywki Marketplace (2009 r).

6 1 osoba DANE UCZESTNIKÓW 2 osoba 3 osoba DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ (DO KONTAKTU) DANE FIRMY Nazwa Adres NIP /fax Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem określającym warunkami uczestnictwa i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia. Jednocześnie oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do zaciągania wynikających z niniejszego zgłoszenia zobowiązań wobec Nova Skills sp. z o.o. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Nova Skills sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej NS), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez NS, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów i partnerów NS. Zgodnie z ustawą z dnia r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących NS oraz partnerów i klientów NS. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. Zgodnie z 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz. 1661), oświadczam, iż zgadzam się na wystawianie oraz przesyłanie mi faktur elektronicznych na adres księgowości wskazany w formularzu zgłoszeniowym. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Warsztaty: Zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem symulacji biznesowej certyfikowane warsztaty Warszawa, czerwca 2015 r Golden Floor Millenium Plaza PLN + VAT (do 9 czerwca 2015 r) PLN + VAT (od 10 czerwca 2015 r) W ramach uczestnictwa zapewniamy również: materiały drukowane, lunch bufet, nielimitowany bufet kawowy (kawa, herbata, soki, woda, ciastka, owoce) oraz certyfikat ukończenia szkolenia. REGULAMIN ZGŁOSZENIA 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty przed rozpoczęciem szkolenia na konto NS wskazane w potwierdzeniu. 2. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem prześlemy Państwu oficjalne potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu na adres osoby do kontaktu wskazanej w formularzu. 3. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed szkoleniem uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia powoduje powstanie zobowiązania do zapłaty 100 % wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. NS zastrzega sobie prawo do zmiany ekspertów, miejsca szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych. PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DATA I PIECZĘĆ

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA 10 11 czerwca 2015 Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR Millennium Plaza Al. Jerozolimskie 123 A Warszawa Celem głównym warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu systemowego zarządzania procesami

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kultury coachingu w organizacji narzędzia i metody ułatwiające osiąganie sukcesu

Tworzenie kultury coachingu w organizacji narzędzia i metody ułatwiające osiąganie sukcesu Chcesz realizować zamierzone efekty biznesowe poprzez wdrożenie? Czy wiesz jak wygląda taka kultura? Jak wdrożyć coaching w codzienną praktykę Managerów? Główne zagadnenia: Dowiesz się jak osiągać zamierzone

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa NR 79/2014 PŁOCK, CZERWIEC 2014. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu lub

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r.

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r. Główne zagadnienia Współpraca działu HR z zarządem firmy Komunikacja HR Partnera z kadrą zarządzającą Rola HR Partnera w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia roli HR Partnera Umiejętności

Bardziej szczegółowo

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY MANAGER ZAKRES TEMATYCZNY KURSU: UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELI SPÓŁKI W OBSZARZE NADZORU SPRAWOWANIE STAŁEGO NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI A STAŁE INDYWIDUALNE WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Programy restrukturyzacji w grupie Niepokojące sygnały płynące ze spółek Wymogi odnośnie raportów ze spółek zależnych Controlling kosztów w grupie Ocena realizacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH 13-14 maja 2015 r. Dziennik Aktywności 1-Analizy 161 Jesteś Managerem Sprzedaży i szukasz odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego moi handlowcy nie realizują planów? Jak zorganizować im pracę, żeby

Bardziej szczegółowo

B2B SALES DEVELOPMENT WARSZTATY. 16-17 października 2014 Warszawa. Jak zmaksymalizować potencjał sieci i wyniki sił sprzedaży

B2B SALES DEVELOPMENT WARSZTATY. 16-17 października 2014 Warszawa. Jak zmaksymalizować potencjał sieci i wyniki sił sprzedaży 16-17 października 2014 Warszawa B2B SALES DEVELOPMENT Jak zmaksymalizować potencjał sieci i wyniki sił sprzedaży Jak skutecznie zbudować myślenie sprzedażowe we wszystkich działach Twojej firmy Jak wyglądają

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu

WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu dynamiczne oblicze biznesu WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu Organizator Współorganizator Patroni medialni ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M R O Z W O J U

P R O G R A M R O Z W O J U Strona1 P R O G R A M R O Z W O J U L I D E R Ó W I N N O W A C J I a u t o r s t w a p r o f. M a r i o R a i c h a w L e t i a B u s i n e s s C e n t e r w L e g n i c y L E G N I C A 2 0 1 3 Strona2

Bardziej szczegółowo

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce!

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce! 2nd QRM Central Europe Conference Sound Garden Hotel, Żwirki i Wigury 18 14 kwietnia 2015 r., konferencja, Warszawa 15 kwietnia 2015 r., warsztaty, Warszawa 16 kwietnia 2015 r., wizyty w firmach, które

Bardziej szczegółowo

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową 22 maja 2015 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Budynek Millennium Plaza Główne zagadnienia Outsourcing IT na podstawie prawa bankowego i ustawy o skokach Ochrona tajemnicy bankowej i tajemnicy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Market. Segmentation NARZĘDZIA, METODY I STRATEGIE EFEKTYWNEGO WDROŻENIA SEGMENTACJI. Intelligence In Business. II Konferencja.

Market. Segmentation NARZĘDZIA, METODY I STRATEGIE EFEKTYWNEGO WDROŻENIA SEGMENTACJI. Intelligence In Business. II Konferencja. Intelligence In Business 22-23 września 2011, Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa II Konferencja Market do 9 września 500 zł taniej! Segmentation NARZĘDZIA, METODY I STRATEGIE EFEKTYWNEGO WDROŻENIA SEGMENTACJI

Bardziej szczegółowo

LETNIA AKADEMIA MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MENEDŻERA Jak mądrze i z odwagą prowadzić firmę przez kryzys Nowe Centrum Promocji Globalnej Pałac Lubomirskich - Siedziba Business Centre Club Letnia Akademia Menedżera Jak mądrze i z

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO

STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO 1 Standard usługi pilotażowej doradczo-szkoleniowej w

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

Trendy Contact Center

Trendy Contact Center X Konferencja: Trendy Contact Center Największe, inspirujące i praktyczne - spotkanie o najdłuższej tradycji na polskim rynku! 22-23.09.2015, Centrum Konferencyjne ADGAR PLAZA, ul. Postępu 17a, Warszawa

Bardziej szczegółowo

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Strona tytułowa główne zagadnienia Regulacje prawne dotyczące farm fotowoltaicznych w ustawie o odnawialnych źródłach energii nowe zasady wsparcia dla inwestycji fotowoltaicznych. Jakie na etapie projektowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

Wartość Informacji w Biznesie

Wartość Informacji w Biznesie SYMPOZJUM PRAWNO-MARKETINGOWE Wartość Informacji w Biznesie 16 czerwca 2015 r., Warszawa Sheraton Warsaw Hotel Patroni merytoryczni: Patroni medialni Prawo dla Marketingowca/Marketing dla Prawnika Szanowny

Bardziej szczegółowo

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE PRAKTYCZNE WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Warszawa 26-27 listopada 2014 DUE DILIGENCE W PRAKTYCE Wieloaspektowa analiza spółki w transakcjach M&A Na podstawie rynkowych case studies dowiedz się jak:

Bardziej szczegółowo

STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO

STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO Załącznik nr 5 do Wytycznych STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO 1 Standard pilotażowej

Bardziej szczegółowo