iseries Poczta elektroniczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "iseries Poczta elektroniczna"

Transkrypt

1 iseries Poczta elektroniczna

2

3 iseries Poczta elektroniczna

4 Copyright International Business Machines Corporation 1998, Wszelkie prawa zastrzeżone.

5 Spis treści Poczta elektroniczna Co nowego w wersji V5R Drukowanie tego dokumentu Przegląd poczty elektronicznej Protokół SMTP na serwerze iseries SMTP i DNS Protokół POP na serwerze iseries Protokoły używane w poczcie elektronicznej Poczta działająca w oparciu o protokół MAPI Książka adresowa serwera iseries Typy adresów Pamięć podręczna książki adresowej Konfigurowanie iseries 400 jako serwera poczty elektronicznej Konfigurowanie TCP/IP dla potrzeb poczty elektronicznej Konfigurowanie serwerów SMTP i POP dla celów poczty elektronicznej Konfigurowanie protokołu POP dla użytkowników poczty działających w oparciu o produkt Client Access Rejestrowanie użytkowników poczty elektronicznej Uruchamianie i zatrzymywanie serwerów poczty elektronicznej Administrowanie pocztą elektroniczną w iseries Konfigurowanie połączenia modemowego dla poczty elektronicznej Konfigurowanie Kreatora połączeń modemowych ISP Wysyłanie i pobieranie poczty elektronicznej przez ISP Działanie jako serwer poczty ISP Usuwanie użytkowników poczty elektronicznej POP Zapobieganie podziałowi dużych wiadomości pocztowych Obsługa powiadomienia o statusie dostarczenia Obsługa w jednym systemie serwera Domino i SMTP Wydajność serwera SMTP Ochrona poczty Wysyłanie poczty elektronicznej przez router lub firewall Wymagania wstępne dla routera poczty elektronicznej Ograniczenie przekazywania Ograniczanie połączeń Filtrowanie poczty z uwagi na wirusy Wysyłanie i pobieranie poczty w iseries Konfigurowanie klienta poczty protokołu POP Korzystanie z usług dystrybucyjnych SNA do wysyłania poczty elektronicznej Konfigurowanie nagłówków dla różnych odbiorców Dołączanie plików do poczty elektronicznej wysyłanej komendą SNDDST Przekształcanie typów zbiorów do wysłania za pomocą SNDDST Obsługa adresów internetowych dla użytkowników usług dystrybucyjnych SNA Korzystanie z usług dystrybucyjnych SNA do pobierania poczty elektronicznej Funkcja API Send MIME mail (QtmmSendMail) Rozwiązywanie problemów z pocztą elektroniczną Analiza problemu dotyczącego protokołu SMTP Śledzenie niedoręczonej poczty Rozwiązywanie problemów z funkcją API QtmmSendMail Sprawdzanie kronik komponentów Inne informacje o poczcie elektronicznej Copyright IBM Corp. 1998, 2001 iii

6 i iseries: Poczta elektroniczna

7 Poczta elektroniczna Ten dokument zawiera opis koncepcji i procedur konfigurowania i administrowania pocztą elektroniczną na serwerze iseries. Zakłada się, że użytkownik pracował już wcześniej w systemie iseries i zna podstawowe koncepcje dotyczące protokołów TCP/IP, SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) oraz poczty elektronicznej. Więcej informacji dotyczących poczty elektronicznej zawierają sekcje: Co nowego w wersji V5R1? Zapoznanie się z nowymi informacjami na temat poczty elektronicznej w Centrum informacyjnym. Drukowanie tego dokumentu Aby otrzymać ten dokument na papierze, należy wydrukować go z pliku w formacie PDF. Przegląd poczty elektronicznej Podstawowe koncepcje związane z pocztą elektroniczną. Konfigurowanie serwera iseries 400 jako serwera poczty elektronicznej Podstawowe czynności podczas konfiguracji serwera poczty. Administrowanie pocztą elektroniczną w iseries 400 Instrukcje do pracy z pocztą elektroniczną. Informacje o konfigurowaniu dostarczania poczty przez połączenie modemowe z dostawcą usług internetowych, zabezpieczaniu sieci i innych czynnościach administracyjnych. Wysyłanie i pobieranie poczty w iseries 400 Instrukcje wysyłania i pobierania poczty poprzez program typu klient POP, taki jak Netscape Mail, Microsoft Outlook czy Eudora lub klienta usług SNA, jak komenda Wysłanie dystrybucji (Send Distribution - SNDDST). Zaawansowane zagadnienia poczty elektronicznej: SMTP i DNS Informacje o adresowaniu wiadomości pocztowych, protokole SMTP i konfiguracji serwera systemu nazw domen (DNS). Protokół SMTP Lista komend protokołu SMTP. Obsługiwany protokół POP Lista komend klienta POP obsługiwanych przez serwer iseries. Rozwiązywanie problemów z pocztą elektroniczną Wskazówki i instrukcje związane z pokonywaniem problemów z pocztą. Inne informacje o poczcie elektronicznej Odsyłacze do innych informacji o poczcie elektronicznej Wskazówka: Warto przeczytać o dostępie do protokołu SMTP z poziomu programu Operations Naigator. Co nowego w wersji V5R1 W wersji V5R1 iseries 400 dodano kilka nowych funkcji serwera SMTP ułatwiających administrowanie pocztą i zwiększających jej bezpieczeństwo. Obsługa powiadomienia o statusie dostarczenia umożliwia klientom poczty otrzymanie informacji o statusie, gdy poczta zostanie dostarczona, przekazana lub gdy jej dostarczenie się nie powiodło. Działanie jako serwer poczty ISP umożliwia zdalnym serwerom dodzwaniania i pobieranie poczty przechowanej przez dostawcę ISP. Wysyłanie i pobieranie poczty elektronicznej przez ISP umożliwia przesyłanie i pobieranie poczty w zadaniach wsadowych według harmonogramu. Obsługa wielu domen umożliwia obsługę poczty dla wielu firm, które nie zauważą nawet, że znajdują się na tym samym serwerze. Copyright IBM Corp. 1998,

8 Wybieralne podsystemy dla zadań (See 18) umożliwia zwiększenie wydajności systemu, dzięki uruchamianiu serwera SMTP w jego własnym podsystemie. Obsługa w jednym systemie serwera Domino i SMTP - obsługa podwójnego stosu (przypisania) umożliwia jednoczesne uruchomienie serwera SMTP iseries 400 i rdzennego Domino i wymuszenie na kliencie SMTP przypisania określonego interfejsu, dla potrzeb translacji NAT. Ograniczanie połączeń zawiera instrukcje, jak uchronić serwer przed zalewem niepożądanej poczty. Opisane zostało połączenie serwera z hostami przechowującymi adresy znanych, niepożądanych użytkowników i konfigurowanie serwera, aby zezwolić na połączenia tylko z określonych adresów IP. Filtrowanie poczty z uwagi na wirusy umożliwia filtrowanie poczty na podstawie tematu, typu/podtypu, nazwy pliku/rozszerzenia nazwy pliku i adresu nadawcy. Ograniczenie przekazywania umożliwia dokładne sprecyzowanie, kto może, a kto nie, korzystać z serwera do przekazywania poczty. Drukowanie tego dokumentu Aby otworzyć lub pobrać wersję w formacie PDF, należy wybrać Poczta elektroniczna (około 162 kb lub 38 stron). Aby zapisać plik PDF na stacji roboczej w celu oglądania lub drukowania: 1. Otwórz plik PDF w oknie przeglądarki (kliknij powyższy odsyłacz). 2. W menu przeglądarki kliknij Plik. 3. Kliknij Zapisz jako Wybierz katalog, w którym chcesz zapisać plik PDF. 5. Kliknij Zapisz. Jeśli potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader do przeglądania lub drukowania plików PDF, możesz pobrać jego kopię ze strony firmy Adobe (www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html). Przegląd poczty elektronicznej Poczta elektroniczna (wiadomości ) stała się bardzo ważnym narzędziem w wielu firmach. Serwer iseries 400 korzysta z protokołów, takich jak SMTP czy POP, aby poczta elektroniczna działała w sieci płynnie i efektywnie. Podstawowe informacje dotyczące poczty elektronicznej znajdują się w sekcjach: Protokół SMTP na serwerze iseries 400 Opisuje, jak dzięki protokołowi SMTP serwer iseries wysyła i pobiera pocztę. Protokół POP na serwerze iseries 400 Opisuje dystrybucję poczty w interfejsie poczty protokołu POP. Protokoły używane w poczcie elektronicznej Opisuje, jak klienci i serwery porozumiewają się za pomocą specjalnych protokołów. Poczta działająca w oparciu o protokół MAPI Opisuje, jak serwer POP działa z klientem działającym w oparciu o protokół MAPI. Aby skonfigurować serwer dla poczty elektronicznej, zapoznaj się z sekcją Konfigurowanie iseries 400 jako serwera poczty elektronicznej. Protokół SMTP na serwerze iseries 400 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) jest protokołem, który pozwala iseries 400 wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną. Protokół SMTP dostarcza pocztę z jednego serwera pocztowego do innego na zasadzie od drzwi do drzwi. Istnieje bezpośrednie połączenie pomiędzy nadawcą SMTP (klientem) a docelowym odbiorcą SMTP (serwerem). Klient SMTP zachowuje pocztę u nadawcy, dopóki nie zostanie ona przekazana i pomyślnie skopiowana do odbiorcy SMTP (serwera). 2 iseries: Poczta elektroniczna

9 Protokół SMTP na iseries 400 obsługuje dystrybucję informacji, wiadomości i dokumentów tekstowych ASCII. SMTP potrafi także obsłużyć formaty inne niż zwykły tekst, stosując protokół MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions). Protokół MIME jest formatem danych dla wiadomości wysyłanych przez protokół SMTP. Dostarczanie poczty przez serwer SMTP Aby poczta elektroniczna dotarła do celu, serwer SMTP musi ją dostarczyć zarówno do właściwego hosta, jak i do rezydującego na tym hoście użytkownika o właściwym ID. W tym celu serwer SMTP sprawdza najpierw, czy adresatem poczty nie jest lokalny użytkownik systemu. Jeśli nie, serwer SMTP przekazuje pocztę do następnego hosta, lecz nie musi on być hostem docelowym. Serwer SMTP określa nazwę kolejnego hosta z informacji adresowej dostarczanej przez protokół SMTP. W ten sposób serwer SMTP rozstrzyga kwestię adresu hosta, korzystając albo z serwera nazw domen, albo z lokalnej tabeli hostów. Więcej informacji o rozstrzyganiu nazw dla poczty elektronicznej zawiera sekcja SMTP i DNS. Dla poczty przychodzącej serwer SMTP najpierw tłumaczy nazwę hosta docelowego na adres IP. Z uwagi na funkcję aliasowania serwer może mieć kilka nazw hosta. Dlatego serwer SMTP wykorzystuje interfejs gniazd do określenia, czy adres IP jest jednym z wykorzystywanych przez interfejsy dla lokalnego hosta. Informacje o tym, jak korzystać z serwera iseries 400 jako serwera SMTP, zawiera sekcja Konfigurowanie iseries 400 jako serwera poczty elektronicznej. SMTP i DNS Zadaniem systemu nazw domen i tabeli hostów jest konwersja nazw hostów na adresy IP. Nazwa hosta jest elementem nazwy konta poczty elektronicznej, adres IP jest potrzebny serwerowi SMTP do znalezienia właściwego serwera i wysłania do niego poczty. Więcej informacji zawiera artykuł dotyczący DNS w Centrum informacyjnym. Poniższe zagadnienia dotyczą współpracy DNS z protokołem SMTP: Konfigurowanie domeny DNS Poczta i rekordy MX Protokół POP na serwerze iseries 400 Serwer POP (Post Office Protocol) jest implementacją interfejsu poczty Post Office Protocol wersja 3. Serwer umożliwia systemom iseries 400 działanie jako serwery POP dla dowolnych klientów obsługujących interfejs pocztowy POP, włącznie z klientami działającymi w systemach Windows, OS/2, AIX czy Macintosh. Serwer POP udostępnia elektroniczne skrzynki pocztowe w systemach iseries 400, z których klienci mogą pobierać pocztę. Korzysta przy tym ze struktury serwera poczty AnyMail/400 i katalogu dystrybucyjnego systemu, aby przetwarzać i rozsyłać pocztę elektroniczną. Do przesyłania poczty używa protokołu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Katalog dystrybucyjny systemu to dostarczana przez firmę IBM funkcja, umożliwiająca tworzenie pozycji dla identyfikatorów użytkowników lub adresów systemowych specyficznych dla danej sieci. Cała poczta przychodząca z SMTP dla lokalnych użytkowników (czyli użytkowników mających konta pocztowe na tym serwerze iseries 400) jest przetwarzana przez strukturę AnyMail/400. Struktura serwera poczty jest strukturą dystrybucji poczty umożliwiającą dystrybucję poczty elektronicznej. Struktura serwera poczty wywołuje programy obsługi wyjścia lub programy snap-in do obsługi określonych typów poczty. Aby interfejs klient/serwer mógł pracować, protokół SMTP musi być uruchomiony z następujących powodów: Poczta elektroniczna 3

10 Zarówno poczta internetowa, jak i poczta wysyłana do klientów w tym samym systemie idzie przez protokół SMTP. Dowolna poczta, która przechodzi przez strukturę serwera poczty, musi przejść przez SMTP (przez program snap-in), aby ją dostarczyć do zewnętrznych użytkowników. Serwer POP służy jako miejsce tymczasowego przechowywania poczty, dopóki nie zostanie ona pobrana przez klienta poczty. Nie dostarcza on możliwości zachowania poczty. Gdy klient poczty łączy się z serwerem, zadaje zapytanie o zawartość skrzynki pocztowej, aby sprawdzić, czy są jakieś wiadomości do pobrania. Jeśli są, pobiera po jednej wiadomości. Gdy wiadomość zostanie pobrana, zazwyczaj klient wysyła instrukcję dla serwera, aby ten zaznaczył wiadomość do usunięcia po zakończeniu przez klienta sesji. Klient pobiera wszystkie wiadomości ze skrzynki pocztowej i następnie wykonuje komendę (w formie rozkazu QUIT), która nakazuje serwerowi usunięcie wszystkich wiadomości, które zostały zaznaczone do usunięcia i odłączenie się od klienta. MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) to standard internetowy do wysyłania poczty z nagłówkami, które opisują zawartość komunikatów pocztowych dla odbiorcy. Wiadomości takie mogą zawierać filmy wideo, obrazy, pliki binarne lub dźwiękowe albo komunikaty tekstowe. Klient poczty POP korzysta z rozkazów do komunikacji z serwerem POP. Rozkazy obsługiwane przez serwer POP iseries 400 zostały opisane w sekcji Obsługiwany protokół POP. Interfejs poczty POP wersja 3 został zdefiniowany w dokumencie RFC RFC oznacza Request for Comments. Dokumenty RFC służą do definiowania standardów w sieci Internet. Protokoły używane w poczcie elektronicznej Aby klient i serwer mogły się komunikować, muszą korzystać ze specjalnych protokołów. Serwer SMTP i serwer POP używają innych protokołów. Protokół używa generowanych przez programy komend do komunikacji pomiędzy programami typu klient SMTP i serwer POP. Komendy protokołu identyfikują różne rodzaje danych, które mogą być wymieniane przez klienta i serwer. Więcej informacji zawierają sekcje: Protokół SMTP Protokół POP Poczta działająca w oparciu o protokół MAPI Serwer POP iseries 400 może działać jako serwer przesyłania komunikatów i serwer książki adresowej dla klientów działających w oparciu o protokół MAPI. W takim przypadku cała poczta jest przesyłana do serwera POP na iseries 400 jako rozszerzenie standardowego interfejsu klient/serwer protokołu POP. Nie jest potrzebne połączenie SMTP z klientem. Klienci działający w oparciu o produkt Client Access mogą wysyłać i pobierać pocztę przez serwer POP korzystając z jednego z poniższych typów adresów: INTERNET (standardowy format internetowy, zwany czasem adresem SMTP) OFFICEVISION (właściwy adres SNADS, nie przekształcony adres SMTP, zawiera także listy dystrybucyjne AS/400) AS400FAX (wybierana sekwencja w postaci zdefiniowanej w Facsimile Support for OS/400 LPP). Obsługa obejmuje także funkcje książki adresowej: serwer umożliwia wydajny dostęp typu klient/serwer do książki adresowej, która jest odświeżana okresowo z katalogu dystrybucyjnego systemu iseries 400. Ponadto pomiędzy klientem działającym w oparciu o produkt Client Access i serwerem POP obsługiwane są następujące typy połączenia: Protokół TCP/IP 4 iseries: Poczta elektroniczna

11 Protokół IPX/SPX Protokół SNA. Podczas łączenia się z serwerem POP za pomocą Client Access, można skorzystać z zalet bezpiecznego logowania - szyfrowania hasła udostępnianego przez Client Access. Więcej informacji o obsługiwanych typach adresów i o sposobie odwzorowywania danych z katalogu dystrybucyjnego systemu na pamięć podręczną książki adresowej zawiera sekcja Książka adresowa serwera AS/400. Konfigurowanie obsługi POP opisane zostało w sekcji Konfigurowanie protokołu POP dla użytkowników poczty działających w oparciu o produkt Client Access. Książka adresowa serwera iseries 400 Serwer POP i dostawca książki adresowej MAPI działającej w oparciu o Client Access udostępniają publiczną książkę adresową. Aplikacje klienta korzystające z poczty elektronicznej mogą przeglądać pozycje w książce adresowej lub wysyłać pocztę do znajdujących się w niej użytkowników. Na przykład klient Microsoft Exchange może porozumiewać się z interfejsem MAPI. Użytkownik Client Access korzystający z Microsoft Exchange może wybrać pozycję z książki adresowej i wysłać pocztę do innego użytkownika. Adresy w książce adresowej iseries 400 składają się z danych z katalogu dystrybucyjnego systemu i listy dystrybucyjnej w iseries 400. Tabela Odwzorowywanie danych z katalogu dystrybucyjnego systemu do pamięci podręcznej książki adresowej serwera POP (See 7) pokazuje, skąd pochodzą dane w książce adresowej. Typ adresu w pozycji książki adresowej iseries 400 jest określany przez preferowany adres w katalogu dystrybucyjnym systemu. Listy dystrybucyjne zawsze mają typ adresu OFFICEVISION. Preferowany adres w tabeli Definicje typów adresów MAPI przedstawiają preferowane adresy każdego typu adresu w książce adresowej iseries 400. Definicje typów adresów MAPI Typ adresu MAPI Preferowany adres Format i opis INTERNET Nazwa SMTP Format: Jest to standardowy format internetowy. W katalogu dystrybucyjnym systemu <identyfikator_użytkownika> to pole identyfikator użytkownika SMTP, a <domena> to pole domena SMTP. Na przykład: system5.endicott.ibm.com aol.com gdlm6 <identyfikator_użytkownika> i <domena> muszą być oddzielone pojedynczym a pomiędzy częściami adresu lub w samym adresie nie są dozwolone odstępy. Odstępy umieszczone na początku lub na końcu całego adresu są tolerowane i ignorowane. Przykłady: Poczta elektroniczna 5

12 Typ adresu MAPI Preferowany adres Format i opis OFFICEVISION Identyfikator użytkownika/adres (dla indywidualnych pozycji katalogu) lub ID listy i kwalifikator ID listy (dla list dystrybucyjnych) Format: <UUUUUUUU> <AAAAAAAA> Ten typ adresu zwany jest również adresem SNADS lub DEN/DGN. W katalogu dystrybucyjnym systemu <UUUUUU> to pole Użytkownik, a <AAAAAA> to pole Adres. Obie wartości mogą mieć najwyżej osiem znaków długości (i mogą mieć mniej niż osiem znaków). Ani <UUUUUU>, ani <AAAAAA> nie mogą zawierać odstępów. Muszą zostać oddzielone przynajmniej jednym odstępem. Odstępy umieszczone na początku lub na końcu całego adresu są tolerowane i ignorowane. AS400FAX Inny preferowany adres (FAXTELNBR) Przykłady: MANDY SYSTEM1 LISA SYSTEM5 JAMIE GRADE5 ELYSE GRADE1 CALDWELJSYSTEM2 Format: <numer_faksu> W katalogu dystrybucyjnym systemu jest to jeden z typów adresów oznaczonych jako Inne (Preferowany adres musi mieć wartość 4 (Inny preferowany adres). <Numer_faksu> używany jako adres to Numer telefonu/faksu w katalogu dystrybucyjnym systemu. Adres jest wybieraną sekwencją, włącznie z sekwencją kodu dostępu. Należy przestrzegać zasad Facsimile Support for OS/400 LPP przy podawaniu numeru_telefonu. 1 Odstępy umieszczone na początku lub na końcu całego adresu są tolerowane i ignorowane. Przykłady: = *70/ Uwagi: 1. Numer telefonu złożony z numeru wybieranego i kodów sterujących został opisany w Facsimile Support for AS/400 Programmer s Guide and Reference. Zapoznaj się ze szczegółowym opisem komendy SNDFAX i z artykułem Facsimile Support for AS/400 Installation Guide w katalogu dystrybucyjnym systemu., gdzie znajduje się więcej informacji o tworzeniu pozycji FAX Pozycje opisane w tabeli Definicje typów adresów MAPI (See 5) są wbudowane w pamięć podręczną książki adresowej, która zawiera te typy adresów, adresy poczty elektronicznej i inne informacje z katalogu dystrybucyjnego systemu. Typy adresów: Standardowe implementacje protokołu POP dopuszczają tylko adresy typu internetowego. Jeśli adres internetowy musi zostać przekształcony na inny typ adresu, to przez bramę w sieci jest wykonywana konwersja (bramą może być AS/400 Mail Serer Framework ). Klienci poczty działający w oparciu o produkt Client Access w połączeniu z serwerem poczty POP mają inne możliwości, mogą adresować pocztę różnymi adresami. Tabela Definicje typów adresów MAPI (See 5) zawiera wszystkie typy adresów obsługiwane przez pocztę działającą w oparciu o produkt Client Access. Interfejs MAPI zaimplementowany przez dostawców usług 6 iseries: Poczta elektroniczna

13 poczty działającej w oparciu o produkt Client Access umożliwia aplikacjom adresowanie poczty dowolnym typem adresu. Typy nazw przedstawione w tabeli są łańcuchami typu adresu MAPI, które poczta działająca w oparciu o produkt Client Access rejestruje za pomocą MAPI. Tabela przedstawia poprawne typy adresów i odpowiadające im formaty. Pamięć podręczna książki adresowej: Serwer POP nie odczytuje katalogu dystrybucyjnego systemu po każdym żądaniu klienta. Zamiast tego budowana jest pamięć podręczna złożona z pozycji katalogu dystrybucyjnego systemu i list dystrybucyjnych. Serwer POP korzysta z tej pamięci podręcznej, dostarczając klientom dane książki adresowej. Pamięć podręczna książki adresowej jest budowana i obsługiwana przez serwer POP, jeśli parametr ADRBOOK ma wartość *YES. Element Interwał odświeżania (Refresh interal) parametru ADRBOOK definiuje, jak często książka adresowa jest aktualizowana z katalogu dystrybucyjnego systemu (opis parametru ADRBOOK znajduje się w sekcji Konfigurowanie protokołu POP dla użytkowników poczty działających w oparciu o produkt Client Access). Tabela 4. Odwzorowywanie danych z katalogu dystrybucyjnego systemu do pamięci podręcznej książki adresowej serwera POP Pola w pamięci podręcznej książki adresowej <wyświetlana_nazwa> Pola w katalogu dystrybucyjnym systemu Pełne nazwisko lub Opis Jeśli Pełne nazwisko nie jest puste, to jest używane, jeśli Pełne nazwisko jest puste, używany jest Opis. <typ_adresu> W listach dystrybucyjnych zawsze używane jest pole Opis, ponieważ nie ma tam pola Pełne nazwisko. Dla indywidualnych pozycji katalogu dystrybucyjnego systemu użyj Preferowanego adresu, aby określić typ. Pole <typ_adresu> pamięci podręcznej jest wypełniane zgodnie z następującymi zasadami: Jeśli Preferowany adres jest typu *USRID (identyfikator użytkownika/adres), używany jest adres MAPI typu OFFICEVISION. Jeśli Preferowany adres jest typu *SMTP (SMTP), używany jest adres MAPI typu INTERNET. Jeśli Preferowany adres jest typu FAXTELNB (czyli typ adresu Inny ), używany jest adres MAPI typu AS400FAX. Jeśli Preferowany adres nie jest żadną z wartości przedstawionych powyżej, typ adresu nie jest obsługiwany przez dostawcę usług MAPI serwera iseries i pozycja nie jest umieszczana w pamięci podręcznej książki adresowej. Dla list dystrybucyjnych serwera iseries <typ_adresu> to OFFICEVISION. Poczta elektroniczna 7

14 Pola w pamięci podręcznej książki adresowej <adres_poczty_elektronicznej> <komentarz> Pola w katalogu dystrybucyjnym systemu (Identyfikator użytkownika -i- Adres) lub(identyfikator użytkownika SMTP -i- Domena SMTP) lubnumer faksu Pole <adres_poczty_elektronicznej> pamięci podręcznej jest wypełniane zgodnie z następującymi zasadami: Jeśli <typ_adresu> pamięci podręcznej książki adresowej to OFFICEVISION, na adres składają się: 1. Ośmioznakowy identyfikator użytkownika katalogu dystrybucyjnego systemu (włącznie z odstępami) dla indywidualnych pozycji SDD lub ID listy dla listy dystrybucyjnej iseries. 2. Pojedynczy odstęp. 3. Adres (bez odstępów) dla indywidualnych pozycji katalogu dystrybucyjnego systemu i kwalifikator ID listy dla list dystrybucyjnych iseries. Jeśli <typ_adresu> pamięci podręcznej książki adresowej to INTERNET, na adres składają się: 1. Identyfikator użytkownika SMTP (bez odstępów). 2. Pojedynczy 3. Domena SMTP (bez odstępów). Jeśli <typ_adresu> pamięci podręcznej książki adresowej to AS400FAX, to używany jest Numer faksu katalogu dystrybucyjnego systemu (bez odstępów). W tym polu nie są umieszczane żadne dane katalogu dystrybucyjnego systemu. Konfigurowanie iseries 400 jako serwera poczty elektronicznej Konfigurowanie serwera iseries jako serwera poczty elektronicznej opisano poniżej. Przedstawione procedury to podstawowe zadania konfiguracji. 1. Konfigurowanie protokołu TCP/IP. Jeśli protokół TCP/IP został już skonfigurowany łącznie z nazwami lokalnej domeny i hosta, należy przejść do następnego kroku. 2. Konfigurowanie serwerów SMTP i POP. 3. Rejestrowanie użytkowników poczty elektronicznej. 4. Uruchomienie wymaganych serwerów. Należy sprawdzić, czy serwer iseries 400 uruchamia serwery niezbędne do aktywacji serwerów SMTP i POP. Sekcja Protokół SMTP na serwerze iseries 400 zawiera opis działania serwera iseries 400 jako serwera protokołu SMTP. Konfigurowanie TCP/IP dla potrzeb poczty elektronicznej Konfigurując po raz pierwszy pocztę elektroniczną w systemie, należy wykonać następujące czynności. Jeśli protokół TCP/IP został już skonfigurowany, można pominąć opisane czynności i skonfigurować serwery SMTP i POP. 1. W Operations Naigator rozwiń serwer iseries 400 > Sieć > Konfiguracja TCP/IP. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Interfejsy i wybierz Nowy interfejs TCP/IP oraz typ sieci, którą nowy interfejs będzie reprezentował. Pojawi się pierwsze okno dialogowe kreatora Nowy Interfejs TCP/IP. Wykonuj instrukcje kreatora. Kreator poprosi o podanie następujących informacji: Typ połączenia Zasoby sprzętowe Opis linii Adres IP 8 iseries: Poczta elektroniczna

15 Nazwa hosta Nazwa domeny Uwaga: Podane kreatorowi nazwa hosta wraz z nazwą domeny składają się na pełną nazwę domeny. Serwer SMTP wymaga pełnej nazwy domeny, aby komunikować się z innymi hostami SMTP, od których otrzymuje pocztę elektroniczną. Jeśli na przykład lokalny host nazywa się ASHOST, a lokalna domena nazywa się DOMAIN.COMPANY.COM, pełną nazwą domeny będzie: ASHOST.DOMAIN.COMPANY.COM. Uruchamiane serwery 3. Po udzieleniu odpowiedzi kreatorowi dwukrotnie kliknij TCP/IP i wybierz Właściwości. Pojawi się okno dialogowe Właściwości TCP/IP. 4. Kliknij zakładkę Tabela hostów. 5. Kliknij Dodaj. Pojawi się okno dialogowe Pozycja tabeli hosta TCP/IP. 6. Wpisz adres IP i nazwę hosta podaną kreatorowi nowego interfejsu TCP/IP. 7. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Pozycja tabeli hosta TCP/IP. 8. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości TCP/IP. Po skonfigurowaniu protokołu TCP/IP, należy przystąpić do konfigurowania serwerów SMTP i POP. Konfigurowanie serwerów SMTP i POP dla celów poczty elektronicznej Serwery SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) i POP (Post Office Protocol) umożliwiają korzystanie z poczty elektronicznej na serwerze iseries. Obydwa serwery, SMTP i POP, muszą zostać poprawnie skonfigurowane. Konfigurowanie serwera SMTP Podczas konfigurowania TCP/IP, serwer automatycznie konfiguruje protokół SMTP. Aby zapewnić poprawną pracę serwera SMTP, należy jeszcze zmienić kilka właściwości protokołu SMTP. 1. W Operations Naigator rozwiń serwer iseries 400 > Sieć > Serwery > TCP/IP. 2. Kliknij dwukrotnie SMTP. Pojawi się okno dialogowe Właściwości SMTP. 3. Kliknij następujące zakładki, aby ustawić odpowiadające im parametry. Kliknij zakładkę... Ogólne Ogólne Ogólne Ogólne Ogólne Automatyczne rejestrowanie i... Wybierz Uruchom wraz z TCP/IP. Dla pola Wielkość podziału wiadomości ( ) wybierz Bez maksimum. Jeśli istnieje router poczty, wpisz jego nazwę, na przykład mailrouter.company.com. Nazwa routera poczty to nazwa systemu, do którego protokół SMTP kieruje pocztę, nie będącą pocztą lokalną. Więcej wiadomości na ten temat można znaleźć w pomocy Operations Naigator. Jeśli ustawiono firewall, wybierz Wysyłaj pocztę wychodzącą do routera poprzez firewall. Jeśli wymieniasz pocztę z serwerami Domino, wyczyść pole Interpretuj znak procentu jak znak routingu. Jeśli do wysyłania poczty używasz komendy SNDDST, a do pobierania poczty komendy RCVDST, i korzystasz z adresów SNADS zamiast z adresów internetowych, zaznacz pole wyboru Automatycznie dodawaj zdalnych użytkowników do katalogu dystrybucyjnego systemu. Poczta elektroniczna 9

16 Automatyczne rejestrowanie Jeśli do wysyłania poczty używasz komendy SNDDST, a do pobierania poczty komendy RCVDST, kliknij Systemowa tabela aliasów w polu Dodaj użytkowników do. 4. Kliknij OK, aby zaakceptować zmiany. Konfigurowanie serwera POP Serwer POP dostarcza pocztę ze skrzynki pocztowej użytkownika do klienta protokołu POP na jego żądanie. Aby dokładnie przygotować serwer iseries do korzystania z poczty elektronicznej, niezbędne jest skonfigurowanie serwera POP. Konfigurowanie serwera POP jest inne, jeśli użytkownicy poczty działają w oparciu o produkt Client Access. Aby skonfigurować serwer POP dla programów, takich jak Netscape Mail lub Eudora Pro, wykonaj następujące czynności: 1. W Operations Naigator rozwiń serwer iseries 400 > Sieć > Serwery > TCP/IP. 2. Kliknij dwukrotnie POP. Pojawi się okno dialogowe Właściwości POP. 3. Na podstawie poniższej tabeli należy ustawić następujące parametry. Kliknij zakładkę... Ogólne Ogólne Konfiguracja Konfiguracja Odwzorowania i... Wybierz Uruchom wraz z TCP/IP. Wybierz Udostępnij standardowe połączenie POP. Dla pola Wielkość podziału wiadomości ( ) wybierz Bez maksimum. Jeśli klienci POP dostają się do systemu poprzez połączenie modemowe i pobierają dużo poczty, należy zwiększyć Limit czasu w przypadku braku aktywności. Wybierz Używaj tylko w przypadku nieobsługiwanego CCSID. 4. Kliknij OK, aby zaakceptować zmiany. Po skonfigurowaniu serwerów SMTP i POP należy przystąpić do rejestracji użytkowników poczty. Konfigurowanie protokołu POP dla użytkowników poczty działających w oparciu o produkt Client Access Serwer POP można skonfigurować dla poczty działającej w oparciu o produkt Client Access. Należy wybrać protokół, który ma być obsługiwany. Jeśli planujesz korzystanie z książki adresowej, musisz wybrać odpowiednią opcję we właściwościach serwera POP. Aby skonfigurować serwer POP dla klientów działających w oparciu o protokół MAPI, wykonaj następujące czynności: 1. W Operations Naigator rozwiń serwer iseries 400 > Sieć > Serwery > TCP/IP. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy POP i wybierz Właściwości. 3. W zakładce Ogólne wybierz Protokoły serwera hosta dla klientów Client Access, które chcesz obsługiwać. Możesz wybrać dowolną kombinację następujących protokołów: TCP/IP Obsługuje protokół TCP/IP dla klientów Client Access for OS/400. IPX Obsługuje protokół IPX/SPX dla klientów Client Access for OS/400. SNA Obsługuje protokół SNA dla klientów Client Access. Jeśli korzystasz z protokołu SNA, przeczytaj sekcję Ustawianie liczby serwerów SNA. 4. Jeśli planujesz korzystanie z książki adresowej, kliknij zakładkę Konfiguracja i wybierz pole wyboru Korzystanie z książki adresowej. Określ interwał odświeżania, czyli, co ile minut chcesz, aby serwer 10 iseries: Poczta elektroniczna

17 POP sprawdzał, czy pamięć podręczna książki adresowej jest aktualna. Jeśli nie określisz, to książka adresowa będzie odświeżana z katalogu dystrybucyjnego systemu. Interwał odświeżania stanowi wybór pomiędzy szybką dostępnością zmian wprowadzonych do katalogu dystrybucyjnego systemu a wykorzystaniem procesora. Duże książki adresowe lepiej odświeżać rzadziej, z uwagi na wymagany do odświeżenia czas procesora. Małe książki adresowe można odświeżać częściej, bez dużego obciążenia dla procesora. Wybrany interwał powinien zależeć od sytuacji i od wielkości książki adresowej. Niezależnie od wybranego interwału odświeżania, jeśli do katalogu dystrybucyjnego systemu od ostatniego odświeżania pamięci podręcznej nie zostały wprowadzone żadne zmiany, odświeżanie nie zostanie wykonane. Interwał odświeżania określa, jak często serwer POP sprawdza, czy pamięć podręczna jest jeszcze aktualna; jeśli nie jest, zostaje odświeżona. Gdy korzystasz z książki adresowej, serwer POP buduje i obsługuje pamięć podręczną książki adresowej. Zostało to opisane w sekcji Książka adresowa serwera iseries 400. Aby zmiany odniosły skutek, należy Zatrzymać i ponownie uruchomić serwery SMTP i POP. Jeśli w systemie nie ma użytkowników poczty działających w oparciu o produkt Client Access, wykonaj instrukcje zawarte w sekcji Konfigurowanie serwerów SMTP i POP. Po skonfigurowaniu serwerów SMTP i POP należy przystąpić do rejestracji użytkowników poczty. Rejestrowanie użytkowników poczty elektronicznej W celu zarejestrowania użytkowników poczty elektronicznej należy utworzyć profil użytkownika. Serwer iseries identyfikuje adresata lub nadawcę poczty elektronicznej na podstawie profilu użytkownika. Każdy użytkownik systemu poczty elektronicznej musi mieć profil użytkownika na iseries. Tworząc dla każdego użytkownika profil użytkownika, jednocześnie automatycznie rejestruje się użytkowników w katalogu dystrybucyjnym systemu. Dzięki katalogowi dystrybucyjnemu systemu protokół SMTP może określić, gdzie dostarczyć lokalną pocztę. W celu utworzenia profilu użytkownika dla użytkowników poczty korzystających z protokołu POP i usług dystrybucyjnych SNA, wykonaj następujące kroki: 1. W Operations Naigator rozwiń serwer iseries 400 > Użytkownicy i grupy. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Wszyscy użytkownicy i wybierz Nowy użytkownik. Pojawi się okno dialogowe Nowy użytkownik. 3. Wpisz nazwę i hasło dla tego użytkownika. 4. Kliknij przycisk Możliwości. 5. Kliknij zakładkę Uprawnienia.Upewnij się, że pole Klasa uprawnień ma wartość użytkownik. 6. Kliknij OK. 7. Kliknij przycisk Dane osobowe. 8. Kliknij zakładkę Poczta. 9. Wybierz Poziom usług poczty. Jeśli użytkownik korzysta z usług dystrybucyjnych SNA, wybierz OfficeVision lub JustMail. Jeśli użytkownik korzysta z protokołu POP, wybierz Lotus Mail lub inni klienci POP Wybierz Typ preferowanego adresu. Dla użytkownika usług dystrybucyjnych SNA, wybierz ID użytkownika i adres. Poczta elektroniczna 11

18 Dla użytkownika Lotus Notes, programu typu klient POP3 lub użytkownika serwera Domino wybierz Nazwa SMTP. 11. Kliknij OK. Dla użytkownika usług dystrybucyjnych SNA rejestracja jest już zakończona. W przypadku rejestracji użytkownika protokołu POP należy przejść do kolejnego punktu. 12. Kliknij przycisk Zadania. 13. Kliknij zakładkę Uruchamianie sesji. 14. W polu Menu początkowe wybierz Wypisanie się z systemu. Dzięki temu ustawieniu każda próba wpisania się do serwera iseries, w celu innym niż pobranie poczty lub zmiana hasła, zakończy się automatycznym wypisaniem użytkownika z systemu. 15. Kliknij OK. 16. Kliknij OK. 17. Powtarzaj powyższe instrukcje, dopóki wszyscy użytkownicy nie będą mieli profili użytkownika. Teraz, kiedy użytkownicy poczty elektronicznej zostali zarejestrowani, należy uruchomić serwery. Uruchamianie i zatrzymywanie serwerów poczty elektronicznej Aby zapewnić prawidłowe działanie oraz wprowadzić w życie wszystkie zmiany w konfiguracji, należy uruchomić wymagane serwery iseries 400. Czasami może być konieczne wykonanie restartu serwerów. Można to wykonać przez zatrzymanie serwerów, a następnie wykonanie czynności niezbędnych do ich ponownego uruchomienia. Uruchamianie serwerów poczty elektronicznej W celu uruchomienia serwerów, wykonaj opisane poniżej czynności: 1. W Operations Naigator rozwiń serwer iseries 400 >Sieć. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy TCP/IP i wybierz Właściwości. Pojawi się okno dialogowe Właściwości konfiguracji TCP/IP. Jeśli status TCP/IP ma wartość Uruchomiony, kliknij OK i przejdź do następnego punktu. Jeśli nie, kliknij Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości konfiguracji TCP/IP, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy Konfiguracja TCP/IP i wybierz Uruchom. Po zakończeniu kliknij OK. 3. Rozwiń Serwery > TCP/IP. Jeśli serwery SMTP i POP nie zostały uruchomione, wykonaj następujące czynności, aby je uruchomić: a. Kliknij prawym przyciskiem myszy SMTP i wybierz Uruchom. b. Kliknij prawym przyciskiem myszy POP i wybierz Uruchom. 4. Otwórz tekstowy interfejs iseries W wierszu komend wpisz STRMSF aby uruchomić program Mail Serer Framework. 6. Podczas rejestracji użytkownika usług dystrybucyjnych SNA w wierszu komend wpisz STRSBS QSNADS aby uruchomić podsystem QSNADS. Po uruchomieniu serwerów, iseries 400 jest już serwerem poczty z zarejestrowanymi użytkownikami. W informacjach o poczcie elektronicznej przedstawiono więcej procedur i idei dotyczących poczty elektronicznej na serwerze iseries 400. Zatrzymanie serwera poczty elektronicznej W celu zatrzymania serwerów, wykonaj następujące czynności: 12 iseries: Poczta elektroniczna

19 1. W Operations Naigator rozwiń serwer iseries 400 > Sieć > Serwery > TCP/IP. Jeśli serwery SMTP i POP zostały uruchomione, wykonaj następujące czynności, aby je zatrzymać: a. Kliknij prawym przyciskiem myszy SMTP i wybierz Zatrzymaj. b. Kliknij prawym przyciskiem myszy POP i wybierz Zatrzymaj. 2. Otwórz tekstowy interfejs iseries W wierszu komend wpisz ENDMSF aby zakończyć program Mail Serer Framework. 4. Podczas rejestracji użytkownika usług dystrybucyjnych SNA w wierszu komend wpisz ENDSBS QSNADS aby zakończyć podsystem QSNADS. Administrowanie pocztą elektroniczną w iseries 400 Opisane zagadnienia przeznaczone są dla użytkowników iseries 400 i administratorów poczty zaznajomionych z architekturą poczty elektronicznej i strukturą wiadomości na serwerze iseries. Poniższe zadania są jednocześnie odsyłaczami do instrukcji ich wykonania: Konfigurowanie połączenia modemowego dla poczty elektronicznej Ręczne tworzenie profilu połączenia modemowego. Konfigurowanie Kreatora połączeń modemowych ISP Kreator konfiguracji profilu połączenia modemowego. Wysyłanie i pobieranie poczty elektronicznej przez ISP Wysyłanie i pobieranie poczty w zadaniach wsadowych według harmonogramu. Działanie jako serwer poczty ISP Umożliwienie zdalnym serwerom dodzwaniania i pobierania poczty przechowanej przez dostawcę ISP. Usuwanie użytkowników poczty elektronicznej POP Jak w Operations Naigator usuwać użytkowników poczty elektronicznej POP. Zapobieganie podziałowi dużych wiadomości pocztowych Jakie parametry należy ustawić, aby zapobiegać podziałowi dużych wiadomości. Obsługa powiadomienia o statusie dostarczenia Jeśli użytkownicy mają otrzymywać wiadomości o statusie dostarczenia ich wysłanej poczty, należy włączyć obsługę powiadomienia o statusie dostarczenia. Obsługa w jednym systemie serwera Domino i SMTP Wydajność serwera SMTP Zarządzanie zajętością serwera SMTP. Ochrona poczty Ochrona środowiska poczty elektronicznej serwera iseries. Konfigurowanie połączenia modemowego dla poczty elektronicznej Aby ręcznie utworzyć profil połączenia modemowego, wykonaj następujące czynności: 1. W Operations Naigator rozwiń serwer iseries 400->Sieć->Remote Access Serices. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Profile połączenia odbiorcy i wybierz Nowy profil. 3. Wybierz PPP jako Rodzaj protokołu. 4. Wybierz Linia komutowana jako Typ połączenia. 5. Rozwiń Konfiguracja TCP/IP i wybierz Połączenia. 6. Rozwiń Serwery > TCP/IP. 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy SMTP i wybierz Właściwości. Poczta elektroniczna 13

20 8. Kliknij zakładkę Program planujący. Zaznacz pole wyboru Uruchom program planujący podczas uruchamiania SMTP i podaj utworzony profil połączenia. 9. Kliknij stronę ETRN i zaznacz pole wyboru Obsługa ETRN (Pobieranie poczty przez połączenie modemowe). Kliknij Dodaj, aby określić nazwę domeny dla adresu zewnętrznego serwera dostawcy ISP. 10. Uaktywnij firewall i wskaż zewnętrzny serwer poczty dostawcy ISP. 11. Wykonuj polecenia kreatora, aby skonfigurować nowe połączenie modemowe do dostawcy usług internetowych. Konfigurowanie Kreatora połączeń modemowych ISP Zanim możliwe będzie korzystanie z funkcji programu planującego SMTP do wysyłania większych porcji poczty poprzez ISP (dostawcę usług internetowych), należy skonfigurować profil połączenia modemowego w celu dostępu do aplikacji serwera. Czynność tę wykonuje Kreator połączeń modemowych ISP. Jeśli nie masz obsługi AT&T Global Network, przeczytaj sekcję Ręczne konfigurowanie połączenia modemowego. Kreator połączeń dostarcza adresy IP serwerów poczty (SMTP i POP), przypisane im nazwy domen, nazwy kont i hasła. Aby uruchomić kreatora i skonfigurować program planujący SMTP, wykonaj następujące czynności: 1. W Operations Naigator rozwiń serwer iseries 400 > Sieć > Remote Access Serices. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Profile połączenia nadawcy i wybierz Nowe połączenie telefoniczne z siecią AT&T Global Network. 3. Na panelu powitalnym kliknij Dalej, aby wystartować. 4. Na panelu Typ aplikacji wybierz Aplikacji wymiany poczty i kliknij Dalej. 5. Wykonuj polecenia kreatora, aby skonfigurować nowe połączenie telefoniczne AT&T Global Network. Po skonfigurowaniu połączenia modemowego można wysyłać pocztę poprzez dostawcę ISP. Wysyłanie i pobieranie poczty elektronicznej przez ISP Jeśli firma nie chce wydawać pieniędzy na drogie łącze dzierżawione, może skorzystać z oferowanej przez iseries 400 metody wysyłania i odbierania firmowej poczty w zadaniach wsadowych, wykonywanych według harmonogramu, do dostawcy usług internetowych (ISP). Konfigurowanie połączenia zostało opisane w sekcji Konfigurowanie Kreatora połączeń modemowych ISP. Następnie za pomocą programu planującego SMTP można ustawić częstotliwość połączeń serwera iseries 400 z dostawcą usług internetowych i wysyłania firmowej poczty elektronicznej. Aby ustawić program planujący do wysyłania poczty do dostawcy ISP, wykonaj następujące czynności: 1. W Operations Naigator rozwiń serwer iseries 400 > Sieć > Serwery > TCP/IP. 2. Kliknij dwukrotnie SMTP. Pojawi się okno dialogowe Właściwości SMTP. 3. Kliknij zakładkę Program planujący. 4. Zaznacz pole wyboru Uruchom program planujący podczas uruchamiania SMTP. 5. Wybierz Profil połączenia PPP, który skonfigurowałeś za pomocą kreatora połączeń modemowych AT&T Global Network, lub wybierz ręcznie skonfigurowany Profil połączenia PPP. 6. Ustaw w minutach Częstotliwość transferu poczty, z jaką SMTP będzie dostarczał pocztę z kolejki. 7. Jeśli ISP nie należy do AT&T Global Network, zaznacz pole wyboru Wyślij ETRN podczas łączenia z serwerem zdalnym. 8. Wprowadź Adres IP serwera dla serwera poczty przychodzącej w sieci dostawcy ISP i wprowadź Zarejestrowaną domenę.hosta dostawcy ISP, dla którego serwer SMTP wyśle ETRN. 9. Kliknij OK. 14 iseries: Poczta elektroniczna

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

ERserver. iseries. Poczta elektroniczna

ERserver. iseries. Poczta elektroniczna ERserer iseries Poczta elektroniczna ERserer iseries Poczta elektroniczna Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Poczta elektroniczna...............................

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji

Krótka instrukcja instalacji Krótka instrukcja instalacji Spis treści Krok 1 Pobieranie plików instalacyjnych Krok 2 Ekran powitalny Krok 3 Umowa licencyjna Krok 4 Wybór miejsca instalacji Krok 5 Informacje rejestracyjne Krok 6 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl W instrukcji znajdują się informacje dotyczące zakresu działania usługi efax oraz kilka wskazówek umożliwiających sprawne wykorzystywanie usługi wirtualnych faksów w codziennej pracy. Wysyłanie i odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik dla partnerów

Skrócony podręcznik dla partnerów Skrócony podręcznik dla partnerów Zapraszamy Dziękujemy za wybranie usługi GFI MAX MailProtection (dawniej Katharion ). Firma GFI będąca liderem walki ze spamem dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl

Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl Spis treści 1.Zakładanie konta pocztowego...3 2.Przekierowywanie poczty na inne konto pocztowe...5 3.Konfigurowanie programów pocztowych...5 3.1.Outlook

Bardziej szczegółowo

Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie.

Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie. Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie. Po udanej konfiguracji połączenia internetowego możemy rozpocząć konfigurację konta pocztowego. Po pierwsze, skoro od teraz będziemy często uruchamiać program

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji konta dla fax2mail opcji BP Basic oraz BP Fiber

Manual konfiguracji konta dla fax2mail opcji BP Basic oraz BP Fiber Manual konfiguracji konta dla fax2mail opcji BP Basic oraz BP Fiber Tablet Laptop Komputer E-dysk E-rezerwacje Komunikator Drukarka Smartfon Dysk sieciowy 25.08.2016 spis treści aktywacja konta fax2mail

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji konta dla fax2mail

Manual konfiguracji konta dla fax2mail Manual konfiguracji konta dla fax2mail Spis treści 1 AKTYWACJA KONTA FAX2MAIL... 3 2 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK 2003... 5 3 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK 2010... 11 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem 9. Internet Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na bezpieczne podłączenie komputera (lub całej sieci lokalnej) do Internetu. Firma Microsoft nie zrezygnowała z umieszczania w systemie przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

GroupWise WebAccess Basic Interface

GroupWise WebAccess Basic Interface GroupWise WebAccess Basic Interface szybki start 8 Novell GroupWise WebAccess Basic Interface SZYBKI START www.novell.com Korzystanie z programu GroupWise WebAccess Basic Interface Po zainstalowaniu przez

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny system poczty elektronicznej

Bezpieczny system poczty elektronicznej Bezpieczny system poczty elektronicznej Konfiguracja poczty elektronicznej Konfiguracja programu Outlook 2000. Wersja 1.2 Ostatnia aktualizacja: 11. lutego 2005 Strona 1/17 Spis treści 1. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Konfigurowanie portalu głosowego Do konfigurowania grupowego portalu głosowego służy interfejs internetowy Rysunek 1. Grupa Usługi Portal głosowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. W ały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 93 3 6 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:uci@am.szczecin.pl SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW INSTRUKCJE 3 Konfiguracja klienta pocztowego Microsoft Outlook Express Opracowanie Dział Informatyzacji Biuro OIRP w Warszawie Redaktor Magdalena Jurkiewicz - 1 - Warszawa 2012 Z paska Start należy wybrać

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu pocztowego Mozilla Thunderbird do pracy w sieci NEO.pl

Konfiguracja programu pocztowego Mozilla Thunderbird do pracy w sieci NEO.pl Konfiguracja programu pocztowego Mozilla Thunderbird do pracy w sieci NEO.pl neo.pl ogólnopolski dostawca usług internetowych ul. Gen. Dąbrowskiego 38-40, 70-100 Szczecin tel. (091) 4244222, fax: (091)

Bardziej szczegółowo

Podłączanie się do bezprzewodowej sieci eduroam na platformie MS Windows XP w wersji Professional oraz HOME.

Podłączanie się do bezprzewodowej sieci eduroam na platformie MS Windows XP w wersji Professional oraz HOME. Podłączanie się do bezprzewodowej sieci eduroam na platformie MS Windows XP w wersji Professional oraz HOME. Wstęp Zanim przystąpisz do konfigurowania połączenia się z siecią bezprzewodową eduroam upewnij

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć korzystać w HostedExchange.pl ze swojej domeny np. @firma.pl

Jak zacząć korzystać w HostedExchange.pl ze swojej domeny np. @firma.pl str. 1 Jak zacząć korzystać w HostedExchange.pl ze swojej domeny np. @firma.pl W tym dokumencie znajdziesz: Krok 1 - Kup domenę u dowolnego dostawcy... 1 Krok 2 - Dodaj domenę do panelu zarządzania HostedExchange.pl...

Bardziej szczegółowo

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM \ 3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE DO APLIKACJI... 3 2. WYGLĄD OKNA... 4 3. SKRZYNKA ODBIORCZA... 5 3.1. SKRZYNKA ODBIORCZA - Objaśnienie kolumn:...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. ZPKSoft Doradca. Wstęp.

Wiadomości. ZPKSoft Doradca. Wstęp. Wiadomości Wstęp. Program ZPKSoft Doradca implementuje korespondencję między użytkownikami, oraz umożliwia wysyłanie przesyłek e-mailowych do użytkowników i klientów. Dostęp do modułu wiadomości jest możliwy

Bardziej szczegółowo

Procedura konfiguracji programu Outlook 2003 z wykorzystaniem

Procedura konfiguracji programu Outlook 2003 z wykorzystaniem Procedura konfiguracji programu Outlook 2003 z wykorzystaniem protokołu POP3 i szczegóły konfiguracji programu Outlook 2007 / 2010 / 2013. Wersja 3 1 Spis treści 1. Parametry procedury... 3 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Zespół oryginalnego wydania 9 O autorze 11 O recenzentach 13 Wprowadzenie 15 Rozdział

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite zapewnia wiele usług po skojarzeniu z aplikacją Microsoft Outlook. Integracja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Sieci AS/400 NetServer

Sieci AS/400 NetServer Sieci AS/400 NetSerer Sieci AS/400 NetSerer Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część 1. AS/400 NetSerer...........................

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2014-01-09 SWD-20140109135251664 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...7 Informacje o planach taryfowych BlackBerry Internet Service...7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_04/D5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do grup dyskusyjnych na szkolnym serwerze Jak skonfigurować dostęp

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja klienta pocztowego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie pul drukowania Zadanie 1 W trakcie tego ćwiczenia zainstalujesz drukarki i utworzysz pulę drukowania.! Połączenie z serwerem

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Procedura konfiguracji programu Outlook Express z wykorzystaniem protokołu POP3

Procedura konfiguracji programu Outlook Express z wykorzystaniem protokołu POP3 Procedura konfiguracji programu Outlook Express z wykorzystaniem protokołu POP3 Wersja 0.2 1/7 Spis treści Parametry procedury... 3 2. Tworzenie konta (Rysunek 1)... 4 3. Konfiguracja konta (Rysunek 2)...

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Microsoft Outlook do współpracy z serwerami hostingowymi obsługiwanymi przez Ideo

Instrukcja konfiguracji programu Microsoft Outlook do współpracy z serwerami hostingowymi obsługiwanymi przez Ideo Instrukcja konfiguracji programu Microsoft Outlook do współpracy z serwerami hostingowymi obsługiwanymi przez Ideo Ideo Sp. z o.o. www.ideo.pl Al. Niepodległości 124/2 ul. Nad Przyrwą 13 02-577 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl Pocztę możesz odbierać na trzy sposoby: 1. przez program pocztowy na Twoim komputerze (np. Outlook, Thunderbird, The Bat itp.) 2. przez

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest włączona.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Promocja wykorzystania biogazu w regionach Europy www.biogasaccepted.eu Studienzentrum für internationale Analysen 4553 Schlierbach/ Österreich Manual - Page 1/13 Contents Contents...2

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Zakładanie konta e-mail

Zakładanie konta e-mail Zakładanie konta e-mail Jeśli chcesz posiadać własne konto e-mail i mieć możliwość wysyłania i odbierania poczty powinieneś skorzystać z oferty firmy świadczącej takie usługi 1. W celu założenia konta

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji konta dla fax2mail

Manual konfiguracji konta dla fax2mail Manual konfiguracji konta dla fax2mail Spis treści 1 AKTYWACJA KONTA FAX2MAIL... 3 2 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK... 5 3 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MOZILLA THUNDERBIRD... 12 4 WYSYŁANIE FAXÓW...

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Informacje które należy zebrać przed rozpoczęciem instalacji RelayFax.

Informacje które należy zebrać przed rozpoczęciem instalacji RelayFax. Informacje które należy zebrać przed rozpoczęciem instalacji RelayFax. Program instalacyjny RelayFax będzie prosił o podanie kilku informacji w trakcie procesu instalacji, które są wymagane do poprawnego

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8.5 i nowsze)

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8.5 i nowsze) Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8. i nowsze) Program Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8. i nowsze) Informacje o

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo