iseries Poczta elektroniczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "iseries Poczta elektroniczna"

Transkrypt

1 iseries Poczta elektroniczna

2

3 iseries Poczta elektroniczna

4 Copyright International Business Machines Corporation 1998, Wszelkie prawa zastrzeżone.

5 Spis treści Poczta elektroniczna Co nowego w wersji V5R Drukowanie tego dokumentu Przegląd poczty elektronicznej Protokół SMTP na serwerze iseries SMTP i DNS Protokół POP na serwerze iseries Protokoły używane w poczcie elektronicznej Poczta działająca w oparciu o protokół MAPI Książka adresowa serwera iseries Typy adresów Pamięć podręczna książki adresowej Konfigurowanie iseries 400 jako serwera poczty elektronicznej Konfigurowanie TCP/IP dla potrzeb poczty elektronicznej Konfigurowanie serwerów SMTP i POP dla celów poczty elektronicznej Konfigurowanie protokołu POP dla użytkowników poczty działających w oparciu o produkt Client Access Rejestrowanie użytkowników poczty elektronicznej Uruchamianie i zatrzymywanie serwerów poczty elektronicznej Administrowanie pocztą elektroniczną w iseries Konfigurowanie połączenia modemowego dla poczty elektronicznej Konfigurowanie Kreatora połączeń modemowych ISP Wysyłanie i pobieranie poczty elektronicznej przez ISP Działanie jako serwer poczty ISP Usuwanie użytkowników poczty elektronicznej POP Zapobieganie podziałowi dużych wiadomości pocztowych Obsługa powiadomienia o statusie dostarczenia Obsługa w jednym systemie serwera Domino i SMTP Wydajność serwera SMTP Ochrona poczty Wysyłanie poczty elektronicznej przez router lub firewall Wymagania wstępne dla routera poczty elektronicznej Ograniczenie przekazywania Ograniczanie połączeń Filtrowanie poczty z uwagi na wirusy Wysyłanie i pobieranie poczty w iseries Konfigurowanie klienta poczty protokołu POP Korzystanie z usług dystrybucyjnych SNA do wysyłania poczty elektronicznej Konfigurowanie nagłówków dla różnych odbiorców Dołączanie plików do poczty elektronicznej wysyłanej komendą SNDDST Przekształcanie typów zbiorów do wysłania za pomocą SNDDST Obsługa adresów internetowych dla użytkowników usług dystrybucyjnych SNA Korzystanie z usług dystrybucyjnych SNA do pobierania poczty elektronicznej Funkcja API Send MIME mail (QtmmSendMail) Rozwiązywanie problemów z pocztą elektroniczną Analiza problemu dotyczącego protokołu SMTP Śledzenie niedoręczonej poczty Rozwiązywanie problemów z funkcją API QtmmSendMail Sprawdzanie kronik komponentów Inne informacje o poczcie elektronicznej Copyright IBM Corp. 1998, 2001 iii

6 i iseries: Poczta elektroniczna

7 Poczta elektroniczna Ten dokument zawiera opis koncepcji i procedur konfigurowania i administrowania pocztą elektroniczną na serwerze iseries. Zakłada się, że użytkownik pracował już wcześniej w systemie iseries i zna podstawowe koncepcje dotyczące protokołów TCP/IP, SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) oraz poczty elektronicznej. Więcej informacji dotyczących poczty elektronicznej zawierają sekcje: Co nowego w wersji V5R1? Zapoznanie się z nowymi informacjami na temat poczty elektronicznej w Centrum informacyjnym. Drukowanie tego dokumentu Aby otrzymać ten dokument na papierze, należy wydrukować go z pliku w formacie PDF. Przegląd poczty elektronicznej Podstawowe koncepcje związane z pocztą elektroniczną. Konfigurowanie serwera iseries 400 jako serwera poczty elektronicznej Podstawowe czynności podczas konfiguracji serwera poczty. Administrowanie pocztą elektroniczną w iseries 400 Instrukcje do pracy z pocztą elektroniczną. Informacje o konfigurowaniu dostarczania poczty przez połączenie modemowe z dostawcą usług internetowych, zabezpieczaniu sieci i innych czynnościach administracyjnych. Wysyłanie i pobieranie poczty w iseries 400 Instrukcje wysyłania i pobierania poczty poprzez program typu klient POP, taki jak Netscape Mail, Microsoft Outlook czy Eudora lub klienta usług SNA, jak komenda Wysłanie dystrybucji (Send Distribution - SNDDST). Zaawansowane zagadnienia poczty elektronicznej: SMTP i DNS Informacje o adresowaniu wiadomości pocztowych, protokole SMTP i konfiguracji serwera systemu nazw domen (DNS). Protokół SMTP Lista komend protokołu SMTP. Obsługiwany protokół POP Lista komend klienta POP obsługiwanych przez serwer iseries. Rozwiązywanie problemów z pocztą elektroniczną Wskazówki i instrukcje związane z pokonywaniem problemów z pocztą. Inne informacje o poczcie elektronicznej Odsyłacze do innych informacji o poczcie elektronicznej Wskazówka: Warto przeczytać o dostępie do protokołu SMTP z poziomu programu Operations Naigator. Co nowego w wersji V5R1 W wersji V5R1 iseries 400 dodano kilka nowych funkcji serwera SMTP ułatwiających administrowanie pocztą i zwiększających jej bezpieczeństwo. Obsługa powiadomienia o statusie dostarczenia umożliwia klientom poczty otrzymanie informacji o statusie, gdy poczta zostanie dostarczona, przekazana lub gdy jej dostarczenie się nie powiodło. Działanie jako serwer poczty ISP umożliwia zdalnym serwerom dodzwaniania i pobieranie poczty przechowanej przez dostawcę ISP. Wysyłanie i pobieranie poczty elektronicznej przez ISP umożliwia przesyłanie i pobieranie poczty w zadaniach wsadowych według harmonogramu. Obsługa wielu domen umożliwia obsługę poczty dla wielu firm, które nie zauważą nawet, że znajdują się na tym samym serwerze. Copyright IBM Corp. 1998,

8 Wybieralne podsystemy dla zadań (See 18) umożliwia zwiększenie wydajności systemu, dzięki uruchamianiu serwera SMTP w jego własnym podsystemie. Obsługa w jednym systemie serwera Domino i SMTP - obsługa podwójnego stosu (przypisania) umożliwia jednoczesne uruchomienie serwera SMTP iseries 400 i rdzennego Domino i wymuszenie na kliencie SMTP przypisania określonego interfejsu, dla potrzeb translacji NAT. Ograniczanie połączeń zawiera instrukcje, jak uchronić serwer przed zalewem niepożądanej poczty. Opisane zostało połączenie serwera z hostami przechowującymi adresy znanych, niepożądanych użytkowników i konfigurowanie serwera, aby zezwolić na połączenia tylko z określonych adresów IP. Filtrowanie poczty z uwagi na wirusy umożliwia filtrowanie poczty na podstawie tematu, typu/podtypu, nazwy pliku/rozszerzenia nazwy pliku i adresu nadawcy. Ograniczenie przekazywania umożliwia dokładne sprecyzowanie, kto może, a kto nie, korzystać z serwera do przekazywania poczty. Drukowanie tego dokumentu Aby otworzyć lub pobrać wersję w formacie PDF, należy wybrać Poczta elektroniczna (około 162 kb lub 38 stron). Aby zapisać plik PDF na stacji roboczej w celu oglądania lub drukowania: 1. Otwórz plik PDF w oknie przeglądarki (kliknij powyższy odsyłacz). 2. W menu przeglądarki kliknij Plik. 3. Kliknij Zapisz jako Wybierz katalog, w którym chcesz zapisać plik PDF. 5. Kliknij Zapisz. Jeśli potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader do przeglądania lub drukowania plików PDF, możesz pobrać jego kopię ze strony firmy Adobe (www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html). Przegląd poczty elektronicznej Poczta elektroniczna (wiadomości ) stała się bardzo ważnym narzędziem w wielu firmach. Serwer iseries 400 korzysta z protokołów, takich jak SMTP czy POP, aby poczta elektroniczna działała w sieci płynnie i efektywnie. Podstawowe informacje dotyczące poczty elektronicznej znajdują się w sekcjach: Protokół SMTP na serwerze iseries 400 Opisuje, jak dzięki protokołowi SMTP serwer iseries wysyła i pobiera pocztę. Protokół POP na serwerze iseries 400 Opisuje dystrybucję poczty w interfejsie poczty protokołu POP. Protokoły używane w poczcie elektronicznej Opisuje, jak klienci i serwery porozumiewają się za pomocą specjalnych protokołów. Poczta działająca w oparciu o protokół MAPI Opisuje, jak serwer POP działa z klientem działającym w oparciu o protokół MAPI. Aby skonfigurować serwer dla poczty elektronicznej, zapoznaj się z sekcją Konfigurowanie iseries 400 jako serwera poczty elektronicznej. Protokół SMTP na serwerze iseries 400 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) jest protokołem, który pozwala iseries 400 wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną. Protokół SMTP dostarcza pocztę z jednego serwera pocztowego do innego na zasadzie od drzwi do drzwi. Istnieje bezpośrednie połączenie pomiędzy nadawcą SMTP (klientem) a docelowym odbiorcą SMTP (serwerem). Klient SMTP zachowuje pocztę u nadawcy, dopóki nie zostanie ona przekazana i pomyślnie skopiowana do odbiorcy SMTP (serwera). 2 iseries: Poczta elektroniczna

9 Protokół SMTP na iseries 400 obsługuje dystrybucję informacji, wiadomości i dokumentów tekstowych ASCII. SMTP potrafi także obsłużyć formaty inne niż zwykły tekst, stosując protokół MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions). Protokół MIME jest formatem danych dla wiadomości wysyłanych przez protokół SMTP. Dostarczanie poczty przez serwer SMTP Aby poczta elektroniczna dotarła do celu, serwer SMTP musi ją dostarczyć zarówno do właściwego hosta, jak i do rezydującego na tym hoście użytkownika o właściwym ID. W tym celu serwer SMTP sprawdza najpierw, czy adresatem poczty nie jest lokalny użytkownik systemu. Jeśli nie, serwer SMTP przekazuje pocztę do następnego hosta, lecz nie musi on być hostem docelowym. Serwer SMTP określa nazwę kolejnego hosta z informacji adresowej dostarczanej przez protokół SMTP. W ten sposób serwer SMTP rozstrzyga kwestię adresu hosta, korzystając albo z serwera nazw domen, albo z lokalnej tabeli hostów. Więcej informacji o rozstrzyganiu nazw dla poczty elektronicznej zawiera sekcja SMTP i DNS. Dla poczty przychodzącej serwer SMTP najpierw tłumaczy nazwę hosta docelowego na adres IP. Z uwagi na funkcję aliasowania serwer może mieć kilka nazw hosta. Dlatego serwer SMTP wykorzystuje interfejs gniazd do określenia, czy adres IP jest jednym z wykorzystywanych przez interfejsy dla lokalnego hosta. Informacje o tym, jak korzystać z serwera iseries 400 jako serwera SMTP, zawiera sekcja Konfigurowanie iseries 400 jako serwera poczty elektronicznej. SMTP i DNS Zadaniem systemu nazw domen i tabeli hostów jest konwersja nazw hostów na adresy IP. Nazwa hosta jest elementem nazwy konta poczty elektronicznej, adres IP jest potrzebny serwerowi SMTP do znalezienia właściwego serwera i wysłania do niego poczty. Więcej informacji zawiera artykuł dotyczący DNS w Centrum informacyjnym. Poniższe zagadnienia dotyczą współpracy DNS z protokołem SMTP: Konfigurowanie domeny DNS Poczta i rekordy MX Protokół POP na serwerze iseries 400 Serwer POP (Post Office Protocol) jest implementacją interfejsu poczty Post Office Protocol wersja 3. Serwer umożliwia systemom iseries 400 działanie jako serwery POP dla dowolnych klientów obsługujących interfejs pocztowy POP, włącznie z klientami działającymi w systemach Windows, OS/2, AIX czy Macintosh. Serwer POP udostępnia elektroniczne skrzynki pocztowe w systemach iseries 400, z których klienci mogą pobierać pocztę. Korzysta przy tym ze struktury serwera poczty AnyMail/400 i katalogu dystrybucyjnego systemu, aby przetwarzać i rozsyłać pocztę elektroniczną. Do przesyłania poczty używa protokołu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Katalog dystrybucyjny systemu to dostarczana przez firmę IBM funkcja, umożliwiająca tworzenie pozycji dla identyfikatorów użytkowników lub adresów systemowych specyficznych dla danej sieci. Cała poczta przychodząca z SMTP dla lokalnych użytkowników (czyli użytkowników mających konta pocztowe na tym serwerze iseries 400) jest przetwarzana przez strukturę AnyMail/400. Struktura serwera poczty jest strukturą dystrybucji poczty umożliwiającą dystrybucję poczty elektronicznej. Struktura serwera poczty wywołuje programy obsługi wyjścia lub programy snap-in do obsługi określonych typów poczty. Aby interfejs klient/serwer mógł pracować, protokół SMTP musi być uruchomiony z następujących powodów: Poczta elektroniczna 3

10 Zarówno poczta internetowa, jak i poczta wysyłana do klientów w tym samym systemie idzie przez protokół SMTP. Dowolna poczta, która przechodzi przez strukturę serwera poczty, musi przejść przez SMTP (przez program snap-in), aby ją dostarczyć do zewnętrznych użytkowników. Serwer POP służy jako miejsce tymczasowego przechowywania poczty, dopóki nie zostanie ona pobrana przez klienta poczty. Nie dostarcza on możliwości zachowania poczty. Gdy klient poczty łączy się z serwerem, zadaje zapytanie o zawartość skrzynki pocztowej, aby sprawdzić, czy są jakieś wiadomości do pobrania. Jeśli są, pobiera po jednej wiadomości. Gdy wiadomość zostanie pobrana, zazwyczaj klient wysyła instrukcję dla serwera, aby ten zaznaczył wiadomość do usunięcia po zakończeniu przez klienta sesji. Klient pobiera wszystkie wiadomości ze skrzynki pocztowej i następnie wykonuje komendę (w formie rozkazu QUIT), która nakazuje serwerowi usunięcie wszystkich wiadomości, które zostały zaznaczone do usunięcia i odłączenie się od klienta. MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) to standard internetowy do wysyłania poczty z nagłówkami, które opisują zawartość komunikatów pocztowych dla odbiorcy. Wiadomości takie mogą zawierać filmy wideo, obrazy, pliki binarne lub dźwiękowe albo komunikaty tekstowe. Klient poczty POP korzysta z rozkazów do komunikacji z serwerem POP. Rozkazy obsługiwane przez serwer POP iseries 400 zostały opisane w sekcji Obsługiwany protokół POP. Interfejs poczty POP wersja 3 został zdefiniowany w dokumencie RFC RFC oznacza Request for Comments. Dokumenty RFC służą do definiowania standardów w sieci Internet. Protokoły używane w poczcie elektronicznej Aby klient i serwer mogły się komunikować, muszą korzystać ze specjalnych protokołów. Serwer SMTP i serwer POP używają innych protokołów. Protokół używa generowanych przez programy komend do komunikacji pomiędzy programami typu klient SMTP i serwer POP. Komendy protokołu identyfikują różne rodzaje danych, które mogą być wymieniane przez klienta i serwer. Więcej informacji zawierają sekcje: Protokół SMTP Protokół POP Poczta działająca w oparciu o protokół MAPI Serwer POP iseries 400 może działać jako serwer przesyłania komunikatów i serwer książki adresowej dla klientów działających w oparciu o protokół MAPI. W takim przypadku cała poczta jest przesyłana do serwera POP na iseries 400 jako rozszerzenie standardowego interfejsu klient/serwer protokołu POP. Nie jest potrzebne połączenie SMTP z klientem. Klienci działający w oparciu o produkt Client Access mogą wysyłać i pobierać pocztę przez serwer POP korzystając z jednego z poniższych typów adresów: INTERNET (standardowy format internetowy, zwany czasem adresem SMTP) OFFICEVISION (właściwy adres SNADS, nie przekształcony adres SMTP, zawiera także listy dystrybucyjne AS/400) AS400FAX (wybierana sekwencja w postaci zdefiniowanej w Facsimile Support for OS/400 LPP). Obsługa obejmuje także funkcje książki adresowej: serwer umożliwia wydajny dostęp typu klient/serwer do książki adresowej, która jest odświeżana okresowo z katalogu dystrybucyjnego systemu iseries 400. Ponadto pomiędzy klientem działającym w oparciu o produkt Client Access i serwerem POP obsługiwane są następujące typy połączenia: Protokół TCP/IP 4 iseries: Poczta elektroniczna

11 Protokół IPX/SPX Protokół SNA. Podczas łączenia się z serwerem POP za pomocą Client Access, można skorzystać z zalet bezpiecznego logowania - szyfrowania hasła udostępnianego przez Client Access. Więcej informacji o obsługiwanych typach adresów i o sposobie odwzorowywania danych z katalogu dystrybucyjnego systemu na pamięć podręczną książki adresowej zawiera sekcja Książka adresowa serwera AS/400. Konfigurowanie obsługi POP opisane zostało w sekcji Konfigurowanie protokołu POP dla użytkowników poczty działających w oparciu o produkt Client Access. Książka adresowa serwera iseries 400 Serwer POP i dostawca książki adresowej MAPI działającej w oparciu o Client Access udostępniają publiczną książkę adresową. Aplikacje klienta korzystające z poczty elektronicznej mogą przeglądać pozycje w książce adresowej lub wysyłać pocztę do znajdujących się w niej użytkowników. Na przykład klient Microsoft Exchange może porozumiewać się z interfejsem MAPI. Użytkownik Client Access korzystający z Microsoft Exchange może wybrać pozycję z książki adresowej i wysłać pocztę do innego użytkownika. Adresy w książce adresowej iseries 400 składają się z danych z katalogu dystrybucyjnego systemu i listy dystrybucyjnej w iseries 400. Tabela Odwzorowywanie danych z katalogu dystrybucyjnego systemu do pamięci podręcznej książki adresowej serwera POP (See 7) pokazuje, skąd pochodzą dane w książce adresowej. Typ adresu w pozycji książki adresowej iseries 400 jest określany przez preferowany adres w katalogu dystrybucyjnym systemu. Listy dystrybucyjne zawsze mają typ adresu OFFICEVISION. Preferowany adres w tabeli Definicje typów adresów MAPI przedstawiają preferowane adresy każdego typu adresu w książce adresowej iseries 400. Definicje typów adresów MAPI Typ adresu MAPI Preferowany adres Format i opis INTERNET Nazwa SMTP Format: Jest to standardowy format internetowy. W katalogu dystrybucyjnym systemu <identyfikator_użytkownika> to pole identyfikator użytkownika SMTP, a <domena> to pole domena SMTP. Na przykład: system5.endicott.ibm.com aol.com gdlm6 <identyfikator_użytkownika> i <domena> muszą być oddzielone pojedynczym a pomiędzy częściami adresu lub w samym adresie nie są dozwolone odstępy. Odstępy umieszczone na początku lub na końcu całego adresu są tolerowane i ignorowane. Przykłady: Poczta elektroniczna 5

12 Typ adresu MAPI Preferowany adres Format i opis OFFICEVISION Identyfikator użytkownika/adres (dla indywidualnych pozycji katalogu) lub ID listy i kwalifikator ID listy (dla list dystrybucyjnych) Format: <UUUUUUUU> <AAAAAAAA> Ten typ adresu zwany jest również adresem SNADS lub DEN/DGN. W katalogu dystrybucyjnym systemu <UUUUUU> to pole Użytkownik, a <AAAAAA> to pole Adres. Obie wartości mogą mieć najwyżej osiem znaków długości (i mogą mieć mniej niż osiem znaków). Ani <UUUUUU>, ani <AAAAAA> nie mogą zawierać odstępów. Muszą zostać oddzielone przynajmniej jednym odstępem. Odstępy umieszczone na początku lub na końcu całego adresu są tolerowane i ignorowane. AS400FAX Inny preferowany adres (FAXTELNBR) Przykłady: MANDY SYSTEM1 LISA SYSTEM5 JAMIE GRADE5 ELYSE GRADE1 CALDWELJSYSTEM2 Format: <numer_faksu> W katalogu dystrybucyjnym systemu jest to jeden z typów adresów oznaczonych jako Inne (Preferowany adres musi mieć wartość 4 (Inny preferowany adres). <Numer_faksu> używany jako adres to Numer telefonu/faksu w katalogu dystrybucyjnym systemu. Adres jest wybieraną sekwencją, włącznie z sekwencją kodu dostępu. Należy przestrzegać zasad Facsimile Support for OS/400 LPP przy podawaniu numeru_telefonu. 1 Odstępy umieszczone na początku lub na końcu całego adresu są tolerowane i ignorowane. Przykłady: = *70/ Uwagi: 1. Numer telefonu złożony z numeru wybieranego i kodów sterujących został opisany w Facsimile Support for AS/400 Programmer s Guide and Reference. Zapoznaj się ze szczegółowym opisem komendy SNDFAX i z artykułem Facsimile Support for AS/400 Installation Guide w katalogu dystrybucyjnym systemu., gdzie znajduje się więcej informacji o tworzeniu pozycji FAX Pozycje opisane w tabeli Definicje typów adresów MAPI (See 5) są wbudowane w pamięć podręczną książki adresowej, która zawiera te typy adresów, adresy poczty elektronicznej i inne informacje z katalogu dystrybucyjnego systemu. Typy adresów: Standardowe implementacje protokołu POP dopuszczają tylko adresy typu internetowego. Jeśli adres internetowy musi zostać przekształcony na inny typ adresu, to przez bramę w sieci jest wykonywana konwersja (bramą może być AS/400 Mail Serer Framework ). Klienci poczty działający w oparciu o produkt Client Access w połączeniu z serwerem poczty POP mają inne możliwości, mogą adresować pocztę różnymi adresami. Tabela Definicje typów adresów MAPI (See 5) zawiera wszystkie typy adresów obsługiwane przez pocztę działającą w oparciu o produkt Client Access. Interfejs MAPI zaimplementowany przez dostawców usług 6 iseries: Poczta elektroniczna

13 poczty działającej w oparciu o produkt Client Access umożliwia aplikacjom adresowanie poczty dowolnym typem adresu. Typy nazw przedstawione w tabeli są łańcuchami typu adresu MAPI, które poczta działająca w oparciu o produkt Client Access rejestruje za pomocą MAPI. Tabela przedstawia poprawne typy adresów i odpowiadające im formaty. Pamięć podręczna książki adresowej: Serwer POP nie odczytuje katalogu dystrybucyjnego systemu po każdym żądaniu klienta. Zamiast tego budowana jest pamięć podręczna złożona z pozycji katalogu dystrybucyjnego systemu i list dystrybucyjnych. Serwer POP korzysta z tej pamięci podręcznej, dostarczając klientom dane książki adresowej. Pamięć podręczna książki adresowej jest budowana i obsługiwana przez serwer POP, jeśli parametr ADRBOOK ma wartość *YES. Element Interwał odświeżania (Refresh interal) parametru ADRBOOK definiuje, jak często książka adresowa jest aktualizowana z katalogu dystrybucyjnego systemu (opis parametru ADRBOOK znajduje się w sekcji Konfigurowanie protokołu POP dla użytkowników poczty działających w oparciu o produkt Client Access). Tabela 4. Odwzorowywanie danych z katalogu dystrybucyjnego systemu do pamięci podręcznej książki adresowej serwera POP Pola w pamięci podręcznej książki adresowej <wyświetlana_nazwa> Pola w katalogu dystrybucyjnym systemu Pełne nazwisko lub Opis Jeśli Pełne nazwisko nie jest puste, to jest używane, jeśli Pełne nazwisko jest puste, używany jest Opis. <typ_adresu> W listach dystrybucyjnych zawsze używane jest pole Opis, ponieważ nie ma tam pola Pełne nazwisko. Dla indywidualnych pozycji katalogu dystrybucyjnego systemu użyj Preferowanego adresu, aby określić typ. Pole <typ_adresu> pamięci podręcznej jest wypełniane zgodnie z następującymi zasadami: Jeśli Preferowany adres jest typu *USRID (identyfikator użytkownika/adres), używany jest adres MAPI typu OFFICEVISION. Jeśli Preferowany adres jest typu *SMTP (SMTP), używany jest adres MAPI typu INTERNET. Jeśli Preferowany adres jest typu FAXTELNB (czyli typ adresu Inny ), używany jest adres MAPI typu AS400FAX. Jeśli Preferowany adres nie jest żadną z wartości przedstawionych powyżej, typ adresu nie jest obsługiwany przez dostawcę usług MAPI serwera iseries i pozycja nie jest umieszczana w pamięci podręcznej książki adresowej. Dla list dystrybucyjnych serwera iseries <typ_adresu> to OFFICEVISION. Poczta elektroniczna 7

14 Pola w pamięci podręcznej książki adresowej <adres_poczty_elektronicznej> <komentarz> Pola w katalogu dystrybucyjnym systemu (Identyfikator użytkownika -i- Adres) lub(identyfikator użytkownika SMTP -i- Domena SMTP) lubnumer faksu Pole <adres_poczty_elektronicznej> pamięci podręcznej jest wypełniane zgodnie z następującymi zasadami: Jeśli <typ_adresu> pamięci podręcznej książki adresowej to OFFICEVISION, na adres składają się: 1. Ośmioznakowy identyfikator użytkownika katalogu dystrybucyjnego systemu (włącznie z odstępami) dla indywidualnych pozycji SDD lub ID listy dla listy dystrybucyjnej iseries. 2. Pojedynczy odstęp. 3. Adres (bez odstępów) dla indywidualnych pozycji katalogu dystrybucyjnego systemu i kwalifikator ID listy dla list dystrybucyjnych iseries. Jeśli <typ_adresu> pamięci podręcznej książki adresowej to INTERNET, na adres składają się: 1. Identyfikator użytkownika SMTP (bez odstępów). 2. Pojedynczy 3. Domena SMTP (bez odstępów). Jeśli <typ_adresu> pamięci podręcznej książki adresowej to AS400FAX, to używany jest Numer faksu katalogu dystrybucyjnego systemu (bez odstępów). W tym polu nie są umieszczane żadne dane katalogu dystrybucyjnego systemu. Konfigurowanie iseries 400 jako serwera poczty elektronicznej Konfigurowanie serwera iseries jako serwera poczty elektronicznej opisano poniżej. Przedstawione procedury to podstawowe zadania konfiguracji. 1. Konfigurowanie protokołu TCP/IP. Jeśli protokół TCP/IP został już skonfigurowany łącznie z nazwami lokalnej domeny i hosta, należy przejść do następnego kroku. 2. Konfigurowanie serwerów SMTP i POP. 3. Rejestrowanie użytkowników poczty elektronicznej. 4. Uruchomienie wymaganych serwerów. Należy sprawdzić, czy serwer iseries 400 uruchamia serwery niezbędne do aktywacji serwerów SMTP i POP. Sekcja Protokół SMTP na serwerze iseries 400 zawiera opis działania serwera iseries 400 jako serwera protokołu SMTP. Konfigurowanie TCP/IP dla potrzeb poczty elektronicznej Konfigurując po raz pierwszy pocztę elektroniczną w systemie, należy wykonać następujące czynności. Jeśli protokół TCP/IP został już skonfigurowany, można pominąć opisane czynności i skonfigurować serwery SMTP i POP. 1. W Operations Naigator rozwiń serwer iseries 400 > Sieć > Konfiguracja TCP/IP. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Interfejsy i wybierz Nowy interfejs TCP/IP oraz typ sieci, którą nowy interfejs będzie reprezentował. Pojawi się pierwsze okno dialogowe kreatora Nowy Interfejs TCP/IP. Wykonuj instrukcje kreatora. Kreator poprosi o podanie następujących informacji: Typ połączenia Zasoby sprzętowe Opis linii Adres IP 8 iseries: Poczta elektroniczna

15 Nazwa hosta Nazwa domeny Uwaga: Podane kreatorowi nazwa hosta wraz z nazwą domeny składają się na pełną nazwę domeny. Serwer SMTP wymaga pełnej nazwy domeny, aby komunikować się z innymi hostami SMTP, od których otrzymuje pocztę elektroniczną. Jeśli na przykład lokalny host nazywa się ASHOST, a lokalna domena nazywa się DOMAIN.COMPANY.COM, pełną nazwą domeny będzie: ASHOST.DOMAIN.COMPANY.COM. Uruchamiane serwery 3. Po udzieleniu odpowiedzi kreatorowi dwukrotnie kliknij TCP/IP i wybierz Właściwości. Pojawi się okno dialogowe Właściwości TCP/IP. 4. Kliknij zakładkę Tabela hostów. 5. Kliknij Dodaj. Pojawi się okno dialogowe Pozycja tabeli hosta TCP/IP. 6. Wpisz adres IP i nazwę hosta podaną kreatorowi nowego interfejsu TCP/IP. 7. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Pozycja tabeli hosta TCP/IP. 8. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości TCP/IP. Po skonfigurowaniu protokołu TCP/IP, należy przystąpić do konfigurowania serwerów SMTP i POP. Konfigurowanie serwerów SMTP i POP dla celów poczty elektronicznej Serwery SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) i POP (Post Office Protocol) umożliwiają korzystanie z poczty elektronicznej na serwerze iseries. Obydwa serwery, SMTP i POP, muszą zostać poprawnie skonfigurowane. Konfigurowanie serwera SMTP Podczas konfigurowania TCP/IP, serwer automatycznie konfiguruje protokół SMTP. Aby zapewnić poprawną pracę serwera SMTP, należy jeszcze zmienić kilka właściwości protokołu SMTP. 1. W Operations Naigator rozwiń serwer iseries 400 > Sieć > Serwery > TCP/IP. 2. Kliknij dwukrotnie SMTP. Pojawi się okno dialogowe Właściwości SMTP. 3. Kliknij następujące zakładki, aby ustawić odpowiadające im parametry. Kliknij zakładkę... Ogólne Ogólne Ogólne Ogólne Ogólne Automatyczne rejestrowanie i... Wybierz Uruchom wraz z TCP/IP. Dla pola Wielkość podziału wiadomości ( ) wybierz Bez maksimum. Jeśli istnieje router poczty, wpisz jego nazwę, na przykład mailrouter.company.com. Nazwa routera poczty to nazwa systemu, do którego protokół SMTP kieruje pocztę, nie będącą pocztą lokalną. Więcej wiadomości na ten temat można znaleźć w pomocy Operations Naigator. Jeśli ustawiono firewall, wybierz Wysyłaj pocztę wychodzącą do routera poprzez firewall. Jeśli wymieniasz pocztę z serwerami Domino, wyczyść pole Interpretuj znak procentu jak znak routingu. Jeśli do wysyłania poczty używasz komendy SNDDST, a do pobierania poczty komendy RCVDST, i korzystasz z adresów SNADS zamiast z adresów internetowych, zaznacz pole wyboru Automatycznie dodawaj zdalnych użytkowników do katalogu dystrybucyjnego systemu. Poczta elektroniczna 9

16 Automatyczne rejestrowanie Jeśli do wysyłania poczty używasz komendy SNDDST, a do pobierania poczty komendy RCVDST, kliknij Systemowa tabela aliasów w polu Dodaj użytkowników do. 4. Kliknij OK, aby zaakceptować zmiany. Konfigurowanie serwera POP Serwer POP dostarcza pocztę ze skrzynki pocztowej użytkownika do klienta protokołu POP na jego żądanie. Aby dokładnie przygotować serwer iseries do korzystania z poczty elektronicznej, niezbędne jest skonfigurowanie serwera POP. Konfigurowanie serwera POP jest inne, jeśli użytkownicy poczty działają w oparciu o produkt Client Access. Aby skonfigurować serwer POP dla programów, takich jak Netscape Mail lub Eudora Pro, wykonaj następujące czynności: 1. W Operations Naigator rozwiń serwer iseries 400 > Sieć > Serwery > TCP/IP. 2. Kliknij dwukrotnie POP. Pojawi się okno dialogowe Właściwości POP. 3. Na podstawie poniższej tabeli należy ustawić następujące parametry. Kliknij zakładkę... Ogólne Ogólne Konfiguracja Konfiguracja Odwzorowania i... Wybierz Uruchom wraz z TCP/IP. Wybierz Udostępnij standardowe połączenie POP. Dla pola Wielkość podziału wiadomości ( ) wybierz Bez maksimum. Jeśli klienci POP dostają się do systemu poprzez połączenie modemowe i pobierają dużo poczty, należy zwiększyć Limit czasu w przypadku braku aktywności. Wybierz Używaj tylko w przypadku nieobsługiwanego CCSID. 4. Kliknij OK, aby zaakceptować zmiany. Po skonfigurowaniu serwerów SMTP i POP należy przystąpić do rejestracji użytkowników poczty. Konfigurowanie protokołu POP dla użytkowników poczty działających w oparciu o produkt Client Access Serwer POP można skonfigurować dla poczty działającej w oparciu o produkt Client Access. Należy wybrać protokół, który ma być obsługiwany. Jeśli planujesz korzystanie z książki adresowej, musisz wybrać odpowiednią opcję we właściwościach serwera POP. Aby skonfigurować serwer POP dla klientów działających w oparciu o protokół MAPI, wykonaj następujące czynności: 1. W Operations Naigator rozwiń serwer iseries 400 > Sieć > Serwery > TCP/IP. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy POP i wybierz Właściwości. 3. W zakładce Ogólne wybierz Protokoły serwera hosta dla klientów Client Access, które chcesz obsługiwać. Możesz wybrać dowolną kombinację następujących protokołów: TCP/IP Obsługuje protokół TCP/IP dla klientów Client Access for OS/400. IPX Obsługuje protokół IPX/SPX dla klientów Client Access for OS/400. SNA Obsługuje protokół SNA dla klientów Client Access. Jeśli korzystasz z protokołu SNA, przeczytaj sekcję Ustawianie liczby serwerów SNA. 4. Jeśli planujesz korzystanie z książki adresowej, kliknij zakładkę Konfiguracja i wybierz pole wyboru Korzystanie z książki adresowej. Określ interwał odświeżania, czyli, co ile minut chcesz, aby serwer 10 iseries: Poczta elektroniczna

17 POP sprawdzał, czy pamięć podręczna książki adresowej jest aktualna. Jeśli nie określisz, to książka adresowa będzie odświeżana z katalogu dystrybucyjnego systemu. Interwał odświeżania stanowi wybór pomiędzy szybką dostępnością zmian wprowadzonych do katalogu dystrybucyjnego systemu a wykorzystaniem procesora. Duże książki adresowe lepiej odświeżać rzadziej, z uwagi na wymagany do odświeżenia czas procesora. Małe książki adresowe można odświeżać częściej, bez dużego obciążenia dla procesora. Wybrany interwał powinien zależeć od sytuacji i od wielkości książki adresowej. Niezależnie od wybranego interwału odświeżania, jeśli do katalogu dystrybucyjnego systemu od ostatniego odświeżania pamięci podręcznej nie zostały wprowadzone żadne zmiany, odświeżanie nie zostanie wykonane. Interwał odświeżania określa, jak często serwer POP sprawdza, czy pamięć podręczna jest jeszcze aktualna; jeśli nie jest, zostaje odświeżona. Gdy korzystasz z książki adresowej, serwer POP buduje i obsługuje pamięć podręczną książki adresowej. Zostało to opisane w sekcji Książka adresowa serwera iseries 400. Aby zmiany odniosły skutek, należy Zatrzymać i ponownie uruchomić serwery SMTP i POP. Jeśli w systemie nie ma użytkowników poczty działających w oparciu o produkt Client Access, wykonaj instrukcje zawarte w sekcji Konfigurowanie serwerów SMTP i POP. Po skonfigurowaniu serwerów SMTP i POP należy przystąpić do rejestracji użytkowników poczty. Rejestrowanie użytkowników poczty elektronicznej W celu zarejestrowania użytkowników poczty elektronicznej należy utworzyć profil użytkownika. Serwer iseries identyfikuje adresata lub nadawcę poczty elektronicznej na podstawie profilu użytkownika. Każdy użytkownik systemu poczty elektronicznej musi mieć profil użytkownika na iseries. Tworząc dla każdego użytkownika profil użytkownika, jednocześnie automatycznie rejestruje się użytkowników w katalogu dystrybucyjnym systemu. Dzięki katalogowi dystrybucyjnemu systemu protokół SMTP może określić, gdzie dostarczyć lokalną pocztę. W celu utworzenia profilu użytkownika dla użytkowników poczty korzystających z protokołu POP i usług dystrybucyjnych SNA, wykonaj następujące kroki: 1. W Operations Naigator rozwiń serwer iseries 400 > Użytkownicy i grupy. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Wszyscy użytkownicy i wybierz Nowy użytkownik. Pojawi się okno dialogowe Nowy użytkownik. 3. Wpisz nazwę i hasło dla tego użytkownika. 4. Kliknij przycisk Możliwości. 5. Kliknij zakładkę Uprawnienia.Upewnij się, że pole Klasa uprawnień ma wartość użytkownik. 6. Kliknij OK. 7. Kliknij przycisk Dane osobowe. 8. Kliknij zakładkę Poczta. 9. Wybierz Poziom usług poczty. Jeśli użytkownik korzysta z usług dystrybucyjnych SNA, wybierz OfficeVision lub JustMail. Jeśli użytkownik korzysta z protokołu POP, wybierz Lotus Mail lub inni klienci POP Wybierz Typ preferowanego adresu. Dla użytkownika usług dystrybucyjnych SNA, wybierz ID użytkownika i adres. Poczta elektroniczna 11

18 Dla użytkownika Lotus Notes, programu typu klient POP3 lub użytkownika serwera Domino wybierz Nazwa SMTP. 11. Kliknij OK. Dla użytkownika usług dystrybucyjnych SNA rejestracja jest już zakończona. W przypadku rejestracji użytkownika protokołu POP należy przejść do kolejnego punktu. 12. Kliknij przycisk Zadania. 13. Kliknij zakładkę Uruchamianie sesji. 14. W polu Menu początkowe wybierz Wypisanie się z systemu. Dzięki temu ustawieniu każda próba wpisania się do serwera iseries, w celu innym niż pobranie poczty lub zmiana hasła, zakończy się automatycznym wypisaniem użytkownika z systemu. 15. Kliknij OK. 16. Kliknij OK. 17. Powtarzaj powyższe instrukcje, dopóki wszyscy użytkownicy nie będą mieli profili użytkownika. Teraz, kiedy użytkownicy poczty elektronicznej zostali zarejestrowani, należy uruchomić serwery. Uruchamianie i zatrzymywanie serwerów poczty elektronicznej Aby zapewnić prawidłowe działanie oraz wprowadzić w życie wszystkie zmiany w konfiguracji, należy uruchomić wymagane serwery iseries 400. Czasami może być konieczne wykonanie restartu serwerów. Można to wykonać przez zatrzymanie serwerów, a następnie wykonanie czynności niezbędnych do ich ponownego uruchomienia. Uruchamianie serwerów poczty elektronicznej W celu uruchomienia serwerów, wykonaj opisane poniżej czynności: 1. W Operations Naigator rozwiń serwer iseries 400 >Sieć. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy TCP/IP i wybierz Właściwości. Pojawi się okno dialogowe Właściwości konfiguracji TCP/IP. Jeśli status TCP/IP ma wartość Uruchomiony, kliknij OK i przejdź do następnego punktu. Jeśli nie, kliknij Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości konfiguracji TCP/IP, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy Konfiguracja TCP/IP i wybierz Uruchom. Po zakończeniu kliknij OK. 3. Rozwiń Serwery > TCP/IP. Jeśli serwery SMTP i POP nie zostały uruchomione, wykonaj następujące czynności, aby je uruchomić: a. Kliknij prawym przyciskiem myszy SMTP i wybierz Uruchom. b. Kliknij prawym przyciskiem myszy POP i wybierz Uruchom. 4. Otwórz tekstowy interfejs iseries W wierszu komend wpisz STRMSF aby uruchomić program Mail Serer Framework. 6. Podczas rejestracji użytkownika usług dystrybucyjnych SNA w wierszu komend wpisz STRSBS QSNADS aby uruchomić podsystem QSNADS. Po uruchomieniu serwerów, iseries 400 jest już serwerem poczty z zarejestrowanymi użytkownikami. W informacjach o poczcie elektronicznej przedstawiono więcej procedur i idei dotyczących poczty elektronicznej na serwerze iseries 400. Zatrzymanie serwera poczty elektronicznej W celu zatrzymania serwerów, wykonaj następujące czynności: 12 iseries: Poczta elektroniczna

19 1. W Operations Naigator rozwiń serwer iseries 400 > Sieć > Serwery > TCP/IP. Jeśli serwery SMTP i POP zostały uruchomione, wykonaj następujące czynności, aby je zatrzymać: a. Kliknij prawym przyciskiem myszy SMTP i wybierz Zatrzymaj. b. Kliknij prawym przyciskiem myszy POP i wybierz Zatrzymaj. 2. Otwórz tekstowy interfejs iseries W wierszu komend wpisz ENDMSF aby zakończyć program Mail Serer Framework. 4. Podczas rejestracji użytkownika usług dystrybucyjnych SNA w wierszu komend wpisz ENDSBS QSNADS aby zakończyć podsystem QSNADS. Administrowanie pocztą elektroniczną w iseries 400 Opisane zagadnienia przeznaczone są dla użytkowników iseries 400 i administratorów poczty zaznajomionych z architekturą poczty elektronicznej i strukturą wiadomości na serwerze iseries. Poniższe zadania są jednocześnie odsyłaczami do instrukcji ich wykonania: Konfigurowanie połączenia modemowego dla poczty elektronicznej Ręczne tworzenie profilu połączenia modemowego. Konfigurowanie Kreatora połączeń modemowych ISP Kreator konfiguracji profilu połączenia modemowego. Wysyłanie i pobieranie poczty elektronicznej przez ISP Wysyłanie i pobieranie poczty w zadaniach wsadowych według harmonogramu. Działanie jako serwer poczty ISP Umożliwienie zdalnym serwerom dodzwaniania i pobierania poczty przechowanej przez dostawcę ISP. Usuwanie użytkowników poczty elektronicznej POP Jak w Operations Naigator usuwać użytkowników poczty elektronicznej POP. Zapobieganie podziałowi dużych wiadomości pocztowych Jakie parametry należy ustawić, aby zapobiegać podziałowi dużych wiadomości. Obsługa powiadomienia o statusie dostarczenia Jeśli użytkownicy mają otrzymywać wiadomości o statusie dostarczenia ich wysłanej poczty, należy włączyć obsługę powiadomienia o statusie dostarczenia. Obsługa w jednym systemie serwera Domino i SMTP Wydajność serwera SMTP Zarządzanie zajętością serwera SMTP. Ochrona poczty Ochrona środowiska poczty elektronicznej serwera iseries. Konfigurowanie połączenia modemowego dla poczty elektronicznej Aby ręcznie utworzyć profil połączenia modemowego, wykonaj następujące czynności: 1. W Operations Naigator rozwiń serwer iseries 400->Sieć->Remote Access Serices. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Profile połączenia odbiorcy i wybierz Nowy profil. 3. Wybierz PPP jako Rodzaj protokołu. 4. Wybierz Linia komutowana jako Typ połączenia. 5. Rozwiń Konfiguracja TCP/IP i wybierz Połączenia. 6. Rozwiń Serwery > TCP/IP. 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy SMTP i wybierz Właściwości. Poczta elektroniczna 13

20 8. Kliknij zakładkę Program planujący. Zaznacz pole wyboru Uruchom program planujący podczas uruchamiania SMTP i podaj utworzony profil połączenia. 9. Kliknij stronę ETRN i zaznacz pole wyboru Obsługa ETRN (Pobieranie poczty przez połączenie modemowe). Kliknij Dodaj, aby określić nazwę domeny dla adresu zewnętrznego serwera dostawcy ISP. 10. Uaktywnij firewall i wskaż zewnętrzny serwer poczty dostawcy ISP. 11. Wykonuj polecenia kreatora, aby skonfigurować nowe połączenie modemowe do dostawcy usług internetowych. Konfigurowanie Kreatora połączeń modemowych ISP Zanim możliwe będzie korzystanie z funkcji programu planującego SMTP do wysyłania większych porcji poczty poprzez ISP (dostawcę usług internetowych), należy skonfigurować profil połączenia modemowego w celu dostępu do aplikacji serwera. Czynność tę wykonuje Kreator połączeń modemowych ISP. Jeśli nie masz obsługi AT&T Global Network, przeczytaj sekcję Ręczne konfigurowanie połączenia modemowego. Kreator połączeń dostarcza adresy IP serwerów poczty (SMTP i POP), przypisane im nazwy domen, nazwy kont i hasła. Aby uruchomić kreatora i skonfigurować program planujący SMTP, wykonaj następujące czynności: 1. W Operations Naigator rozwiń serwer iseries 400 > Sieć > Remote Access Serices. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Profile połączenia nadawcy i wybierz Nowe połączenie telefoniczne z siecią AT&T Global Network. 3. Na panelu powitalnym kliknij Dalej, aby wystartować. 4. Na panelu Typ aplikacji wybierz Aplikacji wymiany poczty i kliknij Dalej. 5. Wykonuj polecenia kreatora, aby skonfigurować nowe połączenie telefoniczne AT&T Global Network. Po skonfigurowaniu połączenia modemowego można wysyłać pocztę poprzez dostawcę ISP. Wysyłanie i pobieranie poczty elektronicznej przez ISP Jeśli firma nie chce wydawać pieniędzy na drogie łącze dzierżawione, może skorzystać z oferowanej przez iseries 400 metody wysyłania i odbierania firmowej poczty w zadaniach wsadowych, wykonywanych według harmonogramu, do dostawcy usług internetowych (ISP). Konfigurowanie połączenia zostało opisane w sekcji Konfigurowanie Kreatora połączeń modemowych ISP. Następnie za pomocą programu planującego SMTP można ustawić częstotliwość połączeń serwera iseries 400 z dostawcą usług internetowych i wysyłania firmowej poczty elektronicznej. Aby ustawić program planujący do wysyłania poczty do dostawcy ISP, wykonaj następujące czynności: 1. W Operations Naigator rozwiń serwer iseries 400 > Sieć > Serwery > TCP/IP. 2. Kliknij dwukrotnie SMTP. Pojawi się okno dialogowe Właściwości SMTP. 3. Kliknij zakładkę Program planujący. 4. Zaznacz pole wyboru Uruchom program planujący podczas uruchamiania SMTP. 5. Wybierz Profil połączenia PPP, który skonfigurowałeś za pomocą kreatora połączeń modemowych AT&T Global Network, lub wybierz ręcznie skonfigurowany Profil połączenia PPP. 6. Ustaw w minutach Częstotliwość transferu poczty, z jaką SMTP będzie dostarczał pocztę z kolejki. 7. Jeśli ISP nie należy do AT&T Global Network, zaznacz pole wyboru Wyślij ETRN podczas łączenia z serwerem zdalnym. 8. Wprowadź Adres IP serwera dla serwera poczty przychodzącej w sieci dostawcy ISP i wprowadź Zarejestrowaną domenę.hosta dostawcy ISP, dla którego serwer SMTP wyśle ETRN. 9. Kliknij OK. 14 iseries: Poczta elektroniczna

iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP

iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. iseries FTP iseries FTP Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści FTP...................................... 1 Co nowego w wersji V5R1..............................

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

iseries Zarządzanie certyfikatami cyfrowymi

iseries Zarządzanie certyfikatami cyfrowymi iseries Zarządzanie certyfikatami cyfrowymi iseries Zarządzanie certyfikatami cyfrowymi ii iseries: Zarządzanie certyfikatami cyfrowymi Spis treści Część 1. Zarządzanie certyfikatami cyfrowymi.................

Bardziej szczegółowo

Serwery druku HP Jetdirect Przewodnik administratora (oprogramowanie sprzętowe V.38)

Serwery druku HP Jetdirect Przewodnik administratora (oprogramowanie sprzętowe V.38) Serwery druku HP Jetdirect Przewodnik administratora (oprogramowanie sprzętowe V.38) 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Zabroniona jest reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie bez

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ERserver. iseries. Protokół SSL (Secure Sockets Layer)

ERserver. iseries. Protokół SSL (Secure Sockets Layer) ERserver iseries Protokół SSL (Secure Sockets Layer) ERserver iseries Protokół SSL (Secure Sockets Layer) Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2002. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam Nowa generacja technologii NOD32 Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję niniejszego dokumentu ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1. Dostęp do konsoli zarządzania... 6 2. Strona główna panelu konfiguracyjnego... 8 2.1 Przegląd urządzenia... 8 2.1.1. Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008

Podręcznik użytkownika. Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe... 4 2. Instalacja...5 2.1 Instalacja typowa...

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1 Dostęp do konsoli zarządzania... 4 2 Strona główna... 6 2.1. Przegląd urządzenia... 6 2.1.1. Przeglądanie i podłączenie do nadającej

Bardziej szczegółowo

fon High-Performance ISDN by...

fon High-Performance ISDN by... web faks data fon vox High-Performance ISDN by... FRITZ! Niniejsza dokumentacja oraz zawarte w pakiecie oprogramowanie podlega ochronie prawnej na mocy praw autorskich. Przedmiotem umowy licencyjnej jest

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5 Dotyczy programów Symantec Network Access Control i Symantec Network Access Control Starter Edition Podręcznik wprowadzający programu

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

IBM Network Station Manager Instalowanie i używanie listopad 1998

IBM Network Station Manager Instalowanie i używanie listopad 1998 IBM Network Station IBM Network Station Manager Instalowanie i używanie listopad 1998 Najnowsza wersja książki znajduje się pod adresem http://www.ibm.com/nc/pubs SC85-0006-02 IBM Network Station IBM

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik administratora

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik administratora IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik administratora IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Komputer osobisty IBM. Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze

Komputer osobisty IBM. Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze Komputer osobisty IBM Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze Komputer osobisty IBM Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze Uwaga Przed wykorzystaniem informacji

Bardziej szczegółowo