The Role of the Technical Advisor (TA) by Chris Ecob Rola Doradcy Technicznego (TA) Chris Ecob

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "The Role of the Technical Advisor (TA) by Chris Ecob Rola Doradcy Technicznego (TA) Chris Ecob"

Transkrypt

1 The Role of the Technical Advisor (TA) by Chris Ecob Rola Doradcy Technicznego (TA) Chris Ecob PPP Conference, Krakow 9 December 2005 Konferencja PPP, Kraków 9 grudnia 2005

2 Agenda - Program Mott MacDonald Experience - Doświadczenie Mott MacDonald Roles of TA in Procurement of PFI Projects - Role Doradcy Technicznego w projektach PFI Public Sector Advisor - Doradca Sektora Publicznego Funders TA - Sponsorzy TA Construction Monitor - Kontrola budowy Independent Tester/Certifier - NiezaleŜny Tester/Jednostka certyfikująca Operational Monitor - Kontrola eksploatacji Principal Issues - Główne zagadnienia Critical Success Factors - Czynniki decydujące o sukcesie

3 Mott MacDonald Limited staff, operating in 100 countries pracowników w 100 krajach Engineering, cost consultancy, project management, management consultancy - Doradztwo inŝynieryjne, kosztowe, zarządzanie projektami, doradztwo w zarządzaniu Infrastructure development - Rozwój infrastruktury Accommodation, water, transport, energy, health, education, defence and waste - Budownictwo, woda, transport, energia, ochrona zdrowia, edukacja, obrona oraz gospodarka odpadami Strong European operations - Dobrze rozwinięta działalność w Europie Company in Poland 3 Oddziały w Polsce

4 PFI/PPP Experience - Doświadczenie w projektach PFI/PPP TA Advisor of the Year (PPF Awards 2005) - Doradca Techniczny roku (Nagroda PPF w 2005) Public Sector Advisor of the Year (2005) - Doradca Roku Sektora Publicznego (2005) >130 projects - ponad 130 projektów 80 signed projects - 80 podpisanych umów Hospitals, schools, courts, prisons, defence, roads, waste - Szpitale, szkoły, sądy, więzienia, obiekty obronne, drogi, gospodarka odpadami Home Office Relocation, STEPS, Colchester Garrison, Leeds Hospital - Przeniesienie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, STEPS, Garnizon Colchester, Szpital w Leeds Public sector, Private sector, Funders, IC - Sektor publiczny, Sektor prywatny, Sponsorzy, IC

5 Roles of the TA - Rola Doradcy Technicznego Public Sector Advisor - Doradca Sektora Publicznego Funders TA - Sponsorzy TA Construction monitor - Monitoring budowy Independent Tester/Certifier - NiezaleŜny Tester/Jednostka certyfikująca Operational monitor - Kontrola eskploatacji

6 Roles of the TA - Role Doradcy Technicznego Public Sector Advisor - Doradca Sektora Publicznego - Project Manager - Zarządzający Projektem - Lead Advisor - Główny Doradca - Technical advisor - engineering discipline - inŝynieria Doradca Techniczny - architecture - architektura - facilities management - zarządzanie obiektami - cost consulting - doradztwo kosztorysowe - specialist disciplines - specjalistyka

7 Roles of the TA - Role Doradcy Technicznego Public Sector Advisor - Doradca Sektora Publicznego - Services Offered - Oferowane usługi Market appreciation - Ocena rynku Business case preparation/approval - Przygotowanie/zatwierdzenie inwestycji Public sector comparator - Porównanie sektora publicznego Procurement Process - Procedury przetargowe Risk identification register - Rejestr Identyfikacji Ryzyk OJEU preparation - Przygotowanie OJEU (Official Journal of European Union) Output specification - Specyfikacja wyników Performance measurement system - System Oceny Wykonania Payment mechanism - Mechanizm płatnosci Bid evaluation methodology - Metodologia oceny ofert Contract negotiation - Negocjacje umowy

8 Funders TA - Sponsorzy TA Stakeholder competencies - Kompetencje udziałowców Contract review - Przegląd kontraktu Project management system - System zarządzania projektem Design review - Przegląd projektu Costs and finance (benchmarking) - Koszty i finanse (analiza porównawcza) Construction programme - Program budowy Operational review (scenario testing of payment mechanism (financial model)) - Ocena eksploatacji (harmonogram testowania mechanizmów płatności (model finansowy)) Project risk matrix - Matryca ryzyk projektu

9 Construction Monitor (for funders) - Kontrola Budowy (dla sponsorów) Loan draw-downs - Ciągnienia poŝyczek Monitor progress vs. Programme - Kontrola postępu robót a Program Advise funder of increased technical risks - Doradztwo sponsorowi w sprawie zwiększonego ryzyka technicznego Monitor and advise funder of variations - Kontrola i doradztwo sponsorowi w sprawie zmian Monitor Quality Assurance system on regular basis - Regularne monitorowanie Systemu Kontroli Jakości

10 Independent Certifier/Tester (for Public Sector/Project Company) - NiezaleŜna Jednostka Certyfikująca/Tester (dla Sektora Publicznego/Firmy Projektowej) Issue practical completion certificates - partial Wydawanie certyfikatów końcowych - częściowe - sector - sektor - phase - etap - final - końcowy Monitor construction by regular inspection - Kontrola budowy poprzez regularne inspekcje Audits of design and construction quality plans - Audyty planów jakośći projektowych i konstrukcyjnych Room check design compliance - Kontrola zgodności projektu Commissioning checking of Mechanical & Electrical systems - Kontrola systemów Mechanicznych i Elektrycznych Monitoring of snagging process - Monitorowanie procesu

11 Operational Monitor - Kontrola Eksploatacji Comment on management of FM contract - Komentarz dotyczący zarządzania kontraktem FM Comment on major commissioning tasks - Komentarz dotyczący zlecania głównych zadań Analyse instance of performance failure - Analiza przypadków błędów Monitoring actual vs. budgeted expenditure - Kontrola wydatków faktycznych w stosunku do przewidywanych Comment on life cycle cost management - Komentarz dotyczący zarządzania kosztamiŝywotności Review of life cycle programme - Przegląd harmonogramu projektu Analysis of performance failure - Analiza błędów

12 Principle Issues - Główne zagadnienia Detailed design development sign off - Przygotowanie szczegółowego projektu zakończenie/zatwierdzenie Stakeholder consultation variation - Konsultacje z udziałowcami - zmiany Completion criteria contractually sound - Kryteria zakończenia - logiczne w oparciu o kontrakt Budget constraints project team - Ograniczenia budŝetowe - zespół projektu Change of Law - Zmiana Prawa Project Co/Main Contractor/Sub- Contractor issues - Sprawy Firmy Projektowej/Głównego Wykonawcy/Podwykonawców

13 Principle Issues - Główne zagadnienia Interpretation of completion criteria - Interpretacja kryteriów zakończenia Interim services/staff transfers - Usługi przejściowe/transfer personelu Transitions/retained estate - Przeniesienia/stan zatrzymania Progress of existing work - Postęp robót Workmanship - Personel Technology redundancy - Ograniczenia technologii

14 Critical Success Factors - Czynniki decydujące o sukcesie Day to day relationship between Public and Private Sector - Codzienna wspópraca pomiędzy Sektorem Publicznym i Prywatnym Commercial appreciation with technical experience Ocena komercyjna połączona z doświadczeniem technicznym Stakeholder relationships and feedback Relacje pomiędzy udziałowcami i wymiana informacji Business case that can be translated into a project - Inwestycja, która moŝe być przekształcona w projekt Standardisation of documentation - Standaryzacja dokumentacji Market awareness/interest - Zainteresowanie, znajomość rynku Robust public sector comparator fully costed reference project - Rozsądne porównanie sektora publicznego - projekt z pełnym kosztorysem

15

ryzyka bądź uzgodnienie określonego mechanizmu obejmującego zwrotu z inwestycji przez inwestorów prywatnych zaangażowanych

ryzyka bądź uzgodnienie określonego mechanizmu obejmującego zwrotu z inwestycji przez inwestorów prywatnych zaangażowanych zwrotu z inwestycji przez inwestorów prywatnych zaangażowanych w transakcję PPP. W tym celu należy opracować model finansowy, który umożliwia dokonanie oceny poszczególnych wariantów w różnych kategoriach,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do projektów PPP PPP Business Case Wnioski z doświadczeń przy zamówieniach międzynarodowych. John Seed Mott MacDonald Advisory Services

Przygotowanie do projektów PPP PPP Business Case Wnioski z doświadczeń przy zamówieniach międzynarodowych. John Seed Mott MacDonald Advisory Services Przygotowanie do projektów PPP PPP Business Case Wnioski z doświadczeń przy zamówieniach międzynarodowych John Seed Mott MacDonald Advisory Services Mott MacDonald Usługi finansowania infrastruktury Usługi

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody zarządzania projektami

Wybrane metody zarządzania projektami Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wybrane metody zarządzania projektami Krzysztof Kozłowicz Senior Manager, KPMG

Bardziej szczegółowo

Oryginalna Tablica Terminologii ITIL v 3. itsmf tłumaczenie podstawowe. itsmf tłumaczenie alternatywne. Acceptance Akceptacja Zatwierdzenie

Oryginalna Tablica Terminologii ITIL v 3. itsmf tłumaczenie podstawowe. itsmf tłumaczenie alternatywne. Acceptance Akceptacja Zatwierdzenie Oryginalna Tablica Terminologii ITIL v 3 itsmf tłumaczenie podstawowe itsmf tłumaczenie alternatywne Acceptance Akceptacja Zatwierdzenie Acceptance criteria Kryteria akceptacji Warunki zatwierdzenia Acceptance

Bardziej szczegółowo

Management Contracting. Management Contracting. Systemy realizacji inwestycji. Project execution systems available

Management Contracting. Management Contracting. Systemy realizacji inwestycji. Project execution systems available polish building sector report 371 opracowanie raportu Bovis Lend Lease report development Bovis Lend Lease Contracting Wśród wielu zagadnień nurtujących inwestora na etapie planowania inwestycji, oprócz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English. risk appetite. programme office. proximity (of risk) MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)

MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English. risk appetite. programme office. proximity (of risk) MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English) The following is an explanation of common terms used in the guide. It is drawn from the OGC PPM Common Glossary and includes terms that are relevant to MSP. Document titles are not included within the

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.12. s.5. Tygrys o dużych aspiracjach. Modernizacja Elektrowni Konin. Tiger with big aspirations

Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.12. s.5. Tygrys o dużych aspiracjach. Modernizacja Elektrowni Konin. Tiger with big aspirations Luty/February 2011 Budownictwo przemysłowe / Industrial building NR 17 Modernizacja Elektrowni Konin Modernization of the Power Plant in Konin s.12 Tygrys o dużych aspiracjach s.5 Tiger with big aspirations

Bardziej szczegółowo

Poza bilansem. Niebezpieczeństwa związane z projektami partnerstwa publiczno prywatnego w Europie Środkowo-Wschodniej

Poza bilansem. Niebezpieczeństwa związane z projektami partnerstwa publiczno prywatnego w Europie Środkowo-Wschodniej Poza bilansem Niebezpieczeństwa związane z projektami partnerstwa publiczno prywatnego w Europie Środkowo-Wschodniej Poniżej przedstawiamy streszczenie raportu Never mind the balance sheet: The dangers

Bardziej szczegółowo

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁ AW REGIONAL DE VELOPMENT AGENCY a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y 2 0 0 9 2 0 0 9 Misja Mission MISJA THE MISSION Misją Wrocławskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 RAPORT Z BADANIA Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Glossary of Terms Polish

PRINCE2 Glossary of Terms Polish Term Definition Translated Term Translated Definition accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that that

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Warszawa, Polska 18 listopada 2010 Warsztaty zorganizowane w ramach projektu pt: Najbardziej efektywne technologie wykorzystania gazu składowiskowego:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2014 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014 / ANNUAL REPORT 2014 3 RAPORT ZARZĄDCZY / MANAGEMENT REPORT ON THE COMPANY S OPERATION

Bardziej szczegółowo

CSQ Certyfikacja Systemów Zarządzania. CSQ Management Systems Certification

CSQ Certyfikacja Systemów Zarządzania. CSQ Management Systems Certification CSQ Certyfikacja Systemów Zarządzania CSQ Management Systems Certification CSQ Certyfikacja Systemów Zarządzania C SQ jest schematem certyfikacji zarządzanym przez IMQ. IMQ jest jednostką certyfikującą

Bardziej szczegółowo

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre Spis Treści Table of Contents 6 4 Działalność Grupy Activity of the Group Strategia Biznesowa Business

Bardziej szczegółowo

GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS

GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS 1 Glosariusz został opracowany przez Zespół do spraw ujednolicenia terminologii dotyczącej kontroli i audytu w administracji publicznej, w następującym składzie: The Glossary has been prepared by the Team

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w świetle doświadczeń międzynarodowych oraz strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w świetle doświadczeń międzynarodowych oraz strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 INSTYTUT SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w świetle doświadczeń międzynarodowych oraz strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 Warszawa 2012 Projekt okładki Mariusz Luterek

Bardziej szczegółowo

FLANDRIA DO POLSKI FLANDERS TO POLAND

FLANDRIA DO POLSKI FLANDERS TO POLAND FLANDERS NORTHERN REGION OF BELGIUM TRADE MISSION WASTE MANAGEMENT AND SOIL REMEDIATION TO POLAND 5-8 NOVEMBER 2013/5-8 LISTOPADA 2013 FLANDRIA PÓŁNOCNY REGION BELGII MISJA HANDLOWA FIRM FLAMANDZKICH SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres 26 28 30 48 62 75 Zielona Geograficzne Budynki idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC Ecological inwestycji GTC office approach A geographically buildings diversified portfolio Centra Domy Dane handlowe GTC

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Poznań, lipiec 2012 roku

Poznań, lipiec 2012 roku RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ Ewaluacja wpływu projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WD dot. infrastruktury społecznej w zakresie Priorytetu 7 Edukacja" i Priorytetu 8 Zdrowie" na poprawę warunków

Bardziej szczegółowo