NORMY JAKOŚCIOWE ISO 9001, i W TRANSPORCIE KOLEJOWYM. mgr inż. Wojciech Rzepka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NORMY JAKOŚCIOWE ISO 9001, 17025 i 14001 W TRANSPORCIE KOLEJOWYM. mgr inż. Wojciech Rzepka"

Transkrypt

1 NORMY JAKOŚCIOWE ISO 9001, i W TRANSPORCIE KOLEJOWYM mgr inż. Wojciech Rzepka

2 Ciągły dylemat Normy jakościowe w kolejnictwie Dobrowolność czy przymus??? 2

3 Normy dawniej dziś Umowy międzynarodowe COTIF, AGC, AGTC TSI Regulacje europejskie UIC, RIV, RIC, EN Przepisy narodowe (z umowami o wzajemnym uznawaniu lub bez tych umów) Normy Europejskie Przepisy narodowe (z umowami o wzajemnym uznawaniu lub bez tych umów) 3

4 Obszar porządkowany i ujednolicane postępowanie Umieszczanie wyrobów na rynku Certyfikacja Zarządzanie Ochrona środowiska Badania 4

5 Umieszczanie wyrobów na rynku (do eksploatacji) Certyfikacja wyrobów Zarządzanie Ochrona środowiska Badania 5

6 Zarządzanie PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania 6

7 Ochrona środowiska PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania 7

8 Badania PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących 8

9 Certyfikacja PN EN 45011:2000 Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów 9

10 Droga przez mękę??? Akceptacja IRIS Standard IRIS Certyfikacja EN ISO EN ISO 9001 Zarządzanie produkcją i produkcja EN ISO EN ISO

11 EN ISO 9001 a wymagania IRIS General requirements Improvement Analysis of data Documentation requirements Knowledge management Control of nonconforming processes Management of multisites projects 80 Control of nonconforming products 70 Management commitment Monitoring and measurement General to measurement, analysis and improvement Control of monitoring and measuring devices RAMS / LCC Customer focus Quality policy Planning Responsibility, authority and communication Commissioning / Customer service Management review Production and service provision Provision of resources Purchasing Human resources Configuration management Infrastructure Design and development Project management Tender management Work environment Planning of product realization Customer related processes Wymagania EN ISO 9001 Min. wymagania IRIS Maks. wymagania IRIS 11

12 Umieszczanie wyrobów na rynku Badania Certyfikacja Interoperacyjność i bezpieczeństwo 12

13 Certyfikacja Moduły oceny zgodności 13

14 Moduły oceny zgodności nawiązujące do systemu zarządzania jakością Ocena składników interoperacyjności: Moduł H1 ocena pełnego systemu zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001:2009) Moduł H2 ocena pełnego systemu zarządzania jakością wraz z oceną projektu (PN-EN ISO 9001:2009) Moduł B badanie typu (PN-EN ISO/IEC 17025:2005, PN-EN ISO 14001:2005) Moduł D ocena systemu zarządzania jakością produkcji (PN-EN ISO 9001:2009) 14

15 Moduły oceny zgodności nawiązujące do systemu zarządzania jakością Ocena podsystemów: Moduł SH2 ocena pełnego systemu zarządzania jakością wraz z oceną projektu (PN-EN ISO 9001:2009) Moduł SB badanie typu (PN-EN ISO/IEC 17025:2005, PN-EN ISO 14001:2005) Moduł SD ocena systemu zarządzania jakością produkcji (PN-EN ISO 9001:2009) 15

16 Obszary stosowania norm jakościowych Zarządzanie dowolnymi procesami (PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005) Umieszczanie wyrobów na rynku (PN-EN ISO 45011:2000, PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-EN ISO/IEC 17025:2005) Badania (PN-EN ISO/IEC 17025:2005) Eksploatacja (PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005) 16

17 Przykładowe procesy zarządzania Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie produkcją Zarządzanie promocją i reklamą Zarządzanie infrastrukturą kolejową, np. modernizacją, budową, utrzymaniem, usługami (np. przewóz osób i towarów, udostępnianie infrastruktury kolejowej) itp. 17

18 Identyfikacja działań, wyrobów i usług Sytuacje, w których organizacja może wpływać na środowisko: Eksploatacja wyrobów Likwidacja wyrobów Serwis wyrobów 18

19 Oddziaływanie wyrobów na: Powietrze Wodę Ziemię Krajobraz Obciążenie odpadami Uwalnianie energii (pole elektromagnetyczne, drgania, hałas, ciepło itp.) 19

20 Istotne elementy środowiskowe Ochrona powietrza, wód i gleby Ochrona przyrody Odpady Transport Działalność inwestycyjna Warunki pracy 20

21 Podstawowe wymaganie normy ISO 14001:2005 zgodność z wymaganiami prawnymi Realizacja poprzez: Stosowne zobowiązanie w polityce środowiskowej, identyfikację, ustanowienie dostępu oraz rozumienie wymagań prawnych i innych Okresową ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi 21

22 Zasady warte zapamiętania Ocena systemu zarządzania jakością dla projektowania i/lub produkcji składnika interoperacyjności Formalnie certyfikat zgodności systemu zarządzania z normą ISO 9001 jest dobrowolny, jednakże certyfikat taki wydany przez jednostkę akredytowaną będzie brany pod uwagę przez jednostkę notyfikowaną podczas oceny zgodności, a zakres oceny będzie odpowiednio dostosowany lub nie będzie jej wcale. Jeżeli wymagania TSI i ISO pokrywają się, to ISO 9001 może zostać użyta jako modelowa przy planowaniu oceny. 22

23 Zasady warte zapamiętania Ocena systemu zarządzania jakością dla projektowania i/lub produkcji podsystemu W przypadku stosowania modułów SB i SH1 (które wymagają posiadania systemu zarządzania jakością) jednostka kontraktowa musi mieć taki system dla projektowania i/lub produkcji, instalacji i badań finalnych podsystemu. Oznacza to, że wszyscy zaangażowani w projektowanie, produkcję, montaż/instalację i badania muszą mieć wdrożony system zarządzania jakością (np. zarządca infrastruktury i producent jeżeli są zaangażowani w ten sam podsystem). 23

24 Dziękuję za uwagę 24