Warszawa, dnia r. Komenda Rejonowa Policji W Warszawie Ul

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia.. 2012 r. Komenda Rejonowa Policji W Warszawie Ul... ..."

Transkrypt

1 Warszawa, dnia r. Komenda Rejonowa Policji W Warszawie Ul... Z a w i a d a m i a j ą c y :... (proszę wskazać swoje imię i nazwisko oraz adres zameldowania, tel. kontaktowy) adres do doręczeń:..... (wskazać, gdy jest inny niż adres zameldowania) Osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa: Marcin Plichta, Katarzyna Plichta, Maria Teresa Sobkowiak członkowie zarządu Amber Gold Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/spółka akcyjna* 1 z siedzibą w.przy ul..., NIP., REGON., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (proszę spisać wykropkowane dane ze swojej umowy, albowiem w KRS figuruje aż 6 spółek Amber Gold 1 SA, 5 sp. z o.o. na czele których na przemian z żoną jako prezes zarządu figuruje Marcin Plichta) Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa Informuję o popełnieniu przez ww. członków zarządu Amber Gold (pełna nazwa spółki) przestępstwa oszustwa poprzez niekorzystnego rozporządzenie mieniem (art k.k) oraz przestępstwa przywłaszczenia (art. 284 kk). Wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania w niniejszej sprawie. Uzasadnienie W dniu. w Warszawie w lokalu spółki Amber Gold usytuowanym przy ul... zawarłem/am umowę depozytu towarowego..(wskazać jakiego np. 1 *niewłaściwe skreślić

2 Twoja Lokata w złoto, Medalowa Lokata w złoto). W ramach ww. umowy miałem/am do dnia.wpłacić do Amber Gold kwotę w wysokości na okres..miesięcy, zaś Amber Gold, reprezentowany przez ww. członków zarządu zdeklarował się, iż po wygaśnięciu lokaty wypłaci kapitał w 100% wysokości powiększony o spodziewane zyski, o których mowa w załączonej wraz z niniejszym zawiadomieniem umowie. Dowód: kopia umowy pomiędzy Amber Gold, a Zawiadamiającym, Regulamin produktu, OWU Ogólne Warunki Umowy W dniu. w gotówce w kasie ww. oddziału Amber Gold/ za pośrednictwem przelewu bankowego* dokonałem/am wpłaty kwoty w wysokości.zł (słownie: ) Dowód: potwierdzenie wpłaty ww. kwoty na rzecz Amber Gold Umowa została zawarta na okres od dnia do dnia Po zakończeniu umowy Amber Gold miała zwrócić na mój rachunek bankowy wpłacony kapitał w 100% powiększony o umówione zyski. Lokata wygasła w dniu, zaś po dzień dzisiejszy Amber Gold pomimo moich licznych interwencji w tej sprawie (wezwań do zapłaty itp.) nie dokonało zwrotu wpłaconej na ich rzecz kwoty wraz z ewentualnymi zyskami. Usługi zostały wykonane przez spółkę Amber Gold w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej i wykonywanych inwestycji, na czele której stali ww. członkowie zarządu. Mimo upływu terminów płatności z wypłat poszczególnych lokat Amber Gold nie dokonała ich zwrotu, pomimo uprzednich zapewnień np. zamieszczanych na swoich stronach internetowych: Informacja z dnia Już od dzisiaj jest dostępny nowy produkt w ofercie Amber Gold: Twoja Lokata w Złoto posiadająca oprocentowanie 10% w skali roku, z okresem trwania lokaty od 1 do 12 miesięcy, która wychodzi naprzeciw potrzebom Klientów, którzy chcą mieć dostęp do 100% zainwestowanego kapitału w każdej chwili, bez żadnych dodatkowych opłat. Ten maksymalny dostęp to zapewnienie Klientom możliwości zerwania lokaty w każdej chwili jej trwania, zwrotu 100% zainwestowanych środków bez żadnych dodatkowych opłat manipulacyjnych, a co więcej zainwestowany kapitał zostanie powiększony o 50% wartości wypracowanych odsetek na dzień rozwiązania umowy. Tak jak pozostałe produkty Amber Gold, tak i nowa Twoja Lokata w Złoto to ulokowanie kapitału w kruszcu, który jest fizycznie przechowywany. Certyfikaty z mennicy, która wyprodukowała złoto, potwierdzają czystość oraz jakość metalu szlachetnego. Nowa lokata wyklucza dodatkowo ryzyko wahań kursowych, gdyż cena zakupu i sprzedaży złota jest z góry ustalona. Nowa Twoja Lokata w Złoto to maksymalne bezpieczeństwo 100% zainwestowanych środków w pełni dostępnych w każdej chwili zapewniająca pewny, maksymalnie elastyczny sposób na lokowanie oszczędności.

3 Lokatę Twoja Lokata w Złoto można założyć: w każdej placówce Amber Gold w całej Polsce, których pełna lista znajduje się na stronie za pośrednictwem strony internetowej: wypełniając formularz kontaktowy dzwoniąc do Call Center Amber Gold pod numer lub od poniedziałku do piątku od 7:00 do 22:00, sobota od 9:00 do 17:00 twoja_lokata_w_zloto_amber_gold Dowód: Wezwanie do zapłaty z dnia roku wraz z potwierdzeniem jego nadania listem poleconym. Pomimo kierowanych wezwań do zapłaty, spółka AMBER GOLD reprezentowana przez ww. osoby nie uregulowała swoich zobowiązań względem mojej osoby i w następstwie czego bezprawnie dokonała przywłaszczenia pieniędzy jej powierzonych. Bezspornym jest, iż członkowie zarządu Amber Gold wprowadzili mnie w błąd już w momencie zawierania z nimi umowy, albowiem otrzymane ode mnie pieniądze w ogóle nie wpłacali na zakup złota, tylko w rzeczywistości spółka przeznaczała je na inne cele. Powyższe okoliczności, a także wysokość zadłużenia na kwotę.., uzasadniają przekonanie, że zarząd spółki Amber Gold świadomie działał na szkodę Zawiadamiającego, ponieważ oferując produkty w postaci rozmaitego rodzaju lokat, w szczególności lokat w złoto przekonywali w ogólnopolskich kampaniach reklamowych, zawieranych z nimi umowach, czy OWU iż zapewniają swoim Klientom, w tym i mnie jako Zawiadamiającemu możliwości zerwania lokaty w każdej chwili jej trwania, zwrotu 100% zainwestowanych środków bez żadnych dodatkowych opłat manipulacyjnych, a co więcej zainwestowany kapitał zostanie powiększony o 50% wartości wypracowanych odsetek na dzień rozwiązania umowy mając pełną wiedzę, iż nie będzie miał środków finansowych na ww. wypłatę, albowiem żadnych inwestycji w złoto nie było, zaś wszystkie wpłacane przez klientów Amber Gold pieniądze przeznaczane były przez spółkę na inne cele np. na wynagrodzenia dla prezesów spółek. Okoliczności przedstawione w niniejszym zawiadomieniu uprawdopodobniają fakt dokonania na szkodę Zawiadamiającego przestępstwa wskazanego w art. 286 Kodeksu karnego oraz przywłaszczenia, wobec czego Zawiadamiający wnosi o wszczęcie postępowania w niniejszej sprawie. Właściwość miejscowa jest uzasadniona faktem, iż umowa pomiędzy Zawiadamiającym, a spółką Amber Gold była zawarta w formie pisemnej przy ul.. w Warszawie.

4 Na wypadek skierowania aktu oskarżenia przeciwko ww. osobom, proszę o zobowiązanie w nim ww. sprawców do naprawienia wyrządzonej mi szkody w całości.. Imię i nazwisko Załączniki: wymienione w piśmie Informacja dla korzystających z wzoru zawiadomienia o sposobach jego złożenia Zawiadomienie możesz złożyć ustnie lub w formie pisemnej w każdym komisariacie policji, delegaturach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub prokuraturach rejonowych lub okręgowych Zawiadomienie można wysłać na adres mailowy: lub Ale bezpieczniej będzie uczynić to tradycyjną pocztą na adres: Prokuratura Okręgowa, ul. Wały Jagiellońskie 36, Gdańsk W zawiadomieniu proszę w szczególności wskazać; a) swoje imię i nazwisko, b) adres, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, c) data i miejsce zawarcia umowy, d) termin umowy, e) wskazanie czy okres trwania umowy upłynął lub kiedy upływa, f) na jaką kwotę umowa została zawarta, g) w jakich okolicznościach zapoznaliśmy się z ofertą Amber Gold, h) z jakiego powodu zdecydowaliśmy się na zawarcie umowy i jaki był to rodzaj umowy, i) informacja, z jakiego powodu składamy zawiadomienie i czego żądamy

5 A następnie dołączyć do niego kserokopię wszystkich dokumentów potwierdzających zawarcie umowy z Amber Gold. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z prokuraturą okręgową w Gdańsku. Pomoc uzyskasz pod numerem telefonu (58)

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora Warszawa, dnia 29.09.2010 r. (zmieniony w dniu 23.04.2014 r.) 1 1.

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA Warszawa, dnia 24.10.2008 r. (zmieniony w dniu 28.03.2013 r.) 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki

UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu w pomiędzy: Pożyczkobiorcą Panią/Panem Imię dowód osobisty adres zameldowania Nazwisko Ulica PESEL data urodzenia dzień, miesiąc, rok nr domu, nr mieszkania numer telefonu

Bardziej szczegółowo

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ]

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ] Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer Umowa o kredyt ("Umowa") zawarta pomiędzy Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}%

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% zawarta pomiędzy: 1. ARGENTUM CAPITAL Sp. zo.o. z siedzibą w Suwałkach ul. Mickiewicza 11 lok. 202; adres korespondencyjny Suwałki ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w Banku Pocztowym S.A. wrzesień 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów i Usług zawieranych przez Smay

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR:

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR: Zawarta/y poza lokalem Operatora/w siedzibie Operatora¹ w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23C, dnia. r., pomiędzy DOLSAT Sp. z o. o., NIP 769-207-34-08, REGON 100089445 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Część I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Mars Company Sp. z o.o.

Mars Company Sp. z o.o. Mars Company Sp. z o.o....twoja Pożyczka Na Dowolny Cel... Regulamin udzielania pożyczek pieniężnych przez Mars Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (POSTANOWIENIA WSTĘPNE)

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w zakresie: ochrony obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz tankowania pojazdów

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne... 4. 4 Rejestracja w serwisie... 5. Nadanie statusu Inwestora... 7. 7 Ograniczenia z korzystania z serwisu...

2 Postanowienia ogólne... 4. 4 Rejestracja w serwisie... 5. Nadanie statusu Inwestora... 7. 7 Ograniczenia z korzystania z serwisu... Spis treści 1 Definicje terminów użytych w Regulaminie... 2 2 Postanowienia ogólne... 4 3 Usługi świadczone za pomocą serwisu Pożycz.pl... 4 4 Rejestracja w serwisie... 5 Wstęp... 5 Utworzenie Konta Użytkownika

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA 1. DEFINICJE. 1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.

RAMOWA UMOWA 1. DEFINICJE. 1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm. RAMOWA UMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 21 sierpnia 2012 r. włącznie. Aktualny regulamin znajduje się tutaj.

Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 21 sierpnia 2012 r. włącznie. Aktualny regulamin znajduje się tutaj. Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 21 sierpnia 2012 r. włącznie. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Aktualny regulamin znajduje się tutaj. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR...

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR... RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR... zawarta w Sopocie w dniu... pomiędzy: Online Investments & Loans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo