Normalizacja i ocena jakości metali. Stale spawalne o podwyższonej wytrzymałości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Normalizacja i ocena jakości metali. Stale spawalne o podwyższonej wytrzymałości"

Transkrypt

1 Normalizacja i ocena jakości metali Stale spawalne o podwyższonej wytrzymałości 1

2 Spawalność - podstawowa własność niskostopowych stali spawalnych Spawalność jest właściwością technologiczną określającą zdolność materiału do uzyskania założonych właściwości mechanicznych po spawaniu. O przydatności do spawania elementu konstrukcji współdecydują trzy główne czynniki: spawalność metalurgiczna - charakteryzująca zachowanie się materiału podczas spawania i wpływu spawania na właściwości spawanego materiału i złącza, spawalność technologiczna, związana z technologią spawania i jej wpływem na właściwości złącza, spawalność konstrukcyjna, ujmująca znaczenie rozwiązania konstrukcyjnego elementu oraz wpływ grubości materiału na jakość i właściwości złącza 2

3 Spawalność metalurgiczna Skład chemiczny stali powinien być tak dobrany, aby ograniczyć zmiany struktury, występujące po spawaniu w SWC Należy uniemożliwić tworzenie się struktur hartowania o dużej twardości i małej plastyczności Określenie spawalności stali za pomocą składu chemicznego materiału rodzimego - za pomocą równoważnika węgla CE Mn C e = C + [%] Dla stali typu C-Mn 6 Mn Cr + Mo + V Ni + Cu CE IIW = C [%] Si Mn Cu Cr Ni Mo V P cm = C B,[%] CE - wskaźnik hartowności i spawalności stali. CE<0,45% Wysoka wartość CE - ryzyko pęknięć zimnych w SWC... CE IIW stosowany dla stali PW P cm wskazany dla stali niskostopowych ulepszonych cieplnie 3

4 Podział stali na grupy materiałowe wg ISO/TR Materiały o podobnych charakterystykach metalurgicznych i spawalniczych stanowią grupę materiałową Spawacz może spawać dowolny materiał podstawowy z danej grupy materiałowej, jeśli jest wymieniona w jego uprawnieniach 4

5 Podział stali na grupy materiałowe wg ISO/TR

6 Podział stali na grupy materiałowe wg ISO/TR

7 Podział stali spawalnych Stale o normalnej wytrzymałości (NW) - R e min = MPa Stale o podwyższonej wytrzymałości (PW) - R e min = MPa Stale o wysokiej wytrzymałości (WW) - R e min = MPa Stale o bardzo wysokiej wytrzymałości R e min > 690 MPa 7

8 Stale konstrukcyjne spawalne o podwyższonej wytrzymałości Dążenie do obniżenia masy konstrukcji przy zapewnieniu dobrej spawalności stali było przyczyną opracowania stali konstrukcyjnych, zwanych stalami o podwyższonej wytrzymałości (PW). Stale PW są definiowane jako stale o minimalnej granicy plastyczności powyżej 275 MPa oraz tak dobranym składzie chemicznym i procesie wytwarzania, aby charakteryzowały się zarówno dobrą wytrzymałością, odpornością na pękanie, ciągliwością oraz spawalnością. W stalach PW, przy zawartości węgla ograniczonej warunkiem dobrej spawalności, granica plastyczności może być zwiększona przez: umocnienie ferrytu rozpuszczonymi dodatkami stopowymi, umocnienie ferrytu drobnodyspersyjnymi węglikami, azotkami czy węglikoazotkami mikrododatków stopowych, silne rozdrobnienie ziarna ferrytu, obróbkę cieplną - normalizowanie lub ulepszanie cieplne. 8

9 Podział stali spawalnych PW ze względu na skład chemiczny i technologię wytwarzania stale PW typu C-Mn (normalizowane) stale PW mikrostopowe, C-Mn z dodatkami stopowymi V, Nb, Ti (normalizowane) Mechanizmy umocnienia stali: umocnienie roztworowe różnowęzłowe rozdrobnienie ziaren umocnienie wydzieleniowe zwiększenie zawartości perlitu w strukturze stali 9

10 Stale spawalne o podwyższonej wytrzymałości C-Mn Stale PW typu C-Mn zawierają zwiększoną zawartość manganu do 2,0%. Wyroby walcowane z tych stali dostarczane są w stanie wyżarzonym normalizująco lub walcowanym normalizująco. Mangan jest pierwiastkiem stosunkowo tanim i stąd powszechnie stosowanym jako dodatek stopowy, a jego oddziaływanie w stali polega na umacnianiu roztworowym ferrytu. Zawartość Mn w stalach spawalnych ponad 2% jest już szkodliwa ze względu na pogarszanie plastyczności stali 10

11 Stale spawalne o podwyższonej wytrzymałości C-Mn Stale o zwiększonej zawartości manganu do 1,5-2,0% R e = MPa Znak stali 09G2 15GA 18G2 %C %Mn %Si %Cu %Al inne % Ce max % max 1,20 0,15 max max V max. 0,1 0,44 0,12 1,80 0,40 0,30 0,02 Mo max. 0,1 max 1,00 0,20 max max V max. 0,1 0,45 0,18 1,50 0,55 0,30 0,02 Mo max. 0,1 max 1,00 0,20 max max N max. 0,09 0,48 0,20 1,50 0,55 0,30 0,02 Oznaczenia stali wg PN-86/H Przykład obecnego oznaczania stali tej klasy - S355J2G3 wg PN-EN 10025:

12 Stale spawalne PW mikrostopowe Stale niskostopowe o podwyższonej wytrzymałości NSPW zawierają 0,02 0,2% C, zwiększoną zawartość manganu do 2,0% oraz do 0,15% jednego lub kilku z następujących pierwiastków (mikrododatków): Nb, V, Ti i Al. Stale te zazwyczaj mają niski poziom zanieczyszczeń, a niska zawartość węgla zapewnia dobrą spawalność. Pierwiastki mikrostopowe wpływają na wielkość ziarna austenitu stali nagrzanej do walcowania, na przebieg rekrystalizacji podczas walcowania, przebieg przemiany γ α, oraz powodują umocnienie wydzieleniowe. 12

13 Stale spawalne PW mikrostopowe Stale typu C-Mn z mikrododatkami Nb, V, Ti, Zr w ilości < 0,1% Najważniejsze mechanizmy umocnienia: umocnienie wydzieleniowe rozdrobnienie ziarna σ pl = σo + k 1 d R e - do 460 MPa σ pl - naprężenie dolnej gr. plastyczności σ o -naprężenie tarcia wew. sieci Feα k - stała d - średnica ziarna Znak stali 15G2ANb 18G2AV %C %Mn %Si %Cu %Al inne % max 1,20 0,10 max max Nb 0,02-0,06 0,18 1,65 0,55 0,30 0,02 V max. 0,1 max 0,20 1,20 1,65 0,20 0,65 max 0,30 max 0,02 Ce max % 0,47 Mo max. 0,1 V 0,05-0,20 0,50 Oznaczenia stali wg PN-86/H Przykład obecnego oznaczania stali tej klasy - S355J2G3 wg PN-EN 10025:

14 Skład chemiczny i własności mechaniczne wyrobów walcowanych na gorąco ze spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym wg PN-EN :2007 Znak stali Maksymalne zawartości pierwiastków, % Min. własności mechaniczne 1) C Si Mn V Inne CE R eh R m A MPa MPa % S275N 0,18 0,40 0,5-1,5 0,05 0, S275NL 0,16 Nb S355N 0,20 0,50 0,9-1,6 0,05 0, S355NL 0,18 0,12 S420N Ti 0, S420NL 0,20 0,60 1,0-1,7 0,20 0,05 S460N 0, S460NL 1) wyroby o grubości 16 mm N stan dostawy, stale z określoną minimalną wartością pracy łamania w temperaturze -20 C L grupa jakościowa stali z określoną minimalną wartością pracy łamania w temperaturze -50 C, zawartość P 0,030% i S 0,025% dla stali typu N, oraz P 0,025% i S 0,020% dla stali typu NL 14

15 Stale spawalne o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości - zastosowanie Konstrukcje przybrzeżne rurociągi do przesyłania ropy naftowej i gazu ziemnego kadłuby okrętów zbiorniki ciśnieniowe ciężkie pojazdy i maszyny robocze Stale WW 15

16 Wymagania stawiane stalom spawalnym PW i WW Dobra spawalność (mała skłonność do tworzenia pęknięć zimnych) Wysoka wytrzymałość Ciągliwość materiału rodzimego i strefy wpływu ciepła złączy spawanych w niskich temperaturach Odporność na pękanie lamelarne (mała anizotropia właściwości mechanicznych) Odporność na pękanie pod wpływem środowiska ropy naftowej i gazu ziemnego (dla stali na rurociągi) 16

17 Kierunki rozwoju stali PW i WW Otrzymywanie stali o wysokiej czystości metalurgicznej Zastosowanie ciągłego odlewania stali Zastosowanie obróbki cieplno-plastycznej z przyśpieszonym chłodzeniem Modyfikacja składu chemicznego stali dla wykorzystania efektu utwardzenia wydzieleniowego 17

18 Otrzymywanie stali o wysokiej czystości metalurgicznej Etap oczyszczania Wstępne oczyszczanie surówki Proces konwertorowy Powtórne oczyszczanie surówki Zabiegi metalurgiczne usunięcie nadmiaru Si usunięcie nadmiaru P i S regulacja zawartości C usunięcie nadmiaru C usunięcie nadmiaru P odgazowanie odgazowanie próżniowe próżniowe kontrola kształtu wydzieleń 18

19 Otrzymywanie stali o wysokiej czystości metalurgicznej Uzyskiwane zawartości zanieczyszczeń w stali C = 8 ppm, P = 25 ppm, S = 3 ppm, N = 15 ppm, H = 1 ppm, O = 5 ppm 19

20 Ciągłe odlewanie stali Porównanie Ciągłe odlewanie stali Odlewanie do wlewnic i wstępne walcowanie Czasochłonność 0,5-1 godz godz. (dla uzyskania kęsów) Uzysk stali % % Oszczędność energii 0,25-0,5 1 Zatrudnienie 6-10 osób/zmianę osób/zmianę Oszczędność powierzchni produkcyjnej <0,33 1 Porównanie ciągłego odlewania stali z odlewaniem do wlewnic i wstępnym walcowaniem 20

21 Metody wytwarzania półwyrobów ze stali PW i WW Obróbka cieplno-plastyczna z przyśpieszonym chłodzeniem Ulepszanie cieplne Utwardzanie wydzieleniowe. 21

22 Stale spawalne PW po obróbce cieplno-plastycznej Drobnoziarnistą mikrostrukturę można uzyskać przez wyżarzanie normalizujące, ale dużo lepsze efekty uzyskuje się w wyniku zastosowania obróbki termoplastycznej przy wytwarzaniu wyrobów stalowych. Obróbka ta polega na regulowanym walcowaniu tj. kontrolowaniu poszczególnych gniotów oraz temperatury walcowania na gorąco w celu uzyskania drobnoziarnistej mikrostruktury bezpośrednio po obróbce plastycznej, dzięki czemu eliminuje się kosztowną obróbkę cieplną (normalizowanie). Regulowane walcowanie może być uzupełnione regulowanym chłodzeniem kształtującym końcową mikrostrukturę. Obróbka termo-plastyczna jest najbardziej efektywnym sposobem poprawy własności mechanicznych dzięki zmianie mikrostruktury. Może być stosowana do stali typu C-Mn oraz do stali z mikrododatkami. Istotną zaletą jest możliwość uzyskania wysokiej granicy plastyczności stali przy stosunkowo małej zawartości węgla, co znacznie poprawia spawalność stali. 22

23 Obróbka cieplno-plastyczna (TMCP) TMCP = CR + AC DQ - T TMCP (Thermo-Mechanical Controlled Process) - obróbka cieplno-plastyczna CR (Controlled Rolling) - kontrolowane walcowanie AC (Accelerated Cooling) - przyśpieszone chłodzenie DQ-T (Direct Quenching and Tempering) -bezpośrednie hartowanie z temperatury końca walcowania z odpuszczaniem 23

24 Kontrolowane walcowanie (CR) Kontrolowane walcowanie jest metodą polepszenia właściwości mechanicznych stali poprzez rozdrobnienie ziarna z zastosowaniem kontrolowania: temperatury podgrzewania wlewków, temperatury początku i końca walcowania, wielkości gniotów i odstępów czasowych pomiędzy nimi. 24

25 Kontrolowane walcowanie (CR) Walcowanie konwencjonalne Przyspieszone chłodzenie (woda) R - walcowanie wstępne F - walcowanie wykańczające Czas 25

26 Przyspieszone chłodzenie po walcowaniu (TMCP) Przyśpieszone chłodzenie po kontrolowanym walcowaniu powoduje wzrost wytrzymałości i ciągliwości stali przez: dalsze rozdrobnienie ziarna, umocnienie osnowy ferrytu, zwiększanie udziału perlitu i bainitu w strukturze 26

27 Skład chemiczny i własności mechaniczne wyrobów walcowanych na gorąco ze spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym wg PN-EN :2007 Znak stali Maksymalne zawartości pierwiastków, % Min. własności mechaniczne 1) C Si Mn V Inne CE R eh, R m, A, % MPa MPa S275M 0,13 0,50 1,50 0,08 0, S275ML S355M 0,14 0, S355ML 0,10 S420M 0, S420ML 0,16 0,60 1,70 0,12 S460M S460ML 0, ) wyroby o grubości 16 mm M stan dostawy, stale z określoną minimalną wartością pracy łamania w temperaturze -20 C L grupa jakościowa stali z określoną minimalną wartością pracy łamania w temperaturze -50 C, zawartość P 0,035% i S 0,030% dla stali typu M, oraz P 0,030% i S 0,025% dla stali typu ML 27

28 Stale TMCP Wielkość CR CR + AC udział perlitu, % Wielkość ziarna ferrytu wg ASTM HV ferrytu Wpływ przyśpieszonego chłodzenia po kontrolowanym walcowaniu na mikrostrukturę stali ferrytyczno-perlitycznej Gatunek R e KV Skład chemiczny, % wg API -20 C C Si Mn P max S Nb V Ti inne MPa J max X ,110 0,32 1, ,04 0, X65 HIC LC ,03 0,19 0,82 0,005 0,001 0, ,001B 0,3Ni X ,075 0,31 1,59 0,006 0,004 0, ,22 Mo 60ppm N Skład chemiczny i właściwości mechaniczne wybranych gatunków stali wg API na rurociągi ropy i gazu 28

29 Proces TMCP Accelerated Cooling (AC) Contorolled Rolling (CR) 29

30 Mikrostruktura stali TMCP 20オ m Wielkość ziarna 5オ m Walcowanie konwencjonalne TMCP Źródło: Tomoyuki Yokota Ferrite grain size refinement through γ - α transformation Technical Rapport, NKK Corp. (JFE group) 30

31 Czy jest możliwe dalsze rozdrobnienie ziaren w procesie TMCP? UFG - ultrafine grain steels 20 オ m 5 オ m 1 オ m Konwencjonalne walcowanie TMCP UFG Źródło: Tomoyuki Yokota Ferrite grain size refinement through γ - α transformation Technical Rapport, NKK Corp. (JFE group) 31

32 Stale spawalne PW ulepszone cieplnie Stale konstrukcyjne ulepszone cieplnie mają najwyższą wytrzymałość w grupie stali spawalnych (R e MPa) i są stosowane na konstrukcje przenoszące duże obciążenia zarówno w temperaturze pokojowej jak i obniżonej. Jednoczesne spełnienie wymogów wysokiej wytrzymałości i spawalności stali narzuca określone ograniczenia w składzie chemicznym, a zwłaszcza ograniczenia wartości równoważnika węgla CE. Stale te zawierają około 0,15% węgla, dodatki Mn, Mo, Ni, Cr i mikrododatki V, Zr i B. Stale ulepszane cieplnie mogą być hartowane bezpośrednio z temperatury końca walcowania lub nagrzewane ponownie do hartowania. Temperatury odpuszczania mieszczą się w granicach C. Po obróbce cieplnej stale mają mikrostrukturę sorbityczną, co zapewnia najwyższe własności wytrzymałościowe. Spawalność oraz plastyczność takich stali jest jednak niższa w porównaniu do stali otrzymanych w procesie termomechanicznym. 32

33 Stale spawalne wysokiej wytrzymałości ulepszane cieplnie Skład chemiczny: C <0,20%, Mn ~1,0%, Ni ~1,0%, Cr i Mo ~0,50% oraz dodatki Ti, V, B Struktura - martenzyt wysoko odpuszczony (niskowęglowy) Problemy spawalności obniżenie ciągliwości i wytrzymałości materiału w obszarze SWC skłonność do tworzenia pęknięć zimnych konieczność podgrzewania wstępnego przed spawaniem Gatunek R e Skład chemiczny, % C Si Mn P max S Cr Ni Mo inne MPa max T1 USA Cu-0,15-0,50 V-0,03-0,10 HY-80 USA HMN BCu Pol 690 0,11 0, ,15 0, ,60 1, ,030 0,030 0,40 0, ,70 1, ,40 0,60 B-0,002-0,006 Cu max -0,25 Vmax 0,03 Timax 0,02 Cu-0,25-0,40 V-0,03-0,08 B-0,002-0,005 33

34 Skład chemiczny i własności mechaniczne wyrobów walcowanych na gorąco ze stali spawalnych o podwyższonej granicy plastyczności w stanie ulepszonym cieplnie wg PN-EN :2007 Znak stali S460Q S460QL S460QL1 S500Q S500QL S500QL1 S550Q S550QL S550QL1 S620Q S620QL S620QL1 S690Q S690QL S690QL1 S890Q S890QL S890QL1 S960Q Maksymalne zawartości pierwiastków, % Min. własności mechaniczne 1) C Si Mn Inne R eh R m A MPa MPa % ,20 1,70 0,80 Cr; 1,50 Ni; 2,0 Mo; 0,70 Cu; 0,50 V; 0,12 Nb; 0,06 Ti; 0,05 Zr ; 0,15 N ; 0,015 B ; 0, S960QL 1) Wyroby w stanie ulepszonym cieplnie o grubości 3-50 mm. Minimalna praca łamania na próbkach poprzecznych dla grupy jakości bez symbolu L w temp. 0 C wynosi 30J, w temp -20 C 27J; dla grupy jakości z symbolem L w temp. 0 C 35J, w temp -20 C 30J, w temp -40 C 27J, dla grupy jakości L1 w temp. 0 C 40J, w temp -20 C 35J, w temp -40 C 30J, w temp -60 C 27J 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 Stale utwardzane wydzieleniowo Stale zawierają poniżej 0,07%C i 1,0-2,0 % Cu oraz dodatki Ni, Cr, Mo Obróbka cieplna blach: walcowanie na gorąco i starzenie normalizowane i starzenie przesycanie i starzenie Struktura: drobnoziarnisty ferryt z niewielkim udziałem perlitu + wydzielenia miedzi o wielkości 1-3 x10-12 m Gatunek R e Skład chemiczny, % C Si Mn P max S Cr Ni Mo inne MPa max HSLA- 80 USA 550 max 0,07 max 0,40 0,40 0,70 0,025 0,010 0,60 0,90 0,70 1,0 0,15 0,25 Cu 1,00-1,30 Nb 0,02-0,06 HT-80 Jap ,05 0,20 1,30 0,003 0,001-1,50 - Cu 1,10 Ti 0,015 Skład chemiczny i właściwości mechaniczne wybranych gatunków stali utwardzanych wydzieleniowo 39

40 Stale spawalne PW trudnordzewiejące Do grupy stali spawalnych o normalnej i podwyższonej wytrzymałości należą również stale konstrukcyjne trudnordzewiejące. Są to stale odporne na korozję atmosferyczną na powietrzu, na których w wyniku zawartości niewielkiej ilości określonych składników stopowych, wytwarza się przez dłuższe oddziaływanie atmosfery zwarta warstewka ochronna produktów korozji, skutecznie hamująca przebieg dalszego procesu rdzewienia stali. Konstrukcje wykonane z tych stali nie muszą być malowane w celu ochrony przed korozją atmosferyczną. Stale trudnordzewiejące zawierają dodatki stopowe Cu, P, Si, Cr. Fosfor w ilości co najmniej 0,1% najsilniej zwiększa odporność stali na korozję atmosferyczną jednak istotnie zmniejsza plastyczność i spawalność stali. Miedź jest najczęściej dodawanym pierwiastkiem do stali trudnordzewiejących do zawartości 0,3%. 40

41 Skład chemiczny i własności mechaniczne wyrobów walcowanych na gorąco ze stali konstrukcyjnych trudnordzewiejących wg PN-EN :2007 Znak stali Maksymalne zawartości pierwiastków, % Min. własności mechaniczne 1 C Si Mn P Cr Cu R eh, R m A MPa MPa % S235J0W S235J2W 0,13 0,40 0,2-0,6 0,04 0,4-0, S355J0WP 0,12 0,75 1,0 0,06-0,3- S355J2WP 015 1,25 0,25- S355J0W 0,04 0,55 S355J2G1W S355J2G2W 0,16 0,50 0,5- S355K2G1W 1,5 0,035 0, S355K2G2W 1 dla wyrobów o grubości 16 mm 41

42 Spawalność stali wysokiej wytrzymałości Zalety stali otrzymywanych w procesach TMPC i utwardzanych wydzieleniowo Zmniejszenie skłonności do pęknięć zimnych Eliminacja podgrzewania wstępnego blach przed spawaniem Możliwość spawania z dużymi energiami liniowymi (stale utwardzane wydzieleniowo) Wpływ zawartości węgla i równoważnika węgla na skłonność SWC do pęknięć zimnych. 1- strefa braku skłonności do pęknięć, 2 - strefa skłonności do pęknięć zależnie od warunków spawania, 3 - strefa dużej skłonności do pęknięć 42

Obróbka cieplna stali

Obróbka cieplna stali Obróbka cieplna stali Obróbka cieplna stopów: zabiegi cieplne, które mają na celu nadanie im pożądanych cech mechanicznych, fizycznych lub chemicznych przez zmianę struktury stopu. Podstawowe etapy obróbki

Bardziej szczegółowo

STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI

STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI PL0400058 STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI Instytut Metalurgii Żelaza im. S. Staszica, Gliwice

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Technologia obróbki cieplnej. Grzanie i ośrodki grzejne

Technologia obróbki cieplnej. Grzanie i ośrodki grzejne Technologia obróbki cieplnej Grzanie i ośrodki grzejne Grzanie: nagrzewanie i wygrzewanie Dobór czasu grzania Rodzaje ośrodków grzejnych Powietrze Ośrodki gazowe Złoża fluidalne Kąpiele solne: sole chlorkowe

Bardziej szczegółowo

Materiały metalowe. Wpływ składu chemicznego na struktur i własnoci stali. Wpływ składu chemicznego na struktur stali niestopowych i niskostopowych

Materiały metalowe. Wpływ składu chemicznego na struktur i własnoci stali. Wpływ składu chemicznego na struktur stali niestopowych i niskostopowych i własnoci stali Prezentacja ta ma na celu zaprezentowanie oraz przyblienie wiadomoci o wpływie pierwiastków stopowych na struktur stali, przygotowaniu zgładów metalograficznych oraz obserwacji struktur

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYBRANYCH GATUNKÓW STALI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYBRANYCH GATUNKÓW STALI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYBRANYCH GATUNKÓW STALI Opis dotyczy wszystkich tabel z odsyłaczami: 1) ) ) wg analizy wytopowej stan walcowany + łuszczony" dla stali niestopowych, stan wyżarzony + łuszczony"

Bardziej szczegółowo

Blachy walcowane na gorąco, arkusze i kręgi. Program produkcji

Blachy walcowane na gorąco, arkusze i kręgi. Program produkcji Blachy walcowane na gorąco, arkusze i kręgi Program produkcji Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze możesz polegać, kiedy potrzebujesz zastosować materiały, komponenty, systemy lub

Bardziej szczegółowo

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO Jakościowe porównanie głównych własności stali Tabela daje jedynie wskazówki, by ułatwić dobór stali. Nie uwzględniono tu charakteru obciążenia narzędzia wynikającego

Bardziej szczegółowo

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne: Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 6 Temat: Stale w stanie ulepszonym cieplnie Łódź 2010 Cel ćwiczenia Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 8. Laboratorium InŜynierii Materiałowej. Opracowali: dr inŝ. Krzysztof Pałka dr Hanna Stupnicka

ĆWICZENIE Nr 8. Laboratorium InŜynierii Materiałowej. Opracowali: dr inŝ. Krzysztof Pałka dr Hanna Stupnicka Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inŝ. A. Weroński POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INśYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium InŜynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 8 Opracowali: dr

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK 2. STALE

1. PRZEWODNIK 2. STALE Przewodnik Cz Êç 1, rozdzia 2 str. 1 1.2. 1. PRZEWODNIK 1.1. Wprowadzenie i zakres opracowania 1.2. 1.3. Informacje biograficzne o Zespole Autorskim 1.4. Indeks rzeczowy 1.5. Wykaz cytowanych norm krajowych

Bardziej szczegółowo

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI Opracował: Paweł Urbańczyk Zawiercie, marzec 2012 1 Charakterystyka stali stosowanych w energetyce

Bardziej szczegółowo

4. Charakterystyka stali niestopowych. I. Stale niestopowe konstrukcyjne, maszynowe i na urzdzenia cinieniowe. Stal jest łatwospawalna gdy:

4. Charakterystyka stali niestopowych. I. Stale niestopowe konstrukcyjne, maszynowe i na urzdzenia cinieniowe. Stal jest łatwospawalna gdy: 4. Charakterystyka stali niestopowych I. Stale niestopowe konstrukcyjne, maszynowe i na urzdzenia cinieniowe 1. Stale niestopowe konstrukcyjne i maszynowe (PN-EN 1025:2002U) Wymagania: Łatwa spawalno Stal

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Stanisław JURA Roman BOGUCKI ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Streszczenie: W części I w oparciu o teorię Bittera określono

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Zbiornik ciśnieniowy Część I Ashby

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa Przediot: Podstawy Nauki o Materiałach I i II, Materiały Konstrukcyjne, Współczesne Materiały

Bardziej szczegółowo

Wpływ kierunku walcowania blach ze stali obrobionej termomechanicznie na jakość złączy spawanych

Wpływ kierunku walcowania blach ze stali obrobionej termomechanicznie na jakość złączy spawanych Jacek Górka Grzegorz Miler Wpływ kierunku walcowania blach ze stali obrobionej termomechanicznie na jakość złączy spawanych Influence of the rolling direction of the metal steel sheet with thermo-mechanical

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA CIEPLNA STALIWA Cr Mo V PO DŁUGOTRWAŁEJ EKSPLOATACJI

OBRÓBKA CIEPLNA STALIWA Cr Mo V PO DŁUGOTRWAŁEJ EKSPLOATACJI 76/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 OBRÓBKA CIEPLNA STALIWA Cr Mo V PO DŁUGOTRWAŁEJ EKSPLOATACJI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZMIAN STRUKTURALNYCH W WARSTWIE POŁĄCZENIA SPAJANYCH WYBUCHOWO BIMETALI

CHARAKTERYSTYKA ZMIAN STRUKTURALNYCH W WARSTWIE POŁĄCZENIA SPAJANYCH WYBUCHOWO BIMETALI Mariusz Prażmowski 1, Henryk Paul 1,2, Fabian Żok 1,3, Aleksander Gałka 3, Zygmunt Szulc 3 1 Politechnika Opolska, ul. Mikołajczyka 5, Opole. 2 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, ul. Reymonta

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIKI SYMULACJI W BADANIACH WŁASNOŚCI PLASTYCZNYCH RÓŻNYCH OBSZARÓW STREFY WPŁYWU CIEPŁA STALI P91

WYKORZYSTANIE TECHNIKI SYMULACJI W BADANIACH WŁASNOŚCI PLASTYCZNYCH RÓŻNYCH OBSZARÓW STREFY WPŁYWU CIEPŁA STALI P91 PL0800180 WYKORZYSTANIE TECHNIKI SYMULACJI W BADANIACH WŁASNOŚCI PLASTYCZNYCH RÓŻNYCH OBSZARÓW STREFY WPŁYWU CIEPŁA STALI P91 MIROSŁAW ŁOMOZIK Instytut Spawalnictwa, Gliwice Omówiono zjawiska strukturalne

Bardziej szczegółowo

Newsletter nr 6/01/2005

Newsletter nr 6/01/2005 Newsletter nr 6/01/2005 Dlaczego stal nierdzewna jest odporna na korozję? (część II) Stalami nazywamy techniczne stopy żelaza z węglem i z innymi pierwiastkami, zawierające do 2 % węgla (symbol chemiczny

Bardziej szczegółowo

1.1.1. Oznaczanie stali wg składu chemicznego

1.1.1. Oznaczanie stali wg składu chemicznego 1 1. OZNACZANIE STALI WEDŁUG NORM EUROPEJSKICH Zgodnie z Normami Europejskimi obowiązują dwa systemy oznaczania stali: znakowy (według PN-EN 10027-1: 1994); znak stali składa się z symboli literowych i

Bardziej szczegółowo

Stale walcowane na gorąco w kręgach i blachach kwarto Spawanie i cięcie termiczne trudnościeralnej stali Raex

Stale walcowane na gorąco w kręgach i blachach kwarto Spawanie i cięcie termiczne trudnościeralnej stali Raex Stale walcowane na gorąco w kręgach i blachach kwarto Spawanie i cięcie termiczne trudnościeralnej stali Raex www.ruukki.pl Spis treści 0 Wprowadzenie 1 Trudnościeralne stale Raex 2 Spawalność stali trudnościeralnej

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałowe II Wykład 3 Technologia hartowania stali

Technologie Materiałowe II Wykład 3 Technologia hartowania stali KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I SPAJANIA ZAKŁAD INŻYNIERII SPAJANIA Technologie Materiałowe II Wykład 3 Technologia hartowania stali dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof.nadzw. PG Kierunek studiów: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 6 Temat: Hartowność. Próba Jominy`ego Łódź 2010 WSTĘP TEORETYCZNY Pojęcie hartowności

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU SZYBKOŚCI CHŁODZENIA NA STRUKTURĘ I WŁASNOŚCI STALIWA L21HMF PO REGENERUJĄCEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ

ANALIZA WPŁYWU SZYBKOŚCI CHŁODZENIA NA STRUKTURĘ I WŁASNOŚCI STALIWA L21HMF PO REGENERUJĄCEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ 73/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(2/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ANALIZA WPŁYWU SZYBKOŚCI CHŁODZENIA NA STRUKTURĘ I WŁASNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne

Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne Autor: prof. dr hab. inż. Adam Hernas, Instytut Nauki o Materiałach, Politechnika Śląska ( Nowa Energia 5-6/2013) Rozwój krajowej energetyki warunkowany

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE RUR ZE SZWEM DO BUDOWY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH

ZASTOSOWANIE RUR ZE SZWEM DO BUDOWY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH ZASTOSOWANIE RUR ZE SZWEM DO BUDOWY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH Marek Zdankiewicz Urząd Dozoru Technicznego Oddział Katowice Norma EN 10217 dotycząca rur spajanych i wprowadzona do stosowania w kraju obejmuje

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE STALIWA GS-20Mn5 PRZEZNACZONEGO DO PRACY W OBNIŻONEJ TEMPERATURZE

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE STALIWA GS-20Mn5 PRZEZNACZONEGO DO PRACY W OBNIŻONEJ TEMPERATURZE PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom XLIX Rok 2009 Zeszyt 2 WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE STALIWA GS-20Mn5 PRZEZNACZONEGO DO PRACY W OBNIŻONEJ TEMPERATURZE EFFECT OF HEAT TREATMENT ON THE

Bardziej szczegółowo

www.ruukki.pl WYJĄTKOWY MATERIAŁ, SPEKTAKULARNY EFEKT COR-TEN

www.ruukki.pl WYJĄTKOWY MATERIAŁ, SPEKTAKULARNY EFEKT COR-TEN www.ruukki.pl WYJĄTKOWY MATERIAŁ, SPEKTAKULARNY EFEKT COR-TEN CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU COR-TEN Szkoła w Oulu, Finlandia Projekt: Pekka Lukkaroinen Architects Ltd. Cor-Ten to gatunek stali o podwyższonej

Bardziej szczegółowo

UDARNOŚĆ STALIWA L15G W TEMPERATURZE -40 C. RONATOSKI Jacek, ABB Zamech Elbląg, GŁOWNIA Jan, AGH Kraków

UDARNOŚĆ STALIWA L15G W TEMPERATURZE -40 C. RONATOSKI Jacek, ABB Zamech Elbląg, GŁOWNIA Jan, AGH Kraków 35/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN KATOWICE PL ISSN 0208-9386 UDARNOŚĆ STALIWA L15G W TEMPERATURZE -40 C RONATOSKI Jacek, ABB Zamech Elbląg,

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych.

Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych. 1. Przedmiot specyfikacji Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych. Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania w zakresie konstrukcji, materiałów,

Bardziej szczegółowo

Metale - Próba rozciągania - Część 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia. Metale - Próba rozciągania - Metoda badania w podwyższonej temperaturze

Metale - Próba rozciągania - Część 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia. Metale - Próba rozciągania - Metoda badania w podwyższonej temperaturze Wykaz opublikowanych PN-EN (ECISS i CEN/TC 187) ICS 77.*, 81.080, 23.100.40,.030 Stan na 5.04.2005 Lp TC EN PN TYTUŁ DYREKTYWA ICS ZN KT CENA 1 ECISS/TC 5 EN 10001:1990 PN-EN 10001:1996 Surówka żelaza

Bardziej szczegółowo

POLSKA DOSTAWCA KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ GOTOWYCH ELEMENTÓW WYKONANYCH ZE STALI TRUDNOŚCIERALNYCH ORAZ WYSOKOWYTRZYMAŁYCH

POLSKA DOSTAWCA KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ GOTOWYCH ELEMENTÓW WYKONANYCH ZE STALI TRUDNOŚCIERALNYCH ORAZ WYSOKOWYTRZYMAŁYCH POLSKA DOSTAWCA KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ GOTOWYCH ELEMENTÓW WYKONANYCH ZE STALI TRUDNOŚCIERALNYCH ORAZ WYSOKOWYTRZYMAŁYCH 1 Połączenie produktów i fachowej wiedzy w gotowe rozwiązania ABRASERVICE EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 zbrojenie wysokiej wytrzymałości Przewagę zbrojenia wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 nad zbrojeniem typowym można scharakteryzować następująco:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010 Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

Nierdzewna stal ferrytyczna

Nierdzewna stal ferrytyczna Nierdzewna stal ferrytyczna Wygórowane ceny niklu, głównego składnika stopowego najpopularniejszcych stali nierdzewnych - austenitycznych (ok. 8 % w składzie chemicznym), doprowadziły do znacznego wzrostu

Bardziej szczegółowo

NOWE PODEJŚCIE DO METOD PROJEKTOWANIA ORAZ MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII SPAWANIA W BUDOWNICTWIE DROGOWYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH

NOWE PODEJŚCIE DO METOD PROJEKTOWANIA ORAZ MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII SPAWANIA W BUDOWNICTWIE DROGOWYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH NOWE PODEJŚCIE DO METOD PROJEKTOWANIA ORAZ MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII SPAWANIA W BUDOWNICTWIE DROGOWYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH Prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk Instytut Spawalnictwa Gliwice Przykłady konstrukcji

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA II Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 26 listopada 2014 KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA Dr hab. inż. Jerzy Myalski

Bardziej szczegółowo

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe Ermeto Original Rury / Łuki rurowe R2 Parametry rur EO 1. Gatunki stali, własności mechaniczne, wykonanie Rury stalowe EO Rodzaj stali Wytrzymałość na Granica Wydłużenie przy zerwaniu rozciąganie Rm plastyczności

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a. Precyzyjne wałki liniowe. Cat. LIN2007/EN1 PL. str. 1

1 S t r o n a. Precyzyjne wałki liniowe. Cat. LIN2007/EN1 PL. str. 1 1 S t r o n a Precyzyjne wałki liniowe Cat. LIN2007/EN1 PL str. 1 2 S t r o n a Index Sekcja techniczna 3 Tabele wymiarów 6 W Wałki hartowane indukcyjnie i szlifowane metryczne 6 WZ Wałki hartowane indukcyjnie

Bardziej szczegółowo

STAL PROSZKOWA NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO

STAL PROSZKOWA NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO STAL PROSZKOWA NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO Elementy gięte BÖHLER K390 MICROCLEAN jest stalą proszkową do pracy na zimno posiadającą najlepsze właściwości oferowane do chwili obecnej w zastosowaniach

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie elementów metalowych metodą DMLS

Wykonywanie elementów metalowych metodą DMLS Wykonywanie elementów metalowych metodą DMLS Dominik Wyszyński, Maria Chuchro Zakład Niekonwencjonalnych Technologii Produkcyjnych Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie Definicja Spiekania

Bardziej szczegółowo

Oferta drutów do spawania metodą TIG (WIG)

Oferta drutów do spawania metodą TIG (WIG) Oferta drutów do spawania metodą TIG (WIG) Oferta materiałów do spawania metodą TIG (WIG) obok naszego zakresu spawania laserem jest następnym asortymentem w zakresie precyzyjnego napawania. Wszędzie tam,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY NA URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE OBJĘTE DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA - ROK PRAKTYKI KRAJOWEJ

MATERIAŁY NA URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE OBJĘTE DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA - ROK PRAKTYKI KRAJOWEJ MATERIAŁY NA URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE OBJĘTE DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA - ROK PRAKTYKI KRAJOWEJ MAREK ZDANKIEWICZ Urząd Dozoru Technicznego Oddział Katowice PL0800190 Dyrektywy nowego podejścia dotyczące

Bardziej szczegółowo

WSTĘP OBRÓBKA CIEPLNA KORPUSÓW TURBIN PAROWYCH PRZEPROWADZANA JEST W FAZIE PRODUKCJI ORAZ, JEŚLI ISTNIEJE TAKA POTRZEBA, PODCZAS REMONTU

WSTĘP OBRÓBKA CIEPLNA KORPUSÓW TURBIN PAROWYCH PRZEPROWADZANA JEST W FAZIE PRODUKCJI ORAZ, JEŚLI ISTNIEJE TAKA POTRZEBA, PODCZAS REMONTU TurboCare Sp. z o.o. Problemy obróbki cieplnej korpusów turbin parowych Jerzy Laska WSTĘP OBRÓBKA CIEPLNA KORPUSÓW TURBIN PAROWYCH PRZEPROWADZANA JEST W FAZIE PRODUKCJI ORAZ, JEŚLI ISTNIEJE TAKA POTRZEBA,

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium Inżynierii Materiałowej Klasyfikacja i systemy oznaczania metali i stopów w oparciu o aktualnie obowiązujące polskie

Bardziej szczegółowo

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW Promieniowanie laserowe umożliwia wykonanie wielu dokładnych operacji technologicznych na różnych materiałach: o trudno obrabialnych takich jak diamenty, metale twarde, o miękkie

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I SPAJANIA ZAKŁAD INŻYNIERII SPAJANIA Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów Wykład 12 Lutowanie miękkie (SOLDERING) i twarde (BRAZING) dr inż. Dariusz Fydrych Kierunek

Bardziej szczegółowo

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW Cechy laserowych operacji technologicznych Promieniowanie laserowe umożliwia wykonanie wielu dokładnych operacji technologicznych Na różnych materiałach: o Trudno obrabialnych

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałowe II Wykład 4 Obróbka cieplno-chemiczna stali

Technologie Materiałowe II Wykład 4 Obróbka cieplno-chemiczna stali KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I SPAJANIA ZAKŁAD INŻYNIERII SPAJANIA Technologie Materiałowe II Wykład 4 Obróbka cieplno-chemiczna stali dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof.nadzw. PG Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Spawalność niektórych stali i stopów oraz dobór materiałów dodatkowych

Spawalność niektórych stali i stopów oraz dobór materiałów dodatkowych Spawalność należy do najważniejszych właściwości technologicznych metali i ich stopów. Jest to zdolność do tworzenia trwałej spoiny o wysokiej jakości. Zazwyczaj rozumiana jest jako spawalność metalurgiczna,

Bardziej szczegółowo

blachy laserowe precyzyjne cięcie blach katalog wyrobów i usług

blachy laserowe precyzyjne cięcie blach katalog wyrobów i usług blachy laserowe precyzyjne cięcie blach katalog wyrobów i usług W niniejszym katalogu przedstawiamy Państwu: pełny zakres asortymentowy oferowanych przez nas blach laserowych, szereg przydatnych informacji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów.

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów. POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska, prof. PG Politechnika Gdańska Wydział inżynierii Lądowej i Środowiska Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów.

Bardziej szczegółowo

Piny pozycjonujące i piny do zgrzewania dla przemysłu samochodowego FRIALIT -DEGUSSIT ceramika tlenkowa

Piny pozycjonujące i piny do zgrzewania dla przemysłu samochodowego FRIALIT -DEGUSSIT ceramika tlenkowa Piny pozycjonujące i piny do zgrzewania dla przemysłu samochodowego FRIALIT -DEGUSSIT ceramika tlenkowa Większa perfekcja i precyzja podczas produkcji samochodu FRIALIT -DEGUSSIT ceramika tlenkowa 2 Komponenty

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA Monoblok Izolujący

KARTA KATALOGOWA Monoblok Izolujący KRT KTOGOW Monoblok Izolujący Monoblok izolujący jest metalowo izolacyjną nierozbieralną prefabrykowaną konstrukcją z iskiernikiem lub bez iskiernika zapewniającą przerwanie ciągłości elektrycznej rurociągu,

Bardziej szczegółowo

Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu

Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu Lp. Przepis rozporządzenia Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia (poz..) Załącznik nr 1 Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu 1 12 ust. 1 PN-EN 1594:2011 Wykaz Polskich Norm

Bardziej szczegółowo

Rury stalowe. Rury precyzyjne Form 220 i 370

Rury stalowe. Rury precyzyjne Form 220 i 370 Rury stalowe Rury precyzyjne Form 220 i 370 Produkowane przez Ruukki precyzyjne rury typu Form są przeznaczone do zastosowań, w których wymagana jest doskonała formowalność, spawalność, wytrzymałość, dokładność

Bardziej szczegółowo

Wpracy przedstawiono wyniki

Wpracy przedstawiono wyniki Oleje hartownicze analiza zdolności chłodzącej prof. dr hab. inż. Henryk Adrian KIEROWNIK PRACOWNI METALOGRAFII ILOŚCIOWEJ I MODELOWANIA OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WYDZIALE INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY TECHNOLOGICZNE SPAWANIA STALI DWUFAZOWYCH ODPORNYCH NA KOROZJĘ

WYBRANE ASPEKTY TECHNOLOGICZNE SPAWANIA STALI DWUFAZOWYCH ODPORNYCH NA KOROZJĘ Daniel Medaj, Andrzej Skibicki 1) WYBRANE ASPEKTY TECHNOLOGICZNE SPAWANIA STALI DWUFAZOWYCH ODPORNYCH NA KOROZJĘ Streszczenie: Artykuł opisuje problematykę spawalności stali dwufazowych w aspekcie spawania

Bardziej szczegółowo

Stal Ruukki Laser dla bezobsługowej produkcji i najwyższej precyzji

Stal Ruukki Laser dla bezobsługowej produkcji i najwyższej precyzji www.ruukki.pl Stal Ruukki Laser dla bezobsługowej produkcji i najwyższej precyzji Ruukki Laser. Standard dla cięcia laserowego. Wyznaczamy standardy w zakresie dokładności i bezstresowej produkcji Dowiedz

Bardziej szczegółowo

Pełzanie jako zjawisko ograniczające długotrwałą eksploatację rurociągów parowych 1)

Pełzanie jako zjawisko ograniczające długotrwałą eksploatację rurociągów parowych 1) Pełzanie jako zjawisko ograniczające długotrwałą eksploatację rurociągów parowych 1) Autorzy: Michał Kwiecień, Arkadiusz Goławski ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Chemii i Diagnostyki ( Energetyka nr 7/2013)

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 74/P ZASADY KWALIFIKOWANIA TECHNOLOGII SPAWANIA

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 74/P ZASADY KWALIFIKOWANIA TECHNOLOGII SPAWANIA PRZEPISY PUBLIKACJA NR 74/P ZASADY KWALIFIKOWANIA TECHNOLOGII SPAWANIA 2007 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią wymagania

Bardziej szczegółowo

Recenzja Pracy Doktorskiej

Recenzja Pracy Doktorskiej Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Instytut Inżynierii Materiałowej Dr hab. inż. Michał Szota, Prof. P.Cz. Częstochowa, 15.10.2014 roku Recenzja Pracy Doktorskiej

Bardziej szczegółowo

Urządzenia ciśnieniowe (PED)

Urządzenia ciśnieniowe (PED) wykorzystanych przy produkcji urządzeń ciśnieniowych. W przypadku dodatkowych norm zharmonizowanych dla materiałów, domniemanie 1 PN-EN 3-8:2010 Gaśnice przenośne -- Część 8: Wymagania dodatkowe do EN

Bardziej szczegółowo

Skonstruowanie litowo-deuterowego konwertera neutronów termicznych na neutrony prędkie o energii 14 MeV w reaktorze MARIA (Etap 14, 5.1.

Skonstruowanie litowo-deuterowego konwertera neutronów termicznych na neutrony prędkie o energii 14 MeV w reaktorze MARIA (Etap 14, 5.1. Skonstruowanie litowo-deuterowego konwertera neutronów termicznych na neutrony prędkie o energii 14 MeV w reaktorze MARIA (Etap 14, 5.1.) Krzysztof Pytel, Rafał Prokopowicz Badanie wytrzymałości radiacyjnej

Bardziej szczegółowo

S PAWA L N I C ZE T S

S PAWA L N I C ZE T S IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Naukowo-Techniczna Nowe materiały hutnicze, technologie wykonania, procesy degradacji i ocena trwałości elementów ciśnieniowych kotła P POWERWELDING 2015 T S P O L S K I E

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI Tytuł: Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych Opracował: pod redakcją dr. hab. inż. Mirosława Łomozika Rok wydania: 2009 Wydawca: Instytut

Bardziej szczegółowo

Do przesyłu gazu i ropy naftowej

Do przesyłu gazu i ropy naftowej Ruukki jest jednym z największych producentów wyrobów rurowych w Europie. Rury o dużej średnicy do transportu gazu i ropy naftowej wykonane są z gorącowalcowanych, wysokogatunkowych stali produkowanych

Bardziej szczegółowo

8. OBRÓBKA CIEPLNA I CIEPLNO-CHEMICZNA STALI. Opracował: dr inż. Bogdan Pawłowski

8. OBRÓBKA CIEPLNA I CIEPLNO-CHEMICZNA STALI. Opracował: dr inż. Bogdan Pawłowski 8. OBRÓBKA CIEPLNA I CIEPLNO-CHEMICZNA STALI Opracował: dr inż. Bogdan Pawłowski 8.1. Przemiany podczas nagrzewania w zakres austenitu 8.1.1. Tworzenie się austenitu w stalach niestopowych Austenit tworzy

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION :A Sygnatariusz EA MLA EA MLA Signatory CERTYFIKAT AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO ACCREDITATION CERTIFICATE OF TESTING LABORATORY Nr AB

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera

WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera ANALIZA POŁĄCZENIA WARSTW CERAMICZNYCH Z PODBUDOWĄ METALOWĄ Promotor: Prof. zw. dr hab. n. tech. MACIEJ HAJDUGA Tadeusz Zdziech CEL PRACY Celem

Bardziej szczegółowo

STOPY Z PAMIĘCIA KSZTAŁTU

STOPY Z PAMIĘCIA KSZTAŁTU STOPY Z PAMIĘCIA KSZTAŁTU NiTi 53-57% Ni, Ti50Ni48,5Co1,5 Przemiana martenzytyczna termosprężysta: wyniku wzajemnego dopasowania sieci macierzystej i tworzącego się martenzytu zachodzi odkształcenie sprężyste.

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska,

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska, 42/44 Solidification of Metals and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No. 44 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 44 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 MODYFIKACJA SILUMINU AK20 F. ROMANKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Właściwości Fizyczne (gęstość, ciepło właściwe, rozszerzalność

Bardziej szczegółowo

BLACHY PRECYZYJNE ZE STALI HARTOWANEJ I MOSIĄDZU, PODKŁADOWE TAŚMY I FOLIE

BLACHY PRECYZYJNE ZE STALI HARTOWANEJ I MOSIĄDZU, PODKŁADOWE TAŚMY I FOLIE BLACHY PRECYZYJNE ZE STALI HARTOWANEJ I MOSIĄDZU, PODKŁADOWE TAŚMY I FOLIE Wasz partner w zakresie precyzyjnej stali Oferujemy szeroką gamę podkładek zabezpieczających, pasków ze stali, które obejmują

Bardziej szczegółowo

Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć. Dr hab.

Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć. Dr hab. Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć Dr hab. Paweł Żukowski Materiały magnetyczne Właściwości podstawowych materiałów magnetycznych

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181187

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181187 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181187 (21) Numer zgłoszenia: 316887 (22) Data zgłoszenia: 06.11.1996 (13) B1 (51) IntCl7 B23P 6/04 (54)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 12 KONSTRUKCJE STALOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 12 KONSTRUKCJE STALOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 12 KONSTRUKCJE STALOWE SST 12 - KONSTRUKCJE STALOWE 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

BADANIA MATERIAŁOWE NA POTRZEBY ELEKTROWNI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH. Seminarium naukowo-techniczne. Otwock-Świerk 12,13 maja 1994 roku

BADANIA MATERIAŁOWE NA POTRZEBY ELEKTROWNI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH. Seminarium naukowo-techniczne. Otwock-Świerk 12,13 maja 1994 roku RAPORT IAE-l/A BADANIA MATERIAŁOWE NA POTRZEBY ELEKTROWNI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Seminarium naukowo-techniczne Otwock-Świerk 12,13 maja 1994 roku INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ INSTITUTE OF ATOMIC ENERGY

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁOZNAWSTWO Wydział Mechaniczny, Mechatronika, sem. I. dr inż. Hanna Smoleńska

MATERIAŁOZNAWSTWO Wydział Mechaniczny, Mechatronika, sem. I. dr inż. Hanna Smoleńska MATERIAŁOZNAWSTWO Wydział Mechaniczny, Mechatronika, sem. I dr inż. Hanna Smoleńska UKŁADY RÓWNOWAGI FAZOWEJ Równowaga termodynamiczna pojęcie stosowane w termodynamice. Oznacza stan, w którym makroskopowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MATERIAŁOW HUTNICZYCH W DYSPOZYCJI PW. GOSTAL PRZEZNACZONE DO NATYCHMIASTOWEJ SPRZEDAŻY Z MAGAZYNU W GORZOWIE WLKP.

WYKAZ MATERIAŁOW HUTNICZYCH W DYSPOZYCJI PW. GOSTAL PRZEZNACZONE DO NATYCHMIASTOWEJ SPRZEDAŻY Z MAGAZYNU W GORZOWIE WLKP. 10.06.2013r WYKAZ MATERIAŁOW HUTNICZYCH W DYSPOZYCJI PW. GOSTAL PRZEZNACZONE DO NATYCHMIASTOWEJ SPRZEDAŻY Z MAGAZYNU W GORZOWIE WLKP. MATERIAŁY PRZEZNACZONE SĄ DO PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ POSIADAJĄ PRÓBY

Bardziej szczegółowo

precyzyjne rury spawane ze stali węglowej 80000 metrów

precyzyjne rury spawane ze stali węglowej 80000 metrów Kluczbork plant Marcegaglia Poland Zakład produkcyjny Marcegaglia w Kluczborku, Polska, został uruchomiony w 2010 r. i wytwarza precyzyjne rury spawane ze stali węglowej do szerokiego zakresu zastosowań.

Bardziej szczegółowo

Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania

Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania Przy ciągle rosnącej konkurencyjności na rynku, firmy poszukują rozwiązań podnoszących jakość i wydajność produkcji. W odpowiedzi na ten trend wprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

17. 17. Modele materiałów

17. 17. Modele materiałów 7. MODELE MATERIAŁÓW 7. 7. Modele materiałów 7.. Wprowadzenie Podstawowym modelem w mechanice jest model ośrodka ciągłego. Przyjmuje się, że materia wypełnia przestrzeń w sposób ciągły. Możliwe jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH MATERIAŁY I SPAWANIE 2008

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH MATERIAŁY I SPAWANIE 2008 PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH CZĘŚĆ IX MATERIAŁY I SPAWANIE 2008 GDAŃSK PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH opracowane i wydane przez Polski Rejestr Statków S.A., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU Załącznik Nr 1 INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU Użytkownik obiektu: Jednostka Wojskowa Nr

Bardziej szczegółowo

Nowa technologia - Cynkowanie termodyfuzyjne. Ul. Bliska 18 43-430 Skoczów Harbutowice +48 33 8532418 jet@cynkowanie.com www.cynkowanie.

Nowa technologia - Cynkowanie termodyfuzyjne. Ul. Bliska 18 43-430 Skoczów Harbutowice +48 33 8532418 jet@cynkowanie.com www.cynkowanie. Nowa technologia - termodyfuzyjne Ul. Bliska 18 43-430 Skoczów Harbutowice +48 33 8532418 jet@cynkowanie.com www.cynkowanie.com Nowa technologia cynkowanie termodyfuzyjne Pragniemy zaprezentować nowe rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA *

Ćwiczenie 6 STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA * Ćwiczenie 6 1. CEL ĆWICZENIA TATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA * Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z przebiegiem próby rozciągania i wielkościami wyznaczanymi podczas tej próby. 2. WIADOMOŚCI PODTAWOWE Próba

Bardziej szczegółowo

Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących.

Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących. Odzież chroniąca przed gorącymi czynnikami termicznymi Na wielu stanowiskach pracy m.in. w hutach i zakładach metalurgicznych, podczas spawania, akcji przeciwpożarowych pracownik narażony jest na działanie

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA STALI NARZĘDZIOWEJ POKRYTEJ STOPEM NIKLU

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA STALI NARZĘDZIOWEJ POKRYTEJ STOPEM NIKLU 4-2011 T R I B O L O G I A 125 Ewa KASPRZYCKA *,**, Bogdan BOGDAŃSKI **, Jan TACIKOWSKI **, Jan SENATORSKI **, Dominik SMOLIŃSKI *** WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA

Bardziej szczegółowo

LEKKIE PRZEGRODY BUDOWLANE. Piotr Olgierd Korycki

LEKKIE PRZEGRODY BUDOWLANE. Piotr Olgierd Korycki LEKKIE PRZEGRODY BUDOWLANE Piotr Olgierd Korycki Dane ogólne Lekkie przegrody budowlane są to rozwiązania izolacyjnokonstrukcyjne o masie na ogół nie przekraczającej 100 kg/m2 w przypadku ścian osłonowych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 23 marca 2015 r. Nazwa i adres FERROCARBO

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 1792

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 1792 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 1792 APROBATA TECHNICZNA mdim Nr AT/2009-03-251O Nazwa wyrobu: Hydrauliczne spoiwo drogowe

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

Organizacja procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń REFORMA 2012 Organizacja procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń Krzysztof Grzelak, Stanisław Kowalczyk Kwalifikacja M.44.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK MECHANIK Rozdziały: 1; 2; 9 napisał

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wykorzystanie pakietu MARC/MENTAT do modelowania naprężeń cieplnych Spis treści Pole temperatury Przykład

Bardziej szczegółowo

Walcownia Metali Dziedzice S.A. ul. Kaniowska 3 43-502 Czechowice Dziedzice tel. 32/ 714 30 77; fax 32/ 714 30 09 e-mail: sekretariat@walcownia.com.

Walcownia Metali Dziedzice S.A. ul. Kaniowska 3 43-502 Czechowice Dziedzice tel. 32/ 714 30 77; fax 32/ 714 30 09 e-mail: sekretariat@walcownia.com. My, niżej podpisani: Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: Nr postępowania......, dn. FORMULARZ OFERTOWY przystępujemy do prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 315[01].O2.03

Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 315[01].O2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wanda Bukała Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 315[01].O2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Wyroby długie, pierścienie i obręcze

Katalog produktów. Wyroby długie, pierścienie i obręcze Katalog produktów Wyroby długie, pierścienie i obręcze Katalog produktów O spółce Huta Bankowa jest największym w Polsce producentem obręczy kolejowych niezbędnych do szynowych zestawów kołowych pociągów

Bardziej szczegółowo