Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące kar umownych zawarte w 5 Ogólnych warunków umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące kar umownych zawarte w 5 Ogólnych warunków umowy (załącznik nr 8 do SIWZ)."

Transkrypt

1 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 BAF VI /2013 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego nr 26/BAF-VI/PN/13 na Zakup, montaż, uruchomienie i konfigurację urządzeń nadzoru i bezpieczeństwa I. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami: Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia górnego limitu kar umownych przewidzianych za naruszenia, o których mowa w par, 5 wzoru Umowy? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące kar umownych zawarte w 5 Ogólnych warunków umowy (załącznik nr 8 do SIWZ). Pytanie nr 2: Na stronie 15 SIWZ w punkcie 6. zamawiający napisał: Dostawca dostarczy: kart magnetycznych umożliwiających dwustronny nadruk, wyposażonych w elektroniczny układ zbliżeniowy współpracujący z systemem kontroli dostępu, kart magnetycznych hybrydowych umożliwiających dwustronny nadruk, wyposażonych w elektroniczny układ zbliżeniowy współpracujący z systemem kontroli dostępu oraz układ stykowy umożliwiający zapisanie na kartach podpisu elektronicznego 1. Czy zamawiający wymaga aby wraz z kartą dostarczyć oprogramowanie pośredniczące (middleware) pozwalające m.in. na generowanie i importowanie kluczy, formatowanie kart? 2. Czy oprogramowanie pośredniczące ma działać pod systemami Windows XP/Windows 200/Windows Vista/Windows 7/8 a także Linoux i Mac? 3. W parametrach karty Zamawiający nie określił pojemności pamięci dla elektronicznego układu zbliżeniowego. Jaką minimalną pojemność pamięci dla elektronicznego układu zbliżeniowego wymaga Zamawiający. 4. W parametrach karty Zamawiający nie określił pojemności pamięci dla elektronicznego układu stykowego. Jaką minimalną pojemność pamięci dla elektronicznego układu stykowego wymaga Zamawiający. Strona 1 z 7

2 Odpowiedź: Ad. 1 Tak, Zamawiający wymaga aby wraz z kartą dostarczyć oprogramowanie pośredniczące (middleware) pozwalające m.in. na generowanie i importowanie kluczy, formatowanie kart. Oprogramowanie pośredniczące Wykonawca dostarczy w ramach wynagrodzenia. Ad. 2 Oprogramowanie pośredniczące (middleware) ma działać pod systemami Windows XP/2000/7/ serwer 2008R2 Ad. 3 Pojemność pamięci układu zbliżeniowego minimum 4kB Ad. 4 Pojemność pamięci układu stykowego minimum 64kB W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): - w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia warunki techniczne oraz w załączniku nr 1 do Ogólnych warunków umowy Szczegółowy opis przedmiotu umowy warunki techniczne w tabeli I System kontroli zlokalizowany na obiektach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Zamawiający dodaje ppkt w następującym brzmieniu: 6.2 Wraz z kartą Wykonawca dostarczy oprogramowanie pośredniczące (middleware) pozwalające m.in. na generowanie i importowanie kluczy, formatowanie kart 6.3 Oprogramowanie pośredniczące (middelware) ma działać pod systemami Windows XP/2000/7/ serwer 2008R2 6.4 Pojemność pamięci układu zbliżeniowego minimum 4kB 6.5 Pojemność pamięci układu stykowego minimum 64kB Pytanie nr 3: Zamawiający w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU UMOWY WARUNKACH TECHNICZNYCH, w pkt I, ppkt 8 Depozytor, wymienia min. 8 skrytek, które mają być częścią depozytora. Czy skrytki te służyć mają także do przechowywania kluczy? Czy obecność konkretnych kluczy w depozytorze ma być identyfikowana, czy rejestrowane ma być tylko otwarcie i zamknięcie drzwi skrytki, bez konieczności identyfikacji? SUGESTIA: Sugerujemy wprowadzenie wymogu identyfikacji kluczy w depozytorze, z uwagi na jakość pracy z depozytorem. Brak informacji o tym, czy w danej skrytce znajduje się klucz, powoduje, iż kontrola nad obiegiem kluczy będzie złudna i niekompatybilna z częścią gniazdową. Strona 2 z 7

3 Odpowiedź: Skrytki w depozytorze służyć będą również do przechowywania kluczy. Zamawiający wymaga aby rejestrowane było otwarcie i zamknięcie skrytki oraz pobranie i zdanie klucza w depozytorze. W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): - w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia warunki techniczne oraz w załączniku nr 1 do Ogólnych warunków umowy Szczegółowy opis przedmiotu umowy warunki techniczne w tabeli I System kontroli zlokalizowany na obiektach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Zamawiający dodaje ppkt. 8.3 w następującym brzmieniu: 8.3 Zamawiający wymaga aby rejestrowane było otwarcie i zamknięcie skrytki oraz pobranie i zdanie klucza w depozytorze II. Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 1) w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia warunki techniczne oraz w załączniku nr 1 do Ogólnych warunków umowy Szczegółowy opis przedmiotu umowy warunki techniczne w tabeli I System kontroli zlokalizowany na obiektach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Zamawiający dodaje ppkt. 8.4 w następującym brzmieniu: 8.4 Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił depozytor umożliwiający pobranie więcej niż jednego klucza przez jedną osobę (kartę, profil) 2) w załączniku nr 3 do SIWZ Wykaz parametrów technicznych w tabeli w Lp. 1 Karty Magnetyczne w kolumnie Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne w ppkt. 1.1., w związku z omyłką pisarską, zmienia z: Ilość sztuk (1200 kart magnetycznych hybrydowych oraz 1000 kart magnetycznych zwykłych) na Ilość sztuk (1000 kart magnetycznych hybrydowych oraz 1200 kart magnetycznych zwykłych). W załączeniu Wykaz parametrów technicznych (załącznik nr 3 do SIWZ) zawierający naniesioną zmianę. Wyżej wymienione modyfikacje są wiążące dla stron i należy je ująć w treści złożonych ofert. Załącznik: Wykaz parametrów technicznych (załącznik nr 3 do SIWZ) Strona 3 z 7

4 Załącznik Nr 3 do SIWZ. (Pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) WYKAZ PARAMETÓW TECHNICZNYCH L. p. Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne Oferowane parametry techniczne (należy wybrać tak-spełnia wymagania lub nie- nie spełnia wymagań. W miejsce kropek należy wpisać liczbę dostarczonych jednostek) Karty Magnetyczne 1.1. Parametry techniczne Ilość sztuk (1000 kart magnetycznych hybrydowych oraz 1200 kart magnetycznych zwykłych) 1.2. Możliwość obustronnego nadruku na kartach 1.3 Sprzętowe rozwiązanie szyfrujące będzie miało zaimplementowane mechanizmy kryptograficzne 3KDES, AES 128 bitów lub wyższe 1.4 Koder kart Kompatybilność ze standardem Smart Card ISO /2/3/4 karta hybrydowa Koder oraz oprogramowanie umożliwia : - zapisanie w pamięci karty numeru identyfikacyjnego karty i kodu obiektu (w postaci aplikacji KD) - dywersyfikację kluczy szyfrujących autoryzujących dostęp do aplikacji Kontroli Dostępu, - możliwość zapisania innych aplikacji w odrębnych strukturach, w pamięci karty 2. Serwer 2.1. Obudowa pasująca do 19 calowej szafy rakowej 2.2. Zasilanie redundantne 2.3. Macierze dyskowe w RAID-5 lub wyższej 2.4. Pojemność dysków minimum 0,5TB Strona 4 z 7

5 3. Czytniki 3.1 Ilość sztuk (56 sztuk obsługujące 28 przejść dwustronnych) 3.2 Zasięg odczytu minimum 2 cm od karty magnetycznej 3.3 Brak możliwości uzyskania dostępu do czytników bez użycia narzędzi 4 Sterowniki 4.1 Współpraca z siecią LAN 4.2 Współpraca z dostarczonymi czytnikami 4.3 Brak możliwości uzyskania dostępu do sterowników bez użycia narzędzi 5 Depozytor 5.1 Minimum 30 skrytek i gniazd 5.2 Minimum 15 gniazd kluczowych i minimum 8 skrytek Ilość gniazd kluczowych.. ** 5.3 Raporty (informacje) informujące o zmianie stanu depozytora kluczy są widoczne jako zdarzenie w systemie kontroli dostępu lub innym programie zewnętrznym zainstalowanym na komputerze 5.4 Obsługuje czytniki z systemu kontroli dostępu dostarczone w ramach zamówienia Ilość skrytek..** 6 Drukarka 6.1 Możliwość dwustronnego nadruku 6.2 Materiały eksploatacyjne pozwalające zadrukować obustronnie 2000 przepustek Strona 5 z 7

6 7 Oprogramowanie 7.1 System zarządzania umożliwia zarządzanie co najmniej 3000 użytkownikami 7.2 System zarządzania umożliwia tworzenie minimum 150 profili uprawnień 7.3 System zarządzania komunikuje się z urządzeniami, w tym serwerem po sieci LAN, 7.4 System czasu pracy umożliwia sprawdzanie zestawień czasu pracy za pośrednictwem strony przeglądarki Internet Explorer, z sieci Zamawiającego 7.5 Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe biura przepustek 7.6 System zarządzania umożliwia zakładanie nowych użytkowników oraz nadawanie im uprawnień 7.7 Program do produkcji przepustek jest zintegrowany z systemem kontroli dostępu i pobiera dane osobowe i zdjęcia z bazy danych systemu 7.8 System zarządzania zawiera narzędzia do monitoringu jego komponentów (sprawności i komunikacji sterowników) 7.9 Administrator dysponuje możliwością zmiany kodu dostępu do aplikacji kontroli dostępu 7.10 System pracujący z wykorzystaniem kombinacji identyfikatora i informacji zapamiętanych generuje alert po maksymalnie 5 kolejnych próbach wprowadzenia nieważnej informacji zapamiętanej w połączeniu z tym samym identyfikatorem 7.11 Pojemność pamięci systemu kontroli dostępu pozwala na zarejestrowanie przynajmniej zdarzeń 7.12 System umożliwi generowanie przez biuro przepustek raportu informującego o liczbie osób przebywających na obiekcie (imię i nazwisko, numer pokoju) w bieżącym przedziale czasowym (w czasie rzeczywistym bez możliwości przeglądu historii wejść/wyjść) 7.13 System kontroli dostępu i system czasu pracy funkcjonuje w systemie operacyjnym Microsoft Windows XP i Windows 7 oraz Windows serwer 2008 lub nowszym 7.14 System kontroli dostępu i system czasu pracy nie wymaga uprawnień konta Administratora w domenie Windows oraz konta lokalnego administratora Strona 6 z 7

7 7.15 Osiem stanowisk (licencji) do zarządzania i nadzoru czasu pracy z możliwością podłączenia do sieci LAN Zamawiającego 7.16 System czasu pracy umożliwia sprawdzanie przez osoby zainteresowane (każdy pracownik) szczegółowych rozliczeń czasu pracy oraz tworzy tabelaryczne zestawia frekwencji w okresie rozliczeniowym, dostęp za pośrednictwem przeglądarki Internet Explorer, z sieci Zamawiającego 7.17 System czasu pracy umożliwia sprawdzanie zestawień czasu pracy przez przełożonych zgodnie z ich kompetencjami za pośrednictwem strony przeglądarki Internet Explorer, z sieci Zamawiającego 7.18 Oprogramowanie zarządzające czasem pracy, w którym operator systemu posiada uprawnienia do: Określenia systemu czasu pracy (dzienny, zmianowy, równoważny) Tworzenia harmonogramów (w tym dla osób zatrudnionych na niepełnym etacie oraz ze skróconym czasem pracy) Długość okresu rozliczeniowego Wprowadzania dni świątecznych Ustalenia godzin rozpoczęcia zmian nocnych Modyfikacji dozwolonej godziny wyjścia Modyfikacji czasu pracy 7.19 Oprogramowanie zarządzające czasem pracy, generuje raporty lub harmonogramy: Wyjść służbowych Nadgodzin Wyjścia prywatne Pracy w dzień wolny Nieobecności * niepotrzebne skreślić ** należy wskazać oferowany parametr Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia również pozostałe warunki zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik numer 1 do SIWZ. (miejscowość, data).... (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy ) Strona 7 z 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Sprawa numer: 45/SISP-2/PN/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa o elementy sprzętowe i systemowe Systemu Kontroli

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 5

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 5 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 tel. 0-41 342 15 49, fax. 0-41 344 52 65 Znak: DOA.III.272.1.63.2012 Kielce, dn. 30 października 2012 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 17.06.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AG-I.273.13.2015

Znak sprawy: AG-I.273.13.2015 Znak sprawy: AG-I.273.13.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM Z up. Wojewody

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy w postępowaniu RZ/37/ZP/2013/PLNG

Wykonawcy w postępowaniu RZ/37/ZP/2013/PLNG PLNG/PO/AK/1148/2013 Warszawa, dnia 24.06.2013 r. Wykonawcy w postępowaniu RZ/37/ZP/2013/PLNG Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego na Dzierżawa 8 nowych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120B 30/AW/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 31/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby DCEP. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 82/ZP/2013 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Kraśnik, dnia 27.03.2014 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

Kraśnik, dnia 27.03.2014 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ Kraśnik, dnia 27.03.2014 r. Numer sprawy: Zp 272.3.2014 Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ Dotyczy: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr MZK/D/01/2013 Dotyczy postępowania MZK/D/2/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW nr postępowania: 6/BAF-VI/MSW/PN/11

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW nr postępowania: 6/BAF-VI/MSW/PN/11 Warszawa, dnia 8 grudnia 2011 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 BAF-VI-2374-1-72/11 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na zakup oprogramowania dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor SPZOZ-ZP-1/2014 Barcin, 2014-04-29 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne dotyczy: postępowania na rozbudowę i modernizację sieci LAN, modernizację serwerowni oraz dostawę sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ.. Miasto Jasło Pieczęć Wykonawcy Ul. Rynek 12 38-200 Jasło OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWAGA: Poniższe wymagania określają zakres Systemu Informacji Przestrzennej w ramach niniejszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 6 do SIWZ. Komputer stacjonarny typ1 92 szt. STACJA ROBOCZA, Nazwa producenta i model (*). Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnymi (**) (TAK / NIE)

Bardziej szczegółowo