INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA UMS Multi Klient (Centralny System Monitoringu ) Wersja: 1.0 Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

2 SPIS TREŚCI UMS MULTI KLIENT (MONITORING Z WIELU LOKALIZACJI) Wstęp Minimalne wymagania sprzętowe Instalacja oprogramowania Okno podglądu na żywo Główne okno programu Przyciski sterujące Okno wyszukiwania i odtwarzania Główne okno programu Przyciski sterujące Konfiguracja programu Ustawienia główne (General) Zdarzenia (Event) Zapis (Record) Menu ekranowe (OSD) O programie (About) Funkcje Dodawanie, Usuwanie i Modyfikacja rejestratorów Połączenie i Rozłączenie Zgrywanie nieruchomych obrazów z podglądu na żywo Zapisywanie danych video na dysk lokalny komputera podczas podglądu na żywo Lokalne odtwarzanie i zdalne odtwarzanie Zgrywanie danych video do formatu AVI w trakcie odtwarzania...22 DODATEK: JAK PODŁĄCZYĆ SIEĆ?

3 UMS Multi Klient (monitoring z wielu lokalizacji) 1. Wstęp Oprogramowanie UMS Multi-Klient umożliwia jednoczesny monitoring z wielu punktów (wielu rejestratorów). Umożliwia odbiór sygnałów video, audio i alarmowych ze zdalnych rejestratorów za pomocą sieci komputerowej. Oprogramowanie UMS Multi-Klient nie posiada limitu ilości rejestratorów, którą można zarejestrować. Program wyświetla na żywo do 256 obrazów (kanałów) na jednym ekranie. Możliwe jest również wyświetlanie obrazów odtwarzanych z wcześniej zapisanych danych na tym samym lub innym monitorze. Program umożliwia również użytkownikowi sterowanie kamerami obrotowymi PTZF podłączonymi do rejestratorów. Po podłączeniu mikrofonu i głośników po stronie urządzenia użytkownik może zrealizować dwustronną transmisję dźwięku przez sieć z centrum monitoringu. 2. Minimalne wymagania sprzętowe Procesor Pamięć Karta graficzna Rozdzielczość Miejsce na dysku System operacyjny Sieć Inne Intel Pentium IV 2GHz 512MB lub więcej jest zalecane 64MB lub więcej jest zalecane 1024x768 10MB Windows 2000, XP Professional, XP Home, Vista (na niektórych systemach Vista występują problemy instalacyjne. Proszę dokładnie sprawdzić wersję systemu.) 10/100BaseT Sterowniki Direct X 8.1 lub wyższe Przed zainstalowaniem programu sprawdź specyfikację komputera. Oprogramowanie może działać nieprawidłowo, jeżeli rejestrator nie spełnia minimalnych wymagań. 3. Instalacja oprogramowania 1. Włóż do napędu CD-ROM dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem i podwójnie kliknij plik UMSMultiClient (XXXX).exe 3

4 2. Wybierz katalog docelowy i wciśnij przycisk Next ( Dalej ). 3. Wybierz katalog programu i wciśnij przycisk Next ( Dalej ). 4. Wyświetlone zostanie okno postępu procesu instalacji. 5. Po zakończeniu instalacji, na pulpicie systemu pojawi się ikona UMS Multi Client. 4

5 4. Okno podglądu na żywo Po zakończeniu instalacji, podwójnie kliknij na ikonę UMS Multi Client na pulpicie, aby uruchomić program Główne okno programu 4-2. Przyciski sterujące Przycisk LOCAL PLAYBACK REMOTE PLAYBACK Opis Odtwarzanie lokalne. Wyświetlone zostanie okno odtwarzania umożliwiające wyszikiwanie i odtwarzanie danych video zapisanych na lokalnym dysku komputera. Odtwarzanie zdalne. Wyświetlone zostanie okno odtwarzania umożliwiające wyszikiwanie i odtwarzanie danych video zapisanych na zdalnym rejestratorze. Zarządzanie zdalnym rejestratorem (lokalizacją) REFRESH: Odśwież. Ikona umożliwia odświeżenie obrazu miniatur na liście rejestratorów. SITE ADDITION: Dodaj rejestrator. Ikona otwiera okno dodawania nowego rejestratora. SITE DELETE: Usuń rejestrator. Ikona umożliwia usunięcie rejestratora z listy, po uprzednim rozłączeniu się. SITE MANAGEMENT SITE MODIFY: Modyfikuj rejestrator. Ikona otwiera okno modyfikacji parametrów rejestratora z listy. 5

6 CONNECT Połącz. Nawiązanie połączenia z wybranym(i) rejestratorem(ami) z listy. Rozłącz. Rozłączenie z wybranym(i) rejestratorem(ami) z listy. DISCONNECT Ustawienia. Konfiguracja oprogramowania UMS MULTI KLIENT. SETUP Zgraj. Zgranie nieruchomego obrazu. CAPTURE Lista zdarzeń. Wyświetlenie listy zdarzeń. EVENT LIST Pauza. Odtwarzanie/zatrzymanie obrazu video. PAUSE Włączenie alarmu. ALARM ON RECORD ON Włączenie zapisu. Włączenie / wyłączenie zapisu danych video na lokalny dysk komputera (ustawiony w konfiguracji programu). Głośność dźwięku. Ustawianie poziomu głóśności dźwięku. AUDIO Głośność mikrofonu. mikrofonowego. MIC Ustawianie poziomu głośności wejścia Sterowanie obrotnicą i obiektywem (PTZF). PAN/TILT & ZOOM/FOCUS (POZIOM/PION & POWIĘK./OSTROŚĆ). POZIOM lewo/prawo ZOOM blisko/daleko PION góra/dół OSTROŚĆ blisko/daleko Podział kanałów. Wybór trybu wyświetlania kanałów wybranego rejestratora na ekranie (pojedyńczy, quad - 4, 9 i 16 kanałów). CHANNEL SPLIT Podział rejestratorów. Wybór liczby rejestratorów do podglądu w głównym oknie programu (1, 4, 9, 16). DVR SITE SPLIT 5. Okno wyszukiwania i odtwarzania 5-1. Główne okno programu Dostęp do okna wyszukiwania / odtwarzania uzyskujemy przez kliknięcie przycisku wyszukiwania / odtwarzania (Local Playback / Remote Playback - Odtwarzanie lokalne / Odtwarzanie zdalne) w górnym lewym rogu okna podglądu na żywo. 6

7 5-2. Przyciski sterujące Przycisk LOCAL PLAYBACK REMOTE PLAYBACK Opis Odtwarzanie lokalne. Wyświetlone zostanie okno odtwarzania umożliwiające wyszikiwanie i odtwarzanie danych video zapisanych na lokalnym dysku komputera. Odtwarzanie zdalne. Wyświetlone zostanie okno odtwarzania umożliwiające wyszikiwanie i odtwarzanie danych video zapisanych na zdalnym rejestratorze. Lista rejestratorów. Wyświetla na liście wcześniej zarejestrowany(e) rejestrator(y). CONNECT Połącz. Nawiązanie połączenia z wybranym(i) rejestratorem(ami) z listy. Rozłącz. Rozłączenie z wybranym(i) rejestratorem(ami) z listy. DISCONNECT 7

8 Ustawienia. Konfiguracja oprogramowania UMS MULTI KLIENT. SETUP Zgraj. Zgranie nieruchomego obrazu. CAPTURE Lista zdarzeń. Wyświetlenie listy zdarzeń. EVENT LIST MARK IN Zaznacz początek. Zaznaczenie czasu rozpoczęcia zgrywania zapisanych danych video. MARK OUT Zaznacz koniec. Zaznaczenie zapisanych danych video. BACKUP Archiwizacja. Wykonanie archiwizacji zaznaczonego fragmentu danych video do pliku w formacie AVI. czasu zakończenia zgrywania Głośność dźwięku. Ustawianie poziomu głóśności dźwięku. AUDIO Podział rejestratorów. Wybór liczby rejestratorów do podglądu w głównym oknie programu (1, 4, 9, 16). DVR SITE SPLIT Podział kanałów. Wybór trybu wyświetlania kanałów wybranego rejestratora na ekranie (pojedyńczy, quad - 4, 9 i 16 kanałów). CHANNEL SPLIT Wybór kanału. Wybór określonego kanału video do odtwarzania. Kalendarz. Wyświetla na określony kolor daty w których zostały zapisane dane video. Wybór kanałów na linii czasu. Umożliwia wyświetlenie wybranych kanałów lub wszystkich kanałów zapisanych danych video na linii czasu. Zmiana skali linii czasu. Zmiana skali z 24 godzin na 60 minut. Linia czasu pokazuje zapisane dane video kolorem na skali czasu. Możliwa jest zmiana skali czasu i przesunięcie wskaźnika na określony punkt od którego chcemy rozpocząć odtwarzanie. Odtwarzanie rozpoczyna się po wciśnięciu przycisku odtwarzania. Odtwarzanie. Przyciski kontrolne odtwarzania. 8

9 6. Konfiguracja programu Kliknij przycisk konfiguracji w celu wyświetlenia okna ustawień konfiguracyjnych programu Ustawienia główne (General) Opcje bezpieczeństwa (Security Option): Ustawienie hasła bezpieczeństwa. Wybierz funkcje programu, które mają być chronione hasłem (dostępne funkcje: Startup Uruchomienie, Shutdown - Zakończenie, Setup - Konfiguracja, Local Playback - Lokalne odtwarzanie, Remote Playback - Zdalne odtwarzanie), a następnie ustaw hasło. Kiedy użytkownik będzie chciał uzyskać dostęp - wykonać określoną funkcję, zostanie poproszony o podanie hasła Ścieżki zapisu (Save Path): Określają katalogi docelowe na dysku do zapisu obrazów nieruchomych i archiwizacji danych video Pozostałe ustawienia (Miscellaneous) Automatic reconnection: Automatyczne ponowienie połączenia. Jeżeli użytkownik zaznaczy tą funkcję, oprogramowanie klienta będzie automatycznie próbować nawiązać połączenie z ostatnio wybranym adresem IP, po utracie połączenia. Always On Top: Zawsze na wierzchu. Program klienta pracuje w trybie zawsze na wierzchu ekranu. Time Format: Zmiana formatu czasu wyświetlanego w aplikacji klienta. 9

10 6-2. Zdarzenia (Event) Plik logowania zdarzeń może być archiwizowany i przeszukiwany Zapis logowania zdarzeń: Określ katalog docelowy (Path) oraz rozmiar (Size) dla zapisu pliku logowania zdarzeń. Następnie zaznacz, które zdarzenia mają być logowane (Log), a które wyświetlane na liście zdarzeń (Event list). Dostępne zdarzenia: Startup - Uruchomienie, Shutdown - Zakończenie, Setup Change - Zmiana ustawień, Sensor in - Wzbudzenie czujnika, Alarm out - Alarm na wyjściu, Motion - Ruch, Camera loss - Zanik sygnału, Network loss - Utrata sieci, Record - Zapis Wyszukiwanie zdarzeń (Event search): Plik logowania zdarzeń może być przeszukiwany w danym przedziale czasu (From - od, To - do) z dostępem do pierwszego (First) i ostatniego (Last) zdarzenia. 10

11 6-3. Zapis (Record) Ustawienia zapisu: Menu umożliwia ustawienie warunków zapisu (Always - Zawsze, Event Zdarzenie, Auto record - zapis automatyczny) oraz wybór rejestratorów i kanałów do zapisu. Kiedy warunek zapisu ustawimy na zdarzenia, możliwy wybór typu zdarzenia jako ruch (Motion) lub alarm (Alarm) z określeniem czasu trwania (Duration) w sekundach Zapis danych na dysk lokalny komputera (Disk): Możliwy jest wybór dysku komputera oraz ilości miejsca (Disk space) jaka zostanie przypisana do programu na zapis danych. W przypadku gdy przypisane miejsce zapełni się do wyboru możliwe są dwie opcje: Replace oldest files (zamień najstarsze pliki), Stop recording (zatrzym zapis). 11

12 6-3. Menu ekranowe (OSD) Umożliwia wybór informacji (Display network statistics - Wyświetlanie statystyk sieciowych, Data/Time - Data/ Czas) i zdarzeń (Alarm - Wyjście alarmowe, Motion - Ruch, Sensor - Czujnik, Record - Zapis, Video Loss Zanik sygnału), które będą wyświetlane na ekranie programu. Możliwe jest również określenie z którego rejestratora dane mają być wyświetlane (Site) lub wybór wszystkich rejestratorów (All sites) O programie (About) Wyświetlenie informacji o wersji oprogramowania. 12

13 7. Funkcje 7-1. Dodawanie, Usuwanie i Modyfikacja rejestratorów Dodawanie rejestratorów (lokalizacji) 1. Kliknij przycisk SITE ADDITION (DODAJ LOKALIZACJĘ). Wyświetlone zostanie poniższe okno. Wpisz następujące parametry rejestratora: o Site Name: Dowolna nazwa rejestratora (np. opisująca jego lokalizację). o IP Address: Adres IP urządzenia (publiczny adres IP routera do którego jest podłączony rejestrator) lub nazwa domenowa wcześniej zarejestrowana w usłudze DDNS. o Port No.: Numer portu sieciowego rejestratora. o Password: Hasło sieciowe rejestratora. o Channels: Liczba kanałów video rejestratora. 2. Kliknij przycisk OK. Zarejestrowana lokalizacja (rejestrator) zostanie dodany do okna z listą. 13

14 Usuwanie rejestratorów (lokalizacji) 1. Wybierz pozycje z listy do usunięcia. 2. Kliknij przycisk SITE DELETE (USUŃ LOKALIZACJĘ). Zaznaczona pozycja(e) zostaną usunięte. (Wcześniej należy rozłączyć połączenie z danym(i) urządzeniem(ami).) Modifikacja parametrów rejestratorów (lokalizacji) 1. Wybierz pozycje z listy do modyfikacji. 14

15 2. Kliknij przycisk SITE MODIFY (MODYFIKUJ LOKALIZACJĘ). Wyśietlone zostanie poniższe okno. Użytkownik ma możliwość dokonania modyfikacji wcześniej wpisanych parametrów. 3. Wciśnij przycisk OK. Zmodyfikowane informacje zostaną zapisane. 15

16 7-2. Połączenie i Rozłączenie Połączenie 1. Wybierz lokalizacje (rejestratory) z listy do których chcesz się podłączyć. 2. Kliknij przycisk CONNECT (POŁĄCZ). Po połączeniu zostaną wyświetlone obrazy z poszczególnych urządzeń. 16

17 Rozłączenie 1. Wybierz lokalizacje (rejestratory) z listy z którymi chcesz się rozłączyć. 2. Kliknij przycisk DISCONNECT (ROZŁĄCZ), wybrane urządzenia zostaną rozłączone. 17

18 7-3. Zgrywanie nieruchomych obrazów z podglądu na żywo 1. Kliknij dwa razy na obrazie z danego kanału video, którego obraz chcesz zgrać. (W przeciwnym przypadku zgrany zostanie obraz ze wszystkich kanałów). 2. Kliknij przycisk CAPTURE (ZGRAJ). Zostanie wyświetlone okienko zgrywania obrazu. 3. Ustaw katalog docelowy (Save Path), nazwę pliku (File Name) i format pliku (File Format). Następnie wciśnij przycisk OK. 4. Obraz nieruchomy został zapisany zgodnie z powyższymi ustawieniami. 18

19 7-4. Zapisywanie danych video na dysk lokalny komputera podczas podglądu na żywo 1. Kliknij przycisk SETUP (USTAWIENIA). Wyświetlone zostanie okienko konfiguracji. 2. Wybierz pozycję Record (Zapis) i ustaw określone wartości (tryb zapisu, wybór urządzeń i kanałów). 3. Wybierz pozycję Disk (Dysk) i ustaw określone wartości (dysk, rozmiar, akcja po zapełnieniu dysku). 4. Kliknij przycisk RECORD ON (WŁĄCZ ZAPIS). Kolor przycisku zmieni się. 5. Dane video z podglądu na żywo są zapisywane zgodnie z poyższymi ustawieniami. Tak zapisane dane video mogą być przeszukiwane i odtwarzane przy użyciu funkcji Local Playback (Lokalne odtwarzanie). 19

20 7-5. Lokalne odtwarzanie i zdalne odtwarzanie Odtwarzanie danych video zapisanych na lokalnym dysku komputera 1. Kliknij przycisk LOCAL PLAYBACK (ODTWARZANIE LOKALNE). Okno odtwarzania zostanie wyświetlone na oknie podglądu na żywo. 2. Wybierz lokalizacje (rejestratory) z listy do których chcesz się podłączyć. 3. Kliknij przycisk CONNECT (POŁĄCZ). Zostanie wyświetlony kalendarz z zapisami (kolorowe daty) i linia czasowa, na której kolorowy pasek oznacza zapis danych video w określonym czasie. 4. Przesuń wskaźnik do pozycji z zapisanymi danymi i wciśnij przycisk Play (Odtwarzaj). 5. Dane video zapisane na dysku lokalnym komputera będą odtwarzane. 20

21 Odtwarzanie danych video ze zdalnego rejestratora 1. Kliknij przycisk REMOTE PLAYBACK (ZDALNE ODTWARZANIE). Okno odtwarzania zostanie wyświetlone na oknie podglądu na żywo. 2. Wybierz lokalizacje (rejestratory) z listy do których chcesz się podłączyć. 3. Kliknij przycisk CONNECT (POŁĄCZ). Zostanie wyświetlony kalendarz z zapisami (kolorowe daty) i linia czasowa, na której kolorowy pasek oznacza zapis danych video w określonym czasie. 4. Przesuń wskaźnik do pozycji z zapisanymi danymi i wciśnij przycisk Play (Odtwarzaj). 5. Dane video zapisane na zdalnym rejestratorze będą odtwarzane. 21

22 7-6. Zgrywanie danych video do formatu AVI w trakcie odtwarzania Możesz zgrać zapisane dane video do pliku formatu AVI w trakcie odtwarzania. Uwaga odnośnie zdalnego archiwizowania W celu zdalnego zgrywania danych video do formatu AVI, użytkownik musi otworzyć jeszcze jeden dodatkowy port TCP. Jeżeli ten port nie został otwarty, funkcja zdalnej archiwizacji nie będzie działać. (Przykład: Kiedy port sieciowy rejestratora NETWORK/PORT jest ustawiony jako 5445, należy otworzyć oprócz niego również dodatkowy port TCP 5446 dla adresu IP danego rejestratora.) 1. Kliknij dwa razy kanał, który chcesz zgrać. 2. Wybierz czas rozpoczęcia wykorzystując kalendarz i wskaźnik linii czasu. 3. Kliknij przycisk MARK IN (ZAZNACZ POCZĄTEK), na ustalonej pozycji. 4. Wybierz czas zakończenia przesuwając wskaźnik linii czasu do określonej pozycji. Kliknij przycisk MARK OUT (ZAZNACZ KONIEC). Wybrany w ten sposób fragment danych video zostanie oznaczony na linii czasu kolorem ciemno-zielonym. 5. Kliknij przycisk BACKUP (ARCHIWIZACJA). Wyświetlone zostanie poniższe okno. 6. i Czas rozpoczęcia zakończenia może również 22 zostać ustawiony w powyższym oknie.

23 Po wyborze kanałów do zgrania, kliknij przycisk OK. Archiwizacja danych video rozpocznie się. 7. Dane video w formacie AVI zapisywane są zgodnie z ustawieniami dokonanymi w oknie AVI Backup (Archiwizacja AVI). Format video AVI może być odtworzony przez program Window Media Player lub inny odtwarzacz multimedialny kompatybilny z formatem video AVI. Uwaga Gdy na komputerze nie jest zainstalowany właściwy kodek H.264, odtwarzacze multimedialne nie będą mogły odtwarzać tego formatu AVI. Zainstaluj właściwy kodek dostarczony na płycie CD z oprogramowaniem. 23

24 DODATEK: Jak podłączyć sieć? A. Jak ustawić adres IP rejestratora i otworzyć port TCP na routerze? Funkcja przekierowania portów (port forwarding, virtual server, application & gaming) jest zależna od marki i modelu routera. Przekierowanie portów jest wymagane, aby uzyskać dostęp do rejestratora znajdującego się za routerem. 1. Podłącz kabel sieciowy pomiędzy rejestratorem a routerem lub modemem ADSL. Modem ADSL Internet Router IP lub HUB 2. Domyślne ustawienia rejestratora to: Port sieciowy: 5445, Port przeglądarki: 80, Typ sieci: DHCP 3. Z komputera podłaczonego do tego samego routera, znajdź adres IP, adres bramy (Gateway) i maskę podsieci (Subnet mask) wpisując polecenie IPCONFIG w konsoli systemu. 24

25 4. Jeżeli adres IP zaczyna się od xxx., powinieneś odpowiednio ustawić adres IP, maskę podsieci i bramę w rejestratorze. Przejdź do menu rejestratora SETUP>NETWORK>LAN (USTAWIENIA>SIEĆ>LAN) i ustaw IP w rejestratorze zmieniając numer na ostatniej pozycji adresu ( yyy). Bramę i maskę podsieci wpisz identycznie jak w komputerze. 5. Otwórz przeglądarkę internetową. Wpisz adres IP routera do paska adresów (poniższy adres jest przykładowy - spawdź w konfiguracji routera), kliknij Przejdź do. 6. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślny użytkownik to admin) i wciśnij przycisk OK. 25

26 7. Wybierz opcję Port Range Forwarding, Applications & Gaming (Przekierowanie portów - przykład). 8. Wypełnij poszczególne pola. I. Application: Aplikacja - Wprowadź opis rejestratora (np.: DVR1) II. Start: Początek - Wprowadź pierwszy numer portu z zakresu, który chcesz przekierować (np.: 5445) III. End: Koniec - Wprowadź ostatni numer portu z zakresu, który chcesz przekierować (np.: 5445) IV. Protocol: Protokół - Wybierz Both (obydwa). V. VI. 9. IP address: Adres IP - Wprowadź adres IP rejestratora (z SETUP>NETWORK>LAN>IP ADDRESS). Enable: Dostępny - Zaznacz pole. Wybierz opcję Save settings (Zapisz ustawienia) poniżej okna. Przekierowanie portu jest skończone Dostęp przez sieć spoza Routera W celu uzyskania dostępu do urządzenia spoza routera (firewall - zapory), użytkownik musi otworzyć jeden port TCP dla sterowania, podglądu na żywo i wyszukiwania. Jeżeli port ten nie jest otwarty poprawnie, użytkownik nie uzyska dostępu do rejestratora spoza routera. Jeżeli w rejestratorze ustawiono port TCP: 5445, to również port TCP 5445 na routerze powinien być otwarty. Uwaga odnośnie zdalnego archiwizowania W celu zdalnego zgrywania danych video do formatu AVI, użytkownik musi otworzyć jeszcze jeden dodatkowy port TCP. Jeżeli ten port nie został otwarty, funkcja zdalnej archiwizacji nie będzie działać. (Przykład: Kiedy port sieciowy rejestratora NETWORK/PORT jest ustawiony jako 5445, należy otworzyć oprócz niego również dodatkowy port TCP 5446 dla adresu IP danego rejestratora.) 26

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Oprogramowanie zarządzające CMS Lite Informacje zawarte w tej instrukcji uważane są za aktualne w czasie publikacji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB DVR-USB/41

Instrukcja obsługi. Karta video USB DVR-USB/41 Instrukcja obsługi Karta video USB DVR-USB/41 UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi RXCamView

instrukcja obsługi RXCamView instrukcja obsługi RXCamView INFORMACJE WSTĘPNE 1. RXCamView- informacje wstępne RXCamView jest aplikacją na urządzenia mobilne dla systemów Android i IOS. Umożliwia podgląd wideo z rejestratorów AHD marki

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy Gemini Technology UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi Mobile Client Software ivms 4500 Instrukcja obsługi (V1.0 PL) Tłumaczenie: Dipol 2010 Instrukcja obsługi ivms4500 1 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Hikvision. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Archive Player Divar Series. Instrukcja obsługi

Archive Player Divar Series. Instrukcja obsługi Archive Player Divar Series pl Instrukcja obsługi Archive Player Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Obsługa 5 2.1 Uruchamianie programu 5 2.2 Opis okna głównego 6 2.3 Przycisk Otwórz 6 2.4 Widoki

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji

Przewodnik instalacji Przewodnik instalacji Instalacja sterownika 1. Instalacja sterownika 1.1. Kliknij Next. 1 1.2 Kliknij Finish 2. Instalacja oprogramowania 2.1.1 Uruchom plik o nazwie BlazeDTV6.0Setup_OEM.exe. 2.1.2 Kliknij

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Spis treści Wprowadzenie ----------------------------------------------------- 1.1 Wymagania sprzętowe -----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć.

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory TREND serii 250 zarządzane mogą być nie tylko lokalnie, ale także zdalnie, przez sieć Internet. Aby połączenie działało prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja.

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. 1. Należy się zalogować do programu. Domyślnie użytkownik admin, hasło 123456. 2. Po zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji rejestratorów BCS. do pracy w sieci oraz programu PSS v.4.05

Instrukcja konfiguracji rejestratorów BCS. do pracy w sieci oraz programu PSS v.4.05 Instrukcja konfiguracji rejestratorów BCS do pracy w sieci oraz programu PSS v.4.05 1. Konfiguracja sieci W celu podglądania obrazu z kamer na komputerach zarówno w sieci lokalnej jak i przez internet

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

CMS ios. Instrukcja obsługi dla iphone i ipad

CMS ios. Instrukcja obsługi dla iphone i ipad CMS ios Instrukcja obsługi dla iphone i ipad Instrukcja obsługi wersja 1.0 (January 2012) Instrukcja dla programu w wersji 1.40 1 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1 Opis systemu 4 2. Pierwsze uruchomienie programu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Nexus IP - Szybkie wprowadzenie Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Spis treści 1.0 Pierwsza konfiguracja... 3 1.1 FIZYCZNE PODŁĄCZENIE... 3 1.2 ODSZUKANIE KAMERY... 3 1.3 LOGOWANIE SIĘ DO KAMERY POPRZEZ

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie sieciowe: EnNET wersja 2.5. Instrukcja obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Oprogramowanie sieciowe: EnNET wersja 2.5. Instrukcja obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl : Instrukcja obsługi ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Ogólne informacje... 4 2 Podgląd na Ŝywo LIVE... 6 2.1 Połączenie z rejestratorem... 6 2.2 Podgląd na Ŝywo... 7

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH WebManipulator Informacje dodatkowe konfiguracji WebManipulatora (v. 2016_01) PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS I. Podłączyć kablem internetowym UTP kamerę do sieci (przez router lub switch) aby ustawić parametry sieci lokalnej. Standardowy kabel internetowym UTP podłączyć

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. SharePort firmy D-Link...3 Wprowadzenie...3 Wymagania Systemowe...3

Spis zawartości. SharePort firmy D-Link...3 Wprowadzenie...3 Wymagania Systemowe...3 Spis zawartości SharePort firmy D-Link...3 Wprowadzenie...3 Wymagania Systemowe...3 Instalacja...4 Zainstaluj oprogramowanie D-Link Network USB...4 Ustaw Router D-Link...4 Włącz Network USB na Routerze

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REJESTRACJI VIDEO PRO SURVEILLANCE SYSTEM V4.06.6.R.130415

SYSTEM REJESTRACJI VIDEO PRO SURVEILLANCE SYSTEM V4.06.6.R.130415 SYSTEM REJESTRACJI VIDEO PRO SURVEILLANCE SYSTEM V4.06.6.R.130415 1 S t r o n a Instrukcja obsługi oprogramowania zdalnego. 1.Instalacja 1.Pobierz i rozpakuj oprogramowanie z adresu Login: monitoring Hasło:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

Kamera IP Modem. Router. Rys. 1 Schemat sieci LAN z dostępem do Internetu.

Kamera IP Modem. Router. Rys. 1 Schemat sieci LAN z dostępem do Internetu. Udostępnianie kamer IP w Internecie Przed przystąpieniem do konfiguracji kamery IP należy zapoznać się ze specyfiką działania sieci TCP/IP, a w szczególności sieci lokalnych (LAN) w standardzie Ethernet.

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 GRABBER

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 GRABBER 1. Opis produktu Zawiera on najnowszy multimedialny cyfrowy chipset audio-wideo obsługujący kodowanie wideo oraz audio. Wbudowana ulepszająca technologia wielomianowa audio-wideo z wysoką zdolnością anty-interferencyjną.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KAMERA OBROTOWA P2P Instrukcja Instalacji

BEZPRZEWODOWA KAMERA OBROTOWA P2P Instrukcja Instalacji BEZPRZEWODOWA KAMERA OBROTOWA P2P Instrukcja Instalacji (dla telefonów z Android) Instrukcja instalacji kamery na telefon z systemem Android Dwa sposoby instalacji: Sposób 1: Znajdź na płycie CD-ROM i

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi RAS Mobile

instrukcja obsługi RAS Mobile instrukcja obsługi RAS Mobile CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU UWAGA Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów instrukcji bez pisemnej zgody firmy NOVUS SECURITY Sp. z o.o., jest zabronione. Producent

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT Przewodnik szybkiej instalacji DN-70690 Spis treści Zawartość pakietu... Strona 1 Podłączenie sieci... Strona 2 Ustawienia sieciowe... Strona 3

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Nexus IP Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VP i F

Nexus IP Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VP i F Nexus IP Szybkie wprowadzenie Do wszystkich modeli Nexus VP i F Spis treści 1.0 Pierwsza konfiguracja... 3 1.1 FIZYCZNE PODŁĄCZENIE... 3 1.2 ODSZUKANIE KAMERY... 3 1.3 LOGOWANIE SIĘ DO KAMERY POPRZEZ PRZEGLĄDARKĘ

Bardziej szczegółowo

RCForb (Client) Instrukcja Użytkownika

RCForb (Client) Instrukcja Użytkownika RCForb (Client) Instrukcja Użytkownika Dokumentacja wstępna. Spis treści Strona # - Instalacja i pierwsze uruchomienie Strona # - Konfiguracja ustawień Twego dźwięku Strona # - Odnalezienie stacji zdalnej

Bardziej szczegółowo

XVR CMS Software. Strona 1

XVR CMS Software. Strona 1 XVR CMS Software Program zarządzający typu: klient - serwer: podglądem obrazów z wielu rejestratorów jednocześnie, organizacją rejestracji obrazów z kamer na pamięciach masowych zainstalowanych poza rejestratorami

Bardziej szczegółowo

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP 2 1 Wstęp 1.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe niezbędne do używania adaptera USB. Komputer PC wyposażony w interfejs

Bardziej szczegółowo