OGŁOSZENIE. OO-909 Warszawa, Ul. Królewska l/7 tel.: (22) fax. (22) www. i u.wp. mi I. p1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE. OO-909 Warszawa, Ul. Królewska l/7 tel.: (22) 687 31 82 fax. (22) 687 34 44 www. i u.wp. mi I. p1"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE INSPEKTORAT UZBROJENIA OO-909 Warszawa, Ul. Królewska l/7 tel.: (22) fax. (22) www. i u.wp. mi I. p1 Informuję, że w związku z kierowanymi do IU zapytaniami dotyczącymi doprecyzowania wymagań przedstawionych w zapytaniu odnośnie możliwości pozyskania Systemu Zarządzania Walką Szczebla Batalionu BMS, Inspektorat Uzbrojenia udzielił stosownych wyjaśnień, które zostały zawarte w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Załączniki na 9 str. SZEF SZEFOSTWA DOWODZENIA ŁACZNOSCI fl5ijh\ o i a NDZIEJJ\ pady5aw

2 Załącznik L. Pytanie Odpowiedź P. MW DEM Celem wymagaii: 5.4, 5.8 i 5.12 jest zdefiniowanie Jakie systemy zewnętrzne mają wstępnych wymagań dotyczących funkcjonalności wykorzystywać MIP DEM? oprogramowania systemu BMS w zakresie Jakie interfejsy fizyczne ma obsługiwać MIP możliwości współpracy z innymi systemami DEM? (urządzeniami) w oparciu o wymienione protokoły ADatP-3 (standardy), opisane w stosownych dokumentach Jakie systemy zewnętrzne mają standaryzacyjnych i powszechnie wykorzystywane w wykorzystywać ADatP-3? NATO. Nie jest zatem konieczne wskazywanie Jakie interfejsy fizyczne ma obsługiwać konkretnych systemów zewnętrznych, z którymi ADatP-3? system BMS będzie współpracował. LDAP LDAP będzie wykorzystywany na potrzeby wymiany Jakie systemy zewnętrzne mają i aktualizacji informacji zawartych w Battlefield wykorzystywać protokół LDAP? Directory zgodnie z porozumieniem STANAG 4644 Jaki fizyczny interfejs ma obsługiwać (ratification drafl) oraz ACP I 33(D). protokół LDAP? SNMP Standard SNMP y2 oraz y3 będzie wykorzystywany Jakie systemy zewnętrzne mają do pozyskiwania przez oprogramowanie BMS wykorzystywać protokół SNMP? informacji z sensorów oraz zarządzania urządzeniami Jaki fizyczny interfejs ma obsługiwać BMS. protokół SNMP? 2. C4 Integracja Systemów Wymaganie nr 3 ma za zadanie określić przewidywaną, zdefiniowaną na W pkt. 3 g wymaganie ogólnym poziomie umożliwiać funkcjonalność systemu integrację BMS w z pozostałymi zakresie systemami wsparcia wykonywania zadań bojowych. działań (rozpoznanie, Integrację OPL, WRiA, z Opchem) pozostałymi systemami wsparcia zaklada działań integrację planuje się z polskimi lub NATO- wskimi systemami. Jakie są standardy interfejsów i fizyczne interfejsy do tych systemów? 9) osiągnąć m.in. poprzez implementację w systemie BMS wymienionych w pkt standardów i protokołów. 3. Zintegrowany Operacyjny Plan Sytuacyjny Oprogramowanie systemu BMS powinno posiadać Punkt 5.7 (...) zaimplementowany protokół JIPS, który będzie Pytanie: aktywowany/dezaktywowany w zależności od Czy każdy pojazd wysyła swoje dane do potrzeb. Pododdziały/pojazdy nawet najniższego POSO? szczebla mogą działać samodzielnie więc powinny Czy jeden pojazd zbiera dane i wysyła do także posiadać taką zdolność. Głównym interfejsem POSO? fizycznym będzie LAN, ewentualnie Czy system zlokalizowany w Dowództwie szerokopasmowe środki radiowe W. (HQ) zbiera dane i wysyła do POSO? Jaki jest interfejs fizyczny do POSO (LAN? Radio?) 4. Mechanizm Replikacji Radiowej Celem zastosowania mechanizmu RRM jest umożliwienie w systemie BMS wymiany informacji Jaki jest cel stosowania RRM? (nadawanie w współrzędnych pełnym zakresie funkcjonalnym (sytuacja pozycji do innych pojazdów?, taktyczna, przesyłanie zasoby, plany i rozkazy itd.) w sposób współrzędnych pozycji do zoptymalizowany pod kątem wykorzystania satelity. wąskopasmowych środków radiowych z Które systemy zewnętrzne mają korzystać z zastosowaniem protokołu UDP/IP. Optymalizacja interfejsu RRM? zastosowania mechanizmu RRM obejmować powinna m.in. filtrację na żądanie użytkownika, ustalanie priorytetów przesyłanych informacji. Mechanizm ten powinien pracować także Strona 1 z 9

3 5. Battlefield Directory Jakie systemy zewnętrzne mają wykorzystywać interfejs do Battlefield Directory? Z jakiego interfejsu fizycznego ma korzystać Battlefield Directory? w sieciach LAN. Z uwagi na fakt, że w chwili obecnej nie istnieje standard interoperacyjności dostosowany do wąskopasmowych sieci radiowych, oczekuje się, że wykonawca będzie posiadał autorskie rozwiązanie protokołu RRM. Battlefield Directory ma stanowić bazę danych o strukturze oraz statusie poszczególnych elementów systemu BMS oraz ugrupowania bojowego (użytkownicy, wozy, terminale itd.). Uaktualnianie informacji w BD powinno być realizowane z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków łączności, w tym systemów wąskopasmowych. Informacje dla systemów zewnętrznych powinny być udostępniane z wykorzystaniem protokołu LDAP. Głównym interfejsem fizycznym dla protokołu LDAP będzie LAN, ewentualnie szerokopasmowe środki radiowe lp. 6. Czujniki W pkt. 3e zapisano ogólne wymaganie dotyczące Jakie czujniki mają być zarządzane i możliwości wykorzystania przez system BMS symulowane? głównie sensorów znajdujących się na wyposażeniu KTO ROSOMAK Dokument zawiera niewystarczający opis otoczenia systemowego, w szczególności specyfikacji systemów współpracujących na poszczególnych szczeblach dowodzenia oraz zakresów tej współpracy. 2. Brak wymagań związanych z polityką bezpieczeństwa dotyczących systemu BMS (w tym klauzule niejawności, zasady wymiany informacji między domenami o różnych klauzulach). 3. Dokument definiuje szczegółowo wymagania na zestawy protokołów i interfejsów wymiany danych, brak jest jednak opisu wymagań na funkcjonalność oprogramowania na poszczególnych szczeblach dowodzenia. 4. W dokumencie zawarte są wymagania na ukompletowanie sprzętowe bez podziału na kategorie pojazdów występujących na poszczególnych szczeblach dowodzenia. 5. W punkcie 8.5 zał. 1 do RFI został przywołany dokument WZTT na BMS bez Wymaganie 8.5 wiąże się z potrzebą pozyskania wiedzy o zdolności potencjalnego wykonawcy zamówienia do przygotowania w wersji szkolnej systemu BMS oprogramowania umożliwiającego symulowanie systemów REGA, TOPAZ, ŁOWCZA, IRYS, przewidywanych do współpracy z systemem BMS (w zakresie funkcjonalnym przewidzianym do wykorzystania w systemie BMS). Przedstawiony w Ogłoszeniu materiał zawiera wstępne wymagania na SZWSB BMS, które na etapie prowadzenia analizy rynku definiowane są na pewnym poziomie ogólności, lub odnoszą się jedynie do parametrów kluczowych definiowanego systemu. Pełna specyfikacja techniczna systemu BMS zostanie opracowana i przedstawiona dopiero po przeprowadzeniu ww. badania rynku i ostatecznym zdefiniowaniu wymagań Zamawiającego w oparciu o potrzeby przyszłego użytkownika i możliwości ich zaspokojenia przez rynek producentów. W procesie pozyskania SZWSB BMS zakłada się kastomizację oprogramowania BMS w wersji producenckiej do wersji dostosowanej do konkretnego środowiska systemowego i operacyjnego, stąd na tym etapie nie ma potrzeby definiowania pełnej funkcjonalności oprogramowania na poszczególnych szczeblach dowodzenia. Oprogramowanie BMS powinno być jedynie podatne na ww. kastomizację i umożliwiać dostosowanie dostępnych funkcjonalności do poszczególnych szczebli dowodzenia oraz umożliwiać współpracę z innymi systemami za pomocą standardów i protokołów wymienionych Strona 2 z 9

4 podania odwołania do konkretnego m.in. w pkt dokumentu.. Zakłada się, ze obiekty systemu BMS będą musiały być przystosowane do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli TAJNE włącznie. 8. Czy przy tworzeniu propozycji dotyczącej Jako podwozia do zabudowy zostaną wykorzystane Systemu BMS należy założyć początkowe pojazdy KTO ROSOMAK w wersji bojowej ze istnienie jakiegoś (jeśli tak, to jakiego) standardowym wyposażeniem. Sprzęt przewidziany wyposażenia pojazdu KTO 8x8 ROSOMAK, jako dokompletowanie ww. pojazdów został czy też należy przyjąć, że pojazd jest takiego wskazany w tabeli nr I Wymagań ogólnych na wyposażenia pozbawiony? System Zarządzania Walką Szczebla Batalionu BMS. 9. Czy projektowany system ma przetwarzać Na wozie system BMS powinien przetwarzać informacje niejawne, jeżeli tak to o jakiej informacje niejawne do klauzuli TAJNE. klauzuli? Prosimy o podanie, czy wymagania W relacji wóz-żołnierz z wykorzystaniem radiostacji bezpieczeństwa dotyczą całości systemu i osobistej system BMS powinien umożliwiać transmisji przez wszystkie środki radiowe, przesyłanie informacji o klauzuli ZASTRZEZONE. tzn. również przez Szerokopasmowe Telefony bezprzewodowe lp przewiduje się Radiostacje Osobiste i Telefony wykorzystywać w strefie RED w miejscach Bezprzewodowe lp. chronionych np. SD (tzn. nie wymagane są dedykowane urządzenia utajniające). 10. Jaki jest planowany skład zespołów Patrz wyjaśnienia do pytań Lp. 7. funkcyjnych w wozach dowodzenia na poszczególnych szczeblach dowodzenia. 11. Czy wszystkie urządzenia zastosowane w Tak. Ze względu na przewidywane wykorzystanie systemie mają spełniać grupę NI 1 dla (zabudowa w KTO ROSOMAK) podzespoły elementów pokładowych lub N14 dla systemu BMS montowane wewnątrz i na zewnątrz systemów wynośnych oraz spehiiać normy wozów powinny spełniać wymagania norm NO-06- odno-06-ai01 do 108 oraz A200. AlOl do 108 dla grup N.11-O-II-A oraz dodatkowo N. I 4-O-II-A dla urządzeń wynośnych. 12. SZWSB BMS zgodnie z wymaganiami Ukompletowanie wskazane w tabeli nr I Wymagań powinien funkcjonować od poziomu dowódcy ogólnych na System Zarządzania Walką Szczebla drużyny poprzez wozy bojowe szczebla Batalionu BMS ma jedynie charakter poglądowy. drużyny, plutonu, kompanii, pododdziałów Poszczególne wersje wozów będą posiadały zabezpieczenia i wsparcia do batalionu wyposażenie dostosowane do danego szczebla (równorzędnego) włącznie. Prosimy o dowodzenia. określenie czy jego elementy określone w Tabeli nr I Ukompletowanie SZWSB BMS są jednorodne dla wszystkich ww. szczebli dowodzenia. 13. RFI nie rozróżnią funkcjonalności Patrz wyjaśnienia do pytań Lp. 7. oprogramowania na różnych szczeblach dowodzen ja (batalion, kompania, pluton, drużyna). Czy w związku z tym należy założyć, że jest ono takie samo we wszystkich wymienionych przypadkach? Odnosi się to w szczególności do kwestii wymiany informacji w oparciu o:. model bazy danych C2IEDM;. MIP DEM 2.0 i MIP DEM 3.0;. MIPMEM;. NFFI IPI, NFFI IP2 i SIP3;. ADatP-3; Strona 3 z 9

5 depesze typu J z zastosowaniem protokołu SREP-C. 14. Które szczeble dowodzenia (batalion, Patrz wyjaśnienia do pytań Lp. 7. kompania, pluton, drużyna) powinny być Protokoły zapewniające interoperacyjność wyposażone w z interfejsy zapewniające wojskami sojuszniczymi powinny interoperacyjność być z wojskami sojuszniczymi? zaimplementowane w oprogramowaniu systemu BMS z możliwością ich aktywowanial dezaktywowania w zależności od potrzeb. Pododdziały/pojazdy nawet najniższego szczebla mogą działać samodzielnie więc powinny także posiadać taką zdolność. Głównym interfejsem fizycznym będzie LAN, ewentualnie szerokopasmowe środki radiowe lp. 15. Czy przewiduje się współpracę BMS z ZSyD Współpracę z otoczeniem systemowym, w tym z SZAFRAN ZT, jako systemem szczebla systemem SZAFRAN-ZT przewiduje się wyższego oraz za pomocąjakich protokołów? w oparciu o protokoły i standardy wymienione w pkt Jaki jest zakres współpracy z systemami Współpraca z systemami zewnętrznymi będzie innych rodzajów wojsk i służb, np.: wojsk realizowana w oparciu o standardy pancernych, OPL, WRiA czy OPCI-IEM? interoperacyjności wymienione w pkt Jakie protokoły powinny być użyte do współpracy z w/w systemami? Jakie systemy OPL, WRiA oraz OPCHEM są przewidziane do współpracy z systemem BMS? 17. Zakres wymagań RFI kończy się na poziomie Współpracę z systemami niższego szczebla dowódcy drużyny. Brak jest wymagań przewiduje się w oparciu o interfejs dla spieszonego dotyczących współpracy ze spieszona żołnierza (STANAG 4677). drużyną (np. z systemem TYTAN). 18. Jeżeli oprogramowanie powinno działać w Zamiarem Zamawiającego jest dysponowanie oparciu o model danych JC3IEDM i oprogramowaniem BMS zrealizowanym w oparciu o C2IEDM, to czy istnieje konieczność model JC3IEDM, umożliwiającym wymianę danych zapewnienia wymiany pełnego zakresu w pełnym zakresie informacyjnym ww. modelu. informacyjnego wymienionych modeli? Czy Dodatkowo, w celu zapewnienia współpracy z Zamawiający określi zakres danych systemami bazodanowymi funkcjonującymi w wymienianych na poszczególnych szczeblach oparciu o model C2IEDM konieczne jest dowodzenia? dysponowanie przez oprogramowanie BMS interfejsem (gateway em) pośredniczącym. Zakres danych wymienianych na poszczególnych szczeblach dowodzenia będzie doprecyzowany na późniejszym etapie. 19. Prosimy o podanie, czy Zamawiający Określenie potrzeb w zakresie wsparcia dla sprzętu oczekuje sprzętu firmy CISCO, dlatego, że w CISCO wynika z potrzeby unifikacji i zapewnienia wymaganiach na integrator lp podaje kompatybilności z rozwiązaniami już protokoły zamknięte (firmowe) CISCO eksploatowanym w SZ RP. Celem tego pytania jest (CISCO Call Manager Express, EGP, EIGRP, pozyskanie informacji dotyczącej dostępu i zdolności HELLO). Powyższe ma cechy preferowania do zastosowania przez poszczególnych wykonawców tylko jednego producenta, ogranicza przedmiotowej technologii. Proszę o udzielenie konkurencję oraz stanowi ryzyko uzależnienia odpowiedzi: tak/nie, a w przypadku odpowiedzi się od pojedynczego dostawcy. Prosimy o negatywnej ewentualne wskazanie innych podanie, czy Zamawiający dopuszcza stosowanych przez firmę rozwiązań równoważnych. rozwiązania inne niż firmy CISCO. 20. Występują niespójności co do ilości Ukompletowanie wskazane w tabeli nr 1 Wymagań wyposażenia pomiędzy tab. I z załącznika 1 ogólnych na System Zarządzania Walką Szczebla Strona 4 z 9

6 (definiującą ukompletowanie pojedynczego Batalionu BMS ma jedynie charakter poglądowy. pojazdu), a tabelą z załącznika 2, będącą Poszczególne wersje wozów będą posiadały formularzem analizy kosztów i grupującą wyposażenie dostosowane do danego szczebla ilość wybranego wyposażenia dla całego dowodzenia. systemu. Ilości wyposażenia z tab. z załącznika 2 nie są prostą wielokrotnością odpowiadających ilości z tab. 1, co sugeruje, że docelowo wozy będą się w zasadniczy sposób różnily zainstalowanym wyposażeniem (co nie jest wyspecyfikowane w wymaganiach). j7 Liczba zabudowanych pojazdów ROSOMAK Pozycje i ilości głównych składników określona jest w tabeli z załącznika 2, jako kosztotwórczych zostaly wymienione w tabeli nr Rozbieżność na poziomie ok. 20% Do wyliczeń kosztów związanych z zabudową KTO może stanowić istotny problem przy proponuje się przyjąć ilość pojazdów równą 60, lub szacowaniu kosztów systemu. Może również przedstawić wyliczenia wariantowe. wplywać na kwestie związane z efektywnością komunikacji (radiowej) pomiędzy składowymi systemu. 22. Dokument wymienia zapotrzebowanie na Przewidywaną docelową klauzulą przetwarzanych urządzenie kryptograficzne, nie określa informacji niejawnych jest klauzula TAJNE. Typ jednak do jakiej klauzuli niejawności będę urządzeń kryptograficznych zostanie wskazany w przetwarzane przez system dane. Brak takiej końcowej specyfikacji technicznej systemu BMS. informacji uniemożliwia precyzyjne Urządzenia te zostaną dostarczone Wykonawcy oszacowanie kosztów związanych z zamówienia przez Zamawiającego. certyfikacją systemu do przetwarzania informacji niejawnych (patrz uwaga do punktu w tabeli z załącznika 2). Prosimy o podanie typów i przeznaczenia wymienionych w p.6 urządzeń kryptograficznych oraz określenie kto dostarcza te urządzenia (Zamawiający czy Wykonawca). 23. Prosimy o podanie, czy Zamawiający Podstawową technologią powinna być technologia oczekuje stosowania jedynie technologii komercyjna VoIP. Technologia SCIP może być komercyjnej VoIP, czy też dopuszcza rozważana jako rozwiązanie dodatkowe. stosowanie technologii SCIP, która jest projektowana specjalnie do zastosowań militarnych. 24. Prosimy o podanie, czy Zamawiający Podstawową technologią w tym zakresie jest oczekuje w telefonie bezprzewodowym lp i technologia VoIP. W przypadku zastosowania terminalu pokładowym tylko technologii rozwiązań SdP klauzula przekazywanych informacji VoIP, czy też VoLP i SdP. W przypadku w układzie narodowym powinna zostać dostosowana stosowania technologii SdP prosimy o do klauzuli informacji przetwarzanej na wozie czyli określenie klauzuli przekazywanych do TAJNE włącznie, zjednoczesnym dostosowaniem wiadomości (w układzie narodowym) oraz zaproponowanych rozwiązań do zastosowań odpowiedź, czy wymagana będzie współpraca koalicyjnych. koalicyjna. Odpowiedź na powyższe pytania pozwoli określić wymagania na terminal i strukturę całego systemu. 25. Prosimy o określenie minimalnych Wstępne wymagania na radiostacje szerokopasmowe parametrów taktyczno-technicznych na dostępne są na stronie internetowej RJ elementy składowe SZWSB BMS, a w (www.iu.wp.mil.pl) w zakładce Ogłoszenia. Planowanym do użycia urządzeniem nawigacji Strona 5 Z 9

7 szczególności: inercyjnej jest system TALIN Nie przewiduje się pozyskania terminala pokładową satelitarnego radiostację przez szerokopasmową IP Wykonawcę, a jedynie przygotowanie miejsca pod szerokopasmową radiostację osobistą IP, zabudowę. Pozostałe urządzenia wymienione w terminal satelitarny, zapytaniu w celu sporządzenia kalkulacji kosztów - moduł WLAN (częstotliwość pracy i moc), wg propozycji firmy.. telefon bezprzewodowy IP, nawigacji inercyjnej (lub podanie jej typu). 26. Do jakich celów Zamawiający przewiduje Szerokopasmowe radiostacje lp mają być wykorzystanie szerokopasmowych radiostacji podstawowym medium transmisji danych dla sytemu IP, a do jakich telefonów bezprzewodowych BMS. Natomiast telefony bezprzewodowe lp mają lp. zapewnić łączność w relacji wóz-osoba funkcyjna w strefach RED tj. chronionych. 27. Na jakich szczeblach dowodzenia oraz do Nie przewiduje się pozyskania terminala jakich celów planowane jest zastosowanie satelitarnego przez Wykonawcę, a jedynie terminala satelitarnego? przygotowanie miejsca pod j ego instalację. 28. Prosimy o sprecyzowanie koncepcji systemu Oprogramowanie systemu BMS w wersji szkolnej symulacji oraz wymagań na laboratorium powinno posiadać możliwość symulowania szkolno symulacyjne dla systemu BMS. współpracy z systemami państw sojuszniczych na różnych a. Na których szczeblach, z szczeblach uwagi na dowodzenia fakt, iż pododdzialy/pojazdy powinna być symulowana nawet najniższego szczebla zdolność do mogą współpracy działać samodzielnie. z systemami państw sojuszniczych? Wymaganie 8.5 wiąże się z potrzebą pozyskania wiedzy b. Czy pod zapisami punktu o zdolności potencjalnego 8.5 wykonawcy z zał. zamówienia do przygotowania w wersji rozumiane jest stworzenie szkolnej symulatora systemu systemu BMS oprogramowania REGA, umożliwiającego TOPAZ, ŁOWCZA, symulowanie IRYS? systemów REGA, TOPAZ, ŁOWCZA, IRYS, przewidywanych do współpracy z systemem c. W jaki sposób symulować łączność na BMS (w zakresie funkcjonalnym przewidzianym do szczeblu BMS? wykorzystania w systemie BMS). d. Jaki system powinien być symulowany Sposób symulowania pracy środków łączności jako szczebel wyższy? powinien odzwierciedlać rzeczywiste warunki funkcjonowania batalionu pracującego o wszystkie rodzaje środków radiowych wykorzystywanych w systemie. System dowodzenia wyższego szczebla dla systemu BMS jest system SZFRAN ZT. 29. W jakim języku powinien funkcjonować Oprogramowanie systemu BMS powinno mieć interfejs graficzny oprogramowania? Czy interfejs użytkownika w języku polskim oraz Zamawiający przewiduje pracę w różnych angielskim z możliwością wyboru języka przez językach (jeżeli tak to wjakich)? użytkownika. 30. Zgodnie z wiedzą Konsorcjum informacje System BMS powinien posiadać zdolność tabelaryczne oraz binarne (zdjęcia, wykresy, przekazywania informacji z wykorzystaniem MIP schematy, itp.), które są wymagane PlansSOrders (w zakresie informacyjnym (załączniki do rozkazów) i wymieniane na wspieranym przez to rozwiązanie). Oczywiście tym szczeblu dowodzenia, nie są objęte system BMS powinien posiadać także dedykowany mechanizmem MIP Plans 8 Orders a protokół, który zapewni przekazywanie informacji w zatem nie podlegają wymianie za pomocą pełnym zakresie informacyjnym BMS (w tym mechanizmu MIP. Czy może być zdjęcia, wykresy, schematy itd.). wykorzystany w tym celu inny mechanizm? 31. W jakim celu system BMS ma posiadać Wymaganie jest podyktowane potrzebą zapewnienia translator pomiędzy modelami JC3IEDM oraz zdolności do samodzielnego funkcjonowania. C2IEDM skoro ma implementować protokoły Pododdziały/pojazdy nawet najniższego szczebla Strona 6 z 9

8 MIP obu bloków (B2 i B3)? Czy translacja mogą działać samodzielnie. modeli danych nie wykracza poza zadania Batalionu Zmechanizowanego? 32. Czy mechanizm translacji pomiędzy MIP Translacja/mapowanie informacji pomiędzy bazą Blok 2 i Blok 3 ma zapewnić translację C2IEDM oraz JC3IEDM powinna być realizowana w pełnego zakresu informacyjnego modeli pełnym zakresie informacji (tzn. wspólny zakres JC3IEDM oraz C2IEDM? informacyjny występujący w obydwu modelach). 33. Około 40% zakresu informacyjnego modelu Zamawiający jest świadomy stratności i JC3IEDM dotyczącego sytuacji operacyjno - ograniczonych możliwości mapowania informacji taktycznej nie posiada pokrycia w symbologii pomiędzy poszczególnymi standardami i akceptuje APP6A. W związku z tym wydawanie w takie ograniczenia. Pełny zakres informacyjny NVG informacji o sytuacji-operacyjno systemu BMS powinien być przenoszony przez taktycznej będzie bardzo ograniczone. Czy dedykowany protokół RRM. Zamawiający przewiduje stosowanie innych rozwiązań? 34. Według posiadanej przez Konsorcjum Specyfikacja mechanizmów MIP DEM jest dostępna wiedzy, STANAG 5525 definiuje jedynie na publicznej stronie programu MIP: model danych a nie Mechanizm Wymiany https:!/mipsite.isec.dnd.ca Danych MIP DEM 2.0 oraz DEM 3.0? W związku z tym prosimy o wskazanie dokumentu zawierającego specyfikację Mechanizmów Wymiany Danych DEM. 35. Według posiadanej przez Konsorcjum NFFI SERVICE INTEROPERABILITY PROFILE 3 wiedzy, STANAG 5527 nie zawiera (SIP3) TECHNICAL SPECIFICATIONS specyfikacji protokołu NFFI SIP3. Prosimy o (VERSION 1.1.5) oraz WP-EPW podanie edycji dokumentu, który zawiera (lub nowsze edycje tych dokumentów). specyfikację tego protokołu. 36. Dlaczego i do realizacji jakiego wymagania LDAP będzie wykorzystywany na potrzeby wymiany system BMS ma realizować protokół LDAP? i aktualizacji informacji zawartych Czy możliwe jest zastosowanie innego w Battlefield Directory zgodnie z porozumieniem standardu? STANAG 4644 (ratification draft) oraz ACP 133(D). 37. Dlaczego i w jakim celu wymagana jest Battlefield Directory (STANAG 4644) ma stanowić realizacja STANAG 4644? Czy możliwe jest bazę danych o strukturze oraz statusie użycie innego standardu? poszczególnych elementów systemu BMS oraz ugrupowania bojowego (użytkownicy, wozy, terminale itd.). Uaktualnianie informacji w BD powinno być realizowane z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków łączności, w tym systemów wąskopasmowych. Informacje dla systemów zewnętrznych powinny być udostępniane z wykorzystan jem protokołu LDAP. Głównym interfejsem fizycznym dla protokołu LDAP będzie LAN, ewentualnie szerokopasmowe środki radiowe P. 38. Do realizacji jakiego wymagania jest Odstępuje się od wykorzystania standardu SyG. niezbędne użycie standardu SVG w wersji 1.2? 39. Na podstawie jakiej architektury i sposobu Patrz wyjaśnienia do pytań Lp. 7. działania Batalionu Zmechanizowanego W przypadku posiadania innych mechanizmow wymagane jest przechowywanie informacji... zapewniających odpornosc na degradację systemu na kilku serwerach systemu BMS? Czy..... proszę i ich wskazanie. dopuszczalne jest stosowanie innych mechanizmów zapewniających odporność na Strona 7 z 9

9 degradację systemu? 40. Czy w systemie BMS mają być użyte aż trzy Poszczególne wersje mechanizmów MIP DEM (2.0, mechanizmy wymiany danych: MIP DEM 3.0, 3.1) nie są ze sobą kompatybilne, stąd 2.0, MIP DEM 3.0, MIP DEM 3.1? Czy nie wymaganie na implementację wersji 2.0 i 3.0 oraz jest to nadmiarowe jak na Batalion zapytanie o możliwość implementacji wersji 3.1. Zmechanizowany? Czy możliwe jest zastąpienie MIP DEM 3.0 przez MIP DEM 3.1? 41. Czy Zamawiający uwzględnia możliwość Celem zapytania jest pozyskanie informacji czy implementacji APP6C zamiast APP6B? systemy dostępne na rynku posiadąją możliwość zobrazowywania w standardzie APP-6(B). Proszę o udzielenie odpowiedzi: taklnie i ewentualne wskazanie możliwości implementacji standardu APP-6(C). 42. Czy przewiduje się współpracę systemu klasy Współpraca z systemami zewnętrznymi będzie BMS z systemami Sił Powietrznych, w realizowana w oparciu o zdefiniowane standardy szczególności z podsystemem kierowania interoperacyjności (w tym wypadku szczególnie lotnictwem działającym na potrzeby Wojsk STANAG 5516 JREAP-C). Lądowych (TZKOP)? 43. Czy chodzi o dostosowanie funkcjonalności Oprogramowanie BMS powinno umożliwiać danego stanowiska do potrzeb konkretnego dostosowanie dostępnych funkcjonalności do potrzeb operatora czy roli osoby funkcyjnej, która na poszczególnych szczebli dowodzenia i osób nim pracuje? Prosimy o doprecyzowanie funkcyjnych pracujących na danym szczeblu. Zapis zapisu pełnej funkcjonalności systemu pełna funkcjonalność systemu BMS oznacza, że BMS użytkownikowi udostępniony zostanie pełen zakres funkcji realizowanych przez przedmiotowe oprogramowanie. 44. Jakich sensorów dotyczy zapis w pkt. 3e? Wymaganie nr 3 ma charakter ogólny, definiujący przewidywany zakres wykorzystania systemu BMS. W pkt. 3e zapisano ogólne wymaganie dotyczące możliwości wykorzystania przez system BMS głównie sensorów znajdujących się na wyposażeniu KTO ROSOMAK. 45. Ad. 5.7, 5.8. Na jakich szczeblach systemu Patrz wyjaśnienia do pytań Lp. 7. BMS planowana jest niniejsza funkcjonalność? 46. Na jakich szczeblach Zamawiający Patrz wyjaśnienia do pytań Lp. 7. przewiduje wykorzystanie standardu SIP3? 47 W jakim zakresie powinna być dostępna dla Na tym etapie zakres regulacji parametrów, o których użytkownika możliwość regulacji mowa w wymaganiu 5.10 nie został jeszcze rozdzielczości oraz częstości wysyłania zdefiniowany. pozycji jednostki, jak również czasu aktualizacji danych na zobrazowaniu, po zmianie wartości w bazie danych? 48. Ad Z doświadczeń użycia komputerów Wyświetlacze systemu BMS powinny posiadać w tego typu zastosowaniach wynika, że z funkcje automatycznego dostosowania natężenia punktu widzenia operatora korzystniejszym jasności ekranu do zmieniającego się natężenia rozwiązaniem jest, aby to on, w sposób w oświetlenia zewnętrznego. Dopuszcza się dodatkowo pełni świadomy, decydował o poziomie funkcję ręcznej regulacji tego parametru przez natężenia jasności wyświetlacza. Prosimy o użytkownika. przeanalizowanie i potwierdzenie zasadności tego wymagania. Strona 8 z 9

10 Qualification oraz Battery Life Rating, które Narodowej, strona Wykonawca, Windows. Jaki parametr powinny spełniać własne posiadane rozwiązania o parametrach nie zestaw komputerowy stanowiska pracy gorszych niż wskazane w zapytaniu. oparciu o wbudowane zasilanie)? (np. podanie minimalnego czasu pracy w pracuj ące w oparciu o inny system operacyjny są ściśle związane z systemem operacyjnym na potrzeby niniejszej informacji, może przedstawić Strona 9 z 9 powinien spełniać wymagania zgodne z obowiązujące standardy sprzętu informatyki testem Mobile Mark 2007 Preformance oprogramowania i do stosowania w resorcie Obrony 49. Zestaw komputerowy stanowiska pracy Wymagania zostały przygotowane w oparciu o

OGŁOSZENIE INSPEKTORAT UZBROJENIA. OO-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7 tel.: (22) 687 31 82 fax. (22) 687 34 44 www.iu.wp.mil.pl

OGŁOSZENIE INSPEKTORAT UZBROJENIA. OO-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7 tel.: (22) 687 31 82 fax. (22) 687 34 44 www.iu.wp.mil.pl dostosowanie wykonanie OGŁOSZENIE INSPEKTORAT UZBROJENIA OO-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7 tel.: (22) 687 31 82 fax. (22) 687 34 44 www.iu.wp.mil.pl Informuję, że Inspektorat Uzbrojenia (IU) prowadzi

Bardziej szczegółowo

Aktualnie realizowane prace rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze C4ISR oraz perspektywa podjęcia nowych prac

Aktualnie realizowane prace rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze C4ISR oraz perspektywa podjęcia nowych prac Aktualnie realizowane prace rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze C4ISR oraz perspektywa podjęcia nowych prac płk Piotr KOWALUK Departament Polityki Zbrojeniowej Ministerstwo Obrony Narodowej Seminarium DNiSzW

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ

SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM ROZPOZNAWCZO-ZAKŁÓCAJĄCY KAKTUS Praca rozwojowa pod nazwą Zautomatyzowany system rozpoznawczo-zakłócający była realizowana przez konsorcjum WIŁ-WAT w

Bardziej szczegółowo

INFORMATYZACJA POLA WALKI

INFORMATYZACJA POLA WALKI Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (20) Nr 2, 2004 Roman DUFRÊNE Janusz PIELA INFORMATYZACJA POLA WALKI 1. WPROWADZENIE Nowe rodzaje zagrożeń i związana z nimi konieczność dostosowania sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

TERMINALE TAKTYCZNE - WYJĄTKOWO ODPORNE ROZWIĄZANIA DLA SIŁ ZBROJNYCH I SŁUŻB SPECJALNYCH

TERMINALE TAKTYCZNE - WYJĄTKOWO ODPORNE ROZWIĄZANIA DLA SIŁ ZBROJNYCH I SŁUŻB SPECJALNYCH TERMINALE TAKTYCZNE - WYJĄTKOWO ODPORNE ROZWIĄZANIA DLA SIŁ ZBROJNYCH I SŁUŻB SPECJALNYCH Rodzina terminali taktycznych Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN - jedyne w tej klasie terminale

Bardziej szczegółowo

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy. Ad.1. Pytanie: W załączniku nr 1 pkt. 3 Zamawiający wykazuje ilości ogólne telefonów. Aby Wykonawca mógł poprawnie przygotować konfigurację zamawianych central wymagane jest precyzyjne przypisanie ich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą przy al. ks. J. Poniatowskiego 1 w Warszawie prowadzący postępowanie

Bardziej szczegółowo

CWIX 2015 INFORMACJE OGÓLNE

CWIX 2015 INFORMACJE OGÓLNE CWIX 2015 INFORMACJE OGÓLNE Realizując zapisy Decyzji nr 362/MON z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie udziału resortu obrony narodowej w Ćwiczeniu CWIX oraz udzielenia wsparcia Sojuszniczemu Dowództwu Transformacji

Bardziej szczegółowo

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności 1.30 1.71 Projekt rozwojowy nr O R00 0008 11 finansowany przez NCBiR pt.: Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności 23.11.2012, Gdańsk Informacje podstawowe XI konkurs na finansowanie

Bardziej szczegółowo

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS ppłk dr inż. Paweł KANIEWSKI mjr dr inż. Robert URBAN kpt. mgr inż. Kamil WILGUCKI mgr inż. Paweł SKARŻYŃSKI WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. Inspektorat Systemów Informacyjnych Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33 DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu zadaniowego

Bardziej szczegółowo

wojsk lądowych KONCENTRACJA WYSIŁKU W NATARCIU str. 8

wojsk lądowych KONCENTRACJA WYSIŁKU W NATARCIU str. 8 przegląd wojsk lądowych MIESIĘCZNIK STYCZEŃ 2011 NR 1 (043) ISSN 1897-8428 KONCENTRACJA str. 8 WYSIŁKU W NATARCIU 2011 ROK WYZWAŃ, ROK PRZEMIAN str. 4 SPECYFIKA UŻYCIA ARTYLERII W GÓRACH str. 37 TAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM I. ZAMAWIAJĄCY Zamawiającym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, tel. 22 667 17 04 lub 05, fax 22 667 17 33 lub

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WT Zp/04/15 Lublin, dnia 07.08.2015 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie, działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 ostatnim czasie ogromną popularność zdobywają sieci bezprzewodowe. Zapewniają dużą wygodę w dostępie użytkowników do zasobów W informatycznych. Jednak implementacja sieci

Bardziej szczegółowo

1. Prace rozwojowe usługi informatyczne w zakresie opracowania prototypu oprogramowania serwisowo-instalatorskiego dla systemu testowego

1. Prace rozwojowe usługi informatyczne w zakresie opracowania prototypu oprogramowania serwisowo-instalatorskiego dla systemu testowego Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Zamawiający: KAWU J. Kotus A. Woźniak Spółka Jawna 91-204

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy MZD 28.3/2017 SPECYFIKACJA I WYMAGANIA FUNKCJONALNE SYSTEM ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI RUCHU WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS Kody i nazwy wg CPV 34996000- - Drogowe

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WSPRiTS/ZP/102/2007 Warszawa dn. 15.06.2007 r.

WSPRiTS/ZP/102/2007 Warszawa dn. 15.06.2007 r. Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. INSPEKTORAT UZBROJENIA OO-909 Warszawa, Ul. Królewska l/7 tel.: (22) fax. (22)

OGŁOSZENIE. INSPEKTORAT UZBROJENIA OO-909 Warszawa, Ul. Królewska l/7 tel.: (22) fax. (22) OGŁOSZENIE INSPEKTORAT UZBROJENIA OO-909 Warszawa, Ul Królewska l/7 tel: (22) 687 31 82 fax (22) 687 34 44 wwwiuwpmilpl Informuję, że Inspektorat Uzbrojenia (IU) prowadzi analizę rynku dotyczącą możliwości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH Robert Goniacz WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE Obszar sił zbrojnych Najważniejsze problemy

Bardziej szczegółowo

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku GPS Global Positioning System System Globalnej Lokalizacji Satelitarnej System GPS zrewolucjonizował nawigację lądową, morską, lotniczą a nawet kosmiczną.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO w związku z planem wdrożenia Systemu Produkcyjnego

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO w związku z planem wdrożenia Systemu Produkcyjnego Warszawa, dnia 22.12.2016 r. INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO w związku z planem wdrożenia Systemu Produkcyjnego 1 1 WSTĘP Zamawiającym jest: Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

POLOWE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE

POLOWE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE POLOWE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SZEROKOPASMOWY SYSTEM ŁĄCZNOŚCI WOJSK LĄDOWYCH KROKUS-2000 Projekt KROKUS, wykonany w latach 2000-2006 był jednym z kluczowych przedsięwzięć realizowanych w minionej dekadzie

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności 1.30 1.71 Projekt rozwojowy finansowany przez MNiSW pt.: Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności Wersja 3, 03.01.2011, Paweł Kojkoł Informacje podstawowe XI konkurs na finansowanie

Bardziej szczegółowo

SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ GEOGRAFIA WOJSKOWA

SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ GEOGRAFIA WOJSKOWA GEOGRAFIA WOJSKOWA 28 kwietnia 2015 r. płk Krzysztof DANILEWICZ WARSZAWA Nowa struktura DOWÓDZTWO GENERALNE RSZ DOWÓDZTWO OPERACYJNE RSZ INSPEKTORAT RODZAJÓW WOJSK INSPEKTORAT WSPARCIA SZ PION OPERACYJNY

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Warszawa 16.08.2013 Mobifit Sp. z o.o. ul. Tamka 38 00-355 Warszawa NIP: 952-20-62-619 dariusz.urabanski@mobifit.pl ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu Budowa systemu informatycznego B2B

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 04/12/2012

Aktualizacja: 04/12/2012 Aktualizacja: 04/12/2012 Pytanie 1: Czy do oferty mam dołączyć umowę, która stanowi jeden z załączników zapytania ofertowego? W treści zapytania jest mowa o podpisaniu jakiegoś oświadczenia, że Oferent

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktualna struktura typowych węzłów łączności stanowisk dowodzenia [3]

Rys. 1. Aktualna struktura typowych węzłów łączności stanowisk dowodzenia [3] Zintegrowany Węzeł Łączności (ZWŁ) dla operacji wojskowych i kryzysowych dr inż. Edmund Smakulski, dr inż. Marek Suchański, mgr inż. Krzysztof Strzelczyk, mgr inż. Krzysztof Zubel Wojskowy Instytut Łączności

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska 07.08.2015 r. AD.2312.01.2015.UW. Wykonawcy

Biała Podlaska 07.08.2015 r. AD.2312.01.2015.UW. Wykonawcy AD.2312.01.2015.UW Biała Podlaska 07.08.2015 r. Wykonawcy W odpowiedzi na Państwa Zapytania do treści SIWZ przetargu pn System teleinformatyczny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY WĘZEW ZEŁ ŁĄCZNO

ZINTEGROWANY WĘZEW ZEŁ ŁĄCZNO Panel I: Systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki C4ISR ZINTEGROWANY WĘZEW ZEŁ ŁĄCZNO CZNOŚCI CI (ZW( ZWŁ) dla operacji wojskowych i kryzysowych TURKUS Kierownik Pracowni Planowania Systemów

Bardziej szczegółowo

Propozycja nowej usługi w sieci ISDN kierowanie połączeń do abonenta o zmiennej lokalizacji

Propozycja nowej usługi w sieci ISDN kierowanie połączeń do abonenta o zmiennej lokalizacji Paweł Kaniewski Miłosz Śliwka Propozycja nowej usługi w sieci ISDN kierowanie połączeń do abonenta o zmiennej lokalizacji 1 Wstęp ISDN jest powszechnie wykorzystywanym standardem zarówno w systemach telefonii

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Mobilny Taktyczny System Łączności Bezprzewodowej

Mobilny Taktyczny System Łączności Bezprzewodowej Mobilny Taktyczny System Łączności Bezprzewodowej PODSYSTEM KRYPTOGRAFICZNEJ OCHRONY INFORMACJI Umowa Nr DOBR-BIO4/076/13023/2013 (Radiostacja Przewoźna) Sieradz, kwiecień 2015 r. PODSYSTEM KRYPTOGRAFICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie Specjalistów IT do realizacji zadań w ramach prowadzonego przez PSG sp. z o.o. projektu Standaryzacji Platformy Biurowej

Zapewnienie Specjalistów IT do realizacji zadań w ramach prowadzonego przez PSG sp. z o.o. projektu Standaryzacji Platformy Biurowej Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ZAPYTANIE O INFORMACJĘ (RFI) Zapewnienie Specjalistów IT do realizacji zadań w ramach prowadzonego przez PSG sp. z o.o. projektu Standaryzacji Platformy Biurowej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 357. ZARZĄDZENIE Nr 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 357. ZARZĄDZENIE Nr 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 357 ZARZĄDZENIE Nr 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie prowadzenia rejestru wojskowych lotniczych

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W SANTOKU. Program Testów. dot. postępowania przetargowego RRG AC

URZĄD GMINY W SANTOKU. Program Testów. dot. postępowania przetargowego RRG AC URZĄD GMINY W SANTOKU Program Testów dot. postępowania przetargowego RRG.271.11.2013.AC Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym RGPOŚiI.271.15.3.2012 Krośnice, dnia 13 września 2012 roku Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚiI.271.15.2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r., pn.:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TRANSMISJI RADIOWEJ IP W SIECIACH RADIOWYCH SZCZEBLA TAKTYCZNEGO

ZASTOSOWANIE TRANSMISJI RADIOWEJ IP W SIECIACH RADIOWYCH SZCZEBLA TAKTYCZNEGO Maciej Okurowski ZASTOSOWANIE TRANSMISJI RADIOWEJ IP W SIECIACH RADIOWYCH SZCZEBLA TAKTYCZNEGO Dynamiczny wzrost zapotrzebowania na świadczenie szerokiej klasy usług, w szczególności rzeczywistego czasu

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 18 poz. 162 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 18 poz. 162 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 162 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu System B2B integrujący systemy ialbatros

Bardziej szczegółowo

SYMULATORY I TRENAŻERY nieodzowny element szkolenia na wszystkich poziomach

SYMULATORY I TRENAŻERY nieodzowny element szkolenia na wszystkich poziomach SYMULATORY I TRENAŻERY nieodzowny element szkolenia na wszystkich poziomach Warszawa 24-25.11.2014 41-100 Siemianowice Śląskie ul. Powstańców 5/7 tel.+48 32 228 57 51 +48 32 228 19 81 fax.+48 32 228 12

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. Załącznik nr 1c OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. OFERTA WYKONAWCY Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Informacja o spełnianiu lub nie spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe: Co identyfikuje? Zgoda

Dane osobowe: Co identyfikuje? Zgoda Luty 2009 Formalności Na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r., o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 25 lutego

Bardziej szczegółowo

GMINA OSTROWIEC. ŚWIĘTOKRZYSKI Ostrowiec Świętokrzyski, 24.09.2012 r. (II cz.) Or.V.271.WIM.6/2012

GMINA OSTROWIEC. ŚWIĘTOKRZYSKI Ostrowiec Świętokrzyski, 24.09.2012 r. (II cz.) Or.V.271.WIM.6/2012 Or.V.271.WIM.6/2012 GMINA Ostrowiec Świętokrzyski, 24.09.2012 r. (II cz.) Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (BZP Nr 340812-2012 w dniu 11.09.

Bardziej szczegółowo

Platforma Integracji Komunikacji

Platforma Integracji Komunikacji Platforma Integracji Komunikacji ogólnopolska łączność służbowa łączenie różnorodności RadioEXPO, 8 październik 2014 GRUPA WB 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 kapitał własny (K Eur)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr.1 do SIWZ CIS-15/2015 Opis przedmiotu zamówienia SPIS TREŚCI PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 2 1.1. DODATKOWE WYMAGANIA DOT. REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/06/2017/1.2. Formularz Oferty

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/06/2017/1.2. Formularz Oferty Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/06/2017/1.2 Formularz Oferty Data sporządzenia Oferty: Ważność Oferty: Nazwa Oferenta: Adres: Pieczęć Oferenta (jeśli dotyczy): Odpowiadając na Zapytanie Ofertowe

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008 Firma KOMPUTRONIK S.A., mającą siedzibę w Poznaniu, adres: Poznań 60-003, ul. Wołczyńska 37, zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: Opracowanie koncepcji oraz

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

Multi-wyszukiwarki. Mediacyjne Systemy Zapytań wprowadzenie. Architektury i technologie integracji danych Systemy Mediacyjne

Multi-wyszukiwarki. Mediacyjne Systemy Zapytań wprowadzenie. Architektury i technologie integracji danych Systemy Mediacyjne Architektury i technologie integracji danych Systemy Mediacyjne Multi-wyszukiwarki Wprowadzenie do Mediacyjnych Systemów Zapytań (MQS) Architektura MQS Cechy funkcjonalne MQS Cechy implementacyjne MQS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie "Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego"?

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego? Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku (znak sprawy 188/2012) Cp.2380.1-188/2012 ID: 512859, 502845 Gdańsk, dnia 29.01.2013 r. --------------------------------- -------wg rozdzielnika------- ---------------------------------

Bardziej szczegółowo

Usługę dzierżawy łączy światłowodowych dla Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego.

Usługę dzierżawy łączy światłowodowych dla Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego. CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa tel. 22 628-07-12, fax: 22 626 91 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/UE/UE/1/2009/18/Z2/370/IN-462/2012 Warszawa, dnia 04 czerwca 2012 r. Informacja dla Wykonawców

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna Wydział Informatyki i Zarządzania Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna. Opracował: Paweł Obraniak Wrocław 2014

Bardziej szczegółowo

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Wojskach Lądowych Na podstawie 3 ust. 6 Szczegółowego

Bardziej szczegółowo

BADANIA ZDAWCZO-ODBIORCZE OBIEKTÓW DOWODZENIA DYWIZJONEM RAKIETOWYM

BADANIA ZDAWCZO-ODBIORCZE OBIEKTÓW DOWODZENIA DYWIZJONEM RAKIETOWYM mjr mgr inŝ. Mirosław MYSZKA kpt. mgr inŝ. Zbigniew LEWANDOWSKI por. mgr inŝ. Marek BRZOZOWSKI Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia BADANIA ZDAWCZO-ODBIORCZE OBIEKTÓW DOWODZENIA DYWIZJONEM RAKIETOWYM

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA W MODULE TAKTYCZNYM SYSTEMU KAKTUS

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA W MODULE TAKTYCZNYM SYSTEMU KAKTUS SYSTEMY ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ PISZ 23 25 LISTOPADA 2010 KNTWE 10 ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA W MODULE TAKTYCZNYM SYSTEMU KAKTUS Paweł KANIEWSKI, Janusz ROMANIK, Kamil WILGUCKI, Bogusław GROCHOWINA,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

Odp. Chodzi o przekazanie dokumentacji umożliwiającej oddanie do użytkowania.

Odp. Chodzi o przekazanie dokumentacji umożliwiającej oddanie do użytkowania. 1. Szczegółowe warunki przetargu pkt 3.1. a) mówi: Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz wszelkiej niezbędnej dokumentacji technicznej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 Departament Ochrony Informacji Niejawnych Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 DECYZJA Nr 7/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o oszacowanie wartości przedsięwzięcia

Zapytanie o oszacowanie wartości przedsięwzięcia Zapytanie o oszacowanie wartości przedsięwzięcia W związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich projektu pn "Stworzenie bazy danych na temat projektów realizowanych w obszarach zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015.

Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015. Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015. 1. Załącznik 2 - Warunki Gwarancji i Utrzymania czy linia Awaria powinna być również dostępna w dniu ustawowo wolnym

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo