EKSPERTYZA BUDYNKU MIESZKALNEGO POD KĄTEM MOZLIWOŚCI WYKONANIA REMONTU i DOCIEPLENIA ELEWACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKSPERTYZA BUDYNKU MIESZKALNEGO POD KĄTEM MOZLIWOŚCI WYKONANIA REMONTU i DOCIEPLENIA ELEWACJI"

Transkrypt

1 EKSPERTYZA BUDYNKU MIESZKALNEGO POD KĄTEM MOZLIWOŚCI WYKONANIA REMONTU i DOCIEPLENIA ELEWACJI Obiekt: Budynek mieszkalny Adres: ul. Hołdu Pruskiego 3; Świnoujście Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wyspiańskiego 4; Świnoujście Opracowali: mgr inż. Marcin Kubiczak Uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0008/POOK/03 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej mgr inż. Mirosław Hamberg Uprawnienia budowlane z art. 362 Nr 4662/61 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej RZECZOZNAWCA BUDOWLANY Dec. Nr1/Rz/2000, Centr. Rej. Poz. 120/00/R Szczecin, sierpień 2007 roku

2 Zawartość opracowania EKSPERTYZA TECHNICZNA 1.0. Dane ogólne 2.0. Opis stanu istniejącego 3.0 Analiza stanu elementów konstrukcji 4.0. Wnioski i zalecenia Załączniki Załącznik nr 1 Fotografie Załącznik nr 2 Rysunki archiwalne Załącznik nr 3 Obliczenia statyczne Załącznik nr 4 Dokumenty formalno-prawne 2

3 1.0. DANE OGÓLNE 1.1. PRZEDMIOT ORZECZENIA : Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Hołdu Pruskiego 3 w Świnoujściu CEL I ZAKRES OPRACOWANIA : Celem opracowania jest : - ogólna ocena stanu technicznego elementów budynku - analiza możliwości i zakresu przeprowadzenia remontu elementów konstrukcji, naprawy elewacji oraz wykonania izolacji - zalecenia dotyczące przeprowadzenia niezbędnych prac naprawczych 1.3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA : Wizja lokalna obiektu dokonana w miesiącu lipcu i sierpniu 2007r Inwentaryzacja architektoniczna budynku mieszkalnego przy ul. Hołdu Pruskiego 3 w Świnoujściu sporządzona w czerwcu 1964 roku przez mgr inż. arch. K. Hoffmana i mgr inż. arch. Bertranda oraz inż. Twardowskiego Archiwalne materiały projektowe; - Projekt techniczny remontu i przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Hołdu Pruskiego 3 w Świnoujściu branża architektura, konstrukcja oraz instalacje sporządzony w Poznaniu w listopadzie i grudniu 1964 roku przez mgr inż. arch. K. Hoffmana i inż. K. Mikułę Projekt techniczny przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Hołdu Pruskiego 3 w Świnoujściu branża architektura i konstrukcja projekt wykonawczy, sporządzony w Poznaniu w listopadzie i grudniu 1964 roku przez mgr inż. arch. K. Hoffmana i mgr inż. K. Mackiewicza Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku mieszkalnego przy ul. Hołdu Pruskiego 3 w Świnoujściu sporządzona przez Łukasza Stankiewicza oraz Adriana Misiaka w maju 2006 roku Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 207, poz z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, z dnia 15 czerwca 2002 roku, poz. 690 ) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). 3

4 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 roku w spr awie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz.882) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 47, poz.401) Pismo okólne Nr 3 MB i PMB z dnia r. w sprawie zabezpieczenia materiałów i elementów drewnianych przed korozją biologiczną ( Dz. Urz. MB i PMB z dnia r. ) Normy polskie OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Opis ogólny Budynek mieszkalny przy ul. Hołdu Pruskiego 3 w Świnoujściu jest wolnostojący, posiada trzy kondygnacje nadziemne, jest niepodpiwniczony z częściowo adaptowanym użytkowym strychem mieszczącym lokal mieszkalny. Budynek powstał w na przełomie XIX i XX wieku. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej. Pierwotnie budynek był częściowo podpiwniczony. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych budynek poddano kapitalnemu remontowi w trakcie którego: podzielono mieszkania na mniejsze, usunięto bramę frontową oraz przejściową klatkę schodową, usunięto wykusz elewacji frontowej, wymieniono części stropów i elementów więźby dachowej, wykonano modernizację klatki schodowej wykonano nowe blacharki, stolarkę oraz pokrycie dachu poddano modernizacji instalację wod.-kan. elektryczną oraz gazową. W celu wymurowania nowych ścian wykonano nowe ławy fundamentowe. W trakcie wykonywanego remontu zasypano istniejące piwnice. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych część pomieszczeń strychu adaptowano na pomieszczenia mieszkalne. Elewacja frontowa została częściowo podwyższona a dwuspadowy dach o konstrukcji drewnianej przebudowany Opis stanu istniejącego POSADOWIENIE I PIWNICA : W trakcie remontu wykonanego w drugiej połowie lat sześćdziesiątych pomieszczenia piwniczne pod częścią południową budynku zasypano. Jak wynika z opracowań archiwalnych w pomieszczeniach piwnicznych stwierdzono wodę stojącą na poziomie ok.25cm powyżej powierzchni posadzki. Obecnie nie ma dostępu do pomieszczeń 4

5 piwnicznych. Na podstawie odkrywek oraz analizy materiałów archiwalnych (pkt i ) stwierdza się że obiekt posadowiono na dwóch poziomach. W części niepodpiwniczonej poziom posadowienia stwierdzono -0,80m poniżej poziomu terenu. W części podpiwniczonej fundamenty budynku sięgają poziomu -2,3~-2,5m pod poziomem terenu. W wyniku wykonanej odkrywki stwierdza się że fundamenty bez odsadzek wykonano z ciosanego granitu spojonego zaprawą. Zaprawa jest powierzchniowo skorodowana jednak fundamenty pozostają w stanie zwartym. Grunt pod fundamentem bud ują morskie i wydmowe piaski średnie i drobne wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone, koloru jasnożółtego. Są to grunty nośne, budują przeważającą część utworów wydmowych. W poziomie przyziemia ściany fundamentowe wykonano z ciosanego granitu spojonego zaprawą dodatkowo wykonano opaskę o grubości 8~10cm i wysokości 35cm wykończoną betonem. Ponad kamiennym murem ściany wykonano z cegły ceramicznej pełnej. W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono ślady silnego zawilgocenia ścian przyziemia. Posadzka cementowa w korytarzu klatki schodowej wykazuje ślady lokalnych przebarwień świadczących o wilgoci przedostającej się od spodu posadzki. Ściany zewnętrzne w strefie przyziemia w wielu miejscach pozbawione są wyprawy tynkarskiej a cementowa opaska odspoiła się od muru. Wyraźny podsiąk kapilarny ścian widoczny jest na wewnętrznych ścianach nośnych. Liczne ślady zawilgoceń powodują silną korozję wyprawy tynkarskiej (odspojenia i skruszenie) na poziomie 30~40cm powyżej poziomu posadzek. W kilku miejscach (głównie mieszkaniach) stwierdzono występowanie kolonii grzybów i pleśni KONDYGNACJE NADZIEMNE: Ściany pomieszczeń nadziemnych wykonano jako murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Wykończenie ścian stanowią tynki cementowo-wapienne pokryte powłokami malarskimi. Pomieszczenia mieszkalne wykończono indywidualnie powłokami malarskimi, tapetami lub drewnianą boazerią. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono liczne zawilgocenia ścian mieszkań, głównie w części północno-zachodniej. Ogólnie ściany w strefie posadzek wykazują w wielu miejscach zawilgocenia świadczące o podsiąku kapilarnym ścian. Doraźne próby napraw i remontów nie dają rezultatów. W mieszkaniach części wschodniej i północnej na powierzchni ścian stwierdzono zagrzybien ie oraz odspojenie tapety naroży o znacznie większej powierzchni. Negatywne skutki potęgują powłoki z tapet zmywalnych oraz brak dostatecznej wentylacji pomieszczeń, głównie w 5

6 okresach zimowych. Od wewnętrznej strony elewacji północnej oraz na ścianach szczytowych nie stwierdzono wyraźnych pęknięć czy zarysowań. W mieszkaniu od strony zachodniej stwierdzono niewielkie zarysowania ściany w partiach podokiennych. W obrębie klatki schodowej stwierdzono pionowe rysy i pęknięcia ścian wewnętrznych. W partii podokiennych murów klatki schodowej stwierdzono wyraźne pionowe pęknięcia muru widoczne również od strony elewacji. W budynku wymieniono stolarkę okienną na nową dwuszybową z profili PCV. Stropy międzypiętrowe wykonano jako drewniane z tzw. ślepym pułapem. W trakcie przeprowadzonego remontu drewniane stropy częściowo zastąpiono półciężkimi płytami ceramicznymi typu Kleina na dwuteowych belkach stalowych. Wykończenie spodu stropów stanowi tynk cementowo - wapienny (na trzcinie w pomieszczeniach ze stropem drewnianym). W trakcie wizji lokalnej stwierdzono niską chłonność akustyczną oraz podatność na oddziaływania dynamiczne drewnianych stropów belkowych. Klatkę schodową stanowią biegi schodowe na płytach ceramicznych i belkach stalowych. Wykończenie stopni wykonano z drewnianych okładzin. Spoczniki wykończono płytkami ceramicznymi. Przekrycie klatki schodowej stanowi odcinkowy ceglany strop na belkach stalowych. Poza śladami wytarcia drewnianych okładzin stopni nie stwierdzono uszkodzeń biegów schodowych. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych część poddasza adaptowano na cele mieszkalne. W trakcie wizji lokalnej w mieszkaniu stwierdzono całkowite zakrycie elementów konstrukcji więźby i ścian. Jak wynika z relacji mieszkańców ścianę konstrukcyjną elewacji wykonano jako murowaną z gazobetonu ocieplonego płytą suprema. W części pomieszczeń wykonano dodatkowe legary na istniejącym stropie i wykonano podkład z płyt ze sklejki wykończenie stanowią panele drewniane. W pomieszczeniach mokrych wykonano wylewkę cementową a wykończenie stanowi terakota. W części mieszkalnej nie stwierdzono nieszczelności czy przecieków pokrycia dachu. Jak wynika z relacji mieszkańców podczas silnych opadów występuje lekkie zawilgocenie stropu przy elewacji północnej. W części poddasza nieużytkowego stwierdzono iż dach stanowi drewniana konstrukcja płatwiowo-krokwiowa. Część elementów więźby dachowej zostało wymienione najprawdopodobniej w trakcie gruntownego remontu kamienicy. Elementy konstrukcji drewnianej więźby wykazuj ą lokalnie i powierzchniowo ślady korozji biologicznej (larwy kołatka i spuszczela). Ponadto stwierdzono korozję w miejscach starych wyschniętych zacieków. Wykończenie drewnianego stropu poddasza stanowią drewniane deski, które 6

7 są wytarte i zużyte. Pokrycie dachu stanowi papa na deskowaniu. W trakcie oględzin dachu stwierdzono lokalne pofałdowanie pokrycia. Ponadto stwierdzono znaczne uszkodzenia i spękanie kominów. Brak jest odpowiedniego wykończenia murowanych kominów. W miejscach połączenia kominów z pokryciem nie stwierdzono odpowiedniego opierzenia. Stwierdzono doraźne naprawy pokrycia dachu. Opierzenie oraz rynny i rury wykazują ślady korozji ELEWACJE: Przegląd elewacji budynku wykazał szereg powierzchniowych i dogłębnych uszkodzeń elewacji. Widoczne są wyraźne regularne zarysowania i spękania muru oraz rozległe uszkodzenia wyprawy. Powierzchnia wykończenia wyprawy elewacji frontowej (północnej) jest w stosunkowo najlepszym stanie. W wielu miejscach stwierdzono liczne i regularne spękania i zarysowania. W strefie nadproży oraz partii podokiennych widoczne są pęknięcia przechodzące w rysy. W wielu miejscach założone zostały szklane marki, brak ich pęknięć i uszkodzeń świadczy o powolnym procesie postępowania uszkodzeń. W strefach gzymsów stwierdzono zawilgocenia powierzchni wyprawy. W strefie przyziemia ponad kamiennym cokołem niemal na całej długości elewacji występuje zawilgocenie wyprawy, lokalne odspojenie i ubytki. Na elewacji południowej stwierdzono występowanie największej ilości dogłębnych pęknięć muru przechodzących w rysy. Układ pęknięć jest regularny i ma charakter powtarzalny na kolejnych kondygnacjach. Rysy przechodzą ze stref podokiennych wyższych kondygnacji w strefy nadproży okien niższych. Założone marki nie wykazują gwałtownego postępu uszkodzeń. Stwierdzono również szereg uszkodzeń powierzchniowych tynku a w partiach przyziemia całkowitych ubytków wyprawy. Powierzchnia odkrytych cegieł i spoin jest powierzchniowo skorodowana. Spoiny miejscowo kruszą się w palcach. Elewacja wschodnia pozostaje stosunkowo mało zarysowana jednak widoczne są wyraźne uszkodzenia powierzchni wyprawy. Uszkodzenia potęgują się w strefie przyziemia. Powierzchnia odkrytych cegieł i spoin jest powierzchniowo skorodowana. Spoiny lokalnie kruszą się w palcach. Brak wyprawy tynkarskiej odsłania pozostałości niesprawnej instalacji mającej na celu wykonanie osuszenia murów za pomocą elektroosmozy. 7

8 Elewacja zachodnia wykazuje szereg uszkodzeń zarówno dogłębnych pęknięć i rys muru jak i uszkodzeń wyprawy. Stwierdza się całkowity brak wyprawy w wielu miejscach i na znacznych powierzchniach. W znacznym stopniu tynk pozostaje powierzchniowo skorodowany. Widoczne są liczne drobne rysy i odpaczenia tynku. W strefie przyziemia stwierdza się szereg uszkodzeń muru. Wykończenie cokołu jest niemalże na całej długości odspojone od muru. Rysy przechodzą ze stref podokiennych wyższych kondygnacji w strefy nadproży. Największe uszkodzenia w postaci zawilgoceń elewacji stwierdzono w narożach budynku, głownie w miejscu rur spustowych. Obecnie założone są prowizoryczne nakładki odprowadzające wodę bezpośrednio ze strefy posadowienia budynku. W poziomie przyziemia stwierdza się pozostałości bitumicznej izolacji elewacji i ściany fundamentowej. Stolarka okienna wymieniona na nową z PCV. Opierzenie okapów, gzymsu czy parapetów zewnętrznych w wielu miejscach uszkodzone i skorodowane. Rynny i rury spustowe w wielu miejscach nieszczelne lokalnie skorodowane ANALIZA STANU ELEMENTÓW KONSTRUKCJI W wyniku wykonanej odkrywki i przeprowadzonej analizy wytrzymałościowej (załącznik NR3) stwierdzono że istniejące kamienne fundamenty nie zapewniają wystarczającej nośności. Przeprowadzone obliczenia wykazują że poszczególne ławy obliczeniowo wyczerpują całkowicie warunek stanu granicznego nośności, natomiast ławy podlegające większemu obciążeniu (np. ze stropów) przekraczają obliczeniowy warunek stanu granicznego nośności. Potwierdzają to ponadto wyraźne pionowe pęknięcia kamiennego cokołu wykończonego cementową okładziną. W miejscach gdzie nastąpiła koncentracja naprężeń tj. filary nastąpiły regularne ukośne rysy i pęknięcia muru świadczące o utracie nośności fundamentów. Znaczny wpływ na utratę nośności posadowienia może mogą mieć procesy zachodzące w gruncie strefy posadowienia. Grunty niespoiste są wrażliwe na wypłukiwanie drobniejszych frakcji. Wody opadowe były przez szereg lat odprowadzane rurami spustowymi bezpośrednio w strefę posadowienia. Ponadto budynek posadowiony jest nieznacznie powyżej obecnego zwierciadła wód gruntowych. W miesiącach o podwyższonym stanie wód gruntowych spowodowanych obfitymi opadami lub tzw. cofką- stan podwyższonego poziomu morza i Świny wokół wyspy Uznam powodować może ruch wód podziemnych powodujących wypłukiwanie drobniejszych frakcji piasku bezpośrednio spod fundamentów i lokalnie obniżając nośność 8

9 gruntu. Proces postępu uszkodzeń jest jednak powolny, świadczą o tym nieuszkodzone marki szklane zamocowane na większych pęknięciach elewacji. Fundament, ściana fundamentowa i ściana przyziemia do wysokości 79cm powyżej poziomu terenu nie posiada izolacji pionowej i poziomej. Odkrywka fundamentów wykazała pozostałości bitumicznej izolacji poziomej ław i ścian kamiennych do poziomu terenu. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono zawilgocone i lokalnie porażone grzybem i pleśnią ściany przyziemia pomieszczeń mieszkalnych oraz klatki schodowej. Poziom i zakres występowania zawilgocenia świadczy o występowaniu podsiąku kapilarnego murów przyziemia. Nie bez znaczenia pozostało zasypanie piwnic oraz wykonani e cementowej opaski wokół budynku. W wyniku zasypania piwnic wypełnienie pomieszczeń uległo zawilgoceniu a ściany piwniczne w wyniku braku wentylacji (zamurowano otwory wentylacyjne piwnic) pozbawione zostały możliwości naturalnej wentylacji i osuszania. Ponadto stwierdzono występowanie pierwotnych otworów wentylacyjnych ściany przyziemia. Wykonanie betonowej opaski i zabetonowanie w/w otworów skutecznie uniemożliwiło wentylacje ścian przyziemia. W efekcie podwyższono poziom występowania zawilgocenia konstrukcji ceramicznych ścian, potęgując proces korozji ścian oraz posadzek. Doraźne naprawy i wyprawy powierzchniowe od strony pomieszczeń mieszkalnych nie eliminują postępu procesu korozji ścian, ponieważ nie eliminują przyczyn zawilgocenia. Nie bez znaczenia pozostało również wieloletnie zalewanie powierzchni elewacji wodami opadowymi z nieszczelnych rur spustowych oraz odprowadzenie tych wód bezpośrednio w strefę przymurza. W wyniku oględzin elewacji i ścian wewnętrznych konstrukcji stwierdza się szereg regularnych pęknięć muru, rys oraz braku i korozji wyprawy tynkarskiej. Obecnie zewnętrzne ściany budynku nie spełniają wymogów normy obowiązującej od 1 stycznia 1992 roku Ochrona cieplna budynków PN-91/B Przeprowadzona wizja wskazuje że stan konstrukcji stropów miedzypiętrowych jest dość dobry. Stropy drewniane pozostają podatne na działanie dynamiczne i wykazują niską chłonność akustyczną. Nie stwierdzono wyraźnych ugięć czy uszkodzeń mechanicznych stropów. Nie stwierdzono uszkodzeń biegów klatki schodowej czy spoczników. Drewniane stopnice są wytarte zaleca się poddać renowacji. Drewniana więźba dachowa pozostała częściowo 9

10 wymieniona w trakcie remontu pod koniec lat sześćdziesiątych. Elementy konstrukcji więźby dachowej zaleca się oczyścić, dokonać dokładnego przeglądu i zaimpregnować solnymi środkami zabezpieczającymi. Ewentualne lokalne porażenia należy wyciąć i wykonać plomby ciesielskie. Pokrycie dachu nie wykazuje widocznych nieszczelności. W trakcie wizji pokrycia dachu stwierdzono lokalne pofałdowanie i odspojenie pokrycia, ponadto stwierdzono uszkodzenia fragmentów murowanych kominów. Zaleca się wykonać naprawy muru oraz wykonanie odpowiednich czapek kominowych. Rynny, rury spustowe oraz opierzenie budynku jest częściowo niesprawne, i lokalnie skorodowane zaleca się wymianę opierzenia i uzupełnienie np. odpowiednie obróbki blacharskie kominów czy gzymsów. Wymienione okna na PCV powodują możliwość zjawiska przeszczelnienia pomieszczeń mieszkalnych w połączeniu z zawilgoceniem, występowania punktu rosy w miesiącach zimowych i w konsekwencji zagrzybienia ścian, głównie w narożach przy zewnętrznych ścianach. Wyżej wymienione uszkodzenia oraz ślady zawilgocenia ścian stwarzają konieczność wykonania kompleksowego remontu budynku przed niezbędnym wykonaniem ocieplenia WNIOSKI I ZALECENIA Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, oraz analizy istniejącego stanu technicznego budynku stwierdza się, że ogólny stan techniczny elementów konstrukcji jest dostateczny do przeprowadzenia prac mających na celu ocieplenie budynku. Stwierdzone w trakcie badania uszkodzenia elementów konstrukcji ścian nie stanowią bezpośredniego zagrożenia utraty stateczności konstrukcji budynku lub jego elementów Przed przystąpieniem do ocieplenia, w ymagana jest naprawa i renowacja uszkodzonych elementów konstrukcji ścian (tzn. rysy i pęknięcia ścian, ubytki spoin) oraz kompleksowe oczyszczenie i przegląd pozostałych ścian głównie w strefie oparć nadproży czy stref podokiennych Zaleca się wykonanie naprawy i zabezpieczenie muru w postaci iniekcji zaprawami naprawczymi - rysy o rozwarciu do 1mm lub klamer z prętów 10 mocowanych w spoinach poziomych co ok.50cm dla pęknięć powyżej rozwarcia 1mm. Powierzchnie odspojonych, zwietrzałych wypraw i spoin należy usunąć i uzupełnić systemowymi spoinami i zaprawami naprawczymi np. systemu Deitermann. W celu dokładnego wyeliminowania uszkodzeń zaleca się wykonanie programu naprawczego murów Zaleca się wykonanie wzmocnienia istniejącego fundamentu po obwodzie budynku Aby wyeliminować przyczyny zawilgocenia zaleca się przede 10

11 wszystkim wykonać zewnętrzną izolację ścian poprzedzoną kilkutygodniowym osuszaniem murów ścian piwnicznych. Konieczne jest wykonanie poziomej przepony izolacyjnej oraz wykonaniem prac naprawczych mających na celu usunięcie porażenia biologicznego i renowację wyprawy tynkarskiej ścian przyziemia Konieczne jest wykonanie odpowiedniego odprowadzenia wód opadowych z bezpośredniego sąsiedztwa ścian fundamentowych i przyziemia w postaci osypki materiałem przepuszczalnym. Celowe jest wykonanie odprowadzenia wód opadowych z rur spustowych do kolektora rozsączającego lub sieci kanalizacji deszczowej Prace renowacyjne muszą być poprzedzone wykonaniem projektu naprawczego oraz wykonaniem napraw elementów konstrukcji wymienionych w punktach powyższych, zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi odbioru robót budowlanych oraz sztuką budowlaną Zgodnie z Art. 64 Prawa Budowlanego zaleca się założyć Książkę obiektu budowlanego stanowiącą dokum ent przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy. 11

12 ZAŁĄCZNIK NR 1 FOTOGRAFIE: Fot. nr 1 Elewacja frontowa budynku od ulicy Hołdu Pruskiego (elewacja północna) widok ogólny. Fot. nr 2 Fragment elewacji frontowej - północnej, widoczny fragment górnych kondygnacji. Symetrycznie wykonana nadbudowa w końcu lat osiemdziesiątych. Fot. Nr 3 Fragment elewacji frontowej od ulicy Hołdu Pruskiego, widoczny narożnik elewacji wschodniej i frontowej (północnej). Widoczna powierzchniowa korozja wyprawy, oraz pęknięcia i zarysowania strefy podokiennej. Fot. nr 4 Fragment elewacji frontowej od ulicy Hołdu Pruskiego, widoczny narożnik elewacji wschodniej i frontowej (północnej). Widoczna powierzchniowa korozja wyprawy, zacieki w partiach nad cokołem nad parterem w strefie gzymsu. Pęknięcie muru pod oknem pierwszego piętra. Fot. nr 5 Fragment elewacji frontowej od ulicy Hołdu Pruskiego, widoczna przemurowana część pierwotnej bramy wejściowej. Widoczna powierzchniowa korozja wyprawy, zacieki i uszkodzenia w partiach nad cokołem nad parterem w strefie gzymsu. Pęknięcie muru pod oknem pierwszego piętra (z lewej strony). Fot. nr 6 Fragment elewacji frontowej od ulicy Hołdu Pruskiego, widoczny narożnik elewacji zachodniej i frontowej (północnej). Widoczna powierzchniowa korozja wyprawy, oraz pęknięcia i zarysowania strefy podokiennej. Fot. nr 7 Fragment elewacji frontowej od ulicy Hołdu Pruskiego narożnik północno-wschodni, poziom I piętra widok pęknięć opaski i rys strefy nadproża oraz podokiennej. Powierzchniowe ubytki połaci wyprawy tynkarskiej. Nowa stolarka okienna z PCV. Fot. nr 8 Fragment elewacji frontowej, poziom I piętra widok pęknięcia strefy 12

13 podokiennej. Założona szklana marka. Fot. nr 9 Fragment elewacji frontowej, okno wymurowane wtórnie w miejscu drzwi wejściowych. Widoczny kanał wentylacji muru. Fot. nr 10 Fragment elewacji frontowej, narożnik północno-zachodni. Rura spustowa odprowadza wodę bezpośrednio w strefę posadowienia. Fot. nr 11 Fragment elewacji frontowej, poziom I piętra widok pęknięcia strefy podokiennej. Założone szklane marki. Fot. nr 12 Fragment elewacji frontowej, poziom I piętra widok pęknięcia strefy podokiennej drugiego piętra - przechodzi w strefę nadproża I piętra. Fot. nr 13 Fragment tylnej elewacji południowej kondygnacje pięter. Widoczne ubytki wyprawy. Fot. nr 14 Fragment tylnej elewacji poziomu parteru. Rysy strefy nadproży okien. Fot. nr 15 Fragment tylnej elewacji narożnik południowo-zachodni. Rysy strefy nadproża okna I piętra i parteru przechodzące w strefę podokienną poziomu II pietra i pierwszego piętra. Korozja muru nad cokołem. Fot. nr 16 Fragment tylnej elewacji narożnik południowo-wschodni. Rysy strefy podokiennej okien poziomu I i II pietra przechodzą w strefy nadproży. Widoczne przemurowanie okna I piętra. Fot. nr 17 Fragment tylnej elewacji poziomu pięter klatki schodowej. Rysy strefy nadproży okien. Liczne uszkodzenia wyprawy. Fot. nr 18 Fragment tylnej elewacji poziomu parteru. Widok uszkodzenia narożnika oraz zawilgocenie strefy przy rurze spustowej. Obecnie prowizoryczne odprowadzenie wody. Fot. nr 19 Fragment tylnej elewacji poziomu parteru. Widok uszkodzenia wyprawy narożnika oraz zawilgocenie strefy przy rurze spustowej. Pęknięcia strefy przyziemia. Fot. nr 20 Fragment tylnej elewacji narożnik południowo-zachodni. Silna i dogłębna korozja muru nad cokołem oraz narożnika kamiennego w przyziemiu. Fot. nr 21 Fragment tylnej elewacji - zachodnia strona. Rysy strefy podokiennej. Rozległy ubytek tynku. Fot. nr 22 Fragment tylnej elewacji - zachodnia strona, poziom I piętra. Rysy strefy podokiennej. Rozległy ubytek tynku. 13

14 Fot. nr 23 Fragment tylnej elewacji - wschodnia strona. Rysy strefy podokiennej. Fot. nr 24 Fragment tylnej elewacji - wschodnia strona. Rysy strefy podokiennej. Fot. nr 25 Elewacja zachodnia budynku widok ogólny. Widoczne liczne ubytki i uszkodzeni wyprawy. Fot. nr 26 Fragment elewacji zachodniej budynku widok ogólny. Widoczny rozległy ubytek wyprawy naroża oraz zawilgocenie i uszkodzenie strefy przyziemia. Fot. nr 27 Fragment elewacji zachodniej budynku widok na górne kondygnacje. Widoczne uszkodzenia wyprawy. Fot. nr 28 Fragment elewacji zachodniej budynku widok na górne kondygnacje. Widoczne uszkodzenia wyprawy. Fot. nr 29 Fragment elewacji zachodniej budynku widok na poziom przyziemia. Widoczne uszkodzenia wyprawy. Fot. nr 30 Fragment elewacji zachodniej budynku narożnik północno-zachodni widok na poziom przyziemia. Widoczne rozległe uszkodzenie wyprawy oraz zawilgocenie muru. Fot. nr 31 Fragment elewacji zachodniej budynku widok na poziom przyziemia. Widoczne rozległe uszkodzenie wyprawy, odspojenie cokołu oraz zawilgocenie muru. Fot. nr 32 Fragment elewacji zachodniej budynku narożnik południowozachodni widok na poziom przyziemia. Widoczne rozległe uszkodzenie wyprawy, muru, spoin oraz zawilgocenie. Fot. nr 33 Fragment elewacji zachodniej budynku narożnik południowozachodni widok na poziom II piętra. Widoczne zacieki naroża. Fot. nr 34 Fragment elewacji zachodniej budynku narożnik południowozachodni widok ogólny. Widoczne zacieki naroża i uszkodzenie wyprawy zewnętrznego naroża. Fot. nr 35 Fragment elewacji zachodniej budynku narożnik południowozachodni widok na poziom II piętra. Widoczne zacieki naroża i uszkodzenie wyprawy. Fot. nr 36 Fragment elewacji zachodniej budynku przyziemie. Widoczne otwory piwniczne. Obecnie zamurowane oraz zasypane. Fot. nr 37 Widok ogólny elewacji wschodniej budynku. 14

15 Fot. nr 38 Widok ogólny elewacji wschodniej budynku południowa wnęka. Fot. nr 39 Widok ogólny elewacji wschodniej budynku południowa wnęka. Widoczne zawilgocenia i zacieki naroża. Fot. nr 40 Widok ogólny elewacji wschodniej budynku południowa wnęka. Widoczne zawilgocenia i zacieki naroża i gzymsu poziomu pięter. Fot. nr 41 Fragment elewacji wschodniej budynku narożnik południowowschodni widok na poziom przyziemia. Widoczne uszkodzenie wyprawy oraz zawilgocenie muru. Widoczne uszkodzenie wyprawy naroża cokołu kamiennego. Fot. nr 42 Fragment elewacji wschodniej budynku widok na poziom przyziemia. Widoczne uszkodzenie wyprawy oraz zawilgocenie muru. Widoczne ślady po instalacji osuszającej mur. Fot. nr 43 Fragment elewacji wschodniej budynku narożnik północnowschodni widok na poziom przyziemia. Widoczne uszkodzenie wyprawy oraz zawilgocenie muru. Fot. nr 44 Fragment elewacji wschodniej budynku widok na poziom przyziemia. Widoczne uszkodzenie wyprawy oraz zawilgocenie muru. Widoczne resztki instalacji osuszającej mur metodą elektroosmozy. Fot. nr 45 Fragment elewacji wschodniej budynku miejsce wykonania odkrywki fundamentu. Fot. nr 46 Odkrywka fundamentu. Prawej strony fotografii widoczna powierzchnia fundamentu kamiennego. Widoczne resztki bitumicznej izolacji pionowej. Fot. nr 47 Odkrywka fundamentu. Widoczna powierzchnia fundamentu kamiennego. Widoczne resztki bitumicznej izolacji pionowej oraz rodzimy grunt pod fundamentem. Fot. nr 48 Fragment elewacji północnej budynku pierwotny otwór wentylacyjny ściany fundamentowej. Fot. nr 49 Fragment wewnętrznej ściany konstrukcyjnej mieszkania NR1 - odsłonięty zawilgocony muru przyziemia. Fot. nr 50 Fragment wewnętrznej ściany konstrukcyjnej mieszkania NR1 - odsłonięty zawilgocony muru przyziemia. Fot. nr 51 Fragment wewnętrznej ściany konstrukcyjnej mieszkania NR1 (kuchnia) - odsłonięty zawilgocony i zagrzybiony mur przyziemia. Fot. nr 52 Fragment wewnętrznej ściany konstrukcyjnej mieszkania NR3 15

16 (przedpokój) - zawilgocony i zagrzybiony mur przyziemia. Fot. nr 53 Fragment zewnętrznej (elewacja północna) ściany konstrukcyjnej mieszkania NR2 - zawilgocony mur przyziemia. Fot. nr 54 Fragment wewnętrznej ściany konstrukcyjnej mieszkania NR2 - zawilgocony mur przyziemia. Fot. nr 55 Fragment zewnętrznej (narożnik północno-zachodni) ściany konstrukcyjnej mieszkania NR2 - zawilgocony mur kolonie pleśni i grzybów. Fot. nr 56 Fragment wewnętrznej ściany konstrukcyjnej mieszkania NR2 - zawilgocony mur przyziemia kuchni. Fot. nr 57 Fragment wewnętrznej ściany konstrukcyjnej klatki schodowej - zawilgocony mur przyziemia, odsłonięta konstrukcja ściany. Fot. nr 58 Fragment wewnętrznej ściany konstrukcyjnej klatki schodowej - zawilgocony mur przyziemia. Fot. nr 59 Fragment wewnętrznej ściany konstrukcyjnej klatki schodowej - zawilgocony mur przyziemia. Fot. nr 60 Fragment zewnętrznej ściany konstrukcyjnej klatki schodowej elewacja południowa. Pękniecie muru i parapetu. Fot. nr 61 Fragment zewnętrznej (narożnik północno-zachodni) ściany konstrukcyjnej mieszkania NR6 - zawilgocony mur, kolonie grzybów są usunięte, mur zaimpregnowany. Fot. nr 62 Fragment zewnętrznej (narożnik południowo-zachodni) ściany konstrukcyjnej mieszkania NR6 - zawilgocony mur, kolonie grzybów są usunięte, mur zaimpregnowany. Fot. nr 63 Fragment wewnętrznej ściany konstrukcyjnej mieszkania NR6 zarysowanie narożnika muru. Fot. nr 64 Fragment wewnętrznej ściany konstrukcyjnej klatki schodowej zarysowanie muru. Fot. nr 65 Poddasze części nieużytkowej. Widok na wykończenie deskami stropu oraz okna zewnętrznej ściany szczytowej. Fot. nr 66 Poddasze zachodniej części nieużytkowej. Widok na konstrukcje płatwiowo-krokwiową. Widoczne stare wyschnięte zacieki powierzchni krokwi i płatwi. Fot. nr 67 Poddasze zachodniej części nieużytkowej. Widok na konstrukcje 16

17 płatwiowo-krokwiową. Widoczne wyschnięte zawilgocenie połączenia płatew-krokiew-miecz. Fot. nr 68 Poddasze zachodniej części nieużytkowej. Widok na konstrukcje ściany poddasza. Widoczne porażenie słupa. Fot. nr 69 Dach wschodniej części użytkowej. Widok na doraźne naprawy pokrycia bitumicznego. Brak odpowiedniej blacharki komina. Komin jest spękany. Fot. nr 70 Dach zachodniej części nieużytkowej. Kominy są spękane, wyprawa odspojona. Fot. nr 71 Dach zachodniej części użytkowej. Lokalne pofałdowania pokrycia. Fot. nr 72 Dach południowej części. Lokalne naprawy pokrycia bitumicznego. 17

18 ZAŁĄCZNIK NR 2 RYSUNKI: Rys. E-1 PLAN SYTUACYJNY Rys. E-2 RZUT PARTERU rys. archiwalny Rys. E-3 ODKRYWKA FUNDAMENTU 18

19 ZAŁĄCZNIK NR 3 OBLICZENIA STATYCZNE: 1.1. Obliczenie nośności fundamentu pod wschodnią ścianą zewnętrzną 1.2. Obliczenie nośności fundamentu pod północną ścianą zewnętrzną 19

20 ZAŁĄCZNIK NR 4 DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE Zał. 1 Uprawnienia budowlane Zał. 2 Zaświadczenia Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 20

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. Fot. nr 1. Elewacja frontowa. Fot. nr 2. Fot. nr 3. Fot. nr 4. Fot. nr 2 4. Uszkodzenia elewacji frontowej zarysowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Październik 2013 r. EKSPERTYZA TECHNICZNA na okoliczność : Określenia stanu technicznego istniejącego obiektu usytuowanego na działce nr 1036/1 przy ul. Świerczewskiego 2 w Krośnie Odrzańskim. Autorzy

Bardziej szczegółowo

NAWET Robert Paluch Pracownia Projektowa ul. Poniatowskiego 36/4, 71-111 Szczecin, tel.+4891 8852125, fax. +4891 8812649, +48 502070365

NAWET Robert Paluch Pracownia Projektowa ul. Poniatowskiego 36/4, 71-111 Szczecin, tel.+4891 8852125, fax. +4891 8812649, +48 502070365 NAWET Robert Paluch Pracownia Projektowa ul. Poniatowskiego 36/4, 71-111 Szczecin, tel.+4891 8852125, fax. +4891 8812649, +48 502070365 temat: CZĘŚĆ 2 REMONT CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU stadium: EKSPERTYZA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory budowlane mgr inż. Paweł Tomicki 87 630 Skępe, ul. Pszczela 19 tel. 603 272 356 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa dachu istniejącego budynku mieszkalnego Adres: Srebrna 45, gm.

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracownia projektowa Wykonawstwo robót budowlanych Produkcja parapetów i blatów Suszenie i frakcjonowanie kruszyw Zarządzanie i pośrednictwo nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul.prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel.: (55) 235 47 25 e-mail: jankoperkiewicz@wp.pl REGON 170049655 OPINIA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Przedmiot: Zakres: Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Ocena stanu technicznego w nawiązaniu do planowanej przebudowy. Lokalizacja: 44-100 Gliwice ul. Wróblewskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA Załącznik nr 5 Murowana Goślina ul. Kochanowskiego 9 do wykonania 1. Uzupełnienie tynków i malowanie elewacji 2. Odnowienie powłok malarskich

Bardziej szczegółowo

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku.

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku. OPIS TECHNICZNY strona nr: 1 OPRACOWANIE ZAWIERA: A. Opis techniczny. 1. Dane ogólne. 2. Dane podstawowe. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Zestawienie pomieszczeń. 5. Konstrukcja budynku. 6. Elementy wykończeniowe.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE INWESTYCJA: Budynek Biurowy, SZCZECIN, UL. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 INWESTOR: Szczecińskie

Bardziej szczegółowo

budynków NR 12 i NR 1

budynków NR 12 i NR 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA budynków NR 12 i NR 1 INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): ADRES OBIEKTÓW: EC1 ŁÓDŹ MIASTO KULTURY 90-022022 Łódź ul. Targowa 1/3 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Dariusz Dolecki UPR

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Roboty budowlane polegające na adaptacji piwnic w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku na pomieszczenia archiwum Adres inwestycji : Gdańsk, ul.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego Jednostka projektowa PRZEDMIOT OPRACOWANIA Usługi Ogólnobudowlane Daniela Maciejewska, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. M. Curie-Skłodowskiej 8 tel. 64 44-23-437 0-607-583-697 Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Opis stanu istniejącego 2.2. Opis elementów projektowanej konstrukcji 2.2.1. Naprawa pęknięć ścian 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław

Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA STANU TECHNICZNEGO WYBRANEGO FRAGMENTU PRZEDSZKOLA NR 105 PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 24 WE WROCŁAWIU, POD KĄTEM PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH OBIEKT: Przedszkole Nr 105 Wrocław przy ul.

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA Załącznik nr 5 ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA Murowana Goślina ul. Kochanowskiego 8 (przewidziany do sprzedaży w 2006 roku) 1. Remont pokrycia dachowego w zakresie: - wymiana

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNO USŁUGOWEGO

INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNO USŁUGOWEGO I&P PROJECT Iwona Urbańska 09-100 Skarżyn, Aleja Lipowa 9 tel.: 505 110 449 INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNO USŁUGOWEGO Inwestor: Gmina Miasto Płońsk 09 100 Płońsk. ul. Płocka 39 Adres budynku: Płońsk,

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

4. Charakterystyka techniczna budynku

4. Charakterystyka techniczna budynku 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem jest opracowanie ekspertyzy technicznej mykologiczno-budowlanej budynku przy ulicy Iłżeckiej 45 w Ostrowcu Świętokrzyskim, zlokalizowanego na działce nr ewid. 48/9.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.69.2014 Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA. adres obiektu: ul. Puławska 228 02-670 Warszawa woj. Mazowieckie

OPINIA TECHNICZNA. adres obiektu: ul. Puławska 228 02-670 Warszawa woj. Mazowieckie 15.II.1968r. ZESPÓŁ OŚRODKÓW RZECZOZNAWSTWA ZOR Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO - TECHNICZNYCH NOT WARSZAWSKI DOM TECHNIKA lok.115

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa WIelkopolska

Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa WIelkopolska PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa WIelkopolska Budowa: Remont i wymiana konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej w Bieganowie. Adres budowy:

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY I. STAN BUDYNKU SZKOŁY PRZED REMONTEM Dane dotyczące budynku przed remontem w 2014: - data poprzedniej renowacji elewacji 1997, - data

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny ul. Księska 22, 52-020 Wrocław. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI TRZECIEJ KONDYGNACJI Mieszkanie Nr 6

Budynek mieszkalny ul. Księska 22, 52-020 Wrocław. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI TRZECIEJ KONDYGNACJI Mieszkanie Nr 6 Opracowanie projektowe nr 338a/13 ANEW 58-309 Wa łbrzych, ul. J. Malczewskiego 3/21 PROJEKTOWE BIURO KONSTRUKCYJNE mgr inż. Jacek Kowalewski Tel. kom. 664-250-604 e-mail biuro@anew.pl www.anew.pl Dawna

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 45B Data przeglądu: 12.06.2012 Rok budowy budynku : 1998 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I EKSPERTYZA TECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANY I EKSPERTYZA TECHNICZNA USŁUGI BUDOWLANE PRZEMYSŁAW ZAWADZKI Kostów 9/10, 46-220 Byczyna tel. 500-076-238, e-mail:p-z@post.pl PROJEKT BUDOWLANY I EKSPERTYZA TECHNICZNA Inwestor: Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku ul. Zamkowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z OCEN

INWENTARYZACJA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z OCEN Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT INWENTARYZACJA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt 26 600, Radom, ul.żeromskiego 31 tel./fax 48 340 46 46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Projekt budowlany wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO STARCZANOWO 10, MUROWANA GOŚLINA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO W STARCZANOWIE 10, MUROWANA GOŚLINA PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: LIDER Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 19,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-1 Nazwa inwestycji: Budynek mieszkalny wielorodzinny roboty remontowo - budowlane dachu, łącznie z przebudową kominów i remont elewacji.

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA. STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu

OCENA TECHNICZNA. STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu OCENA TECHNICZNA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu dla zakresie adaptacji pomieszczeń dla utworzenia R Kardiologicznej 2p w części IV Budynku NR 1 DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A I N W E S T Y C J A temat projektu adres INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA WROCŁAW, UL. SZEWSKA 80 i 81, ŚWIDNICKA 8b, Wrocław nr działki 27/5, 27/7, 27/17, 27/35

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku zabytkowego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku zabytkowego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku zabytkowego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12

OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12 OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12 FOT. 1 WIDOK ELEWACJI FRONTOWEJ-PÓŁNOCNEJ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. NAZWA ZADANIA: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i informacją BIOZ dla 5-ciu obiektów

Bardziej szczegółowo

ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA

ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA /podbicie fundamentów/ Temat : Remont pomieszczeń biblioteki i czytelni

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNO USŁUGOWEGO

INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNO USŁUGOWEGO I&P PROJECT Iwona Urbańska 09-100 Skarżyn, Aleja Lipowa 9 tel.: 505 110 449 INWENTARYZACJA BUDYNKU MIESZKALNO USŁUGOWEGO Inwestor: Gmina Miasto Płońsk 09 100 Płońsk. ul. Płocka 39 Adres budynku: Płońsk,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA. Obiekt: Piwnice pierwszej kondygnacji kamienic Rynek 4,5,6 dz. nr ewid. 2437, 2440/17, 2440/2,2354 37-500 Jarosław

INWENTARYZACJA BUDOWLANA. Obiekt: Piwnice pierwszej kondygnacji kamienic Rynek 4,5,6 dz. nr ewid. 2437, 2440/17, 2440/2,2354 37-500 Jarosław INWENTARYZACJA BUDOWLANA Obiekt: Piwnice pierwszej kondygnacji kamienic Rynek 4,5,6 dz. nr ewid. 2437, 2440/17, 2440/2,2354 37-500 Jarosław Inwestor : Gmina Miejska Jarosław 37-500 Jarosław ul. Rynek 1

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Widok elewacji południowej EKSPERTYZA TECHNICZNA dotycząca przebudowy pomieszczeń w budynku transformatorowni w pawilonie D-10 AGH, ul.reymonta 19, Kraków oraz wpływu planowanej inwestycji na istniejące

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA 16 EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W ZESPOLE BUDYNKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYMSTOKU PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 3 1.0. PRZEDMIOT i CEL EKSPERTYZY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE ADAM KOJAT AL. BOH. WARSZAWY 15/16, 70 370 SZCZECIN tel. 605 229 901 e-mail: akojat@wp.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA dot. stanu technicznego konstrukcji i elementów budynku Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE 1 MATERIAŁY mb m szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 7,5 Stopy fundamentowe B-0 1,01 Ściany fundamentowe 48,08 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 899,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W POZNANIU PRZY ULICY KOLEJOWEJ 17 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA ARCHITEKTURA INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kolejowa 17; 60-717

Bardziej szczegółowo

25-415 Kielce INWENTARYZACJA

25-415 Kielce INWENTARYZACJA INWESTOR: Ochotnicze Hufce Pracy Świętokrzyska Wojewódzka Komenda ul. Górna20 25-415 Kielce INWENTARYZACJA BUDOWLANA DO CELÓW PROJEKTOWYCH BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PAŁĘGACH 80, 26-080 Mniów, dz. nr ew.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA. BUDYNEK ZAPLECZA BIUROWO SOCJALNEGO SPP, MAGAZYN ODZIEśY

EKSPERTYZA TECHNICZNA. BUDYNEK ZAPLECZA BIUROWO SOCJALNEGO SPP, MAGAZYN ODZIEśY . PRACOWNIA PROJEKTOWA IRENA CIESIELSKA BIURO 71-333 Szczecin ul. Krasickiego 14 NIP 852-174-52-73 tel./fax (091) 4871-345 EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKT : TEMAT : BUDYNEK ZAPLECZA BIUROWO SOCJALNEGO SPP,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. inwentaryzacją mieszkania i wykonaniem dokumentacji fotograficznej, przez PINB),

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. inwentaryzacją mieszkania i wykonaniem dokumentacji fotograficznej, przez PINB), OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. - Zlecenie Inwestora (PINB w Krakowie), - Oględziny budynku wykonane dnia 11.10.2011, połączone ze szkicową inwentaryzacją mieszkania i wykonaniem dokumentacji

Bardziej szczegółowo

I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie

I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie V. Inwentaryzacja architektoniczno budowlana A- Opis techniczny I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie 1. Opis ogólny. Budynek Szkoły Podstawowej w Łazewie stanowi własność

Bardziej szczegółowo

Projekt remontu pomieszczeń użytkowych w budynku świetlicy wiejskiej

Projekt remontu pomieszczeń użytkowych w budynku świetlicy wiejskiej NIP 973-101 - 46-59 Reg. 081142607 Projekt remontu pomieszczeń użytkowych w budynku świetlicy wiejskiej Nazwa obiektu: Adres : Świetlica wiejska, Marcinów, gmina Brzeźnica, 68-113 Brzeźnica Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 1 OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 I. DANE OGÓLNE : 1.1. INWESTOR : Gmina Pisz 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 5 1.2. TEMAT : Opis inwentaryzacyjny z oceną stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. 2. Analiza stanu technicznego budynku. 3. Wnioski i zalecenia

Spis zawartości. 2. Analiza stanu technicznego budynku. 3. Wnioski i zalecenia Spis zawartości 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Cel i zakres opracowania 1.4. Opis stanu istniejącego konstrukcji 2. Analiza stanu technicznego budynku 3. Wnioski

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA TEMAT OPRACOWANIA: OPINIA BUDOWLANA DOTYCZĄCA. MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja INWESTOR URZĄD MIEJSKI W LEGIONOWIE 05-120 LEGIONOWO, ul. Piłsudskiego 3 ADRES BUDOWY Legionowo, ul. Husarska AUTORZY

Bardziej szczegółowo

Willa przy ulicy Sobieskiego 67

Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Oferta bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu Szanowni Państwo oferujemy do bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu zabytkową dwukondygnacyjną willę przy ul. Sobieskiego 67. Jest

Bardziej szczegółowo

Proponowane postępowanie konserwatorskie

Proponowane postępowanie konserwatorskie Proponowane postępowanie konserwatorskie 1. Tynki Ze względu na zły stan wypraw tynkarskich, ich niejednorodność : tynki wapienne, tynki wapienno-cementowe i tynki wapienne z narzutem cementowym oraz znaczne

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt BranŜa: Budowlana Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy wymiany stolarki okiennej z profili aluminiowych na stolarkę

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZWARDONIU

ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZWARDONIU ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZWARDONIU Treść: Opinia określająca stan techniczny budynku przedszkola w Zwardoniu nr ul. 18 Właściciel : Urząd Gminy Rajcza ul. Górska 1 Lokalizacja: Zwardoń

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA inż. Andrzej Rybarczyk Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane 71-245 Szczecin ul. Szafera Władysława 18/16 tel./fax ++ 48 91 43-27-298 e-mail:arprojekt@pro.onet.pl Oświadczenie projektantów: Ja niżej podpisany

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 110 ul. Bystrzycka 38

Przedszkole nr 110 ul. Bystrzycka 38 OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Przedszkole nr 110 ul. Bystrzycka 38 Falenica - Budynek z 1957r. - Po remoncie dachu w 2002r w budynku odpadają zawilgocone przez wody opadowe gzymsy zagrażając użytkownikom.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANO ARCHITEKTONICZNA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI

INWENTARYZACJA BUDOWLANO ARCHITEKTONICZNA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI INWENTARYZACJA BUDOWLANO ARCHITEKTONICZNA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI PODSTAWA OPRACOWANIA: umowa zawarta z Inwestorem, wizja i pomiary w terenie + dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301

Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301 Jednostka projektowa: Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301 K TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO OLSZÓWKA O SANATORIUM

Bardziej szczegółowo