Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2. Opis techniczny urządzeń i oprogramowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2. Opis techniczny urządzeń i oprogramowania"

Transkrypt

1 Opis techniczny urządzeń i oprogramowania Zakres Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest doposażenie, modernizacja sieci LAN Zamawiającego i przebudowa obecnej architektury sieci. Wdrożenie powinno obejmować: 1. Przełącznik dla Centrum Przetwarzania Danych (przełącznik CPD) a. dostawa, instalacja, podłączenie i konfiguracja, 2. Przełączniki agregacyjne a. dostawa, instalacja, podłączenie i konfiguracja, 3. Przełączniki dostępowe a. dostawa, instalacja, podłączenie i konfiguracja, 4. Router dla telefonii IP 5. Router do styku z siecią WAN 6. Aktualizację systemu zarządzania siecią: a. instalację nowej wersji systemu, b. przeniesienie konfiguracji. 7. Przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego: a. z zakresu dostarczonych urządzeń i oprogramowania w wymiarze 8 h zegarowych. Stan obecny Obecna architektura sieci teleinformatycznej oparta jest o przełączniki: redundantne Cisco G ( warstwa agregacji), Cisco PWR (warstwa dostępowa), Cisco PS (warstwa dostępowa), Oczekiwana architektura po doposażeniu Oczekiwana architektura sieci teleinformatycznej powinna być z modernizowano odpowiednio o przełączniki: redundantne Cisco 3560E-12D ( warstwa agregacji) Cisco C3560X-48PF-L (warstwa dostępowa), Wszystkie wymieniane urządzenia pracujące obecnie w sieci LAN Zamawiającego muszą zostać zdemontowane i dostarczone do magazynu Zamawiającego. 1

2 Zakres prac wdrożeniowych Doposażenie sieci LAN pod kątem modernizacji infrastruktury w warstwach agregacyjnej i dostępowej. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy kompleksowej realizacji wdrożenia, w tym: a. Wykonania kompletnego projektu wykonawczego wdrożenia; b. Reorganizacji przestrzeni w ramach dostępnych szaf teletechnicznych; c. Montażu i podłączenia nowych urządzeń sieciowych w szafach; d. Instalacja i konfiguracja urządzeń sieci na bazie dostarczonych przełączników w układzie redundantnym; e. Rozbudowy warstwy dystrybucyjnej sieci w oparciu o dostarczone urządzenia w zachowaniem redundancji w zakresie urządzeń i połączeń; f. Konfiguracja przełącznika dla potrzeb Centrum Przetwarzania Danych; g. Aktualizacji i konfiguracja systemu zarządzania urządzeniami sieci lokalnej; h. Wykonania pełnej dokumentacji powykonawczej. W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu wdrożenia od Zamawiającego oczekuje się wykonania wizji lokalnej przed przystąpieniem do realizacji zadania oraz opracowania projektu wykonawczego uwzględniającego wszelkie elementy wdrożenia. Wymagania dodatkowe 1. Zakres zamówienia obejmuje newralgiczne elementy systemu informatycznego Zamawiającego dlatego Zamawiający oczekuje wykluczenia ryzyka niepowodzenia przedsięwzięcia w trakcie jego realizacji oraz zapewnia na akceptowalnym poziomie bezpieczeństwa funkcjonowania i utrzymania pracujących systemów informatycznych. 2. Bezwzględnie wymaganą cechą proponowanego wdrożenia jest bezpieczeństwo, rozumiane jako niezawodność i bezawaryjność pracy. Zapewnienie bezpieczeństwa realizacji zamówienia z jednoczesnym zminimalizowaniem czasu realizacji przedsięwzięcia, zapewniona powinna być przez należycie przygotowaną metodykę działania wraz z harmonogramem, dając w efekcie gwarancję terminowego i zgodnego z założeniami oraz potrzebami wykonania przedmiotu zamówienia. 3. Realizowane prace nie mogą w żaden sposób zakłócić lub uniemożliwić prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Zamawiającego. 4. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym, w zakresie wymaganym dla realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z potrzebami i wymogami Zamawiającego. 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 2

3 Szczegółowe wymagania techniczne Wyposażenie Centrum Przetwarzania Danych I. Przełącznik dla CPD 1 sztuka 1. Urządzenie musi być modularne, min. 10 gniazd na moduły, z czego min. 8 gniazd dostępnych dla modułów z interfejsami liniowymi. 2. Urządzenie musi być oparte o w pełni rozdzielną i niezależną od warstwy przesyłania danych warstwę kontrolno-zarządzającą, przy czym: a. Moduły kontrolno-zarządzające nie mogą zajmować się przesyłaniem ramek/pakietów między modułami liniowymi. b. Musi istnieć możliwość zainstalowania dwóch modułów w konfiguracji redundantnej c. W konfiguracji opartej o rozszerzenie o drugi, redundantny moduł zarządzająco-sterujący wymagana jest funkcjonalność umożliwiająca aktualizację firmware (systemu operacyjnego) bez przerywania pracy urządzenia, w szczególności bez przerwania transmisji ramek/pakietów. 3. Urządzenie musi zapewniać równoległy dostęp każdego z modułów liniowych do każdej matrycy przełączającej, niezależnie od liczby zainstalowanych matryc. 4. Urządzenie musi być oparte o niezawodny i modularny system operacyjny umożliwiający m.in. izolację poszczególnych procesów od siebie, ich bezpieczne i indywidualne restartowanie oraz rejestrację stanu w pamięci nieulotnej. 5. Urządzenie musi umożliwiać obsadzenie 64 portów optycznych 10GE pracujących z pełną wydajnością (wirespeed) w warstwie 3 (L3) i w konfiguracji opartej wyłącznie o porty 10GE. 6. Urządzenie musi umożliwiać obsadzenie min. 384 interfejsów 10/100/1000BaseT lub 384 interfejsów 1000BaseSX/LX pracujących w warstwie L3 w konfiguracji opartej wyłącznie o porty GE. 7. Dla portów wymienionych powyżej wymaga się aby decyzja o przełączeniu pakietu odebranego na porcie wejściowym w warstwie L3, łącznie z wyznaczeniem docelowego adresu MAC i portu wyjściowego została podjęta na poziomie karty liniowej na której znajduje się dany port wejściowy (tzw. rozproszone przełączanie L3). 8. Razem dla całego urządzenia łączna przepustowość powinna wynosić przy maksymalnym wypełnieniu modułami przynajmniej 480 mln pps z możliwością rozszerzenia do 960 mln pps poprzez zakup odpowiedniej licencji. 9. Urządzenie musi zapewniać min wpisów MAC. 10. Urządzenie musi zapewniać min wpisów w tablicy routingu z możliwością rozszerzenia do 1mln wisów poprzez zakup odpowiedniej licencji. 11. Urządzenie musi zapewniać min pozycji filtrujących typu ACL z możliwością rozszerzenia do pozycji filtrujących ACL poprzez zakup odpowiedniej licencji. 12. Urządzenie musi zapewniać min wpisów dla statystyk typu flow. 13. Urządzenie musi zapewniać obsługę min sieci VLAN dla pracy w warstwie L2. 3

4 14. Wymagane jest dołączenie każdego z modułów liniowych 10 GigabitEthernet do matryc przełączających w taki sposób, żeby przepustowość każdego z modułów wynosiła min. 80 Gbps. Dodatkowo, wymagana jest redundancja N+1, tzn. przepustowość ta powinna być gwarantowana również w razie awarii pojedynczej matrycy przełączającej. 15. Funkcjonalność Ethernet dla warstwy 2: a. Trunking IEEE 802.1Q VLAN, b. Rapid Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1w), c. Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)(IEEE 802.1s), d. Internet Group Management Protocol (IGMP) Versions 1, 2, 3 snooping, e. UDLD lub odpowiednik, f. Grupowanie portów Ethernet (do 8 portów per wiązka), g. Link Aggregation Control Protocol (LACP): IEEE 802.3ad, h. Ramki Jumbo dla wszystkich portów (do 9216 bajtów), i. Prewencja niekontrolowanego wzrostu ilości ruchu (storm control), j. Implementacja Private VLAN, k. Link Layer Discovery Protocol zg. z IEEE 802.1ab. 16. Urządzenie musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą dołączanie zewnętrznych przełączników do pary urządzeń będących przedmiotem specyfikacji. Zewnętrzny przełącznik, niezależnie od jego typu i producenta, musi mieć możliwość dołączenia poprzez zagregowany kanał (LACP lub odpowiednik) złożony z min. 2 fizycznych interfejsów w taki sposób, że jeden interfejs zewnętrznego przełącznika dołączony jest do jednego z opisywanych urządzeń, drugi zaś do innego, niezależnego (tzw. MultiChassis LAG/LACP lub odpowiednik). 17. Wymagane protokoły routingu dla urządzenia: a. IPv4: OSPF, EIGRP, BGP, RIPv2, b. IPv6: OSPFv3, EIGRP, BGP. 18. Wymagane protokoły Multicast: a. IGMPv1/v2/v3, IGMP snooping, b. PIMv2 Sparse, SSM dla IPv4 oraz IPv6, c. MLDv2 dla IPv Bidirectonal Forwarding Detection. 20. Tunelowanie GRE (Generic Routing Encapsulation). 21. VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol). 22. Funkcje QoS: a. Layer 2 IEEE 802.1p (CoS), b. 8 sprzętowych kolejek na port, c. Dedykowana konfiguracja QoS dla każdego portu, d. Przypisanie CoS na każdym porcie, e. Klasyfikacja QoS oparta o listy ACL (Access Control List) w warstwach 2, 3 i 4, f. Kolejkowanie na wyjściu w oparciu o CoS, 4

5 g. Bezwzględne (strict-priority) kolejkowanie na wyjściu, h. Kolejkowanie WRR (Weighted Round-Robin) lub odpowiednik na wyjściu. 23. Funkcje Bezpieczeństwa: a. Port Security, b. Ochrona struktur sterujących urządzenia przed atakami DoS (Control Plane Policing), c. urpf (Unicast Reverse Path Forwarding), d. Listy kontroli dostępu (ACL) dla warstwy 2 w oparciu o: adresy MAC addresses, typ protokołu, itd., e. Listy kontroli dostępu (ACL) dla warstw 3 oraz 4 w oparciu o: IPv4 i v6, Internet Control Message Protocol (ICMP), TCP, User Datagram Protocol (UDP), itd. f. ACL oparte o VLAN-y, g. ACL oparte o porty, h. Logowanie i statystyka dla ACL. 24. Funkcje Zarządzania: a. Poprawna obsługa poprzez system zarządzania używany obecnie przez Urząd Miejski (Cisco Works LMS 3.1, po aktualizacji Cisco Works LMS 4.0 lub nowszy), b. Port zarządzający Ethernet, c. Port konsoli CLI, d. SSHv2, e. Telnet, f. Authentication, authorization, and accounting (AAA) z wykorzystaniem serwera RADIUS, g. Syslog, h. SNMP v1, v2, v3, i. Remote monitoring (RMON), j. Network Time Protocol (NTP), k. Wymagana możliwość kopiowania ruchu z określonego portu źródłowego/wiązki portów/sieci VLAN na określony port docelowy, l. Wymagana możliwość kopiowania ruchu z określonego portu źródłowego poprzez sieć VLAN, 25. Minimum dwa niezależne, redundantne zasilacze. 26. Wymagana jest redundancja modułów wentylatorów. 27. Montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym. 28. Urządzenie musi być wyposażone w: a. 8 portów 10 Gigabit Ethernet dla wkładek optycznych X2, SFP+ lub równoważnych; należy dostarczyć 4 moduły przeznaczone do pracy ze światłowodem jednomodowym na dystansie do 10km oraz 5 modułów przeznaczone do współpracy ze światłowodem wielomodowym na dystansie do 300m. b. Min. 4 porty 10 Gigabit Ethernet muszą być sprzętowo gotowe to obsługi szyfrowania z pełną wydajnością łącza zgodnie z IEEE 802.1AE. W przypadku gdy opisana funkcjonalność wymaga rozszerzenia poziomu licencjonowania, Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji wraz z urządzeniem, zachowując sobie mozliwość takiego doposażenia urządzenia w przyszłości. 5

6 Zamawiający dopuszcza zrealizowanie tej funkcjonalności na urządzeniu zewnętrznym pod warunkiem zachowania odpowiedniego poziomu wydajności oraz niezawodności (redundancji) rozwiązania. c. 96 portów 10/100/1000 Ethernet d. Dwa moduły zarządzająco kontrolne, e. Ilość matryc przełączających spełniającą wymogi specyfikacji technicznej. Zamawiający oczekuje dostarczenia Urządzeń spełniających powyższą specyfikację (szczegółowy wykaz konfiguracji urządzenia jest zawarty w poniższej tabeli) lub równoważnych. Produkt Opis Ilość Nexus 7010 Bundle (Chassis,(2)SUP1,(3)FAB1,(3)AC-6KW N7K-C7010-BUN-R PSU) 1 N7KS1K9-51 Cisco NX-OS Release N7K-LAN1K9 Nexus 7000 LAN Enterprise License (L3 protocols) 1 N7K-M108X2-12L Nexus Port 10GbE with XL option (req. X2) 1 N7K-M148GT-11 Nexus Port 10/100/1000, RJ-45, 40G Fabric 1 N7K-M148GT-11 Nexus Port 10/100/1000, RJ-45, 40G Fabric 1 CAB-AC-2500W-EU Power Cord, 250Vac 16A, Europe 6 N7K-C7010-AFLT Nexus 7010 Air Filter 1 N7K-C7010-FD-MB Nexus 7010 Front Door Kit 1 N7K-SUP1-BUN Nexus Supervisor 1, Includes External 8GB Flash 1 N7K-SUP1-BUN Nexus Supervisor 1, Includes External 8GB Flash 1 N7K-C7010-FAB1-BUN Nexus Slot Chassis - 46Gbps/Slot Fabric Module 3 N7K-AC-6.0KW Nexus KW AC Power Supply Module 3 X2-10GB-SR= 10GBASE-SR X2 Module 5 X2-10GB-LR= 10GBASE-LR X2 Module 4 Warstwa dystrybucyjna sieci lokalnej II. Przełącznik agregacyjny 10GBE 2 sztuki 1. Minimum 12 portów 10Gigabit Ethernet ze stykiem określanym przez moduły typu Xenpak, X2 lub równoważne. 2. W dostarczonej wersji przełącznik musi posiadać zainstalowane 6 wkładek optycznych umożliwiających transmisję 10Gigabit Ethernet na dystansie do 300 m z wykorzystaniem światłowodu wielomodowego oraz 1 wkładkę optyczną umożliwiającą transmisję 10GBE na dystansie do 40 km z wykorzystaniem światłowodu jednomodowego. 3. Co najmniej 128 MB pamięci DRAM oraz 64 MB pamięci flash. 4. Matryca przełączająca o wydajności min.60 Gbps, wydajność przełączania przynajmniej 90 Mpps. 5. Obsługa min adresów MAC, tras w tablicy routingu, 1000 tras multicast, 1000 wpisów na listach kontroli dostępu, 1000 VLAN oraz 4000 identyfikatorów VLAN. 6. Obsługa ramek jumbo (min. 9000B). 7. Redundantne zasilacze z możliwością wymiany w trakcie pracy. Nie dopuszcza się rozwiązań zewnętrznych. 6

7 8. Routing IPv4 statyczny oraz w oparciu o protokół RIPv2. Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o routing w oparciu o protokoły OSPF, BGPv4 poprzez zakup odpowiedniej licencji. Przełącznik musi zapewniać sprzętowe wsparcie dla routingu IPv4. 9. Routing IPv6: trasy statyczne, RIPng,. Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o routing w oparciu o protokoły OSPFv3 poprzez zakup odpowiedniej licencji. Przełącznik musi zapewniać sprzętowe wsparcie dla routingu IPv Podstawowa obsługa ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP/MLD Snooping. Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o PIM Sparse, PIM Dense, SSM, poprzez zakup odpowiedniej licencji. 11. Możliwość rozszerzenia funkcjonalności wirtualne tablice routingu (VRF lub odpowiednik) poprzez zakup odpowiedniej licencji. 12. Funkcjonalności DHCP: serwer i klient 13. Mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: a) IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree, b) IEEE 802.1w Multi-Instance Spanning Tree, c) możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP), d) mechanizmy redundancji bramy VRRP lub równoważny, e) mechanizm przełączania na zapasowe łącze typu uplink niezależne od STP (technologie typu Redundant Trunk Group, Flexlink lub równoważne). 14. Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a) klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, numer portu TCP; b) implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek; c) obsługa jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority); d) możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP; e) możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kb/s (policing, rate limiting); f) Rate limiting z wykorzystaniem list kontroli dostępu bazujących na następujących parametrach: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, numer portu TCP; g) zarządzanie kolejkami za pomocą tail drop lub podobny. 15. Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a) autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością przydziału listy kontroli dostępu (ACL) i VLANu, b) funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwości blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane), c) Mechanizmy kontroli adresów MAC na poziomie portu, d) DHCP Snooping (ochrona przed wrogimi serwerami DHCP), 7

8 e) IP Source Guard (ochrona przed podszyciem się pod adres IP), f) Dynamic ARP Inspection, g) Unicast RPF, h) współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP lub równoważnym, i) możliwość filtrowania ruchu na poziomie portu oraz VLANu w oparciu o adresy MAC, IP, porty TCP/UDP, j) listy kontroli dostępu także dla IPv Funkcjonalności w zakresie zarządzania: a) Poprawna obsługa poprzez system zarządzania używany obecnie przez Urząd Miejski (Cisco Works LMS 3.1, po aktualizacji Cisco Works LMS 4.0 lub nowszy); b) Możliwość lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu lub poprzez określony VLAN; c) dostęp do urządzenia przez: i. CLI (konsolę), ii. HTTP/HTTPS, iii. SNMPv3 (ang. Simple Network Management Protocol version 3) iv. SSHv2 (także IPv6). d) Powinno umożliwiać identyfikację i uwierzytelnianie w oparciu o serwer RADIUS; e) Wsparcie dla DHCP; f) synchronizacja czasu zgodnie z NTP; g) Urządzenie musi posiadać możliwość pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem może być ponownie zaimportowana do urządzenia i uruchomiona; h) Urządzenie musi posiadać możliwość wyszukiwania fragmentów konfiguracji z linii poleceń urządzenia, dzięki stosowaniu wyrażeń-filtrów; i) Możliwość tworzenia zestawów konfiguracyjnych dla portów (grupy poleceń umożliwiające konfigurację wielu funkcjonalności za pomocą jednego polecenia); 17. Możliwość montażu w szafie 19, 1U obudowa wykonana z metalu. 18. Urządzenie ma być zasilane napięciem 230 V. Zamawiający oczekuje dostarczenia Urządzeń spełniających powyższą specyfikację (szczegółowy wykaz konfiguracji urządzenia jest zawarty w poniższej tabeli) lub równoważnych. Produkt Opis Ilość WS-C3560E-12D-S Catalyst 3560E 12 Ten GE (X2) ports, IPB software 1 S356EVK9T-12252SE CAT 3560E IOS UNIVERSAL WITH WEB BASED DEV MGR 1 C3K-PWR-300WAC Catalyst 3560E-12D and 3560E-12SD 300WAC power supply 2 CAB-ACE AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M 2 C3K-FAN-16CFM Fan Module for the Catalyst 3560E-12D 4 CON-SNT-C3560ES SMARTNET 8X5XNBD Catalyst 3560E 12 Ten GE (X2) ports, IPB 1 X2-10GB-SR= 10GBASE-SR X2 Module 6 X2-10GB-ER= 10GBASE-ER X2 Module 1 8

9 Warstwa dostępowa sieci lokalnej III. Przełącznik dostępowy 6 sztuk 1. Przełącznik o zamkniętej konfiguracji, min. 48 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T (Auto-MDIX) PoE, 2 porty typu uplink 10Gigabit Ehernet ze stykiem określanym przez moduły typu Xenpak, X2 lub równoważne oraz 2 porty Gigabit Ethernet typu uplink ze stykiem definiowanym przez moduły SFP lub równoważne (możliwość pracy jako 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX, 1000BASE LX/LH, CWDM). 2. Możliwość pracy portów 10 GigabitEthernet jako porty Gigabit Ethernet, jeśli dla celów realizacji tej funkcjonalności wymagana są dodatkowe moduły/licencje należy je dołączyć. 3. W dostarczonej wersji przełącznik musi posiadać zainstalowaną min. 1 wkładkę optyczną umożliwiającą transmisję 10 GigabitEthernet na dystansie do 300 m z wykorzystaniem światłowodu wielomodowego. 4. Co najmniej 128 MB pamięci DRAM oraz 64 MB pamięci flash. 5. Matryca przełączająca o wydajności min. 136 Gbps, wydajność przełączania przynajmniej 100 Mpps dla 64- bajtowych pakietów. 6. Obsługa min adresów MAC, tras w tablicy routingu, 1000 tras multicast, 1000 wpisów na listach kontroli dostępu, 1000 VLAN oraz 4000 identyfikatorów VLAN. 7. Obsługa ramek jumbo (min. 9000B). 8. Możliwość instalacji wewnętrznego redundantnego zasilacza. Nie dopuszcza się rozwiązań zewnętrznych. 9. Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o routing IPV4: statyczny oraz dynamiczny w oparciu o protokoły RIPv2, OSPF, BGPv4 poprzez zakup opowiedniej licencji. Przełącznik musi zapewniać sprzętowe wsparcie dla routingu IPv Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o routing IPV6: statyczny oraz dynamiczny w oparciu o protokoły RIPng, OSPFv3 poprzez zakup opowiedniej licencji.. Przełącznik musi zapewniać sprzętowe wsparcie dla routingu IPv Podstawowa obsługa ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP/MLD Snooping. Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o PIM Sparse, PIM Dense, SSM, poprzez zakup odpowiedniej licencji. 12. Możliwość rozszerzenia funkcjonalności wirtualne tablice routingu (VRF lub odpowiednik) poprzez poprzez zakup odpowiedniej licencji. 13. Funkcjonalności DHCP: klient i serwer 14. Mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: a) IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree, b) IEEE 802.1w Multi-Instance Spanning Tree, c) możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP), d) mechanizm przełączania na zapasowe łącze typu uplink niezależne od STP (technologie typu Redundant Trunk Group, Flexlink lub równoważne). 15. Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a) klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, numer portu TCP, 9

10 b) implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek, c) obsługa jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority), d) możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP, e) możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kb/s (policing, rate limiting), f) Rate limiting z wykorzystaniem list kontroli dostępu bazujących na następujących parametrach: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, numer portu TCP, g) zarządzanie kolejkami za pomocą tail drop lub podobny. 16. Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a) autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością przydziału listy kontroli dostępu (ACL) i VLANu, b) Mechanizmy kontroli adresów MAC na poziomie portu, c) DHCP Snooping (ochrona przed wrogimi serwerami DHCP), d) IP Source Guard (ochrona przed podszyciem się pod adres IP), e) Dynamic ARP Inspection, f) współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP lub równoważnym, g) możliwość filtrowania ruchu na poziomie portu w oparciu o adresy MAC, IP, porty TCP/UDP. 17. Funkcjonalności w zakresie zarządzania: a) Poprawna obsługa poprzez system zarządzania używany obecnie przez Urząd Miejski (Cisco Works LMS 3.1, po aktualizacji Cisco Works LMS 4.0 lub nowszych), b) Możliwość lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu lub poprzez określony VLAN, c) dostęp do urządzenia przez: i. CLI (konsolę) ii. HTTP/HTTPS, iii. SNMPv3 (ang. Simple Network Management Protocol version 3) iv. SSHv2 (także IPv6) d) Powinno umożliwiać identyfikację i uwierzytelnianie w oparciu o serwer RADIUS. e) Wsparcie dla DHCP, f) synchronizacja czasu zgodnie z NTP, g) Urządzenie musi posiadać możliwość pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem może być ponownie zaimportowana do urządzenia i uruchomiona, h) Urządzenie musi posiadać możliwość wyszukiwania fragmentów konfiguracji z linii poleceń urządzenia, dzięki stosowaniu wyrażeń-filtrów, 10

11 i) Możliwość tworzenia zestawów konfiguracyjnych dla portów (grupy poleceń umożliwiające konfigurację wielu funkcjonalności za pomocą jednego polecenia). 18. Możliwość montażu w szafie 19, 1U obudowa wykonana z metalu 19. Urządzenie ma być zasilane napięciem 230 V. Zamawiający oczekuje dostarczenia Urządzeń spełniających powyższą specyfikację (szczegółowy wykaz konfiguracji urządzenia jest zawarty w poniższej tabeli) lub równoważnych. Produkt Opis Ilość WS-C3560X-48PF-L Catalyst 3560X 48 Port Full PoE LAN Base 1 S356XVK9T-12253SE CAT 3560X IOS UNIVERSAL WITH WEB BASED DEV MGR 1 C3KX-PWR-1100WAC/2 Catalyst 3K-X 1100W AC Secondary Power Supply 1 C3KX-NM-10G Catalyst 3K-X 10G Network Module option PID 1 CAB-3KX-AC-EU AC Power Cord for Catalyst 3K-X (Europe) 2 C3KX-PWR-1100WAC Catalyst 3K-X 1100W AC Power Supply 1 SFP-10G-SR= 10GBASE-SR SFP Module 1 IV. Przełącznik dostępowy 2 sztuki 1. Przełącznik o zamkniętej konfiguracji, min. 8 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T (Auto-MDIX) PoE, 2 porty uplink Gigabit Ehernet podwójnego zastosowania: 10/100/1000Base-T oraz ze stykiem określanym przez moduły typu Xenpak, X2 lub równoważne. 2. Co najmniej 128 MB pamięci DRAM oraz 64 MB pamięci flash. 3. Matryca przełączająca o wydajności min. 10 Gbps, wydajność przełączania przynajmniej 13 Mpps dla 64- bajtowych pakietów. 4. Obsługa min adresów MAC, 500 tras w tablicy routingu, 250 tras multicast, 375 wpisów na listach kontroli dostępu, 255 VLAN oraz 4000 identyfikatorów VLAN. 5. Obsługa ramek jumbo (min B). 6. Routing statyczny oraz dynamiczny w oparciu o protokół RIP dla IPv4 oraz IPv6. Przełącznik musi zapewniać sprzętowe wsparcie dla routingu IPv4 oraz IPv6. 7. Podstawowa obsługa ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP/MLD Snooping. 8. Mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: a) IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree, b) IEEE 802.1w Multi-Instance Spanning Tree, c) możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP), 9. Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a) klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, numer portu TCP, b) implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek, c) obsługa jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority), 11

12 d) możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP, e) zarządzanie kolejkami za pomocą tail drop lub podobny. 10. Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a) autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością przydziału listy kontroli dostępu (ACL) i VLANu, b) Mechanizmy kontroli adresów MAC na poziomie portu, c) DHCP Snooping (ochrona przed wrogimi serwerami DHCP), d) IP Source Guard (ochrona przed podszyciem się pod adres IP), e) Dynamic ARP Inspection, f) współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP lub równoważnym, g) możliwość filtrowania ruchu na poziomie portu w oparciu o adresy MAC, IP, porty TCP/UDP. 11. Funkcjonalności w zakresie zarządzania: a) Poprawna obsługa poprzez system zarządzania używany obecnie przez Urząd Miejski (Cisco Works LMS 3.1, po aktualizacji Cisco Works LMS 4.0 lub nowszych), b) dostęp do urządzenia przez: i. CLI (konsolę) ii. Port USB iii. HTTP/HTTPS, iv. SNMPv3 (ang. Simple Network Management Protocol version 3) v. SSHv2 (także IPv6) c) Powinno umożliwiać identyfikację i uwierzytelnianie w oparciu o serwer RADIUS. d) Wsparcie dla DHCP, e) synchronizacja czasu zgodnie z NTP, f) Urządzenie musi posiadać możliwość pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem może być ponownie zaimportowana do urządzenia i uruchomiona, g) Urządzenie musi posiadać możliwość wyszukiwania fragmentów konfiguracji z linii poleceń urządzenia, dzięki stosowaniu wyrażeń-filtrów, h) Możliwość tworzenia zestawów konfiguracyjnych dla portów (grupy poleceń umożliwiające konfigurację wielu funkcjonalności za pomocą jednego polecenia). 12. Możliwość montażu w szafie Urządzenie ma być zasilane napięciem 230 V. Zamawiający oczekuje dostarczenia Urządzeń spełniających powyższą specyfikację (szczegółowy wykaz konfiguracji urządzenia jest zawarty w poniższej tabeli) lub równoważnych. Produkt Opis Ilość WS-C3560CG-8PC-S Catalyst 3560C Switch 8 GE PoE(+), 2 x Dual Uplink, IP Base 1 CAB-ACE AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M 1 12

13 Styk z Siecią Telefoniczną V. Specjalizowane urządzenie brzegowe Typ A 1 sztuka 1. Urządzenie musi być wyposażone w minimum 3 interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/ Posiada min. 512MB RAM z możliwością rozszerzenia do min. 2GB. 3. Posiada min. 4 sloty na interfejsy sieciowe i moduły usługowe, umożliwiające instalację co najmniej: a. 24 interfesów Gigabit Ethernet z obsługą połączeń L2/L3, b. 4 interfejsów ADSL2/VDSL2, c. 8 interfejsów PRI, d. 8 interfejsów FXS/FXO, e. 8 interfejsów BRI, 4. Urządzenie musi posiadać zainstalowane: a. 2 interfejsy typu PRI, b. 2 interfejsy typu FXO, c. Zasoby procesorów DSP umożliwiające obsługę powyższych interfejsów. 5. Obsługa protokołów routingu IPv4 min. RIP, OSPF, BGPv4, OSPF, ISIS. 6. Obsługa protokołów routingu IPv6 min. RIPng, OSPFv3. 7. Funkcjonalność Policy Based Routing. 8. Musi obsługiwać tzw.routing między sieciami VLAN w oparciu o trunking 802.1Q. 9. Musi posiadać obsługę wirtualnych instancji routingu (VRF). 10. Obsługa multicast w zakresie: a. PIM (Sparse i SSM) oraz routing statyczny, b. IGMP v3, IGMP Snooping. 11. Obsługa ICMP, w tym dla IPv Obsługa dual stack (IPv4/IPv6). 13. W zakresie obługi jakości usług (QoS): c. Musi posiadać obsługę mechanizmu DiffServ, d. Musi mieć możliwość tworzenia klas ruchu oraz oznaczanie (Marking), klasyfikowanie i obsługę ruchu (Policing, Shaping) w oparciu o klasę ruchu, e. Musi zapewniać obsługę mechanizmów kolejkowania ruchu: i. z obsługą kolejki priorytetowej, ii. ze statyczną alokacją pasma dla typu ruchu. f. Musi obsługiwać mechanizm WRED, g. Musi obsługiwać protokoł RSVP, h. Musi obsługiwać mechanizm Traffic Shaping, i. Musi obsługiwać mechanizm ograniczania pasma dla określonego typu ruchu. 14. Musi obsługiwać protokół GRE. 15. Wspiera NHRP (ang. Next Hop Resolution Protocol).. 13

14 16. Musi obsługiwać DHCP w zakresie Client, Server. 17. Musi posiadać obsługę tzw. First Hop Redundancy Protocol (takiego jak HSRP, GLBP, VRRP lub odpowiednika). 18. Możliwość uruchomienia w przyszłości następujących funkcjonalności (dopuszcza się wykupienie opcjonalnej licencji: a. protokół MPLS, b. LSP Ping/Trace, c. Traffic Engineering (w tym Fast Reroute). 19. Współpraca z systemem telekomunikacyjnym używanym przez Zamawiającego w zakresie: a. Praca jako brama VoIP/PSTN z wykorzystaniem interfejsów PRI/BRI lub analogowych, b. Praca jako mostek do połączeń VoIP wielopunktowych, c. Kodeki G.711, G.729, G.722 oraz ilbc lub równoważne - musi posiadać mechanizm redukujący wpływ zgubionych pakietów na jakość głosu i przepływność nie wyższą niż 16kbps. d. Protokoły kontrolne H.323, SIP, e. Zabezpieczanie sygnalizacji za pomocą standardowego protokołu TLS, f. Zestawiania połączeń szyfrowanych w oparciu o standardowy protokół SRTP pomiędzy bramami i telefonami IP, g. Ma możliwość wymiany ruchu głosowego do zewnętrznych operatorów telekomunikacyjnych po IP. W celu realizacji tej funkcjonalności dopuszcza się konieczność zakupu dodatkowej licencji nie należy jej uwzględniać w ramach niniejszego Zamówienia, h. Ma możliwość przejęcia zarządzania lokalnymi telefonami (w liczbie min. 50) z zapewnieniem podstawowych funkcjonalności głosowych w przypadku awarii łącza do klastra zarządzającego systemem telekomunikacyjnym. Po usunięciu awarii wszystkie telefony powinny ponownie zarejestrować się w systemie centralnym. W celu realizacji tej funkcjonalności dopuszcza się konieczność zakupu dodatkowej licencji nie należy jej uwzględniać w ramach niniejszego Zamówienia, i. Musi posiadać funkcjonalność sondy (nadajnik i odbiornik) do mierzenia parametrów ruchu dla protokołów IP oraz VoIP (pomiar jakości poprzez symulację kodeków VoIP i mierzenie parametrów opóźnienia tam i z powrotem (roundtrip), jitter i utraty pakietów). 20. W zakresie bezpieczeństwa urządzenie musi realizować następujące funkcje: a. Musi obsługiwać mechanizm Unicast Reverse Path Forwarding (urpf), b. Musi zapewniać obsługę list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP, oraz o wartości TTL, c. Musi zapewniać mechanizmy korelacji zdarzeń związanych z filtracją za pomocą list kontroli dostępu dla syslog (np. za pomocą etykiety przypisanej do określonego wpisu na listach kontroli dostępu lub skrót MD5 generowany przez router), d. Musi posiadać obsługę NAT/PAT, e. Musi posiadać funkcjonalność firewall z funkcją analizy stanu połączeń (w trybie routed oraz transparent), w tym możliwość realizacji różnych polityk per VRF, 14

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1) Firewall z funkcjonalnością IPS (np. Cisco ASA5515-IPS-K9 lub równoważny) 1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłaszamy przetarg nieograniczony na dostawę - jednego przełącznika sieci komputerowej typu 1, - dwóch przełączników sieci komputerowej typu 2. A. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 6 Specyfikacja techniczna Załącznik nr 6 Specyfikacja techniczna Pkt 1. Brama głosowa/router Typ 1 (CISCO3925-V/K9 lub równoważny) Wyposażenie 1. Urządzenie musi być routerem modularnym wyposażonym w minimum 3 interfejsy Gigabit

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA Lp. Wyszczególnienie Dane 1. Przedmiot zamówienia SPRZĘT SIECIOWY zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ JEJ MODYFIKACJA

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ JEJ MODYFIKACJA nr sprawy: SZP.3701.11.2012 Katowice, dn. 24.09.2012r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ JEJ MODYFIKACJA I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Formularz Oferty Technicznej

Formularz Oferty Technicznej ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 3a do SIWZ (Załącznik nr 1 do OPZ) Formularz Oferty Technicznej 1. Minimalne wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1.Przedmiot dokumentacji... 2.Wymagania odnośnie sprzętu... 3.Podłączenie fizyczne urządzeń końcowych....

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ nr postępowania: BZP.243.4.2012.AB Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ LP. Opis i minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu

Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Router brzegowy 1 szt. Urządzenie współpracowało będzie z

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia : Przełączniki dostępowe 24-portowe 2. Ilość: zgodnie z opisem przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Całość dostarczanego sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. 2. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Pytania od pierwszego z Wykonawców

Pytania od pierwszego z Wykonawców Wykonawcy Wrocław, 8.03.2012 r. WZP.271.1.8.2012 ZP/PN/11/WBZ/20,21/867,910/2012 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 1. Przełącznik dostępowy 48 port Model, wyposażenie (P/N producenta): Producent: Kraj produkcji: Lp. Parametr Wymagany

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH I. Informacje ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych na potrzeby Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak sprawy: SR 271.7.13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia pod nazwą Dostawa zestawów ćwiczeniowych (urządzeń komputerowych sieciowych) wraz ze wsparciem dla

Bardziej szczegółowo

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base):

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): K-2/02/2010 Załącznik nr 1 do SIWZ Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): 1. Powinno być urządzeniem o zamkniętej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.6 Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny)

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) 1. Urządzenie powinno: - przetwarzać pakiety (64 bajty)

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap Opole, dn. 2011-04-08 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Opolu OIK-Z-2380.11.1172.2011 ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Switch A 48 port. PoE MILWAN Przykładowa konfiguracja Numer produktu Opis Ilość WS-C3650-48FD-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink IP Base

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń i licencji o parametrach technicznych i funkcjonalnych niegorszych niż wyspecyfikowane. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZP-92/022/D/07 załącznik nr 1. Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET

ZP-92/022/D/07 załącznik nr 1. Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET 1. Konfiguracja Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET Lp. moduł Opis Ilość 1 moduł routingu moduł odpowiedzialny za routing; - przynajmniej 2Ghz CPU - przynajmniej 4 GB DRAM 2 2 moduł przełączania

Bardziej szczegółowo

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne 1. Posiadający co najmniej : 24 porty 100/1000BaseX SFP (4 combo) 8 portów 10/100/1000BaseT RJ45 (4 combo) 4 porty 10GBaseX

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr Numer postępowania: 87/PN/20 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w prowadzonym postępowaniu pn: Rozbudowa i modernizacja sieci MAN Lp. Produkt Ilość gwarant owana. Karta liniowa Cisco A9K-4T-L

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68 PYTANIA I ODPOWIEDZI do Zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Przełączniki zarządzane

Opis przedmiotu zamówienia - Przełączniki zarządzane Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Przełączniki zarządzane Sztuk 14 Konfiguracja Parametry wymagane Parametry oferowane Urządzenie musi posiadać wysokość 1U Powinno mieć możliwość montażu

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANE PATAMETRY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANE PATAMETRY Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANE PATAMETRY Przedmiotem zamówienia jest sprzedaŝ, instalacja, konfiguracja i uruchomienie urządzeń i podzespołów sieciowych na wyposaŝenie budynku

Bardziej szczegółowo

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: ZAKUPU 6 SZT. PRZEŁĄCZNIKÓW ZARZĄDZALNYCH (kod CPV: 32400000-7)

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury sieciowej Projekt dotyczy dostawy jednego przełącznika ethernetowego rdzeniowego oraz trzech przełączników dostępowych. Poniżej została

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Załącznik Nr 1 do SIWZ SP.ZP.-3431/7/09 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Lp. Nazwa urządzenia Ilość Sztuk/ Komplet ów 1. Przełącznik brzegowy np. catalyst

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Dostawa zestawu dwóch przełączników rdzeniowych. W ramach zadania należy dostarczyć dwa przełączniki rdzeniowe o parametrach nie

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu teleinformatycznego VoIP zadanie E2 realizowane w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.

Dostawa sprzętu teleinformatycznego VoIP zadanie E2 realizowane w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST. Strona 1 Or.V.271.26.2013 Ostrowiec Świętokrzyski, 14.08.2013 r. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 143-248780 z dnia 25.07.2013)

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-7-13/12 Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r.

GOZ-353-2210-7-13/12 Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. GOZ-353-2210-7-13/12 Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę switchy dla PIP Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania: ZP 10/2010 Nysa, 19.04.2010 r. Do

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer 2 szt. Serwer musi być fabrycznie nowy i spełniać niżej podane parametry techniczne (minimalne). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach lepszych od

Bardziej szczegółowo

19 cali do montażu w szafie rakowej, wysokość max 1 U

19 cali do montażu w szafie rakowej, wysokość max 1 U Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1 DOSTAWA 2 SZTUK PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH WARSTWY SERWEROWEJ PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST DOSTAWA DWÓCH SZT. PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Formularza Oferty Cenowej

Załącznik nr 1 do Formularza Oferty Cenowej Aktualne załączniki (tylko te, które zaktualizowano) do postępowania pn.: Dostawa nowych telefonów do telefonii IP z osprzętem i wykonanie ich konfiguracji dla potrzeb jednostek organizacyjnych Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ CRZP/UJ/545/2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci komputerowej w budynku Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. St. Łojasiewicza

Bardziej szczegółowo

uruchomione w kontenerze radaru MSSR Mode S.

uruchomione w kontenerze radaru MSSR Mode S. Załącznik nr 3 do Programu Technicznego A. Urządzenia teletransmisyjne muszą być tak skonfigurowane, aby przesyłać dane radiolokacyjne, monitoring do systemów kontroli ruchu lotniczego wskazanych przez

Bardziej szczegółowo

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu Opis produktu Opis produktu 8 portów 10/100/1000Mbps + 2 porty combo 10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), 8 portów PoE (802.3af) wydajność 180W, VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarządzanie pasmem, agregacja poł.,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/34/10 Załącznik A do SIWZ Przedmiot zamówienia: dostawa urządzeń sieciowych, szaf serwerowych oraz okablowania dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8.2 do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje wstępne Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu teleinformatycznego w Drugim Komisariacie Policji w Koszalinie tj. dostawa

Bardziej szczegółowo

Cisco 2911 UC Sec. Bundle, PVDM3-16, UC and SEC License P

Cisco 2911 UC Sec. Bundle, PVDM3-16, UC and SEC License P Załącznik nr do umowy nr. Opis przedmiotu zamówienia Policja obecnie uŝytkuje urządzenia sieciowe Cisco i dysponuje systemami zarządzania bazującymi na rozwiązaniach tego producenta. Sprzęt teleinformatyczny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Przedmiotem zamówienia są usługi związane z utrzymaniem sieci teleinformatycznej Zamawiającego wskazane w tabeli nr 1. Szczegółowe warunki świadczenia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt.

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 L. p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE 1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Parametr Wymagania minimalne Parametry sprzętu oferowanego

Bardziej szczegółowo

Prze czniki sieci LAN. Parametr Warto ci wymagane Warto ci oferowane

Prze czniki sieci LAN. Parametr Warto ci wymagane Warto ci oferowane Za cznik nr 9 Specyfikacja i opis przedmiotu zamówienia Prze czniki sieci LAN Prze cznik sieci LAN Typ I 2 sztuki, ka dy z dwóch prze czników spe niaj cy co najmniej poni sze wymagania: Parametr Warto

Bardziej szczegółowo

modułami usługowymi z pominięciem głównego procesora.

modułami usługowymi z pominięciem głównego procesora. Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Pkt nr 1 Brama głosowa/router Typ 1 Wyposażenie 1. Urządzenie musi być routerem modularnym wyposażonym w minimum 3 interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/1000 dla realizacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania wspólne. Przełącznik typ A 2 szt.

Wymagania wspólne. Przełącznik typ A 2 szt. Wymagania wspólne 1. Przełączniki typu A, B oraz C muszą być tego samego producenta oraz wspierać funkcję tworzenia stosów wykorzystując różne modele dostarczanych przełączników. 2. Wykonawca musi posiadać

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1.1 Dwie sztuki przełączników do obsługi rdzenia sieci ŁOW NFZ Minimalne wymagania, które powinny spełniać urządzenia: 1. Urządzenie musi mieć budowę modularną.

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża ul. Zagrzebska 3 51-206 Wrocław NIP: 895-17-91-494 REGON: 932905107 Wrocław, 20 lutego 2015 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 13_p10_prj02 1 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ specyfikacja techniczna

Załącznik nr 4 do SIWZ specyfikacja techniczna Załącznik nr do SIWZ specyfikacja techniczna lp. Produkt Opis Szt. Punkt dystrybucyjny nr - konfiguracja bazowa 0 WS-C0E-S-0GE lub równoważny Cat0E chassis, WS-SUP-0GE-B, Fan Tray (req.p/s) SIBK-SXF lub

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treści I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 1. Wymagania techniczne... 3 2. Szczegółowe zestawienie zamawianych Urządzeń... 5 3. Szczegółowa specyfikacja zamawianych

Bardziej szczegółowo

EE-2050-P Brzegowy Gigabitowy przełącznik L2 Web Smart z PoE Plus. Aktywne Rozwiązania Sieciowe

EE-2050-P Brzegowy Gigabitowy przełącznik L2 Web Smart z PoE Plus. Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE-2050-P Brzegowy Gigabitowy przełącznik L2 Web Smart z PoE Plus EE-2050-P jest nowym 50-portowym Gigabitowym przełącznikiem dostarczającym 48 portów RJ-45 10/100/1000 PoE/PoE+ oraz 2 sloty SFP wspierające

Bardziej szczegółowo

Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii.

Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii. Załącznik nr 5 SIWZ oznaczenie sprawy: IN.2710.5.2012 Opis przedmiotu zamówienia Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Specyfikacja Techniczna I. Rozbudowa istniejących systemów informatycznych umoŝliwiająca dostęp do systemów CZK pomiędzy lokalizacjami Strzegomska 148 oraz Bogusławskiego 6 1) Przełącznik sieciowy 3 szt.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/128/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego routera, przełączników Ethernet

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe dotyczące dostarczanego sprzętu

Wymagania szczegółowe dotyczące dostarczanego sprzętu Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. 2. Zamawiający dopuszcza realizację poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu

Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu Aparat telefoniczny typu A Aparat telefoniczny Cisco 7965G lub równoważny spełniający poniższe wymagania:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) BDG.V.ZP.2510.4.2016.KS Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Przedmiotem zamówienia, jest dostawa przełączników sieciowych wraz z usługami wsparcia technicznego i systemem

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa switchy dla Sądu Rejonowego w Zabrzu (o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8)

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu zamówienia na dostawę rezerwowych urządzeń sieciowych

Opis Przedmiotu zamówienia na dostawę rezerwowych urządzeń sieciowych 1 CPV - 32420000-3 - urządzenia sieciowe Opis Przedmiotu zamówienia na dostawę rezerwowych urządzeń sieciowych Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rezerwowych urządzeń sieciowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą przy al. ks. J. Poniatowskiego 1 w Warszawie prowadzący postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Prowadzący postępowanie Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo