CZY MEDIA MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ W TERAPII SPOŁECZNEJ? KILKA UWAG DZIENNIKARZA O PROPAGANDZIE I DEMOKRACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZY MEDIA MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ W TERAPII SPOŁECZNEJ? KILKA UWAG DZIENNIKARZA O PROPAGANDZIE I DEMOKRACJI"

Transkrypt

1 Dariusz Bugalski CZY MEDIA MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ W TERAPII SPOŁECZNEJ? KILKA UWAG DZIENNIKARZA O PROPAGANDZIE I DEMOKRACJI Streszczenie Analizowano czynniki sprzyjające i utrudniające wzmacnianie przez media więzi społecznych i organizowanie debaty tak, by służyła społecznemu rozwojowi. Rozważano również, czy media mogą służyć terapii społecznej Can Media Be of Help in Social Therapy? Some Reflections by a Journalist on Propaganda and Democracy Abstract The article analyses factors which contribute to and those which hinder the consolidation, through media, of social bonds and the organization of the debate in a way that would foster social development. It also discusses whether media may play a useful role in social therapy. W poniższym tekście zająłem się mediami i niezrealizowaną przez nie funkcją socjalizacyjną czy resocjalizacyjną a nawet terapeutyczną. Mam na myśli realizację wspólnotowej funkcji mediów w taki sposób, by wzmacniać więzi społeczne i w warunkach sprzyjających namysłowi poddawać rzeczywistość społeczną oglądowi oraz tak organizować i prowadzić debatę, by służyła ona społecznemu rozwojowi.

2 286 Dariusz Bugalski Funkcje mediów Badacze mediów (Goban-Klas 1999) podkreślają, że podstawową funkcją mediów, być może nawet ważniejszą od zaspokajania potrzeby informacji, jest funkcja rozrywkowo-kompensacyjna 1. Dziennikarze radia i telewizji bardzo często zapraszają psychoterapeutów do udziału w programach. Terapia radiowa, czy terapia przez radio nie jest jednak przecież możliwa, o czym wielu z nas zapomina. Czy zatem użycie słowa terapia w odniesieniu do programów mediów elektronicznych jest prawomocne i sensowne? Z pewnością, o ile są one poświęcone problemom terapii. Czy dziennikarze mogą się podjąć terapii społecznej? W takim chyba tylko sensie, jaki zostanie opisany poniżej. Dodajmy do tego jeszcze jeden postulat i opatrzmy go trybem warunkowym: Dziennikarz facylitator podejmuje się terapii społecznej poprzez takie organizowanie przestrzeni debaty publicznej, gdy zaprezentowane zostanie możliwie szerokie spektrum etycznie i prawnie dopuszczalnych stanowisk i poglądów. O ile nie są one prezentowane i poddane osądowi publicznemu, stają się, jak pisze Arnold Mindell 2, postaciami ze snu, rolami-duchami, odszczepionymi i porzuconymi częściami doświadczenia, z którego nie korzystamy, więc tym uporczywiej domagają się one naszej uwagi, zwłaszcza w momentach kryzysu. Dla przykładu, gdy doświadczamy sytuacji zranienia, nasz świat rozpada się. Traumatyczne doświadczenie narusza podstawowe poczucie autonomii i integralności. Trawestując tytuł książki Bogny Szymkiewicz, zranione stany świadomości promieniują bólem, złością i prowadzą do nieświadomego używaniu w relacjach siły. Na scenie naszej psyche pojawiają się główne postacie dramatu: ofiara, mściciel, terrorysta, prześladowca, bohater i wybawca, by toczyć wojnę wszystkich ze wszystkimi. Dzieje się tak wtedy, gdy znajdą się poza Ja, które jednak może stać się metakomunikatorem. O ile obdarzy się je empatią 3, będziemy mogli skorzystać z ich zasobów. 1 W przypadku radia funkcja rozrywkowo-kompensacyjna jest najważniejsza dla 61% respondentów badacza, w tym potrzebę rozrywki deklaruje 50%, lekarstwa na stres i zmęczenie psychiczne 14%, a kompensacji samotności 9%. 2 Za: Szymkiewicz, Mindell używa określenia druga uwaga.

3 Czy media mogą się przydać w terapii społecznej? 287 Mindell wypracował swoją koncepcję obejmując nią obszar psychiki, jednak odnosi się ona równie dobrze do rzeczywistości interpersonalnej. Przykładowo: wojnę określa on jako konflikt bez obecności metakomunikatora. Proces intra- i interpersonalny są jak dwie strony księżyca. Mindellowski paradygmat psychoterapii przekracza dominujący dziś paradygmat świeckiego kapłaństwa zainteresowanego rozwiązaniami odnoszącymi się do indywidualnej sytuacji klienta o dużych w każdym razie wystarczających, by opłacić sesje terapii zasobach finansowych, a także społecznych i kulturowych. Zapominamy chętnie o ich znaczeniu kultywując mit merytokracji. Taki klient da sobie jakoś radę przy mniejszej lub większej pomocy psychoterapeuty. Poza polem jego uwagi pozostają ci, których zasoby nie pozwalają na skorzystanie z indywidualnej metody radzenia sobie ze stresem. To z kolei myśl wybitnego amerykański psychologa społeczności, Stevena E. Hobfolla, który nie może powstrzymać się od sarkazmu: Jak to miło, że modele poznawcze kładą nacisk na indywidualną interpretację; w przeciwnym razie psychologowie musieliby opuścić swoje przytulne gabinety i rozpocząć boje o zmiany społeczne, a takie działania przynoszą marne pieniądze i nie zapewniają prestiżu. (Hobfoll, 2006, 34). Głosy różnych, także tych pominiętych, nie wziętych pod uwagę aktorów procesu społecznego, potrzebują wysłuchania. Potrzebują wsparcia, jak sądzę, również od mediów. Zjawisko tabloidyzacji mediów Czerwone światło na kamerach i statywach mikrofonów sprawia, że rozpoczyna się gulgot indorów (Bunda 2006). Mikrofony i kamery roznoszą ten gulgot na cały kraj, a twarze gulgoczących widać/słychać w pełnej krasie. Media nie są niewinne. Poza zasięgiem kamer i mikrofonów indory stają się często miłymi ludźmi, w każdym razie chciałoby się w to uwierzyć. W polskiej rzeczywistości uzgodnionej 4 debata oznacza walkę do krwi ostatniej. Obowiązuje zasada wygrany przegrany. Efektem takiej debaty bywa, że przegrywają wszyscy. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiada za to m.in. zjawisko tabloidyzacji. 4 Termin Arnolda Mindella wybitnego psychoterapeuty, twórcy psychologii zorientowanej na proces.

4 288 Dariusz Bugalski Napisano bardzo wiele na temat zjawiska tabloidyzacji mediów, które w pogoni za wynikami słuchalności i oglądalności odnoszącymi się do naszego TGI 5 mierzonymi w kategoriach zasięgu oraz udziału w rynku naszej stacji przestają wypełniać rzetelnie rolę informacyjną. Tę nową rolę mediów określa w terminologii amerykańskiej słowo infotainment stanowiące zrost słów information oraz entertainment (w przybliżeniu: rozrywka ). Co charakterystyczne, infotainment jest często realizowany pod przykrywką działalności informacyjnej przez media pozycjonujące się na rynku jako czysto informacyjne. Wielu aktorów debaty publicznej, szczególnie polityków, wydaje się doskonale rozumieć zasady tej gry. Nasz wpływ na system społecznych przekonań i wzorów wymyka się często uwadze nas samych. A nie powinien, bo to kosztuje zbyt drogo. David Philips, socjolog z University of California w San Diego śledził fluktuacje samobójstw nastolatków porównując ich liczbę przed i po rozpowszechnieniu takich informacji. Wzrost liczby samobójstw wśród nastolatków w ciągu tygodnia od nadania tego rodzaju wiadomości był daleko większy niż można by to wyjaśnić na zasadzie przypadku (Praktanis, Aronson 2003, 131). Amerykę dotknęła głęboko również seria masowych zabójstw w szkołach: Pearl, West Paducah, Jonesboro, Edinboro, Fayetville, Springfield, Conyers i Littleton. Powodów tego zjawiska jest zapewne wiele. Oto jeden z nich: Chociaż relacje niewątpliwie przekazywały cierpienie i udręki, spowodowane tymi zabójstwami, to jednak przekazywały one także inną życiową prawdę: zamordowanie kolegów z klasy może zwrócić na ciebie uwagę całego narodu i jest sposobem radzenia sobie z problemami życiowymi (Praktanis, Aronson, 2003, s. 132). Media ukazywały cierpienia i udręki, a jednak Dorobek nauk, które zajmują się badaniami na temat mechanizmów ewolucji zmieniły ramy, w których widzimy nasze doświadczenia. Jesteśmy poznawczymi skąpcami. Żeby zaoszczędzić nasze zasoby poznawcze posługujemy się heurystykami (np jednomyślności społecznej, niebezpieczeństwa, niedostępności, pewności siebie, 5 Target Group Index, dosł.: Indeks grupy docelowej.

5 Czy media mogą się przydać w terapii społecznej? 289 wiarygodności to bodaj najpopularniejsze). Człowiek zwierzę skłonne do racjonalizacji z upodobaniem żeruje na frazesach. Rzadko nam się zdarza dekodować komunikaty stosując oba dostępne nam tryby/tory odbioru: peryferyjny i centralny. Pierwszy z nich to reakcje, często powierzchowne i bezrefleksyjne wiążące się z przekazem i jego kontekstem ( ). Do czynników peryferyjnych należą zaś na przykład: nastrój i stopień koncentracji odbiorcy, wygląd nadawcy i jego rzeczywista lub wyimaginowana kompetencja, hałasy, ton głosu, liczba powtórzeń przekazu. (Tokarz, 2006, 230). Toru centralnego używamy świadomie, by rozsądzić sensowność czyjejś argumentacji. Wymaga on bowiem sporego wysiłku. Główną przesłanką skuteczności przekazu jest zdolność wywołania przezeń u odbiorców przychylnych myśli i sądów na jego temat. Aby zjechać z toru peryferyjnego i wkroczyć na tor centralny muszą być spełnione pewne warunki. Jednym z nich jest motywacja, która wzrasta, gdy przekaz dotyczy osobistej sytuacji odbiorcy. Drugim jego zdolność do przetworzenia komunikatu. Model szans na rozpracowanie przekazu Richarda Petty ego i Johna Caccioppo, czyli koncepcja dwóch torów perswazji właśnie kładzie akcent na ten drugi warunek. W sytuacji, gdy mieszkaniec Nowej Anglii wysłuchiwał w ciągu całego życia około 3000 kazań, najczęściej w rytmie tygodniowym, mógł je w spokoju ducha przemyśleć (jakie i czy w ogóle wyciągał z nich wnioski, to inna sprawa). Natomiast dzisiejszy Amerykanin ogląda i wysłuchuje około siedmiu milionów samych tylko reklam. W dodatku coraz krótszych. W latach 80. ubiegłego wieku standardem długości spotu reklamowego było 45 sekund. Pomysł skrócenia go do 30 został początkowo wyszydzony przez twórców reklam. Dziś spotyka się coraz więcej spotów piętnastosekundowych. Czas, jak wiadomo, kosztuje. Nie chodzi tu bynajmniej wyłącznie o bardzo słone opłaty za emisję reklam. Szybkość przekazu perswazyjnego rozbraja bowiem kontrargumentację, w każdym razie, o ile odbiorcy nie są mocno zainteresowani jego treścią (badania Normana Millera z 1976 roku). Szybkość się opłaca, i to podwójnie. Jest ona szczególnie skuteczna, gdy reklama używa słabych argumentów, na przykład: Coca Cola to jest to. Nadawcy komunikatów propagandowych, czy to komercyjnych, czy politycznych, próbują do tego nie dopuścić. A jeśli ktoś ma do powiedzenia coś, co popiera mocnymi argumentami, sam chętnie zwalnia tempo przekazu, by pozwolić odbiorcy przekonać się, że je-

6 290 Dariusz Bugalski go tezy są racjonalne, jak dowodzą badania Moore a, Hausknechta i Thamarodana z 1986 r. (Doliński, 2003, 82 83). My, odbiorcy, dla naszej własnej korzyści, powinniśmy zwolnić i pewnie kroczyć przez życie po torze centralnym. O tym, jakie to trudne, można się z łatwością przekonać jeżdżąc: jeżdżąc po ulicach wielkich polskich miast z prędkością określoną przepisami. Natychmiast zostaniemy otrąbieni: Tu nie tor centralny! Szybciej! Szybciej to tytuł fascynującej książki Jamesa Gleicka, opis rwących fal wzburzonej rzeki prędkości niosącej nas tam, gdzie chce. Jednym z najgłośniejszych badań psychologicznych ostatnich lat był eksperyment Roberta Zajonca (1994). Wśród przepływających na ekranie obrazów co kilka minut pojawiał się chiński ideogram. Badanego proszono o odpowiedź, czy kojarzy mu się on z czymś przyjemnym, czy nieprzyjemnym. Tuż przed pojawieniem się tego znaku na ekranie wyświetlano na nim przez 4 milisekundy uśmiechniętą lub wykrzywioną twarz. Okazało się, że nawet tak niesłychanie krótka ekspozycja tego obrazka wpływała na ocenę towarzyszącego mu symbolu. Z doświadczenia Zajonca, które było następnie wielokrotnie modyfikowane przez kolejnych badaczy, nie wynika, że bodźce podprogowe mają znaczący wpływ na nasze decyzje konsumenckie (tym mianem określam również decyzje polityczne), ponieważ w normalnych warunkach bodźce podprogowe zderzają się z tak gigantyczną ilością innych informacji, że są jak papierowy okręcik na wzburzonym oceanie. Z badań Zajonca wynika jednak przesłanie następujące: Nie trzeba wiedzieć, że się coś lubi, by to lubić (Zajonc 1985, 27 72). Badania wielu psychologów współczesnych spowodowały, że udało nam się pozbyć nieuzasadnionego mniemania o własnej racjonalności. Nagroda Nobla (2000) dla Kahnemana za sformułowanie teorii perspektywy, zgodnie z którą subiektywna wartość straty jest ponaddwukrotnie większa od wartości przypisywanej zyskowi o takiej samej wartości obiektywnej, stanowi społeczny wyraz akceptacji nowego paradygmatu w badaniach nauk społecznych. Nie jesteśmy tak racjonalni, jak nam się do tej pory wydawało. Zobaczyliśmy wreszcie w lustrze swoją twarz: po kim mam podwójny podbródek po jakim żarłoku gdy cała moja dusza wzdychała do ascezy dlaczego oczy

7 Czy media mogą się przydać w terapii społecznej? 291 osadzone tak blisko wszak to on nie ja wypatrywał wśród chaszczy najazdu Wenedów uszy odstające dwie muszle ze skóry zapewne spadek po praszczurze który łowił echo dudniącego pochodu mamutów po stepie czoło niezbyt wysokie myśli bardzo mało kobiety złoto ziemia nie dać się strącić z konia (Herbert 1974, 5) Nie oznacza to bynajmniej nie musi oznaczać że używając słów Poety: Przegramy turniej z twarzą. Czy z tych zmagań można z twarzą wyjść? Czy media mogą nam w tym pomóc? Czy spróbujemy wykorzystać je do tego, do czego mogą być przydatne: do definiowania rzeczywistości społecznej i nadawania tym znaczeniom sensu w taki sposób, by jak apelują podręczniki negocjacji i zarządzania osiągnąć sytuację win-win? Grajmy nimi tak, by nie przegrać Co to oznacza? W perspektywie społecznej między innymi postulat nieulegania pokusie cynizmu. Język współczesnej propagandy politycznej i komercyjnej, wobec którego często czujemy się bezradni, powodować może i powoduje przekonanie o tym, że nie warto uczestniczyć. Przy okazji kolejnych wyborów wylewa się Bałtyk słów, łez i atramentu na niedojrzałe społeczeństwo, które nie dorosło do demokracji. Dobrze, jeśli te gorzkie żale są szczere. Te słowa i te czyny, a właściwie ich brak bywają bowiem wyrazem postawy cynicznej. Oto jeden z podstawowych problemów współczesnych demokracji 6 : kryzys uczestnictwa, zawiniony, w każdym razie częściowo, przez media, które nie sprawdzają się w roli tworzenia ram debaty publicznej. Sprawa jest oczywiście bardziej złożona i nie wszystko zależy od dziennikarzy tworzących program i prowadzących 6 Bynajmniej, nie tylko polskiej demokracji. O kryzysie demokracji amerykańskiej wyrażającej się spadkiem frekwencji wyborczej i osłabieniem udziału w życiu lokalnych społeczności pisze wielu wybitnych intelektualistów amerykańskich, dla przykładu: Barber, Rifkin, Zimbardo, Stiglitz. W krajach Europy, a właściwie w krajach starej Unii jest na razie nieco lepiej.

8 292 Dariusz Bugalski debatę. Aby mieć poczucie, ze zrobiliśmy wszystko, co do nas należy, powinniśmy jednak dołożyć wszelkich starań, by samemu nie stosować manipulacji i nie narażać widzów/słuchaczy na manipulatorskie zabiegi zaproszonych do studia gości. Dochowanie wszelkich starań to parafraza zapisu zawartego w pierwszym punkcie Karty Etyki Mediów. Stanowi ona zespół zobowiązań środowisk dziennikarzy, wydawców, producentów i nadawców do spełnienia postulatów, kolejno: prawdy, obiektywizmu, oddzielenia informacji od komentarza, uczciwości, szacunku i tolerancji, pierwszeństwa dobra odbiorcy, wolności i odpowiedzialności. Wszystkie te wartości, nie tylko prawda słusznie wymieniona w Karcie na pierwszym miejscu, są zagrożone wtedy, gdy propaganda zajmuje miejsce argumentacji i perswazji. My, zarówno odbiorcy jak i twórcy komunikatów medialnych, jesteśmy wystawieni na tę groźbę w wieku propagandy szczególnie mocno. Zwłaszcza, że przecież i na tym polu działają mechanizmy samosprawdzającej się przepowiedni. Kreowane przez media wzorce i modele zachowań przyjmują się szybko i są dość trwałe. Postulat dawniej warsztatowy staje się, moim zdaniem, ważnym postulatem etycznym. Pewne wartości i przekonania sprzyjają postępowi ekonomicznemu i demokracji. Wprawdzie są one dość stabilne w czasie, nabyte w doświadczeniach historycznych i politycznych, zakotwiczone w religii i przejawiające się w kulturze, to jednak powoli mogą się zmieniać. ( ) Można znaleźć w literaturze pogląd, że najważniejsza dla rozwoju kraju jest mentalność specyficznych grup społecznych, na przykład elity politycznej, elity ekonomicznej czy nauczycieli osób socjalizujących młode pokolenie. Polskie społeczeństwo jest dzisiaj bardzo zróżnicowane mentalnie. Sądzę, że skala i szybkość rozwoju Polski w dużej mierze zależeć będą od tego, jakie wartości i poglądy będą lepiej i częściej publicznie artykułowane przez opiniotwórcze środowiska (Skarżyńska 2005, 87). Tą wypowiedzią wybitnej psycholożki społecznej, zajmującej się wpływem przekonań dotyczących świata i ludzi na jakość życia chciałbym opatrzyć jak mottem kilka uwag na temat relacji mediów i wzorców kulturowych. Dowodów empirycznych na to, że społecznie podzielane wartości są motorem lub hamulcem rozwoju kraju dostarczają m.in. prace Roberta Putnama (1995), Francisa Fukuyamy (1997), Shaloma Schwartza (2001).

9 Czy media mogą się przydać w terapii społecznej? 293 Dla przypomnienia kilka podstawowych wskaźników rozwoju społecznego Społecznego a zatem wykraczającego poza ramy ekonomii i wskaźnik PKB, jedyny, do którego uczestnicy polskich debat medialnych podchodzą z atencją. Inne, jeśli się już pojawią, są traktowane protekcjonalnie jako lewicowe. Wymieńmy kilka z nich: HDI (HumanDevelopmentIndex, Wskaźnik Rozwoju Człowieka)przygotowany w ramach Programów Rozwojowych Narodów Zjednoczonych (UNDP) odnosi się do idei zrównoważonego rozwoju i został skonstruowany na podstawie trzech głównych parametrów: oczekiwanej długości życia, poziomu skolaryzacji oraz przeciętnego dochodu na głowę mieszkańca przeliczonego ze względu na koszty utrzymania w danym kraju. Aby lepiej uchwycić mało zróżnicowany przez HDI obraz pierwszej i ostatniej pięćdziesiątki krajów świata wprowadzono HPI (Human Poverty Index, Wskaźnik Ubóstwa). Najbogatsze państwa opisuje HPI-2 oparty na parametrach: prawdopodobieństwa niedożywia do sześćdziesiątki i wskaźnikach: analfabetyzmu funkcjonalnego, nierówności podziałów dochodu w społeczeństwie oraz wykluczenia społecznego. Wskaźnik Giniego ukazuje poziom nierówności społecznych. Uzupełniający w stosunku do HDI Wskaźnik Osiągnięć Technologicznych (Technology Achievement Index, TAI) informuje o zaawansowaniu technologicznym danego kraju mierzonym liczbą patentów, wielkością honorariów i opłat licencyjnych za wynalazki, dyfuzją technologii oraz stanem umiejętności mieszkańców umożliwiających im korzystanie z tych zasobów). Miarą osiągnięć szkolnych są międzynarodowe testy PISA (Program for International Student Assessment, Międzynarodowy Program Oceny Uczniów). CPI (Corruption Perception Index) opisuje spostrzeganą korupcję. Wszystkie porównywanie wskaźniki określające zbiorczo zaawansowanie cywilizacyjne, są dostępne dla 24 krajów. Przodują: Finlandia, Szwecja, Japonia, Kanada i Australia. Polska, Brazylia i Meksyk zamykają stawkę. Znajomość tych wskaźników i zestawień wśród odbiorców mediów jest bardzo niska. Dla porównania: gdy wyniki drugiego testu PISA okazały się w Niemczech (znacznie) słabsze niż pierwszego, odbyła się w tym kraju bardzo ożywiona wielotygodniowa (!) debata publiczna.

10 294 Dariusz Bugalski Wśród międzynarodowych badaczy wartości i przekonań ważne miejsce zajmują Ronald Ingelhart oraz Geert Hofstede. Pierwszy z nich umieszcza społeczne wartości mieszkańców ponad sześćdziesięciu krajów świata na dwóch osiach: materializm vs. postmaterializm ( przeżycie vs. jakość życia) oraz rodzaju uznawanego autorytetu (świecko-racjonalistyczny vs. tradycyjny). Hofstede ukazuje pięć wymiarów: indywidualizm-kolektywizm, dystans władzy, tolerowania dwuznaczności, męskości-kobiecości, orientacji czasowej (Lewicka, 2005, 5 35). Badacze porównujący poziom rozwoju cywilizacyjnego i rodzaj wyznawanych wartości społecznych są zgodni: niektóre z nich sprzyjają rozwojowi ekonomicznemu i społecznemu, inne nie. Jeśli chodzi o indywidualizm i postmaterializm: Stephen Young, Dyrektor Wykonawczy Okrągłego Stołu w Caux, międzynarodowej sieci liderów biznesu, która wypracowała w 1986 r. pierwsze porozumienie dotyczące zasad etycznego biznesu powołuje się na badania Johna P. Kottera oraz Jamesa L. Hesketta z Harvard Business School (1992) oraz Simona Webleya i Elise Moore z Institute of Business Ethics (2003) 7, które potwierdzają tezę Mc Clelanda i Wintera (1969), że sukces ekonomiczny wykazują te grupy społeczne, które nie tylko charakteryzują się silną motywacją osiągnięć, ale i dążą do wspólnego, ponadosobistego dobra i mają poczucie odpowiedzialności publicznej (Skarżyńska 2005, 73). Sposób myślenia o moralności i rygoryzmie prawnym: Polacy deklarują wyższy niż inne społeczeństwa rygoryzm w sferze moralności obywatelskiej, co jest pochodną ogólnego rygoryzmu moralnego. W społeczeństwach zaś trwale rozwijających się zarówno normy społeczne, jak i obowiązujące prawo nie są nadmiernie surowe. Dzięki temu społeczeństwo akceptuje prawo, a ono samo jest lepiej egzekwowane. Natomiast w krajach, w których obserwuje się długie okresy stagnacji gospodarczej, stwierdza się wyraźną odrębność niezwykle szczytnych idei i deklaracji zasad od norm codzienności. ( ) Łatwiej 7 Young 2005, s. 5. Young przytacza również przykłady spektakularnych katastrof finansowych, z bankructwem włącznie, wielkich firm, których menedżerowie łamali zasady etyki: Enron, Tyco, WorldCom, Adelphia Communications, Dynegy, Xerox, Sotheby s, Christie s, Merril Lynch, Ford, JP Morgan Chale, ABB, Vivendi-Universal, Ahold, Global Crossing

11 Czy media mogą się przydać w terapii społecznej? 295 jest nam tworzyć utopijne wizje bezgrzesznego społeczeństwa niż praktykować i rozwijać codzienne cnoty, takie jak solidność, uprzejmość, punktualność i szanowanie zobowiązań. Właściwości te stanowią podstawę etyki produktywności i są wysoko cenione w społeczeństwach wysoce rozwiniętych (Skarżyńska 2005, 80). Dystans do władzy: Dlaczego samoloty Koreańskich Linii Lotniczych na przełomie wieków rozbijały się jeden po drugim? Pisze o tym w fascynujący sposób Malcolm Gladwell (2005, ). Nie dlatego, że maszyny te zostały wyciągnięte ze składu złomu. I nie dlatego, że ich piloci byli źle wyszkoleni. Dlaczego? Z powodu nieumiejętności przekroczenia przez ich załogę ograniczeń, które narzuca wysoce zhierarchizowana kultura koreańska. Podczas lotu, który odbywa się w trudniejszych niż zwykle warunkach, gdy uwaga kapitana jest całkowicie pochłonięta pilotowaniem, potrzebuje on wsparcia podwładnych. Ci zaś nie są w stanie sformułować innych komunikatów niż oparte na aluzjach. W kulturze tej odpowiedzialność za zrozumienie wypowiedzi leży po stronie odbiorcy, a nie nadawcy. Odbiorca zaś, w tym wypadku kapitan, nie jest w stanie zrozumieć jej subtelności w chwili, gdy walczy o to, by dolecieć na lotnisko na oparach benzyny. W rezultacie ostatnie słowa zapisane w czarnej skrzynce samolotu, który wpadł do morza mogą być i były następujące: Panie kapitanie. Toniemy. Widzę, odpowiada kapitan. Gladwell opisuje jednak możliwości pokonania tych ograniczeń. Efektem szkoleń prowadzonych przez Amerykanów (kultura o małym dystansie władzy) wpajali Koreańczykom procedury komunikacyjne, których celem było spłaszczenie hierarchii (chociażby nakaz zwracania się do zwierzchnika po imieniu norma w cywilnym lotnictwie amerykańskim, a odtąd również w koreańskim) stało się to, że samoloty koreańskie przestały ulegać katastrofom. Co więcej, koreańscy piloci, a nawet znajdujący się na samym dole hierarchii pokładowej nawigatorzy, są bardzo chętnie zatrudniani przez amerykańskich przewoźników z powodu swego profesjonalizmu wysokiej klasy. Dystans władzy w Polsce, co nie stoi w sprzeczności z wysokimi wskaźnikami naszego indywidualizmu, jest duży. Przyjrzyjmy się procedurom panującym w naszych sądach, zachowaniu lekarzy wobec pacjentów (i pacjentów wobec lekarzy!) w szpitalach, feudalnym obyczajom panującym na wielu polskich uczelniach. Dodajmy do tego wysoki wskaźnik autorytaryzmu, który w latach 90. ubiegłego wieku

12 296 Dariusz Bugalski jeszcze wzrósł (i to w dodatku w środowiskach inteligenckich!) oraz niebywale niski poziom zaufania społecznego Poziom optymizmu: Jesteśmy pesymistami i optymistami równocześnie ( patrz poziom tolerowania dwuznaczności) Nie wierzymy, że coś dobrego nas może spotkać (tzw. pesymizm ekspansywny) i jesteśmy przekonani, ze uda nam się uniknąć pewnych negatywnych zdarzeń życiowych (optymizm obronny). Mario Grondona twierdzi zaś, że prorozwojowy jest tylko optymizm ekspansywny, czyli taki, który kojarzy osobiste powodzenie z własnymi działaniami. (Grondona 2003, ). Tolerowanie dwuznaczności: Polska jest jedynym krajem europejskim, w którym panuje przekonanie, że kryteria odróżniania dobra od zła są absolutne i niezmienne. Zgodnie z pracami Richarda Floridy i Charlesa Landry ego na temat kapitału twórczego, te społeczeństwa, które charakteryzuje większa różnorodność, odnoszą większe sukcesy. Potwierdzają to również badania zebrane przez Jamesa Surowieckiego w książce The Wisdom of Crowds (Mądrość tłumów). Te przykłady określają kontekst funkcjonowania mediów w Polsce i obok opisanej wyżej dominacji retoryki propagandy tłumaczą niski poziom debaty publicznej. My, ludzie mediów, działamy w ramach takiej oto kultury organizacyjnej, by odnieść to określenie z dziedziny zarządzania do stanu świadomości społecznej. Kulturę organizacyjną można jednak zmieniać. Często z sukcesem (koreańscy nawigatorzy). W tym pokładam nadzieję. W tym widzę szansę polskich mediów, zwłaszcza mediów publicznych, na które ustawodawca nałożył wszak obowiązki: rzetelnego ukazywania całej różnorodności wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą, sprzyjania swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej, umożliwiania obywatelom i ich organizacjom uczestniczenia w życiu publicznym przez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej 8. Prezentacja prorozwojowych idei to jednak zbyt mało, o ile nie będzie się ona odbywała w ramach adekwatnej sytuacji komunikacyjnej. Studio radiowe lub telewizyjne jest często w mediach definiowane jako miejsce, w którym odbywa się publicznie konflikt. Zaproszeni goście 8 Ustawa o Radiofonii i Telewizji z 29 XII 1992, DZ.U

13 Czy media mogą się przydać w terapii społecznej? 297 dobierani są więc często według kryterium konfliktowości właśnie, a nie według innych kryteriów. Rezultatem takiego określenia ram, w które wpisane zostanie to, co się stanie później (perswazja wstępna jest pierwszą techniką wywierania wpływu) jest faktoidyzacja i tabloidyzacja mediów. Nie twierdzę, że dziać się to musi koniecznie na poziomie świadomym. W wielu przypadkach te ramy przed-perswazji ustalone są na podstawie tego, co każdy przecież wie i co wszyscy uważają za oczywiste. Taka definicja ram sytuacji komunikacyjnej wspomaga i jest legitymizowana przez Weberowskie rozumienie władzy jako zdolności przeprowadzania swej woli, nawet wbrew oporowi innych. Jest to konfliktowe pojmowanie władzy związane z usankcjonowanym przymusem i zależnością społeczną. Prowadzi to do postrzegania władzy jako gry o sumie zerowej: im więcej dla mnie, tym mniej dla ciebie. Weberowska koncepcja jest kontestowana przez twórców projektu demokracji deliberatywnej. Władza jest przez nich traktowana jako zbiorowy potencjał i zbiorowe osiągnięcie. Najważniejszy postulat demokracji deliberatywnej to postulat wypracowywania decyzji w toku swobodnej debaty (deliberacji właśnie) obywateli. Dążą oni do wypracowania konsensu, a jeśli pełna zgoda jest niemożliwa do osiągnięcia, próbują przynajmniej zbliżyć stanowiska i zdefiniować obszary porozumienia i niezgody oraz obszarów kontrowersji, możliwych do uzgodnienia w przyszłości. Deliberacja to podawanie swoich racji i uzasadnień oraz wysłuchanie racji innych. To co najmniej życzliwe i nieuprzedzone zapoznanie się z nimi. Nie ma w niej miejsca na epatowanie statusem materialnym czy politycznym (Wasilewski 2007). Deliberacja nie jest lekiem na całe zło. Stanowić może jednak użyteczny wzorzec debaty, również debaty medialnej. Rola facylitatora zaś jest prawie nieobecnym w polskich mediach paradygmatem dziennikarskim. O możliwości takiego zdefiniowania debaty publicznej zapomnieliśmy. Zapomnieliśmy: bo przecież ten wzorzec bywał u nas (nie) realizowany w epoce I Rzeczypospolitej. Bibliografia Barber B. (2005), Imperium strachu, Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza. Bendyk E., Żakowski J. (2005), Miłuj geja swego, Polityka, nr 23 (250).

14 298 Dariusz Bugalski Bunda M. (2006), Dialog gulgoczących indorów. Rozmowa z prof. Bohdanem Wasilewskim, psychiatrą, o tym, na co chorujemy jako społeczeństwo. Polityka, nr 44 (2578). Chomsky N. (2005), Hegemonia albo przetrwanie. Amerykańskie dążenie do globalnej dominacji, Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka. Doliński D. (2003), Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Hobfoll S. E. (2006), Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Praktanis A., Aronson E. (2003), Wiek propagandy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Domosławski A. (2007), Ameryka zbuntowana. Siedemnaście dialogów o ciemnych stronach imperium wolności, Warszawa: Świat Ksiażki. Fukuyama F. (2003), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN. Geller V. (1996), Creating Powerful Radio, New York: M Street Publications. Gladwell M. (2009), Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu, Kraków: Wydawnictwo Znak. Gleick J. (2003), Szybciej. Przyspieszenie niemal wszystkiego. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka. Goban-Klas T. (1999), Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa. Grondona M. (2003), Kulturowa typologia rozwoju gospodarczego, [w:] Harrisom L., Huntington (red.), Kultura ma znaczenie, Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka. Herbert Z. (1974) Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz, [w:] Herbert, Z., Pan Cogito, Warszawa: Czytelnik. Hermanowski M., Kubaczewska W. (2008), Radio. Historia i współczesność, Poznań: Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej. Levinson P. (1999), Miękkie ostrze. Naturalna historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza. Lewicka M. (2005), Polacy sa wielkim i dumnym narodem, czyli nasz portret (wielce) zróżnicowany, [w:] Drogosz M. (red.), Jak Polacy przegrywają, jak Polacy wygrywają, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Pinker S. (2005), Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Putnam R., Bowling alone: America s declining social capital, Journal of Democracy, 6, Reykowski J. (red.) (2007), Konflikt i porozumienie, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica. Rifkin J. (2005), Amerykańskie marzenie. Jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American Dream, Warszawa: Wydawnictwo Nadir.

15 Czy media mogą się przydać w terapii społecznej? 299 Rosenberg M. B. (2003), Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski. Schwartz S. (2001), Wartości, [w:] Hewstone M., Monstead A. (red.), Encyklopedia Blackwella. Psychologia społeczna (s ), Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski. Skarżyńska K. (2005), Czy jesteśmy prorozwojowi? Wartości i przekonania ludzi a dobrobyt i demokratyzacja kraju, [w:] Drogosz M. (red.), Jak Polacy przegrywają, jak Polacy wygrywają, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Stiglitz J. E. (2006), Szalone lata dziewięćdziesiąte, Warszawa. Szymborski K. (2005), Jarmark idei, Polityka. Niezbędnik inteligenta, nr 11 (2495). Szymkiewicz B. (2006), Zranione stany świadomości. O bólu, złości i nieświadomym używaniu siły w relacjach, Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury. Tokarz M. (2006), Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Ustawa o radiofonii i telewizji, Dziennik Ustaw 1993 nr 7. Wasilewski J. (2007), Czy demokracja deliberatywna naprawi współczesną demokrację, [w:] Reykowski J., (red.), Konflikt i porozumienie, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica. Wasilewski J. (2006), Retoryka dominacji, Warszawa: Wydawnictwo Trio. Young S. (2005), Etyczny kapitalizm. Jak na powrót połączyć prywatny interes z dobrem publicznym, Warszawa: Metamorfoza. Zajonc R. B. (1985), Uczucia a myślenie: nie trzeba się domyślać, by wiedzieć, co się woli. Przegląd Psychologiczny, 28. Zimbardo P. (2008), Efekt Lucyfera, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

1 Dariusz Bugalski. Za: Szymkiewicz, 2006.

1 Dariusz Bugalski. Za: Szymkiewicz, 2006. 1 Dariusz Bugalski Czy media mogą się przydać w terapii społecznej? Kilka uwag dziennikarza o propagandzie i demokracji. (Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce Art. 54.1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Przedmowa. Wprowadzenie. Podziękowania. Rozdział 1. ETYKA DZIENNIKARSKA A ETYKA MEDIÓW

Spis treści: Przedmowa. Wprowadzenie. Podziękowania. Rozdział 1. ETYKA DZIENNIKARSKA A ETYKA MEDIÓW Etyka dziennikarska Jan Pleszczyński Książka podejmuje szczególnie istotną w ostatnim okresie problematykę etyki dziennikarskiej. Dzięki temu zapełnia wyraźnie odczuwaną lukę, ponieważ do tej pory nie

Bardziej szczegółowo

Test inteligencji emocjonalnej. Katarzyna Thomas

Test inteligencji emocjonalnej. Katarzyna Thomas Test inteligencji emocjonalnej Wykresy i liczby 2013-08-01 Poufne Normy: Poland 2010 Niniejszy raport zawiera informacje i wskazówki pomocne przy rozwijaniu wiedzy i świadomości dotyczącej inteligencji

Bardziej szczegółowo

Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości

Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości 2010 Beata Glinka, Wydział Zarządzania UW Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości Warszawa, 02.12.2010 Badania przedsiębiorczości - perspektywy Perspektywa ekonomiczna vs perspektywa kulturowa Od badań

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów radio telewizja Internet publikacje książkowe ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU wideokasety filmy fonografia wysokonakładowa prasa płyty kasety dzienniki czasopisma serwisy agencyjne

Bardziej szczegółowo

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

5/19/2015 PODSTAWOWE DEFINICJE TEORIE MEDIÓW ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

5/19/2015 PODSTAWOWE DEFINICJE TEORIE MEDIÓW ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU dr Agnieszka Kacprzak PODSTAWOWE DEFINICJE ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU formy komunikacji, które mają za zadanie dotrzeć do masowego odbiorcy (np. telewizja, gazety, czasopisma, radio,

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Martyniak INSTYTUT SOCJOLOGII UW. IV Kongres Mobilności Aktywnej września 2013, GDAŃSK. Rola mediów w kreowaniu rzeczywistości

Krzysztof Martyniak INSTYTUT SOCJOLOGII UW. IV Kongres Mobilności Aktywnej września 2013, GDAŃSK. Rola mediów w kreowaniu rzeczywistości INSTYTUT SOCJOLOGII UW IV Kongres Mobilności Aktywnej 12-13 września 2013, GDAŃSK Rola mediów w kreowaniu rzeczywistości Plan prezentacji. 1. ROLA- OCZEKIWANIA ODBIORCÓW 2. OCENA ROLI 3. ROLA DLA INTERNAUCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 62/2014

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 62/2014 Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 62/2014 OCENY ZMIAN W RÓŻNYCH WYMIARACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO I POLITYCZNEGO W POLSCE PO ROKU 1989 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI

Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

INTELIGENCJA EMOCJONALNA INTELIGENCJA EMOCJONALNA JAKO KLUCZOWA KOMPETENCJA WSPÓŁCZESNEGO DYREKTORA Wiesława Krysa Nauczyciel dyplomowany Coach Trener w edukacji Lilianna Kupaj Coach Master Trainer ICI, Trener Transforming Comunication

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

SKANDYNAWSKI STYL ZARZĄDZANIA. (Kultura narodowa i organizacyjna- model Geert Hofstede)

SKANDYNAWSKI STYL ZARZĄDZANIA. (Kultura narodowa i organizacyjna- model Geert Hofstede) SKANDYNAWSKI STYL ZARZĄDZANIA (Kultura narodowa i organizacyjna- model Geert Hofstede) Porównanie różnić kulturowych pomiędzy krajami nordyckimi, USA,Polską i Włochami Dystans Władzy Indywidualizm Męskość

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE BIOGRAFII EDUKACYJNEJ

ZNACZENIE BIOGRAFII EDUKACYJNEJ ZNACZENIE BIOGRAFII EDUKACYJNEJ W EDUKACJI DOROSŁYCH GDYNIA. 10.06.2014 uwarunkowania rynkowe uwarunkowania behawioralne uwarunkowania społeczne CZŁOWIEK jego historia życia i historia uczenia się uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Etyka kompromisu. Zbigniew Szawarski Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -PZH z.szawarski@uw.edu.

Etyka kompromisu. Zbigniew Szawarski Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -PZH z.szawarski@uw.edu. Etyka kompromisu Zbigniew Szawarski Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -PZH z.szawarski@uw.edu.pl 20.IX.2013 Struktura problemu Ład społeczny Konflikt Kompromis Ład

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Autorka prezentacji: Magdalena Buzor

Autorka prezentacji: Magdalena Buzor Autorka prezentacji: Magdalena Buzor Pojęcie wychowania Wychowanie w szerokim znaczeniu wszelkie zjawiska związane z oddziaływaniem środowiska społ. i przyr. na człowieka, kształtujące jego tożsamość,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

Szanse i ryzyka Psycholog - Edna Palm

Szanse i ryzyka Psycholog - Edna Palm Rodzeństwo dzieci niepełnosprawnych Szanse i ryzyka Psycholog - Edna Palm Tłumaczenie: Psycholog - Dorota Fedorowska (Fundacja EDUCO) Czynniki obciążające rodziny posiadające niepełnosprawne dziecko Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Jak rozwijać kompetencje dzieci w wieku przedszkolnym?

Jak rozwijać kompetencje dzieci w wieku przedszkolnym? Jak rozwijać kompetencje dzieci w wieku przedszkolnym? Monika Perkowska psycholog dziecięcy Dlaczego zajmujemy się tym tematem? Ponieważ kompetencje społeczne: są podstawową życia w społeczeństwie, muszą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?...

Spis treści. Spis treści. Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?... Spis treści Spis treści Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?... Koncentracja i spostrzeganie... Pamięć i wiedza... Myślenie... Kreatywność... Zadania, które pomogą

Bardziej szczegółowo

Adriana Schetz IF US

Adriana Schetz IF US Adriana Schetz IF US Konformizm to: "skłonność ludzi do przejmowania zachowań, postaw i wartości innych członków grupy odniesienia" (Zimbardo). Zmiana zachowania polegająca na upodobnieniu go do działań

Bardziej szczegółowo

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu.

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Zależy jej na Twoim sukcesie, w każdej sferze życia. Im więcej szczęśliwych ludzi na świecie,

Bardziej szczegółowo

TEORIA POWSTANIA KAPITALIZMU

TEORIA POWSTANIA KAPITALIZMU TEORIA POWSTANIA KAPITALIZMU Kliknij, wg. Karla aby Polanyi edytować styl wzorca podtytułu Karl Polanyi Urodził się 25 października 1886,a zmarł 23 kwietnia 1964 - intelektualista węgierski. Znany głównie

Bardziej szczegółowo

Od juniora do seniora Program Edukacji Ekonomicznej

Od juniora do seniora Program Edukacji Ekonomicznej Od juniora do seniora Program Edukacji Ekonomicznej Roman Pomianowski Program realizowany jest przy wsparciu Czym jest edukacja ekonomiczna (EE) Znaczenie umiejętności odraczania nagrody Dziecko klientem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Autorytet i wywieranie wpływu

Autorytet i wywieranie wpływu Autorytet i wywieranie wpływu Terminy szkolenia 6-7 październik 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 8-9 grudzień 2016r., Zakopane - Wydarzenie specjalne Cele szkolenia Celem jest nauczenie

Bardziej szczegółowo

TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO

TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO Wykład 7 Katarzyna Metelska-Szaniawska 30/03/2009 PLAN WYKŁADU I II Demokracja a ujęcie ekonomiczne I Demokracja a ujęcie ekonomiczne czym jest demokracja? ustrój polityczny,

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 REKLAMA W GOSPODARCE OKRESU TRANSFORMACJI WARSZAWA, SIERPIEŃ 1993

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 REKLAMA W GOSPODARCE OKRESU TRANSFORMACJI WARSZAWA, SIERPIEŃ 1993 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PIERWSZYCH WYNIKÓW II EDYCJI BADANIA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ

PREZENTACJA PIERWSZYCH WYNIKÓW II EDYCJI BADANIA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ PREZENTACJA PIERWSZYCH WYNIKÓW II EDYCJI BADANIA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ GUS, 20 listopada 2015 r., godz. 10:00 Anna Bieńkuńska Piotr Łysoń Karol Sobestjański Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA: SZTUKA PREZENTACJI Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz miała na szyi napis 'Spraw, bym poczuł się ważny'. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu. Mary Kay Ash GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

Bardziej szczegółowo

Każdy może zostać fundraiserem wywiad z Becky Gilbert z Deutscher Fundraising Verband

Każdy może zostać fundraiserem wywiad z Becky Gilbert z Deutscher Fundraising Verband Centrum KLUCZ w ramach realizacji projektu PWP OWES INSPRO rozwiązania ponadnarodowe prezentuje wywiad z Becky Gilbert z Deutscher Fundraising Verband, przybliżający dobre praktyki z zakresu zachodniego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Idealny lider grupy to ja Dr Marcin Stencel Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 20 maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Kultury i Edukacji 2009 2007/2253(INI) 7.3.2008 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie koncentracji i pluralizmu mediów w Unii Europejskiej (2007/2253(INI)) Komisja Kultury i

Bardziej szczegółowo

ROLA NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW. Kamila Ordowska

ROLA NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW. Kamila Ordowska ROLA NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW Kamila Ordowska Dlaczego powinniśmy kształcić postawy społeczne i obywatelskie? Dynamicznie zmieniające się realia współczesnego świata rozwój cywilizacyjno

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Psychologia konsumenta Mgr Beata Skowrońska psycholog, coach Uniwersytet w Białymstoku 20 listopada 2014 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE OD A DO Z

WYCHOWANIE OD A DO Z Podstawą skutecznego wychowana bez przemocy jest konsekwentne ustalanie granic, umożliwiające dziecku orientację w otaczającym je świecie. Robert Mc Kenzie Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić? WYCHOWANIE OD

Bardziej szczegółowo

Kobiety i mężczyźni o sytuacji w Polsce

Kobiety i mężczyźni o sytuacji w Polsce K.026/12 Kobiety i mężczyźni o sytuacji w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 r. Kobiety i mężczyźni różnią się w ocenie tego, co dzieje się w naszym kraju mężczyźni patrzą bardziej optymistycznie zarówno ogólnie

Bardziej szczegółowo

Ku wolności jako odpowiedzialności

Ku wolności jako odpowiedzialności Marcin Kilanowski Ku wolności jako odpowiedzialności Dewey, Rorty, Habermas o nowej jakości w demokracji Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 2013 Spis treści Od Autora 11 Wstęp 13

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_10 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia II stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_10 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia II stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Psychologia polityki Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_10 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci

Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci Podstawowe formy wspierania i rozwijania kompetencji Prowadzący mgr Olga Samuel-Idzikowska Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki 09.05.2017 r. Warsztat dla Rodziców

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA OFENSYWA JAKOŚCI dla hoteli i pensjonatów h t t p : / / w w w. v i p. k a r r. p l PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Tomasz Kozłowski psycholog SCHEMAT KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

Bardziej szczegółowo

Prof. Bolesław Rok Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych ALK

Prof. Bolesław Rok Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych ALK O słusznych lecz rzadkich aktach heroizmu moralnego w obliczu powszechnej polskiej nieodpowiedzialności. Czyli dlaczego zasady etyki w biznesie pozostają u nas na poziomie deklaracji? Prof. Bolesław Rok

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. dr hab. Anna Szylar

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. dr hab. Anna Szylar Kształtowanie postaw Wychowanie do wartości dr hab. Anna Szylar 1 Czymże jest człowiek, jeśli w jego życiu główną wartością i treścią jest tylko sen i trawienie? Zwyczajnym bydlęciem Hamlet Celem naszych

Bardziej szczegółowo

Dr Ewa Cichowicz. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Konferencja ZABEZPIECZENIE EMERYTALNE, Wrocław

Dr Ewa Cichowicz. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Konferencja ZABEZPIECZENIE EMERYTALNE, Wrocław Dr Ewa Cichowicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Konferencja ZABEZPIECZENIE EMERYTALNE, 3-4.11.2016 Wrocław Wskazanie czy i jaki sposób instytucje sektora emerytalnego powinny angażować się w kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną?

Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną? MEDIACJE Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną? Konflikt to rozbieżność interesów lub przekonań stron. Ich dążenia nie mogą być zrealizowane równocześnie. Konflikt pojawia

Bardziej szczegółowo

Humanistyczny. Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Kierunek

Humanistyczny. Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Kierunek Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania)

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Publiczne i Prezentacje Biznesowe

Wystąpienie Publiczne i Prezentacje Biznesowe Wystąpienie Publiczne i Prezentacje Biznesowe Wrażenie i Treść Czy masz dyskomfort, kiedy musisz wystąpić przed grupą a może wręcz ogarnia Cię reakcja fobiczna przed wyjściem? Co czujesz, kiedy twoja

Bardziej szczegółowo

Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce

Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce Wraz z upowszechnieniem Internetu narodziło się nowe pokolenie. Świat

Bardziej szczegółowo

Asertywność / Asertywność szefa

Asertywność / Asertywność szefa Asertywność / Asertywność szefa Program szkolenia organizowanego przez BMS Polska Kluczowe zagadnienia: Zachowania asertywne w życiu zawodowym i prywatnym. Stosowanie technik asertywnych. Wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Jak przekonywać innych do swoich racji? Dr Witold Szumowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 3 listopada 2014r. Plan dzisiejszych zajęć Istota przekonywania Wywieranie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawy negocjacji i mediacji

Podstawy negocjacji i mediacji Podstawy negocjacji i mediacji Prowadzący: dr Łukasz Łotocki (Instytut Polityki Społecznej UW) O zajęciach Na zajęciach omówimy zróżnicowane zagadnienia związane z negocjacjami i mediacjami, różnice między

Bardziej szczegółowo

Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży.

Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży. Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży. (Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu) Kontakt tel.: +48 600779294 e-mail: iwona@gabinetterapeutyczny.eu Iwona Czerwoniuk psychoterapeuta

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 W ŁODZI Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic Priorytet w wychowaniu młodego człowieka powinien mieć dom rodzinny.

Bardziej szczegółowo

RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNA (I) SOCJALIZACJA, KONTROLA I ROLE SPOŁECZNE. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNA (I) SOCJALIZACJA, KONTROLA I ROLE SPOŁECZNE. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNA (I) SOCJALIZACJA, KONTROLA I ROLE SPOŁECZNE dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka Stanfordzki eksperyment więzienny - pytanie, co ma ważniejsze znaczenie, jednostkowe charaktery (strażników

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Różnice kulturowe: orientacje i wymiary

Różnice kulturowe: orientacje i wymiary Różnice kulturowe: orientacje i wymiary Wartości kulturowe 1. Poglądy podzielane przez daną grupę, określające, co jest dobre, a co złe, co właściwe, a co niewłaściwe, co wskazane, co niewskazane. 2. Tendencja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr..165... z dnia..19... listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO LISTOPAD 2007 WSTĘP Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego w jednostkach sektora

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach ZAGROŻENIOM. Autorzy programu: mgr Renata Gibas, mgr Barbara Suska

Program wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach ZAGROŻENIOM. Autorzy programu: mgr Renata Gibas, mgr Barbara Suska Program wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach ZAGROŻENIOM Autorzy programu: mgr Renata Gibas, mgr Barbara Suska Wstęp Wychodząc na przeciw potrzebom wynikającym z obserwacji, rozmów i analizy

Bardziej szczegółowo

prof. Stanisław Mocek Collegium Civitas

prof. Stanisław Mocek Collegium Civitas Jak wyglądają zagrożenia w przekazie medialnym? Na ile wiarygodny jest obraz sytuacji kryzysowej w mediach? Czy można na nim opierać działania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprez masowych?

Bardziej szczegółowo

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators International Association of Facilitators The Core Facilitator Competencies Framework PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators A1. Rozwijanie partnerskiego podejścia

Bardziej szczegółowo

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym.

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym. KOSMICZNA ŚWIADOMOŚĆ Kiedy mowa jest o braku świadomi, przeciętny człowiek najczęściej myśli sobie: O czym oni do licha mówią? Czy ja nie jesteś świadomy? Przecież widzę, słyszę i myślę. Tak mniej więcej

Bardziej szczegółowo

Socjologia. jest nauką, która pozwala zrozumieć, wyjaśnić i przewidzieć procesy jakie mają miejsce we współczesnym świecie.

Socjologia. jest nauką, która pozwala zrozumieć, wyjaśnić i przewidzieć procesy jakie mają miejsce we współczesnym świecie. SOCJOLOGIA Socjologia jest nauką, która pozwala zrozumieć, wyjaśnić i przewidzieć procesy jakie mają miejsce we współczesnym świecie. BO Z NAMI NIE BĘDZIESZ SIĘ NUDZIŁ Socjologia dostarcza wiedzy, bez

Bardziej szczegółowo

Teoria organizacji. Ćwiczenia II. Wyższa Szkoła Logistyki Mgr Weronika Węgielnik

Teoria organizacji. Ćwiczenia II. Wyższa Szkoła Logistyki Mgr Weronika Węgielnik Teoria organizacji Ćwiczenia II Cele organizacji Wg L. Krzyżanowskiego Cel to określony przedmiotowo i podmiotowo przyszły, pożądany stan lub rezultat działania organizacji, możliwy i przewidziany do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

JESTEM DYREKTOREM PRZYSZŁOŚCI

JESTEM DYREKTOREM PRZYSZŁOŚCI Część trzecia JESTEM DYREKTOREM PRZYSZŁOŚCI Masz za sobą już drugi, bardzo ważny etap, jakim jest zarządzanie codziennością życia szkoły. Udało Ci się ustawić funkcjonowanie placówki od strony organizacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI"

Standardy ICI dla Advanced Fundamental Coaching Skills ICI Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI" Czas trwania szkolenia : minimum 60 godzin szkolenia w co najmniej 8 dni minimum 6 godzin indywidualnej lub grupowej superrewizji i coachingu

Bardziej szczegółowo

Reklamy herbaty w ujęciu neurolingwistycznego programowania

Reklamy herbaty w ujęciu neurolingwistycznego programowania Reklamy herbaty w ujęciu neurolingwistycznego programowania Kielce, 6-7 listopada 2013 roku Ogólnopolskiej konferencji dla studentów i doktorantów Oddzieleni... Problemy w komunikacji międzyludzkiej Dominik

Bardziej szczegółowo

Szkolny Ośrodek Psychoterapii

Szkolny Ośrodek Psychoterapii Szkolny Ośrodek Psychoterapii Kiedy zgłosić się na psychoterapię? Gdy czujesz, że wszystko idzie nie tak jak chcesz i nie potrafisz tego zmienić. Podstawowym wskaźnikiem tego, że powinniśmy rozważyć psychoterapię

Bardziej szczegółowo

RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNA: DZIAŁANIA SPOŁECZNE, GRUPA SPOŁECZNA, ZACHOWANIA ZBIOROWE, Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka

RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNA: DZIAŁANIA SPOŁECZNE, GRUPA SPOŁECZNA, ZACHOWANIA ZBIOROWE, Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNA: DZIAŁANIA SPOŁECZNE, GRUPA SPOŁECZNA, ZACHOWANIA ZBIOROWE, Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka DZIAŁANIA SPOŁECZNE Aktor społeczny jako podmiot działający (jednostka, grupa, zbiorowość)

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

views porównawczy profil

views porównawczy profil views porównawczy profil Uczestnik: Jurek Ogórek Wykonanie: 05.02.2007 raport wygenerowano: 24.02.2007 cut-e polska ul. Kochanowskiego 21 80-402 Gdańsk tel +48-50-8269.179 E-post: info@cut-e.com www.cut-e.com

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Miasto Bełchatów 21 kwietnia 2010 r. Wpływ mediów masowych na odbiorców Małgorzata Dębowska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Środki masowego

Bardziej szczegółowo

L. Dakowicz Obywatelskość jako wartość ceniona przez studentów kierunków nauczycielskich. Lidia Dakowicz

L. Dakowicz Obywatelskość jako wartość ceniona przez studentów kierunków nauczycielskich. Lidia Dakowicz L. Dakowicz Obywatelskość jako wartość ceniona przez studentów kierunków nauczycielskich Lidia Dakowicz Obywatelskość jako wartość ceniona przez studentów kierunków nauczycielskich Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Młodzi internauci - od paradygmatu ryzyka do paradygmatu szans. prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Młodzi internauci - od paradygmatu ryzyka do paradygmatu szans. prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Młodzi internauci - od paradygmatu ryzyka do paradygmatu szans prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Paradygmat ryzyka Właściwie od początku badań internetu (por. Kraut)

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz że. Przeciętny polski ośmiolatek zanim ukończy studia:

Czy wiesz że. Przeciętny polski ośmiolatek zanim ukończy studia: Czy wiesz że. Przeciętny polski ośmiolatek zanim ukończy studia: - Spędzi 10 tys. godzin grając w gry komputerowe - Wyśle 200 tys. emaili i sms - Przesiedzi przed TV 10 tys. godzin oglądając ok. pół milina

Bardziej szczegółowo

STYLE MYŚLENIA A KOMUNIKACJA W ZESPOLE NAUCZYCIELSKIM. Gdynia,

STYLE MYŚLENIA A KOMUNIKACJA W ZESPOLE NAUCZYCIELSKIM. Gdynia, STYLE MYŚLENIA A KOMUNIKACJA W ZESPOLE NAUCZYCIELSKIM Gdynia, 02.02.2017 STYL MY LENIA W nowych sytuacjach doświadczenie nie podpowiada nam gotowych rozwiązań reagujemy, wykorzystujemy informacje i podejmujemy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Rozdział I Systemy polityczne problemy ogólne Rozdział II Historyczne systemy polityczne. Rewolucje demokratyczne..

Spis treści. Wstęp Rozdział I Systemy polityczne problemy ogólne Rozdział II Historyczne systemy polityczne. Rewolucje demokratyczne.. Spis treści Wstęp... 7 Rozdział I Systemy polityczne problemy ogólne... 11 Rozdział II Historyczne systemy polityczne. Rewolucje demokratyczne.. 27 Rozdział III Demokracja i totalitaryzm. Kryzys polityczny

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE. ks. Artur Aleksiejuk

PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE. ks. Artur Aleksiejuk PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE ks. Artur Aleksiejuk Pojęcie praw człowieka Przez prawa człowieka rozumie się te prawa, które są bezpośrednio związane z naturą człowieka jako istoty rozumnej i wolnej (osoby)

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalna Teoria Rozwoju Gospodarczego. Przygotowały; Katarzyna Wyroślak Żaneta Dubaj

Instytucjonalna Teoria Rozwoju Gospodarczego. Przygotowały; Katarzyna Wyroślak Żaneta Dubaj Instytucjonalna Teoria Rozwoju Gospodarczego Przygotowały; Katarzyna Wyroślak Żaneta Dubaj Jak to się zaczęło??? W latach 30 badacze doszli do wniosku, że neoklasyczna metoda badawcza nie odpowiada na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Szkoła realizuje cele i zadania wychowawcze na podstawie Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Egzamin licencjacki na kierunku socjologia zagadnienia. Zagadnienia ogólne

Egzamin licencjacki na kierunku socjologia zagadnienia. Zagadnienia ogólne Egzamin licencjacki na kierunku socjologia zagadnienia. Zagadnienia ogólne 1. Struktura społeczna współczesnego polskiego społeczeństwa - główne kierunki zmian. 2. Religijność Polaków dynamika i uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Zdrowia Publicznego Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Psychologia Kod podmiotu Kierunek studiów Ratownictwo medyczne Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

(3) Odniesienie do Efektów kształcenia w obszarze kształcenia (symbole)

(3) Odniesienie do Efektów kształcenia w obszarze kształcenia (symbole) Efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego

POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego Doradztwo zawodowe i edukacja dorosłych jako systemy wspierania rozwoju człowieka

Bardziej szczegółowo

Państwo narodowe w Europie.

Państwo narodowe w Europie. Janusz Ostrowski Państwo narodowe w Europie. Zmierzch czy walka o przetrwanie? 2 Wydawnictwo MEDIA POLSKIE & e-bookowo Copyright by Janusz Ostrowski 2011 ISBN 978-83-7859-042-2 3 Spis treści Wstęp... 6

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA SZKOLENIOWA I.A. Założenia szkoleniowe: Szkolenia będą prowadzone dla 5 grup szkoleniowych 1. GRUPA I Szkolenie z obsługi pacjenta: Komunikacja Pacjent Personel Medyczny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Patologia życia społecznego. 1100-ps-s48PZS-sj. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii.

OPIS PRZEDMIOTU. Patologia życia społecznego. 1100-ps-s48PZS-sj. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Patologia życia społecznego 1100-ps-s48PZS-sj Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut Psychologii Kierunek Psychologia Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

1.1.4 Zasady skutecznego porozumiewania się

1.1.4 Zasady skutecznego porozumiewania się 1.1.4 Zasady skutecznego porozumiewania się Treść: to co chcemy przekazać musi być krótko i precyzyjnie określone. Wtedy łatwiej będzie to przedstawić, a dla naszego słuchacza zrozumieć. Zainteresowanie:

Bardziej szczegółowo

W roku 2015/2016 w przedszkolu

W roku 2015/2016 w przedszkolu W roku 2015/2016 w przedszkolu przeprowadzono ewaluację dotyczącą wdrażania dzieci do czytelnictwa. Badanie obejmowało obserwacje cyklu 10 zajęć głośnego czytania oraz ankietę skierowaną do rodziców dzieci.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Rozdział III

Spis treści. Wstęp Rozdział III Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I Wiadomości ogólne o konstytucji jako najważniejszym w państwie akcie prawnym... 13 1. Pojęcie, geneza i funkcje konstytucji... 13 2. Konstytucja ustawą zasadniczą państwa...

Bardziej szczegółowo