"Razem lepiej" - rozwiązania IBM wspierające pracę grupową

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""Razem lepiej" - rozwiązania IBM wspierające pracę grupową"

Transkrypt

1 "Razem lepiej" - rozwiązania IBM wspierające pracę grupową Marek Kuchciak Lotus Software Technical Sales Specialist 2009 IBM Corporation

2 Lotus - bogata, zintegrowana funkcjonalność Komunikowanie się pocztą elektroniczną, osobiste i zespołowe kalendarze, zadania do wykonania Tworzenie, edytowanie i współdzielenie dokumentów Zarządzanie słuŝbowymi i osobistymi kontaktami Łączność w dowolnym miejscu i czasie, z wielu urządzeń, przez dowolną sieć Dostęp do aplikacji biznesowych bez konieczności uczenia się nowych interfejsów. Przetwarzanie informacji zamiast wyszukiwania jej. Szybkie tworzenie i łatwe rozwijanie własnych aplikacji. Wykorzystanie istniejących zasobów IT i umiejętności. Komunikacja w czasie rzeczywistym, wymiana informacji w zespole dla szybszego podejmowania decyzji Software United Conference 2

3 IBM Lotus collaboration portfolio Messaging and Collaboration Unified Comms and Collaboration Social Software Portals and Mashups On-Premise SaaS Hosted Appliance Software United Conference 3

4 IBM Software Group Lotus software On Premise Appliances SaaS Hosted Software United Conference 4

5 Lotus Notes Domino IBM Software Group Lotus software Oprogramowanie do pracy grupowej... poczta, kalendarz, kontakty, zadania komunikator z sygnalizacją dostępności gotowe szablony (np. teamroom) tworzenie/uruchamianie aplikacji...z dostępem: z róŝnych urządzeń i systemów oper. online i/lub offline bezpiecznie Klient "gruby" (Notes) Klient WWW (inotes) Serwer aplikacyjny (Domino) Klient mobilny (Notes Traveler) Software United Conference 5

6 IBM Software Group Lotus software Prosty sposób na efektywną współpracę Wszystko czego potrzeba w jednym miejscu Software United Conference Poczta elektroniczna Kalendarze Kontakty Komunikator Dokumenty Działania Kanały RSS Aplikacje biznesowe Widgety Wyszukiwanie 6

7 Wybór klienta: Lotus Notes vs. inotes Inne licencje, w praktyce taka sama funkcjonalność Aplikacje mogą równocześnie obsługiwać oba interfejsy uŝytkowika inotes w trybie pełnym, lekkim albo ultralekkim Software United Conference 7

8 Szerokie wsparcie dla urządzeń mobilnych IBM Lotus Notes Traveler Teraz takŝe dla Symbian OS (telefony Nokia) IBM Lotus inotes Ultralite Apple iphone Lotus Software for RIM BlackBerry OS Plus dodatkowe rozwiązania firm partnerskich Software United Conference 8

9 Aplikacje złoŝone (composite applications) Dawniej Customer profiles Sales History Osobne aplikacje RóŜne interfejsy uŝytkownika Ręczne przenoszenie danych Brak integracji Account Management Teraz Customer profiles (Domino app) Account Management (Eclipse plug-in) Sales History (Domino app) Pojedynczy punkt dostepu Powiązanie danych z róŝnych aplikacji Ograniczenie izolowanych informacji Wykorzystanie istniejących zasobów IT Rozbudowywalne w przyszłości Tworzenie vs. kupowanie Ograniczenie potrzeby szkoleń Np. włączanie do aplikacji Notes prezentacji w oparciu o mapy Google Software United Conference 9

10 Domino Attachment and Object Storage (DAOS) Pojedyncza instancja składowania załączników umieszczonych w wielu bazach pocztowych i/lub aplikacjach w obrębie jednego serwera Radykalna oszczędność miejsca, optymalizacja wydajności routingu poczty Bigfile.xls Hugefile.ppt Podcast.mp3 mail\jkowalski.nsf Bigfile.xls Hugefile.ppt Podcast.mp3 mail\tnowak.nsf Dawniej Domino 7 Bigfile.xls Hugefile.ppt Podcast.mp3 biblioteka.nsf Teraz Domino 8.5 Bigfile.xls Hugefile.ppt Software United Conference 10

11 ID Vault + Notes Shared Login 1. UŜytkownik podaje hasło Windows 2. Zaszyfrowany klucz odbezpiecza plik ID UmoŜliwia uŝycie uwierzytelniania Windows zamiast podawania hasła do pliku ID Notes Upraszcza odzyskiwanie uszkodzonych lub zagubionych plików ID 3. Notes ID Bazy Domino Upraszcza dystrybucję plików ID dla nowych uŝytkowników UmoŜliwia resetowanie haseł do plików ID przez administratorów Automatyczie synchronizuje wiele kopii plików ID Docelowo moŝliwość zastąpienia Domino Directory innym katalogiem LDAP, np. Active Directory Software United Conference 11

12 Wysoki poziom bezpieczeństwa Wielopoziomowa kontrola dostępu Szyfrowanie baz danych takŝe lokalnie Podpisy cyfrowe Kontrolowane wykonywanie kodu aplikacji Proaktywne monitorowanie Klastrowanie i partycjonowanie Logowanie transakcyjne Automatyczne odtwarzanie po awarii It s no coincidence that we haven t heard of any major viruses circulating through Notes shops. Maybe that s why the CIA yes, the Central Intelligence Agency is a Notes shop. -- Joyce Chutchian, Editor, searchnetworking.com Software United Conference 12

13 Ciągłość wykorzystania aplikacji Aplikacje z wersji 2 dalej działają w wersji 8/ Software United Conference 13

14 Efektywne uŝycie zasobów sprzętowych Modernizacja dostępne w Lotus Domino 8.5 umoŝliwia konsolidację serwerów i pamięci masowych dzięki efektywnemu uŝyciu zasobów sprzętowych Mniejsze zuŝycie mocy procesorów i przepustowości sieci komputerowej wzrost wydajności CPU o 50% w porównaniu do Domino 6 wzrost wydajności CPU o 20% w porównaniu do Domino 7 redukcja zuŝycie pasma sieciowego o 40% w porównaniu do Domino 7 ilość potrzebnych serwerów Domino mniejsza średnio o 30% Istotne redukcje w zapotrzebowaniu na pamięć masową kompresja projektu aplikacji kompresja dokumentów deduplikacja danych dzięki DAOS (Domino Attachment and Object Storage) mniejsze wymagania dla wykonywania kopii zapasowych (czas i nośniki) Software United Conference 14

15 Lotus Symphony IBM Software Group Lotus software Pakiet biurowy oparty na kodzie OpenOffice Dokumenty, arkusze kalkulacyjne, prezentacje Otwarty format ODF, ale takŝe formaty plików MS Office + eksport do PDF Wtyczki rozszerzające funkcjonalność Bezpłatny, dostępny takŝe w ramach Lotus Notes Software United Conference 15

16 Rodzina produktów Lotus Sametime 8 Komunikacja w czasie rzeczywistym (tekst, pliki, dŝwięk, obraz) Sygnalizacja dostępności i lokalizacji uŝytkowników Konferencje WWW Software United Conference 16

17 Lotus Sametime Entry Sygnalizacja stanu dostępności Bezpieczny komunikator Sformatowany tekst, emotikony Wizytówki Współpraca kontekstowa TakŜe z aplikacji Microsoft W cenie Lotus Notes Software United Conference 17

18 Lotus Sametime Standard Transmisja dźwięku i obrazu Integracja z telefonią Dynamiczne lokalizacje Transfer plików i zrzutów z ekranu Konferencje WWW Dostęp z urządzeń mobilnych Integracja z innymi komunikatorami Platforma Eclipse & SDK Software United Conference 18

19 Lotus Sametime Advanced Stałe pokoje rozmów Narzędzia rozgłoszeniowe Współdzielenie ekranu lub okna aplikacji Zaawansowane usługi lokalizacji Software United Conference 19

20 Lotus Quickr IBM Software Group Lotus software Współdzielenie "treści biznesowej" w ramach zespołów roboczych Szybkie przygotowanie "portali" Interfejs WWW + konektory umoŝliwiające bezpośredni dostęp z popularnych aplikacji Usługi tworzenia i zarządzania treścią: biblioteki dokumentów lokalizacje budowane z gotowych komponentów gotowe szablony biznesowe Magazyn treści w Lotus Domino lub relacyjnej bazie danych (JCR) Wiki, Blogi grupowe Udostępnianie treści Workflow Quickr Magazyn treści Obszary zespołów roboczych Zawsze, Wszędzie Szablony biznesowe Software United Conference 20

21 Quickr - biblioteki treści Check-in/Check-out Organizacja i hierarchia biblioteka folder dokument Wersjonowanie Kontola dostępu Komentowanie Wyszukiwanie Subskrypcja RSS Dostosowywany widok MoŜliwość rozbudowy Biblioteki osobiste dostępne w wersji Quickr Entry w cenie Lotus Notes Software United Conference 21

22 Quickr - konektory IBM Software Group Lotus software Przeciągnij i upuść" z/do biblioteki Hierarchia dokumentów Menu kontekstowe Check-in/Check-out Dostępne dla: Windows Explorer MS Office Symphony Outlook Lotus Notes Sametime Software United Conference 22

23 Quickr - obszary robocze, komponenty Proste tworzenie lokalizacji na potrzeby zespołowej pracy nad projektami Gotowe komponenty do wykorzystania biblioteka dokumentów, kalendarz grupowy, forum dyskusyjne, blog, wiki, lista zadań do wykonania,... MoŜliwość budowy i wykorzystania gotowych szablonów Software United Conference 23

24 Alloy by IBM and SAP Dostęp do danych i procesów SAP z interfejsu Lotus Notes samoobsługowa subskrypcja raportów (ERP, BI) planowanie i aprobowanie podróŝy słuŝbowych i wniosków urlopowych z poziomu kalendarza Lotus Notes obsługa kroków decyzyjnych w ramach obiegów SAP Workflow MoŜliwość pracy takŝe w trybie off-line i z urządzeń mobilnych Software United Conference 24

25 Lotus Foundations IBM Software Group Lotus software Lotus Foundations Start kompletne rozwiązanie dla małej firmy, do 500 uŝytk. Lotus Foundations Reach - dodatek: komunikator, VoIP, video Lotus Foundations Branch Office - jako Domino dla małej jednostki terenowej Autonomiczna, samo-zarządzalna platforma Linux, administrowana przez WWW prosta i szybka instalacja, wymagana niewielka wiedza IT MoŜliwość uruchamiania aplikacji Windows w kontenerze VMware Platforma takŝe dla innych rozwiązań, np. Tivoli MoŜna wykorzystać dedykowany sprzęt (appliance) Software United Conference 25

26 Wszystko, czego potrzebuje mała firma IBM Lotus Foundations Start to kompletny i gotowy do uŝycia serwer dla kazdej małej firmy Poczta elektroniczna i praca grupowa (Notes, Outlook, przeglądarka WWW) Aplikacje biurowe (edycja tekstów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji) Zarządzanie plikami i drukowaniem Katalog uŝytkowników Bezpieczny dostęp zdalny (VPN) Zapora sieciowa (firewall) Filtrowanie ruchu WWW Wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych Ochrona antywirusowa i antyspamowa FTP, DNS, DHCP, LDAP, Software United Conference 26

27 Lotus Protector for Mail Security Kontrola antywirusowa/antyspamowa zoptymalizowana dla Lotus Domino Integracja z Notes/Domino Sprawdzona technologia Proventia Elastyczność wdroŝenia Licencjonowanie "per user" Software Appliance Hardware Appliance Software United Conference 27

28 Plany rozwoju rodziny produktów Lotus Protector Zabezpieczenie przed pełnym spektrum zagroŝeń dla pracy grupowej Np. poufność w komunikacji zewnętrznej, kontrola przed wyciekami informacji Wertykalna i horyzontalna integracja Security Products Antispam & Antivirus Encryption Data Loss Prevention Archiving & Compliance IBM LOTUS DOMINO Software United Conference 28

29 Lotus Mobile Connect Bezpieczny dostęp zdalny VPN bez potrzeby instalacji klienta uwierzytelnianie np. z poziomu przeglądarki WWW (SSL) Bezpieczny dostęp zdalny z urządzeń mobilnych Na potrzeby Notes, inotes, Sametime, Traveler,... Klient HTTP (przeglądarka) Lotus Mobile Connect Publiczny adres WWW Formularz logowania LDAP Software United Conference 29

30 LotusLive Files Meetings Chat Charts My Network Events Activities Survey Forms Software United Conference 30

31 LotusLive offerings Web Conferencing Collaboration LotusLive Meetings (Sametime Unyte Meeting) Full-featured Web conferencing service includes polling, hand raising, record & playback. Available Today LotusLive Events (Sametime Unyte Events) Internet-based event capabilities. Provides tools to create & manage webinars. Available Today LotusLive Engage(Bluehouse) LotusLive Connections An integrated suite of Web collaboration and business networking solutions including:- An integrated suite of Web collaboration and business networking solutions including:- On line Meetings Files Instant Messaging Activities Available Q2 09 Files Activities Survey Forms Charts Profiles and Contacts Profiles and Contacts Instant Messaging LotusLive Notes (Lotus Notes Hosted Messaging) Full-featured, dedicated hosted service. (rich or Web client access) Available Today Additional Add-ons LotusLive Mobile for Blackberry LotusLive Sametime IM LotusLive inotes Web-based service with group calendar & shared contacts. Available Q3 09 Available 1H 09 Available 1H 09 Available Q2 09 The information on the new products is intended to outline our general product direction and it should not be relied on in making a purchasing decision. The information on the new product is for informational purposes only and may not be incorporated into any contract. The information on the new product is not a commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, ode or functionality. The development, release, and timing of any features or functionality described for our products remains at our sole discretion Software United Conference 31

32 Lotus - zintegrowania platforma współpracy Uproszczenie dostępu do informacji, ale i zaspokojenie potrzeb róŝnych uŝytkowników ŁATWY DOSTĘP Elastyczność. Otwartość. Mobilność. Online/Offline RóŜne systemy operacyjne RóŜne urządzenia Poprawa efektywności, ale i wydobycie większej wartości z istniejących zasobów Osobista efektywność Poczta elektroniczna, kalendarz, kontakty, lista zadań, narzędzia biurowe, biblioteka dokumentów, widgety, kanały RSS, wyszukiwanie INNOWACYJNA FUNKCJONALNOŚĆ Intuicyjność. Kompletność. Integracja. Współpraca zespołowa Komunikator, VoIP, sygnalizacja dostępności, konferencje WWW, teamroomy, blogi, fora dyskusyjne, sieci profesjonalistów, społeczności Aplikacje biznesowe Uruchamianie i/lub integracja aplikacji innych producentów. Tworzenie własnych serwisów WWW lub budowanie aplikacji pracy grupowej. Wydajność środowiska IT, ale i utrzymanie jego prostoty, bezpieczeństwa, rozszerzalności PROSTE ZARZĄDZANIE Niezawodność. Bezpieczeństwo. Rozbudowywalność. Łatwa administracja Szybki development Bezpieczeństwo Oszcz. energii Wygodna migracja Otwarte standardy Wiele OS Niezawodna łączność Software United Conference 32

33 Produkty Lotus - kandydaci do OEM Symphony Notes (Domino Collaboration Express) Sametime Foundations Protector LotusLive Domino Utility Server Software United Conference 33

34 Lotus Greenhouse MoŜliwość nieodpłatnego przetestowania wybranych produktów Lotus, m.in.: poczta elektroniczna w inotes konferencje WWW w Sametime miejsca dla zespołów roboczych w Quickr serwis społecznościowy oparty o Connections portal mashups Gotowe środowisko demonstracyjne w oparciu o infrastrukturę hostingową IBM Idealne narzędzie do prostego i szybkiego wykorzystania w procesie sprzedaŝy Uwaga: Rejestracja kont dla partnerów i klientów niepowiązana z IBM ID Software United Conference 34

35 Czas na pytania IBM Software Group Lotus software Software United Conference 35

36 Dziękuję za uwagę IBM Software Group Lotus software Software United Conference 36

37 Przegląd nowości w wersji 8 zastosowanie opartej na otwartych standardach technologii Eclipse jako podstawy nowego interfejsu uŝytkownika Lotus Notes 8 znacznie poprawiona efektywność i wydajność serwera Domino zupełnie nowy interfejs uŝytkownika z panelem bocznym (sidebar) m.in. do umieszczania elementów innych aplikacji uproszczone zarządzanie i nawigacja w oknach otwartych wewnątrz Lotus Notes (grupowanie, przesuwanie, przeglądanie miniatur itd.) zgrupowanie wszystkich preferencji uŝytkownika w jednym miejscu moŝliwość wyłączenia zaawansowanych opcji menu dla jego uproszczenia wyświetlanie kontekstowej pomocy w bocznym panelu wygodniejszy pasek przycisków w bazie pocztowej, np. uruchamianie replikacji poczty jednym przyciskiem moŝliwość wyboru horyzontalnego (jak dotąd) bądź wertykalnego podglądu dokumentów Software United Conference 37

38 Przegląd nowości w wersji 8 wyświetlanie kompletnych wątków konwersacji w poczcie elektronicznej, nawet jeśli poszczególne wiadomości są rozrzucone po róŝnych folderach oraz włącznie z korespondencją internetową szybkie wyszukiwanie adresów odbiorców spośród ostatnio uŝywanych wielokrokowe cofanie podczas edycji sprawdzanie pisowni w trakcie edycji dokumentu skróty klawiaturowe dopasowane do standardów znanych z systemów operacyjnych (np. zaznaczanie myszką z klawiszem Ctrl) moŝliwość wyświetlania historii komunikacji z wybraną osobą moŝliwość kontrolowanego odwoływania przypadkowo wysłanych błędnych wiadomości (message recall) moŝliwość wyświetlania w kalendarzu jeszcze nie zaakceptowanych zaproszeń wygodniejsze wyszukiwanie czasu wolnego osób zapraszanych na spotkanie Software United Conference 38

39 Przegląd nowości w wersji 8 elastyczniejsza w wykorzystaniu prywatna ksiąŝka adresowa z moŝliwością przeglądania kontaktów jako wizytówek moŝliwość replikacji lokalnych kontaktów do serwerowej bazy pocztowej w celu wykorzystania ich poprzez inotes bądź udostępnienia innym uŝytkownikom wbudowany zestaw aplikacji biurowych Lotus Symphony (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i edytor prezentacji) wtyczki (plug-in) na panelu bocznym, np. kontakty komunikatora Sametime, kanały RSS dostęp do poczty elektronicznej, kalendarza i ksiąŝki adresowej z poziomu przeglądarki WWW (inotes, d. Domino Web Access) jeszcze bardziej zbliŝony to tradycyjnego interfejsu Lotus Notes moŝliwość uruchamiania Lotus Notes w trybie "basic" z interfejsem zbliŝonym do starszych wersji, przy mniejszych wymaganich sprzętowych, ale z ograniczoną funkcjonalnością moŝliwość tworzenia aplikacji złoŝonych, integrujących róŝne elementy Software United Conference 39

40 Przegląd nowości w wersji 8 mechanizm "Out-of-Office" jako zadanie serwera Domino - natychmiastowe odpowiedzi, moŝliwość definiowania na część dnia zautomatyzowane zarządzanie wtyczkami dla klienta Lotus Notes rozszerzone moŝliwości stosowania polis administracyjnych moŝliwość przekierowywania uŝytkowników próbujących otwierać usunięte bazy danych do innych, zastępujących je baz rozszerzony mechanizm monitorowania Domino (Domino domain monitoring) moŝliwość kompresji projektu aplikacji rozszerzony proces administracyjny usprawnienia w zakresie bezpieczeństwa, w tym moŝliwość blokowania haseł internetowych po określonej ilości nieudanych prób zalogowania, dostępne dłuŝsze klucze szyfrowania itd. Lotus Notes Traveler - dostęp do poczty elektronicznej i kalendarza z urządzeń mobilnych Windows Mobile, a od wersji 8.5 takŝe Symbian (Nokia) Software United Conference 40

41 Przegląd nowości w wersji 8.5 Domino Attachment and Object Service (DAOS) - konsolidacja załączników wysyłanych równocześnie do wielu odbiorców w celu oszczędności miejsca na dyskach i optymalizacji routingu poczty elektronicznej moŝliwość kompresji zawartości dokumentów w bazach ID Vault - opcjonalne bezpieczne repozytorium plików ID uŝytkowników na serwerze zdecydowanie upraszczające zarządzanie plikami ID, np. resetowanie haseł Notes shared login - moŝliwość logowania uŝytkowników Notes tylko w oparciu o uwierzytelnienie na poziomie systemu operacyjnego, czyli bez podawania osobnego hasła większa wydajność podsystemu dyskowego, optymalizacja mechanizmu logowania transakcyjnego oraz routera poczty Domino Configuration Tuner (DCT) - narzędzie rekomendujące zmiany na podstawie analizy konfiguracji serwerów Domino Software United Conference 41

42 Przegląd nowości w wersji 8.5 federacja kalendarzy - moŝliwość wyświetlania i filtrowania w kalendarzu wpisów z innych kalendarzy (np. innych uŝytkowników, TeamRoom, Google, ical) rozbudowane menu kontekstowe dla wybranego dokumentu w widoku przeciąganie tekstu w obrębie dokumentu moŝliwość zdefiniowania automatycznej kompresji obrazów wklejanych do treści dokumentów oficjalne wsparcie dla klienta Lotus Notes na Mac i Linux Ubuntu nowy klient Designer na platformie Eclipse Xpages - nowy element projektowy na potrzeby dynamicznych aplikacji WWW Software United Conference 42

Oprogramowanie Lotus

Oprogramowanie Lotus Oprogramowanie Lotus Marek Kuchciak Lotus Software Technical Sales Specialist 2010 IBM Corporation Katowice, 20.05.2010 IBM Lotus collaboration portfolio Messaging and Collaboration Unified Comms and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Praca grupowa inaczej Lotus w modelu SaaS Maciej Magierek Lotus Software Sales Specialist

Praca grupowa inaczej Lotus w modelu SaaS Maciej Magierek Lotus Software Sales Specialist Praca grupowa inaczej Lotus w modelu SaaS Maciej Magierek Lotus Software Sales Specialist 2008 IBM Corporation Agenda Program xsp Lotus w modelu SaaS LotusLive na Ŝywo IBM Software Group Lotus software

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IBM Lotus Domino, czyli technologiczna podstawa systemów pracy grupowej

Oprogramowanie IBM Lotus Domino, czyli technologiczna podstawa systemów pracy grupowej Oprogramowanie IBM Lotus Domino, czyli technologiczna podstawa systemów pracy grupowej Różne wersje oprogramowania oraz związane z nim sposoby licencjonowania Lotus Domino w wersji Enterprise Przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Social Business - efektywniejsza komunikacja dla instytucji kultury

Social Business - efektywniejsza komunikacja dla instytucji kultury Social Business - efektywniejsza komunikacja dla instytucji kultury Marek Kuchciak IBM Collaboration Solutions Client Technical Professional Współczesne media społecznościowe oraz urządzenia mobilne zmieniają

Bardziej szczegółowo

Nowości i zapowiedzi w oprogramowaniu IBM Lotus

Nowości i zapowiedzi w oprogramowaniu IBM Lotus Lotus Day Warszawa,14. września 2010 Nowości i zapowiedzi w oprogramowaniu IBM Lotus Zespół IBM Lotus w Polsce Bartosz Jastrzębski Lotus Software Sales GB & Industry Marek Kuchciak Lotus Software Technical

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Zbigniew Szcześniewski Microsoft AGENDA Co ma Office do zarządzania informacją?

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IBM Lotus Notes 8

Oprogramowanie IBM Lotus Notes 8 Oprogramowanie IBM Lotus Notes 8 Komunikacja, praca grupowa i innowacyjność Informatyczne rozwiązania wspierające realizację celów i strategii biznesowych www.dysant.com Lotus Software Poczta elektroniczna,

Bardziej szczegółowo

LOTUS DAY Lotus Sametime grudnia 2009 r., Warszawa. Rafał Skirzyński, IBM

LOTUS DAY Lotus Sametime grudnia 2009 r., Warszawa. Rafał Skirzyński, IBM LOTUS DAY 2009 3 grudnia 2009 r., Warszawa Lotus Sametime 8.5 Rafał Skirzyński, IBM Co się zmieniło? Nowa forma spotkań Poprawiona jakość wideo Nowe wersje przeglądarkowe Wiele, wiele innych... 2 Co się

Bardziej szczegółowo

LOTUS DAY 2009. LotusLive i SaaS oprogramowanie jako usługa. 3 grudnia 2009 r., Warszawa. Maciej Magierek

LOTUS DAY 2009. LotusLive i SaaS oprogramowanie jako usługa. 3 grudnia 2009 r., Warszawa. Maciej Magierek LOTUS DAY 2009 3 grudnia 2009 r., Warszawa LotusLive i SaaS oprogramowanie jako usługa Maciej Magierek 1 Idea cloud computing Cloud computing to nowy elastyczny i skalowalny model IT, w którym funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Budowa rozwiązań Rozwiązania dla programistów Narzędzia integracyjne Zarządzanie infrastrukturą Zarządzanie stacjami, urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Aplikacja UC Pro oferuje szeroki zakres możliwości Wykonywanie połączeń Szybkie i

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

Zimbra Collaboration Suite sposób na efektywną komunikację w biznesie

Zimbra Collaboration Suite sposób na efektywną komunikację w biznesie Zimbra Collaboration Suite sposób na efektywną komunikację w biznesie Tomasz Mikołajczyk INTALIO t.mikolajczyk@intalio.pl Fred Maussion ZIMBRA fmaussion@zimbra.com Poczta elektroniczna w biznesie Vs. Poczta

Bardziej szczegółowo

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS Small Business Server Serwer HP + zestaw NOWS Co to jest NOWS? Novell Open Workgroup Suite (NOWS) to: zestaw 10 rozwiązań w 1 pakiecie narzędzia do budowy infrastruktury IT całej firmy produkty dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Chcesz oszczędzać czas i zwiększyć produktywność? Chcesz bezproblemowo pozostawać

Bardziej szczegółowo

Jak walczyć z konkurencją Maciej Magierek Andrzej Olsztyński

Jak walczyć z konkurencją Maciej Magierek Andrzej Olsztyński Jak walczyć z konkurencją Maciej Magierek Andrzej Olsztyński 2008 IBM Corporation Lotus Notes Domino fakty i mity Lotus Notes Domino fakty i mity Wersja: 5.0, 6.0, 6.5, 7.0... jest ostatnią wersją Lotus

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Tomasz Szałaj IT-Dev Sp. z o.o. AGENDA Informacje o firmie IT-Dev sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Klient poczty elektronicznej

Klient poczty elektronicznej Klient poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2010 wysyłaj i odbieraj pocztę elektroniczną, zarządzaj kalendarzem, kontaktami oraz zadaniami. Aplikacja Outlook 2010 to narzędzie spełniające wszystkie

Bardziej szczegółowo

Robert Piotrak IIG Senior Technology Expert 23 września 2010

Robert Piotrak IIG Senior Technology Expert 23 września 2010 Zwiększenie efektywności biznesowej firmy dzięki zastosowaniu rozwiazań archiwizacyjnych jako elementu kompleksowego systemu zarządzania informacją i procesami - SourceOne firmy EMC Robert Piotrak IIG

Bardziej szczegółowo

Gemini Cloud Project Case Study

Gemini Cloud Project Case Study Gemini Cloud Project Case Study business model and integration/implementation aspects Maciej Morawski - Gemini Cloud Polska Gemini Cloud Usługi IT od 1995 10+ lat doświadczenia w projektach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie w chmurze

Przetwarzanie w chmurze Przetwarzanie w chmurze Opracował: Zb. Rudnicki 1 Chmura w Internecie 2 1 picasaweb.google.com - Fotografie w chmurze 3 Octave - podobny do Matlaba - także w chmurze (uproszczony) i dostępny w iphone 4

Bardziej szczegółowo

LOTUS DAY 2009. Strategia IBM Lotus, nowości i zapowiedzi. 3 grudnia 2009 r., Warszawa. Maciej Magierek, IBM Marek Kuchciak, IBM

LOTUS DAY 2009. Strategia IBM Lotus, nowości i zapowiedzi. 3 grudnia 2009 r., Warszawa. Maciej Magierek, IBM Marek Kuchciak, IBM LOTUS DAY 2009 3 grudnia 2009 r., Warszawa Strategia IBM Lotus, nowości i zapowiedzi Maciej Magierek, IBM Marek Kuchciak, IBM 1 Nasz zespół Maciej Magierek Lotus specialty sales +48 22 8786043, +48 603

Bardziej szczegółowo

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie Agnieszka Skorupka Key Account Manager Piotr Szewczuk Starszy Konsultant Misja Ludzie Oferta Poprzez

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365 omówienie usług

Microsoft Office 365 omówienie usług Microsoft Office 365 omówienie usług Wszystkie niezbędne funkcje w jednym miejscu. Oferta Office 365 łączy usługi biurowe firmy Microsoft w chmurze w pojedynczym bardzo bezpiecznym, niezawodnym i wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

Usługi Live@Edu ze wsparciem Centrum Innowacji Microsoft. Jerzy Mikołajczak, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl

Usługi Live@Edu ze wsparciem Centrum Innowacji Microsoft. Jerzy Mikołajczak, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl Usługi Live@Edu ze wsparciem Centrum Innowacji Microsoft Jerzy Mikołajczak, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl 1 Plan prezentacji: 1. Prezentacja Centrum Innowacji Microsoft (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)

Bardziej szczegółowo

Platforma Office 2010

Platforma Office 2010 Collaborate more Platforma Office 2010 Sebastian Wilczewski Konsultant Betacom S.A. 2 Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Jak skutecznie zarządzać informacją?

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza).

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). OP-IV.272.67.2014.NSZ Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). I. Usługa poczty

Bardziej szczegółowo

BPOS i Office 365. - rozpoczynamy o godz. 11.00

BPOS i Office 365. - rozpoczynamy o godz. 11.00 BPOS i Office 365 - rozpoczynamy o godz. 11.00 Agenda Microsoft Online Services Business Productivity Online Suite Przykładowe zastosowania BPOS -->> Office 365 Kolejne kroki Q & A Microsoft Online Services

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform

Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform Paweł Walczak pawel.walczak@microsoft.com CSP w kilku słowach Citizen Services Platform Ogólnoświatowy projekt Microsoft na bazie Doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych.

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl 1 Plan prezentacji: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix Włodzimierz Dymaczewski, IBM Dlaczego zarządzanie stacjami roboczymi sprawia tyle problemów? Na ogół duŝa ilość Brak standardu konfiguracji Wielka

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z usług Microsoft Office 365

Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Brett Hill Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Prowadzenie małej firmy w chmurze przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa do wydania polskiego.... xiii Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Bądź mobilny. dysponując bezpiecznym dostępem do plików i możliwością samoobsługowego drukowania. Rafał Kruschewski.

Bądź mobilny. dysponując bezpiecznym dostępem do plików i możliwością samoobsługowego drukowania. Rafał Kruschewski. Bądź mobilny dysponując bezpiecznym dostępem do plików i możliwością samoobsługowego drukowania Dariusz Leonarski Starszy konsultant dleonarski@novell.com Rafał Kruschewski Dyrektor Marketingu rkruschewski@novell.com

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Narzędzia mobilne w służbie IT

Narzędzia mobilne w służbie IT Narzędzia mobilne w służbie IT Przykład rozwiązania Mobile Admin na platformie BlackBerry Witold Walczak Data Account Manager PTK Centertrel Agenda Rola działu IT Zdalne zarządzanie i sprawny serwis Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku

Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku Olga M. Londer Penelope Coventry Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie...ix O autorkach...xvii Podziękowania...xviii

Bardziej szczegółowo

Premiera Exchange 2010

Premiera Exchange 2010 Premiera Exchange 2010 ADAM DOLEGA Partner Technology Advisor Microsoft Exchange Server 2010 Ochrona i zgodność Swobodny dostęp Niezawodność i elastyczność Archiwum użytkownika Bezpieczeństwo informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Instalowanie systemu operacyjnego Windows Vista... 1. Wprowadzenie... xvii

Spis treści. 1 Instalowanie systemu operacyjnego Windows Vista... 1. Wprowadzenie... xvii Spis treści Wprowadzenie... xvii 1 Instalowanie systemu operacyjnego Windows Vista... 1 Przed rozpoczęciem... 2 Lekcja 1: Określanie wymagań sprzętowych... 3 Szacowanie wymagań sprzętowych... 3 Porównanie

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 Wprowadzenie Wersja 9 NS-BSD wprowadza wiele zmian. Zmieniła się koncepcja działania niektórych modułów NETASQ UTM. Sam proces aktualizacji nie jest więc całkowicie

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy produkt KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Przedstawiamy produkt KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Przedstawiamy produkt KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Czynniki biznesowe i ich wpływ na środowisko IT SPRAWNOŚĆ Bądź szybki, zwinny i elastyczny 66 proc. właścicieli firm uważa sprawność prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Snifery wbudowane w Microsoft Windows

Snifery wbudowane w Microsoft Windows Snifery wbudowane w Microsoft Windows Prezentację przygotowali: Robert Milczarski Łukasz Stegliński Maciej Łaski Network Monitorw w Microsoft Windows Server 2003 Wbudowany w Windows monitor sieci wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT POZIOMY MONITOROWANIA Services Transaction Application OS Network IBM TIVOLI MONITORING Proaktywnie monitoruje zasoby systemowe, wykrywając potencjalne problemy i automatycznie

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection Przewodnik Maj 2008 Spis treści 1. Przewodnik po konsoli administracyjnej i monitorującej... 3 1.1. Przegląd konsoli... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Zunifikowna Komunikacja

Zunifikowna Komunikacja Zunifikowna Komunikacja jako element usprawniający funkcjonowanie Administracji Samorządowej Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych, Microsoft adam.dolega@microsoft.com Szybka i łatwa komunikacja

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu

Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu dokumentów - metodą na optymalizację kosztów Urszula Cedrowska Dyrektor Pionu Technologii Agenda Kategorie głównych kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL Instalacja, konfiguracja Dr inŝ. Dziwiński Piotr Katedra InŜynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl 2 Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Lotus Day. Warszawa,14. września 2010

Lotus Day. Warszawa,14. września 2010 Lotus Day Warszawa,14. września 2010 Lotus Notes i Lotus inotes Lotus Notes i Lotus inotes zapisywanie wiadomości do pliku z rozszerzeniem eml Lotus Notes i Lotus inotes zapisywanie wiadomości do pliku

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy technologii informatycznych Sprzęt Podstawy Wydajność Pamięć operacyjna i przechowywanie danych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1 Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych Moduł 1 Sieciowy system operacyjny Sieciowy system operacyjny (ang. Network Operating System) jest to rodzaj systemu operacyjnego pozwalającego na pracę

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. IBM Lotus - Podstawy projektowania aplikacji w Domino Designer 8.5. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie. IBM Lotus - Podstawy projektowania aplikacji w Domino Designer 8.5. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie IBM Lotus - Podstawy projektowania aplikacji w Domino Designer 8.5 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla początkujących projektantów

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja mobilnego systemu wspomagającego organizowanie zespołowej aktywności fizycznej Autor: Krzysztof Salamon W dzisiejszych czasach życie ludzi

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Microsoft Class Server Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Czym jest Microsoft Class Server? Platforma edukacyjna dla szkół Nowe możliwości dla: nauczyciela, ucznia, rodzica Tworzenie oraz zarządzanie biblioteką

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA Microsoft TECHNOLOGIE FIRMY MICROSOFT W SYSTEMIE MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION W każdym obszarze systemu Microsoft Business Solutions Navision kluczową

Bardziej szczegółowo

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56 Spis treści Lekcja 1: Wprowadzenie 1 Umiejętności do zdobycia podczas lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Wprowadzenie do systemu Windows Vista 2 Uruchamianie komputera 2 Logowanie 3 Posługiwanie się myszą do

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Aplikacje UC firmy C4B Com For Business. Przegląd produktów

Aplikacje UC firmy C4B Com For Business. Przegląd produktów Aplikacje UC firmy C4B Com For Business Przegląd produktów XPhone solutions by C4B Rozwiązania Unified Communications by C4B Geschäftsführer Profesjonalny interfejs Rozwiązania dedykowane dla każdego typu

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Poznaj nowy Windows. Piękny. Szybki. Wydajny.

Poznaj nowy Windows. Piękny. Szybki. Wydajny. Poznaj nowy Windows. Piękny. Szybki. Wydajny. Dostępne Najważniejsze wersje elementy, Windows: o których 1. trzeba Windows wiedzieć 8 i je pokazać : 2. 1. Windows Ekran startowy 8 Pro i żywe kafelki

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu. Technologie cyfrowe Artur Kalinowski Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl Semestr letni 2014/2015 Usługi internetowe usługa internetowa (ang.

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

Przegląd rozwiązań mobilnych w świecie UC

Przegląd rozwiązań mobilnych w świecie UC Przegląd rozwiązań mobilnych w świecie UC Tomasz Cieśliński SOLIDEX S.A. niezawodna komunikacja poufność danych bezpieczeństwo infrastruktury mobilność rozwiązań Agenda Co to jest mobilność? Co moŝemy

Bardziej szczegółowo

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem 9. Internet Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na bezpieczne podłączenie komputera (lub całej sieci lokalnej) do Internetu. Firma Microsoft nie zrezygnowała z umieszczania w systemie przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Jak odtworzyć maila? EMC SourceOne

Jak odtworzyć maila? EMC SourceOne Jak odtworzyć maila? EMC SourceOne Daniel Olkowski Technology Consultant EMEA EAST EMC Backup Recovery Systems Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. 1 System pocztowy w liczbach 11 MB 80%

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Microsoft Lync 2010. Aplikacja Lync Web App

Szkolenie Microsoft Lync 2010. Aplikacja Lync Web App Szkolenie Microsoft Lync 2010 Aplikacja Lync Web App Cele To szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: Wprowadzenie do aplikacji Lync Web App Dołączanie do spotkania online Dołączanie głosu do spotkania

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci.

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. 2010-10-14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kraków: Dostawa Licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego

Bardziej szczegółowo