"Razem lepiej" - rozwiązania IBM wspierające pracę grupową

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""Razem lepiej" - rozwiązania IBM wspierające pracę grupową"

Transkrypt

1 "Razem lepiej" - rozwiązania IBM wspierające pracę grupową Marek Kuchciak Lotus Software Technical Sales Specialist 2009 IBM Corporation

2 Lotus - bogata, zintegrowana funkcjonalność Komunikowanie się pocztą elektroniczną, osobiste i zespołowe kalendarze, zadania do wykonania Tworzenie, edytowanie i współdzielenie dokumentów Zarządzanie słuŝbowymi i osobistymi kontaktami Łączność w dowolnym miejscu i czasie, z wielu urządzeń, przez dowolną sieć Dostęp do aplikacji biznesowych bez konieczności uczenia się nowych interfejsów. Przetwarzanie informacji zamiast wyszukiwania jej. Szybkie tworzenie i łatwe rozwijanie własnych aplikacji. Wykorzystanie istniejących zasobów IT i umiejętności. Komunikacja w czasie rzeczywistym, wymiana informacji w zespole dla szybszego podejmowania decyzji Software United Conference 2

3 IBM Lotus collaboration portfolio Messaging and Collaboration Unified Comms and Collaboration Social Software Portals and Mashups On-Premise SaaS Hosted Appliance Software United Conference 3

4 IBM Software Group Lotus software On Premise Appliances SaaS Hosted Software United Conference 4

5 Lotus Notes Domino IBM Software Group Lotus software Oprogramowanie do pracy grupowej... poczta, kalendarz, kontakty, zadania komunikator z sygnalizacją dostępności gotowe szablony (np. teamroom) tworzenie/uruchamianie aplikacji...z dostępem: z róŝnych urządzeń i systemów oper. online i/lub offline bezpiecznie Klient "gruby" (Notes) Klient WWW (inotes) Serwer aplikacyjny (Domino) Klient mobilny (Notes Traveler) Software United Conference 5

6 IBM Software Group Lotus software Prosty sposób na efektywną współpracę Wszystko czego potrzeba w jednym miejscu Software United Conference Poczta elektroniczna Kalendarze Kontakty Komunikator Dokumenty Działania Kanały RSS Aplikacje biznesowe Widgety Wyszukiwanie 6

7 Wybór klienta: Lotus Notes vs. inotes Inne licencje, w praktyce taka sama funkcjonalność Aplikacje mogą równocześnie obsługiwać oba interfejsy uŝytkowika inotes w trybie pełnym, lekkim albo ultralekkim Software United Conference 7

8 Szerokie wsparcie dla urządzeń mobilnych IBM Lotus Notes Traveler Teraz takŝe dla Symbian OS (telefony Nokia) IBM Lotus inotes Ultralite Apple iphone Lotus Software for RIM BlackBerry OS Plus dodatkowe rozwiązania firm partnerskich Software United Conference 8

9 Aplikacje złoŝone (composite applications) Dawniej Customer profiles Sales History Osobne aplikacje RóŜne interfejsy uŝytkownika Ręczne przenoszenie danych Brak integracji Account Management Teraz Customer profiles (Domino app) Account Management (Eclipse plug-in) Sales History (Domino app) Pojedynczy punkt dostepu Powiązanie danych z róŝnych aplikacji Ograniczenie izolowanych informacji Wykorzystanie istniejących zasobów IT Rozbudowywalne w przyszłości Tworzenie vs. kupowanie Ograniczenie potrzeby szkoleń Np. włączanie do aplikacji Notes prezentacji w oparciu o mapy Google Software United Conference 9

10 Domino Attachment and Object Storage (DAOS) Pojedyncza instancja składowania załączników umieszczonych w wielu bazach pocztowych i/lub aplikacjach w obrębie jednego serwera Radykalna oszczędność miejsca, optymalizacja wydajności routingu poczty Bigfile.xls Hugefile.ppt Podcast.mp3 mail\jkowalski.nsf Bigfile.xls Hugefile.ppt Podcast.mp3 mail\tnowak.nsf Dawniej Domino 7 Bigfile.xls Hugefile.ppt Podcast.mp3 biblioteka.nsf Teraz Domino 8.5 Bigfile.xls Hugefile.ppt Software United Conference 10

11 ID Vault + Notes Shared Login 1. UŜytkownik podaje hasło Windows 2. Zaszyfrowany klucz odbezpiecza plik ID UmoŜliwia uŝycie uwierzytelniania Windows zamiast podawania hasła do pliku ID Notes Upraszcza odzyskiwanie uszkodzonych lub zagubionych plików ID 3. Notes ID Bazy Domino Upraszcza dystrybucję plików ID dla nowych uŝytkowników UmoŜliwia resetowanie haseł do plików ID przez administratorów Automatyczie synchronizuje wiele kopii plików ID Docelowo moŝliwość zastąpienia Domino Directory innym katalogiem LDAP, np. Active Directory Software United Conference 11

12 Wysoki poziom bezpieczeństwa Wielopoziomowa kontrola dostępu Szyfrowanie baz danych takŝe lokalnie Podpisy cyfrowe Kontrolowane wykonywanie kodu aplikacji Proaktywne monitorowanie Klastrowanie i partycjonowanie Logowanie transakcyjne Automatyczne odtwarzanie po awarii It s no coincidence that we haven t heard of any major viruses circulating through Notes shops. Maybe that s why the CIA yes, the Central Intelligence Agency is a Notes shop. -- Joyce Chutchian, Editor, searchnetworking.com Software United Conference 12

13 Ciągłość wykorzystania aplikacji Aplikacje z wersji 2 dalej działają w wersji 8/ Software United Conference 13

14 Efektywne uŝycie zasobów sprzętowych Modernizacja dostępne w Lotus Domino 8.5 umoŝliwia konsolidację serwerów i pamięci masowych dzięki efektywnemu uŝyciu zasobów sprzętowych Mniejsze zuŝycie mocy procesorów i przepustowości sieci komputerowej wzrost wydajności CPU o 50% w porównaniu do Domino 6 wzrost wydajności CPU o 20% w porównaniu do Domino 7 redukcja zuŝycie pasma sieciowego o 40% w porównaniu do Domino 7 ilość potrzebnych serwerów Domino mniejsza średnio o 30% Istotne redukcje w zapotrzebowaniu na pamięć masową kompresja projektu aplikacji kompresja dokumentów deduplikacja danych dzięki DAOS (Domino Attachment and Object Storage) mniejsze wymagania dla wykonywania kopii zapasowych (czas i nośniki) Software United Conference 14

15 Lotus Symphony IBM Software Group Lotus software Pakiet biurowy oparty na kodzie OpenOffice Dokumenty, arkusze kalkulacyjne, prezentacje Otwarty format ODF, ale takŝe formaty plików MS Office + eksport do PDF Wtyczki rozszerzające funkcjonalność Bezpłatny, dostępny takŝe w ramach Lotus Notes Software United Conference 15

16 Rodzina produktów Lotus Sametime 8 Komunikacja w czasie rzeczywistym (tekst, pliki, dŝwięk, obraz) Sygnalizacja dostępności i lokalizacji uŝytkowników Konferencje WWW Software United Conference 16

17 Lotus Sametime Entry Sygnalizacja stanu dostępności Bezpieczny komunikator Sformatowany tekst, emotikony Wizytówki Współpraca kontekstowa TakŜe z aplikacji Microsoft W cenie Lotus Notes Software United Conference 17

18 Lotus Sametime Standard Transmisja dźwięku i obrazu Integracja z telefonią Dynamiczne lokalizacje Transfer plików i zrzutów z ekranu Konferencje WWW Dostęp z urządzeń mobilnych Integracja z innymi komunikatorami Platforma Eclipse & SDK Software United Conference 18

19 Lotus Sametime Advanced Stałe pokoje rozmów Narzędzia rozgłoszeniowe Współdzielenie ekranu lub okna aplikacji Zaawansowane usługi lokalizacji Software United Conference 19

20 Lotus Quickr IBM Software Group Lotus software Współdzielenie "treści biznesowej" w ramach zespołów roboczych Szybkie przygotowanie "portali" Interfejs WWW + konektory umoŝliwiające bezpośredni dostęp z popularnych aplikacji Usługi tworzenia i zarządzania treścią: biblioteki dokumentów lokalizacje budowane z gotowych komponentów gotowe szablony biznesowe Magazyn treści w Lotus Domino lub relacyjnej bazie danych (JCR) Wiki, Blogi grupowe Udostępnianie treści Workflow Quickr Magazyn treści Obszary zespołów roboczych Zawsze, Wszędzie Szablony biznesowe Software United Conference 20

21 Quickr - biblioteki treści Check-in/Check-out Organizacja i hierarchia biblioteka folder dokument Wersjonowanie Kontola dostępu Komentowanie Wyszukiwanie Subskrypcja RSS Dostosowywany widok MoŜliwość rozbudowy Biblioteki osobiste dostępne w wersji Quickr Entry w cenie Lotus Notes Software United Conference 21

22 Quickr - konektory IBM Software Group Lotus software Przeciągnij i upuść" z/do biblioteki Hierarchia dokumentów Menu kontekstowe Check-in/Check-out Dostępne dla: Windows Explorer MS Office Symphony Outlook Lotus Notes Sametime Software United Conference 22

23 Quickr - obszary robocze, komponenty Proste tworzenie lokalizacji na potrzeby zespołowej pracy nad projektami Gotowe komponenty do wykorzystania biblioteka dokumentów, kalendarz grupowy, forum dyskusyjne, blog, wiki, lista zadań do wykonania,... MoŜliwość budowy i wykorzystania gotowych szablonów Software United Conference 23

24 Alloy by IBM and SAP Dostęp do danych i procesów SAP z interfejsu Lotus Notes samoobsługowa subskrypcja raportów (ERP, BI) planowanie i aprobowanie podróŝy słuŝbowych i wniosków urlopowych z poziomu kalendarza Lotus Notes obsługa kroków decyzyjnych w ramach obiegów SAP Workflow MoŜliwość pracy takŝe w trybie off-line i z urządzeń mobilnych Software United Conference 24

25 Lotus Foundations IBM Software Group Lotus software Lotus Foundations Start kompletne rozwiązanie dla małej firmy, do 500 uŝytk. Lotus Foundations Reach - dodatek: komunikator, VoIP, video Lotus Foundations Branch Office - jako Domino dla małej jednostki terenowej Autonomiczna, samo-zarządzalna platforma Linux, administrowana przez WWW prosta i szybka instalacja, wymagana niewielka wiedza IT MoŜliwość uruchamiania aplikacji Windows w kontenerze VMware Platforma takŝe dla innych rozwiązań, np. Tivoli MoŜna wykorzystać dedykowany sprzęt (appliance) Software United Conference 25

26 Wszystko, czego potrzebuje mała firma IBM Lotus Foundations Start to kompletny i gotowy do uŝycia serwer dla kazdej małej firmy Poczta elektroniczna i praca grupowa (Notes, Outlook, przeglądarka WWW) Aplikacje biurowe (edycja tekstów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji) Zarządzanie plikami i drukowaniem Katalog uŝytkowników Bezpieczny dostęp zdalny (VPN) Zapora sieciowa (firewall) Filtrowanie ruchu WWW Wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych Ochrona antywirusowa i antyspamowa FTP, DNS, DHCP, LDAP, Software United Conference 26

27 Lotus Protector for Mail Security Kontrola antywirusowa/antyspamowa zoptymalizowana dla Lotus Domino Integracja z Notes/Domino Sprawdzona technologia Proventia Elastyczność wdroŝenia Licencjonowanie "per user" Software Appliance Hardware Appliance Software United Conference 27

28 Plany rozwoju rodziny produktów Lotus Protector Zabezpieczenie przed pełnym spektrum zagroŝeń dla pracy grupowej Np. poufność w komunikacji zewnętrznej, kontrola przed wyciekami informacji Wertykalna i horyzontalna integracja Security Products Antispam & Antivirus Encryption Data Loss Prevention Archiving & Compliance IBM LOTUS DOMINO Software United Conference 28

29 Lotus Mobile Connect Bezpieczny dostęp zdalny VPN bez potrzeby instalacji klienta uwierzytelnianie np. z poziomu przeglądarki WWW (SSL) Bezpieczny dostęp zdalny z urządzeń mobilnych Na potrzeby Notes, inotes, Sametime, Traveler,... Klient HTTP (przeglądarka) Lotus Mobile Connect Publiczny adres WWW Formularz logowania LDAP Software United Conference 29

30 LotusLive Files Meetings Chat Charts My Network Events Activities Survey Forms Software United Conference 30

31 LotusLive offerings Web Conferencing Collaboration LotusLive Meetings (Sametime Unyte Meeting) Full-featured Web conferencing service includes polling, hand raising, record & playback. Available Today LotusLive Events (Sametime Unyte Events) Internet-based event capabilities. Provides tools to create & manage webinars. Available Today LotusLive Engage(Bluehouse) LotusLive Connections An integrated suite of Web collaboration and business networking solutions including:- An integrated suite of Web collaboration and business networking solutions including:- On line Meetings Files Instant Messaging Activities Available Q2 09 Files Activities Survey Forms Charts Profiles and Contacts Profiles and Contacts Instant Messaging LotusLive Notes (Lotus Notes Hosted Messaging) Full-featured, dedicated hosted service. (rich or Web client access) Available Today Additional Add-ons LotusLive Mobile for Blackberry LotusLive Sametime IM LotusLive inotes Web-based service with group calendar & shared contacts. Available Q3 09 Available 1H 09 Available 1H 09 Available Q2 09 The information on the new products is intended to outline our general product direction and it should not be relied on in making a purchasing decision. The information on the new product is for informational purposes only and may not be incorporated into any contract. The information on the new product is not a commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, ode or functionality. The development, release, and timing of any features or functionality described for our products remains at our sole discretion Software United Conference 31

32 Lotus - zintegrowania platforma współpracy Uproszczenie dostępu do informacji, ale i zaspokojenie potrzeb róŝnych uŝytkowników ŁATWY DOSTĘP Elastyczność. Otwartość. Mobilność. Online/Offline RóŜne systemy operacyjne RóŜne urządzenia Poprawa efektywności, ale i wydobycie większej wartości z istniejących zasobów Osobista efektywność Poczta elektroniczna, kalendarz, kontakty, lista zadań, narzędzia biurowe, biblioteka dokumentów, widgety, kanały RSS, wyszukiwanie INNOWACYJNA FUNKCJONALNOŚĆ Intuicyjność. Kompletność. Integracja. Współpraca zespołowa Komunikator, VoIP, sygnalizacja dostępności, konferencje WWW, teamroomy, blogi, fora dyskusyjne, sieci profesjonalistów, społeczności Aplikacje biznesowe Uruchamianie i/lub integracja aplikacji innych producentów. Tworzenie własnych serwisów WWW lub budowanie aplikacji pracy grupowej. Wydajność środowiska IT, ale i utrzymanie jego prostoty, bezpieczeństwa, rozszerzalności PROSTE ZARZĄDZANIE Niezawodność. Bezpieczeństwo. Rozbudowywalność. Łatwa administracja Szybki development Bezpieczeństwo Oszcz. energii Wygodna migracja Otwarte standardy Wiele OS Niezawodna łączność Software United Conference 32

33 Produkty Lotus - kandydaci do OEM Symphony Notes (Domino Collaboration Express) Sametime Foundations Protector LotusLive Domino Utility Server Software United Conference 33

34 Lotus Greenhouse MoŜliwość nieodpłatnego przetestowania wybranych produktów Lotus, m.in.: poczta elektroniczna w inotes konferencje WWW w Sametime miejsca dla zespołów roboczych w Quickr serwis społecznościowy oparty o Connections portal mashups Gotowe środowisko demonstracyjne w oparciu o infrastrukturę hostingową IBM Idealne narzędzie do prostego i szybkiego wykorzystania w procesie sprzedaŝy Uwaga: Rejestracja kont dla partnerów i klientów niepowiązana z IBM ID Software United Conference 34

35 Czas na pytania IBM Software Group Lotus software Software United Conference 35

36 Dziękuję za uwagę IBM Software Group Lotus software Software United Conference 36

37 Przegląd nowości w wersji 8 zastosowanie opartej na otwartych standardach technologii Eclipse jako podstawy nowego interfejsu uŝytkownika Lotus Notes 8 znacznie poprawiona efektywność i wydajność serwera Domino zupełnie nowy interfejs uŝytkownika z panelem bocznym (sidebar) m.in. do umieszczania elementów innych aplikacji uproszczone zarządzanie i nawigacja w oknach otwartych wewnątrz Lotus Notes (grupowanie, przesuwanie, przeglądanie miniatur itd.) zgrupowanie wszystkich preferencji uŝytkownika w jednym miejscu moŝliwość wyłączenia zaawansowanych opcji menu dla jego uproszczenia wyświetlanie kontekstowej pomocy w bocznym panelu wygodniejszy pasek przycisków w bazie pocztowej, np. uruchamianie replikacji poczty jednym przyciskiem moŝliwość wyboru horyzontalnego (jak dotąd) bądź wertykalnego podglądu dokumentów Software United Conference 37

38 Przegląd nowości w wersji 8 wyświetlanie kompletnych wątków konwersacji w poczcie elektronicznej, nawet jeśli poszczególne wiadomości są rozrzucone po róŝnych folderach oraz włącznie z korespondencją internetową szybkie wyszukiwanie adresów odbiorców spośród ostatnio uŝywanych wielokrokowe cofanie podczas edycji sprawdzanie pisowni w trakcie edycji dokumentu skróty klawiaturowe dopasowane do standardów znanych z systemów operacyjnych (np. zaznaczanie myszką z klawiszem Ctrl) moŝliwość wyświetlania historii komunikacji z wybraną osobą moŝliwość kontrolowanego odwoływania przypadkowo wysłanych błędnych wiadomości (message recall) moŝliwość wyświetlania w kalendarzu jeszcze nie zaakceptowanych zaproszeń wygodniejsze wyszukiwanie czasu wolnego osób zapraszanych na spotkanie Software United Conference 38

39 Przegląd nowości w wersji 8 elastyczniejsza w wykorzystaniu prywatna ksiąŝka adresowa z moŝliwością przeglądania kontaktów jako wizytówek moŝliwość replikacji lokalnych kontaktów do serwerowej bazy pocztowej w celu wykorzystania ich poprzez inotes bądź udostępnienia innym uŝytkownikom wbudowany zestaw aplikacji biurowych Lotus Symphony (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i edytor prezentacji) wtyczki (plug-in) na panelu bocznym, np. kontakty komunikatora Sametime, kanały RSS dostęp do poczty elektronicznej, kalendarza i ksiąŝki adresowej z poziomu przeglądarki WWW (inotes, d. Domino Web Access) jeszcze bardziej zbliŝony to tradycyjnego interfejsu Lotus Notes moŝliwość uruchamiania Lotus Notes w trybie "basic" z interfejsem zbliŝonym do starszych wersji, przy mniejszych wymaganich sprzętowych, ale z ograniczoną funkcjonalnością moŝliwość tworzenia aplikacji złoŝonych, integrujących róŝne elementy Software United Conference 39

40 Przegląd nowości w wersji 8 mechanizm "Out-of-Office" jako zadanie serwera Domino - natychmiastowe odpowiedzi, moŝliwość definiowania na część dnia zautomatyzowane zarządzanie wtyczkami dla klienta Lotus Notes rozszerzone moŝliwości stosowania polis administracyjnych moŝliwość przekierowywania uŝytkowników próbujących otwierać usunięte bazy danych do innych, zastępujących je baz rozszerzony mechanizm monitorowania Domino (Domino domain monitoring) moŝliwość kompresji projektu aplikacji rozszerzony proces administracyjny usprawnienia w zakresie bezpieczeństwa, w tym moŝliwość blokowania haseł internetowych po określonej ilości nieudanych prób zalogowania, dostępne dłuŝsze klucze szyfrowania itd. Lotus Notes Traveler - dostęp do poczty elektronicznej i kalendarza z urządzeń mobilnych Windows Mobile, a od wersji 8.5 takŝe Symbian (Nokia) Software United Conference 40

41 Przegląd nowości w wersji 8.5 Domino Attachment and Object Service (DAOS) - konsolidacja załączników wysyłanych równocześnie do wielu odbiorców w celu oszczędności miejsca na dyskach i optymalizacji routingu poczty elektronicznej moŝliwość kompresji zawartości dokumentów w bazach ID Vault - opcjonalne bezpieczne repozytorium plików ID uŝytkowników na serwerze zdecydowanie upraszczające zarządzanie plikami ID, np. resetowanie haseł Notes shared login - moŝliwość logowania uŝytkowników Notes tylko w oparciu o uwierzytelnienie na poziomie systemu operacyjnego, czyli bez podawania osobnego hasła większa wydajność podsystemu dyskowego, optymalizacja mechanizmu logowania transakcyjnego oraz routera poczty Domino Configuration Tuner (DCT) - narzędzie rekomendujące zmiany na podstawie analizy konfiguracji serwerów Domino Software United Conference 41

42 Przegląd nowości w wersji 8.5 federacja kalendarzy - moŝliwość wyświetlania i filtrowania w kalendarzu wpisów z innych kalendarzy (np. innych uŝytkowników, TeamRoom, Google, ical) rozbudowane menu kontekstowe dla wybranego dokumentu w widoku przeciąganie tekstu w obrębie dokumentu moŝliwość zdefiniowania automatycznej kompresji obrazów wklejanych do treści dokumentów oficjalne wsparcie dla klienta Lotus Notes na Mac i Linux Ubuntu nowy klient Designer na platformie Eclipse Xpages - nowy element projektowy na potrzeby dynamicznych aplikacji WWW Software United Conference 42

IBM Lotus Foundations

IBM Lotus Foundations IBM Lotus Foundations Marek Kuchciak Lotus Software Technical Sales Specialist marek.kuchciak@pl.ibm.com 2008 IBM Corporation Agenda Lotus Foundations jako element oferty dla rynku SMB Cechy i funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów

IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Oprogramowanie IBM IBM Collaboration Solutions IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Październik 2011 2 IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Spis treści 3 Przegląd 5 Oprogramowanie Sametime:

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino

Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Oprogramowanie IBM Rozwiązania do pracy grupowej Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Jak lepiej tworzyć, komunikować, współpracować 2 Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Odkryj możliwości platformy

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 Spis treści O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49 Rozdział 1. Podstawy technologii Exchange Server 2007... 51 Czym jest Exchange Server

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia INS/BI-31/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa nowoczesnej infrastruktury informatycznej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IBM Lotus Notes 8

Oprogramowanie IBM Lotus Notes 8 Oprogramowanie IBM Lotus Notes 8 Komunikacja, praca grupowa i innowacyjność Informatyczne rozwiązania wspierające realizację celów i strategii biznesowych www.dysant.com Lotus Software Poczta elektroniczna,

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Lepsza współpraca dzięki wydajnym i ekonomicznym rozwiązaniom opartym na chmurze obliczeniowej

Lepsza współpraca dzięki wydajnym i ekonomicznym rozwiązaniom opartym na chmurze obliczeniowej Office 365 dla szkół Lepsza współpraca dzięki wydajnym i ekonomicznym rozwiązaniom opartym na chmurze obliczeniowej Microsoft Office 365 dla instytucji edukacyjnych oferuje szkołom rozbudowane usługi do

Bardziej szczegółowo

Odkryj pracę bez ograniczeń

Odkryj pracę bez ograniczeń Odkryj pracę bez ograniczeń z Microsoft Office 2010 Twój przewodnik po nowościach w pakietach Office 2010 dostępnych w ramach licencji grupowych 2010 I Dlaczego 2010? Ponieważ powodzenie Twojej firmy zależy

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 Analiza produktu www.novell.pl SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SPIS TREŚCI SUSE LINUX ENTERPRISE 10... 3 SUSE LINUX ENTERPRISE DESKTOP... 3 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA... 4 WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI... 4 Największa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Nowoczesne systemy komunikacji w logistyce. PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Nowoczesne systemy komunikacji w logistyce. PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk MATERIAŁY SZKOLENIOWE Nowoczesne systemy komunikacji w logistyce PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk Spis treści Google Apps aplikacje dopasowane do potrzeb firmy - wprowadzenie... 4 Gmail... 4 Kalendarz...

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More.

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More. Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu Connect Better. Do More. Ericsson-LG jest południowokoreańskim producentem wysokiej klasy urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych dla Operatorów Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy:

Bardziej szczegółowo

DocuWare 5 ProductInfo 1

DocuWare 5 ProductInfo 1 DocuWare 5 Product Info Profesjonalny system Enterprise Content Management DocuWare to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania dokumentami klasy Enterprise Content Management. DocuWare zapewnia szybki

Bardziej szczegółowo

Fundamentem działania Novell, Inc. jest przekonanie, że klient powinien mieć możliwość wyboru i pełnej kontroli nad posiadanymi systemami

Fundamentem działania Novell, Inc. jest przekonanie, że klient powinien mieć możliwość wyboru i pełnej kontroli nad posiadanymi systemami Fundamentem działania Novell, Inc. jest przekonanie, że klient powinien mieć możliwość wyboru i pełnej kontroli nad posiadanymi systemami informatycznymi Postaw na NOWS! Agenda: 1. NOWS co to jest? 2.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48820000-2 Serwery 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. dostawa serwerów i macierzy dyskowej, w tym: 1) serwer 2 sztuki, 2) macierz

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120B 30/AW/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

Jak walczyć z konkurencją Maciej Magierek Andrzej Olsztyński

Jak walczyć z konkurencją Maciej Magierek Andrzej Olsztyński Jak walczyć z konkurencją Maciej Magierek Andrzej Olsztyński 2008 IBM Corporation Lotus Notes Domino fakty i mity Lotus Notes Domino fakty i mity Wersja: 5.0, 6.0, 6.5, 7.0... jest ostatnią wersją Lotus

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

DocuWare 5 ProductInfo 1

DocuWare 5 ProductInfo 1 DocuWare 5 ProductInfo Profesjonalny system Enterprise Content Management DocuWare to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania dokumentami klasy Enterprise Content Management. DocuWare zapewnia szybki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Do Środowiska Lotus Domino

Wprowadzenie Do Środowiska Lotus Domino LOTUS DOMINO Plan Prezentacji Wprowadzenie Do Środowiska Lotus Domino (1) Wstęp (2) Aplikacje składowe środowiskadomino (3) Najważniejsze serwery uruchamiane w ramach środowiska (4) Zakres funkcjonalny

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2012/13

Katalog produktów 2012/13 Katalog produktów 2012/13 P U R E I P - C O M M U N I C A T I O N S Wersja polska Communicate & Collaborate. Boost Your Efficiency. ESTOS Software for Unified Communications The ESTOS Unified Communications

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do 21 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014

Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014 Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014 Serwer to komputer lub zestaw sprzężonych ze sobą bezpośrednio komputerów (np. w klastry), z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym współdzielenie

Bardziej szczegółowo