Oferta usług. InteliSoft Sp. z o.o. ul. Polna Warszawa. T: F: W:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta usług. InteliSoft Sp. z o.o. ul. Polna 40 00-635 Warszawa. T: +48 22 435 87 82 F: +48 22 435 87 83 W: www.intelisoft.pl"

Transkrypt

1 InteliSoft Sp. z o.o. ul. Polna Warszawa T: F: W:

2 Strona 2 Spis treści Spis treści Wstęp O firmie Partnerzy Oferowane usługi Systemy informatyczne wspierające działania marketingowe Doradztwo IT/marketing Systemy konsumenckich baz danych Dedykowane systemy i aplikacje Marketingowe systemy CRM (B2C) Marketing bezpośredni (w tym komunikacja , SMS) Zaawansowane serwisy Systemy informatyczne wspierające procesy biznesowe w firmach Doradztwo IT Dedykowane systemy i aplikacje Systemy baz danych Biznesowe systemy CRM (B2B) Produkty System Obsługi Projektów (SOP) System Czasowej Obsługi Projektów (SCOP) System Zleceniowej Obsługi Projektów (SZOP) System Finansowej Obsługi Projektów (SFOP) Raporty Powiadomienia mailowe Uprawnienia Technologie Technologie Języki programowania i inne Serwery baz danych Narzędzia raportujące Metodologia...23

3 Strona Określenie wymagań Analiza Projektowanie Implementacja Testy WdroŜenie Utrzymanie... 24

4 Strona 4 1. Wstęp 1.1. O firmie Firma InteliSoft powstała w 2003 roku. Została załoŝona przez studentów Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W 2008 roku InteliSoft przekształcił się w spółkę kapitałową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Od początku działalności firma świadczy usługi związane z projektowaniem, realizacją oraz wdraŝaniem autorskich systemów informatycznych. Zakres usług InteliSoftu stanowią: Systemy informatyczne wspierające działania marketingowe o Doradztwo IT/marketing o Systemy konsumenckich baz danych o Dedykowane systemy i aplikacje o Marketingowe systemy CRM (B2C) o Marketing bezpośredni (w tym komunikacja , SMS) o Zaawansowane serwisy WWW Systemy informatyczne wspierające procesy biznesowe w firmach o Doradztwo IT o Dedykowane systemy i aplikacje o Systemy baz danych o Biznesowe systemy CRM (B2B) Dodatkowo InteliSoft stworzył System Obsługi Projektów, zintegrowane narzędzie wspomagające zarządzanie róŝnymi obszarami projektów (m.in. czasowym, finansowym i zleceniowym). Atutem InteliSoft są ludzie, którzy go tworzą. Zespół składa się z osób będących specjalistami w dziedzinie IT. Pracownicy firmy InteliSoft uczestniczyli w tworzeniu rozwiązań informatycznych wspierających programy lojalnościowe i akcje marketingowe dla największych polskich i międzynarodowych firm. Odbiorcami naszych usług są przedsiębiorstwa z sektorów finansowych, motoryzacyjnych, FMCG i budowlanych.

5 Strona 5 InteliSoft specjalizuje się w tworzeniu systemów informatycznych opartych na bazach danych. Realizował kompleksowo lub uczestniczył jako partner biznesowy w realizacji wielu projektów informatycznych dostarczając usługi związane z: Analizą wymagań i tworzeniem dokumentacji funkcjonalnej projektu Projektowaniem systemu Realizacją prac (programowanie) Koordynacją i zarządzaniem pracami projektowymi WdroŜeniem i utrzymaniem działającego systemu 1.2. Partnerzy InteliSoft jest zarejestrowanym partnerem Microsoft i uczestniczy w programie Empower. InteliSoft jest partnerem Premida Consulting, firmy doradczej zajmującej się wdraŝaniem oraz dostosowywaniem do potrzeb Klienta rozwiązań Business Intelligence (BI). InteliSoft jest partnerem Studio Tracz, firmy z branŝy marketing services.

6 Strona 6 2. Oferowane usługi InteliSoft oferuje szerokie spektrum usług, których rdzeniem są systemy informatyczne, zwłaszcza te oparte o bazy danych. InteliSoft specjalizuje się w obszarach wspierania działań marketingowych oraz procesów biznesowych w firmach. Doradztwo IT Doradztwo IT Bazy danych Systemy dedykowane Systemy informatyczne Systemy dedykowane Biznes Marketing Bazy danych CRM (B2C) CRM (B2B) Marketing bezpośredni Zaawansowane serwisy WWW

7 Strona Systemy informatyczne wspierające działania marketingowe Wieloletnia współpraca w charakterze podwykonawcy dla jednej z większych sieciowych agencji marketingowych (Euro RSCG) dała InteliSoftowi bogate doświadczenie w szerokim obszarze usług IT związanych z działalnością marketingową Doradztwo IT/marketing InteliSoft jest nie tylko profesjonalnym wykonawcą systemów informatycznych, ale równieŝ wykorzystuje swe doświadczenie doradzając Klientom w obszarze działań marketingowych związanych z wykorzystaniem nowych technologii. Przykładowo: nie mówimy Klientowi: Wprowadź moŝliwość rejestracji swoich produktów w serwisie WWW, ale proponujemy: Wprowadź moŝliwość rejestracji swoich produktów w serwisie WWW, co pozwoli na stworzenie bazy danych konsumentów, która da Ci moŝliwość prowadzenie spersonalizowanej komunikacji, wielokryterialnego targetowania, dostosowywania oferty produktowej do oczekiwań konsumentów etc.. Kolejny przykład pokazuje pomysły powstałe w odpowiedzi na brief od Klienta będącego producentem np. kosmetyków. Idee te tworzyliśmy w oparciu o doświadczenie marketingowe na styku z technologią.

8 Strona 8 Sondy Fotoblogi Profil/edycja danych Informacje o produkcie Forum Chat z uŝytkownikami Baza danych Chat z ekspertem Sklepy w pobliŝu Porady ekspertów Konkurs Systemy konsumenckich baz danych Bazy danych zawierające informacje o konsumentach stanowią często podstawę systemów informatycznych wykorzystywanych w marketingu. InteliSoft od wielu lat zajmuje się tworzeniem i utrzymywaniem konsumenckich baz danych dla swoich Klientów. Wśród dostarczanych usług związanych z danymi znajdują się: Czyszczenie/higiena Deduplikacja Standaryzacja Weryfikacja Oprócz tego InteliSoft zajmuje się obsługą formalności związanych z rejestracją Zbiorów Danych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Dodatkowo współpracujemy z profesjonalną firmą hostingową spełniającą wymogi ustawy o ochronie danych osobowych.

9 Strona Dedykowane systemy i aplikacje Dzisiejsze działania marketingowe nie są praktycznie moŝliwe bez odpowiednich aplikacji i systemów informatycznych wspierających je w wielu obszarach od aplikacji typu CRM do systemów wspierających procesy logistyczne związane z wysyłkami nagród. Wielu producentów oprogramowania proponuje uniwersalne rozwiązania, które nie zawsze pozwalają na pełne odzwierciedlenie specyfiki danego projektu. Ich dostosowywanie do realiów zleceniodawcy, jeśli w ogóle jest moŝliwe, wiąŝe się z dodatkowym, często niemałym nakładem kosztów, który stawia pod znakiem zapytania sensowność całego przedsięwzięcia. KaŜda projekt jest inny, dlatego InteliSoft wychodzi naprzeciw wymaganiom Klientów proponując dedykowane systemy i aplikacje uwzględniające charakterystykę ich działań. Są one tworzone w ścisłej współpracy ze zleceniodawcą. Celem InteliSoftu jest osiągnięcie przez Klienta realnego efektu biznesowego Marketingowe systemy CRM (B2C) Marketingowe/konsumenckie systemy CRM (Customer Relationship Management) są jednym z podstawowych zastosowań baz danych w marketingu. Zarządzanie relacjami oraz gromadzenie informacji o konsumentach jest dzisiaj kluczowym zadaniem kaŝdego działu marketingu. Marketingowy CRM (zwany takŝe analitycznym) pozwala m.in. na: Lepsze dostosowanie oferty produktowej Znaczące ułatwienie działań sprzedaŝowych, np. cross-sellingu Poznanie zachowań konsumenta lub grupy konsumentów Na podstawie danych demograficznych i charakterystyk korzystania z usług firmy określić poziom ryzyka rezygnacji konsumenta z usług Klienta To odróŝnia go od biznesowego CRMu, który słuŝy przede wszystkim do przechowywania informacji o Klientach / podwykonawcach / partnerach w jednym miejscu. Oferta InteliSoft w zakresie systemów CRM obejmuje: Projektowanie i tworzenie struktur baz danych przechowujących informacje o konsumentach (fakty związane z aktywnością konsumenta np. fakt wysyłki , fakt wejścia na stronę WWW etc.) Tworzenie interfejsów zapisujących dane do bazy danych

10 Strona 10 Tworzenie modułów raportowych bazujących na danych o konsumentach Analizę pozyskanych danych Podejmowanie decyzji o formach aktywności do konsumentów (na podstawie wniosków z analiz) Kanały informacji o konsumencie Infolinia Strona WWW SMS Zgłoszenia papierowe Serwis Analiza danych Klient Raporty i wnioski z analiz Baza danych 1. Spersonalizowana komunikacja 2. Indywidualna oferta produktowa 3. Poprawa jakości obsługi 4. Wzmocniona relacja z klientem Konsument

11 Strona Marketing bezpośredni (w tym komunikacja , SMS) Marketing bezpośredni przy wykorzystaniu nieustannie rozwijających się mediów elektronicznych stał się bez wątpienia najefektywniejszą formą komunikacji z klientami. Forma ta ewoluuje posługując się co chwila nowymi, coraz bardziej interaktywnymi narzędziami i stając się jednocześnie sposobem nawiązania z klientami długofalowych, opartych na wzajemnej znajomości, relacji. InteliSoft od początku swojej działalności zajmuje się tworzeniem rozwiązań pozwalających na realizację idei marketingu bezpośredniego w praktyce. Oferta InteliSoft w tym zakresie obejmuje: Tworzenie narzędzi pozwalających na gromadzenie danych o klientach (systemy konsumenckich baz danych, aplikacje data entry, aplikacje do weryfikacji danych etc.) Projektowanie i wykonanie systemów słuŝących deduplikacji danych Realizację systemów pozwalających na realizację funkcji CallCenter Komunikacja elektroniczna jest dzisiaj bardzo popularną formą dystrybucji informacji. Wysyłki , SMS i przekaz za pośrednictwem Internetu stają się coraz silniejszą konkurencją dla tradycyjnych form takich jak poczta i telefon. Oczywistym jest więc, Ŝe komunikacja elektroniczna staje się coraz mocniejszym narzędziem biznesowym wykorzystywanym do nawiązywania i utrzymywania relacji z klientem. InteliSoft współpracuje z brokerami GSM i za ich pomocą realizuje wysyłki do wszystkich polskich operatorów GSM. W skład naszych usług wchodzą:: Realizacja masowych i spersonalizowanych wysyłek SMS Realizacja masowych i spersonalizowanych wysyłek Tworzenie systemów realizujących konkursy i promocje SMSowe Integracja systemów komunikacji (SMS, ) z innymi kanałami informacji np. serwisami WWW.

12 Strona 12 Konkurs SMSowy przykład integracji kanału SMS z serwisem WWW Zaawansowane serwisy WWW Internet jest bez wątpienia medium intensywnie wykorzystywanym zarówno przez uŝytkowników indywidualnych jak i biznesowych. W ostatnich latach szczególnie częste staje się uŝycie go na styku właśnie tych dwóch rodzajów uŝytkowników. Firmy oferują przez Internet swoje usługi lub produkty klientom, natomiast Ci ostatni coraz chętniej z Internetu jako medium w tym zakresie korzystają.

13 Strona 13 Oferta InteliSoft obejmuje tworzenie aplikacji internetowych kaŝdego rodzaju, ze szczególnym uwzględnieniem stron internetowych: Związanych z promocją konkretnej usługi lub produktu (wsparcie dla programów lojalnościowych oraz motywacyjnych) Dla stałych klientów indywidualnych, będących jednym z interfejsów komunikujących się z systemami CRM Realizujących funkcję systemów wspomagających podejmowanie decyzji Usprawniających procesy zachodzące w firmie (np. obieg dokumentów, śledzenie czasu pracy pracowników, analiza finansowa projektów etc.) W większości przypadków tworzone aplikacje internetowe są sposobem komunikacji między uŝytkownikiem a systemem, którego logika ukryta jest w bazie danych.

14 Strona Systemy informatyczne wspierające procesy biznesowe w firmach Doradztwo IT InteliSoft zawsze stawia sobie za cel osiągnięcie przez klienta największych moŝliwych korzyści biznesowych wynikających ze stosowania rozwiązań informatycznych. Oprócz tworzenia systemów wspomagających określone procesy biznesowe proponujemy kompleksowe doradztwo dotyczące optymalnego wykorzystywania technologii informatycznych w firmie jako całości. Począwszy od zdefiniowania procesów występujących w organizacji, poprzez ich zamodelowanie i wreszcie zaimplementowanie (wraz z integracją z istniejącymi systemami) sprawiamy, Ŝe klient optymalnie zarządza firmą tak w poszczególnych obszarach jak i całościowo. Jest szczególnie istotne w sytuacji, w której rynek tak bardzo wymusza nieustanne zwiększanie konkurencyjności Dedykowane systemy i aplikacje Współczesna firma nie moŝe funkcjonować efektywnie bez odpowiednich aplikacji i systemów informatycznych wspierających procesy biznesowe praktycznie we wszystkich obszarach działalności. Wielu producentów oprogramowania proponuje uniwersalne rozwiązania, które nie zawsze pozwalają na pełne odzwierciedlenie specyfiki danej firmy. Ich dostosowywanie do realiów zleceniodawcy, jeśli w ogóle jest moŝliwe, wiąŝe się z dodatkowym, często niemałym nakładem kosztów, który stawia pod znakiem zapytania sensowność całego przedsięwzięcia. KaŜda firma jest inna, dlatego InteliSoft wychodzi naprzeciw wymaganiom klientów proponując dedykowane systemy i aplikacje uwzględniające charakterystykę ich działalności. Są one tworzone w ścisłej współpracy ze zleceniodawcą. Celem InteliSoftu jest osiągnięcie przez klienta realnego zwiększenia skuteczności biznesowej.

15 Strona Systemy baz danych Bazy danych są dzisiaj podstawą większości przedsięwzięć informatycznych i bardzo często stanowią centralny punkt systemu. Zespół InteliSoft oprócz rozległej wiedzy z tym zakresie posiada równieŝ kilkuletnie doświadczenie w tworzeniu i rozwijaniu zaawansowanych systemów bazodanowych. Dzięki temu juŝ na etapie projektowania struktury danych moŝliwe jest określenie potencjalnych kierunków rozwoju systemu i uwzględnienie ich w strukturze. W skład usług InteliSoft związanych z bazami danych wchodzą: Zbieranie wymagań systemu (efekt: projekt funkcjonalny) Zaprojektowanie architektury rozwiązania (efekt: dokumentacja projektowa) Wykonanie zaprojektowanego rozwiązania (efekt: przetestowany produkt) Wykonanie dokumentacji wdroŝeniowej i wdroŝenie systemu Utrzymanie działającego systemu Rozwój i modyfikacje systemu w dalszych etapach Przykładowy schemat bazy danych

16 Strona 16 Rozwiązania InteliSoft cechuje: Optymalna struktura danych odzwierciedlająca wymagania systemu i otwarta na dalszy rozwój i modyfikacje Uniwersalność Szybkość/wydajność działania Skalowalność Profesjonalne udokumentowanie Biznesowe systemy CRM (B2B) Biznesowe systemy CRM (Customer Relationship Management), w przeciwieństwie do konsumenckich, słuŝą przede wszystkim do przechowywania informacji o Klientach / podwykonawcach / partnerach w jednym miejscu. Bezpośrednio ułatwia to współpracę róŝnych działów, które współtworzą centralną bazę wiedzy o podmiotach, z którymi firma utrzymuje relacje biznesowe. MoŜna powiedzieć, Ŝe jest to rodzaj ksiąŝki kontaktowej rozbudowanej o przechowywanie znaczącej liczby dodatkowych atrybutów. Podobieństwem do konsumenckich CRMów jest zbieranie informacji (wiedzy) o poszczególnych klientach, co pozwala na lepsze dostosowanie oferty produktowej oraz na poznanie zachowań klienta lub grupy klientów. Oferta InteliSoft w zakresie systemów CRM obejmuje: Projektowanie i tworzenie struktur baz danych przechowujących informacje o kliencie (fakty związane z aktywnością klienta np. fakt wysyłki , fakt wejścia na stronę WWW etc.) Tworzenie interfejsów zapisujących dane do bazy danych Tworzenie modułów raportowych z bazujących na danych klientów Analizę pozyskanych danych Podejmowanie decyzji o formach aktywności do klienta (na podstawie wniosków z analiz)

17 Strona Produkty 3.1. System Obsługi Projektów (SOP) System Obsługi Projektów jest zintegrowanym narzędziem słuŝącym do wspomagania zarządzania róŝnymi obszarami projektów. W jego skład wchodzą trzy podsystemy: System Czasowej Obsługi Projektów (SCOP) System Finansowej Obsługi Projektów (SFOP) System Zleceniowej Obsługi Projektów (SZOP) KaŜdy z nich odpowiada za inny obszar związany z projektami, jednak siła SOPu leŝy w integracji wszystkich trzech podsystemów. Połączenie to umoŝliwia wykorzystywanie danych z jednego podsystemu w innych (np. godziny pracy z SCOPu są przeliczane na przychody na projekcie w SFOPie) System Czasowej Obsługi Projektów (SCOP) System Czasowej Obsługi Projektów słuŝy do monitorowania czasu pracy pracowników oraz kontroli załoŝeń dotyczących zasobów czasowych w projektach. W skład jego funkcjonalności wchodzą: rejestracja czasu pracy wielokryterialna analiza czasu pracy weryfikacja przyjętych szacunków dotyczących zasobów czasowych w projektach powiadomienia mailowe

18 Strona 18 Moduł rejestracji czasu w Systemie Czasowej Obsługi Projektów

19 Strona System Zleceniowej Obsługi Projektów (SZOP) System Zleceniowej Obsługi Projektów słuŝy wspomaganiu współpracy między poszczególnymi działami lub w ramach jednego działu. Jego istotą jest podział projektu na zlecenia, czyli zamknięte, spójne części pracy do wykonania. Atrybutami zlecenia są między innymi statusy, które pozwalają stwierdzić na jakim etapie Ŝycia znajduje się w ono danym momencie. Dodatkowo przechowywana jest informacja o tym, kto stworzył zlecenie, kto zaakceptował, kto wykonuje etc. UŜyteczną funkcjonalnością SZOPu jest moŝliwość dodawania w kaŝdym momencie komentarzy do zlecenia, co powoduje, Ŝe funkcjonalność zbliŝa się do issue trackera. Cykl Ŝycia zlecenia wygląda następująco (w kółkach oznaczono statusy):

20 Strona System Finansowej Obsługi Projektów (SFOP) System Finansowej Obsługi Projektów obejmuje następujące funkcjonalności: rejestrowanie planowanych kosztów oraz przychodów w projektach rejestrowanie realnych kosztów oraz przychodów w projektach (faktury przychodowe oraz poniesione koszty) rozbicie projektu na składowe w całości obejmujące go pod kątem operacji finansowych moŝliwość analizy rentowności na poziomie usług, działów, projektów, klientów oraz całej firmy ułatwienie komunikacji między działem księgowości oraz innymi działami w zakresie operacji finansowych na projektach Raporty SOP posiada rozbudowany moduł raportowy składający się z predefiniowanych raportów oraz kreatora raportów (pozwalającego w pewnym zakresie tworzyć własne zestawienia). Bogaty zbiór wykresów pozwala na czytelniejszą i efektywniejszą analizę danych Powiadomienia mailowe Istotną funkcjonalnością związaną z SOPem jest mechanizm powiadomień mailowych. Są wśród nich zarówno informacyjne (np. związane ze zmianą statusu zlecenia), jak i alarmujące (np. o przekroczonym terminie realizacji zlecenia) Uprawnienia Z SOPem jest ściśle związany mechanizm uprawnień. Jest stosowany w co najmniej dwóch obszarach: Uprawnienia właściwe dostęp do pewnych funkcjonalności mają tylko pewne osoby (np. definiowanie słowników, dodawanie nowych pracowników etc.) Dostęp do danych dostęp do pewnych danych jest moŝliwe tylko dla pewnych osób (np. newralgiczne dane finansowe)

21 Strona Technologie InteliSoft w swoich projektach wykorzystuje róŝne technologie, w zaleŝności od uwarunkowań, w ramach których projekt jest realizowany (np. wybór środowiska hostingowego, integracja z juŝ istniejącymi rozwiązaniami klienta etc.). Jeśli uwarunkowania na to pozwalają, InteliSoft rekomenduje realizację projektów w technologiach Microsoft. Pełny zakres rozwiązań wykorzystywanych przez InteliSoft obejmuje: 4.1. Technologie.NET (WinForms oraz ASP.NET w wersji 3.5 i wcześniejszych) Web Services AJAX XML LINQPGP 4.2. Języki programowania i inne C# VB.NET C/C++ VC++ VB PHP ASP HTML Flash (Action Script) UML 4.3. Serwery baz danych MS SQL Server MS SQL Server CE MySQL SQLite

22 Strona Narzędzia raportujące Crystal Reports Reporting Services

23 Strona Metodologia InteliSoft realizuje projekty zgodnie ze sprawdzonymi i powszechnie stosowanymi standardami. Tworzenie projektu jest podzielone na etapy. KaŜdy etap ma swoją specyfikę wymagającą od wykonawców określonego zestawu kompetencji. InteliSoft zatrudnia profesjonalistów, którzy są świadomi tych wymagań i są w stanie im sprostać. Z załoŝenia przykładamy bardzo duŝą wagę do kaŝdego etapu, gdyŝ jakiekolwiek niedopatrzenie w dowolnej fazie projektu mogłoby mieć powaŝne konsekwencje w kolejnych. PoniŜej zostały opisane poszczególne etapy wraz z krótką charakterystyką Określenie wymagań a. Rozmowa z Klientem b. Określenie celów biznesowych c. Określenie celu, zakresu i ograniczeń prac d. Określenie załoŝeń e. Analiza wymagań uŝytkowników f. Odpowiedź na pytanie: "co" system ma robić? g. Efekt: specyfikacja funkcjonalna 5.2. Analiza a. Zaproponowanie ogólnej wizji systemu b. Opis funkcji systemu c. Opis części składowych systemu d. Opis zaleŝności między częściami składowymi systemu e. Opis zachowań systemu f. Odpowiedź na pytanie; "jak" system ma robić to, "co" ma robić? g. Efekt: model logiczny 5.3. Projektowanie a. Wybór optymalnej technologii

24 Strona 24 b. Opracowanie architektury c. Stworzenie dokumentacji projektowej d. Opis implementacji modelu logicznego e. Efekt: model fizyczny 5.4. Implementacja a. Fizyczne stworzenie systemu b. Często najpierw zbudowanie prototypu c. Efekt: gotowy system 5.5. Testy a. Funkcjonalne (czy system realizuje załoŝoną funkcjonalność?) b. Wydajnościowe (czy robi to wydajnie?) c. Modułowe (testowanie poszczególnych modułów) d. Integracyjne (testowanie całości wraz ze współpracującymi systemami) e. Efekt: przetestowany system 5.6. WdroŜenie a. Zainstalowanie i uruchomienie systemu w środowisku produkcyjnym b. Szkolenia c. Dokumentacja funkcjonalna d. Dokumentacja techniczna e. Efekt: wdroŝony system 5.7. Utrzymanie a. Monitorowanie poprawności pracy systemu b. Administracja c. Optymalizacja działania d. Efekt: obsługa powdroŝeniowa

25 Strona 25 Projekt System Określenie wymagań Specyfikacja funkcjonalna Analiza Model logiczny Projektowanie Model fizyczny Implementacja Gotowy system Testy Przetestowany system WdroŜenie WdroŜony system Utrzymanie Obsługa powdroŝeniowa

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2]

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] IV.Systemy informatyczne zarządzania 1 Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] 2. Systemy zintegrowane [Klonowski, rozdz. 3, 4.1, 4.2] 3. Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

SUPERMEDIA Interactive

SUPERMEDIA Interactive 1 SUPERMEDIA Interactive Sp. z o.o. ul. Senatorska 13/15 00-075 Warszawa http://www.smi.pl e-mail: smi@smi.pl Infolinia 0 801 335 500 tel. +48 22 829 65 52 fax +48 22 829 65 42 2 O NAS KIM JESTEŚMY Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji.

Zapytanie ofertowe: Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji. Zapytanie ofertowe: Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji. 1/35 Spis treści 1. Charakterystyka Zamawiającego... 4 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Strony WWW. Software. Kreacja. Strategia i doradztwo

Strony WWW. Software. Kreacja. Strategia i doradztwo Strony WWW Software Kreacja Strategia i doradztwo Klienci O nas Szanowni Państwo, pracujemy dla Państwa od 1996 roku. Przez ten czas zrealizowaliśmy przeszło 1000 projektów, w tym prawie 800 serwisów i

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i. Informatyka PRACA DYPLOMOWA. dr inŝ. Stanisław Szejko

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i. Informatyka PRACA DYPLOMOWA. dr inŝ. Stanisław Szejko Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra InŜynierii Oprogramowania Rodzaj studiów: Kierunek: Specjalność: Dyplomant: Nr albumu: Magisterskie Informatyka InŜynieria

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-019/12-00 Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

ISOF. CRM - możliwości

ISOF. CRM - możliwości ISOF kwiecień 2009 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji były aktualne i

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MARKETINGU

STATISTICA W MARKETINGU STATISTICA W MARKETINGU Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wszystkie firmy i instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej pozwalają nie tylko na

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business Szanowni Państwo, od ponad dekady jesteśmy świadkami przeobrażania informatyki w dobro powszechnie dostępne. Jeśli przyjmiemy, że pojęcie to oznacza towar, który może być dostarczony w dowolne miejsce

Bardziej szczegółowo

CRM analityczny. Skoring marketingowy. Analiza lojalności klientów. Analizy sekwencji zakupów i analizy koszykowe Systemy lojalnościowe

CRM analityczny. Skoring marketingowy. Analiza lojalności klientów. Analizy sekwencji zakupów i analizy koszykowe Systemy lojalnościowe Analiza danyc Analiza danych i data mining w marketingu CRM analityczny Zarządzanie relacjami z klientem Segmentacja Skoring marketingowy Optymalizacja kampanii marketingowych Cross-selling i up-selling

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

Czas na Profe al. Funkcjonalność finansowa w Biznesowej Platformie Informatycznej Profesal _4

Czas na Profe al. Funkcjonalność finansowa w Biznesowej Platformie Informatycznej Profesal _4 Czas na Profe al MAGAZYN EFEKTYWNYCH FIRM NR 3 1/2012 wydawca: Profesal Sp. z o.o. Funkcjonalność finansowa w Biznesowej Platformie Informatycznej Profesal _4 System Profesal: wsparcie dla procesów handlowych

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia Microsoft Dynamics analiza wdrożenia System Microsoft Dynamics AX, rozbudowany o rozwiązania przygotowane pod kątem wymagań branży farmaceutycznej, kompleksowo wspiera Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo