Spis treści WSTĘP FINANSE W KREACJI WARTOŚCI... 17

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści WSTĘP... 15 FINANSE W KREACJI WARTOŚCI... 17"

Transkrypt

1 WSTĘP FINANSE W KREACJI WARTOŚCI ROZDZIAŁ 1 IDENTYFIKACJA OBSZARÓW DESTRUKCJI WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Barbara Woźniak-Sobczak 1. Wartość jako wypadkowa kompetencji przedsiębiorstwa Identyfikacja przyczyn destrukcji wartości przedsiębiorstwa Destrukcyjne właściwości otoczenia przedsiębiorstwa Możliwa destrukcja wartości w obszarze inwestowania Zasoby jako źródło destrukcji wartości Organizacja a niszczenie wartości Błędy procesów tworzenia wartości Controlling jako instrument ograniczania destrukcji wartości Podsumowanie ROZDZIAŁ 2 OPCJE RZECZOWE W ZARZĄDZANIU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Włodzimierz Rudny Wstęp Definicja i geneza opcji rzeczowych Elastyczność menedżerska i technologiczna, jako źródło przewagi konkurencyjnej Definicja i geneza opcji rzeczowych Opcje rzeczowe a opcje finansowe Opcje rzeczowe a problem sekwencyjności w procesach decyzyjnych Sytuacja decyzyjna a adekwatność metody opcji rzeczowych Uwarunkowania organizacyjne wygaśnięcia opcji rzeczowych Podsumowanie

2 ROZDZIAŁ 3 POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ JAKO SPOSÓB ZARZĄDZANIA FIRMĄ MAJĄCY NA CELU WZROST WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Monika Raczyńska Wstęp Zarządzanie przedsiębiorstwem problemy definicyjne Zarządzanie przedsiębiorstwem a ryzyko Zarządzanie przedsiębiorstwem a strategia Zarządzanie zmianami i informacją Wartość przedsiębiorstwa jako jeden z celów przedsiębiorstwa Cele przedsiębiorstwa Koncepcja zarządzania wartością Finansowe mierniki kreowania wartości Finansowanie ze środków Unii Europejskiej Wielkość dofinansowania Finansowanie projektów w okresie Finansowanie projektów w okresie Finansowanie inwestycji przez przedsiębiorstwa w województwie śląskim ZPORR jako źródło finansowania inwestycji przez firmy w woj. śląskim Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Wykorzystanie funduszy UE a wzrost wartości przedsiębiorstwa Poziom korzystania przez przedsiębiorstwa z funduszy UE w latach Poziom korzystania przez przedsiębiorstwa z funduszy UE w latach Podsumowanie ROZDZIAŁ 4 WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE W PROCESIE OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Mateusz Sosnowski Wstęp Pojęcia podstawowe

3 2. Wskaźniki ilościowe Wskaźnik zadłużenia nieruchomości Gospodarka zasobami wspólnymi Wskaźnik pokrycia długu Wskaźnik zaległości czynszowych Czynniki jakościowe Doświadczenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej Okres i jakość współpracy Doświadczenie w zakresie przeprowadzonych remontów Podsumowanie ROZDZIAŁ 5 FUNKCJONOWANIE CONTROLLINGU RAPORTOWEGO W BP EUROPA SE ODDZIAŁ W POLSCE, KRAKÓW Janusz Nesterak, Piotr Bartkowiak, Marcin Misiowiec Wstęp Organizacja i zadania działu finansowego BP Europa SE Polska w Krakowie Przebieg finansowego zamknięcia miesiąca w BP w Polsce Raport Management Information w BP Europa SE Oddział w Polsce, Kraków Proces raportowania finansowego w ramach Spółki Europejskiej Podsumowanie ROZDZIAŁ 6 STRATEGIA PRZYWÓDZTWA KOSZTOWEGO A KSZTAŁTOWANIE WARTOŚCI KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA Paweł Kosiń 1. Strategia przywództwa kosztowego założenia i efekty Skuteczność strategii przywództwa kosztowego w tworzeniu wartości dodanej kapitału własnego przedsiębiorstwa Strategia przywództwa kosztowego a pozycja rynkowa i finansowa przedsiębiorstwa Kontrola strategiczna przywództwa kosztowego Możliwości redukcji ryzyka strategii przywództwa kosztowego

4 STRATEGIE W KREACJI WARTOŚCI ROZDZIAŁ 7 GEOMETRIA MODELU BIZNESU A PROCESY KREACJI WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Marek Jabłoński Wstęp Geometria modeli biznesu, a procesy kreacji wartości przedsiębiorstw Komponenty modelu biznesu Łańcuch wartości Strategiczne zarządzanie wartością przedsiębiorstw Procesy kreacji wartości przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem a model biznesu Podsumowanie ROZDZIAŁ 8 MODELE BIZNESU SPRZYJAJĄCE KREACJI WARTOŚCI NA PRZYKŁADACH WIODĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTW MIĘDZYNARODOWYCH Magdalena Rosińska-Bukowska Wstęp Ewolucja parametrów wykorzystywanych do oceny wartości organizacji rozważania teoretyczne Rankingi międzynarodowe jako podstawa analiz porównawczych modeli biznesowych (przedsiębiorstw międzynarodowych) Parametry strategiczne modelu biznesowego korporacji transnarodowych Przykłady modeli biznesowych przedsiębiorstw międzynarodowych cases studies: General Electric, Ford Motor, British Petroleum Podsumowanie ROZDZIAŁ 9 WARTOŚĆ INTERESARIUSZY A KRYTERIA PROWADZENIA BIZNESU Adam Jabłoński Wstęp Wartość interesariuszy a główny cel prowadzenia biznesu

5 2. Wartość interesariuszy a czas i horyzont czasowy prowadzenia biznesu Wartość interesariuszy a zasięg konkurowania Wartość interesariuszy a uwarunkowania sektorowe Podsumowanie ROZDZIAŁ 10 ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA W GOSPODARCE GLOBALNEJ Agnieszka Jachowicz Wstęp Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa nowym aspektem działalności Zarządzanie finansami filarem wzrostu wartości dla akcjonariuszy Przedsiębiorstwo współczesne przedsiębiorstwo globalne Podsumowanie ROZDZIAŁ 11 DETERMINANTY KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Marta Kruk Wstęp Obszary wartości przedsiębiorstwa Finansowe determinanty kreowania wartości przedsiębiorstwa Niefinansowe determinanty kreowania wartości przedsiębiorstwa Podsumowanie ROZDZIAŁ 12 WPŁYW STRATEGII MARKETINGOWEJ NA WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Robert Sobotnik Wstęp Ewolucja marketingu w procesie budowy wartości przedsiębiorstwa Ogólne ramy ewolucji marketingu Marketing Marketing Marketing Marketing Pomiar wpływu marketingu na wartość przedsiębiorstwa

6 2.1. Marża netto marketingu Stopa zwrotu z inwestycji marketingowej Wpływ strategii marketingowej na wartość przedsiębiorstwa analiza przykładu General Mills Wprowadzenie do analizy przypadku Charakterystyka przedsiębiorstwa Założenia strategii w latach Wyniki finansowe Wycena rynkowa przedsiębiorstwa Podsumowanie ROZDZIAŁ 13 ZNACZENIE INNOWACJI W PROCESIE KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Monika Żelichowska Wstęp Kompleksowe podejście do kreowania wartości przedsiębiorstwa Innowacje jako czynnik tworzenia wartości przedsiębiorstwa Zarządzanie procesem rozwoju innowacji Czynniki wpływające na zwiększenie potencjału innowacyjnego firmy Zarządzanie cyklem życia innowacji Organizacja i kultura innowacyjna przedsiębiorstwa Strategie innowacyjne Podsumowanie ROZDZIAŁ 14 LOJALNOŚĆ KLIENTA JAKO PRZEWAGA KONKURENCYJNA W KONSEKWENCJI BUDOWY WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Mariusz Jabłoński Wstęp Wpływ zasobów niematerialnych na wartość przedsiębiorstwa Zasobowa teoria przedsiębiorstwa Pojęcie lojalności Powstawanie zjawiska lojalności klienta Wartość firmy i zasoby niematerialne Niematerialne zasoby przedsiębiorstwa i ich wpływ na budowę wartości przedsiębiorstwa Podsumowanie

7 ROZDZIAŁ 15 RISK MANAGEMENT AND PROJECT MANAGEMENT Petr Rehacek Introduction Risk identification Risk quantification Risk response development Risk response control Conclusion ROZDZIAŁ 16 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN STEELWORKS Wioletta Ocieczek, Bożena Gajdzik, Marzena Kuczyńska-Chałada Introduction The scope of corporate social responsibility Social reporting Business vs. working place Business vs. market Business vs. society Business vs. environment Management and reporting Case study ArcelorMittal Conclusion KOMPETENCJE W KREACJI WARTOŚCI ROZDZIAŁ 17 KREATYWNOŚĆ NIEDOCENIANY SKŁADNIK WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Anna Francik Wstęp Kreatywność i innowacyjność a wartość przedsiębiorstwa Przyczyny niedoceniania kreatywności w organizacji Ewolucja obszarów kreatywności Strategie zmysłowe Stymulowanie kreatywności w przedsiębiorstwie Podsumowanie

8 ROZDZIAŁ 18 ROLA KAPITAŁU LUDZKIEGO W TWORZENIU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Anna Kwiecień Wstęp Kapitał ludzki i uwarunkowania dla jego rozwoju Zaangażowanie pracowników Znaczenie kapitału intelektualnego w budowaniu wartości rynkowej Podsumowanie ROZDZIAŁ 19 MOTYWACJA I DEMOTYWACJA, CZYLI EFEKT WSPÓŁDZIAŁANIA I RYWALIZACJI W BUDOWIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Bogumiła Reczek Wstęp Kompleksowe spojrzenie na koncepcje motywacji: teoria i rzeczywistość Filozofia motywacyjna oparta na pozytywnych i negatywnych emocjach Synchronizacja organizacji przez komunikację pracowniczą Od rywalizacji do współpracy Coaching i mentoring alternatywą dla zarządzania Wyzwania dla menadżera ZZL, czyli spojrzenie na lidera przyszłości Podsumowanie ROZDZIAŁ 20 PRZEDSIĘBIORCA CZY MENEDŻER WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Dawid Kuraś Wstęp Globalne otoczenie działalności współczesnych przedsiębiorstw Czynniki, umiejętności i cechy osoby przedsiębiorcy Cechy, umiejętności i role menedżera Analiza porównawcza podobieństwa i różnice Podsumowanie

9 ROZDZIAŁ 21 DEFINICJA KOMPETENCJI I ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W ORGANIZACJI Sylwia Domagalska, Joanna Stuglik Wstęp Modele kompetencji Podejmowanie wyzwań związanych z identyfikacją kompetencji Synchronizowanie kompetencji z celami i potrzebami organizacji ROZDZIAŁ 22 PROBLEMATYKA IDENTYFIKACJI KOMPETENCJI STANOWISKOWYCH WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI Anna Wieczorek-Szymańska Wstęp Pomiar kompetencji pracowników organizacji Metody tworzenia profili kompetencji stanowiskowych w organizacji Identyfikacja kompetencji stanowiskowych w oparciu o materiały archiwalne i dokumenty Badania sondażowe w procesie identyfikacji kompetencji stanowiskowych Wykorzystanie metody obserwacji w procesie definiowania kompetencji stanowiskowych Metody mieszane Podsumowanie ROZDZIAŁ 23 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ LUDZKI I WSPÓŁPRACA NAUKI Z BIZNESEM PODSTAWĄ INNOWACYJNOŚCI FIRMY Małgorzata Niedźwiecka Wstęp Wiedza w organizacji Zarządzanie wiedzą w organizacji Innowacyjność organizacji Kapitał ludzki fundament organizacji Badania naukowe i współpraca nauki z biznesem Podsumowanie

10 ROZDZIAŁ 24 MODEL INTERMENTORINGU W SZKOLENIACH PRACOWNICZYCH MOŻLIWOŚCIĄ ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM W ASPEKCIE ZMIANY PRZEDSIĘBIORSTWA Wioletta Ocieczek, Joanna Sapeta, Jarosław Zuzelski Wstęp Szkolenia pracowników Cele szkolenia i doskonalenia kadr Określenie potrzeb w zakresie szkolenia Wybór metod i technik szkoleniowych Ocena efektów szkolenia Intermentoring Geneza intermentoringu Intermentoring obecnie Model intermentoringu jako model wprowadzania zmiany w przedsiębiorstwie Intermentoring jako element zarządzania kapitałem ludzkim w aspekcie zmiany przedsiębiorstwa Zyski dla organizacji z wdrożenia intermentoringu Zyski dla pracowników z wdrożenia modelu intermentoringu Podsumowanie

Spis treści. 1. Modele biznesu w teorii nauk o zarządzaniu...20 3. Nurt rewolucyjny w konstruowaniu modeli biznesu...22

Spis treści. 1. Modele biznesu w teorii nauk o zarządzaniu...20 3. Nurt rewolucyjny w konstruowaniu modeli biznesu...22 Spis treści MODELE BIZNESU I STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW...17 Rozdział 1 Nurt ewolucyjny i rewolucyjny w konstruowaniu modeli biznesu przedsiębiorstw...19 Adam Jabłoński Wstęp...19 1. Modele biznesu w teorii

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 11 Nr 1 Część 1 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA Redakcja naukowa: Marek Matejun Katarzyna Szymańska Monografie PŁ Łódź 2013 Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Zarządzania dla gospodarki Bydgoszcz 2014 Bezpłatny materiał informacyjny Spis treści

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 273 Z-001 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Doradztwo organizacyjne 2. Prowadzący: dr hab. Janusz Czekaj, dr Tomasz Kafel D ZX: ZF S1 6 15/0 W ZX: ZF S1 5 20/0 Z ZX: ZF S1 6

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej

Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej Zeszyty Naukowe nr 810 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej 1. Wstęp Funkcja personalna,

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE EKONOMIA SERIA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE 2 7 8 SERIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 12 ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty Inspiruj, motywuj, rozwijaj pasje, kształtuj pokolenia Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty KATALOG e-szkoleń 2014 SEKA.edu wyłączny przedstawiciel Skill Pill w Polsce Skill Pill to partner

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw B 316447 Spis treści Wstęp 9 Rozdział I. Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Praca zbiorowa pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

www.cvcentrum.academia.edu/bernardbinczycki www.researchgate.net/profile/bernard_binczycki2/publications

www.cvcentrum.academia.edu/bernardbinczycki www.researchgate.net/profile/bernard_binczycki2/publications Źródło: Bińczycki B., Wybrane problemy etycznego zarządzania organizacją [w:] Determinanty potencjału rozwoju organizacji, red. A. Stabryła, K. Woźniak, MFiles.pl, Kraków 2012, ISBN 978-83-931128-8-3,

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 Wprowadzenie 9 Część I Zagadnienia strategiczne w przedsiębiorstwach 1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 1.1. Marketing terytorialny

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 2 Zarz¹dzanie rozwojem organizacji

Bardziej szczegółowo

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska P Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dr Adam Baszyński Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych 2. Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy motywacja, motywowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo