Spis treści. Wstęp STRATEGIE I MODELE BIZNESU W PROCESIE KREOWANIA WARTOŚCI POPRZEZ ORGANIZACJE Wstęp... 19

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wstęp... 15. STRATEGIE I MODELE BIZNESU W PROCESIE KREOWANIA WARTOŚCI POPRZEZ ORGANIZACJE... 17 Wstęp... 19"

Transkrypt

1 Wstęp STRATEGIE I MODELE BIZNESU W PROCESIE KREOWANIA WARTOŚCI POPRZEZ ORGANIZACJE Wstęp ROZDZIAŁ 1 TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE PRZESŁANKI ZMIAN W TREŚCI ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO Rafał Krupski Wstęp Wybór super i metateorii ułatwiających opis istoty i uzasadniających potrzeby zmian teorii zarządzania strategicznego, jako teorii średniego zasięgu Praktyka gospodarcza wyprzedza teorię zarządzania strategicznego Podsumowanie ROZDZIAŁ 2 KAPITAŁ SPOŁECZNY W KREACJI WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA A JEGO MODEL BIZNESU I STRATEGIA Adam Jabłoński Wstęp Kapitał społeczny przedsiębiorstwa a budowa efektywnych modeli biznesu i strategii Kluczowe komponenty kapitału społecznego przedsiębiorstwa a wzrost jego wartości Zarządzanie kapitałem społecznym przedsiębiorstwa w kierunku jego kreacji wartości Podsumowanie

2 ROZDZIAŁ 3 ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ MODELU BIZNESU Marek Jabłoński Wstęp Wartość w biznesie zarys problematyki Wartość modelu biznesu a wartość przedsiębiorstwa Pomysł na biznes próba uchwycenia wartości Zarządzanie wartością a wartość emocjonalna Podsumowanie ROZDZIAŁ 4 MODEL BIZNESU A TWORZENIE WARTOŚCI Sylwester Gregorczyk Wstęp Definicja modelu biznesowego Interesariusze modelu biznesowego i ich oczekiwania Relacje pomiędzy wartościami interesariuszy modelu biznesowego Podsumowanie ROZDZIAŁ 5 KOOPETYCJA JAKO FENOMEN WSPÓŁPRACY MIĘDZYORGANIZACYJNEJ Włodzimierz Sroka Wstęp Geneza i istota pojęcia koopetycji Występowanie koopetycji Główne rodzaje koopetycji Koopetycja w Polsce Podsumowanie ROZDZIAŁ 6 RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA W WARUNKACH KRYZYSU PRZEDSIĘBIORSTWA Bogumiła Łazaj Wstęp Restrukturyzacja i rewitalizacja w literaturze przedmiotu Modele biznesu i koncepcje naukowe Tworzenie przewagi konkurencyjnej (narzędzia wspomagające) Podsumowanie

3 ROZDZIAŁ 7 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W BUDOWIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Monika Bernacka Urszula Jędrzejowska Wstęp Definicja Procedury prawne społecznej odpowiedzialności biznesu Rys historyczny Istota społecznej odpowiedzialności biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmie Procter & Gamble Podsumowanie ROZDZIAŁ 8 IDENTYFIKACJA UWARUNKOWAŃ FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW W NIESTABILNYM OTOCZENIU Dariusz Więcek Wstęp Nowa filozofia zarządzania biznesem Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Istota kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa Wymóg uczenia się warunkiem funkcjonowania współczesnego biznesu w zmiennym i niestabilnym środowisku gospodarczym Zarządzanie różnorodnością jako postulat równowagi społecznej Podsumowanie ROZDZIAŁ 9 BUDOWA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ OPARTEJ NA INTELIGENCJI CENOWEJ W SEKTORZE USŁUG INŻYNIERSKICH Tomasz Korzeniowski 1. Sektor usług inżynierskich Strategie cenowe Inteligencja cenowa Podejście strategiczne inteligencja cenowa jako składowa strategii przedsiębiorstwa Narzędzia wspomagające strategie cenowe Podsumowanie

4 ROZDZIAŁ 10 WPŁYW WYKORZYSTANIA OPROGRAMOWANIA APS NA ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH NA RYNKACH EUROPEJSKICH I DALEKIEGO WSCHODU Adam Latocha Wstęp Co to jest APS i czemu służy Jaki jest stopień wykorzystania popularności oprogramowania APS w Japonii? Jaki jest stopień wykorzystania/popularności oprogramowania APS w Europie i w Polsce (w oparciu o badania własne) Wnioski płynące z porównania upowszechnienia oprogramowania APS w krajach dalekiego wschodu i w Europie, w tym w Polsce Chińska droga Podsumowanie STRATEGICZNY WYMIAR ZARZĄDZANIA PODMIOTAMI BANKOWYMI I FINANSAMI W PRZEDSIĘBIORSTWACH Wstęp ROZDZIAŁ 11 WYKORZYSTANIE KONCEPCJI BANKOWOŚCI RELACYJNEJ W PROCESIE IMPLEMENTACJI ZASAD CSR Bartosz Tomyślak Wstęp Zmiany na rynku usług bankowych Odpowiedzialność społeczna banków komercyjnych Zarządzanie relacjami jako przejaw odpowiedzialności Podsumowanie ROZDZIAŁ 12 BEZPIECZEŃSTWO BANKU, A STRATEGIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KREDYTOWYM Małgorzata Frej Wstęp Ryzyko w gospodarce Ryzyko kredytowe i jego pomiar

5 3. Teoretyczne modele pomiaru ryzyka kredytowego Transfer ryzyka Monitoring kredytowy Podsumowanie ROZDZIAŁ 13 REBRANDING JAKO FORMA ZMIANY STRATEGII JEDNOSTKI BANKOWEJ Marcin Wróbel Wstęp Zarządzanie marką a koncepcje strategii organizacji Rebranding jako narzędzie kreowania wartości banku Przykład zmiany marki jednostki bankowej Podsumowanie ROZDZIAŁ 14 ZASTOSOWANIE ANALIZY DYSKRYMINACYJNEJ PRZY PROGNOZOWANIU UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BRANŻY BUDOWLANEJ Magdalena Ciszewska Wstęp Modele J. Gajdki i D. Stosa Zastosowanie modelu ROZDZIAŁ 15 STRATEGIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WALUTOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE Ireneusz Miciuła Wstęp Pojęcie ryzyka walutowego Zarządzanie ryzykiem walutowym Strategie zarządzania ryzykiem walutowym Metody zarządzania w ramach odpowiednich strategii Podsumowanie ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PROCESACH KREOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ Wstęp

6 ROZDZIAŁ 16 NOWOCZESNE KIEROWANIE JAKO CZYNNIK DETERMINUJĄCY KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Magdalena Kraczla Wstęp Pojęcia zarządzanie, kierowanie, przywództwo, liderowanie Kierowanie jako podstawowy proces w funkcjonowaniu organizacji Przywództwo jako najwyższa forma kierowania Rozwój menedżera podstawą rozwoju pracowników Nowoczesne przywództwo jako wkład w kapitał ludzki organizacji Podsumowanie ROZDZIAŁ 17 PATOLOGICZNE RELACJE PRZEŁOŻONY PODWŁADNY NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Andrzej Głuchowski Od autora Wstęp Konflikt w pracy Niewłaściwe relacje przełożony podwładny na przykładzie wybranych komórek organizacyjnych Wnioski i ogólna ocena danych uzyskanych w ankiecie Podsumowanie ROZDZIAŁ 18 WPŁYW OSOBOWOŚCI TWÓRCZYCH NA INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Joanna Machnik-Słomka Wioletta Ocieczek Wstęp Charakterystyka i cechy osobowości twórczej Rola osobowości twórczych w podnoszeniu kreatywności i innowacyjności przedsiębiorstw TROT Teoria Rozwoju Osobowości Twórczej jako element metody TRIZ Podsumowanie

7 KSZTAŁTOWANIE RELACJI W UKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWO OTOCZENIE Wstęp ROZDZIAŁ 19 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POPRZEZ ZASTOSOWANIE KONCEPCJI OFFSHORINGU Izabela Olszewska Wstęp Świadczenie zintegrowanych usług informatycznych w sieciowym modelu offshoringowym Łańcuch wartości w dostarczaniu zintegrowanych usług informatycznych w sieciowym modelu offshoringowym Tworzenie ceny usługi informatycznej w sieciowym modelu offshoringowym Kształtowanie cen transferowych zintegrowanych usług informatycznych w sieciowym modelu offshoringowym Podsumowanie ROZDZIAŁ 20 NIEUCZCIWOŚĆ PRODUCENTÓW I SPRZEDAWCÓW WOBEC KLIENTÓW Andrzej Głuchowski Od autora Wstęp Reklama Normy Opakowanie towaru Ograniczona ilość towaru Likwidacja sklepu i atrakcyjna sprzedaż w tzw. krótkim okresie Wizja otrzymania prezentu Uwzględnianie reklamacji Serwis Usługi indywidualne Podsumowanie ROZDZIAŁ 21 WYBRANE ASPEKTY RESTRUKTURYZACJI SEKTORA HUTNICZEGO Bożena Gajdzik Wstęp

8 1. Restrukturyzacja w kryzysie istota, obszary zmian, specyfika zarządzania firmą Kryzys i jego skutki w sektorze hutniczym Programy oszczędnościowe hut przykładowe działania Podsumowanie ROZDZIAŁ 22 PRZEDSIĘBIORSTWO W SIECI BUDOWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W DOBIE GLOBALIZACJI Janusz Sobczyk 1. Współczesna konkurencja Przewaga konkurencyjna Powiązania sieciowe przedsiębiorstw Podsumowanie ROZDZIAŁ 23 KLASTRY JAKO DETERMINANTA BUDOWY PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ Agnieszka Tłuczak Mirosława Szewczyk Wstęp Pojęcie i typy konkurencyjności Charakterystyka koncepcji klastrów Klastry w Polsce i na świecie Współpraca i konkurowanie przedsiębiorstw w ramach klastrów Podsumowanie ROZDZIAŁ 24 LOGISTYCZNE SYSTEMY WSPARCIA ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW DYSTRYBUCJI JAKO ŹRÓDŁA TWORZENIA INNOWACYJNEJ PRZEWAGI W WARUNKACH HIPERKONKURENCJI Dariusz Grabara Wstęp Informacja gospodarcza Rynek elektroniczny i handel elektroniczny Elementy elektronicznych kanałów dystrybucji Wsparcie kanałów dystrybucji przy użyciu elektronicznych systemów logistycznych Podsumowanie

9 ROZDZIAŁ 25 WYKORZYSTANIE OPAKOWAŃ PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU W ASPEKCIE TWORZENIA PRZEWAGI RYNKOWEJ Agata Klima Wstęp Pojęcie i rola opakowań w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Ekonomiczne aspekty gospodarki opakowaniami w przedsiębiorstwie Rozwiązania księgowe dotyczące obrotu opakowaniami oraz rozwiązania mające na celu upowszechnienie stosowania oznaczeń proekologicznych Podsumowanie ROZDZIAŁ 26 ZASTOSOWANIE SYSTEMU LMS W GRUPIE ULTIMO Patrycja Piluch Wstęp Istota wiedzy Zarządzanie wiedzą w organizacji Grupa ULTIMO System LMS i idea kształcenia na odległość Wdrożenie systemu LMS w Grupie ULTIMO Zastosowanie systemu LMS w Grupie ULTIMO Podsumowanie ROZDZIAŁ 27 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJACH WIRTUALNYCH Anna Szymocha Wstęp Organizacje przyszłości Zarządzanie wiedzą Informatyczna infrastruktura zarządzania dla organizacji wirtualnych Podsumowanie

10 ROZDZIAŁ 28 PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE OCHRONA WSPÓLNOTOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH Andrzej Wszeborowski 1. Prawna ochrona marki Definicja wspólnotowego znaku towarowego Ochrona znaków towarowych w Unii Europejskiej Postępowania sądowe dotyczące ochrony wspólnotowych znaków towarowych

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Modele biznesu w teorii nauk o zarządzaniu...20 3. Nurt rewolucyjny w konstruowaniu modeli biznesu...22

Spis treści. 1. Modele biznesu w teorii nauk o zarządzaniu...20 3. Nurt rewolucyjny w konstruowaniu modeli biznesu...22 Spis treści MODELE BIZNESU I STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW...17 Rozdział 1 Nurt ewolucyjny i rewolucyjny w konstruowaniu modeli biznesu przedsiębiorstw...19 Adam Jabłoński Wstęp...19 1. Modele biznesu w teorii

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 15 FINANSE W KREACJI WARTOŚCI... 17

Spis treści WSTĘP... 15 FINANSE W KREACJI WARTOŚCI... 17 WSTĘP... 15 FINANSE W KREACJI WARTOŚCI... 17 ROZDZIAŁ 1 IDENTYFIKACJA OBSZARÓW DESTRUKCJI WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA... 19 Barbara Woźniak-Sobczak 1. Wartość jako wypadkowa kompetencji przedsiębiorstwa...

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 11 Nr 1 Część 1 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 273 Z-001 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Doradztwo organizacyjne 2. Prowadzący: dr hab. Janusz Czekaj, dr Tomasz Kafel D ZX: ZF S1 6 15/0 W ZX: ZF S1 5 20/0 Z ZX: ZF S1 6

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI 1. INSTYTUT ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI: - Katedra Badań Operacyjnych Modelowanie procesów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa 28.02.2011 PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ul. Canaletta 4 00-099 Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82

ul. Canaletta 4 00-099 Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82 Dyrektor ds. Edytorskich 22 826 41 82 mrozmus@pwe.com.pl Kierownik Działu Handlowego 22 827 75 94 bialek@pwe.com.pl Kierownik

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W NOWEJ GOSPODARCE

SPIS TREŚCI ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W NOWEJ GOSPODARCE SPIS TREŚCI ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W NOWEJ GOSPODARCE EWA BADZIŃSKA KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI I DYFUZJA WIEDZY W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM... 13 AGNIESZKA BUDZIEWICZ-GUŹLECKA WPŁYW KULTURY ORGANIZACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 17 MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA

EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 17 MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA EKONOMIA ZARZĄDZANIE SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 2 11 16 ZASOBY LUDZKIE 17 SERIA BŁYSKOTLIWE ZARZĄDZANIE MARKETING SERIA MARKETING BEZ TAJEMNIC LOGISTYKA FINANSE 20 21 27 28 32 RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dr Adam Baszyński Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych 2. Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy motywacja, motywowanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl katalog wydawniczy 2014/2015 ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 200 odpowiedzi na pytania z marketingu... 22 Abolicja w ZUS. Praktyczne aspekty umorzenia

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny. 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku. Konsekwencje dla przedsiębiorstw

Zakres tematyczny. 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku. Konsekwencje dla przedsiębiorstw Analiza finansowa Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa Blok tematyczny Moduł Zakres tematyczny Rachunkowość od podstaw 1. Nadrzędne zasady rachunkowości, budowa, zakres informacyjny sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego

Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego Autorzy: Stanisław Wydymus, Marek Maciejewski (red.) Główną myślą książki jest przedstawienie tradycyjnych, jak i nowych kierunków rozwoju handlu

Bardziej szczegółowo