Finansowe i społeczne koszty urbanizacji jak uniknąć fatalnych skutków dla budżetów gmin, Jacek Koziński, r., Opole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowe i społeczne koszty urbanizacji jak uniknąć fatalnych skutków dla budżetów gmin, Jacek Koziński, 3.02.2012 r., Opole"

Transkrypt

1 Finansowe i społeczne koszty urbanizacji jak uniknąć fatalnych skutków dla budżetów gmin, Jacek Koziński, r., Opole Zdjęcie przedstawia granicę między Polską a Czechami. Średnia wielkość pół po lewej stronie to 100 ha, po prawej 0,5 ha. Nasz stopień rozdrobnienia struktury własności ziemi jest unikalny w skali światowej. Jest to efekt braku w Polsce przepisów występujących w wielu państwach, chroniących własność ziemi przed rozdrobnieniem. Sytuacja była by trudna nawet wtedy, gdyby to był nasz jedyny problem. 1

2 Dla kontrastu kraj arabski, Aleksandria. Granica metropolii. Charakterystyczne cechy: ostra granica między terenami zabudowanymi i wolnymi. Wielkość i układ pól i polnych dróg odpowiadająca przyszłym kwartałom zabudowy. W tak przygotowanym terenie decyzje planistyczne mogłyby przypominać grę w szachy, np.: kwartał B16 przeznaczamy pod szkołę, a B17 do B20 pod zabudowę. Taki układ własności nie dotyczy tylko bezpośredniego sąsiedztwa miasta, ale sięga po horyzont. Nie udało nam się ustalić, kto i kiedy to zrobił, ale niewątpliwie uporządkował rozbudowę miasta na kilkaset lat do przodu. 2

3 Uporządkowana, prostokątna siatka własności rolnej i prostokątny układ siatki kwartałów miejskich jest charakterystyczny w całym Nowym Świecie, dominuje w obu Amerykach, Australii. Dla przykładu przedmieścia Buenos Aires. To biedne dzielnice, tereny pod indywidualną zabudowę miejską. Po lewej stronie widać powstający najpierw szkielet ulic, potem dopiero prywatni, indywidualni inwestorzy wypełniają kwartały zabudową. Samorząd wykupuje teren po cenie gruntów rolnych, buduje ulice i infrastrukturę, po czym odsprzedaje działki po najniższej możliwej cenie, to znaczy obejmującej 100% kosztów, łącznie z potrzebną przestrzenią publiczną. W efekcie jest organizatorem i koordynatorem procesu, a nie fundatorem. W górnej części tereny do przyszłego zagospodarowania, zupełnie wolne od rozproszonej zabudowy. 3

4 USA, dalekie przedmieścia Chicago, 45 km od centrum. W tle czytelna prostokątna siatka własności rolnej. Widok w detalu. Przykład amerykański jest szczególnie ważny dla Polski, a to ze względu na pozorne podobieństwo. USA to chyba jedyny kraj, jaki udało nam się znaleźć, gdzie dominuje zabudowa ekstensywna, na działkach ponad 1000m2, tak jak na tym zdjęciu, model jaki u nas stał się powszechny. Konsekwencją takiej zabudowy jest brak drobnych usług oraz chodników wszędzie jeździ się samochodami. Czy rozsądne jest stosowanie go w Polsce? Model nastawiony na samochody, bez dróg i autostrad? Ważna jest różnica organizacyjna. W USA charakterystyczną cechą jest prowadzenie procesów urbanizacji przez dużych, zawodowych inwestorów, duża skala osiedli nieraz na 1000 domków. Proces budowy 4

5 trwa co najwyżej kilka lat. W konsekwencji obok terenów dziewiczych mamy skończone, durze osiedla. W naszych warunkach czas realizacji jest kilkadziesiąt razy dłuższy. Przez 100 lat pierwsi mieszkańcy będą mieszkać na budowie. Ten wybitnie ekstensywny model jest jednym z najdroższych w świecie, w małej skali występuje wszędzie w Europie, ale jest przeznaczony dla wąskiej grupy najbogatszych obywateli. Nigdzie poza USA i Polską nie jest to model powszechny, podstawowy, bo innych na to nie stać. Przy naszej organizacji wygląda to tak, i tylko ze względu na organizację musi być co najmniej 3 razy droższe niż w USA. Teren posiadający plany od wielu lat. Przedstawiały one inną wizję, ale prawa życia są silniejsze. Tych pionowych dróżek oczywiście nie było w planach. To żywiołowo narastające fraktale. Choć trzeba podkreślić, że od strony formalnej jest to zabudowa planowa, niejako planowa zabudowa rozproszona, zgodna z systemem. 5

6 To z kolei teren nie przeznaczony pod zabudowę, bez planów. Jest to teren zalewowy, nigdy w historii nikt nie odważył się tu stawiać domów. Pikanterii dodaje fakt, że jest to teren w granicach administracyjnych stolicy. 6

7 To ostatni slajd wprowadzający. Też stolica, ale Anglii. Też domki jednorodzinne, ale na działkach poniżej 200m2, w zabudowie zorganizowanej. Wszystkie trzy ostatnie slajdy były w tej samej skali, a więc pokazują tę samą powierzchnię terenu. O ile w Bobrowcu były 384 domy w kadrze, na wilanowskim Zawodziu 100, to w Londynie Koszt uzbrojenia terenu przypadający na jednostkę mieszkalną jest odwrotnie proporcjonalny do gęstości zabudowy. Oznacza to, że obecne uzbrojenie Bobrowca jest 42 razy droższe niż w Londynie, po 7

8 zabudowaniu w pełni ten koszt będzie 16 razy większy, natomiast w przypadku Zawodzia jest 220 razy większy. Mówimy o wszystkich kosztach uzbrojenia niezależnie od tego, kto w dzisiejszym systemie je ponosi. Czyli o ogólnych kosztach społecznych uzbrojenia. 8

9 Wielkość tych kosztów na jeden dom w zależności od wielkości działek i od szerokości terenu osiedla przedstawia poniższy wykres. Dolna oś to szerokość terenu, czyli pola, na którym budowane jest osiedle. Wykres zaczyna się od 24 m. Widać, że koszt maleje wraz z szerokością terenu, ale przede wszystkim rośnie wraz z wielkością działek. Skrajne wartości na tym wykresie różnią się ponad 100 razy. Teraz zajmiemy się wpływem samej szerokości terenu inwestycji. Jest to krytycznie ważny dla Polski parametr ze względu na unikalne rozdrobnienie własności ziemi. Na kolejnym wykresie przedstawiony jest rozkład szerokości pól w gminie Lesznowola. 9

10 Liczba działek nie nadających się do zabudowy wynosi ponad jedną trzecią, działki dobre według standardów przedwojennych i zdroworozsądkowych stanowią zaledwie 2% wszystkich. 10

11 Wpływ szerokości pól na koszty układu komunikacyjnego przedstawimy w oparciu o bardzo prostą zależność opisującą jaką część całości stanowić będzie droga o szerokości 8 m. Czarna krzywa to procent terenu jaki zajmie droga w funkcji szerokości terenu. Dla terenów dostatecznie szerokich wielkość ta spada poniżej 10%, dla terenów wąskich jest 3 razy większa. Oznacza to, że poprzez scalenia można 3 razy zmniejszyć koszt koniecznej komunikacji. Dolna czerwona linia pokazuje średnią powierzchnie dróg publicznych przewidzianych w planach w gminie Lesznowola. Tę część kosztów wzięła na siebie gmina. Ale część powyżej tej prostej, a poniżej czarnej krzywej, muszą ponieść inwestorzy. Środkowa czerwona linia to poziom 25% minimalny przedwojenny poziom, od którego za przejęte tereny należało się odszkodowanie. Dla działek dużych, powyżej 15 ha to odszkodowanie przysługiwało od poziomu 35% zaznaczonego u góry. Jest to wielkość zalecana przez Bank Światowy. Innymi słowy dla dobrego standardu taki powinien być udział terenów 11

12 publicznych w terenach zabudowanych. Obszar zaznaczony na zielono, pomiędzy krzywą a powiedzmy linią 25% w systemie przedwojennym był przewidziany na parki, szkoły itp. Czyli inne przestrzenie publiczne poza drogami, których wykup nie obciążał gminy. Czerwony punkt oznacza dzisiejszą średnią dla gminy Lesznowola. Nim opowiem jak go wyznaczyliśmy podsumujmy podział kosztów uzbrojenia, jest on pokazany na wykresie kołowym. Jeśli gmina wywiąże się ze swoich zobowiązań, to będzie to ok.31% wszystkich potrzebnych kosztów. Resztę będą musieli pokryć inwestorzy. Proszę zwrócić uwagę, że czerwona kropka jest na poziomie 25%. To znaczy, że w ostatecznym rozliczeniu czwartą część swojej ziemi i tak właściciele muszą przeznaczyć na cel inny niż działki, które chcą sprzedać. Czyli tyle, co przed wojną. A więc ich rzeczywisty udział w ponoszeniu kosztów urbanizacji jest dziś de facto nie mniejszy niż przed wojną. Koszty te same, tyle, że efekt zupełnie inny. Na podstawie wyznaczonej średniej szerokości działki w gminie określiliśmy koszt uzbrojenia w stanie dzisiejszym i po ewentualnych działaniach scaleniowych i porządkujących układ własności ziemi przed jej zainwestowaniem. Wyznaczona poprzednio zależność opisuje nie tylko koszt niezbędnej ziemi pod drogi, ale również koszt sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej itp. Im dłuższe ulice tym dłuższe sieci. Dla 28 km2 terenów przeznaczonych pod zabudowę w gminie porównanie wariantu dzisiejszego i rozsądnego prowadzi do różnicy ponad 2 mld złotych. To koszt w skali gminy zaniechania działań konsolidacji gruntów. 12

13 W przeliczeniu na jedną działkę 1000 metrową ta różnica wynosi ponad 100 tys.zł. Zwracam uwagę, że jest to dodatkowy koszt wygenerowany przez niesprawny system. Tu nie chodzi o to, kto za to zapłaci, ale o to, że tych kosztów w ogóle nie powinno być. Gałąź wiedzy o tym jak uniknąć takich kosztów nazywa się urbanistyką. Jej narzędziem kiedyś było planowanie przestrzenne. 13

14 Teraz przedstawię 30 letni bilans finansowy dla gminy dwóch inwestycji, faktycznie zrealizowanej i teoretycznej. Wartość tych obliczeń polega na tym, że dysponowaliśmy unikalnymi danymi. Deweloper udostępnił nam, do celów statystycznych, dane o kredytach, jakie wzięli jego klienci, co pozwoliło na oszacowanie ich dochodów i tym samym dochodów gminy z odpisu od PIT. Jak się państwo przekonacie, jest to kluczowa informacja dla oceny opłacalności inwestycji z punktu widzenia finansów gminy. To miasteczko to nie jest substandard, choć działki małe, a teren intensywnie wykorzystany. 14

15 15

16 Wykres przedstawia dochody gminy na osi czasu. Pierwsza istotna cecha to czas realizacji. Wariant 1 został zamknięty w 3 lata. Realizacja wariantu 2 to 100 lat. Po 30 latach, w takim horyzoncie czasowym przeprowadziliśmy bilans, w wariancie 2 będzie zrealizowanych 9 domów. Uwzględniliśmy 3 grupy dochodów gminy: z podatku gruntowego, od nieruchomości i z PIT. Ten trzeci jest decydujący, dwa pierwsze nieistotne. Zestawienie kolejne to bilans po 30 latach. Wariant 1 zielony, wariant 2 kolor bordo. Pierwsze słupki to podatki poza PIT, nieistotne. Dalej PIT i wydatki gminy. W 1 wariancie inwestycja nie kosztowała gminy nic, całość kosztów, wobec wielkości inwestycji, wziął na siebie inwestor. 16

17 Dodatkowo zapłacił gminie za podłączenie do sieci. W wariancie 2 w ciągu 30 lat, prędzej czy później, mieszkańcy zmuszą gminę do wydatków na wodociąg czy kanalizację. Kolejne zestawienie jest najważniejsze. Bilans 30 lat. Pierwszy wariant jest mocno dochodowy, ale drugi to odłożone w czasie kłopoty. Co ważne w tych obliczeniach nie przyjmowaliśmy wypłaty przez gminę odszkodowań za drogi. Inwestorzy budujący domy na tym bardzo drogim terenie należą do najzamożniejszych kilku procent społeczeństwa, a więc płacą największe podatki. Teren praktycznie graniczy z Warszawą. Nawet w tak skrajnie korzystnych okolicznościach, w długiej perspektywie, ten rozrzutny model zabudowy zapewne będzie deficytowy. Ostatnie dwa zestawienia to wpływy do budżetu państwa z VAT i efekt demograficzny. Różnica podobnie jak w odniesieniu do przychodów gminy - kilkunastokrotna. Teraz zajmijmy się losami ziemi. 17

18 Przedwojenne nasze prawo przewidywało przekazanie bez odszkodowania 25% lub 35% procent ziemi na cele publiczne (przyjąłem średnią 30%). Około połowy zajmowały drogi. W dzisiejszej praktyce przekazanych zostaje ok.10% terenu, a więc 3 razy mniej (za odszkodowaniem!). Zniknęła zupełnie przestrzeń publiczna pod inne cele niż drogi. Pojawiły się dwie nowe kategorie: prywatne drogi (stanowiące większość drogi wewnętrzne ) oraz rzecz unikalna odpady, czyli działki zbyt wąskie do jakiegokolwiek wykorzystania. Choć system miał faworyzować interesy prywatnych właścicieli ziemi (przecież utrzymuje się tylko ze strachu przed nimi!) w ostatecznym efekcie sprzedać na działki mogą oni znacznie mniej ziemi niż przed wojną (55% wobec 70%). Na kolejnym wykresie przedstawię jak zmienia się wartość ziemi w czasie jej urbanizacji. 18

19 Gruba, czarna kreska (część górna) to nasz obecny stan zestawiony z wzorcowym (podwójna, zielona linia). W okresie samej urbanizacji wyróżniłem dwa podetapy: przygotowań wirtualnych (decyzja i sporządzanie planów) oraz przygotowań fizycznych (np. scalenia), których się nie robi, choć się powinno. Te dwa okresy teoretycznie generują większość z wartości dodanej powstającej w procesie urbanizacji. Teoretycznie, bo u nas tak nie jest. Scaleń nie ma w ogóle, zaś waga planów systematycznie maleje, zanika różnica między ceną rynkową ziemi rolnej i odrolnionej. Przyczyny są dwie. Pierwsza to faktyczna możliwość budowania na 19

20 każdej działce na drodze decyzji o warunkach zabudowy, czyli faktyczne zrównanie sytuacji prawnej wszystkich gruntów. Drugą przyczyną jest zupełna swoboda w parcelacji działek rolnych. W obrocie gruntami znikomy procent stanowią dziś zakupy inwestycyjne (aby uprawiać ziemię lub na niej budować), większość zakupów to lokata kapitału, czyli cel spekulacyjny. Wzrost ceny ziemi podnosi koszty samego procesu urbanizacji dla jej rzeczywistych wykonawców, tym samym podnosi poziom cen mieszkań będących finalnym produktem procesu. Jest to jedna z podstawowych przyczyn niedostępności cenowej mieszkań na naszym rynku. Wiele państw uważa za swój konstytucyjny obowiązek skuteczne przeciwstawianie się tendencjom spekulacyjnym na rynku gruntami, wywodząc go z konstytucyjnych zapisów o prawie obywateli do mieszkania. Artykuł 75 naszej Konstytucji daje podobną podstawę prawną, obligując władze do skutecznych działań dla zapewnienia obywatelom mieszkań. Spekulacja gruntami to wielkie pieniądze, w konsekwencji jest to niełatwy problem. Ale, jak widać z wykresu, jest to zagadnienie podstawowe. Po prawej stronie wykresu zaznaczyłem co się dzieje z wartością dodaną powstającą w procesie urbanizacji. Tu warto powiedzieć, że prawo w wielu państwach (np. Hiszpania) jasno stwierdza, że wartość dodana powstająca w procesie urbanizacji nie jest zasługą właścicieli ziemi, nie im się należy, lecz społeczności lokalnej. Ta część wartości dodanej, która w naszym systemie przypada właścicielom ziemi, nie stymuluje procesu, lecz hamuje go, poprzez wzrost kosztów. Górna część na rysunku, związana z właściwym przygotowaniem procesu w ogóle nie istnieje. W konsekwencji cały proces ma tylko trzecią część dynamiki, więc kuleje. Czarna linia rozdwaja się na wykresie. Górna jej część opisuje grunty, które faktycznie podlegają zabudowie. Stanowią one znikomą część całości gruntów przewidzianych w uchwalonych planach pod zabudowę. Cała reszta, razem z gruntami bez planów, jest bańką spekulacyjną, która po okresie przejściowym pęknie. Sądzę, że już jesteśmy na początku tendencji spadkowej, że wyczerpał się potencjał spekulacyjny naszego rynku ziemi. Uzasadniają to kolejne wykresy. Nim je pokaże ważna konstatacja: rozdwojenie czarnej linii jest konieczną konsekwencją rynku spekulacyjnego, który wlicza w wartość ziemi spodziewane skutki przyszłej urbanizacji, czyli niepewnej przyszłości. Zaś taki rynek jest konieczną konsekwencją doktryny swobody budowlanej. 20

21 OBRÓT ROCZNY DZIAŁKAMI BUDOWLANYMI ha ogółem w ieś miasta średnia cena ziemi zł/m ogółem wieś miasta Wykresy przedstawiają zmiany w ostatnich latach wielkości obrotów na rynku działek budowlanych i zmiany cen transakcyjnych. Dane pochodzą z analizy aktów notarialnych wykonanej przez GUS. POLSKA - ZASOBY DZIAŁEK BUDOWLANYCH gęstość osób/ha PLANY ,40% 40 jednorodz ha 200 wielorodz. zabudowa jednorodz. 14% ha 45 mln wielorodz. 1,20% ha 19 mln RAZEM ha 64 mln STUDIA 2009 zabudowa jednorodz. 12,50% ha 157 mln 21

22 zabud. Inna 1,40% ha 88 mln RAZEM ha 244 mln Powyższe zestawienie wykonane na podstawie syntetycznych danych z Ministerstwa Infrastruktury ujawnia imperialne plany Polski. Otóż zasoby terenów przeznaczonych w uchwalonych planach pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną pozwalają na osiedlenie odpowiednio 45 mln ludzi i 19 mln, razem 64 mln. Natomiast w studiach przygotowano miejsce dla prawie ćwierci miliarda nowych mieszkańców. Tu w grę wchodzą tylko dwa państwa: Chiny lub Indie. Porównanie tych liczb z obrotami na rynku działek budowlanych w 2010 roku pokazuje spodziewany czas sprzedaży, czyli stosunek podaży do popytu. spodziewany czas sprzedaży (stosunek podaży do popytu) wg.obrotu z 2010 wg. planów 911 lat wg. studiów lat Powyższe dane dotyczą tylko gruntów przeznaczonych pod zabudowę. W rzeczywistości obrotowi w tym celu podlegają również grunty rolne. Śladem tego jest wydanie w 2010 roku 113 tys. Decyzji o warunkach zabudowy. Całe budownictwo jednorodzinne w Polsce zamyka się liczbą ok. 65 tys. nowych domów rocznie, przy czym spora część ma miejsce na terenach objętych planami. Porównanie tych liczb wskazuje, że zdecydowana większość wniosków o decyzje o warunkach zabudowy wynika nie z planów inwestycyjnych właścicieli, lecz z chęci sprzedaży ziemi po wyższej cenie. Wobec przytoczonych liczb, zupełnie nierealna jest nadzieja na zrealizowanie planów, nadzieja na zurbanizowanie istotnej części przeznaczonych pod budownictwo terenów. Ta nadzieja jest podstawą rynkowej wyceny ziemi. Oznacza to, że wycenie podlega wartość nierealna, pewna iluzja. Taki właśnie jest mechanizm bańki spekulacyjnej, której najniebezpieczniejszą cechą jest nietrwałość. Tak jak powstała z niczego, nagle musi pęknąć. 22

23 Natomiast zobowiązania powstałe w procesie planistycznym i poniesione koszty mają charakter trwały. Trwałym kosztem jest też powstała zabudowa rozproszona, która jest konieczną konsekwencją udostępnienia do inwestowania prawie wszystkich gruntów w Polsce i to naraz. Niektóre z powstałych kosztów można przedstawić w liczbach DOCHODY WYDATKI DOCHODY I WYDATKI GMIN BEZ MIAST mln zł Wielkość i dynamika rzeczywistych dochodów i wydatków gmin związanych z uchwaleniem planów zagospodarowania terenów. Na podstawie danych GUS dla wszystkich gmin w kraju (bez miast na prawach powiatu). Wydatki są prawie w całości związane są z wykupem gruntu pod drogi, pod inne funkcje publiczne gminy praktycznie nie pozyskują terenów. 23

24 DOCHODY I WYDATKI GMINY I MIASTA mln zł GMINY 2,1% MIASTA n.p.p 0,1% Bilans finansowy w obszarze skutków uchwalenia planów gmin i miast na prawach powiatów w 2010 roku. Źródło GUS. W gminach dochody pokryły 2,1% wydatków, w miastach tylko 0,1% ZOBOWIĄZANIA I DOCHODY WŁASNE GMIN tys zł ZOBOWIĄZANIA DOCHODY WŁASNE Piaseczno 311% Lesznowola 979% Góra Kalwaria 415% Wykres przedstawia stopień zadłużenia, czyli relację zobowiązań do dochodów własnych przebadanych gmin, w których wykonano szczegółową inwentaryzację zaprojektowanych w planach dróg gminnych. Powierzchnię uchwalonych dróg pomnożono przez spodziewaną, jednostkową wielkość odszkodowania (rynkową 24

25 cenę ziemi). Relatywnie gorszy wynik gminy Lesznowola wynika z braku na jej terenie starych, już ukształtowanych układów miejskich. Łączna wielkość tych zobowiązań gmin i miast w skali całego kraju wynosi 130 mld zł. Oszacowanie zostało wykonane na podstawie danych z 98 miast i gmin. Średnie tempo narastania tych zobowiązań od 2003 roku to 50 milionów zł dziennie. Prawdopodobnie podobną wielkość mają zobowiązania do wybudowania infrastruktury, niezbyt poważnie traktowane w Polsce, ale jak najbardziej poważne według praw unijnych. Przy ocenie ogólnych kosztów społecznych trzeba wskazać na ich nieefektywność. Nowa droga może pełnić swoją funkcję dopiero wtedy, gdy powstanie w całości, a przejęcie przez gminę losowo wybranych jej fragmentów nie przynosi żadnych korzyści publicznych. Na rysunku czerwonym kolorem zaznaczono fragmenty terenu już przejęte przez gminę pod przyszłe drogi we wsi Zgorzała w gminie Lesznowola. Przejęte fragmenty mają tak losowy układ, że trudno z nich odczytać przebieg zaplanowanych dróg. Nie da się przewidzieć, kiedy te drogi powstaną w całości

26 Ponieważ konferencja ma w tytule sprawy demografii przedstawię teraz kilka danych o demograficznych kosztach kłopotów z urbanizacją i w konsekwencji kłopotów mieszkaniowych. Najpierw historia naszego budownictwa mieszkaniowego w ostatnim półwieczu na tle Hiszpanii i Irlandii, czyli państw, które tak jak my stosunkowo niedawno wróciły do Europy. Aby ułatwić porównanie, dane dla tych dwóch państw przeliczyliśmy proporcjonalnie do populacji Polski. Źródła: GUS, Eurostat, CSO Central Statistics Office Irland, INE Instituto Nacional de Estadistica, Hiszpania; W latach produkcja nowych mieszkań była podobna. Średnio budowaliśmy 91% tego, co oni. Ale od 1990 roku nasze drogi się rozeszły. Średnia roczna dla Irlandii z ostatnich 2 dekadach to 444 tys. mieszkań, w Hiszpanii 307 tys. A w Polsce 106 tys. Czyli 28% osiągnięć tych państw. Często słyszy się dziś pogląd, że nie powinno się stawiać za wzór obu tych państw, bo mają dziś spektakularny kryzys. W Irlandii w ciągu 4 lat produkcja spadła o 84%. Ale oceniając ten kryzys trzeba uwzględnić kontekst dorobku ostatnich 2 dekad. W przeliczeniu na naszą liczbę ludności Irlandia zbudowała w tym czasie 9 mln. mieszkań. My ok. 2 mln. Przy całych naszych zasobach ok.13mln. Jeśli Irlandczycy zaprzestaliby w ogóle budowy nowych mieszkań, to przy naszym tempie dzisiejszym, nadrobilibyśmy ich dorobek ostatnich 2 dekad dopiero po 60 latach. Jeszcze w latach 70-tych ludność Polski była liczniejsza niż Hiszpanii. Dziś jest ich 45 mln. A wg..banco de Espana mają 27 mln mieszkań. Wreszcie ich spektakularny kryzys, ich dołek jest wyższy niż nasza górka. 26

27 W ostatnim roku w Hiszpanii wybudowano 214 tys. mieszkań, w Irlandii 139 tys, a w Polsce 135 tys., co daje 77% ich średniej. Od 20 lat mamy w Polsce permanentny kryzys budownictwa mieszkaniowego, którego skala jest większa niż spektakularne, dzisiejsze kryzysy Irlandii i Hiszpanii. Po tym wstępie popatrzmy na związki z demografią. Przedmiotem naszych badań była relacja danych statystycznych o ilości urodzeń oraz podaży nowych mieszkań w ostatnich 50 latach w Polsce Polska Mieszkania Dzieci Wykres nr 1. Liczba wybudowanych mieszkań i liczba urodzonych w Polsce dzieci, Źródła: GUS Analizę podobieństwa tych dwóch wykresów wskazuje na wysoką korelację: współczynnik korelacji Pearsona = 75,8%, współczynnik determinacji R2=57,4%. To bardzo wysoki poziom w obszarze zjawisk społecznych. Korelację potwierdzają badania ankietowe. Dla przykładu w badaniach CBOS z grudnia 2010 zdecydowana większość (70,0%) Polaków wyraziła przekonanie, że sytuacja mieszkaniowa ma znaczący wpływ na spadek przyrostu naturalnego w naszym kraju. Podobny wynik przyniosły badania UKSW z Dla zbadania skali wpływu podaży nowych mieszkań na efekt demograficzny zbudowaliśmy model matematyczny wiążący te dwa zjawiska w postaci funkci D(M) = a*m(r-5) + b*r + c (model liniowy z trendem). Funkcja D(M) wylicza ilość urodzeń na podstawie ilości mieszkań zbudowanych 5 lat wcześniej. 27

28 Polska, model liniowy z trendem D(M(r))=a*M(r-4)+b*r+c Dzieci D(M) TREND Oznaczenia: r = rok ( ); D(r) = liczba dzieci urodzonych w danym roku; M(r) = liczba mieszkań wybudowanych w danym roku; a = 1,62; b = -1984; c = ; właściwości matematyczne modelu: współczynnik determinacji R2 = 91,8%; współczynnik korelacji Pearsona = 95,8%. Wykres nr 2. Relacja liczby faktycznych urodzeń (górna linia zielona) do liczby wyliczonej na podstawie funkcji zależnej od liczby wybudowanych mieszkań (linia czerwona). Najważniejszym efektem tego modelu jest wyodrębnienie dwóch obszarów: poniżej i powyżej linii trendu (czarna prosta). Dolny obszar, opisany wyrażeniem b*r+c jest niezależny od funkcji M(r), czyli od liczby wybudowanych mieszkań. Za wielkość tego obszaru odpowiedzialne są te czynniki, które powszechnie uznawane są za przyczynę regresu demograficznego, ogólnie nazywane przemianami kulturowymi. Ale górny obszar, powyżej prostej trendu, wykazuje dużą korelację z deficytem mieszkaniowym, a więc wielkość tego obszaru zależy od nas i naszych działań. Czy podobne korelacje występują w innych krajach? Najbliższe naszym warunkom są Irlandia i Hiszpania, a więc kraje, które stosunkowo niedawno uporały się z deficytem mieszkań. Dodatkową pozytywną okolicznością jest podobna do naszej historia tych dwóch pastw. Oba podobnie jak Polska, po niedobrym okresie izolacji niedawno wróciły do nurtu europejskiego. Jeszcze w latach 70-tych wiele wskaźników miały na poziomie podobnym do naszego kraju. 28

29 HISZPANIA Mieszkania Dzieci D(M) IRLANDIA Mieszkania Dzieci D(M) Relacja liczby faktycznych urodzeń (górna linia zielona) do liczby wyliczonej na podstawie funkcji zależnej od liczby wybudowanych mieszkań (linia czerwona). Dane dla Irlandii i Hiszpanii. Źródła: Eurostat, CSO Central Statistics Office (Irlandia), INE Instituto Nacional de Estadistica (Hiszpania), Banco de Espana Wykresy przedstawiają zastosowanie powyższej metody analizy do danych Hiszpańskich i Irlandzkich. Cienkie czerwone linie to efekt analogicznej funkcji wiążącej efekt demograficzny z podażą mieszkań. Również w tych krajach można znaleźć istotną korelację między tymi zjawiskami. Choć porównanie z wynikami dla Polski wskazuje na jeszcze jeden bardzo istotny czynnik. Jest nim poziom deficytu mieszkaniowego. W okresie ujętym na wykresach Irlandia i Hiszpania praktycznie zlikwidowały deficyt mieszkań (i odwróciły złe tendencje demograficzne). W efekcie średni wskaźnik efektywności, ilość urodzeń przypadających na jedno wybudowane mieszkanie, wynoszący dla Polski ponad 1,6 spadł w Hiszpanii do 0,8, a w Irlandii do 0,6, a więc do poziomu 2,5-raza mniejszego niż u nas. Takie analizy były rzeczą powszechną w Europie 40 lat temu. Znaleźliśmy ich ślady w 8 państwach Europy. Ich echo można usłyszeć w dzisiejszych zaleceniach 29

30 np. niemieckich planistów czy polityków, mówiących, że tradycyjne metody stymulacji wzrostu liczby ludności, takie jak zwiększenie podaży terenów pod urbanizację, już nie działają. Już nie a więc kiedyś działały! Nadążanie za współczesnymi trendami myśli naukowej Zachodu, w tej dziedzinie, w demografii, wobec dużego przesunięcia w czasie naszych warunków, może oznaczać zagubienie bardzo ważnych etapów. Wiele wskazuje, że Polska, w strategicznym obszarze demografii, ma niewykorzystane proste rezerwy, takie jak urbanizacja i mieszkalnictwo. Ale, aby ta metoda była skuteczna, musi być realizowana w odwrotny sposób niż obecnie. Jeszcze słowo o deficycie mieszkań i jego zmienność w czasie nowe potrzeby nowe mieszkania Wykres 4. Źródła: GUS Powyższy wykres zestawia liczbę wybudowanych w danym roku mieszkań (linia dolna) z liczbą nowych uczestników rynku. Te nowe potrzeby zdefiniowaliśmy jako połowa liczby osób, które osiągnęły wiek 27 lat w danym roku (na podstawie urodzeń z przed 27 lat). Nowe potrzeby są więc liczbą potencjalnych nowych par. Wiek 27 lat, przyjęty jako swoisty czas następstwa pokoleń, odpowiada średniemu wiekowi rodzących dziś kobiet. Charakterystyczną cechą powyższego wykresu jest skokowy wzrost odległości między linią górną i dolną około roku Wyż demograficzny trafił na niż budowlany. Brak gniazd brak piskląt. 30

31 Na zakończenie, już krótko, o jeszcze jednym zjawisku ważnym dla diagnozy nie tylko we wszystkich omówionych obszarach, ale w ogóle dla spraw polskich. Gdyby narysować wykres odległości między naszymi wynikami w budownictwie mieszkaniowym, a wspomnianymi krajami uzyskalibyśmy linię o kształcie bumeranga. Do 90 roku prawie pozioma linia, potem mocno stroma. Identyczny kształt mają trzy kolejne wykresy przedstawiające liczbowe parametry rozwoju biurokracji w Polsce w obszarze budownictwa. Podobieństwo przebiegu sugeruje korelację. WYKRES 1. Daty kolejnych nowelizacji ustaw budowlanych na osi czasu. Dane z archiwum Sejmu. WYKRES 2. Ilość stron głównych aktów prawnych, ustaw i rozporządzeń ministrów, których znajomość jest wymagana na egzaminie na uprawnienia budowlane dla architektów. Dane z oficjalnych informacji Izby Architektów dla kandydatów do egzaminu. Dane wcześniejsze z publikacji przedwojennych (Kalendarz Techniczno-Budowlany). Nie uwzględniono aktów drugorzędnych i norm. WYKRES 3. Średnia objętość dokumentacji potrzebnej do wybudowania domu jednorodzinnego, na podstawie archiwum gminy Piaseczno. Gwałtowny wzrost w 31

32 2005 roku jest związany z wprowadzeniem dodatkowych procedur oddawania budynków do użytkowania. Nie uwzględniono projektów przyłączy. WYKRES 4. pokazuje zaangażowanie budżetu centralnego w problemy strefy mieszkaniowej. Obecny poziom jest ponad 10 razy niższy niż średnia krajów Europy Zachodniej. Pokazuję go nie po to by uczestniczyć w przeciąganiu za krótkiej kołdry budżetu państwa. Poprzez zestawienie z poprzednimi, chcę uzasadnić tezę o pewnym zagubieniu naszych władz centralnych, o bezradności i potrzebie aktywnej pomocy ze strony nas wszystkich. 32

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU DR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA DENIS, DR INŻ. ARCH. ANNA MAJEWSKA, MGR INŻ. AGNIESZKA KARDAŚ Politechnika

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Poznanie rodzajów wykresów oraz zasad ich budowy powinno stanowić pierwszy krok do zgłębiania tajników analizy technicznej. Wykresy przedstawiają przede wszystkim ceny

Bardziej szczegółowo

GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ

GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ POWIAT KRAKOWSKI I WIELICKI Ewelina Wójciak Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości MRN.pl jest zespołem analityków i doradców z uprawnieniami rzeczoznawców majątkowych,

Bardziej szczegółowo

ul. Dąbska 20a/2 tel. 664 787 072 31-572 Kraków mail: biuro@esw24.pl

ul. Dąbska 20a/2 tel. 664 787 072 31-572 Kraków mail: biuro@esw24.pl ul. Dąbska 2a/2 tel. 664 787 72 31-572 Kraków mail: biuro@esw24.pl Przykładowa analiza rynku nieruchomości gruntowych powiatu krakowskiego wykonana w ramach współpracy z Małopolskim Rynkiem Nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich.

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich. [Wałcz, 2016 r.] PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich. Data opracowania: maj 2016 r. Opracowanie: Miłosz

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI UWARUNKOWANIA. Projekt Studium 2016

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI UWARUNKOWANIA. Projekt Studium 2016 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI UWARUNKOWANIA Projekt Studium 2016 Strategia zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH WÓJT GMINY BIAŁOŚLIWIE PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI BIAŁOŚLIWIE I DWORZAKOWO Piła 2013 rok P R O J E K T O W A N I E U R B A N I S T Y C Z N E K

Bardziej szczegółowo

Ogółem 2479 100% powyżej 50 tys. mieszkańców 94 3,8% Od 20 do 50 tys. mieszkańców 245 9,9% od 5 do 20 tys. mieszkańców 1 520 61,3%

Ogółem 2479 100% powyżej 50 tys. mieszkańców 94 3,8% Od 20 do 50 tys. mieszkańców 245 9,9% od 5 do 20 tys. mieszkańców 1 520 61,3% PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY DEFINICJI PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO, ZAWARTYCH W PROJEKCIE USTAWY PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS BUDOWLANY Projekt z dnia 25 maja 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2012 2023. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Prognoza skutków finansowych. Opracowała: Karolina Ciulkin Konsultacje: Diana Polkowska, rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia nr 5031

Prognoza skutków finansowych. Opracowała: Karolina Ciulkin Konsultacje: Diana Polkowska, rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia nr 5031 PRO ARTE P R O A RT E S P Ó Ł D Z I EL N I A A R C H IT EK TÓ W biuro 02-541 Warszawa, ul. Narbutta 42 lok. 10 tel/fax 0 22 848 00 21 pracownia 15 00-401 Warszawa, ul. 3 Maja 7a lok. 63 tel/fax 0 22 622

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA ŻELECHÓW

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA ŻELECHÓW PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA ŻELECHÓW Działka o nr ew. 1964/4 oraz części działki o nr ew. 1427 Żelechów 2015 SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: czerwiec 2015 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

RYNEK DOMÓW W KRAKOWIE I OKOLICACH - WYSOKIE CENY BARIERĄ POPYTU

RYNEK DOMÓW W KRAKOWIE I OKOLICACH - WYSOKIE CENY BARIERĄ POPYTU RYNEK DOMÓW W KRAKOWIE I OKOLICACH - WYSOKIE CENY BARIERĄ POPYTU DOMY JEDNORODZINNE W OBSZARZE METROPOLITALNYM Piotr Mika Kraków, czerwiec 29 RYNEK DOMÓW W KRAKOWIE I OKOLICACH WYSOKIE CENY BARIERĄ POPYTU

Bardziej szczegółowo

DOKTRYNA SWOBODY BUDOWLANEJ

DOKTRYNA SWOBODY BUDOWLANEJ DOKTRYNA SWOBODY BUDOWLANEJ ASPEKTY EKONOMICZNE I URBANISTYCZNE Poniższe rozważania, choć spisane przeze mnie, są efektem pracy zespołu, efektem stałego seminarium odbywającego się dwa razy w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Analiza Sprawozdań z wykonania budżetu gminy Kolbudy w latach

Analiza Sprawozdań z wykonania budżetu gminy Kolbudy w latach STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOLBUDY Analiza Sprawozdań z wykonania budżetu gminy Kolbudy w latach 2005-2009 Dla gminy Kolbudy opracował: Adam Rodziewicz sierpień 2010 A-BAN Adam Rodziewicz ul. Morenowe Wzgórze

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY STARE BABICE woj. mazowieckie projekt

WÓJT GMINY STARE BABICE woj. mazowieckie projekt WÓJT GMINY STARE BABICE woj. mazowieckie projekt Ldz. RPP.6721.2017 z dnia...2017r. ANALIZA DOTYCZĄCA ZASADNOŚCI PRZYSTAPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU MIEJSCOWEGO CZĘŚCI WSI BORZĘCIN DUŻY ORAZ STOPNIA ZGODNOŚCI

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Materiał na konferencję prasową w 23.października 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z projektem rządowym i propozycją PKPP Lewiatan na rynek pracy i wzrost gospodarczy 1

Ocena wpływu podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z projektem rządowym i propozycją PKPP Lewiatan na rynek pracy i wzrost gospodarczy 1 Ocena wpływu podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z projektem rządowym i propozycją PKPP Lewiatan na rynek pracy i wzrost gospodarczy 1 Piotr Lewandowski (red.), Kamil Wierus Warszawa, marzec 2012 1

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ŁÓDZKIEGO RYNKU

ANALIZA ŁÓDZKIEGO RYNKU Stowarzyszenie Baza Danych o Rynku Nieruchomości pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ANALIZA ŁÓDZKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2013-2014 CZĘŚĆ NR 2 2. RYNEK NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Gdzie mieszkania? Gdzie miejsca pracy? Możliwe scenariusze dla polityki przestrzennej w Studium

Gdzie mieszkania? Gdzie miejsca pracy? Możliwe scenariusze dla polityki przestrzennej w Studium Gdzie mieszkania? Gdzie miejsca pracy? Możliwe scenariusze dla polityki przestrzennej w Studium Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi spotkanie 12 maja 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2017 r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Józefa Bema Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2.1 Opis stanu prawnego Przedmiotem opinii jest nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Podolany, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat Wadowice, o numerze Księgi Wieczystej

Bardziej szczegółowo

WYKRESY SPORZĄDZANE W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH:

WYKRESY SPORZĄDZANE W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH: WYKRESY SPORZĄDZANE W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH: Zasada podstawowa: Wykorzystujemy możliwie najmniej skomplikowaną formę wykresu, jeżeli to możliwe unikamy wykresów 3D (zaciemnianie treści), uwaga na kolory

Bardziej szczegółowo

dr inż. Joanna Budnicka Kosior dr inż. Dariusz Korpetta dr hab. Bolesław Porter, prof. SGGW

dr inż. Joanna Budnicka Kosior dr inż. Dariusz Korpetta dr hab. Bolesław Porter, prof. SGGW Nowe uwarunkowania projektowania zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym, a potrzeby kształcenia na studiach inżynierskich gospodarki przestrzennej dr inż. Joanna Budnicka Kosior dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

V. WARUNKI MIESZKANIOWE

V. WARUNKI MIESZKANIOWE V. WARUNKI MIESZKANIOWE 1. WIELKOŚĆ I ZALUDNIENIE MIESZKAŃ Przeciętna powierzchnia mieszkania w województwie łódzkim według danych spisu 2002 r. wyniosła 64,1 m 2 ; z tego w miastach - 56,2 m 2, a na wsi

Bardziej szczegółowo

{{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach

{{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach {{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach 2007-2014 Sytuacja ekonomiczna Gminy Góra w latach 2007-2014. Stan na dzień 31 grudnia Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DOCHODY 41 256

Bardziej szczegółowo

WARUNKI MIESZKANIOWE

WARUNKI MIESZKANIOWE Rozdział III WARUNKI MIESZKANIOWE 5. SAMODZIELNOŚĆ ZAMIESZKIWANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH I RODZIN W spisie 2002 roku badano samodzielność zamieszkiwania gospodarstw domowych. Podstawą podziału gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2034 Wprowadzenie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

Potrzeby inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury komunalnej

Potrzeby inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury komunalnej Potrzeby inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury komunalnej Gospodarka odpadami i technika komunalna w Polsce i w Niemczech - perspektywy współpracy Warszawa, 2014-11-04

Bardziej szczegółowo

Co z tą ziemią, czyli czy ceny ziemi poszybują w górę?

Co z tą ziemią, czyli czy ceny ziemi poszybują w górę? .pl https://www..pl Co z tą ziemią, czyli czy ceny ziemi poszybują w górę? Autor: Redaktor Naczelny Data: 20 maja 2016 Ceny ziemi w górę czy w dół? Blisko 3 tygodnie temu weszła w życie Ustawa o wstrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

1) Prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody

1) Prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO PO ZACHODNIEJ STRONIE DROGI POWIATOWEJ NR 1706N RANTY-WYDMINY, W OBRĘBIE GEODEZYJNYM WYDMINY,

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gminy

Uwarunkowania rozwoju gminy AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 05 Uwarunkowania rozwoju gminy W 835.05 2/8 SPIS TREŚCI 5.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

RYNEK WTÓRNY DOMÓW W OKOLICACH KRAKOWA MODA NA DOM POD MIASTEM

RYNEK WTÓRNY DOMÓW W OKOLICACH KRAKOWA MODA NA DOM POD MIASTEM RYNEK WTÓRNY DOMÓW W OKOLICACH KRAKOWA MODA NA DOM POD MIASTEM Analiza sporządzona została w oparciu o bazę Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. Badaniem objęto dwa powiaty województwa małopolskiego:

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gminy

Uwarunkowania rozwoju gminy AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 05 Uwarunkowania rozwoju gminy W 854.05 2/8 SPIS TREŚCI 5.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza

Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza Opracowanie: kwiecień 2016r. www.strattek.pl strona 1 Spis 1. Parametry kredytu w PLN 2 2. Parametry kredytu denominowanego

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTU POD OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH

OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTU POD OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH S t r o n a 1 OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTU POD OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH OFERENT: PBA Nieruchomości PRZEDMIOT SPRZEDAŻY: Działka pod zabudowę jednorodzinną. Gdynia 2017 rok S t r o n a 2 LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI:

Bardziej szczegółowo

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2.1 Opis stanu prawnego Przedmiotem opinii jest nieruchomość objęta w Sądzie Rejonowym w Wadowicach KR1W/00059714/6, składająca się z działki położonej w Kleczy Górnej, gmina Wadowice,

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał na rynku nieruchomości jest coraz szersza. Bessa na światowych giełdach

Bardziej szczegółowo

MAJ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

MAJ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ MAJ 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 27 kwietnia 2000 r.

UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 27 kwietnia 2000 r. UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości Efektywność w budownictwie czyli Wykorzystać szansę Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości maria.dreger@rockwool.pl Rezerwy są wszędzie, ale uwaga na budynki - ponad 5 mln obiektów zużywających

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Firm Deweloperskich. Polski Związek Firm Deweloperskich. Dostępność mieszkań

Polski Związek Firm Deweloperskich. Polski Związek Firm Deweloperskich. Dostępność mieszkań Dostępność mieszkań Co to znaczy dostępne mieszkanie? Jeżeli gospodarstwo domowe wydaje więcej niż 5 % swojego dochodu na mieszkanie, wtedy mieszkanie uważane jest za niedostępne ) Taki koszt należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

2. C E L I Z A K R E S

2. C E L I Z A K R E S WÓJT GMINY KRAMSK P R O G N O Z A S K U T K Ó W F I N A N S O W Y C H UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WYBRANYCH TERENÓW W OBRĘBIE GEODEZYJNYM: WOLA PODŁĘŻNA GM. KRAMSK

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego 2010-20112011 Analiza rynku, wybrane elementy przydatne w czynnościach rzeczoznawcy majątkowego Rynek lokalny rynek miasta i gminy Łódź na prawach powiatu. Łódź to miasto liczące ok 745 tysięcy mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SĄSIEDZTWA LASU NA WARTOŚĆ GRUNTÓW BUDOWLANYCH NA PRZYKŁADZIE LASU WOLSKIEGO

WPŁYW SĄSIEDZTWA LASU NA WARTOŚĆ GRUNTÓW BUDOWLANYCH NA PRZYKŁADZIE LASU WOLSKIEGO WPŁYW SĄSIEDZTWA LASU NA WARTOŚĆ GRUNTÓW BUDOWLANYCH NA PRZYKŁADZIE LASU WOLSKIEGO ROBERT ZYGMUNT UR Kraków MICHAŁ GŁUSZAK UE Kraków Wybrane badania dotyczące korzyści wynikających z funkcjonowania terenów

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Podstawowym założeniem naszego stanowiska było oddanie decyzji o odrolnieniu pod jurysdykcję gmin, dzięki czemu:

Podstawowym założeniem naszego stanowiska było oddanie decyzji o odrolnieniu pod jurysdykcję gmin, dzięki czemu: Publikujemy w tej sprawie komunikat Związku Miast Polskich. Związek Miast Polskich od połowy lat 90. systematycznie upominał się o zniesienie konieczności uzyskiwania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2015 r. nowe wyzwania. Jolanta Latała Towarzystwo Urbanistów Polskich

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2015 r. nowe wyzwania. Jolanta Latała Towarzystwo Urbanistów Polskich Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2015 r. nowe wyzwania Jolanta Latała Towarzystwo Urbanistów Polskich A. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę Szacuje się chłonność

Bardziej szczegółowo

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów.

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. Elżbieta Adamowicz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. W badaniach koniunktury przedmiotem analizy są zmiany

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). MACD (zbieżność i rozbieżność średnich kroczących) - jest jednym z najczęściej używanych wskaźników. Jego popularność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 listopada 2013 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata 2015-2024 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Gminy przygotowana została na lata 2015 2024.

Bardziej szczegółowo

Deficyt Mieszkaniowy w Polsce

Deficyt Mieszkaniowy w Polsce Jednym z ważniejszych czynników wpływających na rynek nieruchomości, poza możliwościami finansowymi i podażą na rynku, są potrzeby mieszkaniowe ludności. Ich powszechnie stosowanym miernikiem jest tzw.

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe w podatku od nieruchomości w krajach UE

Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe w podatku od nieruchomości w krajach UE Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe w podatku od w krajach UE Kraj Podstawa opodatkowania Stawki podatkowe Nieruchomości zabudowane Nieruchomości niezabudowane Austria Wartość jednostkowa (wycena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjne nieruchomości Powiatu Wrocławskiego

Atrakcyjne nieruchomości Powiatu Wrocławskiego Atrakcyjne nieruchomości Powiatu Wrocławskiego 1. Nieruchomości Powiatu Wrocławskiego Opracowała: Małgorzata Stefanek-Pośpiech Nieruchomości Powiatu Wrocławskiego gm. Kobierzyce Obręb Krzyżowice Wierzbica/

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE. Lublin, czerwiec 2015 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE. Lublin, czerwiec 2015 r. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00336053/5 położona w Krakowie przy ul. Grabczaka. W skład

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Dr Krzysztof Szwarc Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Gdańsk 2011 Po transformacji gospodarczej nastąpiły w Polsce diametralne zmiany

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ INWESTOREM GRUNTOWYM. Bank Ziemi

ZOSTAŃ INWESTOREM GRUNTOWYM. Bank Ziemi ZOSTAŃ INWESTOREM GRUNTOWYM Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Banku Ziemi o inwestowaniu w grunty, która omawia poniższe tematy. pośrednictwo w obrocie ziemią serwisy do sprzedaży ziemi doradca

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji udzielają:

Więcej informacji udzielają: Więcej informacji udzielają: Eksperci badania i analizy : Andrzej Olbrysz tel: 501 025 135 Andrzej Kozioski tel: 662 008 698 Ekspert merytoryczny : Łukasz Madej tel: 663 753 721 Media: Katarzyna Jeryszew

Bardziej szczegółowo

JESTEŚMY Z GRUNTU DOBRZY

JESTEŚMY Z GRUNTU DOBRZY JESTEŚMY Z GRUNTU DOBRZY JESTEŚMY Z GRUNTU DOBRZY 350 sprzedanych działek 900 000 m2 gruntów 50 000 000 zł kapitału w gruntach FIRMA KOORDYNUJE DZIAŁANIA 60 EKSPERTÓW Z 30 LETNIM DOŚWIADCZENIEM W CO INWESTOWAĆ?

Bardziej szczegółowo

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych Klasa Średnia 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Do wstawienia wykresu w edytorze tekstu nie potrzebujemy mieć wykonanej tabeli jest ona tylko

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 14.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008 ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH ZMIANA MIEJSCOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KĘDZIERZYN- KOŹLE W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ OBSZARU POŁOŻONEGO W GRANICY GMINY BIERAWA PRZY UL. BRACI WOLNYCH SPORZĄDZONY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR LXII/677/1

Bardziej szczegółowo

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji,

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji, ROC Rate of Charge Analityk techniczny, który w swej analizie opierałby się wyłącznie na wykresach uzyskiwałby obraz możliwości inwestycyjnych obarczony sporym ryzykiem. Wnioskowanie z wykresów bazuje

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA ELŻ BIETA CZEKIEL-Ś WITALSKA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA Prognoza skutków finansowych, która musi być sporządzana od lipca 2003 r., w związku z

Bardziej szczegółowo

ZASOBY LUDZKIE - DEMOGRAFIA

ZASOBY LUDZKIE - DEMOGRAFIA REMANENT MIASTA POLITYKA PRZESTRZENNA BILANS ZASOBÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA OPIS PROCESÓW URBANIZACYJNYCH ROZWÓJ DO WEWNĄTRZ CZY SUBURBANIZACJA POŻĄDANE KIERUNKI ROZWOJU KOSZT URBANIZACJI, PROPONOWANA POLITYKA

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej

Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej Dr Piotr Fogel Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa 1 Planowanie przestrzenne jako Jedyny sposób osiągania

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Już po raz dziewiąty mamy przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2011 roku uczestniczyło w nim ponad sto

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA OBEJMUJĄCEJ KWOTĘ DŁUGU NA LATA

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA OBEJMUJĄCEJ KWOTĘ DŁUGU NA LATA OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2014-2017 OBEJMUJĄCEJ KWOTĘ DŁUGU NA LATA 2014-2025 WPROWADZENIE Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

Ceny gruntów zurbanizowanych a lokalny poziom zamożności

Ceny gruntów zurbanizowanych a lokalny poziom zamożności Ceny gruntów zurbanizowanych a lokalny poziom zamożności Raport Warszawa - Kraków, 30 września 2015 Spis treści Wstęp... 2 1. Metodologia... 2 1.1. Dane... 2 1.1.1. Transakcje... 2 1.1.2. Lokalny poziom

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (dawniej Hydrophi Technologies Europe S.A.)

Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (dawniej Hydrophi Technologies Europe S.A.) Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (dawniej Hydrophi Technologies Europe S.A.) - budowa mieszkań, domów i lokali handlowousługowych PRYWATNA EMISJA OBLIGACJI SERII A 16 grudnia 2016 r. PLAN STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata 2016-2024 1. Założenia wstępne Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Jakie są wyniki dotychczasowych analiz bilansu otwarcia do zmiany Studium?

Jakie są wyniki dotychczasowych analiz bilansu otwarcia do zmiany Studium? Łódź, dnia 6 maja 2014 r. Materiał prasowy przygotowany przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi w związku z prezentacją 29 kwietnia 2014 r. na sesji Rady Miejskiej w Łodzi materiału dotyczącego prac

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przestrzennych baz danych dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi

Wykorzystanie przestrzennych baz danych dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi Wykorzystanie przestrzennych baz danych dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi dr inż. arch. Robert Warsza Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi wydanie decyzji o warunkach

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 755.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1)

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1) Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata 2015 2025 (Załącznik 1) Kwiecień 2015 Spis treści Wstęp... 3 I. Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe... 4 II. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI STOK LACKI I STOK LACKI-FOLWARK

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI STOK LACKI I STOK LACKI-FOLWARK PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI STOK LACKI I STOK LACKI-FOLWARK WARSZAWA czerwiec, 2011 r. Autor opracowania: dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości

Objaśnienia przyjętych wartości Załącznik nr 2 do uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Lipno z dnia.. grudnia 2012 r. Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno jest dokumentem, który ma zapewniać wieloletnią

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW WTÓRNY RYNEK DOMÓW MAŁA PODAŻ I REKORDOWE CENY

KRAKÓW WTÓRNY RYNEK DOMÓW MAŁA PODAŻ I REKORDOWE CENY KRAKÓW WTÓRNY RYNEK DOMÓW MAŁA PODAŻ I REKORDOWE CENY Niniejszą analizę sporządzono na podstawie bazy danych transakcyjnych której producentem jest Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl, oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 05 Uwarunkowania rozwoju miasta

Bardziej szczegółowo

Polskie firmy odzieżowe są potrzebne na rynku w Niemczech!

Polskie firmy odzieżowe są potrzebne na rynku w Niemczech! Coraz więcej polskich sieci odzieżowych otwiera swoje sklepy w Niemczech, gdyż znajduje tam rzesze nabywców, a to ma przełożenie na wymierne zyski finansowe. Niemcy wydają spore ilości pieniędzy na ubrania.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla gospodarki przestrzennej w świetle najnowszych zmian prawnych

Wyzwania dla gospodarki przestrzennej w świetle najnowszych zmian prawnych Łukasz Mikuła Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM Wyzwania dla gospodarki przestrzennej w świetle najnowszych zmian prawnych Projekt częściowo finansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej 11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej Raport Euro-Tax.pl Kwiecień 2015 W 11 lat Polacy zarobili 996 miliardów złotych w UE W ciągu 11 lat naszej obecności w strukturach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL

WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL LIPIEC 2017 W 2016 ROKU ZAROBKI POLAKÓW ZA GRANICĄ WYNIOSŁY PONAD 119 MLD ZŁ Rok 2016 w porównaniu z rokiem poprzednim przyniósł nieznaczny

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego przygotowana została

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu. Edukacyjna Wartość Dodana

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu. Edukacyjna Wartość Dodana Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu Edukacyjna Wartość Dodana rok szkolny 2014/2015 Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) jest miarą efektywności nauczania dla szkoły i uczniów, którzy do danej placówki

Bardziej szczegółowo