Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce"

Transkrypt

1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce ELEKTRONICZNE PLATFORMY LOGISTYCZNE OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORSTW Z WYKORZYSTANIEM KONCEPCJI integracji zewnętrznych usług logistycznych 4PL i 5PL - zarządzenie projektami wdrożenia PROWADZĄCY: Marcin Pieleszek Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Usługi logistyczne 4 PL, 5 PL - wprowadzenie Konkurencja i procesy globalizacji na rynkach światowych skłaniają przedsiębiorstwa do ciągłego poszukiwania możliwości obniżki kosztów, zwiększania udziałów w rynku i podnoszenia swojej wartości. Outsourcing i budowanie partnerskich relacji w łańcuchach dostaw stały się podstawowymi sposobami budowania przewagi konkurencyjnej. W obszarze usług logistycznych outsourcing doprowadził do powstania na rynku przedsiębiorstw zwanych 3PL (Third Party Logistic Provider). Rozszerzanie działalności na rynki wschodzące pro-wadzi do wzrostu zapotrzebowania na usługi logistyczne oraz do zwiększonego zainteresowanie usługami typu 3PL. Rynek partnerów logistycznych dynamicznie rozwija się, co zostało potwierdzone w cytowanych wynikach badań firmy Accenture. Kolejnym etapem ewolucji usług outsourcingu w zakresie logistyki jest przejście od 3PL do 4 PL (Fourth Party Logistics), czyli do integratora łańcuchów dostaw, obejmującego planowanie, koordynację i kontrolę sieci dostaw. Przeanalizowane przypadki z praktyki ukazują procesy przekształceń usług logistycznych oraz korzyści, jakie odnoszą klienci kupujący te usługi. Outsourcing, czyli zlecanie niektórych czynności do realizacji przez podmioty na zewnątrz przedsiębiorstwa i podejmowanie długookresowej współpracy partnerskiej, z wielu różnorodnych powodów przyczynia się do wzrostu wartości firmy, redukcji kosztów, zamierzonej transformacji przedsiębiorstwa, przezwyciężenia wewnętrznych braków, redukcji zapasów, przyspieszenia rotacji, poprawy płynności i wielu innych korzyści (zarówno materialnych jak i niematerialnych). Outsourcing jest koncepcją, na podstawie której powstały usługi realizowane przez partnerów logistycznych określanych mianem 3 PL (Third Party Logistics Service Providers). 3PL jest więc wyspecjalizowanym operatorem świadczącym kompleksowe usługi, w skład których mogą wchodzić spedycja, transport i magazynowanie oraz szeroka gama usług tzw. value-added-services, czyli podnoszących wartość produktów. Na początku definicje określały 3PL jako organizację, która realizuje działania w imieniu wysyłającego, które przynajmniej zawierają magazynowanie i transport [1]. Skrót 3PL wykorzystywany jest również do określenia rodzaju usług logistycznych i wówczas w języku angielskim określa się je jako Third Party Logistics. Rola firm określanych mianem 3PL systematycznie wzrasta we współczesnej gospodarce. Jako dostawcy profesjonalnych usług logistycznych, mających odpowiednie umiejętności, zasoby rzeczowe, siłę roboczą i wyposażenie techniczne, zyskały one akceptację odbiorców i stały się integralną częścią ich łańcuchów dostaw. 1

3 Rysunek Trendy na rynku globalnym zmiany modelu dla usług logistycznych Kolejnym etapem ewolucji usług outsourcingu w zakresie logistyki było przejście od 3PL do 4 PL (Fourth Party Logistics), czyli do integratora wzdłuż łańcuchów dostaw, obejmujących planowanie, koordynację i kontrolę sieci dostaw. Tego rodzaju działalność można w skrócie scharakteryzować jako koncepcję, w której przedsiębiorstwo typu 4PL stanowi ogniwo koordynujące pomiędzy klientem a wszystkimi jego potencjalnymi i rzeczywistymi dostawcami usług logistycznych. Na rysunku (na stronie poprzedniej) przedstawiono zmiany modeli biznesowych w zarządzaniu międzynarodowymi operacjami logistycznymi. Następnym etapem ewolucji operatora logistycznego po 4PL jest 5PL. 2

4 Zarządzenie projektami wdrożenia platform dla usług 4 PL, 5 PL Konfigurowanie projektów w programie Project Program Microsoft Project oferuje funkcje ułatwiające tworzenie i konfigurowanie projektów. Dostępny jest intuicyjny i dobrze zorganizowany interfejs użytkownika ze Wstążką i widokiem Backstage pakietu Microsoft Office. Polecenia z podpowiedziami wizualnymi są rozmieszczone na kartach i w grupach, uporządkowanych w sposób intuicyjny i logiczny na Wstążce. Polecenia na Wstążce ułatwiają dodawanie zadań i zasobów do planu projektu, edytowanie informacji dotyczących projektów i definiowanie niestandardowego kalendarza stosowanego w odniesieniu do projektu lub do specyficznych zadań i zasobów. Opcje dostępne w widoku Backstage umożliwiają tworzenie, zapisywanie i udostępnianie planu projektu. W programie Project uwzględniono również funkcję planowania kontrolowaną przez użytkownika, ułatwiającą ręczne planowanie zadań przy użyciu dostępnych informacji. Można utworzyć plan, dokumentując wątpliwości, które często występują na początkowym etapie projektu, i określając w sposób ogólny szacowany czas realizacji projektu. Ponadto program Project oferuje różne opcje widoku umożliwiające przeglądanie i udostępnianie ważnych informacji związanych z kosztami i planowaniem, dotyczących zadań i zasobów projektów. W programie Project uwzględniono kilka metod tworzenia projektu, takich jak skorzystanie z istniejącego planu projektu, skoroszytu programu Microsoft Excel, listy zadań programu SharePoint lub szablonów dostępnych w witrynie Office.com. Można również skopiować listę zadań z innego programu, takiego jak Microsoft Excel lub Microsoft Word, i wkleić go do programu Project, zachowując formatowanie dokumentu źródłowego. 3

5 Korzystając z poleceń na Wstążce, można określać informacje dotyczące projektów i dodawać zadania. Można organizować plan projektu, dodając zadania sumaryczne i zadania punktów kontrolnych. Po utworzeniu planu można zapisać go w formacie programu Project, formatach obsługiwanych przez poprzednie wersje programu Microsoft Project, jako szablon lub plik PDF. Podczas zapisywania planu projektu można również określić ustawienia zabezpieczeń. Na przykład można uniemożliwić dowolnej osobie modyfikowanie pliku, konfigurując go jako plik tylko do odczytu. W programie Project można również dodawać zadania zaplanowane ręcznie. Można dodać dostępne szczegóły zadania i dodać tekst zastępczy dla brakujących informacji. Zadania zaplanowane ręcznie zapewniają większą elastyczność wpisywania dostępnych informacji oraz lepszą kontrolę zadań wymaganych w określonych terminach. Planowanie zadań kontrolowane przez użytkownika lub automatycznie Planowanie kontrolowane przez użytkownika (ręczne) jest nową funkcją wprowadzoną w programie Project W poprzednich wersjach programu Microsoft Project, data rozpoczęcia, data zakończenia i czas trwania zawsze obliczano automatycznie na podstawie czynników takich jak relacje zadań, współzależności, ograniczenia i kalendarze. W programie Project zadania dodawane przez użytkownika są domyślnie zaplanowane ręcznie. Można określić dla zadania ustawienia czasu trwania, daty rozpoczęcia i daty zakończenia zdefiniowane przez użytkownika. W przypadku zadań zaplanowanych ręcznie użytkownik może wpisać dostępne informacje, takie jak daty rozpoczęcia lub zakończenia albo czas trwania zadania. W przypadku niedostępnych informacji można dodać tekst zastępczy. Planowanie ręczne ułatwia skonfigurowanie wszystkich ustawień projektu. Oznacza to, że można rozpocząć planowanie projektu od czasów trwania wysokiego poziomu dla zadań sumarycznych, a następnie dodać podzadania. Podczas dodawania podzadań można śledzić bufor między czasem trwania zadania sumarycznego a całkowitym czasem trwania jego podzadań. Program Project nie zmienia automatycznie wartości określonych przez użytkownika dla zadań zaplanowanych ręcznie, jednak ostrzega, jeżeli mogą być one przyczyną potencjalnych problemów z planowaniem. Na przykład, jeżeli zadania poprzednika są opóźnione, szczegóły zadania, takie jak data rozpoczęcia, data zakończenia i czas trwania, dla zadań zaplanowanych ręcznie pozostają takie same. Czerwona linia falista pojawia się na dacie, sygnalizując potencjalny problem w harmonogramie. Następnie rozwiąż problem, klikając prawym przyciskiem myszy linię falistą i wybierają jedno z działań zaradczych. 4

6 Dodawanie zasobów materiałowych i kosztowych W programie Project oprócz zasobów pracy można dodawać zasoby materiałowe i kosztowe wymagane do realizacji projektu. Zasoby materiałowe są związane z materiałem lub dostawami zużywanymi, wymaganymi do wykonania zadania. Na przykład zasoby materiałowe, takie jak papier i kasety do drukarki, są wymagane do opracowania materiałów marketingowych. Podobnie w projekcie inżynieryjnym lub budowlanym cement i stal to przykłady zasobów materiałowych. W przypadku niektórych projektów te zasoby stanowią znaczą część kosztu projektu. Zasoby materiałowe zawierają składnik kosztu, jednak nie wpływają na harmonogram projektu. Zasoby kosztowe reprezentują różne wydatki związane z zadaniem (np. przejazdy, zakwaterowanie lub szkolenie). Zasoby kosztowe również nie wpływają na harmonogram. Zasoby materiałowe i kosztowe można dodawać przy użyciu widoku Arkusz zasobów. Podczas obliczania kosztu zadania program Project uwzględnia zasoby pracy oraz zasoby materiałowe i kosztowe, używane do wykonania zadania. 5

7 Przydzielanie zasobów do zadań 6

8 Bilansowanie zasobów Zapisywanie planu bazowego 7

9 Raportowanie wykonania projektu Dodawanie nowej kolumny do widoku Wykres Gantta Wpisywanie stopnia zaawansowania wykonia poszczególnych zadań. 8

10 Raportowanie kosztów projektu Uruchomienie raportów wizualnych Raport Koszt według planu bazowego 9

MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Autor: Sebastian Wilczewski Planuj, zarządzaj i realizuj z Microsoft Project i Project Server 2013! Odkryj

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie aplikacji możliwe jest również przy użyciu Skrótu znajdującego się np. na Pulpicie.

Uruchomienie aplikacji możliwe jest również przy użyciu Skrótu znajdującego się np. na Pulpicie. Obsługa narzędzia informatycznego MS PROJECT 2 Spis treści 1. Uruchamianie... 4 1.1. Ustawienia wyglądu programu... 4 1.2. Autołączenie zadań i wg nakładu pracy... 6 1.3. Zabezpieczenia... 7 1.4. Zapisywanie...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie: Oracle Projekty

Rozwiązanie: Oracle Projekty Rozwiązanie: Oracle Projekty ORACLE PROJECT MANAGEMENT R12 Oracle Project Management (Zarządzanie Projektami) zapewnia kierownikom projektów dostęp do informacji oraz moŝliwości kontroli niezbędne dla

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów.

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów. MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów. Autor: Sebastian Wilczewski Planowanie i zarządzanie projektem oraz portfelem projektów Opracowywanie i

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Tematyka: Zarządzanie projektami informatycznymi, wdrażanie oprogramowania dla biznesu Problem: Opracowanie metod postępowania przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM)

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) NAJWAŻNIEJSZE CECHY MODUŁ EAM UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE FUNKCJE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce PROWADZĄCY: dr inż. Alicja Gębczyńska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Project poziom podstawowy

Program szkolenia MS Project poziom podstawowy Program szkolenia MS Project poziom podstawowy Zagadnienie Czas trwania 1. Definiowanie harmonogramu projektu 1,5 godziny 2. Kalendarze projektu 1,5 godziny 3. Zadania w harmonogramie projektu wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav.

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav. STREAMLINE Spacing paragraph Microsoft Dynamics NAV Zarządzanie finansami Oficjalny dokument Styczeń 2007 www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści Wprowadzenie... 3 Streszczenie... 3 Wyzwania zarządzania

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA.

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. DANIEL GĄSKA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. Wstęp Zakłady produkcyjne coraz częściej poszukują

Bardziej szczegółowo

Analiza biznesowa w SQL Server 2008

Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Spis treści Wprowadzenie 3 Technologie inteligencji biznesowej Microsoft 3 Integracja z Microsoft Office System 2007 3 Unifikacja metod składowania i dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

ANALIZY BIZNESOWE. Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE. * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision)

ANALIZY BIZNESOWE. Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE. * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision) ANALIZY BIZNESOWE Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE Dokument oficjalny * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision) www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne na rynku mięsnym

Systemy logistyczne na rynku mięsnym 84 temat wydania Systemy logistyczne na rynku mięsnym Logistyka produkcji to system wsparcia procesu produkcji we wszelkie niezbędne zasoby (materiały, informacje, zasoby ludzkie i pieniężne) drogą integracji

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2010 W skrócie

Microsoft Project 2010 W skrócie Microsoft Project 2010 W skrócie Microsoft Project 2010 dostarcza mocne, wspomagane wizualnie narzędzia do skutecznego zarządzania szerokim zakresem projektów i programów. Od dotrzymywania głównych terminów

Bardziej szczegółowo