Liczba ofert pracy w serwisie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liczba ofert pracy w serwisie www.jobpilot.pl"

Transkrypt

1 Rynek Pracy raport miesięczny Nr 7 (43) lipiec 2006 jobpilot Sp. z o.o. Informacje z rynku pracy juŝ dawno nie były tak obiecujące. Według ostatnich szacunków spadające bezrobocie moŝe do końca roku obniŝyć się nawet do 15 proc. To niewątpliwie zasługa utrzymującego się wzrostu gospodarczego i dobrych nastrojów wśród przedsiębiorców. Objawia się to nie tylko wzrostem zatrudnienia, ale i warunków płacowych. Według sondaŝu NBP ok. 16,5 proc. firm planuje w najbliŝszym czasie podwyŝki. Po części jest to równieŝ spowodowane emigracją zarobkową, której konsekwencją moŝe być presja na wzrost płac. Równie optymistyczne okazały się lipcowe wyniki Europejskiego Serwisu Pracy i Kariery W porównaniu do czerwca liczba ogłoszeń wzrosła z 4232 do 4674, co jak dotąd jest najlepszym odnotowanym rezultatem. To duŝe zaskoczenie, biorąc pod uwagę, Ŝe w minionych latach okres wakacyjny wiązał się ze spadkami liczby ofert. To z pewnością zasługa dobrej koniunktury, ale i coraz większej liczby ogłoszeń pochodzących od agencji pracy tymczasowej szczególnie aktywnych w okresie urlopowym. Liczba ofert pracy w serwisie Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec

2 Wzrost ogólnej liczby ogłoszeń przełoŝył się na sytuację w poszczególnych regionach. Tylko w jednym przypadku liczba ofert okazała się niŝsza niŝ przed miesiącem (kujawsko-pomorskie), w pozostałych była ona wyraźnie wyŝsza. Najwięcej propozycji pracy dotyczyło tradycyjnie województwa mazowieckiego (2341 ofert). Na dwóch kolejnych miejscach ponownie uplasowały się województwa: dolnośląskie (1058 ofert) i małopolskie (958 ofert). Niewiele gorsze wyniki zanotowano w Wielkopolskiem i Śląskiem. Najmniej ogłoszeń dotyczyło województw: lubelskiego (601), świętokrzyskiego (593), podlaskiego (584). Liczba ogłoszeń wg województw Mazowieckie 2341 Dolnośląskie Małopolskie Śląskie Wielkopolskie Pomorskie Łódzkie Kujawsko-Pomorskie Zachodniopomorskie Podkarpackie Opolskie Warmińsko-mazurskie Lubuskie Lubelskie Świętokrzyskie Podlaskie Ogólna liczba ogłoszeń jest na tym wykresie większa od rzeczywistej. Wynika to z tego, Ŝe wiele ofert dotyczy całego kraju.

3 Sytuacja poprawiła się równieŝ w poszczególnych kategoriach. Jedynie w trzech przypadkach odnotowano niewielkie spadki liczby ofert (Zakupy i Logistyka, Edukacja i Kształcenie, Redakcja i Dokumentowanie). Tradycyjnie najlepsze wyniki naleŝały do kategorii: Technika/InŜynieria, SprzedaŜ oraz IT/Telekomunikacja. Niewiele gorzej radzi sobie kategoria Finanse/Bankowość co prawda, liczba opublikowanych ofert nie zmieniła się w stosunku do czerwca, ale wszystko wskazuje, Ŝe i tu miesięczne wyniki wkrótce przekroczą tysiąc ogłoszeń. Technika, InŜynieria 2201 SprzedaŜ IT\Telekomunikacja Bankowość 816 Administracja/Prawo 617 Kategoria Marketing Konsulting Zakupy i Logistyka Kadry\HR Top Management Opieka zdrowotna Edukacja i Kształcenie Redakcja/Dokumentowanie Liczba ogłoszeń Niektóre oferty pracy kwalifikują się do dwóch kategorii, (np. Marketing i IT/Telekomunikacja) i tym samym są liczone podwójnie. Dlatego na powyŝszym wykresie ogólna liczba ogłoszeń jest większa od rzeczywistej. Taka metodologia ukazuje jednak najwierniej aktualne trendy na rynku pracy. Warto równieŝ zaznaczyć, Ŝe wiele ogłoszeń dotyczy więcej niŝ jednego stanowiska w ten sposób pracodawcy minimalizują koszty rekrutacji. Oznacza to, Ŝe faktyczna liczba ofert pracy moŝe być nawet o kilkadziesiąt procent wyŝsza niŝ liczba ogłoszeń.

4 Lipiec przyniósł powrót tendencji wzrostowej w kategorii IT/Telekomunikacja liczba ofert była o ponad 100 wyŝsza niŝ w czerwcu. Największym powodzeniem cieszyli się administratorzy SAP (279 ofert), ORACLE (199 ofert), UNIX (167 ofert) oraz programiści JAVA (228 ofert). Specjalistów ds. systemów ERP dotyczyło tym razem 85 ogłoszeń. Ponadto poszukiwano: administratorów sieci komputerowych, programistów (J2EE, Perl/MySQL, Visual C++, Swing,.NET, GDI), testerów oprogramowania, pracowników helpdesk, grafików, oraz projektantów technicznych. Oferty skierowane do ekspertów od systemów informatycznych ERP (bez SAP) 85 JAVA 228 ORACLE 199 SAP 279 UNIX Wzrost zainteresowania dotyczył takŝe kadry zarządzającej najwyŝszego szczebla w czerwcu dotyczyło jej niecałe 130 ofert, w lipcu juŝ ponad 140. Największy popyt zgłoszono na Dyrektorów SprzedaŜy (34 oferty), Dyrektorów Zarządzających (26 ofert) i Dyrektorów Finansowych (19 ofert). Ponownie wyjątkowo uboga okazała się oferta dla potencjalnych Dyrektorów Produkcji w maju adresowano do nich prawie 20 ofert, w czerwcu 7, w lipcu zaledwie 4. Spadek zainteresowania dotyczył takŝe Dyrektorów Personalnych (12 ofert). W 51 przypadkach jako atut kandydata wskazywano ukończenie studiów MBA (Master of Business Administration), w 23 legitymowanie się certyfikatem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

5 Oferty skierowane do absolwentów prestiŝowych kursów ACCA 23 MBA Oferty pracy skierowane do Top Managementu Dyrektor Produkcji 4 Dyrektor Personalny 12 Dyrektor Finansowy 19 Dyrektor Zarządzający 26 Dyrektor SprzedaŜy W porównaniu z ubiegłym miesiącem wzrosła teŝ liczba ofert w kategorii Kadry/HR w czerwcu dotyczyło jej 191 ogłoszeń, w lipcu 204. Największe zainteresowanie dotyczyło tym razem Specjalistów ds. Rekrutacji (32 oferty) oraz Trenerów (21 ofert). Mniejsze niŝ przed miesiącem okazało się natomiast zapotrzebowanie na Specjalistów ds. Płac i Administracji. Nieco mniej ofert adresowanych było teŝ do studentów chętnych do zdobycia doświadczenia w dziale HR.

6 Oferty pracy skierowane do kadrowców Specjalista ds. płac i administracji Dyrektor Personalny Trener 21 Specjalista ds. rekrutacji Niewielki spadek dotknął natomiast kategorii Zakupy/Logistyka. W czerwcu do specjalistów ds. logistyki adresowano 311 ofert, w lipcu 307. Pracodawcy poszukiwali przede wszystkim Logistics Managerów (43) i Specjalistów ds. Zakupów (37). Nieznacznie wzrósł popyt na Spedytorów, których dotyczyło tym razem 18 ofert. Ponadto pojawiły się oferty skierowane do Specjalistów ds. Importu i Eksportu, Planistów, Kierowników Magazynów Logistycznych oraz Specjalistów ds. Frachtu Morskiego i Oceanicznego. Oferty pracy skierowane do specjalistów od zakupów i logistyki Spedytor 18 Logistics Manager Specjalista ds. zakupów

7 W przypadku Konsultingu liczba ofert okazała się nieznacznie wyŝsza niŝ w poprzedzającym miesiącu. W lipcu do specjalistów z tej branŝy adresowano 322 ogłoszenia o 9 więcej niŝ w czerwcu. Najwięcej propozycji tradycyjnie dotyczyło: Starszych Konsultantów, Konsultantów SAP, Project Managerów oraz Specjalistów ds. podatków. Wzrost dotyczył równieŝ rekordowej kategorii Technika/InŜynieria. W czerwcu do osób z wykształceniem technicznym adresowano niewiele ponad 2100 ofert, w lipcu juŝ Największym zainteresowaniem cieszyli się InŜynierowie SprzedaŜy i InŜynierowie Technicy (w sumie dotyczyło ich prawie 1100 ofert), nieco mniejszym InŜynierowie Jakości (351) i Wdro- Ŝeniowcy (207). Ponadto przedsiębiorstwa poszukiwały takŝe: Project Managerów, InŜynierów Procesu, Planistów Produkcji, Technologów, Inspektorów BHP i Ochrony Środowiska, Technologów, InŜynierów Procesu, Projektantów, Automatyków, Techników Utrzymania Ruchu oraz Kierowników Budowy. Pojawiło się równieŝ kilka ofert praktyk skierowanych do studentów i absolwentów kierunków technicznych. Oferty pracy skierowane do inŝynierów WdroŜeniowiec 207 InŜynier ds.jakości 351 InŜynier-SprzedaŜy 443 InŜynier-Technik

8 Podobnie jak przed miesiącem utrzymała się tendencja wzrostowaw kategorii Marketing. W czerwcu opublikowano 390 ofert, w lipcu juŝ 433. Największe zapotrzebowanie zgłoszono na Specjalistów ds. Marketingu (49), Product Managerów (47), Asystentów ds. Marketingu (27), Marketing Managerów (26) oraz Brand Managerów (25), Asystentów ds. Analiz (19) oraz Specjalistów ds. PR (18). Ponadto poszukiwano m.in. Media Plannerów, Category Managerów, Specjalistów ds. Reklamy. Oferty skierowane do specjalistów ds. marketingu Specjalista ds. PR Asystent ds. Analiz Brand Manager Marketing Manager Asystent ds. marketingu Product Manager Specjalista ds. Marketingu Powrócił równieŝ trend wzrostowy w kategorii SprzedaŜ. W czerwcu do osób zainteresowanych pracą w handlu adresowano 1313 ofert, w lipcu Największym powodzeniem cieszyli się Przedstawiciele Handlowi (341 ogłoszeń), Account i Key Account Managerowie (197 ogłoszeń) oraz Przedstawiciele Regionalni (105 ogłoszeń). Na zbliŝonym poziomie ukształtowało się zainteresowanie Przedstawicielami Medycznymi w lipcu dotyczyło ich 26 ofert. Poszukiwano równieŝ Koordynatorów ds. SprzedaŜy, Konsultantów

9 TelesprzedaŜy, Specjalistów ds. Kontaktów z Klientami, MenedŜerów ds. SprzedaŜy Aktywnej, Doradców ds. Klientów Biznesowych, Doradców Handlowych B2B, Analityków ds. SprzedaŜy oraz Telemarketerów. Oferty pracy skierowane do specjalistów ds. sprzedaŝy Przedst. Medyczny 26 Przedst. Regionalny 105 Key Account/ Account Manager 197 Przedst. Handlowy Bez zmian pozostała liczba ofert w kategorii Finanse/Bankowość. W omawianym okresie do specjalistów z tej branŝy ponownie adresowano 816 ogłoszeń. Tradycyjnie największym zainteresowaniem pracodawców cieszyli się Księgowi i Główni Księgowi tym razem dotyczyło ich prawie 200 ofert. Na kolejnych miejscach uplasowali się Kontrolerzy Finansowi (59 ofert), Analitycy Finansowi (39 ofert), Analitycy Biznesowi (35 ofert), Dyrektorzy Finansowi (19 ofert), Specjaliści ds. Leasingu (16 ofert) oraz Specjaliści ds. Kart Kredytowych (8 ofert). Wśród innych propozycji pojawiły się m.in. następujące stanowiska: Doradca Klienta ds. Małych Przedsiębiorstw, Starszy Audytor, Specjalista ds. Podatku VAT, Koordynator SprzedaŜy Produktów Hipotecznych, Analityk Ryzyka Kredytowego, Specjalista ds. Audytu Wewnętrznego oraz Specjalista ds. Windykacji. Kilka ofert dotyczyło teŝ praktyk w dziale finansowym.

10 Oferty skierowane do specjalistów ds. finansów i bankowości Specjalista ds. kart kredytowych Specjalista ds. leasingu Dyrektor Finansowy Główny Księgowy Analityk Biznesowy Analityk Finansowy Kontroler Finansowy 59 Księgowy Jak zwykle pojawiło się kilka ofert, które nie pasują do Ŝadnej z kategorii. W maju poszukiwano m.in. Mechaników, Konwojentów, Kierowców, Murarzy, Recepcjonistek, Konsultantów Telefonicznych, Magazynierów, Hostess, Parkingowych, Pakowaczy, Spawaczy, Operatora Wózków Widłowych oraz Listonosza. Raport przygotowywany jest przez analityka firmy jobpilot Polska. JeŜeli mają Państwo sugestie lub uwagi dotyczące publikacji, prosimy przesyłać je na adres: Tomasz Synowiec

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY hays.pl/raporty 2 Hays Polska Raport Placowy Trendy 2015 Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić najnowszy raport Hays Poland dotyczący wynagrodzeń i trendów

Bardziej szczegółowo

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego STAN INFRASTRUKTURY ICT W FIRMACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Warszawa 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Młodzi na rynku pracy. Patron

Młodzi na rynku pracy. Patron Młodzi na rynku pracy Pod lupą Patron 2014 Młodzi na rynku pracy Pod lupą Raport 2014 Sytuacja młodych na rynku pracy z perspektywy przedsiębiorstw MŚP Patron 2 młodzi na rynku pracy Rozdział piąty Spis

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Redakcja: Rafał Trzciński Opracowanie rozdziału I: Dominik Batorski, Michał Bojanowski Opracowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego

XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego W Województwie Kujawsko-Pomorskim zadania związane z kreowaniem rynku pracy i rozwojem zasobów ludzkich zostały powierzone

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków 2012 Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Szymon Czarnik, Konrad Turek Wykształcenie, praca,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Warszawa, czerwiec 2013 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie:

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie: WPŁYW ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI W POLSCE Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz Opracowanie wykonano

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208 http://www.stat.gov.pl Warszawa, listopad 2014 Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia..(poz..) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do Programu MŁODZI NA RYNKU PRACY MŁODZI W LICZBACH

Załącznik nr I do Programu MŁODZI NA RYNKU PRACY MŁODZI W LICZBACH Załącznik nr I do Programu MŁODZI NA RYNKU PRACY MŁODZI W LICZBACH Podstawowym problemem z jakim musi zmierzyć się młoda osoba po zakończeniu edukacji ciągle pozostaje znalezienie zatrudnienia. Oczywiście

Bardziej szczegółowo

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej. GŁÓWNE LOGO Polski HR S.A. skupia

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Lipiec 2014 Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Kluczowe wnioski Liczba firm, które zamierzają przeznaczyć więcej środków na działalność badawczo-rozwojową, zwiększyła się w stosunku do 2013 r.: 47,2%

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce

Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce Streszczenie Niniejszy raport został przygotowany w ramach Dwuletniej Umowy o Wzajemnej Współpracy między Światową Organizacją Zdrowia i Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Prof. dr hab. n. med. Jan Kanty Kulpa

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Prof. dr hab. n. med. Jan Kanty Kulpa DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Prof. dr hab. n. med. Jan Kanty Kulpa Od szeregu lat obserwuje się tendencję do wzrostu liczby wykonywanych badań laboratoryjnych jak i znacznego rozszerzenia ich zakresu. Ten

Bardziej szczegółowo