Liczba ofert pracy w serwisie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liczba ofert pracy w serwisie www.jobpilot.pl"

Transkrypt

1 Rynek Pracy raport miesięczny Nr 6 (42) czerwiec 2006 jobpilot Sp. z o.o. Początek kalendarzowego lata zbiegł się z kolejnymi optymistycznymi wydarzeniami na rynku pracy. Jak poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w czerwcu stopa bezrobocia spadła do 16 proc. z 16,5 proc. w maju bieŝącego roku. Oznacza to, Ŝe liczba bezrobotnych w końcu czerwca wyniosła 2,489 mln osób i w porównaniu do końca maja 2006 spadła o 94 tys. osób (3,6 proc.). Od początku roku liczba ta zmniejszyła się o 284 tys. (10,4 proc.). Co ciekawe, wspomniana tendencja spadkowa jest wyraźniejsza w przypadku męŝczyzn niŝ kobiet. To nie tylko efekt wzmoŝonych rejestracji w urzędach pracy kobiet. Panowie częściej niŝ panie podejmują zatrudnienie przy pracach sezonowych w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie czy budownictwie. Nieco mniej optymistyczne okazały się czerwcowe wyniki Europejskiego Serwisu Pracy i Kariery W porównaniu do maja liczba ogłoszeń spadła (z 4561 do 4232), ale trzeba nadmienić, Ŝe jest ona niemal dwukrotnie wyŝsza niŝ w analogicznym miesiącu 2005 roku. Obserwując sytuację z kilku minionych lat, naleŝy się spodziewać kolejnych spadków w lipcu i w sierpniu oraz powrotu do tendencji wzrostowej po zakończeniu okresu wakacyjnego. Liczba ofert pracy w serwisie Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

2 Spadek ogólnej liczby ogłoszeń nie pozostał bez wpływu na sytuację w poszczególnych regionach choć w większości z nich odnotowano wzrost w trzech przypadkach (mazowieckie, małopolskie i wielkopolskie) liczba ofert okazała się niŝsza niŝ w maju. Najwięcej propozycji pracy dotyczyło tradycyjnie województwa mazowieckiego (2086 ofert). Na dwóch kolejnych miejscach ponownie uplasowały się województwa: dolnośląskie (959 ofert) i małopolskie (892 oferty). Niewiele gorsze wyniki zanotowano w Wielkopolskiem i Śląskiem. Najmniej ogłoszeń dotyczyło województw: podkarpackiego (581), świętokrzyskiego (580), podlaskiego (579). Liczba ogłoszeń wg województw Mazowieckie 2086 Dolnośląskie Małopolskie Śląskie Wielkopolskie Pomorskie Łódzkie Kujawsko-Pomorskie Zachodniopomorskie Opolskie Warmińsko-mazurskie Lubelskie Lubuskie Podkarpackie Świętokrzyskie Podlaskie Ogólna liczba ogłoszeń jest na tym wykresie większa od rzeczywistej. Wynika to z tego, Ŝe wiele ofert dotyczy całego kraju.

3 Nieco gorsze wyniki niŝ w maju zanotowano równieŝ w poszczególnych kategoriach, wciąŝ jednak w trzech z nich (Technika/InŜynieria, SprzedaŜ, IT/Telekomunikacja) miesięczna liczba ogłoszeń przekracza Wśród ogólnej tendencji spadkowej nie zabrakło pojedynczych przyrostów. W czerwcu dotyczyło to Marketingu, Zakupów i Logistyki, Opieki Zdrowotnej oraz Edukacji i Kształcenia. Technika, InŜynieria 2111 SprzedaŜ IT\Telekomunikacja Bankowość 816 Administracja/Prawo 552 Kategoria Marketing Konsulting Zakupy i Logistyka Kadry\HR Top Management Edukacja i Kształcenie Redakcja/Dokumentowanie Opieka zdrowotna Liczba ogłoszeń Niektóre oferty pracy kwalifikują się do dwóch kategorii, (np. Marketing i IT/Telekomunikacja) i tym samym są liczone podwójnie. Dlatego na powyŝszym wykresie ogólna liczba ogłoszeń jest większa od rzeczywistej. Taka metodologia ukazuje jednak najwierniej aktualne trendy na rynku pracy. Warto równieŝ zaznaczyć, Ŝe wiele ogłoszeń dotyczy więcej niŝ jednego stanowiska w ten sposób pracodawcy minimalizują koszty rekrutacji. Oznacza to, Ŝe faktyczna liczba ofert pracy moŝe być nawet o kilkadziesiąt procent wyŝsza niŝ liczba ogłoszeń.

4 Czerwiec przyniósł niewielki spadek w kategorii IT/Telekomunikacja była ona o prawie 100 ofert niŝsza niŝ w maju. Największym powodzeniem cieszyli się administratorzy UNIX (215 ofert), SAP (202 oferty), ORACLE (186 ofert) oraz programiści JAVA (176 ofert). Specjalistów ds. systemów ERP dotyczyło tym razem 89 ogłoszeń. Ponadto poszukiwano: administratorów sieci komputerowych, programistów (J2EE, Perl/MySQL, Visual C++, Swing,.NET, GDI), testerów oprogramowania, pracowników helpdesk, grafików, oraz projektantów technicznych. Oferty skierowane do ekspertów od systemów informatycznych ERP (bez SAP) 89 JAVA 176 ORACLE 186 SAP 202 UNIX Niewielki spadek zainteresowania dotyczył takŝe kadry zarządzającej najwyŝszego szczebla w maju dotyczyło jej prawie 140 ofert, w czerwcu juŝ tylko niecałe 130. Największy popyt zgłoszono na Dyrektorów SprzedaŜy (31 ofert), Dyrektorów Zarządzających (27 ofert) i Dyrektorów Finansowych (20 ofert). Wyjątkowo uboga okazała się oferta dla potencjalnych Dyrektorów Produkcji w maju adresowano do nich prawie 20 ofert, w czerwcu juŝ tylko 7. Wzrosło natomiast zapotrzebowanie na Dyrektorów Personalnych (19 ofert). W 46 przypadkach jako atut kandydata wskazywano ukończenie studiów MBA (Master of Business Administration), w 19 legitymowanie się certyfikatem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

5 Oferty skierowane do absolwentów prestiŝowych kursów ACCA 19 MBA Oferty pracy skierowane do Top Managementu Dyrektor Produkcji 7 Dyrektor Personalny Dyrektor Finansowy Dyrektor Zarządzający 27 Dyrektor SprzedaŜy W porównaniu z majem spadła teŝ liczba ofert w kategorii Kadry/HR w czerwcu dotyczyło jej 191 ogłoszeń. Największe zainteresowanie dotyczyło ponownie Specjalistów ds. Płac i Administracji (36 ofert), Specjalistów ds. Rekrutacji (34 oferty) oraz Trenerów (27 ofert). Nie brakowało teŝ ofert adresowanych do studentów chętnych do zdobycia doświadczenia w dziale HR.

6 Oferty pracy skierowane do kadrowców Dyrektor Personalny 19 Trener 27 Specjalista ds. rekrutacji Specjalista ds. płac i administracji Jeden z nielicznych wzrostów dotyczył kategorii Zakupy/Logistyka. W maju do specjalistów ds. logistyki adresowano 270 ofert, w czerwcu juŝ ponad 300. Pracodawcy poszukiwali przede wszystkim Logistics Managerów (44) i Specjalistów ds. Zakupów (61). Nieznacznie wzrósł równieŝ popyt na Spedytorów, których dotyczyło tym razem 15 ofert. Ponadto pojawiły się oferty skierowane do Specjalistów ds. Importu i Eksportu, Planistów, Kierowników Magazynów Logistycznych oraz Specjalistów ds. Frachtu Morskiego i Oceanicznego. Oferty pracy skierowane do specjalistów od zakupów i logistyki Spedytor 15 Logistics Manager 44 Specjalista ds. zakupów

7 W przypadku Konsultingu liczba ofert okazała się nieznacznie niŝsza niŝ w poprzedzającym miesiącu. W czerwcu do specjalistów z tej branŝy adresowano 313 ogłoszeń 37 mniej niŝ w maju. Najwięcej propozycji tradycyjnie dotyczyło: Starszych Konsultantów, Konsultantów SAP, Project Managerów oraz Specjalistów ds. podatków. W kategorii Technika/InŜynieria równieŝ odnotowano dość wyraźny spadek. W maju do osób z wykształceniem technicznym adresowano 2433 oferty, w czerwcu niewiele ponad Największym zainteresowaniem cieszyli się InŜynierowie SprzedaŜy i InŜynierowie Technicy (w sumie dotyczyło ich prawie 1000 ofert), nieco mniejszym InŜynierowie Jakości (213) i WdroŜeniowcy (193). Ponadto przedsiębiorstwa poszukiwały takŝe: Project Managerów, InŜynierów Procesu, Planistów Produkcji, Technologów, Inspektorów BHP i Ochrony Środowiska, Technologów, InŜynierów Procesu, Projektantów, Automatyków, Techników Utrzymania Ruchu oraz Kierowników Budowy. Pojawiło się równieŝ kilka ofert praktyk skierowanych do studentów i absolwentów kierunków technicznych. Oferty pracy skierowane do inŝynierów WdroŜeniowiec 193 InŜynier ds.jakości 213 InŜynier-SprzedaŜy 438 InŜynier-Technik

8 Tendencja spadkowa szerokim łukiem ominęła kategorię Marketing. W maju opublikowano 349 ofert, w czerwcu juŝ prawie 400. Największe zapotrzebowanie zgłoszono na Product Managerów (49), Specjalistów ds. PR (42), Marketing Managerów (40), Specjalistów ds. Marketingu (40) oraz Brand Managerów (26). Dość uboga okazała się natomiast oferta dla osób chcących rozpocząć karierę na stanowisku Asystenta ds. Marketingu. Ponadto poszukiwano m.in. Media Plannerów, Category Managerów, Specjalistów ds. Reklamy. Oferty skierowane do specjalistów ds. marketingu Asystent ds. marketingu Asystent ds. Analiz Brand Manager 26 Specjalista ds. Marketingu Marketing Manager Specjalista ds. PR Product Manager Odwrócił się równieŝ trend wzrostowy w kategorii SprzedaŜ. W maju do osób zainteresowanych pracą w handlu adresowano ponad 1400 ofert, w czerwcu Największym powodzeniem cieszyli się Przedstawiciele Handlowi (319 ogłoszeń), Account i Key Account Managerowie (197 ogłoszeń) oraz Przedstawiciele Regionalni (101 ogłoszeń). Na nieco niŝszym poziomie ukształtowało się zainteresowanie Przedstawicielami Medycznymi

9 tym razem dotyczyło ich 20 ofert. Poszukiwano równieŝ Koordynatorów ds. SprzedaŜy, Konsultantów TelesprzedaŜy, Specjalistów ds. Kontaktów z Klientami, MenedŜerów ds. SprzedaŜy Aktywnej, Doradców ds. Klientów Biznesowych, Doradców Handlowych B2B, Analityków ds. SprzedaŜy oraz Telemarketerów. Oferty pracy skierowane do specjalistów ds. sprzedaŝy Przedst. Medyczny 20 Przedst. Regionalny 101 Key Account/ Account Manager 197 Przedst. Handlowy Spadek nie ominął równieŝ silnie wzrastającej w ostatnich miesiącach kategorii Finanse/Bankowość. W omawianym okresie do specjalistów z tej branŝy adresowano 816 ogłoszeń ponad 60 mniej niŝ w maju. Tradycyjnie największym zainteresowaniem pracodawców cieszyli się Księgowi i Główni Księgowi tym razem dotyczyło ich 167 ofert. Na kolejnych miejscach uplasowali się Kontrolerzy Finansowi (52 oferty), Analitycy Finansowi (41 ofert), Analitycy Biznesowi (33 oferty), Dyrektorzy Finansowi (20 oferty), Specjaliści ds. Leasingu (17 ofert) oraz Specjaliści ds. Kart Kredytowych (16 ofert). Wśród innych propozycji pojawiły się m.in. następujące stanowiska: Doradca Klienta ds. Małych Przedsiębiorstw, Starszy Audytor, Specjalista ds. Podatku VAT, Koordynator SprzedaŜy Produktów Hipotecznych, Analityk

10 Ryzyka Kredytowego, Specjalista ds. Audytu Wewnętrznego oraz Specjalista ds. Windykacji. Kilka ofert dotyczyło teŝ praktyk w dziale finansowym. Oferty skierowane do specjalistów ds. finansów i bankowości Specjalista ds. kart kredytowych Specjalista ds. leasingu Dyrektor Finansowy Główny Księgowy Analityk Biznesowy Analityk Finansowy Kontroler Finansowy Księgowy Jak zwykle pojawiło się kilka ofert, które nie pasują do Ŝadnej z kategorii. W maju poszukiwano m.in. Kierowców, Policjantów, Pilotów, Monterów Balustrad, Recepcjonistek, Konsultantów Telefonicznych, Hostess, Parkingowych, Operatora Wózków Widłowych oraz Mikrobiologa. Raport przygotowywany jest przez analityka firmy jobpilot Polska. JeŜeli mają Państwo sugestie lub uwagi dotyczące publikacji, prosimy przesyłać je na adres: Tomasz Synowiec

11

Liczba ofert pracy w serwisie www.jobpilot.pl

Liczba ofert pracy w serwisie www.jobpilot.pl Rynek Pracy raport miesięczny Nr 7 (43) lipiec 2006 jobpilot Sp. z o.o. Informacje z rynku pracy juŝ dawno nie były tak obiecujące. Według ostatnich szacunków spadające bezrobocie moŝe do końca roku obniŝyć

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w Internecie Podsumowanie 2010 roku

Rekrutacja w Internecie Podsumowanie 2010 roku Rekrutacja w Internecie Podsumowanie 2010 roku Luty 2011 Wstęp 3 Ogólne podsumowanie liczby ofert rekrutacyjnych w 2010 roku 4 Liczba ofert według poziomu stanowiska i wykształcenia 5 Zapotrzebowanie na

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Marzec 2013 Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Wstęp Antal International opracował raport na temat wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom z myślą zarówno

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU URZĄD PRACY m. st. WARSZAWY RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU Warszawa, marzec 2009 r. 1. WSTĘP Cel opracowania jest zgodny z założeniami i merytorycznymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA Zebranie oraz opracownie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 31-105 Kraków ul. Zwierzyniecka 30 www.testhr.pl Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK ZARZĄD FIRMY. PION SPRZEDAśY PION MARKETINGU PION PUBLIC RELATIONS

LISTA STANOWISK ZARZĄD FIRMY. PION SPRZEDAśY PION MARKETINGU PION PUBLIC RELATIONS LISTA STANOWISK ZARZĄD FIRMY 1. Dyrektor generalny 2. Dyrektor oddziału II 3. Dyrektor oddziału I 4. Kierownik projektu 5. Kierownik oddziału PION SPRZEDAśY 6. Dyrektor sprzedaŝy II (międzynarodowy) 7.

Bardziej szczegółowo

Raport Rynek pracy w 2013 roku

Raport Rynek pracy w 2013 roku Raport Rynek pracy w 2013 roku Raport został przygotowany na podstawie analizy danych własnych serwisu Goldenline.pl. Spis treści Spis treści Branże, w których najczęściej szukano pracowników 3 Ogłoszenia,

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY 2013 TRENDY NA RYNKU PRACY

RAPORT PŁACOWY 2013 TRENDY NA RYNKU PRACY RAPORT PŁACOWY 2013 TRENDY NA RYNKU PRACY SPIS TREŚCI Wprowadzenie 03 O Hays 04 Administracja 06 Bankowość 08 Budownictwo 10 Energetyka 12 Farmacja 14 Finanse i Księgowość 16 IT i Telekomunikacja 18 Marketing

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009 Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na inwestycje w latach 2004 2009 Raport przygotowany przez Pentor Research International Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. GDAŃSK, LISTOPAD 2012 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w województwie pomorskim Raport opracowano w

Bardziej szczegółowo

stanowiska administracyjne

stanowiska administracyjne stanowiska administracyjne Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2014 stanowiska administracyjne obejmuje 249 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert pracy dla PR-owców lipiec 2010

Analiza ofert pracy dla PR-owców lipiec 2010 Analiza ofert pracy dla PR-owców lipiec 2010 Świetny początek drugiego półrocza 2010-171 ofert pracy w lipcu Raport PRoto.pl za lipiec 2010 roku zawiera analizę 171 ofert pracy przeznaczonych wyłącznie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2007 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2007 R. UR ZĄD P R AC Y P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y Siedlce, ul. K. Pułaskiego 19/21 Wydział Organizacji i Administracji DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2007 R. Siedlce, marzec 2008

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY WYNAGRODZENIA I PÓŁROCZE 2011

RAPORT PŁACOWY WYNAGRODZENIA I PÓŁROCZE 2011 RAPORT PŁACOWY WYNAGRODZENIA I PÓŁROCZE 2011 KSZTAŁTUJEMY ŻYCIE ZAWODOWE LUDZI ORAZ SUKCES ORGANIZACJI W KTÓRYCH PRACUJĄ 150,000 CV dziennie analizują wyspecjalizowani konsultanci HAYS na całym świecie

Bardziej szczegółowo

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki SYTUACJA NA RYNKU PRACY OSÓB MŁODYCH W 2014 ROKU w tysiącach osób I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL)

Bardziej szczegółowo

Wymagania pracodawców w najczęściej ogłaszanych internetowych ofertach pracy

Wymagania pracodawców w najczęściej ogłaszanych internetowych ofertach pracy Wymagania pracodawców w najczęściej ogłaszanych internetowych ofertach pracy Na rynku pracy wśród specjalistów najbardziej poszukiwani i cenieni są specjaliści z branŝ: telekomunikacja i zaawansowane technologie;

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY hays.pl/raporty 2 Hays Polska Raport Placowy Trendy 2015 Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić najnowszy raport Hays Poland dotyczący wynagrodzeń i trendów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 lista stanowisk

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 obejmuje 395 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli:

Bardziej szczegółowo

Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań RAPORT PŁACOWY I-VI 2012

Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań RAPORT PŁACOWY I-VI 2012 1 Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań RAPORT PŁACOWY I-VI 2012 2 SPIS TREŚCI 4 / Płace w sektorze IT & Telecom 7 / Płace w sektorze Finance & Accountancy 11 / Płace

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy Raport z wynikami badania systemu edukacji - przedstawienie sposobów skutecznego monitorowania zmian zachodzących na rynku pracy Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PODDZIAŁANIA 1.2.1 ORAZ 1.2.2 SPO WKP

RAPORT Z EWALUACJI PODDZIAŁANIA 1.2.1 ORAZ 1.2.2 SPO WKP RAPORT Z EWALUACJI PODDZIAŁANIA 1.2.1 ORAZ 1.2.2 SPO WKP WARSZAWA 2008 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie...3 1.1. Zakres badania... 3 1.2. WaŜniejsze ustalenia... 4 2. Wyniki oceny poddziałania 1.2.1...7 2.1.

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej Opracował dr Rafał Muster Koordynator Projektu Diagnoza kierunków rozwoju rynku pracy w Rudzie Śląskiej Projekt badawczy

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY 2014 Podsumowanie 2013. Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk i Trójmiasto / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań / Rzeszów

RAPORT PŁACOWY 2014 Podsumowanie 2013. Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk i Trójmiasto / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań / Rzeszów placing people first RAPORT PŁACOWY 2014 Podsumowanie 2013 Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk i Trójmiasto / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań / Rzeszów 1 / Raport płacowy Cpl Jobs RAPORT PŁACOWY 2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY 2014 Podsumowanie 2013. Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk i Trójmiasto / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań. placing people first

RAPORT PŁACOWY 2014 Podsumowanie 2013. Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk i Trójmiasto / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań. placing people first placing people first RAPORT PŁACOWY 2014 Podsumowanie 2013 Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk i Trójmiasto / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań 1 / Raport płacowy Cpl Jobs RAPORT PŁACOWY 2014 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16)

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16) RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16) Szanowni Państwo, W strukturze budownictwa mieszkaniowego wzrasta udział sektora deweloperskiego. Pomimo narastających zasobów na rynku obserwuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYNTETYZUJĄCY PT. Diagnoza potrzeb edukacyjnych wraz z rekomendacjami dla ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach

RAPORT SYNTETYZUJĄCY PT. Diagnoza potrzeb edukacyjnych wraz z rekomendacjami dla ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach RAPORT SYNTETYZUJĄCY PT. Diagnoza potrzeb edukacyjnych wraz z rekomendacjami dla ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach 2 Spis treści: I Wstęp......... 6 1.1 Informacje o projekcie...

Bardziej szczegółowo