JASKINIE POMOSTU KRAKOWSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JASKINIE POMOSTU KRAKOWSKIEGO"

Transkrypt

1 Załącznk nr 2 Lp. aza Fra dpełnczu 1. Jasn nncy Tyńcu 2. Kaerna Pychcach I 3. Kaerna Pychcach II 4. Kaerna Pychcach III 5. Kaerna nnca I 6. Kaerna nnca II 7. Sadystóką 8. Okape I 9. Okape II nncy Tyńcu y Pychc ach I y Pychc ach II y Pychc ach III Obczn ś Prpzycja Ksj MOF Jasn nncy Kaerna Pychcach Persza Kaerna Pychcach Druga Kaerna Pychcach Trzec y cy I Kaerna nnca Persza y cy II Kaerna nnca Sadystóką Okape I Okape II Schrnsk kaenł e II Druga Sadystóką Okape Persze Okape Fra dpełn czu nncy y Pych cach ej y Pych cach ej y Pych cach cej y cy szej y cy ej Sadystó ką Okape g Okape g JASKIIE POMOSTU KRAKOSKIEGO Rdzaj bektu grta grta grta grta grta Lkal zacja regne gegr Tynec Krakó Krakó Krakó Tynec E Tynec E Krakó Tynec Tynec spółrzędne gegr. szerkś długś Przyna leżnś terytrlna nazy Źródł nfracj JDAr M. Krakó. Krakó JDAr M. Krakó. Krakó JDAr M. Krakó. Krakó JDAr M. Krakó. Krakó JDAr M. Krakó. Krakó JDAr M. Krakó. Krakó JDAr M. Krakó. Krakó JDAr M. Krakó. Krakó JDAr M. Krakó. Krakó Gna Pt jeództ Uag Tynec, Góra nnca Góra Pychecka Góra Pychecka Góra Pychecka Kstrze, zgórze nnca Kstrze, zgórze nnca Skał Tardsg Tynec, Góra nnca Tynec, Góra nnca 1

2 10. Okape III 11. pd są Belany 12. przed Prbleók ą 13. przy Jasn Kryspns ej I 14. przy Jasn Kryspns ej II 15. Rura Ścejcach 16. Rurka 17. górze Skał Paneńsch 18. nncy Tyńcu I 19. nncy Tyńcu II Okape III pd są Belany przed Prble óką przy Jasn Kryspnsj I przy Jasn Kryspnsj II y Ścejcach Schrnsk kaenł e III Okape Trzece Schrnsk pd Belana przed Prbleóką przy Jasn Kryspnsk ej Persze przy Jasn Kryspnsk ej Rura Ścejcach Okape g pd Belana przed Prble óką przy Jasn Kryspn sj g przy Jasn Kryspn sj g y Ścej cach Tynec Krakó Krakó Kryspnó S Kryspnó S Ścej ce E Rurka Krakó górze Skał Paneńsch nncy Tyńcu I nncy Tyńcu II Paneńsch Górne nncy Persze nncy Paneńsk ch g nncy g nncy g Krakó Tynec Tynec JDAr M. Krakó. Krakó JDAr M. Krakó. Krakó JDAr M. Krakó. Krakó Tynec, Góra nnca Belany, Srebrna Góra Skał Tardsg JDAr Lsz kraks Kaenł Kryspne, San JDAr Lsz kraks Kaenł Kryspne, San JDAr Lsz kraks Skał Ścejc JDAr M. Krakó. Krakó JDAr M. Krakó. Krakó JDAr M. Krakó. Krakó JDAr M. Krakó. Krakó Skał Tardsg la Justska, Paneńs Skały Tynec, Góra nnca Tynec, Góra nnca 2

3 20. Zelny Dle I 21. Zelny Dle II 22. Szczelna ędzy głaza skałkach pd Gajóką 23. Szczelna skałach przed Gajóką Zelny Dle I Zelny Dle II y ędzy głaza skałkach pd Gajóką y skałach przed Gajóką Zelny Dle Persze Zelny Dle Szczelna pd Gajóką Szczelna przed Gajóką Zelny Dle g Zelny Dle g y pd Gajóką y przed Gajóką Krakó Krakó Krakó Krakó JDAr M. Krakó. Krakó JDAr M. Krakó. Krakó JDAr M. Krakó. Krakó JDAr M. Krakó. Krakó la Justska, Las ls la Justska, Las ls la Justska, Las ls la Justska, Las ls JASKIIE YŻYY OLKUSKIEJ Lp. aza Fra dpełn czu 1. Dzurae c ys, Jasn 2. Dzurae c, Grta 3. Jasn I ca eg, Obcznś Jasną edstępn ą Prpzycj a Ksj MOF Dzraec ys Fra dpełn czu ca g Rdz aj bek tu ca, y Grta y I Jasn, Jasn I Jasn Persza szej Lkal zacja regne gegr la Kaln ska Bły Kścó ł Łazy spółrzędne gegr. szerkś długś Przyn a leżnś terytrlna nazy Źródł nfracj ! JOP z. 1 Gna Pt jeó dzt Jerzan Przegn elka eś JK Jerzan Przegn kraks kraks kraks Uag Sąspska, ąóz Kzrn Kluczdy Będkska 3

4 Lp. aza Fra dpełn czu 4. Jasn II 5. Jasn III 6. Jasn Racłack a 7. Jasn V 8. sza z Kne Stdlska ch 9. Schrnsk bez nazy p Jasną Sadlaną II III ej V y z Kne Stdlskach bez nazy p Jasną Sadlaną Obcznś Jasn II Jasn III Grzączk a Jasn V Prpzycj a Ksj MOF Jasn Druga Jasn Trzec Racłacka, Jasn Jasn Pąta sza z Kne Bezenne Jasną Sadlaną Fra dpełn czu ej ej ej tej y z Kne eg Jasną Sadlaną Rdz aj bek tu Lkal zacja regne gegr Łazy Łazy Racłace Łazy Bły Kścó ł la Kalnsk a S spółrzędne gegr. szerkś długś Przyn a leżnś terytrlna nazy Źródł nfracj JK JK Gna Pt jeó dzt Jerzan Przegn Jerzan Przegn U JP t. 1 Jerzan Przegn JK " " JOP z JOP z. 1 Jerzan Przegn elka eś Jerzan Przegn kraks kraks kraks kraks kraks kraks Uag Będkska Będkska Racła Będkska Prądnka, ąóz Stdlska Sąspska, ąóz Kzrn 4

5 Lp. aza Fra dpełn czu 10. Schrnsk Bczne przy Jasn Łtka 11. Schrnsk Bczne przy Jasn Sypln 12. Schrnsk Braka 13. Schrnsk Dbrze 14. Schrnsk Dutr e Jasną Łtka przy Jasn Łtka przy Jasn Sypln Braka Obcznś przy Jasn Łtka, Bczne przy Jasn Łtk ej, Bczne, Pdskalne przy ejścu d Jasn Łtka na Chełej Bczne Prpzycj a Ksj MOF Bczne przy Grce Łtka Bczne przy Sypln Schrnsk Bbrze Jasną Łtka Fra dpełn czu eg przy Grce Łtka eg przy Sypln Rdz aj bek tu Braka Dutr e Grtą Łtka eg Grtą Łtka Lkal zacja regne gegr Ojcó S Bły Kścó ł Ojcó Ojcó Ojcó S spółrzędne gegr. szerkś długś Przyn a leżnś terytrlna nazy Źródł nfracj JOP z JOP z JOP z JOP z JOP z. 5 Gna Pt jeó dzt elka eś kraks kraks kraks kraks kraks Uag Cheła Góra, Sąspska Prądnka, ąóz Stdlska Sąspska, rta Sąspska, Fraug Cheła Góra, Sąspska 5

6 Lp. aza Fra dpełn czu 15. Schrnsk Dutr e pnżej Sąsps ej 16. Schrnsk I bk Schrnsk a Daleg 17. Schrnsk I na Taszó kach Dlnych 18. Schrnsk I Gacka 19. Schrnsk I 20. Schrnsk I pd Jasną Błą 21. Schrnsk I pd Krzykałą pnżej Sąspsj I bk Schrns ka Daleg I na Taszó ch Dlnych I Gacka I I pd Jasn Błą I pd Krzykałą Obcznś bk Schrnska Daleg I na Taszó ch Dlnych I Gacka I I pd Jasn Błą I pd Krzykałą I Prpzycj a Ksj MOF Dutr e pnżej Jasn Sąsps j bk Daleg Persze na Taszó kach Dlnych Persze Gacka Persze Persze pd Jasną Błą Persze pd Krzykałą Persze Fra dpełn czu eg pnżej Jasn Sąsps j bk Daleg na Taszó kach Dlnych Gacka pd Jasn Błą pd Krzykałą Rdz aj bek tu Lkal zacja regne gegr Ojcó Żelkó Bębł Blechc e E Będkce E Ojcó S Ojcó spółrzędne gegr. szerkś długś Przyn a leżnś terytrlna nazy Źródł nfracj " JOP z. 4 Gna Pt jeó dzt kraks JP t. 1 Zaberzó kraks JP t. 1 Jerzan Przegn kraks JP t. 1 Zaberzó kraks JPt. 1 Zaberzó kraks JOP z JOP z. 2 kraks kraks Uag Sąspska Kluczdy Będkska Kluczdy Kbylańska Sąspska, ąóz Ja Sąspska, Krzykała 6

7 Lp. aza Fra dpełn czu 22. Schrnsk I pd Skałką 23. Schrnsk I przed Tunele Dlne Kluczd y 24. Schrnsk I przed zakręte Kluczd y 25. Schrnsk I przy Jasn Maut ej 26. Schrnsk I przy Jasn Racłack ej 27. Schrnsk I przy Jasn Złdzejsk ej pd I Skałką I przed Tunele Dlne Klucz dy I przed zakręte Klucz dy I przy Jasn Maut ej I przy Jasn Racłacj I przy Jasn Złdzejsj Obcznś pd Skałką I przed Tunele Dlne Kluczdy I przed zakręte Kluczdy I przy Jasn Maute j I przy Jasn Racłac ej I bk Złdzejsj, przy Jasn Złdzejs ej Prpzycj a Ksj MOF pd Skałką Persze przed Tunele Persze przed Zakręte Kluczdy Persze przy Jasn Maute j Persze przy Jasn Racłac ej Persze przy Jasn Złdzejs ej Persze Fra dpełn czu pd Skałką przed Tunele przed Zakręte Kluczd y przy Jasn Maut ej przy Jasn Racłacj przy Jasn Złdzejsj Rdz aj bek tu Lkal zacja regne gegr Ojcó Bębł E elka eś Żelkó Racłace Ojcó S spółrzędne gegr. szerkś długś Przyn a leżnś terytrlna nazy Źródł nfracj JOP z. 2 Gna Pt jeó dzt JP t. 1 elka eś JP t. 1 elka eś JP t. 1 elka eś JP t. 1 Jerzan Przegn JOP z. 3 kraks kraks kraks kraks kraks kraks Uag Sąspska, Skały yktne Kluczdy Kluczdy Kluczdy, eś erzche Racła Sąspska, ąóz Ja 7

8 Lp. aza Fra dpełn czu 28. Schrnsk I Dzuracu 29. Schrnsk I górze Dlny Szklars j 30. Schrnsk I Krzykale Dlne 31. Schrnsk I Łazach 32. Schrnsk I Ostańcu na pray brzegu Dlny 33. Schrnsk I Pdlesu kł Rabsztyna I Dzura cu I górze Dlny Szklars ej I Krzykale Dlne I Łazach I Ostańcu na pray brzegu Dlny I Pdlesu kł Rabsztyn a Obcznś przy Dzuracu, Dzuracu I górze Dlny Szklarsj I Krzykale Dlne I Ostańcu na pray brzegu Dlny I Pdlesu kł Rabsztyna I Prpzycj a Ksj MOF Dzuracu Persze Górne Dlne Szklar Dlne Krzykale Persze Łazach Persze Ostańcu Persze Pdlesu Persze Fra dpełn czu Dzurac u Dlne Szklar Krzykale Łazach Ostańcu Pdlesu Rdz aj bek tu Lkal zacja regne gegr Ojcó Jerza nce Ojcó spółrzędne gegr. szerkś długś Przyn a leżnś terytrlna nazy Źródł nfracj JOP z JK JOP z. 2 Gna Pt jeó dzt Jerzan Przegn Łazy S JP t. 1 Jerzan Przegn Bębł Pdles e JP t. 1 Jerzan Przegn JP t. 1 Olkuszbszar kraks kraks kraks kraks kraks lkus Uag Sąspska, Skała Dzuraec Szklar Sąspska, Krzykała Będkska Będkska klce Pdles 8

9 Lp. aza Fra dpełn czu 34. Schrnsk I ąze ku s Bębł 35. Schrnsk I ęzch I ąze ku s Bębł I ęzch Obcznś ąze ku s Bębł I ęzch I Prpzycj a Ksj MOF ąze Persze ęzch Persze Fra dpełn czu ąze ęzch Rdz aj bek tu Lkal zacja regne gegr Bębł S la Kaln ska spółrzędne gegr. szerkś długś Przyn a leżnś terytrlna nazy Źródł nfracj JP t. 1 elka eś JOP z. 1 Gna Pt jeó dzt Jerzan Przegn kraks kraks Uag Kluczdy Sąspska, ąóz Kzrn 36. Schrnsk II na Taszó ch Dlnych 37. Schrnsk II Gacka 38. Schrnsk II 39. Schrnsk II bk Schrnsk a Daleg 40. Schrnsk II pd Jasną Błą II na Taszó kach Dlnych II Gacka II II bk Schrns ka Daleg II pd Jasn Błą na Taszó ch Dlnych II Gacka II II bk Schrnska Daleg II pd Jasną Błą II na Taszó kach Dlnych Gacka bk Daleg pd Jasną Błą na Taszó kach Dlnych Gacka bk Daleg pd Jasn Błą Bębł Blech ce E Będkce E Żelkó Ojcó S JP t. 1 Jerzan Przegn kraks JP t. 1 Zaberzó kraks JPt. 1 Zaberzó kraks JP t. 1 Zaberzó kraks JOP z. 3 kraks Będkska Kluczdy Kbylańska Kluczdy Sąspska, ąóz Ja 9

10 Lp. aza Fra dpełn czu 41. Schrnsk II pd Krzykałą 42. Schrnsk II pd Skałką 43. Schrnsk II przed zakręte Kluczd y 44. Schrnsk II przy Jasn Maut ej 45. Schrnsk II przy Jasn Racłack ej 46. Schrnsk II przy Jasn Złdzejsk ej 47. Schrnsk II Dzuracu II pd Krzykałą pd II Skałką II przed zakręte Klucz dy II przy Jasn Maut ej II przy Jasn Racłacj II przy Jasn Złdzejsj II Dzura cu Obcznś pd Krzykałą II pd Skałką II przed zakręte Kluczdy II przy Jasn Maute j II przy Jasn Racłac ej II przy Jasn Złdzejs ej II przy Dzuracu, Dzuracu II Prpzycj a Ksj MOF pd Krzykałą pd Skałką przed Zakręte Kluczdy przy Jasn Maute j przy Jasn Racłac ej przy Jasn Złdzejs ej Dzuracu Fra dpełn czu pd Krzykałą pd Skałką przed Zakręte Kluczd y przy Jasn Maut ej przy Jasn Racłacj przy Jasn Złdzejsj Dzurac u Rdz aj bek tu Lkal zacja regne gegr Ojcó Ojcó elka eś Żelkó Racłace Ojcó S Ojcó spółrzędne gegr. szerkś długś Przyn a leżnś terytrlna nazy Źródł nfracj JOP z JOP z. 2 Gna Pt jeó dzt JP t. 1 elka eś JP t. 1 elka eś JP t. 1 Jerzan Przegn JOP z JOP z. 2 kraks kraks kraks kraks kraks kraks kraks Uag Sąspska, Krzykała Sąspska, Skały yktne Kluczdy Kluczdy, eś erzche Racła Sąspska, ąóz Ja Sąspska, Skała Dzuraec 10

11 Lp. aza Fra dpełn czu 48. Schrnsk II górze Dlny Szklars j 49. Schrnsk II Krzykale Dlne 50. Schrnsk II Łączkach II górze Dlny Szklars ej II Krzykale Dlne II Łączkach Obcznś górze Dlny Szklarsj II Krzykale Dlne II Łączkach I Prpzycj a Ksj MOF Górne Dlne Szklar Dlne Krzykale Łączkach Fra dpełn czu Dlne Szklar Krzykale Łączkach Rdz aj bek tu Lkal zacja regne gegr Szklar y E Ojcó Kbyla ny spółrzędne gegr. szerkś długś Przyn a leżnś terytrlna nazy Źródł nfracj JK JOP z. 2 Gna Pt jeó dzt Jerzan Przegn kraks kraks JPt. 1 Zaberzó kraks Uag Szklar Sąspska, Krzykała Będkska 51. Schrnsk II Ostańcu na pray brzegu Dlny 52. Schrnsk II Pdlesu kł Rabsztyna 53. Schrnsk II ąze ku s Bębł 54. Schrnsk II ęzch II Ostańcu na pray brzegu Dlny II Pdlesu kł Rabsztyn a II ąze ku s Bębł II ęzch Ostańcu na pray brzegu Dlny II Pdlesu kł Rabsztyna II ąze ku s Bębł II ęzch II Ostańcu Pdlesu ąze ęzch Ostańcu Pdlesu ąze ęzch Bębł Pdles e Bębł S la Kaln ska JP t. 1 Jerzan Przegn JP t. 1 Olkuszbszar JP t. 1 elka eś JOP z. 1 Jerzan Przegn kraks lkus kraks kraks Będkska klce Pdles Kluczdy Sąspska, ąóz Kzrn 11

12 Lp. aza Fra dpełn czu 55. Schrnsk III Gacka 56. Schrnsk III przy Jasn Maut ej 57. Schrnsk III górze Dlny Szklars j 58. Schrnsk III Łączkach III Gacka III przy Jasn Maut ej III górze Dlny Szklars ej III Łączkach Obcznś Gacka III przy Jasn Maute j III górze Dlny Szklarsj III Łączkach II Prpzycj a Ksj MOF Gacka Trzece przy Jasn Maute j Trzece Górne Dlne Szklar Trzece Łączkach Trzece Fra dpełn czu Gacka przy Jasn Maut ej Dlne Szklar Łączkach Rdz aj bek tu Lkal zacja regne gegr Blech ce E Żelkó Jerza nce Kbyla ny spółrzędne gegr. szerkś długś Przyn a leżnś terytrlna nazy Źródł nfracj Gna Pt jeó dzt JP t. 1 Zaberzó kraks JP t. 1 elka eś JK Jerzan Przegn kraks kraks JPt. 1 Zaberzó kraks Uag Kluczdy Kluczdy, eś erzche Szklar Będkska 59. Schrnsk III Ostańcu na pray brzegu Dlny 60. Schrnsk III ęzch III Ostańcu na pray brzegu Dlny III ęzch Ostańcu na pray brzegu Dlny III ęzch III Ostańcu Trzece ęzch Trzece Ostańcu ęzch Bębł la Kaln ska JP t. 1 Jerzan Przegn JOP z. 1 Jerzan Przegn kraks kraks Będkska Sąspska, ąóz Kzrn 12

13 Lp. aza Fra dpełn czu 61. Schrnsk IV na Taszó kach Dlnych 62. Schrnsk IV górze Dlny Szklars j 63. Schrnsk IV ąze ku s Bębł 64. Schrnsk IV ęzch IV na Taszó kach Dlnych IV górze Dlny Szklars ej IV ąze ku s Bębł IV ęzch Obcznś na Taszó ch Dlnych IV górze Dlny Szklarsj IV ąze ku s Bębł IV ęzch VI Prpzycj a Ksj MOF na Taszó kach Dlnych Czarte Górne Dlne Szklar Czarte ąze Czarte ęzch Czarte Fra dpełn czu na Taszó kach Dlnych Dlne Szklar ąze ęzch Rdz aj bek tu Lkal zacja regne gegr Bębł Szklar y Bębł la Kaln ska spółrzędne gegr. szerkś długś Przyn a leżnś terytrlna nazy Źródł nfracj JK JK JK JOP z. 1 Gna Pt jeó dzt Jerzan Przegn Jerzan Przegn elka eś Jerzan Przegn kraks kraks kraks kraks Uag Będkska Szklar Kluczdy Sąspska, ąóz Kzrn 65. Schrnsk Kacza Dzura 66. Schrnsk kł Chełe j Dlne 67. Schrnsk kł Chełe j Górne Kacza Dzura kł Cheł ej kł Cheł ej Kacza Dzura kł Jasn Chełej Dlne kł Jasn Chełej Górne ej y kł Jasn Cheł ej kł Jasn Cheł ej Ojcó S Ojcó S Ojcó S JP t JOP z JOP z. 5 kraks kraks Prądnka, Góra Krnna Cheła Góra, ąóz Csne Skał Cheła Góra, ąóz Csne Skał 13

14 Lp. aza Fra dpełn czu 68. Schrnsk kł Jasn Pusteln 69. Schrnsk Kn 70. Schrnsk Ls Jaa 71. Schrnsk Małe na Stku Złtej Góry 72. Schrnsk Małe Drgą Krytan 73. Schrnsk Małe ś. Jana 74. Schrnsk Małe Złtej 75. Schrnsk Meander kł Jasn Pusteln Obcznś Kn pyżej Jasn Kzrn Ls Jaa na Stku Złtej Góry Drgą Krytan ś. Jana Złtej Jasn Ls Jaa Prpzycj a Ksj MOF kł Pusteln Fra dpełn czu kł Pusteln Rdz aj bek tu Kn Ls Jaa ej y Małe Złtej Persze Małe Krytan Małe Śęteg Jana Małe Złtej Złtej Krytan Śęteg Jana Złtej dra Meander dra Lkal zacja regne gegr Ojcó S la Kaln ska elka eś S Ojcó Ojcó S Ojcó Ojcó la Kaln ska spółrzędne gegr. szerkś długś Przyn a leżnś terytrlna nazy Źródł nfracj JOP z ! JOP z. 1 Gna Pt jeó dzt Jerzan Przegn kraks kraks JP t. 1 Sułsza kraks JOP z JOP z " JOP z JOP z JOP z. 1 Sułsza kraks Jerzan Przegn kraks kraks kraks kraks Uag Sąspska, ąóz Ja Sąspska, ąóz Kzrn dn, Pdskalany Prądnka, Złta Góra Ratusza Góra, ąóz Krytan Prądnka Prądnka, Złta Góra, Skała Krzyża Sąspska, ąóz Kzrn 14

15 Lp. aza Fra dpełn czu 76. Schrnsk Meander 77. Schrnsk Muszla 78. Schrnsk na ley brzegu Staa 79. Schrnsk na ley brzegu górze Dlny 80. Schrnsk na ley stku pnżej Sklej Skały 81. Schrnsk na Stku Złtej Góry 82. Schrnsk Drgą Krytan Obcznś Prpzycj a Ksj MOF Fra dpełn czu Rdz aj bek tu dra Meander dra Muszla na ley brzegu Staa na ley brzegu górze Dlny na ley stku pnżej Sklej Skały na Stku Złtej Góry Drgą Krytan Muszla Staa górze Dlne Kbylańs ej pnżej Sklej Skały Złtej Krytan Staa Dlne Kbylańs j pnżej Sklej Skały Złtej Krytan Lkal zacja regne gegr Ojcó Ojcó BędkceS Kbyla ny Będkce Ojcó S Ojcó S spółrzędne gegr. szerkś długś Przyn a leżnś terytrlna nazy Źródł nfracj JOP z JOP z. 2 Gna Pt jeó dzt JPt. 1 elka eś kraks kraks kraks JPt. 1 Zaberzó kraks JP t. 1 elka eś JOP z JOP z. 6 kraks Sułsza kraks kraks Uag Sąspska, rta Sąspska Będkska Kbylańska Będkska Prądnka, Złta Góra Ratusza Góra, ąóz Krytan 15

16 Lp. aza Fra dpełn czu 83. Schrnsk Górną 84. Schrnsk Jasną Łtka 85. Schrnsk Kaplcą Dlne 86. Schrnsk Kaplcą Górne 87. Schrnsk Krą Górną Jasną Łtka Kaplcą Kaplcą Krą Obcznś Jasn przy Jezrku, aprzec Gplany, Jasn za Kaplcą, Jasn przy Kaplcy, Jasn Kaplcą, (Jasn) Kaplcą Dlne Górne p Kaplcą Prpzycj a Ksj MOF Jasną Górną Grtą Łtka Dlne Kaplcą Górne Kaplcą Jasną Krą Fra dpełn czu Jasną Górną Grtą Łtka Kaplcą Kaplcą Jasną Krą Rdz aj bek tu Lkal zacja regne gegr Ojcó S Ojcó S Ojcó Ojcó Ojcó S spółrzędne gegr. szerkś długś Przyn a leżnś terytrlna nazy Źródł nfracj JOP z JOP z JOP z " JOP z JOP z. 5 Gna Pt jeó dzt kraks kraks kraks kraks kraks Uag Sąspska Cheła Góra, Sąspska Prądnka, Skały Prałat Prądnka, Skały Prałat Cheła Góra, Prądnka 16

17 Lp. aza Fra dpełn czu 88. Schrnsk Msur Dlne 89. Schrnsk Msur Górne 90. Schrnsk Paźdzrk óką Dlne 91. Schrnsk Paźdzrk óką Górne 92. Schrnsk Sadlaną 93. Schrnsk Schrns e Dlny 94. Schrnsk Dlne Msur Msur Paźdzrkóką eg Paźdzrkóką eg Sadlaną Schrns Dlny Obcznś Prpzycj a Ksj MOF Dlne Msur Górne Msur Dlne Paźdzrkó ką Górne Paźdzrkó ką Jasną Sadlaną Dlny Dlne Fra dpełn czu Msur Msur Paźdzrkóką Paźdzrkóką Jasną Sadlaną Dlny Rdz aj bek tu Lkal zacja regne gegr Ojcó Ojcó Ojcó S Ojcó S la Kaln ska elka eś Łazy spółrzędne gegr. szerkś długś Przyn a leżnś terytrlna nazy Źródł nfracj JOP z JOP z. 2 Gna Pt jeó dzt JP t JP t JOP z. 1 Jerzan Przegn JP t. 1 elka eś JP t. 1 Jerzan Przegn kraks kraks kraks kraks kraks kraks kraks Uag Sąspska, pędzy skała Obrzysk Iła Sąspska, pędzy skała Obrzysk Iła Prądnka, Góra Krnna Prądnka, Góra Krnna Sąspska, ąóz Kzrn Kluczdy Będkska 17

18 Lp. aza Fra dpełn czu 95. Schrnsk Górne 96. Schrnsk ś. Jana 97. Schrnsk Paczółt c Dlne I 98. Schrnsk Paczółt c Dlne II 99. Schrnsk Paczółt c Dlne III 100. Schrnsk pd Basztą Dlne 101. Schrnsk pd Basztą Górne ś. Jana I II III pd Basztą eg pd Basztą eg Obcznś Prpzycj a Ksj MOF Górne Śęteg Jana Dlne Paczółt c Persze Dlne Paczółt c Dlne Dlne Paczółt c Dlne Trzece Dlne pd Basztą Górne pd Basztą Fra dpełn czu Śęteg Jana pd Basztą eg pd Basztą Rdz aj bek tu Lkal zacja regne gegr Łazy Ojcó Paczółtce S Paczółtce S Paczółtce S Ojcó Ojcó spółrzędne gegr. szerkś długś Przyn a leżnś terytrlna nazy Źródł nfracj JP t. 1 Jerzan Przegn JOP z JP t. 1 Krzeszc e bszar JP t. 1 Krzeszc e bszar JP t. 1 Krzeszc e bszar JOP z JOP z. 8 Gna Pt jeó dzt kraks Sułsza kraks kraks kraks kraks Sułsza kraks Sułsza kraks Uag Będkska Prądnka Eljaszó Eljaszó Eljaszó Prądnka, Góra Zaka Prądnka, Góra Zaka 18

19 Lp. aza Fra dpełn czu 102. Schrnsk pd Jasną Łtka 103. Schrnsk pnżej Jasn Złdzejsk ej 104. Schrnsk pnżej Jasn Złdzejsk ej 105. Schrnsk pyżej Jasn Pusteln 106. Schrnsk Półncne Dbl Młyne I 107. Schrnsk Półncne Dbl Młyne II 108. Schrnsk Półncne Dbl Młyne III pd Jasną Łtka I pnżej Jasn Złdzejsj II pnżej Jasn Złdzejsj pyżej Pusteln I Dbl Młyne II Dbl Młyne III Dbl Młyne Obcznś Rudeg Zerza, pnżej Jasn Złdzejs ej I pnżej Jasn Złdzejs ej II pyżej Pusteln Półncne Dbl Młyne I Półncne Dbl Młyne II Półncne Dbl Młyne III Prpzycj a Ksj MOF pd Grtą Łtka pnżej Jasn Złdzejs ej Persze pnżej Jasn Złdzejs ej pyżej Pusteln Półncne Dbl Młyne Persze Półncne Dbl Młyne Półncne Dbl Młyne Trzece Fra dpełn czu pd Grtą Łtka pnżej Jasn Złdzejsj pnżej Jasn Złdzejsj pyżej Pusteln Dbl Młyne Dbl Młyne Dbl Młyne Rdz aj bek tu Lkal zacja regne gegr Ojcó S Ojcó S Ojcó S Ojcó S la Kaln ska S la Kaln ska S la Kaln ska S spółrzędne gegr. szerkś długś Przyn a leżnś terytrlna nazy Źródł nfracj JOP z JOP z JOP z JOP z JOP z JOP z JOP z. 2 Gna Pt jeó dzt kraks kraks kraks kraks kraks kraks kraks Uag Cheła Góra, Sąspska Sąspska, ąóz Ja Sąspska, ąóz Ja Sąspska, ąóz Ja Sąspska, ąóz Słupnka Sąspska, ąóz Słupnka Sąspska, ąóz Słupnka 19

20 Lp. aza Fra dpełn czu 109. Schrnsk przed Tunele Dlne Kluczd y II 110. Schrnsk Przeltne I 111. Schrnsk Przeltne II 112. Schrnsk przy głóny trze Jasn erzch sj Górnej 113. Schrnsk przy górny trze Jasn erzch sj Górnej II przed Tunele Dlne Klucz dy Obcznś przed Tunele Dlne Kluczdy II Prpzycj a Ksj MOF przed Tunele I Przeltne Persze II Przeltne przy głóny trze Jasn erzch sj Górnej przy górny trze Jasn erzch sj Górnej przy Głóny Otrze Jasn erzch sj Górnej przy Górny Otrze Jasn erzch sj Górnej Fra dpełn czu przed Tunele eg eg przy Głóny Otrze Jasn erzchsj Górnej przy Górny Otrze Jasn erzch sj Górnej Rdz aj bek tu Lkal zacja regne gegr Bębł E la Kaln ska S la Kaln ska S Bębł Bębł spółrzędne gegr. szerkś długś Przyn a leżnś terytrlna nazy Źródł nfracj JP t. 1 elka eś JOP z JOP z JK Gna Pt jeó dzt Jerzan Przegn Jerzan Przegn elka eś JP t. 1 elka eś kraks kraks kraks kraks kraks Uag Kluczdy Sąspska, ąóz Kzrn Sąspska, ąóz Kzrn Kluczdy Kluczdy 20

21 Lp. aza Fra dpełn czu 114. Schrnsk przy II trze Jasn erzch sj Górnej 115. Schrnsk przy Jasn Słupnka 116. Schrnsk przy Schrnsk u Przechdn 117. Schrnsk przy stacj klejej Rabsztyn 118. Schrnsk przy s Przegn 119. Schrnsk Rurka II Krzykale 120. Schrnsk Rurka elj Katarzyne przy II trze Jasn erzch sj Górnej przy Jasn Słupnk a przy Schrns ku Przechdn przy stacj kleje j Rabsztyn przy s Przegn II Krzykale elj Katarzyn e Obcznś przy Przechdn Rurka Krzykale II Prpzycj a Ksj MOF przy Drug Otrze Jasn erzch sj Górnej przy Słupnce przy Przechdn przy Stacj Rabsztyn przy Przegn Rurka Krzykale Druga Rurka elj Katarzyne Fra dpełn czu przy Otrze Jasn erzch sj Górnej przy Słupnce przy Przechdn przy Stacj Rabsztyn przy Przegn Krzykale ej elj Katarzyn e Rdz aj bek tu Lkal zacja regne gegr Bębł la Kaln ska Kbyla ny Jarsz ec E Przeg S Ojcó Ojcó spółrzędne gegr. szerkś długś Przyn a leżnś terytrlna nazy Źródł nfracj JK JOP z. 2 Gna Pt jeó dzt elka eś kraks Sułsza kraks JPt. 1 Zaberzó kraks JP t. 1 Olkuszbszar JP t. 1 Jerzan Przegn JOP z JOP z. 2 lkus kraks kraks kraks Uag Kluczdy Sąspska, ąóz Słupnka Kbylańska 1,5 k na E d stacj klejej Rabsztyn Racła Sąspska, Krzykała Sąspska 21

22 Lp. aza Fra dpełn czu 121. Schrnsk Skle I 122. Schrnsk Skle II 123. Schrnsk Skle III 124. Schrnsk Skle IV 125. Schrnsk Studn 126. Schrnsk Szczelna 127. Schrnsk Szczelna bk Tunelu elg 128. Schrnsk Szczelnka 129. Schrnsk Tunel Jarsz ec Obcznś Prpzycj a Ksj MOF I Skle Persze II Skle III IV Skle Trzece Skle Czarte Fra dpełn czu eg eg Rdz aj bek tu Studn y Szczelna y y Szczelna bk Tunelu elg y bk Tunelu elg Szczelnka u Tunel Jarsze c u Lkal zacja regne gegr Blechc e Blechc e Blechc e Blechc e Racłace la Kaln ska la Kaln ska la Kaln ska Jarsze c spółrzędne gegr. szerkś długś Przyn a leżnś terytrlna nazy Źródł nfracj Gna Pt jeó dzt JPt. 1 Zaberzó kraks JPt. 1 Zaberzó kraks JPt. 1 Zaberzó kraks JPt. 1 Zaberzó kraks JK ! JOP z ! JOP z JOP z JK Jerzan Przegn Jerzan Przegn Jerzan Przegn Jerzan Przegn kraks kraks kraks Klucze lkus Uag Blechcka Blechcka Blechcka Blechcka Racła Sąspska, ąóz Kzrn Sąspska, ąóz Kzrn Sąspska, ąóz Kzrn k. 800 d s 22

23 Lp. aza Fra dpełn czu 130. Schrnsk Tunel yerzy s 131. Schrnsk Tunel s elj 132. Schrnsk Tunel ys elj 133. Schrnsk Tunelk 134. Schrnsk Tunelk przy Drdze 135. Schrnsk Tunelk przy Schrnsk u z Obraze u yerz ys u elj u elj Tunelk Tunelk przy Drdze Tunelk przy Schrns ku z Obraze Obcznś Tunelk p Jasną Sadlaną na pray brzegu ązu Kzrn Małe Prpzycj a Ksj MOF Tunel yerzys Tunel s elj Tunel ys elj Fra dpełn czu u yerzy s u elj u elj Rdz aj bek tu Tunelk Tunelk przy Drdze Tunelk przy Schrnsku z Obraze przy Drdze przy Schrnsk u z Obraze Lkal zacja regne gegr Przeg S Bębł Bębł la Kaln ska la Kaln ska Kbyla ny spółrzędne gegr. szerkś długś Przyn a leżnś terytrlna nazy Źródł nfracj JK Gna Pt jeó dzt Jerzan Przegn JP t. 1 Jerzan Przegn JP t. 1 Jerzan Przegn ! JOP z JOP z. 1 Jerzan Przegn Jerzan Przegn kraks kraks kraks kraks kraks JPt. 1 Zaberzó kraks Uag Racła Będkska Będkska Sąspska, ąóz Kzrn Sąspska, ąóz Kzrn Kbylańska 23

24 Lp. aza Fra dpełn czu 136. Schrnsk Tunelk Mącznej 137. Schrnsk V górze Dlny Szklars j 138. Schrnsk V ęzch Tunelk Mącznej V górze Dlny Szklars ej V ęzch Obcznś górze Dlny Szklarsj V ęzch V Prpzycj a Ksj MOF Tunelk Mącznej Górne Dlne Szklar Pąte ęzch Pąte Fra dpełn czu Mącznej eg Dlne Szklar ęzch Rdz aj bek tu Lkal zacja regne gegr Bły Kścó ł Jerza nce la Kaln ska spółrzędne gegr. szerkś długś Przyn a leżnś terytrlna nazy Źródł nfracj JP t. 1 elka eś JK JOP z. 1 Gna Pt jeó dzt Jerzan Przegn Jerzan Przegn kraks kraks kraks Uag Kluczdy Szklar Sąspska, ąóz Kzrn 139. Schrnsk VI górze Dlny Szklars j 140. Schrnsk VI ęzch VII górze Dlny Szklars ej VI ęzch górze Dlny Szklarsj VI ęzch VI Górne Dlne Szklar Szóste ęzch Szóste eg Dlne Szklar ęzch Jerza nce la Kaln ska JK JOP z. 1 Jerzan Przegn Jerzan Przegn kraks kraks Szklar Sąspska, ąóz Kzrn 141. Schrnsk VII górze Dlny Szklars j VII górze Dlny Szklars ej górze Dlny Szklarsj VII Górne Dlne Szklar Sóde eg Dlne Szklar Jerza nce JK Jerzan Przegn kraks Szklar 24

25 Lp. aza Fra dpełn czu 142. Schrnsk ąze Braą Będksk ą ąze Braą Będks ką Obcznś Prpzycj a Ksj MOF Braą Będkską Fra dpełn czu Braą Będks ką Rdz aj bek tu Lkal zacja regne gegr Będkce spółrzędne gegr. szerkś długś Przyn a leżnś terytrlna nazy Źródł nfracj JP t. 1 elka eś Gna Pt jeó dzt kraks Uag Będkska 143. Schrnsk bczny ąze praeg brzegu Dlny Szklars j 144. Schrnsk górze Dlny Kbylańsk ej 145. Schrnsk Iłych Górne 146. Schrnsk Iłych schdn e 147. Schrnsk Krzykale Górne bczny ąze praeg brzegu Dlny Szklars ej górze Dlny Kbylańsj Iłych Iłych Krzykale Bczne Dlne Szklar Górne Dlne Kbylańs ej Górne Iłych schdne Iłych Górne Krzykale Dlne Szklar eg Dlne Kbylańsj eg Iłych Iłych Krzykale Szklar y Będkce E Ojcó Ojcó Ojcó JP t. 1 Jerzan Przegn kraks JPt. 1 Zaberzó kraks JOP z JOP z JOP z. 2 kraks kraks kraks Szklar Kbylańska Sąspska, Skały Iłe Sąspska, Skały Iłe Sąspska, Krzykała 25

26 Lp. aza Fra dpełn czu 148. Schrnsk Lese Lpe 149. Schrnsk Ogrjcu Dlne 150. Schrnsk Ogrjcu Górne 151. Schrnsk Pradłach Dlne 152. Schrnsk Pradłach Górne 153. Schrnsk Pradłach schdn e 154. Schrnsk Ratusze j Lese Lpe Ogrjcu Ogrjcu Pradłach Pradłach Pradłach Ratusz ej Obcznś Jasn Górna, Jasn Ogrjcu Stre Krytan, Rusztej Prpzycj a Ksj MOF Lpu Dlne Ogrjcu Górne Ogrjcu Dlne Pradłach Górne Pradłach schdne Pradłach Rusztej Fra dpełn czu Rdz aj bek tu Lpu eg Ogrjcu eg Ogrjcu eg Pradłach eg Pradłach eg Pradłach Rusztej Lkal zacja regne gegr la Kaln ska S Bły Kścó ł Bły Kścó ł Ojcó S Ojcó S Ojcó S Ojcó S spółrzędne gegr. szerkś długś Przyn a leżnś terytrlna nazy Źródł nfracj JOP z. 2 Gna Pt jeó dzt " JP t JP t JOP z JOP z JOP z " JOP z. 6 kraks kraks kraks kraks kraks kraks kraks Uag Sąspska, ąóz Słupnka Prądnka, Skały Ogrjec Prądnka, Skały Ogrjec Sąspska, ąóz Ja Sąspska, ąóz Ja Sąspska, ąóz Ja Ratusza Góra, ąóz Krytan 26

W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej? Stefan Cramer

W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej? Stefan Cramer Nuer: 19 (2/2014) ddatek d zeln pprzek ISSN 1898-8717 08 ejdź szą strnę:.zelneadsc.pl e k l g a s p ł e c z e ń s t d e k r a c j a Zelne serce Eurpy Raffaele Pra Necy, Plskę Czechy łączy jedn bszarze

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

~ Konferencje posła Piłsudskiego

~ Konferencje posła Piłsudskiego : eno nunero O Qroszg OPLATA POCZTOA USZCZONA RYCJALTEM eno o6eo oer no sfr Jef ECZORNY LSTROANY Rok V LóDŻ CZARTEK 27go MARCA 93 R Dorzec autobusoy aoz NR 86 CENA NUMERU to GROSZY chce ybuoac ega na6

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK MIESZCZAŃSKI

TYGODNIK MIESZCZAŃSKI Nr 28. Kraków, dnia 7 Lipca 1912 r. Rcznik II. TYGDNIK MIESZCZAŃSKI Irtik M ieszczański*' RGAN KLUBU na we w szy śtk ;ch agencyach 5ków. [I RĘKDZIELNICZ-MIESZCZAŃSKIEG P R ENUMERATA.T ygdnika M ieszczańskieg'

Bardziej szczegółowo

Kiszczak, na kt6sejm powołał premiera. Został nim

Kiszczak, na kt6sejm powołał premiera. Został nim / Wydane _ Trec ŁODZ eartek S serpna 989 rku Rk LXV PL SSN 008TTOT deń 80 (997) Nr ndeksu 3600ł brad Sejmu e sł a Cesła Kscak na kt6sejm płał premera Zstał nm re łsał 37 psł6 prtec był 73 a strymał sę

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56 Fiat Croma Wielki powrót fiat wokó nas rok 9 numer 56 czerwiec/lipiec 2005 Odpowiedzialny za edycj w

Bardziej szczegółowo

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013.

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013. STRZELCE OPOLSKIE łeck Mokre - 23 Łn 192,04 G Puzk Europejsk Fundusz Roln n Rzecz Rozoju Obszró ejskch: Europ neując obszr ejske Mesęcznk oprcon przez Gnę Strzelce Opolske Mesęcznk spółfnnson ze środkó

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

W. Jaruzelski. przyjął E. Łętowską. 9 bm..p rezydent Wojciech J aru zelski przyj ął r:r.ec:zm ika pr.aw obywali!lskich prof. EwQ Łętowską.

W. Jaruzelski. przyjął E. Łętowską. 9 bm..p rezydent Wojciech J aru zelski przyj ął r:r.ec:zm ika pr.aw obywali!lskich prof. EwQ Łętowską. Prjekty ustay Zasady trenia rynku Odbył si ę &ptkaniie pr edsta icieli iąkó a dych (OPZZ NZZ li dairnść") predstaicielami ministerst : Pracy i Plitytki cjalnej F insó Edukacji Nairdel ra Głóneg Ur::ędu

Bardziej szczegółowo

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 15 paںdziernika 2013 r., nr 281, rok VII Pierw sza na zie miach pol skich in sty tu - cja sp ³ dziel

Bardziej szczegółowo

Gdy projektantem jest jako æ

Gdy projektantem jest jako æ ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 24 lipca 2012 r. nr 233 n rok VI Cza plic ki Za k³ad Sto lar ski od 1981 ro ku spe cja li zu je siê

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Szkoła starsza od Świdnika Jubileusz 60-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego

Szkoła starsza od Świdnika Jubileusz 60-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego Magazyn Piaty 2 Fanfary, kazy dy d lat ięćdzsiątych d czasó sółczesnych, dane szlagry Marii Kterbskj, Reny Rlskj, Marka Grechuty, Urszuli i Anny Jantar, kaz dżajfa, a tle histria szkły z jej najażnjszyi

Bardziej szczegółowo

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł PłODNA S tani sław Grochowiak Klemens Krzyżagórski FATALNE SKUTKI BUDO W ANIA SZUBIENIC XX ROCZNICA p t 1 n a ins!rupremiera sztuk Stanisława Grochowiaka: ar J

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086

PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086 PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 LIPIEC 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y 27.06-13.07 WIECZORY W ARSENALE XVIII FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ WWW.WIECZORYWARSENALE.PL

Bardziej szczegółowo

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w?

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w? 977023929430313 R E K L A M A > STRONA 6 Hokeiści wracają do ekstraligi! OFERTA 26 77023 9"2943 BANKÓ.. / Zadzwoń '; asz doradca Ż Y C I E B Y T O M S Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 13

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii TEMAT MIESICA KOMPANIE WARTOWNICZE 1946--1967 W 1945 r. w oku po wa nych przez woj ska alianc kie Niem czech znaj do wa ³a siê p ³ to ra mi lio no wa gru pa Po la k w: ro bot - ni k w przy mu so wych,

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~ BUDOJtlY lczyznę zgodą i pracq 192! r GBDa pojedynczsgo numeru ii mk J:ok Zi1łożoi" lil91 REDAKC' w todz TELEFON AJ HOiu ki Ni l" ~ ' ' D!ENNK PO!!TY'J7:NY S'::)t :: :n 'J'( LTER!\CK ~ Wtoro dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE BYTOM SKIE. Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę SANTE"

ŻYCIE BYTOM SKIE. Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę SANTE 977023929420449 > Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę 77023 9"2942 ŻYCIE BYTOM SKIE R E K L A M A studio florystyczne stokrotka ul. matejki 18b, bytom tel. 32/ 386 22 22 www.stokrotka.bytom.pl 4 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A Ba lo ny nad Kro snem 2015 Pierw sze za wo dy ba lo no we od by ły 1 ma ja (pią tek) się 20 ma ja 2000 ro ku z ini cja ty wy Bo

Bardziej szczegółowo

Warszawa stolicą kreatorów mody Miasto perspektyw dla polskich projektantów. Poznań od kuchni Gastronomia i usługi a gdzie moda?

Warszawa stolicą kreatorów mody Miasto perspektyw dla polskich projektantów. Poznań od kuchni Gastronomia i usługi a gdzie moda? ULICE HANDLOWE Wrsz stlcą rtró dy Mst prspty dl plsch prjtntó Pznń d uchn Gstrn usług gdz d? Wrcłs d cntru hndly Glr przjęły njcó Kró turystyą st Ofrt uszyt n rę Prsptyy dl rzju ulc hndlych Plsc Ulc hndl

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu 3azeta Jarocińska T Y G 0 V $ m ZIEMI JARO CIŃSKIEJ NUMER 2 (120) IV \ h i ' M Jarocin, 15 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl i AL, sgazety AROCIŃSKIEJ d n iu 16 s ty c z n ia w re s ta u ra c ji *WB o d b

Bardziej szczegółowo