Program R Wykład 7. Pakiet graphics Plan. Wysokopoziomowe Niskopoziomowe Bibliografia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program R Wykład 7. Pakiet graphics Przemyslaw.Biecek@gmail.com. Plan. Wysokopoziomowe Niskopoziomowe Bibliografia"

Transkrypt

1 Program R Wykład 7. Pakiet graphics Plan 1 Funkcje graficzne wysokiego poziomu. 2 Funkcje graficzne niskiego poziomu. 3 Funkcje do zarządzania wykresami i urządzeniami graficznymi. 1 / 61

2 Grafika wysokopoziomowa Przejrzymy wybrane (najpopularniejsze) wykresy dostępne w pakiecie graphics i pakietach pochodnych. Zobaczymy wykresy dla danych jakościowych / tabel kontyngencji, par zmiennych binarnych, proporcji, dwóch zmiennych ilościowych, danych wielowymiarowych. Wiekszosc z nich omawialismy na zajeciach ze statystyk podstawowych. 2 / 61

3 plot Najpopularniejszą funkcją do rysowania jest plot(). Jest to funkcja generyczna. > methods("plot") [1] plot.acf* plot.bagplot plot.correspondence* [4] plot.data.frame* plot.date* plot.decomposed.ts* [7] plot.default plot.dendrogram* plot.density [10] plot.ecdf plot.faces plot.factor* [13] plot.formula* plot.goodfit* plot.hclust* [16] plot.histogram* plot.holtwinters* plot.isoreg* [19] plot.lda* plot.lm plot.lm2 [22] plot.loglm* plot.mca* plot.medpolish* [25] plot.mlm plot.oddsratio* plot.posixct* [28] plot.posixlt* plot.ppr* plot.prcomp* [31] plot.princomp* plot.profile* plot.profile.nls* [34] plot.ridgelm* plot.shingle* plot.spec [37] plot.spec.coherency plot.spec.phase plot.stepfun [40] plot.stl* plot.structable* plot.table* [43] plot.trellis* plot.ts plot.tskernel* 3 / 61

4 matplot, matploints, matlines matplot(x, y, type="p", lty=1:5, lwd=1, pch=null,..., add=f) matpoints(x, y, type = "p",...) matlines(x, y, type = "l",...) 4 / 61

5 Ruch Browna / 61

6 image image(x, y, z, zlim, xlim, ylim, col=heat.colors(12), add=false, xlab, ylab, breaks,...) 6 / 61

7 hist hist(x, breaks = "Sturges", freq = NULL, probability =!freq, nclass = NULL,...) Histogram zmiennej wiek liczebnosci wiek 7 / 61

8 stripchart stripchart(x, method = óverplot", jitter = 0.1,...) / 61

9 density Ją drowy estymator rozkładu wieku Density N = 204 Bandwidth = / 61

10 wireframe(lattice) wspz wspx wspy 10 / 61

11 ecdf Dystrybuanta empiryczna wieku Fn(x) x 11 / 61

12 dotchart dotchart(x, labels=null, groups=null,...) podstawowe mezczyzna kobieta srednie mezczyzna kobieta wyzsze mezczyzna kobieta zawodowe mezczyzna kobieta / 61

13 podstawowe mezczyzna kobieta srednie mezczyzna kobieta wyzsze mezczyzna kobieta zawodowe mezczyzna kobieta / 61

14 barplot barplot(height, width=1, horiz=false, density=null, add=false,. podsta. srednie wyzsze zawod / 61

15 kobieta mezczyzna podstaw. srednie wyzsze zawod / 61

16 boxplot boxplot(x,..., range=1.5, width=null, varwidth=f, notch=f, outline=t, plot=t, horizontal=f, add=f, at=null) / 61

17 podstaw. srednie wyzsze zawod. 17 / 61

18 mosaicplot mosaicplot(x, main=deparse(substitute(x)), shade=false,...) nie pracuje uczen lub pracuje K M K M zawod. wyzsze wyksztalcenie srednie podstaw. praca 18 / 61

19 balloonplot(gplots) balloonplot(x, xlab, ylab, zlab, show.zeros=false, show.margins=true,...) Balloon Plot for x by y. Area is proportional to Freq. y x kobieta mezczyzna podstaw srednie wyzsze zawod / 61

20 fourfold(vcd) fourfold(x, conf level = 0.95,...) plec: kobieta 7 48 praca: nie pracuje praca: uczen lub pracuje plec: mezczyzna 20 / 61

21 wyksztalcenie: podstawowe plec: plec: 2 praca: nie pracuje praca: uczen lub pracuje praca: nie pracuje wyksztalcenie: wyzsze plec: plec: 2 praca: uczen lub pracuje praca: nie pracuje wyksztalcenie: srednie plec: plec: 2 praca: uczen lub pracuje praca: nie pracuje wyksztalcenie: zawodowe plec: plec: 2 praca: uczen lub pracuje 21 / 61

22 pie pie(x, labels = names(x), edges = 200, radius = 0.8, clockwise = FALSE, init.angle = if(clockwise) 90 else 0,... podstaw. srednie zawod. wyzsze 22 / 61

23 wyzsze 17 % zawod. 11 % srednie 27 % podstaw. 46 % 23 / 61

24 bagplot(aplpack) bagplot(x, y, factor = 3, na.rm = FALSE,...) cisnienie skurczowe cisnienie rozkurczowe 24 / 61

25 chplot chplot(formula,data,chull=true,clevel=0.95,mar.den=false, plot.points=false,legend=true,...) cisnienie.rozkurczowe cisnienie.skurczowe plec K (10.4) M ( 8.2) 25 / 61

26 coplot coplot(formula, data, number = 6, overlap = 0.5,...) cisnienie.rozkurczowe cisnienie.skurczowe Kobieta Mezczyzna Given : plec Given : wiek 26 / 61

27 gpairs(yaletoolkit) wyksztalcenie singiel w zwiazku zawodowe wyzsze srednie podstawowe w zwiazku singiel st.cywilny cisnienie.skurczowe podstawowe srednie wyzsze zawodowe cisnienie.rozkurczowe 27 / 61

28 hist2d(gplots) yvals xvals 28 / 61

29 kde(ks) cisnienie rozkurczowe cisnienie skurczowe 29 / 61

30 kde2d(mass) / 61

31 pairs wiek cisnienie.skurczowe cisnienie.rozkurczowe 31 / 61

32 scatterplot.matrix(car) wiek cisnienie.skurczowe cisnienie.rozkurczowe 32 / 61

33 scatterplot(car), sp(car) cisnienie.skurczowe cisnienie.rozkurczowe plec kobieta mezczyzna 33 / 61

34 scatterplot3d(scatterplot3d) wiek cisnienie.skurczowe cisnienie.rozkurczowe 34 / 61

35 jitter(x, factor=1, amount = NULL) zmienna1 zmienna2 35 / 61

36 sunflowerplot zmienna zmienna1 36 / 61

37 plotcorr(ellipse) [RGG 149] wt cyl disp hp carb qsec gear am vs drat mpg wt cyl disp hp carb qsec gear am vs drat mpg 37 / 61

38 cdplot cdplot(x, y, plot=true, bw=" nrd0", n=512, from=null, to=null,...) Niepowodzenia brak wznowa typ.budynku kamienica niski blok wiezowiec VEGF cena 38 / 61

39 contour / 61

40 filled.contour cisnienie.rozkurczowe cisnienie.skurczowe 40 / 61

41 stars - wielowymiarowe cechy stars(x, full=true, radius=true, add=false, plot=true,...) wyksztalcenie wiek praca cisnienie.skurczowe cisnienie.rozkurczowe Agnieszka Ola Ala Partrycja Karolina Marta Ela Wiola Zoska Kamila 41 / 61

42 faces - twarze Chernoffa faces(xy, face.type = 1, plot.faces = TRUE,...) Agnieszka Ola Ala Partrycja Karolina Marta Ela Wiola Zoska Kamila Index Index Index Index Index Index Index Index Index Index 42 / 61

43 heatmap heatmap(x, distfun = dist, hclustfun = hclust, symm = FALSE, scale=c(" row", " column", " none"),...) Wiola Ala Kamila Agnieszka Partrycja Ela Marta Karolina Ola Zoska Wiola Ala Kamila ieszka rtrycja Ela Marta arolina Ola Zoska 43 / 61

44 density, boxplot, hdr.plot(hdrcde), vioplot(vioplot), bpplot [z RGG 102] Underlying density standard boxplot HDR boxplot violin plot Box Percentile Plot x 44 / 61

45 histbackback [z RGG 136] Back to Back Histogram female male 45 / 61

46 Typowe argumenty większości funkcji graficznych xlim - zakres osi X (wektor dwuelementowy) ylim - zakres osi Y main - tytuł wykresu sub - podtytuł wykresu xlab - opis osi X ylab - opis osi Y las - kierunek tekstu na osiach type - typ wykresu ( p punkty, l linie, b punkty i linie,...) pch - kształty punktów, / 61

47 abline(a=null, b=null, h=null, v=null, reg=null, coef=null,...) Wariacje z funkcją abline() v = 1 a=2, b=0 a=1, b=0 a=0, b=0 h = / 61

48 axis axis(side, at = NULL, labels = TRUE, tick = TRUE, line = NA, pos = NA, outer = FALSE, hadj = NA, padj = NA,...) side Po której stronie wykresu narysować oś. 1-dół wykresu, 2- lewa strona, 3-góra wykresu i 4-prawa strona wykresu. at W tych punktach będą rysowane prostopadłe kreseczki czyli znaczki tick marks. labels Wartość logiczna lub wektorem napisów. Jeżeli wartość logiczna, to określa, czy mają być narysowane etykietki. tick Wartość logiczna czy rysować tick marks. line Odległość (w liniach tekstu) osi od brzegu okna graficznego. pos Pozycja (współrzędne rysunku) osi. outer Czy rysować na zewnętrznych marginesach? hadj Przesuwa opis osi w kierunku równoległym do osi. padj Przesuwa opis osi w kierunku prostopadłym do osi. 48 / 61

49 legend legend(x, y=null, legend, fill=null, col=par(ćol"), lty, lwd, y.intersp=1, adj=c(0,0.5), text.width=null, text.col=par( ncol=1, horiz=false,...) x, y położenie legendy w układzie współrzędnych rysunku lub jeden z napisów bottomright, bottom,... xjust, yjust jak legenda ma być wyśrodkowana. legend opisy elementów wykresu, fill wektor kolorów pudełek lwd, lty szerokość i typ lini, x/y.intersp odległości pomiędzy poziomymi elementami, ncol liczba kolumn, horiz czy kolejne opisy w legendzie będą rysowane poziomo? title tytuł legendy. 49 / 61

50 Kolory w R rgb(), col2rgb(), hsv() - definiowanie kolorów, rainbow(grdevices), kolory tęczy, heat.colors(grdevices), kolory od czerwieni po żółć, terrain.colors(grdevices), kolory od zielonego przez brązowy po srebrny, topo.colors(grdevices), kolory od niebieskiego przez zielony po blady róż, cm.colors(grdevices), kolory od cyjanowego przez biały po róż. 50 / 61

51 YlOrRd YlOrBr YlGnBu YlGn Reds RdPu Purples PuRd PuBuGn PuBu OrRd Oranges Greys Greens GnBu BuPu BuGn Blues Set3 Set2 Set1 Pastel2 Pastel1 Paired Dark2 Accent Spectral RdYlGn RdYlBu RdGy RdBu PuOr PRGn PiYG BrBG Kolory z pakietu RColorBrewer Predefiniowane nazwy kolorów, colors() Kolory z pakietów grdevices i colorramps magenta2green(colorramps) cyan2yellow(colorramps) blue2yellow(colorramps) green2red(colorramps) blue2green(colorramps) blue2red(colorramps) cm.colors(grdevices) topo.colors(grdevices) terrain.colors(grdevices) heat.colors(grdevices) rainbow(grdevices) coral3 deeppink4 gray27 gray87 grey39 grey99 lightpink1 mistyrose1 pink4 slategray1 coral2 deeppink3 gray26 gray86 grey38 grey98 lightpink mistyrose pink3 slategray coral1 deeppink2 gray25 gray85 grey37 grey97 lightgrey mintcream pink2 slateblue4 coral deeppink1 gray24 gray84 grey36 grey96 lightgreen midnightblue pink1 slateblue3 yellowgreen chocolate4 deeppink gray23 gray83 grey35 grey95 lightgray mediumvioletred pink slateblue2 yellow4 chocolate3 darkviolet gray22 gray82 grey34 grey94 lightgoldenrodyellowmediumturquoise peru slateblue1 yellow3 chocolate2 darkturquoise gray21 gray81 grey33 grey93 lightgoldenrod4mediumspringgreen peachpuff4 slateblue yellow2 chocolate1 darkslategrey gray20 gray80 grey32 grey92 lightgoldenrod3 mediumslateblue peachpuff3 skyblue4 yellow1 chocolate darkslategray4 gray19 gray79 grey31 grey91 lightgoldenrod2 mediumseagreen peachpuff2 skyblue3 yellow chartreuse4 darkslategray3 gray18 gray78 grey30 grey90 lightgoldenrod1 mediumpurple4 peachpuff1 skyblue2 whitesmoke chartreuse3 darkslategray2 gray17 gray77 grey29 grey89 lightgoldenrod mediumpurple3 peachpuff skyblue1 wheat4 chartreuse2 darkslategray1 gray16 gray76 grey28 grey88 lightcyan4 mediumpurple2 papayawhip skyblue wheat3 chartreuse1 darkslategray gray15 gray75 grey27 grey87 lightcyan3 mediumpurple1 palevioletred4 sienna4 wheat2 chartreuse darkslateblue gray14 gray74 grey26 grey86 lightcyan2 mediumpurple palevioletred3 sienna3 wheat1 cadetblue4 darkseagreen4 gray13 gray73 grey25 grey85 lightcyan1 mediumorchid4 palevioletred2 sienna2 wheat cadetblue3 darkseagreen3 gray12 gray72 grey24 grey84 lightcyan mediumorchid3 palevioletred1 sienna1 violetred4 cadetblue2 darkseagreen2 gray11 gray71 grey23 grey83 lightcoral mediumorchid2 palevioletred sienna violetred3 cadetblue1 darkseagreen1 gray10 gray70 grey22 grey82 lightblue4 mediumorchid1 paleturquoise4 seashell4 violetred2 cadetblue darkseagreen gray9 gray69 grey21 grey81 lightblue3 mediumorchid paleturquoise3 seashell3 violetred1 burlywood4 darksalmon gray8 gray68 grey20 grey80 lightblue2 mediumblue paleturquoise2 seashell2 violetred burlywood3 darkred gray7 gray67 grey19 grey79 lightblue1 mediumaquamarinepaleturquoise1 seashell1 violet burlywood2 darkorchid4 gray6 gray66 grey18 grey78 lightblue maroon4 paleturquoise seashell turquoise4 burlywood1 darkorchid3 gray5 gray65 grey17 grey77 lemonchiffon4 maroon3 palegreen4 seagreen4 turquoise3 burlywood darkorchid2 gray4 gray64 grey16 grey76 lemonchiffon3 maroon2 palegreen3 seagreen3 turquoise2 brown4 darkorchid1 gray3 gray63 grey15 grey75 lemonchiffon2 maroon1 palegreen2 seagreen2 turquoise1 brown3 darkorchid gray2 gray62 grey14 grey74 lemonchiffon1 maroon palegreen1 seagreen1 turquoise brown2 darkorange4 gray1 gray61 grey13 grey73 lemonchiffon magenta4 palegreen seagreen tomato4 brown1 darkorange3 gray0 gray60 grey12 grey72 lawngreen magenta3 palegoldenrod sandybrown tomato3 brown darkorange2 gray gray59 grey11 grey71 lavenderblush4 magenta2 orchid4 salmon4 tomato2 blueviolet darkorange1 goldenrod4 gray58 grey10 grey70 lavenderblush3 magenta1 orchid3 salmon3 tomato1 blue4 darkorange goldenrod3 gray57 grey9 grey69 lavenderblush2 magenta orchid2 salmon2 tomato blue3 darkolivegreen4 goldenrod2 gray56 grey8 grey68 lavenderblush1 linen orchid1 salmon1 thistle4 blue2 darkolivegreen3 goldenrod1 gray55 grey7 grey67 lavenderblush limegreen orchid salmon thistle3 blue1 darkolivegreen2 goldenrod gray54 grey6 grey66 lavender lightyellow4 orangered4 saddlebrown thistle2 blue darkolivegreen1 gold4 gray53 grey5 grey65 khaki4 lightyellow3 orangered3 royalblue4 thistle1 blanchedalmond darkolivegreen gold3 gray52 grey4 grey64 khaki3 lightyellow2 orangered2 royalblue3 thistle black darkmagenta gold2 gray51 grey3 grey63 khaki2 lightyellow1 orangered1 royalblue2 tan4 bisque4 darkkhaki gold1 gray50 grey2 grey62 khaki1 lightyellow orangered royalblue1 tan3 bisque3 darkgrey gold gray49 grey1 grey61 khaki lightsteelblue4 orange4 royalblue tan2 bisque2 darkgreen ghostwhite gray48 grey0 grey60 ivory4 lightsteelblue3 orange3 rosybrown4 tan1 bisque1 darkgray gainsboro gray47 grey grey59 ivory3 lightsteelblue2 orange2 rosybrown3 tan bisque darkgoldenrod4 forestgreen gray46 greenyellow grey58 ivory2 lightsteelblue1 orange1 rosybrown2 steelblue4 beige darkgoldenrod3 floralwhite gray45 green4 grey57 ivory1 lightsteelblue orange rosybrown1 steelblue3 azure4 darkgoldenrod2 firebrick4 gray44 green3 grey56 ivory lightslategrey olivedrab4 rosybrown steelblue2 azure3 darkgoldenrod1 firebrick3 gray43 green2 grey55 indianred4 lightslategray olivedrab3 red4 steelblue1 azure2 darkgoldenrod firebrick2 gray42 green1 grey54 indianred3 lightslateblue olivedrab2 red3 steelblue azure1 darkcyan firebrick1 gray41 green grey53 indianred2 lightskyblue4 olivedrab1 red2 springgreen4 azure darkblue firebrick gray40 gray100 grey52 indianred1 lightskyblue3 olivedrab red1 springgreen3 aquamarine4 cyan4 dodgerblue4 gray39 gray99 grey51 indianred lightskyblue2 oldlace red springgreen2 aquamarine3 cyan3 dodgerblue3 gray38 gray98 grey50 hotpink4 lightskyblue1 navyblue purple4 springgreen1 aquamarine2 cyan2 dodgerblue2 gray37 gray97 grey49 hotpink3 lightskyblue navy purple3 springgreen aquamarine1 cyan1 dodgerblue1 gray36 gray96 grey48 hotpink2 lightseagreen navajowhite4 purple2 snow4 aquamarine cyan dodgerblue gray35 gray95 grey47 hotpink1 lightsalmon4 navajowhite3 purple1 snow3 antiquewhite4 cornsilk4 dimgrey gray34 gray94 grey46 hotpink lightsalmon3 navajowhite2 purple snow2 antiquewhite3 cornsilk3 dimgray gray33 gray93 grey45 honeydew4 lightsalmon2 navajowhite1 powderblue snow1 antiquewhite2 cornsilk2 deepskyblue4 gray32 gray92 grey44 honeydew3 lightsalmon1 navajowhite plum4 snow antiquewhite1 cornsilk1 deepskyblue3 gray31 gray91 grey43 honeydew2 lightsalmon moccasin plum3 slategrey antiquewhite cornsilk deepskyblue2 gray30 gray90 grey42 honeydew1 lightpink4 mistyrose4 plum2 slategray4 aliceblue cornflowerblue deepskyblue1 gray29 gray89 grey41 honeydew lightpink3 mistyrose3 plum1 slategray3 white coral4 deepskyblue gray28 gray88 grey40 grey100 lightpink2 mistyrose2 plum slategray2 51 / 61

52 Atomowe funkcje graficzne symbols(graphics), rysuje symbole, polygon(graphics), rysuje krzwywe zamknięte, jak również obszary wypełnione kolorem, segments(graphics), rysuje odcinki i łamane, arrows(graphics), rysuje strzałki (skierowane w dowolnym kierunku), mamy kontrolę nad długością grota oraz kątem rozwarcia strzałki. curve(graphics), rysuje wykresy funkcji, rect(graphics), rysuje prostokąty, rug(graphics), na wybranej osi rysuje znaczniki. 52 / 61

53 polygon() segments() symbols() circles squares rectangles stars thermometers boxplots arrows() curve(), abline(), points(), lines() 53 / 61

54 siatka wykresow # siatka prostokątna par(mfrow = c(w,k)) par(mfcol = c(w,k)) # bardziej zaawansowana siatka layout(mat, widths=rep(1,ncol(mat)), heights=rep(1,nrow(mat)), respect=f) # parameter respect kontroluje proporcje, # szerokości i wysokości możemy podawac względne i bezwzględne 54 / 61

55 parametry graficzne do ustawienia przez funkcje par adj ann ask bg bty cex cex.axis, cex.main col col.axis, col.main family fg fig cex.lab, col.lab, sposób wyrównywania tekstu (np etykiet osi). Wartość 0.5 odpowiada wypośrodkowaniu. Czy rysować etykiety osi? Każdy następny wykres musi byc potwierdzony ENTE- Rem. Kolor tła dla wykresu. Kształt pudełka wokół wykresu, np: o wszystkie ścianki, n nie są rysowane żadne ścianki. Rozmiar tekstu lub symboli graficznych. j.w. dla osi, etykiet, tytułu. Domyślny kolor rysowania linii i wypełnień. j.w. dla osi, etykiet, tytułu itp. Typ czcionki wykorzystywanej do rysowania tekstu, nowe trzeba zainstalować przez windowsfont(grdevices). Kolor pierwszoplanowy, używany jako domyślny kolor symboli, pudełek, linii itp. układ współrzędnych okienka graficznego, należy kolejny wykres uruchomić z parametrem new=t lub wykonać funkcję plot.new() (ponieważ zmieni się układ współrzęd- 55 / 61

56 font font.axis, font.main lab las lheight lty lwd mai mar mgp oma omd pch ps pty font.lab, 1 -zwykły tekst, 2 -pogrubiony, 3 -kursywa, 4 -pogrubiona kursywa. j.w. dla osi, etykiet, tytułu. Ustawienia osi w postaci c(x, y, dl), x i y to oczekiwana liczba podziałów na osiach x i y, a dl określa długość nazwy etykiety. Parametr określający kierunek tekstu na osiach. Wysokość linii tekstu. Wzór linii. Szerokość linii. Rozmiar marginesu w calach. Rozmiar marginesu w liniach tekstu. W której linii marginesu ma być narysowany opis, etykieta i oś. Domyślne wartości to c(3, 1, 0). Rozmiar zewnętrznych marginesów w liniach tekstu. Współrzędne zewnętrznych marginesów w układzie NDC. Jakimi symbolami mają być zaznaczane punkty na wykresie. Rozmiar tekstu. Kształt regionu do rysowania, s wymusza kształt kwadratu. 56 / 61

57 srt Kąt nachylenia tekstu do osi X. usr Czteroelementowy wektor c(x1, x2, y1, y2). Określa współrzędne obszaru wykresu do zarysowania. xaxp Gdzie (od x1 do x2 ) mają być rysowane znaczniki na osi X oraz ile ( n+1 ) znaczników ma być narysowanych. xaxs Zakres etykiet na osi X, r dodawaje 4% na obu końcach, i nie dodaje marginesu. xaxt Czy ma być rysowana oś X. xpd Do jakiego obszaru mają być przycinane rysunki. yaxp Odpowiednik parametru xaxp dla osi y. yaxs Odpowiednik parametru xaxs dla osi y. yaxt Odpowiednik parametru xaxt dla osi y. ylog Odpowiednik parametru xlog dla osi y. 57 / 61

58 srt = 140 srt = 160 srt = 180 srt = 200 srt = 220 srt = 120 srt = 240 lend=, ljoin= srt = 100 ljoin=2 ljoin=1 ljoin=0 lend=1 lend=0 srt = 260 srt= srt = 80 srt = 280 srt = 60 srt = 300 srt = 40 srt = 20 srt = 0 srt = 340 srt = 320 ylab etykieta osi y text() adj=c(1,0.5) text() adj=c(1,1) side 2 xpd=, adj= text() adj=c(0.5,1) text() adj=c(0.5,1) main, line=3 main tytul wykresu family mono family serif main, line=5 side 3 side 1 φαµιλψ σψµβολ family sans xpd=na xpd=true xpd=false text() adj=c(0,0) text() adj=c(0,1) side 4 mtext(), adj=0 line=1 mtext(), adj=0.5 line=2 mtext(), adj=1 line=3 expression() axis() legend() cos(x) 2 + sin(x) 2 ln(x y) przed legend() x x 3 x 2 x 4 chwile przed w trakcie chwile po po exp(cos(x 2 ) x) x 5 4x xlab etykieta osi x sub podtytul wykresu 58 / 61

59 l p b c o type= s S h lty= twodash longdash dotdash dotted dashed solid blank cex= lwd= pch= / 61

60 Inne przydatne funkcje locator(), identify(), png(grdevices), bmp(grdevices), jepg(grdevices), pdf(grdevices), poscript(grdevices) i bitmap(grdevices), dev.off(grdevices), X11(), dev.cur(), dev.list(), dev.set(), dev.next() itp, parametr xpd i usr, plot.new(), plot.window(xlim=, ylim=), i wiele wiele innych / 61

61 Literature R Graphics, Paul Murrell, paul/rgraphics/rgraphics.html The Grammar of Graphics, Leland Wilkinson, Tthe visual display of quantitative information, Edward Tufte. Wykłady Statistics Information Visualisation Ross Ihaka, Przewodnik po pakiecie R, Przemysław Biecek. 61 / 61

HTML część 4. Obrazki, tła i kolory

HTML część 4. Obrazki, tła i kolory HTML część 4 Obrazki, tła i kolory Wstawia obrazek na stronę WWW Atrybuty wymagane: src, alt Atrybuty opcjonalne: height, ismap, longdesc, usemap, width nie zalecane: align, border, hspace, vspace

Bardziej szczegółowo

Podział strony graficznej

Podział strony graficznej R dysponuje bardzo dużymi możliwościami w zakresie graficznej prezentacji uzyskanych wyników. Aby jednak w pełni korzystać z jego możliwości zapoznamy się wpierw z systemem prezentacji grafiki. Bazowy

Bardziej szczegółowo

KURS HTML. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna We Włocławku. Stanisł aw Wszelak. Materiał uzupełniający dla słuchaczy i studentów WSHE

KURS HTML. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna We Włocławku. Stanisł aw Wszelak. Materiał uzupełniający dla słuchaczy i studentów WSHE Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna We Włocławku Stanisł aw Wszelak KURS HTML Materiał uzupełniający dla słuchaczy i studentów WSHE Włocławek, 2004 rok Jest to otwierający i zamykający

Bardziej szczegółowo

Materiał dotyczy generowania różnego typu wykresów w środowisku R.

Materiał dotyczy generowania różnego typu wykresów w środowisku R. Materiał dotyczy generowania różnego typu wykresów w środowisku R. Pamiętajmy, że niektóre typy wykresów są dedykowane do pewnych typów danych. Na potrzeby ćwiczeń początkowych załadujemy sobie zbiór danych

Bardziej szczegółowo

Paleta kolorów nici Ariadna Strona 1 z 1 http://www.haftowana-galeria.forsale.pl

Paleta kolorów nici Ariadna Strona 1 z 1 http://www.haftowana-galeria.forsale.pl Paleta kolorów nici Ariadna wraz z konwersją do kolorów nici Natural Ecru Ecru/off-white 400 B5200 Snow White 401 746 Off White 402 445 Lemon - LT 403 3823 Yellow - ULT PALE 405 307 Lemon 408 973 Canary

Bardziej szczegółowo

Microsoft Small Basic

Microsoft Small Basic Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łodzi Microsoft Small Basic Translated by Anna Wilk (klasa 2a 2009/2010) Wstęp Small Basic i programowanie Programowanie komputerowe jest

Bardziej szczegółowo

Paweł Kaźmierczak. styczeń 2009

Paweł Kaźmierczak. styczeń 2009 Wstęp Wstawianie i tworzenie grafiki w systemie składu tekstu LaTeX Instytut Matematyki i Informatyki PWSZ Płock styczeń 2009 Wstęp Kilka słów... Dzięki grafice, nasze dokumenty mają atrakcyjniejszą formę.

Bardziej szczegółowo

Pascal - grafika. Uruchomienie trybu graficznego. Moduł graph. Domyślny tryb graficzny

Pascal - grafika. Uruchomienie trybu graficznego. Moduł graph. Domyślny tryb graficzny Moduł graph Pascal - grafika Pascal zawiera standardowy moduł do tworzenia obiektów graficznych linii, punktów, figur geometrycznych itp. Chcąc go użyć należy w programie (w nagłówku) wstawić deklarację:

Bardziej szczegółowo

Rysowanie prostych obiektów graficznych przy użyciu biblioteki AWT (Abstract Window Toolkit)

Rysowanie prostych obiektów graficznych przy użyciu biblioteki AWT (Abstract Window Toolkit) Rysowanie prostych obiektów graficznych przy użyciu biblioteki AWT (Abstract Window Toolkit) Biblioteka Abstrakcyjnych Narzędzi Okienkowych AWT (Abstract Window Toolkit) jako historycznie pierwsza w JDK

Bardziej szczegółowo

Programowanie: grafika w SciLab Slajd 1. Programowanie: grafika w SciLab

Programowanie: grafika w SciLab Slajd 1. Programowanie: grafika w SciLab Programowanie: grafika w SciLab Slajd 1 Programowanie: grafika w SciLab Programowanie: grafika w SciLab Slajd 2 Plan zajęć 1. Wprowadzenie 2. Wykresy 2-D 3. Wykresy 3-D 4. Rysowanie figur geometrycznych

Bardziej szczegółowo

Tytuł: GRAPHER Podręcznik użytkownika ISBN: 9788393908806 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2014 Stron: 500 Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o.

Tytuł: GRAPHER Podręcznik użytkownika ISBN: 9788393908806 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2014 Stron: 500 Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o. Tytuł: GRAPHER Podręcznik użytkownika ISBN: 9788393908806 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2014 Stron: 500 Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o. GRAPHER. Podręcznik użytkownika Spis treści: GRAPHER. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 - Tabele

Ćwiczenie 4 - Tabele Ćwiczenie 4 - Tabele W ćwiczeniu tym zajmujemy się tabelami. Tabele moŝna wykorzystywać do róŝnych celów. W tabelach moŝna prezentować dane i je wyliczać, moŝna ustalić określony układ treści i stworzyć

Bardziej szczegółowo

Otwórz R. Zmień katalog roboczy za pomocą File/Change Dir. Wczytaj plik przypisując go obiektowi o nazwie students:

Otwórz R. Zmień katalog roboczy za pomocą File/Change Dir. Wczytaj plik przypisując go obiektowi o nazwie students: 1. Wczytywanie danych do programu R Otwórz R. Zmień katalog roboczy za pomocą File/Change Dir. Wczytaj plik przypisując go obiektowi o nazwie students: > students

Bardziej szczegółowo

Rysowanie punktów na powierzchni graficznej

Rysowanie punktów na powierzchni graficznej Rysowanie punktów na powierzchni graficznej Tworzenie biblioteki rozpoczniemy od podstawowej funkcji graficznej gfxplot() - rysowania pojedynczego punktu na zadanych współrzędnych i o zadanym kolorze RGB.

Bardziej szczegółowo

Grafika i komunikacja człowiek komputer Laboratorium. Część 3: Tekst, czcionki, kolory

Grafika i komunikacja człowiek komputer Laboratorium. Część 3: Tekst, czcionki, kolory UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI Opracował: mgr inż. Przemysław Pardel, dr hab. Bogdan Kwolek v1.01 2010 Grafika i komunikacja człowiek komputer Laboratorium Część 3: Tekst, czcionki, kolory

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerów Wykład 6: Aplety Java

Programowanie komputerów Wykład 6: Aplety Java Programowanie komputerów Wykład 6: Aplety Java dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Główne cechy apletów Aplet to obiekt Javy - wyposażony w graficzny interfejs i osadzony w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja funkcji w programie MATLAB

Wizualizacja funkcji w programie MATLAB Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego 15 listopada 2008 Funckja plot Funkcja plot3 Wizualizacja funkcji jednej zmiennej Do wizualizacji funkcji jednej zmiennej w programie MATLAB wykorzystywana jest

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 5. MQL4 - funkcje operujące na obiektach wykresu

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 5. MQL4 - funkcje operujące na obiektach wykresu Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład 5 MQL4 - funkcje operujące na obiektach wykresu ObjectCreate - funkcja tworzy nowy obiekt graficzny, określonego typu oraz nadaje mu nazwę i przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Multimedia i interfejsy. Ćwiczenie 5 HTML5

Multimedia i interfejsy. Ćwiczenie 5 HTML5 Multimedia i interfejsy Ćwiczenie 5 HTML5 Celem ćwiczenia jest poznanie nowych elementów wprowadzonych w HTML 5, do których należą m.in. video oraz canvas. Poniższy opis przedstawia sposób użycia tych

Bardziej szczegółowo

Grafika w LaTeXu Łukasz Daros & Jakub Jakubiec

Grafika w LaTeXu Łukasz Daros & Jakub Jakubiec Grafika w LaTeXu Łukasz Daros & Jakub Jakubiec Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Informatyka Stosowana rok 3 GRAFIKA Dzięki grafice, nasze dokumenty mają atrakcyjniejszą formę. Wykresy, ilustracje

Bardziej szczegółowo

Matplotlib. Krzysztof Katarzyński. Centrum Astronomii UMK

Matplotlib. Krzysztof Katarzyński. Centrum Astronomii UMK Matplotlib Krzysztof Katarzyński Centrum Astronomii UMK Ten człowiek nie jest zwyczajnym człowiekiem. To F.G. Superman. Niewyróżniajacy się niczym wśród innych, bogobojnych obywateli. Jednak F.G. Superman

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje graficzne.

Podstawowe operacje graficzne. Podstawowe operacje graficzne. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami graficznymi środowiska GNU octave, w tym celu: narzędziami graficznymi, sposobami konstruowania wykresów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

K25 materiał: stal chromowana / PVC kolory: beżowy lub ciemny brąz material: chrome steel / PVC colors: beige, dark brown

K25 materiał: stal chromowana / PVC kolory: beżowy lub ciemny brąz material: chrome steel / PVC colors: beige, dark brown K2 kolory: beżowo-czarny lub beżowo-brązowy PVC colors: beige / black, beige / brown 52 K3 kolory: zielony, pomarańczowy, kremowy, czerwony, popiel lub czarny colors: green, orange, creamy, red, grey,

Bardziej szczegółowo

Kurs WWW. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/

Kurs WWW. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Spis treści Obsługa obrazków w PHP Wprowadzenie Tworzenie i niszczenie obrazka Kolory Funkcje od obsługi obrazków - 1 - Wprowadzenie Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

L A TEX na kolorowo. Włodzimierz Macewicz Warszawa, Nowowiejska 15/19 W.Macewicz@ia.pw.edu.pl

L A TEX na kolorowo. Włodzimierz Macewicz Warszawa, Nowowiejska 15/19 W.Macewicz@ia.pw.edu.pl L A TEX na kolorowo Włodzimierz Macewicz Warszawa, Nowowiejska 15/19 W.Macewicz@ia.pw.edu.pl Pracę zgłosił: Jacek Kmiecik Streszczenie Artykuł przedstawia możliwości zastosowania kolorów w dokumencie przetwarzanym

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik Trading Central BReTRADER

Wskaźnik Trading Central BReTRADER Wskaźnik Trading Central BReTRADER Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Proces instalacji... 3 3. Funkcje i parametry... 6 4. Proces aktualizacji... 8 dibre.pl 2 1. Informacje ogólne TC.TechnicalAnalysis

Bardziej szczegółowo

CENNIK SPRZEDAŻY KRAJOWEJ aktualizacja - 01.05.2015r.

CENNIK SPRZEDAŻY KRAJOWEJ aktualizacja - 01.05.2015r. CENNIK SPRZEDAŻY KRAJOWEJ aktualizacja - 01.05.2015r. SPIS TREŚCI 22,3x44,8 Ilma str 3 Lavish str 3 Modern Floral str 3 Maxima str 4 Modern Square str 5 Modern Wood str 5 Wave str 5 Zirconium str 6 25x36

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych. CSS w akcji

Projektowanie aplikacji internetowych. CSS w akcji Projektowanie aplikacji internetowych CSS w akcji Tak to ma wyglądać Strona : 2 Założenie Treść strony ma być oddzielona od informacji o jej wyglądzie. Kod HTML nie powinien zawierać żadnych informacji

Bardziej szczegółowo

Qtiplot. dr Magdalena Posiadała-Zezula

Qtiplot. dr Magdalena Posiadała-Zezula Qtiplot dr Magdalena Posiadała-Zezula Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl www.fuw.edu.pl/~mposiada Start! qtiplot poza rysowaniem wykresów pozwala też na zaawansowaną obróbkę danych.! qtiplot jest silnie wzorowany

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I INDEKSOWANIE MULTIMEDIÓW (AIM)

ANALIZA I INDEKSOWANIE MULTIMEDIÓW (AIM) ANALIZA I INDEKSOWANIE MULTIMEDIÓW (AIM) LABORATORIUM 5 - LOKALIZACJA OBIEKTÓW METODĄ HISTOGRAMU KOLORU 1. WYBÓR LOKALIZOWANEGO OBIEKTU Pierwszy etap laboratorium polega na wybraniu lokalizowanego obiektu.

Bardziej szczegółowo

1 Wizualizacja danych - wykresy 2D

1 Wizualizacja danych - wykresy 2D 1 Wizualizacja danych - wykresy 2D Funkcje sterujące tworzeniem wykresów plot(x,y, KSL ) tworzy wykres 2D wraz z specyfikatorem lini K - kolor, S - symbol, L - linia figure(nr) subplot(m,n,active) hold

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości o programie SciLab wykresy

Podstawowe wiadomości o programie SciLab wykresy Fizyka Komputerowa SciLab podstawy 1 Podstawowe wiadomości o programie SciLab wykresy 1 Wykresy 2D (dwuwymiarowe) 1.1 Podstawowym poleceniem do sporządzania wykresów dwuwymiarowych (płaskich) jest plot2d

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Kształty, kształty własne 2015-01- 01 Spis treści Wstęp... 2 Kształty... 2 Opcje narzędzia... 2 Rysujemy kształty... 5 Opcje dodawania, odejmowania obszaru

Bardziej szczegółowo

SCILAB. Wprowadzenie do Scilaba: http://www.scilab.org/content/download/1754/19024/file/introscilab.pdf

SCILAB. Wprowadzenie do Scilaba: http://www.scilab.org/content/download/1754/19024/file/introscilab.pdf SCILAB Wprowadzenie Scilab jest środowiskiem programistycznym i numerycznym dostępnym za darmo z INRIA (Institut Nationale de Recherche en Informatique et Automatique). Jest programem podobnym do MATLABa

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Podstawy Programowania Obiektowego. Podstawy grafiki obiektowej

Jarosław Kuchta Podstawy Programowania Obiektowego. Podstawy grafiki obiektowej Jarosław Kuchta Podstawy Programowania Obiektowego Podstawy grafiki obiektowej Zagadnienia Grafika proceduralna grafika obiektowa Grafika WPF dualizm XAML C# Właściwości obiektów graficznych edycja właściwości

Bardziej szczegółowo

AUTOCAD teoria i zadania z podstaw rysowania Rysowanie linii, prostej, półprostej, punktu, trasy, polilinii. Zadania geodezyjne.

AUTOCAD teoria i zadania z podstaw rysowania Rysowanie linii, prostej, półprostej, punktu, trasy, polilinii. Zadania geodezyjne. AUTOCAD teoria i zadania z podstaw rysowania Rysowanie linii, prostej, półprostej, punktu, trasy, polilinii. Zadania geodezyjne. RYSOWANIE 2D Polecenie LINIA Polecenie LINIA tworzy linię, której punkty

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo

GNUPLOT Wprowadzenie. dr inż. Marzena Tefelska martef@if.pw.edu.pl Wydział Fizyki Politechnika Warszawska 2015

GNUPLOT Wprowadzenie. dr inż. Marzena Tefelska martef@if.pw.edu.pl Wydział Fizyki Politechnika Warszawska 2015 GNUPLOT Wprowadzenie dr inż. Marzena Tefelska martef@if.pw.edu.pl Wydział Fizyki Politechnika Warszawska 2015 http://www.gnuplot.info/ Program Gnuplot Rysuje wykresy w 2D lub 3D zdefiniowanych funkcji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Algorytmy Obliczeniowe. Lab. 9 Prezentacja wyników w Matlabie

Laboratorium Algorytmy Obliczeniowe. Lab. 9 Prezentacja wyników w Matlabie Laboratorium Algorytmy Obliczeniowe Lab. 9 Prezentacja wyników w Matlabie 1. Wyświetlanie wyników na ekranie: W Matlabie możliwe są następujące sposoby wyświetlania wartości zmiennych: a. wpisując w programie

Bardziej szczegółowo

Nie daj się oszukać wykresom

Nie daj się oszukać wykresom Nie daj się oszukać wykresom Przemyslaw.Biecek@gmail.com, IBM Polska / MIM UW / SmarterPoland Szkoła Infografiki, 22 marca 2012 1 2 3 4 Ładniej nie znaczy lepiej, czyli typowe oszustwa percepcji. Po pierwsze

Bardziej szczegółowo

1. OPEN OFFICE RYSUNKI

1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1. 1 1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1.1 Wiadomości podstawowe Po uruchomieniu programu Draw okno aplikacji wygląda jak na poniższym rysunku. Składa się ono z głównego okna, w którym edytuje się rysunek oraz czterech

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003

INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003 INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003 Formatowanie arkusza: Ćwiczenie 1 Przygotujmy tabelkę w arkuszu kalkulacyjnym (jak na rysunku). 1. Nazwę Arkusza1 zmieniamy na nazwę Ćw1 Naciskamy prawym

Bardziej szczegółowo

Szybkie tworzenie grafiki w GcIde

Szybkie tworzenie grafiki w GcIde Szybkie tworzenie grafiki w GcIde Opracował: Ryszard Olchawa Poniższy opis dotyczy aplikacji okienkowej w systemie Windows lub Linux bazującej na obiektowej bibliotece rofrm stworzonej w środowisku GcIde.

Bardziej szczegółowo

Cennik TUBADZIN od

Cennik TUBADZIN od CENNIK SPRZEDAŻY KRAJOWEJ aktualizacja - 08.12.2014 SPIS TREŚCI 22,3x44,8 Zirconium str 3 NOWOŚĆ 2014 Ilma str 3 NOWOŚĆ 2014 Lavish str 3 NOWOŚĆ 2014 Maxima str 4 NOWOŚĆ 2014 Modern Floral str 5 Modern

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Zajęcia nr 15 JavaScript wprowadzenie do JavaScript

Zajęcia nr 15 JavaScript wprowadzenie do JavaScript Zajęcia nr 15 JavaScript wprowadzenie do JavaScript Prowadzący: Andrzej Gąsienica-Samek, strona kółka www.atinea.pl/kolko Wprowadzenie do jsfiddle.net Uruchom Chrome i wejdź na stronę http://jsfiddle.net.

Bardziej szczegółowo

Scilab - podstawy. Wersje instalacyjne programu Scilab mogą zostać pobrane ze strony

Scilab - podstawy. Wersje instalacyjne programu Scilab mogą zostać pobrane ze strony Scilab - podstawy Scilab jest środowiskiem numerycznym, programistycznym i numerycznym dostępnym za darmo z INRIA (Institut Nationale de Recherche en Informatique et Automatique). Jest programem podobnym

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej,

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej, Tworzenie wykresu do danych z tabeli zawierającej analizę rozwoju wyników sportowych w pływaniu stylem dowolnym na dystansie 100 m, zarejestrowanych podczas Igrzysk Olimpijskich na przestrzeni lat 1896-2012.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Small Basic

Microsoft Small Basic Microsoft Small Basic Okno grafiki Szacowany czas trwania lekcji: 1 godzina Okno grafiki Podczas tej lekcji uzyskasz informacje na temat: Instrukcji używających obiektu GraphicsWindow. Właściwości obiektu

Bardziej szczegółowo

PyX jest pakietem Pythona do grafiki wektorowej. Pozawala zatem tworzyd pliki EPS oraz PDF.

PyX jest pakietem Pythona do grafiki wektorowej. Pozawala zatem tworzyd pliki EPS oraz PDF. PyX jest pakietem Pythona do grafiki wektorowej. Pozawala zatem tworzyd pliki EPS oraz PDF. Aby go zainstalowad należy rozpakowad pakiet o nazwie PyX-0.10 do odpowiedniego katalogu. Będzie on dostępny

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja danych 2D i 3D - Gnuplot

Wizualizacja danych 2D i 3D - Gnuplot Wizualizacja danych 2D i 3D - Gnuplot dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Laboratorium 4 O czym dziś będzie mowa Możliwości terminala. Dyrektywa stylu globalnego

Bardziej szczegółowo

Simba 3D LOGO. Cele zajęć: - Poznanie zasad i sposobów tworzenia procedur z parametrami. - Poznanie zasad wywoływania procedur z parametrami.

Simba 3D LOGO. Cele zajęć: - Poznanie zasad i sposobów tworzenia procedur z parametrami. - Poznanie zasad wywoływania procedur z parametrami. Simba 3D LOGO Scenariusz lekcji Dokument zawiera cykl proponowanych scenariuszy lekcji z wykorzystaniem programu dydaktycznego Simba 3D LOGO. Program ten oparty jest na edukacyjnym języku programowania

Bardziej szczegółowo

HTML podstawowe polecenia

HTML podstawowe polecenia HTML podstawowe polecenia Szkielet dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej Podręcznik Identyfikacji Wizualnej 1. ZESTAWIENIE ZNAKÓW 1 Znak RDC występuje w wersji pełnej z dopiskiem: Polskie Radio. Podstawowa wersja znaku składa się z symbolu graficznego RDC. Znak jako podstawowy

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Word 2007

Edytor tekstu Word 2007 Edytor tekstu Word 2007 1 C Z. 6 G R A F I K A W E D Y T O R Z E T E K S T U Grafika w edytorze tekstu Edytor tekstu Word 2007 daje ogromne możliwości jeżeli chodzi o wstawianie obiektów graficznych i

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Scenariusz lekcji informatyki klasa II gimnazjum Temat : Strona WWW pierwsze

Bardziej szczegółowo

PAPIERY TRANSPARENTNE PAPIERY OZDOBNE

PAPIERY TRANSPARENTNE PAPIERY OZDOBNE PAPIERY OZDOBE PAPIERY TRASPARETE Atrakcyjny i wyrazisty efekt można osiągnąć stosując papier transparentny. Z pewnością docenią to Państwa Klienci. Wyobraźmy sobie, że zastosujemy te papiery na niezwykłą

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Przykłady innych funkcji i ich wykresy.

TEMAT : Przykłady innych funkcji i ich wykresy. Elżbieta Kołodziej e-mail: efreet@pf.pl matematyka, informatyka Gimnazjum Nr 5 37-450 Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 55 SCENARIUSZ LEKCJI PRZEPROWADZONEJ W KLASIE III TEMAT : Przykłady innych funkcji

Bardziej szczegółowo

Model blokowy. Model blokowy w CSS

Model blokowy. Model blokowy w CSS Model blokowy Model blokowy w CSS opisuje bloki, które są generowane dla elementów HTML. Model blokowy zawiera także dokładne opcje związane z ustawieniem maginesu zewnętrznego, wewnętrznego, obramowania

Bardziej szczegółowo

Rysowanie precyzyjne. Polecenie:

Rysowanie precyzyjne. Polecenie: 7 Rysowanie precyzyjne W ćwiczeniu tym pokazane zostaną różne techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2010, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

Narzędzia programu Paint

Narzędzia programu Paint Okno programu Paint Narzędzia programu Paint Na karcie Start znajduje się przybornik z narzędziami. Narzędzia te są bardzo przydatne w pracy z programem. Można nimi rysować i malować, kolorować i pisać,

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH R O Z D Z I A Ł 2 TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH Rozdział ten poświęcony będzie dokładnemu wyjaśnieniu, w jaki sposób działają polecenia służące do rysowania różnych obiektów oraz jak z nich korzystać.

Bardziej szczegółowo

4. Rysowanie krzywych

4. Rysowanie krzywych 1. Operator plot y x \begin{tikzpicture} \draw[->] (-0.2,0) -- (4.2,0) node[right] {$x$}; \draw[->] (0,-1.2) -- (0,4.2) node[above] {$y$}; \draw (3,4) -- (3,3) plot coordinates{(2,3) (3,0) (4,3)}; \end{tikzpicture}

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Scilab: funkcje i wykresy

Wprowadzenie do Scilab: funkcje i wykresy Wprowadzenie do Scilab: funkcje i wykresy Magdalena Deckert, Izabela Szczęch, Barbara Wołyńska, Bartłomiej Prędki Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Narzędzia Informatyki Narzędzia Informatyki

Bardziej szczegółowo

www.fwrl.pl/szkolenie

www.fwrl.pl/szkolenie STRONA www.fwrl.pl/szkolenie MS WORD HTML HTML i dostarczają informację dla silnika przeglądarki o tym jak ma być zbudowana i wyświetlona strona HTML HTML HTML (warstwa logiczna co i gdzie ma być) (wastwa

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z KOMINEM W 3D

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z KOMINEM W 3D Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA Rok akad. 2011/2012 Semestr

Bardziej szczegółowo

Bramy segmentowe WIŚNIOWSKI to nowoczesne bramy zaprojektowane i wykonane z myślą o wymagających użytkownikach

Bramy segmentowe WIŚNIOWSKI to nowoczesne bramy zaprojektowane i wykonane z myślą o wymagających użytkownikach BRAMY SEGMENTOWE Bramy segmentowe WIŚNIOWSKI to nowoczesne bramy zaprojektowane i wykonane z myślą o wymagających użytkownikach 6 BRAMY SEGMENTOWE BEZPIECZEŃSTWO OPIS TECHNICZNY 5 Bezpieczne bramy Grupy

Bardziej szczegółowo

Graficzna prezentacja wyników w MATLABIE

Graficzna prezentacja wyników w MATLABIE Graficzna prezentacja wyników w MATLABIE Bondos Magdalena Eti 9.1 Obiekty graficzne KaŜdy rysunek bądź wykres składa się z szeregu obiektów graficznych KaŜdy obiekt posiada atrybuty, które moŝe ustawiać

Bardziej szczegółowo

T: +48 33 876 70 83 F: +48 33 876 62 23 K: +48 604 152 240 M: zakupy@kobax.pl

T: +48 33 876 70 83 F: +48 33 876 62 23 K: +48 604 152 240 M: zakupy@kobax.pl T: +48 33 876 70 83 F: +48 33 876 62 23 K: +48 604 152 240 M: zakupy@ T: +48 33 873 93 55 F: +48 33 873 93 55 K: +48 604 750 320 M: akcesoria@ Wzornik RAL Classic Kody RAL wprowadzone zostały w 1927 roku

Bardziej szczegółowo

Tytu : GRAPHER Podr cznik u ytkownika ISBN: 978-83-920531-7-0 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2009 Stron: 408 Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o.

Tytu : GRAPHER Podr cznik u ytkownika ISBN: 978-83-920531-7-0 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2009 Stron: 408 Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o. Tytu : GRAPHER Podr cznik u ytkownika ISBN: 978-83-920531-7-0 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2009 Stron: 408 Wydawca: Spis tre ci: 1 CO ZAWIERA TEN PODR CZNIK? 9 1.1 CZ STO U YWANE POJ CIA 10 2 DO

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska INSTRUKCJA KOMPUTEROWA z Rysunku technicznego i geometrii wykreślnej RYSUNEK TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CIĘCIA PO KONTURZE Z WYKORZYSTANIEM EASYSIGN ORAZ PLOTERA TNĄCEGO ULTIMA

INSTRUKCJA CIĘCIA PO KONTURZE Z WYKORZYSTANIEM EASYSIGN ORAZ PLOTERA TNĄCEGO ULTIMA INSTRUKCJA CIĘCIA PO KONTURZE Z WYKORZYSTANIEM EASYSIGN ORAZ PLOTERA TNĄCEGO ULTIMA STRONA 1/8 Drogi użytkowniku, w instrukcji tej zawarto informacje pozwalające przygotować pracę do wycięcia po konturze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po obszarze roboczym

Przewodnik po obszarze roboczym Przewodnik po obszarze roboczym Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. Projekty tworzone

Bardziej szczegółowo

Praca z układem projektu

Praca z układem projektu Praca z układem projektu Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. W niniejszym samouczku

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

przygotował: mgr Szymon Szewczyk PODSTAWY

przygotował: mgr Szymon Szewczyk PODSTAWY S t r o n a 1 PODSTAWY Każdy dokument musi być w całości zawarty między znacznikami - i (większość znaczników musi być odwołana ). Dokument HTML a składa się z dwóch części: - głowy

Bardziej szczegółowo

Excel zadania sprawdzające 263

Excel zadania sprawdzające 263 Excel zadania sprawdzające 263 Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1 Wpisać dane i wykonać odpowiednie obliczenia. Wykorzystać wbudowane funkcje Excela: SUMA oraz ŚREDNIA. Sformatować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Wskaźnik Trading Central

Instrukcja użytkownika Wskaźnik Trading Central Instrukcja użytkownika Wskaźnik Trading Central Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Proces instalacji... 3 3. Funkcje i parametry...

Bardziej szczegółowo

LATERNE MINI - cennik rolet tkaninowych dzień-noc w zł/szt. LATERNE PLUS - cennik rolet tkaninowych dzień-noc w zł/szt.

LATERNE MINI - cennik rolet tkaninowych dzień-noc w zł/szt. LATERNE PLUS - cennik rolet tkaninowych dzień-noc w zł/szt. LATERNE MINI - cennik rolet tkaninowych dzień-noc w zł/szt. grupa A Tkaniny z grupy A: SOFT S-05 Ivory, S-09 Orange, S-15 Chocolate, S-17 Black 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 0,6 64 71

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne Moduł B4 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne Moduł B4 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne Moduł B4 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Cel ćwiczenia: Kreskowanie

Cel ćwiczenia: Kreskowanie Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3 Temat ćwiczenia: Polecenie kreskuj, wypełnij, polilinia multilinia. Wymiarowanie i opisywanie rysunków

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus, wersja 2.0

ECDL/ICDL Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus, wersja 2.0 ECDL/ICDL Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus, wersja 2.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna.

Bardziej szczegółowo

WZORNIK TKANIN KOLEKCJE TKANIN, GRUPY: P, A, B, B+ KOLEKCJA: DOT, gr. P Tkanina welurowa. Zestaw dla łóżek

WZORNIK TKANIN KOLEKCJE TKANIN, GRUPY: P, A, B, B+ KOLEKCJA: DOT, gr. P Tkanina welurowa. Zestaw dla łóżek WZORNIK TKANIN Zestaw dla łóżek KOLEKCJE TKANIN, GRUPY: P, A, B, B+ DOT, gr. P Tkanina welurowa DOT 28 DOT 15 DOT 11 DOT 25 DOT 100 DOT 60 DOT 90 DOT 80 DOT 70 DOT 22 DOT 95 DOTI, gr. P Tkanina welurowa

Bardziej szczegółowo

Dodanie nowej formy do projektu polega na:

Dodanie nowej formy do projektu polega na: 7 Tworzenie formy Forma jest podstawowym elementem dla tworzenia interfejsu użytkownika aplikacji systemu Windows. Umożliwia uruchomienie aplikacji, oraz komunikację z użytkownikiem aplikacji. W trakcie

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM6 Grafika menedżerska i prezentacyjna Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM6 Grafika menedżerska i prezentacyjna Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM6 Grafika menedżerska Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Niezawodność diagnostyka systemów laboratorium. Ćwiczenie 2

Niezawodność diagnostyka systemów laboratorium. Ćwiczenie 2 dr inż. Jacek Jarnicki doc. PWr Niezawodność diagnostyka systemów laboratorium Ćwiczenie 2 1. Treść ćwiczenia Generowanie realizacji zmiennych losowych i prezentacja graficzna wyników losowania. Symulacja

Bardziej szczegółowo

SAMBA + krzesła SYLWEK 4 / + SYLWEK 4 chairs

SAMBA + krzesła SYLWEK 4 / + SYLWEK 4 chairs SAMBA + krzesła SYLWEK 4 / + SYLWEK 4 chairs wymiary: 90/90/74 cm, 100/100/74 cm, 160/90/74 cm, 180/100/74 cm, 180/90/74 cm materiał: blat - płyta MDF o gr. 32 mm - laminowana, nogi - drewno bukowe, kolory:,

Bardziej szczegółowo

Dodatek A. Palety. QuarkXPress 4.1. Projekty praktyczne. Podstawowe palety

Dodatek A. Palety. QuarkXPress 4.1. Projekty praktyczne. Podstawowe palety Dodatek A. Palety Podstawowe palety Paleta Tools, czyli paleta narzędziowa. Jest to typowa paleta pływająca, w której zostały umieszczone podstawowe narzędzia. Rysunek A 1. Paleta Tools Item narzędzie

Bardziej szczegółowo

Statystyczne metody analizy danych. Agnieszka Nowak - Brzezińska

Statystyczne metody analizy danych. Agnieszka Nowak - Brzezińska Statystyczne metody analizy danych Agnieszka Nowak - Brzezińska SZEREGI STATYSTYCZNE SZEREGI STATYSTYCZNE odpowiednio usystematyzowany i uporządkowany surowy materiał statystyczny. Szeregi statystyczne

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie grafiki rastrowej na wektorową

Przetwarzanie grafiki rastrowej na wektorową Przetwarzanie grafiki rastrowej na wektorową Inaczej wektoryzacja, lub trasowanie, czyli zastąpienie rysunku rastrowego rysunkiem wektorowym. Wykonanie: Piotr Dróżdż Podstawowe różnice między grafiką wektorową,

Bardziej szczegółowo

AVIOTEX KKC Sp. z o.o, ul.zegrzyńska 6 05-119 Legionowo. tel.: +48 022 774 22 25 tel./fax: +48 022 774 14 77 mobile: +48 883 319 400

AVIOTEX KKC Sp. z o.o, ul.zegrzyńska 6 05-119 Legionowo. tel.: +48 022 774 22 25 tel./fax: +48 022 774 14 77 mobile: +48 883 319 400 AVIOTEX KKC Sp. z o.o, ul.zegrzyńska 6 05-119 Legionowo tel.: +48 022 774 22 25 tel./fax: +48 022 774 14 77 aviotex@aviotex.com.pl www.aviotex.com.pl B12 Wysokość (H) 2m 3m 4m 6m BALONY REKLAMOWE B12 Średnica

Bardziej szczegółowo

Box model: Content. Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości.

Box model: Content. Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości. Box model Box model: Content Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości. Box model: Padding Content Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna. Sylabus

Bardziej szczegółowo

ELEMENTARNA WIZUALIZACJA

ELEMENTARNA WIZUALIZACJA ELEMENTARNA WIZUALIZACJA PRz AiS- 2012 Specyfika wizualizacji w systemach wbudowanych. Elementarna wizualizacja. Ustawianie zmiennej suwak. SPECYFIKA WIZUALIZACJI W SYSTEMACH WBUDOWANYCH 1. Systemy wbudowane

Bardziej szczegółowo