Program R Wykład 7. Pakiet graphics Plan. Wysokopoziomowe Niskopoziomowe Bibliografia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program R Wykład 7. Pakiet graphics Przemyslaw.Biecek@gmail.com. Plan. Wysokopoziomowe Niskopoziomowe Bibliografia"

Transkrypt

1 Program R Wykład 7. Pakiet graphics Plan 1 Funkcje graficzne wysokiego poziomu. 2 Funkcje graficzne niskiego poziomu. 3 Funkcje do zarządzania wykresami i urządzeniami graficznymi. 1 / 61

2 Grafika wysokopoziomowa Przejrzymy wybrane (najpopularniejsze) wykresy dostępne w pakiecie graphics i pakietach pochodnych. Zobaczymy wykresy dla danych jakościowych / tabel kontyngencji, par zmiennych binarnych, proporcji, dwóch zmiennych ilościowych, danych wielowymiarowych. Wiekszosc z nich omawialismy na zajeciach ze statystyk podstawowych. 2 / 61

3 plot Najpopularniejszą funkcją do rysowania jest plot(). Jest to funkcja generyczna. > methods("plot") [1] plot.acf* plot.bagplot plot.correspondence* [4] plot.data.frame* plot.date* plot.decomposed.ts* [7] plot.default plot.dendrogram* plot.density [10] plot.ecdf plot.faces plot.factor* [13] plot.formula* plot.goodfit* plot.hclust* [16] plot.histogram* plot.holtwinters* plot.isoreg* [19] plot.lda* plot.lm plot.lm2 [22] plot.loglm* plot.mca* plot.medpolish* [25] plot.mlm plot.oddsratio* plot.posixct* [28] plot.posixlt* plot.ppr* plot.prcomp* [31] plot.princomp* plot.profile* plot.profile.nls* [34] plot.ridgelm* plot.shingle* plot.spec [37] plot.spec.coherency plot.spec.phase plot.stepfun [40] plot.stl* plot.structable* plot.table* [43] plot.trellis* plot.ts plot.tskernel* 3 / 61

4 matplot, matploints, matlines matplot(x, y, type="p", lty=1:5, lwd=1, pch=null,..., add=f) matpoints(x, y, type = "p",...) matlines(x, y, type = "l",...) 4 / 61

5 Ruch Browna / 61

6 image image(x, y, z, zlim, xlim, ylim, col=heat.colors(12), add=false, xlab, ylab, breaks,...) 6 / 61

7 hist hist(x, breaks = "Sturges", freq = NULL, probability =!freq, nclass = NULL,...) Histogram zmiennej wiek liczebnosci wiek 7 / 61

8 stripchart stripchart(x, method = óverplot", jitter = 0.1,...) / 61

9 density Ją drowy estymator rozkładu wieku Density N = 204 Bandwidth = / 61

10 wireframe(lattice) wspz wspx wspy 10 / 61

11 ecdf Dystrybuanta empiryczna wieku Fn(x) x 11 / 61

12 dotchart dotchart(x, labels=null, groups=null,...) podstawowe mezczyzna kobieta srednie mezczyzna kobieta wyzsze mezczyzna kobieta zawodowe mezczyzna kobieta / 61

13 podstawowe mezczyzna kobieta srednie mezczyzna kobieta wyzsze mezczyzna kobieta zawodowe mezczyzna kobieta / 61

14 barplot barplot(height, width=1, horiz=false, density=null, add=false,. podsta. srednie wyzsze zawod / 61

15 kobieta mezczyzna podstaw. srednie wyzsze zawod / 61

16 boxplot boxplot(x,..., range=1.5, width=null, varwidth=f, notch=f, outline=t, plot=t, horizontal=f, add=f, at=null) / 61

17 podstaw. srednie wyzsze zawod. 17 / 61

18 mosaicplot mosaicplot(x, main=deparse(substitute(x)), shade=false,...) nie pracuje uczen lub pracuje K M K M zawod. wyzsze wyksztalcenie srednie podstaw. praca 18 / 61

19 balloonplot(gplots) balloonplot(x, xlab, ylab, zlab, show.zeros=false, show.margins=true,...) Balloon Plot for x by y. Area is proportional to Freq. y x kobieta mezczyzna podstaw srednie wyzsze zawod / 61

20 fourfold(vcd) fourfold(x, conf level = 0.95,...) plec: kobieta 7 48 praca: nie pracuje praca: uczen lub pracuje plec: mezczyzna 20 / 61

21 wyksztalcenie: podstawowe plec: plec: 2 praca: nie pracuje praca: uczen lub pracuje praca: nie pracuje wyksztalcenie: wyzsze plec: plec: 2 praca: uczen lub pracuje praca: nie pracuje wyksztalcenie: srednie plec: plec: 2 praca: uczen lub pracuje praca: nie pracuje wyksztalcenie: zawodowe plec: plec: 2 praca: uczen lub pracuje 21 / 61

22 pie pie(x, labels = names(x), edges = 200, radius = 0.8, clockwise = FALSE, init.angle = if(clockwise) 90 else 0,... podstaw. srednie zawod. wyzsze 22 / 61

23 wyzsze 17 % zawod. 11 % srednie 27 % podstaw. 46 % 23 / 61

24 bagplot(aplpack) bagplot(x, y, factor = 3, na.rm = FALSE,...) cisnienie skurczowe cisnienie rozkurczowe 24 / 61

25 chplot chplot(formula,data,chull=true,clevel=0.95,mar.den=false, plot.points=false,legend=true,...) cisnienie.rozkurczowe cisnienie.skurczowe plec K (10.4) M ( 8.2) 25 / 61

26 coplot coplot(formula, data, number = 6, overlap = 0.5,...) cisnienie.rozkurczowe cisnienie.skurczowe Kobieta Mezczyzna Given : plec Given : wiek 26 / 61

27 gpairs(yaletoolkit) wyksztalcenie singiel w zwiazku zawodowe wyzsze srednie podstawowe w zwiazku singiel st.cywilny cisnienie.skurczowe podstawowe srednie wyzsze zawodowe cisnienie.rozkurczowe 27 / 61

28 hist2d(gplots) yvals xvals 28 / 61

29 kde(ks) cisnienie rozkurczowe cisnienie skurczowe 29 / 61

30 kde2d(mass) / 61

31 pairs wiek cisnienie.skurczowe cisnienie.rozkurczowe 31 / 61

32 scatterplot.matrix(car) wiek cisnienie.skurczowe cisnienie.rozkurczowe 32 / 61

33 scatterplot(car), sp(car) cisnienie.skurczowe cisnienie.rozkurczowe plec kobieta mezczyzna 33 / 61

34 scatterplot3d(scatterplot3d) wiek cisnienie.skurczowe cisnienie.rozkurczowe 34 / 61

35 jitter(x, factor=1, amount = NULL) zmienna1 zmienna2 35 / 61

36 sunflowerplot zmienna zmienna1 36 / 61

37 plotcorr(ellipse) [RGG 149] wt cyl disp hp carb qsec gear am vs drat mpg wt cyl disp hp carb qsec gear am vs drat mpg 37 / 61

38 cdplot cdplot(x, y, plot=true, bw=" nrd0", n=512, from=null, to=null,...) Niepowodzenia brak wznowa typ.budynku kamienica niski blok wiezowiec VEGF cena 38 / 61

39 contour / 61

40 filled.contour cisnienie.rozkurczowe cisnienie.skurczowe 40 / 61

41 stars - wielowymiarowe cechy stars(x, full=true, radius=true, add=false, plot=true,...) wyksztalcenie wiek praca cisnienie.skurczowe cisnienie.rozkurczowe Agnieszka Ola Ala Partrycja Karolina Marta Ela Wiola Zoska Kamila 41 / 61

42 faces - twarze Chernoffa faces(xy, face.type = 1, plot.faces = TRUE,...) Agnieszka Ola Ala Partrycja Karolina Marta Ela Wiola Zoska Kamila Index Index Index Index Index Index Index Index Index Index 42 / 61

43 heatmap heatmap(x, distfun = dist, hclustfun = hclust, symm = FALSE, scale=c(" row", " column", " none"),...) Wiola Ala Kamila Agnieszka Partrycja Ela Marta Karolina Ola Zoska Wiola Ala Kamila ieszka rtrycja Ela Marta arolina Ola Zoska 43 / 61

44 density, boxplot, hdr.plot(hdrcde), vioplot(vioplot), bpplot [z RGG 102] Underlying density standard boxplot HDR boxplot violin plot Box Percentile Plot x 44 / 61

45 histbackback [z RGG 136] Back to Back Histogram female male 45 / 61

46 Typowe argumenty większości funkcji graficznych xlim - zakres osi X (wektor dwuelementowy) ylim - zakres osi Y main - tytuł wykresu sub - podtytuł wykresu xlab - opis osi X ylab - opis osi Y las - kierunek tekstu na osiach type - typ wykresu ( p punkty, l linie, b punkty i linie,...) pch - kształty punktów, / 61

47 abline(a=null, b=null, h=null, v=null, reg=null, coef=null,...) Wariacje z funkcją abline() v = 1 a=2, b=0 a=1, b=0 a=0, b=0 h = / 61

48 axis axis(side, at = NULL, labels = TRUE, tick = TRUE, line = NA, pos = NA, outer = FALSE, hadj = NA, padj = NA,...) side Po której stronie wykresu narysować oś. 1-dół wykresu, 2- lewa strona, 3-góra wykresu i 4-prawa strona wykresu. at W tych punktach będą rysowane prostopadłe kreseczki czyli znaczki tick marks. labels Wartość logiczna lub wektorem napisów. Jeżeli wartość logiczna, to określa, czy mają być narysowane etykietki. tick Wartość logiczna czy rysować tick marks. line Odległość (w liniach tekstu) osi od brzegu okna graficznego. pos Pozycja (współrzędne rysunku) osi. outer Czy rysować na zewnętrznych marginesach? hadj Przesuwa opis osi w kierunku równoległym do osi. padj Przesuwa opis osi w kierunku prostopadłym do osi. 48 / 61

49 legend legend(x, y=null, legend, fill=null, col=par(ćol"), lty, lwd, y.intersp=1, adj=c(0,0.5), text.width=null, text.col=par( ncol=1, horiz=false,...) x, y położenie legendy w układzie współrzędnych rysunku lub jeden z napisów bottomright, bottom,... xjust, yjust jak legenda ma być wyśrodkowana. legend opisy elementów wykresu, fill wektor kolorów pudełek lwd, lty szerokość i typ lini, x/y.intersp odległości pomiędzy poziomymi elementami, ncol liczba kolumn, horiz czy kolejne opisy w legendzie będą rysowane poziomo? title tytuł legendy. 49 / 61

50 Kolory w R rgb(), col2rgb(), hsv() - definiowanie kolorów, rainbow(grdevices), kolory tęczy, heat.colors(grdevices), kolory od czerwieni po żółć, terrain.colors(grdevices), kolory od zielonego przez brązowy po srebrny, topo.colors(grdevices), kolory od niebieskiego przez zielony po blady róż, cm.colors(grdevices), kolory od cyjanowego przez biały po róż. 50 / 61

51 YlOrRd YlOrBr YlGnBu YlGn Reds RdPu Purples PuRd PuBuGn PuBu OrRd Oranges Greys Greens GnBu BuPu BuGn Blues Set3 Set2 Set1 Pastel2 Pastel1 Paired Dark2 Accent Spectral RdYlGn RdYlBu RdGy RdBu PuOr PRGn PiYG BrBG Kolory z pakietu RColorBrewer Predefiniowane nazwy kolorów, colors() Kolory z pakietów grdevices i colorramps magenta2green(colorramps) cyan2yellow(colorramps) blue2yellow(colorramps) green2red(colorramps) blue2green(colorramps) blue2red(colorramps) cm.colors(grdevices) topo.colors(grdevices) terrain.colors(grdevices) heat.colors(grdevices) rainbow(grdevices) coral3 deeppink4 gray27 gray87 grey39 grey99 lightpink1 mistyrose1 pink4 slategray1 coral2 deeppink3 gray26 gray86 grey38 grey98 lightpink mistyrose pink3 slategray coral1 deeppink2 gray25 gray85 grey37 grey97 lightgrey mintcream pink2 slateblue4 coral deeppink1 gray24 gray84 grey36 grey96 lightgreen midnightblue pink1 slateblue3 yellowgreen chocolate4 deeppink gray23 gray83 grey35 grey95 lightgray mediumvioletred pink slateblue2 yellow4 chocolate3 darkviolet gray22 gray82 grey34 grey94 lightgoldenrodyellowmediumturquoise peru slateblue1 yellow3 chocolate2 darkturquoise gray21 gray81 grey33 grey93 lightgoldenrod4mediumspringgreen peachpuff4 slateblue yellow2 chocolate1 darkslategrey gray20 gray80 grey32 grey92 lightgoldenrod3 mediumslateblue peachpuff3 skyblue4 yellow1 chocolate darkslategray4 gray19 gray79 grey31 grey91 lightgoldenrod2 mediumseagreen peachpuff2 skyblue3 yellow chartreuse4 darkslategray3 gray18 gray78 grey30 grey90 lightgoldenrod1 mediumpurple4 peachpuff1 skyblue2 whitesmoke chartreuse3 darkslategray2 gray17 gray77 grey29 grey89 lightgoldenrod mediumpurple3 peachpuff skyblue1 wheat4 chartreuse2 darkslategray1 gray16 gray76 grey28 grey88 lightcyan4 mediumpurple2 papayawhip skyblue wheat3 chartreuse1 darkslategray gray15 gray75 grey27 grey87 lightcyan3 mediumpurple1 palevioletred4 sienna4 wheat2 chartreuse darkslateblue gray14 gray74 grey26 grey86 lightcyan2 mediumpurple palevioletred3 sienna3 wheat1 cadetblue4 darkseagreen4 gray13 gray73 grey25 grey85 lightcyan1 mediumorchid4 palevioletred2 sienna2 wheat cadetblue3 darkseagreen3 gray12 gray72 grey24 grey84 lightcyan mediumorchid3 palevioletred1 sienna1 violetred4 cadetblue2 darkseagreen2 gray11 gray71 grey23 grey83 lightcoral mediumorchid2 palevioletred sienna violetred3 cadetblue1 darkseagreen1 gray10 gray70 grey22 grey82 lightblue4 mediumorchid1 paleturquoise4 seashell4 violetred2 cadetblue darkseagreen gray9 gray69 grey21 grey81 lightblue3 mediumorchid paleturquoise3 seashell3 violetred1 burlywood4 darksalmon gray8 gray68 grey20 grey80 lightblue2 mediumblue paleturquoise2 seashell2 violetred burlywood3 darkred gray7 gray67 grey19 grey79 lightblue1 mediumaquamarinepaleturquoise1 seashell1 violet burlywood2 darkorchid4 gray6 gray66 grey18 grey78 lightblue maroon4 paleturquoise seashell turquoise4 burlywood1 darkorchid3 gray5 gray65 grey17 grey77 lemonchiffon4 maroon3 palegreen4 seagreen4 turquoise3 burlywood darkorchid2 gray4 gray64 grey16 grey76 lemonchiffon3 maroon2 palegreen3 seagreen3 turquoise2 brown4 darkorchid1 gray3 gray63 grey15 grey75 lemonchiffon2 maroon1 palegreen2 seagreen2 turquoise1 brown3 darkorchid gray2 gray62 grey14 grey74 lemonchiffon1 maroon palegreen1 seagreen1 turquoise brown2 darkorange4 gray1 gray61 grey13 grey73 lemonchiffon magenta4 palegreen seagreen tomato4 brown1 darkorange3 gray0 gray60 grey12 grey72 lawngreen magenta3 palegoldenrod sandybrown tomato3 brown darkorange2 gray gray59 grey11 grey71 lavenderblush4 magenta2 orchid4 salmon4 tomato2 blueviolet darkorange1 goldenrod4 gray58 grey10 grey70 lavenderblush3 magenta1 orchid3 salmon3 tomato1 blue4 darkorange goldenrod3 gray57 grey9 grey69 lavenderblush2 magenta orchid2 salmon2 tomato blue3 darkolivegreen4 goldenrod2 gray56 grey8 grey68 lavenderblush1 linen orchid1 salmon1 thistle4 blue2 darkolivegreen3 goldenrod1 gray55 grey7 grey67 lavenderblush limegreen orchid salmon thistle3 blue1 darkolivegreen2 goldenrod gray54 grey6 grey66 lavender lightyellow4 orangered4 saddlebrown thistle2 blue darkolivegreen1 gold4 gray53 grey5 grey65 khaki4 lightyellow3 orangered3 royalblue4 thistle1 blanchedalmond darkolivegreen gold3 gray52 grey4 grey64 khaki3 lightyellow2 orangered2 royalblue3 thistle black darkmagenta gold2 gray51 grey3 grey63 khaki2 lightyellow1 orangered1 royalblue2 tan4 bisque4 darkkhaki gold1 gray50 grey2 grey62 khaki1 lightyellow orangered royalblue1 tan3 bisque3 darkgrey gold gray49 grey1 grey61 khaki lightsteelblue4 orange4 royalblue tan2 bisque2 darkgreen ghostwhite gray48 grey0 grey60 ivory4 lightsteelblue3 orange3 rosybrown4 tan1 bisque1 darkgray gainsboro gray47 grey grey59 ivory3 lightsteelblue2 orange2 rosybrown3 tan bisque darkgoldenrod4 forestgreen gray46 greenyellow grey58 ivory2 lightsteelblue1 orange1 rosybrown2 steelblue4 beige darkgoldenrod3 floralwhite gray45 green4 grey57 ivory1 lightsteelblue orange rosybrown1 steelblue3 azure4 darkgoldenrod2 firebrick4 gray44 green3 grey56 ivory lightslategrey olivedrab4 rosybrown steelblue2 azure3 darkgoldenrod1 firebrick3 gray43 green2 grey55 indianred4 lightslategray olivedrab3 red4 steelblue1 azure2 darkgoldenrod firebrick2 gray42 green1 grey54 indianred3 lightslateblue olivedrab2 red3 steelblue azure1 darkcyan firebrick1 gray41 green grey53 indianred2 lightskyblue4 olivedrab1 red2 springgreen4 azure darkblue firebrick gray40 gray100 grey52 indianred1 lightskyblue3 olivedrab red1 springgreen3 aquamarine4 cyan4 dodgerblue4 gray39 gray99 grey51 indianred lightskyblue2 oldlace red springgreen2 aquamarine3 cyan3 dodgerblue3 gray38 gray98 grey50 hotpink4 lightskyblue1 navyblue purple4 springgreen1 aquamarine2 cyan2 dodgerblue2 gray37 gray97 grey49 hotpink3 lightskyblue navy purple3 springgreen aquamarine1 cyan1 dodgerblue1 gray36 gray96 grey48 hotpink2 lightseagreen navajowhite4 purple2 snow4 aquamarine cyan dodgerblue gray35 gray95 grey47 hotpink1 lightsalmon4 navajowhite3 purple1 snow3 antiquewhite4 cornsilk4 dimgrey gray34 gray94 grey46 hotpink lightsalmon3 navajowhite2 purple snow2 antiquewhite3 cornsilk3 dimgray gray33 gray93 grey45 honeydew4 lightsalmon2 navajowhite1 powderblue snow1 antiquewhite2 cornsilk2 deepskyblue4 gray32 gray92 grey44 honeydew3 lightsalmon1 navajowhite plum4 snow antiquewhite1 cornsilk1 deepskyblue3 gray31 gray91 grey43 honeydew2 lightsalmon moccasin plum3 slategrey antiquewhite cornsilk deepskyblue2 gray30 gray90 grey42 honeydew1 lightpink4 mistyrose4 plum2 slategray4 aliceblue cornflowerblue deepskyblue1 gray29 gray89 grey41 honeydew lightpink3 mistyrose3 plum1 slategray3 white coral4 deepskyblue gray28 gray88 grey40 grey100 lightpink2 mistyrose2 plum slategray2 51 / 61

52 Atomowe funkcje graficzne symbols(graphics), rysuje symbole, polygon(graphics), rysuje krzwywe zamknięte, jak również obszary wypełnione kolorem, segments(graphics), rysuje odcinki i łamane, arrows(graphics), rysuje strzałki (skierowane w dowolnym kierunku), mamy kontrolę nad długością grota oraz kątem rozwarcia strzałki. curve(graphics), rysuje wykresy funkcji, rect(graphics), rysuje prostokąty, rug(graphics), na wybranej osi rysuje znaczniki. 52 / 61

53 polygon() segments() symbols() circles squares rectangles stars thermometers boxplots arrows() curve(), abline(), points(), lines() 53 / 61

54 siatka wykresow # siatka prostokątna par(mfrow = c(w,k)) par(mfcol = c(w,k)) # bardziej zaawansowana siatka layout(mat, widths=rep(1,ncol(mat)), heights=rep(1,nrow(mat)), respect=f) # parameter respect kontroluje proporcje, # szerokości i wysokości możemy podawac względne i bezwzględne 54 / 61

55 parametry graficzne do ustawienia przez funkcje par adj ann ask bg bty cex cex.axis, cex.main col col.axis, col.main family fg fig cex.lab, col.lab, sposób wyrównywania tekstu (np etykiet osi). Wartość 0.5 odpowiada wypośrodkowaniu. Czy rysować etykiety osi? Każdy następny wykres musi byc potwierdzony ENTE- Rem. Kolor tła dla wykresu. Kształt pudełka wokół wykresu, np: o wszystkie ścianki, n nie są rysowane żadne ścianki. Rozmiar tekstu lub symboli graficznych. j.w. dla osi, etykiet, tytułu. Domyślny kolor rysowania linii i wypełnień. j.w. dla osi, etykiet, tytułu itp. Typ czcionki wykorzystywanej do rysowania tekstu, nowe trzeba zainstalować przez windowsfont(grdevices). Kolor pierwszoplanowy, używany jako domyślny kolor symboli, pudełek, linii itp. układ współrzędnych okienka graficznego, należy kolejny wykres uruchomić z parametrem new=t lub wykonać funkcję plot.new() (ponieważ zmieni się układ współrzęd- 55 / 61

56 font font.axis, font.main lab las lheight lty lwd mai mar mgp oma omd pch ps pty font.lab, 1 -zwykły tekst, 2 -pogrubiony, 3 -kursywa, 4 -pogrubiona kursywa. j.w. dla osi, etykiet, tytułu. Ustawienia osi w postaci c(x, y, dl), x i y to oczekiwana liczba podziałów na osiach x i y, a dl określa długość nazwy etykiety. Parametr określający kierunek tekstu na osiach. Wysokość linii tekstu. Wzór linii. Szerokość linii. Rozmiar marginesu w calach. Rozmiar marginesu w liniach tekstu. W której linii marginesu ma być narysowany opis, etykieta i oś. Domyślne wartości to c(3, 1, 0). Rozmiar zewnętrznych marginesów w liniach tekstu. Współrzędne zewnętrznych marginesów w układzie NDC. Jakimi symbolami mają być zaznaczane punkty na wykresie. Rozmiar tekstu. Kształt regionu do rysowania, s wymusza kształt kwadratu. 56 / 61

57 srt Kąt nachylenia tekstu do osi X. usr Czteroelementowy wektor c(x1, x2, y1, y2). Określa współrzędne obszaru wykresu do zarysowania. xaxp Gdzie (od x1 do x2 ) mają być rysowane znaczniki na osi X oraz ile ( n+1 ) znaczników ma być narysowanych. xaxs Zakres etykiet na osi X, r dodawaje 4% na obu końcach, i nie dodaje marginesu. xaxt Czy ma być rysowana oś X. xpd Do jakiego obszaru mają być przycinane rysunki. yaxp Odpowiednik parametru xaxp dla osi y. yaxs Odpowiednik parametru xaxs dla osi y. yaxt Odpowiednik parametru xaxt dla osi y. ylog Odpowiednik parametru xlog dla osi y. 57 / 61

58 srt = 140 srt = 160 srt = 180 srt = 200 srt = 220 srt = 120 srt = 240 lend=, ljoin= srt = 100 ljoin=2 ljoin=1 ljoin=0 lend=1 lend=0 srt = 260 srt= srt = 80 srt = 280 srt = 60 srt = 300 srt = 40 srt = 20 srt = 0 srt = 340 srt = 320 ylab etykieta osi y text() adj=c(1,0.5) text() adj=c(1,1) side 2 xpd=, adj= text() adj=c(0.5,1) text() adj=c(0.5,1) main, line=3 main tytul wykresu family mono family serif main, line=5 side 3 side 1 φαµιλψ σψµβολ family sans xpd=na xpd=true xpd=false text() adj=c(0,0) text() adj=c(0,1) side 4 mtext(), adj=0 line=1 mtext(), adj=0.5 line=2 mtext(), adj=1 line=3 expression() axis() legend() cos(x) 2 + sin(x) 2 ln(x y) przed legend() x x 3 x 2 x 4 chwile przed w trakcie chwile po po exp(cos(x 2 ) x) x 5 4x xlab etykieta osi x sub podtytul wykresu 58 / 61

59 l p b c o type= s S h lty= twodash longdash dotdash dotted dashed solid blank cex= lwd= pch= / 61

60 Inne przydatne funkcje locator(), identify(), png(grdevices), bmp(grdevices), jepg(grdevices), pdf(grdevices), poscript(grdevices) i bitmap(grdevices), dev.off(grdevices), X11(), dev.cur(), dev.list(), dev.set(), dev.next() itp, parametr xpd i usr, plot.new(), plot.window(xlim=, ylim=), i wiele wiele innych / 61

61 Literature R Graphics, Paul Murrell, paul/rgraphics/rgraphics.html The Grammar of Graphics, Leland Wilkinson, Tthe visual display of quantitative information, Edward Tufte. Wykłady Statistics Information Visualisation Ross Ihaka, Przewodnik po pakiecie R, Przemysław Biecek. 61 / 61

Informatyka i Multimedia [IM] dr inż. Michał Głębowski

Informatyka i Multimedia [IM] dr inż. Michał Głębowski [IM] dr inż. Michał Głębowski Plan zajęć bazy danych (cz.2) teoria, definicje, tabele, relacje język SQL, interfejs, zapytania MySQL, własna baza język (x)html budowa, struktura, tagi, CSS, walidacja,

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie do R dla programistów, z elementami statystyki opisowej. Miko laj Rybiński WMIM UW

Krótkie wprowadzenie do R dla programistów, z elementami statystyki opisowej. Miko laj Rybiński WMIM UW Krótkie wprowadzenie do R dla programistów, z elementami statystyki opisowej Miko laj Rybiński WMIM UW 22 lutego 2011 2 Spis treści Wst ep 5 1 Podstawy R 7 1.1 R jako kalkulator.....................................

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po pakiecie

Przewodnik po pakiecie PRZEMYSŁAW BIECEK Przewodnik po pakiecie R Wydanie drugie, rozszerzone Oficyna Wydawnicza GiS Wrocław, 2011 Wnioski, skargi i zażalenia należy kierować do Przemysław Biecek e-mail: przemyslaw.biecek@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Paweł Kaźmierczak. styczeń 2009

Paweł Kaźmierczak. styczeń 2009 Wstęp Wstawianie i tworzenie grafiki w systemie składu tekstu LaTeX Instytut Matematyki i Informatyki PWSZ Płock styczeń 2009 Wstęp Kilka słów... Dzięki grafice, nasze dokumenty mają atrakcyjniejszą formę.

Bardziej szczegółowo

3 Biblioteka WinBGIm. 3.1 Powstanie biblioteki WinBGI(m).

3 Biblioteka WinBGIm. 3.1 Powstanie biblioteki WinBGI(m). 3 Biblioteka WinBGIm J a c e k Ta r a s i u k 3.1 Powstanie biblioteki WinBGI(m). Na początku lat 90-tych XX wieku firma Borland udostępniła pierwszą prostą bibliotekę graficzną współpracującą z jej kompilatorami

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska R

Wprowadzenie do środowiska R Łukasz Komsta 21 sierpnia 2004 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Pierwsze kroki 3 2.1 Najprostsze obliczenia.................................. 4 2.2 Przykłady operacji na wektorach............................ 4

Bardziej szczegółowo

Grafika i komunikacja człowiek komputer Laboratorium. Część 3: Tekst, czcionki, kolory

Grafika i komunikacja człowiek komputer Laboratorium. Część 3: Tekst, czcionki, kolory UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI Opracował: mgr inż. Przemysław Pardel, dr hab. Bogdan Kwolek v1.01 2010 Grafika i komunikacja człowiek komputer Laboratorium Część 3: Tekst, czcionki, kolory

Bardziej szczegółowo

Grafika w LaTeXu Łukasz Daros & Jakub Jakubiec

Grafika w LaTeXu Łukasz Daros & Jakub Jakubiec Grafika w LaTeXu Łukasz Daros & Jakub Jakubiec Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Informatyka Stosowana rok 3 GRAFIKA Dzięki grafice, nasze dokumenty mają atrakcyjniejszą formę. Wykresy, ilustracje

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Bartosz Ziemkiewicz Joanna Karłowska-Pik Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Materiały dydaktyczne dla studentów matematyki (specjalność: matematyka w ekonomii i finansach) Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

System MetaPost. John D. Hobby. Sierpień 1990. Tłumaczenie za zgodą autora Joanna Marszałkowska

System MetaPost. John D. Hobby. Sierpień 1990. Tłumaczenie za zgodą autora Joanna Marszałkowska System MetaPost John D. Hobby Sierpień 1990 Tłumaczenie za zgodą autora Joanna Marszałkowska Streszczenie MetaPost jest językiem programowania służącym do tworzenia rysunków wektorowych. Sposób działania

Bardziej szczegółowo

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator Grafika wektorowa - Adobe Illustrator dr Radosław Stelmaszczyk/dr Krzysztof Moszczyński przewodnik do ćwiczeń Spis treści 00. Wstęp... 5 Grafika wektorowa... 5 01. Otwieranie, tworzenie i zapisywanie dokumentów...

Bardziej szczegółowo

2010 Minitab, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja 16.1.0 Minitab, Minitab logo, Quality Companion by Minitab i Quality Trainer by Minitab są

2010 Minitab, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja 16.1.0 Minitab, Minitab logo, Quality Companion by Minitab i Quality Trainer by Minitab są 2010 Minitab, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja 16.1.0 Minitab, Minitab logo, Quality Companion by Minitab i Quality Trainer by Minitab są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Minitab, Inc. w Stanach

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych. CSS w akcji

Projektowanie aplikacji internetowych. CSS w akcji Projektowanie aplikacji internetowych CSS w akcji Tak to ma wyglądać Strona : 2 Założenie Treść strony ma być oddzielona od informacji o jej wyglądzie. Kod HTML nie powinien zawierać żadnych informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI WYDANIE : PL / CNC-CAD Service WERSJA : 01/2010 DATA : 01-11-2010 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja wyjaśnia podstawowe funkcje programu LOGOTAG. To oprogramowanie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

LaserCut 5.1. Podręcznik Użytkownika

LaserCut 5.1. Podręcznik Użytkownika LaserCut 5.1 Podręcznik Użytkownika (ver5.1 dla kontrolera MPC6515) V1.2 Rozdział 1 Instalacja systemu 1.1 Składniki systemu ------ 4 1.2 Wymagania na komputer 4 1.3 Instalacja karty kontrolera MPC6515

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows PROEKO Ryszard Samoć 62-800 Kalisz, ul. Biernackiego 8 tel. (62) 757 39 87, 5977-081, fax. 5977-800 E-mail : ryszard@samoc.net, biuro@proeko-rs.pl www.proeko-rs.pl Instrukcja obsługi programu Krzywa DB

Bardziej szczegółowo

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz ArcGIS 10.1 Tutorial Podstawy działania i obsługi programu Adam Potapowicz Spis treści 1. Pierwsze kroki w programie... 3 2. Układy współrzędnych... 9 3. Organizacja danych... 13 4. Warstwy... 17 5. Tabela

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Wizualizacja CoDeSys Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 by 3S Smart Software Solutions GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

GeoGebra Help. Oficjalny Podręcznik 3.2. Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org

GeoGebra Help. Oficjalny Podręcznik 3.2. Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Help Oficjalny Podręcznik 3.2 Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Help 3.2 Ostatnio modyfikowany: listopad 16, 2009 Autorzy Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web Arkadiusz Curulak Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML i CSS Olsztyn 2001 Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 Arkusz kalkulacyjny jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję danych w różnych postaciach. Patrz menu Format komórki liczby (menu zakładkowe).

Bardziej szczegółowo

Informatyka 2MPDI. Wykład 4

Informatyka 2MPDI. Wykład 4 Informatyka 2MPDI Wykład 4 Strony WWW (World Wide Web) Mosaic pierwsza przeglądarka 1993 Internet Explorer Opera Firefox(Mozilla) Safari Chrome(Google) HTML HTML (ang. HyperText Markup Language, pol. hipertekstowy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4... 12 Akapit... 12 Ćwiczenie 5... 13 Tekst pogrubiony... 13 Tekst pochylony... 13 Tekst podkreślony... 13 Ćwiczenie 6...

Ćwiczenie 4... 12 Akapit... 12 Ćwiczenie 5... 13 Tekst pogrubiony... 13 Tekst pochylony... 13 Tekst podkreślony... 13 Ćwiczenie 6... Zawartość Wyjaśnienie...3 Edytory...3 Windows...3 Pajączek...3 CoreEditor...3 Ager Web Edytor...3 EdHTML...3 Edytor Znaczników HTML - ezhtml...4 HateML Pro...4 JTHTML...4 ked...4 PSPad...4 Web Edit...5

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 CSS. Michał Drabik

Wykład 2 CSS. Michał Drabik Wykład 2 CSS Michał Drabik XHTML CSS Struktura strony internetowej Prezentacja strony internetowej CSS = Cascading Style Sheets Kaskadowe arkusze stylów style umieszczone są według hierarchi, ustalającej

Bardziej szczegółowo

EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika

EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika 1 EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika tłumaczenie polskie: Pol-Audio 2 Spis treści Wprowadzenie do EASE Focus 2... 4 1.1. Przegląd oprogramowania... 4 1.2. Wymagania systemowe... 5 1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii skrypt dla studentów II roku studiów I stopnia kurs: Systemy Informacji Geograficznej program ILWIS prowadzący: D.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA INSTRUKCJA SZKOLENIOWA OPROGRAMOWANIE EASY BUILDER 8000 DO WSPÓŁPRACY Z PANELAMI HMI WEINTEK MT8000 / MT6000 Oprogramowanie w wersji 4.4 lub wyższej Multiprojekt Kraków, III.2011 Rozdział 1 Transfer projektu...

Bardziej szczegółowo

CSS (kaskadowe arkusze stylów) to narzędzie do formatowania dokumentu. Obecna wersja to CSS 2.1

CSS (kaskadowe arkusze stylów) to narzędzie do formatowania dokumentu. Obecna wersja to CSS 2.1 CSS (kaskadowe arkusze stylów) to narzędzie do formatowania dokumentu. Obecna wersja to CSS 2.1 Wstawianie stylów Przeglądarka wyświetla strony pozbawione stylów autorskich, stosując własne, wbudowane

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10 Pierwsze kroki CIMPLICITY HMI Plant Edition Wersja 6.10 Luty 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady Materiały dydaktyczne Języki programowania Semestr III Wykłady 1 Temat 1 (4 godziny): Języki programowania. Delphi 2010 omówienie środowiska Zagadnienia tematyczne: A. Delphi 2010 interfejs systemu programowania

Bardziej szczegółowo