ANALIZA I INDEKSOWANIE MULTIMEDIÓW (AIM)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA I INDEKSOWANIE MULTIMEDIÓW (AIM)"

Transkrypt

1 ANALIZA I INDEKSOWANIE MULTIMEDIÓW (AIM) LABORATORIUM 5 - LOKALIZACJA OBIEKTÓW METODĄ HISTOGRAMU KOLORU 1. WYBÓR LOKALIZOWANEGO OBIEKTU Pierwszy etap laboratorium polega na wybraniu lokalizowanego obiektu. Musi wyróżniać się on kolorem od otaczającego tła. Może to być twarz, ręka, zeszyt czy dowolny inny znacznik. 2. ZBUDOWANIE DWUWYMIAROWEGO HISTOGRAMU KOLORÓW NA PODSTAWIE DANYCH TRENUJĄCYCH Dane trenujące: w sekwencji obrazów na bieżąco analizowanych z kamery podłączonej do komputera, należy zaznaczyć K (K = 10) obszarów obejmujących dany obiekt, jak na rysunku 1. Rysunek 1 Histogram: na podstawie pikseli leżących w zaznaczonych obszarach należy zbudować dwuwymiarowy histogram o rozmiarze 16x16 dla składowych barwy r, b, gdzie:

2 natomiast indeksy w histogramie, jak to pokazano na rysunku 2, określone są jako i r =min(15, r*16), i b =min(15, b*16), ir i ib zredukowane do przedziału Rysunek 2: Histogram kolorów. Dla każdego piksela N k należącego do zaznaczonych K obszarów, należy kolejno inkrementować wartości w komórkach histogramu L[ir, ib] o odpowiadającym im kolorze. Następnie histogram powinien zostać znormalizowany tak, aby suma komórek dawała 1. W tym celu wartości wszystkich komórek L[ir, ib] należy podzielić przez łączną sumę pikseli we wszystkich zaznaczonych obszarach. Ustalić próg YT określający wartość odcięcia pikseli obiektu, np. jako wartość średnia komórek histogramu pomnożona przez wybrany współczynnik (można eksperymentować z progiem). 3. GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE ZAWARTOŚCI HISTOGRAMU Należy umożliwić graficzne wyświetlenie zawartości histogramu (na przykład jako obraz 2D w odcieniach szarości) w oknie aplikacji. 4. LOKALIZACJA OBIEKTU PRZY POMOCY HISTOGRAMU KOLORU W każdej klatce obrazu kamery należy zaetykietować piksele mające kolor odpowiadający kolorowi obiektu przy pomocy uzyskanego histogramu. Efekt ten można uzyskać poprzez algorytm iteracyjny (jak poniżej) lub rozrostowy, tak jak było to opisane na wykładzie. Krok 1) Zbudować obraz binarny B(x, y) badanego zdjęcia: najpierw zbudować obraz w odcieniach szarości, przypisując każdemu pikselowi luminancję Y(x, y), uzyskaną jako wartość komórki histogramu odpowiadającą kolorowi piksela pomnożoną przez 255, a następnie przypisać temu pikselowi wartość 1 jeżeli Y(x,y) jest większe od progu Y T, albo wartość 0 w przeciwnym przypadku, czyli:

3 ir(x,y) = min(15, r(x, y)*16); ib(x,y) = min(15, b(x,y)*16); ir i ib zredukowane do przedziału Y(x,y) = L[ir(x,y), ib(x,y)]*255; If (Y(x,y) > YT) B(x, y)=1; else B(x, y)=0; gdzie x,y oznaczają indeksy przeglądania obrazu w kierunku poziomym i pionowym, piksele zaznaczone jako jeden traktujemy jako czarne, a piksele zaznaczone jako 0 są pikselami tła ( białe ). Krok 2) Znaleźć spójne przestrzennie obszary pikseli w utworzonym obrazie binarnym. Można to zrobić za pomocą przedstawionego poniżej algorytmu. Algorytm ten przypisuje etykiety pikselom w ten sposób, aby piksele należące do tych samych obszarów miały te same etykiety. Zaznaczyć na oryginalnym obrazie obszary odpowiadające zlokalizowanym obiektom. Narysować prostokąty obejmujące poszczególne obszary o tych samych etykietach. 5. ETYKIETOWANIE OBSZARÓW SPÓJNYCH OBRAZU BINARNEGO (KROK 2 POWYŻEJ) W pierwszej kolejności należy przypisać pikselom czarnym (obraz binarny utworzony w pierwszym kroku) etykiety, w ten sposób, aby kolejne wykryte obszary spójne miały inne etykiety, zaczynając od wartości minimalnej do maksymalnej. W tym celu należy przeglądać obraz wierszami od lewej do prawej i od góry do dołu, i jeżeli: - dla piksela czarnego w sąsiedztwie pikseli wcześniej przeglądanych, pokazanych na rysunku 3, występuje piksel zaetykietowany, to przypisać etykietę piksela z sąsiedztwa mającą minimalną wartość; - w przeciwnym przypadku przypisać wartość większą o jeden od największej użytej dotychczas etykiety wartość etykiety maksymalnej musi być pamiętana. Rysunek 3. Sąsiedztwo pikseli wcześniej przeglądanych. Piksel bieżący zaznaczony kolorem czerwonym, piksele sąsiednie szarym. Na tym etapie może wystąpić połączenie obszarów o innych etykietach. Aby zniwelować ten efekt, należy przeprowadzić następny etap etykietowania iteracyjnej zmiany etykiet. Należy przeglądać obraz od lewej do prawej i z góry do dołu. Dla każdego piksela czarnego badać sąsiedztwo 8 przyległych pikseli przedstawione na rysunku 4. Jeżeli w tym sąsiedztwie występuje piksel czarny o niższej etykiecie to przypisać najniższą etykietę z tego sąsiedztwa pikselowi bieżącemu. Powtarzać iteracyjnie procedurę przeglądania obrazu dotąd, aż w całej iteracji przeglądania obrazu żadna etykieta nie będzie zmieniona. W efekcie powinny powstać spójne obszary, w których czarne piksele przyległe mają jednakowe etykiety, natomiast rozłączne obszary mają inne etykiety.

4 Przy implementacji powyższych algorytmów należy pamiętać o odpowiednim traktowaniu pikseli brzegowych (nie maja one wszystkich sąsiadów). Rysunek 4. Sąsiedztwo pikseli przyległych. Piksel bieżący zaznaczony kolorem czerwonym, piksele sąsiednie szarym. 6. UWAGI DO ZAŁĄCZONEJ APLIKACJI (KAMERA) Załączona do treści laboratorium aplikacja pozwala na wykorzystanie kamery podłączonej do komputera. Jednocześnie dostarcza kilku narzędzi przydatnych w czasie wykonywania laboratorium. Do poprawnej kompilacji programu wymagane jest Visual Studio w wersji minimum 2010 (dostępne w Dreamspark). W przypadku korzystania z Visual Studio w wersji 2013 proszę pamiętać, że musi być doinstalowany pakiet multibyte character set (MBCS), można go zawsze doinstalować ze strony producenta. Program nie będzie działał dla wersji Express ze względu na brak MFC przy pomocy którego stworzone jest środowisko graficzne aplikacji! Po wczytaniu aplikacji w środowisku Visual Studio (Kamera.sln) należy najpierw spróbować uruchomić program (F5 lub Debug->Start Debugging). Jeśli po wybraniu odpowiedniej kamery przechwytywany obraz wyświetlany jest na ekranie, oznacza to że wszystko zostało wykonane poprawnie i można przystąpić do realizacji ćwiczenia. Należy modyfikować pliki ImageProcessing.cpp i ImageProcessing.h. W klasie ImageProcessing znajdują się następujące elementy do implementacji: ImageProcessing(); konstruktor domyślny. Tutaj należy umieszczać inicjalizacje zmiennych klasy ~ImageProcessing(); destruktor klasy. void ZeroVariables(); - funkcja ustawiająca początkowe parametry zmiennych (np. wskaźniki na NULL) void ProcessRGBImage(int mode, unsigned char *rgb_image, int w, int h); - funkcja przetwarzania pikseli. Wywoływana za każdym razem, gdy z kamery otrzymywana jest kolejna klatka obrazu. Tablica rgb_image (wielkości w*h*3 bajty) odpowiada pikselom wyświetlanym na panelu programu. Piksele ustawione są rzędami. Każdy piksel opisany jest przez 3 bajty wartości składowej niebieskiej, zielonej i czerwonej (BGR). Funkcja wywołuje zależnie od trybu funkcję Mode1Processing, Mode2Processing lub Mode3Processing mode tryb przetwarzania obrazu (0, 1, 2) ustawiany automatycznie przez wybór odpowiedniego menu z zakładki modes. rgb_image otrzymana z kamery klatka obrazu. w, h szerokość i wysokość obrazu

5 void ServiceDrawnRectangle(CRect rect, unsigned char *rgb_image, int w, int h); - funkcja wywoływana za każdym razem, gdy w obrazie zaznaczony zostanie prostokąt. rect współrzędne zaznaczonego prostokąta (posiada m.in. składowe left, right, top, bottom), rgb_image ostatni z obrazów uzyskany z kamery wideo (wielkości w*h*3 bajty) w, h szerokość i wysokość tego obrazu Obraz z kamery rgb_image jest obrócony względnej współrzędnej y (pierwszy element tablicy odpowiada pierwszemu pikselowi ostatniego wiersza obrazu). Dostęp do składowych RGB piksela obrazu o współrzędnych (x, y) otrzymujemy poprzez: R = rgb_image[(x + (h-y-1)*w)*3 + 2]; G = rgb_image[(x + (h-y-1)*w)*3 + 1]; B = rgb_image[(x + (h-y-1)*w)*3]; Funkcję Mode1Processing można zaimplementować jako lokalizację obiektu. W funkcji Mode2Processing można zaimplementować wyświetlanie zawartości histogramu. Zakładka menu Camera properties działa jedynie dla trybu kompilacji Release. Prostokąt może być wyświetlany poprzez funkcję DrawRectangleRGB a punkt przez DrawPixel. W zaimplementowanych metodach jest przykład ich użycia. Uwaga! Aplikacja ma charakter przykładowy i nie ma obowiązku jej wykorzystania. Język programowania wykorzystany do wykonania zadania laboratoryjnego jest dowolny. Liczy się samodzielność wykonanych zadań.

Mikołaj Sklepek. Oprogramowanie do sterowania komputerem przy użyciu wskaźnika laserowego

Mikołaj Sklepek. Oprogramowanie do sterowania komputerem przy użyciu wskaźnika laserowego Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wy d z ia ł E l e k t r o t e c h n i k i, A u t o m a t y k i, I n f o r m a t y k i i E l e k t r o n i k i Katedra Automatyki PRACA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia 214 Excel makropolecenia 12. Makropolecenia Makropolecenia to sposób na automatyzację ciągu czynności wielokrotnie powtarzanych przez użytkownika. Działania takie jak: naciskanie klawiszy, kliknięcia myszką,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA Mirosław Słysz System śledzenia oczu, twarzy i ruchów użytkownika

Bardziej szczegółowo

1. Praktyczny przykład kalibracji rastra

1. Praktyczny przykład kalibracji rastra 1. Praktyczny przykład kalibracji rastra Dane do wykonania opisywanego poniżej ćwiczenia znajdują się w katalogu...\geo-dat\trening\raster. Zadaniem ćwiczenia jest przygotowanie danych rastrowych do kalibracji

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Wizualizacja CoDeSys Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 by 3S Smart Software Solutions GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU B-LINK

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU B-LINK INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU B-LINK 1 Spis treści Wstęp... 3 Instalacja... 4 Użytkowanie... 5 Menu boczne... 8 Klawiatura ekranowa... 9 Mysz ekranowa... 10 Menu skrótów... 14 Ulubione... 15 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Animacje komputerowe we Flashu

Animacje komputerowe we Flashu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE Instytut Matematyki i Informatyki Kierunek: Matematyka Specjalność: Matematyka z informatyką Sylwia Załużna Nr albumu 2965 Animacje komputerowe we Flashu Praca

Bardziej szczegółowo

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek.

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. 1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. Sposób 1 Wciśnij klawisz funkcyjny F5, Pojawi się okno dialogowe Przechodzenie do. W polu Odwołanie wpisz zakres, który ma zostać podświetlony i zatwierdź,

Bardziej szczegółowo

Pivot Animator. Podręcznik użytkownika

Pivot Animator. Podręcznik użytkownika Pivot Animator Podręcznik użytkownika Pivot Animator Podręcznik do wersji Pivot Animator 4.1 Intuicyjny program do animacji stickmanów pod Windows Autor oryginału: Peter Bone Wersja polska: Foley (P.D.)

Bardziej szczegółowo

Algorytmy przetwarzania obrazów

Algorytmy przetwarzania obrazów Algorytmy przetwarzania obrazów i wstȩp do pracy z bibliotek a OpenCV Pod redakcj a: Ewarysta Rafajłowicza Wojciecha Rafajłowicza Andrzeja Rusieckiego Algorytmy przetwarzania obrazów i wstȩp do pracy

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

NIXAR-VSP SERVER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków. tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62

NIXAR-VSP SERVER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków. tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62 NIXAR-VSP INSTRUKCJA OBSŁUGI SERVER Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62 skype: nixar.support info@nixar.pl Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA

POLITECHNIKA LUBELSKA POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki i Informatyki Kierunek Informatyka PRACA INŻYNIERSKA Opracowanie aplikacji służącej do filtrowania szumów w obrazach wykonanych kamerką telefonu Dyplomant:

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Warszawa październik 2003-1 - Zastrzeżenia praw Niniejszego podręcznika ani jego żadnego fragmentu nie wolno powielać

Bardziej szczegółowo

Wysokopoziomowy silnik gier dla urządzeń mobilnych z systemem Android

Wysokopoziomowy silnik gier dla urządzeń mobilnych z systemem Android Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Michał Bieńkowski Numer albumu 289475 Wysokopoziomowy silnik gier dla urządzeń mobilnych z systemem Android Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

W menu Plik znajdują się polecenia do zarządzania projektami, rysunkami, drukowaniem jak I również ustawienia standardowe.

W menu Plik znajdują się polecenia do zarządzania projektami, rysunkami, drukowaniem jak I również ustawienia standardowe. Menu Programu Polecenia SEE Electrical są podzielone na Kategorie. Każda Kategoria zawiera Panele. Panel zawiera pojedyncze polecenia lub całe grupy poleceń związanych z danym narzędziem. Menu Plik W menu

Bardziej szczegółowo

Jan Zabrodzki GRAFIKA KOMPUTEROWA

Jan Zabrodzki GRAFIKA KOMPUTEROWA Jan Zabrodzki GRAFIKA KOMPUTEROWA Wykład 1: Informacje wstępne Informacje wstępne Grafika komputerowa jest obecnie obszerną dziedziną wiedzy, która obejmuje wiele zagadnień natury teoretycznej i algorytmicznej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika

Relacyjne bazy danych. Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika Relacyjne bazy danych Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika Cechy dobrego interfejsu użytkownika 1. Przyjazny i funkcjonalny dla użytkownika pomaga użytkownikowi w realizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

AsixConnect. Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix. Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7

AsixConnect. Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix. Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl AsixConnect - Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix Dok. Nr PLP7072 Wersja: 2012-11-09

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek Podstawy programowania dr inż. Krzysztof Białek 1 Cele i zakres przedmiotu Zapoznanie z istotą i metodyką programowania Opanowanie podstawowych technik programowania strukturalnego Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY 2013 1. Arkusze Praca z arkuszami w skoroszycie Wstawianie nowego arkusza do skoroszytu. Kliknij na zakładce arkusza, przed którym chcesz wstawić nowy arkusz Z

Bardziej szczegółowo

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com. InstalSoft ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.pl Znaki handlowe: InstalSoft, InstalSystem, Gredi, OZC

Bardziej szczegółowo

EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika

EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika 1 EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika tłumaczenie polskie: Pol-Audio 2 Spis treści Wprowadzenie do EASE Focus 2... 4 1.1. Przegląd oprogramowania... 4 1.2. Wymagania systemowe... 5 1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo