Jarosław Kuchta Podstawy Programowania Obiektowego. Podstawy grafiki obiektowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jarosław Kuchta Podstawy Programowania Obiektowego. Podstawy grafiki obiektowej"

Transkrypt

1 Jarosław Kuchta Podstawy Programowania Obiektowego Podstawy grafiki obiektowej

2 Zagadnienia Grafika proceduralna grafika obiektowa Grafika WPF dualizm XAML C# Właściwości obiektów graficznych edycja właściwości Grafika w kodzie C# Właściwości "dołączane" Zdarzenia połączenie XAML C#

3 Grafika proceduralna rysowanie za pomocą kontekstu graficznego w Windows wymaga dobrej znajomości wszystkich parametrów procedur graficznych wymaga odpowiedniej kolejności wywoływania procedur graficznych PAINTSTRUCT ps; HDC hdc = BeginPaint(hWindow, &ps); GamePaint(hDC); EndPaint(hWindow, &ps); void GamePaint(HDC hdc) { RECT rect; GetClientRect(hWindow, &rect); DrawText(hDC, TEXT("SuperBall"), -1, &rect, DT_SINGLELINE DT_CENTER DT_VCENTER); MoveToEx(hDC, 10, 40, NULL); LineTo(hDC, 44, 10); LineTo(hDC, 78, 40); }

4 Grafika obiektowa deklarujemy obiekt klasy "płótno" (Canvas) umieszczamy na płótnie obiekty graficzne: prostokąt (Rectangle) elipsę (Ellipse) linię (Line) ścieżkę (Path) wielolinię (Polyline) wielokąt (Polygon) Stosujemy projektowanie wizualne (What You See Is What You Get) Określamy ich właściwości Płótno "samo" odrysowuje umieszczone na nim obiekty

5 Windows Presentation Framework Dualizm XAML C# (programowanie "code behind") XAML projekt wizualny strony graficznej zapis "znacznikowy" (XML) C# - kod manipulujący obiektami strony graficznej Projekt: kod C#: XAML:

6 XAML język znacznikowy Windows Oparty o uniwersalny język znacznikowy XML nazwa elementu XML nazwa klasy WPF znacznik otwierający obiekt znacznik otwierający właściwość znacznik zamykający właściwość znacznik zamykający obiekt nazwa klasy w C# przestrzenie nazw XML właściwości obiektów obiekty zagnieżdżone

7 Projektowanie wizualne Panel edycji kodu XAML Panel edycji wizualnej Okno edycji strony wizualnej

8 Dodawanie elementów Toolbox zawiera listę dostępnych obiektów graficznych i innych "kontrolek" (controls) Przeciągnięcie obiektu z toolboxa na powierzchnię projektu powoduje dodanie obiektu do projektu. Dodawany obiekt zostanie umieszczony wewnątrz obiektu, na który został przeciągnięty

9 Edycja właściwości obiektów Właściwości obiektów możemy zmieniać w kodzie XAML albo w panelu właściwości. Manipulacja obiektem na ekranie też zmienia niektóre właściwości.

10 Podstawowe właściwości wszystkich elementów WPF Klasa FrameworkElement: Name nazwa obiektu Parent obiekt nadrzędny (zawierający) HorizontalAlignment, VerticalAlignment sposób wyrównania do obiektu nadrzędnego Margin margines (odstęp od krawędzi obiektu nadrzędnego) Width, Height projektowana szerokość i wysokość kształtu MinWidth, MinHeight minimalna szerokość i wysokość MaxWidth, MaxHeight maksymalna szerokość i wysokość ActualWidth, ActualHeight aktualna szerokość i wysokość Visibility czy obiekt jest widoczny Opacity stopień nieprzezroczystości (0-przezroczysty, 1-nieprzezroczysty)

11 Podstawowe właściwości wszystkich kształtów Klasa Shape: FrameworkElement: Fill sposób wypełnienia (obiekt klasy Brush) Stroke sposób rysowania (obiekt klasy Brush) StrokeThickness grubość linii rysowania StrokeDashArray tablica opisująca wzór dla linii przerywanej StrokeDashOffset przesunięcie wzoru linii przerywanej StrokeStartLineCap, StrokeEndLineCap sposób zakończenia rysowania linii (z obu stron) StrokeDashCap sposób zakończenia segmentów linii przerywanej StrokeLineJoin sposób łączenia segmentów linii StrokeMiterLimit parametr dla jednego ze sposobów łączenia segmentów linii

12 Rysowanie linii Klasa Line: Shape: X1,Y1 współrzędne pierwszego punktu X2, Y2 współrzędne drugiego punktu

13 Przykłady wzorów linii StrokeThickness="1" StrokeDashArray="1,2,1,2" StrokeThickness="1" StrokeDashArray="1,5,1,5" StrokeThickness="5" StrokeDashArray="1,2,1,2" StrokeThickness="5" StrokeDashArray="1,2,1,2" StrokeDashCap="Round" StrokeThickness="5" StrokeThickness="5" StrokeMitterLimit="1" StrokeThickness="5" StrokeLineJoin="Round"

14 Pędzel (Brush) Klasa definiująca sposób wypełnienia kształtu zamkniętego albo rysowania linii: SolidColorBrush wypełnienie jednolite GradientBrush wypełnienie gradientowe LinearGradientBrush wypełnienie gradientowe liniowe RadialGradientBrush wypełnienie gradientowe kołowe BitmapCacheBrush TileBrush

15 Wypełnienie jednolite Klasa SolidColorBrush: Color kolor wypełnienia Sposób definiowania koloru <SolidColorBrush Color="nazwa_koloru"/> <SolidColorBrush Color="#rgb"/> <SolidColorBrush Color="#argb"/> <SolidColorBrush Color="#rrggbb"/> <SolidColorBrush Color="#aarrggbb"/> <SolidColorBrush Color="sc#scA,scR,scG,scB"/> Składowe: A nieprzezroczystość (Alpha) R czerwona (Red) G zielona (Green) B niebieska (Blue) sc składowa wyrażona jako liczba rzeczywista od 0 do 1

16 Predefiniowane kolory (1)

17 Predefiniowane kolory (2)

18 Wypełnienie gradientowe liniowe Klasa LinearGradientBrush: StartPoint, EndPoint współrzędne początku i końca linii wypełniania GradientStops wartości koloru na linii

19 Wypełnienie gradientowe Klasa RadialGradientBrush: liniowe GradientOrigin współrzędne początku wypełniania RadiusX, RadiusY promienie (poziomy i pionowy) elipsy wypełniania GradientStops wartości koloru wzdłuż promienia

20 Rysowanie wielokąta Klasa Polygon: Shape: Points współrzędne kolejnych punktów

21 Klasa Path: Shape: Rysowanie ścieżki (geometria) Data dane ścieżki (geometria - PathGeometry)

22 Skrócony zapis geometrii ścieżki M Move (przesunięcie) X, Y L Line (odcinek linii prostej) X, Y H Horizontal (odcinek linii poziomej) X V Vertical (odcinek linii pionowej) Y C Curve (odcinek krzywej Beziera) CP1, CP2 A Arc (odcinek łuku) Rx, Ry, Rot, L, S, X, Y Z Zero (zamknięcie krzywej)

23 Grafika w kodzie C# Zamiast konstruować obiekty graficzne w kodzie XAML, można to robić w kodzie C# Zastosowanie tam, gdzie obiekty muszą być konstruowane dynamicznie

24 Manipulowanie właściwościami w kodzie C# W kodzie C# można manipulować właściwościami obiektów graficznych tak samo, jak innych obiektów. Można też manipulować obiektami graficznymi tak samo, jak innymi obiektami.

25 Właściwości "dołączane" Właściwości "dołączane" są zdefiniowane w innej klasie niż sam obiekt. W ten sposób można zdefiniować właściwości dla klas już zamkniętych. Właściwości Canvas.Left i Canvas.Top, chociaż są zdefiniowane w klasie Canvas, to określają położenie prostokąta (Rectangle)

26 Manipulacja właściwościami dołączanymi w kodzie C# Aby odczytać właściwość Left, trzeba użyć metody statycznej GetLeft klasy Canvas Aby zmienić właściwość Top, trzeba użyć metody statycznej SetLeft klasy Canvas.

27 Zdarzenia Procedury w kodzie są wykonywane w reakcji na tzw. zdarzenia (event). Zdarzenie określa sytuację, w której coś następuje. Każda klasa WPF ma zdefiniowane zdarzenia, np.: SizeChanged zmiana rozmiaru Click naciśnięcie przycisku Programista definiuje tzw. procedurę obsługi zdarzenia. Procedura jest wywoływana przy nastąpieniu zdarzenia.

28 Definiowanie procedur obsługi zdarzeń Aby zdefiniować procedurę obsługi zdarzenia wystarczy otworzyć zakładkę "Events" na panelu właściwości i dwa razy kliknąć puste pole na określonej pozycji. Procedura jest tworzona (wraz z parametrami), a jej adres wpisywany jako właściwość do obiektu.

29 Wypełnianie procedury kodem Automatycznie otwierane jest okno edycji kodu, gdzie programista wpisuje odpowiedni kod. Wskazane jest tworzenie osobnych procedur manipulacji obiektami graficznymi i wywoływanie ich z procedur obsługi zdarzeń. Dzięki temu ta sama procedura manipulacji może być wielokrotnie wykorzystana przy różnych zdarzeniach.

30 Wnioski Zastosowanie techniki obiektowej umożliwia dużo łatwiejsze manipulowanie grafiką niż w przypadku podejścia proceduralnego. Projektowanie wizualne umożliwia natychmiastowe zobaczenie strony wizualnej programu. Warto projektować wizualnie początkowy obraz strony, a manipulować obiektami graficznymi w kodzie. Trzeba pamiętać, że procedury manipulacji zapisane w kodzie są wywoływane w reakcji na zdarzenia.

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 8 grafika i animacja

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 8 grafika i animacja Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 8 grafika i animacja Grafika Kształty Najprostszy sposób rysowania własnej zawartości w WPF, to wykorzystanie kształtów. Shapes klasy reprezentujące linie,

Bardziej szczegółowo

Silverlight. Od podstaw

Silverlight. Od podstaw Silverlight. Od podstaw Autor: Pawe³ Maciejewski, Pawe³ Redmerski ISBN: 978-83-246-1984-9 Tytu³ orygina³u: COM+ Developer's Guide Format: 158x235, stron: 208 Silverlight nowy sposób na tworzenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji w technologii.net wykład 11 Animacje

Budowa aplikacji w technologii.net wykład 11 Animacje Budowa aplikacji w technologii.net wykład 11 Animacje 1/52 Wykonanie animacji w Windows Forms, MFS, Swingu, etc. opierało się na timerach i własnej funkcji rysującej: 1. Stworzenie timera, który co określoną

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w środowisku Windows. Oto identyfikatory najczęściej obsługiwanych meldunków (przedrostek WM to skrót od Windows message):

Podstawy programowania w środowisku Windows. Oto identyfikatory najczęściej obsługiwanych meldunków (przedrostek WM to skrót od Windows message): GRAFIKA KOMPUTEROWA Podstawy programowania w środowisku Windows 1. Struktura programu w środowisku MS Windows Program dla Windows powinien mieć przynajmniej jedno okno (chociaż może być ono niewidoczne).

Bardziej szczegółowo

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator Grafika wektorowa - Adobe Illustrator dr Radosław Stelmaszczyk/dr Krzysztof Moszczyński przewodnik do ćwiczeń Spis treści 00. Wstęp... 5 Grafika wektorowa... 5 01. Otwieranie, tworzenie i zapisywanie dokumentów...

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Narzędzia Komputerowe w Praktyce Inżynierskiej, ED7, 2008/09. 1 ZAGADNIENIA DO EGZAMINU 1. Klasyfikacja oprogramowania CAD. 2. Porównaj grafikę wektorową i bitową oraz wymień programy wykorzystujące oba

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady Materiały dydaktyczne Języki programowania Semestr III Wykłady 1 Temat 1 (4 godziny): Języki programowania. Delphi 2010 omówienie środowiska Zagadnienia tematyczne: A. Delphi 2010 interfejs systemu programowania

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Pro Android Flash Tłumaczenie: Łukasz Schmidt ISBN: 978-83-246-3920-5 Original edition copyright 2011 by Stephen Chin, Dean Iverson, Oswald Campesato, and Paul Trani. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Wizualizacja CoDeSys Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 by 3S Smart Software Solutions GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 12. Inkscape szczegóły obsługi

Rozdział 12. Inkscape szczegóły obsługi Rozdział 12 Inkscape szczegóły obsługi 677 Rozdział 12. Inkscape szczegóły obsługi Na Inkscape natknąłem się przypadkiem. Szukałem wtedy czegoś, w czym można by było wygodnie rysować (i poprawiać) linie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Piotr Bubacz 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Politechnika Lubelska

Podręczniki Politechnika Lubelska Agnieszce Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Jerzy Montusiewicz Modelowanie 2D w programie AutoCAD Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

Adobe Illustrator CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik

Adobe Illustrator CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania interfejsu aplikacji, metody zdarzeniowe

Podstawy projektowania interfejsu aplikacji, metody zdarzeniowe Podstawy projektowania interfejsu aplikacji, metody zdarzeniowe 1. Przycisk i okno informacyjne Pierwszym oknem po uruchomieniu aplikacji jest tabela Start Page. Aby utworzyć nowy projekt kliknij New Project

Bardziej szczegółowo

Adobe Flash CS3 Professional. Oficjalny podrêcznik

Adobe Flash CS3 Professional. Oficjalny podrêcznik Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Adobe Flash CS3 Professional. Oficjalny podrêcznik Autor: Adobe Creative Team T³umaczenie: ukasz Schmidt

Bardziej szczegółowo

Mazakiem po WWW czyli kilka słów o obiekcie «canvas»

Mazakiem po WWW czyli kilka słów o obiekcie «canvas» Mazakiem po WWW czyli kilka słów o obiekcie «canvas» Robert BoBsoN Partyka Streszczenie: Rozwój informatyki to ciągły bieg za nowymi technologiami. Tendencja ta nie omija także globalnej pajęczyny stron

Bardziej szczegółowo

Niniejsza instrukcja stanowi szybkie i proste wprowadzenie w główne cechy i funkcjonalność programu 4M-IntelliCAD.

Niniejsza instrukcja stanowi szybkie i proste wprowadzenie w główne cechy i funkcjonalność programu 4M-IntelliCAD. Instrukcja Przedmowa Niniejsza instrukcja stanowi szybkie i proste wprowadzenie w główne cechy i funkcjonalność programu 4M-IntelliCAD. IntelliCAD jest słynnym alternatywnym programem CAD słuŝącym do edycji

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE Inkscape to darmowy, w pełni spolszczony, otwarty program do pracy z grafiką wektorową. Można w nim projektować

Bardziej szczegółowo

GDI+. NOWE MOŻLIWOŚCI PODSYSTEMU GRAFICZNEGO MICROSOFT WINDOWS

GDI+. NOWE MOŻLIWOŚCI PODSYSTEMU GRAFICZNEGO MICROSOFT WINDOWS Scientific Bulletin of Che lm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2008 GDI+. NOWE MOŻLIWOŚCI PODSYSTEMU GRAFICZNEGO MICROSOFT WINDOWS MACIEJ SMIATACZ, MARCIN RÓŻAŃSKI Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI WYDANIE : PL / CNC-CAD Service WERSJA : 01/2010 DATA : 01-11-2010 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja wyjaśnia podstawowe funkcje programu LOGOTAG. To oprogramowanie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy Patrycjusz Różański AGENDA Co to jest Impress Libre office Schemat działania i sposoby zapisu prezentacji Tworzenie, przenoszenie i kopiowanie slajdów, szablony

Bardziej szczegółowo

Najnowsza wersja tego dokumentu znajduje się pod adresem http://www.phys.uni.torun.pl/~jacek/dydaktyka/rad/rad1.pdf

Najnowsza wersja tego dokumentu znajduje się pod adresem http://www.phys.uni.torun.pl/~jacek/dydaktyka/rad/rad1.pdf Jacek Matulewski http://www.phys.uni.torun.pl/~jacek/ Podstawy programowania RAD z użyciem narzędzi Borland Delphi/C++ Builder Ćwiczenia Toruń, 21 marca 2003 Najnowsza wersja tego dokumentu znajduje się

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Pierwsze kroki z Movicon 11. Monitoring vision and control

Movicon. Movicon. Pierwsze kroki z Movicon 11. Monitoring vision and control Movicon Movicon Monitoring vision and control Monitoring vision and control Pierwsze kroki z Movicon 11 Sterowanie, nadzór i kontrola w oparciu o XML Pierwsze kroki z Movicon 11 Zawartość 1. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi 1 Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi www.selteco.pl 2 Witamy w programie Alligator Flash Designer Alligator Flash Designer pozwala na tworzenie interaktywnych animacji Flash na strony

Bardziej szczegółowo