Wizualizacja funkcji w programie MATLAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wizualizacja funkcji w programie MATLAB"

Transkrypt

1 Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego 15 listopada 2008

2 Funckja plot Funkcja plot3 Wizualizacja funkcji jednej zmiennej Do wizualizacji funkcji jednej zmiennej w programie MATLAB wykorzystywana jest funkcja plot Dodatkowo do wizualizacji trójwymiarowych wykresów liniowych dostępna jest fukcja plot3

3 Funckja plot Funkcja plot3 Funkcja plot Podstawowa składnia ma następującą postać: plot(y) plot(x1,y1,[linespec],...) plot(..., PropertyName,PropertyValue,...) gdzie: plot(y) - tworzy wykres w którym zmienna jest równa indeksowi w wektorze Y, Y jest wektorem wartości funkcji, plot(x1,y1,[linespec],...) - tworzy wykres na podstawie wektorów X i Y na podstawie par (Xn,Yn), LineSpec specyfikuje wygląd generowanej linii, plot(..., PropertyName,PropertyValue,...) - pozwala na ustawienie dodatkowych parametrów wykresu.

4 Funckja plot Funkcja plot3 Funkcja plot Podstawowa składnia ma następującą postać: plot(y) plot(x1,y1,[linespec],...) plot(..., PropertyName,PropertyValue,...) gdzie: plot(y) - tworzy wykres w którym zmienna jest równa indeksowi w wektorze Y, Y jest wektorem wartości funkcji, plot(x1,y1,[linespec],...) - tworzy wykres na podstawie wektorów X i Y na podstawie par (Xn,Yn), LineSpec specyfikuje wygląd generowanej linii, plot(..., PropertyName,PropertyValue,...) - pozwala na ustawienie dodatkowych parametrów wykresu.

5 Funckja plot Funkcja plot3 Funkcja plot Podstawowa składnia ma następującą postać: plot(y) plot(x1,y1,[linespec],...) plot(..., PropertyName,PropertyValue,...) gdzie: plot(y) - tworzy wykres w którym zmienna jest równa indeksowi w wektorze Y, Y jest wektorem wartości funkcji, plot(x1,y1,[linespec],...) - tworzy wykres na podstawie wektorów X i Y na podstawie par (Xn,Yn), LineSpec specyfikuje wygląd generowanej linii, plot(..., PropertyName,PropertyValue,...) - pozwala na ustawienie dodatkowych parametrów wykresu.

6 Funckja plot Funkcja plot3 Funkcja plot Podstawowa składnia ma następującą postać: plot(y) plot(x1,y1,[linespec],...) plot(..., PropertyName,PropertyValue,...) gdzie: plot(y) - tworzy wykres w którym zmienna jest równa indeksowi w wektorze Y, Y jest wektorem wartości funkcji, plot(x1,y1,[linespec],...) - tworzy wykres na podstawie wektorów X i Y na podstawie par (Xn,Yn), LineSpec specyfikuje wygląd generowanej linii, plot(..., PropertyName,PropertyValue,...) - pozwala na ustawienie dodatkowych parametrów wykresu.

7 Funckja plot Funkcja plot3 Przykład wykorzystania funkcji plot Przykład pokazuje kod potrzebny do wygenerowania funkcji jednej zmiennej f (x) = sin(x 1) x x = 0.5:0.1:20; %Dziedzina funkcji y = sin(x-1)./x +0.18; %Przeciwdziedzina funkcji plot(x,y, --rx, LineWidth,2,... MarkerEdgeColor, b,... MarkerSize,5) %Generowanie wykresu Dodatkowo ustawione zostało kilka innych atrybutów modyfikujących wygląd wykresu: --rs - definiuje wygląd linii i znaczników, -- oznacza linię przerywaną, r oznacza kolor czerwony dla linii, x wygląd znacznika ustawion na znak x, LineWidth - grubość linii, MarkerEdgeColor - kolor znacznikia ramki znacznika, w tym przypadku niebieski (b), MarkerSize - rozmiar znacznika.

8 Funckja plot Funkcja plot3 Wygenerowany wykres

9 Funckja plot Funkcja plot3 Funkcja plot3 Funckja plot3 pozwala na generowanie wykresów trójwymiarowych na podstawie trzech wektorów. Podstawowa składnia ma postać: plot3(x1,y1,z1,...) plot(x1,y1,z1,[linespec],...) plot(..., PropertyName,PropertyValue,...) plot(x1,y1,z1,...) - generuje jedną lub więcej linii w trójwymiarowej przestrzeni między punktami, których współrzędne są elementami wektorów X1,Y1 i Z1 plot(x1,y1,z1,[linespec],...) - ma takie samo działanie jak w przypadku funckji plot plot(..., PropertyName,PropertyValue,...) - ma takie samo działanie jak w przypadku funckji plot.

10 Funckja plot Funkcja plot3 Funkcja plot3 Funckja plot3 pozwala na generowanie wykresów trójwymiarowych na podstawie trzech wektorów. Podstawowa składnia ma postać: plot3(x1,y1,z1,...) plot(x1,y1,z1,[linespec],...) plot(..., PropertyName,PropertyValue,...) plot(x1,y1,z1,...) - generuje jedną lub więcej linii w trójwymiarowej przestrzeni między punktami, których współrzędne są elementami wektorów X1,Y1 i Z1 plot(x1,y1,z1,[linespec],...) - ma takie samo działanie jak w przypadku funckji plot plot(..., PropertyName,PropertyValue,...) - ma takie samo działanie jak w przypadku funckji plot.

11 Funckja plot Funkcja plot3 Funkcja plot3 Funckja plot3 pozwala na generowanie wykresów trójwymiarowych na podstawie trzech wektorów. Podstawowa składnia ma postać: plot3(x1,y1,z1,...) plot(x1,y1,z1,[linespec],...) plot(..., PropertyName,PropertyValue,...) plot(x1,y1,z1,...) - generuje jedną lub więcej linii w trójwymiarowej przestrzeni między punktami, których współrzędne są elementami wektorów X1,Y1 i Z1 plot(x1,y1,z1,[linespec],...) - ma takie samo działanie jak w przypadku funckji plot plot(..., PropertyName,PropertyValue,...) - ma takie samo działanie jak w przypadku funckji plot.

12 Funckja plot Funkcja plot3 Funkcja plot3 Funckja plot3 pozwala na generowanie wykresów trójwymiarowych na podstawie trzech wektorów. Podstawowa składnia ma postać: plot3(x1,y1,z1,...) plot(x1,y1,z1,[linespec],...) plot(..., PropertyName,PropertyValue,...) plot(x1,y1,z1,...) - generuje jedną lub więcej linii w trójwymiarowej przestrzeni między punktami, których współrzędne są elementami wektorów X1,Y1 i Z1 plot(x1,y1,z1,[linespec],...) - ma takie samo działanie jak w przypadku funckji plot plot(..., PropertyName,PropertyValue,...) - ma takie samo działanie jak w przypadku funckji plot.

13 Funckja plot Funkcja plot3 Przykład wykorzystania funkcji plot3 t = 0:pi/50:10*pi; plot3(sin(t),cos(t),t) grid on axis square Dodatkowo ustawione zostało kilka innych właściwości modyfikujących wygląd wykresu: grid on - włącza siatkę, axis square - zmienia proporcję siatki tak aby tworzyła kwadrat.

14 Funckja plot Funkcja plot3 Wygenerowany wykres

15 Funckja plot Funkcja plot3 Wygląd wykresów można zmodyfikować zmieniając jedną lub więcej z podanych niżej opcji: grid - generowanie siatki, legend - tworzenie legendy dla wykresu, LineSpec - definicja wyglądu linii, title - dodaje tytuł do wykresu, xlabel,ylabel,zlabel - dodają podpisy do osi wykresu.

16 Funckja plot Funkcja plot3 Wygląd wykresów można zmodyfikować zmieniając jedną lub więcej z podanych niżej opcji: grid - generowanie siatki, legend - tworzenie legendy dla wykresu, LineSpec - definicja wyglądu linii, title - dodaje tytuł do wykresu, xlabel,ylabel,zlabel - dodają podpisy do osi wykresu.

17 Funckja plot Funkcja plot3 Wygląd wykresów można zmodyfikować zmieniając jedną lub więcej z podanych niżej opcji: grid - generowanie siatki, legend - tworzenie legendy dla wykresu, LineSpec - definicja wyglądu linii, title - dodaje tytuł do wykresu, xlabel,ylabel,zlabel - dodają podpisy do osi wykresu.

18 Funckja plot Funkcja plot3 Wygląd wykresów można zmodyfikować zmieniając jedną lub więcej z podanych niżej opcji: grid - generowanie siatki, legend - tworzenie legendy dla wykresu, LineSpec - definicja wyglądu linii, title - dodaje tytuł do wykresu, xlabel,ylabel,zlabel - dodają podpisy do osi wykresu.

19 Funckja plot Funkcja plot3 Wygląd wykresów można zmodyfikować zmieniając jedną lub więcej z podanych niżej opcji: grid - generowanie siatki, legend - tworzenie legendy dla wykresu, LineSpec - definicja wyglądu linii, title - dodaje tytuł do wykresu, xlabel,ylabel,zlabel - dodają podpisy do osi wykresu.

20 Funckja plot Funkcja plot3 Wygląd wykresów można zmodyfikować zmieniając jedną lub więcej z podanych niżej opcji: grid - generowanie siatki, legend - tworzenie legendy dla wykresu, LineSpec - definicja wyglądu linii, title - dodaje tytuł do wykresu, xlabel,ylabel,zlabel - dodają podpisy do osi wykresu.

21 Funckja plot Funkcja plot3 grid grid on - dodaje siatkę do wykresu, grid off - usuwa siatkę z wykresu, grid - dodaje/usuwa siatkę.

22 Funckja plot Funkcja plot3 grid grid on - dodaje siatkę do wykresu, grid off - usuwa siatkę z wykresu, grid - dodaje/usuwa siatkę. legend legend( opis1, opis2,...,pozycja) - dodaje do wykresu legendę. pozycja - przyjmuje jedną z 6 wartości -1,0,1,2,3,4, gdzie: -1 - ustawienie legendy poza wykresem po prawej stronie, 0 - wewnątrz wykresu, automatycznie, 1 - prawy górny róg wykresu, 2 - lewy górny róg wykresu, 3 - lewy dolny róg wykresu, 4 - prawy dolny róg wykresu.

23 Funckja plot Funkcja plot3 LineSpec Składnia tego wyrażenia ma postać: [wygląd linii][kolor linii][wygląd znacznika] np: --gd gdzie: wygląd linii - może przyjąć jedną z wartości - - linia ciągła (domyślnie), -- - linia przerywana, : - linia kropkowana, -. - na zmianę kropka-linia. kolor linii - r: kolor czerwony, g: zielony, b: niebieski, k: czarny, w: biały..., wygląd znacznika - +: znak +, x: znak x, *: gwiazdka,.: punkt, o: kółko, s: kwadrat, d: rąb...

24 Funckja plot Funkcja plot3 title title( tytuł ) - dodaje w górnej części wykresu podpis o treści tytul.

25 Funckja plot Funkcja plot3 title title( tytuł ) - dodaje w górnej części wykresu podpis o treści tytul. xlabel, ylabel, zlabel xlabel( opis ) - daje opis do osi x wykresu, ylabel( opis ) - daje opis do osi y wykresu, zlabel( opis ) - daje opis do osi z wykresu.

26 Do wizualizacji funkcji dwóch zmiennych w programie MATLAB wykorzystywane są dwie funkcje: 1 mesh - generuje wykres w przestrzeni trójwymiarowej w postaci siatki, 2 surf - generuje wykres w przestrzeni trójwymiarowej w postaci płaszczyzny.

27 Do wizualizacji funkcji dwóch zmiennych w programie MATLAB wykorzystywane są dwie funkcje: 1 mesh - generuje wykres w przestrzeni trójwymiarowej w postaci siatki, 2 surf - generuje wykres w przestrzeni trójwymiarowej w postaci płaszczyzny.

28 Do wizualizacji funkcji dwóch zmiennych w programie MATLAB wykorzystywane są dwie funkcje: 1 mesh - generuje wykres w przestrzeni trójwymiarowej w postaci siatki, 2 surf - generuje wykres w przestrzeni trójwymiarowej w postaci płaszczyzny.

29 Podstawowa składania funkcji mesh ma następującą postać: mesh(x,y,z) mesh(z) mesh(..., PropertyName,PropertyValue,...) meshc(...) gdzie: mesh(x,y,z) - tworzy wykres siatkowy na podstawie wektorów X i Y oraz macierzy Z, mesh(z) - tworzy wykres siatkowy na podstawie macierzy Z, wektor X=1:n a wektor Y=1:m, mesh(..., PropertyName,PropertyValue,...) - ma takie samo działanie jak w przypadku poprzednich funkcji, meshc(...) - tworzy wykres siatkowy i dodatkowo wyrysowuje obrys krawędzi pod wykresem.

30 Podstawowa składania funkcji mesh ma następującą postać: mesh(x,y,z) mesh(z) mesh(..., PropertyName,PropertyValue,...) meshc(...) gdzie: mesh(x,y,z) - tworzy wykres siatkowy na podstawie wektorów X i Y oraz macierzy Z, mesh(z) - tworzy wykres siatkowy na podstawie macierzy Z, wektor X=1:n a wektor Y=1:m, mesh(..., PropertyName,PropertyValue,...) - ma takie samo działanie jak w przypadku poprzednich funkcji, meshc(...) - tworzy wykres siatkowy i dodatkowo wyrysowuje obrys krawędzi pod wykresem.

31 Podstawowa składania funkcji mesh ma następującą postać: mesh(x,y,z) mesh(z) mesh(..., PropertyName,PropertyValue,...) meshc(...) gdzie: mesh(x,y,z) - tworzy wykres siatkowy na podstawie wektorów X i Y oraz macierzy Z, mesh(z) - tworzy wykres siatkowy na podstawie macierzy Z, wektor X=1:n a wektor Y=1:m, mesh(..., PropertyName,PropertyValue,...) - ma takie samo działanie jak w przypadku poprzednich funkcji, meshc(...) - tworzy wykres siatkowy i dodatkowo wyrysowuje obrys krawędzi pod wykresem.

32 Podstawowa składania funkcji mesh ma następującą postać: mesh(x,y,z) mesh(z) mesh(..., PropertyName,PropertyValue,...) meshc(...) gdzie: mesh(x,y,z) - tworzy wykres siatkowy na podstawie wektorów X i Y oraz macierzy Z, mesh(z) - tworzy wykres siatkowy na podstawie macierzy Z, wektor X=1:n a wektor Y=1:m, mesh(..., PropertyName,PropertyValue,...) - ma takie samo działanie jak w przypadku poprzednich funkcji, meshc(...) - tworzy wykres siatkowy i dodatkowo wyrysowuje obrys krawędzi pod wykresem.

33 Podstawowa składania funkcji mesh ma następującą postać: mesh(x,y,z) mesh(z) mesh(..., PropertyName,PropertyValue,...) meshc(...) gdzie: mesh(x,y,z) - tworzy wykres siatkowy na podstawie wektorów X i Y oraz macierzy Z, mesh(z) - tworzy wykres siatkowy na podstawie macierzy Z, wektor X=1:n a wektor Y=1:m, mesh(..., PropertyName,PropertyValue,...) - ma takie samo działanie jak w przypadku poprzednich funkcji, meshc(...) - tworzy wykres siatkowy i dodatkowo wyrysowuje obrys krawędzi pod wykresem.

34 Przykład użycia funkcji mesh Poniższy kod generuje wykres funkcji f (x 1, x 2 ) = x1 2 + x 2 2: x1=0:0.1:4; %Dziedzina dla zmiennej x1 x2=0:0.1:5; %Dziedzina dla zmiennej x2 [x1g,x2g]=meshgrid(x1,x2); %Tworzenie wektorów punktów %siatki y=x1g.^2+x2g.^2; %Przeciwdziedzina funkcji mesh(x1g,x2g,y); %Generowanie wykresu

35 Wygenerowany wykres dla funkcji mesh

36 Wygenerowany wykres dla funkcji meshc

37 Funkcje ezmesh i ezmeshc Funkcje ezmesh i ezmeshc ułatwiają w dużym stopniu generowanie wykresów siatkowych. Jedyną rzeczą jaką należy zrobić jest podanie w postaci łańcucha znaków lub obiektu reprezentującego funkcję, która ma być wygenerowana. Dodatkowo można określić zakresy zmiennych. Składnia dla funkcji ezmesh ma następującą postać (dla funkcji ezmeshc jest identyczna): ezmesh(fun) ezmesh(fun,domain) gdzie: fun - obiekt lub łańcuch znaków reprezentujący funkcję, domain - jest wektorem czteroelementowym [xmin, xmax, ymin, ymax] lub dwuelementowym [min, max].

38 Funkcje ezmesh i ezmeshc Funkcje ezmesh i ezmeshc ułatwiają w dużym stopniu generowanie wykresów siatkowych. Jedyną rzeczą jaką należy zrobić jest podanie w postaci łańcucha znaków lub obiektu reprezentującego funkcję, która ma być wygenerowana. Dodatkowo można określić zakresy zmiennych. Składnia dla funkcji ezmesh ma następującą postać (dla funkcji ezmeshc jest identyczna): ezmesh(fun) ezmesh(fun,domain) gdzie: fun - obiekt lub łańcuch znaków reprezentujący funkcję, domain - jest wektorem czteroelementowym [xmin, xmax, ymin, ymax] lub dwuelementowym [min, max].

39 Funkcje ezmesh i ezmeshc Funkcje ezmesh i ezmeshc ułatwiają w dużym stopniu generowanie wykresów siatkowych. Jedyną rzeczą jaką należy zrobić jest podanie w postaci łańcucha znaków lub obiektu reprezentującego funkcję, która ma być wygenerowana. Dodatkowo można określić zakresy zmiennych. Składnia dla funkcji ezmesh ma następującą postać (dla funkcji ezmeshc jest identyczna): ezmesh(fun) ezmesh(fun,domain) gdzie: fun - obiekt lub łańcuch znaków reprezentujący funkcję, domain - jest wektorem czteroelementowym [xmin, xmax, ymin, ymax] lub dwuelementowym [min, max].

40 Przykład wykorzystania funkcji ezmesh Poniższy kod generuje wykres dla dwuwymiarowej funkcji Rastrigina w postaci f (x 1, x 2 ) = x x (cos(2πx 1) + cos(2πx 2 )): fh 200+x1.^2+x2.^2-10*... (cos(2*pi.*x1)+cos(2*pi.*x2)); ezmeshc(fh,[-1,1]); Wersja z przekazywaniem łańcucha znaków: ezmeshc( 200+x1^2+x2^2-10*(cos(2*pi*x1)+cos(2*pi*x2))...,[-1,1]);

41 Wygenerowany wykres dla funkcji ezmesh

42 Wygenerowany wykres dla funkcji ezmeshc

43 Podstawowa składania funkcji mesh ma następującą postać: surf(x,y,z) surf(z) surf(..., PropertyName,PropertyValue,...) surfc(...) gdzie: surf(x,y,z) - tworzy wykres płaszczyznowy na podstawie wektorów X i Y oraz macierzy Z, surf(z) - tworzy wykres płaszczyznowy na podstawie macierzy Z, wektor X=1:n a wektor Y=1:m, surf(..., PropertyName,PropertyValue,...) - ma takie samo działanie jak w przypadku poprzednich funkcji, surfc(...) - tworzy wykres płaszczyznowy i dodatkowo wyrysowuje obrys krawędzi pod wykresem.

44 Podstawowa składania funkcji mesh ma następującą postać: surf(x,y,z) surf(z) surf(..., PropertyName,PropertyValue,...) surfc(...) gdzie: surf(x,y,z) - tworzy wykres płaszczyznowy na podstawie wektorów X i Y oraz macierzy Z, surf(z) - tworzy wykres płaszczyznowy na podstawie macierzy Z, wektor X=1:n a wektor Y=1:m, surf(..., PropertyName,PropertyValue,...) - ma takie samo działanie jak w przypadku poprzednich funkcji, surfc(...) - tworzy wykres płaszczyznowy i dodatkowo wyrysowuje obrys krawędzi pod wykresem.

45 Podstawowa składania funkcji mesh ma następującą postać: surf(x,y,z) surf(z) surf(..., PropertyName,PropertyValue,...) surfc(...) gdzie: surf(x,y,z) - tworzy wykres płaszczyznowy na podstawie wektorów X i Y oraz macierzy Z, surf(z) - tworzy wykres płaszczyznowy na podstawie macierzy Z, wektor X=1:n a wektor Y=1:m, surf(..., PropertyName,PropertyValue,...) - ma takie samo działanie jak w przypadku poprzednich funkcji, surfc(...) - tworzy wykres płaszczyznowy i dodatkowo wyrysowuje obrys krawędzi pod wykresem.

46 Podstawowa składania funkcji mesh ma następującą postać: surf(x,y,z) surf(z) surf(..., PropertyName,PropertyValue,...) surfc(...) gdzie: surf(x,y,z) - tworzy wykres płaszczyznowy na podstawie wektorów X i Y oraz macierzy Z, surf(z) - tworzy wykres płaszczyznowy na podstawie macierzy Z, wektor X=1:n a wektor Y=1:m, surf(..., PropertyName,PropertyValue,...) - ma takie samo działanie jak w przypadku poprzednich funkcji, surfc(...) - tworzy wykres płaszczyznowy i dodatkowo wyrysowuje obrys krawędzi pod wykresem.

47 Podstawowa składania funkcji mesh ma następującą postać: surf(x,y,z) surf(z) surf(..., PropertyName,PropertyValue,...) surfc(...) gdzie: surf(x,y,z) - tworzy wykres płaszczyznowy na podstawie wektorów X i Y oraz macierzy Z, surf(z) - tworzy wykres płaszczyznowy na podstawie macierzy Z, wektor X=1:n a wektor Y=1:m, surf(..., PropertyName,PropertyValue,...) - ma takie samo działanie jak w przypadku poprzednich funkcji, surfc(...) - tworzy wykres płaszczyznowy i dodatkowo wyrysowuje obrys krawędzi pod wykresem.

48 Przykład użycia funkcji surf Poniższy kod generuje wykres funkcji f (x 1, x 2 ) = x1 2 + x 2 2: x1=0:0.1:4; %Dziedzina dla zmiennej x1 x2=0:0.1:5; %Dziedzina dla zmiennej x2 [x1g,x2g]=meshgrid(x1,x2); %Tworzenie wektorów punktów %siatki y=x1g.^2+x2g.^2; %Przeciwdziedzina funkcji surf(x1g,x2g,y); %Generowanie wykresu

49 Wygenerowany wykres dla funkcji surf

50 Wygenerowany wykres dla funkcji surfc

51 Funkcje ezsurf i ezsurfc Podobnie jak w przypadku funkcji mesh dla funkcji surf również istnieją funkcje ułatwiające ezsurf i ezsurfc. Ich działanie jest identyczne w stosunku do funkcji ezmesh i ezmeshc: ezsurf(fun) ezsurf(fun,domain) gdzie: fun - obiekt lub łańcuch znaków reprezentujący funkcję, domain - jest wektorem cztero elementowym [xmin, xmax, ymin, ymax] lub dwuelementowym [min, max].

52 Funkcje ezsurf i ezsurfc Podobnie jak w przypadku funkcji mesh dla funkcji surf również istnieją funkcje ułatwiające ezsurf i ezsurfc. Ich działanie jest identyczne w stosunku do funkcji ezmesh i ezmeshc: ezsurf(fun) ezsurf(fun,domain) gdzie: fun - obiekt lub łańcuch znaków reprezentujący funkcję, domain - jest wektorem cztero elementowym [xmin, xmax, ymin, ymax] lub dwuelementowym [min, max].

53 Funkcje ezsurf i ezsurfc Podobnie jak w przypadku funkcji mesh dla funkcji surf również istnieją funkcje ułatwiające ezsurf i ezsurfc. Ich działanie jest identyczne w stosunku do funkcji ezmesh i ezmeshc: ezsurf(fun) ezsurf(fun,domain) gdzie: fun - obiekt lub łańcuch znaków reprezentujący funkcję, domain - jest wektorem cztero elementowym [xmin, xmax, ymin, ymax] lub dwuelementowym [min, max].

54 Przykład wykorzystania funkcji ezsurf Poniższy kod generuje wykres dla dwuwymiarowej funkcji Griewanka w postaci f (x 1, x 2 ) = x 2 1 +x 2 2 x1 x cos( 1 ). cos( 2 ): fh (x1.^2+x2.^2)/ cos(x1./1)*cos(x2./2)-1; ezsurf(fh,[-50,50]); Wersja z przekazywaniem łańcucha znaków: ezsurf( (x1^2+x2^2)/4000-cos(x1/1)*cos(x2/2)+1...,[-50,50]);

55 Wygenerowany wykres dla funkcji ezsurf

56 Wygenerowany wykres dla funkcji ezsurfc

57 Wykres można dodatkowo modyfikować za pomocą: colormap - zmiana kolorystyki wykresu, view - zmiana konta ustawienia wykresu.

58 Wykres można dodatkowo modyfikować za pomocą: colormap - zmiana kolorystyki wykresu, view - zmiana konta ustawienia wykresu.

59 Wykres można dodatkowo modyfikować za pomocą: colormap - zmiana kolorystyki wykresu, view - zmiana konta ustawienia wykresu.

60 colormap colormap(map) - ustawia mapę kolorwów na map. map może przyjąć jedną z wartości podanych poniżej:

61 view view([x,y,z]) - ustawia punkt odniesienia na podstawie koordynatów x, y i z. view(az,el) - az: azymut, el: podniesienie:

62 Wszyscy myśleli, że nie żyje...

63 Wszyscy myśleli, że nie żyje... Uważali, że zaginął w wirtualnym świecie...

64 Wszyscy myśleli, że nie żyje... Uważali, że zaginął w wirtualnym świecie... Oto przed państwem: niepowtarzalny, najlepszy, niezapomniany...

65 Wszyscy myśleli, że nie żyje... Uważali, że zaginął w wirtualnym świecie... Oto przed państwem: niepowtarzalny, najlepszy, niezapomniany... CAMERAMAN!!!!!!!

66 Dziękuję za uwagę

Elementy okna MatLab-a

Elementy okna MatLab-a MatLab część IV 1 Elementy okna MatLab-a 2 Elementy okna MatLab-a 3 Wykresy i przydatne polecenia Wywołanie funkcji graficznej powoduje automatyczne otwarcie okna graficznego Kolejne instrukcje graficzne

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Algorytmy Obliczeniowe. Lab. 9 Prezentacja wyników w Matlabie

Laboratorium Algorytmy Obliczeniowe. Lab. 9 Prezentacja wyników w Matlabie Laboratorium Algorytmy Obliczeniowe Lab. 9 Prezentacja wyników w Matlabie 1. Wyświetlanie wyników na ekranie: W Matlabie możliwe są następujące sposoby wyświetlania wartości zmiennych: a. wpisując w programie

Bardziej szczegółowo

Grafika w Matlabie. Wykresy 2D

Grafika w Matlabie. Wykresy 2D Grafika w Matlabie Obiekty graficzne wyświetlane są w specjalnym oknie, które otwiera się poleceniem figure. Jednocześnie może być otwartych wiele okien, a każde z nich ma przypisany numer. Jedno z otwartych

Bardziej szczegółowo

zajęcia 2 Definiowanie wektorów:

zajęcia 2 Definiowanie wektorów: zajęcia 2 Plan zajęć: definiowanie wektorów instrukcja warunkowa if wykresy Definiowanie wektorów: Co do definicji wektora: Koń jaki jest, każdy widzi Definiowanie wektora w Octave v1=[3,2,4] lub: v1=[3

Bardziej szczegółowo

Graficzna prezentacja wyników

Graficzna prezentacja wyników Graficzna prezentacja wyników Wykonał: ŁUKASZ BURDACH ETI 9.3 Przy pierwszym wywołaniu funkcji rysującej wykres otwarte zostaje okno graficzne, które jest potem wykorzystywane domyślnie (jest tzw. oknem

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO MATLAB cz.4 Tworzenie wykresów funkcji

ŚRODOWISKO MATLAB cz.4 Tworzenie wykresów funkcji Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TSC 3 Ćwiczenie pt. ŚRODOWISKO MATLAB cz.4 Tworzenie wykresów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INFORMATYKI 1 MATLAB CZ. 3

PODSTAWY INFORMATYKI 1 MATLAB CZ. 3 PODSTAWY INFORMATYKI 1 MATLAB CZ. 3 TEMAT: Program Matlab: Instrukcje sterujące, grafika. Wyrażenia logiczne Wyrażenia logiczne służą do porównania wartości zmiennych o tych samych rozmiarach. W wyrażeniach

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu praktyczne przedstawienie grafiki 3D.

Laboratorium Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu praktyczne przedstawienie grafiki 3D. Podstawy Informatyki 1 Laboratorium 10 1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu praktyczne przedstawienie grafiki 3D. 2. Wprowadzenie Grafika trójwymiarowa jest to przedstawienie na płaszczyźnie ekranu monitora

Bardziej szczegółowo

MATLAB PROJEKTOWANIE GRAFICZNE. Maciej Ulman ETI 9.2. Funkcje graficzne moŝna podzielić na cztery podstawowe grupy:

MATLAB PROJEKTOWANIE GRAFICZNE. Maciej Ulman ETI 9.2. Funkcje graficzne moŝna podzielić na cztery podstawowe grupy: MATLAB PROJEKTOWANIE GRAFICZNE Maciej Ulman ETI 9.2 Funkcje graficzne moŝna podzielić na cztery podstawowe grupy: przeznaczone do tworzenia wykresów dwu- i trójwymiarowych, prezentujące wykresy ciągłe

Bardziej szczegółowo

Metody i analiza danych

Metody i analiza danych 2015/2016 Metody i analiza danych Funkcje, pętle i grafika Laboratorium komputerowe 3 Anna Kiełbus Zakres tematyczny 1. Funkcje i skrypty Pętle i instrukcje sterujące 2. Grafika dwuwymiarowa 3. Grafika

Bardziej szczegółowo

Operatory arytmetyczne

Operatory arytmetyczne Operatory arytmetyczne Działanie Znak Dodawanie + Odejmowanie - Mnożenie macierzowe * Mnożenie tablicowe.* Dzielenie macierzowe / Dzielenie tablicowe./ Potęgowanie macierzowe ^ Potęgowanie tablicowe.^

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne. Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski

Metody numeryczne. Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski Metody numeryczne Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski Elektrotechnika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TWORZENIA WYKRESÓW ORAZ HANDLE GRAPHICS

PODSTAWY TWORZENIA WYKRESÓW ORAZ HANDLE GRAPHICS PODSTAWY TWORZENIA WYKRESÓW ORAZ HANDLE GRAPHICS GRAFIKA ZESTAWIENIE FUNKCJI Funkcje graficzne są umieszczone w pięciu podkatalogach katalogu *Matlab\Toolbox\Matlab: \graph2d - grafika 2-wymiarowa \graph3d

Bardziej szczegółowo

1 Wizualizacja danych - wykresy 2D

1 Wizualizacja danych - wykresy 2D 1 Wizualizacja danych - wykresy 2D Funkcje sterujące tworzeniem wykresów plot(x,y, KSL ) tworzy wykres 2D wraz z specyfikatorem lini K - kolor, S - symbol, L - linia figure(nr) subplot(m,n,active) hold

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE WYKRESÓW (1)

TWORZENIE WYKRESÓW (1) TWORZENIE WYKRESÓW (1) Pewne wykresy można wygenerować za pomocą jednego polecenia, np.: graf2d, graf2d2, peaks, membrane, penny, earthmap, xfourier, xpklein, Lorenz, graf3d. Okno graficzne można wyczyścić

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja danych 2D i 3D - Gnuplot

Wizualizacja danych 2D i 3D - Gnuplot Wizualizacja danych 2D i 3D - Gnuplot dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Laboratorium 8 Plan Podstawy wykresów trójwymiarowych Generowanie wykresów powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

Scilab - podstawy. Wersje instalacyjne programu Scilab mogą zostać pobrane ze strony

Scilab - podstawy. Wersje instalacyjne programu Scilab mogą zostać pobrane ze strony Scilab - podstawy Scilab jest środowiskiem numerycznym, programistycznym i numerycznym dostępnym za darmo z INRIA (Institut Nationale de Recherche en Informatique et Automatique). Jest programem podobnym

Bardziej szczegółowo

Matlab Składnia + podstawy programowania

Matlab Składnia + podstawy programowania Matlab Składnia + podstawy programowania Matlab Matrix Laboratory środowisko stworzone z myślą o osobach rozwiązujących problemy matematyczne, w których operuje się na danych stanowiących wielowymiarowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści MATLAB CZ. 4 TWORZENIE WYKRESÓW FUNKCJI. Technologie Informacyjne. Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu

Spis treści MATLAB CZ. 4 TWORZENIE WYKRESÓW FUNKCJI. Technologie Informacyjne. Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Technologie Informacyjne MATLAB CZ. 4 TWORZENIE WYKRESÓW

Bardziej szczegółowo

Przykładowo, jeśli współrzędna x zmienia się od 0 do 8 co 1, a współrzędna y od 12 co 2 do 25, to punkty powinny wyglądać następująco:

Przykładowo, jeśli współrzędna x zmienia się od 0 do 8 co 1, a współrzędna y od 12 co 2 do 25, to punkty powinny wyglądać następująco: Informatyka I Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć: Kolokwium!!! II Nowe wiadomości: 1 Funkcje trójwymiarowe Wykresy trójwymiarowe tworzone są na podstawie funkcji dwóch zmiennych Wejściem takich

Bardziej szczegółowo

Tekst na mapach. Teksty na mapie. Ustawienia mapy. W tej instrukcji zostanie opisany sposób w jaki można na mapach wyświetlać teksty

Tekst na mapach. Teksty na mapie. Ustawienia mapy. W tej instrukcji zostanie opisany sposób w jaki można na mapach wyświetlać teksty Teksty na mapie W tej instrukcji zostanie opisany sposób w jaki można na mapach wyświetlać teksty Dane z programu Agrinavia Field Na mapach utworzonych w Agrinavia Map możemy wyświetlać informacje z programu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Scilab: funkcje i wykresy

Wprowadzenie do Scilab: funkcje i wykresy Wprowadzenie do Scilab: funkcje i wykresy Magdalena Deckert, Izabela Szczęch, Barbara Wołyńska, Bartłomiej Prędki Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Narzędzia Informatyki Narzędzia Informatyki

Bardziej szczegółowo

Programowanie: grafika w SciLab Slajd 1. Programowanie: grafika w SciLab

Programowanie: grafika w SciLab Slajd 1. Programowanie: grafika w SciLab Programowanie: grafika w SciLab Slajd 1 Programowanie: grafika w SciLab Programowanie: grafika w SciLab Slajd 2 Plan zajęć 1. Wprowadzenie 2. Wykresy 2-D 3. Wykresy 3-D 4. Rysowanie figur geometrycznych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje graficzne.

Podstawowe operacje graficzne. Podstawowe operacje graficzne. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami graficznymi środowiska GNU octave, w tym celu: narzędziami graficznymi, sposobami konstruowania wykresów

Bardziej szczegółowo

Graficzna prezentacja wyników w MATLABIE

Graficzna prezentacja wyników w MATLABIE Graficzna prezentacja wyników w MATLABIE Bondos Magdalena Eti 9.1 Obiekty graficzne KaŜdy rysunek bądź wykres składa się z szeregu obiektów graficznych KaŜdy obiekt posiada atrybuty, które moŝe ustawiać

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3 Grafika 2D i 3D w Matlabie. Wprowadzenie do programowania

Laboratorium 3 Grafika 2D i 3D w Matlabie. Wprowadzenie do programowania Uniwersytet Zielonogórski Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Telekomunikacji Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Elektrotechnika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera

Bardziej szczegółowo

3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki

3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki 3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki Współczesne edytory tekstu umożliwiają umieszczanie w dokumentach prostych wykresów, służących do graficznej reprezentacji jakiś danych. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Podstawy MATLABA, cd.

Podstawy MATLABA, cd. Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Przetwarzanie Sygnałów Studia Podyplomowe, Automatyka i Robotyka Podstawy MATLABA, cd. 1. Wielomiany 1.1. Definiowanie

Bardziej szczegółowo

Interfejs graficzny Matlaba

Interfejs graficzny Matlaba Wywołanie okna - figure fig = figure; Nastawy i odczyt parametrów okna set(fig, parametr, wartość ); get(fig, parametr ) Relacje podrzędności podstawowych obiektów GUI figure uimenu, uicontrol, axes axes

Bardziej szczegółowo

Funkcje wielu zmiennych

Funkcje wielu zmiennych Funkcje wielu zmiennych oraz ich wykresy Zbigniew Koza Wydział Fizyki i Astronomii Wrocław, 2016 WSTĘP Funkcje wielu zmiennych Dotychczas zajmowaliśmy się funkcjami rzeczywistymi: argumentem była jedna

Bardziej szczegółowo

Wartości x-ów : Wartości x ów można w Scilabie zdefiniować na kilka sposobów, wpisując odpowiednie polecenie na konsoli.

Wartości x-ów : Wartości x ów można w Scilabie zdefiniować na kilka sposobów, wpisując odpowiednie polecenie na konsoli. Notatki z sesji Scilaba Istnieje możliwość dokładnego zapisu przebiegu aktualnej sesji pracy ze Scilabem: polecenie diary('nazwa_pliku.txt') powoduje zapis do podanego pliku tekstowego wszystkich wpisywanych

Bardziej szczegółowo

Wykresy. Lekcja 10. Strona 1 z 11

Wykresy. Lekcja 10. Strona 1 z 11 Lekcja Strona z Wykresy Wykresy tworzymy:. Z menu Insert Graph i następnie wybieramy rodzaj wykresu jaki chcemy utworzyć;. Z menu paska narzędziowego "Graph Toolbar" wybierając przycisk z odpowiednim wykresem;

Bardziej szczegółowo

Qtiplot. dr Magdalena Posiadała-Zezula

Qtiplot. dr Magdalena Posiadała-Zezula Qtiplot dr Magdalena Posiadała-Zezula Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl www.fuw.edu.pl/~mposiada Start! qtiplot poza rysowaniem wykresów pozwala też na zaawansowaną obróbkę danych.! qtiplot jest silnie wzorowany

Bardziej szczegółowo

Tytuł: GRAPHER Podręcznik użytkownika ISBN: 9788393908806 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2014 Stron: 500 Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o.

Tytuł: GRAPHER Podręcznik użytkownika ISBN: 9788393908806 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2014 Stron: 500 Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o. Tytuł: GRAPHER Podręcznik użytkownika ISBN: 9788393908806 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2014 Stron: 500 Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o. GRAPHER. Podręcznik użytkownika Spis treści: GRAPHER. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej,

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej, Tworzenie wykresu do danych z tabeli zawierającej analizę rozwoju wyników sportowych w pływaniu stylem dowolnym na dystansie 100 m, zarejestrowanych podczas Igrzysk Olimpijskich na przestrzeni lat 1896-2012.

Bardziej szczegółowo

Wykresy. Wykresy i grafika w Matlabie 11/4/2013. sin(θ ) Wykresy 2D Wykresy 3D Animacje i filmy Tworzenie interfejsu uŝytkownika GUI

Wykresy. Wykresy i grafika w Matlabie 11/4/2013. sin(θ ) Wykresy 2D Wykresy 3D Animacje i filmy Tworzenie interfejsu uŝytkownika GUI - - - - // Wykresy i grafika w Matlabie plot Wykresy Wykresy D Wykresy D Animacje i filmy Tworzenie interfejsu uŝytkownika GUI Ręczne Wspomagane (GUIDE) plot(y) plot(x,y,...) plot(x,y,linespec,...) plot(...,'nazwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CIĘCIA PO KONTURZE Z WYKORZYSTANIEM EASYSIGN ORAZ PLOTERA TNĄCEGO ULTIMA

INSTRUKCJA CIĘCIA PO KONTURZE Z WYKORZYSTANIEM EASYSIGN ORAZ PLOTERA TNĄCEGO ULTIMA INSTRUKCJA CIĘCIA PO KONTURZE Z WYKORZYSTANIEM EASYSIGN ORAZ PLOTERA TNĄCEGO ULTIMA STRONA 1/8 Drogi użytkowniku, w instrukcji tej zawarto informacje pozwalające przygotować pracę do wycięcia po konturze

Bardziej szczegółowo

Tytu : GRAPHER Podr cznik u ytkownika ISBN: 978-83-920531-7-0 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2009 Stron: 408 Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o.

Tytu : GRAPHER Podr cznik u ytkownika ISBN: 978-83-920531-7-0 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2009 Stron: 408 Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o. Tytu : GRAPHER Podr cznik u ytkownika ISBN: 978-83-920531-7-0 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2009 Stron: 408 Wydawca: Spis tre ci: 1 CO ZAWIERA TEN PODR CZNIK? 9 1.1 CZ STO U YWANE POJ CIA 10 2 DO

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Dodawanie nowych wpisów Tworzenie formularza Za obsługę formularzy odpowiada klasa Zend_Form. Dla każdego formularza w projekcie tworzymy klasę dziedziczącą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po soczewkach

Przewodnik po soczewkach Przewodnik po soczewkach 1. Wchodzimy w program Corel Draw 11 następnie klikamy Plik /Nowy => Nowy Rysunek. Następnie wchodzi w Okno/Okno dokowane /Teczka podręczna/ Przeglądaj/i wybieramy plik w którym

Bardziej szczegółowo

1) Podstawowe obliczenia. PODSTAWY AUTOMATYKI I ROBOTYKI Laboratorium. Wykonał: Łukasz Konopacki Sala 125. Grupa: poniedziałek/p,

1) Podstawowe obliczenia. PODSTAWY AUTOMATYKI I ROBOTYKI Laboratorium. Wykonał: Łukasz Konopacki Sala 125. Grupa: poniedziałek/p, PODSTAWY AUTOMATYKI I ROBOTYKI Laboratorium Wykonał: Sala 125 Łukasz Konopacki 155796 Grupa: poniedziałek/p, 16.10 18.10 Prowadzący: Dr.inż.Ewa Szlachcic Termin oddania sprawozdania: Ocena: Matlab - firmy

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych Klasa Średnia 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Do wstawienia wykresu w edytorze tekstu nie potrzebujemy mieć wykonanej tabeli jest ona tylko

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Teoria sterowania Grafika w środowisku MATLAB Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych 1 Część 4

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INŻYNIERII SYSTEMÓW TECHNICZNYCH

PODSTAWY INŻYNIERII SYSTEMÓW TECHNICZNYCH PODSTAWY INŻYNIERII SYSTEMÓW TECHNICZNYCH Charakterystyka programu MATLAB Dzadz Łukasz pok. 114 lukasz.dzadz@uwm.edu.pl Tel. 523-49-40 Katedra Inżynierii Systemów WNT UWM w Olsztynie TEMATYKA ĆWICZEŃ Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO MATLAB WPROWADZENIE. dr inż. Dariusz Borkowski. Podstawy informatyki. (drobne) modyfikacje: dr inż. Andrzej Wetula

ŚRODOWISKO MATLAB WPROWADZENIE. dr inż. Dariusz Borkowski. Podstawy informatyki. (drobne) modyfikacje: dr inż. Andrzej Wetula ŚRODOWISKO MATLAB WPROWADZENIE dr inż. Dariusz Borkowski (drobne) modyfikacje: dr inż. Andrzej Wetula Przebieg III części przedmiotu - 10 zajęć = 6 laboratoriów Matlab + 2 laboratoria Simulink + 2 kolokwia.

Bardziej szczegółowo

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012 1 z 72 Rysunek rysujemy w skali rzeczywistej tzn. jeżeli pas ruchu ma szerokość 3,5m to wpisujemy w AutoCAD: 3,5 jednostki (mapa oczywiście również musi być wstawiona w skali 1:1). Opisany w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

dr inż. Cezary Żrodowski Wizualizacja Informacji WETI PG, sem. V, 2015/16 b) Operacja wyciągnięcia obrotowego z dodaniem materiału - uchwyt (1pkt)

dr inż. Cezary Żrodowski Wizualizacja Informacji WETI PG, sem. V, 2015/16 b) Operacja wyciągnięcia obrotowego z dodaniem materiału - uchwyt (1pkt) Zadanie 5 - Jacht 1. Budowa geometrii koła sterowego a) Szkic (1pkt) b) Operacja wyciągnięcia obrotowego z dodaniem materiału - uchwyt (1pkt) 1 c) Operacja wyciagnięcia liniowego z dodaniem materiału obręcze

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja danych 2D i 3D - Gnuplot

Wizualizacja danych 2D i 3D - Gnuplot Wizualizacja danych 2D i 3D - Gnuplot dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Laboratorium 10 Plan Wiele wykresów w jednym pliku (multiplot) Wykres na wykresie Wykresy

Bardziej szczegółowo

Metodyka wykonania kartogramu z podziałem na klasy wg punktów charakterystycznych wraz z opracowaniem kartogramicznej legendy.

Metodyka wykonania kartogramu z podziałem na klasy wg punktów charakterystycznych wraz z opracowaniem kartogramicznej legendy. Metodyka wykonania kartogramu z podziałem na klasy wg punktów charakterystycznych wraz z opracowaniem kartogramicznej legendy. 1. Otwieramy warstwę powiaty.shp w programie Quantum GIS. Ikona służy do dodawania

Bardziej szczegółowo

4.6 OpenOffice Draw tworzenie ilustracji

4.6 OpenOffice Draw tworzenie ilustracji 4-82 4.6 OpenOffice Draw tworzenie ilustracji 4.6.1 Podstawowe informacje o grafice komputerowej Istnieją dwa rodzaje grafiki komputerowej: mapy bitowe (grafika rastrowa), grafiki wektorowe. Mapy bitowe

Bardziej szczegółowo

Matlab/Octave wprowadzenie

Matlab/Octave wprowadzenie Matlab/Octave wprowadzenie Tomasz Sobiech, Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki 2 marca 2015 Skrypt ten ma na celu zapoznanie państwa z działaniem i podstawową pracą z Matlab/Octave, czyli obliczeniach

Bardziej szczegółowo

Programowanie 3 - Funkcje, pliki i klasy

Programowanie 3 - Funkcje, pliki i klasy Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Laborki funkcja; parametry funkcji; typ zwracany; typ void; funkcje bez parametrów; napis.length() - jako przykład funkcji. Zadania funkcja dodająca dwie liczby;

Bardziej szczegółowo

GNUPLOT Wprowadzenie. dr inż. Marzena Tefelska martef@if.pw.edu.pl Wydział Fizyki Politechnika Warszawska 2015

GNUPLOT Wprowadzenie. dr inż. Marzena Tefelska martef@if.pw.edu.pl Wydział Fizyki Politechnika Warszawska 2015 GNUPLOT Wprowadzenie dr inż. Marzena Tefelska martef@if.pw.edu.pl Wydział Fizyki Politechnika Warszawska 2015 http://www.gnuplot.info/ Program Gnuplot Rysuje wykresy w 2D lub 3D zdefiniowanych funkcji

Bardziej szczegółowo

Daniel Wójcik Wprowadzenie do Matlaba

Daniel Wójcik Wprowadzenie do Matlaba Funkcja image clear load earth image(x); colormap(map) axis image Ćwiczenia 4a: Obrazy i wykresy, cd. Notatki load mandrill %figure('color','k') image(x) colormap(map) axis off % Remove axis ticks and

Bardziej szczegółowo

SCILAB. Wprowadzenie do Scilaba: http://www.scilab.org/content/download/1754/19024/file/introscilab.pdf

SCILAB. Wprowadzenie do Scilaba: http://www.scilab.org/content/download/1754/19024/file/introscilab.pdf SCILAB Wprowadzenie Scilab jest środowiskiem programistycznym i numerycznym dostępnym za darmo z INRIA (Institut Nationale de Recherche en Informatique et Automatique). Jest programem podobnym do MATLABa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Mathcada 1

Wprowadzenie do Mathcada 1 Wprowadzenie do Mathcada Ćwiczenie. - Badanie zmienności funkcji kwadratowej Ćwiczenie. pokazuje krok po kroku tworzenie prostego dokumentu w Mathcadzie. Dokument ten składa się z następujących elementów:.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

MATLAB tworzenie własnych funkcji

MATLAB tworzenie własnych funkcji MATLAB tworzenie własnych funkcji Definiowanie funkcji anonimowych Własne definicje funkcji możemy tworzyć bezpośrednio w Command Window, są to tzw. funkcje anonimowe; dla funkcji jednej zmiennej składnia

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e 3 : W i z u a l i z a c j a d a n y c h - w y k r e s y S t r o n a 1

Ć w i c z e n i e 3 : W i z u a l i z a c j a d a n y c h - w y k r e s y S t r o n a 1 Ć w i c z e n i e 3 : W i z u a l i z a c j a d a n y c h - w y k r e s y S t r o n a 1 Zadanie 1. Tworzenie wykresów zmiennych jakościowych wyrażonych w skali nominalnej i porządkowej. Utworzyć wykres

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTÓW W EDYTORACH

DOKUMENTÓW W EDYTORACH 2015-10-12 TWORZENIE DOKUMENTÓW W EDYTORACH Microsoft Word Jan Kowalski UAM Tworzenie dokumentów w edytorach Spis treści Struktura a formatowanie... 1 Formatowanie za pomocą stylów... 1 Nagłówki... 2 Rysunki...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1. Rozwiązywanie równań różniczkowych z niezerowymi warunkami początkowymi

Laboratorium 1. Rozwiązywanie równań różniczkowych z niezerowymi warunkami początkowymi Laboratorium 1 1. Cel ćwiczenia Rozwiązywanie równań różniczkowych z niezerowymi warunkami początkowymi Zapoznanie się z metodami symbolicznego i numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych w Matlabie,

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Przykłady innych funkcji i ich wykresy.

TEMAT : Przykłady innych funkcji i ich wykresy. Elżbieta Kołodziej e-mail: efreet@pf.pl matematyka, informatyka Gimnazjum Nr 5 37-450 Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 55 SCENARIUSZ LEKCJI PRZEPROWADZONEJ W KLASIE III TEMAT : Przykłady innych funkcji

Bardziej szczegółowo

Obliczenia iteracyjne

Obliczenia iteracyjne Lekcja Strona z Obliczenia iteracyjne Zmienne iteracyjne (wyliczeniowe) Obliczenia iteracyjne wymagają zdefiniowania specjalnej zmiennej nazywanej iteracyjną lub wyliczeniową. Zmienną iteracyjną od zwykłej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości o programie SciLab wykresy

Podstawowe wiadomości o programie SciLab wykresy Fizyka Komputerowa SciLab podstawy 1 Podstawowe wiadomości o programie SciLab wykresy 1 Wykresy 2D (dwuwymiarowe) 1.1 Podstawowym poleceniem do sporządzania wykresów dwuwymiarowych (płaskich) jest plot2d

Bardziej szczegółowo

Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej

Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej Technika tworzenia tzw. widoku

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4-PowerPoint

Ćwiczenie 4-PowerPoint Ćwiczenie 4-PowerPoint 1. Otworzyć plik o nazwie Pierwsza prezentacja.ppt znajdujący się na dysku D i zapisać prezentację pod nazwą Podsumowanie.ppt na dysku D. 2. W widoku normalnym ustawić powiększenie

Bardziej szczegółowo

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE 1. Tabele wykonane w Excelu na pierwszych ćwiczeniach Wielkość prób samce samice wiosna/lato 12 6 jesień 6 7 zima 10 9 Średni ciężar osobnika SD ciężaru osobnika samce

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Koszalin 2006 [BADANIA OPERACYJNE PROGRAMOWANIE LINIOWE]

Spis treści. Koszalin 2006 [BADANIA OPERACYJNE PROGRAMOWANIE LINIOWE] Spis treści 1 Zastosowanie Matlab a... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2 Zagadnienie standardowe... 3 1.3 Zagadnienie transportowe... 5 1 Zastosowanie Matlab a Anna Tomkowska [BADANIA OPERACYJNE PROGRAMOWANIE LINIOWE]

Bardziej szczegółowo

TEST 1. Technologie Informacyjne WORD 2010

TEST 1. Technologie Informacyjne WORD 2010 TEST 1 Technologie Informacyjne WORD 2010 P1: Tabulatory Skutkiem przeciągnięcia znaku tabulacji poza linijkę jest a) ustawienie się znaku w nowym położeniu b) zmiana znaku na do lewego c) całkowite usunięcie

Bardziej szczegółowo

Excel wykresy niestandardowe

Excel wykresy niestandardowe Excel wykresy niestandardowe Uwaga Przy robieniu zadań zadbaj by każde zadanie było na kolejnym arkuszu, zadanie na jednym, wykres na drugim, kolejne zadanie na trzecim itd.: Tworzenie wykresów Gantta

Bardziej szczegółowo

1.Otwieranie modelu Wybierz opcję Otwórz. W oknie dialogowym przechodzimy do folderu, w którym znajduje się nasz model.

1.Otwieranie modelu Wybierz opcję Otwórz. W oknie dialogowym przechodzimy do folderu, w którym znajduje się nasz model. 1.Otwieranie modelu 1.1. Wybierz opcję Otwórz. W oknie dialogowym przechodzimy do folderu, w którym znajduje się nasz model. 1.2. Wybierz system plików typu STEP (*. stp, *. ste, *.step). 1.3. Wybierz

Bardziej szczegółowo

Matplotlib - wizualizacja danych

Matplotlib - wizualizacja danych Spis treści 1 Matplotlib - wizualizacja danych 1.1 Wprowadzenie do pakietu Matplotlib na przykładach 1.2 Wykresy funkcji 1.2.1 y = f(x) 1.2.2 Rysujemy wykres funkcji sinus 1.2.3 Ulepszamy wykres 1.2.4

Bardziej szczegółowo

DesignCAD 3D Max 24.0 PL

DesignCAD 3D Max 24.0 PL DesignCAD 3D Max 24.0 PL Październik 2014 DesignCAD 3D Max 24.0 PL zawiera następujące ulepszenia i poprawki: Nowe funkcje: Tryb RedSDK jest teraz dostępny w widoku 3D i jest w pełni obsługiwany przez

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i modyfikowanie wykresów

Tworzenie i modyfikowanie wykresów Tworzenie i modyfikowanie wykresów Aby utworzyć wykres: Zaznacz dane, które mają być zilustrowane na wykresie: I sposób szybkie tworzenie wykresu Naciśnij na klawiaturze klawisz funkcyjny F11 (na osobnym

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Metody i analiza danych

Metody i analiza danych 2015/2016 Metody i analiza danych Macierze Laboratorium komputerowe 2 Anna Kiełbus Zakres tematyczny 1. Funkcje wspomagające konstruowanie macierzy 2. Dostęp do elementów macierzy. 3. Działania na macierzach

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

GIMP. Ćwiczenie nr 6 efekty i filtry. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 18

GIMP. Ćwiczenie nr 6 efekty i filtry. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 18 Ćwiczenie nr 6 efekty i filtry Tak, jak każdy program graficzny GIMP posiada wbudowane narzędzia umożliwiające osiągnięcie różnego rodzaju efektów. Dostępne są one w menu edytowanego rysunku [filtry].

Bardziej szczegółowo

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Narzędzia do nawigacji znajdują się w lewym górnym rogu okna mapy. Przesuń w górę, dół, w lewo, w prawo- strzałki kierunkowe pozwalają przesuwać mapę w wybranym

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PRZEDMIOT : : LABORATORIUM PODSTAW AUTOMATYKI 3. Charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 7a

Rozwiązanie ćwiczenia 7a Rozwiązanie ćwiczenia 7a Podpisy pod rysunkami, zdjęciami możesz wprowadzić w następujący sposób: 1. Kliknij obiekt (rysunek, zdjęcie) i wybierz przycisk Wstaw podpis z grupy narzędzi Podpisy na karcie

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

FORMUŁY AUTOSUMOWANIE SUMA

FORMUŁY AUTOSUMOWANIE SUMA Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 1, ocena sprawdzianu (Excel 2007) Autor: dr Mariusz Giero 1. Pobierz plik do pracy. W pracy należy wykonać obliczenia we wszystkich żółtych polach oraz utworzyć wykresy

Bardziej szczegółowo

Pętle iteracyjne i decyzyjne

Pętle iteracyjne i decyzyjne Pętle iteracyjne i decyzyjne. Pętla iteracyjna for Pętlę iteracyjną for stosuje się do wykonywania wyrażeń lub ich grup określoną liczbę razy. Licznik pętli w pakiecie MatLab może być zwiększany bądź zmniejszany

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Obrazów

Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Obrazów Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Obrazów Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do MATLAB'a Opracowali: - dr inż. Beata Leśniak-Plewińska - dr inż. Jakub Żmigrodzki Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Metrologii

Bardziej szczegółowo

TITAN 2.0. Analiza czasowo- przestrzenna. Opis zmian wprowadzonych do wersji 2.0 w odniesieniu do wersji 1.0

TITAN 2.0. Analiza czasowo- przestrzenna. Opis zmian wprowadzonych do wersji 2.0 w odniesieniu do wersji 1.0 TITAN 2.0 Analiza czasowo- przestrzenna Opis zmian wprowadzonych do wersji 2.0 w odniesieniu do wersji 1.0 Kraków, marzec 2017 WIZUALIZACJA/ANIMACJA RUCHU ANALIZOWANYCH OBIEKTÓW 1 TITAN w nowej wersji

Bardziej szczegółowo

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Opracował: Zbigniew Rudnicki Powtórka z poprzedniego wykładu 2 1 Dokument, regiony, klawisze: Dokument Mathcada realizuje

Bardziej szczegółowo

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW 1 Układy współrzędnych w AutoCAD Rysowanie i opis (2D) współrzędnych kartezjańskich: x, y współrzędnych biegunowych: r

Bardziej szczegółowo

Rysowanie punktów na powierzchni graficznej

Rysowanie punktów na powierzchni graficznej Rysowanie punktów na powierzchni graficznej Tworzenie biblioteki rozpoczniemy od podstawowej funkcji graficznej gfxplot() - rysowania pojedynczego punktu na zadanych współrzędnych i o zadanym kolorze RGB.

Bardziej szczegółowo

Metody Numeryczne. Laboratorium 1. Wstęp do programu Matlab

Metody Numeryczne. Laboratorium 1. Wstęp do programu Matlab Metody Numeryczne Laboratorium 1 Wstęp do programu Matlab 1. Wiadomości wstępne liczby, format Program Matlab używa konwencjonalną notację dziesiętną, z kropka dziesiętną. W przypadku notacji naukowej

Bardziej szczegółowo

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Umiejętność gromadzenia, a potem przetwarzania, wykorzystania i zastosowania informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu, jest uważana za jedną z kluczowych,

Bardziej szczegółowo

Baltie 3. Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum. Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup

Baltie 3. Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum. Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup Baltie 3 Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup Czytanie klawisza lub przycisku myszy Czytaj klawisz lub przycisk myszy - czekaj na naciśnięcie Polecenie

Bardziej szczegółowo

W tym celu korzystam z programu do grafiki wektorowej Inkscape 0.46.

W tym celu korzystam z programu do grafiki wektorowej Inkscape 0.46. 1. Wprowadzenie Priorytetem projektu jest zbadanie zależności pomiędzy wartościami średnich szybkości przemieszczeń terenu, a głębokością eksploatacji węgla kamiennego. Podstawowe dane potrzebne do wykonania

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować Style Bardzo często w edytorze podczas pisania tekstu zachodzi potrzeba wielokrotnego powtórzenia czynności związanych z formatowaniem. Aby zapobiec stałemu otwieraniu okien dialogowych i wybierania stale

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu 3ds Max THEBRAIN

Wprowadzenie do programu 3ds Max THEBRAIN Szkolenie obejmuje zapoznanie się z interface m programu oraz zagadnieniami związanymi z modelowaniem w programie 3Ds Max. W trakcie szkolenia uczestnik będzie przyswajał wiedzę poprzez wykonywanie ćwiczeń,

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zaawansowane przetwarzanie tekstów Moduł A1 Sylabus, wersja 2.0

ECDL/ICDL Zaawansowane przetwarzanie tekstów Moduł A1 Sylabus, wersja 2.0 ECDL/ICDL Zaawansowane przetwarzanie tekstów Moduł A1 Sylabus, wersja 2.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zaawansowane przetwarzanie tekstów. Sylabus

Bardziej szczegółowo