Platforma zarządzania usługami IBM Service Management

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Platforma zarządzania usługami IBM Service Management"

Transkrypt

1 Platforma zarządzania usługami IBM Service Management Włodzimierz Dymaczewski, Tivoli Technical Sales Team Leader 2009 IBM Corporation

2 Innowacja to proces. Sukces to jego rezultat 2 Innowacja to proces dostarczania nowych produktów, usług, procesów i modeli biznesowych, tak aby przyspieszyć wzrost i zapewnić firmie przewagę konkurencyjną. Priorytety biznesowe Zarządzanie Wzrost i przewaga Optymalizacja zgodności cią i konkurencyjna inwestycji ryzykiem Wykorzystać ograniczone zasoby bardziej efektywnie Zaadresować olbrzymie koszty związane z operacyjnym utrzymaniem biznesu Zarządy firm wskazują Innowacyjność jako najlepszy sposób osiągnięcia celów biznesowych w dzisiejszym świecie ale jak to zrobić? Źródło: IBM Global CEO Study

3 Przeszkody na drodze do sukcesu Wzrost i przewaga konkurencyjna Priorytety Biznesowe Zarządzanie zgodnością i ryzykiem Optymalizacja inwestycji 3 Ograniczony dostęp do potrzebnych danych. Brak kontroli nad majątkiem i procesami. IT oderwane od biznesu Stracone kontrakty. Niepotrzebne ryzyko. Mała efektywność. Procesy biznesowe Dane Ludzie Technologia Zasoby/Środki trwałe Usługi biznesowe i zasoby Procesy IT 3

4 Strategia IBM Service Management Wzrost i przewaga konkurencyjna Priorytety Biznesowe Zarządzanie zgodnością i ryzykiem Optymalizacja inwestycji 4 IBM Service Management Zapewnia zintegrowaną wizualizację, kontrolę i automatyzację w trakcie całego cyklu Ŝycia usług niezbędną do osiągania celów biznesowych. Wizualizacja Kontrola Automatyzacja Usługi biznesowe i zasoby 4

5 IBM Service Management - odblokować innowację 5 Wizualizacja: Zobacz swój biznes Kontrola: Zarządzaj swoim biznesem Automatyzacja: Usprawnij swój biznes 5

6 Wizualizacja: Zobacz swój biznes Wyzwanie: Kierownictwo biznesowe i operacyjne nie ma bezpośredniego dostępu do informacji niezbędnych do wspierania i realizacji celów biznesowych Rozwiązanie: Personalizowane, dynamiczne konsole Konsola biznesowa, operacyjna czy audytowa wykorzystuje istniejące zasobu i zapewniają w czasie rzeczywistym wgląd w informacje niezbędne do podejmowania decyzji biznesowych 6 Dowolne dane. Gdziekolwiek. Dla kaŝdego. W czasie rzeczywistym. 6

7 Wizualizacja KPI: Operacje detaliczne 7 7

8 Wizualizacja wskaźników KPI: Przychody 8 8

9 Wizualizacja środowiska IT na bazie CMDB 9 Struktura aplikacji ZaleŜność aplikacji od sieci Mapy aplikacji Topologia sieci Szczegóły konfiguracji 9

10 Kontrola: Zarządzaj i chroń swoje inwestycje Wyzwanie: Słaba kontrola oznacza wzrost nakładów operacyjnych, kapitałowych oraz poziomu ryzyka co odbija się na moŝliwości szybkiego wzrostu Finance Week: 1 Tylko 40% zasobów w firmie jest dobrze opisanych i moŝe być łatwo odszukanych Ponad 85% problemów z dostępnością usług jest efektem ubocznym zmian dokonanych w infrastrukturze Rozwiązanie: Zintegrowana kontrola zasobów Pomaga lepiej wykorzystywać zasoby i zapewnia efektywne procesy zarządzania dostępem i kontrolę zmian. Przy zachowaniu istniejących technologii pozawala maksymalizować zwrot z inwestycji oraz ograniczyć ryzyko Nie tylko biznes. Nie tylko technologia. Zintegrowana kontrola zasobów i środków trwałych. 10 [EAM zapewnia] 30% oszczędności w pierwszym roku... i kolejne 5-10% rocznie w ciągu następnych 5 lat Gartner 1 Finance Week: Counting the Cost: Keith Dolby - 23-Apr

11 Automatyzacja: Usprawnij dział utrzymania Wyzwanie: Procesy utrzymania, które bezpośrednio wspierają usługi biznesowe generujące przychód nie są zintegrowane i elastyczne. Rozwiązanie: Automatyzacja utrzymania Automatyzacja i integracja procesów utrzymania i narzędzi wspierających krytyczne usługi biznesowe to metoda podniesienia produktywności i ograniczenia kosztów pracy przy równoczesnej poprawie poziomu świadczenia usług (SLA). Automatyzacja utrzymania aby zwiększyć elastyczność biznesu Wydatki operacyjne 70% budŝetu IT to koszty pracy W roku 2008 Wzrost kosztów pracy do 73% 11 Spadek wydatków na rozwój -10% Łączne koszty utrzymania to 325 miliardów $ 11

12 Tivoli Process Automation Engine Wspólny inerfejs Wspólna konfiguracja 12 Przez www Workflow Usługi i zarządzanie przepływem pracy ( workflow ) Konfigurowalny Interfejs Współpraca Powiadomienia Eskalacje Bezpieczeństwo Integracja Bazujący na rolach Dostęp do danych oparty na rolach Silnik Raportów Model danych Wizualizacja danych Definiowanie raportów CIs Atrybuty Relacje Wspólny podsystem danych Zasoby Atrybuty Relacje Procesy Związane z CI i zasobami Meta Dane Konfiguracja Procesy Gotowe raporty Produkty do zarządzania operacyjnego oprogramowanie IBM i Non-IBM >Storage Mgmt >Application Mgmt >Monitoring >Server/Device Mgmt >Network Mgmt >Security Mgmt >Discovery tools >Customer developed Infrastruktura IT (Serwery, Storage, Sieć, Bezpieczeństwo, Oprogramowanie, Aplikacje, Transakcje,Usługi) 12

13 Platforma do budowanie zintegrowanego portfolio 13 Wspólny inerfejs Przez www Wspólna konfiguracja Workflow Tivoli CCMDB Zrządzanie Konfiguracją Zarządzanie Zmianami Tivoli Service Request Manager Zgłoszenia, Incydenty, Problemy i katalog usług IT Asset Management for IT Zarządzanie cyklem Ŝycia zasobów Provisioning Automatyczna dystrybucja Enterprise Asset Mgmt Usługi i zarządzanie przepływem pracy ( workflow ) Konfigurowalny Interfejs Współpraca Powiadomienia Eskalacje Bezpieczeństwo Integracja Bazujący na rolach Dostęp do danych oparty na rolach Silnik Raportów Model danych Wizualizacja danych Definiowanie raportów CIs Atrybuty Relacje Wspólny podsystem danych Zasoby Atrybuty Relacje Procesy Związane z CI i zasobami Meta Dane Konfiguracja Procesy Gotowe raporty Wykrywanie i mapowanie zaleŝności Rekoncyliacja Federacja Wykrywanie Adaptery danych Produkty do zarządzania operacyjnego oprogramowanie IBM i Non-IBM >Storage Mgmt >Application Mgmt >Monitoring >Server/Device Mgmt >Network Mgmt >Security Mgmt >Discovery tools >Customer developed Infrastruktura IT (Serwery, Storage, Sieć, Bezpieczeństwo, Oprogramowanie, Aplikacje, Transakcje,Usługi) 13

14 Pełna funkcjonalność dostępna przez przeglądarkę internetową 14 14

15 Architektura systemu Oparta na standardach SOAP i Web services - interfejsy kompatybilne z współczesnymi otwartymi standardami przemysłowymi ( OAG, WSI ) J2EE - oparta na standardach logika biznesowa HTML- oparty na standardach interfejs uŝytkownika XML - oparty na standardach komunikaty i konfiguracja Bezpieczeństwo i uwierzytelnienie LDAP HTTPS (SSL) - bezpieczeństwo transmisji DESede - bezpieczeństwo przechowywania danych Brak kodu na stacjach klienckich Loosely Coupled wspiera zmianę platform, protokołów komunikacyjnych i zmiany procesów biznesowych 15 Jedyne rozwiązanie w swojej klasie posiadające status Java Verified by Sun Microsystems 15

16 Skalowalność wertykalna i horyzontalna 16 Rozbudowa sprzętowa pojedynczego nodu lub upgrade do większego. Określa się to mianem skalowania wertykalnego. Dodawanie nowych nodów i dystrybucja danych i obciąŝenia pomiędzy nodami. Określa się to mianem skalowania horyzontalnego. 16

17 Jedna instalacja, obsługa organizacji wielopoziomowych 17 Minimalne koszty utrzymania instalacji Wyrafinowane mechanizmy dostępu do danych Wielopoziomowe administrowanie Ośrodek 8 Ośrodek 7 Ośrodek 6 Ośrodek 5 Ośrodek 4 Ośrodek 3 Ośrodek 2 Ośrodek 1 Organizacja 1 Organizacja 2 Baza danych Organizacja 3 17

18 Wiele poziomów dostosowania produktu do własnych potrzeb 18 Konfiguracja systemu Przepływy pracy Eskalacje notyfikacje Nowe kolumny, nowe tabele, nowe aplikacje, nowe formatki Programowanie z wykorzystaniem MBO, klasami pól, akcji, zadań cron itd. 18

19 Łatwa konfiguracja i rozbudowa 19 Łatwe w obsłudze graficzne narzędzia do konfiguracji bazy danych, interfejsu, rozbudowy funkcjonalności systemu Paleta kontrolek Bez potrzeby ręcznego tworzenia kodu Właściwości kontrolki Rozbudowa szybka, nieograniczona i nie utrudniająca kolejnych aktualizacji systemu 19

20 Przyjazny interfejs 20 20

21 Prosta kontekstowa obsługa Szukanie po strukturze hierarchicznej lokalizacji i zasobów Szukanie po wartościach parametrów klasyfikacji Kontekstowe przejście do innej aplikacji platformy TPAP lub przełączenie się do innego systemu Dostęp do historii wszelkich aktywności związanych z zasobem Historia przestojów i wartości zdefiniowanych liczników Przejęcie kontroli nad stacją przy pomocy Tivoli Remote Diagnostics 21 21

22 Przepływy pracy Prawidłowa dystrybucja pracy Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów Ochrona naszych istotnych zasobów 22 22

23 Informacje on-line o obciąŝeniu zasobów na róŝnym poziomie agregacji 23 23

24 Mechanizm eskalacji proaktywność, zarządzanie przez wyjątki 24 24

25 MenedŜer Migracji 25 Definicja pakietu jest rodzajem szablonu dla zawartości Fizyczne paczki tworzone są na podstawie definicji Dystrybuuj jedną paczkę do wielu systemów docelowych w różny sposób Rozmieszczaj fizycznie paczki na docelowych systemach; tworzone są struktury bazy danych, metadane, rozmieszczane pliki oraz dane są importowane Mypackage Snapshot XML XML XML XML XML XML Dystrybucja plików XML XML XML XML XML XML XML XML XML ZIPZIP XML XML XML Tworzenie ZIP ZIP Mypackage Snapshot XML XML XML XML XML XML XML XML XML Dystrybucja przez bazę danych XML XML XML XML XML XML XML XML XML ZIPZIP ZIP ZIP Definiowanie Tworzenie Dystrybucja Rozmieszczenie System źródłowy System docelowy 25

26 Urządzenia przenośne - opcja 26 26

27 Urządzenia przenośne - opcja 27 27

28 Zarządzanie finansowe 28 28

29 Zarządzanie finansowe 29 29

30 Przyspieszenie interakcji z programem - workflow 30 30

31 Przyspieszenie interakcji z programem szablony 31 31

32 Czynności procesu workflow i eskalacji 32 32

33 Bogate mechanizmy integracyjne Ruch przychodzący 33 IBM Tivoli Base Services Baza danych Maximo Business Objects (MBOs) Obiekty integracyjne i punkty integracji Interfejsy Zewnętrzny system Ruch wychodzący Wszystkie integracje są zarządzane z interfejsu użytkownika 33

34 Szybka konfiguracja 34 34

35 DuŜa ilość gotowych integracji 35 SAP Oracle ERP Microsoft Project Primavera HP OpenView ServiceCenter 5.1 HP OpenView ServiceCenter 6.1 BMC Remedy ARS Version 6 CTI Cisco CTI Genesys Tivoli Identity Manager Altiris Inventory Solution Centennial Discovery Maximo Discovery MS System Center Configuration Manager 2007 (SMS) Tivoli Application Dependency Discovery Manager Tivoli Configuration Manager Tivoli Network Manager IP Edition Tivoli Provisioning Manager Tivoli Asset Discovery for Distributed 7.2 Tivoli Asset Discovery for z/os

36 Raportowanie 36 Raportowanie BIRT BO/Crystal XI Integration External Report Integration Open Database Platform 36

37 Raportowanie zintegrowane dla całego portfolio Tivoli 37 Raportowanie Tivoli Common Reporting wspólny komponent do prezentacji, tworzenia i zarządzania raportami Zunifikowane raporty i sposób ich budowania Predefiniowane raporty dla wszystkich objętych produktów bazujące na liście top 10 zapotrzebowań klientów 37 37

38 Tivoli Process Automation Engine Wspólny inerfejs Wspólna konfiguracja 38 Przez www Workflow Usługi i zarządzanie przepływem pracy ( workflow ) Konfigurowalny Interfejs Współpraca Powiadomienia Eskalacje Bezpieczeństwo Integracja Bazujący na rolach Dostęp do danych oparty na rolach Silnik Raportów Model danych Wizualizacja danych Definiowanie raportów CIs Atrybuty Relacje Wspólny podsystem danych Zasoby Atrybuty Relacje Procesy Związane z CI i zasobami Meta Dane Konfiguracja Procesy Gotowe raporty Produkty do zarządzania operacyjnego oprogramowanie IBM i Non-IBM >Storage Mgmt >Application Mgmt >Monitoring >Server/Device Mgmt >Network Mgmt >Security Mgmt >Discovery tools >Customer developed Infrastruktura IT (Serwery, Storage, Sieć, Bezpieczeństwo, Oprogramowanie, Aplikacje, Transakcje,Usługi) 38

39 Platforma do budowanie zintegrowanego portfolio 39 Wspólny inerfejs Przez www Wspólna konfiguracja Workflow Tivoli CCMDB Zrządzanie Konfiguracją Zarządzanie Zmianami Tivoli Service Request Manager Zgłoszenia, Incydenty, Problemy i katalog usług IT Asset Management for IT Zarządzanie cyklem Ŝycia zasobów Provisioning Automatyczna dystrybucja Enterprise Asset Mgmt Usługi i zarządzanie przepływem pracy ( workflow ) Konfigurowalny Interfejs Współpraca Powiadomienia Eskalacje Bezpieczeństwo Integracja Bazujący na rolach Dostęp do danych oparty na rolach Silnik Raportów Model danych Wizualizacja danych Definiowanie raportów CIs Atrybuty Relacje Wspólny podsystem danych Zasoby Atrybuty Relacje Procesy Związane z CI i zasobami Meta Dane Konfiguracja Procesy Gotowe raporty Wykrywanie i mapowanie zaleŝności Rekoncyliacja Federacja Wykrywanie Adaptery danych Produkty do zarządzania operacyjnego oprogramowanie IBM i Non-IBM >Storage Mgmt >Application Mgmt >Monitoring >Server/Device Mgmt >Network Mgmt >Security Mgmt >Discovery tools >Customer developed Infrastruktura IT (Serwery, Storage, Sieć, Bezpieczeństwo, Oprogramowanie, Aplikacje, Transakcje,Usługi) 39

40 ZłoŜoność infrastruktury stanowi duŝe wyzwanie 40 Naczelnik zapytał, na które usługi będzie miała wpływ planowana zmiana 40

41 CCMDB wykrywanie usług biznesowych 41 41

42 CCMDB :00 42

43 Mapowanie relacji i informacje konfiguracyjne 43 43

44 PokaŜ zmiany w celu pomocy w lokalizacji problemów 44 Krok 1 Wybierz okienko historii zmian aby wyodrębnić komponenty, które zmieniły się w zadanym horyzoncie czasu Krok 2 Zmienione jednostki konfiguracji są automatycznie identyfikowane Krok 3 Zobacz szczegółową historię zmian poszczególnych atrybutów 44

45 Porównaj konfigurację CI 45 Wybierz elementy tego samego typu dla których zostanie uruchomiony raport porównania RóŜniące się atrybuty zostaną podświetlone 45

46 Porównaj konfigurację Porównanie dwóch instancji serwera Apache do konfiguracji wzorcowej 46 46

47 IBM Tivoli Change Process Manager Jakie typy RFC są przez nas obsługiwane? Które są najbardziej kosztowne w implementacji? Czy występują w moim środowisku jakieś nieautoryzowane zmiany? Jaki jest cykl czasowy implementacji moich najczęstszych Zmian? Czy moŝna ten czas poprawić? Czy kaŝdy zainteresowany jest poinformowany o przeprowadzanych Zmianach? Czy zdarza się, Ŝe Zmiany zachodzą poza Oknem Zmian dla jakiegoś CI? Czy moje oszacowania zmian i analiza wpływu z powodzeniem redukuje czas nieplanowanych przestojów? Czy w bazie CMDB znajdują odzwierciedlenie wszelkie działania związane z implementacją Zmian? 47 Proces Zmiany RFC Akceptacja Zmiana Oszacow anie Zatwierdze nie Zaharmonogr amowanie Implementacja Konfiguracja Aplikacja MenedŜer Zmian ZmianyChang es Okna Zmian Harmonogram implementacji zmian Process Request Ujednolicony model danych Autoryzowane CIs i relacje CCMDB DB Wydania Software Zmiany 47

48 IBM Tivoli Release Process Manager Jakie Wydania są w trakcie realizacji? Jakie są ich kamienie milowe? Jak wygląda realizacja w stosunku do wyznaczonych kamieni milowych? Jaką wersją i jakiego oprogramowania rozmieściłem w środowisku produkcyjnym? Gdzie ono się znajduje? Kiedy zostało ono rozmieszczone? Kto to zrobił? Czy zostały uzyskane wszystkie wymagane akceptacje i odpowiedni ludzie poinformowani? Jakie poszczególne czynności zostały przeprowadzone w związku z rozmieszczeniem? Na które CI miało to wpływ? Czy implementacja znalazła się w odpowiednim Oknie Zmian? Czy w harmonogramach istnieją konflikty? Jaki jest status poszczególnych aktywności związanych z rozmieszczeniem? Jak narzędzia do dystrybucji są związane z procesem? Czy w bazie CMDB znajdują odzwierciedlenie wszelkie działania związane z rozmieszczeniem? Proces Wersji Zmiana Plan Design Build Test Accept Plan Rollout Communicate Prepare Distribute Install Konfiguracja 48 Aplikacja MenedŜer Wydań Releases Definitive Software Library (DSL) Deployments Change Implementation Schedule OMPs Ujednolicony model danych Autoryzowane CIs i relacje CCMDB DB Zmiany Wersje Software TPM TCM Zewnętrzna integracja 48

49 IBM Tivoli Service Request Manager 49 Service Requests Service Request Manager Service Desk Baza wiedzy Incydent Problem Zasoby/CI Integracja z OMP/PMP Opcja SRM Service Provider UŜytkownicy Service Requests Zakupy Zapotrzebowania Service Catalog Zarządzanie zamówieniami Śledzenie zamówień Integracja z OMP/PMP w celu automatyzacji Opcja SRM Service Provider Zaawansowane procesy zarządzania pracą Elastyczny i łatwy do konfiguracji bez programowania i skryptowania Integracja CCMDB, TEC i innymi OMPs Wsparcie dla wielu klientów Oparty na wiodących otwartych standardach J2EE, SOA, XML Zintegrowane procesy oparte o ITIL Jeden spójny interfejs Centra startowe i raporty Integracja danych Integracja z EAM 49

50 IBM Tivoli Asset Management for IT wspiera zarządzanie całym cyklem Ŝycia zasobów 50 Planowanie Kontrola Zakup Audit Zgodność Instalacja Rozmieszczenie Wycofanie UŜytkowanie Utrzymanie Większość firm dyskutuje o zasobach tylko w momencie zakupu, ale koszt zakupu to zwykle mniej niŝ 20% całkowitego kosztu cyklu Ŝycia ( Total Life Cycle Costs ) 50

51 Tivoli Asset Management for IT 51 Zarządzanie umowami Warunki umów Powiadomienia Umowy na oprogramowanie Zgodność z licencjami Zarządzanie finansami Śledzenie kosztów zakupu/dzierŝawy Śledzenie kosztów pracy/usług Rozliczanie wykorzystania Całkowite koszty uŝytkowania Zarządzanie zasobami Zarządzanie zasobami oprogramowania Śledzenie zasobów sprzętowych Instalacje, przeniesienia, dodawanie, zmiany Uzgadnianie/kontrola MoŜliwość zarządzania zasobami wykraczającymi poza zasoby obliczeniowe IT (urządzenia centrum przetwarzania danych, zasilanie itp.) Zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi Zarządzanie zasobami IT Proces zakupów Realizacja zakupów z oparciu o standardy Tworzenie i kierowanie zleceniami zakupu Wykorzystanie katalogów Integracja z systemami ERP Zarządzanie pracą Dostarcza pracownikom centrum wsparcia dane konfiguracyjne zasobów Zarządzanie wpływem na usługi Zarządzanie licencjami Wsparcie dla całego cyklu Ŝycia w złoŝonych organizacjach Wiele typów licencji Gotowe raporty audytowe Planowanie pracy i tworzenie harmonogramów Zarządzanie kompetencjami, pracą i spisem zasobów Planowanie usług i zarządzanie kosztami 51

52 Podsumowanie 52 Jedna zintegrowana platforma wiele zastosowań Zaawansowana, nowoczesna technologia Rozwiązanie, które rośnie wraz z potrzebami klienta 52

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI IT

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI IT ZARZĄDZANIE ZASOBAMI IT - optymalizacja kosztów zakupów i utrzymania Włodzimierz Dymaczewski Architekt rozwiązań Service Management Plan prezentacji Fundamentalne pytanie: po co? Wyzwania i korzyści Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Rozwiązania do zarządzania zasobami i usługami wspomagające realizację celów biznesowych Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

IBM Maximo Asset Management for IT

IBM Maximo Asset Management for IT Ekonomiczne zarządzanie cyklem życia zasobów informatycznych IBM IT Najważniejsze informacje Uniwersalne rozwiązanie wspomagające kontrolę kosztów i wpływ zasobów informatycznych na sytuację finansową

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Kiedy IT staje się biznesem - opcja for Service Provider platformy Tivoli's Process Automation Engine

Kiedy IT staje się biznesem - opcja for Service Provider platformy Tivoli's Process Automation Engine Kiedy IT staje się biznesem - opcja for Service Provider platformy Tivoli's Process Automation Engine Gerard Lipiec 2010 IBM Corporation Agenda Perspektywa biznesowa Usługi IT Model biznesowy Service Provider

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Włącz Maximo7express i zarabiaj. Jak po kilkunastu tygodniach odnieść korzyści z implementacji rozwiązania EAM / CMMS.

Włącz Maximo7express i zarabiaj. Jak po kilkunastu tygodniach odnieść korzyści z implementacji rozwiązania EAM / CMMS. Włącz Maximo7express i zarabiaj. Jak po kilkunastu tygodniach odnieść korzyści z implementacji rozwiązania EAM / CMMS. Dariusz Pasewicz Sales Manager, Tivoli Asset Management Solutions, IBM Software Group

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM)

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) NAJWAŻNIEJSZE CECHY MODUŁ EAM UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE FUNKCJE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W FIRMIE

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W FIRMIE ZESZYTY NAUKOWE 61-79 Waldemar ŁABUDA 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W FIRMIE Streszczenie Artykuł bazuje na bibliotece ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Biblioteka

Bardziej szczegółowo

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną STARLIMS Version 10 W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną System STARLIMS jest użytecznym narzędziem dla laboratoriów, w których wymagane jest zarządzanie złożonymi procesami,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

CA Configuration Automation

CA Configuration Automation INFORMACJA O PRODUKCIE: CA Configuration Automation CA Configuration Automation agility made possible Oprogramowanie CA Configuration Automation zaprojektowano w celu zmniejszenia kosztów i zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Identity Management - integralna część BSM

Identity Management - integralna część BSM Identity Management - integralna część BSM Maciej Bukowski CompFort Meridian Polska Agenda 1. Wprowadzenie 2. Identity Management w BSM 3. Identity & Access Governance 4. Podsumowanie BSM kompleksowa platforma

Bardziej szczegółowo

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business Szanowni Państwo, od ponad dekady jesteśmy świadkami przeobrażania informatyki w dobro powszechnie dostępne. Jeśli przyjmiemy, że pojęcie to oznacza towar, który może być dostarczony w dowolne miejsce

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie: Oracle Projekty

Rozwiązanie: Oracle Projekty Rozwiązanie: Oracle Projekty ORACLE PROJECT MANAGEMENT R12 Oracle Project Management (Zarządzanie Projektami) zapewnia kierownikom projektów dostęp do informacji oraz moŝliwości kontroli niezbędne dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku Informacja o produkcie Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku StoreServ 7000 Niezawodna pamięć masowa klasy wyższej w bezkonkurencyjnej cenie Ograniczenia budżetowe zmuszają czasem do wyboru pamięci masowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

NIXXIS, Twój partner w efektywnym budowaniu relacji z klientem

NIXXIS, Twój partner w efektywnym budowaniu relacji z klientem NIXXIS, Twój partner w efektywnym budowaniu relacji z klientem Nixxis oferuje szeroki zakres usług, które pomogą osiągnąć Twoje cele biznesowe w najbardziej efektywny sposób. Nasze wypróbowane metody wdrażania

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy infrastruktury usługowej dla projektów SOA. Waldemar Kot waldemar.kot@bea.com BEA Systems Poland

Kluczowe elementy infrastruktury usługowej dla projektów SOA. Waldemar Kot waldemar.kot@bea.com BEA Systems Poland Kluczowe elementy infrastruktury usługowej dla projektów SOA Waldemar Kot waldemar.kot@bea.com BEA Systems Poland SOA strategia IT funkcjonalność zawarta w aplikacjach jest zorganizowana w postaci opartych

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

Creative Intelligent Software Solutions

Creative Intelligent Software Solutions Creative Intelligent Software Solutions Microsoft Office SharePoint Server 2007 to: zintegrowany pakiet aplikacji serwerowych poprawiających efektywność firmy pod kątem jej organizacji dzięki wszechstronnej

Bardziej szczegółowo