Discover... Free Entitlement. (Early Years Provision) A guide for parents and carers by the Family Information Service.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Discover... Free Entitlement. (Early Years Provision) A guide for parents and carers by the Family Information Service. www.westsussex.gov."

Transkrypt

1 Discover... Free Entitlement (Early Years Provision) A guide for parents and carers by the Family Information Service

2 Pyt. Co oznacza uprawnienie do bezpłatnej opieki nad dzieckiem (Free Entitlement - FE) i bezpłatne zajęcia programowe wczesnej edukacji dziecka (Early Years Provision)? Odp. Uprawnienie do bezpłatnej opieki nad dzieckiem stanowi możliwość wykorzystania w elastyczny sposób 570 godzin rocznie opieki nad dzieckiem i jego wczesnej edukacji (wychowania przedszkolnego). Stanowi to maksymalnie 15 godzin tygodniowo przez minimalny okres 38 tygodni w roku. Pyt. Jakie są korzyści z wczesnej edukacji dla mojego dziecka? Odp. Podstawowy Etap Programu Wczesnej Edukacji (Early Years Foundation Stage - EYFS) to nazwa określająca etap w życiu Państwa dziecka od momentu narodzin do 5-tego roku życia, nadana przez rząd i pracowników zapewniających wczesną edukację. W tym okresie, dzieci uczą się przez zabawę i dokonywanie odkryć, aktywność fizyczną oraz kreatywne myślenie, zarówno podczas zabaw w pomieszczeniu, jak i na świeżym powietrzu. Badania pokazują, że uczestniczenie w dobrej jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem może podnieść umiejętności uczenia się dziecka i wpłynąć pozytywnie na jego rozwój. Wczesna edukacja może także pomóc dziecku w nabyciu umiejętności potrzebnych w momencie rozpoczęcia nauki w szkole oraz radzeniu sobie w dłuższej perspektywie czasu. Pyt. Dla kogo przeznaczone jest uprawnienie do bezpłatnej opieki i kiedy moje dziecko będzie kwalifikowało się do korzystania z niego? Odp. Świadczenia te przeznaczone są dla wszystkich dzieci w wieku 3 i 4 lat, które uczęszczają do placówek opieki w hrabstwie West Sussex, niezależnie od stanu niepełnosprawności, dodatkowych potrzeb czy też obywatelstwa. Ponadto, niektóre dzieci w wieku 2 lat mogą korzystać z tych środków finansowych, jeżeli rodzina spełnia określone kryteria niezbędne do otrzymania tych świadczeń. W celu sprawdzenia kryteriów kwalifikujących 2-letnie dziecko do korzystania z tych uprawnienia, proszę odwiedzić naszą stronę internetową lub skontaktować się z nami. 1

3 CZYNNIKI DECYDUJĄCE O UPRAWNIENIU DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM Dziecko urodzone w okresie: Będzie uprawnione do bezpłatnego miejsca od początku semestru, który rozpocznie się w wymienionym poniżej miesiącu lub po nim: 1 kwietnia - 31 sierpnia 1 września - 31 grudnia We wrześniu, następującym po 3-cich urodzinach dziecka (lub 2 urodzinach, jeżeli jest ono uprawnione), aż do osiągnięcia ustawowego wieku szkolnego. W styczniu, następującym po 3 urodzinach dziecka (lub 2 urodzinach, jeżeli jest ono uprawnione), aż do osiągnięcia ustawowego wieku szkolnego. 1 stycznia - 31 marca W kwietniu, następującym po 3 urodzinach dziecka (lub 2 urodzinach, jeżeli jest ono uprawnione), aż do osiągnięcia ustawowego wieku szkolnego. Pyt. Ile kosztuje uprawnienie do bezpłatnej opieki nad dzieckiem? Odp. 570 godzin zajęć jest bezpłatnych. Jednakże, rodzice mogą zostać obciążeni przez placówki zapewniające opiekę za koszty dodatkowego czasu zajęć lub inne świadczone usługi. Jeżeli na przykład, zaoferowane przez placówkę bezpłatne zajęcia obejmują czas lunchu, mogą Państwo zostać obciążeni kosztami posiłków. (Inną możliwością jest wyrażenie przez placówkę zgody na przynoszenie z domu przez dziecko zdrowego lunchu.) Szczegóły dotyczące dodatkowych opłat i usług powinny zostać uwzględnione w regulaminie przyjęć/cenniku usług. Pyt. W jakiego rodzaju placówkach dostępne są bezpłatne zajęcia? Odp. W całodziennych żłobkach i przedszkolach (day nursery), klasach przedszkolnych w szkole lub przedszkolach szkolnych (nursery class/school) i przedszkolach/grupach przedszkolnych (pre-school/playgroup), które uczestniczą w tym programie. Niezależnych szkołach (independent schools), które biorą udział w tym programie. 2

4 U akredytowanych opiekunek do dzieci, które są członkami sieci zarejestrowanych opiekunek zapewniających gwarantowaną jakość opieki (quality assured childminder network) i uczestniczą w tym programie. Placówki, które chcą zaoferować dofinansowywane miejsca opieki dla 2-letnich dzieci muszą być do tego uprawnione i zarejestrowane w Systemie Opieki dla 2-letnich Dzieci Rady Hrabstwa West Sussex (West Sussex County Council 2 Year Old scheme). Możemy zapewnić Państwu listę placówek, w których można otrzymać dostęp do finansowanych miejsc opieki nad dzieckiem. Po więcej informacji, proszę kontaktować się z nami i pytać o Zespół Specjalistów ds. Rodziny (Family Information Service FIS Specialist Team). Pyt. Jak funkcjonuje program uprawnienia do bezpłatnej opieki nad dzieckiem? Odp. Proszę skontaktować się z nami w sprawie informacji dotyczących lokalnych placówek oferujących miejsca w ramach programu uprawnienia do bezpłatnej opieki nad dzieckiem. Powinni Państwo odwiedzić niektóre z nich i wybrać jedną, która najbardziej odpowiada Państwa wymaganiom. (Różne placówki mogą oferować bezpłatne miejsca na różnorodne sposoby i w różnym czasie). Następnie należy zaakceptować miejsce, jeżeli będzie ono dostępne i wyrazić zgodę na warunki umowy. Proszę zauważyć, że nie wszystkie placówki będą w stanie spełnić Państwa oczekiwania, ale będzie można to osiągnąć przez korzystanie z usług więcej niż jednej placówki. Pyt. Jak często moje dziecko powinno uczęszczać na zajęcia? Odp. Jako rodzice znają Państwo najlepiej swoje dziecko i dlatego, w celu podjęcia właściwej decyzji, powinni Państwo przedyskutować jego potrzeby w placówce zapewniającej opiekę. Ważne jest regularne uczęszczanie na zajęcia, aby zapewnić dziecku ciągłość rozwoju. Dlatego sugerowany jest następujący stały wzorzec uczęszczania na zajęcia: Każdego przedpołudnia Każdego popołudnia 2,5 dnia w tygodniu, w tych samych dniach tygodnia Zrównoważenie potrzeb dziecka z potrzebami rodziców może okazać się trudne, szczególnie w sytuacji, gdy rodzice pracują. Powinni Państwo jednakże mieć na celu, jak najdłuższe 3

5 korzystanie z usług tej samej wybranej placówki, unikając przenoszenia dziecka co kilka miesięcy lub semestrów do innych placówek. Pyt. Ile godzin bezpłatnych zajęć można wykorzystać w ciągu jednego dnia? Odp. Będzie to zależało od regulaminu przyjęć w wybranej przez Państwa placówce. Od placówek opieki nad dzieckiem wymagane jest jednakże, aby dostosowały się do następujących limitów: Maksymalnie 10 godzin w ciągu jednego dnia Minimalnie 2,5 godziny dziennie W godzinach pomiędzy 7.00 a godzin przez minimum 2 dni Bezpłatne godziny zajęć mogą być naliczane w systemie półgodzinnym. Pyt. Co oznacza elastyczność w świadczeniu opieki? Odp. Uprawnienie należy traktować, jako 570 godzin bezpłatnej opieki i limit ten nie może być przekroczony. Godziny te mogą być rozłożone na okres całego roku, w zależności od rodzaju wybranej przez Państwa placówki. Na przykład, nie wszystkie placówki będą w stanie rozszerzyć okres bezpłatnej opieki na okres dłuższy niż 38 tygodni. Ilość tygodni w roku Ilość godzin opieki w tygodniu Minimalna ilość dni Całkowita ilość godzin na rok * * * Nie można ubiegać się o niewykorzystane godziny Pyt. W jaki sposób można uzyskać uprawnienie do bezpłatnej opieki nad dzieckiem? Odp. W celu otrzymania uprawnienia do bezpłatnej opieki nad dzieckiem zostaną Państwo, jako rodzice 3 lub 4- letniego dziecka, poproszeni przez pracowników placówki o podpisanie deklaracji i przedstawienie dowodu potwierdzającego datę urodzenia swojego dziecka. Rodzice otrzymujący określone zasiłki zależne od wysokości dochodów (income-based benefits) lub dofinansowania z tytułu niskich zarobków (credits) mogą być uprawnieni do bezpłatnej opieki nad 2-letnim dzieckiem. W celu sprawdzenia kryteriów kwalifikujących do otrzymania 4

6 bezpłatnej opieki nad 2-letnim dzieckiem oraz sposobów ubiegania się o nią, proszę odwiedzić naszą stronę internetową lub skontaktować się z nami. Pyt. Co to jest dzień liczenia zarejestrowanych dzieci? Odp. Dzień liczenia zarejestrowanych dzieci (headcount day) następuje zazwyczaj na początku semestru, gdy pracownicy placówki potwierdzają władzom lokalnym zapisanie wszystkich dzieci uprawnionych do bezpłatnej opieki. Wszystkie dzieci korzystające z tego uprawnienia w okresie danego semestru powinny być zapisane w placówce do dnia liczenia zarejestrowanych dzieci. Jeżeli dziecko rozpocznie uczęszczanie do placówki po upływie tego dnia, nie można ubiegać się o uprawnienie do bezpłatnej opieki nad 3 i 4- letnim dzieckiem do czasu następnego semestru (chyba, że wystąpią wyjątkowe okoliczności). Pyt. Czy można wykorzystywać uprawnienie do bezpłatnej opieki nad dzieckiem w więcej niż jednej placówce? Odp. Tak. Mogą Państwo wykorzystywać tygodniowy czas opieki nad dzieckiem w więcej niż jednej placówce, ale nie więcej niż w dwóch. Podczas wypełniania formularza deklaracji w każdej z placówek muszą Państwo poinformować pracowników tych placówek, o swoim zamiarze wykorzystywania bezpłatnych zajęć w dwóch placówkach opieki. Pyt. Co się stanie w sytuacji, jeżeli dziecko zmieni placówkę w trakcie trwania semestru? Odp. Wszystkie niewykorzystane środki powinny zostać przeniesione do nowej placówki opieki. Powinni Państwo poprosić pracowników obecnej placówki o przeniesienie niewykorzystanych godzin do nowej placówki. Powinni Państwo również upewnić się, że stosują się do wszystkich wynikających z umowy warunków okresu wymówienia. Pyt. Dlaczego regulamin przyjęć do placówki zapewniającej opiekę jest ważny i co on dla mnie oznacza? Odp. Zrozumienie regulaminu przyjęć do placówki jest bardzo ważne. Powinien on jasno precyzować zasady oferowania bezpłatnych miejsc opieki nad dzieckiem i wszelkie potencjalne finansowe, oraz innego rodzaju, zobowiązania występujące dodatkowo do bezpłatnych świadczeń. Przed wyrażeniem zgody na warunki przyjęcia dziecka i podpisaniem kontraktu powinni Państwo zrozumieć wszystkie zasady regulaminu przyjęć do placówki opieki. Proszę zauważyć, że nie wszystkie placówki będą w stanie zaspokoić Państwa 5

7 wymagania, ale może to być osiągalne przez skorzystanie z usług więcej niż jednej placówki. Przed podpisaniem kontraktu, w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących regulaminu przyjęć należy przedyskutować je z pracownikami placówki. Po dodatkową pomoc i wsparcie, proszę kontaktować się z nami. Pyt. Jeżeli placówka opieki jest czynna krócej niż przez 38 tygodni w roku, to czy można ubiegać się o wykorzystanie pozostałych godzin w innej placówce? Odp. Nie Ilość tygodni w roku Ilość godzin opieki w tygodniu Minimalna ilość dni Całkowita ilość godzin na rok Pyt. Nie rozumiem faktury wystawionej mi przez pracowników placówki, co należy zrobić w tej sytuacji? Odp. Po pierwsze, powinni Państwo skontaktować się z pracownikami placówki, aby przedyskutować swoje wątpliwości. Jeżeli w dalszym ciągu potrzebne będzie Państwu wsparcie, proszę skontaktować się z nami. Pyt. Czy korzystanie z uprawnienia do bezpłatnej opieki nad dzieckiem będzie miało wpływ na otrzymywane przeze mnie zasiłki (benefits) lub dofinansowania (tax credits)? Odp. Nie powinny mieć one wpływu na wypłacanie jakichkolwiek zasiłków. Jeżeli jednak mają Państwo prawo do ubiegania się o komponent dofinansowania dla rodzin pracujących o niskich dochodach przeznaczony na opiekę nad dzieckiem (Childcare Element of Working Tax Credit), to jakiekolwiek obniżenie opłat za opiekę przedszkolną może wpłynąć na wysokość otrzymywanego dofinansowania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, proszę skontaktować się z Urzędem Skarbowym (Her Majesty s Revenue and Customs) pod numer telefonu lub odwiedzić witrynę internetową Pyt. Co się stanie, gdy moje dziecko pójdzie do szkoły? Odp. Zgodnie z prawem, wszystkie dzieci muszą rozpocząć swoją edukację w pełnym wymiarze godzin, zazwyczaj w szkole, w semestrze następującym po ich 5-tych urodzinach. W 6

8 momencie, gdy dziecko otrzyma przydział miejsca w klasie zerowej (reception class) w szkole podstawowej West Sussex County Council, niezależnie od tego, czy będzie to nauka w pełnym czy też niepełnym wymiarze godzin, uprawnienie do bezpłatnego miejsca opieki ustanie. Po dodatkowe informacje na temat ubiegania się o miejsce w szkole, proszę wejść na stronę lub zadzwonić pod numer Pyt. Gdzie mogę zwrócić się po dodatkową pomoc i wsparcie? Odp. Proszę skontaktować się z nami. 7

Witamy w Dorset. Learning and Inclusion. Dla nowo przyjezdnych rodzin z zagranicy. Pytania i odpowiedzi na temat szkoły i edukacji POLISH

Witamy w Dorset. Learning and Inclusion. Dla nowo przyjezdnych rodzin z zagranicy. Pytania i odpowiedzi na temat szkoły i edukacji POLISH Learning and Inclusion Witamy w Dorset Dla nowo przyjezdnych rodzin z zagranicy Pytania i odpowiedzi na temat szkoły i edukacji Enabling communities in Dorset to thrive, now and for the future POLISH Spis

Bardziej szczegółowo

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej?

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas Bogusława Domańska Ewa Ostaszewska - Żuk Karolina Rusiłowicz Marta Szczepanik Maja Tobiasz Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Warszawa 2012 Face

Bardziej szczegółowo

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Front Cover Witamy w Oxfordshire Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

Front Cover. Wielka Brytania od środka

Front Cover. Wielka Brytania od środka Front Cover Wielka Brytania od środka Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii - Wiadomości ogólne - Telefonowanie - Telefony komórkowe - Godziny otwarcia - Dni wolne od pracy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII PRZEWODNIK DLA OBYWATELI UE Department of Social and Family Affairs (Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych) Wstęp W niniejszym przewodniku opisano świadczenia

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o świadczeniach emerytalnych lub świadczeniach dla spadkobierców

Co należy wiedzieć o świadczeniach emerytalnych lub świadczeniach dla spadkobierców Co należy wiedzieć o świadczeniach emerytalnych lub świadczeniach dla spadkobierców 2012 Kontakt z Urzędem Ubezpieczenia Społecznego Zapraszamy na naszą stronę internetową Nasza strona internetowa www.socialsecurity.gov

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa w Irlandii Północnej

Twoje prawa w Irlandii Północnej Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników z następujących krajów: Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Słowacja Słowenia Niniejszy przewodnik objaśnia prawa pracowników pochodzących

Bardziej szczegółowo

Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan

Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan Polskie Dzieci w Brytyjskich Szkołach Podstawowych PRZEWODNIK DLA RODZICÓW Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan Kwiecień 2010 1 2 Spis Treści Wstęp 5 Struktura szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna 1. Populacja uczących się i język nauczania W 2006/07 r. populacja uczących się stanowiła

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE AMBASADA RP W HADZE PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDZAJĄCYCH DO PRACY NA TERYTORIUM NIDERLANDÓW Haga, czerwiec 2011 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze Strona 1 Zniesienie obowiązku

Bardziej szczegółowo

Codzienne Życie w Irlandii

Codzienne Życie w Irlandii Przewodnik dla nowoprzybyłych Emigrant Advice jest programem Crosscare Przewodnik dla nowoprzybyłych W czasie powstawania tej broszury (lipiec 2006) informacje w niej zawarte były aktualne. Uaktualniona

Bardziej szczegółowo

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego Prawo i Życie Poradnik dla każdego nr 194 (2064) www.gazetaprawna.pl Vademecum studenta A Dział I Prawa i obowiązki Statut i regulamin Statut uczelni i regulamin studiów to swego rodzaju konstytucja studenta.

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Holandii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Holandii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Agnieszka Kosowicz, Agata Marek Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Poradnik został wydany w ramach realizacji projektu Uchodźcy w polskim społeczeństwie współfinansowanego przez Europejski Fundusz na

Bardziej szczegółowo

Poradnik praktyczny FINLANDIA

Poradnik praktyczny FINLANDIA Poradnik praktyczny FINLANDIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii 1.1. Informacje geograficzne 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy 1.4.

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Spis treści Rozdział 1: Wstęp Strona 1.1 Czym jest Europejski Pakiet Narzędziowy dla

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy ŁOTWA SPIS TREŚCI 2. Praca na Łotwie... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski na Łotwie... 1 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do łotewskiego rynku pracy... 1 2.1.2. Prowadzenie własnej

Bardziej szczegółowo

Życie i praca w Huntingdonshire (Living and Working in Huntingdonshire)

Życie i praca w Huntingdonshire (Living and Working in Huntingdonshire) Życie i praca w Huntingdonshire (Living and Working in Huntingdonshire) Przydatne informacje dla nowych mieszkańców 1 Polish Co zawiera ta broszura? (What s In This Booklet?) Priorytety Urząd władz lokalnych

Bardziej szczegółowo

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PZU Plan na Życie PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: FLIP41 Numer polisy: PZU

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Nasz serwis 2015 www.svagw.at Prosimy odwiedzić nas na Facebook

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie pracy przez niepełnosprawnych jak możemy Ci pomóc

Podejmowanie pracy przez niepełnosprawnych jak możemy Ci pomóc Podejmowanie pracy przez niepełnosprawnych jak możemy Ci pomóc 2012 Kontakt z Urzędem Ubezpieczenia Społecznego Zapraszamy na naszą stronę internetową Nasza strona internetowa www.socialsecurity.gov jest

Bardziej szczegółowo

Witamy w Dumfries & Galloway. Przewodnik dla Emigranta i Członków Mniejszości Narodowych

Witamy w Dumfries & Galloway. Przewodnik dla Emigranta i Członków Mniejszości Narodowych Witamy w Dumfries & Galloway Przewodnik dla Emigranta i Członków Mniejszości Narodowych Stowarzyszenie Wielokulturowe Dumfries & Galloway (Dumfries & Galloway Multicultural Association- DGMA) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Obywatelski poradnik rodzica

Obywatelski poradnik rodzica Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis sum Obywatelski poradnik rodzica Opracował: zespół doradców zielonogórskiego Biura Porad Obywatelskich Konsultacja prawna: Joanna Jasnosz-Nowak

Bardziej szczegółowo

Świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych

Świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych Świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych 2012 Kontakt z Urzędem Ubezpieczenia Społecznego Zapraszamy na naszą stronę internetową Nasza strona internetowa www.socialsecurity.gov jest cennym źródłem informacji

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika Publikacja poradnika Żyć i pracować w Wielkiej Brytanii nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia Konsulatu Generalnego RP w Londynie, Polonia Aid Fundation Trust oraz Centrali Brytyjskich Związków Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Program dla Tymczasowych Pracowników Cudzoziemców 1

Program dla Tymczasowych Pracowników Cudzoziemców 1 Polish Tymczasowi pracownicy cudzoziemcy Spis treści Wprowadzenie 1 Program dla Tymczasowych Pracowników Cudzoziemców 1 Co powinni wiedzieć pracownicy w Albercie 5 Standardy zatrudnienia 5 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej Polish Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej (Help with rent and Council Tax for people of working age) Ulotka ta jest adresowana do osób w wieku aktywności

Bardziej szczegółowo