... Childcare A guide for parents and carers by the Family Information Service

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... Childcare A guide for parents and carers by the Family Information Service www.westsussex.gov.uk/family"

Transkrypt

1 Discover... Childcare A guide for parents and carers by the Family Information Service

2 Opieka nad dziećmi jest opieką i edukacją (wychowaniem przedszkolnym) zapewnianą w jakiejkolwiek placówce (miejscu) opieki, w której dzieci pozostają pod opieką pod nieobecność swoich rodziców. Opieka ta może być zapewniana w przedszkolu lub grupie przedszkolnej (pre-school/playgroup), całodziennym żłobku i przedszkolu (day nursery), świetlicy przed lekcjami lub po lekcjach (breakfast/after school club), półkoloniach (holiday playscheme) lub przez opiekunki do dzieci (childminders). Rodzice korzystają zazwyczaj z opieki nad dzieckiem w sytuacjach, gdy pracują, uczą się, są na szkoleniach lub potrzebują wolnego czasu dla siebie, bez obecności dzieci. Innym celem jednakże może być potrzeba zapewnienia dziecku nowych możliwości zabawy, poznania nowych przyjaciół lub rozpoczęcie wczesnej edukacji. Polish Wybór opieki nad dzieckiem (włączając w to wczesną edukację) jest dużym krokiem zarówno dla rodziców, jak i dla dziecka. Jest bardzo istotne, aby dokonać wyboru, który zaspokoi potrzeby całej rodziny. Co to jest zarejestrowana opieka dla dziecka? Urząd ds. Standardów w Edukacji, Usług na rzecz Dzieci i Umiejętności (Office for Standards in Education, Children s Services and Skills OFSTED*) jest odpowiedzialne za sprawdzanie, rejestrowanie, przeprowadzanie inspekcji i poddawanie ocenie placówek zapewniających opiekę nad dziećmi do 7 roku życia. Zgodnie z prawem, nie od wszystkich placówek wymagane jest rejestrowanie się w OFSTED, ale na ogół, wszystkie placówki, w których zapewnia się opiekę i edukację poza domem dziecka przez dłużej niż 2 godziny dziennie będą musiały zostać zarejestrowane. Zarejestrowane placówki muszą stosować się do rządowych wytycznych dotyczących nauki dziecka, jego rozwoju i zapewnianej mu opieki. Podlegają one regularnym inspekcjom pracowników OFSTED, których częstotliwość zależy od wyników poprzednich kontroli. Można zwrócić się z prośbą o umożliwienie przeczytania ostatniego raportu OFSTED lub zapoznać się z nim na Wszystkie osoby pracujące z dziećmi w zarejestrowanych placówkach opieki * skrót ten będzie używany w dalszej części ulotki przypis tłumacza 1

3 poddawane są odpowiedniemu procesowi weryfikacji, do którego zalicza się sprawdzanie w Centralnym Rejestrze Osób Skazanych (Criminal Records Bureau (CRB) check). Wybierając zarejestrowaną opiekę nad dzieckiem rodzice zapewniają sobie spokój wiedząc, że pozostawiają je w bezpiecznym otoczeniu. Proszę zauważyć, że w przypadku wielu form wsparcia finansowego wymogiem jest korzystanie przez rodziców z zarejestrowanych w OFSTED placówek opieki nad dziećmi. Zarejestrowana opieka nad dziećmi w wieku poniżej 5 lat obejmuje nie tylko zapewnianie samej opieki, ale również wczesnej edukacji. Dla wszystkich 3 i 4-letnich oraz niektórych 2-letnich dzieci w hrabstwie West Sussex dostępne są bezpłatne miejsca opieki w ramach uprawnienia do bezpłatnej opieki nad dzieckiem i zapewniania mu wczesnej edukacji (Free Entitlement early education). W celu uzyskania dalszych informacji, proszę zapoznać się z naszą ulotką pt. Poznaj swoje uprawnienie do bezpłatnej opieki nad dzieckiem - Informator dla rodziców i opiekunów. ( Discover Free Entitlement A guide for parents and carers. ) Jakie korzyści odniesie moje dziecko? Korzyści dla dzieci, które uczęszczają do zarejestrowanej placówki oferującej opiekę wysokiej jakości są następujące: wzrost pewności siebie udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z innymi dziećmi poprawa umiejętności społecznych lepsza koncentracja poprawa zachowania możliwość zabawy uzyskiwanie niezależności pomoc w przygotowaniu do rozpoczęcia szkoły Gdzie mogę uzyskać informacje na temat zarejestrowanej opieki nad dzieckiem? Po zapoznaniu się z treścią tej ulotki, mogą Państwo albo skontaktować się z nami w sprawie listy placówek opieki nad dziećmi w rejonie swojego miejsca zamieszkania albo poszukać w naszej elektronicznej bazie danych dot. opieki nad dziećmi pod adresem Jesteśmy jedynym lokalnym autoryzowanym źródłem informacji na temat zarejestrowanej opieki nad dziećmi terenie hrabstwa West Sussex i otrzymujemy codziennie bieżące informacje bezpośrednio z OFSTED. 2

4 Jaki rodzaj opieki mogę wybrać? Rodzaj opieki, jaki Państwo wybiorą zależy od wieku i stopnia rozwoju dziecka oraz tego, co pragną Państwo mu zapewnić. Jako rodzice, znają Państwo najlepiej swoje dziecko. Rodzaj i wymiar czasowy opieki będzie zależał od tego, co będzie odpowiednie dla Państwa potrzeb i rozkładu codziennego życia. Proszę zapoznać się z zamieszczoną poniżej tabelą, aby sprawdzić, które opcje mogą być najbardziej odpowiednie, a potem przeczytać następujące po niej podsumowanie: Proszę zauważyć: w tabeli tej przedstawione zostały typowe cechy placówek opieki, ale ich oferty mogą się różnić w zależności od rodzaju placówki Grupa wiekowa Opieka całoroczna Opieka w ciągu semestru Opieka podczas wakacji szkolnych Opieka całodzienna Opieka krótsza niż 4 godziny Opieka przed rozpoczęciem lub po zakończeniu zajęć szkolnych Opieka czasowa Opieka w warunkach domowych Miejsca wczesnej edukacji Talony na opiekę nad dziećmi akceptowane przez pracodawcę Komponent dofinansowania dla rodzin pracujących o niskich dochodach na opiekę nad dziećmi Opiekunka do dziecka Całodzienny żłobek i przedszkole Przedszkole/ grupa przedszkolna Klasa przedszkolna w szkole/ przedszkole szkolne Niania/ Opiekunka domowa Świetlice przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć szkolnych 0-19 O (1) 0-5 O O 0-19 O (2) (2) 3-19 O Opiekunka do dziecka Całodzienny żłobek i przedszkole Przedszkole/ grupa przedszkolna Klasa przedszkolna w szkole/ przedszkole szkolne Niania/ Opiekunka domowa Świetlice przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć szkolnych 3

5 Półkolonie 3-19 O O Półkolonie Opieka czasowa 0-7 Opieka czasowa odpowiednie/dostępne O niektóre placówki mogą oferować ten rodzaj opieki (1) jeżeli biorą udział w programie 2) tylko opiekunki domowe Podsumowanie rodzajów opieki nad dzieckiem: Opiekunki do dzieci (Childminders) pracują na własny rachunek i zapewniają opiekę i edukację przez zabawę dla małych grup dzieci, zazwyczaj w swoim własnym domu. Podlegają one inspekcjom i są zarejestrowane w OFSTED dla określonej liczby dzieci w wieku poniżej 7 lat. Opiekunki te mogą również opiekować się dziećmi w wieku od 8 roku życia, jeśli nie wpływa to negatywnie na opiekę nad młodszymi dziećmi. Wymagane jest od nich posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy dzieciom (Paediatric First Aid certificate), uczestnictwo w szkoleniu oraz poddanie się badaniom lekarskim. OFSTED przeprowadza również kontrolę w Centralnym Rejestrze Osób Skazanych (CRB check) dla każdej osoby powyżej 16 roku życia, która pracuje lub mieszka w domu, gdzie sprawowana jest opieka. Większość opiekunek pracuje przez cały rok w godzinach 8.00 do 18.00, zaliczając do tego okresy wakacji szkolnych. Niektóre z nich mogą zgadzać się na opiekę nad dzieckiem w soboty i niedziele (weekends) lub wieczorem, a nawet zapewniać opiekę całonocną. Wiele z nich zaprowadza i odbiera dzieci ze szkoły, przedszkola/grupy przedszkolnej, grupy zabaw bez konieczności zapisów, z placówki opieki doraźnej lub miejsca dodatkowych zajęć. Niektóre z nich mogą oferować miejsca dla dzieci w ramach uprawnienia do bezpłatnej opieki i wczesnej edukacji (Free Entitlement), jeżeli zatwierdzony został ich udział w tym programie. Dodatkowe informacje na temat bezpłatnych miejsc wczesnej edukacji można znaleźć w naszej ulotce pt. Poznaj swoje uprawnienie do bezpłatnej opieki nad dzieckiem Informator dla rodziców i opiekunów. Całodzienne żłobki i przedszkola (Day Nurseries) zapewniają opiekę i edukację przez zabawę dla dzieci w wieku poniżej 5 lat, ale wiek dzieci, nad którymi sprawują opiekę może być zróżnicowany. Niektóre z nich mogą przyjmować dzieci od 6 tygodnia życia i posiadają specjalne pomieszczenia dla niemowląt, inne zapewniają opiekę dzieciom w wieku od 2 lat. Przedszkola te mogą być prowadzone prywatnie albo w placówkach środowiskowych, 4

6 ale wszystkie z nich muszą być zarejestrowane i kontrolowane przez OFSTED. Placówki te zazwyczaj czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach , z możliwością wyboru opieki całodziennej lub w niepełnym wymiarze godzin. Większość z nich otwarta jest podczas wielu przerw wakacyjnych w szkołach. Większość z tych placówek oferuje miejsca dla 3 i 4-letnich dzieci w ramach uprawnienia do bezpłatnej opieki nad dzieckiem. Niektóre z nich mogą zaoferować taką opiekę dla 2-latków. Dodatkowe informacje na temat bezpłatnych miejsc wczesnej edukacji dla dzieci znajdują się w naszej ulotce pt. Poznaj swoje uprawnienie do bezpłatnej opieki nad dzieckiem Informator dla rodziców i opiekunów. Przedszkola/grupy przedszkolne (Pre-schools/Playgroups) zapewniają opiekę i edukację przez zabawę dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Oferują one zazwyczaj miejsca w niepełnym wymiarze godzin, krótszym niż 4 godziny dziennie i często tylko podczas trwania semestrów szkolnych. Przedszkola i grupy przedszkolne są zarejestrowane i kontrolowane przez OFSTED. Większość z nich oferuje miejsca w ramach uprawnienia do bezpłatnej opieki dla 3 i 4-letnich dzieci. Niektóre z nich są w stanie zapewnić miejsca dla dzieci 2-letnich. Dodatkowe informacje na temat bezpłatnych miejsc wczesnej edukacji dla dzieci znajdują się w naszej ulotce pt. Poznaj swoje uprawnienie do bezpłatnej opieki nad dzieckiem Informator dla rodziców i opiekunów. Klasy przedszkolne w szkole lub przedszkola szkolne podlegające władzom lokalnym (Local Authority school nursery classes i nursery schools) zapewniają 15 godzin tygodniowo bezpłatnych zajęć wczesnej edukacji dla dzieci w wieku 3 5 lat tylko podczas trwania semestrów szkolnych. Zajęcia te odbywają się zazwyczaj w godzinach przedpołudniowych lub popołudniowych, chociaż niektóre z nich mogą dostosować swoją opiekę do potrzeb rodziny. Placówki te kontrolowane są przez OFSTED w ramach inspekcji szkoły. Nianie i opiekunki domowe (Nannies and Home Childcarers) są zatrudniane przez rodziny do opieki nad dziećmi w domu rodzinnym dziecka. Nianie często mieszkają z rodziną, u której pracują, ale nie jest to konieczne. Zgodnie z prawem, nianie nie muszą być zarejestrowane w OFSTED, ale mogą ubiegać się dobrowolnie o taką rejestrację i wtedy zmienia się ich status, nazywają się opiekunkami domowymi. W tej sytuacji muszą już posiadać odpowiednie kwalifikacje do opieki nad dzieckiem i zaświadczenie o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy dzieciom oraz poddać się procesowi kontroli w Centralnym Rejestrze Osób Skazanych. Nianie i opiekunki domowe są często zatrudniane na zasadzie polecenia ustnego lub przez prywatne agencje, które mogą pobierać opłatę za zorganizowanie opieki. Na prośbę rodziców, możemy zapewnić listę takich agencji. 5

7 Świetlice czynne przed rozpoczęciem zajęć szkolnych i po ich zakończeniu (Breakfast/After School Clubs) oraz półkolonie (Holiday Playschemes) opieka poza szkołą zapewniają opiekę i wczesną edukację przez zabawę dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 14 lat, lub 19 lat dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Placówki te są zarejestrowane w OFSTED, za wyjątkiem sytuacji, gdy opiekują się tylko dziećmi w wieku powyżej 8 lat, a wtedy mogą dobrowolnie ubiegać się o taką rejestrację. Świetlice czynne przed rozpoczęciem zajęć szkolnych, są zazwyczaj otwarte od godz. 7.30, a świetlice czynne po południu, zwykle zapewniają opiekę do godz Placówki te często funkcjonują na terenie szkoły, ale ich pracownicy mogą opiekować się dziećmi z więcej niż jednej szkoły. W tej sytuacji wszystkie dzieci są odbierane z i odwożone do swojej szkoły przez pracowników świetlic lub nauczycieli. Opieka przed rozpoczęciem zajęć szkolnych, jak i po ich zakończeniu może być również oferowana przez opiekunki do dzieci. Na półkoloniach opieka nad dziećmi zapewniana jest podczas okresów wakacji szkolnych, zazwyczaj w dni powszednie tygodnia od godz do na terenie ośrodków sportoworekreacyjnych i środowiskowych domów kultury, albo na terenie szkoły. Opiekunki do dzieci mogą również oferować opiekę w czasie wakacji szkolnych. Placówki opieki czasowej (créches) są to miejsca, gdzie można zostawić dzieci pod opieką, zazwyczaj na krótki okres czasu, podczas gdy rodzice pozostają w najbliższej okolicy i są zajęci np. na pływalniach, robiąc zakupy. Placówki te mogą być czynne cały dzień, ale dziecko nie może pozostawać w nich dłużej niż 4 godziny. Z miejsc opieki czasowej rodzice korzystają zazwyczaj tylko w razie wyjątkowej potrzeby. Placówki te są często zwolnione z konieczności rejestracji w OFSTED, ale mogą wybrać opcję rejestracji na zasadzie dobrowolności. Klasy zerowe (reception class) jest to nazwa pierwszej klasy w szkołach podstawowych podlegających władzom lokalnym. Wszystkie dzieci mają możliwość uczęszczania do tej klasy od września po ich 4-tych urodzinach. Zajęcia w tej klasie nie zaliczają się do kategorii sprawowania opieki nad dzieckiem, ale opierają się na tych samych zasadach nauczania, które stosowane są w placówkach zapewniających opiekę nad dziećmi (Podstawowy Etap Programu Wczesnej Edukacji (Early Years Foundation Stage - EYFS). Klasy te kontrolowane są przez OFSTED w ramach inspekcji szkoły, w której funkcjonują. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących rozpoczęcia szkoły przez dziecko, proszę zapoznać się z naszą ulotką na ten temat. 6

8 Sprawy, które należy wziąć pod uwagę: Proszę się nie spieszyć i poświęcić trochę czasu na ostrożny wybór rodzaju opieki dla dziecka oraz odwiedzić jak najwięcej różnych placówek zapewniających taką opiekę. Dzieciom potrzebna jest ciągłość w sprawowaniu opieki, więc powinni Państwo postarać się, aby dziecko pozostało jak najdłużej pod opieką tej samej placówki. Powinni Państwo spróbować spędzić jakiś czas z dzieckiem, pomagając mu zaadoptować się w wybranej przez siebie placówce opieki. Co należy sprawdzić i jakie zadawać pytania: Rodzice znają swoje dziecko najlepiej, więc powinni Państwo zadawać wiele pytań na temat sposobów zaspokojenia potrzeb dziecka w placówce opieki. Poniżej zamieszczone zostały sugestie pytań dotyczących różnych rodzajów opieki nad dzieckiem oraz przedziału wiekowego dzieci: Jakość opieki i dobro dziecka: Czy podczas wizyty Państwa w placówce opieki, dzieci tam przebywające wyglądały na zadowolone? Czy atmosfera w placówce jest przyjacielska i czy macie Państwo poczucie, że dziecko i Państwa rodzina są tam mile widziani? Czy pracownicy placówki poświęcają czas na rozmowę, słuchanie i zabawę z dziećmi? Czy warunki w placówce są bezpieczne, a sama placówka jest czysta i zadbana? W jaki sposób zachęca się w niej do zdrowego stylu życia? W jaki sposób Państwa prośby i opinie były respektowane i wysłuchane? Jak pracownicy placówki okazywali możliwość przystosowania się do potrzeb dziecka, aby zapewnić, że zostanie uwzględniony ustalony porządek jego codziennych zajęć? W jaki sposób zaspokojone zostaną specjalne wymagania dotyczące diety dziecka lub jego dodatkowych potrzeb wymagających wsparcia? Jak zostaną Państwo poinformowani w przypadku, gdy dziecko będzie się źle czuło lub ulegnie wypadkowi? Który z pracowników placówki będzie osobą szczególnie odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów z dzieckiem oraz z Państwem? Do jakich szkoleń mieli dostęp pracownicy placówki w celu zapewnienia posiadania bieżących informacji oraz odpowiednich i pełnych kwalifikacji? 7

9 W jaki sposób pracownicy placówki opieki/opiekunka do dziecka zapewniają, że bazując na swoim doświadczeniu ciągle rozwijają swoją praktykę w celu zaoferowania najwyższej jakości opieki i edukacji? Czy opinie rodziców i dzieci są częścią tego procesu? Czy pracownicy placówki/opiekunka do dziecka uczestniczą w procesie podnoszenia jakości opieki? Nauka: W jaki sposób wspierany jest indywidualny rozwój Państwa dziecka? Czy pracownicy placówki wiedzą o dostępnym wsparciu, zaliczając do tego możliwość zorganizowania dla dziecka sesji wstępnych w celu przygotowania go do nowych doświadczeń w tej placówce i zaspokojenia jego szczególnych potrzeb związanych np. z niepełnosprawnością fizyczną, problemami w przyswajaniu wiedzy lub potrzebami emocjonalnymi? W jaki sposób pracownicy placówki zamierzają nawiązać kontakt z innymi specjalistami zaangażowanymi już w pracę z dzieckiem? W jaki sposób będą Państwo regularnie włączani w proces nauki dziecka i wymianę informacji na temat dziecka i jego postępów w nauce? W jaki sposób placówka oferuje dziecku możliwości wyboru jego ulubionych zajęć i czy pozwalają mu one na uzyskanie szerokiego zakresu doświadczeń? Jakie istnieją możliwości utrzymywania przez dziecko kontaktów towarzyskich z innymi dziećmi i pozostania częścią społeczności lokalnej? Czy placówka posiada bezpieczne podwórko do całodziennych zabaw na świeżym powietrzu, niezależnie od pogody? Kwestie praktyczne: Jak długi okres próbny lub okres zaadoptowania się jest dostępny dla Państwa dziecka? Jakie są dni i godziny otwarcia placówki? Czy oferowane są usługi odbioru/odwożenia dziecka (jeśli jest to potrzebne)? Czy istnieje możliwość udostępnienia Państwu regulaminów placówki, takich, jak np.: regulaminu przyjęć, zarządzania zachowaniem/rozwoju społecznego, równych możliwości, postępowania w przypadku choroby, polisy ubezpieczeniowej, zaświadczenia o rejestracji placówki w OFSTED itd.? 8

10 Jaki jest cennik usług świadczonych przez placówkę, jakie są terminy opłat, czy opłaty są zróżnicowane w zależności od nietypowych godzin pracy itd.? Co jest wliczone w koszt usług np. drugie śniadania, wycieczki, pieluszki jednorazowe itd.? Czy wymagany jest depozyt lub zaliczka? Jak zorganizowana jest opieka w okresie wakacji? Czy placówka opieki zaspokoi Państwa potrzeby w ramach uprawnienia do bezpłatnej opieki nad dzieckiem, jeśli dziecko spełnia odpowiednie kryteria? Czy placówka stosuje umowy pisemne? Czy w placówce zorganizowane są miejsca do spania, aby zapewnić dziecku możliwość odpoczynku i relaksu (jeśli odnosi się to do Państwa dziecka)? Jeżeli opieka zapewniana jest w warunkach domowych, to czy opiekunka ma swoje własne dzieci, które będą przebywały w lokalu razem z Państwa dzieckiem? Czy w domu znajdują się zwierzęta? (Czy dziecko Państwa ma jakieś alergie?) Jaki rodzaj pomocy finansowej dostępny jest w pokryciu kosztów opieki nad dzieckiem? Istnieją 3 główne źródła dotacji finansowych, które stanowią pomoc w pokryciu kosztów opieki nad dziećmi. Zaliczają się do nich: Uprawnienie do bezpłatnych miejsc opieki nad dzieckiem (Free Entitlement) - w ramach programu zapewniania opieki i wczesnej edukacji (Early Education) dla 3 i 4-letnich dzieci oraz niektórych dzieci w wieku 2 lat. Proszę skontaktować się z nami lub przeczytać naszą ulotką pt. Zapoznaj się z uprawnieniem do bezpłatnych miejsc opieki nad dzieckiem Informator dla rodziców i opiekunów. Komponent dofinansowania dla rodzin pracujących o niskich dochodach przeznaczony na opiekę nad dzieckiem (Childcare Element of Working Tax Credit - WTC). Jeżeli są Państwo zatrudnieni i otrzymują ten składnik, być może będą mogli Państwo skorzystać z opłaconych w ten sposób części kosztów związanych z opieką nad dzieckiem. Talony na opiekę na dzieckiem (Childcare Vouchers) Pracodawca może zaoferować Państwu udział w projekcie polegającym na potrącaniu kosztów opieki z pensji, ale przynoszącym oszczędności w płaceniu podatków (Tax) i składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contributions) na część lub całość kosztów ponoszonych w związku z opieką nad dzieckiem. 9

11 W przypadku wielu form wsparcia finansowego wymogiem jest korzystanie przez rodziców z usług placówek/osób zarejestrowanych w OFSTED. Po dodatkowe informacje na temat wyżej wymienionych oraz innych źródeł pomocy finansowej, proszę odwiedzić witrynę internetową lub skontaktować się z nami. Jak można się z nami kontaktować Po dalsze informacje i wskazówki na temat zaspokajania potrzeb Państwa rodziny należy kontaktować się z Usługami Informacyjnymi ds. Rodziny (Family Information Service). Adres witryny internetowej Adres West Sussex Family Information Service Early Childhood Service St James Campus St James Road Chichester West Sussex PO19 7HA Telefon

12 Godziny otwarcia Poniedziałek Piątek w godz do Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek trudności ze zrozumieniem treści tej ulotki lub też związane z nią uwagi, proszę zadzwonić do Usług Informacyjnych ds. Rodziny pod numer Możemy zapewnić Państwu egzemplarz tej ulotki w wersji, która będzie najbardziej odpowiadała Państwa potrzebom, na przykład: ulotkę wydaną dużym drukiem, w systemie audio, w wersji Braille a lub jej tłumaczenie na inny język. 11

Discover... Free Entitlement. (Early Years Provision) A guide for parents and carers by the Family Information Service. www.westsussex.gov.

Discover... Free Entitlement. (Early Years Provision) A guide for parents and carers by the Family Information Service. www.westsussex.gov. Discover... Free Entitlement (Early Years Provision) A guide for parents and carers by the Family Information Service www.westsussex.gov.uk/family Pyt. Co oznacza uprawnienie do bezpłatnej opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Rozmaite rodziny Czym jest rodzina? Samotne wychowywanie dziecka Śmierć w rodzinie Nastoletni rodzice Nowe rodziny

Rozmaite rodziny Czym jest rodzina? Samotne wychowywanie dziecka Śmierć w rodzinie Nastoletni rodzice Nowe rodziny Rozmaite rodziny Louise jest moją córką. Ma jedenaście lat. Rozstałam się ze Stevem, kiedy miała dwa lata. Wtedy poznałam Mike a. On ma dwóch synów. Jego była żona ma syna ze swoim nowym mężem. Steve ma

Bardziej szczegółowo

Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan

Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan Polskie Dzieci w Brytyjskich Szkołach Podstawowych PRZEWODNIK DLA RODZICÓW Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan Kwiecień 2010 1 2 Spis Treści Wstęp 5 Struktura szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie broszury o zasadach naboru do szkół w Brighton i Hove w roku szkolnym 2014/15

Tłumaczenie broszury o zasadach naboru do szkół w Brighton i Hove w roku szkolnym 2014/15 Tłumaczenie broszury o zasadach naboru do szkół w Brighton i Hove w roku szkolnym 2014/15 Wprowadzenie Niniejsze streszczenie zasad naboru do szkół przeznaczone jest dla rodziców, dla których język angielski

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW 2014

OBJAŚNIENIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW 2014 Notes for parents & carers (Polish) OBJAŚNIENIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW 2014 Education & Social Care The Moray Council Council Office High Street Elgin IV30 1BX Numer telefonu: 01343 563374 Fax: 01343

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-595 GRUDZIEŃ 2010 Spis treści Wstęp... 3 1. Opieka w Polsce

Bardziej szczegółowo

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Front Cover Witamy w Oxfordshire Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna 1. Populacja uczących się i język nauczania W 2006/07 r. populacja uczących się stanowiła

Bardziej szczegółowo

Witamy w Dorset. Learning and Inclusion. Dla nowo przyjezdnych rodzin z zagranicy. Pytania i odpowiedzi na temat szkoły i edukacji POLISH

Witamy w Dorset. Learning and Inclusion. Dla nowo przyjezdnych rodzin z zagranicy. Pytania i odpowiedzi na temat szkoły i edukacji POLISH Learning and Inclusion Witamy w Dorset Dla nowo przyjezdnych rodzin z zagranicy Pytania i odpowiedzi na temat szkoły i edukacji Enabling communities in Dorset to thrive, now and for the future POLISH Spis

Bardziej szczegółowo

Front Cover. Wielka Brytania od środka

Front Cover. Wielka Brytania od środka Front Cover Wielka Brytania od środka Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii - Wiadomości ogólne - Telefonowanie - Telefony komórkowe - Godziny otwarcia - Dni wolne od pracy

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy IRLANDIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Irlandii... 2 1.1. Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Irlandii... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 2 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

Życie i praca w Huntingdonshire (Living and Working in Huntingdonshire)

Życie i praca w Huntingdonshire (Living and Working in Huntingdonshire) Życie i praca w Huntingdonshire (Living and Working in Huntingdonshire) Przydatne informacje dla nowych mieszkańców 1 Polish Co zawiera ta broszura? (What s In This Booklet?) Priorytety Urząd władz lokalnych

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy WIELKA BRYTANIA SPIS TREŚCI 2. Praca w Wielkiej Brytanii... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Wielkiej Brytanii... 1 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do brytyjskiego rynku pracy...

Bardziej szczegółowo

Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów

Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów DOBRE PRAKTYKI Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Wielkiej Brytanii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Wielkiej Brytanii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu

Bardziej szczegółowo

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more Nawet jeżeli nie znasz dobrze angielskiego i tak możesz zadzwonić pod powyższe numery telefonów i poprosić o pomoc tłumacza. Z pewnością otrzymasz telefon zwrotny i pomoc tłumacza. Możesz też zadzwonić

Bardziej szczegółowo

Witamy w Dumfries & Galloway. Przewodnik dla Emigranta i Członków Mniejszości Narodowych

Witamy w Dumfries & Galloway. Przewodnik dla Emigranta i Członków Mniejszości Narodowych Witamy w Dumfries & Galloway Przewodnik dla Emigranta i Członków Mniejszości Narodowych Stowarzyszenie Wielokulturowe Dumfries & Galloway (Dumfries & Galloway Multicultural Association- DGMA) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej?

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Jacek Białas, Bogusława Domańska, Maja Łysienia, Ewa Ostaszewska - Żuk, Karolina Rusiłowicz, Marta Szczepanik Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Jacek Białas Bogusława Domańska Maja

Bardziej szczegółowo

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej?

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas Bogusława Domańska Ewa Ostaszewska - Żuk Karolina Rusiłowicz Marta Szczepanik Maja Tobiasz Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Warszawa 2012 Face

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Spis treści Rozdział 1: Wstęp Strona 1.1 Czym jest Europejski Pakiet Narzędziowy dla

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy WIELKA BRYTANIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Wielkiej Brytanii... 2 1.1. Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Wielkiej Brytanii... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Szkocja

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Szkocja SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Szkocja 1. Populacja uczących się i język nauczania Szkocja ma 5,06 miliona ludności. W czerwcu 2007 r. grupa osób w wieku

Bardziej szczegółowo

BRYTYJSKI SYSTEM SZKOLNY I INFORMACJA EDUKACYJNA

BRYTYJSKI SYSTEM SZKOLNY I INFORMACJA EDUKACYJNA Wielka Brytania, system szkolny, informacja edukacyjna, oświata, szkolnictwo Seweryn DOBRZELEWSKI Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski BRYTYJSKI SYSTEM SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny obowiązujący uczestników Programu Wymiany Młodzieży

Kodeks etyczny obowiązujący uczestników Programu Wymiany Młodzieży PODRĘCZNIK WYMIANY MŁODZIEŻY [[ Niniejsze tłumaczenie podręcznika wymiany młodzieży opracowano na podstawie wersji angielskiej Youth Exchange Handbook (746-EN) z roku 2008. Informacje zawarte w publikacji

Bardziej szczegółowo

Codzienne Życie w Irlandii

Codzienne Życie w Irlandii Przewodnik dla nowoprzybyłych Emigrant Advice jest programem Crosscare Przewodnik dla nowoprzybyłych W czasie powstawania tej broszury (lipiec 2006) informacje w niej zawarte były aktualne. Uaktualniona

Bardziej szczegółowo

Health Services in Ireland / Służba zdrowia w Irlandii

Health Services in Ireland / Służba zdrowia w Irlandii Health Services in Ireland / Służba zdrowia w Irlandii Irlandia posiada publiczną służbę zdrowia finansowaną ze źródeł rządowych. Zarząd Służby Zdrowia (the Health Service Executive, HSE) jest organizacją

Bardziej szczegółowo

www.pscb.org.uk This guide can be downloaded from our website Also access the website for leaflets

www.pscb.org.uk This guide can be downloaded from our website Also access the website for leaflets PSCB Business Manager Judy Jones 01733 863745 PSCB Administrator Kay Mayor 01733 863744 PSCB Learning & Development Manager Jo Bramwell 01733 863746 PSCB Training Co-ordinator Charlotte Lucas 01733 863747

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa w Irlandii Północnej

Twoje prawa w Irlandii Północnej Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników z następujących krajów: Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Słowacja Słowenia Niniejszy przewodnik objaśnia prawa pracowników pochodzących

Bardziej szczegółowo

Edukacja i szkolenia

Edukacja i szkolenia Pakiet informacyjny dla imigrantów w Clare Edukacja i szkolenia Przedszkole Szkoła podstawowa Szkoła średnia FAS i szkolenia Prawa i obowiązki CAO Edukacja wyższa Znęcanie się Specjalne potrzeby Edukacja

Bardziej szczegółowo

FRÖBEL Koncepcja ramowa

FRÖBEL Koncepcja ramowa FRÖBEL Koncepcja ramowa Impressum Wydawca: FFRÖBEL e. V., Stefan Spieker (prezes), Alexanderstraße 9, 10178 Berlin Redakcja: Jule Marx, Elisa Steinfeldt Autorzy: Annegret Kieschnick, Jule Marx, Elisa Steinfeldt

Bardziej szczegółowo