... Childcare A guide for parents and carers by the Family Information Service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... Childcare A guide for parents and carers by the Family Information Service www.westsussex.gov.uk/family"

Transkrypt

1 Discover... Childcare A guide for parents and carers by the Family Information Service

2 Opieka nad dziećmi jest opieką i edukacją (wychowaniem przedszkolnym) zapewnianą w jakiejkolwiek placówce (miejscu) opieki, w której dzieci pozostają pod opieką pod nieobecność swoich rodziców. Opieka ta może być zapewniana w przedszkolu lub grupie przedszkolnej (pre-school/playgroup), całodziennym żłobku i przedszkolu (day nursery), świetlicy przed lekcjami lub po lekcjach (breakfast/after school club), półkoloniach (holiday playscheme) lub przez opiekunki do dzieci (childminders). Rodzice korzystają zazwyczaj z opieki nad dzieckiem w sytuacjach, gdy pracują, uczą się, są na szkoleniach lub potrzebują wolnego czasu dla siebie, bez obecności dzieci. Innym celem jednakże może być potrzeba zapewnienia dziecku nowych możliwości zabawy, poznania nowych przyjaciół lub rozpoczęcie wczesnej edukacji. Polish Wybór opieki nad dzieckiem (włączając w to wczesną edukację) jest dużym krokiem zarówno dla rodziców, jak i dla dziecka. Jest bardzo istotne, aby dokonać wyboru, który zaspokoi potrzeby całej rodziny. Co to jest zarejestrowana opieka dla dziecka? Urząd ds. Standardów w Edukacji, Usług na rzecz Dzieci i Umiejętności (Office for Standards in Education, Children s Services and Skills OFSTED*) jest odpowiedzialne za sprawdzanie, rejestrowanie, przeprowadzanie inspekcji i poddawanie ocenie placówek zapewniających opiekę nad dziećmi do 7 roku życia. Zgodnie z prawem, nie od wszystkich placówek wymagane jest rejestrowanie się w OFSTED, ale na ogół, wszystkie placówki, w których zapewnia się opiekę i edukację poza domem dziecka przez dłużej niż 2 godziny dziennie będą musiały zostać zarejestrowane. Zarejestrowane placówki muszą stosować się do rządowych wytycznych dotyczących nauki dziecka, jego rozwoju i zapewnianej mu opieki. Podlegają one regularnym inspekcjom pracowników OFSTED, których częstotliwość zależy od wyników poprzednich kontroli. Można zwrócić się z prośbą o umożliwienie przeczytania ostatniego raportu OFSTED lub zapoznać się z nim na Wszystkie osoby pracujące z dziećmi w zarejestrowanych placówkach opieki * skrót ten będzie używany w dalszej części ulotki przypis tłumacza 1

3 poddawane są odpowiedniemu procesowi weryfikacji, do którego zalicza się sprawdzanie w Centralnym Rejestrze Osób Skazanych (Criminal Records Bureau (CRB) check). Wybierając zarejestrowaną opiekę nad dzieckiem rodzice zapewniają sobie spokój wiedząc, że pozostawiają je w bezpiecznym otoczeniu. Proszę zauważyć, że w przypadku wielu form wsparcia finansowego wymogiem jest korzystanie przez rodziców z zarejestrowanych w OFSTED placówek opieki nad dziećmi. Zarejestrowana opieka nad dziećmi w wieku poniżej 5 lat obejmuje nie tylko zapewnianie samej opieki, ale również wczesnej edukacji. Dla wszystkich 3 i 4-letnich oraz niektórych 2-letnich dzieci w hrabstwie West Sussex dostępne są bezpłatne miejsca opieki w ramach uprawnienia do bezpłatnej opieki nad dzieckiem i zapewniania mu wczesnej edukacji (Free Entitlement early education). W celu uzyskania dalszych informacji, proszę zapoznać się z naszą ulotką pt. Poznaj swoje uprawnienie do bezpłatnej opieki nad dzieckiem - Informator dla rodziców i opiekunów. ( Discover Free Entitlement A guide for parents and carers. ) Jakie korzyści odniesie moje dziecko? Korzyści dla dzieci, które uczęszczają do zarejestrowanej placówki oferującej opiekę wysokiej jakości są następujące: wzrost pewności siebie udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z innymi dziećmi poprawa umiejętności społecznych lepsza koncentracja poprawa zachowania możliwość zabawy uzyskiwanie niezależności pomoc w przygotowaniu do rozpoczęcia szkoły Gdzie mogę uzyskać informacje na temat zarejestrowanej opieki nad dzieckiem? Po zapoznaniu się z treścią tej ulotki, mogą Państwo albo skontaktować się z nami w sprawie listy placówek opieki nad dziećmi w rejonie swojego miejsca zamieszkania albo poszukać w naszej elektronicznej bazie danych dot. opieki nad dziećmi pod adresem Jesteśmy jedynym lokalnym autoryzowanym źródłem informacji na temat zarejestrowanej opieki nad dziećmi terenie hrabstwa West Sussex i otrzymujemy codziennie bieżące informacje bezpośrednio z OFSTED. 2

4 Jaki rodzaj opieki mogę wybrać? Rodzaj opieki, jaki Państwo wybiorą zależy od wieku i stopnia rozwoju dziecka oraz tego, co pragną Państwo mu zapewnić. Jako rodzice, znają Państwo najlepiej swoje dziecko. Rodzaj i wymiar czasowy opieki będzie zależał od tego, co będzie odpowiednie dla Państwa potrzeb i rozkładu codziennego życia. Proszę zapoznać się z zamieszczoną poniżej tabelą, aby sprawdzić, które opcje mogą być najbardziej odpowiednie, a potem przeczytać następujące po niej podsumowanie: Proszę zauważyć: w tabeli tej przedstawione zostały typowe cechy placówek opieki, ale ich oferty mogą się różnić w zależności od rodzaju placówki Grupa wiekowa Opieka całoroczna Opieka w ciągu semestru Opieka podczas wakacji szkolnych Opieka całodzienna Opieka krótsza niż 4 godziny Opieka przed rozpoczęciem lub po zakończeniu zajęć szkolnych Opieka czasowa Opieka w warunkach domowych Miejsca wczesnej edukacji Talony na opiekę nad dziećmi akceptowane przez pracodawcę Komponent dofinansowania dla rodzin pracujących o niskich dochodach na opiekę nad dziećmi Opiekunka do dziecka Całodzienny żłobek i przedszkole Przedszkole/ grupa przedszkolna Klasa przedszkolna w szkole/ przedszkole szkolne Niania/ Opiekunka domowa Świetlice przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć szkolnych 0-19 O (1) 0-5 O O 0-19 O (2) (2) 3-19 O Opiekunka do dziecka Całodzienny żłobek i przedszkole Przedszkole/ grupa przedszkolna Klasa przedszkolna w szkole/ przedszkole szkolne Niania/ Opiekunka domowa Świetlice przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć szkolnych 3

5 Półkolonie 3-19 O O Półkolonie Opieka czasowa 0-7 Opieka czasowa odpowiednie/dostępne O niektóre placówki mogą oferować ten rodzaj opieki (1) jeżeli biorą udział w programie 2) tylko opiekunki domowe Podsumowanie rodzajów opieki nad dzieckiem: Opiekunki do dzieci (Childminders) pracują na własny rachunek i zapewniają opiekę i edukację przez zabawę dla małych grup dzieci, zazwyczaj w swoim własnym domu. Podlegają one inspekcjom i są zarejestrowane w OFSTED dla określonej liczby dzieci w wieku poniżej 7 lat. Opiekunki te mogą również opiekować się dziećmi w wieku od 8 roku życia, jeśli nie wpływa to negatywnie na opiekę nad młodszymi dziećmi. Wymagane jest od nich posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy dzieciom (Paediatric First Aid certificate), uczestnictwo w szkoleniu oraz poddanie się badaniom lekarskim. OFSTED przeprowadza również kontrolę w Centralnym Rejestrze Osób Skazanych (CRB check) dla każdej osoby powyżej 16 roku życia, która pracuje lub mieszka w domu, gdzie sprawowana jest opieka. Większość opiekunek pracuje przez cały rok w godzinach 8.00 do 18.00, zaliczając do tego okresy wakacji szkolnych. Niektóre z nich mogą zgadzać się na opiekę nad dzieckiem w soboty i niedziele (weekends) lub wieczorem, a nawet zapewniać opiekę całonocną. Wiele z nich zaprowadza i odbiera dzieci ze szkoły, przedszkola/grupy przedszkolnej, grupy zabaw bez konieczności zapisów, z placówki opieki doraźnej lub miejsca dodatkowych zajęć. Niektóre z nich mogą oferować miejsca dla dzieci w ramach uprawnienia do bezpłatnej opieki i wczesnej edukacji (Free Entitlement), jeżeli zatwierdzony został ich udział w tym programie. Dodatkowe informacje na temat bezpłatnych miejsc wczesnej edukacji można znaleźć w naszej ulotce pt. Poznaj swoje uprawnienie do bezpłatnej opieki nad dzieckiem Informator dla rodziców i opiekunów. Całodzienne żłobki i przedszkola (Day Nurseries) zapewniają opiekę i edukację przez zabawę dla dzieci w wieku poniżej 5 lat, ale wiek dzieci, nad którymi sprawują opiekę może być zróżnicowany. Niektóre z nich mogą przyjmować dzieci od 6 tygodnia życia i posiadają specjalne pomieszczenia dla niemowląt, inne zapewniają opiekę dzieciom w wieku od 2 lat. Przedszkola te mogą być prowadzone prywatnie albo w placówkach środowiskowych, 4

6 ale wszystkie z nich muszą być zarejestrowane i kontrolowane przez OFSTED. Placówki te zazwyczaj czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach , z możliwością wyboru opieki całodziennej lub w niepełnym wymiarze godzin. Większość z nich otwarta jest podczas wielu przerw wakacyjnych w szkołach. Większość z tych placówek oferuje miejsca dla 3 i 4-letnich dzieci w ramach uprawnienia do bezpłatnej opieki nad dzieckiem. Niektóre z nich mogą zaoferować taką opiekę dla 2-latków. Dodatkowe informacje na temat bezpłatnych miejsc wczesnej edukacji dla dzieci znajdują się w naszej ulotce pt. Poznaj swoje uprawnienie do bezpłatnej opieki nad dzieckiem Informator dla rodziców i opiekunów. Przedszkola/grupy przedszkolne (Pre-schools/Playgroups) zapewniają opiekę i edukację przez zabawę dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Oferują one zazwyczaj miejsca w niepełnym wymiarze godzin, krótszym niż 4 godziny dziennie i często tylko podczas trwania semestrów szkolnych. Przedszkola i grupy przedszkolne są zarejestrowane i kontrolowane przez OFSTED. Większość z nich oferuje miejsca w ramach uprawnienia do bezpłatnej opieki dla 3 i 4-letnich dzieci. Niektóre z nich są w stanie zapewnić miejsca dla dzieci 2-letnich. Dodatkowe informacje na temat bezpłatnych miejsc wczesnej edukacji dla dzieci znajdują się w naszej ulotce pt. Poznaj swoje uprawnienie do bezpłatnej opieki nad dzieckiem Informator dla rodziców i opiekunów. Klasy przedszkolne w szkole lub przedszkola szkolne podlegające władzom lokalnym (Local Authority school nursery classes i nursery schools) zapewniają 15 godzin tygodniowo bezpłatnych zajęć wczesnej edukacji dla dzieci w wieku 3 5 lat tylko podczas trwania semestrów szkolnych. Zajęcia te odbywają się zazwyczaj w godzinach przedpołudniowych lub popołudniowych, chociaż niektóre z nich mogą dostosować swoją opiekę do potrzeb rodziny. Placówki te kontrolowane są przez OFSTED w ramach inspekcji szkoły. Nianie i opiekunki domowe (Nannies and Home Childcarers) są zatrudniane przez rodziny do opieki nad dziećmi w domu rodzinnym dziecka. Nianie często mieszkają z rodziną, u której pracują, ale nie jest to konieczne. Zgodnie z prawem, nianie nie muszą być zarejestrowane w OFSTED, ale mogą ubiegać się dobrowolnie o taką rejestrację i wtedy zmienia się ich status, nazywają się opiekunkami domowymi. W tej sytuacji muszą już posiadać odpowiednie kwalifikacje do opieki nad dzieckiem i zaświadczenie o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy dzieciom oraz poddać się procesowi kontroli w Centralnym Rejestrze Osób Skazanych. Nianie i opiekunki domowe są często zatrudniane na zasadzie polecenia ustnego lub przez prywatne agencje, które mogą pobierać opłatę za zorganizowanie opieki. Na prośbę rodziców, możemy zapewnić listę takich agencji. 5

7 Świetlice czynne przed rozpoczęciem zajęć szkolnych i po ich zakończeniu (Breakfast/After School Clubs) oraz półkolonie (Holiday Playschemes) opieka poza szkołą zapewniają opiekę i wczesną edukację przez zabawę dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 14 lat, lub 19 lat dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Placówki te są zarejestrowane w OFSTED, za wyjątkiem sytuacji, gdy opiekują się tylko dziećmi w wieku powyżej 8 lat, a wtedy mogą dobrowolnie ubiegać się o taką rejestrację. Świetlice czynne przed rozpoczęciem zajęć szkolnych, są zazwyczaj otwarte od godz. 7.30, a świetlice czynne po południu, zwykle zapewniają opiekę do godz Placówki te często funkcjonują na terenie szkoły, ale ich pracownicy mogą opiekować się dziećmi z więcej niż jednej szkoły. W tej sytuacji wszystkie dzieci są odbierane z i odwożone do swojej szkoły przez pracowników świetlic lub nauczycieli. Opieka przed rozpoczęciem zajęć szkolnych, jak i po ich zakończeniu może być również oferowana przez opiekunki do dzieci. Na półkoloniach opieka nad dziećmi zapewniana jest podczas okresów wakacji szkolnych, zazwyczaj w dni powszednie tygodnia od godz do na terenie ośrodków sportoworekreacyjnych i środowiskowych domów kultury, albo na terenie szkoły. Opiekunki do dzieci mogą również oferować opiekę w czasie wakacji szkolnych. Placówki opieki czasowej (créches) są to miejsca, gdzie można zostawić dzieci pod opieką, zazwyczaj na krótki okres czasu, podczas gdy rodzice pozostają w najbliższej okolicy i są zajęci np. na pływalniach, robiąc zakupy. Placówki te mogą być czynne cały dzień, ale dziecko nie może pozostawać w nich dłużej niż 4 godziny. Z miejsc opieki czasowej rodzice korzystają zazwyczaj tylko w razie wyjątkowej potrzeby. Placówki te są często zwolnione z konieczności rejestracji w OFSTED, ale mogą wybrać opcję rejestracji na zasadzie dobrowolności. Klasy zerowe (reception class) jest to nazwa pierwszej klasy w szkołach podstawowych podlegających władzom lokalnym. Wszystkie dzieci mają możliwość uczęszczania do tej klasy od września po ich 4-tych urodzinach. Zajęcia w tej klasie nie zaliczają się do kategorii sprawowania opieki nad dzieckiem, ale opierają się na tych samych zasadach nauczania, które stosowane są w placówkach zapewniających opiekę nad dziećmi (Podstawowy Etap Programu Wczesnej Edukacji (Early Years Foundation Stage - EYFS). Klasy te kontrolowane są przez OFSTED w ramach inspekcji szkoły, w której funkcjonują. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących rozpoczęcia szkoły przez dziecko, proszę zapoznać się z naszą ulotką na ten temat. 6

8 Sprawy, które należy wziąć pod uwagę: Proszę się nie spieszyć i poświęcić trochę czasu na ostrożny wybór rodzaju opieki dla dziecka oraz odwiedzić jak najwięcej różnych placówek zapewniających taką opiekę. Dzieciom potrzebna jest ciągłość w sprawowaniu opieki, więc powinni Państwo postarać się, aby dziecko pozostało jak najdłużej pod opieką tej samej placówki. Powinni Państwo spróbować spędzić jakiś czas z dzieckiem, pomagając mu zaadoptować się w wybranej przez siebie placówce opieki. Co należy sprawdzić i jakie zadawać pytania: Rodzice znają swoje dziecko najlepiej, więc powinni Państwo zadawać wiele pytań na temat sposobów zaspokojenia potrzeb dziecka w placówce opieki. Poniżej zamieszczone zostały sugestie pytań dotyczących różnych rodzajów opieki nad dzieckiem oraz przedziału wiekowego dzieci: Jakość opieki i dobro dziecka: Czy podczas wizyty Państwa w placówce opieki, dzieci tam przebywające wyglądały na zadowolone? Czy atmosfera w placówce jest przyjacielska i czy macie Państwo poczucie, że dziecko i Państwa rodzina są tam mile widziani? Czy pracownicy placówki poświęcają czas na rozmowę, słuchanie i zabawę z dziećmi? Czy warunki w placówce są bezpieczne, a sama placówka jest czysta i zadbana? W jaki sposób zachęca się w niej do zdrowego stylu życia? W jaki sposób Państwa prośby i opinie były respektowane i wysłuchane? Jak pracownicy placówki okazywali możliwość przystosowania się do potrzeb dziecka, aby zapewnić, że zostanie uwzględniony ustalony porządek jego codziennych zajęć? W jaki sposób zaspokojone zostaną specjalne wymagania dotyczące diety dziecka lub jego dodatkowych potrzeb wymagających wsparcia? Jak zostaną Państwo poinformowani w przypadku, gdy dziecko będzie się źle czuło lub ulegnie wypadkowi? Który z pracowników placówki będzie osobą szczególnie odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów z dzieckiem oraz z Państwem? Do jakich szkoleń mieli dostęp pracownicy placówki w celu zapewnienia posiadania bieżących informacji oraz odpowiednich i pełnych kwalifikacji? 7

9 W jaki sposób pracownicy placówki opieki/opiekunka do dziecka zapewniają, że bazując na swoim doświadczeniu ciągle rozwijają swoją praktykę w celu zaoferowania najwyższej jakości opieki i edukacji? Czy opinie rodziców i dzieci są częścią tego procesu? Czy pracownicy placówki/opiekunka do dziecka uczestniczą w procesie podnoszenia jakości opieki? Nauka: W jaki sposób wspierany jest indywidualny rozwój Państwa dziecka? Czy pracownicy placówki wiedzą o dostępnym wsparciu, zaliczając do tego możliwość zorganizowania dla dziecka sesji wstępnych w celu przygotowania go do nowych doświadczeń w tej placówce i zaspokojenia jego szczególnych potrzeb związanych np. z niepełnosprawnością fizyczną, problemami w przyswajaniu wiedzy lub potrzebami emocjonalnymi? W jaki sposób pracownicy placówki zamierzają nawiązać kontakt z innymi specjalistami zaangażowanymi już w pracę z dzieckiem? W jaki sposób będą Państwo regularnie włączani w proces nauki dziecka i wymianę informacji na temat dziecka i jego postępów w nauce? W jaki sposób placówka oferuje dziecku możliwości wyboru jego ulubionych zajęć i czy pozwalają mu one na uzyskanie szerokiego zakresu doświadczeń? Jakie istnieją możliwości utrzymywania przez dziecko kontaktów towarzyskich z innymi dziećmi i pozostania częścią społeczności lokalnej? Czy placówka posiada bezpieczne podwórko do całodziennych zabaw na świeżym powietrzu, niezależnie od pogody? Kwestie praktyczne: Jak długi okres próbny lub okres zaadoptowania się jest dostępny dla Państwa dziecka? Jakie są dni i godziny otwarcia placówki? Czy oferowane są usługi odbioru/odwożenia dziecka (jeśli jest to potrzebne)? Czy istnieje możliwość udostępnienia Państwu regulaminów placówki, takich, jak np.: regulaminu przyjęć, zarządzania zachowaniem/rozwoju społecznego, równych możliwości, postępowania w przypadku choroby, polisy ubezpieczeniowej, zaświadczenia o rejestracji placówki w OFSTED itd.? 8

10 Jaki jest cennik usług świadczonych przez placówkę, jakie są terminy opłat, czy opłaty są zróżnicowane w zależności od nietypowych godzin pracy itd.? Co jest wliczone w koszt usług np. drugie śniadania, wycieczki, pieluszki jednorazowe itd.? Czy wymagany jest depozyt lub zaliczka? Jak zorganizowana jest opieka w okresie wakacji? Czy placówka opieki zaspokoi Państwa potrzeby w ramach uprawnienia do bezpłatnej opieki nad dzieckiem, jeśli dziecko spełnia odpowiednie kryteria? Czy placówka stosuje umowy pisemne? Czy w placówce zorganizowane są miejsca do spania, aby zapewnić dziecku możliwość odpoczynku i relaksu (jeśli odnosi się to do Państwa dziecka)? Jeżeli opieka zapewniana jest w warunkach domowych, to czy opiekunka ma swoje własne dzieci, które będą przebywały w lokalu razem z Państwa dzieckiem? Czy w domu znajdują się zwierzęta? (Czy dziecko Państwa ma jakieś alergie?) Jaki rodzaj pomocy finansowej dostępny jest w pokryciu kosztów opieki nad dzieckiem? Istnieją 3 główne źródła dotacji finansowych, które stanowią pomoc w pokryciu kosztów opieki nad dziećmi. Zaliczają się do nich: Uprawnienie do bezpłatnych miejsc opieki nad dzieckiem (Free Entitlement) - w ramach programu zapewniania opieki i wczesnej edukacji (Early Education) dla 3 i 4-letnich dzieci oraz niektórych dzieci w wieku 2 lat. Proszę skontaktować się z nami lub przeczytać naszą ulotką pt. Zapoznaj się z uprawnieniem do bezpłatnych miejsc opieki nad dzieckiem Informator dla rodziców i opiekunów. Komponent dofinansowania dla rodzin pracujących o niskich dochodach przeznaczony na opiekę nad dzieckiem (Childcare Element of Working Tax Credit - WTC). Jeżeli są Państwo zatrudnieni i otrzymują ten składnik, być może będą mogli Państwo skorzystać z opłaconych w ten sposób części kosztów związanych z opieką nad dzieckiem. Talony na opiekę na dzieckiem (Childcare Vouchers) Pracodawca może zaoferować Państwu udział w projekcie polegającym na potrącaniu kosztów opieki z pensji, ale przynoszącym oszczędności w płaceniu podatków (Tax) i składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contributions) na część lub całość kosztów ponoszonych w związku z opieką nad dzieckiem. 9

11 W przypadku wielu form wsparcia finansowego wymogiem jest korzystanie przez rodziców z usług placówek/osób zarejestrowanych w OFSTED. Po dodatkowe informacje na temat wyżej wymienionych oraz innych źródeł pomocy finansowej, proszę odwiedzić witrynę internetową lub skontaktować się z nami. Jak można się z nami kontaktować Po dalsze informacje i wskazówki na temat zaspokajania potrzeb Państwa rodziny należy kontaktować się z Usługami Informacyjnymi ds. Rodziny (Family Information Service). Adres witryny internetowej Adres West Sussex Family Information Service Early Childhood Service St James Campus St James Road Chichester West Sussex PO19 7HA Telefon

12 Godziny otwarcia Poniedziałek Piątek w godz do Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek trudności ze zrozumieniem treści tej ulotki lub też związane z nią uwagi, proszę zadzwonić do Usług Informacyjnych ds. Rodziny pod numer Możemy zapewnić Państwu egzemplarz tej ulotki w wersji, która będzie najbardziej odpowiadała Państwa potrzebom, na przykład: ulotkę wydaną dużym drukiem, w systemie audio, w wersji Braille a lub jej tłumaczenie na inny język. 11

Discover... Free Entitlement. (Early Years Provision) A guide for parents and carers by the Family Information Service. www.westsussex.gov.

Discover... Free Entitlement. (Early Years Provision) A guide for parents and carers by the Family Information Service. www.westsussex.gov. Discover... Free Entitlement (Early Years Provision) A guide for parents and carers by the Family Information Service www.westsussex.gov.uk/family Pyt. Co oznacza uprawnienie do bezpłatnej opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Praca z dziećmi i młodzieżą

Praca z dziećmi i młodzieżą Praca z dziećmi i młodzieżą Polish ND 35 Childcare p.1 Praca z dziećmi i młodzieżą? Program New Deal oferuje szkolenia umożliwiające pracę z dziećmi i młodzieżą, które pomóc ci mogą w znalezieniu satysfakcjonującej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŻŁOBKA ELFIK

REGULAMIN ŻŁOBKA ELFIK REGULAMIN ŻŁOBKA ELFIK &1 Prywatny żłobek Elfik jest jednostką organizacyjną powstałą do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. W przypadku gdy niemożliwe

Bardziej szczegółowo

Darmowa edukacja przedszkolna oraz opieka nad dziećmi w wieku 2 lat

Darmowa edukacja przedszkolna oraz opieka nad dziećmi w wieku 2 lat Darmowa edukacja przedszkolna oraz opieka nad dziećmi w wieku 2 lat Informacje dla rodziców Co jest dostępne? 570 godzin rocznie edukacji przedszkolnej oraz opieki nad dziećmi w zatwierdzonym żłobku, przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Your child in Childcare Polish Sept 2013. Opieka nad Państwa dzieckiem. Informacje dla Rodziców i Opiekunów

Your child in Childcare Polish Sept 2013. Opieka nad Państwa dzieckiem. Informacje dla Rodziców i Opiekunów Opieka nad Państwa dzieckiem Informacje dla Rodziców i Opiekunów 1 Wybór formy opieki nad dzieckiem jest trudną decyzją dla każdego rodzica. Jednak oddanie dziecka pod opiekę ma wiele zalet, zarówno z

Bardziej szczegółowo

Wierzysz w opiekę nad dzieckiem? Metodologia badań. Podsumowanie w języku polskim

Wierzysz w opiekę nad dzieckiem? Metodologia badań. Podsumowanie w języku polskim Wierzysz w opiekę nad dzieckiem? Podsumowanie w języku polskim W wyniku współpracy pomiędzy Radą Irlandii Północnej ds. Mniejszości Narodowych (NICEM) i Barnardo's Northern Ireland powstał projekt badawczy

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie broszury o zasadach naboru uczniów do gimnazjów w Brighton i Hove w roku szkolnym 2015/2016.

Tłumaczenie broszury o zasadach naboru uczniów do gimnazjów w Brighton i Hove w roku szkolnym 2015/2016. Tłumaczenie broszury o zasadach naboru uczniów do gimnazjów w Brighton i Hove w roku szkolnym 2015/2016. Wprowadzenie Niniejsze streszczenie zasad naboru do szkół średnich przeznaczone jest dla rodziców,

Bardziej szczegółowo

Formy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

Formy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Formy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Wychowujesz małe dziecko? Pracując zawodowo nie masz możliwości sprawowania nad nim całodobowej opieki? A może chcesz założyć żłobek lub klub dziecięcy, aby połączyć

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 9/14/15. z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian do Statutu Przedszkola. /zał nr 1/ Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/14/15. z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian do Statutu Przedszkola. /zał nr 1/ Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia. Uchwała nr 9/14/15 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wadowicach Górnych z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian do Statutu Przedszkola Na podstawie art. 41 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Żłobka Miejskiego w Ciechanowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Żłobka Miejskiego w Ciechanowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Żłobka Miejskiego w Ciechanowie Rozdział I Postanowienia ogólne Zakład nosi nazwę Żłobek Miejski w Ciechanowie zwany dalej,,żłobkiem. Siedzibą Żłobka jest miasto Ciechanów. Żłobek

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Rodziców Dzieci w Wieku Przedszkolnym 2013 2014 Zespół ds Wczesnych Lat Balgownie 1 Conference Way Bridge of Don Aberdeen AB23 8AQ Tel

Informacje dla Rodziców Dzieci w Wieku Przedszkolnym 2013 2014 Zespół ds Wczesnych Lat Balgownie 1 Conference Way Bridge of Don Aberdeen AB23 8AQ Tel Informacje dla Rodziców Dzieci w Wieku Przedszkolnym 2013 2014 Zespół ds Wczesnych Lat Balgownie 1 Conference Way Bridge of Don Aberdeen AB23 8AQ Tel 01224 814654 Urząd Miasta Aberdeen ma obowiązek zapewnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 95/XIX/15. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 26 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 95/XIX/15. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 26 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 95/XIX/15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Żłobka Maluch przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie oraz nadania

Bardziej szczegółowo

Organizacja opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w Warszawie

Organizacja opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w Warszawie Organizacja opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w Warszawie Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy Szczegółowych informacji udziela Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy ul. Niecała

Bardziej szczegółowo

Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości

Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości Polish NDL42 New Deal For Partners NDL42 p.2-3 Dla kogo przeznaczony jest program? Program New Deal dla Partnerów jest programem, z

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie broszury o zasadach naboru uczniów do szkół w Brighton i Hove w roku szkolnym 2015/2016

Tłumaczenie broszury o zasadach naboru uczniów do szkół w Brighton i Hove w roku szkolnym 2015/2016 Tłumaczenie broszury o zasadach naboru uczniów do szkół w Brighton i Hove w roku szkolnym 2015/2016 Wprowadzenie Niniejsze streszczenie zasad naboru uczniów do szkół przeznaczone jest dla rodziców, dla

Bardziej szczegółowo

Organizacja opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w Warszawie

Organizacja opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w Warszawie Organizacja opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w Warszawie Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy Szczegółowych informacji udziela Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy ul. Niecała

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie broszury o zasadach naboru do szkół w Brighton i Hove w roku szkolnym 2014/15

Tłumaczenie broszury o zasadach naboru do szkół w Brighton i Hove w roku szkolnym 2014/15 Tłumaczenie broszury o zasadach naboru do szkół w Brighton i Hove w roku szkolnym 2014/15 Wprowadzenie Niniejsze streszczenie zasad naboru do szkół przeznaczone jest dla rodziców, dla których język angielski

Bardziej szczegółowo

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik (A guide to Housing Benefit and Council Tax Benefit for Students) Polish Niniejsza ulotka wyjaśnia zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zam... legitymującym się dowodem osobistym seria:. nr: wydanym przez: . Tel:... zwanym dalej Rodzicem o świadczenie usług dla dziecka:

UMOWA NR. zam... legitymującym się dowodem osobistym seria:. nr: wydanym przez: . Tel:... zwanym dalej Rodzicem o świadczenie usług dla dziecka: .... (pieczątka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie) UMOWA NR Zawarta w dniu 1 września 2015 roku pomiędzy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinów reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

National Educational Welfare Board. An Bord Náisiúnta Leasa Oideachais Nie pozwól dziecku zaprzepaścić (dobrego startu w dorosle zycie!

National Educational Welfare Board. An Bord Náisiúnta Leasa Oideachais Nie pozwól dziecku zaprzepaścić (dobrego startu w dorosle zycie! National Educational Welfare Board An Bord Náisiúnta Leasa Oideachais Nie pozwól dziecku zaprzepaścić (dobrego startu w dorosle zycie!) Każde dziecko między 6. a 16. rokiem życia musi kontynuować naukę.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011.

Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011. Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011. w sprawie zmian i przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ustce Na podstawie art.50

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU UL.WAZÓW 1A Słupsk, 03.10.2011 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców Skuteczniej razem

Poradnik dla rodziców Skuteczniej razem ii Poradnik dla rodziców Skuteczniej razem Nauka poza szkołą Rodzice, opiekunowie i inni członkowie rodziny mają zdecydowanie największy wpływ na życie dziecka. Ich zaangażowanie w uczenie się dziecka

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa punktu przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia.

1. Nazwa punktu przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia. Plan Organizacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychnowach realizowanego w ramach projektu "Przedszkole - weselej niż w szkole" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2011 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2011 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 2011 r. W 1 kwartale

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr IX / 57 / 2011 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 maja 2011 r. STATUT ŻŁOBKA. ZŁOTY PROMYK w Nowym Tomyślu

Załącznik do Uchwały Nr IX / 57 / 2011 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 maja 2011 r. STATUT ŻŁOBKA. ZŁOTY PROMYK w Nowym Tomyślu Załącznik do Uchwały Nr IX / 57 / 2011 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 maja 2011 r. STATUT ŻŁOBKA ZŁOTY PROMYK w Nowym Tomyślu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Żłobek Złoty Promyk w Nowym Tomyślu,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Organizacja opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w Gminie Nowy Tomyśl

INFORMATOR Organizacja opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w Gminie Nowy Tomyśl INFORMATOR Organizacja opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w Gminie Nowy Tomyśl W ramach opieki realizowana jest funkcja: opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna ŻŁOBKI I KLUBY DZIECIĘCE ŻŁOBEK - organizuje

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców Skuteczniej razem

Poradnik dla rodziców Skuteczniej razem ii Poradnik dla rodziców Skuteczniej razem Rozpoczynamy nowy rok szkolny Dzieci rozpoczynające nowy rok szkolny lub podejmujące naukę w szkole podstawowej lub średniej stoją w obliczu nowych doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie. I. Nazwa i miejsce prowadzenia Punktu Przedszkolnego

Regulamin Organizacyjny Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie. I. Nazwa i miejsce prowadzenia Punktu Przedszkolnego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr 100/2009 z dnia 31.12.2009r. Regulamin Organizacyjny Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie I. Nazwa i miejsce prowadzenia Punktu Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania i zadania Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego

Zasady funkcjonowania i zadania Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Zasady funkcjonowania i zadania Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego I. Ośrodek wsparcia Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W roku szkolnym 2016/2017

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W roku szkolnym 2016/2017 ... (pieczątka przedszkola) UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W roku szkolnym 2016/2017 Nasz znak: PM 31-.4020-2016 zawarta w dniu... pomiędzy Przedszkolem Miejskim nr 31 w Olsztynie przy ul. Wańkowicza 4 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/248/17 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Publicznego w Grodkowie

UCHWAŁA NR XXIV/248/17 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Publicznego w Grodkowie UCHWAŁA NR XXIV/248/17 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Publicznego w Grodkowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Opłaty za przedszkola. Warszawa, 25 stycznia 2017 r.

Opłaty za przedszkola. Warszawa, 25 stycznia 2017 r. Opłaty za przedszkola Warszawa, 25 stycznia 2017 r. Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1985)

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczeniu usług przedszkola. w roku 2012/2013

Umowa o świadczeniu usług przedszkola. w roku 2012/2013 Pieczęć Przedszkola Umowa o świadczeniu usług przedszkola w roku 2012/2013 zawarta w dniu.roku we Wrocławiu pomiędzy Gminą Wrocław Przedszkolem nr 59 z siedzibą przy ul. Narcyzowej 6 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczeniu usług oddziału przedszkolnego

Umowa o świadczeniu usług oddziału przedszkolnego Umowa o świadczeniu usług oddziału przedszkolnego w roku 2014/2015 zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy Gminą Wrocław Szkołą Podstawową nr 64 im. W. Broniewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojszyckiej

Bardziej szczegółowo

KURS DLA OPIEKUNEK DO DZIECI

KURS DLA OPIEKUNEK DO DZIECI KURS DLA OPIEKUNEK DO DZIECI Chcesz pracować jako opiekunka do dziecka? Może już pracujesz i chcesz podnieść swoje umiejętności? Zależy Ci na bezpieczeństwie podopiecznego? Chciałabyś przyjemnej współpracy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami).

Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami). REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ ZGRANA PAKA W CIELĘTNIKACH DZIAŁAJĄCEJ PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Dąbrowa Zielona, Pl. Kościuszki 31 tel. (0-34) 355-50-51 e-mail: gops.dz@interia.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 574 UCHWAŁA NR XXXIII/285/2017 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/233/2016

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 226/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2016r. STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Żłobek występuje pod nazwą: Żłobek Miejski w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Pomoc Rodzinie. WARRINGTON BoroughCouncil

Pomoc Rodzinie. WARRINGTON BoroughCouncil Pomoc Rodzinie WARRINGTON BoroughCouncil Współpraca z rodziną Od czasu do czasu każdy z nas potrzebuje dodatkowego wsparcia, zwłaszcza w okresie wychowywania dzieci. Kompleksowe usługi oferowane w Warrington

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ. 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Wszystkie dzieci nasze są. 2. Projekt jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte Dzieci po szkole wolne czy zajęte Raport badawczy Wrzesień 2016 r. SPIS TREŚCI Metodologia badania Podsumowanie badania Szczegółowe wyniki badania Wyniki dla wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

Polska. Dla twojego dziecka w wieku 7-15 lat: Szkoła podstawowa i świetlica

Polska. Dla twojego dziecka w wieku 7-15 lat: Szkoła podstawowa i świetlica Polska Dla twojego dziecka w wieku 7-15 lat: Szkoła podstawowa i świetlica Szkoła szwedzka Szkoła średnia młodzież w wieku: 16-20 lat, dobrowolna Szkoła podstawowa młodzież w wieku: 7-15 lat, obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/88/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2011 roku

Uchwała Nr IX/88/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2011 roku Uchwała Nr IX/88/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Otwocku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca z 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU dla Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Praktyki zawodowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BOCIANIE GNIAZDO W MIĘDZYRZECZU

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BOCIANIE GNIAZDO W MIĘDZYRZECZU REGULAMIN PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BOCIANIE GNIAZDO W MIĘDZYRZECZU Przedszkole Niepubliczne Bocianie Gniazdo ma na celu podejmowanie działań które mają na względzie dobro dziecka oraz jego prawidłowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN (wyciąg ze Statutu) "KRÓLESTWA FANTAZJI" - PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Nazwa placówki

REGULAMIN (wyciąg ze Statutu) KRÓLESTWA FANTAZJI - PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Nazwa placówki REGULAMIN (wyciąg ze Statutu) "KRÓLESTWA FANTAZJI" - PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nazwa placówki 1. Królestwo Fantazji - Przedszkole Niepubliczne, zwane dalej Przedszkolem, jest placówką niepubliczną. 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA o sprawowanie opieki w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym Bajkowy Domek nr...

UMOWA o sprawowanie opieki w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym Bajkowy Domek nr... UMOWA o sprawowanie opieki w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym Bajkowy Domek nr... Zawarta w Świdnicy, w dniu... pomiędzy Moniką Krawczyk - Rudnicką właścicielką Niepublicznego Przedszkola Artystycznego

Bardziej szczegółowo

Sobotnia Szkoła Języka Polskiego Pro Polonia w Hounslow Kingsley Academy, Prince Regent Road, Hounslow TW3 1NE REGULAMIN SZKOŁY

Sobotnia Szkoła Języka Polskiego Pro Polonia w Hounslow Kingsley Academy, Prince Regent Road, Hounslow TW3 1NE REGULAMIN SZKOŁY Sobotnia Szkoła Języka Polskiego Pro Polonia w Hounslow Kingsley Academy, Prince Regent Road, Hounslow TW3 1NE REGULAMIN SZKOŁY I. Termin i czas trwania zajęć Rok szkolny obejmuje 33 soboty w ciągu roku.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ..., (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) zam... legitymującym się dowodem osobistym nr:.., wydanym przez: ..., ...

UMOWA NR. ..., (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) zam... legitymującym się dowodem osobistym nr:.., wydanym przez: ..., ... .... (pieczątka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie) UMOWA NR Zawarta w dniu.. 2016 roku pomiędzy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinów, zwanym dalej Przedszkolem,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 7 września 2016 r. Poz. 3837 UCHWAŁA NR XXVII/233/2016 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STAWISZYNIE Z FILIĄ PETRYKI

REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STAWISZYNIE Z FILIĄ PETRYKI REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STAWISZYNIE Z FILIĄ PETRYKI 1 I. Postanowienia ogólne: 1. Celem placówek wychowania przedszkolnego jest wszechstronny rozwój wychowanków i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWEK OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU MALUCH NA UCZELNI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWEK OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU MALUCH NA UCZELNI REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWEK OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU MALUCH NA UCZELNI Placówki Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 w formie Dziennego Opiekuna działają na

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do bezpłatnej edukacji wczesnoszkolnej dla dzieci w wieku dwóch, trzech i czterech lat

Uprawnienia do bezpłatnej edukacji wczesnoszkolnej dla dzieci w wieku dwóch, trzech i czterech lat Rada Hrabstwa Essex Uprawnienia do bezpłatnej edukacji wczesnoszkolnej dla dzieci w wieku dwóch, trzech i czterech lat Przewodnik dla rodziców Kwiecień 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 2. Kryteria przysługiwania

Bardziej szczegółowo

2. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

2. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA REGULAMIN PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO,,POD TOPOLĄ 1.CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA Podstawowymi celami przedszkola są: wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci z wykorzystaniem jego wrodzonych możliwości,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JASIENICY ROSIELNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JASIENICY ROSIELNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JASIENICY ROSIELNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Żarowie

UCHWAŁA NR XIX/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Żarowie UCHWAŁA NR XIX/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Żarowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 3119 UCHWAŁA NR XXIV/154/2013 RADY GMINY GŁUCHÓW z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Żłobka w Głuchowie

Bardziej szczegółowo

Kto i na jakich zasadach może założyć i prowadzić żłobek bądź klub dziecięcy

Kto i na jakich zasadach może założyć i prowadzić żłobek bądź klub dziecięcy Kto i na jakich zasadach może założyć i prowadzić żłobek bądź klub dziecięcy Materiały informacyjne Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Podstawa prawna (slajd: 3) Kto może tworzyć

Bardziej szczegółowo

W Jaki Sposób Zarabiamy Kredyty Pracy

W Jaki Sposób Zarabiamy Kredyty Pracy W Jaki Sposób Zarabiamy Kredyty Pracy 2013 W Jaki Sposób Zarabiamy Kredyty Pracy Osoby pracujące i płacące podatki na Ubezpieczenie Społeczne zarabiają kredyty pracy kwalifikujące je do otrzymywania świadczeń

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA MAŁE LUDKI WE WROCŁAWIU UL. PABIANICKA 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT ŻŁOBKA MAŁE LUDKI WE WROCŁAWIU UL. PABIANICKA 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT ŻŁOBKA MAŁE LUDKI WE WROCŁAWIU UL. PABIANICKA 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Żłobek Małe Ludki jest formą organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka, który działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 1351 UCHWAŁA NR XV/236/16 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 4 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 1351 UCHWAŁA NR XV/236/16 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 4 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 1351 UCHWAŁA NR XV/236/16 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Wysokiej Na

Bardziej szczegółowo

Konsultacja w sprawie propozycji powiększenia szkoły podstawowej New Marston Primary School w Oksfordzie

Konsultacja w sprawie propozycji powiększenia szkoły podstawowej New Marston Primary School w Oksfordzie Konsultacja w sprawie propozycji powiększenia szkoły podstawowej New Marston Primary School w Oksfordzie Consultation on the proposal to expand New Marston Primary School, Oxford 17 stycznia 2011 7 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA ANIOŁEK W SKARSZEWACH

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA ANIOŁEK W SKARSZEWACH STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA ANIOŁEK W SKARSZEWACH 1. Placówka działa na podstawie: Ustawa z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) zwanej dalej Ustawą. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU DZIECIĘCEGO "GRYFIK" W SZCZECINIE

STATUT KLUBU DZIECIĘCEGO GRYFIK W SZCZECINIE STATUT KLUBU DZIECIĘCEGO "GRYFIK" W SZCZECINIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki zwanej w dalszej części Klubem Dziecięcym, którego

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie broszury o zasadach naboru do gimnazjów w Brighton i Hove w roku szkolnym 2013/14.

Tłumaczenie broszury o zasadach naboru do gimnazjów w Brighton i Hove w roku szkolnym 2013/14. Tłumaczenie broszury o zasadach naboru do gimnazjów w Brighton i Hove w roku szkolnym 2013/14. Wprowadzenie Niniejsze streszczenie zasad naboru do szkół średnich przeznaczone jest dla rodziców, dla których

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZKWI

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZKWI REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZKWI I. Cele i zadania świetlicy szkolnej 1. Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych

Bardziej szczegółowo

Publiczne Fora Partnerskie: Zaangażowanie lokalnej społeczności w rozwój usług zdrowotnych.

Publiczne Fora Partnerskie: Zaangażowanie lokalnej społeczności w rozwój usług zdrowotnych. Polish version: Public Partnership Forums: Involving local people in developing local health services Publiczne Fora Partnerskie: Zaangażowanie lokalnej społeczności w rozwój usług zdrowotnych. O czym

Bardziej szczegółowo

Szukasz opieki nad dzieckiem?

Szukasz opieki nad dzieckiem? Szukasz opieki nad dzieckiem? Przewodnik Sure Start pomoże dokonać właściwego wyboru Wprowadzenie Dowiedz się o możliwych opcjach dot. opieki nad dzieckiem i podejmij decyzję opierając się na pełnej wiedzy

Bardziej szczegółowo

OPIEKUN DZIENNY Projekt realizowany we współpracy z: Urzędem Miasta st. Warszawy oraz Zespołem Warszawskich Żłobków

OPIEKUN DZIENNY Projekt realizowany we współpracy z: Urzędem Miasta st. Warszawy oraz Zespołem Warszawskich Żłobków OPIEKUN DZIENNY Projekt realizowany we współpracy z: Urzędem Miasta st. Warszawy oraz Zespołem Warszawskich Żłobków Informacje o Projekcie I Działania realizowane w ramach projektu: Tworzenie punktów opieki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Niepublicznego Przedszkola nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Niepublicznego Przedszkola nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży. Rozdział I Postanowienia ogólne Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 19/2013/2014 z dnia 26.08.2014 Regulamin Niepublicznego Przedszkola nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Niepublicznego Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosława Żmudzka. Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym

Dr Mirosława Żmudzka. Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym Dr Mirosława Żmudzka Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym 1. Założenia i organizacja placówek przedszkolnych Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA Promyczek 2 w Białogardzie

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA Promyczek 2 w Białogardzie STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA Promyczek 2 w Białogardzie 1 STATUT PRAWNY 1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. nr 45 poz.235) 2. Rozporządzenia wykonawcze do Ustawy 2. Niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie.

Regulamin oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie z dnia 25.10.2012 r. Regulamin oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie. 1. W Zespole Szkół nr 1

Bardziej szczegółowo

Informacje dla rodziców dzieci posługujących się językami mniejszościowymi polski

Informacje dla rodziców dzieci posługujących się językami mniejszościowymi polski Witamy w przedszkolu! Informacje dla rodziców dzieci posługujących się językami mniejszościowymi polski Wniosek o przyznanie miejsca w przedszkolu: Wnioski do wszystkich przedszkoli w gminie składa się

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO UCZESTNICTWA W LETNIE PRZEDSZKOLE 2014

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO UCZESTNICTWA W LETNIE PRZEDSZKOLE 2014 NR wniosku Data złożenia wniosku 2014 r. Wiek dziecka KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO UCZESTNICTWA W LETNIE PRZEDSZKOLE 2014 I. Informacja o dziecku 1.... (imię i nazwisko dziecka) 2.... (data i miejsce urodzenia)

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie ucznia do klasy I w roku szkolnym 2015/16 do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach

Zgłoszenie ucznia do klasy I w roku szkolnym 2015/16 do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach Zgłoszenie ucznia do klasy I w roku szkolnym 2015/16 do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach (wypełniają Rodzice/Opiekunowie z rejonu szkoły) DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA Wypełniają

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA BOBAS

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA BOBAS ! STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA BOBAS W TUCHOWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy statut zawiera zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej treści Żłobkiem, którego pełna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA Niepubliczny Żłobek Maluszkowo działa na podstawie: 1. Statutu Żłobka 2. Niniejszego regulaminu. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Żłobek Maluszkowo, zwany w dalszej

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE. Str. 1 / 10

STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE. Str. 1 / 10 STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE Str. 1 / 10 ROZDZIAŁ I Nazwa, typ i cel Przedszkola 1 Przedszkole posiada nazwę: Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKI OŚRODRK POMOCY RODZINIE W KIELCACH ŻŁOBEK ZAKŁADOWY I SAMORZĄDOWY UŚMIECH MALUCHA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKI OŚRODRK POMOCY RODZINIE W KIELCACH ŻŁOBEK ZAKŁADOWY I SAMORZĄDOWY UŚMIECH MALUCHA REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKI OŚRODRK POMOCY RODZINIE W KIELCACH ŻŁOBEK ZAKŁADOWY I SAMORZĄDOWY UŚMIECH MALUCHA podstawa prawna: art. 21 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat

Bardziej szczegółowo

Regulamin Niepublicznego Przedszkola Specjalnego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Tarnowie

Regulamin Niepublicznego Przedszkola Specjalnego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Tarnowie Regulamin Niepublicznego Przedszkola Specjalnego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Tarnowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Niepublicznego Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/232/2011 z dnia 27 października 2011 r. S T A T U T ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 5 W ELBLĄGU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/232/2011 z dnia 27 października 2011 r. S T A T U T ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 5 W ELBLĄGU Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/232/2011 z dnia 27 października 2011 r. S T A T U T ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 5 W ELBLĄGU 2 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Żłobek Miejski Nr 5 w Elblągu zwany dalej Żłobkiem

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE WAKACJE 2013 W BAWIALNI

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE WAKACJE 2013 W BAWIALNI NR wniosku Data złożenia wniosku 2013 r. Wiek dziecka KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE WAKACJE 2013 W BAWIALNI I. Informacja o dziecku 1.... (imię i nazwisko dziecka) 2.... (data i

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców Skuteczniej razem

Poradnik dla rodziców Skuteczniej razem ii Poradnik dla rodziców Skuteczniej razem Wakacje szkolne Rodzice, opiekunowie i inni członkowie rodziny mają zdecydowanie największy wpływ na życie dziecka. Od ich zaangażowania zależą osiągnięcia dziecka

Bardziej szczegółowo

Żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun, niania - nowe formy opieki nad dziećmi do lat 3

Żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun, niania - nowe formy opieki nad dziećmi do lat 3 Żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun, niania - nowe formy opieki nad dziećmi do lat 3 Od dnia 4 kwietnia 2011 r. obowiązuje nowa ustawa z 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi do lat trzech (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/236/2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: utworzenia gminnego Żłobka w Lwówku oraz ustalenia jego statutu

UCHWAŁA NR XXXIV/236/2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: utworzenia gminnego Żłobka w Lwówku oraz ustalenia jego statutu UCHWAŁA NR XXXIV/236/2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: utworzenia gminnego Żłobka w Lwówku oraz ustalenia jego statutu Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, oraz art.

Bardziej szczegółowo

Statut przedszkola niepublicznego

Statut przedszkola niepublicznego Statut przedszkola niepublicznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Niepubliczne Zielona Zatoka, zwane dalej przedszkolem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkola znajduje się

Bardziej szczegółowo

I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA Regulamin Integracyjnego Przedszkola Niepublicznego Językowo Muzycznego Czarodziejski Dworek I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA 1. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola a)

Bardziej szczegółowo

Niepubliczny Żłobek Wesołe Koziołki

Niepubliczny Żłobek Wesołe Koziołki Regulamin Niepublicznego Żłobka Wesołe Koziołki w Poznaniu I. CELE 1. Opieka nad Dzieckiem i wspieranie jego prawidłowego rozwoju. 2. Stymulowanie rozwoju Dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców Skuteczniej razem

Poradnik dla rodziców Skuteczniej razem ii Poradnik dla rodziców Skuteczniej razem Zebrania rodziców Zebrania rodziców to ważne spotkania, podczas których rodzice mają okazję do porozmawiania na temat postępów dziecka w nauce. Rodzice mogą porozmawiać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 26 W CHORZOWIE

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 26 W CHORZOWIE REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 26 W CHORZOWIE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity - Dz. U. z 2016 roku poz. 1943), Uchwała

Bardziej szczegółowo

N A DO D US U T S A T WY

N A DO D US U T S A T WY ZAŁOśENIA DO USTAWY O OPIECE NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 DIAGNOZA Problem pogodzenia Ŝycia zawodowego z rodzinnym z jednej strony obniŝa poziom zatrudnienia, a z drugiej negatywnie wpływa na dzietność

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku.

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku. Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku. Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZSP o świadczenie usług dla pierwszego dziecka dla rodzeństwa*

Umowa Nr ZSP o świadczenie usług dla pierwszego dziecka dla rodzeństwa* Umowa Nr ZSP4.4420..2014.2015 o świadczenie usług dla pierwszego dziecka dla rodzeństwa* Skreślić niewłaściwe zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gliwicach z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Górze Puławskiej 1 Postanowienia ogólne W szkole działa świetlica, której organizacje i zasady działania określa rozporządzenie MEN z dnia 21 lutego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 1.1. Statut publicznego przedszkola, zwanego dalej przedszkolem, określa nazwę przedszkola. Nazwa przedszkola zawiera: 1) określenie Przedszkole, a w przypadku przedszkola specjalnego, integracyjnego oraz

Bardziej szczegółowo

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Praca w Holandii zorganizowana jest w inny sposób niż ten, do którego są Państwo przyzwyczajeni. Jeśli więc zamierzają Państwo pracować w Holandii,

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA OPIEKA ZASTĘPCZA

PRYWATNA OPIEKA ZASTĘPCZA Wa en Board ildr Ch feguardin ll Sa g sl a Better Together for Children INFORMACJE DLA RODZICÓW PRYWATNA OPIEKA ZASTĘPCZA Czym jest prywatna opieka zastępcza? Informacje dla rodziców P. Czym jest prywatna

Bardziej szczegółowo