Formularz danych o uczniu. School Pupil Data Capture Form (Primary) POLISH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz danych o uczniu. School Pupil Data Capture Form (Primary) POLISH"

Transkrypt

1 School Pupil Data Capture Form (Primary) POLISH SEEMIS Formularz

2 Dane uczniów i rodziców/opiekunów są przechowywane w bezpieczny sposób w systemie komputerowym.uzyskane dane podlegają przepisom Ustawy o ochronie danych z 1998 r. Zebrane dane mogą zostać wykorzystane na potrzeby nauczania, rejestracji, oceny i innych procedur administracyjnych. Dane te są przekazywane Urzędowi Okręgu Moray w celach administracyjnych i statystycznych. Część informacji przekazywana jest do szeregu organizacji partnerskich, jak np. Szkockie Centrum Rozwijania Umiejętności, Szkocki Urząd ds. Kwalifikacji, i publiczna służba zdrowia (programy opieki dentystycznej i szczepień dziecięcych). Dane przekazywane są również Rządowi Szkocji w celach statystycznych i badawczych, ale bez możliwości identyfikacji poszczególnych dzieci. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych sposób zbierania informacji musi być sprawiedliwy i zgodny z prawem, dane muszą być dokładne, odpowiednie i aktualne, nie mogą być przechowywane dłużej niż to konieczne, a jedyny sposób ich ujawniania regulują stosowne Regulaminy. Więcej informacji na ten temat można uzyskać kontaktując się z Oficerem Administracyjnym, Wydział Edukacji i Opieki Społecznej, Urząd Okręgu Moray (Moray Council), Siedziba Główna Urzędu, Elgin, IV30 1BX. Oświadczam, że informacje podane przeze mnie w tym formularzu są poprawne i zgadzam się aby były one wykorzystywane w celach opisanych powyżej. i nazwisko osoby wypełniającej ten formularz Podpis Data PROSZĘ WYPEŁNIAĆ PISMEM DRUKOWANYM DANE O UCZNIU (ang. PUPIL DETAILS) Imiona używane na codzień (jeżeli inne od powyższych) Data urodzenia ucznia Numer SCN (Scottish Candidate Number) (jeżeli jest znany) Szkoła/ przedszkole, do którego uczeń uczęszczał poprzednio (proszę podać nazwę, adres i numer telefonu) Czy uczeń kiedykolwiek chodził do szkoły w Szkocji? (proszę podać nazwę i adres szkoły) Proszę podać dane rodzeństwa ucznia: i nazwisko Pokrewieństwo (np. brat / siostra) Szkoła/ klasa przedszkolna do której chodzi SEEMIS Formularz

3 DATE KONTAKTOWE: RODZICE / OPIEKUNOWIE (ang. CONTACT INFORMATION: PARENTS / CARERS) (jeżeli inny niż adres ucznia) Pokrewieństwo (np. matka, ojciec) (np. nie można kontaktować się w czasie pracy) Czy tego rodzica / opiekuna można powiadomić w nagłym wypadku? (tak / nie) (jeżeli inny niż adres ucznia) Pokrewieństwo (np. matka, ojciec) (np. nie można kontaktować się w czasie pracy) Czy tego rodzica / opiekuna można powiadomić w nagłym wypadku? (tak / nie) SEEMIS Formularz

4 DANE KONTAKTOWE: DODATKOWE OSOBY DO KONTAKTU (ang. CONTACT INFORMATION: ADDITIONAL PARENTAL CONTACTS Na potrzeby prowadzenia kartoteki szkolnej, definicja rodzica ucznia obejmuje zarówno biologicznego rodzica jak i inną osobę, która jest opiekunem ucznia. Poniżej proszę wpisać osoby, które mieszczą się w tej kategorii a nie zostały wpisane na stronie 2. (jeżeli inny niż adres ucznia) Pokrewieństwo (np. matka, ojciec, babcia, dziadek) Czy tego rodzica / opiekuna można powiadomić w nagłym wypadku? (tak / nie) SEEMIS Formularz

5 OSOBY DO KONTAKTU W NAGŁYM WYPADKU (jeżeli nie można skontaktować się z rodzicem lub opiekunem) (ang. EMERGENCY CONTACTS) Pokrewieństwo (np. babcia, dziadek, sąsiad) Pokrewieństwo (np. babcia, dziadek, sąsiad) SEEMIS Formularz

6 INFORMACJE MEDYCZNE (ang. MEDICAL INFORMATION) i nazwisko lekarza praktyki lekarskiej Numer telefonu w ciągu dnia Alergie, problemy zdrowotne i przyjmowane lekarstwa: INFORMACJE NA TEMAT UCZNIA (ang. PERSONAL INFORMATION) Czy uczeń jest niepełnosprawny? (tak / nie) Jeżeli tak, to proszę podać rodzaj niepełnosprawności: Czy niepełnosprawność ucznia została orzeczona? Jeżeli tak, to proszę podać przez kogo: (tak / nie) Szczególne wymogi lub potrzebne udogodnienia: INFORMACJE O JĘZYKACH (ang. LANGUAGE INFORMATION) Język używany w domu: Proszę wymienić wszystkie inne języki, jakich się używa w domu: Czy uczeń wymaga wsparcia w porozumiewaniu się językiem angielskim?: TAK / NIE SEEMIS Formularz

7 RÓWNOŚĆ (ang. EQUALITY) Grupa etniczna ucznia (proszę zaznaczyć jedną Narodowość ucznia (proszę zaznaczyć pozycję) jedną pozycję) 01 Biała Szkocka 01 Szkocka 21 Biała Inna Brytyjska 02 Angielska 22 Biała Irlandzka 03 Północno-irlandzka 23 Biała Polska 04 Walijska 09 Biała Inna 05 Brytyjska 19 Biała Romska 99 Inna 02 Afrykańska Afrykańska/Szkocka/Brytyjska 10 Nie ujawniana 25 Afrykańska Inna 98 Nieznana 03 Karaibska lub Czarna Karaibska Inna: /Brytyjska/Szkocka 24 Karaibska lub Czarna Inna 05 Azjatycka Hinduska/Brytyjska/Szkocka 06 Azjatycka Pakistańska/ Brytyjska/Szkocka Status polityczny ucznia 07 Azjatycka Bengalska/ Brytyjska/Szkocka (proszę zaznaczyć o ile dotyczy) 08 Azjatycka Chińska/ Brytyjska/Szkocka Starający się o azyl 17 Azjatycka Inna Uchodźca 12 Grupa mieszana lub wiele grup etnicznych 27 Inna Arabska 99 Inna Inna 10 Nie ujawniana 98 Nieznana Inna: Religia wyznawana przez ucznia (proszę zaznaczyć jedną pozycję) Buddyzm Chrześcijaństwo Hinduizm Judaizm Islam Sikhizm Inna żadna Czy jest coś jeszcze co szkoła powinna wiedzieć o uczniu? SEEMIS Formularz

8 ZEZWOLENIA (ang. PERMISSIONS) Filmowanie, fotografowanie i nagrywanie Niekiedy zdarza się, że prasa, telewizja i radio rejestrują wydarzenia odbywające się w placówkach edukacyjnych. Fotografie uczniów (bez podpisów) mogą również być umieszczone w informatorze szkolnym i na stronie internetowej. Zazwyczaj raczej nie przeszkadza to rodzicom uczniów, ale dla niektórych z nich może to być poważny problem, dotyczący szeroko pojętej Ochrony Osób Nieletnich i potencjalnej możliwości zidentyfikowania poszczególnych dzieci. W związku z tym dyrekcja szkoły ma obowiązek poprosić o Państwa zgodę na to aby Państwa dziecko mogło być filmowane, fotografowane lub nagrywane przez jakiegokolwiek nadawcę radiowo telewizyjnego lub prasę, jeżeli materiał ten może być użyty w sposob umożliwiający zidentyfikowanie Państwa dziecka jako uczęszczającego do tej szkoły. Proszę zakreślić poniżej odpowiedź 'TAK' jeżeli udzielacie Państwo pozwolenia na to by Państwa dziecko było filmowane, fotografowane lub nagrywane przez jakiegokolwiek nadawcę radiowo telewizyjnego lub prasę. Jeżeli zakreślicie odpowiedź 'NIE' wówczas Państwa dziecko zostanie umieszczone na poufnej liście uczniów, ktorzy nie mogą pojawiać się w fotografiach w prasie itp, która to lista jest przekazywana pracownikom szkoły. Udzielam zgody na to aby moje dziecko było filmowane, fotografowane lub nagrywane przez jakiegokolwiek nadawcę radiowo telewizyjnego lub prasę. Udzielam zgody na to aby moje dziecko było na zdjęciach w informatorze szkolnym, na stronie internetowej lub w innych publikacjach szkolnych. TAK / NIE TAK / NIE Internet i Udzielam zgody na to aby moje dziecko mogło korzystać z dostępu do poczty i internetu w szkole zgodnie z Wytycznymi Rady Okręgu Moray co do korzystania z nich oraz rozumiem, że jakiekolwiek wykorzystywanie dostępu do poczty i internetu w niedozwolony sposób spowoduje odebranie tego przywileju. TAK / NIE Oświadczenie Udzielam mojemu dziecku określonego wyżej pozwolenia Podpis Data SEEMIS Formularz

OBJAŚNIENIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW 2014

OBJAŚNIENIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW 2014 Notes for parents & carers (Polish) OBJAŚNIENIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW 2014 Education & Social Care The Moray Council Council Office High Street Elgin IV30 1BX Numer telefonu: 01343 563374 Fax: 01343

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia ucznia

Karta zgłoszenia ucznia Przed wypełnieniem prosz ę przeczyta ć całość Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni. Karta zgłoszenia ucznia Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej Europejczyk

Bardziej szczegółowo

Systemy gromadzenia indywidualnych danych o uczniach w wybranych krajach UE

Systemy gromadzenia indywidualnych danych o uczniach w wybranych krajach UE Polskie Biuro Eurydice Fundacja RSE ul. Mokotowska 43 Warszawa Systemy gromadzenia indywidualnych danych o uczniach w wybranych krajach UE Opracowanie Anna Smoczyńska Magdalena Górowska-Fells Beata Płatos

Bardziej szczegółowo

Do klasy ogólnej / do klasy z rozszerzonym językiem angielskim* (5 godz.) *właściwe otocz pętlą

Do klasy ogólnej / do klasy z rozszerzonym językiem angielskim* (5 godz.) *właściwe otocz pętlą Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu Do klasy ogólnej / do klasy z rozszerzonym językiem angielskim* (5 godz.) *właściwe otocz pętlą Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Gimnazjum im.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice uczniów klas Diploma Programme IB I, IBII, IB III,

Szanowni Rodzice uczniów klas Diploma Programme IB I, IBII, IB III, Szanowni Rodzice uczniów klas Diploma Programme IB I, IBII, IB III, poniższy dokument jest tłumaczeniem dokumentu opublikowanego przez Organizacje IB na potrzeby autoryzowanych szkół IB w świecie. IBO

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/344/09 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 30 grudnia 2009 r. Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach 1. Nazwa punktu przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia 1. Punkt

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa w Irlandii Północnej

Twoje prawa w Irlandii Północnej Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników migrującychch Wydanie trzecie 2011 This guide is in Polish 2 Twoje prawa w Irlandii Północnej Spis treści Rozdział Strona Wstęp 5 Jak korzystać

Bardziej szczegółowo

Rodzice ucznia (opiekunowie prawni, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka) nauczyciel pracownik socjalny inna osoba

Rodzice ucznia (opiekunowie prawni, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka) nauczyciel pracownik socjalny inna osoba WNIOSEK o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna Podstawa prawna : Rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej?

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Jacek Białas, Bogusława Domańska, Maja Łysienia, Ewa Ostaszewska - Żuk, Karolina Rusiłowicz, Marta Szczepanik Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Jacek Białas Bogusława Domańska Maja

Bardziej szczegółowo

Ochrona prywatności w miejscu pracy. Przewodnik dla pracowników

Ochrona prywatności w miejscu pracy. Przewodnik dla pracowników Ochrona prywatności w miejscu pracy Przewodnik dla pracowników Projekt partnerski Leonardo da Vinci 2012-1-PL1-LEO04-28097 1 Zwiększanie świadomości w zakresie ochrony danych osobowych wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

Nota o ochronie prywatności

Nota o ochronie prywatności Nota o ochronie prywatności Kluczowe pytania i odpowiedzi Dziękujemy za odwiedzenie tej strony. Mamy nadzieję, że z radością dowiecie się więcej o Nestlé i naszych produktach. Nestlé szanuje wasze prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z DZIENNIKA

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z DZIENNIKA REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM W WIĄZOWNIE ROZDZIAŁ I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

Jeżeli T, charakter, w jakim wystepuje przedstawiciel: Opiekun Kurator procesowy Inne (uściślić tutaj):

Jeżeli T, charakter, w jakim wystepuje przedstawiciel: Opiekun Kurator procesowy Inne (uściślić tutaj): Ostatnia zmiana marzec 2011 CYWILNA POMOC PRAWNA - Pomoc Prawna Online formularz upoważnienia CIV/LAO Użyj niniejszego formularza, jeżeli chcesz złożyć wniosek o cywilną pomoc prawną korzystając z Pomocy

Bardziej szczegółowo

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Front Cover Witamy w Oxfordshire Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Magdalena Tota (red.) Piotr Kostecki Izabela Leraczyk Barbara Wójcik Fundacja Instytut na rzecz Panstwa Prawa Lublin

Bardziej szczegółowo

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Agnieszka Kosowicz, Agata Marek Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Poradnik został wydany w ramach realizacji projektu Uchodźcy w polskim społeczeństwie współfinansowanego przez Europejski Fundusz na

Bardziej szczegółowo

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej?

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas Bogusława Domańska Ewa Ostaszewska - Żuk Karolina Rusiłowicz Marta Szczepanik Maja Tobiasz Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Warszawa 2012 Face

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Zabierzów Informacje ogólne na rok szkolny 2014/ 2015 Przedszkola Samorządowe: Uwaga:

Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Zabierzów Informacje ogólne na rok szkolny 2014/ 2015 Przedszkola Samorządowe: Uwaga: Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Zabierzów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 200 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Informacje ogólne na rok szkolny 201/ 2015 Przedszkola

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Potwierdzam wolę uczęszczania dziecka do przedszkola Przedszkole Guzik Ul. Surowieckiego12/3 02-785 Warszawa Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu: (podkreślić

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Kluczowe pytania i odpowiedzi

Polityka prywatności. Kluczowe pytania i odpowiedzi Polityka prywatności Kluczowe pytania i odpowiedzi Dziękujemy za odwiedzenie tej strony. Mamy nadzieję, że z radością dowiecie się więcej o Nestlé i naszych produktach. Nestlé szanuje wasze prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

Front Cover. Wielka Brytania od środka

Front Cover. Wielka Brytania od środka Front Cover Wielka Brytania od środka Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii - Wiadomości ogólne - Telefonowanie - Telefony komórkowe - Godziny otwarcia - Dni wolne od pracy

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie nr UDA POKL.09.01.02-10-052/11. Łódź, 2013 Wersja 3 1

Umowa o dofinansowanie nr UDA POKL.09.01.02-10-052/11. Łódź, 2013 Wersja 3 1 Łódź, 04.09.2013 r. Regulamin rekrutacji do projektu systemowego pt.: Wyjątkowy uczeń realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA KLAS SPORTOWYCH W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W ZGORZELCU

REGULAMIN TWORZENIA KLAS SPORTOWYCH W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W ZGORZELCU REGULAMIN TWORZENIA KLAS SPORTOWYCH W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W ZGORZELCU Regulamin klas sportowych ma na celu ustalenie zasad naboru i funkcjonowania klas sportowych oraz praw i obowiązków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół Miejskich nr 2w Kędzierzynie - Koźlu

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół Miejskich nr 2w Kędzierzynie - Koźlu REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół Miejskich nr 2w Kędzierzynie - Koźlu Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 1 Rozdział 2. Konta w dzienniku elektronicznym...

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO KODEKS DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW I POTENCJALNYCH KLIENTÓW

POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO KODEKS DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW I POTENCJALNYCH KLIENTÓW POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO KODEKS DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW I POTENCJALNYCH KLIENTÓW SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE... 3 2. ZASADY OGÓLNE... 5 3. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

wsparcie systemowe Szkoły specjalne wciąż potrzebne e-podręczniki Dziecko niepełnosprawne TYFLO{WIAT

wsparcie systemowe Szkoły specjalne wciąż potrzebne e-podręczniki Dziecko niepełnosprawne TYFLO{WIAT www.tyfloswiat.pl Kwartalnik, nr 1 (26) 2015, bezpłatny, ISSN: 1689-8362 TYFLO{WIAT e-podręczniki Szkoły specjalne wciąż potrzebne Dziecko niepełnosprawne wsparcie systemowe 2 www.tyfloswiat.pl Kwartalnik,

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania

Zasady prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania Zasady prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania Omówienie zasad i obowiązków wynikających z korzystania z systemu dziennika elektronicznego Vulcan Rok szkolny 2013/2014 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość.. /pieczęć przedszkola/ Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 Proszę o przyjęcie /imię

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą.

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką.

Bardziej szczegółowo

Mam dziecko z zespołem Aspergera :)

Mam dziecko z zespołem Aspergera :) GRZEGORZ CAŁEK HALINA ŁUSZCZAK HALINA JANKOWSKA Mam dziecko z zespołem Aspergera :) PORADNIK DLA RODZICÓW Poradnik został wydany w ramach projektu Polskiego Towarzystwa Zespołu Aspergera realizowanego

Bardziej szczegółowo