System zarządzania procesami biznesowymi ADONIS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System zarządzania procesami biznesowymi ADONIS"

Transkrypt

1 System zarządzania procesami biznesowymi ADONIS Funkcjonalność i scenariusze zastosowań BOC Wien Bäckerstr. 5/3 A Wien Tel.: Fax: BOC Berlin Voßstr. 22 D Berlin Tel.: Fax: BOC Iberica C/ Velázquez, 71 1 lzda. E Madrid Tel.: Fax: BOC Dublin Haddington Hall, 80 Haddington road IRL - Dublin 4 Tel.: Fax: BOC Hellas Mavromichali 16 GR Athens Tel: Fax: BOC Polska Al. Jerozolimskie 109/26 PL Warszawa Tel : Fax :

2 Spis treści 1 Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Przegląd systemu ADONIS Co odróżnia ADONIS od typowych narzędzi służących do modelowania? Komponenty systemu ADONIS Scenariusze zastosowań systemu ADONIS Modelowanie procesów Optymalizacja procesów Procesowe zarządzanie jakością Procesowe zarządzanie zasobami ludzkimi Rachunek kosztów procesów z systemem ADONIS -RKP Zarządzanie organizacją: dokumentacja organizacji, opis stanowisk pracy Procesowy benchmarking Procesowy rozwój aplikacji / specyfikacja systemów IT Wykorzystanie ADONIS -a do budowy architektury zorientowanej na usługi (service oriented architecture, SOA) Zarządzanie ryzykiem w systemie ADONIS Szczególne cechy systemu ADONIS Dokument ten zawiera informacje wprowadzające do systemu zarządzania procesami biznesowymi ADONIS. Jeżeli jesteście państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami prosimy o kontakt: BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 2

3 1 Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Dynamiczne, osiągające sukcesy przedsiębiorstwa realizują swoją przewagę konkurencyjną poprzez nieustanne dopasowywanie procesów biznesowych do szybko zmieniających się warunków ramowych. Zarządzanie procesami biznesowymi wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z rosnącą dynamiką na rynkach międzynarodowych oraz zaostrzającą się konkurencją. Na znaczeniu zyskują modelowanie, analiza, symulacja, oraz ocena procesów biznesowych. Celem zarządzania procesami biznesowymi jest ich optymalizacja oraz optymalne dopasowanie struktur organizacyjnych jak również posiadanych zasobów i technologii. Analiza i optymalizacja procesów biznesowych składa się z reguły z następujących po sobie etapów. Każdy z etapów realizowany jest z użyciem różnych technik. W rezultacie powstają docelowe procesy biznesowe (ang. TO-BE) gotowe do wdrożenia w rzeczywistym świecie. Procesy te kształtowane są zgodnie z warunkami ramowymi, celami oraz kryteriami jakościowymi zdefiniowanymi w początkowej fazie projektu. Dlaczego zarządzanie procesami biznesowymi? Postępowanie przy analizie procesów biznesowych Rysunek 1: Postępowanie od ustalenia kryteriów po rozwój modeli docelowych Procedura ta była już z powodzeniem stosowana w wielu projektach. Ustalenie kryteriów: Akwizycja danych: Analiza: Projekt: Ewaluacja: Dokumentacja celów dot. kształtowania procesów, np. ukierunkowanie na klientów poprzez podniesienie jakości. Akwizycja danych, modelowanie i dokumentacja sytuacji obecnej Identyfikacja i ocena możliwości optymalizacji Tworzenie, modelowanie i ocena koncepcji docelowych Porównanie sytuacji obecnej i docelowej i ocena stopnia realizacji celów Funkcjonalność systemu ADONIS, dostępna w postaci niezależnych komponentów, umożliwia akwizycje danych, modelowanie, analizę, symulację, ewaluację i dokumentację procesów biznesowych. W ten sposób narzędzie ADONIS wspiera użytkownika na wszystkich etapach realizacji projektu. Kompleksowe wsparcie przez ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 3

4 2 Przegląd systemu ADONIS ADONIS jest narzędziem wspierającym zarządzanie procesami biznesowymi służącym do modelowego kształtowania procesów biznesowych, produktów, struktur organizacyjnych oraz systemów IT. Obok graficznego / tabelarycznego modelowania ADONIS oferuje szereg mechanizmów analizy i oceny służących przykładowo do ustalania niezbędnego zapotrzebowania na personel, kosztów procesu, długości trwania procesu. W tym celu użytkownik ma do dyspozycji rozbudowaną biblioteka z algorytmami symulacji. Jednocześnie ADONIS oferuje różnorodne możliwości specyfikacji i rozwijania aplikacji IT, dla których punktem wyjścia jest funkcjonalność opisana w procesach biznesowych. Z modeli systemu ADONIS możliwe jest automatyczne generowanie ksiąg organizacyjnych zarówno w formacie HTML jak i w dokumentów WORD. Umożliwia to przekazywanie i publikację treści modeli wraz z ich graficzną reprezentacją np. przez Intranet (również Lotus Notes). Kształtowanie z użyciem modeli Od modelowania do dokumentacji Funkcjonalność systemu ADONIS umożliwia akwizycje danych, modelowanie, analizę, symulację, ewaluację i dokumentację procesów biznesowych. Wsparcie we wszystkich etapach zarządzania procesami Rysunek 2: Modelowanie w systemie ADONIS Typowe Scenariusze zastosowań systemu ADONIS : Modelowanie procesów Optymalizacja procesów Zarządzanie jakością Procesowe zarządzanie zasobami ludzkimi Rachunek kosztów procesów Benchmarking procesów Zarządzanie organizacją: dokumentacja organizacji, opis stanowisk pracy Bazujący na procesach rozwój/specyfikacja oprogramowania Tworzenie architektury zorientowanej na usługi (Service Oriented Architecture) Typowe scenariusze zastosowań systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 4

5 3 Co odróżnia ADONIS od typowych narzędzi służących do modelowania? ADONIS zawiera wiele funkcjonalności, które daleko wykraczają poza funkcjonalności typowych narzędzi służących do modelowania. Niektóre, wybrane aspekty wyjaśnione są poniżej. Przejrzysta metoda modelowania: Zarządzanie uprawnieniami w systemie ADONIS, pozwala na udostępnienie użytkownikowi końcowemu (np.: dział specjalistyczny, jednostka organizacyjna) tylko tych obiektów (modeli) oraz informacji, które są istotne dla jego celów. Wielość funkcjonalności systemu ADONIS Powiązanie zewnętrznej dokumentacji/mediów z etapami procesów: ADONIS oferuje możliwość dołączania zewnętrznej dokumentacji/mediów np.: dokumenty Word, video klipy, zarówno do obiektów w samym narzędziu, jak również w utworzonej wersji HTML. Rozbudowane mechanizmy oceny procesów: ADONIS posiada bogate funkcjonalnie komponenty służące do oceny modeli, jak np.: komponenty analizy i symulacji. Umożliwiają one optymalizację procesów, a także wyliczanie zapotrzebowania na personel i zasoby. Automatyczne sprawdzanie spójności podczas modelowania: ADONIS oferuje różnorodne mechanizmy umożliwiające automatyczne sprawdzanie spójności tworzonych modeli. W komponentach analizy można np. tworzyć raporty badające spójność modeli (np.: podanie wszystkich czynności bez opisu lub bez przypisanej odpowiedzialności itd.). Administracja / zarządzanie uprawnieniami: ADONIS dysponuje systemem zarządzania uprawnieniami dostępu do bazy danych i zapisanych treści (np. procesów). Umożliwia to indywidualne definiowanie praw dla użytkowników systemu ADONIS (przykładowo prawa do uruchamiania wybranych funkcji lub prawa dostępu/wglądu do poszczególnych modeli ew. grup modeli). ADONIS umożliwia, również większej ilości osób modelujących, uporządkowaną i ustrukturyzowaną pracę na tym samym zbiorze modeli zawartych w centralnej bazie danych. Tworzenie wersji / proces zatwierdzania: Każdemu modelowi może zostać przyporządkowany numer wersji. Funkcja porównanie modeli umożliwia ustalenie różnic w treści modeli. Procedura tworzenia, akceptacji i przyznawania uprawnień do kolejnych wersji może zostać rozbudowana i skonfigurowana do indywidualnych wymagań danej organizacji. Taka procedura wspiera ustrukturyzowane zarządzanie procesami. Publikacja procesów w całej organizacji, np. w ramach zarządzania jakością lub certyfikacji, bez wspieranej przez system procedury zatwierdzania, możliwa jest tylko przy dużym nakładzie organizacyjnym. Wspieranie relacyjnych baz danych: ADONIS wspiera różnorodne standardowe bazy danych (DB2, Oracle, SQL Server). Umożliwia to łatwą instalację i administrację. Liczne łącza umożliwiają dostęp do istniejących informacji (know-how) w przedsiębiorstwie. BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 5

6 4 Komponenty systemu ADONIS ADONIS oferowany jest w wersjach Professional i Business Edition. ADONIS w wersji "Professional Edition" obejmuje komponenty: akwizycja danych (HOMER komponent akwizycji danych bazujący na Excel-u), modelowanie, analiza, import/export, symulacja, ewaluacja i dokumentacja. Użytkownikami Professional Edition są często pracownicy, którzy przeprowadzają badanie procesów w celu ich optymalizacji. W wersji "Business Edition" system ADONIS obejmuje komponenty: modelowanie, analiza, import/export i dokumentacja. Użytkownikami wersji Business Edition są często pracownicy, którzy przeprowadzają analizę stanu obecnego bądź sporządzają dokumentację procesów. Business i Professional Edition Rysunek 3: Komponenty systemu ADONIS Komponent modelowania pozwala przedstawić projekt i zmiany modeli przy pomocy edytora graficznego (edytora modeli). Istnieje również możliwość tabelarycznego modelowania. Przegląd komponentów Obok graficznego tworzenia modeli do dyspozycji jest komponent akwizycji danych HOMER służący wsparciu akwizycji danych z wykorzystaniem systemu MS Excel. Komponent analizy oferuje statyczne, standardowe raporty, a także możliwość ich indywidualnego definiowania. Użytkownik ma także możliwość projektowania i tworzenia tabel relacji. Wszystkie raporty mogą być zapisane w standardowych formatach, np. na potrzeby dalszej analizy w pakietach Office. Przy pomocy komponentu symulacji można dynamicznie przeanalizować różne scenariusze reorganizacyjne dla procesów biznesowych i struktur organizacyjnych. Oferowane są tutaj cztery algorytmy symulacyjne. Komponent ewaluacji oferuje mechanizmy porównywania i oceny modeli docelowych oraz bieżących procesów. Przy pomocy komponentu dokumentacji z modeli systemu ADONIS może zostać wygenerowana dokumentacja procesów w formacie RTF/DOC (dla WORD) lub w formacie HTML. Umożliwia to publikację treści modeli razem z graficzną reprezentacją poprzez Intranet (również Lotus Notes). Komponent Import/Export umożliwia eksportowanie istniejących modeli i grup modeli do plików ADL/XML oraz ich importowanie do systemu ADONIS. BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 6

7 5 Scenariusze zastosowań systemu ADONIS 5.1 Modelowanie procesów ADONIS posiada rozbudowany edytor, który udostępnia różnorodne funkcjonalności modelowania i pozwala na dokładne opisywanie procesów i elementów składowych organizacji. W standardowej bibliotece BPMS, obok procesów biznesowych znajdują się również modele produktów, mapy procesów, środowisko pracy (struktura organizacyjna), modele dokumentów, modele systemów IT, jak również diagramy przypadków użycia. Dodatkowo metoda modelowania w ADONIS -ie może być praktycznie dowolnie poszerzana (poprzez Customizing). Na życzenie, do dyspozycji są metody modelowania takie jak BPMN, EPC (SAP R/3), UML, LOVEM, MQSeries Workflow, itd. Rozbudowany edytor modelowania Typy modeli w bibliotece aplikacji BPMS Rysunek 4: Modelowanie w ADONIS Aby rozpocząć modelowanie należy aktywować (poprzez kliknięcie) klasę modelowania (np. czynność) na liście obiektów modelowania i poprzez Point & Click umieścić wybrany obiekt na obszarze modelowania. Ponadto, w tak zwanych notatnikach, które otwierają się poprzez podwójne kliknięcie na odpowiednim obiekcie, umieszczane są różne informacje, takie jak czas trwania, koszty, opisy itd. Informacje te dostępne są następnie w komponentach analizy i oceny. Korzyści: Prosta i intuicyjna obsługa, tzn. odpowiednio mniejszy nakład szkoleń Interfejs i struktura menu analogiczne do Windows Możliwości modelowania graficznego i tabelarycznego Możliwość modelowania i ustalania wzajemnych referencji pomiędzy procesami biznesowymi i produktami, aplikacjami IT jak również strukturami organizacyjnymi Dowolne poszerzanie możliwości prezentacji procesów poprzez Customizing. Dostępność zróżnicowanych, dopasowanych do użytkownika widoków / filtrów Sposób modelowania Korzyści BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 7

8 5.2 Optymalizacja procesów ADONIS oferuje różnorodne możliwości dokonywania analizy i oceny, które wspierają optymalizację procesów biznesowych. Już sam komponent modelowania pozwala na identyfikację obszarów problematycznych wewnątrz procesu, przykładowo przez zobrazowanie częstych zmian wykonawców czynności lub przez wizualizowanie pętli wewnątrz ścieżek przebiegu. Przejrzystość wewnątrz organizacji Rysunek 5: Model procesu biznesowego w systemie ADONIS Do optymalizacji w systemie ADONIS używane są komponenty analizy, symulacji oraz ewaluacji. Komponenty analizy oferują statyczne raporty, np.: "Jakie czynności są wykonywane przez rolę, np.: referent?" "Przedstawienie wszystkich czynności o czasie wykonania dłuższym niż pięć minut." "Jakie zasoby wykorzystywane są dla czynności 'sprawdzanie wniosku'?" Do dyspozycji użytkownika są predefiniowane standardowe raporty, a także funkcjonalność umożliwiająca tworzenie indywidualnych raportów. ADONIS daje do dyspozycji cztery algorytmy symulacyjne, które umożliwiają ocenę modelu z punktu widzenia długości trwania czynności, zapotrzebowania na personel, czasu oczekiwania, itp. Do porównania stanu obecnego i docelowego służy komponent ewaluacji. Porównanie to jest możliwe dla wszystkich wyników np.: obecny i docelowy czas trwania, obecny i docelowy poziom kosztów. Korzyści: Przegląd wszystkich procesów biznesowych i zależności występujących między nimi Identyfikacja kluczowych elementów procesów Redukcja czasu trwania dzięki optymalizacji procesów Podniesienie wydajności dzięki optymalizacji procesów Identyfikacja "wąskich gardeł" Korzyści BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 8

9 5.3 Procesowe zarządzanie jakością ADONIS może stanowić podstawę systemu zarządzania jakością na potrzeby certyfikacji. ADONIS oferuje różnorodne możliwości wspierania certyfikacji jakościowej organizacji. Wymagania wynikające z norm takich jak: ISO 9001:2000 ISO VDA 6 QS 9000, itd. mogą być w łatwy sposób zobrazowane i przyporządkowane poszczególnym procesom. W ADONIS -ie do graficznej prezentacji i analizy systemów zarządzania jakością dostępne są: procesy biznesowe, struktury organizacyjne, zasoby, dokumentacja jak również inne typy modeli. Podstawa systemu zarządzania jakością na potrzeby certyfikacji Graficzna prezentacja i analiza elementów zarządzania jakością Rysunek 6: Procesowe zarządzanie jakością w systemie ADONIS Zintegrowany w systemie ADONIS komponent dokumentacji umożliwia tworzenie w łatwy sposób Ksiąg Jakości w wersji elektronicznej lub drukowanej. Księgi te mogą być następnie przekazane do dyspozycji wszystkim pracownikom, gdyż do ich odczytu nie jest już potrzebny system ADONIS. Publikacja polityki zarządzanie jakością BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 9

10 5.4 Procesowe zarządzanie zasobami ludzkimi Czynnikiem decydującym o sukcesie organizacji jest efektywne i wydajne wykorzystanie personelu. Symulacja zapotrzebowania na personel daje podstawy do podejmowania decyzji w tym zakresie. Dodatkową korzyścią jest ustalenie czytelnych zasad podziału pracy. W celu ustalania zapotrzebowania na personel ADONIS oferuje bibliotekę symulacyjną z czterema algorytmami symulacyjnymi. Przy pomocy biblioteki symulacyjnej mogą być dokonywane symulacje procesów biznesowych z uwzględnieniem struktury organizacyjnej (lub bez). Wynikami są wartości oczekiwane dla czasów (np. czas przebiegu, czas wykonywania) oraz kosztów procesu biznesowego i pojedynczych ścieżek. Dodatkowo, ustalone mogą zostać obciążenia poszczególnych wykonawców, koszty personelu i zapotrzebowanie na personel dla przyporządkowanych stanowisk lub ról biorących udział w procesie. Możliwe jest obserwowanie wpływu zmian w środowisku pracy na parametry procesów. Precyzyjna i znajdująca uzasadnienie podstawa do podejmowania decyzji Funkcjonalności modułu symulacji Rysunek 7: Algorytm wyliczania Korzyści: Ustalanie optymalnego zapotrzebowania na personel Scenariusze Best- i Worst-Case lub obserwacja postępów przy zmianach procesu (porównanie stanu obecnego z docelowym) Łatwość zrozumienia procesów dzięki graficznej formie prezentacji Stworzenie jednolitej podstawy komunikowania się Wykorzystywanie modeli procesów jako instrukcji pracy Korzyści BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 10

11 5.5 Rachunek kosztów procesów z systemem ADONIS -RKP W ciągu ostatnich 20 lat w prawie wszystkich przedsiębiorstwach udział kosztów pośrednich w poziomie kosztów ogółem sukcesywnie rósł. W tradycyjnym rachunku kosztów, koszty te dzielone są przez globalne klucze podziałowe na miejsca powstawania kosztów. Skutkuje to niewłaściwym podziałem kosztów pomiędzy poszczególnymi produktami a przez to zbyt niską albo błędną kalkulacją cen. Przy rachunku kosztów procesów koszty pośrednie, w przeciwieństwie do tradycyjnego rachunku nośników kosztów, ujmowane i dzielone są w wymiarze funkcyjnym. To umożliwia przyczynowo-skutkowe i procesowe przyporządkowanie kosztów pośrednich do nośników kosztów. Nośnikami kosztów mogą być zarówno produkty jak i usługi, które powstały w wyniku procesów. Rozszerzenie systemu ADONIS -RKP służące do rachunku kosztów procesów umożliwia gromadzenie danych dotyczących zapotrzebowania na zasoby w postaci graficznych modeli. Koszty wynikające z wykorzystanie zasobów mogą być automatycznie wyliczone, a wyniki przesłane do modułu rachunku kosztów procesów gdzie dokonywane są dalsze obliczenia. Alternatywnie, wymagane koszty można wprowadzić ręcznie do rachunku kosztów procesów. Dodatkowo ADONIS -RKP oferuje obszerne algorytmy symulacyjne służące do głębszej analizy modeli procesów. Deficyty tradycyjnych rachunków kosztów Przyporządkowanie kosztów procesów do produktów Rysunek 8: Zintegrowany rachunek kosztów procesów i graficzne modelowanie przepływów Korzyści: Osiągnięcie przejrzystości kosztów i procesów w obszarach powstawania kosztów pośrednich (np. w administracji) Ocena i kalkulacja usług/produktów wewnątrz przedsiębiorstwa Poprawa rachunku wyników dla poszczególnych produktów i klientów (poprzez doliczanie kosztów procesu do produktów, klientów, segmentów rynku) Prezentacja oddziaływania zmian w przebiegach procesów, eliminowania niepotrzebnych procesów lub modyfikacji liczby przeprowadzonych procesów (symulacja i porównanie wyników różnych scenariuszy) Bliskie rzeczywistości odwzorowanie i sterowanie możliwościami produkcyjnymi oraz /wykorzystaniem zasobów Możliwość łatwego pobierania danych z księgowości dotyczących kosztów poprzez specjalne łącza (ODBC, MS Excel, XML itd.) Korzyści BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 11

12 5.6 Zarządzanie organizacją: dokumentacja organizacji, opis stanowisk pracy Dysponowanie aktualnymi informacjami oraz dostarczenie ich do właściwego adresata stanowi dla wielu firm niemałe wyzwanie. Często istotne dla pracowników informacje pochodzą z różnych źródeł, bądź udostępniane są przy pomocy różnych mediów. ADONIS oferuje wiele możliwości, które wspierają aktualny, akceptowany przez pracowników system zarządzania dokumentacją. Na życzenie mogą tutaj zostać zintegrowane mechanizmy wersjonowania jak również rozbudowane funkcjonalności wyszukiwania. Równocześnie do procesów może zostać dołączona zewnętrzna dokumentacja, która może służyć jako informacja uzupełniająca. Z pomocą komponentu dokumentacji systemu ADONIS, utworzone procesy mogą być nieomal na jedno kliknięcie udostępnione wszystkim pracownikom, którzy nie muszą używać systemu ADONIS w celu korzystania z dokumentacji procesów. Wygląd dokumentacji HTML generowanej przez system ADONIS daje się zmodyfikować w łatwy sposób i może być dopasowany do potrzeb przedsiębiorstwa. Natłok informacji Zarządzanie dokumentacją Łatwe dopasowywanie dokumentacji do potrzeb klienta Rysunek 9: Przykładowy wygląd dokumentacji HTML Korzyści: Publikowanie dokumentacji i udostępnienie jej w intranecie nie wiąże się z dodatkowymi kosztami Dostępność funkcji wersjonowania zawierającej mechanizm akceptacji modeli procesów Szybka i łatwa aktualizacja dokumentacji procesów Możliwość tworzenia portali z dostępem dla uprawnionych użytkowników Możliwości dopasowywania wyglądu dokumentacji do Corporate Design Korzyści BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 12

13 5.7 Procesowy benchmarking Ważnym i efektywnym instrumentem służącym do identyfikacji potencjału w zakresie optymalizacji i konkurencyjności jest benchmarking. Celem procesowego benchmarkingu jest systematyczne porównywanie jak również uczenie się najlepszych praktyk (Best Practices). Procesowy benchmarking może być przeprowadzany zarówno według: kryteriów jakościowych (jak np.: kolejność działań, używane zasoby, odpowiedzialne stanowiska) jak również według kryteriów ilościowych (jak np.: dane liczbowe, czas, ilości). Analizie powinny zostać poddane także różnice w stosunku do innych organizacji, przyczyny różnic i możliwości poprawy, jak również zorientowane na wzrost konkurencyjności cele. W systemie ADONIS dostępna jest opcjonalnie metoda modelowania umożliwiająca graficzny benchmarking. W modelu porównawczym procesów można m.in. zestawić przebiegi procesów przy użyciu specjalnych obiektów procesowych. Pozwala to na przedstawienie elementów procesów, takich jak: stosowane systemy IT lub zaangażowane role. Możliwe jest również porównanie struktury procesów oraz zasobów. Wiedzieć, jak dobrym się jest Budowa modeli porównawczych Rysunek 10: Model porównawczy Korzyści: Specjalna metoda modelowania do benchmarkingu procesów Wykorzystanie modelu porównawczego do zestawienia dwóch lub więcej procesów Łatwa identyfikacja różnic pomiędzy procesami z punktu widzenia kryteriów: przebiegu, wykorzystania IT, stanowisk i zasobów Zintegrowana metoda postępowania (opis etapów projektu) dla przeprowadzania benchmarkingu Korzyści BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 13

14 5.8 Procesowy rozwój aplikacji / specyfikacja systemów IT Procesowy rozwój aplikacji wyróżnia się tym, że wychodząc od procesów biznesowych wyprowadzane są procesy techniczne, które są następnie przenoszone i uruchamiane na platformach docelowych (systemy workflow / ERP). Procesowy rozwój aplikacji może być również podzielony na trzy etapy: Faza 1: Biznesowa specyfikacja systemu, Faza 2: Techniczna specyfikacja systemu oraz Faza 3: Implementacja. Zaletą takiego podejścia jest tworzenie aplikacji ukierunkowanych na procesy biznesowe, a tym samym optymalne wspieranie przez dział IT procesów w przedsiębiorstwie. W ramach procesowego rozwoju aplikacji, ADONIS wspiera wszystkie trzy zaprezentowane fazy. W fazie 1 modele docelowych procesów biznesowych mogą zostać przedstawione graficznie i dokonana może zostać ich ocena odnośnie potrzebnego wsparcia ze strony systemu IT. W fazie 2 procesy poszerzone zostają o techniczne informacje, w szczególności jakie części będą zrealizowane przy pomocy jakiego systemu lub jakich technologii. Faza 3 obejmuję opartą na modelach, całościową reprezentację wdrażanego systemu. Modele zawierają przykładowo: modele danych i klas powiązane z odpowiednimi obiektami biznesowymi lub prototypami interfejsów użytkownika (GUI). Tym samym mogą one służyć jako modele robocze dla tworzonych aplikacji, a także np. do automatycznego generowania kodu na podstawie modeli. Fazy procesowego rozwoju aplikacji Zintegrowane modelowanie w jednym narzędziu przez cały proces rozwoju aplikacji Rysunek 11: Procesowy rozwój aplikacji z systemem ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 14

15 Korzyści: Zintegrowane modelowanie przy pomocy jednego narzędzia w trakcie procesu rozwoju aplikacji Podstawa do procesowego zarządzania testami Wykorzystanie ADONIS -a do tworzenia architektury docelowej rozwijanych aplikacji poprzez: o tworzenie biznesowej specyfikacji i analiz o zdefiniowanie i dokumentacja funkcjonalnych wymagań w stosunku do aplikacji Podstawa do tworzenia procesowej pomocy online dla rozwijanych aplikacji Różnorodne możliwości oceny (analiza, symulacja) rozwijanych aplikacji Prezentacja i łączenie różnych typów modeli (np. procesy biznesowe z modelami technicznymi) Ocena zależności i powiązań elementów architektury docelowej Korzyści BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 15

16 5.9 Wykorzystanie ADONIS -a do budowy architektury zorientowanej na usługi (service oriented architecture, SOA) Reorganizacja istniejącej struktury IT na strukturę zorientowaną na usługi daje przedsiębiorstwu możliwość znacznego uproszczenia swojego środowiska IT. Może to prowadzić do zauważalnej redukcji kosztów i uczynić przedsiębiorstwo znacznie elastyczniejszym w obliczu szybko zmieniających się warunków rynkowych. SOA umożliwia w szczególności, poprzez różne warianty powiązania istniejących usług, szybkie i nie wymagające dużych nakładów wdrożenia nowych oraz modyfikację istniejących procesów biznesowych. Jednocześnie SOA poprawia kontrolę środowiska IT w całym przedsiębiorstwie, poprzez gromadzenie i udostępnianie szczegółów związanych z poszczególnymi elementami środowiska IT na potrzeby implementacji interfejsów. Znaczne uproszczenie środowiska IT dzięki SOA Większa elastyczność procesów biznesowych Od modelu procesów biznesowych do wywołania usługi Rysunek 12: Od modelu procesów biznesowych do wywołania usługi ADONIS oferuje szeroką funkcjonalność umożliwiającą modelowanie procesów biznesowych jak również identyfikowanie i definiowanie "biznesowych repozytoriów usług" coś, czego nie wspierają techniczne repozytoria usług. Komplementarny do ADONIS -a system ADOit oferuje możliwość modelowania środowiska IT wraz z aplikacjami i elementami infrastruktury IT. W dalszej kolejności zaplanowana sekwencja usług IT może być wyeksportowana przykładowo do BPEL i udostępniona innym programom służącym do sterowania usługami. Korzyści: Wsparcie przy identyfikowaniu i definiowaniu "biznesowych repozytoriów usług" Kompleksowa funkcjonalność - od biznesowego modelowania i optymalizacji po wdrożenie techniczne Możliwość stworzenia łącza BPEL Wspieranie wszystkich elementów i atrybutów ("Complete Element Set") specyfikacji BPMN-1.0 Korzyści BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 16

17 5.10 Zarządzanie ryzykiem w systemie ADONIS Zarządzanie ryzykiem staje się coraz istotniejszym aspektem planowania i kontroli funkcjonowania organizacji. Wpływają na to szczególnie liczne standardy i normy światowe, jak np. SOX, Basel II, Solvency II. System ADONIS umożliwia procesowe modelowanie, analizowanie i dokumentowanie ryzyka. Punktem wyjścia do procesowego zarządzania ryzykiem jest zdefiniowanie mapy ryzyk. Mapa ryzyk jest graficzną, ustrukturyzowaną reprezentacją ryzyk występujących w procesach. Powiązanie procesów lub czynności z określonym ryzykiem odbywa się poprzez utworzenie referencji do mapy ryzyk (będącej repozytorium ryzyk dla wszystkich procesów). Dla każdego ryzyka można zdefiniować liczne informacje szczegółowe, jak np.: rodzaj ryzyka (SOX, Basel II, ryzyko operacyjne, IT), opis, prawdopodobieństwo czy też skutek. Dla każdego ryzyka można zdefiniować czynności lub procesy kontrolne, które użytkownik w graficzny, ustrukturyzowany sposób przedstawia w tzw. mapie kontroli. Również każda kontrola posiada liczne atrybuty, które mogą być uzupełnione przez użytkownika, jak np.: jakość kontroli (nadmierna, efektywna, adekwatna, niewystarczająca, nieefektywna), osoba odpowiedzialna, terminy kontroli, itd. Wymienione wartości i atrybuty mogą być w dowolny sposób dopasowane do charakterystyki organizacji. Zarządzanie ryzykiem Definicja mapy ryzyk / kontroli Powiązanie procesu z ryzykami / kontrolami Rysunek 13: Powiązanie procesu z ryzykami / kontrolami Korzyści: Wykorzystanie jednego narzędzia zarówno do opisu procesów jak i do definicji ryzyk i kontroli Liczne mechanizmy analizy i raportowania procesów i ryzyk. Dostępność macierzy pokazujących ryzyka i kontrole w określonych procesach i czynnościach Możliwość definiowania osób odpowiedzialnych poprzez referencje ze strukturą organizacyjną Możliwość powiązania systemu z zewnętrznymi źródłami danych, np. bazami danych typu Loss-Collection, pozwalając na gromadzenie rzeczywistych danych o ryzykach Moduł do zarządzania ryzykiem może być zintegrowany z każdą indywidualną konfiguracją Klienta Korzyści BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 17

18 6 Szczególne cechy systemu ADONIS ADONIS wspiera następujące funkcjonalności: akwizycję danych, modelowanie, analizę, symulację, ewaluację i dokumentację procesów biznesowych. Pokrywa się to z zasadniczymi elementami zarządzania procesami biznesowymi, którymi są, oczywiście w kontekście danego celu: akwizycja danych, modelowanie, analiza i optymalizacja procesów biznesowych. Dzięki temu użytkownik systemu ADONIS otrzymuje wsparcie podczas wszystkich etapów zarządzania procesami biznesowymi. Metodyczne wsparcie w systemie Użytkownicy ADONIS -a potwierdzają, że obsługa systemu jest intuicyjna. Przy narzędziach do modelowania jest to czynnik decydujący o akceptacji danego rozwiązania przez pracowników. Łatwość obsługi Generowanie dokumentacji HTML przez ADONIS wymaga minimalnego nakładu pracy. Korzystanie z dokumentacji nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Publikowanie w sieci / Web Publishing ADONIS oferuje różnorodne mechanizmy, umożliwiające generowanie raportów praktycznie na jedno kliknięcie. Do dyspozycji są różne formaty, przykładowo HTML, WORD, BPEL, XML, CSV, TXT itp. Tworzenie dokumentacji lub raportów przebiegać może w systemie ADONIS na różne sposoby: Tworzenie ksiąg organizacyjnych/dokumentacji procesów w DOC/HTML przy pomocy komponentów dokumentacyjnych (porównaj również poprzedni punkt Web Publishing) Tworzenie wyselekcjonowanych raportów przy pomocy komponentów analizy, np.: podanie wszystkich czynności, które wykonywane są przez pracownika o określonej roli. Raporty mogą bazować na treści wszystkich modeli/atrybutów. Najpopularniejsze raporty są do dyspozycji w systemie. Oprócz tego można definiować własne raporty w pakiecie administracyjnym systemu ADONIS. Zapisywanie wyników ocen (np. analizy, symulacje) w różnych formach danych. Łatwe generowanie raportów Koncepcja customizingu umożliwia wdrożenie prawie dowolnych metod w systemie ADONIS. Poprzez to narzędzie może być łatwo dopasowane do zmienionych / nowych obszarów zastosowań. Możliwość dostosowywania systemu do potrzeb Klienta ADONIS w wersji Client-Server jest licencjonowany w oparciu o model "Concurrent use". Oznacza to że oprogramowanie klienckie może być zainstalowane na dowolnie wielu komputerach, jednakże liczba równoczesnych połączeń z bazą danych zależy od liczby wykupionych licencji. Model licencyjny - "Concurrent Use" BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 18

19 ADONIS posiada bibliotekę symulacyjną z czterema algorytmami symulacyjnymi, które stosowane są w zależności od scenariusza: Analiza ścieżki Ustalenie danych dla całego procesu i dla każdej ścieżki, np. krytyczna ścieżka. Symulacji poddawany jest cały proces główny (łącznie ze wszystkimi jego procesami składowymi) lub pojedynczy proces, bez środowiska pracy (struktura organizacyjna). Analiza obciążenia ("Jak duże jest zapotrzebowanie na personel i zasoby dla symulowanych procesów?"). Symulacji poddawane są jeden lub więcej procesów głównych (łącznie ze wszystkimi zawartymi podprocesami) lub pojedyncze podprocesy oraz środowisko pracy. Analiza wykorzystania (w 2 wariantach: "W jaki sposób wykorzystam mój personel i zasoby optymalnie?"). Symulacji poddawany jest jeden lub więcej procesów głównych (łącznie ze wszystkimi zawartymi podprocesami) lub pojedyncze podprocesy oraz środowisko pracy. Rozbudowany komponent symulacji Wszystkie komponenty systemu ADONIS zostały stworzone oraz zintegrowane przez firmę BOC. Zapewnia to niezależność od innych firm i ich polityki dot. produktów. Zintegrowany Front-End ADONIS oferuje komponent akwizycji danych HOMER, posiadający różne scenariusze zastosowań. Dzięki temu eksperci niekoniecznie muszą pracować bezpośrednio w systemie ADONIS. Współpraca wielu osób odpowiedzialnych za modelowanie, wymaga ogólnie znanych i zrozumiałych modeli. Przykładowo dzięki rozbudowanym możliwościom zarządzania prawami dostępu w systemie ADONIS, określona grupa osób ma możliwość pracy na przyporządkowanym jej zestawie modeli, z przyporządkowaną im konfiguracją. Tym samym zapewniona jest jednolitość i ogólne zrozumienie modeli. Automatyczne sprawdzanie spójności podczas modelowania gwarantuje, że osoba modelująca działa zgodnie z zasadami modelowania (przykładowo kontrola powiązań pomiędzy modelami). Akwizycja danych Wspieranie współpracy wielu osób modelujących ADONIS wspiera standardowo stosowane systemy baz danych (DB2, Oracle, SQL Server). Standardowe bazy danych do dużych instalacji BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 19

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy ADONIS - Szkolenie Zadania Przykład bankowy BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 109/26 02-011 Warszawa Tel: +48-22-628 00 15 Fax: +48-22-621 66 88 e-mail: boc@boc-pl.com

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce PROWADZĄCY: dr inż. Alicja Gębczyńska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Platforma COMOS. Ogólnoświatowa wymiana danych, w celu zapewnienia efektywnego zarządzania zakładem przemysłowym. www.siemens.

Platforma COMOS. Ogólnoświatowa wymiana danych, w celu zapewnienia efektywnego zarządzania zakładem przemysłowym. www.siemens. Platforma COMOS Ogólnoświatowa wymiana danych, w celu zapewnienia efektywnego zarządzania zakładem przemysłowym www.siemens.com/comos COMOS Platforma COMOS podstawa efektywnego zarządzania zakładami przemysłowymi.

Bardziej szczegółowo

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Logistycznego Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Informatyczne Wspomaganie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

ANALIZY BIZNESOWE. Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE. * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision)

ANALIZY BIZNESOWE. Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE. * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision) ANALIZY BIZNESOWE Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE Dokument oficjalny * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision) www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MARKETINGU

STATISTICA W MARKETINGU STATISTICA W MARKETINGU Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wszystkie firmy i instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej pozwalają nie tylko na

Bardziej szczegółowo

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav.

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav. STREAMLINE Spacing paragraph Microsoft Dynamics NAV Zarządzanie finansami Oficjalny dokument Styczeń 2007 www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści Wprowadzenie... 3 Streszczenie... 3 Wyzwania zarządzania

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Przemysław Lech Grzegorz Laskowski

prof. dr hab. Przemysław Lech Grzegorz Laskowski 4 Konsultacja naukowa prof. dr hab. Przemysław Lech Projekt okładki i stron tytułowych Grzegorz Laskowski Ilustracja na okładce Kudryashka/Shutterstock Wydawca Łukasz Łopuszański Redaktor Barbara Jaworska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI Adam OLEJNIK Streszczenie: Wdrożenie systemu zarządzania procesami biznesowymi (BPM) w przedsiębiorstwie determinuje następujące

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW Wszystko to co nas otacza, samo w sobie jest naturalnie proste. Złożone są, nie poszczególne rzeczy, a to, że jest ich wiele i mają na

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA?

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? Piotr Ocalewicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp StatSoft Polska jest polskim biurem StatSoft Inc. - jednego z największych na świecie

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

STATISTICA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STATISTICA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Administracja publiczna to jeden z obszarów, gdzie odpowiednio zastosowane metody analizy danych mogą przynieść znaczne

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo