System zarządzania procesami biznesowymi ADONIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System zarządzania procesami biznesowymi ADONIS"

Transkrypt

1 System zarządzania procesami biznesowymi ADONIS Funkcjonalność i scenariusze zastosowań BOC Wien Bäckerstr. 5/3 A Wien Tel.: Fax: BOC Berlin Voßstr. 22 D Berlin Tel.: Fax: BOC Iberica C/ Velázquez, 71 1 lzda. E Madrid Tel.: Fax: BOC Dublin Haddington Hall, 80 Haddington road IRL - Dublin 4 Tel.: Fax: BOC Hellas Mavromichali 16 GR Athens Tel: Fax: BOC Polska Al. Jerozolimskie 109/26 PL Warszawa Tel : Fax :

2 Spis treści 1 Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Przegląd systemu ADONIS Co odróżnia ADONIS od typowych narzędzi służących do modelowania? Komponenty systemu ADONIS Scenariusze zastosowań systemu ADONIS Modelowanie procesów Optymalizacja procesów Procesowe zarządzanie jakością Procesowe zarządzanie zasobami ludzkimi Rachunek kosztów procesów z systemem ADONIS -RKP Zarządzanie organizacją: dokumentacja organizacji, opis stanowisk pracy Procesowy benchmarking Procesowy rozwój aplikacji / specyfikacja systemów IT Wykorzystanie ADONIS -a do budowy architektury zorientowanej na usługi (service oriented architecture, SOA) Zarządzanie ryzykiem w systemie ADONIS Szczególne cechy systemu ADONIS Dokument ten zawiera informacje wprowadzające do systemu zarządzania procesami biznesowymi ADONIS. Jeżeli jesteście państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami prosimy o kontakt: BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 2

3 1 Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Dynamiczne, osiągające sukcesy przedsiębiorstwa realizują swoją przewagę konkurencyjną poprzez nieustanne dopasowywanie procesów biznesowych do szybko zmieniających się warunków ramowych. Zarządzanie procesami biznesowymi wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z rosnącą dynamiką na rynkach międzynarodowych oraz zaostrzającą się konkurencją. Na znaczeniu zyskują modelowanie, analiza, symulacja, oraz ocena procesów biznesowych. Celem zarządzania procesami biznesowymi jest ich optymalizacja oraz optymalne dopasowanie struktur organizacyjnych jak również posiadanych zasobów i technologii. Analiza i optymalizacja procesów biznesowych składa się z reguły z następujących po sobie etapów. Każdy z etapów realizowany jest z użyciem różnych technik. W rezultacie powstają docelowe procesy biznesowe (ang. TO-BE) gotowe do wdrożenia w rzeczywistym świecie. Procesy te kształtowane są zgodnie z warunkami ramowymi, celami oraz kryteriami jakościowymi zdefiniowanymi w początkowej fazie projektu. Dlaczego zarządzanie procesami biznesowymi? Postępowanie przy analizie procesów biznesowych Rysunek 1: Postępowanie od ustalenia kryteriów po rozwój modeli docelowych Procedura ta była już z powodzeniem stosowana w wielu projektach. Ustalenie kryteriów: Akwizycja danych: Analiza: Projekt: Ewaluacja: Dokumentacja celów dot. kształtowania procesów, np. ukierunkowanie na klientów poprzez podniesienie jakości. Akwizycja danych, modelowanie i dokumentacja sytuacji obecnej Identyfikacja i ocena możliwości optymalizacji Tworzenie, modelowanie i ocena koncepcji docelowych Porównanie sytuacji obecnej i docelowej i ocena stopnia realizacji celów Funkcjonalność systemu ADONIS, dostępna w postaci niezależnych komponentów, umożliwia akwizycje danych, modelowanie, analizę, symulację, ewaluację i dokumentację procesów biznesowych. W ten sposób narzędzie ADONIS wspiera użytkownika na wszystkich etapach realizacji projektu. Kompleksowe wsparcie przez ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 3

4 2 Przegląd systemu ADONIS ADONIS jest narzędziem wspierającym zarządzanie procesami biznesowymi służącym do modelowego kształtowania procesów biznesowych, produktów, struktur organizacyjnych oraz systemów IT. Obok graficznego / tabelarycznego modelowania ADONIS oferuje szereg mechanizmów analizy i oceny służących przykładowo do ustalania niezbędnego zapotrzebowania na personel, kosztów procesu, długości trwania procesu. W tym celu użytkownik ma do dyspozycji rozbudowaną biblioteka z algorytmami symulacji. Jednocześnie ADONIS oferuje różnorodne możliwości specyfikacji i rozwijania aplikacji IT, dla których punktem wyjścia jest funkcjonalność opisana w procesach biznesowych. Z modeli systemu ADONIS możliwe jest automatyczne generowanie ksiąg organizacyjnych zarówno w formacie HTML jak i w dokumentów WORD. Umożliwia to przekazywanie i publikację treści modeli wraz z ich graficzną reprezentacją np. przez Intranet (również Lotus Notes). Kształtowanie z użyciem modeli Od modelowania do dokumentacji Funkcjonalność systemu ADONIS umożliwia akwizycje danych, modelowanie, analizę, symulację, ewaluację i dokumentację procesów biznesowych. Wsparcie we wszystkich etapach zarządzania procesami Rysunek 2: Modelowanie w systemie ADONIS Typowe Scenariusze zastosowań systemu ADONIS : Modelowanie procesów Optymalizacja procesów Zarządzanie jakością Procesowe zarządzanie zasobami ludzkimi Rachunek kosztów procesów Benchmarking procesów Zarządzanie organizacją: dokumentacja organizacji, opis stanowisk pracy Bazujący na procesach rozwój/specyfikacja oprogramowania Tworzenie architektury zorientowanej na usługi (Service Oriented Architecture) Typowe scenariusze zastosowań systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 4

5 3 Co odróżnia ADONIS od typowych narzędzi służących do modelowania? ADONIS zawiera wiele funkcjonalności, które daleko wykraczają poza funkcjonalności typowych narzędzi służących do modelowania. Niektóre, wybrane aspekty wyjaśnione są poniżej. Przejrzysta metoda modelowania: Zarządzanie uprawnieniami w systemie ADONIS, pozwala na udostępnienie użytkownikowi końcowemu (np.: dział specjalistyczny, jednostka organizacyjna) tylko tych obiektów (modeli) oraz informacji, które są istotne dla jego celów. Wielość funkcjonalności systemu ADONIS Powiązanie zewnętrznej dokumentacji/mediów z etapami procesów: ADONIS oferuje możliwość dołączania zewnętrznej dokumentacji/mediów np.: dokumenty Word, video klipy, zarówno do obiektów w samym narzędziu, jak również w utworzonej wersji HTML. Rozbudowane mechanizmy oceny procesów: ADONIS posiada bogate funkcjonalnie komponenty służące do oceny modeli, jak np.: komponenty analizy i symulacji. Umożliwiają one optymalizację procesów, a także wyliczanie zapotrzebowania na personel i zasoby. Automatyczne sprawdzanie spójności podczas modelowania: ADONIS oferuje różnorodne mechanizmy umożliwiające automatyczne sprawdzanie spójności tworzonych modeli. W komponentach analizy można np. tworzyć raporty badające spójność modeli (np.: podanie wszystkich czynności bez opisu lub bez przypisanej odpowiedzialności itd.). Administracja / zarządzanie uprawnieniami: ADONIS dysponuje systemem zarządzania uprawnieniami dostępu do bazy danych i zapisanych treści (np. procesów). Umożliwia to indywidualne definiowanie praw dla użytkowników systemu ADONIS (przykładowo prawa do uruchamiania wybranych funkcji lub prawa dostępu/wglądu do poszczególnych modeli ew. grup modeli). ADONIS umożliwia, również większej ilości osób modelujących, uporządkowaną i ustrukturyzowaną pracę na tym samym zbiorze modeli zawartych w centralnej bazie danych. Tworzenie wersji / proces zatwierdzania: Każdemu modelowi może zostać przyporządkowany numer wersji. Funkcja porównanie modeli umożliwia ustalenie różnic w treści modeli. Procedura tworzenia, akceptacji i przyznawania uprawnień do kolejnych wersji może zostać rozbudowana i skonfigurowana do indywidualnych wymagań danej organizacji. Taka procedura wspiera ustrukturyzowane zarządzanie procesami. Publikacja procesów w całej organizacji, np. w ramach zarządzania jakością lub certyfikacji, bez wspieranej przez system procedury zatwierdzania, możliwa jest tylko przy dużym nakładzie organizacyjnym. Wspieranie relacyjnych baz danych: ADONIS wspiera różnorodne standardowe bazy danych (DB2, Oracle, SQL Server). Umożliwia to łatwą instalację i administrację. Liczne łącza umożliwiają dostęp do istniejących informacji (know-how) w przedsiębiorstwie. BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 5

6 4 Komponenty systemu ADONIS ADONIS oferowany jest w wersjach Professional i Business Edition. ADONIS w wersji "Professional Edition" obejmuje komponenty: akwizycja danych (HOMER komponent akwizycji danych bazujący na Excel-u), modelowanie, analiza, import/export, symulacja, ewaluacja i dokumentacja. Użytkownikami Professional Edition są często pracownicy, którzy przeprowadzają badanie procesów w celu ich optymalizacji. W wersji "Business Edition" system ADONIS obejmuje komponenty: modelowanie, analiza, import/export i dokumentacja. Użytkownikami wersji Business Edition są często pracownicy, którzy przeprowadzają analizę stanu obecnego bądź sporządzają dokumentację procesów. Business i Professional Edition Rysunek 3: Komponenty systemu ADONIS Komponent modelowania pozwala przedstawić projekt i zmiany modeli przy pomocy edytora graficznego (edytora modeli). Istnieje również możliwość tabelarycznego modelowania. Przegląd komponentów Obok graficznego tworzenia modeli do dyspozycji jest komponent akwizycji danych HOMER służący wsparciu akwizycji danych z wykorzystaniem systemu MS Excel. Komponent analizy oferuje statyczne, standardowe raporty, a także możliwość ich indywidualnego definiowania. Użytkownik ma także możliwość projektowania i tworzenia tabel relacji. Wszystkie raporty mogą być zapisane w standardowych formatach, np. na potrzeby dalszej analizy w pakietach Office. Przy pomocy komponentu symulacji można dynamicznie przeanalizować różne scenariusze reorganizacyjne dla procesów biznesowych i struktur organizacyjnych. Oferowane są tutaj cztery algorytmy symulacyjne. Komponent ewaluacji oferuje mechanizmy porównywania i oceny modeli docelowych oraz bieżących procesów. Przy pomocy komponentu dokumentacji z modeli systemu ADONIS może zostać wygenerowana dokumentacja procesów w formacie RTF/DOC (dla WORD) lub w formacie HTML. Umożliwia to publikację treści modeli razem z graficzną reprezentacją poprzez Intranet (również Lotus Notes). Komponent Import/Export umożliwia eksportowanie istniejących modeli i grup modeli do plików ADL/XML oraz ich importowanie do systemu ADONIS. BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 6

7 5 Scenariusze zastosowań systemu ADONIS 5.1 Modelowanie procesów ADONIS posiada rozbudowany edytor, który udostępnia różnorodne funkcjonalności modelowania i pozwala na dokładne opisywanie procesów i elementów składowych organizacji. W standardowej bibliotece BPMS, obok procesów biznesowych znajdują się również modele produktów, mapy procesów, środowisko pracy (struktura organizacyjna), modele dokumentów, modele systemów IT, jak również diagramy przypadków użycia. Dodatkowo metoda modelowania w ADONIS -ie może być praktycznie dowolnie poszerzana (poprzez Customizing). Na życzenie, do dyspozycji są metody modelowania takie jak BPMN, EPC (SAP R/3), UML, LOVEM, MQSeries Workflow, itd. Rozbudowany edytor modelowania Typy modeli w bibliotece aplikacji BPMS Rysunek 4: Modelowanie w ADONIS Aby rozpocząć modelowanie należy aktywować (poprzez kliknięcie) klasę modelowania (np. czynność) na liście obiektów modelowania i poprzez Point & Click umieścić wybrany obiekt na obszarze modelowania. Ponadto, w tak zwanych notatnikach, które otwierają się poprzez podwójne kliknięcie na odpowiednim obiekcie, umieszczane są różne informacje, takie jak czas trwania, koszty, opisy itd. Informacje te dostępne są następnie w komponentach analizy i oceny. Korzyści: Prosta i intuicyjna obsługa, tzn. odpowiednio mniejszy nakład szkoleń Interfejs i struktura menu analogiczne do Windows Możliwości modelowania graficznego i tabelarycznego Możliwość modelowania i ustalania wzajemnych referencji pomiędzy procesami biznesowymi i produktami, aplikacjami IT jak również strukturami organizacyjnymi Dowolne poszerzanie możliwości prezentacji procesów poprzez Customizing. Dostępność zróżnicowanych, dopasowanych do użytkownika widoków / filtrów Sposób modelowania Korzyści BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 7

8 5.2 Optymalizacja procesów ADONIS oferuje różnorodne możliwości dokonywania analizy i oceny, które wspierają optymalizację procesów biznesowych. Już sam komponent modelowania pozwala na identyfikację obszarów problematycznych wewnątrz procesu, przykładowo przez zobrazowanie częstych zmian wykonawców czynności lub przez wizualizowanie pętli wewnątrz ścieżek przebiegu. Przejrzystość wewnątrz organizacji Rysunek 5: Model procesu biznesowego w systemie ADONIS Do optymalizacji w systemie ADONIS używane są komponenty analizy, symulacji oraz ewaluacji. Komponenty analizy oferują statyczne raporty, np.: "Jakie czynności są wykonywane przez rolę, np.: referent?" "Przedstawienie wszystkich czynności o czasie wykonania dłuższym niż pięć minut." "Jakie zasoby wykorzystywane są dla czynności 'sprawdzanie wniosku'?" Do dyspozycji użytkownika są predefiniowane standardowe raporty, a także funkcjonalność umożliwiająca tworzenie indywidualnych raportów. ADONIS daje do dyspozycji cztery algorytmy symulacyjne, które umożliwiają ocenę modelu z punktu widzenia długości trwania czynności, zapotrzebowania na personel, czasu oczekiwania, itp. Do porównania stanu obecnego i docelowego służy komponent ewaluacji. Porównanie to jest możliwe dla wszystkich wyników np.: obecny i docelowy czas trwania, obecny i docelowy poziom kosztów. Korzyści: Przegląd wszystkich procesów biznesowych i zależności występujących między nimi Identyfikacja kluczowych elementów procesów Redukcja czasu trwania dzięki optymalizacji procesów Podniesienie wydajności dzięki optymalizacji procesów Identyfikacja "wąskich gardeł" Korzyści BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 8

9 5.3 Procesowe zarządzanie jakością ADONIS może stanowić podstawę systemu zarządzania jakością na potrzeby certyfikacji. ADONIS oferuje różnorodne możliwości wspierania certyfikacji jakościowej organizacji. Wymagania wynikające z norm takich jak: ISO 9001:2000 ISO VDA 6 QS 9000, itd. mogą być w łatwy sposób zobrazowane i przyporządkowane poszczególnym procesom. W ADONIS -ie do graficznej prezentacji i analizy systemów zarządzania jakością dostępne są: procesy biznesowe, struktury organizacyjne, zasoby, dokumentacja jak również inne typy modeli. Podstawa systemu zarządzania jakością na potrzeby certyfikacji Graficzna prezentacja i analiza elementów zarządzania jakością Rysunek 6: Procesowe zarządzanie jakością w systemie ADONIS Zintegrowany w systemie ADONIS komponent dokumentacji umożliwia tworzenie w łatwy sposób Ksiąg Jakości w wersji elektronicznej lub drukowanej. Księgi te mogą być następnie przekazane do dyspozycji wszystkim pracownikom, gdyż do ich odczytu nie jest już potrzebny system ADONIS. Publikacja polityki zarządzanie jakością BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 9

10 5.4 Procesowe zarządzanie zasobami ludzkimi Czynnikiem decydującym o sukcesie organizacji jest efektywne i wydajne wykorzystanie personelu. Symulacja zapotrzebowania na personel daje podstawy do podejmowania decyzji w tym zakresie. Dodatkową korzyścią jest ustalenie czytelnych zasad podziału pracy. W celu ustalania zapotrzebowania na personel ADONIS oferuje bibliotekę symulacyjną z czterema algorytmami symulacyjnymi. Przy pomocy biblioteki symulacyjnej mogą być dokonywane symulacje procesów biznesowych z uwzględnieniem struktury organizacyjnej (lub bez). Wynikami są wartości oczekiwane dla czasów (np. czas przebiegu, czas wykonywania) oraz kosztów procesu biznesowego i pojedynczych ścieżek. Dodatkowo, ustalone mogą zostać obciążenia poszczególnych wykonawców, koszty personelu i zapotrzebowanie na personel dla przyporządkowanych stanowisk lub ról biorących udział w procesie. Możliwe jest obserwowanie wpływu zmian w środowisku pracy na parametry procesów. Precyzyjna i znajdująca uzasadnienie podstawa do podejmowania decyzji Funkcjonalności modułu symulacji Rysunek 7: Algorytm wyliczania Korzyści: Ustalanie optymalnego zapotrzebowania na personel Scenariusze Best- i Worst-Case lub obserwacja postępów przy zmianach procesu (porównanie stanu obecnego z docelowym) Łatwość zrozumienia procesów dzięki graficznej formie prezentacji Stworzenie jednolitej podstawy komunikowania się Wykorzystywanie modeli procesów jako instrukcji pracy Korzyści BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 10

11 5.5 Rachunek kosztów procesów z systemem ADONIS -RKP W ciągu ostatnich 20 lat w prawie wszystkich przedsiębiorstwach udział kosztów pośrednich w poziomie kosztów ogółem sukcesywnie rósł. W tradycyjnym rachunku kosztów, koszty te dzielone są przez globalne klucze podziałowe na miejsca powstawania kosztów. Skutkuje to niewłaściwym podziałem kosztów pomiędzy poszczególnymi produktami a przez to zbyt niską albo błędną kalkulacją cen. Przy rachunku kosztów procesów koszty pośrednie, w przeciwieństwie do tradycyjnego rachunku nośników kosztów, ujmowane i dzielone są w wymiarze funkcyjnym. To umożliwia przyczynowo-skutkowe i procesowe przyporządkowanie kosztów pośrednich do nośników kosztów. Nośnikami kosztów mogą być zarówno produkty jak i usługi, które powstały w wyniku procesów. Rozszerzenie systemu ADONIS -RKP służące do rachunku kosztów procesów umożliwia gromadzenie danych dotyczących zapotrzebowania na zasoby w postaci graficznych modeli. Koszty wynikające z wykorzystanie zasobów mogą być automatycznie wyliczone, a wyniki przesłane do modułu rachunku kosztów procesów gdzie dokonywane są dalsze obliczenia. Alternatywnie, wymagane koszty można wprowadzić ręcznie do rachunku kosztów procesów. Dodatkowo ADONIS -RKP oferuje obszerne algorytmy symulacyjne służące do głębszej analizy modeli procesów. Deficyty tradycyjnych rachunków kosztów Przyporządkowanie kosztów procesów do produktów Rysunek 8: Zintegrowany rachunek kosztów procesów i graficzne modelowanie przepływów Korzyści: Osiągnięcie przejrzystości kosztów i procesów w obszarach powstawania kosztów pośrednich (np. w administracji) Ocena i kalkulacja usług/produktów wewnątrz przedsiębiorstwa Poprawa rachunku wyników dla poszczególnych produktów i klientów (poprzez doliczanie kosztów procesu do produktów, klientów, segmentów rynku) Prezentacja oddziaływania zmian w przebiegach procesów, eliminowania niepotrzebnych procesów lub modyfikacji liczby przeprowadzonych procesów (symulacja i porównanie wyników różnych scenariuszy) Bliskie rzeczywistości odwzorowanie i sterowanie możliwościami produkcyjnymi oraz /wykorzystaniem zasobów Możliwość łatwego pobierania danych z księgowości dotyczących kosztów poprzez specjalne łącza (ODBC, MS Excel, XML itd.) Korzyści BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 11

12 5.6 Zarządzanie organizacją: dokumentacja organizacji, opis stanowisk pracy Dysponowanie aktualnymi informacjami oraz dostarczenie ich do właściwego adresata stanowi dla wielu firm niemałe wyzwanie. Często istotne dla pracowników informacje pochodzą z różnych źródeł, bądź udostępniane są przy pomocy różnych mediów. ADONIS oferuje wiele możliwości, które wspierają aktualny, akceptowany przez pracowników system zarządzania dokumentacją. Na życzenie mogą tutaj zostać zintegrowane mechanizmy wersjonowania jak również rozbudowane funkcjonalności wyszukiwania. Równocześnie do procesów może zostać dołączona zewnętrzna dokumentacja, która może służyć jako informacja uzupełniająca. Z pomocą komponentu dokumentacji systemu ADONIS, utworzone procesy mogą być nieomal na jedno kliknięcie udostępnione wszystkim pracownikom, którzy nie muszą używać systemu ADONIS w celu korzystania z dokumentacji procesów. Wygląd dokumentacji HTML generowanej przez system ADONIS daje się zmodyfikować w łatwy sposób i może być dopasowany do potrzeb przedsiębiorstwa. Natłok informacji Zarządzanie dokumentacją Łatwe dopasowywanie dokumentacji do potrzeb klienta Rysunek 9: Przykładowy wygląd dokumentacji HTML Korzyści: Publikowanie dokumentacji i udostępnienie jej w intranecie nie wiąże się z dodatkowymi kosztami Dostępność funkcji wersjonowania zawierającej mechanizm akceptacji modeli procesów Szybka i łatwa aktualizacja dokumentacji procesów Możliwość tworzenia portali z dostępem dla uprawnionych użytkowników Możliwości dopasowywania wyglądu dokumentacji do Corporate Design Korzyści BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 12

13 5.7 Procesowy benchmarking Ważnym i efektywnym instrumentem służącym do identyfikacji potencjału w zakresie optymalizacji i konkurencyjności jest benchmarking. Celem procesowego benchmarkingu jest systematyczne porównywanie jak również uczenie się najlepszych praktyk (Best Practices). Procesowy benchmarking może być przeprowadzany zarówno według: kryteriów jakościowych (jak np.: kolejność działań, używane zasoby, odpowiedzialne stanowiska) jak również według kryteriów ilościowych (jak np.: dane liczbowe, czas, ilości). Analizie powinny zostać poddane także różnice w stosunku do innych organizacji, przyczyny różnic i możliwości poprawy, jak również zorientowane na wzrost konkurencyjności cele. W systemie ADONIS dostępna jest opcjonalnie metoda modelowania umożliwiająca graficzny benchmarking. W modelu porównawczym procesów można m.in. zestawić przebiegi procesów przy użyciu specjalnych obiektów procesowych. Pozwala to na przedstawienie elementów procesów, takich jak: stosowane systemy IT lub zaangażowane role. Możliwe jest również porównanie struktury procesów oraz zasobów. Wiedzieć, jak dobrym się jest Budowa modeli porównawczych Rysunek 10: Model porównawczy Korzyści: Specjalna metoda modelowania do benchmarkingu procesów Wykorzystanie modelu porównawczego do zestawienia dwóch lub więcej procesów Łatwa identyfikacja różnic pomiędzy procesami z punktu widzenia kryteriów: przebiegu, wykorzystania IT, stanowisk i zasobów Zintegrowana metoda postępowania (opis etapów projektu) dla przeprowadzania benchmarkingu Korzyści BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 13

14 5.8 Procesowy rozwój aplikacji / specyfikacja systemów IT Procesowy rozwój aplikacji wyróżnia się tym, że wychodząc od procesów biznesowych wyprowadzane są procesy techniczne, które są następnie przenoszone i uruchamiane na platformach docelowych (systemy workflow / ERP). Procesowy rozwój aplikacji może być również podzielony na trzy etapy: Faza 1: Biznesowa specyfikacja systemu, Faza 2: Techniczna specyfikacja systemu oraz Faza 3: Implementacja. Zaletą takiego podejścia jest tworzenie aplikacji ukierunkowanych na procesy biznesowe, a tym samym optymalne wspieranie przez dział IT procesów w przedsiębiorstwie. W ramach procesowego rozwoju aplikacji, ADONIS wspiera wszystkie trzy zaprezentowane fazy. W fazie 1 modele docelowych procesów biznesowych mogą zostać przedstawione graficznie i dokonana może zostać ich ocena odnośnie potrzebnego wsparcia ze strony systemu IT. W fazie 2 procesy poszerzone zostają o techniczne informacje, w szczególności jakie części będą zrealizowane przy pomocy jakiego systemu lub jakich technologii. Faza 3 obejmuję opartą na modelach, całościową reprezentację wdrażanego systemu. Modele zawierają przykładowo: modele danych i klas powiązane z odpowiednimi obiektami biznesowymi lub prototypami interfejsów użytkownika (GUI). Tym samym mogą one służyć jako modele robocze dla tworzonych aplikacji, a także np. do automatycznego generowania kodu na podstawie modeli. Fazy procesowego rozwoju aplikacji Zintegrowane modelowanie w jednym narzędziu przez cały proces rozwoju aplikacji Rysunek 11: Procesowy rozwój aplikacji z systemem ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 14

15 Korzyści: Zintegrowane modelowanie przy pomocy jednego narzędzia w trakcie procesu rozwoju aplikacji Podstawa do procesowego zarządzania testami Wykorzystanie ADONIS -a do tworzenia architektury docelowej rozwijanych aplikacji poprzez: o tworzenie biznesowej specyfikacji i analiz o zdefiniowanie i dokumentacja funkcjonalnych wymagań w stosunku do aplikacji Podstawa do tworzenia procesowej pomocy online dla rozwijanych aplikacji Różnorodne możliwości oceny (analiza, symulacja) rozwijanych aplikacji Prezentacja i łączenie różnych typów modeli (np. procesy biznesowe z modelami technicznymi) Ocena zależności i powiązań elementów architektury docelowej Korzyści BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 15

16 5.9 Wykorzystanie ADONIS -a do budowy architektury zorientowanej na usługi (service oriented architecture, SOA) Reorganizacja istniejącej struktury IT na strukturę zorientowaną na usługi daje przedsiębiorstwu możliwość znacznego uproszczenia swojego środowiska IT. Może to prowadzić do zauważalnej redukcji kosztów i uczynić przedsiębiorstwo znacznie elastyczniejszym w obliczu szybko zmieniających się warunków rynkowych. SOA umożliwia w szczególności, poprzez różne warianty powiązania istniejących usług, szybkie i nie wymagające dużych nakładów wdrożenia nowych oraz modyfikację istniejących procesów biznesowych. Jednocześnie SOA poprawia kontrolę środowiska IT w całym przedsiębiorstwie, poprzez gromadzenie i udostępnianie szczegółów związanych z poszczególnymi elementami środowiska IT na potrzeby implementacji interfejsów. Znaczne uproszczenie środowiska IT dzięki SOA Większa elastyczność procesów biznesowych Od modelu procesów biznesowych do wywołania usługi Rysunek 12: Od modelu procesów biznesowych do wywołania usługi ADONIS oferuje szeroką funkcjonalność umożliwiającą modelowanie procesów biznesowych jak również identyfikowanie i definiowanie "biznesowych repozytoriów usług" coś, czego nie wspierają techniczne repozytoria usług. Komplementarny do ADONIS -a system ADOit oferuje możliwość modelowania środowiska IT wraz z aplikacjami i elementami infrastruktury IT. W dalszej kolejności zaplanowana sekwencja usług IT może być wyeksportowana przykładowo do BPEL i udostępniona innym programom służącym do sterowania usługami. Korzyści: Wsparcie przy identyfikowaniu i definiowaniu "biznesowych repozytoriów usług" Kompleksowa funkcjonalność - od biznesowego modelowania i optymalizacji po wdrożenie techniczne Możliwość stworzenia łącza BPEL Wspieranie wszystkich elementów i atrybutów ("Complete Element Set") specyfikacji BPMN-1.0 Korzyści BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 16

17 5.10 Zarządzanie ryzykiem w systemie ADONIS Zarządzanie ryzykiem staje się coraz istotniejszym aspektem planowania i kontroli funkcjonowania organizacji. Wpływają na to szczególnie liczne standardy i normy światowe, jak np. SOX, Basel II, Solvency II. System ADONIS umożliwia procesowe modelowanie, analizowanie i dokumentowanie ryzyka. Punktem wyjścia do procesowego zarządzania ryzykiem jest zdefiniowanie mapy ryzyk. Mapa ryzyk jest graficzną, ustrukturyzowaną reprezentacją ryzyk występujących w procesach. Powiązanie procesów lub czynności z określonym ryzykiem odbywa się poprzez utworzenie referencji do mapy ryzyk (będącej repozytorium ryzyk dla wszystkich procesów). Dla każdego ryzyka można zdefiniować liczne informacje szczegółowe, jak np.: rodzaj ryzyka (SOX, Basel II, ryzyko operacyjne, IT), opis, prawdopodobieństwo czy też skutek. Dla każdego ryzyka można zdefiniować czynności lub procesy kontrolne, które użytkownik w graficzny, ustrukturyzowany sposób przedstawia w tzw. mapie kontroli. Również każda kontrola posiada liczne atrybuty, które mogą być uzupełnione przez użytkownika, jak np.: jakość kontroli (nadmierna, efektywna, adekwatna, niewystarczająca, nieefektywna), osoba odpowiedzialna, terminy kontroli, itd. Wymienione wartości i atrybuty mogą być w dowolny sposób dopasowane do charakterystyki organizacji. Zarządzanie ryzykiem Definicja mapy ryzyk / kontroli Powiązanie procesu z ryzykami / kontrolami Rysunek 13: Powiązanie procesu z ryzykami / kontrolami Korzyści: Wykorzystanie jednego narzędzia zarówno do opisu procesów jak i do definicji ryzyk i kontroli Liczne mechanizmy analizy i raportowania procesów i ryzyk. Dostępność macierzy pokazujących ryzyka i kontrole w określonych procesach i czynnościach Możliwość definiowania osób odpowiedzialnych poprzez referencje ze strukturą organizacyjną Możliwość powiązania systemu z zewnętrznymi źródłami danych, np. bazami danych typu Loss-Collection, pozwalając na gromadzenie rzeczywistych danych o ryzykach Moduł do zarządzania ryzykiem może być zintegrowany z każdą indywidualną konfiguracją Klienta Korzyści BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 17

18 6 Szczególne cechy systemu ADONIS ADONIS wspiera następujące funkcjonalności: akwizycję danych, modelowanie, analizę, symulację, ewaluację i dokumentację procesów biznesowych. Pokrywa się to z zasadniczymi elementami zarządzania procesami biznesowymi, którymi są, oczywiście w kontekście danego celu: akwizycja danych, modelowanie, analiza i optymalizacja procesów biznesowych. Dzięki temu użytkownik systemu ADONIS otrzymuje wsparcie podczas wszystkich etapów zarządzania procesami biznesowymi. Metodyczne wsparcie w systemie Użytkownicy ADONIS -a potwierdzają, że obsługa systemu jest intuicyjna. Przy narzędziach do modelowania jest to czynnik decydujący o akceptacji danego rozwiązania przez pracowników. Łatwość obsługi Generowanie dokumentacji HTML przez ADONIS wymaga minimalnego nakładu pracy. Korzystanie z dokumentacji nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Publikowanie w sieci / Web Publishing ADONIS oferuje różnorodne mechanizmy, umożliwiające generowanie raportów praktycznie na jedno kliknięcie. Do dyspozycji są różne formaty, przykładowo HTML, WORD, BPEL, XML, CSV, TXT itp. Tworzenie dokumentacji lub raportów przebiegać może w systemie ADONIS na różne sposoby: Tworzenie ksiąg organizacyjnych/dokumentacji procesów w DOC/HTML przy pomocy komponentów dokumentacyjnych (porównaj również poprzedni punkt Web Publishing) Tworzenie wyselekcjonowanych raportów przy pomocy komponentów analizy, np.: podanie wszystkich czynności, które wykonywane są przez pracownika o określonej roli. Raporty mogą bazować na treści wszystkich modeli/atrybutów. Najpopularniejsze raporty są do dyspozycji w systemie. Oprócz tego można definiować własne raporty w pakiecie administracyjnym systemu ADONIS. Zapisywanie wyników ocen (np. analizy, symulacje) w różnych formach danych. Łatwe generowanie raportów Koncepcja customizingu umożliwia wdrożenie prawie dowolnych metod w systemie ADONIS. Poprzez to narzędzie może być łatwo dopasowane do zmienionych / nowych obszarów zastosowań. Możliwość dostosowywania systemu do potrzeb Klienta ADONIS w wersji Client-Server jest licencjonowany w oparciu o model "Concurrent use". Oznacza to że oprogramowanie klienckie może być zainstalowane na dowolnie wielu komputerach, jednakże liczba równoczesnych połączeń z bazą danych zależy od liczby wykupionych licencji. Model licencyjny - "Concurrent Use" BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 18

19 ADONIS posiada bibliotekę symulacyjną z czterema algorytmami symulacyjnymi, które stosowane są w zależności od scenariusza: Analiza ścieżki Ustalenie danych dla całego procesu i dla każdej ścieżki, np. krytyczna ścieżka. Symulacji poddawany jest cały proces główny (łącznie ze wszystkimi jego procesami składowymi) lub pojedynczy proces, bez środowiska pracy (struktura organizacyjna). Analiza obciążenia ("Jak duże jest zapotrzebowanie na personel i zasoby dla symulowanych procesów?"). Symulacji poddawane są jeden lub więcej procesów głównych (łącznie ze wszystkimi zawartymi podprocesami) lub pojedyncze podprocesy oraz środowisko pracy. Analiza wykorzystania (w 2 wariantach: "W jaki sposób wykorzystam mój personel i zasoby optymalnie?"). Symulacji poddawany jest jeden lub więcej procesów głównych (łącznie ze wszystkimi zawartymi podprocesami) lub pojedyncze podprocesy oraz środowisko pracy. Rozbudowany komponent symulacji Wszystkie komponenty systemu ADONIS zostały stworzone oraz zintegrowane przez firmę BOC. Zapewnia to niezależność od innych firm i ich polityki dot. produktów. Zintegrowany Front-End ADONIS oferuje komponent akwizycji danych HOMER, posiadający różne scenariusze zastosowań. Dzięki temu eksperci niekoniecznie muszą pracować bezpośrednio w systemie ADONIS. Współpraca wielu osób odpowiedzialnych za modelowanie, wymaga ogólnie znanych i zrozumiałych modeli. Przykładowo dzięki rozbudowanym możliwościom zarządzania prawami dostępu w systemie ADONIS, określona grupa osób ma możliwość pracy na przyporządkowanym jej zestawie modeli, z przyporządkowaną im konfiguracją. Tym samym zapewniona jest jednolitość i ogólne zrozumienie modeli. Automatyczne sprawdzanie spójności podczas modelowania gwarantuje, że osoba modelująca działa zgodnie z zasadami modelowania (przykładowo kontrola powiązań pomiędzy modelami). Akwizycja danych Wspieranie współpracy wielu osób modelujących ADONIS wspiera standardowo stosowane systemy baz danych (DB2, Oracle, SQL Server). Standardowe bazy danych do dużych instalacji BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 19

System zarządzania procesami biznesowymi ADONIS

System zarządzania procesami biznesowymi ADONIS System zarządzania procesami biznesowymi ADONIS Funkcjonalnośd i scenariusze zastosowao BOC Wien Bäckerstr. 5/3 A - 1010 Wien Tel.: +43-1-5132736-0 Fax: +43-1-5132736-5 http://www.boc-eu.com Email: boc@boc-eu.com

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS

Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Funkcjonalność i scenariusze zastosowań BOC Wien Bäckerstr. 5/3 A - 1010 Wien Tel.: +43-1-5132736-0 Fax: +43-1-5132736-5 www.boc-group.com boc@boc-group.com

Bardziej szczegółowo

BOC dla KJUF Podsumowanie warsztatów 17-18 listopada 2011

BOC dla KJUF Podsumowanie warsztatów 17-18 listopada 2011 BOC dla KJUF Podsumowanie warsztatów 17-18 listopada 2011 Grupa BOC Profil firmy BOC Założona w 1995 roku Wywodzi się z grupy BPMS Uniwersytetu Wiedeńskiego Obecnie ponad 150 pracowników w 7 krajach europejskich

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością ProMoS Każde działanie można ująć w formie procesu i odpowiednio doskonalić. (W.E. Deming) ProMoS

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych IT-MATCHMAKER WYBÓR OPROGRAMOWANIA Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych - bezstronne prowadzenie przetargów na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS. Krok po kroku

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS. Krok po kroku z wykorzystaniem systemu ADONIS Krok po kroku BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA

risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA PRZEZNACZENIE I ZADANIA PROGRAMU Program risk AB jest narzędziem informatycznym wspierającym proces

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

System udostępniania danych W1000

System udostępniania danych W1000 System udostępniania danych W1000 Dane ułatwiają życie odbiorcom energii Manage energy better Właściwa informacja dostarczona na czas jest kluczowym elementem sukcesu w procesie optymalizacji zarządzania

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interakcji

Projektowanie interakcji Projektowanie interakcji K2 User Experience www.k2.pl/ux Tytuł dokumentu: k2-projektowanie_ux-oferta.pdf Data: 21 sierpnia 2009 Przygotowany przez: Maciej Lipiec Maciej Lipiec User Experience Director

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 9 Narzędzie do wyliczania wskaźników statystycznych Diagnostyka Stanu Nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 31 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

System zarządzania firmą specyfikacja techniczna.

System zarządzania firmą specyfikacja techniczna. System zarządzania firmą specyfikacja techniczna. 1. Zakres funkcjonalności Funkcjonalność aplikacji została podzielona na 3 grupy: Zbiór podstawowych danych dane kontrahentów, typy dokumentów, magazynów,

Bardziej szczegółowo

REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN

REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN Podziękowania REQB Poziom Podstawowy Przykładowy Egzamin Dokument ten został stworzony przez główny zespół Grupy Roboczej REQB dla Poziomu Podstawowego. Tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji 23 czerwca 2010 Agenda: 1. Umiejscowienie SIMPLE.APS 2. Funkcjonalność 3. Tworzenie modelu: Definiowanie wydziałów produkcyjnych Definiowanie umiejętnosci

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura oprogramowania

Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura oprogramowania Licencjacka Pracownia Oprogramowania Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Jakub Kowalski, Andrzej Pilarczyk, Marek Kembrowski, Bartłomiej Gałkowski Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

Usługa: Audyt kodu źródłowego

Usługa: Audyt kodu źródłowego Usługa: Audyt kodu źródłowego Audyt kodu źródłowego jest kompleksową usługą, której głównym celem jest weryfikacja jakości analizowanego kodu, jego skalowalności, łatwości utrzymania, poprawności i stabilności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS

Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Nowości w ADONIS 5.0 Produkt BOC Management Office Czerwiec 2012 Agenda Nowości w systemie ADONIS 5.0 ADONIS strategia produktu, dobre praktyki, kontakt

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS. Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska

Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS. Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska Metody rachunku kosztów Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów A i B metodą tradycyjną

Bardziej szczegółowo

InPro BMS InPro BMS SIEMENS

InPro BMS InPro BMS SIEMENS InPro Siemens OPC InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań dla systemów bezpieczeństwa. Oferowane

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla produkcji

Sage ERP X3 dla produkcji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym kompleksowe rozwiązania we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem produktem począwszy od fazy projektowania poprzez wycenę, planowanie, realizację, rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Intellect. Business Intelligence

Intellect. Business Intelligence Intellect Business Intelligence Intellect to nowoczesne środowisko informatyczne klasy Business Intelligence wspomagające procesy zarządzania w przedsiębiorstwie. Intellect poprzez swobodnie definiowane

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Modeli Usług dla rozwiązań typu SOA

Projektowanie Modeli Usług dla rozwiązań typu SOA Projektowanie Modeli Usług dla rozwiązań typu SOA Service Oriented Modeling and Architecture (SOMA ) IBM Global Business Services, zdefiniował zestaw usług konsultingowych oraz narzędzi pomagających organizacjom

Bardziej szczegółowo

Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł Analiz dla Banków Spółdzielczych

Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł Analiz dla Banków Spółdzielczych Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł Analiz dla Banków Spółdzielczych Kwiecień 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza System e-kontrola Zarządcza Agenda O firmie IBT Wybrani klienci i partnerzy Koncepcja Systemu e-kz Założenia Systemu e-kz Funkcjonalności Systemu e-kz Przykładowe ekrany Systemu e-kz Przedstawienie firmy

Bardziej szczegółowo

intralex ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI PRAWNYMI info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

intralex ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI PRAWNYMI info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 intralex ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI PRAWNYMI info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY... 4 WYSZUKIWANIE... 4 WYSZUKIWANIE PEŁNOTEKSTOWE...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE CRM Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE Infomage CRM O produkcie Infomage CRM jest innowacyjnym systemem do wsparcia sprzedaży w firmie. Budując system Infomage CRM wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1 strona 1 Zał. 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Opteam S.A. o/lublin ul. Budowlana 30 20-469 Lublin W związku z realizacją projektu pod nazwą,,opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje model biznesowy? Co to jest? Modelowanie biznesowe. Model biznesowy. Jak powstaje model biznesowy? Jak firma generuje przychody?

Jak powstaje model biznesowy? Co to jest? Modelowanie biznesowe. Model biznesowy. Jak powstaje model biznesowy? Jak firma generuje przychody? Modelowanie biznesowe Wprowadzenie (część 1) Co to jest? Każdy model jest błędny. Niektóre modele są użyteczne. George E. P. Box Jak firma generuje przychody? Model biznesowy Sposób generowania przychodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych 1. Projekt i wykonanie automatycznych testów funkcjonalnych wg filozofii BDD za pomocą dowolnego narzędzia Jak w praktyce stosować Behaviour Driven

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl wersja 0.1.0 07.10.2010 Wykład 1 Modelowanie procesów biznesowych Przypomnienie rodzajów narzędzi

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii

Hurtownie danych - przegląd technologii Hurtownie danych - przegląd technologii Problematyka zasilania hurtowni danych - Oracle Data Integrator Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel

Bardziej szczegółowo

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Wojciech Dziemianowicz prezentacja składa się z materiałów przygotowanych przez firmy GEOPROFIT i ECORYS Polska sp. z o.o. na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Sybase Professional Services

Sybase Professional Services Sybase Professional Services Zarządzanie Portfelem Aplikacji Marek Ryński Sybase Polska Dyrektor Zarządzający, DRB Legionowo, 09.2008 W gąszczu IT czyli za co ja mam płacić? (problem) Złożoność technologii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Marcin Naliwajko Z-ca dyrektora Departamentu Technologii Dominik Lisowski Starszy Architekt Systemów IT Grupy EFL WebSphere Message Broker 2008 r. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera :

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : Oracle Designer Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : - modelowanie procesów biznesowych - analizę systemu informatycznego - projektowanie

Bardziej szczegółowo

System automatycznego rozsyłania wiadomości

System automatycznego rozsyłania wiadomości System automatycznego rozsyłania wiadomości Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Informacja to proces, bez którego trudno sobie wyobrazić istnienie we współczesnym życiu gospodarczym. Uzyskanie bądź

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE OFERTA WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE W TWORZENIU MODELU AS-IS /Jest to przykład (wzór) oferty treść jest wypełniana na podstawie nie zobowiązujących rozmów i spotkań z Klientem, pracownikami

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami

Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami Narzędzia IT do zarządzania projektami są tylko tak dobre, jak ludzie z nich korzystający i sposób w jaki są wykorzystywane. Mając na uwadze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem 15 marca 2016 roku... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: a) Oprogramowanie do zarządzania produkcją i magazynem b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie i Planowanie

Budżetowanie i Planowanie Rób wszystko tak prosto, jak to jest możliwe, ale nie bardziej. Albert Einstein Budżetowanie i Planowanie to Eksperci Business Intelligence, którzy skutecznie rozwiązują problemy biznesu. Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE ASPEKTY PROCESÓW BIZNESOWYCH. Wszystkie prawa zastrzeżone

DYNAMICZNE ASPEKTY PROCESÓW BIZNESOWYCH. Wszystkie prawa zastrzeżone DYNAMICZNE ASPEKTY PROCESÓW BIZNESOWYCH TOMASZ GZIK WPROWADZENIE 1 Dlaczego mówi się o dynamicznych procesach biznesowych? 2 Co się o nich mówi? 3 Definicje 3 Dynamiczne aspekty procesów 4 Kierunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania

Projektowanie oprogramowania Wrocław, 27.09.2010 1. Warunki wstępne Projektowanie oprogramowania Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zaliczenie przedmiotu: Podstawy inżynierii oprogramowania (ćwiczenia) Zajęcia składają się z

Bardziej szczegółowo

Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia

Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia Zamówienia W ramach obszaru biznesowego związanego z zarządzaniem kosztami w firmie platforma Comarch DMS Infostore udostępnia moduły funkcjonalne obsługujące

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo