I. KARTA PRZEDMIOTU. Przekazać wszechstronną wiedzę z zakresu produkcji map. Zapoznać z problematyką wykonywania pomiarów kątów i odległości na Ziemi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. KARTA PRZEDMIOTU. Przekazać wszechstronną wiedzę z zakresu produkcji map. Zapoznać z problematyką wykonywania pomiarów kątów i odległości na Ziemi"

Transkrypt

1 I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: GEODEZJA Z KARTOGRAFIĄ 2. Kod przedmiotu: GK 3. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: hydrografia 6. Dział: specjalistyczny 7. Poziom studiów: studia podyplomowe 8. Forma studiów: niestacjonarne 9. Semestr studiów: 10. Profil: praktyczny 11. Prowadzący: Cezary Specht 12. Data aktualizacji: CELE PRZEDMIOTU C1 C2 C3 C C5 C6 Zapoznać studentów z problematyką kształtu Ziemi i odwzorowań kartograficznych oraz podstawami fotogrametrii i teledetekcji Przekazać wiedzę z zakresu układów współrzędnych, odwzorowań kartograficznych, obliczeń geodezyjnych i pozycjonowania satelitarnego Przekazać wszechstronną wiedzę z zakresu produkcji map Zapoznać z problematyką wykonywania pomiarów kątów i odległości na Ziemi Zapoznać z problematyką pomiarów niwelacyjnych Zapoznać z zagadnieniami orientacji przestrzennej jednostki hydrograficznej w kontekście pomiarów

2 1 EK1 EK2 EK3 EK WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Wiedza z zakresu fizyki na poziomie szkoły średniej EFEKTY KSZTAŁCENIA Zna kształt Ziemi, odwzorowania kartograficzne oraz podstawy fotogrametrii i teledetekcji Zna układy współrzędnych, odwzorowania kartograficzne, pozycjonowanie satelitarne i potrafi stosować obliczenia geodezyjne Zna klasyfikację, skróty i symbole oraz proces produkcji mapy nawigacyjnej Potrafi wykonywać pomiary kątów i odległości i redukcje EK5 EK6 Suma Potrafi wykonywać pomiary niwelacyjne Potrafi uwzględniać problematykę orientacja przestrzennej jednostki hydrograficznej w odniesieniu do pomiarów STRUKTURA PRZEDMIOTU Forma zajęćwykłady Liczba Forma zajęććwiczenia Liczba Forma zajęćlabolatorium EK1 W1 2 EK2 W2 3 C1 C2 EK3 W3 2 C3 1 EK W 2 C 8 EK5 W5 2 C5 EK6 W6 2 C TREŚCI PROGRAMOWE Liczba W1 W2 C1 C2 W3 C3 W C W5 C5 W6 C6 Wprowadzenie do kartografii i geodezji: kształt Ziemi, elementy planimetrii, odwzorowania kartograficzne, podstawy fotogrametrii i teledetekcji Podstawy geodezji i kartografii: ukłądy współrzędnych, odwzorowania kartograficzne, pozycjonowanie satelitarne, obliczenia geodezyjne Przenoszenie współrzędnych, praca na mapie w odwzorowaniu Gaussa-Krugera i Mercatora Pozycjonowanie satelitarne Mapa nawigacyjne: klasyfikacja, skróty i symbole, proces produkcji, Obliczanie siatki mapy Podstawy pozycjonowania poziomego: pomiary kątów i odległości, redukcje, wyrównanie Posługiwanie się teodolitem i tachimetrem Podstawy niwelacji: systemy odniesienia, pomiary niwelacyjne i obliczenia Praktyka w zakresie pomiarów niwelacyjnych Orientacja przestrzenna jednostki hydrograficznej: instrumenty pomiarowe, formaty danych, modele geometryczne, zarządzanie, przetwarzanie i analiza danych, aplikacje geodezyjne Praktyka w zakresie uwzględniania orientacji jednostki

3 NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE Notebook z projektorem Rzutnik światła dziennego i foliogramy pisaki Przyrządy pomiarowe Pracownia komputerowa GIS SPOSOBY OCENY (F-FORMUJĄCA, P-PODSUMOWUJĄCA) F1 P1 Kolokwium EK1 EK6 OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Forma aktywności Średnia liczba na semestr razem Godziny kontaktowe z nauczycielem Przygotowanie się do wykładów i ćwiczeń Samodzielne opracowanie zagadnień Rozwiązywanie zadań domowych SUMA GODZIN W SEMESTRZE 92 r.a 92 PUNKTY ECTS W SEMESTRZE r.a LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCĄ 1 Zaliczenie ćwiczeń i labolatoriów EK1 EK6 Czarnecki K.: Geodezja współczesna w zarysie. Wiedza i życie, Warszawa Kurałowicz Z.: Geodezja - od teśmy mierniczej i krokiewki do GPS. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010 Łyszkowicz A.: Geodezja, czyli sztuka mierzenia Ziemi. Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2006 Medyńska-Gulij B.: Kartografia i geowizualizacja. PWN, Warszawa Specht C.: System GPS. Bernardinum, Pelplin PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) 1 prof. dr hab. inż. Cezary Specht

4 Efekty kształcenia Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) Cele przedmiotu Treści programowe Narzędzia dydaktyczne Sposób oceny EK1 C1 W1 pisaki. Projektor Zaliczenie ćwiczeń EK2 C2 W2C1C2 EK3 C3 W3C3 Odbiorniki GPS pisaki. Projektor Zaliczenie ćwiczeń Zaliczenie ćwiczeń EK C WC EK5 C5 W5C5 EK6 C6 W6C6 Instrumenty geodezyjne Niwelator Specjalistyczny software Zaliczenie ćwiczeń i labolatorium Zaliczenie kolokwium Zaliczenie labolatorium

5 II. FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę Na ocenę 5 Efekt 1 Student nie zna zagadnień kształtu Ziemi, odwzorowania kartograficzne oraz podstawy fotogrametrii i teledetekcji Student częściowo orientuje się w zagadnieniach kształtu Ziemi, odwzorowań kartograficznych oraz podstaw fotogrametrii i teledetekcji Student zna zasadnicze kwestie związane z kształtem Ziemi, odwzorowaniami kartograficznymi oraz podstawy fotogrametrii i teledetekcji Student dobrze zna kształt Ziemi, odwzorowania kartograficzne oraz podstawy fotogrametrii i teledetekcji Efekt 2 Student nie zna układów współrzędnych, odwzorowań kartograficznych oraz problematyki pozycjonowania satelitarnego Student zna tylko wybrane zagadnienia układów współrzędnych, odwzorowań kartograficznych i pozycjonowania satelitarnego Student zna układy współrzędnych, odwzorowania kartograficzne, pozycjonowanie satelitarne i potrafi stosować obliczenia geodezyjne Student jest biegły w zagadnieniach układów współrzędnych, odwzorowań kartograficznych, pozycjonowania satelitarnego i potrafi stosować obliczenia geodezyjne Efekt 3 Student nie zna klasyfikacji, skrótów i symboli oraz procesu produkcji mapy nawigacyjnej Student zna powierzchownie klasyfikację, skróty i symbole oraz proces produkcji mapy nawigacyjnej Student zna klasyfikację, skróty i symbole oraz proces produkcji mapy nawigacyjnej Student zna i potrafi poprawnie interpretować klasyfikację, skróty i symbole oraz proces produkcji mapy nawigacyjnej Efekt Student nie potrafi wykonywać pomiarów kątów i odległości Student potrafi wykonywać pomiary kątów i odległości nie rozumiejąc zagadnień redukcji Student potrafi wykonywać pomiary kątów i odległości i redukcje Student potrafi bezbłędnie wykonywać pomiary kątów i odległości i redukcje Efekt 5 Student nie potrafi wykonywać pomiarów niwelacyjnych Student potrafi wykonywać pomiary niwelacyjne nie zachowując odpowiedniej dokładności Student potrafi wykonywać pomiary niwelacyjne Student potrafi wykonywać pomiary niwelacyjne z dużą dokładnością Efekt 6 Student nie rozumie i nie potrafi uwzględniać problematyki orientacja przestrzennej jednostki hydrograficznej Student rozumie, jednak nie potrafi uwzględniać problematyki orientacja przestrzennej jednostki hydrograficznej w odniesieniu do pomiarów Student zasadniczo potrafi uwzględniać problematykę orientacja przestrzennej jednostki hydrograficznej w odniesieniu do pomiarów Student bezbłędnie potrafi uwzględniać problematykę orientacja przestrzennej jednostki hydrograficznej w odniesieniu do pomiarów

6 III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 1. Gdzie można się zapoznać z prezentacjami do zajęć, instrukcjami do ćwiczeń: u wykładowcy 2. Informacje na temat miejsca odbywania się zajęć: zgodnie z rozkładem zajęć 3. Informacje na temat terminu zajęć: zgodnie z rozkładem zajęć. Kontakt telefoniczny: tel Informacja na temat konsultacji:

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania wodociągów i kanalizacji Kierunek: Inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Modelowanie geometryczne i strukturalne

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Wspomaganie komputerowe procesów projektowania. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3.

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BAZY DANYCH 2. Kod przedmiotu: Bda 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 1/2012 z 11 stycznia 2012 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska NAZWA KIERUNKU: GEODEZJA I

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Zaawansowane metody obliczeń numerycznych Nazwa w języku angielskim Advanced numerical calculation

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW Nazwa w języku polskim: UBEZPIECZENIA ŻYCIOWE Nazwa w języku angielskim: LIFE INSURANCE Kierunek studiów (jeśli dotyczy): MATEMATYKA Specjalność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Program studiów 2012 Kierunek - geodezja i kartografia specjalność: geoinformatyka studia inżynierskie niestacjonarne

Program studiów 2012 Kierunek - geodezja i kartografia specjalność: geoinformatyka studia inżynierskie niestacjonarne Akademia Morska w Szczecinie Program studiów 2012 Kierunek - geodezja i kartografia specjalność: geoinformatyka studia inżynierskie niestacjonarne Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia Karta przedmiotu PEDAGOGIKA Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Rozwój dziecka w wieku poniemowlęcym, Kod przedmiotu: przedszkolnym i wczesnoszkolnym Przedmiot w języku angielskim: The development of

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 luty 2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Wybrane aspekty ubezpieczeń i reasekuracji Nazwa w języku angielskim: Selected Aspects Of Insurance And Reinsurance Kierunek

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 14 Przedmiot: ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P III 3 2 30 IV 2 2 30 V 2 4 60

WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 14 Przedmiot: ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P III 3 2 30 IV 2 2 30 V 2 4 60 AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 14 Przedmiot: Podstawy konstrukcji maszyn + CAD I, II, III Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: FIZYKA 2.7 Nazwa w języku angielskim: PHYSICS 2.7 Kierunek studiów: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 wykład +

Bardziej szczegółowo