NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE"

Transkrypt

1 Nazwa przedmiotu: Kształtowanie środowiska wewnętrznego Forming of internal environment Kierunek: Inżynieria Środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: Semestr: II obieralny, moduł 5.4 II stopień Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, projekt /tydzień: 2W, 2C, 2P punktów: 5 ECTS Profil kształcenia: ogólnoakademicki Język wykładowy: polski PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU C.1. Przekazanie wiedzy z zakresu kształtowania środowiska wewnętrznego C.2. Określanie opisujących mikroklimat C.3. Analiza komfortu cieplno-wilgotnościowego w pomieszczeniach WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Wiedza ze statystyki, mechaniki płynów, inżynierii procesowej 2. Wiedza z zakresu monitoringu środowiska 3. Umiejętność prowadzenia obliczeń inżynierskich 4. Umiejętność opracowania raportów 5. Umiejętność samodzielnego korzystania z literatury PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA EK 1 - posiada wiedzę na temat EK 2 - posiada wiedzę na temat bilansu cieplno-wilgotnościowego EK 3 - potrafi określić wartości EK 4 - posiada umiejętność wyznaczania EK 5 - potrafi gromadzić wyniki pomiarów i opracować raport TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykłady W 1,2,3,4 - Statystyczna analiza danych pomiarowych (rachunek błędów, przedziały ufności) 4 W 5,6,7,8 - Powietrze wilgotne (definicje, prawa fizyczne, wykres I-X) 4 W 9,10,11,12,13,14,15,16 - Parametry wewnętrznego (definicje, metody pomiaru, przyrządy do pomiaru) 8 W 17,18,19,20,21,22 - Komfort cieplny (definicja, równanie komfortu cieplnego, pojęcie stresu cieplnego, wskaźniki 6 W 23,24,25,26 - Mikroklimat odczuwalny przez człowieka 4 1/5

2 (bilans cieplno-wilgotnościowy) W 27,28,29,30 - Jakość powietrza (rodzaje zanieczyszczeń, monitoring i kontrola zanieczyszczeń, metody kształtowania jakości powietrza) Forma zajęć ćwiczenia 4 C 1,2 - Wprowadzenie. Statystyczna analiza danych - rachunek błędów 2 C 3,4 - Rachunek błędów obliczenia szczegółowe 2 C 5,6 - Statystyczna analiza danych -przedziały ufności 2 C 7,8 - Powietrze wilgotne 2 C 9,10 - Powietrze wilgotne wykres i-x 2 C 11,12 - Parametry 2 C 13,14 - Kolokwium zaliczeniowe 2 C 15,16 - Pomiar temperatury 2 C 17,18 - Pomiar wilgotności 2 C 19,20 - Pomiar ciśnienia 2 C 21,22 - Pomiary prędkości 2 C 23,24 - Obliczenia komfortu cieplnego wskaźniki 2 C 25,26 - Obliczenia cieplno-wilgotnościowe 2 C 27,28 Obliczenia zanieczyszczeń w pomieszczeniach 2 C 29,30 - Kolokwium zaliczeniowe 2 Forma zajęć projekt P 1,2 - Zasady opracowania projektów indywidualnych 2 P 3,4 - Zasady posługiwania się normami 2 P 5,6,7,8 - Norma PN-EN ISO P 9,10,11,12 - Sporządzanie tabel pomocniczych 4 P 13,14,15,16 - Zasady przeprowadzania badań w pomieszczeniach 4 P 17,18,19,20,21,22,23,24 Analiza wyników badań 8 P 25,26,27,28 - Opracowanie sprawozdań 4 P 29,30 - Ocena projektów 2 NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 1. Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych 2. Ćwiczenia audytoryjne 3. Materiały do opracowania projektu (normy, wzór ankiety, zestawy tabel) SPOSOBY OCENY ( F FORMUJĄCA, P PODSUMOWUJĄCA) F1. ocena samodzielnego przygotowania do zajęć F2. ocena pracy w grupie przy rozwiązywaniu zadań F3. ocena przygotowania projektu P1. kolokwium zaliczeniowe obejmujące dwie części ćwiczeń P2. ocena analizy i weryfikacji danych P3. ocena wykonania projektu 2/5

3 OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Średnia liczba na Forma aktywności zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z prowadzącym W, 30C, 30P 90 h Zapoznanie się ze wskazaną literaturą. Przygotowanie do ćwiczeń... Przygotowanie do kolokwiów.. Przygotowanie do wykonania projektu Opracowanie projektu h... 5 h Suma 130 h SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 ECTS LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA Czasopismo Chłodnictwo i klimatyzacja miesięcznik techniczny Czasopismo Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja miesięcznik techniczny Kabza Z., Kostyrko K., Metrologia pomieszczenia i środowiskowych wielkości fizycznych, część I i II, oficyna wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2003 Malicki M., Wentylacja i klimatyzacja, PWN, Warszawa 1980 Normy, w szczególności: PN-ISO , PN-ISO , PN-EN ISO 7726, PN-EN ISO 7730 Recknagel H., Sprenger E., Schramek E., Recknagel Ogrzewnictwo i klimatyzacja, Omni Scala, Wrocław 2008 Szymański T., Wasiluk W., Wentylacja użytkowa, Poradnik, IPPU Masta, Gdańsk 1999 PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) 1. Prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński, OSOBY PROWADZĄCE PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) 1. Prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński, 2. Mgr Ewa Szymanek 3. Mgr Anna Majchrzak 4. Mgr inż. Anna Żyłka Efekt kształcenia Odniesienie danego efektu do efektów określonych dla kierunku Cele przedmiotu Treści programowe Narzędzia dydaktyczne Sposób oceny EK 1 K_W16, K_K01 C.1, C.2 W 1 W 15 1 F1. EK 2 K_W16 C.1, C.2 W 16 W 30 1 F1., P2. EK 3 K_U16, K_K01 C.2, C.3 C 1 C 22, 2 F2., 3/5

4 EK 4 K_U16, K_K01 C.2, C.3 EK 5 K_U16, K_K01 C.2, C.3 C 26 C 30 P1. F2., C 23, C 24, C 25 2, 3 F3., P 9, P 10 P1. P 1 P 8, P 11 P 15 3 F3., P2., P3. II. FORMY OCENY SZCZEGÓŁY Efekt kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 doskonale zna parametry EK 1 - posiada nie ma wiedzy na zna zaledwie rozumie sens wiedzę na temat temat procesów i dwa parametry i fizykalny zjawisk słabo rozumie lecz nie w pełni zachodzących w ich sens opisujących rozumie ich sens pomieszczeniach fizykalny mikroklimat fizykalny EK 2 - posiada wiedzę na temat bilansu cieplnowilgotnościowego EK 3 - potrafi określić wartości EK 4 - posiada umiejętność wyznaczania EK 5 - potrafi gromadzić wyniki pomiarów i opracować raport sporządzić bilansu cieplnowilgotnościowego określić wewnętrznego nie umie wyznaczyć opracować raportu przy sporządzeniu bilansu popełnia liczne błędy przy określaniu wartości popełnia błędy ma trudności z wyznaczaniem ma trudności z gromadzeniem danych i popełnia błędy w raporcie sporządza bilans pomieszczenia z częściowym uwzględnieniem czynnika ludzkiego przeprowadza pomiary lecz obliczenia zawierają wyznacza wartości popełniając popełnia w opracowaniu raportu potrafi sporządzać bilans cieplnowilgotnościowy z uwzględnieniem czynnika ludzkiego prowadzi pomiary i obliczenia pomieszczenia bezbłędnie oblicza wartości gromadzi dane i opracowuje raport 4/5

5 III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 1. Wszelkie informacje dla studentów na temat planu zajęć dostępne są na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: 2. Informacja na temat konsultacji przekazywana jest studentom podczas pierwszych zajęć oraz umieszczana jest na stronie internetowej Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych 3. Informacje na temat warunków zaliczania zajęć zostaną przekazane studentom podczas pierwszych zajęć 5/5

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania wodociągów i kanalizacji Kierunek: Inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ II Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia życiowe Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla specjalności matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Rodzaj zajęć: Wykład i seminarium Matematyka Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Naza przedmiotu: Zarządzanie odno-ściekoą Water and asteater management Kierunek: inżynieria środoiska Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.3 Rodzaj zajęć: ykład, ćiczenia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Designing of technological processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Modelowanie geometryczne i strukturalne

Bardziej szczegółowo

Wykład 30 godzin w semestrze

Wykład 30 godzin w semestrze KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/POM w języku polskim Podstawy marketingu Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of Marketing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU. Przekazać wszechstronną wiedzę z zakresu produkcji map. Zapoznać z problematyką wykonywania pomiarów kątów i odległości na Ziemi

I. KARTA PRZEDMIOTU. Przekazać wszechstronną wiedzę z zakresu produkcji map. Zapoznać z problematyką wykonywania pomiarów kątów i odległości na Ziemi I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: GEODEZJA Z KARTOGRAFIĄ 2. Kod przedmiotu: GK 3. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: hydrografia

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 luty 2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU (część I, 2013/2014)

KARTA MODUŁU (część I, 2013/2014) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KARTA MODUŁU (, 013/014) Moduł Informatyczne podstawy projektowania składa się z dwóch przedmiotów: Informatyczne podstawy projektowania (), Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-4o14-2013 Pozycja planu: A14 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metodologia badań i statystyka 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

NZ.2.3. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny Forma studiów

NZ.2.3. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny Forma studiów Tabela. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE NZ..3. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo