1. Spis treści lekcji Spis treści dialogów Zapis treści lekcji Zapis treści dialogów... 47

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Spis treści lekcji... 2. 2. Spis treści dialogów... 3. 3. Zapis treści lekcji... 5. 4. Zapis treści dialogów... 47"

Transkrypt

1 1. Spis treści lekcji Spis treści dialogów Zapis treści lekcji Zapis treści dialogów Czasowniki nieregularne Wydawnictwo Enset posiadające wyłączne prawa autorskie do utworów zezwala na kopiowanie i powielanie nagrań lekcji o numerach 1-10 będących częścią kursu języka angielskiego dla początkujących. Nie zezwala się na ingerowanie w ich treść. bezpłatne materiały, ogłoszenia, forum, książki... 1

2 English for beginners, sezon I. Lekcje 1-40 Nr lekcji Treść Długość 01 Przedstawianie się, podstawowe informacje o sobie. 9:36 02 Czasownik być to be (jestem, jesteś, on jest...). 7:26 03 Liczebniki główne (jeden, dwa, tysiąc...). 8:26 04 Dni tygodnia, miesiące (poniedziałek, styczeń...). 7:13 05 Liczebniki porządkowe (pierwszy, drugi...), daty. 7:23 06 Podawanie czasu, godziny. 9:01 07 Podstawowe rzeczowniki na zewnątrz domu. 7:11 08 Kolory i tworzenie prostych zdań. 6:13 09 Liczba mnoga (kot-koty...). 8:18 10 Części ciała i wygląd zewnętrzny osoby. 7:26 11 Zaimki dzierżawcze (moje, twoje, jego...). 5:46 12 Zaimki pytające (gdzie, kiedy, jak...), proste pytania. 7:10 13 Państwa, miasta. 7:44 14 Czas teraźniejszy Present Simple, proste zdania. 9:45 15 Umawianie się na spotkanie, zwroty, słownictwo. 9:04 16 Opis postaci. 8:05 17 Forma dzierżawcza rzeczownika (pies siostry, Tomka rower...) 5:42 18 Odczucia, uczucia i emocje. 7:47 19 Przedimki a, an, the. 8:28 20 Forma there is/are (jest, są, znajduje się). 7:11 21 Przyimki (na, pod, w, przy...) 8:39 22 Udzielanie instrukcji, informacji, rad, tryb rozkazujący oraz pytania 7:37 grzecznościowe (czy możesz/mógłbyś...). 23 Pytanie o drogę, wskazywanie drogi. 9:02 24 Dom, pomieszczenia, wyposażenie słownictwo. 8:03 25 Podstawowe czasowniki, cz. I (czytać, pisać...). 8:59 26 Czas teraźniejszy ciągły Present Continuous. 10:42 27 Odczucia i reakcje. 7:42 28 Rodzina i znajomi słownictwo. 8:48 29 Zainteresowania, hobby. 7:36 30 Czas przyszły Simple Future. 10:07 31 Formy spędzania czasu wolnego słownictwo. 8:30 32 Rozmowa telefoniczna. 8:28 33 Pewność i prawdopodobieństwo (na pewno, chyba, może...) 8:27 34 Forma be going to (gonna) zamierzać. 8:28 35 Święta i uroczystości słownictwo. 8:11 36 Propozycje, sugestie. 8:23 37 Stopniowanie przymiotników (wysoki-wyższy-najwyższy...) 8:42 38 Życie, dorastanie, dorosłość słownictwo. 8:35 39 Sposoby wyrażania przyszłości. 9:08 40 Skargi, zażalenia, reklamacja w sklepie. 9:42 bezpłatne materiały, ogłoszenia, forum, książki... 2

3 English for beginners - sezon II. Lekcje Dialogi Nr lekcji Treść Długość 41 Przepraszanie. 9:22 42 Podstawowe czasowniki, cz. II 10:15 43 Szkoła, przedmioty, egzaminy słownictwo. 9:07 44 Czas przeszły Simple Past czasownik to be (byłem, byłeś, był, była...) 8:58 45 Czas przeszły zdania twierdzące i czasowniki nieregularne 9:40 46 Czas przeszły zdania pytające i przeczące. 7:27 47 Relacjonowanie wydarzeń, okoliczniki czasu (wczoraj, 2 dni temu...). 8:32 48 Praca zawody, słownictwo. 9:32 49 Praca zwroty i czynności słownictwo. 9:02 50 Czasowniki modalne can, could, must-have to, should, may... 9:36 51 Reakcje językowe, cz. I. 9:20 52 Sklep, artykuły spożywcze słownictwo. 9:30 53 Wyrażanie opinii (myślę, z drugiej strony...) 8:22 54 Have i have got (mieć) 7:06 55 Warzywa, owoce i przygotowywanie potraw. 8:13 56 W sklepie słownictwo i wyrażenia. 9:59 57 Reakcje językowe, cz. II. 8:22 58 Pogoda i klimat słownictwo. 8:21 59 Angielski brytyjski i amerykański. 8:33 60 Posiłki i smak; w restauracji słownictwo. 9:40 61 Tworzenie przysłówków (wolny-wolno...) i ich rodzaje. 8:07 62 Podstawowe przymiotniki (piękny, duży, mały, tani, drogi...). 8:06 63 Pojazdy; samochód, autobus, pociąg... słownictwo. 9:50 64 Podróżowanie, informacja turystyczna słownictwo. 9:00 65 Spójniki (i, lub, ponieważ...) 7:37 66 Some, any, no, nothing, nobody (trochę, kilka, nic...) 9:28 67 Cechy charakteru, osobowość słownictwo. 7:29 68 Określanie odległości, miary, wagi, ceny. 8:18 69 Zaimki zwrotne oneself (się, samodzielnie, samemu...) i each other 5:37 70 Kultura kino, teatr, literatura, muzyka słownictwo. 9:35 71 Many, much, a lot of, lots of, how many/much (dużo, wiele, ile) 7:37 72 Komputer, informatyka słownictwo. 9:51 73 Czas teraźniejszy Present Perfect 9:39 74 Często popełniane błędy. 10:08 75 Wyrażanie emocji i zainteresowania. 9:23 76 Zdrowie, choroby i ich leczenie słownictwo. 9:21 77 Reakcje językowe, cz. III. 8:42 78 Prośby (czy możesz...), prośba o przekazanie informacji (powiedz mu, 7:27 zapytaj ją...) 79 Sport, dyscypliny, sprzęt, obiekty sportowe słownictwo. 9:20 80 Świat roślin i zwierząt słownictwo. 10:02 Nr Treść dialogu 1 Spotkanie na ulicy. 2 Wynajęcie mieszkania. 3 Sprzedaż domu. 4 Przeprowadzka. 5 Zebranie z rodzicami. bezpłatne materiały, ogłoszenia, forum, książki... 3

4 6 Zamawianie posiłku. 7 Reklamacja towaru. 8 Kupowanie produktu w sklepie. 9 Zakładanie konta w banku. 10 Kupowanie biletu lotniczego. 11 Wynajęcie pokoju hotelowego. 12 Wskazywanie drogi. 13 Zatrzymanie przez policję. 14 Zepsuty samochód. 15 Zaproszenie do kina. 16 Zapisanie się do klubu sportowego. 17 Rozmowa z lekarzem. 18 Rozmowa telefoniczna. 19 Rozmowa telefoniczna w sprawie pracy. 20 Rozmowa kwalifikacyjna w sprawie pracy. 1 Podstawowe czasowniki nieregularne bezpłatne materiały, ogłoszenia, forum, książki... 4

5 Zapis treści lekcji Sezon 1. Lekcje Lesson 01. Hi everyone! I'm Radosław Swigon and I'm going to teach you English. This is a course for beginners. I hope you'll enjoy the lessons and learn a lot. So, let's start the course for beginners! Lesson 1. What's your name? My name is... My name's Peter Johnson. My name is Jack, Ann, Jenny... What's your address? I live at 25 Konopnicka Street. Road / Avenue. Where do you live? I live in Żnin. I live in Żnin, Poland. How are you? I'm fine. I'm OK. I'm doing fine, thank you. Fine, OK. What's up? I'm fine, I'm OK, thank you. How are you doing? I'm fine, OK. Happy people. Hello! / Hi! Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Goodbye! Bye bye! See you! See you soon! See you later! I'll give you a call. I'll call you. Good morning. Good afternoon. Good evening. Goodbye. Good night. See you! See you later! I'll call you! I'll give you a call. How are you? What's up? How are you doing? I'm fine, I'm OK, thank you, great, My name is... (My name's...), Where do you live? What's your address? That's all for today. Thank you for listening. Lesson 02. Hi, it's me again. This is another English lesson for beginners. Lesson 2. Let's start! To be (być) I am, you are, he is, she is, it is We are, you are, they are I'm, you're, he's, she's, it's, we're, you're, they're She is beautiful. She's beautiful. You are strong. You're strong. We are in Warsaw. We're in Warsaw. You are...->are you...? You are strong. Are you strong? She is beautiful. Is she beautiful? Yes, she is. No, she isn't. isn't, aren't, I'm not, I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't/it's not, we aren't, you aren't, they aren't bezpłatne materiały, ogłoszenia, forum, książki... 5

6 It's not your business. to be I am (I'm), you are (you're), he is (he's), she is (she's), it is (it's), we are (we're), you are (you're), they are (they're) You are. Are you...? Are you in Warsaw? He is. Is he...? I'm not, isn't, aren't That's it for today. Thank you for listening. Download. Lesson 03. Hi! It's me Radosław Swigon. Now we have a lesson number three. English for beginners. Can you imagine this? 1-one, 2-two, 3-three, 4-four, 5-five, 6-six, 7-seven, 8-eight, 9-nine, 10-ten, 11-eleven, 12-twelve, 13-thirteen, 14-fourteen, 15-fifteen, 16-sixteen, 17-seventeen, 18-eighteen, 19-nineteen, 20-twenty, końcówka -teen twenty-one, twenty-two, twenty-three... końcówka ty thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred/a hundred, one hundred, two hundred, three hundred, four hundred, five hundred, six hundred, seven hundred, eight hundred, nine hundred, one thousand/a thousand, 241 two hundred, forty-one, it's simple! two hundred and forty-one 516 five hundred sixteen 924 nine hundred twenty-four 293 two hundred ninety three a million, one million, one billion, a billion, one hundred twenty-five thousand two hundred sixty-four, 1500 fifteen hundred 1300 thirteen hundred 63 sixty-three, 88 eighty-eight, 100 one hundred/a hundred, one thousand/a thousand, a million/one million, a billion/one billion That's it for now. Thank you for listening! Bye! Lesson 04. Hi! Lesson 4. English for beginners. Let's start! Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December (dni tygodnia i miesiące piszemy wielką literą) seasons, season spring, summer, autumn/fall, winter on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday in January, in February, in March, in April, in May, in June, in July... bezpłatne materiały, ogłoszenia, forum, książki... 6

7 Let's meet on Monday! Are you free on Tuesday? Sure! No, no way! I can't. I'm busy. I can't on Tuesday. I'm busy, I can't on Tuesday. That's all for today! Thank you for listening! Bye! Lesson 05. Hi! I'm Radosław Swigon and I'm going to teach you English. English for beginners. This is lesson 5. OK! one the first (1 st ), the second (2 nd ), the third (3 rd ), + końcówka -th: the fourth, the fifth, the sixth, the seventh, the eighth, the ninth, the tenth, 21. the twenty-first (21 st ), 22. the twenty-second (22 nd ), the twenty-third (23 rd ) the first of January / January, the first (21 st ) the sixteenth of February / February, the sixteenth (26 th ) the second of March / March, the second 2010 two thousand (and) ten 2012 two thousand (and) twelve 2016 two thousand (and) sixteen 1980 nineteen eighty 1560 fifteen sixty 1410 fourteen ten 1939 nineteen thirty-nine AD / BC 500 BC the first of January / January, the first 1990 nineteen ninety 2006 two thousand (and) six Bye! Lesson 06. Hi! I'm Radosław Swigon. This is an English course for beginners. Lesson 6. OK, let's start! What's the time? / What time is it? It's 2. (=It is) a.m. / p.m. It's 2 a.m. / It's 2 p.m. It's 2:20 / It's 10:40 11:15 - It's eleven fifteen. after=past It's fifteen after eleven. It's fifteen past eleven. a quarter. It's a quarter past/after eleven. 10:50 - It's ten to eleven. 01:50 It's ten to two. odpowiedź na pytanie: It's two to two. half past / 1:30 It's half past one. 2:30 It's half past two. Let's meet at 7 p.m., OK? bezpłatne materiały, ogłoszenia, forum, książki... 7

8 second, minute, hour, day, week, next week, last week, month, year Happy New Year! a.m. / p.m. 3:20 - It's three twenty. It's twenty after/past three. half past, half past three = 3:30 quarter, day, week, month, year, Ok, that's it for now! Thank you! Bye! Lesson 07. Hi everyone! This is an English course for beginners. I'm going to teach you English. Ready? Ok, let's start! Lesson 7. Ready? school, house, car, church, hospital, shop, store, supermarket, shopping mall, mall, shopping center (centre), by bike/by car, road, street, (the) sun, clouds, sky, moon, stars. I can see so many stars in the sky. They're so beautiful! school, house, car, church, hospital, shop, store, supermarket, shopping mall, mall, shopping center (centre), by bike/by car, road, street, (the) sun, clouds, in the sky, at night, moon, stars, beautiful stars, so many beautiful stars, very good, new words, Good job. You've just learnt lots of new words! Congratulations! Bye! Lesson 08. Hi guys! This is me again. And this is another English lesson for beginners. So, let's start! Lesson 8. white, black, black and white movie/film, film, movie, This is black and this is white. This car is black. This car is white. This is a white car. red, green, green grass, yellow, blue, pink, brown. light brown, light green, dark green, light/dark. My bike is red and my car is green. I have a green car. I have a red bike. green grass, yellow, black and white movie/film, This is black, This is white, I have a white car, My car is red, light red, dark red, Thank you for listening. Bye! Lesson 09. Hi! This is English for beginners and I'm Radosław Swigon. I'm going to teach you English. Let's start! Lesson 9. Let's start! one cat two cats bezpłatne materiały, ogłoszenia, forum, książki... 8

9 I wanna buy a cat. I wanna buy two cats. -es: church-churches, box-boxes, fox-foxes, kiss-kisses, brush-brushes foot-feet, goose-geese, tooth-teeth, mouse-mice, man-men, woman-women, child-children I have two geese and twelve teeth. Two feet and two children. cat, cats, dog, dogs, church-churches, box-boxes, fox-foxes, kiss-kisses, brush-brushes, foot-feet, goose-geese, tooth-teeth, mouse-mice, man-men, woman-women, child-children That's it for today! Thanks for listening! Bye! Lesson 10. Hi! Radosław Swigon is speaking. This is English for beginners. Lesson 10. head, hair, dark hair, dark green, fair hair, long hair, short hair. I have short hair. eye, eyes. I have blue eyes. My eyes are blue. I have short hair and blue eyes. ear. She has big ears. nose, big nose. I have a big nose. hand, leg, finger, toe, hand: fingers, leg/foot: toes, fat. He's fat. He's thin. skinny, skin She's skinny. She's tall. short. She is short. She's short and fat. Peter's fat. He has a big nose and blue eyes. He has short hair. nose, eyes, My eyes are blue, short hair, long hair, tall, short, fat, skinny, head, finger, toe, leg, That's all for today! interesting lessons, Bye! Darmowy pakiet zawiera 10 powyższych lekcji języka angielskiego dla początkujących. bezpłatne materiały, ogłoszenia, forum, książki... 9

Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1

Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1 Listen & Learn Angielski przed wyjazdem dla początkujących 1000 słów i zwrotów w podróży Spis treści Strona Ścieżka Grammar Help Lekcja 1 Podstawowe zwroty 2 1 Tryb rozkazujący Lekcja 2 Powitania i pożegnania

Bardziej szczegółowo

Piotr Wahl ENGLISH - 99. uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego. Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl

Piotr Wahl ENGLISH - 99. uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego. Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl Piotr Wahl ENGLISH - 99 uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl 2 3 Spis treści Wstęp 5 Introduction 5 1. Wymowa / Transkrypcja [EXTRA: słowa pytajne] 6

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Audio Kurs Angielski Kurs podstawowy mp3 Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Copyright Edgard, Warszawa 2006 Spis treêci Wst p.............. 3 Jak si uczyç........ 3 Podstawowe regu y... 6 gramatyczne

Bardziej szczegółowo

ENGLISH - POLISH CONVERSATION

ENGLISH - POLISH CONVERSATION More conversations on http://nonbabylon.revolucni.com Arabic, Balinese, Belorussia, Chinese, Croatian, Czech, English, Esperanto, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Indonesian, Italian,

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

Greetings and saying goodbye powitania: przedstawianie się Asking for & giving advice prośba o udzielenie rady rozpoczynanie rozmowy:

Greetings and saying goodbye powitania: przedstawianie się Asking for & giving advice prośba o udzielenie rady rozpoczynanie rozmowy: Greetings and saying goodbye powitania: Good morning. / Good afternoon. / Good evening. Hello. / Hi. How are you? - I'm fine, thank you, and you? - I'm fine, thanks. przedstawianie się My name's Peter

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI STYCZEŃ 2015 WPISUJE UCZEŃ. dysleksja. Czas pracy: 45 minut

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI STYCZEŃ 2015 WPISUJE UCZEŃ. dysleksja. Czas pracy: 45 minut KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ PESEL UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI Instrukcja dla ucznia: 1. Sprawdź, czy arkusz sprawdzianu zawiera

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne Zadanie 1) Przeczytaj poniższy tekst. W każdą lukę (1.-6.) wstaw odpowiedni wyraz (A, B lub C). Hi Sue, I m writing this e-mail 1. I can t find my watch anywhere!

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

WSTÊP edutainment education entertainment Kurs ESKK Struktura lekcji alfabet

WSTÊP edutainment education entertainment Kurs ESKK Struktura lekcji alfabet WSTÊP Nauka jêzyka angielskiego jest dziœ niezbêdn¹ inwestycj¹ w przysz³oœæ. Jest on miêdzynarodowym sposobem porozumiewania siê w biznesie, nauce, polityce, œwiecie rozrywki, a co nie mniej istotne daje

Bardziej szczegółowo

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc A a a.m. ability able about above abroad absence absent accept access accident according account accuse ache achieve across act action active activity actor actress actual actually ad add addition additional

Bardziej szczegółowo

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY?

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY? CZY WIESZ, ŻE Dotychczas* 1 lata jeden podręcznik nawet na dwa lata Od roku szkolnego 015/016 1 1rok jeden podręcznik na jeden rok Dotychczas* 39% średnia liczba ćwiczeń w podręczniku do uzupełnienia Od

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto.

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto. Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny Instrukcja dla ucznia Przystępujesz do rozwiązywania zadań szkolnego

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum Egzemplarz pokazowy Nie do sprzedaży Exam Repetytorium do gimnazjum rek Tkacz Dorota Ostaszewska Ksymena Klemińska Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym Konsultantem Metodycznym! dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1 elektrycznych Jednostka modułowa Posługiwanie się językiem obcym w branży mechatronicznej 311410.M1. J3 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

NEW. matura explorer. Agnieszka Saramowicz-Garstecka. Writing Bank MATURA

NEW. matura explorer. Agnieszka Saramowicz-Garstecka. Writing Bank MATURA me matura explorer NEW Agnieszka Saramowicz-Garstecka Writing Bank MATURA 2015 Informacje ogólne Informacje ogólne WSKAZÓWKI EGZAMINACYJNE List jest wspólną formą pisemną dla obu poziomów na egzaminie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1 ROZKŁAD MATERIAŁU Sky High 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1 1 LEKCJA 1 They're making a film. Zapoznanie się z bohaterami Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, kultura Miejsca w mieście

Bardziej szczegółowo