Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN"

Transkrypt

1 Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN

2

3 CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání. Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem. Technické parametry Napětí Příkon Objem ~ 50 Hz 1500 W 6 l DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu. Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály. Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku spotřebiče. Používejte pouze zásuvky elektrického napětí s uzemněním. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý, popřípadě zapojený do zásuvky elektrického napětí. Tento spotřebič není určen pro činnost pomocí vnějšího časového spínače nebo odděleného systému dálkového ovládání. Spotřebič umístěte pouze na stabilní a tepelně odolný povrch stranou od jiných zdrojů tepla. Teplota přístupných povrchů, může být vyšší, pokud je přístroj v provozu. Nezakrývejte spotřebič, hrozí nebezpečí přehřátí. Dodržujte bezpečnou vzdálenost spotřebiče minimálně 10 cm od hořlavých materiálů jako je nábytek, záclony, závěsy, přikrývky, papír, oblečení apod. Během provozu na spotřebič nic nepokládejte. Předtím, než naplníte spotřebič olejem nebo tukem a připojíte k elektrické síti, se přesvědčte, zda všechny díly jsou zcela suché a zda v ohřívací nádobě nezůstaly kapky vody. Nikdy nelijte vodu do horkého oleje. Nepřeplňujte koš, protože rozpálený olej nebo tuk by mohl přetéct přes okraj ohřívací nádoby. Nepřenášejte spotřebič zapnutý nebo s horkým obsahem. Nedotýkejte se horkého povrchu. Používejte držadla a úchyty. Udržujte spotřebič v čistotě, nedovolte, aby cizí tělesa pronikla do otvorů. Mohla by způsobit zkrat, poškodit spotřebič nebo způsobit požár. Odpojte spotřebič ze zásuvky elektrického napětí, není-li používán. Při vypojování spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte. Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu. Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobilostí nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné, s obsluhou seznámené osoby. Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí. Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka. Zabraňte tomu, aby přívodní kabel volně visel přes hranu pracovní desky, kde by na něho mohly dosáhnout děti. CK

4 CZ Nepoužívejte spotřebič ve venkovním prostředí nebo na mokrém povrchu, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit autorizovaným servisním střediskem. Netahejte a nepřenášejte spotřebič za přívodní kabel. Držte spotřebič stranou od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, trouby a podobně. Chraňte jej před přímým slunečním zářením, vlhkostí. Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokrýma rukama. Při nasazování příslušenství, během čištění nebo v případě poruchy vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického napětí. Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití. Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny. Vždy připojujte přívodní kabel nejprve ke spotřebiči a pak až do zásuvky na stěně. Pravidelně kontrolujte spotřebič i přívodní kabel z důvodu poškození. Nezapínejte poškozený spotřebič. Před čištěním a po použití spotřebič vypněte, vypojte ze zásuvky elektrického napětí a nechte vychladnout. Po skončení nastavte regulátor teploty na minimum a odpojte spotřebič ze sítě. Olej vylívejte z ohřívací nádoby až v okamžiku, kdy zcela vychladne. Nikdy nelijte studenou vodu do horké ohřívací nádoby. Nikdy nepřilévejte vodu do horkého oleje. Neopravujte spotřebič sami. Obraťte se na autorizovaný servis. Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční. 1 POPIS VÝROBKU 1 Držadlo víka 2 Poklice z tvrzeného skla 3 Mřížka na páru a na pečení ve formě 4 Nádoba s nepřilnavým povrchem 5 Tělo hrnce z nerezové oceli 6 Držadla hrnce 7 Ovládací panel 8 LCD displej 9 Forma na pečení 10 Stojan na sous vide 11 Fritovací koš 12 Držadlo koše CK 5000

5 CZ popis panelu 1 Vypínač ON/OFF 2 Tlačítko START/STOP 3 Tlačítko MENU 4 LCD DISPLAY 5 Tlačítko TIMER/TEMP 6 Tlačítka +/- 3 4 POZNÁMKA Povrch nádoby je potažený kvalitním teflonem. Aby nedošlo k poškrábání nepřilnavého povrchu, používejte dřevěné nebo plastové náčiní. 2 1 VLASTNOSTI A FUNKCE SAUTE Soté: Použití tohoto režimu umožňuje nastavení teploty mezi 190 C 220 C a času min. STEAM Vaření v páře: Tento program umožňuje vaření v páře s možností nastavení času min. STEW Dušení: Tento program umožňuje vaření a dušení v časech od 2 4 hod. SLOW COOK HI/LOW Pomalé vaření: Podle druhu připravovaného pokrmu zvolte ze dvou přednastavených teplot HI (Vysoká) nebo LOW (Nízká) a nastavte časovač v rozmezí 4 12 hod. FRY Fritování: Použití tohoto režimu umožňuje nastavení teploty mezi 150 C 190 C a času 1 30 min. BAKE Pečení: Vyberte režim BAKE a nastavte teplotu mezi 150 C 190 C a čas v programu pečení od 30 min až 4 hod. ROAST Smažení: Vyberte režim ROAST a nastavte teplotu mezi 150 C 180 C a čas smažení od 30 min až 3 hod. RICE Vaření rýže: Stejně jako u všech standardních hrnců na vaření rýže je tento režim plně automatický. Vaření rýže nevyžaduje nastavování teploty ani časovače. SOUS VIDE: Použití tohoto režimu umožňuje nastavení teploty mezi 45 C 95 C a času 30 min 72 hod. KEEP WARM Udržení teploty: Udržování teploty v tomto hrnci lze nastavit mezi 1 4 hod. OVLÁDACÍ PANEL Vypínač: Slouží pro zapnutí/vypnutí přístroje. START/STOP tlačítko: Spustí nebo zruší zvolenou funkci. Tlačítko MENU: Pomocí tohoto tlačítka můžete procházet a vybírat mezi funkcemi. Šipka na displeji ukazuje na vybranou funkci Soté, vaření v páře, dušení, pomalé vaření, fritování, pečení, smažení, vaření rýže, sous vide a udržování teploty. LCD DISPLAY: Na levé straně displeje se ukazuje teplota, na pravé straně displeje se zobrazuje naprogramovaný čas vaření. TIMER/TEMP tlačítko: Tlačítko slouží k přepínání mezi nastavením času a teploty. Tlačítka +/-: Tato tlačítka slouží pro nastavení hodnot času nebo teploty. CK

6 CZ NÁVOD K OBSLUZE 1. Před prvním použitím se přesvědčte, že výrobek není viditelně poškozen. Odstraňte všechny obaly a marketingové materiály. Očistěte vnější části spotřebiče vlhkým hadříkem. Koš, ohřívací nádobu a poklici omyjte v horké vodě se saponátem, opláchněte a nechte oschnout. Ovládací panel čistěte pouze vlhkou utěrkou. Nádobu, formu na pečení a poklici je možné mýt v myčce na nádobí. Mřížka pro vaření v páře není určena pro mytí v myčce. DŮLEŽITÉ: Neponořujte tělo spotřebiče do vody. Otřete pouze vlhkým hadříkem. 2. Nádobu umístěte do těla hrnce. Nikdy nepoužívejte multifunkční hrnec bez nádoby dodávané spolu se spotřebičem. 3. Připojte zařízení do sítě. 4. LCD displej jednou modře blikne a pípne. 5. Stiskněte tlačítko POWER. LCD displej se modře rozsvítí a ukáže 888 C 88:88 Poznámka: Dlouhým stisknutím tlačítka TIME/TEMP přepnete C na F a obráceně. 6. Další popis nastavení funkcí naleznete v další části tohoto návodu. POZNÁMKA Během prvních 15 minut používání přístroje může dojít ke vzniku mírného zápachu a kouři. Jde o zcela normální a neškodný jev, který po pár použitích zmizí. Tabulka nastavení Funkce Výchozí teploty Přednastavená doba vaření Rozsah doby vaření Rozsah teplot při vaření Pomalý hrnec SLOW COOK (HI) Pomalý hrnec SLOW COOK (LOW) Udržení teploty KEEP WARM 6:00 h 8:00 h 2:00 h Vaření v páře STEAM 0:30 h Smažení ROAST 180 C 1:00 h Pečení BAKE 150 C 2:00 h Fritování FRY 190 C 0:15 h SOUS VIDE 56 C 8:00 h Soté SAUTE 200 C 0:05 h Dušení STEW 2:00 h 4:00 12:00 h po 30 min intervalech 4:00 12:00 h po 30 min intervalech 1:00 4:00 h po 30 min intervalech 0:20 1:30 h po 10 min intervalech 0:30 3:00 h po 1 min intervalech 0:30 4:00 h po 10 min intervalech 0:01 0:30 h po 1 min intervalech 0:30 72:00 h po 30 min intervalech 0:05 2:00 h po 5 min intervalech 2:00 4:00 h po 10 min intervalech 150 C 180 C (+ 10 C) 150 C 190 C (+ 10 C) 150 C 190 C (+ 10 C) 45 C 95 C (+ 1 C) 190 C 200 C (+ 10 C) Rýže RICE 6 CK 5000

7 CZ Režim SAUTE (SOTÉ) 1. Umístěte nádobu do těla multifunkčního hrnce. 2. Vložené suroviny rovnoměrně rozvrstvěte. Nezakrývejte poklicí. 3. Připojte hrnec do zásuvky a stiskněte tlačítko POWER. 4. Stiskem tlačítka MENU posuňte indikátor na pozici SAUTE. 5. Nastavení teploty vaření: Stiskněte tlačítko TIME/TEMP. Na displeji bude blikat výchozí teplota 200 C. Jinou teplotu zvolíte stisknutím tlačítka + nebo -. Podržte pro rychlejší zvýšení/snížení hodnoty. 6. Nastavení doby vaření: Znovu stiskněte tlačítko TIMER/TEMP. Na displeji bude blikat výchozí čas 00:10. Jinou dobu dušení zvolíte stisknutím tlačítka + nebo -. Podržte pro rychlé zvýšení/snížení hodnoty. Poznámka: Pokud není po zvolení programu stisknuto žádné jiné tlačítko, např. volba teploty, zařízení začne odpočítávat 10 sekund, a po jejich uplynutí začne hrnec pracovat. 7. Pro odstartování vaření stiskněte tlačítko START/STOP. 8. Připravovaný pokrm během vaření míchejte pomocí nekovových předmětů. 9. Po uplynutí nastaveného času hrnec 3 pípne a vypne se. Režim SLOW COOK (pomalé vaření) Velká 6litrová kapacita multifunkčního hrnce je ideální pro vaření jídel pro celou rodinu. Pro lepší výsledek můžete pokrm nejprve osmahnout pomocí funkce SAUTÉ na 190 C 220 C. 1. Umístěte nádobu do těla multifunkčního hrnce. 2. Vložené suroviny rovnoměrně rozvrstvěte. Přikryjte poklicí. Maximální kapacita pro tento režim je 5 l. 3. Připojte hrnec do zásuvky a stiskněte tlačítko POWER. 4. Pokud je třeba připravovaný pokrm předvařit, postupujte podle pokynů uvedených v této příručce pod funkcí SOTÉ. Stiskem tlačítka MENU posuňte indikátor na pozici SLOW COOK (HI) nebo (LOW), v závislosti na receptu. 5. Nastavení teploty vaření: Stiskněte tlačítko TIME/TEMP. Na displeji bude blikat výchozí teplota 200 C. Jinou teplotu zvolíte stisknutím tlačítka + nebo -. Podržte pro rychlejší zvýšení/snížení hodnoty. 6. Nastavení doby vaření: Znovu stiskněte tlačítko TIMER/TEMP. Na displeji bude blikat výchozí čas 6:00 hod na (HI) nebo 8:00 hod na LOW. Jinou dobu vaření zvolíte stisknutím tlačítka + nebo -. Podržte pro rychlé zvýšení/snížení hodnoty. Poznámka: Pokud není po zvolení programu stisknuto žádné jiné tlačítko, např. volba teploty, zařízení začne odpočítávat 10 sekund, a po jejich uplynutí začne hrnec pracovat. 7. Pro odstartování vaření stiskněte tlačítko START/STOP. 8. Po uplynutí nastaveného času hrnec 3 pípne a vypne se. Režim RICE (Vaření rýže) 1. Umístěte nádobu do těla multifunkčního hrnce, vložte propláchnutou rýži (maximální kapacita 1,8 l) a zalijte vodou cca 2 cm nad povrch rýže. Přikryjte poklicí. 2. Připojte hrnec do zásuvky a stiskněte tlačítko POWER 3. Stiskem tlačítka MENU posuňte indikátor na pozici RICE. 4. V režimu vaření rýže není potřeba nastavovat čas ani teplotu, vše je nastaveno automaticky. Poznámka: Pokud není po zvolení programu stisknuto žádné jiné tlačítko, např. volba teploty, zařízení začne odpočítávat 10 sekund, a po jejich uplynutí začne hrnec pracovat. 5. Pro odstartování vaření stiskněte tlačítko START/STOP. 6. Po dokončení vaření přístroj bude pokračovat zahřívat pokrm po dobu 2 hodin (uslyšíte indikátor 3 pípnutí). Poté, co časovač odpočítá 2 hodiny, přístroj se vypne. CK

8 CZ Režim Keep Warm (Udržení teploty) Multifunkční hrnec můžete použít také pro uchování potravin v teplém stavu, po dobu 1 4 hodin. A to pro potraviny v tomto hrnci právě uvařené, nebo připravené jiným způsobem. 1. Umístěte nádobu do těla multifunkčního hrnce. 2. Vložené suroviny rovnoměrně rozvrstvěte. Přikryjte poklicí. Maximální kapacita pro tento režim je 5 3. Připojte hrnec do zásuvky a stiskněte tlačítko POWER. 4. Stiskem tlačítka MENU posuňte indikátor na pozici KEEP WARM. 5. Stiskněte tlačítko TIMER / TEMP, na displeji začne blikat přednastavená doba 2: 00 hod. Jinou dobu ohřevu zvolíte stisknutím tlačítka + nebo -. Podržte pro rychlé zvýšení/snížení hodnoty. Poznámka: Pokud není po zvolení programu stisknuto žádné jiné tlačítko, např. volba teploty, zařízení začne odpočítávat 10 sekund, a po jejich uplynutí začne hrnec pracovat. 6. Pro odstartování vaření stiskněte tlačítko START/STOP. 7. Po uplynutí nastaveného času hrnec 3 pípne a vypne se. Režim ROAST (smažení) Teploty od 150 C 180 C jsou ideální pro pečení masa a zeleniny. Programovatelný časovač lze nastavit v 10 minutových intervalech na maximálně 3 hodiny. 1. Umístěte nádobu do těla multifunkčního hrnce. 2. Na dno nádoby nalijte podle potřeby olej. 3. Připojte hrnec do zásuvky a stiskněte tlačítko POWER. 4. Stiskem tlačítka MENU posuňte indikátor na pozici ROAST. 5. Stiskněte tlačítko TIMER / TEMP, na displeji začne blikat přednastavená teplota 180 C. Jinou teplotu zvolíte stisknutím tlačítka + nebo -. Podržte pro rychlejší zvýšení/snížení hodnoty. 6. Jakmile se požadovaná teplota zobrazí na LCD displeji, stiskněte znovu tlačítko Timer /Temp. Na displeji začne blikat přednastavená doba 30 min. Jinou dobu vaření zvolíte stisknutím tlačítka + nebo -. Podržte pro rychlé zvýšení/snížení hodnoty. Poznámka: Pokud není po zvolení programu stisknuto žádné jiné tlačítko, např. volba teploty, zařízení začne odpočítávat 10 sekund, a po jejich uplynutí začne hrnec pracovat. 7. Vložte potraviny určené pro smažení. 8. Pro odstartování vaření stiskněte tlačítko START/STOP. V průběhu doby smažení potraviny kontrolujte, nezapomeňte je obracet. 9. Po uplynutí nastaveného času hrnec 3 pípne a vypne se. Režim BAKE (pečení): Nastavení teploty od 150 C 190 C umožňuje připravit chléb, pečivo i zákusky. Programovatelný časovač lze nastavit v 10 minutových intervalech až na 4 hodiny. 1. Umístěte nádobu do těla multifunkčního hrnce. Do ní vložte mřížku. Na mřížku položte formu naplněnou těstem. V závislosti na druhu těsta plňte do max. 1 2 až 1 3 formy. Přikryjte poklicí. 2. Zapojte přístroj do zásuvky a stiskněte tlačítko POWER. 3. Stiskem tlačítka MENU posuňte indikátor na pozici BAKE. 4. Stiskněte tlačítko TIMER / TEMP, na displeji začne blikat přednastavená teplota 150 C. Jinou teplotu zvolíte stisknutím tlačítka + nebo -. Podržte pro rychlejší zvýšení/snížení hodnoty. 5. Jakmile se požadovaná teplota zobrazí na LCD displeji, stiskněte znovu tlačítko Timer /Temp. Na displeji začne blikat přednastavená doba 2:00hod. Jinou dobu pečení zvolíte stisknutím tlačítka + nebo -. Podržte pro rychlé zvýšení/snížení hodnoty. 8 CK 5000

9 CZ Poznámka: Pokud není po zvolení programu stisknuto žádné jiné tlačítko, např. volba teploty, zařízení začne odpočítávat 10 sekund, a po jejich uplynutí začne hrnec pracovat. 6. Pro odstartování pečení stiskněte tlačítko START/STOP. 7. Po uplynutí nastaveného času hrnec 3 pípne a vypne se. Poznámka: Lité moučníky můžete péct přímo v nádobě. Při manipulaci s pečící formou používejte ochranné kuchyňské chňapky, hrozí nebezpečí popálení. Režim STEAM (Vaření v páře) Vaření v jídla v páře patří mezi nejzdravější způsob přípravy pokrmů. Potraviny si zachovávají svůj tvar, barvu a strukturu, a hlavně cenné vitamíny a minerální látky. 1. Umístěte nádobu do těla multifunkčního hrnce. Do ní vložte mřížku. 2. Do nádoby nalijte vodu, 0,5 2 l, podle potřeby. Obecně platí, že 1 2 šálky vody poskytují přibližně 5 10 minut páry. 3. Na mřížku vyskládejte připravované potraviny. Přikryjte poklicí. Poznámka: Pokud je při vaření zapotřebí další voda, opatrně zvedněte poklici směrem od sebe a přidejte vodu o pokojové teplotě. Hladina vody by neměla přesáhnout parní koš, ani se dotýkat potravin. 4. Zapojte přístroj do zásuvky a stiskněte tlačítko POWER. 5. Stiskem tlačítka MENU posuňte indikátor na pozici STEAM. 6. Stiskněte tlačítko TIMER / TEMP, na displeji začne blikat přednastavená doba 0:30 hod. Jinou dobu vaření zvolíte stisknutím tlačítka + nebo -. Podržte pro rychlé zvýšení/snížení hodnoty; Poznámka: Pokud není po zvolení programu stisknuto žádné jiné tlačítko, např. volba teploty, zařízení začne odpočítávat 10 sekund, a po jejich uplynutí začne hrnec pracovat. 7. Pro odstartování vaření stiskněte tlačítko START/STOP. 8. Po uplynutí nastaveného času hrnec 3 pípne a vypne se. Režim STEW (dušení) Dušení je proces vhodný pro přípravu masa. Doporučujeme nejprve prudce opéct maso v multifunkčním hrnce a poté nakrájet na kousky pro dušení. 1. Umístěte nádobu do těla multifunkčního hrnce. 2. Připojte zařízení do sítě a stiskněte tlačítko POWER. 3. Stiskem tlačítka MENU posuňte indikátor na pozici STEW. Maximální kapacita pro tento režim je 5 4. Stiskněte jednou tlačítko TIMER/TEMP na displeji začne blikat standardní doba přípravy 2:00hod. Stisknutím tlačítka + nebo se změní požadovaný čas vaření o 10 min. Poznámka: Pokud není po zvolení programu stisknuto žádné jiné tlačítko, např. volba teploty, zařízení začne odpočítávat 10 sekund, a po jejich uplynutí začne hrnec pracovat. 5. Jednoduše jednou stiskněte tlačítko START/STOP pro zahájení vaření. Poznámka: Časovač nezačne odpočítávat, dokud nedosáhne požadované teploty. 6. Do nádoby vlijte malé množství tuku, po chvilce vložte maso a krátce orestujte. Poté podlijte vodou a přikryjte poklicí. Postup upravte v závislosti na připravovaném receptu. 7. Po uplynutí nastaveného času hrnec 3 pípne a vypne se. Režim SOUS VIDE Sous vide je způsob vaření, při kterém se pokrmy připravují ve vzduchotěsném obalu (zavakuované) ve vodní lázni při stabilní teplotě. Můžete tak připravovat především maso, ryby, zeleninu, ale i ovoce. Záměrem je zachovat přirozenou chuť, šťávu a texturu kvalitní potraviny při stejnoměrném ohřívání v přesně teplotně kontrolované vodní lázni. CK

10 CZ 1. Umístěte nádobu do těla multifunkčního hrnce. 2. Připojte zařízení do sítě a stiskněte tlačítko POWER. 3. Stiskem tlačítka MENU posuňte indikátor na pozici SOUS VIDE. 4. Stiskněte jednou tlačítko TIMER/TEMP na displeji začne blikat standardní doba přípravy 2:00hod. Stisknutím tlačítka + nebo se změní požadovaný čas vaření o 30 min. Poznámka: Pokud není po zvolení programu stisknuto žádné jiné tlačítko, např. volba teploty, zařízení začne odpočítávat 10 sekund, a po jejich uplynutí začne hrnec pracovat. 5. Jednoduše jednou stiskněte tlačítko START/STOP pro zahájení vaření. Poznámka: Časovač nezačne odpočítávat, dokud nedosáhne požadované teploty. 6. Do nádoby vlijte 4 5 l vody, v závislosti na množství vkládaných zavakuovaných sáčků. Malé kusy můžete vložit do dodávaného stojánku, pokud připravujete větší kusy, sáček vložte přímo do vody bez stojánku. 7. Po uplynutí nastaveného času hrnec 3 pípne a vypne se. K zavakuování doporučujeme použít vakuovačky značky Concept, více na Režim FRITOVÁNÍ Umístěte nádobu do těla multifunkčního hrnce Vlijte do ní max. 2,5 l oleje. 1. Připojte zařízení do sítě a stiskněte tlačítko POWER. 2. Stiskem tlačítka MENU posuňte indikátor na pozici FRY. 3. Stiskněte jednou tlačítko TIMER/TEMP na displeji začne blikat standardní doba přípravy 15 min. Stisknutím tlačítka + nebo se změní požadovaný čas vaření o 1 min. Poznámka: Pokud není po zvolení programu stisknuto žádné jiné tlačítko, např. volba teploty, zařízení začne odpočítávat 10 sekund, a po jejich uplynutí začne hrnec pracovat. 4. Stiskněte tlačítko START/STOP. 5. Po nahřátí oleje (vyzkoušejte vložením 1 ks potraviny nebo pár drobky strouhanky: pokud se okolo nich začnou tvořit bublinky, můžete začít fritovat), vložte suroviny připravené k fritování ve fritovacím koši do nádoby. Přikryjte poklicí. Během fritování potraviny stále kontrolujte. Při přípravě předsmažených produktů postupujte podle návodu na obalu potravin, při přípravě vlastních bramborových hranolek je před vložením do rozpáleného oleje důkladně osušte. 6. Po uplynutí nastaveného času hrnec 3x pípne a vypne se. Po skončení používání multifunkčního hrnce se ujistěte, že je vypnutý. Poté jej odpojte od elektrické sítě a nechte před další manipulací úplně vychladnout. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Při manipulaci s horkým jídlem buďte opatrní. POZNÁMKA:Únik páry mezi poklicí a nádobou je zapříčiněn zvýšením tlaku v hrnci při dosažení určité teploty. Recepty na ČIŠTĚNÍ Čistěte spotřebič po každém použití, abyste zabránili hromadění mastnoty, napečených zbytků potravin a vzniku nepříjemného pachu. Neponořujte přívodní kabel, zástrčku a základnu spotřebiče do vody ani do jiné kapaliny. Základnu ani víko nikdy nemyjte v myčce. Před zahájením čištění se přesvědčte, zda spotřebič vychladl a zda je odpojen ze sítě elektrického napětí. 10 CK 5000

11 CZ Nikdy nelijte studenou vodu do horké nádoby. Ohřívací nádobu, víko, koš, mřížku myjte v teplé vodě se saponátovým přípravkem. Základnu spotřebiče čistěte pouze vlhkým hadříkem. Nepoužívejte k čištění drátěnku, abrazivní prostředky nebo rozpouštědla. Před sesazením spotřebiče nechte všechny části řádně oschnout. ÚDRŽBA Nikdy nelijte studenou vodu na horkou ohřívací nádobu. Nepoužívejte k čištění drátěnku, abrazivní prostředky nebo rozpouštědla. Požívejte pouze dřevěné nebo horku odolné kuchyňské náčiní. Nikdy neponořujte základnu do vody nebo jiné kapaliny. Otřete ji čistým vlhkým hadříkem. Nikdy nelijte vodu do horkého oleje. Na závady vzniklé nevhodnou či nedostatečnou údržbou se záruční podmínky nevztahují. SERVIS Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést odborný servis. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů. Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu. Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci. Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. CK

12

13 SK POĎAKOVANIE Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili výrobok značky Concept a prajeme Vám, aby ste boli spokojní s Vaším výrobkom po celú dobu jeho používania. Pred prvým použitím si pozorne preštudujte celý návod na obsluhu a potom si ho uschovajte. Zaistite, aby aj ostatné osoby, ktoré budú so spotrebičom manipulovať, boli oboznámené s týmto návodom. Technické parametre Napätie Príkon Objem ~ 50 Hz 1500 W 6 l DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA Nepoužívajte spotrebič inak, ako je opísané v tomto návode. Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly a marketingové materiály. Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám uvedeným na typovom štítku spotrebiča. Používajte len zásuvky elektrického napätia s uzemnením. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, ak je zapnutý, prípadne zapojený do zásuvky elektrického napätia. Tento spotrebič nie je určený na činnosť pomocou vonkajšieho časového spínača alebo oddeleného systému diaľkového ovládania. Spotrebič umiestnite iba na stabilný a tepelne odolný povrch, bokom od iných zdrojov tepla. Teplota prístupných povrchov môže byť vyššia, ak je prístroj v prevádzke. Spotrebič nezakrývajte, hrozí nebezpečenstvo prehriatia. Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť spotrebiča minimálne 10 cm od horľavých materiálov ako sú nábytok, záclony, závesy, prikrývky, papier, oblečenie a pod. Počas prevádzky na spotrebič nič neklaďte. Skôr ako spotrebič naplníte olejom alebo tukom a pripojíte ho k elektrickej sieti, presvedčte sa, či sú všetky diely úplne suché a či v ohrievacej nádobe nezostali kvapky vody. Nikdy nelejte vodu do horúceho oleja. Neprepĺňajte kôš, pretože rozpálený olej alebo tuk by mohol pretiecť cez okraj nádoby. Neprenášajte spotrebič zapnutý alebo s horúcim obsahom. Nedotýkajte sa horúceho povrchu. Používajte držadlá a úchytky. Udržiavajte spotrebič v čistote, nedovoľte, aby do otvorov prenikli cudzie telesá. Mohli by spôsobiť skrat, poškodenie spotrebiča alebo požiar. Odpojte spotrebič zo zásuvky elektrického napätia, ak ho nepoužívate. Pri odpájaní spotrebiča zo zásuvky elektrického napätia nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale uchopte zástrčku a ťahom ju odpojte. Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám manipulovať so spotrebičom, používajte ho mimo ich dosahu. Osoby so zníženou pohybovou schopnosťou, zníženým zmyslovým vnímaním, s nedostatočnou duševnou spôsobilosťou alebo osoby neoboznámené s obsluhou musia používať spotrebič iba pod dozorom zodpovednej osoby oboznámenej s obsluhou. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, pokiaľ sa spotrebič používa v blízkosti detí. Nedovoľte, aby sa spotrebič používal ako hračka. Zabráňte tomu, aby prívodný kábel voľne visel cez hranu pracovnej dosky, kde by naň mohli dosiahnuť deti. Nepoužívajte spotrebič vo vonkajšom prostredí alebo na mokrom povrchu, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nepoužívajte iné príslušenstvo, ako odporúča výrobca. CK

14 SK Nepoužívajte spotrebič s poškodeným prívodným káblom alebo zástrčkou, chybu dajte ihneď odstrániť v autorizovanom servisnom stredisku. Spotrebič neťahajte a neprenášajte držiac ho za prívodný kábel. Spotrebič držte bokom od zdrojov tepla, ako sú radiátory, rúry a podobne. Chráňte ho pred priamym slnečným žiarením a vlhkom. Nedotýkajte sa spotrebiča vlhkými alebo mokrými rukami. Pri nasadzovaní príslušenstva, počas čistenia alebo v prípade poruchy spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického napätia. Spotrebič je vhodný iba na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie. Neponárajte prívodný kábel, zástrčku ani spotrebič do vody alebo inej kvapaliny. Prívodný kábel pripájajte vždy najskôr k spotrebiču a až potom do zásuvky na stene. Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený spotrebič alebo prívodný kábel. Nezapínajte poškodený spotrebič. Pred čistením a po použití spotrebič vypnite, vypojte zo zásuvky elektrického napätia a nechajte vychladnúť. Po skončení nastavte regulátor teploty na minimum a odpojte spotrebič zo siete. Olej vylievajte z ohrievacej nádoby až vtedy, keď úplne vychladne. Nikdy nelejte studenú vodu do horúcej ohrievacej nádoby. Nikdy neprilievajte vodu do horúceho oleja. Neopravujte spotrebič sami. Obráťte sa na autorizovaný servis. Ak nedodržíte pokyny výrobcu, nemôže byť prípadná oprava uznaná ako záručná. POPIS VÝROBKU 1 Držadlo veka 2 Pokrievka z tvrdeného skla 3 Mriežka na paru a na pečenie vo forme 4 Nádoba s nepriľnavým povrchom 5 Telo hrnca z nerezovej ocele 6 Držadlá hrnca 7 Ovládací panel 8 LCD displej 9 Forma na pečenie 10 Stojan na sous vide 11 Fritovací kôš 12 Držadlo koša CK 5000

15 SK Displej 1 Vypínač ON/OFF 2 START/STOP tlačidlo 3 Tlačidlo MENU 4 LCD DISPLAY 5 TIMER/TEMP tlačidlo 6 Tačidla +/- 3 4 POZNÁMKA Povrch nádoby je potiahnutý kvalitným teflónom. Aby nedošlo k poškriabaniu nepriľnavého povrchu, používajte drevené alebo plastové náradie. 2 1 VLASTNOSTI A FUNKCIE: SAUTE Soté: Použitie tohoto režimu umožňuje nastavenie teploty medzi 190 C 220 C a času min. STEAM Varenie v pare: Tento program umožňuje varenie v pare s možnosťou nastavenia času min. STEW Dusenie: Tento program umožňuje varenie a dusenie v časoch od 2 4 hod. SLOW COOK HI/LOW Pomalé varenie: Podľa druhu pripravovaného pokrmu zvoľte z dvoch prednastavených teplôt HI (Vysoká) alebo LOW (Nízka) a nastavte časovač v rozmedzí 4 12 hod. FRY Fritovanie: Použitie tohto režimu umožňuje nastavenie teploty medzi 150 C 190 C a času 1 30 min. BAKE Pečenie: Vyberte režim BAKE a nastavte teplotu medzi 150 C 190 C a čas v programe pečenia od 30 min až 4 hod. ROAST Smaženie: Vyberte režim ROAST a nastavte teplotu medzi 150 C 180 C a čas smaženia od 30 min až 3 hod. RICE Varenia ryže: Rovnako ako u všetkých štandardných hrncov na varenie ryže je tento režim plne automatický. Varenie ryže nevyžaduje nastavovanie teploty ani časovača. SOUS VIDE: Použitie tohto režimu umožňuje nastavenie teploty medzi 45 C 95 C a času 30 min 72 hod. KEEP WARM Udržanie teploty: Udržovanie teploty v tomto hrnci je možné nastaviť medzi 1 4 hod. OVLÁDACÍ PANEL Vypínač: Slúži na zapnutie/vypnutie prístroje. START/STOP tlačidlo: Spustenie alebo zruší zvolenú funkciu. Tlačidlo MENU: Pomocou tohto tlačidla môžete prechádzať a vyberať medzi funkciami. Šípka na displeji ukazuje na vybranú funkciu Soté, varenie v pare, dusenie, pomalé varenie, fritovanie, pečenie, smaženie, varenie ryže, sous vide a udržovanie teploty. LCD DISPLAY: Na ľavej strane displeja sa ukazuje teplota, na pravej strane displeja sa zobrazuje naprogramovaný čas varenie. TIMER/TEMP tlačidlo: Tlačidlo slúži k prepínaniu medzi nastavením času a teploty. Tlačidla +/-: Tieto tlačidlá slúžia na nastavenia hodnôt času alebo teploty. CK

16 SK NÁVOD K OBSLUZE 1. Pred prvým použitím sa presvedčte, že výrobok nie je viditelne poškodený. Odstráňte všetky obaly a marketingové materiály. Očistite vonkajšie časti spotrebiča vlhkou handričkou. Kôš, ohrievaciu nádobu a pokrievku umyte v horúcej vode se saponátom, opláchnite a nechajte uschnúť. Ovládací panel čistite len vlhkou utierkou. Nádobu, formu na pečenie a pokrievku je možné umývať v umývačke na riad. Mriežka na varenie v pare nie je určená na umývanie v umývačke. DôLEŽITÉ: Neponárajte telo spotrebiča do vody. Utrite len vlhkou handričkou. 2. Nádobu umiestnite do tela hrnce. Nikdy nepoužívajte multifunkčný hrniec bez nádoby dodávanej spolu so spotrebičom. 3. Pripojte zariadenie do siete. 4. LCD displej raz modro blikne a pípne. 5. Stlačte tlačidlo POWER. LCD displej sa modro rozsvieti a ukáže 888 C 88:88 Poznámka: Dlhým stlačením tlačidla TIME/TEMP prepnite C na F a obrátene. 6. Ďalší popis nastavenia funkcie nájdete v ďalšej časti tohoto návodu. POZNÁMKA Počas prvých 15 minút používania prístroja môže dôjsť ku vzniku mierneho zápachu a dymu. Ide o celkom normálny a neškodný jav, ktorý po pár použitiach zmizne. Tabuľka nastavení Funkcia Východzie teploty Prednastavená doba varenia Rozsah doby varenia Rozsah teplôt pri varenie Pomalý hrniec SLOW COOK (HI) Pomalý hrniec SLOW COOK (LOW) Udržanie teploty KEEP WARM 6:00 h 8:00 h 2:00 h Varenie v pare STEAM 0:30 h Smaženie ROAST 180 C 1:00 h Pečenie BAKE 150 C 2:00 h Fritovanie FRY 190 C 0:15 h SOUS VIDE 56 C 8:00 h Soté SAUTE 200 C 0:05 h Dusenie STEW 2:00 h 4:00 12:00 h po 30 min intervaloch 4:00 12:00 h po 30 min intervaloch 1:00 4:00 h po 30 min intervaloch 0:20 1:30 h po 10 min intervaloch 0:30 3:00 h po 1 min intervaloch 0:30 4:00 h po 10 min intervaloch 0:01 0:30 h po 1 min intervaloch 0:30 72:00 h po 30 min intervaloch 0:05 2:00 h po 5 min intervaloch 2:00 4:00 h po 10 min intervaloch 150 C 180 C (+ 10 C) 150 C 190 C (+ 10 C) 150 C 190 C (+ 10 C) 45 C 95 C (+ 1 C) 190 C 200 C (+ 10 C) Ryža RICE 16 CK 5000

17 SK Režim SAUTE (SOTÉ) 1. Umiestnite nádobu do tela multifunkčného hrnca. 2. Vložené suroviny rovnomerne rozvrstvite. Nezakrývajte pokrievkou. 3. Pripojte hrniec do zásuvky a stlačte tlačidlo POWER. 4. Stiskom tlačidla MENU posuňte indikátor na pozíciu SAUTE. 5. Nastavenie teploty varenia: Stlačte tlačidlo TIME/TEMP. Na displeji bude blikať východzia teplota 200 C. Inú teplotu zvolíte stlačením tlačidla + alebo -. Podržte pre rýchlejšie zvýšenie/zníženie hodnoty. 6. Nastavenie doby varenia: Znovu stlačte tlačidlo TIMER/TEMP. Na displeji bude blikať východzí čas 00:10. Inú dobu dusenia zvolíte stlačením tlačidla + alebo -. Podržte pre rýchle zvýšenie/zníženie hodnoty. Poznámka: Pokiaľ nie je po zvolení programu stlačené žiadne iné tlačidlo, napr. voľba teploty, zariadenie začne odpočítavať 10 sekúnd, a po ich uplynutí začne hrniec pracovať. 7. Pro odštartovaní varenia stlačte tlačidlo START/STOP. 8. Pripravovaný pokrm počas varenia miešajte pomocou nekovových predmetov. 9. Po uplynutí nastaveného času hrniec 3 pípne a vypne sa. Režim SLOW COOK (pomalé varenie) Veľká 6- litrová kapacita multifunkčného hrnca je ideálna na varenie jedál pre celú rodinu. Pre lepší výsledok môžete pokrm najskôr osmažiť pomoou funkcie SAUTÉ na 190 C 220 C. 1. Umiestnite nádobu do tela multifunkčného hrnca. 2. Vložené suroviny rovnomerne rozvrstvite. Prikryte pokrievkou. Maximálna kapacita pre tento režim je 5 l. 3. Pripojte hrniec do zásuvky a stlačte tlačilo POWER. 4. Pokiaľ je potrebné pripravovaný pokrm predvariť, postupujte podľa pokynov uvedených v tejto príručke pod funkciou SOTÉ. 5. Stiskom tlačidla MENU posuňte indikátor na pozíciu SLOW COOK (HI) alebo (LOW), v závislosti na recepte. 6. Nastavenie teploty varenia: Stlačte tlačidlo TIME/TEMP. Na displeji bude blikať východzia teplota 200 C. Inú teplotu zvolíte stlačením tlačidla + alebo -. Podržte pre rýchlejšie zvýšenie/zníženie hodnoty. 7. Nastavenie doby varenia: Znovu stlačte tlačidlo TIMER/TEMP. Na displeji bude blikať východzí čas 6:00 hod na (HI) alebo 8:00 hod na LOW. Inú dobu varenia zvolíte stlačením tlačidla + alebo -. Podržte pre rýchle zvýšenie/zníženie hodnoty. Poznámka: Pokiaľ nie je po zvolení programu stisknuté žiadne iné tlačidlo, napr. voľba teploty, zariadenie začne odpočítavať 10 sekúnd, a po ich uplynutí začne hrniec pracovať. 8. Pro odštartovaní varenia stlačte tlačidlo START/STOP. 9. Po uplynutí nastaveného času hrniec 3 pípne a vypne sa. Režim RICE (Varenie ryže) 1. Umiestnite nádobu do tela multifunkčného hrnce, vložte prepláchnutú ryžu (maximálna kapacita 1,8 l) a zalejte vodou cca 2 cm nad povrch ryže. Prikryte pokrievkou. 2. Pripojte hrniec do zásuvky a stlačte tlačidlo POWER 3. Stiskom tlačidla MENU posuňte indikátor na pozíciu RICE. 4. V režime varenia ryže nie je potrebné nastavovať čas ani teplotu, všetko je nastavené automaticky. Poznámka: Pokiaľ nie je po zvolení programu stlačené žiadne iné tlačidlo, napr. voľba teploty, zariadenie začne odpočítavať 10 sekúnd, a po ich uplynutí začne hrniec pracovať. 5. Pro odštartovaní varenia stlačte tlačilo START/STOP. 6. Po dokončení varenia prístroj bude pokračovať zahrievať pokrm po dobu 2 hodín (budete počuť indikátor 3 pípnutie). Potom, čo časovač odpočíta 2 hodiny, prístroj sa vypne. CK

18 SK Režim Keep Warm (Udržanie teploty) Multifunkčný hrniec môžete použiť tiež pre uchovanie potravín v teplom stave, po dobu 1 4 hodín. A to pre potraviny v tomto hrnci práve uvarené, alebo pripravené iným spôsobem. 1. Umiestnite nádobu do tela multifunkčného hrnca. 2. Vložené suroviny rovnomerne rozvrstvite. Prikryte pokrievkou. Maximálna kapacita pre tento režim je 5l 3. Pripojte hrniec do zásuvky a stlačte tlačidlo POWER. 4. Stiskom tlačidla MENU posuňte indikátor na pozíciu KEEP WARM. 5. Stlačte tlačidlo TIMER / TEMP, na displeji začne blikať prednastavená doba 2: 00 hod. Inú dobu ohrevu zvolíte stlačením tlačidla + alebo -. Podržte pre rýchle zvýšenie/zníženie hodnoty. Poznámka: Pokiaľ nie je po zvolenie programu stlačené žiadne iné tlačidlo, napr. voľba teploty, zariadenia začne odpočítavať 10 sekúnd, a po ich uplynutí začne hrniec pracovať. 6. Pro odštartovaní varenia stlačte tlačidlo START/STOP. 7. Po uplynutí nastaveného času hrniec 3 pípne a vypne sa. Režim ROAST (smaženie) Teploty od 150 C 180 C sú ideálna pre pečenie mäsa a zeleniny. Programovateľný časovač je možné nastaviť v 10 minútových intervaloch na maximálne 3 hodiny. 1. Umiestnite nádobu do těla multifunkčného hrnca. 2. Na dno nádoby nalejte podľa potreby olej. 3. Pripojte hrniec do zásuvky a stlačte tlačidlo POWER. 4. Stiskom tlačidla MENU posuňte indikátor na pozíciu ROAST. 5. Stlačte tlačidlo TIMER / TEMP, na displeji začne blikať prednastavená teplota 180 C. Inú teplotu zvolíte stlačením tlačidla + alebo -. Podržte pre rýchlejšie zvýšenie/zníženie hodnoty. 6. Akonáhle sa požadovaná teplota zobrazí na LCD displeji, stlačte znovu tlačidlo Timer /Temp. Na displeji začne blikať prednastavená doba 30 min. Inú dobu varenia zvolíte stlačením tlačidla + alebo -. Podržte pre rýchle zvýšenie/zníženie hodnoty. Poznámka: Pokiaľ nie je po zvolení programu stlačené žiadne iné tlačidlo, napr. voľba teploty, zariadenie začne odpočítavať 10 sekúnd, a po ich uplynutí začne hrniec pracovať. 7. Vložte potraviny určené na smaženie. 8. Pro odštartovaní varenia stlačte tlačidlo START/STOP. V priebehu doby smaženia potraviny kontrolujte, nezabudnite ich obracať. 9. Po uplynutí nastaveného času hrniec 3 pípne a vypne sa. Režim BAKE (pečenie) Nastavenie teploty od 150 C 190 C umožňuje pripraviť chlieb, pečivo i zákusky. Programovateľný časovač je možné nastavit v 10 minútových intervaloch až na 4 hodiny. 1. Umiestnite nádobu do tela multifunkčného hrnca. Do nej vložte mriežku. Na mriežku položte formu naplnenú cestom. V závislosti na druhu cesta plňte do max. 1 2 až 1 3 formy. Prikryte pokrievkou. 2. Zapojte prístroj do zásuvky a stlačte tlačidlo POWER. 3. Stlačením tlačidla MENU posuňte indikátor na pozíciu BAKE. 4. Stlačte tlačidlo TIMER / TEMP, na displeji začne blikať prednastavená teplota 150 C. Inú teplotu zvolíte stlačením tlačidla + alebo -. Podržte pre rýchlejšie zvýšenie/zníženie hodnoty. 5. Akonáhle sa požadovaná teplota zobrazí na LCD displeji, stlačte znovu tlačidlo Timer /Temp. Na displeji začne blikať prednastavená doba 2:00hod. Inú dobu pečenia zvolíte stlačením tlačidla + alebo -. Podržte pre rýchle zvýšenie/zníženie hodnoty. 18 CK 5000

19 SK Poznámka: Pokiaľ nie je po zvolení programu stlačené žiadne iné tlačidlo, napr. voľba teploty, zariadenie začne odpočítavať 10 sekúnd, a po ich uplynutí začne hrniec pracovať. 6. Pre odštartovanie pečenia stlačte tlačidlo START/STOP. 7. Po uplynutí nastaveného času hrniec 3 pípne a vypne sa. Poznámka: Liate múčniky môžete piecť priamo v nádobe. Pri manipulácii s pečiacou formou používajte ochranné kuchynské chňapky, hrozí nebezpečenstvo popálenia. Režim STEAM (Varenie v pare) Varenie jedla v pare patrí medzi najzdravší spôsob prípravy pokrmov. Potraviny si zachovávajú svoj tvar, farbu a štruktúru, a hlavne cenné vitamíny a minerálne látky. 1. Umiestnite nádobu do tela multifunkčného hrnca. Do nej vložte mriežku. 2. Do nádoby nalejte vodu, 0,55 2 l, podľa potreby. Obecne platí, že 1 2 šálky vody poskytujú približne 5 10 minút pary. 3. Na mriežku vyskladejte pripravované potraviny. Prikryte pokrievkou. Poznámka: Pokiaľ je pri varení potrebná ďalšia voda, opatrne zdvihnite pokrievku smerom od seba a pridajte vodu izbovej teploty. Hladina vody by nemala presiahnuť parný kôš, ani sa dotýkať potravín. 4. Zapojte prístroj do zásuvky a stlačte tlačidlo POWER. 5. Stiskom tlačidla MENU posuňte indikátor na pozíciu STEAM. 6. Stlačte tlačidlo TIMER / TEMP, na displeji začne blikať prednastavená doba 0:30hod. Inú dobu varenia zvolíte stlačením tlačidla + alebo -. Podržte pre rýchle zvýšenie/zníženie hodnoty; Poznámka: Pokiaľ nie je po zvolení programu stlačené žiadne iné tlačidlo, napr. voľba teploty, zariadenie začne odpočítavať 10 sekúnd, a po ich uplynutí začne hrniec pracovať. 7. Pre odštartovanie varenia stlačte tlačidlo START/STOP. 8. Po uplynutí nastaveného času hrniec 3 pípne a vypne sa. Režim STEW (dusenie) Dusenie je proces vhodný na prípravu mäsa. Odporúčame najskôr prudko opiecť mäso v multifunkčnom hrnci a potom nakrájať na kúsky na dusenie. 1. Umiestěte nádobu do těla multifunkčního hrnce. 2. Pripojte zariadenie do siete a stlačte tlačidlo POWER. 3. Stiskom tlačidla MENU posuňte indikátor na pozíciu STEW. Maximálna kapacita pre tento režim je 5 4. Stlačte raz tlačidlo TIMER/TEMP na displeji začne blikať štandardná doba prípravy 2:00hod. Stlačením tlačidla + alebo sa zmení požadovaný čas varenia o 10 min. Poznámka: Pokiaľ nie je po zvolení programu stlačené žiadne iné tlačidlo, napr. voľba teploty, zariadenie začne odpočítavať 10 sekúnd, a po ich uplynutí začne hrniec pracovať. 5. Jednoducho raz stlačíte tlačidlo START/STOP na zahájenie varenia. Poznámka: Časovač nezačne odpočítavať, kým nedosiahne požadovanú teplotu. 6. Do nádoby vlejte malé množstvo tuku, po chvíľke vložte mäso a krátko orestujte. Potom podlejte vodou a prikryte pokrievkou. Postup upravte v závislosti od pripravovaného receptu. 7. Po uplynutí nastaveného času hrniec 3 pípne a vypne sa. CK

20 SK Režim SOUS VIDE Sous vide je spôsob varenia, pri ktorom sa pokrmy pripravujú vo vzduchotesnom obale (zavákuované) vo vodnom kúpeli pri stabilnej teplote. Môžete tak pripravovať predovšetkým mäso, ryby, zeleninu, ale i ovocie. Zámerom je zachovať prirodzenú chuť, šťavu a textúru kvalitnej potraviny pri rovnoměrném ohrievaní v presne teplotne kontrolovanom vodnom kúpeli. 1. Umiestnite nádobu do tela multifunkčného hrnca. 2. Pripojte zariadenie do siete a stlačte tlačidlo POWER. 3. Stiskom tlačidla MENU posuňte indikátor na pozíciu SOUS VIDE. 4. Stlačte raz tlačidlo TIMER/TEMP na displeji začne blikať štandardná doba prípravy 2:00 hod. Stlačením tlačiadla + alebo sa zmení požadovaný čas varenia o 30 min. Poznámka: Pokiaľ nie je po zvolení programu stlačené žiadne iné tlačidlo, napr. voľba teploty, zariadenie začne odpočítavať 10 sekúnd, a po ich uplynutí začne hrniec pracovať. 5. Jednoducho raz stlačte tlačidlo START/STOP pre zahájenie varenia. Poznámka: Časovač nezačne odpočítavať, kým nedosiahne požadovanú teplotu. 6. Do nádoby vlejte 4 5 l vody, v závislosti na množstve vkladaných zavákuovaných vreciek. Malé kusy môžete vložiť do dodávaného stojánčeka, ak pripravujete väčšie kusy, vrecko vložte priamo do vody bez stojančeka. 7. Po uplynutí nastaveného času hrniec 3 pípne a vypne sa. K zavákuovaniu odporúčame použiť vákuovačky značky Concept, viac na Režim FRITOVANIE 1. Umiestnite nádobu do tela multifunkčného hrnca. Vlejte do nej max. 2,5 l oleja. 2. Pripojte zariadenie do siete a stlačte tlačidlo POWER. 3. Stlačením tlačidla MENU posuňte indikátor na pozíciu FRY. 4. Stlačte raz tlačidlo TIMER/TEMP na displeji začne blikať standardní doba prípravy 15 min. Stlačením tlačidla + alebo sa zmení požadovaný čas varenia o 1 min. Poznámka: Pokiaľ nie je po zvolení programu stlačené žiadne iné tlačidlo, napr. voľba teploty, zariadenia začne odpočítavať 10 sekúnd, a po ich uplynutí začne hrniec pracovať. 5. Stlačte tlačidlo START/STOP. 6. Po nahriatí oleja (vyskúšajte vložením 1 ks potraviny alebo pár omrviniek strúhanky: pokiaľ sa okolo nich začnú tvoriť bublinky, môžete začať fritovať), vložte suroviny pripravené k fritovaniu vo fritovacom koši do nádoby. Prikryte pokrievkou. Počas fritovania potraviny stále kontrolujte. Pri príprave predmrazených produktov postupujte podľa návodu na obale potravín, pri príprave vlastných zemiakových hranoliek ich pred vložením do rozpáleného oleja dôkladně osušte. 7. Po uplynutí nastaveného času hrniec 3 pípne a vypne sa. Po skončení používánia multifunkčného hrnca sa uistite, že je vypnutý. Potom ho odpojte od elektrickej siete a nechajte pred ďalšou manipuláciou úplne vychladnúť. DôLEŽITÉ UPOZORNENIE Pri manipulácii s horúcim jedlom buďte opatrní. POZNÁMKA: Únik pary medzi pokrievkou a nádobou je zapríčinený zvýšením tlaku v hrnci pri dosiahnutí určitej teploty. Recepty na 20 CK 5000

21 SK ČISTENIE Spotrebič čistite po každom použití, aby ste zabránili hromadeniu mastnoty, pripečených zvyškov potravín a vzniku nepríjemného pachu. Neponárajte prívodný kábel, zástrčku ani základňu spotrebiča do vody alebo inej kvapaliny. Základňu ani pokrievku nikdy neumývajte v umývačke riadu. Pred začatím čistenia sa presvedčte, či spotrebič vychladol a či je odpojený zo siete elektrického napätia. Nikdy nelejte studenú vodu do horúcej nádoby. Ohrievaciu nádobu, pokrievku, kôš, mriežku umývajte v teplej vode so saponátom. Základňu spotrebiča čistite len vlhkou handričkou. Na čistenie nepoužívajte drôtenku, abrazívne prostriedky ani rozpúšťadlá. Pred zostavením spotrebiča nechajte všetky časti poriadne uschnúť. ÚDRŽBA Nikdy nelejte studenú vodu do horúcej ohrievacej nádoby. Na čistenie nepoužívajte drôtenku, abrazívne prostriedky ani rozpúšťadlá. Používajte len drevené alebo teplovzdorné kuchynské náčinie. Základňu nikdy neponárajte do vody alebo inej kvapaliny. Utrite ju čistou vlhkou handričkou. Nikdy nelejte vodu do horúceho oleja. Na poruchy, ktoré vzniknú nevhodnou či nedostatočnou údržbou, sa záručné podmienky nevzťahujú. SERVIS Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí vykonať odborný servis. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov. Škatuľa od spotrebiča môže byť daná do zberu triedeného odpadu. Plastové vrecká z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberu materiálu na recykláciu. Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti: Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné odniesť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, služby pre likvidáciu domáceho odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. CK

22

23 PL PODZIĘKOWANIE Dziękujemy za zakup produktu marki Concept i życzymy Państwu pełnej satysfakcji przez cały czas jego użytkowania. Przed pierwszym użyciem, należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi, zachowując ją na przyszłość. Prosimy zapewnić, aby także pozostałe osoby, które będą posługiwały się produktem, zapoznały się z niniejszą instrukcją. Parametry techniczne Napięcie Pobór mocy Pojemność ~ 50 Hz 1500 W 6 l WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Nie należy używać urządzenia w sposób inny niż podano w niniejszej instrukcji. Przed rozpoczęciem użytkowania należy usunąć z urządzenia wszystkie elementy opakowania i wyjąć materiały marketingowe. Należy sprawdzić, czy napięcie w sieci odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Należy korzystać wyłącznie z uziemionego gniazda elektrycznego. Jeżeli urządzenie jest włączone lub podłączone do gniazdka elektrycznego, nie należy pozostawiać go bez nadzoru. Urządzenie nie jest przeznaczone do eksploatacji przy użyciu zewnętrznego timera lub samodzielnego systemu sterowania. Urządzenie powinno być umieszczane wyłącznie na stabilnych powierzchniach, odpornych na działanie wysokich temperatur, z dala od innych źródeł ciepła. Temperatura powierzchni stycznych może być wyższa w czasie eksploatacji urządzenia. Nie wolno zakrywać urządzenia, ponieważ grozi to jego przegrzaniem. Urządzenie powinno być umieszczone w bezpiecznej odległości co najmniej 10 cm od materiałów łatwopalnych, takich jak meble, firanki, zasłony, koce, papier, ubrania i podobne. W trakcie pracy urządzenia nie należy umieszczać na nim żadnych przedmiotów. Przed napełnieniem frytkownicy olejem lub tłuszczem i jej podłączeniem do sieci elektrycznej należy przekonać się, czy wszystkie jej części są całkowicie suche i czy w naczyniu grzewczym nie pozostały krople wody. Nie wolno wlewać wody do gorącego oleju! Nie należy przepełniać kosza, ponieważ rozpalony olej lub tłuszcz mógłby wykipieć z naczynia grzewczego. Nie należy przenosić urządzenia, kiedy jest włączone lub kiedy znajduje się w nim gorąca zawartość. Nie wolno dotykać gorącej powierzchni. Należy korzystać z rączek i uchwytów. Urządzenie należy utrzymywać w czystości, nie należy pozwolić, aby ciała obce przedostały się poprzez otwory do środka. Mogą one spowodować zwarcie, uszkodzić urządzenie lub spowodować pożar. W czasie, kiedy urządzenie elektryczne nie jest używane, należy je odłączyć od sieci. Wyłączając urządzenie z gniazdka, nie wolno szarpać za przewód zasilający, należy chwycić wtyczkę i pociągnąć za nią. Urządzenia należy używać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieodpowiedzialnych. Nie należy pozwolić im na posługiwanie się urządzeniem. Osoby niepełnosprawne ruchowo lub umysłowo, osoby nieodpowiedzialne lub osoby, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją, mogą używać urządzenia tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej, zaznajomionej z obsługą. Jeżeli w trakcie pracy urządzenia w pobliżu znajdują się dzieci, należy zachować szczególną ostrożność. CK

24 PL Nie należy pozwolić na to, aby urządzenie służyło dzieciom do zabawy. Należy uważać, aby przewód zasilający nie zwisał przez krawędź stołu lub płyty kuchennej grozi to ściągnięciem urządzenia przez dzieci. Urządzenia należy używać tylko wewnątrz pomieszczenia, nie wolno stawiać go na mokrych powierzchniach, grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Nie należy używać akcesoriów innych niż zalecane przez producenta. Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką, naprawę usterki należy bezzwłocznie zlecić autoryzowanemu serwisowi. Nie wolno przemieszczać urządzenia, ciągnąc je lub przenosząc za przewód zasilający. Urządzenie powinno być trzymane z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, piekarniki i tym podobne. Należy chronić je przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania słonecznego i wilgocią. Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękami. Podczas montażu wyposażenia, czyszczenia lub w przypadku awarii należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, nie nadaje się do wykorzystania komercyjnego. Nie wolno zanurzać przewodu zasilającego, wtyczki ani samego urządzenia w wodzie ani innych cieczach. Przewód zasilający należy zawsze podłączyć najpierw do urządzenia, a następnie do gniazdka elektrycznego. Należy regularnie kontrolować urządzenie i przewód zasilający pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Nie należy włączać uszkodzonego urządzenia. Przed czyszczeniem i po użyciu urządzenie należy wyłączyć, odłączyć z gniazdka elektrycznego i pozostawić do wystudzenia. Po zakończeniu pracy z urządzeniem, należy ustawić regulator temperatury na minimum i odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej. Olej należy wylać z naczynia grzewczego dopiero po kompletnym wystudzeniu. Nie wolno wlewać zimnej wody do gorącego naczynia grzewczego. Nie wolno wlewać wody do gorącego oleju. Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. W tym celu należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. W przypadku nieprzestrzegania wskazówek producenta, ewentualne naprawy nie będą uznawane jako gwarancyjne. 24 CK 5000

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven MTV3125 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360 CZ Elektrická multifunkční trouba vestavná Elektrická multifunkčná rúra vstavaná Elektryczny piekarnik wielofunkcyjny do zabudowy Built-in Multifunctional Electric Oven CZ SK PL EN 1 CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme

Bardziej szczegółowo

Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven

Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven KTV3344 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Bardziej szczegółowo

SVE 8090. Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci

SVE 8090. Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci Wielofunkcyjny wolnostojący piekarnik elektryczny z płytą szklano-ceramiczną

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Bardziej szczegółowo

Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate

Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám,

Bardziej szczegółowo

MM4230 Concept Professional Multi

MM4230 Concept Professional Multi Masomlýnek Mlynček na mäso Maszynka do mięsa Meat grinder MM4230 Concept Professional Multi CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli

Bardziej szczegółowo

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 EOL5821 EOR5821...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher MNV4560 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher MNV6560 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4. PROVOZ...7

Bardziej szczegółowo

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Virtuves kombains Food proccessor with juice extractor Küchenmaschine mit Entsafter RM3230 CZ SK PL LV EN DE CZ

Bardziej szczegółowo

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33 47035VD CS Návod k použití PL Instrukcja obsługi 33 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Bardziej szczegółowo

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 8 OVLÁDACÍ

Bardziej szczegółowo

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou SANTO 70318-5 KG Návod k použití Instrukcja obsługi Kullanma Kılavuzu Chladnička s mrazničkou Chłodziarkozamrażarka Buzdolabı 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 60660. naczyń

FAVORIT 60660. naczyń FAVORIT 60660 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Máquina de lavar loiça Umývačka ESI 67070 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 47020 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás

Bardziej szczegółowo

Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie

Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 21 Chłodziarko-zamrażarka SK Návod na používanie 42 Chladnička s mrazničkou SCZ71800F1 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka Umývačka riadu ESF 68030 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWF 106510 W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Bardziej szczegółowo

CZ SK PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA

CZ SK PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA 1 CZ SK PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných elektrických spotřebičů. Je naším přáním,

Bardziej szczegółowo

A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35

A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35 A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 68860 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

CZ SK PL HU LV EN DE

CZ SK PL HU LV EN DE CZ Odšťavňovač Odšťavovač Sokowirówka Facsaró Sulu Spiede Juice Extractor Entsafter LO 7055 CZ SK PL HU LV EN DE 1 LO 7055 CZ CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a

Bardziej szczegółowo

DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-635

DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-635 DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-635 CZ SK PL H SI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NAVODILA ZA UPORABO 1 DŮLEŽITÉ

Bardziej szczegółowo

Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba. Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna

Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba. Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna SK CZ PL Návod uschovajte pre ďalšie použitie. Návod uschovejte

Bardziej szczegółowo

DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT

DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT GZ-700 CZ SK PL H SI Návod k obsluze Návod na obsluhu Instrukcja obsługi Használati útmutató Navodila

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Trouba Sütő Piekarnik Rúra EOC66700 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300

VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300 VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300 CZ SK PL H SI Návod k obsluze Návod na obsluhu Instrukcja obsługi Használati útmutató Navodila

Bardziej szczegółowo

F88030VI. Instrukcja obsługi

F88030VI. Instrukcja obsługi F88030VI Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWS 106540 W EWS 126540 W 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi FAVORIT 45002 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46

FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Přenosný přehrávač MP3 a CD s rádiem renosný prehrávač MP3 a CD s rádiom PRZENOŚNY ODTWARZACZ

Bardziej szczegółowo

GYERMEKBIZTONSÁG A gyerekzár funkció be van kapcsolva, és tiltsa le a hosszú lökést 5. A kijelzőn megjelenik a szimbólum gomb.

GYERMEKBIZTONSÁG A gyerekzár funkció be van kapcsolva, és tiltsa le a hosszú lökést 5. A kijelzőn megjelenik a szimbólum gomb. AUTOMATA TEVÉKENYSÉG MENETE egyszerűbb megértéshez egy példa: sütési idő 1 óra 20 perc (1.20), tevékenység befejezése 13.52. győződjen meg arról, hogy a pontos aktuális idő belegyen állítva tevékenység

Bardziej szczegółowo

CSA 29021. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I

CSA 29021. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I CSA 29021 CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné

Bardziej szczegółowo

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA CZ Česky, 1 SK Slovenčina, 52 TCD 83B HU Magyar, 18 TR Türkçe, 69 PL Polski, 35 Při prvním zapnutí sušičky musíte zvolit preferovaný jazyk, viz str. 6 Obsah Důležité informace,

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń FAVORIT 44010 I Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń 2 Obsah Ďakujeme Vám, že ste si vybrali jeden z našich vysokokvalitných výrobkov. Aby

Bardziej szczegółowo

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 EWP 106200 W...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie Sporák Kuchenka Aragaz Sporák EKC513516 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Bardziej szczegółowo

... CS CHLADNIČKA S ENN2800AJW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA

... CS CHLADNIČKA S ENN2800AJW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA ENN2800AJW...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Bardziej szczegółowo

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com ENN2841AOW CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití 2 PL Chłodziarko-zamrażarka Instrukcja obsługi 21 SK Chladnička s mrazničkou Návod na používanie 41 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH CZ ZVLÁŠTNÍ

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Bubnová sušička Suszarka bębnowa Sušička EDH 97981W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

FS225320 SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA STOJĄCY ZAMRAŻARKI ZAMRZOVALNA OMARA FAGYASZTÓSZEKRÉNY

FS225320 SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA STOJĄCY ZAMRAŻARKI ZAMRZOVALNA OMARA FAGYASZTÓSZEKRÉNY FS225320 SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA STOJĄCY ZAMRAŻARKI ZAMRZOVALNA OMARA FAGYASZTÓSZEKRÉNY UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí

Bardziej szczegółowo

HSA 20540 PL SK CZ HU. Instrukcja obsługi. Návod na používanie. Návod k použití. Használati útmutató

HSA 20540 PL SK CZ HU. Instrukcja obsługi. Návod na používanie. Návod k použití. Használati útmutató HSA 20540 PL SK CZ HU Instrukcja obsługi Návod na používanie Návod k použití Használati útmutató UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych

Bardziej szczegółowo

ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO

ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO Robotický vysavač / Robotický vysávač Odkurzacz automatyczny / Robot Vacuum

Bardziej szczegółowo

CS234020. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I. HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú

CS234020. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I. HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú CS234020 CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú HLADILNO-ZAMRZOVALNI APARAT tipa I UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz

Bardziej szczegółowo

Condor BR 1100S series

Condor BR 1100S series Condor BR 1100S series Návod na používanie/návod k obsluze/instrukcja obsługi/használati útmutató Advance Models: 56413000(4030D), 56413001(4030C / w/sweep system), 56413891(4030C / w/o sweep system) 56413002(4530D),

Bardziej szczegółowo

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56112034(SC800-71), 56112035(SC800-86), 56112036(SC800-71C) Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati

Bardziej szczegółowo

KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu. pl Instrukcja obsługi

KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu. pl Instrukcja obsługi KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu pl Instrukcja obsługi cs Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny... 4 Pokyny k likvidaci... 5 Rozsah dodávky... 6 Dbejte na teplotu místnosti a větrání... 6

Bardziej szczegółowo

163.4TpsYKDpOsr (CZ) NÁVOD K OBSLUZE...2 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...35 IOAK-1220 (04.2008./1)

163.4TpsYKDpOsr (CZ) NÁVOD K OBSLUZE...2 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...35 IOAK-1220 (04.2008./1) 163.4TpsYKDpOsr (CZ) NÁVOD K OBSLUZE... (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...35 IOAK-10 (04.008./1) VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Trouba Amica je spojením výjimečné snadnosti obsluhy a skvělé účinnosti. Po přečtení návodu nebude

Bardziej szczegółowo

CS - Návod na montáž a používání Výrobce odmítá převzít jakoukoliv odpovědnost za případné závady, škody nebo vznícení digestoře, které byly způsobeny nedodržením těchto předpisů. Digestoř je projektován

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EHF46241FK http://pl.yourpdfguides.com/dref/5028569

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EHF46241FK http://pl.yourpdfguides.com/dref/5028569 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EHF46241FK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187

559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 2 3 4 CZ ÚHLOVÁ BRUSKA Blahopřejeme Vám! D28127/D28187 Rozhodli jste se pro nářadí firmy DEWALT. Dlouhá

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 44410 VI. Instrukcja obsługi

FAVORIT 44410 VI. Instrukcja obsługi FAVORIT 44410 VI Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 65401 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 46

FAVORIT 65401 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 46 FAVORIT 65401 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 46 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby

Bardziej szczegółowo

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56507009 (4 cyl LPG), 56507010 (4 cyl Petrol), 56507011 (4 cyl Diesel) 56508769 (4 cyl LPG / cab), 56508770 (4 cyl Petrol

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europe, Africa & Middle East CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands For your local Canon office, please refer

Bardziej szczegółowo

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Bardziej szczegółowo

BR850S, BR1050S INSTRUCTIONS FOR USE. 2/10 revised 9/12 FORM NO. 56041993. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

BR850S, BR1050S INSTRUCTIONS FOR USE. 2/10 revised 9/12 FORM NO. 56041993. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 2/10 revised 9/12 FORM NO. 56041993 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56390916(850S), 56390921(1050S), 56390919(850SC) 56390923(1050SC), 56381009(850S ), 56381011(850SC ) 56381012(1050S ),

Bardziej szczegółowo

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK 509111-05 CZ/SK DW432 DW433 2 3 4 5 CZ PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro elektronáøadí firmy DEWALT, jež pokraèuje v dlouhé tradici této firmy, vyznaèující se tím, že nabízí odborníkovi

Bardziej szczegółowo

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea ULS4805FE Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace

Bardziej szczegółowo

9/12 FORM NO. 56091071

9/12 FORM NO. 56091071 9/12 FORM NO. 56091071 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Bardziej szczegółowo

ERN1501AOW... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37

ERN1501AOW... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37 ERN1501AOW...... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Bardziej szczegółowo

HL24285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HL24285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HL24285SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Bardziej szczegółowo

TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50193148 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Obsah balení...

Bardziej szczegółowo

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 Obsah Návod k použití...2 Bezpečnost operátora... 2 Obecné informace o používání vysavače...

Bardziej szczegółowo

Elektrický gril Elektrický gril Grill elektryczny

Elektrický gril Elektrický gril Grill elektryczny Elektrický gril Elektrický gril Grill elektryczny B-4213 Návod k obsluze - Návod na obsluhu - Instrukcja obs³ugi III/10 CZ/SK/PL Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Bardziej szczegółowo

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER Obsah Úvod Bezpečnostní opatření 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3 Upozornění

Bardziej szczegółowo

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod...

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 45270VI. Instrukcja obsługi

FAVORIT 45270VI. Instrukcja obsługi FAVORIT 45270VI Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních

Bardziej szczegółowo

Portable wooden FM Radio with USB/SD player Przenośny radio odtwarzacz z USB/SD Přenosné dřevěné FM rádio s USB/SD přehrávačem FM rádio s dreveno u skrinkou a prehrávačom USB zariadení /SD kariet Faborítású

Bardziej szczegółowo

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY CZ ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY XT160624 600mm (MZ624Y) XT160630 750mm (MT630Y) XT160636 900mm (MT636Y) Pro řezání keramických obkladů, dlažby, glazurované a tvrzené dlažby, mramoru. XT160624 XT160630 XT160636

Bardziej szczegółowo

!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!%

!#$%& &'# (! &) *%# # + &,%# - #!% !" #" # " $% "!#&#" # '!#!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!% &$!"#! "."!"! " %'(%)!*+!"#$%& " # / 0 1223 %% 45!##!# # % %.% #6 " ##7# "#. 1 # ##%# #, 8 " #"# % ## %"" # % " #."#,-%.+/&$#" 3 " "" "%.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO KBH 0950 X / KBH 0950 W / KBH 0950 S / KBH 0960 X / KBH 0960 W / KBH 0960 S

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO KBH 0950 X / KBH 0950 W / KBH 0950 S / KBH 0960 X / KBH 0960 W / KBH 0960 S 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO KBH 0950 X / KBH 0950 W / KBH 0950 S / KBH 0960 X / KBH 0960 W / KBH 0960 S www.kernau.com 2 SZANOWNI KLIENCI, Staliście się Państwo użytkownikami najnowszej

Bardziej szczegółowo

CHA27000 CHA23000 PL CZ SK. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie

CHA27000 CHA23000 PL CZ SK. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie CHA27000 CHA23000 PL CZ SK Instrukcja Obsługi Pokyny pro používání Návod na použitie UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

IO 00436/3 OSC 510, OSC 510W OSC 610, OSC 610W. Návod k obsluze. Kuchyňská digestoř. Návod na obsluhu. Kuchyňská digestoř

IO 00436/3 OSC 510, OSC 510W OSC 610, OSC 610W. Návod k obsluze. Kuchyňská digestoř. Návod na obsluhu. Kuchyňská digestoř IO 00436/3 OSC 510, OSC 510W OSC 610, OSC 610W Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod na obsluhu Kuchyňská digestoř CZ SK Vážení kupující, Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří

Bardziej szczegółowo

CR 1100, CR 1200. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató. 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576

CR 1100, CR 1200. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató. 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576 CR 1100, CR 1200 Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Nilfisk Models: 56303004 (CR 1200), 56303005 (CR 1100 / OBS) 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576 A-Slovensky

Bardziej szczegółowo

Topinkovaè Hriankovaè Toster

Topinkovaè Hriankovaè Toster Topinkovaè Hriankovaè Toster B-4294 Návod k obsluze - Návod na obsluhu - Instrukcja obs³ugi II/10 CZ/SK/PL Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Návod k použítí

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DV2X227DU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ DVD ODTWARZACZ / DVD PLAYER DVD LEJÁTSZÓ Vážený zákazníku, děkujeme

Bardziej szczegółowo

FSA 21320 X PL SK CZ. Instrukcja Obsługi. Pokyny pre pouzitie. Pokyny pro používání

FSA 21320 X PL SK CZ. Instrukcja Obsługi. Pokyny pre pouzitie. Pokyny pro používání FSA 21320 X PL SK CZ Instrukcja Obsługi Pokyny pre pouzitie Pokyny pro používání UWAGA! Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny środowisku (łatwopalny tylko w pewnych warunkach)

Bardziej szczegółowo

TH-S33 TH-S11 DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER

TH-S33 TH-S11 DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER TH-S33 Skládá se z XV-THS33, SP-PWS33, SP-THS33F, SP-THS33C a SP-THS33S Elementy zestawu: XV-THS33, SP-PWS33, SP-THS33F,

Bardziej szczegółowo

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S Návod k obsluze a instalaci ^ ^ válcových zásobníku TUV s neprímým ohrevem Návod na obsluhu a instaláciu valcových zásobníkov TÚV s nepriamym ohrevom Návod na obsluhu a instaláciu valcových zásobníkov

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DV5H 935 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ DVD ODTWARZACZ / DVD PLAYER DVD LEJÁTSZÓ Vážený zákazníku, děkujeme

Bardziej szczegółowo

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Bardziej szczegółowo

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO.

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO. SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) Slovensky Návod na používanie... A-2 - A-20 Česky Návod k obsluze... B-2 - B-20 Polski Instrukcja obsługi...

Bardziej szczegółowo

DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz

DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz Obsah Úvod Bezpečnostní opatření 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3

Bardziej szczegółowo

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 9241 ESKY Dkujeme Vám, že jste se rozhodli pro tento výrobek firmy SOEHNLE PROFESSIONAL. Tento výrobek je vybaven všemi znaky

Bardziej szczegółowo

EVA GB H PL 2-6. Plastová varná konvice NÁVOD K OBSLUZE 7-11. Plastová varná kanvica NÁVOD NA OBSLUHU 12-16. Electric kettle USER MANUAL 17-21

EVA GB H PL 2-6. Plastová varná konvice NÁVOD K OBSLUZE 7-11. Plastová varná kanvica NÁVOD NA OBSLUHU 12-16. Electric kettle USER MANUAL 17-21 Plastová varná konvice NÁVOD K OBSLUZE Plastová varná kanvica NÁVOD NA OBSLUHU Electric kettle USER MANUAL Műanyag vízforraló kanna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Czajnik elektryczny INSTRUKCJA OBSŁUGI GB H PL 2-6

Bardziej szczegółowo

Eliptical MASTER E09

Eliptical MASTER E09 Eliptical MASTER E09 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich

Bardziej szczegółowo

Dräger Alcotest 6820 Měřič obsahu alkoholu v dechu Urządzenie do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu

Dräger Alcotest 6820 Měřič obsahu alkoholu v dechu Urządzenie do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu cs pl Návod na použití 3 Instrukcja obsługi 20 Dräger Alcotest 6820 Měřič obsahu alkoholu v dechu Urządzenie do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu i Obsah Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost.............................

Bardziej szczegółowo

WR 3M. Návod k použití

WR 3M. Návod k použití LT LV EE SL SK HU PL CZ FR IT TR GR FI DK SV CZ PT ES EN WR 3M Návod k použití WR 3M WR 3M Přehled přístroje 1 LED volba kanálu 2 LED optická kontrola regulace 3 LED vakuum 4 Displej 5 Tlačítko UP 6 Tlačítko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHNI MIKROFALOWEJ KMO 251 G X / KMO 251 G B

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHNI MIKROFALOWEJ KMO 251 G X / KMO 251 G B 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHNI MIKROFALOWEJ KMO 251 G X / KMO 251 G B www.kernau.com 2 SZANOWNI KLIENCI, Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i gratulujemy wyboru. Nasz nowy, starannie zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

INOA GREEN WISZACY KONDENSACYJNY KOCIOŁ GAZOWY PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL

INOA GREEN WISZACY KONDENSACYJNY KOCIOŁ GAZOWY PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL Instrukcja dla użytkownika Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla urządzeń instalowanych w Polsce PL Návod k obsluze pro uživatele Tento návod je určen pro zařízení instalované v České republice CZ

Bardziej szczegółowo

VÝROBNÍK LEDU VÝROBNÍK ĽADU KOSTKARKA DO LODU JÉGFAGYASZTÓ APARAT ZA PRIPRAVO LEDU

VÝROBNÍK LEDU VÝROBNÍK ĽADU KOSTKARKA DO LODU JÉGFAGYASZTÓ APARAT ZA PRIPRAVO LEDU VÝROBNÍK LEDU VÝROBNÍK ĽADU KOSTKARKA DO LODU JÉGFAGYASZTÓ APARAT ZA PRIPRAVO LEDU GZ-120 CZ SK PL H SI Návod k obsluze Návod na obsluhu Instrukcja obsługi Használati útmutató Navodila za uporabo TECHNICKÉ

Bardziej szczegółowo