MasterPagePracownicy.aspx

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MasterPagePracownicy.aspx"

Transkrypt

1 Zadanie 1. Utworzyd witrynę internetową według schematu opis pod schematem: MasterPage.aspx Strona główna (Default.aspx) Strona O firmie (Firmia.aspx) Strona Historia (Historia.aspx) Strona Kontakt (Kontakt.aspx) Strona Pracownicy (Pracownicy.aspx) MasterPagePracownicy.aspx Mariusz Iksioski (MIksinski.aspx) Dorota Nowak (DNowak.aspx) Anna Pawlak (APawlak.aspx) Grzegorz Kowalski (GKowalski.aspx) Czyli będzie to witryna, gdzie mamy dwie strony wzorcowe. Jest strona główna, która ma cztery podstrony (wszystkie korzystające z pierwszej strony wzorcowej) i jedna z tych podstron (Pracownicy.aspx) ma kolejne cztery podstrony (korzystające z drugiej strony wzorcowej). Oczywiście można pracowad ze stroną, którą zaczęliście Paostwo robid na poprzednich zajęciach. Etapy: 1. File New - Web Site (Plik - Nowy - Witryna sieci Web). Wybieramy ASP.NET Web Site (pustą stronę sieci Web) i wybieramy język C# Proszę zapisad w katalogu ze swoim nazwiskiem łatwiej będzie Wam znaleźd na kolejnych zajęciach (sugeruję też skopiowad pod koniec zajęd ten katalog po to, np. jakby ktoś inny skasował go lub jeśli będziecie chcieli zerknąd na to w domu). Lokalizację katalogu można sprawdzid w oknie właściwości, po kliknięciu na stronę w Solution Explorerze (Eksplorator rozwiązania) tam gdzie jest wyświetlona struktura Waszej strony (zwykle po prawej stronie ekranu).

2 2. Tworzenie Strony wzorowej MastePage.aspx oraz stron Firma, Historia, Kontakt, Pracownicy. a. Najłatwiej będzie najpierw skasowad stronę Default.aspx, która powstała, kiedy tworzyliśmy nowy dokument, ponieważ nie trzeba będzie ręcznie podłączad jej do strony wzorcowej. Proszę więc ją skasowad. b. Klikamy prawym przyciskiem myszy (PPM) na lokalizacji naszej strony (w moim przypadku na C:\strony_www\ooo\) i wybieramy Add New Item... (dodaj nowy element) i wybieramy Master Page (stronę wzorcową), czyli każemy dodad naszą pierwszą stronę wzorcową. c. Poniżej oraz powyżej ContentPlaceHolder1 (to jedna z serwerowych kontrolek w ASP.NET służąca do przechowywania treści taki zasobnik, w miejscu którego będą się wyświetlały zawartości poszczególnych stron) proszę wpisad jakiś dowolny tekst żeby było widad efekty. Wpisywad można w oknie Design (przełączamy się do tego okna w dolnej części strony) Efekt: i. WAŻNE strona wzorcowa (Master Page) nie jest, mimo nazwy, zwykłą stroną, którą można wyświetlid. Jest jakby szablonem, który jest używany wtedy, kiedy ma się wyświetlid jakaś strona. Albo inaczej jest oddzielnym plikiem zawierającym wszystkie wspólne elementy dla jakiejś grupy stron. Chodzi o to, żeby nie trzeba było na każdej ze stron od nowa tworzyd np. nagłówka, stopki, menu itp. Na stronach korzystających ze wspólnej strony wzorcowej jest tylko odsyłacz do tejże strony.

3 d. Utworzyd (Add New Item... Web Form) cztery pierwsze strony (zwane tu formularzami sieci Web) Firma, Historia, Kontakt, Pracownicy. Przy tworzeniu poszczególnych stron proszę zaznaczyd pole Select Master Page, żeby móc wybrad stronę wzorcową dla każdej z tworzonych stron. Efekt powinien byd taki:

4 e. Proszę zobaczyd jak w tym momencie wygląda Wasza strona mając otwarte okno którejś ze stworzonych stron (np. Firma) proszę wcisnąd Ctrl+F5. Uruchomi się przeglądarka i zobaczymy efekt. Proszę zwrócid uwagę, że widzimy to co wpisaliśmy na stronie wzorcowej już chyba wiadomo dlaczego :) f. Teraz wpiszmy coś w ContentPlaceHolder1 na stronie Firma. g. Proszę uruchomid podgląd strony (Ctrl+F5), efekt powinien byd taki: h. Proszę powpisywad coś na pozostałych stronach, żeby nie były puste (strony: Historia, Kontakt, Pracownicy). 3. Tworzenie Strony wzorowej MastePagePracownicy.aspx oraz stron MIksinski.aspx, DNowak.aspx, APawlak.aspx, GKowalski.aspx. a. Utworzyd nową stronę wzorcową. Tym razem będzie to strona wzorcowa dla stron poszczególnych pracowników. Nazwa: MasterPagePracownicy.aspx b. Utworzyd strony pracowników podpięte do powyższej strony wzorcowej. c. Na stronie wzorcowej proszę wpisad Strona pracownika: powyżej ContentPlaceHolder1 d. Na stronach poszczególnych pracowników na razie proszę wpisad tylko ich nazwiska.

5 Zadanie 2. Tworzenie mapy strony oraz menu, pozwalającego poruszad się po utworzonych stronach. Tworzenie menu z wykorzystaniem kontrolki TreeView. 1) najpierw musimy stworzyd plik Web.sitemap czyli PrawyPrzyciskMyszy Add New Item... (Dodaj nowy element) Site Map (mapa strony) a. w pliku Web.sitemap mamy wiersze o strukturze: <sitemapnode url="" title="" description="" /> będziemy to uzupełniad tyle razy ile mamy stron. sitemapnode to tzw. węzeł b. generalnie po uzupełnieniu wiersze powinny wyglądad, jak: <sitemapnode url="default.aspx" title="strona główna" description="" /> oczywiście w url="xxxxxxxx" mają byd nazwy naszych plików a w title="xxxxxxxxx" tytuły c. dodatkowo w description="" dodamy opisy podstron (to nie jest konieczne) d. proszę to zrobid dla wszystkich stron 2) dodajemy i konfigurujemy nawigację na stronie MasterPage.master a. umieszczamy na MasterPage.master kontrolkę TreeView b. w polu Choose Data Source wybieramy New Data Source i w oknie, które się pojawi, wybieramy Site Map, czyli nasz plik z mapą strony Jeśli wpiszemy dane w taki sposób (poniżej przykłady z użyciem innych nazw stron niż te w poprzednim zadaniu, ale oczywiście Wy używacie swoich stron) Efekt powinien byd taki: Możemy modyfikowad hierarchię wyświetlania stron, np. konstruując Site Map tak: (proszę pytad prowadzącego to nie jest trudne jak się złapie zasadę) Otrzymamy taki efekt:

6 A tak: Taki:

7 Zadanie 3. Tworzenie menu z wykorzystaniem kontrolki Menu (*w niektórych przeglądarkach mogą nie byd widoczne niektóre części menu rozwiązanie problemu jest w pliku Opis modyfikacji do wykonania, żeby menu wyświetlało się prawidłowo.pdf 1) Do MasterPage.master dodajemy kontrolkę Menu 2) w polu Choose Data Source wybieramy New Data Source i w oknie, które się pojawi, wybieramy Site Map, czyli nasz plik z mapą strony Efekt (oczywiście na stronach Firma, Historia, Kontakt, Pracownicy, ponieważ te strony wykorzystują MastePage.aspx: Menu może byd zarówno dynamiczne (rozwijalne) jak i statyczne (stale widoczne wszystkie pozycje). Proszę zwrócid uwagę, że po najechaniu na link pojawia się to co wpisaliśmy w description, oczywiście będzie tak zarówno w TreeView, jak i w Menu.

8 Zadanie 4. SiteMapPath ścieżka określająca, gdzie jesteśmy. Działa ona na podstawie pliku Web.sitemap. Czyli efektem jest ścieżka, pokazująca, gdzie jesteśmy (ostatnia pozycja) i pokazująca ścieżkę stron wyżej w hierarchii Np.:

9 Zadanie 5. Zadanie 6. Trochę z "innej beczki": Wstawianie na stronę bieżącej daty. 1) napisad na stronie Dzisiaj jest: 2) obok napisu wstawid kontrolkę Label 3) dodad procedurę obsługi zdarzenia Page_Load (oczywiście dla strony, na której jest kontrolka - proszę pytad, łatwiej mi będzie pokazad, niż opisywad a Paostwu łatwiej będzie zrozumied, jeśli pokażę o co chodzi) Label1.Text = DateTime.Today.ToShortDateString(); 4) sprawdzid czy działa Dodanie łącza do wysyłania a. 1) po prostu do kodu strony (w naszym przypadku MasterPage) wstawiamy: <a tutaj jakiś tekst</a>

10 Zadanie 7. Użycie stylów Proszę dodad katalog tematów (skórek). Czyli dodamy ASP.NET Folder - Theme. Powstanie nowy katalog/folder ASP.NET (o nazwie App_Themes) a w nim pierwszy temat (oczywiście można wpisad własną nazwę) do tego katalogu proszę dodad nowy element - plik arkusza stylów (wprawdzie arkusz stylów może byd w dowolnym miejscu, ale tak jest porządnie i daje to jeszcze kilka możliwości, które poruszymy innym razem).

11 Zadanie 8. Proszę połączyd stronę wzorcową z plikiem stylów dla przypomnienia - w sekcji <head> należy dodad: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="tu_adres_pliku_css" /> Zadanie 9. Następnie proszę dodad kilka selektorów, żeby pozmieniad (formatowad) poszczególne fragmenty strony. Np. stworzyd selektor stylu w pliku CSS:.jakas_nazwa { border-left: 10px solid red; /*czyli lewe obramowanie elementu o grubości 10pt linia ciągła, czerwona*/ } w pliku strony (albo na stronie wzorcowej) w znaczniku obrazka musimy dopisad CssClass="jakas_nazwa" czyli: <asp:image ID="Image1" runat="server" CssClass=" jakas_nazwa" ImageUrl="~/nemo1.jpg" /> albo we właściwościach kontrolki Image wpisujemy (można też wybrad z listy rozwijalnej) nazwę klasy w zaznaczonym miejscu: W podobny sposób (zadanie 7 i 8) dodad drugi temat i połączyd go z kolejnym arkuszem stylów (który również należy dodad). Oczywiście proszę w tym arkuszu dodad jakieś style. Dla przypomnienia (mówiłem na wykładzie) - w pliku CSS można wykorzystad kreatora/budowniczego stylów - po prostu klikamy prawym przyciskiem myszy w opisie selektora i wybieramy Build Style:

12 wyskoczy okienko, w którym będziemy mogli budowad style (proszę nie klikad "jak leci", ponieważ niektóre elementy wykluczają inne): Podsumowując: pod koniec dzisiejszych zajęd witryna powinna składad się z dziewięciu stron, powinny one bazowad na dwóch różnych stronach wzorcowych (pięd stron na jednej a cztery pozostałe - poszczególnych pracowników - na drugiej). Strony wzorcowe powinny korzystad z dwóch różnych plików CSS, w których powinny byd różne formatowania poszczególnych elementów stron.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML TOMASZ SITEK Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 Czym jest HTML?... 2 Jak poprawnie kodować?... 2 Struktura dokumentu... 2 Nagłówek dokumentu... 3 Ciało

Bardziej szczegółowo

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne.

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Podstawy tworzenia stron internetowych w HTML u dla wszystkich HTML??? nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Opracował: Krzysztof Dzierbicki KADEK - 2003 - 1 - - 2 - Wiek XXI charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

Graficzny projekt strony internetowej

Graficzny projekt strony internetowej 6 Graficzny projekt strony internetowej 6.1. Opracowanie projektu Przystępując do tworzenia projektu graficznego strony internetowej, powinniśmy dążyć do uzyskania przejrzystej i łatwej w obsłudze struktury.

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

System SQ. Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska

System SQ. Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska System SQ Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska Zawartość Wstęp... 3 Rejestacja w Systemie... 3 Moduł aplikacji mobilnej... 4 Tworzenie obysu pola...

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal

Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal Tłumaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-3610-5 2011 by James Pearce, Palo Alto, California. All Rights Reserved. This

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja dodawania nowego miejsca udzielania świadczeń dla umów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Poznań,

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 (aktualizacja na sierpień 2014) INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi nowej wersji systemu zarządzania treścią K2 po migracji na nową platformę.

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Treścią czyli jak prosto i przyjemnie zarządzać serwisem internetowym

System Zarządzania Treścią czyli jak prosto i przyjemnie zarządzać serwisem internetowym System Zarządzania Treścią czyli jak prosto i przyjemnie zarządzać serwisem internetowym Systemy CMS są bardzo popularne od dawna. W sieci znajdziemy mnóstwo gotowych, darmowych rozwiązań. Wystarczy pobrać,

Bardziej szczegółowo

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści Nowości w wersji 11 Spis treści Nowe menu...4 Menu Insert...4 Wstaw Stronę...4 Wstaw Projekt...4 Wstaw Chmurkę...4 Menu symboli...5 Zmiana nazwy symbolu...5 Generator symboli...5 Teksty...6 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start"

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start" CorelDRAW Graphics Suite X7 Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7 zawiera w pełni zintegrowane aplikacje i uzupełniające je moduły dodatkowe do obsługi wszystkich zadań graficznych:

Bardziej szczegółowo

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Strona1 Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Dostępność stron internetowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu Jacek Zadrożny Warszawa, Marzec

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

Google AdWords jak to działa?

Google AdWords jak to działa? 0 Google AdWords jak to działa? Narzędzie, o którym można usłyszeć w wielu miejscach w sieci, nie tylko w serwisach, newsletterach branżowych. Na hasło adwords praktycznie widać jak strony www walczą o

Bardziej szczegółowo