Rys. 3. Kod elementów na stronie po dodaniu kontrolek podstawowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rys. 3. Kod elementów na stronie po dodaniu kontrolek podstawowych."

Transkrypt

1 1 2 Kontrolki standardowe WP7 Michał Ręczkowicz, Opublikowano: W tym samouczku dowiesz się, jakie kontrolki standardowe znajdują się w Visual Studio i w jaki sposób możesz je wykorzystać w swoich aplikacjach. Przed wykonaniem zadań powinieneś znać: ListBox służy do tworzenia list z wielu innych kontrolek, działa podobnie jak ScrollViewer, Map służy do określania lokalizacji na mapie, Media Element umożliwia prezentację plików multimedialnych, PasswordBox umożliwia maskowanie tekstu, jaki jest do niej wprowadzany, RadioButton umożliwia zaznaczenie jednej z dostępnych opcji, kontrolki te mogą być grupowane, Slider służy do płynnej regulacji zmiany wartości różnych zakresów, StackPanel to powierzchnia do rozmieszczania kontrolek, kontrolki w niej zawarte można jedynie przeglądać, TextBox służy do pobierania tekstu z klawiatury, WebBrowser służy do obsługi stron internetowych, za jej pomocą można przeglądać sieć. Wynik końcowy projektu przedstawiono na Rys. 1. podstawy języka C#, środowisko MS Visual Studio 2010 Express for Windows Phone, emulator Windows Phone, podstawy z dodawania i obsługi kontrolek w projekcie. Po wykonaniu zadań nauczysz się: jakie kontrolki standardowe są dostępne dla programisty Windows Phone, w jaki sposób można użyć tych kontrolek w aplikacji. Implementacja Utwórz nowy projekt i nazwij go Kontrolki. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, zobacz samouczek Podstawowe elementy środowiska MS Visual Studio 2010 Express for Windows Phone 5. Lista standardowych kontrolek: Image pozwala na wyświetlania obrazków, ScrollViewer pozwala na przesuwanie elementów w niej zawartych, TextBlock służy głównie do wyświetlania tekstu, Rys. 1. Efekt końcowy. Strona główna aplikacji Na stronie głównej aplikacji umieść linki do stron zawierających prezentacje kontrolek. Do ułożenia linków wykorzystaj kontrolkę StackPanel umożliwiającą automatyczne układanie elementów pionowo (jeden pod drugim) lub poziomo (jeden obok drugiego). 1. W oknie XAML określ nazwę aplikacji i strony głównej.

2 3 4 Dla elementu TextBlock o x:name=pagetitle zmień właściwość Text na wybór. 2. Dodaj kontrolkę StackPanel umożliwiającą układanie elementów w pionie i w poziomie W oknie XAML do elementu Grido x:name=contentpanel dodaj element StackPanel tak, aby uzyskać efekt jak na Rys. 2. w polu Name wpisz Glowne.xaml, 2. W oknie XAML określ nazwę aplikacji i strony Glowne.xaml. Dla elementu TextBlock o x:name=pagetitle zmień właściwość Text na główne. 3. Dodaj kontrolkę StackPanel umożliwiającą układanie elementów w pionie i w poziomie W oknie XAML do elementu Grid o x:name=contentpanel dodaj element StackPanel tak, aby uzyskać efekt jak na Rys. 2. Rys.2. Dodanie elementu StackPanel do ContentPanel. 3. Dodaj kontrolkę HyperlinkButton przekierowującą do strony Glowne.xaml. Zmień jej właściwość Content na Główne. Dwukrotnie kliknij kontrolkę i w metodzie hyperlinkbutton1_click dodaj: NavigationService.Navigate(newUri("/Kontrolki;component/Glowne.xaml", UriKind.Relative)); Kontrolki podstawowe Kontrolki podstawowe to kontrolki, które można wykorzystać do pobierania prostych informacji od użytkownika, takich jak: Imię, Wiek, określenie płci. 1. Dodaj nową stronę Glowne.xaml. Z menu wybierz Project -> Add New Item. z lity dostępnych szablonów wybierz Windows Phone PortraitPage, 4. Dodaj kontrolki umożliwiające pobranie imienia. Do okna podglądu telefonu przenieś kontrolkę TextBlock i określ jej właściwość Text jako Podaj imię: Do okna podglądu telefonu przenieś kontrolkę TextBox i określ jej właściwość Text jako "". 5. Dodaj kontrolki umożliwiające pobranie wieku. Do okna podglądu telefonu przenieś kontrolkę TextBlock i określ jej właściwość Text jako Podaj wiek: Do okna podglądu telefonu przenieś kontrolkę TextBox i określ jej właściwość Text jako "", dodaj właściwość InputScope="Number". 6. Dodaj kontrolki umożliwiające pobranie płci. Do okna podglądu telefonu przenieś kontrolkę TextBlock i określ jej właściwość Text jako Wybierz płeć: Do okna podglądu telefonu przenieś kontrolkę RadioButton i określ jej właściwość Content jako "Kobieta", dodaj właściwość GroupName="Plec". Do okna podglądu telefonu przenieś kontrolkę RadioButton i określ jej właściwość Content jako "Mężczyzna", dodaj właściwość GroupName="Plec". 1. Dodaj kontrolki umożliwiające pobranie hasła. Do okna podglądu telefonu przenieś kontrolkę TextBlock i określ jej właściwość Text jako Podaj hasło: Do okna podglądu telefonu przenieś kontrolkę PasswordBox.

3 5 6 Do okna podglądu telefonu przenieś kontrolkę CheckBox i określ jej właściwość Content jako "Zapamiętaj?". 8. Dodaj Przycisk umożliwiający zatwierdzenie danych i przejście do strony głównej. Do okna podglądu telefonu przenieś kontrolkę Button. Dwukrotnie kliknij dodaną kontrolkę i w metodzie button1_click dodaj: NavigationService.Navigate(newUri("/Kontrolki;component/MainPage.xaml", UriKind.Relative)); 9. Sprawdź dodane kontrolki. Otwórz plik Glowne.xaml i sprawdź, czy kod w kontrolce Grid o x:name=contentpanel wygląda podobnie do przedstawionego na Rys. 3. Kontrolki dodatkowe 1. Do strony MainPage.xaml do kontrolki StackPanel dodaj kontrolkę HyperlinkButton przekierowującą do strony Dodatkowe.xaml. Zmień jej właściwość Content na Dodatkowe. Dwukrotnie kliknij kontrolkę i w metodzie hyperlinkbutton2_click dodaj: NavigationService.Navigate(newUri("/Kontrolki;component/Dodatkowe.xaml", UriKind.Relative)); 1. Dodaj nową stronę Dodatkowe.xaml. Z menu wybierz Project -> Add New Item. z lity dostępnych szablonów wybierz Windows Phone PortraitPage, w polu Name wpisz Dodatkowe.xaml, 3. W oknie XAML określ nazwę aplikacji i strony Dodatkowe.xaml. Dla elementu TextBlock o x:name=pagetitle zmień właściwość Text na dodatkowe. 4. W oknie XAML dodaj kontrolkę StackPanel umożliwiającą układanie elementów w pionie i w poziomie. 5. Dodaj kontrolkę umożliwiającą wybór elementów z listy. Rys. 3. Kod elementów na stronie po dodaniu kontrolek podstawowych. Zapisz zmiany we wszystkich plikach za pomocą kombinacji Ctrl+Shift+S lub za pomocą menu File->SaveAll. Uruchom projekt (F5) i sprawdź działanie dodanych kontrolek. Do okna podglądu telefonu przenieś kontrolkę ListBox. W dodanej kontrolce, w widoku XAML, zamień /> na ></ListBox>. Do kontrolki dodaj: <TextBlockName="tb1" Text="Pierwszy"/> <TextBlockName="tb2" Text="Drugi"/> <TextBlockName="tb3" Text="Trzeci"/> <TextBlockName="tb4" Text="Czwarty"/>

4 7 8 <TextBlockName="tb5" Text="Piąty"/> 6. Dodaj kontrolkę Slider wraz z kontrolką wyświetlającą wybraną wartość. Do okna podglądu telefonu przenieś kontrolkę Slider. Do okna podglądu telefonu przenieś kontrolkę TextBox. Usuń jej właściwość Text. Dwukrotnie kliknij na kontrolce Slider. W metodzie slider1_valuechanged dodaj: textbox1.text = e.newvalue.tostring(); 7. Sprawdź dodane kontrolki. Otwórz plik Dodatkowe.xaml i sprawdź, czy kod w kontrolce Grid o x:name=contentpanel wygląda podobnie do przedstawionego na Rys. 4. Przesuwane obrazki W poprzednim odcinku dodałeś kontrolkę image. Tym razem rozszerzysz prezentację jej możliwości za pomocą kontrolki ScrollViewer. 1. Do strony MainPage.xaml, do kontrolki StackPanel, dodaj kontrolkę HyperlinkButton przekierowującą do strony Obrazki.xaml. Zmień jej właściwość Content na Obrazki. Dwukrotnie kliknij kontrolkę i w metodzie hyperlinkbutton3_click dodaj: NavigationService.Navigate(newUri("/Kontrolki;component/Obrazki.xaml", UriKind.Relative)); 2. Dodaj nową stronę Obrazki.xaml. Z menu wybierz Project -> Add New Item z lity dostępnych szablonów wybierz Windows Phone Portrait Page w polu Name wpisz Obrazki.xaml, 3. W oknie XAML określ nazwę aplikacji i strony Dodatkowe.xaml. Dla elementu TextBlock o x:name=pagetitle zmień właściwość Text na obrazki. Dla elementu phone określ właściwość SupportedOrientations jako PartraitOrLandscape. 4. Do projektu dodaj kontrolkę ScrollViewer. Rys. 4. Kod elementów na stronie po dodaniu kontrolek dodatkowych. Zapisz zmiany we wszystkich plikach za pomocą kombinacji Ctrl+Shift+S lub za pomocą menu file->saveall. Uruchom projekt (F5) i sprawdź działanie dodanych kontrolek. Określ jej szerokość na 455, a wysokość na 600. Określ właściwość HorizontalScrollBarVisibility na "Visible". 5. Do kontrolki ScrollViewer dodaj kontrolkę Image.

5 9 10 W oknie Properties w polu Source: wybierz Add, wybierz jeden obraz z biblioteki obrazów w Windows, zaznacz obrazek i zatwierdź wciskając opcję k.. W liście rozwijalnej właściwości Stretch wybierz "Uniform". Ustaw HorizontalScrollBarVisibility na "Visible". 6. Sprawdź dodane kontrolki. Otwórz plik Obrazki.xaml i sprawdź, czy kod w kontrolce Grid o x:name=contentpanel wygląda podobnie do przedstawionego na Rys. 5. Dwukrotnie kliknij kontrolkę i w metodzie obsługi zdarzenia Click dodaj: NavigationService.Navigate(newUri("/Kontrolki;component/Browser.xaml", UriKind.Relative)); 2. Dodaj nową stronę Browser.xaml. Z menu wybierz Project->Add new item. z lity dostępnych szablonów wybierz Windows Phone Portrait Page, w polu Name wpisz Browser.xaml, 3. W oknie XAML określ nazwę aplikacji i strony Browser.xaml. Dla elementu TextBlock o x:name=pagetitle zmień właściwość Text na web. Dla elementu phone określ właściwość SupportedOrientations jako PartraitOrLandscape. 4. Do projektu dodaj kontrolkę WebBrowser. W oknie Properties w polu Source wprowadź adres: 6. Rys. 5. Kod elementów na stronie po dodaniu kontrolek Scrollviewer i Image. Zapisz zmiany we wszystkich plikach za pomocą kombinacji Ctrl+Shift+S lub za pomocą menu file->saveall. Uruchom projekt (F5) i sprawdź działanie dodanych kontrolek. Przeglądarka internetowa 1. Do strony MainPage.xaml do kontrolki StackPanel dodaj kontrolkę HyperlinkButton przekierowującą do strony Browser.xaml. Zmień jej właściwość Content na Przeglądarka. Mapa 1. Do strony MainPage.xaml do kontrolki StackPanel dodaj kontrolkę HyperlinkButton przekierowującą do strony Browser.xaml. Zmień jej właściwość Content na Mapa. Dwukrotnie kliknij kontrolkę i w metodzie obsługi zdarzenia Click dodaj: NavigationService.Navigate(newUri("/Kontrolki;component/Mapa.xaml", UriKind.Relative)); 2. Dodaj nową stronę Mapa.xaml.

6 11 12 Z menu wybierz Project->Add new item. z lity dostępnych szablonów wybierz Windows Phone Portrait Page. w polu Name wpisz Mapa.xaml. 3. W oknie XAML określ nazwę aplikacji i strony Dodatkowe.xaml. Kontrolki i style Video: 7 Kontrolki Silverlight w WP7: 8 Video How Do I? : 9 Dla elementu TextBlock o x:name=pagetitle zmień właściwość Text na obrazki. Dla elementu phone określ właściwość SupportedOrientations jako PartraitOrLandscape. 4. Do projektu dodaj kontrolkę Map. Rozciągnij ją do maksymalnych rozmiarów ekranu telefonu. Uruchom projekt: kliknij dwukrotnie na mapie, znajdź Redmond na mapie. Zadanie Utwórz formularz z poznanych kontrolek. Podsumowanie W tym samouczku poznałeś kontrolki standardowe dostępne po zainstalowaniu narzędzi programistycznych. W kolejnym samouczku nauczysz się, jak dodawać nowe kontrolki do środowiska i projektu. Sprawdzisz, jakie kontrolki są dostępne w bibliotece Silverlight for Windows Phone Toolkit. Dodatkowo zobacz:

ITA-103 Aplikacje Internetowe. Piotr Bubacz. Moduł 5. Wersja 1. Kontrolki serwerowe

ITA-103 Aplikacje Internetowe. Piotr Bubacz. Moduł 5. Wersja 1. Kontrolki serwerowe Piotr Bubacz Moduł 5 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe rozwiązanie... 9 Porady praktyczne...

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium ASP.NET. Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005 oraz dostęp do serwera Microsoft SQL Server 2005. Treść ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Kontrolki danych w ASP.NET

Kontrolki danych w ASP.NET Piotr Bubacz Moduł 8 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi dla studenta... 8 Dodatkowe źródła informacji...

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data

Bardziej szczegółowo

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Platforma.NET laboratorium 5 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Połączenie z bazą serwera Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath

Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath Układ Przy projektowaniu nowego, pustego formularza warto rozważyć umieszczenie formantów wewnątrz tabel układu w celu ustalenia struktury formularza. Wstępnie

Bardziej szczegółowo

IDE (ang. Integrated Development Environment) czyli zintegrowane środowisko programistyczne

IDE (ang. Integrated Development Environment) czyli zintegrowane środowisko programistyczne IDE (ang. Integrated Development Environment) czyli zintegrowane środowisko programistyczne Strona startowa Elementy strony startowej Panel Recent Project -zawiera listę projektów, nad którymi programista

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne Serwisy WWW [ASP.NET]

Dynamiczne Serwisy WWW [ASP.NET] Dynamiczne Serwisy WWW [ASP.NET] ZADANIA WSTĘPNE Temat 1 Środowisko Visual Studio Web Developer 2008 Typ zadania: Dodawanie nowego projektu Zadanie 1: Dodaj nowy projekt o nazwie RezerwacjaBiletow i zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu DLS IV. DLS IV -Obsługa

Obsługa programu DLS IV. DLS IV -Obsługa Obsługa programu DLS IV Program prezentacji Treść prezentacji Spis treści Rozdział 1 Wymagania systemowe Rozdział 2 Obsługiwane centrale i moduły Rozdział 3 Instalacja oprogramowania Rozdział4 Login Rozdział

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WZORCA MVC W ASP.NET

WYKORZYSTANIE WZORCA MVC W ASP.NET MACIEJ WĘGRZYNOWSKI Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Kierunek Informatyka, II rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia Przedmiot PROGRAMOWANIE W ŚRODOWISKU.NET WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

BasicCMS Podręcznik użytkownika

BasicCMS Podręcznik użytkownika BasicCMS Podręcznik użytkownika Strona 1 z 29 Spis treści Słowo wstępne 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne 1.2 Zgodność generowanych stron 1.3 Przeglądarka 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie 2.2

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do App Inventor

Wprowadzenie do App Inventor Lab. 1. Wprowadzenie do App Inventor ARCHITEKTURA APP INVENTOR App Inventor jest narzędziem dostarczanym przez Google (obecnie Google przekazało pieczę nad projektem do MIT) służącym do tworzenia aplikacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja/Instrukcja. @ School CMS

Dokumentacja/Instrukcja. @ School CMS Dokumentacja/Instrukcja @ School CMS Wstęp... 4 1. Instalacja... 5 1.1. Wstępne przygotowanie.... 5 1.2. Instalacja... 5 1.3. Czynności po instalacyjne.... 6 2. Panel Administracyjny... 7 2.1 Menu Główne...

Bardziej szczegółowo

Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial

Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI KIERUNEK INFORMATYKA Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial Autorzy PIOTR BOBER TOMASZ CUDEK Przedmiot BAZY

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi 1 Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi www.selteco.pl 2 Witamy w programie Alligator Flash Designer Alligator Flash Designer pozwala na tworzenie interaktywnych animacji Flash na strony

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Wordpresa

Wprowadzenie do Wordpresa Wprowadzenie do Wordpresa Czym jest Wordpress? Najprościej opisują to sami twórcy: WordPress jest nowoczesną, semantyczną, osobistą platformą publikacyjną, koncentrującą się na estetyce, zgodności z internetowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja tworzenia strony WWW w oparciu o szablon CMSimple

Instrukcja tworzenia strony WWW w oparciu o szablon CMSimple Instrukcja tworzenia strony WWW w oparciu o szablon CMSimple I. Wygląd strony. Elementy stałe. CMSimple jest prostym systemem zarządzania zawartością stron internetowych. Dostarcza łatwy w obsłudze edytor

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe Arkusze Stylów CSS

Kaskadowe Arkusze Stylów CSS ITA-103 Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Moduł 2 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe rozwiązanie...

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP6100 Wersja: 29-09-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo