Publikowanie treści na stronach internetowych Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikowanie treści na stronach internetowych Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku"

Transkrypt

1 Publikowanie treści na stronach internetowych Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku Niniejsze opracowanie jest krótkim podręcznikiem dla uczestników zajęd informatycznych, realizowanych w ramach projektu pn. Informatyka dla Rawskich Studentów III wieku. Dzięki zawartym poradom, każdy słuchacz będzie potrafił samodzielnie publikowad materiały na stronie internetowej projektu. Fundacja Biuro Projektów Lokalnych

2 20 gru Publikowanie treści na stronach internetowych Wejście na stronę Uniwersytetu 1. Aby wejśd na stronę internetową Uniwersytetu, należy otworzyd przeglądarkę (np. Internet Explorer lub Mozilla Firefox), a następnie w oknie adresu wpisad: 2. Jeśli adres został wpisany poprawnie, w oknie przeglądarki powinna pojawid się strona Uniwersytetu: Jeśli na ekranie nie pojawiła się strona Uniwersytetu sprawdź poprawnośd w pisowni adresu lub stan swojego połączenia z Internetem. Publikowanie treści w serwisie Wszelkie treści publikowane na stronach internetowych Uniwersytetu można podzielid na 4 kategorie: 1. Komentarze krótkie opinie użytkowników nt. opublikowanych treści, 2. Wpisy rodzaj wiadomości, tj. informacji o ostatnich wydarzeniach, które odbyły się w ramach działalności Uniwersytetu (np. notatka o inauguracji Roku Akademickiego). Odpowiednikiem wpisów w tradycyjnej prasie są krótkie artykuły o bieżących wydarzeniach. 3. Strony dłuższe artykuły, które są odpowiednikiem pogłębionych analiz w tradycyjnej prasie. Przykładem strony może byd dłuższa relacja z przebiegu projektu. 4. Media inne niż tekst nośniki informacji, np. grafiki, pliki muzyczne, filmy wideo, które mogą ilustrowad treśd przekazywaną we wpisach lub stronach. 2

3 Publikowanie treści na stronach internetowych 2010 Publikowanie komentarzy na stronie nie wymaga tworzenia konta użytkownika. Komentarz może dodad każdy użytkownik strony, wpisując jego treśd w odpowiednie pola formularza. W celu dodania na stronę wpisu, strony lub medium wymagane jest natomiast utworzenie konta użytkownika, które umożliwi dostęp do panelu, za pośrednictwem którego dodaje się treści w serwisie. Komentowanie opublikowanych materiałów 1. Każdy użytkownik korzystający ze strony internetowej Uniwersytetu może skomentowad opublikowane w witrynie wiadomości i artykuły. 2. Na każdej stronie serwisu znajduje się formularz, służący komentowaniu artykułów. Wystarczy przewinąd stronę na sam dół, za pomocą pionowego paska nawigacji. 3. Aby dodad komentarz do artykułu, w formularzu należy wpisad: a. Swoje imię i nazwisko, inicjały lub pseudonim (zostanie opublikowane), b. Adres (nie zostanie opublikowany), c. Treśd komentarza. 4. Po kliknięciu przyciski Opublikuj komentarz wpisana treśd zostanie wysłana do administratora serwisu. Dopiero po zaakceptowaniu komentarza przez administratora, 3

4 20 gru Publikowanie treści na stronach internetowych pojawi się on na stronach Uniwersytetu. Procedura ta ma zapobiec publikowaniu niechcianych, obraźliwych lub niecenzuralnych komentarzy (tzw. spamu) przez przypadkowych gości. Zakładanie konta użytkownika 1. Założenie konta użytkownika jest niezbędne do publikowania na stronach internetowych Uniwersytetu wpisów, stron i mediów. 2. W prawym górnym rogu stron znajdują się dwa odnośniki: Rejestruj oraz Logowanie. 3. Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta na stronie Uniwersytetu, kliknij odnośnik Rejestruj. 4. Przeglądarka internetowa przeniesie cię na stronę rejestracyjną. 4

5 Publikowanie treści na stronach internetowych W pierwszym wierszu należy wpisad swoją nazwę, pod którą publikowad będziemy treści na stronie internetowej. Może to byd prawdziwe imię i nazwisko, samo imię, inicjały lub pseudonim. Nie można stosowad polskich znaków. 6. W drugim wierszu należy wpisad swój adres . Istotne jest, żeby wpisad prawidłowy adres, ponieważ na podaną skrzynkę wysłane zostanie tymczasowe hasło dostępu do panelu, za pośrednictwem którego użytkownik będzie publikował treści w serwisie. 7. Po kliknięciu na przycisk Zarejestruj się zostaniemy przeniesieni na stronę główną Uniwersytetu, a na naszą skrzynkę pocztową zostanie wysłane tymczasowe hasło dostępu. Logowanie użytkownika w serwisie 1. Jeśli mamy już założone konto na stronach Uniwersytetu, kolejnym krokiem jest zalogowanie się w panelu administracyjnym, który umożliwi publikowanie treści. 2. Ponownie wchodzimy na stronę główną W prawym górnym rogu strony klikamy na odnośnik Logowanie. 3. Przeglądarka przeniesie cię na stronę logowania. 5

6 20 gru Publikowanie treści na stronach internetowych 4. W pierwszym wierszu wpisujemy wybraną przez siebie nazwę użytkownika, którą wpisaliśmy podczas rejestracji. 5. W drugim wierszu wpisujemy tymczasowe hasło, które znajdziemy w wiadomości na naszej skrzynce pocztowej. Po kliknięciu na przycisk Zaloguj się, ponownie zostaniemy przeniesieni na stronę główną serwisu. 6. W prawym górnym rogu strony pojawił się link Edytuj wpis. 7. Po kliknięciu na odnośnik Edytuj wpis, zostaniemy przeniesieni do panelu administracyjnego. 8. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobid przed opublikowaniem jakiejkolwiek treści jest zmiana tymczasowego hasła do serwisu, na bardziej przystępne. W tym celu klikamy na link Tak, zabierz mnie na stronę mojego profilu, który znajduje się w różowej ramce. 9. Przeniesieni zostaniemy na stronę, na której możemy zmienid nasze hasło do serwisu. Aby zmienid swoje hasło wystarczy wpisad nowe hasło w obu wskazanych polach, a następnie kliknąd przycisk Zaktualizuj profil. 6

7 Publikowanie treści na stronach internetowych 2010 Dodawanie wpisów i stron 1. Na górze panelu administracyjnego znajduje się rozwijana lista, za pomocą której można dodawad treści do serwisu. Wpisy i strony dodaje się w taki sam sposób. Oba rodzaje treści różnią się jedynie efektem wpisy i stron publikowane są w różnych miejscach serwisu. 2. Aby dodad wpis na stronę klikamy na odnośnik Nowy wpis lub Nowa strona. Przeglądarka przeniesienie nas na stronę edytora. 7

8 20 gru Publikowanie treści na stronach internetowych Opcje edytora: 1. Rozwijana lista, z której można wybrad rodzaj treści, który chcemy opublikowad. 2. W tym polu wpisujemy tytuł naszej wiadomości lub artykułu, pod którym opublikowany zostanie w serwisie. 3. W polu oznaczonym cyfrą 3 możemy wybrad tryb edycji treści. Zwródmy uwagę, aby wybrana została opcja Wizualny, dzięki czemu wygląd naszego artykułu będziemy mogli edytowad podobnie jak w standardowym edytorze tekstów. 4. Pole nr 4 to pasek narzędzi służący do edytowania wyglądu naszego artykułu. Używa się go podobnie jak narzędzi w edytorze tekstów np. MS Word. 5. Pole nr 5 to miejsce, w którym wpisujemy treśd naszego artykułu. Używając paska narzędzi możemy na bieżąco zmieniad wygląd tekstu, dodając np. pogrubienie lub pochylenie znaków. 6. Po wpisaniu treści artykułu, należy przyporządkowad go do odpowiedniej kategorii. W tym celu, w polu nr 6 zaznaczamy następującą opcję: a. Dla wpisów: Aktualności b. Dla stron: Nie ma rodzica 7. Podgląd opracowanego przez nas tekstu możemy zobaczyd klikając na przycisk oznaczony na grafice cyfrą 7. Przeglądarka otworzy nowe okno, w którym zobaczymy, jak nasz artykuł prezentowad się będzie po zapisaniu na serwerze. 8. Jeśli efekt finalny nas satysfakcjonuje, klikamy na przycisk Opublikuj (cyfra 8 na rysunku). Nasz artykuł zostanie opublikowany na stronie internetowej Uniwersytetu. Odnośnik do artykułu pojawi się ponadto w lewej kolumnie strony głównej serwisu. Edytowanie istniejących wpisów i stron 1. Użytkownik może zmienid treśd już raz opublikowanych artykułów. W lewej kolumnie panelu administracyjnego znajdują się odnośniki do listy opublikowanych wpisów i stron. 8

9 Publikowanie treści na stronach internetowych Po kliknięciu na odnośnik Wpisy lub Strony, w centralnej części ekranu pojawi się ich lista. Aby zmienid wybrany artykuł, należy najechad wskaźnikiem myszy na jego nazwę i poczekad chwilę, aż pod nazwą pojawi się krótkie menu. 3. Po kliknięciu odnośnika Edytuj przeniesieni zostaniemy do okna edytora, które wygląda tak samo jak w przypadku pierwszego wprowadzania artykułu. Po dokonaniu niezbędnych zmian, klikamy na przycisk Aktualizuj. Dodawanie mediów do artykułów 1. Najczęściej dodawanym medium do artykułów są pliki graficzne. Najłatwiej publikuje się je z poziomu edytora wpisów lub stron. 9

10 20 gru Publikowanie treści na stronach internetowych 2. Aby dodad grafikę do naszego artykułu, najpierw klikamy w tekście, w miejscu w którym chcemy umieścid obrazek, a następnie ikonę obrazka obok napisu Wyślij/Wstaw. 3. Przeglądarka przeniesie nas do okna wstawiania plików. 4. Klikamy przycisk Wybierz pliki, a następnie wybieramy plik graficzny zapisany na dysku twardym komputera. 5. Po załadowaniu pliku do pamięci możemy wybrad kilka opcji jego opublikowania. 10

11 Publikowanie treści na stronach internetowych 2010 Opcje wstawiania plików 1. Tytuł: W tym miejscu wpisujemy tytuł naszej grafiki. 2. Tekst alternatywny: Treśd wpisana w to pole pojawi się, kiedy strona internetowa Uniwersytetu z różnych powodów nie będzie mogła poprawnie wyświetlid naszej grafiki. 3. Etykieta: W polu tym możemy wpisad treśd, jaka pojawi się pod opublikowanym obrazem. 4. Opis: Miejsce na ew. uwagi dot. wstawianej grafiki. Treśd nie zostanie opublikowana na stronie. 5. Adres URL odnośnika: Pole uzupełniane automatycznie, nie należy go edytowad. 6. Wyrównanie: Możemy wybrad umiejscowienie naszej grafiki względem wpisanego tekstu. Najczęściej stosuje się wyrównanie Do prawej. 7. Rozmiar: Umożliwia wybranie rozmiaru publikowanej grafiki. Najczęściej wybieraną opcją jest Miniatura lub Średni. Wybór większych rozmiarów spowoduje, że strona stanie się mało czytelna i nieestetyczna. 6. Aby dodad wybrany przez nas obrazek do artykułu klikamy przycisk Wstaw do wpisu, a następnie w edytorze artykułu przycisk Aktualizacja. Informacje techniczne Strona internetowa projektu pn. Informatyka dla rawskich studentów III wieku, realizowanego przez Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, uruchomiona została na silniku WordPress. WordPress jest nowoczesną, semantyczną, osobistą platformą publicystyczną, koncentrującą się na estetyce, zgodności z internetowymi standardami i użyteczności. WordPress jest platformą darmową. Do stworzenia niniejszej witryny użyto silnika w wersji Źródło: Informacja o wydawcy Fundacja Biuro Projektów Lokalnych to organizacja pozarządowa, której celem jest wspomaganie rozwoju wspólnot, społeczności lokalnych oraz demokracji lokalnej, m.in. poprzez wspieranie organizacji pozarządowych, będących jednym z filarów nowoczesnego społeczeostwa obywatelskiego. Biuro Projektów Lokalnych Ul. Kościuszki 5/ Rawa Mazowiecka Tel.: Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 Polska. 11

Wprowadzenie do Wordpresa

Wprowadzenie do Wordpresa Wprowadzenie do Wordpresa Czym jest Wordpress? Najprościej opisują to sami twórcy: WordPress jest nowoczesną, semantyczną, osobistą platformą publikacyjną, koncentrującą się na estetyce, zgodności z internetowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski SPIS TREŚCI PLATFORMA INTERNETOWA ABSOLWENT I. Serwis Absolwenta... 2 II. Przygotowanie środowiska

Bardziej szczegółowo

W tym poradniku znajdą Paostwo informacje na temat korzystania z Video CMS.

W tym poradniku znajdą Paostwo informacje na temat korzystania z Video CMS. Poradnik Użytkownika W tym poradniku znajdą Paostwo informacje na temat korzystania z Video CMS. Krok po kroku wyjaśnione zostaną podstawowe moduły, sposób ich użycia oraz zastosowanie. Po przeczytaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Wstęp... 4 Logowanie/wylogowanie do/z panelu administracyjnego... 5 Część systemowa... 5 Menadżer stron... 5 Lista wszystkich stron...

Bardziej szczegółowo

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Strony WWW dla bibliotek WordPress dla początkujących Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Po co bibliotece strona internetowa? Zanim zaczniesz W XXI wieku, w dobie Internetu, to pytanie wydaje się trywialne

Bardziej szczegółowo

CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM

CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM instrukcja użytkownika 1 Założenia systemu 1.1 Słownik pojęć 2 Opis modułów 2.1 [Biuro] Projekty 2.1.1 Tworzenie nowego Projektu. 2.2 [Biuro] Zadania 2.2.1 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

BasicCMS Podręcznik użytkownika

BasicCMS Podręcznik użytkownika BasicCMS Podręcznik użytkownika Strona 1 z 29 Spis treści Słowo wstępne 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne 1.2 Zgodność generowanych stron 1.3 Przeglądarka 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie 2.2

Bardziej szczegółowo

Tutorial. Opracowanie Sławomir Wyspiański. Lublin, 16.04.2013 r.

Tutorial. Opracowanie Sławomir Wyspiański. Lublin, 16.04.2013 r. Tutorial Opracowanie Sławomir Wyspiański Lublin, 16.04.2013 r. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 2 STRUKTURA ZASOBÓW IDIKS.ORG... 2 UPLOAD MULTIMEDIÓW... 3 VIMEO... 3 SOUNDCLOUD... 4 FLICKR... 5 LAST VIDEO LAST

Bardziej szczegółowo

1. Sklep -> Administracja

1. Sklep -> Administracja 1. Sklep -> Administracja 1.1. Sklep -> Administracja -> Zmienne UWAGA: Każda wprowadzona zmiana w tym oknie musi byd potwierdzona przyciskiem OK (dół strony) oraz Zapisz (górne menu)! Część kliencka:

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Z ELEMENTAMI NETWORKINGU DLA SEKTORA POZARZĄDOWEGO

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Z ELEMENTAMI NETWORKINGU DLA SEKTORA POZARZĄDOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Z ELEMENTAMI NETWORKINGU DLA SEKTORA POZARZĄDOWEGO Spis treści NISKOBUDŻETOWE FORMY PROMOCJI 5 I. KWALIFIKACJA DO GOOGLE AD GRANTS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 5 1.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie PLATFORMA E-LEARNING Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS Lublin, 2011 admin@wsns.pl 2011 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych http://www.wsns.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania Panelu CMS

Instrukcja użytkowania Panelu CMS www.helpnet.waw.pl Instrukcja użytkowania Panelu CMS opartego na technologii Joomla Spis treści 1. Wstęp................................................. 4 2. Logowanie.............................................

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej 1. 2. 3. 4. 5. 6. Podstawowe informacje Wymagania systemowe Zakładanie konta strony domowej Panel administratora Przykłady modyfikacji

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Gekosale Poradnik - Jak zacząć

Gekosale Poradnik - Jak zacząć Gekosale Poradnik - Jak zacząć 1 Spis treści 2 Zakładanie sklepu 3 Asortyment 3 Dodawanie kategorii 2 Dodawanie produktów 6 Dodawanie producentów 2 Grupy cech produktów 15 Warianty produktów 16 Magazyn

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator. Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator www.art-aktywator.pl

Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator. Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator www.art-aktywator.pl Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator www.art-aktywator.pl Ta instrukcja przeprowadzi Cię przez wszystkie najważniejsze funkcjonalności platformy www.artaktywator.pl i pomoże rozwiać wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Administracja sklepu

Administracja sklepu Spis treści...3 Logowanie...3 Opcje główne...5 Konfiguracja...5 SEO...6 Opcje...7 Strony...9 Prezentacja produktu... 10 Prezentacja produktów... 11 Wyróżnione produkty... 12 Wyszukiwanie produktów... 13

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Moodle

Korzystanie z platformy Moodle Korzystanie z platformy Moodle Rafał Michałowski Platforma oparta jest o system Moodle 2.2.x i znajduje się pod adresem: www.kno-koweziu.pl/moodle Platforma umożliwia tworzenie kursów e-learningowych oraz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BIURA PRASOWEGO

SYSTEM BIURA PRASOWEGO SYSTEM BIURA PRASOWEGO Instrukcja obsługi systemu biura prasowego Uwzględnia zagadnienia związane z obsługą systemów prasowych dla agencji PR i grup kapitałowych. Aktualizacja: wrzesień 2011 Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Wersja 1.0 Data publikacji: Listopad 2014 Najnowsze informacje są dostępne pod adresem http://office.microsoft.com/pl-pl/academic/

Bardziej szczegółowo

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe

Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo