ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA"

Transkrypt

1 ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Kazimierz Jamroz Andrzej Szymanek Wydział Inżynierii Lądowej Wydział Transportu i i Środowiska Elektrotechniki Katedra Inżynierii Drogowej,

2 SYSTEM TRANSPORTU System transportu to zbiór trzech grup procesów roboczych: procesy ruchu procesy obsługowe procesy sterowania Procesy te realizują główny cel systemu, czyli przemieszczanie osób, ładunków, informacji i energii z wykorzystaniem infrastruktury i środków transportu przy zaangażowaniu niezbędnych kapitałów Elementami system transportu są: infrastruktura transportowa pojazdy system organizacyjny K. Jamroz A. Szymanek

3 SYSTEM TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE ponad 19,5 mln pojazdów (w tym ponad 14,5 mln samochodów osobowych) sieć ć drogową o łącznej jdługości ś 380 tysięcy kilometrów i różnych standardach ponad 20 mln kierowców (osób uprawnionych do kierowania pojazdem) dzienny ruch 12,5 mln pojazdów, przewożących średnio ponad 22 mln osób (kierowców i pasażerów) i 3 mln ton ładunków kilka milionów pieszych i rowerzystów, w tym dość znaczna część nie mająca żadnych uprawnień i certyfikatów dotyczących poruszania się w ruchu drogowym, różny i niespójny system organizacyjny K. Jamroz A. Szymanek

4 Polska na tle UE Liczba ofiar śmiertelnych: y 5437 ofiar w roku 2008 (14 % UE)

5 Polska na tle UE Wskaźnik śmiertelności: 14,3 ofiar /100 tys. mk w roku 2008 y (UK 4,2)

6 8000 BAROMETR REALIZACJI PROGRAMU GAMBIT Liczb ba ofiar śmie ertelnych

7 PROBLEMY BRD W POLSCE Podstawowymi problemami brd w Polsce są: infrastruktura drogowa niedostosowana do standardów bezpieczeństwa, słabo rozwinięty system zarządzania bezpieczeństwem, niska kultura bezpieczeństwa. Przyczyniają się do tego nieprawidłowości funkcjonowania poszczególnych elementów systemu transportu drogowego ujawniające j się w procesie ruchu drogowego takie jak: nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu, awarie techniczne, złe warunki meteorologiczne lub przyrodnicze, akty wandalizmu lub terroryzmu K. Jamroz A. Szymanek

8 SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU System bezpieczeństwa transportu (także drogowego) to rodzaj systemu definiowany przez trzy składowe: cel systemu racjonalizacja ryzyka w obszarach funkcjonowania transportu tak, aby dla zagrożeń w nich rozpoznanych zapewniać co najmniej tolerowalny poziom ryzyka; elementy systemu człowiek (operator, uczestnik ruchu itp.), elementy materialne (elementy środków transportu, elementy infrastruktury, elementy środowiska naturalnego, systemy ratownictwa itp.) i elementy niematerialne (prawo, normy, wytyczne, metody, strategie, procedury itp.); struktura systemu zbiór relacji między elementami systemu dla osiągania jego celu. K. Jamroz A. Szymanek

9 K. Jamroz A. Szymanek

10 SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTEM System zarządzania bezpieczeństwem transportu drogowego jest częścią systemu zarządzania organizacji (transportowej instytucji centralnej lub regionalnej, zarządu drogowego, przewoźnika), który obejmuje: struktury organizacji i odpowiedzialność zasady ypostępowania (metody, procedury) narzędzia i niezbędne zasoby potrzebne do opracowania, wdrażania, realizowania, monitorowania i utrzymywania zadeklarowanej przez organizację polityki bezpieczeństwa i jej celów. K. Jamroz A. Szymanek

11 CECHY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BRD System zarządzania bezpieczeństwem w ruchu drogowym będzie skuteczny gdy spełni kryteria: wymusi nadzór, zaangażuje kierownictwo w sprawy bezpieczeństwa, zaangażuje uczestników ruchu drogowego, będzie elastyczny, będzie postrzegany jako coś pozytywnego. K. Jamroz A. Szymanek

12 METODY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego możemy obecnie wymienić następujące grupy metod: zarządzanie systemowe, zarządzanie zagrożeniami zarządzanie ryzykiem K. Jamroz A. Szymanek

13 SYSTEM TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE Ryzyko jest to kombinacja prawdopodobieństwa aktywizacji zagrożenia w zdarzeniu niepożądanym i spowodowanych w związku z tym szkód; najczęściej jest to iloczyn poziomu prawdopodobieństwa aktywizacji zagrożenia w zdarzeniu niepożądanym i poziomu spowodowanych w związku ą z tym szkód. Ryzyko w ruchu drogowym jest to miara powagi zagrożenia. Zagrożenie jest to źródło zdarzenia niepożądanego. Zagrożenie w ruchu drogowym jest to możliwość wystąpienia straty (szkody) pod warunkiem, że nastąpią niekorzystne warunki, które doprowadzą ą do wypadku drogowego.. K. Jamroz A. Szymanek

14 Ryzyko w ruchu drogowym Ryzyko: Jesteś spóźniony, jedziesz z prędkością 30 km/h ponad limit Konsekwencje: Oszczędzasz czas., ale możesz zarobić mandat lub być uwikłany w wypadek drogowy

15 Bezpieczne drogi ratują życie Identyfikacja zagrożeń

16 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W TRANSPORCIE DROGOWYM Elementy zarządzania ryzykiem możemy spotkać jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji na różnych poziomach zarządzania w transporcie drogowym: zarządzanie infrastrukturą drogową: planowanie, projektowanie i eksploatacja tuneli drogowych, zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, planowaniu sieci dróg, audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego; zarządzanie ruchem drogowym: sieć drogowa, automatyzacja zarządzania ruchem; zarządzanie przewozami osób i towarów realizowanych za pomocą środków transportu drogowego: przewóz materiałów niebezpiecznych, ryzyko zawodowe w przedsiębiorstwach transportu t samochodowego, ryzyko w transporcie zbiorowym; proces jazdy realizowanym przez indywidualnego uczestnika ruchu drogowego: modele jazdy, kalkulatory ryzyka, mapy ryzyka. K. Jamroz A. Szymanek

17 Przewóz materiałów niebezpiecznych

18 Tunele

19 Sieć dróg

20 INTEGRACJA METOD ZARZADZANIA BRD Integracja metod zarządzania bezpieczeństwem: metoda zarządzania zagrożeniami metoda zarządzania ryzykiem Koncepcja ogólnej uniwersalnej metody, składającej się z pięciu etapów: analiza ryzyka / zagrożenia, ocena (wartościowanie) ryzyka / zagrożenia, reagowania na ryzyko / zagrożenia, monitorowanie ryzyka y / zagrożenia komunikowanie o ryzyku / zagrożeniu K. Jamroz A. Szymanek

21 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NA DROGACH Metoda może być zastosowa: dla istniejącej drogi: zarządzania ryzykiem lub zarządzania zagrożeniami, ż i dla planowanej drogi: zarządzania ryzykiem lub zarządzania ą zagrożeniami z wykorzystaniem y audytu brd. Ze względu na rodzaj danych można dokonać podziału na metody: retrospektywne (bazujące na danych historycznych), prospektywne, bazujące na danych prognozowanych. K. Jamroz A. Szymanek

22 K. Jamroz A. Szymanek

23 SYSTEM TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE Szczególną uwagę przy tworzeniu zintegrowanej metody zarządzania ryzykiem w transporcie drogowym należy poświęcić elementom wspólnym, podobnym lub wybranym aspektom przekrojowym przez kilka rodzajów transportu: przewozu materiałów niebezpiecznych łańcuchów przewozowych (pasażerskie i towarowe), transportu intermodalnego ważnych obiektów drogowych (tunele, mosty, węzły integracyjne, przejazdy kolejowe) floty pojazdów operatorów K. Jamroz A. Szymanek

24 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r.

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Diagnoza i analiza SWOT sektora transportu... 5 1.1. Tendencje

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRACY KIEROWCÓW

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRACY KIEROWCÓW ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRACY KIEROWCÓW W jaki sposób zarządzać prowadzeniem pojazdów w pracy? Zarządzanie prowadzeniem pojazdów w pracy powinno stanowić zasadniczą część zakładowego systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości usług komunikacji publicznej

Poprawa jakości usług komunikacji publicznej 11 P o l i c y A d v i C E n ot e s Poprawa jakości usług komunikacji publicznej CIVITAS Initiative to europejska akcja wspierająca miasta w zakresie wdrożenia zintegrowanej polityki zrównoważonego, ekologicznego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY PROGRAM USPOKOJENIA RUCHU DO FINANSOWANIA Z KREDYTU EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO ZAŁOŻENIA PROGRAMU Warszawa, maj 2008 r. PROGRAM USPOKOJENIA RUCHU DO FINANSOWANIA Z KREDYTU

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU Mariusz KOŁOSOWSKI, Piotr STASZEWSKI Streszczenie: W artykule zaprezentowano działanie systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Data publikacji : 29.07.2015 Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Prezes UTK przypomina, że 1 marca 2015 r. wszedł w życie 8a rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12

Bardziej szczegółowo

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem Okladka Jaki transport w zr wnowa onym rozwoju.qxd 2009-02-24 12:50 Page 1 Zrównoważony rozwój dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO FILOZOFIA ZARZĄDZANIA Systemy zarządzania przedsiębiorstwem wywodzą się z filozofii TQM (Total Quality Menagement). Podstawą założenia TQM jest uwzględnienie wszystkich systemów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Z praktyki przedsiębiorstw. T. Bartosz Kalinowski Dojrzałość procesowa a zarządzanie ryzykiem operacyjnym 2

Spis treści. Z praktyki przedsiębiorstw. T. Bartosz Kalinowski Dojrzałość procesowa a zarządzanie ryzykiem operacyjnym 2 Spis treści ROK LXV Nr 10 (1226) Komitet redakcyjny: Dr Teresa Magdalena Dudzik (redaktor naczelny) Prof. dr hab. Joanna Cygler (współpraca) Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (współpraca) Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 88 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 2 z 88 Spis treści: 1. Środowisko organizacji...

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 6.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 207/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2004 r. I. WSTĘP 1. Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM

Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Wydanie VI Kraków-Tarnobrzeg, kwiecień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 CZĘŚĆ I! WPROWADZENIE... 13 2. OCENA RYZYKA... 18 2.1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 91 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Magdalena Małysz Magdalena Małysz Sprawdził: Robert Kuźniar

Bardziej szczegółowo

Usługi informatyczne w kontroli i wizualizacji ruchu drogowego

Usługi informatyczne w kontroli i wizualizacji ruchu drogowego 12 P o l i c y A d v i C E n ot e s CIVITAS Initiative to europejska akcja wspierająca miasta w zakresie wdrożenia zintegrowanej polityki zrównoważonego, ekologicznego i wydajnego transportu. Wnioski wyciągnięte

Bardziej szczegółowo

Ryzyko techniczne i zawodowe w transporcie kolejowym kluczowe aspekty integracji

Ryzyko techniczne i zawodowe w transporcie kolejowym kluczowe aspekty integracji Adam Jabłoński, Marek Jabłoński Ryzyko techniczne i zawodowe w transporcie kwym kluczowe aspekty integracji Wdrażający system emy zarządzania ządzania bezpieczeńs eństw twem przedsiębior edsiębiorcy kole

Bardziej szczegółowo

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci: mgr

Bardziej szczegółowo

Program Realizacyjny na lata 2015-2016

Program Realizacyjny na lata 2015-2016 Załącznik do uchwały Nr 2/2015 Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Program Realizacyjny na lata 2015-2016 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 Warszawa, maj 2015 Dokument

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu

Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu REDAKCJA NAUKOWA Ilona Urbanyi-Popiołek Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu REDAKCJA NAUKOWA Ilona Urbanyi-Popiołek Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU 1

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU 1 Załącznik do Uchwały Nr Rady Ministrów z dnia 2008 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Opracowanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Udowodnienie wartości bezpieczeństwa

Udowodnienie wartości bezpieczeństwa Udowodnienie wartości bezpieczeństwa Uzasadnienie i zwrot z inwestycji w program bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo maszyn Autor: Lyle Masimore Programy bezpieczeństwa Każdego roku sześć milionów pracowników

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/214 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 maja 2012 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo