OFERTY WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTY WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI"

Transkrypt

1 OFERTY WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt Kędzierzyn-Koźle tel.: , fax:

2 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA BUDYNKIEM NR 151 Przedmiotem wynajmu jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem nr 151, położona w Kędzierzynie -Koźlu, ul. Mostowa, na terenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Nieruchomość gruntowa obejmuje działki gruntu o nr 255/4 o powierzchni 0,7924 ha, 256/1 o powierzchni 0,0200 ha, 267/6 o powierzchni 0,1165 ha. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,9289 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem nr 151 (hala montażowa, produkcyjno-magazynowa) wraz z przybudówką oraz budowlami place, drogi. OPIS STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI: 1. Właściciel gruntu - Skarb Państwa. 2. Użytkownik Wieczysty Grupa Azoty ZAK S.A. 3. Nie została wydana w odniesieniu do budynku 151, posadowionego na nieruchomości decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę, decyzja nakazująca rozbiórkę ani też jakikolwiek inny akt władczy ograniczający zakres funkcjonalności (możliwe sposoby wykorzystania) obiektów budowlanych oraz urządzeń związanych z substancją gruntu. W powyższym zakresie nie zostały też wszczęte żadnego rodzaju postępowania mogące wywołać podobne skutki. 4. Z nieruchomości nie jest prowadzona egzekucja, ani nie jest on przedmiotem żadnego postępowania sądowego czy administracyjnego, które uniemożliwiłoby najemcy wykonanie umowy w sposób należyty. 5. Nie istnieją żadne inne prawne lub faktyczne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają lub mogą uniemożliwić Grupa Azoty ZAK S.A. zawarcie i wykonywanie umowy. 6. Nieruchomość nie jest przedmiotem toczącego się, ani grożącego postępowania wywłaszczeniowego. 7. Nieruchomość nie jest przedmiotem ograniczeń w korzystaniu lub rozporządzaniu, w związku z zarządzeniem tymczasowym sądu lub na innej podstawie. 8. Nieruchomość znajduje się w niezakłóconym posiadaniu Grupa Azoty ZAK S.A. DANE BUDYNKU: 1. Przeznaczenie budynku produkcja, usługi, magazyn. 2. Powierzchnia zabudowy 4 929,00 m 2 użytkowa budynku 6 437,60 m 2 3. Uzbrojenie terenu: a. energia elektryczna tak b. woda sanitarna tak (możliwość podłączenia) c. woda przem./poż. tak d. kanalizacja deszczowa tak

3 e. kanalizacja przem./sanit. tak f. centralne ogrzewanie w części przybudówki tak, hala - brak g. telefon/internet - tak h. inne: parking/plac manewrowy tak 4. Urządzenia: jedna suwnica o udźwigu 100 kn, jedna suwnica o udźwigu 125 kn, jedna suwnica o udźwigu 200 kn. Jezdnia podsuwnicowa o rozstawie szyn 21,5 m, wypuszczona jest na zewnątrz hali. Suwnica 10 t dopuszczona do użytku - lokalizacja bud rok produkcji: 1955 r. - rozpiętość torów L = 18,5 m - wysokość podnoszenia H p = 9,5 m -stan techniczny suwnica dwubelkowa. Zarejestrowana, dopuszczona przez Urząd Dozoru Technicznego do użytku do czerwca 2014 r. Suwnica 20/5t zarejestrowana, niesprawna, wyłączona z eksploatacji. - lokalizacja bud rok produkcji: 1951 r. - rozpiętość torów L = 18,5 m - wysokość podnoszenia H p = 7,8 m - stan techniczny suwnica kratownicowa Suwnica 12,5 t dopuszczona do użytku - lokalizacja hala bud rok produkcji: 1968 r. - rozpiętość torów L = 18,5 m - wysokość podnoszenia H p = 7,8 m - stan techniczny suwnica dwubelkowa, blachowa. Zarejestrowana, dopuszczona przez Urząd Dozoru Technicznego do użytku do czerwca 2014 r. OPIS STANU TECHNICZEGO BUDYNKU: Budynek nr 151 (hala wraz z przybudówką) dach płaski żelbetowy na belkach stalowych, kryty papą. Posadzki cementowe, brukowane. Okna stalowe, bramy drewniane. Tynki wewnętrzne cementowe wapienne, elewacja cegła licówka. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. W części parterowej przybudówki zlokalizowane są pomieszczenia warsztatowe oraz WC. Na piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe, jadalnia oraz szatnia i umywalnia. Budynek podpiwniczony. LOKALIZACJA: Nieruchomość znajduje się na terenie Spółki Grupa Azoty ZAK S.A.. Teren Spółki jest ogrodzony i zamknięty, ściśle chroniony. Dojazd do nieruchomości możliwy drogami wewnętrznymi od strony ul. Mostowej. Ulica Mostowa łączy się bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 408 łączącą Kędzierzyn-Koźle z Gliwicami. Drogą nr 408 bezpośredni dojazd do autostrady A4. KOSZTY NAJMU/DZIERŻAWY: Stawka czynszu najmu/dzierżawy ustalana jest indywidualnie z każdym zainteresowanym podmiotem.

4 Poza opłatą za czynsz najmu/dzierżawy używający nieruchomość zobowiązany jest do zawarcia odrębnych umów na dostawę mediów oraz na korzystanie z sieci teleinformatycznej, jak również na odbiór nieczystości. Poza powyższym, używającego urządzenia dźwignicowe, obciążają koszty miesięcznej konserwacji i napraw bieżących, które używający może wykonywać we własnym zakresie przez osoby do tego uprawnione lub za pośrednictwem wynajmującego. Wszelkie koszty związane z dostosowaniem nieruchomości do potrzeb najemcy/dzierżawy, zobowiązany jest on ponieść we własnym zakresie i na własny koszt. Grupa Azoty ZAK S.A. zobowiązuje się udzielić niezbędnej pomocy do uzyskania stosownych pozwoleń.

5

6

7 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA BUDYNKIEM NR 153 Przedmiotem wynajmu jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem nr 153, położona w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mostowa, na terenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Nieruchomość gruntowa obejmuje działki gruntu o nr 254/3 o powierzchni 0,0821 ha, 255/3 o powierzchni 0,8000 ha, 256/2 o powierzchni 0,0200 ha. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,9021 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem nr 153 (hala montażowa, produkcyjno-magazynowa) wraz z przybudówką oraz budowlami place, grogi. OPIS STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI: 1. Właściciel gruntu - Skarb Państwa. 2. Użytkownik Wieczysty Grupa Azoty ZAK S.A. 3. Nie została wydana w odniesieniu do budynku 153, posadowionym na nieruchomości decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę, decyzja nakazująca rozbiórkę ani też jakikolwiek inny akt władczy ograniczający zakres funkcjonalności (możliwe sposoby wykorzystania) obiektów budowlanych oraz urządzeń związanych z substancją gruntu. W powyższym zakresie nie zostały też wszczęte żadnego rodzaju postępowania mogące wywołać podobne skutki. 4. Z nieruchomości nie jest prowadzona egzekucja, ani nie jest on przedmiotem żadnego postępowania sądowego czy administracyjnego, które uniemożliwiłoby najemcy wykonanie umowy w sposób należyty. 5. Nie istnieją żadne inne prawne lub faktyczne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają lub mogą uniemożliwić Grupa Azoty ZAK S.A. zawarcie i wykonywanie umowy. 6. Nieruchomość nie jest przedmiotem toczącego się, ani grożącego postępowania wywłaszczeniowego. 7. Nieruchomość nie jest przedmiotem ograniczeń w korzystaniu lub rozporządzaniu, w związku z zarządzeniem tymczasowym sądu lub na innej podstawie. 8. Nieruchomość znajduje się w niezakłóconym posiadaniu Grupa Azoty ZAK S.A. DANE BUDYNKU: 1. Przeznaczenie budynku produkcja, usługi, magazyn. 2. Powierzchnia zabudowy 4 785,00 m 2 użytkowa budynku 4 795,80 m 2 3. Uzbrojenie terenu: a. energia elektryczna tak b. woda sanitarna tak (możliwość podłączenia) c. woda przem./poż. tak

8 d. kanalizacja deszczowa tak e. kanalizacja przem./sanit. tak f. centralne ogrzewanie w części przybudówki tak, hala - nie g. telefon/internet - tak h. inne: parking/plac manewrowy tak 4. Urządzenia: Suwnica 2 t: - lokalizacja bud rok produkcji: 1960 r. - rozpiętość torów L = 7,29 m - wysokość podnoszenia H p = 4,32 m - elektrowciąg typu T K - stan techniczny pojedyncza belka dwuteowa z wciągnikiem elektrycznym, sterowanie z kasety z poziomu roboczego. Zarejestrowana, dopuszczona przez Urząd Dozoru Technicznego do użytku do marca 2015 r. Suwnica 2 t: - lokalizacja przybudówka bud rok produkcji: 1959 r. - rozpiętość torów L = 7,29 m - wysokość podnoszenia H p = 4,32 m - stan techniczny jednobelkowa kratownica z wciągnikiem elektrycznym, sterowanie z kasety z poziomu roboczego, wykorzystywana do prac lekkich. Zarejestrowana, dopuszczona przez Urząd Dozoru Technicznego do użytku do marca 2015 r. Suwnica 10 t: - lokalizacja bud rok produkcji: 1954 r. - rozpiętość torów L = 18,5 m - wysokość podnoszenia H p = 9 m - stan techniczny blachownica dwubelkowa, nastawniki po przeróbce. Zarejestrowana, dopuszczona przez Urząd Dozoru Technicznego do użytku do listopada 2013 r. Suwnica 10 t nieprawna, wyłączona z eksploatacji: - lokalizacja bud rok produkcji: 1953 r. - rozpiętość torów L = 18,5 m - wysokość podnoszenia H p = 9 m - stan techniczny blachownica dwubelkowa, sterowanie elektryczne poprzez nastawniki znajdujące się w kabinie. Zarejestrowana, niedopuszczona przez Urząd Dozoru Technicznego do użytku. Suwnica 3 t: - lokalizacja hala bud rok produkcji: 1986 r. - rozpiętość torów L = 7,315 m - wysokość podnoszenia H p = 5 m - stan techniczny suwnica natorowa, jednobelkowa, ręczna. Zarejestrowana, dopuszczona przez Urząd Dozoru Technicznego do użytku do września 2013 r. Suwnica 32/8 t: - lokalizacja hala bud rok produkcji: 1986 r. - rozpiętość torów L = 18,5 m - wysokość podnoszenia: hak 1 (32 t) H p 10,1 m, hak 2 (8 t) H p 9,5 m

9 - stan techniczny blachownica dwubelkowa. Zarejestrowana, dopuszczona przez Urząd Dozoru Technicznego do użytku do września 2013 r. OPIS STANU TECHNICZEGO BUDYNKU: Budynek nr 153 (hala wraz z przybudówką) dach płaski żelbetowy na belkach stalowych, kryty papą. Posadzki cementowe. Okna stalowe, bramy drewniane. Tynki wewnętrzne cementowe wapienne, elewacja cegła licówka. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. W części parterowej przybudówki zlokalizowane są pomieszczenia warsztatowe i suwnica jednobelkowa, sterowana z poziomu roboczego. Na piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe, jadalnia oraz szatnia. Budynek podpiwniczony. LOKALIZACJA: Nieruchomość znajduje się na terenie Spółki Grupa Azoty ZAK S.A.. Teren Spółki jest ogrodzony i zamknięty, ściśle chroniony. Dojazd do nieruchomości możliwy drogami wewnętrznymi od strony ul. Mostowej. Ulica Mostowa łączy się bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 408 łączącą Kędzierzyn-Koźle z Gliwicami. Drogą nr 408 bezpośredni dojazd do autostrady A4. KOSZTY NAJMU/DZIERŻAWY: Stawka czynszu najmu/dzierżawy ustalana jest indywidualnie z każdym zainteresowanym podmiotem. Poza opłatą za czynsz najmu/dzierżawy używający nieruchomość zobowiązany jest do zawarcia odrębnych umów na dostawę mediów oraz na korzystanie z sieci teleinformatyczne, jak również na odbiór nieczystości. Poza powyższym, używającego urządzenia dźwignicowe, obciążają koszty miesięcznej konserwacji i napraw bieżących, które używający może wykonywać we własnym zakresie przez osoby do tego uprawnione lub za pośrednictwem wynajmującego. Wszelkie koszty związane z dostosowaniem nieruchomości do potrzeb najemcy/dzierżawy, zobowiązany jest on ponieść we własnym zakresie i na własny koszt. Grupa Azoty ZAK S.A. zobowiązuje się udzielić niezbędnej pomocy do uzyskania stosownych pozwoleń

10

11

12 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA BUDYNKIEM NR 703 Przedmiotem wynajmu jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem nr 703, położona w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mostowa, na terenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Nieruchomość gruntową stanowi działka gruntu o nr 322/1 o powierzchni ,00 m 2. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem nr 703 (hala montażowa, produkcyjno-magazynowa) wraz z przybudówką oraz budowlami. OPIS STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI: 1. Właściciel gruntu - Skarb Państwa. 2. Użytkownik Wieczysty Grupa Azoty ZAK S.A. 3. Nie została wydana w odniesieniu do budynku 703, posadowionym na nieruchomości decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę, decyzja nakazująca rozbiórkę ani też jakikolwiek inny akt władczy ograniczający zakres funkcjonalności (możliwe sposoby wykorzystania) obiektów budowlanych, oraz urządzeń związanych z substancją gruntu. W powyższym zakresie nie zostały też wszczęte żadnego rodzaju postępowania mogące wywołać podobne skutki. 4. Z nieruchomości nie jest prowadzona egzekucja, ani nie jest on przedmiotem żadnego postępowania sądowego czy administracyjnego, które uniemożliwiłoby najemcy wykonanie umowy w sposób należyty. 5. Nie istnieją żadne inne prawne lub faktyczne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają lub mogą uniemożliwić Grupa Azoty ZAK S.A. zawarcie i wykonywanie umowy. 6. Nieruchomość nie jest przedmiotem toczącego się, ani grożącego, postępowania wywłaszczeniowego. 7. Nieruchomość nie jest przedmiotem ograniczeń w korzystaniu lub rozporządzaniu, w związku z zarządzeniem tymczasowym sądu lub na innej podstawie. 8. Nieruchomość znajduje się w niezakłóconym posiadaniu Grupa Azoty ZAK S.A. DANE BUDYNKU: 1. Przeznaczenie budynku produkcja, usługi, magazyn. 2. Powierzchnia zabudowy 3 047,40 m 2 użytkowa budynku 2 697,00 m 2 3. Uzbrojenie terenu: a. energia elektryczna tak b. woda sanitarna tak c. woda przem./poż. nie d. kanalizacja deszczowa tak e. kanalizacja przem./sanit. tak

13 f. centralne ogrzewanie nie (konieczność montażu własnego, brak możliwości podłączenia do sieci zakładowej) g. telefon/internet - tak h. inne: parking/plac manewrowy tak 4. Urządzenia: suwnica jednodźwigowa, dwubelkowa, udźwig 12,5 t, rozpiętość L 22 m. Wysokość podnoszenia: 8,3 m. Jazda wózka, jazda dźwignicy, wciągnik napęd elektryczny. Ciężar 20,8 t. suwnica niesprawna. Brak instalacji elektrycznej. Zarejestrowana, niedopuszczona do użytku przez Urząd Dozoru Technicznego. OPIS STANU TECHNICZEGO BUDYNKU: Budynek nr 703 konstrukcja szkieletowa stalowa, wypełniona cegłą. Na szczytach budynku maty prasowane z wełny mineralnej. Ściany zewnętrzne obłożone ścianą trapezową. Posadzka betonowa. Strop: na blasze trapezowej ułożone płyty paździerzowe pokryte papą. Wewnątrz tynk. Brama główna wjazdowa stalowa. Budynek jednokondygnacyjny. Przy magazynie zlokalizowano dwie przybudówki: A) Socjalnadwukondygnacyjna. Budynek murowany z cegły. Elewacja tynkowa. Od piętra blacha trapezowa. Posadzki betonowe. B) Przybudówka magazynowa. Obiekt posiada rampę załadunkową. Konstrukcja murowana do wysokości 1,2 m wzdłuż rampy. Powyżej dwupowłokowa ściana z blachy trapezowej ocieplona wełną mineralną. Strop żelbetowy kryty papą. Posadzka betonowa. Rampa żelbetowa z posadzką betonową i odbojnicą drewnianą. Dł. 66,0 m; szer. 6,0 m; wys. 8,0 m. Pow. użytkowa 350,0m 2. Hala i przybudówka niepodpiwniczone. Przy budynku znajduje się estakada pomostowa, o konstrukcji szkieletowej. Słupy blachownica dwuteowa. Na słupach oparte tory jezdne suwnicy. Dł. 72,46 m., szer. 32,0 m., wys. 8,1 m. Suwnica pomostowa jednodźwigarowa, dwubelkowa. Udźwig: 20 t, rozpiętość 30 m. Wysokość podnoszenia 16,5 m. Jazda wózka, jazda dźwignicy, wciągnik napęd elektryczny. Ciężar 37,15 t. Suwnica niesprawna, brak zasilania, zarejestrowana, niedopuszczona do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego. LOKALIZACJA: Nieruchomość znajduje się na terenie Spółki Grupa Azoty ZAK S.A.. Teren Spółki jest ogrodzony i zamknięty, ściśle chroniony. Dojazd do nieruchomości możliwy drogami wewnętrznymi od strony ul. Mostowej. Ulica Mostowa łączy się bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 408 łączącą Kędzierzyn-Koźle z Gliwicami. Drogą nr 408 bezpośredni dojazd do autostrady A4. KOSZTY NAJMU/DZIERŻAWY: Stawka czynszu najmu/dzierżawy ustalana jest indywidualnie z każdym zainteresowanym podmiotem. Poza opłatą za czynsz najmu/dzierżawy używający nieruchomość zobowiązany jest do zawarcia odrębnych umów na dostawę mediów oraz na korzystanie z sieci teleinformatycznej. Poza powyższym używającego urządzenia dźwignicowe obciążają koszty miesięcznej konserwacji i napraw bieżących, które używający może wykonywać we własnym zakresie przez osoby do tego uprawnione lub za pośrednictwem wynajmującego. Wszelkie koszty związane z dostosowaniem nieruchomości do potrzeb najemcy/dzierżawy, zobowiązany jest on ponieść we własnym zakresie i na własny koszt. Grupa Azoty ZAK S.A. zobowiązuje się udzielić niezbędnej pomocy do uzyskania stosownych pozwoleń.

14

15

16 Zestawienie powierzchni parteru (z lewej) i piętra (z prawej).

17 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA BUDYNKIEM NR 247 Przedmiotem wynajmu jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem nr 247, położona w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mostowa, na terenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz nieruchomość zabudowana parkingiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyległa do nieruchomości zabudowanej budynkiem. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem obejmuje działki gruntu o nr 69/2 powierzchni 0,2069 ha, 124/8 o powierzchni 0,0341 ha. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,2410 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem nr 247 (budynek biurowy) oraz oświetleniem i wiatą. Nieruchomość gruntowa zabudowana parkingiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmuje działki gruntu o nr 68/5 powierzchni 0,2113 ha, 124/7 o powierzchni 0,0296 ha. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,2409 ha. OPIS STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI: 1. Właściciel gruntu - Skarb Państwa. 2. Użytkownik Wieczysty Grupa Azoty ZAK S.A. 3. Nie została wydana w odniesieniu do budynku 247, posadowionego na nieruchomości decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę, decyzja nakazująca rozbiórkę ani też jakikolwiek inny akt władczy ograniczający zakres funkcjonalności (możliwe sposoby wykorzystania) obiektów budowlanych, oraz urządzeń związanych z substancją gruntu. W powyższym zakresie nie zostały też wszczęte żadnego rodzaju postępowania mogące wywołać podobne skutki. 4. Z nieruchomości nie jest prowadzona egzekucja, ani nie jest on przedmiotem żadnego postępowania sądowego, czy administracyjnego, które uniemożliwiłoby najemcy wykonanie umowy w sposób należyty. 5. Nie istnieją żadne inne prawne lub faktyczne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają lub mogą uniemożliwić Grupa Azoty ZAK S.A. zawarcie i wykonywanie umowy. 6. Nieruchomość nie jest przedmiotem toczącego się, ani grożącego postępowania wywłaszczeniowego. 7. Nieruchomość nie jest przedmiotem ograniczeń w korzystaniu lub rozporządzaniu, w związku z zarządzeniem tymczasowym sądu lub na innej podstawie. 8. Nieruchomość znajduje się w niezakłóconym posiadaniu Grupa Azoty ZAK S.A. DANE BUDYNKU: 1. Przeznaczenie budynku budynek pod działalność biurowo-usługową. 2. Powierzchnia zabudowy 421,70 m 2

18 użytkowa budynku 1108,20 m Uzbrojenie terenu: a. energia elektryczna tak b. woda sanitarna tak (możliwość podłączenia) c. woda przem./poż. tak d. kanalizacja deszczowa tak e. kanalizacja przem./sanit. tak f. centralne ogrzewanie w części przybudówki tak, hala - nie g. telefon/internet - tak h. inne: parking/plac manewrowy tak 4. Urządzenia: brak OPIS STANU TECHNICZEGO: Budynek nr Ściany murowane z cegły pełnej, stropodach kryty papą na lepiku, stolarka okienna drewniana nietypowa, okna kondygnacji piwnicy zakratowane. Schody żelbetowe. Poręcze murowane z wykończeniem drewnianym. Ściany wewnętrzne pokryte tynkiem cementowo-wapiennym, malowane farbą emulsyjną. Posadzki wylewka betonowa. Budynek nieotynkowany. Budynek w przeciętnym stanie technicznym. Wymaga nakładów na prace konserwatorsko-malarskie, wymianę wyposażenia i instalacji. Dalsze nakłady są kwestią adaptacji nieruchomości do indywidualnych potrzeb przyszłego użytkownika. Wiata zadaszenie nad parkingiem dla rowerów oraz nad śmietnikami wiata konstrukcji z rur stalowych, kryta płytą poliestrową falistą na konstrukcji stalowej. Powierzchnia zabudowy 20m2. Wysokość 2,5 m. Drogi i zatoczki parkingowe - drogi częściowo asfaltowe, częściowo z kostki brukowej. LOKALIZACJA: Nieruchomość zlokalizowana w Kędzierzynie-Koźlu, znajduje się poza terenem Spółki Grupa Azoty ZAK S.A. KOSZTY NAJMU/DZIERŻAWY: Stawka czynszu najmu/dzierżawy ustalana jest indywidualnie z każdym zainteresowanym podmiotem. Poza opłatą za czynsz najmu/dzierżawy używający nieruchomość zobowiązany jest do zawarcia odrębnych umów na dostawę mediów oraz na korzystanie z sieci teleinformatycznej, jak również na odbiór nieczystości. Wszelkie koszty związane z dostosowaniem nieruchomości do potrzeb najemcy/dzierżawy, zobowiązany jest on ponieść we własnym zakresie i na własny koszt. Grupa Azoty ZAK S.A. zobowiązuje się udzielić niezbędnej pomocy do uzyskania stosownych pozwoleń.

19

20 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA BUDYNKIEM NR 105A (105/1) Przedmiotem wynajmu jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem nr 105A (105/1), położona w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mostowa, na terenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Nieruchomość gruntową stanowi działka gruntu o nr 323/6 o powierzchni 17,2733ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem nr 105A (105/1). OPIS STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI: 1. Właściciel gruntu - Skarb Państwa. 2. Użytkownik Wieczysty Grupa Azoty ZAK S.A. 3. Nie została wydana w odniesieniu do budynku 105A, posadowionym na nieruchomości decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę, decyzja nakazująca rozbiórkę ani też jakikolwiek inny akt władczy ograniczający zakres funkcjonalności (możliwe sposoby wykorzystania) obiektów budowlanych, oraz urządzeń związanych z substancją gruntu. W powyższym zakresie nie zostały też wszczęte żadnego rodzaju postępowania mogące wywołać podobne skutki. 4. Z nieruchomości nie jest prowadzona egzekucja, ani nie jest on przedmiotem żadnego postępowania sądowego, czy administracyjnego, które uniemożliwiłoby najemcy wykonanie umowy w sposób należyty. 5. Nie istnieją żadne inne prawne lub faktyczne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają lub mogą uniemożliwić Grupa Azoty ZAK S.A. zawarcie i wykonywanie umowy. 6. Nieruchomość nie jest przedmiotem toczącego się, ani grożącego, postępowania wywłaszczeniowego. 7. Nieruchomość nie jest przedmiotem ograniczeń w korzystaniu lub rozporządzaniu, w związku z zarządzeniem tymczasowym sądu lub na innej podstawie. 8. Nieruchomość znajduje się w niezakłóconym posiadaniu Grupa Azoty ZAK S.A. DANE BUDYNKU: 1. Przeznaczenie budynku magazyn. 2. Powierzchnia zabudowy 1107,0 m 2 użytkowa budynku 951,0 m 2 kubatura 7196,0 m 3 3. Uzbrojenie terenu: a. energia elektryczna tak b. woda sanitarna nie (konieczność wybudowania przyłącza) c. woda przem./poż. nie d. kanalizacja deszczowa tak

21 e. kanalizacja przem./sanit. tak f. centralne ogrzewanie nie g. telefon/internet - nie h. inne: parking/plac manewrowy nie OPIS STANU TECHNICZEGO BUDYNKU: Budynek nr 105A budynek jednokondygnacyjny, murowany z cegły. LOKALIZACJA: Nieruchomość znajduje się na terenie Spółki Grupa Azoty ZAK S.A.. Teren Spółki jest ogrodzony i zamknięty, ściśle chroniony. Dojazd do nieruchomości możliwy drogami wewnętrznymi od strony ul. Mostowej. Ulica Mostowa łączy się bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 408 łączącą Kędzierzyn-Koźle z Gliwicami. Drogą nr 408 bezpośredni dojazd do autostrady A4. KOSZTY NAJMU/DZIERŻAWY: Stawka czynszu najmu/dzierżawy ustalana jest indywidualnie z każdym zainteresowanym podmiotem. Poza opłatą za czynsz najmu/dzierżawy używający nieruchomość zobowiązany jest do zawarcia odrębnych umów na dostawę mediów oraz na korzystanie z sieci teleinformatycznej. Wszelkie koszty związane z dostosowaniem nieruchomości do potrzeb najemcy/dzierżawy, zobowiązany jest on ponieść we własnym zakresie i na własny koszt. Grupa Azoty ZAK S.A. zobowiązuje się udzielić niezbędnej pomocy do uzyskania stosownych pozwoleń.

22 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA BUDYNKIEM NR 105B (105/2) Przedmiotem wynajmu jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem nr 105B (105/2), położona w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mostowa, na terenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Nieruchomość gruntową stanowi działka gruntu o nr 323/6 o powierzchni 17,2733ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem nr 105B (105/2). OPIS STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI: 1. Właściciel gruntu - Skarb Państwa. 2. Użytkownik Wieczysty Grupa Azoty ZAK S.A. 3. Nie została wydana w odniesieniu do budynku 105B, posadowionym na nieruchomości decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę, decyzja nakazująca rozbiórkę ani też jakikolwiek inny akt władczy ograniczający zakres funkcjonalności (możliwe sposoby wykorzystania) obiektów budowlanych, oraz urządzeń związanych z substancją gruntu. W powyższym zakresie nie zostały też wszczęte żadnego rodzaju postępowania mogące wywołać podobne skutki. 4. Z nieruchomości nie jest prowadzona egzekucja, ani nie jest on przedmiotem żadnego postępowania sądowego, czy administracyjnego, które uniemożliwiłoby najemcy wykonanie umowy w sposób należyty. 5. Nie istnieją żadne inne prawne lub faktyczne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają lub mogą uniemożliwić Grupa Azoty ZAK S.A. zawarcie i wykonywanie umowy. 6. Nieruchomość nie jest przedmiotem toczącego się, ani grożącego, postępowania wywłaszczeniowego. 7. Nieruchomość nie jest przedmiotem ograniczeń w korzystaniu lub rozporządzaniu, w związku z zarządzeniem tymczasowym sądu lub na innej podstawie. 8. Nieruchomość znajduje się w niezakłóconym posiadaniu Grupa Azoty ZAK S.A. DANE BUDYNKU: 1. Przeznaczenie budynku magazyn. 2. Powierzchnia zabudowy 1107,0m 2 użytkowa budynku 951,0m 2 kubatura 7196,0 m 3 3. Uzbrojenie terenu: a. energia elektryczna tak b. woda sanitarna nie (konieczność wybudowania przyłącza) c. woda przem./poż. nie d. kanalizacja deszczowa tak

23 e. kanalizacja przem./sanit. tak f. centralne ogrzewanie nie g. telefon/internet - nie h. inne: parking/plac manewrowy nie OPIS STANU TECHNICZEGO BUDYNKU: Budynek nr 105B budynek jednokondygnacyjny, murowany z cegły. LOKALIZACJA: Nieruchomość znajduje się na terenie Spółki Grupa Azoty ZAK S.A.. Teren Spółki jest ogrodzony i zamknięty, ściśle chroniony. Dojazd do nieruchomości możliwy drogami wewnętrznymi od strony ul. Mostowej. Ulica Mostowa łączy się bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 408 łączącą Kędzierzyn-Koźle z Gliwicami. Drogą nr 408 bezpośredni dojazd do autostrady A4. KOSZTY NAJMU/DZIERŻAWY: Stawka czynszu najmu/dzierżawy ustalana jest indywidualnie z każdym zainteresowanym podmiotem. Poza opłatą za czynsz najmu/dzierżawy używający nieruchomość zobowiązany jest do zawarcia odrębnych umów na dostawę mediów oraz na korzystanie z sieci teleinformatycznej. Wszelkie koszty związane z dostosowaniem nieruchomości do potrzeb najemcy/dzierżawy, zobowiązany jest on ponieść we własnym zakresie i na własny koszt. Grupa Azoty ZAK S.A. zobowiązuje się udzielić niezbędnej pomocy do uzyskania stosownych pozwoleń.

24 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA BUDYNKIEM NR 105C (105/3) Przedmiotem wynajmu jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem nr 105C (105/3), położona w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mostowa, na terenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Nieruchomość gruntową stanowi działka gruntu o nr 323/6 o powierzchni 17,2733ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem nr 105C (105/3). OPIS STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI: 1. Właściciel gruntu - Skarb Państwa. 2. Użytkownik Wieczysty Grupa Azoty ZAK S.A. 3. Nie została wydana w odniesieniu do budynku 105C, posadowionym na nieruchomości decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę, decyzja nakazująca rozbiórkę ani też jakikolwiek inny akt władczy ograniczający zakres funkcjonalności (możliwe sposoby wykorzystania) obiektów budowlanych, oraz urządzeń związanych z substancją gruntu. W powyższym zakresie nie zostały też wszczęte żadnego rodzaju postępowania mogące wywołać podobne skutki. 4. Z nieruchomości nie jest prowadzona egzekucja, ani nie jest on przedmiotem żadnego postępowania sądowego, czy administracyjnego, które uniemożliwiłoby najemcy wykonanie umowy w sposób należyty. 5. Nie istnieją żadne inne prawne lub faktyczne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają lub mogą uniemożliwić Grupa Azoty ZAK S.A. zawarcie i wykonywanie umowy. 6. Nieruchomość nie jest przedmiotem toczącego się, ani grożącego, postępowania wywłaszczeniowego. 7. Nieruchomość nie jest przedmiotem ograniczeń w korzystaniu lub rozporządzaniu, w związku z zarządzeniem tymczasowym sądu lub na innej podstawie. 8. Nieruchomość znajduje się w niezakłóconym posiadaniu Grupa Azoty ZAK S.A. DANE BUDYNKU: 1. Przeznaczenie budynku magazyn. 2. Powierzchnia zabudowy 1107,0m 2 użytkowa budynku 951,0m 2 kubatura 7196,0 m 3 3. Uzbrojenie terenu: a. energia elektryczna tak b. woda sanitarna nie (możliwość przyłączenia) c. woda przem./poż. nie d. kanalizacja deszczowa tak

25 e. kanalizacja przem./sanit. tak f. centralne ogrzewanie nie g. telefon/internet - nie h. inne: parking/plac manewrowy nie OPIS STANU TECHNICZEGO BUDYNKU: Budynek nr 105C Budynek jednokondygnacyjny. Budynek murowany z cegły. LOKALIZACJA: Nieruchomość znajduje się na terenie Spółki Grupa Azoty ZAK S.A.. Teren Spółki jest ogrodzony i zamknięty, ściśle chroniony. Dojazd do nieruchomości możliwy drogami wewnętrznymi od strony ul. Mostowej. Ulica Mostowa łączy się bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 408 łączącą Kędzierzyn-Koźle z Gliwicami. Drogą nr 408 bezpośredni dojazd do autostrady A4. KOSZTY NAJMU/DZIERŻAWY: Stawka czynszu najmu/dzierżawy ustalana jest indywidualnie z każdym zainteresowanym podmiotem. Poza opłatą za czynsz najmu/dzierżawy używający nieruchomość zobowiązany jest do zawarcia odrębnych umów na dostawę mediów oraz na korzystanie z sieci teleinformatycznej. Wszelkie koszty związane z dostosowaniem nieruchomości do potrzeb najemcy/dzierżawy, zobowiązany jest on ponieść we własnym zakresie i na własny koszt. Grupa Azoty ZAK S.A. zobowiązuje się udzielić niezbędnej pomocy do uzyskania stosownych pozwoleń.

26 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA BUDYNKIEM NR 621 Przedmiotem wynajmu jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem nr 621, położona w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mostowa, na terenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Nieruchomość gruntową stanowi działka gruntu o nr 177/3 o powierzchni 0,1767ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem nr 621. OPIS STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI: 1. Właściciel gruntu - Skarb Państwa. 2. Użytkownik Wieczysty Grupa Azoty ZAK S.A. 3. Nie została wydana w odniesieniu do budynku 621, posadowionym na nieruchomości decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę, decyzja nakazująca rozbiórkę ani też jakikolwiek inny akt władczy ograniczający zakres funkcjonalności (możliwe sposoby wykorzystania) obiektów budowlanych, oraz urządzeń związanych z substancją gruntu. W powyższym zakresie nie zostały też wszczęte żadnego rodzaju postępowania mogące wywołać podobne skutki. 4. Z nieruchomości nie jest prowadzona egzekucja, ani nie jest on przedmiotem żadnego postępowania sądowego, czy administracyjnego, które uniemożliwiłoby najemcy wykonanie umowy w sposób należyty. 5. Nie istnieją żadne inne prawne lub faktyczne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają lub mogą uniemożliwić Grupa Azoty ZAK S.A. zawarcie i wykonywanie umowy. 6. Nieruchomość nie jest przedmiotem toczącego się, ani grożącego, postępowania wywłaszczeniowego. 7. Nieruchomość nie jest przedmiotem ograniczeń w korzystaniu lub rozporządzaniu, w związku z zarządzeniem tymczasowym sądu lub na innej podstawie. 8. Nieruchomość znajduje się w niezakłóconym posiadaniu Grupa Azoty ZAK S.A. DANE BUDYNKU: 1. Przeznaczenie budynku magazyn/warsztat. 2. Powierzchnia zabudowy 364,96m 2 użytkowa budynku 280,87m 2 kubatura 1420,64m 3 3. Uzbrojenie terenu: a. energia elektryczna tak b. woda sanitarna tak (z uwagi na zły stan techniczny może wymagać wymiany) c. woda przem/poż nie d. kanalizacja deszczowa nie e. kanalizacja przem/sanit nie