BTP Biuro Techniczno-Prawne, ul. Jagiellończyka 31, Olsztyn, tel/fax , Ba/R VI 4,3000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BTP Biuro Techniczno-Prawne, ul. Jagiellończyka 31, 10-062 Olsztyn, tel/fax 89 534-96-92, 89 527-06-84. Ba/R VI 4,3000"

Transkrypt

1 1.2. Ewidencja gruntów i budynków: Wypis z rejestru gruntów: Województwo: Powiat: Jednostka ewidencyjna: Obręb: warmińsko-mazurskie olsztyński Stawiguda 12 Stawiguda Lp. Podmiot ewidencyjny Charakter własności/władania Udział 1 SKARB PAŃSTWA własność 1/1 2 ANDREW SPÓŁKA Z O.O. Stawiguda 110, Stawiguda użytkowanie wieczyste 1/1 Nr dz. 490/30 Adres działki/ położenie 493/11 Olsztyńska 72 Opis użytku Nieużytki Tereny przemysłowe Grunty orne Użytki rolne zabudowane Działki Pow. użytku OFU OZU Klasa [ha] N 0,4700 Ba 0,9100 Ba/R VI 4,3000 B/R VI 0,0600 Pow. działki [ha] KW dok. własności 1,3800 OL1O/ /4 4,3600 OL1O/ /4 518/2 Użytki rolne zabudowane B/R VI 0,0800 0,0800 OL1O/ /4 Razem powierzchnia działek [ha] 5,8200 Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 14 nr 14

2 2. Przeznaczenie nieruchomości. Teren, na którym położona jest nieruchomość, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stawiguda, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Stawiguda Nr XVII/127/04 z dnia 16 kwietnia 2004 roku, północna i centralna część działki nr 493/11 leży na obszarze stanowiącym tereny zabudowy usług, rzemiosła, baz, magazynów i składów oraz przemysłu nieuciążliwego. Południowa część działki nr 493/11 leży na obszarze stanowiącym kierunki rozwoju zabudowy usługowej. Południowo-zachodnia część działki nr 493/11 leży na obszarze stanowiącym tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej oraz tereny ogródków działkowych. Działka nr 490/30 leży na obszarze stanowiącym kierunki rozwoju zabudowy usługowej, a działka nr 518/2 leży na obszarze stanowiącym tereny zabudowy usług, rzemiosła, baz, magazynów i składów oraz przemysłu nieuciążliwego. Nieruchomości sąsiednie stanowią tereny zabudowy usług, rzemiosła, baz, magazynów i składów oraz przemysłu nieuciążliwego; tereny o kierunkach rozwoju zabudowy usługowej; tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej oraz tereny ogródków działkowych; tereny zabudowy mieszkalno-usługowej oraz tereny o kierunkach zabudowy mieszkalnousługowej. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 15 nr 15

3 Rada Gminy Stawiguda przystąpiła do realizacji zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stawiguda, uchwałą nr XXX/230/10 z dnia 26 kwietnia 2010 roku. Obecnie zmiana studium jest w trakcie opracowywania, gdzie w najbliższych miesiącach br., planowane jest podjęcie uchwały zatwierdzającej zmianę tego studium. Zgodnie z zapisami nowego Studium, teren opisywanej nieruchomości jest opisany jako tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej o niskiej intensywności. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 16 nr 16

4 3. Lokalizacja i otoczenie nieruchomości. Nieruchomość opisana w KW nr OL1O/ /4 zlokalizowana jest w południowej części gminnej miejscowości Stawiguda przy ulicy Olsztyńskiej 72, około 15 km od granic miasta Olsztyna. Nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych, asfaltowej drogi powiatowej, zapewniającej dobry dojazd oraz terenów o charakterze przemysłowo-usługowym i mieszkaniowym. Od północy nieruchomość sąsiaduje z torami kolejowymi, od wschodu z asfaltową drogą powiatową, a dalej z zabudową przemysłowo-usługową i mieszkaniową, od zachodu z niezagospodarowanymi terenami zielonymi oraz zabudową mieszkaniową, a od południa z niezagospodarowanymi terenami zielonymi. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 17 nr 17

5 4. Charakterystyka i opis nieruchomości. Nieruchomość składa się z trzech działek o numerach 490/30, 493/11 i 518/2, o łącznej powierzchni gruntu 5,8200 ha Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 18 nr 18

6 4.1. Charakterystyka i opis części nieruchomości, składającej się z działki nr 493/11. Działka nr 493/11 o powierzchni 4,3600 ha, znajduje się w północnej i centralnej części nieruchomości, wykorzystywana jest do produkcji związanej z zakładem tartaku. Znajdują się na niej hale i budynki produkcyjne, wiaty na materiał drzewny oraz utwardzone place składowe. Na terenie działki znajdują się również inne budowle i instalacje, związane ściśle lub pośrednio z prowadzoną produkcją zakładu. Są to m.in.: basen do moczenia tarcicy, instalacja oświetleniowa zakładu, zbiorniki przeciwpożarowe. Wjazd na teren zakładu: portiernia i budynek biurowy, widok od ulicy Olsztyńskiej, w kierunku zachodnim Wjazd na teren zakładu: portiernia droga wjazdowa, widok w kierunku zachodnim Droga wjazdowa na teren zakładu i place składowe widok w kierunku wschodnim Budynki produkcyjne: suszarnia, hala traków i kotłownia widok w kierunku północnym Place i zabudowania zakładu oraz nieużytkowana suwnica, widok w kierunku północno-zachodnim Torowisko i zabudowania zakładu oraz nieużytkowana suwnica, widok w kierunku północnym Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 19 nr 19

7 Utwardzone place i wiaty drewniane, widok w kierunku północnym Utwardzone place i droga wjazdowa, widok w kierunku wschodnim Utwardzone place i zabudowania, widok w kierunku północnym Utwardzone place i zabudowania, widok w kierunku północnym Północna część nieruchomości, działka nr 493/11, widok w kierunku północno-wschodnim Północna część nieruchomości, działka nr 493/11, widok w kierunku północnym Południowa część nieruchomości, działka nr 493/11, widok w kierunku południowo-zachodnim Południowa część nieruchomości, działka nr 493/11, widok w kierunku wschodnim Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 20 nr 20

8 1) Budynek biurowy Budynek posadowiony we wschodniej części działki nr 493/11, w pobliżu bramy wjazdowej zakładu. Jest to budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, murowany, wybudowany w technologii tradycyjnej, o powierzchni użytkowej 101,2 m 2. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 21 nr 21

9 Opis techniczny poszczególnych elementów budynku i wykończenie: Fundamenty budynku: betonowe, Ściany: murowane z cegły ceramicznej, wewnątrz pomieszczeń otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowane farbami emulsyjnymi i olejnymi, Strop: drewniany, Schody zewnętrzne: betonowe, wykończone płytkami ceramicznymi, Dach: o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty blachą trapezową, Stolarka okienna: drewniana, okna skrzynkowe starszego typu, Stolarka drzwiowa: drzwi wejściowe drewniane pełne; drzwi wewnętrzne płycinowe okleinowane, pełne, Posadzki: betonowe, wykończone terakotą i panelami podłogowymi, Elewacja: tynk cementowo-wapienny, nieregularny. Instalacje techniczne: elektryczna, wodociągowa, Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 22 nr 22

10 kanalizacyjna, centralnego ogrzewania (zasilana z pieca głównego zakładu), telefoniczna. Ustalenie stanu technicznego budynku Biorąc pod uwagę zużycie techniczne, jakość wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku, zakładany okres trwania obiektów o podobnej konstrukcj i oraz przeprowadzone remonty, stan techniczny budynku określono jako średni. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 23 nr 23

11 2) Magazyn materiałów technicznych Budynek posadowiony w centralnej części działki nr 493/11, w pobliżu bramy wjazdowej zakładu. Jest to budynek wolnostojący, parterowy, podpiwniczony, murowany, wybudowany w technologii tradycyjnej, o powierzchni użytkowej 59,2 m 2 (plus piwnica - 63,26 m 2 po podłodze). W budynku znajdują się pomieszczenia magazynowe oraz sanitarne (wc). Pomieszczenia piwniczne nie posiadają pełnej wysokości i z tego powodu nie wzięto ich powierzchni do dalszych obliczeń. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 24 nr 24

12 Opis techniczny poszczególnych elementów budynku i wykończenie: Fundamenty budynku: betonowe, Ściany: murowane, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, w wc pomalowane farbami emulsyjnymi i wykończone płytkami ceramicznymi, Strop: nad piwnicą Kleina, Dach: o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty blachą trapezową, Stolarka okienna: drewniana, starszego typu, Stolarka drzwiowa: drzwi drewniane pełne; Posadzki: betonowe, w wc wykończone terakotą, Elewacja: tynk cementowo-wapienny, częściowo białkowany. Instalacje techniczne: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania w pomieszczeniach wc (zasilana z pieca głównego zakładu). Ustalenie stanu technicznego budynku Biorąc pod uwagę zużycie techniczne, jakość wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku, zakładany okres trwania obiektów o podobnej konstrukcji oraz przeprowadzone remonty, stan techniczny budynku określono jako średni. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 25 nr 25

13 3) Magazyn paliw (bunkier) Magazyn znajduje się w centralnej części działki nr 493/11. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, murowany, wybudowany w technologii tradycyjnej, zagłębiony w ziemi, o powierzchni 19,4 m 2 liczonej po podłodze i wysokości pomieszczenia 1,75 m. Powierzchnia użytkowa wynosi 9,7 m 2. Obiekt służy jako pomieszczenia magazynowe do przechowywania paliw. Opis techniczny poszczególnych elementów budynku i wykończenie: Fundamenty budynku: betonowe, Ściany: murowane, z cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej, częściowo otynkowane, z ubytkami tynku, Strop: Kleina, Dach: dach stanowi strop, przykryty ziemią, Stolarka drzwiowa: drzwi drewniane pełne obite blachą; Posadzki: betonowe, Elewacja: tynk cementowo-wapienny, z ubytkami. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 26 nr 26

14 Brak instalacji technicznych. Ustalenie stanu technicznego budynku Biorąc pod uwagę zużycie techniczne, jakość wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku, zakładany okres trwania obiektów o podobnej konstrukcji oraz przeprowadzone remonty, stan techniczny budynku określono jako słaby. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 27 nr 27

15 4) Budynek socjalno-warsztatowy z kotłownią Budynek posadowiony w centralnej części działki nr 493/11. Jest to budynek wolnostojący, murowany, wybudowany w technologii tradycyjnej, połączony tunelem w poziomie piwnicy z halą produkcyjną, o powierzchni użytkowej 317,3 m 2, z dachem dwuspadowym. W budynku znajdują się pomieszczenia stołówki, szatnie i sanitariaty pracownicze, pomieszczenia warsztatowe i garażowe oraz kotłownia z kominem z cegły ceramicznej o wysokości 28m. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 28 nr 28

16 Opis techniczny poszczególnych elementów budynku i wykończenie: Fundamenty budynku: betonowe, Ściany: murowane, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, w pomieszczeniach socjalnych pomalowane farbami emulsyjnymi z miejscowymi zaciekami, w pomieszczeniach sanitarnych wykończone płytkami ceramicznymi, Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 29 nr 29

17 Dach: o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty blachą (wymiana pokrycia dachowego oraz części konstrukcji w 2010r.), Stolarka okienna: drewniana oraz przemysłowa pojedynczo szklone w ramach stalowych, Stolarka drzwiowa: drzwi drewniane pełne, wrota drewniane oraz stalowe; Posadzki: betonowe, w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych wykończone terakotą, Elewacja: tynk cementowo-wapienny. Instalacje techniczne: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania. Ustalenie stanu technicznego budynku Biorąc pod uwagę zużycie techniczne, jakość wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku, zakładany okres trwania obiektów o podobnej konstrukcji oraz przeprowadzone remonty, stan techniczny budynku określono jako średni. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 30 nr 30

18 5) Budynek produkcyjny hala traków Budynek posadowiony w centralnej części działki nr 493/11. Jest to budynek wolnostojący, murowany, wybudowany w technologii tradycyjnej, połączony tunelem w poziomie piwnicy z kotłownią, o powierzchni użytkowej parteru 770,0 m 2, z dachem dwuspadowym krytym blachą. W budynku znajduje się częściowe podpiwniczenie, zajęte przez urządzenia traków, znajdujących się na poziomie parteru. Stąd powierzchnia podpiwniczenia nie została ujęta w dalszych obliczeniach. W budynku znajduje się hala produkcyjna, ostrzalnia pił oraz garaże. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 31 nr 31

19 Opis techniczny poszczególnych elementów budynku i wykończenie: Fundamenty budynku: betonowe, Ściany: murowane, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, wewnątrz białkowane, Strop: nad piwnicą strop drewniany na słupach murowanych oraz drewnianych, wykonany i dopasowany na potrzeby prowadzonej produkcji traki, Dach: o konstrukcji drewnianej, z nową więźbą dachową, dwuspadowy, kryty blachą, Stolarka okienna: przemysłowa pojedynczo szklona w ramach stalowych, Stolarka drzwiowa: wrota drewniane pełne dwudzielne; Posadzki: na poziomie piwnicy betonowe oraz w garażach na paterze, na poziomie parteru w części produkcyjnej podłoga z desek, Elewacja: tynk cementowo-wapienny. Instalacje techniczne: elektryczna, centralnego ogrzewania. Ustalenie stanu technicznego budynku Biorąc pod uwagę zużycie techniczne, jakość wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku, zakładany okres trwania obiektów o podobnej konstrukcji oraz przeprowadzone remonty, stan techniczny budynku określono jako średni. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 32 nr 32

20 6) Budynek suszarni I Budynek posadowiony w zachodniej części działki nr 493/11. Jest to budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, o konstrukcji stalowej, z dwoma komorami suszącymi i sterownią, o powierzchni użytkowej 183,4 m 2, z dachem jednospadowym krytym blachą. Opis techniczny poszczególnych elementów budynku i wykończenie: Konstrukcja: stalowa, Ściany: z płyty warstwowej blacha nierdzewna z wypełnieniem z wełny mineralnej, Dach: o konstrukcji stalowej, jednospadowy, kryty blachą, Stolarka drzwiowa: wrota uchylne z płyt warstwowych; Posadzki: betonowe, Instalacje techniczne: elektryczna, centralnego ogrzewania. Ustalenie stanu technicznego budynku Biorąc pod uwagę zużycie techniczne, jakość wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku, zakładany okres trwania obiektów o podo bnej konstrukcji oraz przeprowadzone remonty, stan techniczny budynku określono jako średni. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 33 nr 33

21 7) Budynek starej suszarni Budynek posadowiony w zachodniej części działki nr 493/11. Jest to budynek niepodpiwniczony, o konstrukcji stalowej, o trzech nawach produkcyjno-magazynowych, o powierzchni użytkowej 530,0 m 2, z dachem kiluspadowym krytym blachą. Opis techniczny poszczególnych elementów budynku i wykończenie: Konstrukcja: stalowa, Ściany: drewniane, Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 34 nr 34

22 Dach: o konstrukcji stalowej, kilkuspadowy, kryty blachą, Stolarka drzwiowa: wrota uchylne łamane, Posadzki: betonowe, z torowiskami, Instalacje techniczne: Elektryczna. Ustalenie stanu technicznego budynku Biorąc pod uwagę zużycie techniczne, jakość wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku, zakładany okres trwania obiektów o podobnej konstrukcji oraz przeprowadzone remonty, stan techniczny budynku określono jako średni. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 35 nr 35

23 8) Dwie wiaty drewniane przy budynku starej suszarni Wiaty posadowione w zachodniej części działki nr 493/11, przy budynku starej suszarni. Są to budowle jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, o konstrukcji drewnianej, z drewnianymi ścianami, z dachami jednospadowym krytymi blachą, o powierzchniach użytkowych 136,9 m 2 i 111,8 m 2. Opis techniczny poszczególnych elementów budowli i wykończenie: Konstrukcja: drewniana, Ściany: drewniane, Dach: jednospadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachą, Stolarka drzwiowa: brak wrót, w zachodniej wiacie otwarta zachodnia ściana; Posadzki: płyty betonowe. Brak instalacji technicznych. Ustalenie stanu technicznego Biorąc pod uwagę zużycie techniczne, jakość wykonania poszczególnych e lementów konstrukcyjnych, zakładany okres trwania budowli o podobnej konstrukcji oraz przeprowadzone remonty, stan techniczny określono jako średni. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 36 nr 36

24 9) Wiata drewniana Wiata posadowiona w zachodniej części działki nr 493/11. Jest to budowla jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, o konstrukcji drewnianej, z drewnianymi ścianami, o powierzchni użytkowej 195,1 m 2, z dachem jednospadowym krytym blachą. Opis techniczny poszczególnych elementów i wykończenie: Konstrukcja: drewniana, Ściany: drewniane, Dach: jednospadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachą, Stolarka drzwiowa: brak wrót, otwarta wschodnia ściana; Posadzki: płyty betonowe. Brak instalacji technicznych. Ustalenie stanu technicznego. Biorąc pod uwagę zużycie techniczne, jakość wykonania poszczególnych e lementów konstrukcyjnych, zakładany okres trwania budowli o podobnej konstrukcji oraz przeprowadzone remonty, stan techniczny określono jako średni. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 37 nr 37

25 10) Wiata drewniana Wiata posadowiona w zachodniej części działki nr 493/11. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji drewnianej, z drewnianymi ścianami, o powierzchni użytkowej 213,8 m 2, z dachem dwuspadowym krytym papą. Opis techniczny poszczególnych elementów budowli i wykończenie: Konstrukcja: drewniana, Ściany: drewniane, Dach: dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty papą, Stolarka drzwiowa: brak wrót, otwarta wschodnia i południowa ściana; Posadzki: płyty betonowe. Brak instalacji technicznych. Ustalenie stanu technicznego Biorąc pod uwagę zużycie techniczne, jakość wykonania poszczególnych e lementów konstrukcyjnych budowli, zakładany okres trwania obiektów o podobnej konstrukcji oraz przeprowadzone remonty, stan techniczny określono jako średni. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 38 nr 38

26 11) Budynek hali maszyn Budynek posadowiony w północno-zachodniej części działki nr 493/11. Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji stalowej, z murowanymi ścianami, posiadający wspólne ściany z sąsiednimi halami, o powierzchni użytkowej 448,1 m 2 (łącznie z przybudówką), z dachem dwuspadowym krytym blachą (przybudówka kryta papą). Opis techniczny poszczególnych elementów budynku i wykończenie: Fundamenty budynku: betonowe, Ściany: murowane, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, w przybudówce drewniane, Dach: dwuspadowy, nad halą główną o konstrukcji stalowej, z deskowaniem, kryty blachą, nad przybudówką o konstrukcji drewnianej kryty papą, Stolarka okienna: przemysłowa pojedynczo szklona w ramach stalowych, Stolarka drzwiowa: wrota uchylne łamane; Posadzki: betonowe, z torowiskami, Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 39 nr 39

27 Elewacja: tynk cementowo-wapienny. Instalacje techniczne: elektryczna. Ustalenie stanu technicznego budynku Biorąc pod uwagę zużycie techniczne, jakość wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku, zakładany okres trwania obiektów o podobnej konstrukcji oraz przeprowadzone remonty, stan techniczny budynku określono jako średni. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 40 nr 40

28 12) Budynek wiaty przy hali maszyn Budynek posadowiony w północno-zachodniej części działki nr 493/11. Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji drewnianej, z drewnianymi ścianami, posiadający wspólną ścianę z halą maszyn, o powierzchni użytkowej 244,7 m 2, z dachem dwuspadowym krytym blachą. Opis techniczny poszczególnych elementów budynku i wykończenie: Fundamenty budynku: betonowe, Ściany: drewniane, Dach: dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachą, Stolarka okienna: przemysłowa pojedynczo szklona w ramach stalowych, Stolarka drzwiowa: wrota przesuwne o konstrukcji stalowej z wypełnieniem z desek; Posadzki: betonowe, z torowiskami. Instalacje techniczne: elektryczna. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 41 nr 41

29 Ustalenie stanu technicznego budynku Biorąc pod uwagę zużycie techniczne, jakość wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku, zakładany okres trwania obiektów o podobnej konstrukcji oraz przeprowadzone remonty, stan techniczny budynku określono jako średni. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 42 nr 42

30 13) Wiata drewniana Wiata posadowiona w północnej części działki nr 493/11. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji drewnianej, z drewnianymi ścianami, o powierzchni użytkowej 264,0 m 2, z dachem dwuspadowym krytym papą. Opis techniczny poszczególnych elementów i wykończenie: Konstrukcja: drewniana, na stopach betonowych, Ściany: drewniane, Dach: dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty papą, Stolarka drzwiowa: brak wrót, otwarte szczyty wiaty; Posadzki: gruntowa z torowiskami. Instalacje techniczne: elektryczna. Ustalenie stanu technicznego Biorąc pod uwagę zużycie techniczne, jakość wykonania poszczególnych e lementów konstrukcyjnych, zakładany okres trwania obiektów o podobnej konstrukcji oraz przeprowadzone remonty, stan techniczny określono jako średni. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 43 nr 43

31 14) Wiata magazynowa na tarcicę Budynek posadowiony we wschodniej części działki nr 493/11. Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji drewnianej, z drewnianymi ścianami, o powierzchni użytkowej 518,8 m 2, z dachem dwuspadowym krytym blachą. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 44 nr 44

32 Opis techniczny poszczególnych elementów budynku i wykończenie: Fundamenty budynku: betonowe, Konstrukcja: drewniana, Ściany: drewniane, Dach: dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachą, Stolarka okienna: przemysłowa pojedynczo szklona w ramach stalowych, Stolarka drzwiowa: wrota przesuwne o konstrukcji stalowej z wypełnieniem z desek; Posadzki: betonowe, z torowiskami. Instalacje techniczne: elektryczna. Ustalenie stanu technicznego budynku Biorąc pod uwagę zużycie techniczne, jakość wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku, zakładany okres trwania obiektów o podobnej konstrukcji oraz przeprowadzone remonty, stan techniczny budynku określono jako średni. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 45 nr 45

33 15) Wiata drewniana Wiata posadowiona w północnej części działki nr 493/11. Jest to budowla jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, o konstrukcji drewnianej, z drewnianymi ścianami, o powierzchni użytkowej 88,5 m 2, z dachem dwuspadowym krytym blachą. Opis techniczny poszczególnych elementów i wykończenie: Konstrukcja: drewniana, Ściany: drewniane, Dach: dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachą, Stolarka drzwiowa: brak wrót, otwarta północna ściana; Posadzki: z płyt betonowych. Brak instalacji technicznych. Ustalenie stanu technicznego Biorąc pod uwagę zużycie techniczne, jakość wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych, zakładany okres trwania obiektów o podobnej konstrukcji oraz przeprowadzone remonty, stan techniczny określono jako średni. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 46 nr 46

34 16) Wiata drewniana Wiata posadowiona w północnej części działki nr 493/11. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji drewnianej, z drewnianymi ścianami, o powierzchni użytkowej 23,1 m 2, z dachem dwuspadowym krytym papą. Opis techniczny poszczególnych elementów budowli i wykończenie: Konstrukcja: drewniana, Ściany: drewniane, Dach: jednospadowy o konstrukcji drewnianej kryty papą, Stolarka drzwiowa: brak wrót, otwarta zachodnia ściana; Posadzki: z płyt betonowych. Brak instalacji technicznych. Ustalenie stanu technicznego Biorąc pod uwagę zużycie techniczne, jakość wykonania poszczególnych e lementów konstrukcyjnych budowli, zakładany okres trwania obiektów o podobnej konstrukcji oraz przeprowadzone remonty, stan techniczny określono jako średni. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 47 nr 47

35 17) Wiata drewniana Wiata posadowiona w północnej części działki nr 493/11. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji drewnianej, z drewnianymi ścianami, o powierzchni użytkowej 335,2 m 2, z dachem dwuspadowym krytym papą. Są lepsze zdjęcia Opis techniczny poszczególnych elementów budowli i wykończenie: Konstrukcja: drewniana, Ściany: drewniane, Dach: dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty papą, Stolarka drzwiowa: brak wrót, otwarta część zachodnich ścian; Posadzki: gruntowa. Brak instalacji technicznych. Ustalenie stanu technicznego Biorąc pod uwagę zużycie techniczne, jakość wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku, zakładany okres trwania obiektów o podobnej konstrukcji oraz przeprowadzone remonty, stan techniczny budynku określono jako słaby. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 48 nr 48

36 18) Wiata drewniana Wiata posadowiona w północnej części działki nr 493/11. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji drewnianej, z drewnianymi ścianami, o powierzchni użytkowej 167,1 m 2, z dachem dwuspadowym krytym papą. Opis techniczny poszczególnych elementów budowli i wykończenie: Konstrukcja: drewniana, Ściany: drewniane, Dach: dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty papą, Stolarka drzwiowa: brak wrót, otwarta południowa i wschodnia ściana; Posadzki: z płyt betonowych. Instalacje techniczne: elektryczna. Ustalenie stanu technicznego Biorąc pod uwagę zużycie techniczne, jakość wykonania poszczególnych e lementów konstrukcyjnych, zakładany okres trwania obiektów o podobnej konstrukcji oraz przeprowadzone remonty, stan techniczny budynku określono jako słaby. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 49 nr 49

37 19) Wiata drewniana Wiata posadowiona w północnej części działki nr 493/11. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji drewnianej, z drewnianymi ścianami, o powierzchni użytkowej 37,1 m 2, z dachem dwuspadowym krytym papą. Opis techniczny poszczególnych elementów budowli i wykończenie: Konstrukcja: drewniana, Ściany: drewniane, Dach: dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty papą, Stolarka drzwiowa: brak wrót, otwarta południowa i wschodnia ściana; Posadzki: z płyt betonowych. Instalacje techniczne: elektryczna. Ustalenie stanu technicznego Biorąc pod uwagę zużycie techniczne, jakość wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych, zakładany okres trwania obiektów o podobnej konstrukcji oraz przeprowadzone remonty, stan techniczny określono jako słaby. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 50 nr 50

38 20) Budynek suszarni II Budynek posadowiony w północno-wschodniej części działki nr 493/11. Jest to budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, o konstrukcji stalowej, z czterema komorami suszącymi i sterownią, o powierzchni użytkowej 270,8 m 2, z dachem jednospadowym krytym blachą, wybudowany w 2001r. i rozbudowany w 2003r. Opis techniczny poszczególnych elementów budynku i wykończenie: Konstrukcja: stalowa, Ściany: z płyty warstwowej blacha nierdzewna z wypełnieniem z wełny mineralnej, Dach: o konstrukcji stalowej, jednospadowy, kryty blachą, Stolarka drzwiowa: wrota uchylne i drzwi pełne z płyt warstwowych; Posadzki: betonowe, Instalacje techniczne: elektryczna, centralnego ogrzewania. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 51 nr 51

39 Ustalenie stanu technicznego budynku Biorąc pod uwagę zużycie techniczne, jakość wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku, zakładany okres trwania obiektów o podobnej konstrukcji oraz przeprowadzone remonty, stan techniczny budynku określono jako średni. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 52 nr 52

40 21) Budynek pomocniczy dawna portiernia Budynek posadowiony w centralnej części działki nr 493/11. Jest to budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, murowany, o powierzchni użytkowej 6,7 m 2. Budynek obecnie nie jest użytkowany, wcześniej służył jako portiernia. Opis techniczny poszczególnych elementów budynku i wykończenie: Fundamenty budynku: betonowe, Ściany: murowane, Dach: jednospadowy, kryty blachą, Stolarka okienna: drewniana, starszego typu, Stolarka drzwiowa: drzwi drewniane pełne, zniszczone; Posadzki: betonowe, Elewacja: tynk cementowo-wapienny, gładki. Instalacje techniczne: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna. Ustalenie stanu technicznego budynku Biorąc pod uwagę zużycie techniczne, jakość wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku, zakładany okres trwania obiektów o podobnej konstrukcji oraz przeprowadzone remonty, stan techniczny budynku określono jako średni. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 53 nr 53

41 22) Budynek magazynowy Budynek posadowiony w centralnej części działki nr 493/11. Jest to budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, murowano-drewniany, o powierzchni użytkowej 32,2 m 2. Opis techniczny poszczególnych elementów budynku i wykończenie: Fundamenty budynku: betonowe, Ściany: murowane oraz drewniane, Dach: jednospadowy, w części o konstrukcji drewnianej, a w części o konstrukcji żelbetowej, kryty blachą, Stolarka drzwiowa: drzwi drewniane pełne i stalowe pełne, zniszczone; Posadzki: gruntowa i betonowa, Elewacja: tynk cementowo-wapienny oraz deski. Brak instalacji technicznych. Ustalenie stanu technicznego budynku Biorąc pod uwagę zużycie techniczne, jakość wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku, zakładany okres trwania obiektów o podobnej konstruk cji oraz przeprowadzone remonty, stan techniczny budynku określono jako słaby. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 54 nr 54

42 4.2. Charakterystyka i opis części nieruchomości, składającej się z działki nr 490/30. Działka nr 490/30 o powierzchni 4,3600 ha, znajduje się w południowej części nieruchomości, jest niezabudowana i obecnie niewykorzystywana w produkcji tartaku. Działka jest ogrodzona z razem z działką nr 193/11 (ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych w gruncie oraz ogrodzenie drewniane: deski na słupkach drewnianych), jest płaska bez większych nachyleń i miejscowo zakrzaczona. Część powierzchni działki jest utwardzona płytami betonowymi, a pozostała część nie jest zagospodarowana. Północno-zachodnia część działki została oddzielona płotem i rzędem świerków i była wykorzystywana jako grunt rekreacyjny. Działka nie jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, ale znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie sieci technicznych. Centralna i wschodnia część działki nr 490/30 Widok w kierunku wschodnim Centralna i południowa część działki nr 490/30 Widok w kierunku południowo-wschodnim Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 55 nr 55

43 Zachodnia część działki nr 490/30 Widok w kierunku zachodnim Zachodnia część działki nr 490/30 Widok w kierunku wschodnim Wschodnia i południowa część działki nr 490/30 Widok w kierunku zachodnim Wschodnia i centralna część działki nr 490/30 Widok w kierunku północno-zachodnim Południowa i centralna część działki nr 490/30 Widok w kierunku północnym Południowa i wschodnia część działki nr 490/30 Widok w kierunku północno-wschodnim Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 56 nr 56

44 4.3. Charakterystyka i opis części nieruchomości, składającej się z działki nr 518/2. Działka nr 518/2 o powierzchni 800 m 2, znajduje się we wschodniej części nieruchomości, od pozostałych działek oddziela ją asfaltowa droga powiatowa, jest zabudowana budynkiem byłej remizy strażackiej, w złym stanie technicznym. Działka nr 518/2, widok w kierunku północno-wschodnim Budynek posadowiony jest w północno-zachodniej części działki nr 518/2. Jest to budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, murowany, wybudowany w technologii tradycyjnej, o powierzchni użytkowej 50,7 m 2. Obecnie budynek wykorzystywany jest jako magazyn. Działka nr 518/2, widok w kierunku wschodnim Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 57 nr 57

45 Opis techniczny poszczególnych elementów budynku i wykończenie: Fundamenty budynku: betonowe, Ściany: murowane, częściowo otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym z ubytkami, widoczne pęknięcia ścian, Dach: o konstrukcji drewnianej, jednospadowy, o małym kącie nachylenia, kryty papą, widoczne zawilgocenie i zagrzybienie konstrukcji, Stolarka okienna: okna przemysłowe, pojedynczo szklone, w ramach stalowych, Stolarka drzwiowa: wrota drewniane dwudzielne, Posadzki: podłoga z desek, stara, zniszczona, Elewacja: w części tynk cementowo-wapienny i częściowo białkowany; część elewacji bez tynku, Instalacje techniczne: elektryczna. Ustalenie stanu technicznego budynku Biorąc pod uwagę zużycie techniczne, jakość wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku, zakładany okres trwania obiektów o podobnej konstrukcji oraz przeprowadzone remonty, stan techniczny budynku określono jako słaby. Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 58 nr 58

46 ZESTAWIENIE BUDYNKÓW i BUDOWLI POSADOWIONYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI UJĘTEJ W KW NR OL1O/ /4 I ICH POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH Lp. Budynek Nr działki Pow. wszystkich obiektów [m 2 ] Pow. budynków trwałych [m 2 ] Pow. budowli i pomieszczeń pomocniczych [m 2 ] 1 Budynek biurowy 493/11 101,2 101,2 2 Magazyn materiałów technicznych 493/11 59,2 59,2 3 Magazyn paliw (bunkier) 493/11 9,7 9,7 4 Budynek socjalno-warsztatowy z kotłownią 493/11 317,3 317,3 5 Budynek produkcyjny hala traków 493/11 770,0 770,0 6 Budynek suszarni I 493/11 183,4 183,4 7 Budynek starej suszarni 493/11 530,0 530,0 8 Wiaty drewniane 493/11 248,7 248,7 9 Wiata drewniana 493/11 195,1 195,1 10 Wiata drewniana 493/11 213,8 213,8 11 Budynek hali maszyn 493/11 448,1 448,1 12 Wiata przy hali maszyn 493/11 244,7 244,7 13 Wiata drewniana 493/11 264,0 264,0 14 Wiata magazynowa na tarcicę 493/11 518,8 518,8 15 Wiata drewniana 493/11 89,5 89,5 16 Wiata drewniana 493/11 23,1 23,1 17 Wiata drewniana 493/11 335,2 335,2 18 Wiata drewniana 493/11 167,1 167,1 19 Wiata drewniana 493/11 37,1 37,1 20 Budynek suszarni II 493/11 270,8 270,8 21 Budynek pomocniczy dawna portiernia 493/11 6,7 6,7 22 Budynek magazynowy 493/11 32,2 32,2 23 Budynek byłej remizy strażackiej 518/2 50,7 50,7 RAZEM: 5 116, , ,6 Stawiguda, ul. Olsztyńska 72, KW nr OL1O/ /4, działki nr 490/30, 493/11, 518/2, Str. 59 nr 59

BTP Biuro Techniczno-Prawne, ul. Jagiellończyka 31, Olsztyn, tel./fax ,

BTP Biuro Techniczno-Prawne, ul. Jagiellończyka 31, Olsztyn, tel./fax , 2. Przeznaczenie nieruchomości. Teren, na którym położona jest nieruchomość, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

1.2. Ewidencja gruntów i budynków:

1.2. Ewidencja gruntów i budynków: 1.2. Ewidencja gruntów i budynków: Czerwony Dwór, nieruchomość zabudowana, działka nr 27/16. KW nr OL12G/00015945/6. Str. nr 10 2. Przeznaczenie nieruchomości. Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla

Bardziej szczegółowo

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84 Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3 STRAŻÓW Trojnar Działka nr ewid. 457/3 Działka niezabudowana położona w Strażowie, zlokalizowana w strefie pośredniej wsi, w pobliżu drogi lokalnej, w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Powierzchnia działki

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha.

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. OFERTA Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty: Racibórz Racibórz śląskie Skarb Państwa. Przewozy

Bardziej szczegółowo

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84 III. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI. 1. Stan prawny nieruchomości. 1.1. Księga wieczysta W Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgorzewie, dla wycenianych nieruchomości prowadzone są księgi

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: _2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer

Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: _2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: 142808_2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer ewidencyjny działki: 223/4 Ul.Pocztowa 17a Opis użytków: Teren

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej OKREŚLEŃIE NIERUCHOMOŚCI: CEL WYCENY I ZAKRES WYCENY: ZASTOSOWANE PODEJŚCIA I METODY: WYCIĄG Z OPINII Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Andrychów, gmina

Bardziej szczegółowo

Magazyn Skład Celny w Pęklewie Gdynia 2009

Magazyn Skład Celny w Pęklewie Gdynia 2009 Magazyn Skład Celny w Pęklewie Gdynia 2009 1 PołoŜenie: Nieruchomość znajduje się we wsi Pęklewo, gmina Tolkmicko około 20 km od Elbląga w kierunku na Frombork. Wieś Pęklewo jest połoŝona około 27 km od

Bardziej szczegółowo

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 KARTA OBIEKTU nr 1 PRZEDMIOT Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 1 Budynek I kondygnacyjny, w zabudowie zwartej,

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w Rzeszowie przy ulicy Wrzosowej

Bardziej szczegółowo

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a.

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Krzywiń przy ul. Chłapowskiego 33, gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie. Rzeczona nieruchomości składa się z: działek nr

Bardziej szczegółowo

Kozłów, g m i n a K o złów

Kozłów, g m i n a K o złów Kozłów, g m i n a K o złów Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 929/2, obszaru 789 m 2, położonej w miejscowości Kozłów, gminie

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Bytom ul. Wrocławska 69

Nieruchomość do sprzedania. Bytom ul. Wrocławska 69 Nieruchomość do sprzedania Bytom ul. Wrocławska 69 Przedmiot sprzedaży Prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1103/126 o powierzchni 6 669 m 2 wraz z posadowionymi

Bardziej szczegółowo

OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI.

OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI. 1. Stan prawny nieruchomości. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa zabudowana położona jest w obrębie 005 Kielce przy ulicy Hubalczyków i Łódzkiej oznaczona w ewidencji

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Częstochowie przy ul. Mochnackiego 2/20. Powierzchnia łączna 3,5023 ha.

OFERTA. Nieruchomość położona w Częstochowie przy ul. Mochnackiego 2/20. Powierzchnia łączna 3,5023 ha. OFERTA Nieruchomość położona w Częstochowie przy ul. Mochnackiego 2/20. Powierzchnia łączna 3,5023 ha. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty: Częstochowa Częstochowa śląskie Skarb

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 operat szacunkowy zabudowanej nieruchomości położonej w Kaliszu, przy ul. Piwonickiej 17-33, obręb 111 Zagorzynek, stanowiącej zabudowane działki oznaczone w ewidencji

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest udział ½ Dominiki Borsuk w nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KW nr KR1P/00077173/8 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg

Bardziej szczegółowo

Miłoradz ul Główna. Nieruchomość na sprzedaż

Miłoradz ul Główna. Nieruchomość na sprzedaż Miłoradz ul Główna Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Miłoradz Ulica, nr budynku Ul. Główna Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni zabudowy

Bardziej szczegółowo

Wielkie Walichnowy 24. Nieruchomość na sprzedaż

Wielkie Walichnowy 24. Nieruchomość na sprzedaż Wielkie Walichnowy 24 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Wielkie Walichnowy Ulica, nr budynku 24 Powierzchnia budynków Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2, działki - 5/29, 5/32, 5/40, 5/36, 5/35

Załącznik nr 2, działki - 5/29, 5/32, 5/40, 5/36, 5/35 Rodzaj nieruchomości Nieruchomość gruntowa zabudowana Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 5/29 o powierzchni 0,0467ha, 5/32 o powierzchni 0,0323ha, 5/40

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1, działki - 368, 5/11, 5/25, 5/28, 5/31, 5/34.

Załącznik nr 1, działki - 368, 5/11, 5/25, 5/28, 5/31, 5/34. Rodzaj nieruchomości Nieruchomość gruntowa zabudowana Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 368 o powierzchni 0,1432ha położona w obrębie 0005 Kielce przy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ Krosno Odrzańskie, Bankowa 1 KONTAKT Cena proponowana wynosi 476 000 zł do negocjacji (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn Przedmiot oferty: Obiekt to kompleks połączonych ze sobą budynków, tworzących jedną zorganizowaną całość. Budynek

Bardziej szczegółowo

Kozłów. Nieruchomość na sprzedaż

Kozłów. Nieruchomość na sprzedaż Kozłów Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Kozłów, gmina Kozłów, powiat Miechów, województwo małopolskie Ulica, nr budynku 274 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Katowicach przy ulicy Raciborskiej. Powierzchnia łączna 6,1443 ha. Ponad 6 400m 2 powierzchni użytkowej budynków.

OFERTA. Nieruchomość położona w Katowicach przy ulicy Raciborskiej. Powierzchnia łączna 6,1443 ha. Ponad 6 400m 2 powierzchni użytkowej budynków. OFERTA Nieruchomość położona w Katowicach przy ulicy Raciborskiej. Powierzchnia łączna 6,1443 ha. Ponad 6 400m 2 powierzchni użytkowej budynków. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Warszawa, dnia 16 lutego 2015 roku. WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.

Bardziej szczegółowo

Miłoradz ul Główna. Nieruchomość na sprzedaż

Miłoradz ul Główna. Nieruchomość na sprzedaż Miłoradz ul Główna Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Miłoradz Ulica, nr budynku Ul. Główna Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni zabudowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 449/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 449/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 449/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Żwirki i Wigury Nr 12 w Bolesławcu

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość zabudowana opisana jako działka nr 7/247 obręb 132

Nieruchomość zabudowana opisana jako działka nr 7/247 obręb 132 1 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 65 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość zabudowana opisana jako działka nr 7/247 obręb 132 POWIERZCHNIA DZIAŁKI 15 525m 2 2 Przedmiotowe grunty położone są w dzielnicy Kapuściska.

Bardziej szczegółowo

2. Przeznaczenie nieruchomości. obszarze mieszkalnictwa o średniej intensywności z przewagą zabudowy wielorodzinnej 3. Opis przedmiotu wyceny

2. Przeznaczenie nieruchomości. obszarze mieszkalnictwa o średniej intensywności z przewagą zabudowy wielorodzinnej 3. Opis przedmiotu wyceny 2. Przeznaczenie nieruchomości. Dla terenu, na którym położony jest budynek wielorodzinny z przedmiotowym lokalem, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według zapisu

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c

RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c Będąca przedmiotem wyceny nieruchomość położona jest w Rzeszowie przy ul. M. Bałuckiego 9c, w obszarze zabudowy jednorodzinnej. Działka w kształcie prostokąta, nie ogrodzona,

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do sprzedaży

Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do sprzedaży Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do sprzedaży Nieruchomość na sprzedaż 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3, zlokalizowana w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec Budynek produkcyno-magazynowo-usługowy

Bardziej szczegółowo

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny 7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny Dla nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 1478/7 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

Bobowo ul. Gdańska 24. Nieruchomość na sprzedaż

Bobowo ul. Gdańska 24. Nieruchomość na sprzedaż Bobowo ul. Gdańska 24 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Bobowo Ulica, nr budynku Ul. Gdańska 24 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY. w Krakowie, dnia 28 lipca 2016 roku

OPERAT SZACUNKOWY. w Krakowie, dnia 28 lipca 2016 roku OPERAT SZACUNKOWY określający wartość rynkową nieruchomości obj. Księgą wieczystą nr KR3I/00015283/7 stanowiącą działkę nr 880 zabudowaną budynkiem nr 214 oraz wartość rynkową nieruchomości obj. Księgą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 152/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 4 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 152/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 4 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 152/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Bolesławiec nieruchomości Na podstawie art. 30, ust. 1 i ust. 2

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Żarki Letnisko ul. Grunwaldzka 25

Nieruchomość do sprzedania. Żarki Letnisko ul. Grunwaldzka 25 Nieruchomość do sprzedania Żarki Letnisko ul. Grunwaldzka 25 Przedmiot sprzedaży Prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 68 o powierzchni 4068 m 2 wraz

Bardziej szczegółowo

5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI

5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI 23 5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI Tczew, ul. 30 Stycznia 1) Budynek administracyjny (działka nr 3) Powierzchnia zabudowy 646 m² Powierzchnia użytkowa 1.164,2 m² Kubatura 3.236,62 m³

Bardziej szczegółowo

3. Lokalizacja i otoczenie nieruchomości. Olsztyn, 19 sierpnia 2010 r.

3. Lokalizacja i otoczenie nieruchomości. Olsztyn, 19 sierpnia 2010 r. 2. Przeznaczenie nieruchomości. Dla nieruchomości nie ma opracowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Orneta,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4

Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4 Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4 Rzeszów, ul. Ujejskiego 3 Działki o nr: 51/2, 51/5, 51/7. Działki zabudowane obiektami zakładu produktów naftowych Księga wieczysta: RZ1Z/00078013/7

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Katowice ul. Paderewskiego 33

Nieruchomość do sprzedania. Katowice ul. Paderewskiego 33 Nieruchomość do sprzedania Katowice ul. Paderewskiego 33 Przedmiot sprzedaży Prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 5/1 i 27/1 łącznego obszaru 2124

Bardziej szczegółowo

Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu. Gmina Sędziszów Małopolski Rynek Sędziszów Małopolski

Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu. Gmina Sędziszów Małopolski Rynek Sędziszów Małopolski INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Obiekt Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu Adres inwestycji Działka nr. 443/1, 443/2 obręb Będziemyśl pow. ropczycko-sędziszowski woj. podkarpackie Nazwa i adres Inwestora

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS. Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS. Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2 Dworzec PKS Dworzec PKP CENA: 5 820 000 zł (w tym podatek

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Bydgoszcz ul. Długa 57 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość gruntowa o powierzchni 713 m² zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 975 m². Cena wywoławcza nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00048766/2 lokal mieszkalny położony na parterze (1 kondygnacja)

Bardziej szczegółowo

Bytom, ul. Wrocławska, 69. Nieruchomość na sprzedaż

Bytom, ul. Wrocławska, 69. Nieruchomość na sprzedaż Bytom, ul. Wrocławska, 69 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Bytom Ulica, nr budynku Wrocławska 69 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana 4 budynkami: 1. Inny budynek

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza

Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Grunt (nieznacznie zabudowany) Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza (TEREN DOTYCHCZASOWEJ BAZY PKS W NOWYM TOMYŚLU) Nowy Tomyśl ul. Targowa 7 przy nowej obwodnicy Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00019066/1 położona w Krakowie przy ul. Raczkiewicza 5. Księga

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 1250 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

WYKAZ NR 1250 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW WYKAZ NR 1250 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW Działając na podstawie art. 23 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 255/3 o powierzchni 800 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym

Bardziej szczegółowo

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o.

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Lp Opis Adres Ozn. 1 warsztatowy Charakter użytkowania Status prawny Powierchnia całkowita budynku (m 2 ) Przelicznik odtw. 1 m 2 Wartość odtworzeniowa

Bardziej szczegółowo

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne 7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne Działka ewidencyjna nr 73/5 położona jest w miejscowości Strumiany, gmina Wieliczka, powiat wielicki, w odległości około

Bardziej szczegółowo

Zestawienie obiektów Oczyszczalni Ścieków

Zestawienie obiektów Oczyszczalni Ścieków ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ Zestawienie obiektów Oczyszczalni Ścieków L.p. Nazwa obiektu wg ewidencji środków trwałych Opis konstrukcji obiektu Data oddania budynku do użytku/ data modernizacji Wartość budybku

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 42/2014 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

WYKAZ NR 42/2014 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE Warszawa, dnia 14.08.2014r. WYKAZ NR 42/2014 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ Ostrowiec Św. ul. Polna 11 b

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ Ostrowiec Św. ul. Polna 11 b NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ Ostrowiec Św. ul. Polna 11 b PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość stanowi prawo własności gruntu obejmującego działki ewidencyjne o numerach 11/3, 11/4, 12/3 i 12/4 o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

Przemyśl, ul Wernyhory 23 gmina Miasto Przemyśl woj. podkarpackie

Przemyśl, ul Wernyhory 23 gmina Miasto Przemyśl woj. podkarpackie Przemyśl, ul Wernyhory 23 gmina Miasto Przemyśl woj. podkarpackie - Prawo użytkowania wieczystego gruntu: -działka nr 445/2, 490, 450/2 o łącznej powierzchni 0,9033 ha Budynki i budowle: -budynek administracyjno

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 KSSE- Podstrefa Tyska OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA CZĘŚCIOWO ZABUDOWANA Przedmiotem oferty jest: sprzedaż nieruchomości położonej w Chorzowie Starym - o powierzchni 25 246 m2 składającej

Bardziej szczegółowo

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne 7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Libertowie w gminie Mogilany, około 9,0 km na południe od ścisłego centrum

Bardziej szczegółowo

P R O N I E R Usługi Majątkowe Jan Kraus i Zbigniew Wróblewski spółka cywilna Żywiec ul. Komorowskich 95, tel/fax (0-33)

P R O N I E R Usługi Majątkowe Jan Kraus i Zbigniew Wróblewski spółka cywilna Żywiec ul. Komorowskich 95, tel/fax (0-33) P R O N I E R Usługi Majątkowe Jan Kraus i Zbigniew Wróblewski spółka cywilna 34-300 Żywiec ul. Komorowskich 95, tel/fax (0-33) 861-04-36 I N W E N T A R Y Z A C J A BUDYNKU UŻYTKOWEGO (szkoła podstawowa

Bardziej szczegółowo

Właściciel: 1/1 Barcikowska Marta Katarzyna c. Lucjana i Alicji PL1O/ /8

Właściciel: 1/1 Barcikowska Marta Katarzyna c. Lucjana i Alicji PL1O/ /8 Nr obrębu: 0010 Górki Jednostka ewidencyjna: 142802_2 Brochów Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G22 Numer ewidencyjny działki: 29/1 Opis użytków: Grunty rolne zabudowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ WŁOCŁAWEK, ul. Kościuszki 3

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ WŁOCŁAWEK, ul. Kościuszki 3 INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ WŁOCŁAWEK, ul. Kościuszki 3 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Kasprzaka 2/8 Warszawa tel. 22 634 69 14 kom.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Według informacji z rejestru gruntów budynki oddane do eksploatacji w 2007r.

Według informacji z rejestru gruntów budynki oddane do eksploatacji w 2007r. Opis nieruchomości. Lokalizacja, otoczenie, opis budynku Będąca przedmiotem wyceny nieruchomość położona jest w Pogwizdowie Nowym pod nr 370, w obszarze zabudowy jednorodzinnej. Zlokalizowana w strefie

Bardziej szczegółowo

Rozkład pomieszczeń prezentuje załącznik nr 6: Rzuty kondygnacji budynku.

Rozkład pomieszczeń prezentuje załącznik nr 6: Rzuty kondygnacji budynku. 5.2.1. Opis działki gruntu Wyceniana nieruchomość gruntowa zabudowa domem jednorodzinnym znajduje się we wsi Żuków, gmina Sochaczew, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie. Nieruchomość zabudowana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI W CHEŁMKU LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI:

INFORMACJA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI W CHEŁMKU LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: INFORMACJA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI W CHEŁMKU LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: Miasto: Ulica: Powiat: Województwo: Chełmek Przemysłowa oświęcimski małopolskie Odległość: do Krakowa 50 km do Katowic 30 km do Tychów

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Ostrowite 5

Nieruchomość. do sprzedania. Ostrowite 5 Nieruchomość do sprzedania Ostrowite 5 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy nr 3 o powierzchni użytkowej 45,44 m 2 usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, położony w miejscowości Ostrowite 5, gminie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 48/14. Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego Gorzów Wlkp. ul. Al. 11 Listopada 91

WYKAZ NR 48/14. Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego Gorzów Wlkp. ul. Al. 11 Listopada 91 Gorzów Wlkp., dnia 2 lipca 2014 r. WYKAZ NR 48/14 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego Gorzów Wlkp. ul. Al. 11 Listopada 91 działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Zaczernie, gmina

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy - wyciąg KZ1A/ /7

Operat szacunkowy - wyciąg KZ1A/ /7 Operat szacunkowy - wyciąg KZ1A/00069479/7 1. opisu i oszacowania 9/16 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działka nr 2 o pow. 0,1254 ha położonej: 62-800 Kalisz, ul. Zjazd 6, dla której Sąd

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 1 OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 I. DANE OGÓLNE : 1.1. INWESTOR : Gmina Pisz 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 5 1.2. TEMAT : Opis inwentaryzacyjny z oceną stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

Willa przy ulicy Sobieskiego 67

Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Oferta bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu Szanowni Państwo oferujemy do bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu zabytkową dwukondygnacyjną willę przy ul. Sobieskiego 67. Jest

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Radomno 57

Nieruchomość. do sprzedania. Radomno 57 Nieruchomość do sprzedania Radomno 57 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 35,23 m 2 usytuowany na parterze w budynku funkcji mieszkaniowej, położonego w miejscowości Radomno

Bardziej szczegółowo

Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco:

Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco: Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco: Arkusz 1 Nr obrębu: 0023 Witkowice Jednostka ewidencyjna: 142804_2 Młodzieszyn Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Nieruchomośd do sprzedania. Tułowice ul. Pocztowa 2 Lokal mieszkalny Nr 1. Nieruchomość lokal mieszkalny Nr 1:

Nieruchomośd do sprzedania. Tułowice ul. Pocztowa 2 Lokal mieszkalny Nr 1. Nieruchomość lokal mieszkalny Nr 1: Nieruchomośd do sprzedania Tułowice ul. Pocztowa 2 Lokal mieszkalny Nr 1 Nieruchomość lokal mieszkalny Nr 1: Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 88,36 m 2 zlokalizowany na

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego są nieruchomości gruntowe, na które składają się: działka nr 481/16 o pow. 18 m 2 zabudowana budynkiem garażu stanowiącego

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Olsztyn ul. Limanowskiego grunt zabudowany parterowym budynkiem biurowym Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. m.kw. Powierzchnia uż użytkowa: ytkowa: 531,62 m kw. Powierzchnia zabudowy:

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Miasto, data (opcjonalnie) Elbląg dz. Nr 40/4 i 40/6 przy ul. Skrzydlatej 13 C Przedmiot sprzedaży: prawo wieczystego użytkowania działek gruntu, oznaczonych w ewidencji gruntów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SOG.Z WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 1 kwietnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR SOG.Z WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 1 kwietnia 2015r. ZARZĄDZENIE NR SOG.Z.20.2015 WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Warta Bolesławiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2P/00015614/7 lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze (1

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Willa położona w Warszawie, przy ul. Sobczaka 11 (Bemowo). Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 348/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 14 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 348/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 14 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 348/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 14 października 2015 r. w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,będącej

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ Lokalizacja: Wola Rzędzińska 487c, gm. Tarnów około 12km od centrum Tarnowa; 2,5km od drogi krajowej Tarnów Rzeszów drogą powiatową Ładna Wola Rzędzińska

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Szanowni Państwo, LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Przedstawiamy prezentację nieruchomości składającej się zespołu nowoczesnych budynków

Bardziej szczegółowo

7.2. Lokalizacja, informacje ogólne, otoczenie nieruchomości

7.2. Lokalizacja, informacje ogólne, otoczenie nieruchomości 7.2. Lokalizacja, informacje ogólne, otoczenie nieruchomości Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Mogilanach, obręb ewidencyjny nr 9, gmina Mogilany, powiat krakowski. Nieruchomość położona jest

Bardziej szczegółowo