Nieruchomość gruntowa zabudowana zlokalizowana w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 39. Prospekt informacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nieruchomość gruntowa zabudowana zlokalizowana w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 39. Prospekt informacyjny"

Transkrypt

1 Nieruchomość gruntowa zabudowana zlokalizowana w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 39 Prospekt informacyjny

2 01 Podstawowe informacje

3 Lokalizacja Nieruchomość usytuowana jest w południowej części Warszawy, w dzielnicy Włochy, w rejonie Okęcie, w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina największego lotniska w Polsce. Składa się z pięciu działek o łącznej powierzchni m². Otoczenie nieruchomości to oprócz infrastruktury lotniska również budynki biurowe, handlowe, hotele oraz magazyny. Teren zabudowany jest łącznie około 25 różnymi obiektami pełniącymi głównie funkcje: biurowe, magazynowe, techniczne oraz usługowe. W przestrzeni pomiędzy budynkami urządzone są liczne parkingi oraz drogi wewnętrzne. Dodatkowo na terenie nieruchomości znajduje się zbiornik wodny Staw Sadurka. Nieruchomość jest ogrodzona, ma dobrą ekspozycję, co sprawia, że jest widoczna od strony ulicy 17 Stycznia. 3

4 OBRĘB EWIDENCYJNY Nieruchomość znajduje się w m.st. Warszawa, w dzielnicy Włochy, w obrębie ewidencyjnym nr MEDIA Obiekt jest uzbrojony w media. Teren zewnętrzny, tj. parkingi i ciągi pieszo-jezdne, są oświetlone. BEZPOŚREDNI DOSTĘP Wjazd na teren nieruchomości odbywa się za pomocą dwóch wjazdów zlokalizowanych od strony północnej, od ulicy 17 Stycznia (status drogi powiatowej). OBRĘB NR DZIAŁKI POW. DZIAŁKI / / / / / całkowita pow m2 4

5 02 Opis budynków i budowli

6 Mapa budynków i budowli Teren zabudowany jest łącznie około 25 różnymi obiektami pełniącymi głównie funkcje: biurowe magazynowe techniczne usługowe 6

7 Budynek nr 1 Transformatorownia Zlokalizowany na działce nr 6/9 Stacja transformatorowa, obiekt murowany. Brak zdjęcia Budynek nr 2 Budynek B Zlokalizowany na działce nr 6/9 Budynek o powierzchni użytkowej 2 198,10 m², typu DB-1300 Dommont, ściany piwnic i strop nad piwnicami jest żelbetowy. Strop nad parterem i stropodach drewniany, kasetonowy. Dach dwuspadowy pokryty jest papą termozgrzewalną. Ściany zewnętrzne oraz ścianki działowe wykonane są z elementów drewnianych. Budynek nr 3 A-300 Zlokalizowany na działce nr 6/9 Budynek o powierzchni użytkowej 3 931,17 m², o czterech kondygnacjach, podpiwniczony. Konstrukcję stanowią słupy, podłogi i belki stalowe. Strop płytowy, od spodu maskowany stropem podwieszonym z paneli metalowych. Ściany działowe typu lekkiego z płyt G-K, gr. 10 cm z wypełnieniem wełną metalową. Ściany zewnętrzne elewacyjne z blatów szklanych, koloryzowanych, stanowiących wypełnienie pomiędzy słupami konstrukcyjnymi. 7

8 Budynek nr 4 Budynek Służby Zdrowia Zlokalizowany na działce nr 6/9 Budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem o powierzchni użytkowej 1 876,70 m². Ściany zewnętrzne z pustaków jako wypełnienie konstrukcji słupów żelbetowych. Stropy żelbetowe. Ściany działowe z cegły dziurawki i płyt G-K na ruszcie metalowym. Stropodach prefabrykowany, kryty papą termozgrzewalną. Budynek nr 5 Wartownia Zlokalizowany na działce nr 6/9 Budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 76,90 m². Ściany zewnętrzne i działowe z cegły ceramicznej pełnej. Stropodach żelbetowy pokryty papą termozgrzewalną. Stolarka okienna z PCV. Stolarka drzwiowa drewniana, typowa. Budynek nr 6 Budynek A Zlokalizowany na działce nr 6/9 Budynek czterokondygnacyjny, konstrukcji tradycyjnej o powierzchni użytkowej 1874,24 m². Ściany zewnętrzne i działowe z cegły pełnej. Strop nad piwnicami żelbetowy, pozostałe stropy typu Kleina i ceramiczne. 8

9 Budynek nr 7 i 8 Sępólno A i B Zlokalizowany na działce nr 9/4 Budynek dwukondygnacyjny, z częściowym podpiwniczeniem, o powierzchni użytkowej 1768,96 m². Konstrukcja części biurowej i elewacyjnej jest drewniana. Stropy w części biurowej kasetonowe na legarach drewnianych. W części klatek schodowych i piwnic ściany wylewane, żelbetowe. Strop nad piwnicami i podesty klatki schodowej żelbetowe. Budynek nr 9 Stacja zmieszania pompowego Zlokalizowany na działce nr 9/1 Budynek wolnostojący, murowany, częściowo jednokondygnacyjny, w pozostałej części obiekt posiada dwie kondygnacje. Brak zdjęcia Budynek nr 10 Myjnia Zlokalizowany na działce nr 9/1 Myjnia jest budynkiem wolnostojącym w części administracyjno-biurowej o dwóch kondygnacjach, bez podpiwniczenia. Ściany myjni zewnętrzne i działowe z cegły ceramicznej pełnej. W części administracyjnej ściany zewnętrzne z płyt osłonowych PW-8. Strop typu TERIVA oparty na belkach stalowych. Stropodach z blachy fałdowej opartej na konstrukcji stalowej, ocieplony wełną mineralną. Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna. Bramy do myjni są automatycznie rozsuwane. 9

10 Budynek nr 11 Stacja obsługi samochodów Zlokalizowany na działce nr 9/1 Budynek wolnostojący, szkieletowy o konstrukcji żelbetowej z elementów prefabrykowanych. Ściany zewnętrzne stanowią wypełnienie konstrukcji szkieletowej z cegły silikatowej. Ścianki działowe z cegły ceramicznej. Stropodach prefabrykowany z płyt panwiowych opartych na wiązarach prefabrykowanych. Dach pokryty papą termozgrzewalną. Budynek nr 12 Stacja benzynowa (nieczynna) Zlokalizowany na działce nr 9/1 Brak zdjęcia Budynek nr 13 - Wiata garażowa Zlokalizowany na działce nr 9/1 Wiata, której konstrukcję stanowią przęsła za stali dwuteowej, oparte są na stalowych słupach zakotwionych w stropach żelbetowych. Dach wykonany z blachy trapezowej ocynkowanej, ułożonej na płatwach leżących na przęsłach stalowych. Ściany wiaty wykonane z blachy trapezowej ocynkowanej, mocowanej do elementów stalowych połączonych ze słupami. 10

11 Budynek nr 14 Stacja obsługi autocystern Zlokalizowany na działce nr 9/1 Budynek składa się z dwóch części (bliźniaczej hali oraz parterowej części socjalnej). Budynki zbudowane są w technologii tradycyjnej. Ściany z cegły dziurawki, filarki międzyokienne z cegły ceramicznej pełnej. Strop z części hali z prefabrykowanych płyt żelbetowych panwiowych. Stropodach dwuspadowy kryty papą, ocieplony papą pilśniową miękką. Stropodach w części socjalnej z pustaków ceramicznych, dach kryty papą. Budynek nr 15 Budynek magazynowy Zlokalizowany na działce nr 9/1 Budynek parterowy, murowany, niepodpiwniczony. Brak zdjęcia Budynek nr 16 - Magazyn odzieżowy Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Ściany zewnętrzne i działowe z cegły pełnej. Posadzki cementowe. Stropodach o konstrukcji drewnianej, dach pokryty papą termozgrzewalną na płytach pilśniowych. 11

12 Budynek nr 17 Pralnia Budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony. Ściany zewnętrzne z cegły pełnej. Ściany działowe z cegły dziurawki. Dach dwuspadowy o zróżnicowanej rzędnej wysokościowej. Posadzki na poziomie parteru i piwnic łącznie z sanitariatami z płytek terakotowych. Budynek nr 18 Budynek Głównego Mechanika Warsztat Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Strop i stropodach mieszany ceramiczny, Kleina. Dach dwuspadowy pokryty papą termozgrzewalną. Budynek nr 19 - Budynek Głównego Mechanika Biura Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Ściany nośne, ceglane z cegły pełnej. Strop i stropodach mieszany ceramiczny, Kleina. Dach dwuspadowy pokryty papą termozgrzewalną. 12

13 Budynek nr 20 WUR biurowiec Budynek biurowy o trzech kondygnacjach, niepodpiwniczony. Konstrukcja żelbetowa, ściany elewacyjne z płyt żelbetowych, stropy prefabrykowane kanałowe. Ściany działowe z cegły ceramicznej. Stropodach dwuspadowy z płyt korytkowych, dach pokryty papą termozgrzewalną. Budynek nr 21 WUR hala Budynek warsztatowy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, połączony z budynkiem biurowym o konstrukcji żelbetowej. Stropodach dźwigary strunobetonowe, dwuspadowe z naświetlami dachowymi oparte na słupach żelbetowych. Budynek nr 22 Magazyn chemiczny Budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony o siatce słupów w module 6,00 x 12,00 m. Konstrukcja budynku łącznie z wiatą jest żelbetowa, całkowicie prefabrykowana w systemie P-70. Słupy żelbetowe zakotwione w stopach fundamentowych żelbetowych. Na słupach oparte są dźwigary dachowe, strunobetonowe, dwuspadowe o rozpiętości 12 m. Dach przykryty płytami dachowo-żebrowymi, pokryty papą termozgrzewalną. 13

14 Budynek nr 23 Wiata stalowa Wiata stalowa z dachem dwuspadowym. Budynek nr 24 Magazyn gazów technicznych Budynek magazynowy, jednokondygnacyjny, murowany o wysokości ok. 4 m. Dach pokryty papą termozgrzewalną. Budynek nr 25 Wiata ( budynek murowany) Budynek magazynowy, jednokondygnacyjny, murowany. Dach pokryty papą termozgrzewalną. Prospekt informacyjny- nieruchomość w Warszawie 14

15 03 Przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu

16 Plan zagospodarowania przestrzennego Opisywany obszar nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Warszawa nr LXXXII/2746/2006 z dnia r. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach obszarów funkcjonalnych: U.12 i ZP1 U.12 to teren przeznaczony pod zabudowę usługową o dopuszczalnej wysokości zabudowy do 12 m. Priorytetowe funkcje to rozwój usług z zakresu m.in. obsługi imprez międzynarodowych (obiekty kongresowe i targowo-wystawiennicze), gastronomii, hotelarstwa, transportu, łączności, itp. o charakterze międzynarodowym, krajowym i ogólnomiejskim. ZP1 to teren zieleni urządzonej, na którym ustala się ochronę i utrzymanie funkcji, zakaz zmniejszania powierzchni terenu oraz zachowanie powierzchni biologicznie czynnej (PBC) minimum 90%. Dopuszcza się modernizację istniejącej i realizację nowej zabudowy związanej z funkcją terenu o charakterze architektury ogrodowej, przeznaczonej m.in. na funkcję usługową (np. kawiarnie, cukiernie), gospodarczą (np. oranżerie, cieplarnie), dekoracyjną (np. altany, pergole, groty) oraz komunikacyjną (np. schody, ścieżki, mostki), urządzenia wodne (np. fontanny, studnie, stawy), urządzenia związane z placami zabaw dla dzieci, urządzenia sportowe i rekreacyjne (np. boiska), a także obiekty pamiątkowe i ogrodzenia. 16

17 Kontakt: Agata Kamińska Specjalista ds. nadzoru właścicielskiego tel Sebastian Kuna Kierownik projektu tel

Dane techniczne budynków

Dane techniczne budynków Opis nierucho mości WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość gruntowa obejmująca działki 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7, 2400/17, 2400/18, 2400/8, 2440/8, 4000/6, 4000/7, 4028/5, 2400/13, 2440/12,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA POŁOśONA W CIECHANOWIE PRZY ULICY ROBOTNICZEJ 1, POWIAT CIECHANOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA POŁOśONA W CIECHANOWIE PRZY ULICY ROBOTNICZEJ 1, POWIAT CIECHANOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZO POLIGRAFICZNE GRYF Spółka Akcyjna ul. Sienkiewicza 51 06-400 Ciechanów Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS 49068, kapitał

Bardziej szczegółowo

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji HOTEL HARNAŚ Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji Obiekt stanowi zespół budynków pod nazwą Hotel Harnaś, położony w Korbielowie przy ulicy Leśnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Warszawa, dnia 16 lutego 2015 roku. WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.

Bardziej szczegółowo

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o prekwalifikacji Specyfikacja Techniczna inwestycji p.n. Budowa w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 2 dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY w procedurze prekwalifikacji

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE.

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. 1. Zleceniodawca: Syndyk Masy Upadłości Huta Ozdobnego Szkła sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 38-400 Krosno ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 92 2. Wykonawca: mgr inż. Władysław

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM. (data, podpis i pieczęć) INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W PORCIE HANDLOWYM W KOŁOBRZEGU (wyciąg dla PSP i innych służb ratowniczych) Opracował: Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

Projekt prac remontowych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie. Opis techniczny

Projekt prac remontowych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie. Opis techniczny STRONA 1 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA... 2 1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE... 2 2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU... 3 2.1. LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 10 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN j ew ó d Wo zk a d yr ek cj a i n w est y cj i Ostrołęka ul.piłsudskiego 38, tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl EEGGZZ...66 ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r.

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu Oświęcim, maj 2013r. SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka wnioskodawcy... 3 1.1. Prezentacja wnioskodawcy... 3 1.1.1. Status prawny, udziałowcy....

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU DOMENA 32-400 MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL. 012 2740560 DO 62 TEL.FAX 2722444 e-mail:domena@domena.krakow.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK KATEDRY I ZAKŁADU PATOMORFOLOGII przy ul. PAWIŃSKIEGO 7 W WARSZAWIE

BUDYNEK KATEDRY I ZAKŁADU PATOMORFOLOGII przy ul. PAWIŃSKIEGO 7 W WARSZAWIE BUDYNEK KATEDRY I ZAKŁADU PATOMORFOLOGII przy ul. PAWIŃSKIEGO 7 W WARSZAWIE CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny architektury budynku na terenie inwestycji, o kształcie pięciokąta sytuuje się równolegle do drogi

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Teatr. Rafał Otłog. mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny. dyplomant. promotor

Teatr. Rafał Otłog. mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny. dyplomant. promotor AR WSKIEJ Teatr dyplomant Rafał Otłog promotor mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny Warszawa 2014 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.2. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU...3 1.3. UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 21/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 21/A1 3. Rzut piętra...rys. nr 21/A2

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 226 UCHWAŁA NR XXXVIII/425/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 226 UCHWAŁA NR XXXVIII/425/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 226 UCHWAŁA NR XXXVIII/425/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo