Uwierzytelnianie jako element procesu projektowania bezpieczeństwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwierzytelnianie jako element procesu projektowania bezpieczeństwa"

Transkrypt

1 Wykład 4 135

2 Uwierzytelnianie jako element procesu projektowania bezpieczeństwa Microsoft w Windows 2003 Server położył szczególny nacisk na bezpieczeństwo, które w najnowszej wersji Windows było najważniejszym celem, jaki przyświecał projektantom i programistom tego systemu; Wysoki stopień bezpieczeństwa został osiągnięty na wiele sposobów. Oprócz zmian w samej konstrukcji systemu (przebudowanych zostało wiele składników w Windows), zmieniono np: domyślny poziom bezpieczeństwa, ustawiany w momencie instalowania systemu operacyjnego. 136

3 Uwierzytelnianie jako element procesu projektowania bezpieczeństwa Autoryzacja jest procesem weryfikacji obiektu czy rzeczywiście jest tym, za kogo się podaje. Najpowszechniejszym przykładem autoryzacji jest logowanie się użytkownika do systemu. W najprostszym przypadku podaje swój identyfikator oraz hasło. Windows 2003/2008/8 Server obsługują mechanizmy smart card oraz inne mechanizmy przekazywania informacji do autoryzacji. 137

4 Uwierzytelnianie jako element procesu projektowania bezpieczeństwa W Windows dostępnych jest wiele różnych protokołów uwierzytelniających; Niektóre z nich przeznaczone są np. tylko dla aplikacji WWW i służą np. ochronie poufności informacji umieszczanych na stronach interlub intranetowych; Istnieją równie takie służą do logowania się do Windows 2003 Server i np. pozwalają przeglądać zasoby sieciowe Active Directory. 138

5 Uwierzytelnianie jednokierunkowe 139 Praca dyplomowa pt: Centralne systemy zarządzania zasobami i uwierzytelniania, Przemysław Jagieła, 2010

6 Uwierzytelnianie dwukierunkowe 140 Praca dyplomowa pt: Centralne systemy zarządzania zasobami i uwierzytelniania, Przemysław Jagieła, 2010

7 Uwierzytelnianie z pośrednikiem 141 Praca dyplomowa pt: Centralne systemy zarządzania zasobami i uwierzytelniania, Przemysław Jagieła, 2010

8 Typy uwierzytelniania w OS MS Typ uwierzytelniania Anonimowe Lokalne logowanie Kerberos LM, NTLM, NTLMv2 Przeznaczenie Lokalne i w domenie Lokalne W domenie, interaktywne, w sieci W domenie, interaktywne, w sieci (starsze wersje klientów) Podstawowe, zintegrowane Windows, szyfrowane, usługi Passport.NET Uwierzytelnianie na serwerze WWW 142

9 Typy uwierzytelniania Typ uwierzytelniania SST/TLS PAP, CHAP, MS-CHAP i MS- CHAPv x, PEAP, WPA Certyfikaty Karty inteligentne Przeznaczenie Uwierzytelnianie na serwerze WWW Zdalny dostęp, VPN Sieci bezprzewodowe oraz tradycyjne IPSec, uwierzytelnianie klientów i komputerów, SSL/TLS i karty inteligentne W domenie przy protokole Kerberos i certyfikatach 143

10 Kiedy stosowany jest dany protokół? Windows w domenie Kerberos Windows poza domeną NTLM Windows 9x w domenie LM Windows NT 4.0 w domenie NTLM przy dostępie do zasobu gdy adres serwera jest podany jako nr IP NTLM przy dostępie do zasobu gdy adres serwera jest podany za pomocą nazwy - Kerberos 144

11 Typy logowania do sieci Interaktywne Sieciowe Anonimowe Inne typy np. zdalne, wsadowe 145

12 Logowanie interaktywne Zainicjowanie logowania np. Ctrl-Alt-Del. Usługa Winlogon wywołuje bibliotekę DLL GINA (Graphical Identyfication and Authentication) lub inną w zależności od sposobu uwierzytelniania. Użytkownik wprowadza dane uwierzytelniające. Centrum (Urząd) Zabezpieczeń Lokalnych LSA (Local Security Auhtority) przetwarza dane uwierzytelniające. Sprawdzane są ograniczenia zdefiniowane dla konta. Sprawdzane są prawa logowania. Weryfikowane są dane uwierzytelniające. 146

13 Protokoły LM, NTLM, NTLMv2 LM został stworzony do obsługi w systemach MS-DOS, Windows 3.1, Windows 9x, Windows ME. NTLM zastosowano w Windows NT, wyeliminował słabe punkty LM. NTLMv2 dołączono do SP3 dla Windows NT 4.0, wyeliminował słabe punkty NTLM i zwiększył poziom ochrony przesyłanych danych. 147

14 Uwierzytelnianie z LM, NTLM i NTLMv2 148 Praca dyplomowa pt: Centralne systemy zarządzania zasobami i uwierzytelniania, Przemysław Jagieła, 2010

15 Protokół Kerberos Otwarty standard organizacji IETF Opisany w RFC 1510 (1980r, MIT) Funkcje zabezpieczeń: Bezpieczna transmisja szyfrowane komunikaty. Wzajemne uwierzytelnianie klient - serwer, i serwer - klient. Ochrona przed atakiem ponawianym identyfikator uwierzytelniania, którym jest zaszyfrowany znacznik czasu. 149

16 Protokół Kerberos W systemie Kerberos używa się jednego komputera wyposażonego w niezwykle sprawne zabezpieczenia, który może być umieszczony w pokoju chronionym przez 24 godziny na dobę; Na komputerze tym znajdują się informacje o hasłach i prawach dostępu każdego użytkownika w systemie (w MIT komputer ten nosi nazwę kerberos.mit.edu). Wszystkie komputery i użytkownicy sieci działają na podstawie danych dostarczanych przez ten serwer; 150

17 Protokół Kerberos W systemie Kerberos ten zabezpieczony serwer, zwany bezpiecznym serwerem, jest jedynym serwerem w sieci, który może dostarczać programom sieciowym informacje związane z dostępem; Dla serwerów działających w systemie Kerberos oraz pracujących w nim użytkowników wszystkie pozostałe elementy sieci są niepewne. Innymi słowy, system Kerberos działa na podstawie zasady upraszczania łatwo jest w niej utrzymać jeden całkowicie bezpieczny serwer, co jest sytuacją odwrotną do zabezpieczania wszystkich serwerów w sieci; 151

18 Elementy protokołu Kerberos Centrum dystrybucji kluczy KDC (ang. Key Distribution Center) znajduje się na każdym kontrolerze domeny zarządza kluczami udostępnionymi klientom i serwerów wydaje TGT (ang. Ticket GranTing Service) -> bilety 152

19 Elementy protokołu Kerberos Bilety: Bilet przyznający przekazywany uwierzytelnionemu użytkownikowi przy pierwszym logowaniu. Służy do uzyskania następnego biletu dla usługi. Bilet usługi wymagany jest rzy dostępie do usługi lub zasobu. Bilet odwołania -> jeśli usługa znajduje się w domenie w której użytkownik się nie logował KDC wygeneruje ten bilet i przekaże do innej domeny. Identyfikator uwierzytelniania znacznik czasu -> bezpieczeństwo systemu Kereberos 153

20 Kerberos ogólne funkcjonowanie Jeśli użytkownik sieci obsługiwanej przez system Kerberos chce uzyskać dostęp do pliku lub innego serwera sieciowego udostępniającego zasoby, to musi najpierw uzyskać pozwolenie od bezpiecznego serwera. Przykład Użytkownik (komputer-klient) chce uzyskać dostęp do pliku faktury_2011 na serwerze plików (serwerze niepewnym). Zakładając, że użytkownik już się zalogował w sieci, oprogramowanie sieciowe wykona kolejno kilka operacji. 154

21 Kerberos - funkcjonowanie 1. Użytkownik żąda dostępu do pliku faktury_2011 za pośrednictwem wiadomości z podpisem cyfrowym, utworzonej za pomocą swojego klucza prywatnego, i szyfruje ją za pomocą klucza publicznego serwera. 155

22 Kerberos - funkcjonowanie Są dwa powody, dla których żądanie dostępu jest realizowane za pomocą zaszyfrowanej wiadomości opatrzonej podpisem cyfrowym: 1. szyfrowanie z użyciem klucza sesji gwarantuje (w większym stopniu), że tylko bezpieczny serwer będzie mógł odczytać żądanie; 2. bezpieczny serwer za pomocą podpisu cyfrowego określa, czy wiadomość została wysłana przez uprawnionego użytkownika (a nie hakera ). 156

23 Kerberos - funkcjonowanie Oprogramowanie sieciowe wysyła zaszyfrowaną wiadomość do bezpiecznego serwera: Klucz prywatny klienta Klucz publiczny serwera Żądanie z podpisem uwiarygodniającym klient Serwer uwiarygadniający Kerberos 157

24 Kerberos - funkcjonowanie Bezpieczny serwer z kolei analizuje wiadomość z żądaniem komputera-klienta. Serwer używa podpisu cyfrowego użytkownika do zweryfikowania jego tożsamości oraz sprawdzenia, czy użytkownik znajduje się na liście użytkowników uprawnionych do uzyskania dostępu do pliku faktury_2011.

25 Kerberos - funkcjonowanie Jeśli użytkownik ma prawa dostępu do pliku faktury_2011 na serwerze plików, to bezpieczny serwer Kerberos połączy użytkownika z serwerem plików i wyśle do tego serwera wiadomość, że użytkownik ma prawo dostępu do pliku.

26 Kerberos - komunikacja Aby rozpocząć komunikowanie się użytkownika i serwera plików serwer Kerberos wykonuje kilka operacji: Serwer Kerberos wysyła do użytkownika unikatowy klucz zwany biletem (TGT). Aby zagwarantować bezpieczeństwo, kopia tego biletu jest szyfrowana przez bezpieczny serwer za pomocą klucza publicznego użytkownika. Bilet zawiera informacje o dostępie oraz klucz sesji. Klucz sesji jest to nieskomplikowany klucz do szyfrowania służący do połączenia się z serwerem plików. 160

27 Kerberos - komunikacja Klucz publiczny klienta Bilet klient Klucz sesji Serwer uwiarygadniający Kerberos Serwer szyfruje, a następnie wysyła bilet do komputera-klienta

28 Kerberos - komunikacja Bezpieczny serwer wysyła także kopię biletu komputera-klienta do serwera plików. Aby zagwarantować bezpieczeństwo, druga kopia biletu jest szyfrowana przez bezpieczny serwer za pomocą publicznego klucza serwera plików (druga kopia biletu zawiera te same informacje, co kopia pierwsza, czyli informacje o bilecie oraz klucz sesji). Bilet Klucz publiczny serwera plików Serwer uwiarygadniający Kerberos Klucz sesji Serwer plików

29 Kerberos ścieżka zaufania Komputer użytkownika i serwer zawierający plik faktury_2011 łączą się i porównują kopie biletów, aby potwierdzić swoją tożsamość: Oprogramowanie sieciowe na komputerze klienta szyfruje kopię swojego biletu za pomocą publicznego klucza serwera plików, po czym wysyła go do serwera plików; Serwer plików odszyfrowuje bilet za pomocą prywatnego klucza. Jeśli przesłana przez klienta kopia klucza sesji jest taka sama, jak kopia wysłana przez serwer, to serwer plików uwiarygodnia bilet. W przeciwnym wypadku serwer plików nie połączy się z użytkownikiem. 163

30 Kerberos delegacja Jeśli bilety są jednakowe, to bezpieczny serwer kończy działanie, a użytkownik komunikuje się odtąd z serwerem plików za pośrednictwem bezpiecznego kanału i uzyskuje dostęp do pliku faktury_2011. Serwer plików, w zależności od swoich ustawień, wyśle ten plik zaszyfrowany: 1. za pomocą klucza publicznego użytkownika (przechowywanego na bezpiecznym serwerze) (SFTP); 2. klucza sesji (SFTP); 3. w postaci zwykłego pliku tekstowego (FTP). 164

31 Kerberos zakończenie Po zakończeniu przesyłania pliku do użytkownika serwer plików wysyła do serwera Kerberos wiadomość z informacją o zakończeniu połączenia będącą dla bezpiecznego serwera sygnałem, aby zlikwidować bilet dostępu. Jeśli komputer-klient spróbuje użyć tego samego biletu dostępu, aby znowu uzyskać dostęp do tego pliku, to bezpieczny serwer uniemożliwi komputerowi-klientowi uzyskanie ponownego nieautoryzowanego dostępu. 165

32 Kerberos słabe punkty Uwiarygodnienie na podstawie identyfikatora logowania użytkownika i wspólnego klucza tajnego. Z takim rozwiązaniem wiąże się niebezpieczeństwo oszukania serwera przez hakera -> włamywacz może sprawić, że bezpieczny serwer będzie go traktował jak uprawnionego użytkownika 166

33 Kerberos słabe punkty Na przykład: Można wysłać do bezpiecznego serwera wiadomość z prośbą o przyznanie prawa dostępu do serwera plików. Haker może przechwycić taką wiadomość i przesłać ją następnie do bezpiecznego serwera, który uzna, że to uprawniony użytkownik zażądał uwiarygodnienia. 167

34 Kerberos słabe punkty 1 Aby wyeliminować taką możliwość, programiści projektu Athena wprowadzili do niego mechanizm znaczników czasu; Mechanizm ten gwarantuje, że wszystkie wiadomości otrzymywane przez bezpieczny serwer zawierają datę i bezpieczny serwer odrzuca wszystkie te wiadomości, które są przestarzałe o co najmniej 5 minut; Mechanizm znaczników czasu pomaga zapobiec działaniom osób nieuprawnionych. 168

35 Kerberos słabe punkty 2 System Kerberos nie oferuje możliwości obrony przed atakami ze strony usług. W systemie tym włamywacz może z łatwością uniemożliwić aplikacji wzięcie udziału we właściwym przeprowadzeniu operacji uwiarygodniania. Wykrywanie ataków tego typu (z których kilka może się wydawać normalnymi sytuacjami awaryjnymi w systemie) i zapobieganie im należy do obowiązków administratorów i użytkowników. 169

36 Kerberos słabe punkty 3 Ponieważ serwer Kerberos zakłada, że wspólny klucz tajny jest rzeczywiście tajny, użytkownicy w tym systemie muszą bezwzględnie chronić ten klucz; W wypadku kradzieży klucza użytkownika może on posłużyć do podszycia się pod użytkownika lub dowolny serwer; 170

37 Kerberos słabe punkty 4 System Kerberos nie chroni przed atakami polegającymi na odgadywaniu hasła; Jeśli użytkownik wybierze sobie łatwe hasło, to haker może z łatwością zastosować metodę poza sieciowego ataku przy użyciu słownika i wypróbowywać kolejne zawarte w nim słowa; W tej metodzie skopiowane przez hakera wiadomości są poddawane kolejnym próbom odszyfrowania; 171

38 Protokoły uwierzytelniające zdalny dostęp PAP (Password Authentication Protocol) Przesyłane jest niezaszyfrowane hasło. SPAP (Shiva Password Authentication Protocol) Korzysta z niestandardowego algorytmu szyfrowania odwrotnego, obsługiwane przez serwery zdalnego dostępu firmy Shiva. Nie można zastosować MPPE (Microsoft Point-to-Point Encryption). 172

39 Protokoły uwierzytelniające zdalny dostęp CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) Szyfruje sekwencję wezwania używając funkcji MD5. Serwer musi przechowywać hasło w postaci niezaszyfrowanej. 173

40 Protokoły uwierzytelniające zdalny dostęp MS-CHAP Szyfruje sekwencję wezwania używając funkcji MD4. Serwer może przechowywać hash hasła. Obsługuje bardziej zaawansowane komunikaty o błędach. MS-CHAPv2 Występuje wzajemne uwierzytelnianie. Zawiera dodatkowe ulepszenia względem MS-CHAP. 174

41 Protokoły uwierzytelniające zdalny dostęp EAP (Extensible Auhtentication Protocol) Jest rozszerzeniem protokołu PPP i posiada budowę modularną. Obecnie dostępne w systemach Windows: EAP-TLS Wykorzystuje wzajemne uwierzytelnianie i certyfikaty (certyfikat klienta jest opcjonalny). Może być stosowany z PPTP i L2TP/IPSec EAP-MD5 Mniej bezpieczny od EAP-TLS. Używa MD5 oraz szyfrowania odwracalnego przy przechowywaniu hasła w bazie. Nie obsługuje bezprzewodowych połączeń VPN oraz protokołu PPTP. 175

42 RADIUS Remote Authentication Dial In User Service; Protokół zapewniający uwierzytelnianie, autoryzację oraz monitorowanie (AAA); Pracuje w architekturze klient-serwer; RADIUS Server NAS/RAS (Network/Remote Access Server); Serwer może działać jako PROXY; Przy przesyłaniu hasła wykorzystuje algorytm MD5; Opisany w RFC 2865 i RFC 2866; 176

43 RADIUS Authorization & Authentication 177

44 RADIUS - Accounting 178

45 Uwierzytelniane z użyciem certyfikatów 179 Praca dyplomowa pt: Centralne systemy zarządzania zasobami i uwierzytelniania, Przemysław Jagieła, 2010

46 Koniec Wykładu 4 180

Środowisko IEEE 802.1X określa się za pomocą trzech elementów:

Środowisko IEEE 802.1X określa się za pomocą trzech elementów: Protokół 802.1X Hanna Kotas Mariusz Konkel Grzegorz Lech Przemysław Kuziora Protokół 802.1X jest, już od dłuższego czasu, używany jako narzędzie pozwalające na bezpieczne i scentralizowane uwierzytelnianie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania)

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania) Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Szyfrowanie z kluczem symetrycznym, szyfrowanie z kluczem publicznym i prywatnym, certyfikaty cyfrowe, podpis elektroniczny. Zagadnienie jest rozległe i obejmuje bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Europejski projekt eduroam jako szansa na usprawnienie dostępu do Internetu

Europejski projekt eduroam jako szansa na usprawnienie dostępu do Internetu Europejski projekt eduroam jako szansa na usprawnienie dostępu do Internetu raport dla Miedzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji Tomasz Wolniewicz Uczelniane Centrum Informatyczne UMK Wstęp Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu z wykorzystaniem L2TP/IPsec i PKI

Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu z wykorzystaniem L2TP/IPsec i PKI Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu z wykorzystaniem L2TP/IPsec i PKI Dariusz Kiszkiel (Dakota) 5/21/2007 Wstęp Celem tego artykułu jest ułatwienie instalacji i konfiguracji elementów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady zabezpieczeń sieciowych

Podstawowe zasady zabezpieczeń sieciowych Podstawowe zasady zabezpieczeń sieciowych Christopher Leidigh White Paper 101 Streszczenie Liczba przypadków naruszenia zabezpieczeń rośnie co roku w alarmującym tempie. Coraz bardziej złożone są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort Mac OS X 10.5 + Windows 1 Spis treści Rozdział 1 3 Pierwsze kroki 5 Konfigurowanie bezprzewodowego urządzenia Apple 6 Rozszerzanie zasięgu

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ CYBERNETYKI PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I Temat: SYSTEM REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM Autor: Piotr KWIATEK Kierownik

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 63 Za kulisami 63 Podstawy sieci 67 Obiekty, które mogą zakłócać pracę AirPort. Słowniczek 68

Rozdział 4 63 Za kulisami 63 Podstawy sieci 67 Obiekty, które mogą zakłócać pracę AirPort. Słowniczek 68 Sieci Apple AirPort 1 Spis treści Rozdział 1 3 Pierwsze kroki 5 Użycie Narzędzia AirPort do skonfigurowania dostępu do Internetu za pomocą bezprzewodowego urządzenia Apple 6 Rozszerzanie zasięgu sieci

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI)

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) Wykład 1 TEMAT: PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) 1.1. Ogólne pojęcie bezpieczeństwa Próba określenia bezpieczeństwa za pomocą jednej definicji może okazać się nie wystarczająca.

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie rutera oraz dostępu VPN za pomocą konsoli RRAS

Konfigurowanie rutera oraz dostępu VPN za pomocą konsoli RRAS Konfigurowanie rutera oraz dostępu VPN za pomocą konsoli RRAS 1 Typ zadania: Konfigurowanie rutera Zadanie 1: Opisz funkcje i działanie rutera, jakie typy ruterów moŝna wyróŝnić i jakie są typy interfejsów

Bardziej szczegółowo

Ochrona systemów informacyjnych. SSL (Secure Socket Layer) - protokół bezpiecznych połączeń sieciowych

Ochrona systemów informacyjnych. SSL (Secure Socket Layer) - protokół bezpiecznych połączeń sieciowych Ochrona systemów informacyjnych SSL (Secure Socket Layer) - protokół bezpiecznych połączeń sieciowych Miejsce SSL SSL działa pomiędzy TCPIP a innymi protokołami. Używa TCP/IP w imieniu innych protokołów

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r.

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r. Instrukcja Użytkownika Wersja dokumentu 4.0 Data: wrzesień 2010 r. Spis treści 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 SŁOWNIK... 5 1.2 O PODPISIE ELEKTRONICZNYM... 12 1.3 SZYFROWANIE DANYCH... 13 1.4 CERTYFIKATY... 14

Bardziej szczegółowo

Check Point Connectra (SSL VPN) - bezpieczny i łatwy dostęp do sieci

Check Point Connectra (SSL VPN) - bezpieczny i łatwy dostęp do sieci P ROFESJONALNE S YSTEMY B EZPIECZEŃSTWA Check Point Connectra (SSL VPN) - bezpieczny i łatwy dostęp do sieci WARSZTATY ZABEZPIECZEŃ Opracowali: Marek Krauze Check Point Certified Security Expert Plus Piotr

Bardziej szczegółowo

METODY ZABEZPIECZEŃ PRZESYŁU DANYCH W SIECI INTERNET

METODY ZABEZPIECZEŃ PRZESYŁU DANYCH W SIECI INTERNET Inżynieria Rolnicza 9(118)/2009 METODY ZABEZPIECZEŃ PRZESYŁU DANYCH W SIECI INTERNET Mariusz Sojak, Szymon Głowacki, Paweł Policewicz Katedra Podstaw Inżynierii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Tunelowanie, VPN i elementy kryptografii

Tunelowanie, VPN i elementy kryptografii Tunelowanie, VPN i elementy kryptografii 1. Wprowadzenie: W wielu sytuacjach w których mamy do czynienia z rozbudowaną architekturą sieciową zależy nam aby całe środowisko rozproszone(np. oddziały firmy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Spis treści 1. Wstęp do przewodnika... 6 2. Cykl życia urządzeń mobilnych... 9 2.1 Rejestracja urządzenia... 9 2.2 Zarządzanie konfiguracją urządzenia... 9 2.2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0)

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0) Instrukcja obsługi Dla Network Attached Storage Wer.1.0.0.0909 (Dla ADM 2.0) Spis treści ASUSTOR NAS User Guide 1. Wstęp... 5 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje... 6 2.1. Ustawienia... 6 2.1.1. Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW

Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW Strona 2 Spis treści 2 Co sprawia, że aplikacje WWW są narażone na ataki? 3 Przykłady typowych

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Konfiguracja i instalacja 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL. wersja 1.

Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL. wersja 1. Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. WYKORZYSTANIE CERTYFIKATÓW SERWERÓW

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo