Udostępnianie bezpiecznych usług. ug w sieci Internet. Gerard Frankowski. VII Seminarium StartUp-IT 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Udostępnianie bezpiecznych usług. ug w sieci Internet. Gerard Frankowski. VII Seminarium StartUp-IT 2008"

Transkrypt

1 Udostępnianie bezpiecznych usług ug w sieci Internet Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS VII Seminarium StartUp-IT Poznań,

2 Agenda Wprowadzenie Nowoczesny startup w Internecie Specyfika masowych usług elektronicznych Kto odpowiada za bezpieczeństwo? Błędy, zagrożenia, sposoby ochrony Błędy w projekcie i kodzie aplikacji Błędy w konfiguracji usług i systemów Podsumowanie, pytania, dyskusja 2

3 Wprowadzenie 3

4 Cel prezentacji Ułatwienie startu działalności nowoczesnego mikroprzedsiębiorstwa dzięki oferowaniu bezpiecznych usług w Internecie Dla kogo jest ta prezentacja? Decydent / właściciel Projektant / programista Administrator Prezentacja nie jest dla użytkowników! 4

5 Nowoczesny startup w Internecie StartUp-IT nowoczesne mikrobiznesy Firma z sektora IT Rodzaj oferowanej usługi (np. e-sklep, e hosting, płatności, portal aukcyjny / społecznościowy) Kwestie niezależne od specyfiki firmy Reklama, kontakt z użytkownikami (strona WWW, forum, helpdesk) Dostęp do usług z poziomu sieci wewnętrznej (poczta, WWW) Wymogi zewnętrzne np. e-rozliczeniae 5

6 Specyfika usług internetowych Większość usług ma za zadanie dotrzeć do maksymalnie licznej grupy docelowej Przeciętny użytkownik nie posiada wiedzy na temat bezpieczeństwa IT Usługi zorientowane na użyteczność Charakter przetwarzanych danych Dane uwierzytelniające, osobowe (np. adres) Historia działań (np. zakupów) Numery kart kredytowych, płatności elektroniczne 6

7 Ogólne zagroŝenia usług WWW Ataki na serwery sieciowe Szpiegostwo przemysłowe Szkodzenie konkurencji Ataki na komputery użytkowniku ytkowników Przejmowanie maszyn Kradzież mocy obliczeniowej Kradzież danych osobowych i tożsamo samości Rozsyłanie spamu Szantaż Organizowanie botnetów ataki DDoS itd. 7

8 Kto odpowiada za bezpieczeństwo? 8

9 Kto odpowiada za bezpieczeństwo? Decydent / projektanci Pomysł jaka usługa będzie oferowana? Jaki jest budżet? Przetarg: użyteczność a bezpieczeństwo Programiści Implementacja projektu Ograniczani przez zakres projektu Administratorzy Konfigurują i udostępniaj pniająusługę, system operacyjny, sieć, urządzenia dostępowe,... Ograniczeni przez możliwości usług i systemów, budżet na bezpieczeństwo,... 9

10 Inwestycje w bezpieczeństwo w firmie Inwestycja w bezpieczeństwo nie przynosi natychmiastowych, namacalnych korzyści Za to istnieją koszty (często spore) Specyfika mikroprzedsiębiorstw Rolę decydenta, projektanta, programisty i testera pełnić może nawet jedna osoba! 10

11 Problem uŝytkownika? Zwłaszcza w przypadku usług masowych, użytkownik nie posiada specjalistycznej wiedzy Powinien za to mieć (i stosować) ) wiedzę ogóln lną Rola usługodawcy w kształtowaniu świadomości użytkownika-klienta klienta Promocja pożądanych zachowań Odpowiedni interfejs użytkownika Strawnie podana wiedza Bezpieczeństwo usługi nie może być tylko problemem jej użytkownika 11

12 Błędy, zagroŝenia, sposoby ochrony 12

13 Krótki przegląd Błędy w projekcie i kodzie Błędy w projektowaniu funkcjonalności Znaczenie filtrowania danych Ataki XSS (Cross( Site Scripting) Ataki SQL Injection Remote Code Execution Błędy w konfiguracji serwerów Ataki Information Disclosure ASP.NET / IIS MS SQL Server 2005 Powyższa lista absolutnie nie wyczerpuje tematu! 13

14 Błędy w projekcie funkcjonalności Przyjęcie niewłaściwych założeń co do funkcjonalności Przykład: logowanie 2-etapowe: 2 zatwierdzenie nazwy użytkownika, a dopiero potem prośba o podanie hasła Możliwość enumeracji użytkowników Uwzględnienie niewystarczających metod zabezpieczenia usługi Przykład: brak szyfrowania komunikacji lub brak wymuszania silnych algorytmów 14

15 Główna przyczyna problemów Nieodpowiednie filtrowanie danych (lub jego brak) to bezpośredni rednia przyczyna większo kszości najpoważniejszych niejszych luk bezpieczeństwa Przepełnienie bufora XSS (Cross( Site Scripting) SQL Injection Remote Code Execution Nie można ufać ć żadnym ż danym wejściowym, zwłaszcza pochodzącym cym od użytkownika u Także: bazy danych, zmienne środowiskowe,... ALL INPUT IS EVIL!!! 15

16 Jak sytuacja wygląda w praktyce? Czy filtrowanie jest istotnie aż takim problemem? Grafika: 16

17 Wprowadzenie do filtrowania danych Brak Czarne listy (black( lists) Definiujemy dane, które odrzucimy Białe e listy (white( lists) Definiujemy dane, które dopuścimy Problemem obu rodzajów w list może e być skomplikowana definicja Wyrażenia regularne Dodatkowe mechanizmy weryfikacji Sprawdzanie typu i wartości Enumeracja wartości (np. dni tygodnia, nazwy miesięcy) 17

18 Przykład: wyraŝenie regularne w ASP Zadanie: Przesłać kod pocztowy metodą GET wyrażenie regularne: ^[0-9]{2,2} 9]{2,2}-[0-9]{3,3}$ adres URL: anyserver.com/code.asp?code= <% set code = request.querystring querystring(" ("code") set re = new RegExp re.pattern Pattern="^[0-9]{2,2} 9]{2,2}-[0-9]{3,3}$" if re.test(.test(code) then ' Postal code OK - run normally else ' Bad postal code - handle the error end if %> 18

19 Atak XSS - opis XSS: Cross Site Scripting Zagrożone one sąs strony, na których wyświetlana wietlana treść częś ęściowo zależy y od użytkownikau komentarze, fora dyskusyjne formularze internetowe, wyszukiwarki strony pobierające parametry tekstowe metodą POST/GET Opis ataku Napastnik wysyła a do podatnej strony ciąg g znaków w będący b kodem np. JavaScript Nazywam się <script>alert( >alert(document.cookie)</ )</script> Ciąg g znaków w staje się elementem wyświetlanej wietlanej strony, przeglądarka wykonuje kod 19

20 Atak XSS - przykład Trywialny przykład strona pobiera z URL parametr o nazwie name <%response response.write(request.querystring querystring(" ("name"))%> service.com?name=<script>alert( >alert(document.cookie) </script script> 20

21 Ataki XSS - zagroŝenia Utrudnianie życia użytkownikomu Wyskakujące okienka Kradzież danych sesji użytkownikau Przesyłanie cookies na serwer kontrolowany przez napastnika Zaawansowane ataki XSS Skanowanie portów w TCP w zdalnej sieci Podsłuchiwanie rozmów w (ActiveX( EasycallLite.ocx ocx) Odwołania do wybranych stron z przeglądarki ofiary 21

22 Obrona przed atakami XSS Odpowiedzialny: projektant/programista Odpowiednie filtrowanie danych, w szczególno lności pod kątem występowania znaków w <, > O ile to możliwe, najlepiej stosować technikę białej listy Definiowanie cookies z atrybutem httponly 22

23 Atak SQL Injection SQL Injection atak na bazę danych Zagrożone one sąs strony budujące zapytania bazodanowe przy pomocy parametrów w uzyskanych od użytkownikau Przebieg ataku Napastnik przekazuje złośliwe z parametry do zapytania Sfałszowane zapytanie powoduje wyświetlenie wietlenie na wynikowej stronie WWW innych danych niżn zakładano, adano, ich większej ilości lub informacji o strukturze bazy W skrajnym przypadku zostaje wykonane polecenie języka obsługi baz danych Napastnik uzyskuje dalsze informacje, pozwalające mu lepiej ukierunkować atak 23

24 Atak SQL Injection - podatny kod Strona pobiera z formularza parametr nazwisko set nazwisko = request.form("nazwisko") set objconn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") objconn.open <CONNECTION_STRING> strsql = "SELECT * FROM pensje WHERE Nazwisko ='" strsql = strsql & nazwisko strsql = strsql & "'" set objrs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") objrs.open strsql, objconn do while not objrs.eof response.write("<br>") for each x in objrs.fields response.write(" " & x.name & " = " & x.value & " ") next objrs.movenext loop objconn.close 24

25 Atak SQL Injection - przykład Dostęp do danych nazwisko: Baker or 1=1-- SQL Server 2005 SELECT * FROM pensje WHERE Nazwisko = Baker or 1=1-- 25

26 Atak SQL Injection - przykład 2 Modyfikacja danych Nazwisko: ' insert into pensje (Lp, Imie, Nazwisko, Pensja) values(5, Gerard, Frankowski', 10000)-- SQL Server

27 Atak SQL Injection - zagroŝenia Nieautoryzowany dostęp p do danych Modyfikacja rekordów w bazy danych Dodanie lub usunięcie rekordów Usunięcie bazy danych Wykonywanie poleceń ń środowiska ś bazy danych i potencjalnie poleceń systemowych 27

28 Atak SQL Injection - obrona Odpowiedzialny: programista Filtrowanie danych wejściowych użytkownika u pod kątem k obecności ci znaków w specjalnych używanej u wersji języka j obsługi baz danych Filtrowanie równier wnież danych odczytanych z bazy! Odpowiedzialny: administratora Bezpieczna konfiguracja k środowiska bazodanowego Zasada minimalnych uprawnień Odpowiednia polityka kontroli dostępu Restrykcje dostępu na poziomie systemu operacyjnego 28

29 Sesja internetowa Protokół HTTP jest bezstanowy Rozróżnianie tożsamości użytkowników jest kluczowe dla korzystania z e-usługe Sesja internetowa Wyróżniany przez session ID zbiór r informacji o połą łączeniu Po stronie serwera plik sesji lub baza danych Po stronie klienta ciasteczka (cookies( cookies) 29

30 Ataki na sesje przykład Warunki Usługa umożliwia zdefiniowanie własnego w session ID Przebieg ataku Napastnik podsuwa p ofierze link Jak oszukać skarbówkę?? KliknijK tutaj! Pod linkiem kryje sięurl URL: usluga.pl/< /<script>document.cookie= sessionid=abcd ;</script> Ofiara klika link,, co powoduje nawiązanie sesji z usługąu usluga.pl z identyfikatorem sesji abcd Napastnik co jakiś czas próbuje nawiąza zaćsesję z tym samym identyfikatorem Po udanej próbie napastnik przechwytuje sesję ofiary 30

31 Ataki na sesje zagroŝenia Ujawnienie informacji o serwerze Poszczególne serwery WWW obsługują sesje w różny sposób Kradzież sesji użytkownika u Podszycie się pod ofiarę Kradzież tożsamo samości ofiary i jej konsekwencje: kradziek radzieżdanych, zawarcie fałszywej umowy, kradzież środków w finansowych, uzyskanie danych będących podstawą do szantażu,... 31

32 Ataki na sesje - obrona Odpowiedzialny: administrator Odpowiednia konfiguracja serwera WWW /.NET Unikanie wyświetlania wietlania informacji o błęb łędach użytkownikowi Odpowiedzialny: projektant/programista Bezpieczna konfiguracja sesji Czas życia ciasteczka oraz sesji Atrybuty secure, httponly Wymuszanie wartości session ID po stronie serwera 32

33 Ataki Information Disclosure Narażone sąs źle skonfigurowane serwery Usługi ujawniają szczegółowe informacje o błęb łędach, wersje oprogramowania, ścieżki,... ASP: trace.vxd PHP: phpinfo.php Informacje te mogą być przydatne w planowaniu dalszych ataków Bezpośrednie zagrożenie dla samej usługi, pośrednie dla jej klientów Odpowiedzialny: administrator Wyłą łączenie raportowania błęb łędów w na stronach WWW Zapis informacji o błęb łędach do pliku logu 33

34 Information Disclosure - przykład Dodatkowe metody ochrony: Własne pliki z komunikatami o błędach Wyłączenie możliwości przeglądania zawartości katalogów 34

35 Zdalne wykonywanie poleceń Zagrożone one sąs strony: Pozwalające na załadowanie adowanie przez użytkownika u własnych w plików, a następnie odwoływanie się do nich Uruchamiające ce polecenia systemowe z parametrami przekazanymi przez użytkownikau Odpowiedzialny: projektant/programista Rozważenie, czy funkcjonalność jest konieczna Filtrowanie typów w plików ładowanych na serwer Filtrowanie treści parametrów w poleceń pod kątem k występowania znaków w specjalnych powłoki oki 35

36 Zdalne wykonywanie poleceń atak Warunki: Użytkownik forum może wgrać plik z informacjami o sobie Można odwołać się bezpośrednio do ścieżki, w której znajduje się wgrany plik Nie jest sprawdzana nazwa i zawartość pliku Przebieg ataku Użytkownik wgrywa skrypt ASP/PHP zawierający polecenia systemowe Użytkownik wywołuje adres URL odwołujący się do pliku Polecenia są wykonywane z uprawnieniami serwera WWW 36

37 Zdalne wykonywanie poleceń atak 2 37

38 Błędy w konfiguracji systemów 38

39 Serwer WWW Dlaczego serwer WWW? Hosting strony WWW firmy Udostępnianie usług hostingowych Oferowanie innych usług przez WWW Aplikacje intranetowe Należy pamiętać o atakach z wewnątrz sieci Narzędzia testujące Dinis Cruz, OWASP ANSA Asp.Net Security Analyser ANBS Asp.Net Baseline Security v

40 40

41 Top 10 don ts in ASP.NET conf. files Custom Errors Disabled Leaving Tracing Enabled Leaving Debugging Enabled Cookies Accessible Through Client-Side Script Cookieless Session State Enabled Cookieless Authentication Enabled Failure to Require SSL for Authentication Cookies Sliding Expiration Used Non-Unique Authentication Cookie Used Hardcoded Credentials Used 41

42 Bezpieczna konfiguracja.net / IIS Pliki konfiguracyjne ASP.NET Web.config (globalny i lokalne) Machine.config config (globalny) Ograniczenie uprawnień aplikacji webowych (do poziomu medium) Współdzielony hosting: : blokada możliwości zmiany uprawnień na poziomie pojedynczej aplikacji webowej Restrykcje dostępu do usługi ugi WMI,, WSH IIS: Tworzenie oddzielnych pul aplikacji Limity przydziału czasu procesora Limity przydziału pamięci 42

43 Web.config C:\WINDOWS WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\<versi on>\config CONFIG\Web. Web.config <location allowoverride="false false"> <system.web web> <securitypolicy>... </securitypolicy securitypolicy> <trust level="medium" originurl="" /> </system.web web> </location location> 43

44 Web.config / Machine.config Globalny Web.config config: <system.web web> <trace enabled=" ="false" localonly=" ="true" " /> <httpcookies httponlycookies=" ="true"/> <customerrors mode=" ="RemoteOnly" " /> <authentication mode=" ="Forms"> <forms name="{abcd }" slidingexpiration=" ="false" requiressl=" ="true" " /> </authentication authentication> </system.web web> Machine.config config: <system.web web> <deployment retail=" ="true" /> </system.web web> 44

45 Serwer baz danych Dlaczego serwer baz danych? Wsparcie dla serwera WWW Bazy danych produktów, klientów,... Baza danych w intranecie Ataki z wewnątrz sieci Narzędzia, materiały Narzędzia konfiguracyjne SQL Server 2005 SQL Server Best Practices Analyser /technet/article/art0056_01.mspx blogs.msdn.com/sqlrem Skrypty Gustavo o Duarte SQL Server duartes.org/gustavo/articles/lock-down-sql-server Server aspx 45

46 Procedury składowane Procedury składowane Zwykłe: sp_xxx _xxx,, rozszerzone: r xp_xxx Domyślnie dostępne dla zwykłego użytkownikau ytkownika, np.: xp_regread (odczyt kluczy z rejestru Windows) xp_revokelogin / xp_grantlogin (nadawanie i odbieranie uprawnień logowania) Procedury nie zwrócą sensownych wyników w przy założ łożeniu dobrej konfiguracji systemu operacyjnego Blokada użycia u procedury składowane adowanej: REVOKE EXECUTE ON <name< name> > FROM public Szczególną uwagę należy zwrócić na procedurę xp_shellcmd 46

47 Ciekawostka: procedury składowane Enumeracja kont użytkowniku ytkowników w przy pomocy procedury xp_revokelogin Istniejąca nazwa konta Nieistniejąca nazwa konta 47

48 Ochrona serwera baz danych Ochrona na wyższych poziomach Sieć, firewall,, IDS/IPS,... System operacyjny Unikanie Mixed Mode Authentication Restrykcje dostępowe do baz master, msdb (USE master) REVOKE VIEW ANY DATABASE FROM public (USE msdb) ) REVOKE CONNECT TO guest Logowanie zdarzeń Osobna grupa użytkowniku ytkowników-administratorów w SQL Wykorzystanie schematów w i rólr Zastrzeżenie enie dostępu do metadanych 48

49 Podsumowanie 49

50 Przygotowanie bezpiecznej usługi (1) Pomysł Projekt Jaka funkcjonalność i dla kogo? Wybór technologii i rozwiązań Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym Wiedza i świadomość Znajomość zagrożeń związanych z usługą Znajomość zagrożeń związanych z technologiami Ogólne zasady bezpieczeństwa IT Zasada minimalnych przywilejów (minimum privileges principle) Zasada dogłębnej ochrony (security( in-depth depth) 50

51 Przygotowanie bezpiecznej usługi (2) Budowa i konfiguracja środowiska System operacyjny Rozwiązania serwerowe Konfiguracja sieci Tworzenie usługi CMS czy własny kod? Konfiguracja usługi Wybór rozwiązania bezpiecznych płatności Niezależny audyt bezpieczeństwa Wstępny Cykliczny 51

52 Co warto zapamiętać? Usługi internetowe są narażone na szereg ataków Szczególnie zagrożone one sąs usługi ugi związane zane z przepływem danych osobowych i środków w finansowych (np. e-sklepy, e portale społecznościowe) Główną rolę w zabezpieczaniu e-use usług ug odgrywają ich twórcy oraz administratorzy systemów Najpoważniejszym i najczęściej występującym błędem jest nieodpowiednie filtrowanie danych lub jego brak Odpowiednie zabezpieczenie usług to kwestia kluczowa i złożona, ale nie do uniknięcia Knowing how to live with insecurity is the only security J. Allen Paulos 52

53 Więcej informacji (przykłady) Planowany cykl artykułów na portalu Startup-it it.pl,, rozszerzający tematykę dzisiejszej prezentacji Raport Zespołu u Bezpieczeństwa PCSS nt. bezpieczeń eństwa e-sklepe sklepów (np. sesje internetowe) security.psnc.pl/reports/sklepy_internetowe_cookies.pdf Szkolenia MIC mic.psnc.pl/pl/events/ev_ _ html (bezpieczny kod) mic.psnc.pl/pl/events/ev_ _ html (bezpieczeństwo w firmie) MS Security Guidance for IIS /IIS.mspx TOP 10 Don ts in ASP.NET configuration files The Open Web Application Security Project 53

54 Informacje kontaktowe Autor prezentacji gerard.frankowski Centrum Innowacji Microsoft mic.psnc.plpl man.poznan.plpl PCSS Zespół Bezpieczeństwa PCSS security.psnc.plpl man.poznan.plpl 54

55 Pytania i dyskusja Dziękuj kuję za uwagę! 55

Bezpieczeństwo danych i usług w Internecie na przykładzie technologii e-sklepówe

Bezpieczeństwo danych i usług w Internecie na przykładzie technologii e-sklepówe Bezpieczeństwo danych i usług w Internecie na przykładzie technologii e-sklepówe Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS Wielkopolska Konferencja Bezpieczny Internet Poznań, 29.10..10.2008 Agenda

Bardziej szczegółowo

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Operator sieci PIONIER oraz POZMAN Uczestnik projektów naukowo-badawczych Główne obszary zainteresowań:

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Operator sieci PIONIER oraz POZMAN Uczestnik projektów naukowo-badawczych Główne obszary zainteresowań: Zabezpieczanie aplikacji webowych w ASP.NET Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS Warsztaty Startup-IT Tworzenie serwisów internetowych Poznań, 26.02.2009 1 Agenda Kim jesteśmy i co robimy? PCSS

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w firmie dobre praktyki korzystania z rozwiąza

Bezpieczeństwo w firmie dobre praktyki korzystania z rozwiąza Bezpieczeństwo w firmie dobre praktyki korzystania z rozwiąza zańmicrosoft Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Poznań, 24.0.06.2008.2008 Agenda (1) 11:00 Powitanie, wprowadzenie dla uczestników,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo. hostingowej GERARD FRANKOWSKI, MARCIN JERZAK

Bezpieczeństwo. hostingowej GERARD FRANKOWSKI, MARCIN JERZAK Bezpieczeństwo heterogenicznej platformy hostingowej GERARD FRANKOWSKI, MARCIN JERZAK Zespół Bezpieczeństwa PCSS / Centrum Innowacji Microsoft Agenda Poznajmy się: PCSS i MIC Dlaczego heterogeniczny hosting?

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bezpiecznego kodu w systemach Windows

Tworzenie bezpiecznego kodu w systemach Windows Tworzenie bezpiecznego kodu w systemach Windows Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS Centrum Innowacji Microsoft Poznań, 18.12.2007 1 Agenda 11:00 - Rozpoczęcie, powitanie uczestników, informacje

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji webowych

Bezpieczeństwo aplikacji webowych Bezpieczeństwo aplikacji webowych Tomasz Nowocień nowocien@man.poznan.pl Zespół Bezpieczeństwa PCSS http://security.psnc.pl Szkolenie Działu KDM PCSS Poznań, 29.04.2009 1 Szkolenie - plan spotkania 10.00

Bardziej szczegółowo

Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS

Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS Bezpieczeństwo SQL Server 2008 Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS Spotkanie społeczności PLSSUG i PG.NET 19.11.2009 Agenda Poznajmy się: czym jest PCSS imic? Wprowadzenie bezpieczeństwo wieloaspektowe

Bardziej szczegółowo

Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS. Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010

Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS. Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010 Bezpieczeństwo interoperacyjnego hostingu Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS 4. Konferencja MIC Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010 1 Agenda Wprowadzenie Zespół Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ CYBERNETYKI PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I Temat: SYSTEM REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM Autor: Piotr KWIATEK Kierownik

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW

Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW Strona 2 Spis treści 2 Co sprawia, że aplikacje WWW są narażone na ataki? 3 Przykłady typowych

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2011 roku

Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2011 roku Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2011 roku Warszawa 2012 CERT.GOV.PL CERT.GOV.PL Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL został powołany w dniu 1 lutego 2008

Bardziej szczegółowo

Check Point Connectra (SSL VPN) - bezpieczny i łatwy dostęp do sieci

Check Point Connectra (SSL VPN) - bezpieczny i łatwy dostęp do sieci P ROFESJONALNE S YSTEMY B EZPIECZEŃSTWA Check Point Connectra (SSL VPN) - bezpieczny i łatwy dostęp do sieci WARSZTATY ZABEZPIECZEŃ Opracowali: Marek Krauze Check Point Certified Security Expert Plus Piotr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition TM TREND MICRO TM Worry-Free Business Security Standard Edition 7 Administrator s Guide TREND MICRO INCORPORATED 10101 North De Anza Blvd. Cupertino, CA., 95014, USA Tel:+1(408)257-1500/1-800 228-5651

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

Internet Information Services (IIS) 7.0

Internet Information Services (IIS) 7.0 Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 William R. Stanek Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Internet

Bardziej szczegółowo

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Wykl 4. 4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Bezpieczeństwo systemu operacyjnego jest ważnym elementem bezpieczeństwa sieciowego w organizacji. Stacja robocza w strategii ochrony dogłębnej

Bardziej szczegółowo

Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych

Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 32, 2012 Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych Paulina TURLEWICZ Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI)

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) Wykład 1 TEMAT: PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) 1.1. Ogólne pojęcie bezpieczeństwa Próba określenia bezpieczeństwa za pomocą jednej definicji może okazać się nie wystarczająca.

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems WARSZTATY ZABEZPIECZEŃ Opracował: Mariusz Stawowski Check Point Certified Security Expert Plus NetScreen

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

ATAK. Kierownik produkcji: Andrzej Kuca andrzej.kuca@software.com.pl

ATAK. Kierownik produkcji: Andrzej Kuca andrzej.kuca@software.com.pl 1/2011 (68) DRODZY CZYTELNICY Wraz z noworocznymi życzeniami trafia do Was najnowszy numer Hakin9. Mamy nadzieję, że każdy z Was znajdzie w nim coś interesującego dla siebie. Zaglądając do środka będziecie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA KOMPUTERÓW PRACUJĄCYCH POD KONTROLĄ SYSTEMU MICROSOFT WINDOWS 7 SP1 Wersja 1.0 OPRACOWANIE POWSTAŁO W RAMACH SECURITY COOPERATION PROGRAM (SCP) Spis treści

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 8 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeństwa Security Cooperation Program (SCP) Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczanie platformy Windows Server 2003

Zabezpieczanie platformy Windows Server 2003 Zabezpieczanie platformy Windows Server 2003 BłaŜej Miga, Marcin Jerzak support-mic mic@man. @man.poznan.pl II Konferencja MIC Nowoczesne technologie bliŝej nas Poznań, 13.05.2008 1 ZagroŜenia 2 Droga

Bardziej szczegółowo

THREATS FOR DATABASE WEB-BASED APPLICATIONS

THREATS FOR DATABASE WEB-BASED APPLICATIONS STUDIA INFORMATICA 2003 Volume 24 Number 2B (54) Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki ZAGROŻENIA APLIKACJI INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów WWW

Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów WWW IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów WWW Autor: Ryan C. Barnett T³umaczenie: Marek Pa³czyñsk ISBN: 83-246-0505-3

Bardziej szczegółowo